Tervitati väikeseid saardelasi

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tervitati väikeseid saardelasi"

Väljavõte

1 SAARDE KIHELKONNA HÄÄLEKANDJA Nr 8 (235) 26. september 2022 Tervitati väikeseid saardelasi 9. septembril toimus traditsiooniline Saarde valla Lusikapidu-Vankrikõnd. Peole oli kutsutud 25 Saarde valla väikest vallakodanikku, kes olid sündinud ajavahemikul detsember 2021 augusti keskpaik Peale lühikest kõndi Kilingi- Nõmme kesklinnas koos õhupallidega ehitud kärudega, tervitas ja õnnitles väikeseid saardelasi Kilingi-Nõmme klubis vallavanem Külli Karu. Oma tervitused andis edasi ka volikogu esimees Eiko Tammist, kes oli sel aastal Lusikapeole kutsutud ka värske lapsevanemana. Kõik väikesed saardelased said kingituseks nimelise hõbelusika, vallakodaniku tunnistuse koos tikitud kaisuräti ning Saarde Käsitöökeskuse naiste poolt kootud villased sokid ja raamatu Pisike puu. Meeleolukate paladega lastele ja vanematele esinesid muusikakooli akordionistid. Hiljem maiustati tordiga ning jäädvustuse päevast sai teha fotoseina juures. Kokku sündis sel perioodil 25 last 10 tüdrukut ja 15 poissi. Kõik, kes sel päeval tulla ei saanud, saavad kingituse kätte Saarde vallamajast. Saarde Vallavalitsus soovib rõõmsat kooskasvamist! Marina Raid sotsiaalnõunik Foto: Kalju Sarapu Justiitsministri tunnustuse pälvisid Olev Paukson ja Silvia Paluoja 31. augustil tunnustas justiitsminister Lea Danilson-Järg Vabaduse Tammepärja aumärgiga 30 inimest, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasi andmisel, vabadusvõitluses ja relvastatud ning relvastamata vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel. Sel aastal pälvisid tunnustuse teiste seas ka Saarde vallast Olev Paukson ja Silvia Paluoja. Olev Paukson on aastaid panustanud Pärnumaa ja Saarde kihelkonna ajaloomälestuste Olev Paukson kogumisse, jäädvustamisse ja avaldamisse. Tema algatusel ja Silvia Paluoja. Fotod: Justiitsministeeriumi kodulehekülg eestvedamisel on vabadusvõitluse jäädvustamiseks taastatud Punapargi Vabadussõja ausammas a, paigaldatud mälestusmärk a Liivamäe lahingus hävituspataljoni vastu võidelnutele, taastatud Saarde Esimese maailmasõjas ja Vabadussõjas langenute mälestussammas a ja korraldatud kõigi nende arhiivimaterjalide kogumine ja näitused. Ta on aastaid kogunud ja säilitanud ajaloomaterjale Saarde kihelkonnast, mille põhjal andnud välja raamatud ning lisaks on tema materjalidest valminud üle 20 õpilasuurimuse. Silvia Paluoja pikaajaliselt kogunud, talletanud ja järjepidevalt ajakirjanduses tutvustanud Eesti iseseisvuse eest võidelnute mälestusi, metsavendluse ajalugu ja represseeritute mälestusi. Silvia on kauaaegne ajaloo ja kultuuripärandi jäädvustaja, paikkonna ajaloo talletaja ja kodupaiga ajalooga seotud objektide tähistamise algataja. Ta on järjepidevalt avaldanud Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu, Eesti sõjameeste mälestuskiriku, Memento, Pärnumaa Muinsuskaitse Seltsi jt tegevuse teemalisi uudiseid, reportaaže, intervjuusid ja arvamuslugusid ajakirjanduses. Justiitsministeerium

2 2 Nr 8 (235) 26. september 2022 Saarde Vallavalitsuse istungitel 31. augustil 2022 anti korraldus Teeregistris registreeritud tee nime muutmiseks, liikluspindadele kohanime määramiseks ja katastriüksuste lähiaadresside muutmiseks; anti korraldus määrata liikluspindadele kohanimed ja muuta katastriüksuste lähiaadressid; anti korraldus väljastada kasutusluba Kilingi-Nõmme linnas Pärnu tänav 65 kinnistul asuva kompleksselt restaureeritud perearstikeskuse hoone kasutusele võtmiseks; anti korraldus väljastada ehitusluba Saarde vallas Jaamakülas Kandimaa kinnistul asuva 70 kw võimsusega päikeseelektrijaama laiendamiseks vastavalt esitatud ehitusprojektile; anti korraldus läbi viia Saarde vallas Tali külas Pärna tee 1 asuva hoonestatud kinnistu (pindala 2618 m²) avalik kirjalik elektrooniline enampakkumine alghinnaga 8000 eurot Osta.ee portaalis; anti korraldus sõlmida üürileping Osaühinguga HandmadebyS Surju Teeninduskeskuses aadressil Valla, Surju küla, Saarde vald, teisel korrusel asuva äriruumi kasutamiseks kuni ; anti korraldused sotsiaalhoolekande küsimustes; anti korraldus maksta a üldharidusliku kooli 9. klassi lõpetajatoetused; anti korraldus maksta a üldharidusliku kooli 12. klassi lõpetajatoetused; nti load ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamiseks. Hanketeade Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke Kilingi-Nõmme Pärnu tn 65 hoone tugev- ja nõrkvoolupaigaldise uuendamine. Hankedokumendid on leitavad valla kodulehelt. 07. septembril 2022 anti korraldused vähendada muusikakooli õppetasu; anti korraldus lapsehoiuteenuse eest tasumiseks; anti korraldus väljastada kasutusluba Allikukivi külas Vanamõisa tee 15 kinnistule rajatud 15 kw võimsusega päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks; anti korraldus väljastada ehitusluba Saarde vallas Rabakülas asuvale Ees-Männi kinnistule üksikelamu püstitamiseks; anti korraldus väljastada ehitusluba Saarde vallas Metsaääre külas kasuvale Rätsepa kinnistule puurkaevu rajamiseks; anti korraldus väljastada ehitusluba Saarde vallas Ristikülas kasuvale Mõtuse kinnistule puurkaevu rajamiseks; anti korraldus väljastada ehitusluba Saarde vallas Surju külas kasuvale Kaseõue kinnistule puurkaevu rajamiseks; anti korraldus seada tähtajatu sundvaldus Saarde vallas Ilvese külas asuvale Uue-Teeotsa kinnistule Enefit Connect OÜ kasuks. Sundvalduse ala pindala on ligikaudu 34 m² vastavalt korraldusele lisatud asendiplaanile; tunnistati riigihanke Tihemetsa Lasteaia tee 1 hoone lammutamine edukaks pakkumuseks Eldostar OÜ pakkumus maksumusega eurot, millele lisandub käibemaks; anti korraldus täiendava sotsiaaltoetuse maksmiseks; otsustati pikendada 2 üürilepingut. Külli Veber vallasekretär Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga või oksjonikeskkonnasaadressil riigimaaoksjon.ee. Saarde valla objekt Saarde vald, Kalita küla, Lohu Katastriüksuse tunnus 71201:001:0058 Pindala ha Sihtotstarve Maatulundusmaa (100%) Alghind 3435 eurot Tagatisraha 858 eurot Mittetulundustegevuseks saab toetust taotleda 15. oktoobrini Saarde valla eelarvest saab taotleda rahalise toetust mittetulundustegevuse ja kodanikualgatuse toetamiseks, samuti antakse toetust tegevuseks, mis toimub Saarde valla haldusterritooriumil või esindab Saarde valda või on suunatud Saarde valla elanikele, pakkudes neile huvialast tegevust, koolitust, osalemisest projektides, meelelahutust või külaelu arendamiseks. Taotlusi saab esitada 15. oktoobrini Lisainfo Saarde valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord. Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada kirjalik aruanne. 15. jaanuariks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on kell Hanke eest vastutav isik on abivallavanem Mait Talvoja (mait. tel ). Saarde vallavalitsuse kontaktid Nimi Ametinimi Tel e-post Külli Karu vallavanem Mait Talvoja abivallavanem Martti Rooden haldusnõunik Külli Veber vallasekretär Signe Laagus sekretär , Mari Treial referent-dokumendihaldur Kaie Sakala keskkonna- ja heakorraspetsialist Andy Tilk humanitaarnõunik Kai Utt kinnisvara-, hangete- ja arendusspetsialist Anne Saar raamatupidamisteenistuse juhataja Virge Kraav vanemraamatupidaja Ly Loorents vanemraamatupidaja Irja Pede ehitusspetsialist Marina Raid sotsiaalnõunik Merike Maidle sotsiaalspetsialist Surju teeninduskeskus Andrus Lillemaa maaspetsialist Elve Tilk sotsiaalspetsialist Kogukonnad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda 1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoober. Käesoleval aastal panustab riik koos kevadel toimunud vooruga kogukondade arengusse kokku 1,36 miljoni eurot. Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks Eesti Rahva Muuseum ootab suveniirrätikuid Eesti Rahva Muuseum on loomas näitust aastatel 1918 kuni 2000 disainitud ja toodetud kaelas kandmiseks mõeldud suveniirrätikutest. Aita ERMi näitust täiendada nii lugude kui rätikutega. Suveniirrätikute traditsioon ilmestas argipäevi aastakümneid, mil naised (aga ka mehed) meelsasti oma riietust rätikutega kaunistasid ja viimast täppi oma välimusele lisasid. tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas ee, kuhu saab taotlusi esitada 3. oktoobrini kuni kell Alates oktoobrist teenindatakse PPA Pärnu teenindussaalis kliente neljal päeval nädalas Alates 1. oktoobrist teenindatakse PPA Pärnu teeninduses kliente esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell Kõigil tööpäevadel saab teenindussaalis jätkuvalt kasutada digikioskit, misjärel saab dokumenditaotluse esitada iseteeninduses. Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnul jätkub oktoobrist teeninduse kohapealne letiteenindus varasema viie päeva asemel neljal päeval nädalas. Neljapäevase lahtiolekuajaga töötavad alates suvest ka näiteks PPA Jõhvi ja Narva teenindus. Kõigil tööpäevadel saavad inimesed teeninduses jätkuvalt kasutada digikioskit, milles saab teha tasuta dokumendifoto, anda sõrmejälgi ja allkirjanäidist. Seejärel saab taotluse esitada iseteeninduses. Esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti jätkub ka tavapärane letiteenindus, rääkis Kütt. Küti sõnul soovib järjest enam inimesi passi ja ID-kaarti taotleda veebi teel, mistõttu on ka PPA eesmärk iseteeninduse ja digikioskite iseseisvat kasutamist rohkem soodustada. Meie teeninduses on peamiseks teenuseks dokumentide taotlemine ja seda saab väga mugavalt teha just iseteeninduses, lisas Kütt. Dokumendi taotlemisel tuleb esmalt minna veebilehele iseteenindus.politsei.ee. Kui inimesel on olemas nõuetekohane foto, tema allkirjanäidis ja sõrmejäljed kehtivad, siis võtab dokumendi taotlemine aega mõned Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid: Pärnu maakond MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit. Täpsem info ja juhendid on leitavad arendusorganisatsioonide kodulehtedel, programmi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas. Lisainfo: Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Tiina Loorand, rtk.ee, tel Kui Sul on kodus kas mõne Eesti linna või paiga rätik, mõnele sündmusele või asutusele loodud rätik, tähtpäevale auks loodud rätik või siis ka lihtsalt ilus disainrätik (näiteks ARSis kujundatud ja toodetud), mida müüdi nõukogude perioodil meie kaubamajades ja ARSi kauplustes, siis palun võta ERMiga ühendust. Võib juhtuda, et just Sinu rätik jõuab näitusele, mille tahame avada ERMi sünnipäeval aasta aprillikuus. Kogume ka lugusid ja meenutusi, mis on seotud nende rätikute saamis- ja kandmislugudega. Lugusid ootame ka siis, kui ERMile rätikut tuua ei ole. Suveniirrätikute lugusid ja/ või fotot rätikutest, mida soovid näitusele saata, ootame e-aadressile kuni 30. septembrini minutid. Kui aga foto, allkiri või sõrmejäljed puuduvad, saab need anda teenindussaali digikioskis, kust liiguvad andmed edasi iseteenindusse, kuhu uuesti sisse logides saab dokumenditaotluse esitada. Dokumendi valmimisel saab inimene teavituse. Politsei iseteeninduses saab lisaks passi ja ID-kaardi taotlemisele taotleda elamisloakaarti ja välismaalase passi, relvaluba, E-residendi digi-id ning registreerida välismaalase lühiajalist töötamist. Pärnumaal kasutab kõikidest dokumenditaotlejatest iseteenindust ligi 48% inimestest. Kristi Raidla PPA pressiesindaja

3 Nr 8 (235) 26. september Esita oma kandidaat: PÄRNUMAA TEGIJAD 2022 Kikepera loodusretk Ootame huvilisi 30. septembril kl 15 retkele Kikepera looduskaitsealale! Kondame metsas ja soos koos loodusväärtuste eksperdi ja ornitoloogi Indrek Tammekännuga ning uurime, milliseid loodusväärtusi ja haruldusi siinkandis leidub. Samas räägime kuivenduse mõjust loodusele ning plaanist vähendada järgneva viie aasta jooksul kuivenduse mõju Kikepera märgades metsades. Kohtumispaik: Kanaküla (sealt liigutakse edasi autoga, andke teada, kui vajate transporti) Retke pikkus: 3 km Riietus: Ilmastikukindlad riided ja jalatsid Toit ja jook: palume endale meelepärane kaasa võtta Retkele registreerimine (kohtade arv on piiratud!): Sulesepad saavad võistlusele esitada lühijutte aasta linnust metskurvitsast Eesti Ornitoloogiaühing kutsub kirjutamishuvilisi lapsi, noori ja täiskasvanuid kaasa lööma aasta linnu jutuvõistlusel. Lühilugusid metskurvitsast saab esitada kuni 31. oktoobrini. Jutuvõistlusele on oodatud algupärased eestikeelsed kuni kahe lehekülje pikkused lood, mis jutustavad kohtumistest metskurvitsaga või muudest aasta linnuga seotud elamustest, kogemustest ja mõtetest. Elektrooniliselt vormistatud töid saab esitada kuni 31. oktoobri keskööni veebivormi kaudu. Täpsed osalemistingimused leiab aasta linnu lehelt www. eoy.ee/metskurvits. Laekunud töid hindab Eesti Ornitoloogiaühingu poolt kokku kutsutud žürii viies vanuserühmas. Kõigis vanuserühmades saavad auhinna kolme parima Pärnumaa Aasta Tegu 2021 XX Saarde Kaitsepäev. Fotol Kristjan Pahk ja Rauno Lensment. Foto: Haide Rannakivi Pärnumaa tublisid tegijaid, olgu nendeks siis võimekad ettevõtjad või tegusad vabaühendused, on aastaid märgatud ja erinevate konkursside raames ka auhindadega tunnustatud aastast alates korraldab Pärnumaa Arenduskeksus ettevõtjaid ja kodanikuühiskonda siduvat ühist tunnustusüritust PÄRNUMAA TEGIJAD, eesmärgiga lähendada nii ettevõtluse kui vabaühenduste ridades tegutsevaid ettevõtlikke inimesi. Konkurss Pärnumaa tegijad on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele ja vabakonnale. Konkursi käigus selgitatakse välja enim tähelepanu väärivad ettevõtted Pärnumaa jaoks olulisemates valdkondades, tublimad vabatahtlikud, tegusamad MTÜ-d ning aasta teo tegijad. Täiesti uue kategooriana lisandus see aasta rohepööraja kategooria. Kokku otsitakse nominente 20 kategoorias. Vaata kõiki kategooriaid ee/parnumaa-tegijad ja esita oma nominent. Kandidaate on võimalik esitada kuni 30. septembrini. Võitjad selguvad 24. novembri tunnustusüritusel Ehitajate Tee Äripargis. elfond.ee või telefonil Retk toimub Eestimaa Looduse Fondi eestvedamisel projekti WaterLANDS raames. jutu autorid, žüriil on õigus välja anda ka eriauhindu. Iga vanuserühma parim töö avaldatakse ajakirjas Eesti Loodus. Auhinnad panevad välja Eesti Ornitoloogiaühing, loodusfotograafid Urmas Tartes ja Arne Ader, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseum ning ajakiri Eesti Loodus. Võistlust korraldab Eesti Ornitoloogiaühing, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Eva-Liisa Orula Eesti Ornitoloogiaühing Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise avalikud arutelud Algasid Asuvere tee 4 ühiselamu hoonete lammutustööd 19. septembrist algasid Tihemetsas Asuvere tee 4 ühiselamu hoonete lammutustööd. Töid teostab Demolit OÜ. Lammutusööd kestavad orienteeruvalt aasta lõpuni. Sügisene puulehtede vedu Ole sa vana või ole veel noor, reisil saad sisse sa õige hoo. Vali kas teater, staadion, kontsert või järv, maanteel olles puhkab sul alati närv kell 17 Talil Kase tee 1 hoone saalis kell 17 Surju Rahvamaja (Sireli, Surju küla) kell 17 Kilingi-Nõmme klubi (Pärnu tn 73 Kilingi- Nõmme) kell 17 Tihemetsa raamatukogu (Valga mnt 21, Tihemetsa) Ootame aktiivset osavõttu! Arvumusi ja ettepanekuid saab esitada postiaadressile Nõmme 22, Kilingi-Nõmme või e-posti aadressile kuni Asuvere teel võib esineda ajutisi liiklusseisakuid. Võimalusel palume kasutada liiklemiseks Peahoone teed. Kilingi-Nõmme linna tänavate ja kõnniteede äärest või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit kokku riisutud ja kottidesse pandud puulehed viib ära Osaühing Saarde Kommunaal. Kasutada kotte mahuga l. Kuivad lehed panna suurematesse kottidesse ja märjad lehed väiksematesse kottidesse. Lehekottidesse ei või panna oksi, olmejäätmeid ega oma aia prahti. Sellisel juhul jäävad kotid tühjendamata. Kotid paigutada puude alla äravedu ootama. Puulehtede äraveo soovist palume eelnevalt teada anda e-posti aadressil saarde.ee või telefonil Erakinnistu omanikel on võimalus ajavahemikul kuni iga päev kell 9.00 kuni aia- ja haljastujäätmed (välja arvatud oksad) ise kohale tuues need tasuta ära anda. Üleandmise soovist palume eelnevalt teada anda e-posti aadressil või telefonil Margus Kukk. Aia- ja haljastujäätmete äravedu (tasuline) ja tasuta vastuvõttu Marana külas Heitveepuhasti kinnistul asuval kompostimisplatsil korraldab Osaühing Saarde Kommunaal. Pärast eelpool nimetatud kuupäeva toimub biolagunevate aia- ja haljastujäätmete vedu ja vastuvõtt teatava tasu eest. Kompostimisplatsile oma transpordiga viidavate aia- ja haljastujäätmete 1 m 3 käitlustasu on 8,40, 250 liitrise koti eest tuleb tasuda 2,40, 100 liitrise koti eest 1,20. Tellides Osaühingult Saarde Kommunaal ka jäätmete äraveo lisandub käitlustasule tasu transpordi eest. Hinnapäringud reisiks saab teha või telefonil

4 4 Nr 8 (235) 26. september 2022 Kodunõustamine aitab luua turvalise ja ohutu elukeskkonna 94-aastane Aino elab kolmekordses majas koos oma pensioniealise mäluhäiretega pojaga. Ühel ööl ärkas Aino naaber kõrvalkorteri suitsuanduri piiksumise peale ja oma korterist väljudes tundis suitsulõhna. Naaber tegutses kiiresti: helistas hädaabinumbrile 112 ja läks Aino ukse taha koputama. Aino õnneks oli ta unustanud korteriukse õhtul lukustada ja naaber pääses kiiresti suitsu täis korterisse. Hiljem selgus, et enne magama minekut olid elanikud jätnud töötavale elektripliidile plastmasskausi, mis seal põlema läks. See juhtum lõppes õnnelikult inimesed jäid terveks ja ka kodu jäi neile alles tänu töökorras suitsuandurile ja tähelepanelikule naabrile. Juhtum andis aga kogu majarahvale palju mõtteainet, kuidas edaspidi sarnaseid olukordi vältida. Päästeameti tegevuse üheks väga oluliseks eesmärgiks on turvalise elukeskkonna kujundamine, inimeste elu, tervise ja vara ohustavate sündmuste ennetamine ning võimalike ohuolukordade kaardistamine. Selleks viib Päästeamet läbi koduohutusalast nõustamist inimeste kodudes, kus üheskoos vaadatakse üle ja hinnatakse erinevaid ohte ning abistatakse lahenduste leidmisel aastal tegid Päästeameti töötajad kokku peaaegu kodunõustamist üle inimesele. Pöördu julgelt lähima päästekomando poole Kodunõustamisi viivad enamasti läbi lähima päästekomando päästjad, kes koos inimesega vaatavad üle küttekolded, elektrisüsteemi, kohustuslike andurite olemasolu ja seisukorra, kodulähedaste veekogude turvalisuse ning selgitavad kriisivarude ja hädaolukorraks valmistumise vajalikkust. Oma ala ekspertidena annavad nad head nõu. Kodunõustamine on alati vabatahtlik ja trahve ega ettekirjutusi karta ei tasu eesmärk on, et kodu oleks ohutu. Näiteks paigaldavad päästjad vähekindlustatud peredele või elanikele vajadusel ise puuduolevad andurid või muud abivahendid, abi võib saada ka küttekollete ja elektrisüsteemide korrastamisel (projekt Kodud Tuleohutuks), erivajaduste puhul abistatakse erilahenduste loomisel. Käesoleval aastal on jätkuvalt võimalik anda märku kodunõustamise vajadusest kas iseenda, oma lähedase või abivajaja kodus. Kõige lihtsam on sellest teada anda, helistades riigiinfo telefonile 1247 või kirjutades ee. Oma kodu tuleohutust saab igaüks testida veebilehel kodutuleohutuks.ee. Päästeamet tuletab siinkohal meelde, et ohutus algab meist endast, seega enne kütteperioodi algust tuleks üle vaadata ka kõik hoonetes paiknevad küttekolded või lasta seda teha kutselisel korstnapühkijal. Unustata ei tohi saunas paiknevaid küttekehi, sest Päästeameti andmetel on saunapõlengud sagenenud mullu põles ligi 100 sauna. Mõni päev hiljem, kui suurem ehmatus möödas, viisid päästjad Aino juures läbi kodunõustamise, mille käigus soovitati pliidile paigaldada pliidivalvur, korteriuksele aga seespoolne libliklukk. Aino korteriukse tagavaravõti soovitati lisaks lähedastele anda ka usaldusväärse naabri kätte. Korterisse paigaldati uus pikendusjuhtmega suitsuandur, et andurit oleks lihtsam vaigistada, kui see näiteks lihapraadimise tõttu käivituma peaks. Kuna Aino poeg suitsetab siseruumides, soovitasid päästjad võtta kasutusele raskestisüttiva voodipesu. Aino nõusolekul teavitasid päästjad valla sotsiaaltöötajat, et koostöös kõik soovitatud abimeetmed ka Aino koju jõuaksid. Pilleriin Kurg Päästeameti ennetusosakonna nõunik Mammograafiabuss peatub Pärnus nädal aega Ajavahemikul 31. oktoober kuni 4. november peatub mammograafiabuss Pärnu kesklinnas Port Artur 2 ees. Tervisekassal käib rinnavähi ennetuskampaaniaga Ole oma rinna hoidja!, mille raames kutsutakse naisi rinnavähi sõeluuringule ning juhitakse tähelepanu, et varases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav. Käesoleval aastal on sõeluuringule kutsutud ligi naist. Teatud vanuses naistel on rinnavähi sõeluuringul regulaarselt osalemine vajalik oluline, et ka ilma kaebuste ja sümptomiteta naised uuringul käiksid. Eestis oodatakse rinnavähi sõeluuringule aastaseid naisi iga kahe aasta tagant aastal on tasuta sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja Lisaks Eestis ringi liikuvatele mammograafiabussidele saab sõeluuringule minna ka Pärnu haiglasse. Sotsiaalkindlustusamet hakkab pakkuma riiklikku perelepitusteenust Abitaja on telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele ja erivajadusega inimestele Teenus viib kokku abivajajad ja vabatahtlikud abistajad, et pakkuda ennast üksi tundvatele inimestele võimalust suhelda ja olla seeläbi paremini ühiskonda kaasatud. Meile võib helistada ja registreeruda üle Eesti olenemata inimese emakeelest. Anname endast parima, et kõik, kes suhtlemist rohkem oma ellu vajavad saavad just neile kõige sobilikuma vestluspartneri. Nii nagu ei oma tähtsust, kus Eestimaa paigas asub abivajaja ei ole piiranguks ka vabatahtliku asukoht. Kogu meie teenus käib telefoni teel, seega on seda mugav kasutada kõikjal ja kõigil. Kuidas teenus toimib? Kes abi annavad ja suhtlevad? Abivajaja ja vabatahtlik registreerib end kodulehel abivajaja või abitaja.ee/vabatahtlik või telefonil Andmete põhjal tehakse taustakontroll. Abitaja koolitatud nõustaja teeb esmase vestluse nii abivajajaga kui ka vabatahtlikuga, et kokku leppida talle sobivaim aeg esimeseks vestluseks ja anda teada, kes on valitud tema vabatahtlikuks/abisaajaks ehk vestluspartneriks. -Sobiva paari paneb kokku Abitaja töötaja oma kogemuse ja saadud info põhjal (sobivad helistamise ajad, sugu, huvid, vanus jmt kriteeriumid). Kokkulepitud päeval ja kellaajal, mis on mõlemale osapoolele teada, helistab vabatahtlik talle edastatud unikaalsel telefoni numbril. See telefoni number ühendub abivajaja telefoniga ning tekib kõne. Antud telefoni number saab olema iga kord sama paari ühendav number. Iga kõne lõpus lepitakse kokku uus kõne aeg. Ajapikku kujuneb välja usalduslik nö telefoni sõprus. Kõned on konfidentsiaalsed ja puudub võimalus muutuda koormavaks ja kedagi häirima hakata. Isikud on teineteisele tuvastamatud. Kõned on salvestatud, et vajaduse korral poolte huve kaitsta. Sideteenused on kasutajatele tasuta. Näen osakonnas tihti seda, et palju on üksikuid eakaid kellel, kas puuduvad lähedased või ei ole lähedastel aega eakat kuulata ning kui haiglas pöörab õde või hooldaja patsiendile tähelepanu ja kuulab ta ära, on inimene selle üle õnnelik ning tänulik. Arvan, et antud teenus on eakatele ja üksikutele inimestele väga vajalik, et inimesel oleks keegi kel oleks aega nende muresid või rõõme kellegagi jagada ja neid teinekord kasvõi ära kuulata. Heive Unt, Ida- Tallinna Keskhaigla Ortopeediakeskuse õendusjuht. Istun nädalate kaupa üksi, mul ei ole mitte kedagi. Aga muidu on väga kena, et see päev on sisustatud iga teisipäeva õhtu 1-1,5 tundi jutustame. Temal on lapsed ja lapselapsed ja tore on kuulata neid tegemisi, minul seda ei ole... Külli, teenusekasutaja. Need on üksikud näited Abitaja teenuse tagasisidest. Teenuse ja projekti kohta saab rohkem lugeda: Abitaja koduleheküljelt Pealinna lehest abitaja-leiab-uksikuleeakale-voi-puudegainimesele-telefonisobra-n Vikerraadio Huvitaja saatest (lõik ) ee/ /huvitajasoprussuhtlus-telefoniteel-ehk-abitaja/ ETV Prillitoosi saatest (lõik ) etv.err.ee/ /prillitoos Postimees 60+ Rahvastikuminister Riina Solmani arvamuslugu Lisaküsimuste korral kirjutage ee või helistage , mis on teenuse eestvedaja Sirli Haaviku isiklik number. Sooviga suunata abivajaja või vabatahtlik abistaja registreerimisele, helistage või külastage Abitaja teenust rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF) projekti Erivajadustega inimestele telefonipõhise nõustamisja suhtlemisteenuse väljaarendamine, projekti number kaudu. Projektiga käivitatakse hooldatavatele nende üksilduse ja sotsiaalse eraldatuse leevendamiseks telefonipõhine info-, nõustamis- ja suhtluskanal, mis vähendab hooldajate hoolduskoormust ja suurendab nende tööturul osalemise võimalusi. Projekti viivad ellu Eesti Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Hiiumaa vald ja Surts Koolitus OÜ. 1. septembril käivitus perelepitusteenus riiklikul tasandil ning seda hakkas pakkuma sotsiaalkindlustusamet. Teenus on lapsevanematele tasuta. Seni pakuti perelepitusteenust kohaliku omavalitsuse või perede enda rahastusel. Igal aastal pöördub last puudutavate küsimuste lahendamiseks kohtu poole ligi 4000 inimest. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna aasta pöördumistest moodustasid hooldusõiguse ja perekonnaõigusega seotud küsimused kokku ligi neljandiku kõigist pöördumistest. Sealjuures lasteabitelefonile helistati mullu hooldusõigusega seotud küsimustes kokku 872 korral. Perelepituse eesmärgiks on lapsevanemate ja lepitajaga koostöös leida nii lapsele kui ka mõlemale vanemale kõige paremini toimiv lapse huvidest lähtuv elukorraldus. Riikliku perelepitussüsteemi eesmärk ei ole lapsevanemate omavahelise paarisuhte taastamine, vaid vaidlevad osapooled peaksid lapse elukorraldust puudutavates vaidlusküsimustes jõudma mõlemale vanemale sobiva lahenduseni, mis lähtub esmajoones lapse huvidest. Riikliku perelepitusteenuse seaduse jõustumisega algab tihe koostöö kohtutega. Kui kohtule esitatakse avaldus, mis puudutab lapse suhtluskorda, suunab kohus vanemad üldjuhul esimesena perelepitusse. Erandiks on pered, kus vanem on olnud teise vanema või lapse vastu vägivaldne. Uue muudatusena lisandub ka laste kaasamine. See annab võimaluse, et ka nemad oleksid protsessis paremini kuuldavad ja nende arvamusega arvestatakse. Laste kaasamine perelepitusse toimub lapse vanust ja valmisolekut arvestades. Teenuse saamiseks tuleb perel esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus iseteeninduse või kirja teel sotsiaalkindlustusamet.ee. Taotlusesse tuleb märkida nii vanemate kui ka laste andmed ja kirjeldada, milles on erimeelsused tekkinud. Perelepitus on vabatahtlik, seega peavad mõlemad vanemad andma nõusoleku teenusel osalemiseks. Riikliku perelepituse oluline info on koondatud sotsiaalkindlustusameti kodulehele, kust leiab nii koordinaatorite kontaktid, juhendmaterjale lapsevanematele kui ka muud infot teenusel osalemise kohta. Sotsiaalkindlustusamet

5 Nr 8 (235) 26. september Kas vaktsineerimine on ohtlik, kui inimene põeb kroonilist haigust? Küsimustele vastab Maire Suurkivi perearst, Rakvere haigla valvesisearst. Maire Suurkivi. Foto: Helin Kulla Kas vaktsineerimine on riskirühma kuuluvatele inimestele kuidagi ohtlik? Alustame sellest, et vaktsineerimist peetakse üheks kõige ohutumaks meditsiiniliseks sekkumiseks ning võin kinnitada, et ükskõik milline vaktsineerimine, sealhulgas koroonavastane, on ohutu enamustele kroonilisi haigusi põdevatele inimestele ja eakatele. Tõsist kroonilist haigust põdevale inimesele on pigem ohtlik äge haigestumine, olgu selleks siis COVID-19, gripp, muu viiruslik või bakteriaalne infektsioon või hoopis mõni mitteinfektsioosne äge haigus nagu pimesoole põletik või ka tõsisem trauma. COVID-19 läbipõdemine on kindlasti ohtlikum kui vaktsiinisüst. Enamasti muudab COVID-19 kroonilise haiguse kulgu ning sageli toob kaasa mitmeid varaseid ja hiliseid tüsistusi. Ägeda haiguse põdemine kurnab ka keha, kuid kroonilist haigust põdeva inimese ning vanemaealiste organismi varud on väiksemad, tasakaal kehas on hapram ning seisundid, mis vajavad meditsiinilist sekkumist võivad põhjustada senisest suurema arstiabi vajaduse või koguni surma. Isegi juhul, kui inimese haigus või haigused on raviga hästi kontrollitud. Oma valvetöös näen, et COVID-19 tõttu EMO-sse pöördumist ja haiglaravi vajavad valdavalt kas vaktsineerimata või tõhustusdoosi mittesaanud kroonilisi haigusi põdevad ning vanad inimesed. Meil on jätkuvalt väga palju riskigruppi kuuluvaid inimesi, kellel on tegemata kolmas süst, rääkimata neljandast. Nendel inimestel soovitan minna vaktsineerima nii kiiresti kui võimalik. Paraku ei anna üks või kaks doosi koos läbipõdemisega raske haigestumise ning halvemal juhul surma eest piisavat kaitset. Kolme doosiga vaktsineerituid satub haiglasse juba vähem, kuid teatud seisundite (kroonilised haigused ja vanus) puhul ei ole inimese immuunsus piisavalt tugev ega püsiv ning vajalik on manustada ka neljas doos. Inimesed loodavad, et sügisel saabuvad Omikroni spetsiifilised vaktsiinid, kuid suurt erinevust võrreldes praegu kasutusel olevate vaktsiinidega neil ei ole. Mõlemad suurendavad immuunkaitset ning kuna jookseme aja ja viiruse levikuga võidu, siis soovitan riskigruppi kuuluvatel inimestel teha esimesed ja teised tõhustusdoosid võimalikult kiiresti. Vaktsineerimise taustal tasub kuulata ka teadusnõukoja soovitusi, sest need ei ole võetud õhtust ega põhine tundmustel, arvamustel ega üksikisiku kogemustel. Soovituste taga on teadusuuringud ja statistilised analüüsid, mis näitavad selgelt, et tõhustusdoos on vajalik ja ohutu. Millised on need kroonilised haigused, mille puhul on inimesel eriti ohtlik COVID-isse haigestuda? Esmalt peab meeles pidama seda, et isegi, kui riskigruppi kuuluvatel inimestel möödub COVID- 19 kergesti, siis iga äge infektsioon, sealhulgas ka koroonaviirus, halvendab kindlasti põhihaiguse kulgu. Haiguste poolest on ohtlikud kõik enamlevinud kroonilised haigused, milleks on valdavalt südame ja veresoonkonna haigused, põetud infarkt ja insult, kõrgvererõhktõbi ning südamepuudulikkus. Lisaks ainevahetusega seonduvad haigused, eriti diabeet, kuid ka harvemini esinevad seisundid nagu kilpnäärme ja neerupealise koore puudulikus ning maksa- ja neerupuudulikkus. Ohtu võivad kujutada ka hingamisteedega seonduvad seisundid nagu näiteks krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, uneapnoe, bronhiektaasiatõbi ehk bronhide pöördumatu laienemine, sarkoidoos ja astma. COVID-19 võivad raskemini põdeda veel kõik inimesed, kelle haigusseisund põhjustab immuunpuudulikkust, sealhulgas siirdatud organeid kandvad inimesed, HIV-positiivsed ja AIDS-i haigestunud inimesed ning ka kõik bioloogilist ja keemiaravi saavad inimesed. Lisaks soodustavad koroonaviiruse raskemat kulgu närvisüsteemi degeneratiivsed haigused nagu erinevat laadi dementsused, Parkinsoni haigus ning hulgiskleroos. Väga suur riskifaktor viiruse põdemise, pika COVID-i, hilisemate tüsistuste (eriti trombootiliste) ja ka surma tekkeks on rasvumus. Minu praktikas on juhtumeid, kus inimesel ei ole digiloos ainsatki sissekannet, ta ei ole käinud arstil, vererõhk on varasemalt korras ning ainus seisund, mis tema intensiivravile sattumist põhjustab, on rasvumine. Muuseas on rasvunutel väga sageli diagnoosimata uneapnoe, mis suurendab raske COVID-19 põdemise riski olulisel määral. Ja muidugi haprad ja väga vanad inimesed, kes on jõudnud oma elu lõppu kas oma raske haiguse või väga kõrge ea tõttu ükskõik, mis põhjusel nad saavad palaviku või jäävad voodihaigeks, tõstab see järsult nende riski saada tüsistus või surra. Seda, kas ja miks kuulub inimene riskirühma, saab igaüks Patsiendiportaalist ( ise järele vaadata. Mainisite diabeeti. Kas diabeedi diagnoosimine on seoses koroonaviirusega sagenenud? EMO-s näen sageli mõõdukalt kõrgenenud veresuhkru taset ka diabeedidiagnoosita patsientidel. Seda võib seostada ägedast haigestumisest ja emotsionaalsest pingest tingitud stressireaktsiooniga inimese organismis. Kõik ägedad haigestumised, sealhulgas ka COVID- 19, kipuvad diabeetikutel põhjustama suhkrutaseme kõikumisi. Kui COVID-19 foonil näeme esmakordselt oluliselt kõrgenenud veresuhkru taset ning hiljem diagnoosime diabeedi, siis on minu arvates on selle taga avastamata või juba kontrolli all diabeet, mis väljub kontrolli alt ägeda infektsiooni foonil. Näen, et see on pigem niipidi, sest ma ei ole oma nimistus täheldanud seda, et diabeedi diagnoosimine oleks kuidagi sagenenud. Küll on märgata seda, et juba diagnoositud diabeedi korral on haiguse kontroll harvenenud. Ühest küljest ei ole inimesed käinud kontrollis plaaniliselt, sest pandeemia aegu olid plaanilised vastuvõtud peatatud. Teisalt on palju psühhoemotsionaalset stressi, mis tõstab organismi veresuhkru taset. Tean ka juhtumeid, kus inimesed on oma diabeediravis teinud korrektuure ise ning jätnud ostmata mõned ravimid, kuna nad on sattunud COVID-19 tõttu majandusraskustesse või kaotanud ravikindlustuse. Ma ei ole juhtunud lugema, et COVID-19 põdemine põhjustaks II tüüpi diabeeti. Varasemast on aga teada, et I tüüpi diabeedi ja viirusinfektsiooni haigestumise vahel on ilmselt seos. Vaktsineerimisel ükskõik millise vaktsiiniga ja ükskõik, millise haiguse vastu seost I tüüpi diabeedi tekkega siiski ei ole. Kuid hingamisteede haigused, näiteks astma. Kas astmaatikutel on kõrgem risk raskeks COVID-iks? Kõikide nende haiguste korral, mis kahjustavad kas kopsukudet ennast või hingamisteid, on COVID- 19 põdemine eriti ohtlik. Kui me räägime astmast, siis astma puhul on põletik inimese hingamisteedes, mitte kopsukoes endas. Kõik viirused, mis põhjustavad ülemiste või alumiste hingamisteede ärritust võivad ägestada ka astmat, seda eriti haiguse esimestel päevadel. Ma ei ole märganud, et astmahaigetel oleks COVID-19 puhul kuidagi rohkem, kuid köha kipub nendel inimestel kestma küll oluliselt kauem kui tervel inimesel, kes haigestub koroonaviirusesse. Erandiks on siin raske astma põdejad, eriti need, kes saavad bioloogilist ravi. Kindlasti põevad COVID-it raskemini inimesed, kellel on diagnoositud krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK). See on eelkõige suitsetajatele omane haigus, kuid haigestuda võivad ka need, kes on aastaid viibinud tolmuses või kemikaalirikkas keskkonnas. Eelpool toodut silmas pidades on minu nimistus ette tulnud seda, et ägeda COVID-19 põdemisega seoses on selgunud, et inimesel on varem diagnoosimata astma või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. Millised on levinumad tüsistused, mida COVID- 19 võib põhjustada? Kõige levinum seisund on ebamäärane väsimus ja seda kurdavad nii kroonilisi haigusi põdevad kui ka muidu terved inimesed. Üpris tavapärane on see, et veel mitu nädalat pärast põdemist tuntakse suurt väsimust, koormustaluvuse langust, meeleolukõikumisi, keskendumisraskusi, unehäireid või suurenenud unevajadust. Kui rääkida tõsisematest tüsistustest, siis kindlasti soodustab SARS-COV-2 viirus mitmesuguste trombootiliste tüsistuste teket ja seda isegi mitu kuud pärast ägeda haiguse põdemist. Gripiviiruse puhul on seos trombide tekkimisega ammu teada, kuid COVID- 19 puhul on see kordades ohtlikum ning kõige sagedasemad tüsistused ongi infarkt, insult ja kopsuarterite trombemboolia. Kehalistest kaebustest kirjeldatakse vererõhu kõikumist, peauimasust ja minestamise tunnet, südame puperdamist, kergeid ja mõõdukaid peavalusid, lõhna- ja maitsetundlikkuse häireid, ärritavat köha ning vahelduvat ninakinnisust. Kummaline on aga see, et kui inimene pöördub nende kaebustega arsti poole, on kõik näitajad enamasti normaalsel tasemel ning uuringud ja analüüsid on korras. Kui eeltoodud kaebused kestavad üle kaheksa nädala, tuleb kaaluda, kas tegu pole juba mitte pika COVID-iga, mille diagnoosimine eeldab teatud kriteeriumite täitmist ja ka koostööd eriarstidega. Sander Rajamäe Tervisekassa Algab noorte laulu- ja tantsupeo kõnevõistlus XIII noorte laulu- ja tantsupeo Püha on maa kunstiline toimkond kutsub kõiki Eestimaa lapsi ja noori vanuses 7 kuni 27 eluaastat osalema kõnevõistlusel. Kaunis emakeeles kirja pandud kõned tuleks toimetada Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusse hiljemalt 31. oktoobriks. Võistluse korraldajate sõnul kuuluvad kõned lauluja tantsupeo traditsiooni juurde esimesest laulupeost alates. Kõnedes on väljendatud isamaalisi tundeid, väärtusi ning mõtestanud ajahetkes toimuvat. Kaasajast on ilmselt kuulsaim laulupeol esitatud kõne pärit aastast 1999, mil president Lennart Meri lausus meeldejäävad sõnad: Nüüd on moes rääkida, et laulupeod ei ole enam moes. Aitäh teile kõigile, et te oma siinolekuga selle lolli jutu olete juba ümber lükanud! Tuhat korda südamest aitäh! Laulupidu ei ole kunagi moes olnud, sest laulupidu ei ole moeasi. Laulupidu on südameasi. Nagu eesti keel ja meel, nagu armastus. Moed tulevad ja lähevad, aga rahvas jääb ja riik jääb. Laulud on olnud meie relvad, laulupeod meie võidud. Noorte kõnekirjutamise võistluse idee sündis peo korraldustoimkonna soovist teada saada, kuidas väljendaksid oma mõtteid, tundeid ja vaateid peo tähtsaimad osalised - lapsed ja noored. Mida tähendab neile Hando Runneli sõnastatud, XIII noorte laulu- ja tantsupeo väärtussõnumit kandev juhtmõte Püha on maa ning millise kõne peaksid nemad, seistes terve Eestimaa ees? Emakeeleõpetajatest ja teistest asjatundjatest koosnev žürii hindab kõnesid neljas vanuseastmes: klass, klass, klass ning noored vanuses Žürii poolt välja valitud kõned leiavad kas osaliselt või tervikuna kasutust XIII noorte laulu- või tantsupeo lavastustes ning avaldatakse laulu- ja tantsupeo «Teatajas». Kõigile ära märgitud tööde autoritele on auhinnad. Võistluse korraldaja on Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus. Võistluse täpsemad tingimused leiab veebilehelt aadressiga laulupidu-konkurss/. Sealsamas saab igaüks oma võistlustöö üles laadida. Konkurss lõpeb 31. oktoobril. XIII noorte laulu- ja tantsupidu Püha on maa toimub 30. juunist kuni 2. juulini Lisainfo: Sten Weidebaum Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus Tel: e-post:

6 6 Nr 8 (235) 26. september 2022 Algas uus kooliaasta Uus õppeaasta algas Surju Koolis Tarkusepäeval piduliku aktusega. Sel õppeaastal tuli Surju Kooli esimesse klassi kaheksa uut särasilmset õpilast: Lisandra Seer, Meribel Bilan, Brita Tolli, Oliver Kiisk, Renet Pärn, Robinson Metsa, Kevin Bilan ja Keio-Martin Kiviselg. Pärast aktust ja aabitsate jagamist söödi ühiselt kooli kokkade poolt valmistatud imemaitsvat torti. Septembris algasid ka meie selleaastased KIK i toetusega õppekäigud klass külastasid Tuhu matkarada Matsalus ja osalesid programmis Sisalikuretk rabas. Surju Kool Surju Kooli 1. klass. Pildilt puudub Kevin Bilan. Foto: Valter Tominga 3. klass Tuhu matkarajal. Foto: Ave Kartau Keskkonnahariduse büroo spetsialisti Kalle Kõllamaa juhendamisel tuletati meelde, kuidas käituda looduses, õpiti tundma raba elustikku ja lihtsamaid seoseid organismide vahel, tutvuti enamlevinud sootaimedega. 8. klass osales Pernova Hariduskeskuses programmis STEAM: keemilised 8. kl katseid tegemas. Foto: Maarit Koger elemendid ja ainete ehitus. Seal vaadati õppefilme, konstrueeriti keemiliste ainete molekule ja tehti keemilisi katseid erinevate ainete määramiseks. Kuum suvepuhkus on läbi saanud ja algab tavapärane koolielu koos õppimise ning huviringides osalemisega. Edukat kooliaastat! Sündmusi kajastas õpetaja Ulva Tallo Kool kui õpilase toetaja Koolimaja on jälle täis laste mõnusat saginat. Käib harjumine õppetöö ning huvitegevuse rütmiga, koosõppimisega ja see võtab aega. Laste koolirõõm, suhtumine õppimisse ja edasijõudmine koolis on ikka nii kodu kui kooli ühine soov ja hool, pagasina on meil kaasa võtta eelnevate aastate erinevad kogemused. Kui õppimine koolis on raske ja ei suju soovitud viisil, tuleb otsida põhjuseid ja leida lahendusi. Õigel ajal väljakutsetega tegelemine annab alati parimad tulemused. Alguses on raske probleeme märgata kuid kerge lahendada ja hiljem on neid juba kerge märgata kuid raske lahendada. Kõneldes õpiraskustest mõtleme eelkõige kirjutamis- ja/või lugemisraskust. Õpiraskus võib ilmneda ka meelde jätmise raskusena, nt laps ei suuda kuuldut või nähtut meelde jätta ega ka meenutada, raskusi võib valmistada ka tekstide mõistmine. Õpiraskuse võib tingida pikaajaline puudumine, pere toimetulekuraskused kui ka lapse terviseseisund. Vahel kaob õpimotivatsioon või keeruliseks muutunud suhted võivad mõjutada õppeedukust. Oluline on kui hästi suudetakse kohaneda muutustega, toime tulla emotsioonidega. Kilingi-Nõmme Gümnaasium Tähelepanu vajab iga laps, koolikeskkond peaks olema selline, et siin oleks hea olla ja õppida. Koolis toetatakse õpilast silmas pidades konkreetse lapse vajadusi ja toe spetsiifikat (üld-, tõhustatud või eritugi) ning omavalitsuse võimalusi. Tuge vajab keskmiselt iga viies laps. Meie koolis toetavad lapsi lisaks õpetajatele eripedagoog, logopeed ja psühholoog. Tuge vajavate laste õpetamist korraldame õpiabirühmades, individuaaltundides ning eriklassides. Sellel õppeaastal jätkuvad lugemisabi tunnid I kooliastme õpilastele. Nendes tundides osutatakse intensiivset individuaalset abi lugemisel ning teksti mõistmisel. Igapäevaselt on koolis võimalik saada kõigilt aineõpetajatelt tunnis lisaabi ja väljaspool ainetunde osa võtta konsultatsioonitundidest. Koolis tegutsevad pikapäeva- ning logopeedilise õpiabi rühmad. Õpilaskodu õpilastel on võimalik lisaks nõu küsida ja abi saada õpilaskodu kasvatajatelt. Koolis hoiab laste tervisel silma peal kooliõde. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis tegeleb tuge vajavate õpilaste õppe korraldamisega hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator, kes lisaks õpetajate juhendamisele ning toetamisele töös tuge vajavate lastega, planeerib õppetegevused, teeb kokkuvõtteid rakendatud tugisüsteemide tulemuslikkusest, koordineerib individuaalsete õppekavade koostamist jpm. Õpilase õpi- ja käitumisprobleemidele sobivaima lahenduse leidmiseks toimuvad vajadusel koolis ümarlauad, kuhu kutsutakse lisaks õpilasele ja vanematele ka õpetajad, kooli logopeed ja psühholoog. Vajadusel kaasatakse valla lastekaitsespetsialist või teisi spetsialiste, kes saavad lapse probleemi lahendamiseks kaasa aidata. Lastevanematel on alati võimalik ka ise pöörduda aineõpetajate, klassijuhataja, õppealajuhataja, eripedagoogi, psühholoogi, logopeedi, direktori poole. Tähtis on lapse probleemi või mure varane märkamine, abi küsimine ja koos kooliga lahenduste otsimine. Ka sellel õppeaastal toimuvad kord õppeperioodis lastevanemate õhtud, mille üks eesmärk on arutleda aineõpetajaga, kuidas saaks kodu kaasa aidata õpilase paremale toimetulekule koolis. Jätkuvad ka arenguvestlused. Oluline on kooli ja kodu koostöö lapse toetamisel. Märkama ja toetame! Pille Kadak kooli psühholoog Hea vallaelanik! Käimas on kolme Baltimaad hõlmav ühisuuring inimeste suhtumise kohta suurkiskjatesse, mille abil soovime välja selgitada ühiskonnas hetkel valitsevat suhtumist suurkiskjatesse ning võrrelda käesoleva uuringu tulemusi eelmise, aastatel läbi viidud uuringu tulemustega. Oma elutegevuse käigus puutuvad suurkiskjad aeg-ajalt kokku inimesega, mistõttu peab nende liikide kaitse- ja ohjamistegevuste kavandamisel arvesse võtma ka inimeste suhtumist. Kahe uuringu vahel on nii ühiskonnas kui ka looduses toimunud mitmeid muutusi (linnastumise suurenemine, kiskjate arvukuse muutused, intensiivne metsaraie, lambakasvatuse ja mesinduse populaarsuse kasv), mis võivad mõjutada inimeste ja kiskjate vahelisi suhteid ning laiemalt ühiskonna suhtumist suurkiskjatesse. Uuring toimub veebiküsitluse vormis ning sellele saab vastata: php/541634?lang=et. Samuti saab liikuda küsimustikku vastama juuresoleva qr-koodi abil. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 20 minutit ja palume see võimalusel lõpuni vastata. Täites küsimustikku, aitad kaasa nii suurkiskjate teaduspõhisemale majandamisele kui ka konfliktide vähendamisele suurkiskjate ja inimese vahel. Kontakt: Tartu Ülikooli terioloogia õppetool, Maris Hindrikson Egle Tammeleht ning Harri Valdmann

7 Nr 8 (235) 26. september Saarde läbi ajaloo prisma Septembris sai Kilingi- Nõmme Metsamajandi kollektiiv ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi ja ametiühingu vabariikliku komitee rändlipu ja I rahalise preemia. Septembris valmis ja lasti käiku linna uus alajaam. Abja rajooni autahvlile kanti teravilja riikliku müügikohuse a plaani ennetähtaegse täitmise eest Nõmme sovhoosi direktor Ilmar Soobik teravilja riigile müümise plaan täideti 100%-selt 1. septembriks. 9. septembril peeti linna staadionil lahtised kergejõustikuvõistlused. Ants Peterson hüppas kõrgust 1,65 m ja kolmikut 11,74 m, Aili Allik kaugust 4,33 m. Kilingi-Nõmme Keskkoolis alustati Abja rajooni pioneeriorganisatsiooni esimehe Asta Sussi käe all 9. klassis vanempioneerijuhtide 3 aastast koolitamist Abja, Viljandi, Pärnu ja Valga koolidele. Õpiti eriaineid pedagoogikat, pioneeri- ja komsomolitööd, sporti, turismi, tervishoidu, muusikalist kasvatust ja lastekirjandust. Kilingi- Nõmme 150 pioneeri vajasid endale juhendajaid. Linna kultuurimaja vajas remonti. Raha remondiks oli olemas, aga polnud remonditöölisi. Loodeti linna asutuste peale, et need oma tööjõu appi saadaksid. Kultuurimajale pandi uus katus. Sügisel ootas kultuuriasutusi ees järjekordne kinoseadmete ülevaatus. 16. ja 17. septembril peeti Kilingi-Nõmmes vabariikliku spordiseltsi Jõud sügisspartakiaad ja selgitati välja rajooni parim sovhoosi ja kolhoosi kehakultuurikollektiiv. Laskmine toimus Tihemetsa lasketiirus, kergejõustikuvõistlused Kilingi-Nõmme staadionil. Osavõtjaid oli üle 250. Laskmise võitis 1. Mai kolhoos, teine oli Kilingi-Nõmme Metsamajand, kolmas EPT. Tõstmises täitis III spordijärgu kergekeskkaalus Hugo Tomson, Jaan Talts Tihemetsast tõstis 102,5 kg. 20 km jalgrattasõitu võitis Johannes Teearu 38,29, teine Mati Pukk 41,10 ja kolmas Ivar Labi 42,47 minutiga. 24. septembril korraldas Kilingi-Nõmme Tarbijate Kooperatiiv universaalkaupluses mööbli näitusmüügi. Kooperatiivi juhatuse aseesimees Jaan Juurikas korraldas ka Maranal toodetavate puitlaastplaatide müügi, mida vajasid kolhoosid ja individuaalehitajad. 30. septembril avati Pärnu Vilja kogumine püstrõuku Masinaga rehepeks Põhu kokkuvedu tn 27 (praeguse Konsumi kohal) allahinnatud kaupade kauplus. Kilingi-Nõmme linna kultuurimajas, mida juhatas direktori kohusetäitjana Hille Sivi, alustas tööd fotoring ja vene keele õppering algajatele ja edasijõudnutele. Päevakorral oli uue kooliseaduse elluviimine. Rajooni pedagoogilise kabineti juhataja Aita Tänavots rõhutas oma ettekandes, et nõukogude noored peavad saama täieliku keskhariduse ja kasvama töökateks ning kõrgete moraalsete omadustega inimesteks. 30. septembril avati Kilingi-Nõmmes uus keskkoolihoone. Vana koolimaja juurest mindi rongkäigus, orkester ees, läbi linna uue koolimaja juurde, kus Abja Rajooni TSN TK aseesimees sm Tõnspoeg lõikas läbi lindi. Kooli direktor Hillar Hanssoole anti üle koolimaja võti. Kõnedes tänati ehitajaid ja kommunistlikku parteid, kes kõik selle võimaldasid ja teoks tegid. Metsamajand kinkis koolile akordioni, kooperatiiv võidusõidujalgrattad, Nõmme sovhoos mootorratta, rajooni haridusosakond kunstiteosed. Linna TSN istungil kõlas kriitikat kooperatiivi aadressil. Poodides on pesu, kleitide ja laste mantlite valik väike. Vilte on, aga nende värv ei rahulda. Meestele pole tööpükse ega kindaid. Toidupoodides on müügil riknenud toiduained, needki valede hindadega. Müügilt puuduvad poolfabrikaadid. Linnanõukogu saadik Jaan Kukk leidis, et NLKP programmi valguses on vaja parandada raudteejaama juures asuva toiduainete kaupluse tööd ja varustamist. Linna TK esimees Leonhard Ormisson soovis, et linnas alustataks suveniiride ja kingituste müüki. Kilingi-Nõmme Keskkoolis valiti uus koolikomitee, Sellesse kuulusid Enn Kallit, Mare Olde, Maret Kristal, Eva Villers ja Eha Salumets, sekretäriks Ene Ruusmann. Koolis oli 102 komnoort. Suvel tegid koolimaja ehitusel tublisti tööd Juhan Teearu, Mati Pukk, Märt Rebane, Kersti Avaste, Mare Olde, Reet Laasi, Arvo Aldoja. Kooli aktiivi kuulusid Maaja Moppel, Reet Palover, Tiina Koidu, Tõnu Valk, Reet Koort. Jätkub Olev Paukson SURJU RAHVAMAJA RINGID SÜGIS 2022 KEVAD 2023 ESMASPÄEV: eakate tervisevõimlemine naisrühm Sõbratarid Surju kooli võimla TEISIPÄEV: Mängukool (oodatud kõik beebid ja põnnid) KOLMAPÄEV: naisrühm Vikkel proovipäevad nädalas erinevad, vastavalt osalejate töögraafikule NELJAPÄEV: eakate tervisevõimlemine naiskoor Kirekeel (lisaks 2x kuus pikad proovid pühapäeviti) õmblusring naisrühm Sõbratarid - Surju kooli võimla

8 8 Nr 8 (235) 26. september 2022 SPORT Rammusarja hooaeg lõppes Saarde Pullidel edukalt Sven Saarpere nihutas Eesti kiikingu rekordi piire veelgi Saarde suvine discgolfi hooaeg on lõpusirgel 27. augustil proovisid IdaVirumaal Toila rannas tugevad naised ja mehed tõsta võimalikult rasket palki sirgetele kätele. Püstitati mitmeid isiklikke ja Eesti tipptulemusi. Ohus oli ka maailmarekord. Saarde sportlastest saavutas Kristjan Puusepp 17 mehe konkurentsis 9. koha. Nädal hiljem tõmmati võist kon navõistlu sega joon alla Spordiklubi Jõusport korraldatavale Under Armour Powertrack rammusarjale. Teiste seas võist- Kui aastal uuendas Sven Saarpere kümnete sentimeetrite kaupa uusi kiikingurekordeid, nimetati teda meheks metsast. Toona nihutas ta Eesti rekordi 7,38 meetrini. Aastatepikkuse pausi järel kodumaale naasnuna kasutas Sven Saarpere võimalust enda nimel olevat Eesti rekordit taas parandada. 31. Kevadel alanud kaheksaetapilisel Saarde kinnisel discgolfi sarjal on pidamata vaid viimane etapp. Kui vanuseklasside võitjad on praktiliselt teada, siis meeste esikolmikus püsib pinge heitluse eest järgnevatele kohtadele Sven Kooviti ja Joonas Välja vahel. Viimane etapp toimub 30. septembril kell KilingiNõmme discgolfi rajal. CTP visatakse 3. rajal. Nende vahel, kes auhinnalistele les Nõo spordihoone parkas ka Saarde Pullide esindus (Kristjan Puusepp, Gerhard Gustav Pikkor, Lii Zerel). Minimaalse eduga meie võistkonna ees võitsid suhteliselt keerulise võistluse korraldajad. Saarde Pullid on esindatud ka oktoobril TÜ Spordihoones toimuvatel Eesti meistrivõistlusel klassikalises lamades surumises. Kaks aastat järjest on Ringo Vainlo võitnud 3. koha. Soovime edu! Fotol vasakult Kristjan Puusepp, Lii Zerel, Gerhard Gustav Pikkor. Foto: SK Jõusport juulil võitis Sven Elvas tema jaoks tagasihoidliku tulemusega (7,28 m) Eesti meistritiitli. 27. augustil Tallinn kiigub 2022 võistluse raames võttis Sven nõuks üritada uut Eesti rekordit. See õnnestus jälle! Uus rekord on nüüd 7,43 m. Saavutus jääb ootama Guinnessi rekordi kinnitust. Sven Saarpere Eesti meister kiikingus 2022 Tulemusi orienteerumisjooksu Eesti meistrivõistlustelt Nädavahetusel tõid rajalt häid tulemusi orienteerujad: EMV tavarada ja EMV noorte/veteranide teade orienteerumisjooksus Lääne-Virumaal Põlula lähistel Rihulas. Tavarajal jõudsid esikümnesse kolm tüdrukut: N14 8. koht Liis-Marie Kaljur N14 9. koht Maria Kaljur N16 6. koht Laura-Liis Kaljur Foto: Mari-Liis Kaljur Noorte teates võitsid hõbeda M18/20 klassis: Kardo Kutti, Markus Kaljur, Kurmet Kutti. N14/16 teates said 6. koha Maria Kaljur, Liis-Marie Kaljur, Laura-Liis Kaljur. Juhendaja Mari-Liis Kaljur 10. septembril toimusid Tihemetsa spordihoones Pärnumaa meistrivõistlused koroona paarismängus. Naispaaride kuldmedali võitsid Anette ja Annely Einmann kohale ei jõudnud, saavad jällegi loosiauhindu jagada. 8. oktoobril tähistame discgolfi pargi 9. sünnipäeva Kilingi-Nõmme lahtiste meistrivõistlustega. Rändkarikale graveeritakse järjekordsete võitjate nimed. Esmakordselt on noorte klass jagatud kaheks; noormehed ja neiud (2006 ja hiljem). Meie valla sportlastest lähevad tiitlit kaitsma Marie Kielas naiste ja Rico Kalde noormeeste arvestuses.

9 Nr 8 (235) 26. september Reedel, 30. septembril kell Kilingi-Nõmme klubis vestlusõhtu kunstniku, ikooniloolase ja õppejõu Orest Kormašoviga teemal: Rist kui maailma mudel aastat tagasi, hetkest, millest arvestame oma aega, toimus maailma ajaloos sündmus, mis pani ümber hindama kogu tegelikkust. Kõik ilmingud ja asjad said täidetud tähendusega, mis lähtus ja lähtub endiselt ühest kindlast kriteeriumist, absoluutse olemise reaalsusest. See on alguspunktiks inimkonna ja kosmilise terviku eksisteerimise mõtestamisel ja siin sai inimkultuuri iidne sümbol rist universaalseimaks märgiks maailma kirjeldamisel ja mõistmisel. Rist on piltlikult üldistatud skeem reaalsusest, kuid samuti ta on väga konkreetselt selle reaalsuse täitumise vahendiks. Rist on ka ikooni kompositsiooniliseks aluseks. Rahusoovidega, Arvet Ollino Saarde kogudusest OÜ ESTEST PR ostab METSA- JA PÕLLUMAAD Tel , OSTAN NÕUKAAJA ESEMEID: portselanist nõud, klaasist nõud ja vaasid, keraamika, kunst, heliplaadid, raamatud, mänguasjad, mudelautod, hõbe jne. Tel

10 10 Nr 8 (235) 26. september 2022 Kuhu minna meie vallas Teisipäeval, 27. septembril kell Mängukool Surju Rahvamajas. Neljapäeval, 29. septembril kell Eakate päeva tähistamine Surju Rahvamajas. Külas on Reet Linna ja Are Jaama. Tasuta. Reedel, 30. septembril kell Eakate päeva tähistamine Kilingi-Nõmme klubis. Austame ka väärikaid abielujuubelipaare. Muusikalist meelelahutust pakub Merle Lilje. Tasuta. Kell Saarde valla kinnine Discgolfi sarja 8. etapp Kilingi-Nõmme Discgolfi pargis. Kell Kinosalongi õhtu Kalev. Vestlus filmi osalejatega. Kell ühine filmi vaatamine Kilingi-Nõmme klubis. Pilet 5, pensionär ja õpilane 4, perekaardiga 7. Kell Vestlusõhtu kunstniku, ikooniloolase ja õppejõu Orest Kormašoviga teemal Rist kui maailma mudel Kilingi-Nõmme klubis. Pühapäeval, 2. oktoobril kell XX Matsalu Loodusfilmide Festival Kilingi-Nõmme klubis. Linastub Saksa kogupere dokumentaalfilm Superlinnud-tihaste salaelu ja kell 17 Eesti dokumentaalfilm Suur soo. Pilet 2. Kell Rahvamuusikakontsert Lähkma külamajas. Esinevad Kadri G Laubre (lõõtspill), Marju Varblane (viiul, torupill), Ago Niglas (kontrabass). Tasuta. Kolmapäeval, 5. oktoobril kell Keraamika õpituba Surju Raamatukogus. Laupäeval, 8. oktoobril kell Kilingi- Nõmme lahtised meistrivõistlused Discgolfis 2022 Kilingi-Nõmme Discgolfi pargis. Pühapäeval, 9. oktoobril kell Laat Kilingi-Nõmme kesklinna pargis. Esmaspäeval, 10. oktoobril kell Hindpere Optika Silmade kontroll ja prillide müük. Kilingi-Nõmme klubis fotonäitus Seente mitmekesisus 12. septembrist kuni 28. oktoobrini. Fotod Külli Kalamees. TÄNUAVALDUS Avaldan tänu 4. septembri õhtust 5. septembri hommikuni tööl olnud Kilingi- Nõmme kiirabi tiimile, kes oskuslikult ja väga osavõtlikult andsid abi minu abikaasale tervisehäire puhul. Kiirabi töötaja Urve ei pidanud paljuks veel helistada järgmisel hommikul ja päeval, küsida olukorra kohta ja anda väga asjalikku nõu. See muutis päeva helgemaks, nii südamlikku suhtumist näeb harva! Soovime sellele tiimile kõike parimat ja jõudu nende tänuväärses töös! Tänutundega K. ja K.T. Veski tänavalt Killingi-Nõmmest Anneli ja Mairo Särevi perre sündis 30. augustil poeg JANARI SÄREV September VIKTOR SIKK 96 FRIEDRICH TILK 94 HELJO PULK 94 LEIDA LUIGA 93 VILMA ISAITŠENKO 93 ELLI LILLELEHT 91 SALME ARABKAJEVA 89 VOLDEMAR TAMM 88 EHA UIBU 88 VIRVE RUUSOJA 88 HELMI KALDE 87 EHA VÄGINEN 86 ILVI ILVES 86 LUULE VASSILJEVA 86 LINDA KAHEST 84 VIRVE PÄÄSUKE 84 EHA PETERS 84 KALJU LUTS 84 MIHKEL LINK 83 REIN VIIMNE 83 HEINO TALTS 83 JAAN PIIRMETS 82 PILLE HEIDE 82 LEMBIT SOOSALU 82 ARVO LÄTTE 82 EHA PALMEOS 81 ANTS RAIEND 81 ANTS TAMM 81 MAIMU PIKKUR 81 LAINE LOHK 80 SILVIA NURM 80 ARNE KUUSK 80 VELLO KASK 80 LINDA LEBEDEVA 80 ARNO TEDER 75 AITA MÄGI 75 REINHOLD GERNE 70 MARIA OLLÕKAINEN 70 TIINA BERG 70 Vallaelanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist ajalehes, peaksid sellest teatama e-posti aadressile või telefonidel , hiljemalt eelneva kuu 15. kuupäevaks. KIVI JA MOODULKORSTNATE EHITUS, PARANDUS, PLEKITÖÖ. Tel , Kilingi-Nõmmes teostab korstnapühkimise töid firma KORSTNAHUNT. Korstnapühkija tuleb, kui helistate telefonile või teete tellimuse eposti aadressile Töö kiire ja korralik! EERIK KAASIK ALVAR LAPKIN MARJE LUHTJÄRV ELLE PÄRTEL HEINO LENSMENT LIIDIA MÄGI Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressile 15. kuupäevaks. Kuulutuse vastuvõtt: Saarde vallavalitsus, E-R Väljaandja: Saarde Vallavalitsus Tel Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ tel

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem