STEREOMEETRIA. Risttahukas. b a. Kuup d. Püstprisma H = A B. Kaldprisma Ristlõige. Korrapärane püramiid. a a

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "STEREOMEETRIA. Risttahukas. b a. Kuup d. Püstprisma H = A B. Kaldprisma Ristlõige. Korrapärane püramiid. a a"

Väljavõte

1 STEREOMEETRI Ristthuks c Kuup Püstpis H = C Klpis Ristlõige H Kopäne püii C H 1

2 Siline H Koonus H Ke R NÄITEÜLESNDED 1) Püiii põhjks on võhne kolnuk, ille lus on 4 c j h 8 c Kõik külgthu ooustv püiii põhjg khethulise nug 60 o Leike püiii külgpinl Lhenus C Tähiste püiii kõguse H = OC Külgthu, ille luseks on 4 c potee on C j külgthu, ille luseks on 8 c potee on C Kolnug OC j OC on võse KNK (külgnuk-külg) tunnuse põhjl Seeg on võse külgthkue poteei (tähiste ) Se vl külgpinl Teiseks leie põhjks olev kolnug siseingjoone iuse 8 8 H O 4

3 Kolnug pinl s lei siseingjoone iuse või k Heoni vlei jägi p p p p p c S p p 10 S p c c 5 Leie nüü täisnuksest kolnugst OC (OC) poteei cos Sk c 5 Vstus Püiii külgpinl on 8 15 c² 1 : c ) Kopäse kolnukse püstpis põhisev on c j külgsev on 8 c vutge pis üe kujuntu ke ius ( pis tipu suv ke pinnl) Lhenus Kun tegeist on kopäse pisg, siis ke keskpunkt O su pis kõguse keskpunktis O Ke ius R = OC Vtlee täisnukset kolnuk OC Lõik O = 4 c (pool kõgusest) j, kus O R 8 h on põhjks olev kolnug kõgus j ss k ein, kun kolnuk on võkülgne Meinie lõikepunkt jot eini suhtes 1 : j tipu poole jää nii R C Leie Pythgose teoeei il kolnug kõguse h c C h c (või vleig h ) Leie nüü kolnugst OC Pythgose teoeei il ke iuse R OC 4 19c Vstus Ke ius on 19 c

4 ) Riigieks 1999 (0p) Püstööpthuk igonli on 9 c j c Te põhj üeõõt on 18 c j külgsev on 4 c Leike püstööpthuk uul Leike kolnukse püiii DD 1 uul Lhenus Ülesne nete põhjl D 1 = c j C 1 = 9 c; ( + ) = 18 c; Kõgus H = 1 = 1 = CC 1 = DD 1 = 4 c Lei tule thuk uul 1 D 1 D 1 C 1 C luste põhj pinl leiiseg Selleks leie eslt põhjksolev ööpküliku igonlie pikkuse Ksutes Pythgose teoeei leie täisnuksest kolnugst CC 1 igonli 1 = C = c 4 17c Rööpküliku külje leie seostest j 1 j kolnugst DD = D = Moouste võnisüsteei j lhene selle 8 (9 ) : Viete i teoeei põhjl j x D h 8 8: 1 C Seeg on eil = 5 (c) j = 4 (c) Rööpküliku kõguse leie Pythgose teoeei ksutes võnisüsteeist h x x x x x x h x x x x 10x 4 x,4c h x h 4,4 10,4 h, c Leie nüü põhj pinl kui ööpküliku pinl näiteks vlei S h il 4

5 S p h 5, 16c Ruul V S p H c Kolnukse püiii DD 1 uul leiiseks leie eslt kolnug D 16 pinl S D 8c (ooust ööpkülikupinlst poole) j püiii uul 1 1 V S p H c Vstus Püstööpthuk uul on 64 c³ j püiii uul 10 c³ 4) Riigieks 1999 (15p) Kopäse kolnukse püiii põhj üeõõt on 10 c ning põhj j külgthu vheline khethuline nuk on 0 o vutge selle püiii täispinl Lhenus H Leie põhisev pikkuse = 10 : 40 c Kun põhjks on võkülgne kolnuk, siis leie põhj kõguse näiteks seosest h sin 60 h 40 60c 40 h Põhj pinl S p 100 c Külgpinl leiiseks on vj te külgthu poteei Leie selle täisnuksest kolnugst seosest cos 0 Et põhjks on võkülgne 1 kolnuk, siis h 60 : 0 c j c cos0 n Külgpinl S k 400c Täispinl S c (einie lõikepunkti ouse põhjl), siis Vstus Püiii täispinl on 100 c² 5

6 5) Riigieks 1999 (15p) Koonuse telglõike tipunuk on 64 o j põhj üeõõt on 16 c vutge selle koonuse külgpinl j uul Lhenus 6 Ülesne nete põhjl on põhj üeõõt C = 16 Kun telglõikeks on võhne kolnuk, kus kõgus poolit tipunug, siis 6 sin sin Koonuse külgpinl Leie koonuse kõguse Koonuse uul H Vstus Koonuse külgpinl on ligikuu 84 c² j uul 1514 c³ 6) Võhne kolnuk hg 8 c j lusnugg 0 o pööle üe ühe h Leike tekkinu pöökeh uul j pinl Lhenus C 8 Kolnug pööleisel teki pöökeh, is koosne khest koonusest, illeel on ühine põhi Ühe koonuse istlõige on võhne kolnuk j teisel C Leie pöölev kolnug luse x 8 O 8 Seeg on kolnug lus 4 = 8 c x 1 Koonuse ius = O = O Leie selle sin 0 8 x 4 c Ühe koonuse kõguseks on OC j teisel O Leie esiese koonuse kõguse H OC c Seeg on k teise koonuse kõgus 8 4 = 4 (c) Jäelikult on koonuste uul võse j pöökeh uul vlu V H c Pöökeh pinl ooustv õle koonuse külgpinl Leie esiese koonuse külgpinl S1 4 8 c Teise koonuse külgpinl S c Pöökeh pinl on 96 c Vstus Pöökeh uul on 18 c³ j pinl c² 6

7 7) Kopäse püiii luseks on hulknuk, ille sisenuke su on 70 o Leike selle püiii uul tees, et t külgsev pikkuseg l ooust kõguseg nug 0 o Lhenus Kun hulknug nuke su 70 s n 180 n n 4 n 180 kuusnuk 6 Püiii uul vlu vle täisnuksest kolnugst O, st põhjks on kopäne kõguse j H põhisev Leie põhj pinl vleist O Põhj potee l 4 6 l l l Põhj pinl on S p l l l Ruul V üh 8 16 l Vstus Püiii uul vlu külgsev kuu 16 üh³ 8) Riigieks 00(0 p) Koonuse tippu läiv tsn lõik koonuse põhj öö kõõlu, ille pikkus on võne iuseg Lei koonuse tekkinu ose uule suhe Lhenus Koonuse uul vlu V Vtlee eslt koonuse põhj Põhjl tekki võkülgne kolnuk, seeg on kesknuk = 60º j koonusest eluv kujun CD ooust kogu uulst 1 H D C C 7

8 1 1 H Püiii CD uul vlu V S p H H 4 1 Lõige el kujuni CD ( 6 1 koonusest lhut püii) uulg 1 1 H H H H Suue os koonusest 1 j selle uul H H Se tsnilise lõikeg elunu suue os koonusest 5 H 5 10 H H 18 1 H Leie suhte H : 6 H 6 10 Vstus Koonuse tekkinu ose uule suhe on 9) Riigieks 00(0 p) Ristthukkujulisest tooikust seveg, j c vlisttkse etil Eslt puuitkse tooikust läi ügune v iuseg nii, et v telg ühti istthuk süeetiteljeg, is on plleelne külgsevg Seejäel tehkse uuukujulise istlõikeg v, ille süeetitelg ühti istthuk süeetiteljeg, is on plleelne külgsevg v uuukujulie istlõike külg on, kusjues vlge etili 1 välispinn pinl; uul; õõnsuste pinl Lhenus Vtlee eslt, illistest osest välispin koosne Se kol einevt kujunit c Pinl on c Pinl on c Pinl on 8

9 Kun ig kujuni vststhk on ssugune, siis se välispinn pinlks S c c Jägiseks leie uulvtlee kujuni läilõiget peltvtes Ristthuk uul il väljlõigetet on ; Ristthukkujulise väljkõike uul on ; Silinikujulise väljlõike uul on Se etili uulks V c ( ) Viiseks leie õõnsuste pinl Vtlee eslt istthukkujulist õõnsust, kun Ristthuk kks thku on uuukujulise (kopäne nelinukne püstpis) ning sellest on väljlõigtu ingi Ristthuk kujulise õõnsuse pinlks on (neljst istkülikust lhut ingi) S1 4 Silinikujulise õõnsuse pinl S ( ) S õõnsuse 4 Se õõnsuste pinlks kokku ( ) Vstus Välispinn pinl S c c, etili uul V c ( ) j õõnsuste pinl 4 ( ) S õõnsuse 10) ntu on koonus, ille kõgus on 15 c j uul 180 c³ Koonuse sisse on kujuntu siline 1 Leike koonuse põhj ius R vlge silini kõgus h te põhj iuse kuu vlge silini uul te põhj iuse kuu 4 Kui suu pe ole silini põhj ius, et selle uul oleks ksilne? C Lhenus 1 Tee, et koonuse uul on Silini kõguse h vliseks te põhj iuse kuu se kijut välj võe (kun kolnug C j DFC on snse) h h h 15 6h : 6 h 15,5 D h R F 15 9

10 Silini uul V h 15,5 Silini ksilse uul leiiseks lhene eksteeuülesne Ksute eelises punktis leitu uul vlist ning eksteeui ääiseks leie selle tuletise nullkoh V 15,5 V ( ) 0 7,5 7, ei soi 0 0 V 15,5 4 Kontollie nüü teise tuletise il, ks = 4 nn k ksilse uul V ( ) , st tegeist on ksiukohg Vstus Koonuse põhj ius on 6 c j silini kõgus vlu h 15, 5 Silini uul vlu V 15,5 ning ksilse uul nn ius = 4 c 11) Kesse iuseg 6 c on kujuntu koonus telglõike tipunugg 60 o Lei ke j koonuse uule vhe Lhenus 4 4 Ke uul V R 6 88 c Kun koonuse telglõike tipunuk on 60 º, siis on te telglõikeks võkülgne kolnuk Võkülgse kolnug kõgus vlu külje kuu h 4 Tee, et ke ius 6 c ooust 6 koonuse telglõike kõgusest (einie lõikepunkti ouse põhjl) H R Seeg koonuse ius on 0,5 0,5 6 c c Kun kõgusest on 6 c, siis on koonuse kõgus H 6 9c 1 1 V H c Ke j koonuse uul vhe on c Vstus Ke j koonuse uule vhe on 07 c³ 1 Leie koonuse uul 10

11 HRJUTUSÜLESNDED 1) Kopäse kolnukse pis kujulisse nusse vlti 1900 c vett ning listi etllist etil Seejuues tõusis veetse 0 c-lt c-le Lei etili uul V: 190 ) Koonuse uul on 48 ü Läi koonuse telje keskpunkti pni põhjg plleelne tsn, is on põhjks väiksele koonusele Lei väikse koonuse uul V:6 ) Ke sisse on kujuntu koonus vl selle koonuse uul, kui koonuse telglõike tipunuk on j ke ius R vut koonuse uul, kui R = 1,5 j = o R sin cos 15 V: 4, 1 4) Riigieks 1998 On ntu kopäne nelinukne püii, ille külgsev j põhj vhelise nug tngens on ning põhj igonl 8 c Püiii sisse on kujuntu kopäne nelinukne pis nii, et selle luine põhi su püiii põhjl j üleise põhj sev külgthkuel ) vl pis uul te põhj igonli kuu ) Millise väätuse kol on pis uul ksilne? 8 vut pis ksilne uul? V: V = 6² - 0,75³ ; 56 c³ 9 5) Riigieks1998 Koonuse tipp su punktis T(0;0;8), punkt ( ; ;16) pikne põhj üeingjoonel j põhj ius on 8 c Lei koonuse täispinl Kui kugele tipust tule teh põhjg plleelne lõige, ille pinl on veen põhj pinlst? V: S t = 144 c²; c 6) Silini telglõige j põhi on pinvõse vl silini täispinl, kui silini kõgus on h V: 4h 1 7) Kolnukse kopäse püiii kõik külgthu ooustv põhithug nug 60 o j potee on 1 c Lei püiii täispinl j uul V: S t 4 c j V 648 c 8) Koonuse tipp su koointie lguspunktis j põhi on isti y-teljeg Punkt ( ;;0) su põhj üeingjoonel Lei ) koonuse telglõike tipunuk, ) koonuse täispinl j uul, c) itu potsenti ooust koonuse põhj pinl külgpinlst? V: = 10º; S t = 9 üh² j V = 7 üh³ ; 86,6% 9) Tpets, ille luse on 4 c j 9 c ning h on c j 4 c, pööle üe pike luse Lei tekkiv pöökeh uul j pinl V: V =,64 c³ j S = 6 c² 10) Ro, ille külg on j üks nukest 0 o, pööle külje üe vl pöökeh pinl j uul V: S = ² üh², V = 0,5³ üh³ 11) Riigieks000 (0p) Koonusekujulise nu telglõike tipunuk on 60º nusse settkse ske kuul iuseg j vltkse vett kuni veenivoo kt kuuli Lei veenivoo kõgus päst kuuli eelist V: 11

12 1) Riigieks 001 Telgi põhjks on istkülik, ille pikkus on j lius Telgi ktus koosne khest kolnugst j khest tpetsist, is lõikuv hoisontltspinng nug ll Leike ) telgi hj pikkus ) telgi kõgus c) telgi ktuse pinl ) telgi uul tn V: ; ; 1 ; ( ) tn ; cos 1 1) Riigieks 00 Toni koonusekujulise ktuse läiõõt, õõetun kõige liest kohst, on 8,0 j kõgus 4, Mitu kilogi vävi tuleks ost toni ktuse väviiseks, kui ühe uuteeti väviiseks kulu 00 g vävi? V: 15 kg 14) Riigieks 00 (0 p) On ntu ke uulg 6 c³ Ke sisse on kujuntu koonus ) Leike ke ius R ) vlge koonuse põhj ius kõguse h kuu c) vlge koonuse uul kõguse h kuu ) Kui suu pe ole koonuse kõgus h, et koonuse h uul oleks ksilne? R V: R = c; = 6h h 15) Riigieks 00 (5p) ; V = 1 h²(6 h); h = 4 c; Mj sein vstu ehittkse kilest ksvuhoone, ille esisein kõgus on 1,5 j tgsein kõgus on (vt joonist) Põhj õõte on 1, j ning ktuselti pikkus 1, Kui plju kulu kilet ktuse, tpetsikujuliste külgseinte j esisein ktiseks? V: 9,8 16) Riigieks 00 (0p) Viktuse istlõige (vt joonisei) on su võkülgsest kolnugst selle ühe nug üisel ingjoone keg, ille ius on Seljuues kolnug kks külge on ingjoone puutujteks Viktuse lius j pikkus on vstvlt 4 j Leike viktuse pinl S, ktuseluse uul V j kõgus h V: S 6 ; V 11 ; h 5 1

