EPA Zootehnikateaduskonnast EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudiks

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EPA Zootehnikateaduskonnast EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudiks"

Väljavõte

1 EPA Zootehnikateaduskonnast EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudiks Koostas emeriitdotsent Anne Lüpsik 1951 Eesti Põllumajanduse Akadeemia Teaduskond Erialad Üliõpilaste arv Agronoomiateaduskond. Agronoomia 234 Dekaan prof August Marland Aiandus 97 Zootehnikateaduskond. Zootehnika 159 Dekaan dots Evald Peebsen Piimasaaduste tehnoloogia 25 Veterinaariateaduskond. Dekaan dots Evald Peebsen Veterinaaria 225 Hüdromelioratsiooni ja maakorralduse teaduskond. Maaparandus 25 Dekaan dots Herbert Muischneek. Maakorraldus 50 Metsamelioratsioon 86 Metsamajanduse teaduskond Metsamajandus 165 Dekaan dots Teodor Krigul Metsatööstus 110 Põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskond. Põllumajanduse Dekaan v.-õp. Hermann Tamm mehhaniseerimine 75 Kokku üliõpilasi 1251 Zootehnikateaduskond alustas tööd kolme kateedriga: põllumajandusloomade aretus (juhataja kt dots. Cerelius Ruus, hiljem dots. Aarne Pung), põllumajandusloomade söötmine (juhataja dots. August Muuga), eriloomakasvatus (juhataja dots. Cerelius Ruus aastast toodi zootehnikateaduskonda ka bioloogia ja orgaanilise keemia kateeder (juhataja prof. August Siim). Teaduskonna koosseisu kuulus aastatel ka piimasaaduste tehnoloogia osakond (juhataja dots. Jaan Klaar) aastal loodi võimalus omandada loomakasvatusalane kõrgharidus ka kaugõppes; avati kaugõppeteaduskond nelja osakonnaga; agronoomia-, zootehnika-, hüdromelioratsiooni- ja põllumajanduse mehhaniseerimise osakond aastal õppis EPAs 1694 üliõpilast sh zootehnika erialal 241, lõpetas 21 õpetatud zootehnikut aastast liideti Zootehnikateaduskonnaga ka bioloogia ja orgaanilise keemia kateeder. Kõikide erialade üliõpilased, kes astusid statsionaarsesse õppesse, saadeti esimesel õppeaastal septembri algul kolhoosidesse/sovhoosidesse terveks kuuks sügis-/põllutöödele. Selline kord kehtis 1980-ndate aastate lõpuni. 1

2 1957. aasta 4. septembri postitemplit kandev kiri zootehnika eriala I õa üliõpilaselt: Tere, kodused! Oleme juba kolhoosis. Meie päralt on kolm tuba ja köök tühi maja. Magame põrandal õlgedel. Lubati hiljem narid teha, aga ei tea, kas midagi välja tuleb. Täna hommikupoole tööle veel ei aetud ja praegu oleme kõik siruli. Ootame, millal supp valmis saab. Kokad teevad värskekapsasuppi. Meile toodi terve lammas, võid, piima, kurke. Täna hommikul käisime pohli toomas salatiks ja natuke saime seeni ka. Meid on praegu siin 25 inimest. Igaüks on ise kandist. Üks koguni Saaremaalt ja üks on venelane. Ei tea, kuidas see hakkama saab. Õhtupoolikul läheme arvatavasti lina kitkuma. Siin olevat igavene suur linapõld. Küll on kole, kui kogu aeg tuleb ainult lina kitkuda! Me oleme igaveses kolkas. Valgast tükk maad kaugel ja keskus ka 10 km kaugusel. Meie õppejõud lubas küll kaubelda, et vahel kinno viiakse autoga st veoautoga. Me oleme Läti piiri ääres. Teispool maanteed on suur Läti kolhoos. Neljapäev. Oleme praegu lõunal. Kõht on nii täis, et ei jõua liigutadagi. Olid kapsad ja kartulid värske lihaga. Olen isegi piima jooma hakanud. Kogu hommikupoole katkusime lina. Käed on nii valusad. Päevanorm on 500 m 2. Pool on ära ja pool jääb õhtupoolikuks. Kole palju ikka küll. Seda lina on nii palju kah. Ei tea, millal otsa saab! Ema, kirjuta ka mulle, aga tee seda kaunis kähku, sest ma ei tea, kui kaua kiri siia tuleb. Aadress on: Valga rajoon, Lenini-nimeline kolhoos, Kaagjärve külanõukogu, III brigaad (EPA) aastal moodustati EPAs liha- ja piimasaaduste tehnoloogia osakond ning piimasaaduste tehnoloogia eriala viidi Zootehnikateaduskonnast Veterinaariateaduskonda aastal õppis EPAs 2348 üliõpilast sh Zootehnikateaduskonnas 240. Teaduskonnas avati vene osakond, kuhu tulid/võeti õppima soovijad ka väljastpoolt Eestit st NSV Liidu liiduvabariikidest ndatel aastatel töötasid Zootehnikateaduskonnas õppejõududena põllumajandusloomade aretuse kateedris: prof. Aarne Pung (pm. loomade aretus, veisekasvatus, üldloomakasvatus), dots. Karl-Robert Kurm (veisekasvatus ja pm. loomade aretus), dots. Leida Lepajõe (pm. loomade/lindude 2

3 aretus), dots. Harry Mauring (üldloomakasvatus, hobusekasvatus), dots. Rein Teinberg (pm. loomade aretus ja geneetika), ass. Ilme Nõmmisto (pm. loomade/lindude aretus); Põllumajandusloomade söötmise kateedris: prof. August Muuga, dots. Elmar Rätsep, dots. Hilda Pruul, v. teadur/assistent Viivi Sikk, ass. Hilda Mägi; Eriloomakasvatuse kateedris: prof. Cerelius Ruus (linnu-, sea, lambakasvatus), prof. Elmar Liik (sea-, lamba,-linnukasvatus), dots. Edvard Meisner (sea-, lamba-, üldloomakasvatus), v. õp. Harald Tikk (erilooma-, linnu-, küülikukasvatus), v. õp. Vilma Raudsepp (lamba-, küülikukasvatus); Keemia kateedris: prof. August Siim, dots. August Männik, dots. Heiti Jalviste, dots. Vladimir Tali, v. õp. Mall Reeben, v. õp. Kalju Haldma, ass. Erna Neufeld, ass. Ants Nilson, ass. Endel Tigane, Endel Järv (oli Kohtla-Järve Keemiatehnikumi dir. asetäitja õppealal). Alates aastast oli Zootehnikateaduskonnas õppeaeg 4 aastat ja 5 kuud. Esimesel kursusel õpetati ühiskonnateadusi (NLKP ajalugu, poliitiline ökonoomia, dialektiline ja ajalooline materialism, teadusliku kommunismi alused), üld- ja bioloogilisi aineid (vene keel ja võõrkeel, keemia, botaanika, zooloogia, füüsika, kõrgema matemaatika alused). Teisel kursusel alustati erialaste õppeainete õpetamist. Zootehnika eriala üliõpilased õppisid järgmisi õppeaineid: loomade anatoomia, histoloogia, füsioloogia, mikrobioloogia, taimekasvatus, rohumaaviljelus, põllumajandusloomade söötmine, biomeetria, tõuaretuse organiseerimine, põllumajandusloomade aretus, geneetika, veterinaaria alused, zoohügieen, veterinaarsünnitusabi kunstliku seemendusega, histoloogia ja embrüoloogia, veise-, sea-, linnu-, lamba-, hobuse- ja karusloomakasvatus, piimandus, liha- ja tapasaaduste tehnoloogia, mesindus, põllumajanduse ökonoomika, tootmise planeerimine, raamatupidamine ja statistika, loomakasvatushoonete ehitamine, põllumajandusliku tootmise mehhaniseerimine ja elektrifitseerimine, nõukogude riigi ja õiguse alused, teadusliku ateismi alused, kehaline kasvatus, tsiviilkaitse, ohutustehnika. Teoreetiliste teadmiste kinnitamiseks ja praktiliste kogemuste omandamiseks toimusid erinevad suvepraktikad. I kursuse õppepraktikal/tööpraktikal omandati loomade hooldamise oskus, teadmised botaanikast ja zooloogiast ning sooritati traktoristi masinisti kvalifikatsioonieksam sh omandati oskus juhtida roomiktraktorit. II kursusel oli katsetehniline praktika; üliõpilased töötasid loomakasvatusalasel katsetööl õppejõudude juhendamisel. II kursusel sooritati autojuhi kvalifikatsioonieksam. Õppesõidud toimusid peamiselt veoautoga. III kursusel oli brigadiripraktika; praktika toimus vabariigi parimates majandites ja oli jaotatud kaheks; suviseks ja talviseks. 3

4 IV kursusel oli menetluspraktika; üliõpilased töötasid sovhoosides/kolhoosides zootehniku asetäitjana või selektsionäärina. Enne praktikale minemist sooritati masinlüpsi instruktori kvalifikatsiooni eksam, mis sisaldas lüpsiaparaadi lahti võtmist ja töökorda panemist kiiruse peale. Praktikat oli zootehnika erialal: I ja II kursusel 10 nädalat, III ja IV kursusel 20 nädalat aastal õppis EPAs 1645 üliõpilast sh Zootehnikateaduskonnas 177 üliõpilast, lõpetas 39 õpetatud zootehnikut aastal õppis Zootehnikateaduskonnas 234 üliõpilast, lõpetajaid oli 41. Zootehnikateaduskonna lõpetamine toimus diplomitööga või kompleks-riigieksamitega loomakasvatuses (põllumajandusloomade söötmine, aretus, eriloomakasvatus jne) ning ökonoomilistes ainetes (poliitiline ökonoomia, põllumajandusökonoomika, tootmise organiseerimine, statistika ja raamatupidamine). Nõudlus õpetatud zootehnikute järele oli väga suur, sest Eesti NSV-s oli üle 700 suurmajandi ja loomakasvatuse spetsialiste vajasid ka tõuaretuse ja teadusliku uurimise asutused. Igal kevadel jäid lõpetajate nö tööle suunamisel paljude majandite ja asutuste soovid täitmata. Lõpetajate tööle suunamine/määramine toimus suunamiskomisjonide kaudu. Lõpetajad määrati tööle nende õppetulemuste paremusjärjestuse alusel st esimesena said nimekirjas olevate majandite/ettevõtete töökohtade hulgast valida endale sobiva töökoha teaduskonna kõige tublimad lõpetajad. Eelis oli ka lastega/lapsega vanematel. Pakutavate töökohtade juures oli kirjas ka palga suurus, ja kui pakuti ka elamispind, siis pakutava korteri suurus/tubade arv. Paljudel juhtudel olid majandite esindajad ja lõpetajad juba varem kohtunud ja suusõnalised kokkulepped sõlminud. Sellistel juhtudel esitasid majandite juhid/esindajad teaduskonna suunamiskomisjonile lõpetajate nimed, keda nad soovisid. Tihti juhtus, et suunamiskomisjon ei arvestanud üliõpilaste ja/või ettevõtete juhtide soovidega; sellisel juhul oli nuttu kui palju aasta sügisel võimaldati osale Zootehnikateaduskonna üliõpilastest spetsialiseeruda linnukasvatuse erialale; linnukasvatuse rühma kuuluvad üliõpilased sooritasid praktika alates II kursusest linnukasvatusmajandites/linnuvabrikutes. Linnukasvatusega tegelevaid majandeid ja linnuvabrikuid oli palju ja kõik nad vajasid/ootasid linnukasvatuse spetsialiste. I lend linnukasvatuse spetsialiste lõpetas EPA Zootehnikateaduskonna aastal. Linnukasvatuse eriala esimesed lõpetajad olid: Malle Ilves, Vello Ilves, Vaike Jeršova, Ene Kerm, Vello Kiis, Mairold Kõrvel, Urve Laanemets, Valeri Neps, Jüri Nohrin, Matti Piirsalu, Elli Priimägi, Anne Tamson, Matti Tohver. Asta Veere. II lend linnukasvatuse spetsialiste lõpetas aastal sh Ardo Lass, Eve Samuli, Ove Tikk, Külli Vikat jt. 4

5 1974. aastal oli EPAs 6 teaduskonda: Zootehnikateaduskond (dekaan dots. Rein Teinberg); Agronoomiateaduskond (dekaan dots. Paul Kuldkepp); Veterinaariateaduskond (dekaan dots. Paul Saks); Majandusteaduskond (dekaan dots. Harri Piho); Metsanduse ja Maaparanduse Teaduskond (dekaan dots. Endel Laas); Põllumajanduse Mehhaniseerimise Teaduskond (dekaan dots. Heino Möller). Zootehnikateaduskonnas oli neli kateedrit. Põllumajandusloomade aretuse kateedrit (Mitšurini 30, IV korrus) juhatas akadeemik, prof. Aarne Pung. Õppejõududena töötasid: prof. Karl-Robert Kurm (veisekasvatus, piimatootmise tehnoloogia), prof. kt. Leida Lepajõe (põllumajandusloomade aretus, tõuaretuse organiseerimine), dots. Rein Teinberg (põllumajandusloomade geneetika), dots. Harry Mauring (hobusekasvatus, loomakasvatus). V-teadur Ilme Nõmmisto õpetas loomakasvatust. Põllumajandusloomade söötmise kateedrit (Mitšurini 30, III korrus) juhatas prof. Ülo Oll. Söötmisõpetust õpetasid õppejõud: prof. August Muuga, dots. Hilda Pruul, dots. Elmar Rätsep, dots. kt. Viivi Sikk. Dots. Jaan Klaar õpetas piimatehnoloogiat ja mikrobioloogiat. Eriloomakasvatuse kateedrit (Leningradi mnt 86, I korrus) juhatas dots. Edvard Meisner (seakasvatus), õppejõududena töötasid: dots. Vilma Raudsepp (lambakasvatus), dots. Harald Tikk (linnu- ja karusloomakasvatus), assistent Ants Uibo (seakasvatus). V-teadur Mart Enneveer õpetas kalakasvatust. Keemia kateedrit (Mitšurini 36, II korrus) juhatas dots. Endel Järv. Õppejõududena töötasid dotsendid Heiti Jalviste, August Männik, Erna Neufeld, Ants Nilson, Mall Reeben, Vadimir Tali, v. õpetajad Kalju Haldma ja Endel Tigane aastal tekkis päevakorda Zootehnikateaduskonna nime muutmise küsimus. Arvati, et zooinsener on tähenduselt kõvem kui zootehnik; et kõrgharidustasemega sobib sõna insener rohkem kui tehnik ning see annab teaduskonnale ja erialale soliidsust juurde aastal kinnitati teaduskonna nimeks Zooinseneriteaduskond ja uued üliõpilased immatrikuleeriti Zooinseneriteaduskonda. Õppeplaani lisati õppeaine Insenerigraafika, mis kadus õppeplaanist juba nelja aasta pärast, sest õppeaine läbimine kujunes raskemaks kui arvati, ka ei olnud õppejõud üliõpilaste jaoks kuigi kättesaadav, sest oli väljastpoolt EPAt aastal lõpetas Zooinseneriteaduskonna 56 õpetatud zootehnikut. Üliõpilastele, kes astusid Zootehnikateaduskonda, anti lõpetamisel diplom õpetatud zootehniku kvalifikatsiooniga. Üliõpilastele, kes astusid Zooinseneriteaduskonda, anti lõpetamisel diplom zooinseneri kvalifikatsiooniga aastal õppis Zooinseneriteaduskonnas 249 üliõpilast, lõpetas esimene lend zooinsenere (57 sh 20 kaugõppes). 5

6 Õppeaeg Zooinseneriteaduskonnas oli alates aastast 4 aastat ja 9 kuud (varem 4 aastat ja 7 kuud). Sisseastumiseksameid oli kolm: bioloogia, keemia ja eesti keel (kirjand). Üliõpilastel oli nüüd võimalus õppida ka kalakasvatust, mesindust ja karjakoerte kasvatust, omandada B kategooria autojuhi, masinlüpsi instruktori ja koerakasvatuse instruktori kvalifikatsioon. Ühiskondlike Erialade Teaduskonnas (ÜET) oli võimalik omandada lektori, kodunduse, ehisaianduse, ratsaspordi jt instruktori eriala. Üliõpilaste õpiedukust jälgisid hoolega kursusejuhendajad; probleemsed üliõpilased kutsuti kateedrijuhataja jutule ja kui see ka tulemusi ei andnud, siis dekaani jutule EPA kõik sh Zooinsneriteaduskonna meesüliõpilased pidid kohustuslikus korra läbima sõjalise õpetuse, millega valmistati ette tagala ohvitsere. Loomakasvatuse eriala üliõpilased said ettevalmistuse toiduainetega varustamise organiseerimise alal. Sõjanduse õpetust kureeris sõjanduse kateeder asukohaga Kreutzwaldi 5; kateedri ülemaks oli polkovnik Ahto Peets. Sõjaline õpetus oli tunniplaanis 2., 3. ja 4. kursusel; üks kord nädalas (8 tundi) ja kanda tuli mundrit Enamusele oli see õppeaine vastumeelne ja seal käidi selleks, et EPAst välja ei visataks. Probleem oli ka selles, et sõjaväes juba teeninud üliõpilastelt nõuti ikkagi sõjalises õppes osalemist ja üliõpilased, kes olid läbinud sõjanduse, pidid pärast lõpetamist ikkagi minema sõjaväeteenistusse. Üliõpilaste aastal korraldatud boikott sõjalise õpetuse vastu, mille organiseerimisel osalesid eriti aktiivselt Zooinseneriteaduskonna meesüliõpilased, kujunes teaduskonna dekaanile ja EPA rektorile parajaks pähkliks Õppetöö sõjanduses lõpetati alates ja sõjanduse kateedrile ehitatav õppehoone (aadressil Kreutzwaldi 64) anti Zooinseneriteaduskonna valdusesse. Zooinsneriteaduskonna kasutusse see hoone siiski ei jõudnud, kuigi ruumide sh dekanaadile ja kateedritele/õppejõududele mõeldud ruumide jaotus oli tehtud. Otsustati, et majast saab EPMÜ uus peahoone; juurdeehitusena valmis aula, ja uude peahoonesse (Kreutzwaldi 64) koliti endisest peahoonest (Riia 12) aastal. Zooinseneriteaduskond otsustati paigutada/mahutada ehitatavasse Veterinaariateaduskonna kompleksi, mis pidi valmima kahes etapis. Veterinaariateaduskonna I õppehoone (Kreutzwaldi 62) valmis aastal aastal lõpetas XXXVI lend õpetatud zootehnikuid/zooinsenere. Kursusejuhendaja dots. kt Ilme Nõmmisto saatis nad lendu meenutustega ajalehes Eesti Põllumajanduse Akadeemia artikliga Neli aastat ja seitse kuud nagu keegi nad iseendale tegi: Statistilised andmed räägivad sellest, et 75 vastuvõetud üliõpilasest lõpetab kõrgkooli 51. Küllaltki suur väljalangevus (32%) seletub mitmeti: osa noormehi pidi minema aega teenima, osa ei saanud õppimisega hakkama, mõnel aga tuli lahkuda ebaväärika käitumise tõttu. Kõige raskem oli lõpetada esimest kursust, tunda andis nõrk 6

7 ettevalmistus, eriti täppisteadustes. Ei osatud üliõpilaste vääriliselt käituda. Paljusid vedas alt oma võimete ülehindamine; arvati, et eksamiks valmistumiseks piisab ainult kolmest eksamieelsest päevast. Nii kujuneski esmakursus komistuskiviks kümnele protsendile sisseastujatest. Võibolla mõjus õppetulemustele ka see, et zooinseneriteaduskonda astusid paljud agronoomiks ja veterinaariks pürgijad, kes viimasel hetkel väikese konkursi tõttu zooinseneriteaduskonnas otsustasid siia üle tulla. Kuid suurem enamus ületas raskused ning neile algasid tõesti Elu Parimad Aastad EPAs. Teisel ja kolmandal kursusel oli hoogu isetegevuseks, kursuseõhtute korraldamiseks ja huvitava nääriõhtu tarvis. Esimest korda teaduskonna ajaloos söödi kursuse nääriõhtul verivorste. Teine ja kolmas kursus olid teineteise leidmise ja perekonna rajamise aeg. Praegustest lõpetajatest on oma kursuselt elukaaslase leidnud 3. Lapsi on kursuse üliõpilastel 10. Kursusevanem ja ametlik esindaja oli Priit Rander. Kuna noormehi oli kursusel ainult 7, oli tegelik tegutseja ja otsustaja naispool. Kohusetundlikud rühmavanemad olid Anneli Tragel, Maire Pütsepp ja Katrin Sard. Rahvamaleva rasket rege vedas Alo Teder ja vedas hästi. Üliõpilaste Teadusliku Ühingu tööst hakati agaralt osa võtma juba teisel kursusel. ÜTÜ konverentsil on esinetud 26 ettekandega, millest 16 olid neljandal kursusel. Paljude eelnev uurimus kasvas diplomitööks. Fotomehena tegutses kursuse pikim noormees Andu Rämmer. Hea esinemise eest isetegevusülevaatusel on dekaani korraldustega kiita saanud paljud teist. Tubli pillimees oli Priit Rander. Kursuse ööbikud olid Asti Teder ja Tiiu Mölder. Kunstnikukätt on Kaija Einastel, kes kujundas ka eelmise aasta lõpetajate kutsekaardi. Tagasivaates kujunesid need 4 aastat ja 7 kuud just sellisteks, nagu keegi nad iseendale tegi kes tahtis, võis igal pool kaasa lüüa, kes ei tahtnud, see leppis tudengielu sündmustes ainult pealtvaataja rolliga. Mida arvab EPA-s oldud ajast kursus ise? Kahjuks ei jõudnud veel puhuma hakata värsked tuuled, mis oleksid tugevdanud demokraatiat ja nõrgendanud autokraatiat. Veider tundus erialapraktikate ületähtsustus. Nii mõnigi kord kujunes see töö tegemise asemel hoopis lõputuks ooteajaks, kuid sealt puudumist võis vabandada ainult surm. Nii mõnegi aine õpetamisest oleks lootnud suuremat elulähedust ja objektiivsemat teadmiste hindamist. Kas õpetama peab ikka nii killustatult? Tunniplaan jagab päeva eri õppeainete vahel, millel omavahel tihti puudub seos. Järgmisel nädalal on eelmisel tunnil räägitu ununenud. Õppeained peaksid järgnema üksteisele blokina ja lõppema kohe eksami või arvestusega. Imelik tundub ka nõue teha kursusetöö valmis enne, kui õppeaine on läbi võetud. Et tulevikku ei ole minevikuta, siis tuleb loota, et uutmine ja demokraatia pääsevad järgmiste lendude puhul võidule. Zooinseneriteaduskonnas oli aasta 4 kateedrit. Dekanaat asus aadressil Lai tn. 30. Samas majas olid ka erialakateedrid (aretus, söötmine, eriloomakasvatus), keemia kateeder paiknes kahes kohas; aadressil Lai 36 ja Veski 13. 7

8 Põllumajandusloomade aretuse kateedrit juhatas dots. Valdeko Kaarupun, õppejõududena töötasid prof. Leida Lepajõe, prof. Olev Saveli (1/4 kohaga), dotsendi kt-d Anne Lüpsik ja Ilme Nõmmisto, v- õp. Eha Türk, ass. Heldur Peterson. Kateedri teadustöö teemad olid seotud veiste, sigade, hobuste ja lindude aretusega. Uuriti ka lindude, nutriate ja kalade valguväärindust ning transferriini tüüpe loomade veres. Põllumajandusloomade söötmise kateedrit juhatas prof. Ülo Oll, õppejõududena töötasid prof. Elmar Rätsep, dots. Viivi Sikk, dots. Hilda Tammsalu, v.-õp. Jaak Tölp. Kateedri teadustöö hõlmas nii söötade koostise üksikasjalikumat (mikroelemendid, aminohapped) uurimist kui ka lehmade, sigade ja lindude (broilerite) söötmist. Seedekatseid korraldati ka lammastega. Kateeder osales aktiivset vabariigi proteiiniprogrammi ( ) väljatöötamisel. Eriloomakasvatuse kateedrit juhatas prof. Harald Tikk, õppejõududena töötasid prof. Karl-Robert Kurm, dots. Mart Enneveer, dots. Edvard Meisner, dots. kt. Ants Uibo, ass. Peep Piirsalu. Kateedri teadustöö teemad olid seotud veisekasvatuse, lamba-, sea-, linnu- kala- ja karusloomakasvatuse tehnoloogiatega. Keemia kateedrit juhatas dots. Ants Nilson, õppejõududena töötasid dots. Endel Järv, dots. Mall Reeben, dots. Vladimir Tali, v.-õp. Katrin Kolk, v.-õp. Tõnis Lepiku, v. õp. Regina Pällin, ass. Leeni Leis, ass. Anu Viigi. Kateeder oli nö üle-epa-line; keemiat õpetati kõikide teaduskondade üliõpilastele aastal toimus Zooinseneriteaduskonnas tähtsündmus; põllumajandusloomade aretuse kateedri juhataja, prof. Olev Saveli valiti EPA Õpetatud Nõukogu laiendatud istungil EPA uueks rektoriks. O. Saveli alustas rektorina tööd Teaduskonda juhtis jätkuvalt dekaanina dots. Valdeko Kaarupun. EPA Õpetatud Nõukogu aasta istungil kinnitati Zooinseneriteaduskonna üliõpilaste poolt loodud üliõpilasseltsi TAURUS põhikiri. TAURUSe tegevuse eesmärgiks oli edendada ja populariseerida loomakasvatust, ühendada põllumehe vaimsus, eriti aga loomakasvatuse vastu huvi tundvaid üliõpilasi kõikidest kõrgkoolidest, vilistlasi ja õppejõude, kelle tegevus või huviala on seotud loomakasvatusega või sellega piirnevate teadusharude ja huvialadega. TAURUSe asupaigaks sai Lai 30 õppehoone keldrikorrusel olev ruum, mille üliõpilased ise oma jõududega korda tegid sh baarileti ehitasid. Üliõpilasseltsi TAURUS esimeseks presidendiks sai prof. Olev Saveli. EPA lõpetajate sh õpetatud zootehnikute/zooinseneride riiklik tööle suunamine lõpetati aastal. Kuni selle ajani toimus lõpetajate tööle määramine nö suunamiskomisjonide kaudu. 8

9 1990. aastal valiti Zooinseneriteaduskonna dekaaniks dots. Anne Lüpsik. Dekaanidena on teaduskonda varem juhtinud: dots. Evald Peebsen ( ); prof. Johannes Kaarde (1952); prof. Elfriede Ridala ( ); prof. Aarne Pung ( ); dots. Karl-Robert Kurm ( ); dots. Leida Lepajõe ( ); dots. Edvard Meisner ( ); prof. Karl- Robert Kurm ( ); prof. Rein Teinberg ( ); prof. Ülo Oll ( ); dots. Valdeko Kaarupun ( ). Zooinseneriteaduskonna Nõukogu otsusega ( ) loodi kolm prodekaani kohta ja määrati tööülesanded: v. õp. Peep Piirsalu prodekaan õppetöö alal (õppeplaanid, õppepraktika välismaal); dots. Jaak Tölp prodekaan teadustöö alal; dots Mart Enneveer prodekaan halduse alal. 1. jaanuarist 1991 nimetati Zooinseneriteaduskond Loomakasvatusteaduskonnaks aastal oli EPAs 7 teaduskonda: Loomakasvatusteaduskond (dekaan dots. Anne Lüpsik); Agronoomiateaduskond (dekaan dots. Juhan Jõudu); Veterinaariateaduskond (dekaan dots. Aadu Kolk); Majandusteaduskond (dekaan dots. Harri Piho); Metsandusteaduskond (dekaan prof. Ivar Etverk); Maainseneriteaduskond (dekaan dots. Väino Tamm); Põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskond (dekaan dots. Tõnis Peets). Alates 26. septembrist 1991 muudeti Eesti Põllumajanduse Akadeemia Eesti Põllumajandusülikooliks. EPMÜ oli Eesti Vabariigi riiklik ülikool ja õppetöö toimus ülikoolis koostatud õppekavade/õppeplaanide alusel aasta 1. septembrist reorganiseeriti EPA olemasolevad teaduskonnad ja moodustati 5 teaduskonda: põllumajandusteaduskond, mille koosseisus oli 4 instituuti (agronoomia-, loomakasvatus-, majandus- ja liha-piimainstituut), veterinaariateaduskond, inseneriteaduskond, mille koosseisus oli 2 instituuti (tehnika- ja maainseneriinstituut), metsandusteaduskond, humanitaarteaduskond. Teaduskondade eesotsas oli dekaan, keda abistas dekanaadi sekretär. Instituute juhtis direktor, keda abistas kantselei juhataja (endine dekanaadi sekretär ). 9

10 Eraldiseisva loomakasvatusteaduskonna asemel oli nüüd loomakasvatusinstituut, mis kuulus põllumajandusteaduskonna koosseisu. Põllumajandusteaduskond (dekaan dots Armand Sukamägi) sh 1. Agronoomiainstituut. Viljandi mnt Eerika. Direktor dots Juhan Jõudu 2. Loomakasvatusinstituut. Lai tn 30 Direktor dots Anne Lüpsik 3. Majandusinstituut. Riia mnt 12 Direktor dots Harri Piho 4. Liha-piimainstituut. Narva mnt 84 Direktor dots Meili Rei Erialad Üliõpilaste arv 1062 Agronoomia 352 Aiandus 45 Loomakasvatus 297 Põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine Põllumajandusraamatupidamine ja -analüüs Liha- ja piimatehnoloogia 137 Põllumajandusteaduskonna dekaani kohuseid hakkas täitma dots. Armand Sukamägi. Loomakasvatusinstituudi direktoriks valiti senini dekaanina töötanud dots. Anne Lüpsik. Loomakasvatusinstituudis oli 297 üliõpilast; EPMÜ-s oli üliõpilasi kokku 3957 sh kaugõppes 1302, erialasid oli aastal võeti loomakasvatuse erialale kandideerijad põllumajandusteaduskonda ühise konkursi alusel, aastal instituutide/erialade kaupa aastal immatrikuleeriti EPMÜ loomakasvatusinstituudi esimese kursuse üliõpilaseks 20 uut sisseastujat, teise kursuse üliõpilaseks 30 Türi KPK-st tulnud üliõpilast. Rakendus uus õppekorraldus st ainekeskne õppesüsteem. Õppetöö hakkas toimuma neljas tsüklis ja igale tsüklile järgnes eksamite sooritamise nädal. Sügissemester koosnes kahest 7-nädalasest tsüklist, kevadsemester kahest 9-nädalasest tsüklist. Õppetöö mahtu hakati arvestama ainepunkti-süsteemis; üks nädal õppetööd (35 tundi auditoorset tööd) andis 1 ainepunkti (AP). Iga õppeaasta lõpuks pidi kogutud ainepunktide summa kasvama vähemalt 40 AP võrra. Õppekava koosnes baasainetest, humanitaarainetest, võõrkeelest ja valikainetest. Baasained olid kohustuslikud õppeained, humanitaaraineid oli vaja 4 aasta jooksul valida ja õppida 10 AP-d. Loomakasvatuse eriala üliõpilased, kes immatrikuleeriti 1990/1991. õppeaastal, saadet II poolaastaks (st III ja IV tsüklis) praktilisi teadmisi ja kogemusi omandama Türi sovhoostehnikumi (hilisem Türi Kõrgem Põllumajanduskool). 1991/1992. ja 1992/1993. õppeaastal õppisid loomakasvatuse eriala esmakursuslased (va need, kes olid lõpetanud tehnikumi) Türil terve aasta, seejärel jätkasid õpinguid Tartus. 1993/1994. õppeaastal immatrikuleeritud loomakasvatuse eriala 10

11 üliõpilased (25) olid sügissemestril Türil ja kevadsemestril Tartus. Alates 1994/1995. õppeaastast (EPMÜ rektor prof Mait Klaassen) toimus õppetöö Tartus. Loomakasvatuse eriala esmakursuslased, kes õppisid Türi Kõrgemas Põllumajanduskoolis terve aasta, õppisid seal järgmisi õppeaineid: autoõpetus B-kat. lubade saamiseks (200 tundi), traktoriõpetus (90), põllutöömasinad (80), arvutiõpetus (80), agronoomia alused (120), loomakasvatuse alused (120), farmide mehhaniseerimine ja elektrifitseerimine koos lüpsimeistri kursusega (120), töö- ja olmeohutus (40), võõrkeel (110), kehaline kasvatus (160), humanitaarained (100), õppepraktika 10 nädalat. Need esmakursuslased, kes olid lõpetanud erialatehnikumi, jäid Tartusse (ei pidanud minema Türile) ja õppisid siin baasaineid: üldkeemia (96 tundi), põllumajanduskeemia (96), matemaatika (71), füüsika (60), arvutiõpetus (72), eesti keel (60), vene keel (50), võõrkeel (120), kehaline kasvatus (160), ning humanitaaraineid. Teist õppeaastat alustati koos Türi KPK-st tulijatega. Ülikooli nõukogu a otsusega likvideeriti põllumajandusteaduskond ja inseneriteaduskond, kinnitati EPMÜ uus struktuur ja õppetoolide nimekiri. Moodustati 10 instituuti ja üks teaduskond: agronoomiainstituut, loomakasvatusinstituut, majandusinstituut, liha- ja piimainstituut, tehnikainstituut, maainseneriinstituut, keskkonnainstituut, metsandusinstituut, humanitaarinstituut, taimekaitseinstituut ja veterinaariateaduskond. Loomakasvatusinstituudis oli kolm õppetooli ja üks lektoraat: aretusõpetuse ja veisekasvatuse õppetool (õppetooli juht prof. Olev Saveli), söötmisõpetuse ja toitumisfüsioloogia õppetool (prof. Olav Kärt), väikelooma- ja linnukasvatuse õppetool (prof. Harald Tikk), keemia lektoraat (dots. Ants Nilson) seisuga töötasid aretusõpetuse ja veisekasvatuse õppetoolis (juh. prof. Olev Saveli) õppejõududena: dotsendid Valdeko Kaarupun, Ilme Nõmmisto, Anne Lüpsik, assistendid Eha Türk, Heldur Peterson, Tiit Helm. Õppetoolis olid veel: emeriitprofessor Leida Lepajõe, prof. Arnold Rüütel, doktorandid Avo Karus, Einar Orgmets, magistrandid Käde Kalamees, Heikki Paltser, Ando Põldaru, Ave Velt, abipersonal Larissa Belova, Helgi Tennisson, Toomas Toim. Söötmisõpetuse ja toitumisfüsioloogia õppetoolis (juh. prof. Olav Kärt) töötasid õppejõududena: abiprof. Ülo Oll, dotsendid Viivi Sikk, Jaak Tölp, assistendid Silvi Tölp, Jaan Loite. Õppetoolis olid veel: v. teadur Andres Hellenurme, doktorant Allan Kaasik, magistrandid Ülle Jõenurm, Katrin Rannik, Piret Siimpoeg, Aneli Šmigelskite, abipersonal Antoniina Kiis, Anne Krips, Kaja Kruuk, Üllar Oll. Väikelooma ja linnukasvatuse õpetoolis (juh. prof. Harald Tikk) töötasid õppejõududena: dotsendid Peep Piirsalu, Al-der Lember, assistendid Ants Uibo, Jaanus Hämmal, Renaldo Mändmets. Õppetoolis olid veel: doktorandid Eve Samuli, Toomas Murulo, magistrandid Paul Jalas, Anželika Kazakova, Ardo Lass, Meeli Saveli, Külliki Vikat, v. zootehnik Viive Tikk ja v. laborant Riina Tisler. 11

12 Keemia lektoraadis (juh. dots. Ants Nilson) töötasid õppejõududena: lektorid Regina Pällin, Katrin Kolk, õpetajad Avo Karus, Virge Karus, Leeni Leis, Tõnis Lepiku, abipersonal Ene Enno, Emmeline Männik, Urve Ojaperv, Salme Vene aastal võeti EPMÜ-sse vastu 275 üliõpilast sh loomakasvatuse erialale 25, EPMÜ-s oli kokku 286 õppejõudu sh Loomakasvatusinstituudis 20. Instituut osales aastatel Euroopa Liidu kõrgharidusprogrammis TEMPUS. Projekti eesmärgiks oli loomakasvatusalase kõrghariduse arendamine Eestis. Projekti koordinaatoriks oli Suurbritannia Walesi ülikool Bangoris, projekti partneriks oli Kieli Ülikool Saksamaal ning Kuopio Ülikool Soomes. Projekti raames said paljud LKI üliõpilased ja õppejõud võimaluse külastada partnerülikoole; osaleda erinevatel koolitustel ja seminaridel, külastada farme/põllumajandusettevõtteid ja sooritada praktikat, töötada raamatukogus vm aasta 1. juunil ühendati Eesti Põllumajandusülikooli (EPMÜ) Loomakasvatusinstituut (direktor dots. Anne Lüpsik) ja Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi (ELVI) (direktori kt. Toomas Vain) loomakasvatusalase uurimistemaatikaga seotud osakonnad. Reorganiseeritud asutuse nimeks sai Eesti Põllumajandusülikooli Loomakasvatusinstituut (EPMÜ LKI). Moodustunud EPMÜ Loomakasvatusinstituudil olid teaduskonna õigused. LKI põhikiri kinnitati EPMÜ Nõukogus Instituudi direktoriks sai prof. Olav Kärt, asedirektoriks Toomas Vain ja asedirektoriks õppe alal dots. Anne Lüpsik. Moodustunud EPMÜ Loomakasvatusinstituut oli ainus akadeemilist loomakasvatusalast kõrgharidust andev asutus Eestis, olles samaaegselt juhtiv institutsioon loomakasvatusteaduse alal. Kõrvuti õppe- (sh magistri- ja doktoriõpe) ning teadustööga arendati ka nõustamistegevust. Instituudis oli 145 töötajat sh 70 õppejõudu/teadustöötajat, 103 üliõpilast sh 18 magistranti ja 8 doktoranti. I kursusele võeti 17 uut üliõpilast (kohti oli 25). EPMÜ Loomakasvatusinstituudi administratsioon paiknes Kreutzwaldi 1 peahoones, dekanaat ja õppetoolid/osakonnad toodi Laia 30 õppehoonest Kreutzwaldi 1 mõisamajja. Dekanaadi metoodikuks sai Hilja Pärnaste. Instituudi struktuurilise terviku moodustasid osakonnad koos professuuriga (4), teenindavad allüksused ja katsebaasid/-jaamad (6). Aretusosakonna aretusõpetuse ja geneetika professuuris (osakonna ja professuuri juhataja prof. Olev Saveli) töötas 6 õppejõudu ja õpetati järgmisi õppeaineid: zooloogia, bioloogaia (dots. Ilme Nõmmisto, dots. Eha Türk), geneetika (dots. Anne Lüpsik), aretusõpetus (prof. Olev Saveli, dots. Eha Türk), 12

13 hobusekasvatus (dots. Heldur Peterson), veisekasvatus (prof. Olev Saveli, dots. Valdeko Kaarupun), üldloomakasvatus (dots. Eha Türk), aretus ja geneetika (dots. Valdeko Kaarupun, dots. Anne Lüpsik), mesindus (dots. Ilme Nõmmisto), talu planeerimine (dots. Heldur Peterson). Aretusosakonnas uuriti eesti veisetõugude aretusväärtust ja jõudlusvõime suurendamist uute aretusvõtete ning sugulastõugude kasutamise teel, uuriti võimalusi loomade kehaehituse parandamiseks, tegeleti veiste hindamise uute meetodite väljatöötamise ning rakendamisega, katsetati piimatõugu veiste lihajõudluse parandamist tarberistamisega lihatõugudega. Geneetika laboris (juh. Tiiu Õkva, hiljem Haldja Viinalass) uuriti populatsioonide geneetilise struktuuri muutusi verefaktorite, vereseerumi ja piimavalkude pärilike tüüpide abil, kontrolliti loomade põlvnemisandmete õigsust. Aretusosakonna teadustöös kasutati Vabariigi Jõudluskontrolli Keskusest saadud jõudluskontrolli andmeid vabariigi majandite ja üksikute ettevõtete kohta, katseid viidi läbi erinevates majandites/ettevõtetes. Teadustöö tulemusi rakendati praktikasse Jõudluskontrolli Keskuse kaudu ning läbi Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu, mille keskus asus aretusosakonnas. Söötmisosakonna söötmisõpetuse ja toitumisfüsioloogia professuuris (professuuri juhataja prof. Olav Kärt, kaasprofessor Ülo Oll, osakonna juhataja v. teadur Helgi Kaldmäe) töötas 4 õppejõudu ja õpetati järgmisi õppeaineid: põllumajandusloomade söötmine ja toitumisfüsioloogia (prof. Ülo Oll), söötmisõpetus (prof. Olav Kärt, dots. Jaak Tölp), loomakasvatusteaduse alused (prof. Ülo Oll), sigade söötmise erikursus (prof. Ülo Oll), veiste söötmise erikursus (prof. Ülo Oll), loomakasvatus (dots. Viivi Sikk), maailma loomakasvatus (v. teadur Helgi Kaldmäe). Söötmisosakonnas uuriti põllumajandusloomade proteiini- ja energiatarbe katmise võimalusi suure toodangu saamiseks, mittetraditsiooniliste söötade ja söödalisandite toimet loomade seedeprotsessile ja ainevahetusele ning piimatoodete kvaliteedile, töötati välja sobivaid ratsioone ja söötmisviise, määrati söötade kvaliteeti sh keemilist koostist, uuriti loomade ainevahetust. Uurimistöö katsebaasideks olid põhiliselt Piistaoja veisekasvatuse katsejaam, Tartu riigimajand ja Eerika katsetalu, kus asusid fistulloomad. Teadusuuringute läbiviimine toetus osakonna keemialabori (juh. Lauri Ploom) tehnilisele baasile, kus määrati söötade kvaliteeti ning anti soovitusi söötade otstarbekaks kasutamiseks, tehti vere, vatsasisu, rooja ja uriini uurimisi. Väikelooma- ja linnukasvatusosakonna väikelooma- ja linnukasvatuse professuuris (osakonna ja professuuri juhataja prof. Harald Tikk) töötas 5 õppejõudu ja õpetati järgmisi õppeaineid: üld- ja eriloomakasvatus (dots. Ants Uibo), seakasvatus (dots. Al-der Lember), lambakasvatus (dots. Peep Piirsalu), linnukasvatus (prof. Harald Tikk), karusloomakasvatus (prof. Harald Tikk), kalakasvatus (dots. 13

14 Tiit Paaver), koerakasvatus (dots. Al-der Lember), konsulendikursus (prof. Harald Tikk, dots. Al-der Lember). Osakonnas uuriti põllumajanduslindude selektsiooni ja söötmise normeerimist, sigade söötmise ja kunstliku seemenduse probleeme, lammaste produktiivomaduste parandamisvõimalusi ja ensüümpreparaatide kasutusvõimalusi põlumajandusloomade ja lindude söötmisel. Uurimistöö läbiviimiseks ja suunamiseks olid osakonnal tihedad sidemed Kehtna Lindude Kontrollkatsejaamaga, Kurtna Linnukasvatuse Katsejaamaga, Sakala Tõulinnukasvatuse Ühistuga, Matjama vutifarmiga, Kehtnas asuva LKI seakasvatuse osakonnaga, Aravete põllumajandusühistuga, Eesti Linnukasvatajate Seltsi ja Eesti Lambakasvatajate Seltsiga. Keemia professuuris (professuuri juhataja prof. Ants Nilson) töötas 8 õppejõudu ja õpetati keemiat kõikidele EPMÜ üliõpilastele. Uuriti valkude ja ensüümide polümorfismi põllumajandusloomade kudedes ja vereseerumis, koostöös taimekaitseinstituudiga uuriti uute ökokeemiliste taimekaitsevahendite sünteesi ja omadusi. Lisaks söötmisosakonnale, aretusosakonnale ja väikelooma- ja linnukasvatuse osakonnale, kus tegeleti õppe- ja teadustööga, oli instituudis veel neli osakonda, kus tegeleti ainult teadustööga. Seakasvatusosakond (juhataja Kalju Eilart) paiknes Kehtnas ja tegeles sigade hindamismetoodikate ja Eestile sobivaima sigade aretussüsteemi väljatöötamisega, uuriti erinevate toimeainete mõju kasvavate sigade jõudlusele, määrati sealiha kvaliteeti ja selle parandamise võimalusi. Kalakasvatusosakond (juhataja Tiit Paaver) paiknes Ilmatsalus ja tegeles karpkala geneetika ja parasitoloogia, fikerforelli kasvatamise ning sisevete kalanduse sh kalavarude taastootmise küsimustega. Loomakasvatustehnoloogia osakond (juhataja Allan Kaasik) paiknes Eerikal ja tegeles veisefarmide tehnoloogiliste (sh lüpsmine, söötmine) võimaluste uurimisega, pidamistehnoloogiate automatiseerimise ja loomade tervise ja toodangu kvaliteedi automaatse kontrolli rakendamise võimalustega farmides. Piimanduslabor (juhataja Arvi Olkonen) tegeles lüpsi- ja piimainventari pesu- ja desoainete retseptide väljatöötamise ja testimisega, erinevate piimajahutusseadmete katsetamisega eesmärgiga vähendada piima bakteriaalset saastumist. Loomakasvatusinstituudi koosseisu kuulusid ka järgmised katsejaamad: Kurtna Linnukasvatuse Katsejaam (dir. Vello Ilves), Arkna Loomakasvatuse Katsejaam (dir. Heino Kukk), Piistaoja Veisekasvatuse Katsejaam (dir. Olev Roosileht), Tori Hobusekasvandus (dir. Jaak Ehrlich), Kehtna Riigimajand (dir. Mart Riisenberg), Tartu Riigimajand (dir. Avo Mölder). 14

15 EPMÜ Loomakasvatusinstituudi kõrgeim otsustusõigus oli 24-liikmelisel teadusnõukogul. EPMÜ Loomakasvatusinstituudi lõpetajatele väljastati aastatel 1992 ja 1993 diplom eriala lõpetamise kohta (on lõpetanud loomakasvatusinstituudi loomakasvatuse erialal). Bakalaureuseõppe lõpetajatele, kes astusid ülikooli alates aastast, anti bakalaureusekraad. Diplomile kirjutati, et on täitnud nt loomakasvatuse bakalaureuseõppe õppekava täies mahus ja talle on antud bakalaureusekraad loomakasvatuse erialal. Esimesed bakalaureusekraadiga diplomid väljastati aastal. Enne aastat EPMÜ-sse astunud üliõpilastele anti diplom/ülikooli kraadita diplom. Diplomile kirjutati, et on täitnud nt loomakasvatuse eriala õppekava täies mahus. Alates aastast rakendus ülikoolis 4+2 õppesüsteem; 4- aastasele bakalaureuseõppele (õppekava maht 160 AP) järgnes 2- aastane magistriõpe (80 AP) ja 4-aastne doktoriõpe (160 AP). Loomaarstiõppe kestuseks sai 5 aastat (200 AP) aastal vastuvõetud üliõpilased alustasid õpinguid uute, kõrgharidusstandardile vastavate õppekavade alusel. Loomakasvatusinstituudis oli üks bakalaureuseõppe õppekava ja üks magistriõppekava. Bakalaureuseõppe õppekava Loomakasvatus koosnes järgmistest moodulitest: üldõppemoodul (kuni 30 AP), suunaõppemoodul (20-25 AP), erialaõppemoodul (60-70AP), lisaõppemoodul (19-25 AP), vabaained (14-20 AP), lõpueksam (6 AP). Magistriõppekava Loomakasvatus koosnes järgmistest kohustuslikest üldainetest (11 AP): võõrkeel (5 AP), teadustöö metodoloogia (3 AP), pedagoogika alused (2 AP), praktiline pedagoogiline töö (1 AP) ja erialaõppe õppeainetest (25 AP): loomakasvatussaaduste kvaliteedinõuded ja standardid (7 AP), loomakasvatuse ja loomakasvatusteaduse areng maailmas (3 AP), erialaaine vastavalt magistritöö teemale (15 AP). Valikaineid tuli õppida 2-5 AP mahus, magistritöö maht oli AP-d. 4+2 õppesüsteemi bakalaureuseõppe lõpetajatele anti bakalaureusekraad, magistriõppe lõpetajatele magistri teaduskraad (põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal), doktoriõppe lõpetajatele doktorikraad (põllumajandusdoktor; Doctor of Agriculture (dr.agr) loomakasvatuse erialal, filosoofiadoktor (PhD) loomakasvatuse erialal) aastal õppis Loomakasvatusinstituudis 132 üliõpilast sh 55 kaugõppes, lõpetas 31 üliõpilast aastal lõpetas loomakasvatuse eriala 47. lend. Esimesed bakalaureusekraadiga loomakasvatuse eriala lõpetajad said diplomi aastal ja võisid alustada õpinguid magistriõppes. Alates alustas tööd EPMÜ Loomakasvatusinstituudi asedirektorina õppe alal dots. Einar Orgmets; senini sellel kohal töötanud dots Anne Lüpsik läks EPMÜ õppe- ja teadusosakonna juhatajaks. Alates 2002/2003. õppeaastast rakendus 3+2 õppesüsteem. Uued üliõpilased immatrikuleeriti bakalaureuseõppekavale (õppe kestus 3 aastat) Loomakasvatussaaduste tootmine (kood 396). 15

16 Õppekava osadeks olid: valdkonnaõpe (25 AP), suunaõpe (23,5 AP), erialaõpe (37,5 AP), spetsialiseerumised ja lisaõppemoodul (5 AP). Bakalaureuseõpe lõppes bakalaureuseeksamiga. Valdkonna- ja suunaõppe õppeained olid samad, mis 4+2 õppesüsteemi bakalaureuseõppekava Loomakasvatus üldõppe- ja suunaõppemoodulis. Erialaõppe õppeained olid: maailma loomakasvatus, loomade heaolu ja käitumine, aretusõpetus, söötmisõpetuse põhikursus, veisekasvatus, seakasvatus, tapa- ja lihasaaduste tehnoloogia väiketootmises, toiduohutus, piimatoodete tehnoloogia, linnukasvatus, hobusekasvatus, lamba- ja kitsekasvatus, õppepraktika (1 AP), erialapraktika (3 AP). Spetsialiseeruda oli võimalik ühele järgmistest erialadest: loomakasvatus (14 AP), kalakasvatus (14 AP), liha- ja piimatehnoloogia (26 AP), agroökoloogia (20 AP). Agroökoloogia eriala õppeained olid: mullateaduse alused, maaviljeluse põhikursus, agrokeemia, rohumaaviljelus, rohumaade tehnoloogia, taimekasvatuse üldkursus. Loomakasvatusinstituudis oli 4 magistriõppekava; tulenevalt bakalaureuseõppe õppekavas olevatest spetsialiseerumistest. Magistriõppekavad olid: Loomakasvatus (kood 449), Kalakasvatus (462), Agroökoloogia (447), Liha- ja piimatehnoloogia (455). 3+2 õppesüsteemi bakalaureuseõppe lõpetajatele anti bakalaureusekraad (bakalaureusekraad loomakasvatuse erialal), magistriõppe lõpetajatele magistrikraad (magistrikraad loomakasvatuse erialal), mis ei ole teaduskraad. Doktoriõppe lõpetajatele anti teaduskraad (Filosoofiadoktor) ja aastal võeti üliõpilasi vastu uue (3+2) õppesüsteemi bakalaureuseõppekavale ning vana (4+2) õppesüsteemi magistriõppesse aastal asus bakalaureuseõppekavale Loomakasvatussaaduste tootmine õppima 85 uut üliõpilast. Bakalaureuseõppes õppis loomakasvatust aastal 243 üliõpilast aastal juhtis Loomakasvatusinstituuti direktorina prof. Olav Kärt. Asedirektor õppe alal oli Einar Orgmets, teadusdirektor oli Katri Ling. Instituudi koosseisu kuulusid osakonnad ja laboratooriumid. Loomakasvatusinstituudi aretusosakonnas töötasid: prof. Olev Saveli (juhataja), dotsendid Ilme Nõmmisto, Einar Orgmets, Eha Türk, Heldur Peterson, Anne Lüpsik (kohakaaslus), vanemteadur Elli Pärna, teadurid Peeter Järv ja Aare Kureoja, statistik Tanel Kaart, vanemlaborandid Heli Pärtma, Priit Pihlik, Larissa Saltõkova, Helgi Tennisson, Alo Tänavots, Meeli Voore. Aretusosakonna juurde kuulus geneetika laboratoorium (juhataja Haldja Viinalass). Aretusosakond asus aadressil Kreutzwaldi 1 (mõisamaja) II korrusel. 16

17 Söötmisosakonnas töötasid: Helgi Kaldmäe (juhataja), prof. Olav Kärt, dots. Silvi Tölp, vanemteadurid Katri Ling ja Meeli Vadi, teadurid Hanno Jaakson, Andres Olt, Meelis Ots ja Eve Rihma, vanemspetsialistid Virve Karis ja Viivi Sikk, peaspetsialist Jaak Samarütel, katsetehnikud Irina Vikman, Ljudmilla Grigorjeva, Ülle Laurits ja Inge Lippasaar. Söötmisosakonna juurde kuulus keemia laboratoorium (juhataja Tõnu Virma). Söötmisosakond asus aadressil Kreutzwaldi 46 ja Kreutzwaldi 1. Väikelooma- ja linnukasvatuse osakonnas töötasid: prof. Aleksander Lember (juhataja), dots. Peep Piirsalu, lektorid Jaanus Hämmal ja Ragnar Leming, vanemlaborant Irje Leontjeva. Osakonna juurde kuulusid: kalakasvatuse osakond (juhataja v. teadur Tiit Paaver), loomakasvatustehnoloogia osakond (juhataja v. teadur Allan Kaasik), piimanduslaboratoorium (juhataja teadur Merike Henno). Väikelooma- ja linnukasvatuse osakond asus aadressil Kreutzwaldi 1 (mõisamaja) II korrusel. Keemia osakonnas töötasid: prof. Avo Karus (juhataja), dotsendid Katrin Kolk, Tõnis Lepiku, Leeni Leis, lektor Virge Karus, vanemlaborandid Liivia Oraste, Salme Vene ja Tiiu Lepiku. Osakonna juurde kuulus ökokeemia laboratoorium (juhataja Enno Mõttus). Keemia osakond asus aadressil Veski 13. Loomakasvatusinstituudi koosseisu kuulus veel kirjastusgrupp (juhataja Ene Hellenurme) ja majandusosakond (juhataja Aarne Puusepp). EPMÜ nõukogu otsusega muudeti ülikooli akadeemilist struktuuri alates Moodustati viis instituuti: Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI) (direktor Illar Lemetti, õppedirektor Are Selge), Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (VLI) (direktor Toomas Tiirats, õppedirektor Einar Orgmets, Majandus- ja sotsiaalinstituut (MSI) (direktor Rando Värnik, õppedirektor Tiiu Ohvril), Metsandus- ja maaehitusinstituut (MMI) (direktor Paavo Kaimre, õppedirektor Toomas Timmusk), Tehnikainstituut (TI) (direktor Margus Araks, õppedirektor Arvo Leola). Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (VLI) (inglise keeles Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of Estonian University of Life Sciences) moodustati senise EPMÜ Loomakasvatusinstituudi (dir prof. Olav Kärt), loomaarstiteaduskonna (dekaan prof. Toivo Suuroja) ja Agrobiokeskuse (dir. Jüri Kumar) ühinemise teel aastal õppis veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis 706 üliõpilast. Instituudi hallata oli bakalaureuseõppekava Loomakasvatussaaduste tootmine (spetsialiseerumised: loomakasvatus, kalakasvatus, liha- ja piimatehnoloogia), loomaarstiõppekava Veterinaarmeditsiin, 3+2 õppesüsteemi magistriõppekavad Loomakasvatus, Kalakasvatus, Liha- ja piimatehnoloogia, Agroökoloogia, 4+2 magistriõppekavad Toiduhügieen ja veterinaarkontroll ning Loomakasvatus, doktoriõppekava Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus. Alates 27. novembrist 2005 on ülikooli nimeks Eesti Maaülikool (EMÜ). 17

18 2007. aastal õppis Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis 601 üliõpilast sh bakalaureuseõppes 164, loomaarstiõppes 308, magistriõppes 91, doktoriõppes 38. Instituudi hallata oli üks bakalaureuseõppekava (Loomakasvatussaaduste tootmine), üks loomaarstiõppekava (Veterinaarmeditsiin), kolm magistriõppekava (Loomakasvatus, Toiduainete tehnoloogia, Kalakasvatus) ja üks doktoriõppekava (Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) aastal oli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi hallata juba kaks bakalaureuseõppekava: Loomakasvatussaaduste tootmine (kood 396) ja Toiduainete tehnoloogia (kood ), üks loomaarstiõppekava Veterinaarmeditsiin (398), kolm magistriõppekava: Loomakasvatus (kood 449 ), Toiduainete tehnoloogia (455), Kalakasvatus (462) ning üks doktoriõppekava aastal muutus bakalaureuseõppekava Loomakasvatussaaduste tootmine (kood 396) nimetus; õppekava nimeks sai Loomakasvatus ja kalakasvatus (396) aastal lahutati õppekavas loomakasvatuse ja kalakasvatuse õpe; õppekava nimetuseks sai Loomakasvatus (396); avati uus bakalaureuseõppekava Kalandus ja vesiviljelus (143997), mida hakkas haldama PKI aastal avati inglise õppekeelega loomaarstiõppekava Veterinaarmeditsiin (118977). Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis õppivate üliõpilaste arv on olnud stabiilne; alates aastas on stabiliseerunud ka bakalaureuseõppes loomakasvatust õppivate üliõpilaste arv: Aasta Üliõpilaste arv VL-s Instituudis kokku sh loomakasvatuse erialal (bak) sh toiduainete tehnoloogia erialal (bak sh veterinaarmeditsiini erialal sh 24 ingliskeelsel õppekaval sh 55 ingl sh 83 ingl sh 113 ingl sh 143 ingl sh 174 ingl sh 186 ingl sh 200 ingl sh 204 ingl. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituuti juhib Toomas Tiirats, kes valiti instituudi direktoriks alates kuni Direktori asetäitja teaduse alal on prof. Riho Gross. Instituudi õppetegevust juhib direktori asetäitja õppe alal Einar Orgmets, õpet korraldavad Piret Aus ja Külli Kõrgesaar. 18

19 Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis on 7 õppetooli: Õppetool Kliiniline veterinaarmeditsiin Söötmisteadus Toiduhügieen ja rahvatervis Toiduteadus ja toiduainete tehnoloogia Tõuaretus ja biotehnoloogia Vesiviljelus Veterinaarne bio- ja populatsioonimeditsiin Õppetooli juht Prof. Toomas Orro Prof Meelis Ots Prof Mati Roasto Dots. Ivi Jõudu Prof Haldja Viinalass Prof Riho Gross Prof Arvo Viltrop Endisest Loomakasvatusinstituudi aretusosakonnast (6 õppejõudu, 2 teadurit) on välja kasvanud Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi (VLI) tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool. Õppetoolis on 7 õppejõudu ja 6 teadurit. Õppejõududena töötavad prof. Haldja Viinalass (õppetooli juht), prof. Ülle Jaakma (ülikooli teadusprorektor), prof. Tanel Kaart, prof. Andres Valdmann, dots. Heli Kiiman, vanemlektor Alo Tänavots, lektor Einar Orgmets. Õppetooli juurde kuulub geneetika labor. Õppetool asub aadressil Kreutzwaldi 46 ja Kreutzwaldi 62. Loomakasvatusinstituudi söötmisosakonnast (3 õppejõudu, 6 teadurit) ning väikelooma- ja linnukasvatuse osakonnast (4 õppejõudu) on välja kasvanud VLI söötmisteaduse õppetool. Õppetoolis on 8 õppejõudu ja 3 teadurit. Õppejõududena töötavad: prof. Meelis Ots (õppetooli juht), prof. David Arney, dots. Allan Kaasik, dots. Marko Kass, dots. Ragnar Leming, lektor Peep Piirsalu, õpetajad Tiia Ariko ja Priit Karis. Õppetooli juurde kuulub sööda ja ainevahetuse labor (juh. Andres Olt) ja piima kvaliteedi uurimise labor (juh. Merike Henno). Õppetool asub aadressil Kreutzwaldi 46 ja Kreutzwaldi 62. Loomakasvatusinstituudi keemia osakonnast (5 õppejõudu) on saanud VLI toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli juurde kuuluv keemia üksus, kus töötab 5 õppejõudu. Eesti Põllumajanduse Akadeemia Zootehnikateaduskonnast on saanud Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut: EPA Zootehnikateaduskond (ZT)(1951) -> EPA Zooinseneriteaduskond (ZI)(1976) -> EPMÜ Loomakasvatusteaduskond (LK) ( ) -> EPMÜ Põllumajandusteaduskonna Loomakasvatusinstituut (LKI)( ) -> EPMÜ Loomakasvatusinstituut (LKI)( ) -> EPMÜ Loomakasvatusinstituut (LKI + ELVI) ( ) -> Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (VLI) ( ). Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (VLI) (Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of Estonian University of Life Sciences) moodustati senise Loomakasvatusinstituudi (dir prof. Olav Kärt), Loomaarstiteaduskonna (dekaan prof. Toivo Suuroja) ja Agrobiokeskuse (dir. Jüri Kumar) ühinemise teel. 19

20 EPA Zootehnikateaduskonna Zootehnika erialast (1951) kasvas välja EMÜ VLI bakalaureuseõppe õppekava Loomakasvatus (Zootehnika (1951) -> Zooinsener (1976) -> Loomakasvatus (1991) -> Loomakasvatussaaduste tootmine (2002) -> Loomakasvatus ja kalakasvatus (2014) -> Loomakasvatus) ning magistriõppe õppekava Loomakasvatus. EPA Zootehnikateaduskonna piimasaaduste tehnoloogia erialast (1951) kasvas välja EMÜ VLI bakalaureuseõppe õppekava Toiduainete tehnoloogia ja magistriõppe õppekava Toiduainete tehnoloogia. Bakalaureuseõppe õppekava Loomakasvatus (kestusega 3 aastat, 180 EAP) koosneb järgmistest moodulitest: üldmoodul (23 EAP), erialamoodul (127 EAP), eriala valikainete moodul (12 EAP), vabaained (8 EAP), bakalaureusetöö või eksam (10 EAP). Üldmooduli õppeained on: sissejuhatus loomakasvatuse õpingutesse; teadustöö alused; inglise erialakeel; riskianalüüs ja töökeskkonna ohutus; üldkeemia; keskkonnakaitse ja korraldus; biomajanduse alused. Erialamooduli õppeained on grupeeritud alammooduliteks: Loomade kehaehitus ja talitus (14 EAP): koduloomade morfoloogia; biokeemia ja molekulaarbioloogia alused; loomafüsioloogia alused. Tõuaretus (15 AP): loomageneetika; aretusõpetus; informaatika ja biomeetria. Söödatootmise ja söötmisteadus (16 EAP): põllumajandustaimed; agronoomia alused ja söödatootmine; söötmisõpetus. Loomade heaolu, tervis ja sigimine (15 EAP): loomade käitumine, heaolu ja kaitse; mikrobioloogia ja immunoloogia; loomatervishoid ja veterinaaria alused; sigimisõpetus. Loomakasvatussaaduste tootmine (55 EAP): üldloomakasvatus; loomapidamise mehhaniseerimise alused; veisekasvatus; seakasvatus; linnukasvatus; lamba- ja kitsekasvatus: hobusekasvatus; küülikukasvatus; maheloomakasvatus; loomakasvatuse õppepraktika (2 EAP); loomakasvatusettevõtte praktika (8 EAP); lihatehnoloogia alused; piimatehnoloogia alused. Maaettevõtlus (12 EAP): maaettevõtluse alused; põllumajandusökonoomika; ideest äriplaanini. Magistriõppe õppekava Loomakasvatus (kestusega 2 aastat, 80 EAP) koosneb järgmistest moodulitest: erialamoodul (79 EAP), eriala valikainete moodul (6 EAP), vabaained (5 EAP), magistritöö (30 A). Erialamooduli õppeained on grupeeritud alammooduliteks: Teadustöö metodoloogia loomakasvatuses (15 EAP): uurimistöö metoodika ja katsete planeerimine loomakasvatuses; akadeemiline kirjutamine; statistiline andmetöötlus; loomakasvatuse kursusetöö. 20

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Innove_EMU_kutsekoolidele [\334hilduvusre\376iim])

(Microsoft PowerPoint - Innove_EMU_kutsekoolidele [\334hilduvusre\376iim]) Eesti Maaülikool Endla Reintam Õppeprorektor, professor endla.reintam@emu.ee Missioon Kus me hetkel oleme? Loome ja jagame teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks. Visioon Maaülikool

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava)

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava) EUROAKADEEMIA Keskkonnakaitse teaduskond 1. Õppekava nimetus Keskkonnakaitse spetsialist 2. Õppekava nimetus inglise Environmental specialist keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe 4. Õppevorm(id)

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

1_Toitumis_terviseteraapia_Imoodul_Toitumisnoustaja2017

1_Toitumis_terviseteraapia_Imoodul_Toitumisnoustaja2017 TOITUMIS- JA TERVISETERAAPIA I MOODUL: TOITUMISNÕUSTAJA VÄLJAÕPE Täiendkoolitusasutuse nimetus Rahvatervise Akadeemia (Nutrilligent OÜ). Õppekava nimetus Toitumis- ja terviseteraapia I moodul: toitumisnõustaja

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool TALLINNA ÜLIKOOL Akadeemiline üksus: 1636 Informaatika instituut Õppekava nimetus eesti keeles INFORMAATIKA ÕPETAJA, KOOLI INFOJUHT 22.08.2002 (Õppekava kood) Õppekava nimetus inglise keeles (HTM registrisse

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Terviseteadus

Terviseteadus Magistriõppe õppekava TERVISETEADUS 194200 Tallinn 2018 Õppeasutus TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood 70003980 Õppekava nimetus TERVISETEADUS Õppekava nimetus inglise keeles HEALTH SCIENCES

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

2013 PREEMIAD JA AUTASUD Riiklikud preemiad Ülo Lepik Eesti Teaduste Akadeemia Harald Kerese medal astronoomia, füüsika ja matemaatika alal. Tarmo Soo

2013 PREEMIAD JA AUTASUD Riiklikud preemiad Ülo Lepik Eesti Teaduste Akadeemia Harald Kerese medal astronoomia, füüsika ja matemaatika alal. Tarmo Soo PREEMIAD JA AUTASUD Riiklikud preemiad Ülo Lepik Eesti Teaduste Akadeemia Harald Kerese medal astronoomia, füüsika ja matemaatika alal. Tarmo Soomere riigi teaduspreemia tehnikateaduste alal uurimuste

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor 2011 E-kursuse kvaliteedimärgi hindamiskomisjoni protokoll nr 7-7/11-1 Koosoleku toimumise aeg: 17. märts 2011 Koosoleku toimumise koht: Videokonverents Tallinn-Tartu

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni 2016. a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00 Õppenõukogu koosoleku toimumise

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

2 VERBIS AUT RE 1/2018 SISEJULGEOLEKU INSTITUUDIL TÄITUS 10 AASTAT Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut loodi aastal, esimesed magistran

2 VERBIS AUT RE 1/2018 SISEJULGEOLEKU INSTITUUDIL TÄITUS 10 AASTAT Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut loodi aastal, esimesed magistran 2 VERBIS AUT RE 1/2018 SISEJULGEOLEKU INSTITUUDIL TÄITUS 10 AASTAT Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut loodi 2007. aastal, esimesed magistrandid alustasid õppimist kaks aastat hiljem. Teadur DIANA

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii 3.- 6.01.2019 esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifikatsiooni žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Folie 1

Folie 1 Mäletsejalised: pole probleem. Küsimus on pigem selles, kas ratsioonis on suure proteiinisisaldusega söötasid (nagu sojakook) üldse vaja kasutada. Lindude söötmine on keerulisem kui sigade söötmine. Lindude

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem