ÕPPETEATMIK 2022/2023. Farmatseut, Assistant Pharmacist, hambatehnik, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, õde, ämmaemand

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ÕPPETEATMIK 2022/2023. Farmatseut, Assistant Pharmacist, hambatehnik, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, õde, ämmaemand"

Väljavõte

1 ÕAMI 0/0 akenduskõrgharidusõpe Farmatseut, Assistant harmacist, hambatehnik, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, õde, ämmaemand utseõpe Hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehnik, lapsehoidja, abivahendispetsialist, tegevusjuhendaja, sterilisatsioonitehnik, hambaraviassistent Magistriõpe erviseteadus

2 SISUOD Õppeprorektori tervitus õrgkooli ajalugu Üldkontaktid 6 Strukruuriüksused 7 aamatukogu Üliõpilaskodu Õppurite nõustamine Õppekoormuse ja -mahu nõuete täitmine Õppekulude (osaline) hüvitamine 5 Osakoormusega õpe 6 Õppeainete hindamise korraldus 6 Akadeemiline eetika ja tagasiside Õppetoetused Akadeemiline puhkus 0 raktikad Ametliku e-posti seadistamine Õppeinfosüsteem (AHV) -õpe Moodle Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine Õppimine ja praktika välismaal 5 Välissoorituse ülekandmine 6 Õppetöö korraldamine 7 sühholoogiline nõustamine arjäärinõustamine Üliõpilas- ja õpilasesindus uutorlus 0 Üliõpilaspilet ja õpilaspilet Hea tava reeglid meie koolis Hea teada! Auditoorse õppetöö ajad Majaplaan Sportimisvõimalused ÕOOI VIUS ere tulemast kõrgkooli! Hea esmakursuslane, palju õnne! Oled nüüd meie kõrgkooli pereliige. Seljataha on jäänud väga tihe konkurss ja kindlasti on rõõm suur. Soovijaid oli palju ja konkurss tihe. Seda suurem on Sinu vastutus õppimise ees. indlasti ei ole ees kerge(d) aastad. oroona näitab endiselt oma võimu, ning ega me ei tea, kas ja kuidas see meid täpsemalt mõjutama hakkab. üll aga on meil juba palju kogemusi ja koos saame hakkama. iisamuti mõjutab meid kõik meie ümber toimuv ning seda enam peame olema tugevad ja ühte hoidma. Mida siis teha, et saaks toime tulla? estlastel on selline ütlemine, et tuleb härjal sarvist haarata. See on päris tabav väljend - härjaks kõrgkoolis on õppimine, sarvedeks kõik õppeained ja haarajaks Sina ise. Seega alusta kohe! eia vahendeid, mis hõlbustavad õppimist ning leia oma õppimise stiil ja aeg. i saa kordamata jätta, et võtmetähtsusega on tähtaegadest kinni pidamine, kuigi see tundub nii tavaline ja iseenesestmõistetav, siis ometi on just see kõige suurem ja valusam komistuskivi. Soovin põnevust, uusi avastusi, pingutust ja lõbusaid tudengiaastaid! Ulvi õrgemaa õppeprorektor

3 ÕGOOI AJAUGU Avati allinna Õdede ool. 00 äbiti esimene Avati hooldusõe õppekavade ja kutseõppe institutsiooni õppekava. rahvusvaheline Omistati koolile akrediteerimine. esimene rasmuse ülikoolihartata (rasmus University Charter) Ümberkorralduste tulemusena sai kool riigi rakenduskõrgkooli staatuse (Vabariigi Valitsuse korraldus nr ) ja jätkas tegevust allinna ervishoiu õrgkooli nime all. allinna Õdede ooli ja allinna Velskrite ooli liitmise tulemusena asutati allinna Meditsiiniline eskkool. Autor: ristiina ullerits 006 orraldati ohtla-järve Meditsiinikool ümber allinna ervishoiu õrgkooli struktuuriüksuseks. - eise Maailmasõja tõttu evakueeriti kool ambovisse Venemaale. taastus töö allinna Meditsiinilises eskkoolis. 00 ohlta-järve Haapsalu 007 Avati tervisedenduse õppekava. 5 ool nimetati allinna Vabariiklikuks Meditsiiniliseks eskkooliks. 00 Alustati õe õppekava regionaalset õpet. 007 ärnu 0 uressaare 0 Üleminekuhindamise läbis meditsiini õppekavagrupp ja sai nn uue põlvkonna koolituslitsentsi. 0 allinna ervishoiu õrgkooli tervishoiu õppekavagrupi magistriõppe õppekavale erviseteadus anti õppeõigus ool viis läbi koolitust Ida- Virumaal. 000 Avati tegevusterapeudi kõrghariduse õppekava. 0 esti õrg- ja utsehariduse valiteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas akrediteerida allinna ervishoiu õrgkool seitsmeks aastaks. 6 ool nimetati allinna Meditsiinikooliks Avati optometristi ja farmatseudi kõrghariduse õppekavad. 0 allinna ervishoiu õrgkooli kutseõppe tervishoiu ja sotsiaalteenuste õppekavarühm akrediteeriti kuueks aastaks. 00 esti õrg- ja utsehariduse valiteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas akrediteerida allinna ervishoiu õrgkool seitsmeks aastaks kõrvaltingimusega. allinna ervishoiu õrgkooli kutseõppe sotsiaaltöö ja nõustamise, lastehoiu ja teenuste noortele, teraapia ja taastusravi, meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia õppekavarühmad akrediteeriti kuueks aastaks Asutati ohtla-järve Meditsiinikool. 6 Alustati järkjärgulist üleminekut kõrgharidusele, avati õe ja ämmaemanda kõrghariduse õppekavad. Valmis ühiselamu allinnas, õmme tee Valmis õppehoone allinnas, ännu 67. esti õrg- ja utsehariduse valiteediagentuurikõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada tervishoiu ja meditsiiniõppekavagruppide hindamiskomisjonide aruanded ja viia järgmine allinna ervishoiu õrgkooli meditsiini õppekavagrupi esimese õppeastme kvaliteedihindamine läbi 7 aasta pärast ning tervishoiu õppekavagrupi esimese astme kvaliteedihindamine 7 aasta pärast kõrvaltingimusega tervisedenduse õppekaval. 0 Avati terviseteaduse magistriõppe õppekava. 0. aastal valmis kõrgkooli juurdeehitus, mis ühendab õppehoone kaks majatiiba.

4 ÜDOAID Ülle rnits rektor Ulvi õrgemaa 67 6 õppeprorektor Ave erve 67 finants- ja haldusdirektor anel Murre kommunikatsioonispetsialist Mariann-rõõt Ilves turundusspetsialist 5 Jaana Sepp 67 0 õppeosakonna juhataja Inger uus 67 0 dokumendihalduse spetsialist ÕGHAIDUSÕ Farmatseut, Assistant harmacist, hambatehnik, optometrist, ämmaemand, tervisedendaja, tegevusterapeut, õde, terviseteadus Meditsiinitehnilise hariduse keskus ilian uuben Meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja 67 Merle iloman Farmaatsia 67 5 Monika Drews Assistant harmacist 67 6 Heli uuse Hambatehnika 67 ister evit 67 haldusjuht Valvelaud allinnas 67 Vootele amme Optomeetria

5 ervishariduse keskus Õenduse õppetool Silja Mets-Oja ervishariduse keskuse juhataja 67 0 atrin lein Ämmaemandus 67 0 ele under ervisedendus Hanna-Maria õldma egevusteraapia 67 5 risti uusepp Õenduse õppetooli juhataja 67 Jandra istikivi Õendus USÕ rakorralise meditsiini tehnik, hooldustöötaja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja, sterilisatsioonitehnik, abivahendispetsialist, hambaraviassistent utseõppe õpetajad: iret amme utseõppe osakonna juhataja 67 Merike ravets 67 Birgit icolau Costa 67 risti Mähar 67 iina ukk 67 oman aluste 67 Hedy ehtmets 67 atjana Vetštomova 67 ÄIDUSÕ Siret iirsalu lukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe õppejõud-lektor 67 6 / 5 risti annus erviseteadus

6 AAMAUOGU aamatukogu asub allinna õppehoones ja ohtla-järve struktuuriüksuses. aamatukogus pakutavad teenused on: teaviku kohalkasutus; teaviku kojulaenutus; infoteenindus, sh andmebaaside vahendamine; kasutajakoolitus, sh infootsingu koolitused õppijatele ja õppejõududele/ töötajatele; kohapeal arvuti kasutamise võimaldamine; WiFi kasutamise võimaldamine; rühma- ja individuaaltööruumi kasutamise võimaldamine; kõrgkooli väljaannete müük; iseteenindusena paljundamine, printimine ja skaneerimine. eavikuid laenutatakse isikut tõendava dokumendi alusel. eaviku laenutustähtajad määrab raamatukogu sõltuvalt teaviku tüübist, eksemplaride hulgast ja kasutamise intensiivsusest. ugeja saab oma laenutusaega pikendada, kui teaviku kasutamiseks ei ole registreerunud teisi lugejaid. aenutustähtaja ületamise eest tuleb lugejal maksta viivist. Viivise suurus on 0,05 eurot päevas iga laenatud teaviku kohta. Arvutite kasutamine raamatukogus on tasuta. riteenusteks on printimine, paljundamine ja skaneerimine, mis on tasulised. OAID isainformatsioon ja lahtiolekuajad: Õppurile aamatukogu Ülle uuse raamatukoguhoidja 67 5 ve ohlak raamatukoguhoidja 67 5 Marianne aimre aamatukogu teadus- ja arendustegevuse koordinaator Angela äis ohtla-järve struktuuriüksuse raamatukogu raamatukoguhoidja 67 5

7 ÜIÕIASODU allinna ervishoiu õrgkooli üliõpilaskodu asub allinna õppehoone lähedal, 5-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Üliõpilaskodu mahutab ligi 00 õppurit. oad on valdavalt kahekohalised. Võimalusel saab toas elada üksinda. Igal korrusel on köök ja duširuum. Võimalik on kasutada pesumasinat ja kuivatit. Üliõpilaskodus on tasuta interneti võimalus (WiFi). isainformatsioon: Õppurile Üliõpilaskodu Aadress: õmme tee, allinn eili Hermassoo üliõpilaskodu juhataja / ÕUI ÕUSAMI Õpinõustamine Õppetööalased küsimused, tõendid, avaldused (eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus jne), õppetoetused, õppurite andmed (õppeinfosüsteemides HIS, ahvel), protokollid, deklaratsioonid Õppeosakond Anna-Mari Andok õenduse rakenduskõrgharidusõpe el: 67 6 Jekaterina Motšjonova rakenduskõrgharidus va õendus + kutseõpe el: Miili ammeveski terviseteaduse magistriõpe, Assistant harmacist, töökohapõhine kutseõpe el: 67 0 Õppurite vastuvõtt (ruum 0; ): :00 :0, :00 6:00 ohtla-järve struktuuriüksus Ulvi Jõesaar el: 67 0 / 56 Õppurite vastuvõtt (ruum 5): - :00-6:00

8 ÕOOMUS JA -MAHU ÕU ÄIMI Õppur peab õppima kõiki vastavas õppekavas ette nähtud õppeaineid (välja arvatud VÕA rakendamisel) ning õppuri enda soovil ahvel õpingukavasse lisatud valikaineid. Semestri täiskoormuse ja -mahu nõuete mittetäitmisel: ei viida õppurit üle järgmisele kursusele (sh täiskoormuse mittetäitmisel); tekib üliõpilasel kohustus õppekulude osaliseks hüvitamiseks; puudub üliõpilasel õigus vajaduspõhise õppetoetuse taotlemiseks; üliõpilane viiakse üle osakoormusega tasulisse õppesse. akenduskõrgharidus- ja magistriõpe äies mahus toimuva õppe maht on rakenduskõrgharidusõppes ja magistriõppes õppeaastas 60 A-d ja semestris 0 A-d. Õppetöö rakenduskõrgharidus- ja magistriõppes toimub täisja osakoormusel, see tähendab semestris täiskoormus,5 A; osakoormus 5- A õppeaastas täiskoormus 5 A; osakoormus 0- A utseõpe Õppetöö kutseõppes toimub täismahus, see tähendab semestris 0 A õppeaastas 60 A ÕUUD (OSAI) HÜVIAMI Õppekulude osalise hüvitamise kohustus on rakenduskõrghariduse üliõpilastel, kes on immatrikuleeritud täiskoormusega eestikeelsele õppekavale, aga ei täida õppekava täies mahus. ui üliõpilane ei ole õppeaastas täitnud õppekava ettenähtud mahus (60 A) nõutakse iga õppeaasta lõpus (august/veebruar olenevalt millal õppur on immatrikuleeritud) õppekulude osalist hüvitamist ettenähtud täismahust puudujäävas mahus vastavalt kõrgkoolis kehtivatele õppekulude hüvitamise tingimustele. Üliõpilane on täitnud õppekava täies mahus juhul, kui ta on täitnud algavaks semestriks õppekava kumulatiivselt 0% ulatuses ehk 0 A semestris ja 60 A aastas. Õppekulu arvestamisel loetakse õppekava täidetud mahu hulka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega (VÕA) täidetud õppekava maht. imetatut ei rakendata, kui üliõpilane on: keskmise, raske või sügava puudega isik; alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja. * vabastamist tõendav dokument esitada õppeosakonda utseõppe õppekavade V õppekohtadel õppivatel õpilastel toimub õppekulude hüvitamine vastavalt õppeteenuse lepingule. Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad leiate: Õppurile Õppekorraldus Õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad 5

9 OSAOOMUSGA Õ *ehtib alates 0/00 immatrikuleeritud üliõpilastele Juhul, kui üliõpilase soorituste maht jääb õppeaasta lõpuks allapoole täiskoormuse õppe piire (vahemikku 50-7%, ehk 0- A), viiakse üliõpilane üle osakoormusega õppesse. Osakoormusega õppes üliõpilane hüvitab õppekulud semestri alguses deklareeritud ainepunktide eest ainepunkti hüvitamise määra ulatuses. imetatut ei rakendata, kui üliõpilane on: keskmise, raske või sügava puudega isik; alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja. * vabastamist tõendav dokument esitada õppeosakonda ÕAI HIDAMIS OADUS Üliõpilasel/õpilasel on õigus õppeaine põhihindamisele ja kahele kordushindamisele eelneva negatiivse soorituse korral. Hindamisele mitteilmunud (või hindamise ajaks nõudeid mittetäitnud) üliõpilase/õpilase tulemuseks märgitakse mitteilmunud (MI). ositiivsele hindele sooritatud õppeainet ei ole kõrgema tulemuse saamise eesmärgil võimalik uuesti sooritada. isainformatsioon: Õppurile Õppekorraldus Õppekorralduseeskiri AADMII IA õrgkool ei kiida heaks akadeemilist petturlust ega plagieerimist. lagiaat on kellegi teise kirjaliku töö või selle osa esitamine oma nime all või refereering/tsiteering ilma nõuetekohase viitamiseta. uvastatud plagiaadi kahtlusega töö registreeritakse Akadeemilise petturluse registris. egistrisse kantakse sisse mh ka spikerdamised. Vastavalt õppekorralduseeskirjale võib kõrgkool õppuri eksmatrikuleerida vääritu käitumise tõttu nii plagieerimisel tõsise eksimuse tuvastamise korral kui ka õppetöös, sealhulgas hindamisel, abimaterjalide (elektroonilised, paberkandjal jmt) kasutamisel, kui õppejõud/õpetaja ei ole andnud luba neid kasutada ning informatsiooni lubamatul vahetamisel (etteütlemine, mahakirjutamine jmt). Vt ka AGASISID agasisidestamine on oluline osa kõrgkooli õpingutest ning objektiivse hinnangu õppekvaliteedile ja õpitingimustele annab õppurite aktiivne osalus küsitlustes. üsitlusi viiakse läbi vastavalt tagasiside plaanile ja rektorilt loa saanud uuringutele. Õppeainetega seotud tagasisidet saavad õppurid anda peale aine läbimist õppeinfosüsteemis. üsitluste tulemusi analüüsitakse ning parendustegevusi planeeritakse ja viiakse ellu vastavalt tagasiside plaanile. Vt ka 6

10 ÕOUSD Vajaduspõhine toetus Õppetoetuse taotluse esitamine kõrghariduses Vajaduspõhine eritoetus ulemusstipendium Õppetoetuse taotluse esitamine kutseõppes* utseõppe õpilaste toetus utseõppe õpilaste sõidusoodustused oetab majanduslikult vähem kindlustatud üliõpilase ligipääsu kõrgharidusele ning nominaalajaga lõpetamist äiskoormusega üliõpilane aotluse esitamine: edu.ee oetab majanduslikult vähem kindlustatud üliõpilase kõrghariduse omandamise kulusid, kui vajaduspõhine toetus on tagasi lükatud äiskoormusega üliõpilane aotlus esitada dokumentidega: esmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahuv täitvaid üliõpilasi Õppekava täidetud mahu hulka ei loeta varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava mahtu aotluse esitamine: tahvel.edu.ee õhitoetus hariduse omandamisega kaasnevate kulude katmiseks Al. semestrist, õppetulemuste alusel ritoetus - õpilastele, kelle majanduslik olukord takistab õpingute jätkamist Al. semestrist, lähtuvalt majanduslikust olukorrast ähtaeg.0.0 / aotluse esitamine: tahvel.edu.ee isainformatsioon: Sõidukulud hüvitatakse, kui õppuri alaline elukoht paikneb väljaspool haldusüksust (õppeasutus või filiaal) Avaldus esitada kutseõppe osakonda Õppurile Õppekorraldus Õppetoetused ähtaeg.0.0 / * ÕM õpperühmade õppetoetuste taotlemise perioodid võivad erineda

11 AADMII UHUS Alates teisest semestrist ähtajad: 5.0/5.0 Isiklikud põhjused < semestrit Akadeemilise puhkuse avalduse esitamine Aja- ja asendusteenistus < semestrit ervislikud põhjused < semestrit Akadeemilise puhkuse lõppemine ja õppetööga jätkamine Igal ajal - arstliku tõendi, aitseressursside Ameti teatise, lapse sünnitunnistuse esitamisel apse hooldamine < a laps AIA Mida peaksid enne praktikat teadma ja tegema? Alusta ettevalmistusi varakult ja kogu infot võimalikest praktikakohtadest, sealhulgas välispraktikast, mis on suurepärane õpivõimalus (välispraktika info lk 5). utvu õppekorralduseeskirja, aineprogrammi ja praktikakorralduse juhendiga. nne esimesele praktikale suundumist vaata üle, et kõik veebipõhised õpikeskkonnad s toimiksid ja kindlasti kinnita ahvlis konfidentsiaalsustingimused. nne iga praktika algust toimub infoseminar ning sissejuhatav seminar, kus praktikaspetsialist ning koolipoolne juhendaja tutvustavad antud praktika korraldust, dokumentatsiooni ja aineprogrammi. okkuvõtteid tehakse lõpuseminaris. raktikale tuleb alati kaasa võtta kehtiv tervisetõend, nimesilt, praktikariided ja vahetusjalanõud. iiete kohta leiad informatsiooni veebilehel ea meeles, et enamik kõrgkooliga koostööd tegevatest praktikabaasidest on seadnud praktikale saamise tingimuseks vaktsineerituse. raktikaõpe tagab väärtuslikke oskusi tulevikuks, aitab leida sobivaima suuna valitud erialal ning loob seal tegutsemiseks laialdasemad võimalused. alun tutvuda ka praktikabaaside nõuetega: praktikabaasid-0 Gertrud umi praktikaspetsialist

12 AMIU -OSI SADISAMI Iga õppur saab omale nimelise meili mille parool saadetakse isiklikule meilikontole, mis on SAISis. ostkastile pääseb ligi aadressilt oos meilikontoga saab ka kaasa Office 65 ducation litsentsi õppuritele. ÕIFOSÜSM (AHV) Sisselogimine toimub ID-kaardi või Mobiil-IDga aadressil tahvel.edu.ee. elnevalt on vaja arvutisse installeerida ID-kaardi tarkvara ( paigaldada kaardilugeja ning tagada I koodide olemasolu. Asko esk infosüsteemide administraator 67 Õppurite vastuvõtt (ruum ): - :00-:0, :00-6:00 õppeinfosüsteemi ahvel, Sisseastumise Infosüsteemi SAIS ja kodulehekülje haldamine ning tehniline konsultatsioon -Õ -õpe on tõhus õppemeetod, mille läbiviimiseks kasutatakse erinevaid ajakohaseid multimeedia ning teabevahendeid. -õppes osalemine eeldab õppijalt vastutustunnet, motivatsiooni ning ka arvutikasutamise oskust. Veebikursused sobivad hästi neile, kellele meeldib enda õppimisele kuluvat aega planeerida. -õppe läbiviimiseks kasutame allinna ervishoiu õrgkoolis Moodle keskkonda. MOOD Moodle on estis laialt levinud e-õppe keskkond, mida kasutab ka allinna ervishoiu õrgkool. Sõltuvalt õppeainest on võimalik Moodle keskkonnas esitada iseseisvaid ülesandeid, alla laadida õppematerjale ning esitada õppejõule täpsustavaid küsimusi. Samuti kasutab allinna ervishoiu õrgkool praktikapäevikute haldamiseks Moodle keskkonda. Heli aun haridustehnoloog 67 Õppurite vastuvõtt (ruum ): - :00-:0, :00-6:00 e-õpe, õpikeskkonnad (Moodle)

13 VAASMA ÕIGU JA ÖÖOGMUS AVSAMI (VÕA) Üliõpilasel/õpilasel on õigus taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekava täitmiseks vastavalt kõrgkoolis kehtivatele VÕA regulatsioonidele. VÕA puhul hinnatakse varasemalt omandatud pädevuste vastavust õppeaine/mooduli/õppekava õpiväljunditele, sõltumata nende omandamise kohast, ajast ja vormist. VÕA taotluse saab esitada (perioodil ): õppeainete arvestamiseks; töökogemuse arvestamiseks; täiendusõppe arvestamiseks; kombineeritud arvestamiseks. VÕA taotlemine toimub õppeinfosüsteemis ahvel ja on tasuline (teenustasud). erioodil taotluste hindamist ei toimu. isainformatsioon: Õppurile Õppekorraldus VÕA Miili ammeveski õppetöö spetsialist 67 0 Õppurite vastuvõtt (ruum 0): - :00-:0, :00-6:00 ÕIMI JA AIA VÄISMAA Üliõpilastel ja õpilastel on võimalus oma õpingute jooksul õppida või sooritada praktika välismaal, selleks pakuvad stipendiume erinevad programmid, riikide valitsused, fondid, ülikoolid. Samuti on võimalus välismaale õppima või praktikale minna isiklikul algatusel. opulaarseim õpirände programm on rasmus+, millega on võimalik välismaale õppima minna nii üliõpilastel kui kutseõppe õpilastel. õrghariduses võivad välisõpingud rasmus+ programmi raames kesta - kuud, välispraktika pikkus võib olla - kuud. rasmus+ kõrghariduse programm võimaldab äsjalõpetanu praktikat sooritada välismaal ka vilistlastel. Vilistlane peab praktikalt naasma hiljemalt kuu jooksul kõrgkooli lõpetamisest. isainfo: Grete Sõõru rahvusvaheliste suhete juht lina oosaar-orba rasmus+ koordinaator 67 5

14 VÄISSOOIUS ÜADMI Õppuril on kohustus pärast välisõpingult naasmist kanda ise õppeinfosüsteemis ahvel VÕA mooduli kaudu üle oma välismaa sooritused. rotsess: Dokumendid on korras ja lähen välismaale õppima või praktikale Soorituse ülevaatamine komisjoni poolt Õpin või sooritan praktikat välismaal Üliõpilane täidab õppeinfosüsteemis ahvel VÕA taotluse, lisab välismaal sooritatud praktika/aine vastavusse oma kooli õppekava aine(te)ga ning lisab juurde tõendava dokumendi välismaal sooritatud tulemus(t)e kohta. aotluse vaatavad üle komisjon ja õppetöö spetsialist. ulemused sisestatakse õppuri õppesooritustesse. isainformatsioon: Õppurile Õppimine välisriigis rasmus+ uroopa-sisene õpiränne rasmus+ raames õppima või praktikale? annan sooritused õppeinfosüsteemi ahvel ui õpingud või praktika on lõppenud, küsin väliskõrgkoolist/ välismaa asutusest tõendi õpingute või praktika läbimise kohta uidas minna ÕÖÖ OADAMI Jaana Sepp õppeosakonna juhataja 67 0 adri Ausmeel õppetöö peaspetsialist 67 0 õppetööalased dokumendid, õppeteenuse lepingud ristiina ullerits õppekvaliteedijuht õppurite nõustamise korraldamine; statistika koondamise koordineerimine ristiina uura õppetööjuht (kõrgharidus) õppetöö planeerimine, tunniplaani koostamine, valik- ja vabaained eidi-iin Unt õppetööjuht (kutseõpe) Saskia ass vastuvõtuspetsialist

15 SÜHHOOOGII ÕUSAMI sühholoogilise nõustamise alla kuuluvad isiksuse arenguprobleemid, tervisehäiretest tingitud seisundite psühholoogiline toetamine, kriisiabi ja õppimisega seotud probleemid. egistreerimine nõustamisele toimub e-posti teel: allinnas ohtla-järvel ÜIÕIAS- JA ÕIASSIDUS Avatud vahetundidel (allinnas). ohtumise aeg on soovitatav eelnevalt kokku leppida e-posti või telefoni 67 teel. sinduse missioon on seista õppurite hariduslike ja sotsiaalsete huvide eest, kaasates oma tegevusse aktiivseid õppureid, et tõhustada koostööd kõrgkooli, esti Üliõpilaskondade iidu ja teiste õppeasutustega. allinna ervishoiu õrgkooli üliõpilas- ja õpilasesindusse kuuluvad õppurite seast valitud aktiivsed üliõpilased, kelle peamiseks eesmärgiks on õppurite arvamuse esindamine kõrgkooli nõukogus ja väljaspool kõrgkooli. Marika Merits airi enk atjana Vetštomova AJÄÄIÕUSAMI arjäärinõustamise alla kuuluvad haridus- ja tööelu analüüs, õpi- ja töökogemuste analüüs, karjäärivõimalused ja väljavaated. Õpingute jooksul on võimalik osa võtta tasuta karjääriseminaridest, mille toimumise info lisatakse jooksvalt kodulehele. isaks on kõigil kõrgkooli õppuritel võimalik astuda kogu õppeaasta jooksul esinduse toetavaks liikmeks, tänu millele on võimalus olla kaasatud esinduse tegemistesse ja olla toimuvaga kursis. oetavaks liikmeks saamiseks on vajalik täita ankeet, mis on leitav kooli koduleheküljelt. Õpilasesinduse ruumis (5) on võimalik tutvuda kõrgkooli meenetega. arjäärinõustamine toimub vastavates struktuuriüksustes jooksva töö käigus, samuti õppeosakonnas (nt VÕA). Info nõustamise kohta isainformatsioon: Üliõpilasesindus

16 UUOUS uutor ehk üliõpilasest nõustaja on vastava koolituse läbinud üliõpilane, kes nõustab esmakursuslasi, välisõppureid ja väliskülalisõppureid. uutor aitab esmakursuslastel oma õpingute alustamisel paremini õppeprotsessiga kohaneda teeb selgeks, kuidas vajalikku informatsiooni saada, selgitab õppekorralduse ja õpingute planeerimise põhitõdesid. õu ja abi saamiseks saab tuutoriga suhelda e-posti teel ning vajadusel on võimalik kokku leppida kohtumise aeg. ui tuutor ei oska kohe küsimusele vastata, siis uurib ta vastuse välja või suunab vastava kõrgkooli töötaja poole. uutori ja õppuri vaheline suhtlus on konfidentsiaalne. utvu tuutoritega: uutoriks saab läbides aine uutorkoolitus (5 A õppurite, välisõppurite ja väliskülalisõppurite nõustamine). ÜIÕIASI JA ÕIASI ISIC üliõpilaspilet ja ISIC õpilaspilet ISIC-kaardid on rahvusvaheliselt kehtivad (üli)õpilaspiletid, mis võimaldavad kaardi omanikul saada erinevaid soodustusi üle maailma. ISIC-kaartide missiooniks on suurendada (üli)õpilaste mobiilsust, haridus-alaseid vahetusi ja reisimist. ISICkaarte väljastatakse riigis. Vaata ka (Üli)õpilaspileti tellimine ISIC (üli)õpilaspileti saate tellida elektrooniliselt läbi kaardihaldussüsteemi Minuool Valides kättesaamiskohaks kõrgkooli, saate (üli)õpilaspileti kätte valvelauast. ISIC (üli)õpilaspilet funktsioneerivad kõrgkooli raamatukogu kaardina, samuti nimekaardina kõrgkoolis ja praktikabaasis. isainformatsioon: allinnas ruum 5/6 või e-post ohtla-järvel Ulvi Jõesaar ruum 5 või e-post Grete Sõõru rahvusvaheliste suhete juht

17 HA AVA GID MI OOIS. Hoian kõrgkooli mainet ja vara.. Olen viisakas ja korrektne.. Jätan üleriided garderoobi, järgin simulatsiooni-ruumides ja laborites viibides neis kehtivat korda.. Meie kõrgkooli territoorium on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning suitsuvaba (k.a e-sigaret). 5. Järgin uleohutuse seadust ning öötervishoiu ja tööohutuse seadust. 6. Hoian puhtust ja olen keskkonnasäästlik. 7. uumist viimasena lahkudes kustutan tule, sulgen ruumi akna(d) ning ukse.. asutan elektroonilisi vahendeid (k.a mobiiltelefoni) nii, et see ei häiriks ümbritsevaid inimesi.. argin auto märgistatud parkimisalale.. robleemide korral pöördun administraatori poole. HA ADA äismahus akadeemilise kalendri leiate: Õppurile Õppekorraldus Akadeemiline kalender Auditoorse õppetöö ajad und ellaaeg Olulist informatsiooni kõrgkoolis toimuvate sündmuste ja ürituste kohta kajastatakse kõrgkooli koduleheküljel ning sotsiaalmeediavõrgustikus Facebook www. facebook.com/tervisekool Majaplaan uutetundlik ekraan allinna ervishoiu õrgkooli majaplaaniga asub meil I korruse peaukse läheduses, raamatukogu uksest vasakul pool, valvelaua vastas. Samuti on võimalik infot leida meie kodulehelt: õrgkoolist utvustus Majaplaan

18 SOIMISVÕIMAUSD õrgkool teeb koostööd mitmete sportimisvõimalusi pakkuvate asutustega: MyFitness eval Sport Sparta* alev Spa oila Spa Hotell allinna ehnikakõrgkooli ehakultuurikeskus Soodustuse saamiseks tuleb spordiklubis ette näidata oma üliõpilas- või õpilaskaart (ISIC). *Sparta Spordiklubis toimub soodushinnaga käimine nimekirja alusel. alun edasta oma soov kommunikatsioonispetsialistile. isainformatsioon: anel Murre kommunikatsioonispetsialist õrgkoolist öökorraldus kõrgkoolis ervist edendav kõrgkool Sportimisvõimalused 5

19 6 SMB DSMB MÄS JUUI IIGIÜHAD OOOB JAAUA AI detsember 0 jõululaupäev 5. detsember 0 esimene jõulupüha 6. detsember 0 teine jõulupüha. jaanuar 0 uusaasta. veebruar 0 iseseisvuspäev 7. aprill 0 suur reede. aprill 0 ülestõusmispühade. püha. mai 0 kevadpüha. mai 0 nelipühade. püha. juuni 0 võidupüha. juuni 0 jaanipäev 0. august 0 taasiseseisvumispäev 0/0 JUUI OVMB VBUA MAI AUGUS IIIUD ÄHÄVAD. september 0 vanavanemate päev. september 0 vastupanuvõitluse päev. oktoober 0 omavalitsuspäev 5. oktoober 0 hõimupäev. november 0 hingedepäev. november 0 isadepäev 6. november 0 taassünnipäev 6. jaanuar 0 kolmekuningapäev. veebruar 0 artu rahulepingu aastapäev. märts 0 emakeelepäev. mai 0 emadepäev. juuni 0 lastekaitsepäev. juuni 0 esti lipu päev. juuni 0 leinapäev. august 0 kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev

20 AASAAA 0/ SMB OOOB OVMB AASAAA 0/ DSMB JAAUA VBUA

21 AASAAA 0/ MÄS AI MAI JUUI JUUI AUGUS AASAAA 0/0

22

23 AUGUS SMASÄV. 5. ÄDA Ivo, Ivar, Ivari 0 5 JAÄV AUGUS auno, unne, ulev kaduneljapäev ISIÄV Signe, Singe kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev 6 D Ilmatar, Ilma, Hilma OMAÄV ärtel, ärt, Albert, Berta pärtlipäev 7 AUÄV ÜHAÄV Maimu, Maime, Maimi August, ustav, ustas JUUI AUGUS SMB

24 AUGUS SMASÄV 0/0 õppeaasta ja sügissemestri algus 5. ÄDA Õnne, ebeka 0 JAÄV SMB Ülo, Ülari, Üllar, Ülev teadmistepäev 0 ISIÄV mil, Mello, Meljo D Maive, Maivi, aive, aivi OMAÄV Arved, Arvid, Arvi AUÄV Solveig, Veegi ÜHAÄV riidika, riida, riide AUGUS SMB OOOB

25 SMB 5 SMASÄV ÄDA Vidrik, riit, eedik 0 JAÄV SMB Mariann, Marianne, Marion ussimaarjapäev 6 ISIÄV Ingel, Angela, Angelika, Aigi D aima, aimi, aidi 7 OMAÄV egiina, eina, Giina AUÄV embe, embi, emme ÜHAÄV Aleksander, Aleks, Aalo, Sander vanavanemate päev AUGUS SMB OOOB

26 SMB SMASÄV ÄDA Melanie, Meeli, Meelike 0 5 JAÄV SMB ulno, urmo, iur ISIÄV rvin, rvi, rvo 6 D Alice, Aila, Aile, Aili OMAÄV aimond, aimo, eimo AUÄV Hilda, Hille, Ille, Illi ÜHAÄV iidrik, iit, iido, oots AUGUS SMB OOOB

27 SMB SMASÄV. 5. ÄDA rna, Marna, Martina Üliõpilaste vajaduspõhise eritoetuse, tulemusstipendiumi ja õpilaste õppetoetuse taotluste esitamise tähtaeg 0 JAÄV SMB Maurits, Mauri, Marvo vastupanuvõitluse päev, kaduneljapäev 0 ISIÄV aupo, aubi D ekla, Diana, Dolores sügise algus kell.0 OMAÄV embitu, embit, emmo madisepäev AUÄV 5 ÜHAÄV Alvar, Alver, Alvo Ago, Agu, Agur, oit AUGUS SMB OOOB

28 SMB 6 SMASÄV. 5. ÄDA Valve, Velve, Vilve 0 JAÄV SMB/ Mihkel, Mikk, Miko, Miku mihklipäev 7 ISIÄV lo, oone, Õrne 0 D aur, auri, auri, Gaabriel OMAÄV eonhard, ennart, innar AUÄV ainer, ain, agnar, auno ÜHAÄV eelo, eela, eeli omavalitsuspäev SMB OOOB OVMB

29 OOOB SMASÄV ÄDA vald, evo, vert 0 6 JAÄV OOOB Bruno, dmund, uno ISIÄV ando, anno, Frank 7 D Atso, Ats, Hasso, Atko 5 OMAÄV Inger, Ingrid, Inga, Inge õpetajate päev AUÄV Hilja, Hilje, Hilju ÜHAÄV iin, iina, iine, Mariina lõikuspüha SMB OOOB OVMB

30 OOOB SMASÄV. 5. ÄDA armo, Varmo, Võso 0 JAÄV OOOB bba, be, pp ISIÄV Heldur, ldur, Aldo, Heldor D ai, aia, aidi, aisa kolletamispäev OMAÄV Aare, Aaro, Aaron 5 AUÄV 6 Hedvig, da, Heidi, Heti ÜHAÄV Sirje, Sirja, Siret hõimupäev allinna ervishoiu õrgkooli aastapäev SMB OOOB OVMB

31 OOOB SMASÄV. 5. ÄDA Vesta, Veste, eve 0 0 JAÄV OOOB aspar, asper, Jasper kaduneljapäev ISIÄV uukas, udvig, ui luukapäev D Ursula, Ulla, Ulrika, Ursel OMAÄV ähte, ähti, Stella AUÄV ÜHAÄV Jaanus, Jaano, Hanno, Annus iivia, iivi, iivika, eevi SMB OOOB OVMB

32 OOOB SMASÄV. 5. ÄDA rmo, asmus, Asmo 0 7 JAÄV OOOB ili, Häili, Hälli 5 ISIÄV aivo, iivo, Veevo D Siim, Simo, Simoone simunapäev 6 OMAÄV Amanda, Aime, Aimi AUÄV 0 ÜHAÄV Alfred, Alf, Fred, Fredi Urmas, Urmo, Urmet üleminek talveajale SMB OOOB OVMB

33 O/OVMB SMASÄV. 5. ÄDA Artur, Ardo, Arti usupuhastuspüha (halloween) 0 JAÄV OOOB aido, aivo, aimo, aimar ISIÄV iia, iiu pühakutepäev D Herta, rla, rle OMAÄV Hinge, Hingi hingedepäev 5 AUÄV 6 Vahur, Vaho, Vahto ÜHAÄV Adolf, Ado, Aadi, Aadu OOOB OVMB DSMB

34 OVMB 7 SMASÄV ahvusvaheline nädal ÄDA iira, iiri, irke 0 JAÄV ahvusvaheline nädal OVMB Martin, Mart, Märten, Märt mardipäev ISIÄV ahvusvaheline nädal Üliõpilaskonverents ele, elli, ella D ahvusvaheline nädal Alev, lev, lvo OMAÄV ahvusvaheline nädal eo, eodor, uudor AUÄV ÜHAÄV onrad, uno, uuno ristjan, risten, risto, isto isadepäev oolsemestri kuupäev OOOB OVMB DSMB

35 OVMB SMASÄV ÄDA Alviine, Alvi, Alve 0 JAÄV OVMB Heinar, inar, ino, gon kaduneljapäev 5 ISIÄV Vaike, Vaigi, Vaiki D Ilo, Gloria 6 OMAÄV Arnold, Arno, Aarne taassünnipäev AUÄV 0 ÜHAÄV liisabet, liise, lsa, iisa, Betti Helmar, Helmo, Helmut meestepäev OOOB OVMB DSMB

36 OVMB SMASÄV ÄDA ilvi, ilve 0 JAÄV OVMB Ustav, Ustus ISIÄV Cecilia, Silja, Silje, Sille 5 D atrin, adri, arin, riin, ätlin kadripäev OMAÄV lement, eemet, eemo 6 AUÄV 7 Dagmar, amaara, Maare ÜHAÄV Asta, Astrid esimene advent OOOB OVMB DSMB

37 OVMB SMASÄV. 5. ÄDA aima, aima, aimi 0 JAÄV OVMB Oskar, Ojar, Orm ISIÄV dgar, gert D Aira, Aire, Airi 0 OMAÄV Andres, Andrus, Ando, Anti andresepäev AUÄV eiger, eino, aino ÜHAÄV Barbara, Varje, Varju teine advent OVMB DSMB JAAUA

38 DSMB 5 SMASÄV. 5. ÄDA Selma, Selme 0 JAÄV DSMB ülli, üllike, ülliki 6 ISIÄV igul, ikolai, iilo, ils nigulapäev D aido, aigo, aik, ait 7 OMAÄV Sabiine, iine, Ine AUÄV Juudit, Juta, Jessika ÜHAÄV aaniel, anel, anno kolmas advent OVMB DSMB JAAUA

39 DSMB SMASÄV ÄDA Aivar, Aivo 0 5 JAÄV DSMB alli, elli, ulla, illu ISIÄV ucia, Hele, le, uise luutsipäev 6 D Adeele, thel, eele OMAÄV ho, Hengo, Hingo AUÄV ahel, aili ÜHAÄV eeme, eemo neljas advent OVMB DSMB JAAUA

40 DSMB SMASÄV ÄDA Marius, Mario, Mairo 0 JAÄV DSMB Vambola, Vambo kaduneljapäev 0 ISIÄV ärja, ärje D ugenia, Senna, Senni OMAÄV oomas, om, ommi toomapäev, talve algus kell. AUÄV 5 ÜHAÄV Aadam, va, Ivi, velin atalie, eida, Anastasia jõululaupäev esimene jõulupüha OVMB DSMB JAAUA

41 DSMB 6 SMASÄV ÄDA aban, Sten, Stefan, Stefi teine jõulupüha, tabanipäev 0/0 JAÄV DSMB Merle, Merili, Merilin, Mirle 7 ISIÄV Sulve, Sulvi kolmas jõulupüha, johannesepäev 0 D aavet, aavi, aavo OMAÄV iia, iiu, ene süütalastepäev AUÄV Silvester, Silver, Silvo ÜHAÄV Algo, Alo, Uno uusaasta OVMB DSMB JAAUA

42 JAAUA SMASÄV 5.. ÄDA Algi, sme, smi 0 5 JAÄV DS/JAAUA ea, eana, iia, eanika ISIÄV Gerhard, Gert, eerdo Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev 6 D Aabel, Aapo, Aap kolmekuningapäev OMAÄV uth, utt 7 AUÄV anut, Susi, Hirvo ÜHAÄV Gunnar, unnar, under nuudipäev DSMB JAAUA VBUA

43 JAAUA SMASÄV 5.. ÄDA Veljo, Vello, Veiko, Venno 0 JAÄV JAAUA Antonia, Ande, ooni ISIÄV alva, alve, alvi D Hillar, Illar, Illo OMAÄV Osvald, Ove AUÄV 5 Feliks, Õnneleid, Sebastian ÜHAÄV Salve, Salvi, Sõlmi taliharjapäev DSMB JAAUA VBUA

44 JAAUA 6 SMASÄV 5.. ÄDA Ilmar, Ilmo, Illimar 0 JAÄV JAAUA Hendrik, Heino, nn, Heiki, Heiti kaduneljapäev ISIÄV Anton, Hando, õnis, õnu tõnisepäev 0 D Hendrika, Jete, Harriet OMAÄV aura, auli AUÄV ÜHAÄV Agnes, Age, Aune, Ines uule, uuli Hiina (idamaa) kalendri aasta algus DSMB JAAUA VBUA

45 JAAUA SMASÄV 5.. ÄDA ene, eno, amon 0 6 JAÄV JAAUA Ulve, Ulvi, Joonatan ISIÄV aima, aimi, orma 7 D Vilja, Vilje 5 OMAÄV aul, aavel, aavo, aap paavlipäev AUÄV ÜHAÄV aarel, arl, arro, alle Valter, Valmo, Valdo Sügissemestri lõpp DSMB JAAUA VBUA

46 JAAUA/VBUA 5. ÄDA Irja, Irje, Gea 0 SMASÄV evadsemestri algus 0 JAÄV JAAUA Säde, eegi artu rahulepingu aastapäev, küünlapäev ISIÄV Meelis, Meelo, Meelend D Hubert, Hugo OMAÄV Birgit, Brita, iret, irja AUÄV 5 Armiida, Miida, Meida ÜHAÄV Aet, Aita, Ita, Agaate JAAUA VBUA MÄS

47 VBUA 6 SMASÄV ÄDA Doora, Doris, ea 0 JAÄV VBUA Mehis, oomi, õivo luuvalupäev 7 ISIÄV ichard, iho, iko D lla, lle, lli, llen OMAÄV aalo, alis, alvo AUÄV eri, erje, airi ÜHAÄV Alma, lmi, Isabella JAAUA VBUA MÄS

48 VBUA SMASÄV ÄDA ke, Ike, Iko 0 6 JAÄV VBUA Miranda, Aldi, Velda kaduneljapäev ISIÄV Valentin, Valle, Vallo valentinipäev D Väino, Salmo 5 OMAÄV iina, Stiina, Valentiine tiinapäev AUÄV armen, arita, ita ÜHAÄV Ülle, Ülli, Ülvi JAAUA VBUA MÄS

49 VBUA 0 SMASÄV 5.. ÄDA Meinhard, Hardi, Hardo Üliõpilaste vajaduspõhise eritoetuse, tulemusstipendiumi ja õpilaste õppetoetuse taotluste esitamise tähtaeg 0 JAÄV VBUA eho, ehto, ehar ISIÄV Aavo, Auvo, Avo vastlapäev D Mattias, Madis, Mati, Mait, Mats iseseisvuspäev, esti Vabariigi aastapäev, madisepäev OMAÄV Heli, Helina, Helis, Häli tuhkapäev, peetripäev 5 AUÄV 6 ÜHAÄV uule, uuli, uulike, ormi Ingmar, Ingo, Igor JAAUA VBUA MÄS

50 VBUA/MÄS 7 SMASÄV 5.. ÄDA Helbe, Helve, Helvi 0 JAÄV VBUA Virve, Virge, Virma ISIÄV Vilmar, Vilmo D gle, Halliki, Hellika OMAÄV Albo, Armin, Alvin palvepäev AUÄV 5 imar, lmar, lmo ÜHAÄV aila, eila, eili riigikogu valimised VBUA MÄS AI

51 MÄS 6 SMASÄV. 5. ÄDA armo, armu 0 JAÄV MÄS dvin, Heido, Heivo 7 ISIÄV aul, udolf, alf, olf D Helda, Helde, Andika OMAÄV Viilup, Viilo, epo naistepäev AUÄV Ain, Ainar, Aigar, Innar ÜHAÄV eio, eigo, eiko VBUA MÄS AI

52 MÄS SMASÄV 5.. ÄDA rnst, rni, rno 0 6 JAÄV MÄS Herbert, Herbi, atrik kaduneljapäev ISIÄV Matilde, Milda, Meta emakeelepäev D Getter, Gerli, ertu, ärt, uta püha atricku päev, käädripäev 5 OMAÄV Valev, alver AUÄV duard, edi, edu ÜHAÄV Joosep, Joosu joosepipäev VBUA MÄS AI

53 MÄS 0 SMASÄV 5.. ÄDA Malviine, Malvi, Malve kevade algus kell.5 0 JAÄV MÄS Aksel, Ailo, Airo ISIÄV ent, üllo, ülvo pendipäev D Albina, Albe, Bianka OMAÄV Viktor, Viktoria 5 AUÄV 6 ÜHAÄV Maria, Maarja, Marju, Mari, Marika Immo, Imant, Maanuel paastumaarjapäev üleminek suveajale VBUA MÄS AI

54 MÄS 7 SMASÄV 5.. ÄDA eida, eia, aidi 0 0 JAÄV MÄS ille, Sibülle ISIÄV Armas, Armo, Armin D Irma, Hermi, Härmi, rmi OMAÄV Joonas, Joakim, Jens AUÄV Harald, Herald, Harri ÜHAÄV ne, neli, nelin karjalaskepäev palmipuudepüha MÄS AI MAI

55 AI SMASÄV. 5. ÄDA Uko, Uku 0 6 JAÄV MÄS/AI Villem, Ville, Villu, Viljam suur neljapäev ISIÄV Ambrus, Arbo, Arpo 7 D Allan, Allo suur reede 5 OMAÄV Irene, eena, enate AUÄV Julia, Juuli, ia, iana ÜHAÄV aire, airi, airit ülestõusmispühade. püha oolsemestri kuupäev MÄS AI MAI

56 AI SMASÄV ÄDA Indrek, Imre, Indro ülestõusmispühade. püha 0 JAÄV AI uuben, arvo kaduneljapäev ISIÄV Hurmi, elgi, Iiris ülestõusmispühade. püha D ehte, ehti künnipäev OMAÄV Julius, Ulrik, Uudo 5 AUÄV 6 Verner, Verni, Uljas, Uljo ÜHAÄV Olivia, Olvi, Olve MÄS AI MAI

57 AI SMASÄV ÄDA ge, hte, ike, Hiie 0 0 JAÄV AI Urve, Urvi, Urbe ISIÄV Voldemar, Valdek, Valdur D Aimar, Aimur, Aimo OMAÄV Aleksandra, Andra, Sandra AUÄV ÜHAÄV Merit, Merje, Merike, Meeri Georg, Jürgen, Jüri, Jürjo veteranipäev, jüripäev MÄS AI MAI

58 AI SMASÄV 5.. ÄDA Vanda, Vaida, Aide 0 7 JAÄV AI Haldi, Haldja, Halja tuuleristipäev 5 ISIÄV Markus, Margus, Marko, Marek, Mark markuse- ehk ussikuningapäev D agle, uige 6 OMAÄV ereesa, eesi, eisi, eesi AUÄV 0 ÜHAÄV almer, almo, Jarek Mirjam, Mirje, Miia MÄS AI MAI

59 MAI SMASÄV. 5. ÄDA Volber, Valli, Valeria kevadpüha 0 JAÄV AI osalie, oosi, Saale linnuristipäev ISIÄV Mai, Maia, Maiken, Maaja 5 D oit, oomet OMAÄV ndel, ndo 6 AUÄV 7 Aasa, Saskia ÜHAÄV Helme, Helmi, Helma AI MAI JUUI

60 MAI SMASÄV 5.. ÄDA immo, immu, imo 0 JAÄV MAI iivo, eevo, iivio leheristipäev ISIÄV Otto, Ott, ahru uroopa päev, nigulapäev D Vootele, apper, ünno OMAÄV Aino, Aina, Aini, Ainu AUÄV Õie, Õile, Õili ÜHAÄV dith, edit, ede emadepäev AI MAI JUUI

61 MAI 5 SMASÄV ÄDA Sofia, Viia, Viiu 0 JAÄV MAI erik, rich, ero, rki taevaminemispüha, eerikupäev, kaduneljapäev 6 ISIÄV ster, sta, ste, sti D milie, mma, Milja, amilla OMAÄV aimo, aimar, aivo 0 AUÄV iilia, ilian, illi ÜHAÄV onstantin, ostel, indel AI MAI JUUI

62 MAI SMASÄV. 5. ÄDA Oliver, eivo 0 5 JAÄV MAI Urban, Urbo, Urvo urbanipäev ISIÄV iidia, iidi, ii 6 D Miina, Vilma, Valmi, Velli OMAÄV Alar, Alari, Allar 7 AUÄV ÜHAÄV alvi, laudia, lea oman, omet, oome nelipühade. püha AI MAI JUUI

63 MAI SMASÄV. 5. ÄDA aido, eido, eidur nelipühade. püha 0 JAÄV MAI Sirle, Sirli, Sireli, Justin lastekaitsepäev 0 ISIÄV Argo, Arro, Arko nelipühade. püha D Vivian, Viive, Viivika OMAÄV Helga, Helgi, Helju, Olga AUÄV annike, Viola, Jolanta ÜHAÄV oivo, õivo, õivot esti lipu päev MAI JUUI JUUI

64 JUUI 5 SMASÄV. 5. ÄDA Viljar, Viljer, Viljo 0 JAÄV JUUI nda, ndla, nna 6 ISIÄV iibe, ärle, almi D Haljand, Hallar, lar, lari 7 OMAÄV obert, obin, obi AUÄV Amalie, Maali, Maila, Maili ÜHAÄV Imbi, Imme, Mirmi MAI JUUI JUUI

65 JUUI SMASÄV. 5. ÄDA skel, sko 0 5 JAÄV JUUI Viido, Guido, uido viidipäev, kaduneljapäev ISIÄV Mooni, Moonika, Monika 6 D äive, äivi, Heelia OMAÄV eina, eine, Aotar leinapäev AUÄV ugen, enno, ennet, ent ÜHAÄV Aurelia, Auli, eeli, eelika evadsemestri lõpp MAI JUUI JUUI

66 JUUI SMASÄV ÄDA Sigrid, Siiri, Siivi 0 JAÄV JUUI aula, auliine, iina, Aliine 0 ISIÄV aroliina, arolin, ota, arola D alev, Malev, Malvo, Melno võidupüha, jaanilaupäev OMAÄV Ahti, Ahto, Vesse suve algus kell.5 AUÄV 5 ÜHAÄV Juhan, Jaan, Janek, Hannes, Ants inda, enna, Inna, enne jaanipäev MAI JUUI JUUI

67 JUUI 6 SMASÄV ÄDA Manivald, Vaino, Jarmo 0 JAÄV JUUI eeter, eedo, eep peeterpaulipäev 7 ISIÄV lviira, lvi, Viire seitsmemagajapäev 0 D äivo, Helend OMAÄV eo, eopold AUÄV ha, Hämarik ÜHAÄV Milvi, Milve heinamaarjapäev JUUI JUUI AUGUS

68 JUUI SMASÄV ÄDA Arvo, Aulik 0 6 JAÄV JUUI/JUUI Sulev, Sulo ISIÄV Virgo, Virmo, Virko 7 D oidu, oidula 5 OMAÄV aja, ajar AUÄV leonoora, oora, oora ÜHAÄV Aive, Aivi JUUI JUUI AUGUS

69 JUUI SMASÄV. 5. ÄDA Saima, Saime, Saimi seitsmevennapäev 0 JAÄV JUUI Margit, Maret, Mare, Grete, eet mareta- ehk karusepäev, kaduneljapäev ISIÄV Asko, Askur D Joel, Joosua OMAÄV Herman, Armand, Hermo 5 AUÄV 6 agne, aina, aine ÜHAÄV einhold, ein, onald JUUI JUUI AUGUS

70 JUUI SMASÄV. 5. ÄDA Meeme, Meemo 0 0 JAÄV JUUI lias, iias, rlend ISIÄV erika, rika, ika D ambet, ristan OMAÄV Saara, Saare, Salli AUÄV ÜHAÄV Made, Madli, Malle, eena Senta, Saida, Isolde madlipäev JUUI JUUI AUGUS

71 JUUI SMASÄV ÄDA ristiina, rista, ristel, ersti 0 7 JAÄV JUUI Marta, Marve, Marvi 5 ISIÄV Jakob, Jaagup, Jaak, Jass jaagupipäev D Maasika, Vaarika, irsi 6 OMAÄV Anna, Anne, Anu, Anneli annepäev AUÄV 0 ÜHAÄV Olev, Olav, Olle erman, ermo, oland olevipäev JUUI JUUI AUGUS

72 JUUI/AUGUS SMASÄV 5.. ÄDA Ave, Meevi 0 JAÄV JUUI alju, aljo ISIÄV Maire, Mairi, Maris D Veera, Veronika OMAÄV Helger, Holger, Olger 5 AUÄV 6 Salme, Salmi ÜHAÄV aine, aina, aive JUUI AUGUS SMB

73 AUGUS 7 SMASÄV. 5. ÄDA Vaido, Vaiko, Hiljar 0 JAÄV AUGUS aurits, auri, aar lauritsapäev, kaduneljapäev ISIÄV Silvia, Silvi, Silva, Silve D Susanna, Sanna, Sanne OMAÄV Deboora, Melita, Melissa AUÄV laara, laarika, larissa ÜHAÄV eet, eedo, eedu JUUI AUGUS SMB

74 AUGUS SMASÄV. 5. ÄDA Gisela, Svea 0 JAÄV AUGUS Saamuel, Saamo, Saamu 5 ISIÄV Hanna, Jaanika, Jaana, Jane rukkimaarjapäev D Helena, lina, Ilona, Helle 6 OMAÄV Aulis, uldar, ullo AUÄV 0 ÜHAÄV Magnus, Maano, Mauno Benno, earu, ärni taasiseseisvumispäev JUUI AUGUS SMB

75 AUGUS SMASÄV Õppemahu fikseerimise nädal (õppekulude hüvitamine!). 5. ÄDA Sven, aho 0 JAÄV AUGUS ärtel, ärt, Albert, Berta pärtlipäev ISIÄV Ivo, Ivar, Ivari 5 D auno, unne, ulev OMAÄV Signe, Singe kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev 6 AUÄV 7 ÜHAÄV JUUI Ilmatar, Ilma, Hilma AUGUS Maimu, Maime, Maimi evadsemestri õppetööalaste liikumiste lõpp ja õppemahu fikseerimine (B! Õppekulude hüvitamine) 0/0 õppeaasta lõpp SMB

76 AUGUS SMASÄV 0/0 õppeaasta algus 5. ÄDA August, ustav, ustas 0 JAÄV AUGUS Arved, Arvid, Arvi ISIÄV Õnne, ebeka D Ülo, Ülari, Üllar, Ülev teadmistepäev 0 OMAÄV mil, Mello, Meljo AUÄV Maive, Maivi, aive, aivi ÜHAÄV Solveig, Veegi AUGUS SMB OOOB

77 ABCD FGH

78 IJ MOQ

79 SU VÕÄÖÜ

80 SMB DSMB MÄS JUUI IIGIÜHAD. detsember 0 jõululaupäev 5. detsember 0 esimene jõulupüha 6. detsember 0 teine jõulupüha. jaanuar 0 uusaasta. veebruar 0 iseseisvuspäev. märts 0 suur reede OOOB JAAUA AI JUUI märts 0 ülestõusmispühade. püha. mai 0 kevadpüha. mai 0 nelipühade. püha. juuni 0 võidupüha. juuni 0 jaanipäev 0. august 0 taasiseseisvumispäev 0/0 OVMB VBUA MAI AUGUS IIIUD ÄHÄVAD. september 0 vanavanemate päev. september 0 vastupanuvõitluse päev. oktoober 0 omavalitsuspäev. oktoober 0 hõimupäev. november 0 hingedepäev. november 0 isadepäev 6. november 0 taassünnipäev 6. jaanuar 0 kolmekuningapäev. veebruar 0 artu rahulepingu aastapäev. märts 0 emakeelepäev. mai 0 emadepäev. juuni 0 lastekaitsepäev. juuni 0 esti lipu päev. juuni 0 leinapäev. august 0 kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev

81 I - Inimene - oostöö - aasamine A - Areng ännu 67, allinn /tervisekool /tervisekool

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

KALENDER 2018

KALENDER 2018 KALENDER 2018 15 5. - 13. VEEBRUAR 2018 T Õ S T A P I L K XI TALLINNA TALVEFESTIVAL A V A S Ü D A 5.02 19.00 Tallinna Filharmoonia Mustpeade maja Pille Lill (sopran), Sofia Mazar (klaver, Iisrael) 6.02

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Result Lists|FINISH

Result Lists|FINISH 11.05.2019, Palivere põhikool Korraldaja - Spordiklubi Palivere, Väino Munskind, Rada: maastik. Ilm: temperatuur +13 kraadi C, tuul 0-2 m/s, pilves, kuiv Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER

Rohkem

EESTI HOTELLI- JA TURISMIMAJANDUSE ERAKOOL

EESTI  HOTELLI- JA TURISMIMAJANDUSE ERAKOOL KINNITAN Valvo Paat EHTE rektor EHTE ÕPPEKORRALDUSEESKIRI SISUKORD 1 ÜLDSÄTTED... 3 1.1 Õppekorralduseeskirja reguleerimisala... 3 1.2 Õpetatavad kutse- ja erialad, haridustasemed... 3 2 ÕPPEKORRALDUSE

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

KuusaluLapsed xls

KuusaluLapsed xls Kuusalu valla laste kergejõustiku päev 17.09.2006 Kuusalu staadion 11-12 a poisid 60 m I Severi Jõõras 10.04.95 Kuusalu SK 9,1 II Taavi Tšernjavski 04.03.95 Loksa kk 9,2 III Aare Viilver 09.02.95 Leksi

Rohkem

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Üliõpilaste tagasiside Eesti kõrgkoolides

Üliõpilaste tagasiside Eesti kõrgkoolides Üliõpilaste tagasiside Eesti kõrgkoolides 2014 Analüüsi tellis Eesti Üliõpilaskondade Liit programmi Primus toel ning Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel. Autor: Hanna-Stella Haaristo on alates 2011.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Klass Õpilane Õ K Osalemine olümpiaadidel Klassiväline tegevus, muu 1 Kaur Markus Esnar VH E 2 Katarina Kahre VH E 1a 1b 2a 2b 3 Katriin Krünberg VH E

Klass Õpilane Õ K Osalemine olümpiaadidel Klassiväline tegevus, muu 1 Kaur Markus Esnar VH E 2 Katarina Kahre VH E 1a 1b 2a 2b 3 Katriin Krünberg VH E Klass Õpilane Õ K Osalemine olümpiaadidel Klassiväline tegevus, muu 1 Kaur Markus snar 2 Katarina Kahre 1a 1b 2a 2b 3 Katriin Krünberg 4 5 Sander Kütt Pille Pedak Väga tubli lilleringis 6 Julija audkivi

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega 23.09.2015 protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktikajuhend Dokumendi aluseks on praktika korraldamise ning

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor 2011 E-kursuse kvaliteedimärgi hindamiskomisjoni protokoll nr 7-7/11-1 Koosoleku toimumise aeg: 17. märts 2011 Koosoleku toimumise koht: Videokonverents Tallinn-Tartu

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

Terviseteadus

Terviseteadus Magistriõppe õppekava TERVISETEADUS 194200 Tallinn 2018 Õppeasutus TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood 70003980 Õppekava nimetus TERVISETEADUS Õppekava nimetus inglise keeles HEALTH SCIENCES

Rohkem

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls Event Girls & Under 00 LC Meter Freestyle Name Yr Team Seed Time Finals Time FIN 0 0 lnek, Kertu Ly Priiman, Eliise Hallik, nette Miilpalu, Mari Mitt, Liisu Jaomaa, Janeli Eevald, Jete Tarto, Ireen Solom,

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

EuroJudo

EuroJudo Weight category: Poisid - kg RÜSSE, Samuel [] POPOV, Jakov [] Weight category: Poisid - kg SOONISTE, Brett PISKUNOV, Vladislav Kibuvits (EST) SHKALIKOV, Maksim Buffen- TOOMEOJA, Ingvar ALTOSAR, Mark EHARI,

Rohkem

Tõrva Gümnaasiumi staadion Tüdrukud kuni 4 a. ( 2014a. ja hiljem) Paremusjärjestust ei selgitatud Nimi Sünniaeg Ala Tulemus Punkte kokku Koht Loviisa

Tõrva Gümnaasiumi staadion Tüdrukud kuni 4 a. ( 2014a. ja hiljem) Paremusjärjestust ei selgitatud Nimi Sünniaeg Ala Tulemus Punkte kokku Koht Loviisa Tõrva Gümnaasiumi staadion Tüdrukud kuni 4 a. ( 2014a. ja hiljem) Paremusjärjestust ei selgitatud Loviisa Kalda 2016 60 m jooks 32.72 Kaugushüpe 0.59 Pallivise 2.0 Emma Pisartšik 2015 60 m jooks 21.12

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses 216 2a ja nooremad kg 7kg 2kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vodolaztðenko (Juhan) 1 Virgo Raja (Väike-Maarja) 2 Artjom Vinogradov

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

KeilaMV xls

KeilaMV xls Keila meistrivõistlused ja KJK TIPP auhinnavõistlused sisekergejõustikus 2. dets. 2006 Tallinna Spordihall PA 60 m 1 Rene Oscar Ariko 24.09.90 Tabasalu TIPP 7,43 2 Hannes Martma 09.08.89 Keila TIPP 7,96

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Kuusalu valla väikelaste kergejõustikupäev , Kuusalu staadion 3 4 aastased tüdrukud 30 m jooks I Meribel Almet ,7 II Liis Marii Ko

Kuusalu valla väikelaste kergejõustikupäev , Kuusalu staadion 3 4 aastased tüdrukud 30 m jooks I Meribel Almet ,7 II Liis Marii Ko Kuusalu valla väikelaste kergejõustikupäev 07.09.2014, Kuusalu staadion 3 4 aastased tüdrukud I Meribel Almet 20.10.10 7,7 II Liis Marii Koemets 14.05.10 7,8 III Mariel Moks 29,03.10 8,1 4. Gerda Adore

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii 3.- 6.01.2019 esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifikatsiooni žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor

Rohkem

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov 19478 pnktiga 1. koha Tallinna Prantsuse Lütseumi 9.b klassi õpilane Melmariin Salumäe 12992 pnktiga 2. koha Gustav Adolfi Gümnaasiumi

Rohkem

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1 11-12.05.2019, Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 103,2 101,7 102,8 102,2 101,2 611,7 I II Ain MURU 1956 KL MäLK 103,9 100,1

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup Etapi paremusjärjestus Distants 54 km (4 x 3,5 km) Koht 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 Võitja keskmine kiirus 39,320

Rohkem

Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas

Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande ja viia järgmine

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5.

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5. Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk 14454 punktiga 1. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Ardi Raag 14263 punktiga 2. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Karl-Ustav

Rohkem