13 17) Riigieks 004 (0p) Lillepott on kopäne kheksnukne pis, ille õõnsus on poolke (vt joonist) Seljuues ) poolke suuingi tsn ühti pis üleise põhj tsnig, ) poolke süeetitelg j pis süeetitelg ühtiv, c) poolke uul on pool pis uulst, ) lillepoti põhj pksus (kõige õhes kohs) võu külgsein pksuseg (kõige õhes kohs) (1) vlge poolkekujulise õõnsuse uul pis põhisev pikkuse kuu () Milline peks ole väätus täissentieetites, et õõnsuse ht oleks vähelt 0,5 liitit? 1 V: V tn,5 1 18) Riigieks 005 (10p) ; tn,5 0,56 Silinikujulisse kneg kpi on piguttu 4 ühesuuust plli, nii et ig pll puutu ki põhj, knt j külgsein ning khte neplli (vt joonist) Kui suue os ki uulst täiv plli? V: ligikuu 46% 19) Riigieks 005 (0p) Kuui CD''C'D' sevel ' j DD' setsev vstvlt punkti '' j D'', is jotv nee sev ltes punktiest j D suhtes 1 : (vt joonist) Läi punktie C', '' j D'' on settu tsn γ Kujutge tekkinu kuui lõige joonisel 1 Millises suhtes jot lõige kuui seve D j? vlge lõike pinl, kui kuui sev on V: Lõige poolit põhisev; 1

14 0) Riigieks 006 (0p) Kün (vt joonist) ots on võhse tpetsi, is on põhjg isti j ille üks lus on teisest 0% võ pike Kün külgsein j põhi on istküliku, põhj lius on Kün sügvus on h j vee sügvus küns on 0,5 h Kün klluttkse ühele külgseinle, kuni vstskülgsein välju täielikult veest Tehke kinlks, ks os veest vool seejuues üle kün ääe V: Os veest vool kllutisel välj 1) Riigieks 007 (0p) Koonuse põhjl on neli ühesuuust ke, illest igüks puutu ülejäänu keest khte Nenel keel setse viies niis suu ke, vt joonist Ig ke puutu koonuse külgpin Leike kugus viien ke kõige kõgest punktist koonuse põhjni j koonuse telglõike tipunug suuus, kui kee ius on V: ;90 ) Riigieks 008(0p) Kolnukse püiii OC sevel O j O setsev vstvlt punkti K j L, is jotv nee sev tipust O ltes suhtes 1 : j : 1 1) Tähistge püiii tipu j täienge joonist lõiketsnig CKL ) Millises suhtes jot lõiketsn CKL püiii uul? V: 9 ) Riigieks 009(0p) Püstööpthuk CD11C1D1 (vt joonist) põhjks on o CD, ille tevnuk D =α j igonl D = Püstööpthuk igonl C1 ooust põhithug nug β 1) vl püstööpthuk igonllõigete pinl nuke α j β ning igonli kuu ) ntu püstööpthuksse on kujuntu püii O1KL, kus punkti K j L on vstvlt püstööpthuk seve D1C1 j C11 keskpunkti ning punkt O on oi CD igonlie lõikepunkt Lei püstööpthuk j püiii O1KL uule suhe ) Näit, et sige 1O on isti sigeg D tn tn V: S1 ; S ;8:1 tn tn 14

15 4) Riigieks 010 (0p) Silinis on istthuks CD C D (vt joonist) Ristthuk pike põhisev on j põhithu igonlievheline tevnuk on α Ristthuk igonl ooust külgthug, ille pinl on väikse, nug β 1 vlge silini külgpinl, α j β kuu Näike, et = c, α = 60 o j β = 45 o kol on silini külgpinl π c 1 tn tn V: S k cos tn 5) Riigieks 011 (10p) Kopäse kuusnukse püiii TCDEF külgpinl on 1, j põhj pinl 4 c vut püiii kõgus V: c 6) Riigieks 011 (0p) Hoone l os on poolsilini- j kõge os istthukkujuline Ristthuk lius on võne poolsilinikujulise otssein ieetig Ristthuk pikkus j lius suhtuv ngu : ning selle kõgus on ko suue l os pikkusest Silinikujulise os ktuse pinnlotuse üeõõt on P 1) vl kogu hoone uul üeõõu P j ieeti kuu ) Kui suu peks ntu P väätuse kol ole poolingikujulise otssein ius, et l os ktuse pinl oleks võilikult suu? V: V P 1 16 P ; 4 7) Riigieks 01 (10p) Kolnukse püstpis põhjks on kolnuk, ille kks külge on 6,7 j 9,4 c ning nenevheline nuk 4 Nuk pis väiksei pinlg külgthu igonli j põhithu vhel on 45 Tehke selgitv joonis j vutge selle pis täispinl V: 150,5 c 15

16 8) Riigieks 01 (0p) Võhne tevnukne kolnuk hg j tipunugg pööle ue ühe h 1 vlge tekkinu pöökeh täispinl ning uul h j tipunug kuu vutge tekkinu pöökeh täispinl j uul, kui j sin 4 V: V ; S sin 1 1 cos 1 9) Riigieks 01 (10p) Silini täispinl on 15π Kui selle silini iust vähen kks ko j kõgus jätt sks, siis vähene silini täispinl 84π võ Lei esilgse silini kõgus j ius V: = 4 j H = 1 5 0) Riigieks 01 (0p) Kesse iuseg R on kujuntu kopäne kolnukne püii nii, et kõik püiii tipu puuutv ke pin 1) Kui kugle ke keskpunktist pe su püiii põhi, et püiii uul oleks ksilne? ) Lei püiii j ke uule suhe 1) Riigieks 014 (10p) Püiii KCD põhjks on uut CD Püiii külgthk K on isti põhjg Selle külgthu kõgus FK jot lõigu nii, et lõikue F j F pikkuse suhtuv ngu 1 : Püiii piki külgsev KC pikkuseg 4 c ooust püiii põhjg nug 45 vutge püiii KCD uul V : 07 1 ) Riigieks 015 (10p) Püiii põhi on kolnuk, ille khe külje pikkuse on 1 j ning nuk nene külgee vhel on 60 Püiii kõik külgsev on pikkuseg 10 Tehke ülesne tekstig soiv joonis j vutge selle püiii uul V : ) Riigieks 016 (10p) Silinikujuline huti on tossie il kinnittu pinnle (joonisel on kujuttu üht tossi) Ig tossi kinnituskoht pinnl on hutist 4,9 kugusel j ig toss ooust pinng nug 55 Mhuti põhj üeõõt on ligikuu 15,7 1 vutge huti külgpinl j uul Kui plju ksks hutitäis kütust, kui ühe liiti hin on 0,984 euot? Vstus nke täpsuseg 100 euot Mäkus Mhuti põhj j külgpinn pksust vutustes ei vestt V: 109,9( ); V 17,( ); S k 4) Riigieks 016 (10p) Püiii CDE põhjks on o CD j tipust E tõtu kõgus lnge põhisev keskpunkti Püiii uul on 100 c, kõgus 0 c j põhithu igonlie pikkuste vhe 14 c Konstueeige ülesne tekstile vstv joonis j vutge nuk püiii lühe külgsev j põhithu vhel V: E 77,8 16

Variant A

Variant A PARABOOL. PARABOOLI KANOONILINE VÕRRAND Kuids leid joone võrrndit, kui on ted, et selle joone ig punkti kugused sirgest = j punktist F(0; ) on võrdsed? Tähistme joonel olev vlt vlitud punkti P(; ). Selle

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT Krundi sisepääs Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika, Rae vald, Patika

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

XV kursus

XV kursus KORDAMINE RIIGIEKSAMIKS VI FUNKTSIOONID JA NENDE GRAAFIKUD. TULETISE RAKENDUSED.. Funktsiooni määramispiirkonna ( X ) moodustavad argumendi () väärtused, mille korral funktsiooni väärtus (y) on eeskirjaga

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

06 uste akende spets _ Layout

06 uste akende spets _ Layout TINGMÄRGID X = 300 Y = 330 M. Metsanurga tn 404:40:0 ate tn 3 404:40:30 V K KRUNDI PIIR PROJ/REK.HOONE PROJ.TERRSS OL.OLEV MP.ÕHULIIN OL.OLEV VEETRSS OL.OLEV KNLISTSIOON OL.OLEV.SIDE KEL OL.OLEV/PROJ.GSITRSS

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

III teema

III teema KORDAMINE RIIGIEKSAMIKS IV TRIGONOMEETRIA ) põhiseosed sin α + cos α = sin tanα = cos cos cotα = sin + tan = cos tanα cotα = ) trigonomeetriliste funktsioonide täpsed väärtused α 5 6 9 sin α cos α tan

Rohkem

Programmi Pattern kasutusjuhend

Programmi Pattern kasutusjuhend 6.. VEKTOR. TEHTE VEKTORITEG Vektoriks nimetatakse suunatud sirglõiku. 6... VEKTORI MÕISTE rvudega iseloomustatakse paljusid suurusi. Mõne suuruse määramiseks piisa ühest arvust ja mõõtühikust. Näiteks

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул Surutud varda abiisus (nõtke) Enamai varda otsad kinnitatakse ühe (Joon.1) näidatud neja viisi. Üejäänud kinnitusviiside puhu on kriitii jõudu võimaik määrata üdiatud Eueri vaemiga kp EImin, (1) kus -

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu Treeningvõistlus Balti tee 014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu b arvu k üheliste number ning a arv, mille saame arvust

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p Matemaatiline analüüs III 4. Diferentseeruvad funktsioonid. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles paragravis mingi (lõplik või lõpmatu) intervall ning olgu

Rohkem

4PET B_2016_02

4PET B_2016_02 Dikin Altherm mdltempertuurilise monoploki vlikute plokk Eesti Sisukord Sisukord Info ksutusjuhiste koht. Info käesolev dokumendi koht... Info krbi koht. Vlikute plokk..... Listrvikute eemldmiseks vlikute

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

Paigaldusjuhend Daikin Altherma madalatemperatuurilise monoploki valikute plokk EK2CB07CAV3 Paigaldusjuhend Daikin Altherma madalatemperatuurilise mon

Paigaldusjuhend Daikin Altherma madalatemperatuurilise monoploki valikute plokk EK2CB07CAV3 Paigaldusjuhend Daikin Altherma madalatemperatuurilise mon Dikin Altherm mdltempertuurilise monoploki vlikute plokk Eesti Sisukord Sisukord Info ksutusjuhiste koht. Info käesolev dokumendi koht... Info krbi koht. Vlikute plokk..... Listrvikute eemldmiseks vlikute

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

W11.ee Tehniline vihik 11/2011 W11.ee Knauf metallkarkassvaheseinad W111.ee Knauf: metallkarkassvahesein üherealine karkass, 1-kihiline plaatkate W112

W11.ee Tehniline vihik 11/2011 W11.ee Knauf metallkarkassvaheseinad W111.ee Knauf: metallkarkassvahesein üherealine karkass, 1-kihiline plaatkate W112 W11.ee Tehniline vihik 11/2011 W11.ee Knuf etllkrkssvheseind W111.ee Knuf: etllkrkssvhesein ühereline krkss, 1-kihiline pltkte W112.ee Knuf: etllkrkssvhesein ühereline krkss, 2-kihiline pltkte W113.ee

Rohkem

Microsoft Word - Alaru.doc

Microsoft Word - Alaru.doc 73 TALITRITIKALE KASVATAMISEST EESTIS M. Alru 1, Ü. Lur 1 1 Eesti Mülikool Sissejuhtus Toiu tootmine milms on suures oss limiteeritu keskkonlike stressie tõttu, kun inult 10% hritvst mst klssifitseeritkse

Rohkem

(geomeetria3_0000.eps)

(geomeetria3_0000.eps) Analüütilise geomeetria praktikum III L. Tuulmets Tartu 1980 3 4 Eessõna Käesolev analüütilise geomeetria praktikum on koostatud eeskätt TRÜ matemaatikateaduskonna vajadusi arvestades ning on mõeldud kasutamiseks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Ülesanded

Ülesanded Virumaa Kollež Reaal ja tenikateauste keskus Gennai rjassov Koutöö 3 õppeaines Eitusmeaanika RR030 Sõrestiku Kotla-Järve 07 KODUTÖÖ 3 Sõrestiku (Фермы). Kontrollia süsteemi staatikaga määratavust ja geomeetrilist

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc Sobitusahelate projekteerimine Vaatleme 3 erinevat meetodit: koondparameetitega elementidel sobitamine häälestusribaga sobitamine veerandlainelõiguga sobitamine Sobitust võib vaadelda koormustakistuse

Rohkem

efo03v2kkl.dvi

efo03v2kkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Gümnaasiumi ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Lexus_pricelist_03_2015_EE

Lexus_pricelist_03_2015_EE CT 200h DIN hj 136 CO 2, keskmine (g/km) 82 Kütusekulu, keskmine (l/100 km) 3,6 CT 200h Eco CT 200h Comfort CT 200h Comfort + nahksisu CT 200h Comfort + LED-esituled + nutikas sisenemine + toonklaas CT

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Statistiline andmetöötlus

Statistiline andmetöötlus Biomeetria Kahe arvtuuse ühie käitumie, regressiooaalüüs Lieaare regressiooaalüüs Millal kasutada ja mida äitab? Kasutatakse progoosimaks ühe arvtuuse väärtusi teis(t)e järgi. Rümba hid, EEK/kg ( y ) Regressiooivõrrad:

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents ja saavutas 10485 punktiga Pärnumaa koolide 1. koha. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 8.b klassi õpilane Kätlin Kits ja saavutas 9478 punktiga

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Kontrollijate kommentaarid a. piirkondliku matemaatikaolümpiaadi tööde kohta 7. klass (Elts Abel, Mart Abel) Test Ül. 6: Mitmes töös oli π aseme

Kontrollijate kommentaarid a. piirkondliku matemaatikaolümpiaadi tööde kohta 7. klass (Elts Abel, Mart Abel) Test Ül. 6: Mitmes töös oli π aseme Kontrollijate kommentaarid 1999. a. piirkondliku matemaatikaolümpiaadi tööde kohta 7. klass (Elts Abel, Mart Abel) Test Ül. 6: Mitmes töös oli π asemel antud vastuseks 3,14. Kontrollijad olid mõnel juhul

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

prakt8.dvi

prakt8.dvi Diskreetne matemaatika 2012 8. praktikum Reimo Palm Praktikumiülesanded 1. Kas järgmised graafid on tasandilised? a) b) Lahendus. a) Jah. Vahetades kahe parempoolse tipu asukohad, saame graafi joonistada

Rohkem

Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad sei

Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad sei Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill 2019. a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad seisma samaaegselt, siis läheme ühe ühe autoga seotud

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust 2-, 3- ja 4 - tee ventiili VZ Kirjelus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiili pakuva kõrgekvaliteeilist ja kulusi kokkuhoivat lahenust kütte- ja/või jahutusvee reguleerimiseks jahutuskassettie (fan-coil), väikeste

Rohkem

Eesti koolinoorte XLIX täppisteaduste olümpiaadi lõppvoor MATEMAATIKAS Tartus, 7. märtsil a. Lahendused ja vastused IX klass 1. Vastus: 45. Olgu

Eesti koolinoorte XLIX täppisteaduste olümpiaadi lõppvoor MATEMAATIKAS Tartus, 7. märtsil a. Lahendused ja vastused IX klass 1. Vastus: 45. Olgu Eesti koolioorte XLIX täppisteaduste olümpiaadi lõppvoor MATEMAATIKAS Tartus, 7. märtsil 2002. a. Lahedused ja vastused IX klass 1. Vastus: 45. Olgu M tipust A lõigule KL tõmmatud ristlõigu aluspukt (vt.

Rohkem

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine üksliikmega. Hulkliikme tegurdamine ühise teguri sulgudest väljatoomisega.

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

Tõlkija poolne märkus: Ma leidsin 2 kohta, kus oli selle mustri parandusi üleval. Esimene neist ametlik VK koduleht. Sealt leitud täiendused ei ole õi

Tõlkija poolne märkus: Ma leidsin 2 kohta, kus oli selle mustri parandusi üleval. Esimene neist ametlik VK koduleht. Sealt leitud täiendused ei ole õi Tõlkija poolne märkus: Ma leidsin 2 kohta, kus oli selle mustri parandusi üleval. Esimene neist ametlik VK koduleht. Sealt leitud täiendused ei ole õiged, sellest juttu Ravelrys. Parandus soovitab sarnaselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem