EST VEOAUTODE KIIRTEEMAKS SAKSAMAAL KASUTAJAINFO 1/2022. Uuendatud väljaanne. Tellimusel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EST VEOAUTODE KIIRTEEMAKS SAKSAMAAL KASUTAJAINFO 1/2022. Uuendatud väljaanne. Tellimusel"

Väljavõte

1 EST VEOAUTODE KIIRTEEMAKS SAKSAMAAL KASUTAAINFO Uuendatud väljaanne 1/2022 Tellimusel

2 Hea lugeja! Toll Collect GmbH, mis on alates aastast Saksamaa liikluse ja digitaalse infrastruktuuri ministeeriumi (BMDV) haldusalasse kuuluv föderaalne ettevõte, pakub konkurentsivõimelisi tehnikateenuseid kiirteemaksu kogumise ja kontrollimise valdkonnas. Alates 1. jaanuarist 2005 haldab see ettevõte üht maailma suurimat kiirteemaksusüsteemi. Selle peamine ülesanne on koguda Saksamaal kooskõlas õigusaktidega veokite kiirteemaksu ning kanda see üle riigieelarvesse, kus seda kasutatakse sihtotstarbeliselt teetaristu korrashoiuks ja ehitamiseks. Erinevalt teemaksumärgisest arvutatakse kiirteemaksusüsteemis tasu läbitud teekonna põhiselt. Lisaks kindlustab süsteem selle, et kiirteemaksu kogumise ajal ei takistata liiklusvoogu. Sõidukid ei pea vähendama kiirust ega peatuma, samuti pole vajalik kindlast marsruudist kinni pidamine. Läbitud teekonna põhine ning kahjulikke aineid ja kaaluklasse arvesse võttev kiirteemaks aitab säästa keskkonda ning annab olulise panuse kliimaeesmärkide saavutamisse. Maksukohustus kehtib alates vähemalt 7,5 tonnist lubatud kogukaalust kõigile sise- ja välisriikide mootorsõidukitele ja sõidukikombinatsioonidele kiirteedel, sealhulgas tankla- ja puhkealadel ning kõigil riiklikel maanteedel, ka asulasiseselt, kokku peaaegu kilomeetril maksustataval teelõigul. Nii suure teedevõrgustiku jaoks kiirteemaksu kehtestamiseks sobib kõige paremini satelliiditoega kiirteemaksu süsteem. Eelkõige pakub kõigile selgeid eeliseid kiirteemaksu automaatne kogumine pardaseadme abil, sest sõidukijuhid saavad näiteks igal ajal oma marsruute muuta, ilma et peaksid käsitsi seadistusi tegema. Sellega luuakse paindlikkust ja hoitakse transpordi- ja logistikaettevõtjate jaoks iga päev kokku aega ning seega ka raha. Aga ka ilma pardaseadmeta pakub Toll Collecti süsteem lihtsaid ja praktilisi võimalusi broneerimiseks: tasuta rakendus ja veebis broneerimine võimaldavad lihtsat ja kiiret maksmist. Lisaks on Toll Collect loonud Saksa Föderaalse Kaubavedude ameti (BAG) tellimusel tehnilise platvormi tsentraalse kiirteemaksu kogumise jaoks Saksamaal. See hõlmab kiirteemaksukohustuslike teelõikude täielikku tuvastamist ja tarifitseerimist. Alates teemaksusüsteemi European Electronic Toll Services (EETS) kasutuselevõtust Saksamaal saavad EETS-iga liitunud ettevõtted pakkuda klientidele veokite kiirteemaksuarvestust Saksamaal. Kaubavedude amet pakub Toll Collecti platvormi näol EETS-iga liitunud ettevõtetele tsentraalset kiirteemaksu kogumise teenust. Käesolev brošüür sisaldab kogu kasulikku teavet veoautode kiirteemaksu kohta Saksamaal alates registreerimisest ja broneerimise liikidest kuni kiirteemaksu koondarvestuseni. Soovime teile meeldivat sõitu! Teie Toll Collect

3 SISU 1 Ülevaade Maksukohustus Maksustatavad sõidukid Maksustatav teedevõrk Kiirteemaksuvabastus ja kiirteemaksu mittekohaldamine Pädevused Toll Collecti pädevused Kontrolli ja trahvimenetluse pädevus - Riiklik kaubavedude amet (BAG) Pädevus maksustatava teedevõrgu osas - Saksamaa maanteeamet (BASt) Registreerimine Broneerimise liigid Automaatne broneerimine pardaseadme abil Pardaseadme toimimine Pardaseadme paigaldamine Käsitsi broneerimine Broneerimine rakenduse kaudu Veebis broneerimine Tühistamised ja muutmised käsitsi broneerimismenetlusega Tagasimaksenõue Kiirteemaksu suurus Makseviisid Makseviisid registreeritud klientidele Arveldusarve Toll Collecti maksekorraldus Muud makseviisid Makseviisid registreerimata klientidele/ broneerimise kontoga registreerimata klientidele paysafecard Tankla- ja krediitkaardid Arveldamine registreeritud klientidega Regulaarne kiirteemaksu koondarvestus Erikoondarvestus Kaebus kiirteemaksu koondarvestuse kohta Kiirteemaksuga seonduvad lisateenused Kontroll Automaatne kontroll Statsionaarne kontroll Mobiilne kontroll Ettevõtte kontrollimine Kiirteemaksualaste rikkumiste tagajärjed Andmekaitse Teenindus ja kontakt

4 1 ÜLEVAADE Pardaseadme abil automaatse kiirteemaksu kogumise eelduseks on transpordiettevõtte ja selle maksustatavate sõidukite registreerimine Toll Collecti kliendiportaalis. Sõidukid varustatakse pardaseadmetega teeninduspartneri töökojas. Registreeritud kliendid maksavad kiirteemaksu oma krediit- või tanklakaardiga, kannavad rahasumma eelnevalt Toll Collecti kreeditkontole või lasevad kiirteemaksu summa maksta oma pangakontolt Toll Collecti maksekorraldusega. Läbisõidul põhineva kiirteemaksu kogumise õiguslikud alused: 12. juuli aasta Saksamaa riigimaanteemaksu seadus (BFStrMG) (Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 1378), viimati muudetud 8. juuni a.. aasta seaduse artikliga 2 (Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 1603) 5. detsember a Saksamaa kiirteemaksu seadus (MautSysG) (Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 1980), viimati muudetud 8. juuni a seaduse artikliga 1 (Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 1603) 25. juuni aasta määrus kiirteemaksu kogumise, nõuetekohase tasumise tõendamise ja tagastamise Maksukohustus kehtib Saksamaal alates vähemalt 7,5 tonnist lubatud kogukaalust kõigile sise- ja välisriikide mootorsõidukitele ja sõidukikombinatsioonidele kõigil kiirteedel, sealhulgas tankla- ja puhkealadel ning kõigil riiklikel maanteedel, ka asulasiseselt. Toll Collecti kiirteemaksu süsteem pakub kiirteemaksu tasumiseks kahte võimalust: automaatselt sõidu ajal integreeritud pardaseadme abil või käsitsi enne sõidu alustamist rakenduse kaudu või internetis. Kiirteemaksu käsitsi maksmisel pakub Toll Collect kaasaegseid, ühtse kasutajaliidesega käsitsi broneerimise viise. Broneerimisi ja tühistamisi saab paindlikult teha rakenduse kaudu või internetis. Mõlemat käsitsi broneerimise meetodit saab kasutada ilma eelnevalt Toll Collectis registreerumata. Kliendid maksavad enne sõidu alustamist oma maksustatavate marsruutide eest nende poolt määratud maksevahendiga (kehtib ainult registreeritud klientidele või broneerimise kontoga klientidele), krediit- või tanklakaartidega või Paysafecardiga. Makseviisi ja kogu kiirteemaksu süsteemi osas tekkivate küsimuste korral aitab kasutajaid Toll Collecti klienditeenindus. kohta (veoautode kiirteemaksu määrus Lkw-MautV), (Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 1156), viimati muudetud 28. september a määruse artikliga 4 (Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 4619) Volituste ülekandmise määrus õiguskorralduste väljastamiseks Riiklikule kaubavedude ametile (BAG-ülekandemäärus BAGÜV), 14. jaanuar 2016 (RT AT V1), muudetud määruse artikliga 1, 11. juuli 2018 (RT AT V1) Määrus kõrvalekalduvate kiirteemaksu kogumispunktide kindlaksmääramiseks riiklikel maanteedel (Bundesstraßenmaut-Knotenpunkteverordnung - BStrMKnotV), 31. juuli 2018 (RT AT V1), muudetud määruse artikliga 1, 12. november 2019 (RT AT V2) Õiguslike aluste kehtivad versioonid on saadaval internetis aadressil 4 5

5 2 MAKSUKOHUSTUS Maksukohustuse põhjendamiseks piisab ühest Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG) 1 lõike 1 teise lõigu punktis 1 nimetatud alternatiivist. Sõidukid, mis on ette nähtud maanteetranspordiks (1. alternatiiv) on maksustatavad olenemata sellest, kas nad teevad erasõite, veavad tegelikult kaupu, kaubavedu toimub kaubanduslikult või oma tarbeks (omavedu) või asjaomane sõiduk on mootorsõidukimaksust vabastatud. Kui mootorsõidukeid või sõidukikombinatsioone kasutatakse tasulisteks või ärilisteks kaubavedudeks (kaubanduslik maanteetransport või omavedu), rakendub maksukohustus 2. alternatiivi järgi. Olenemata oma päritoluriigist peavad kõik kliendid maksma kiirteemaksu, kui nad läbivad maksustatava sõidukiga maksustatavaid teelõike. kiirteelõigud A 6 Saksamaa-Prantsusmaa piirist kuni ühenduskohani Saarbrücken-Fechingenis mõlemas sõidusuunas, kiirteelõigud A 5 Saksamaa-Šveitsi piirist ja Saksamaa-Prantsusmaa piirist kuni ühenduskohani Müllheim/Neuenburg mõlemas sõidusuunas, kiirteelõigud, mille kasutamise eest võetakse kiirteemaksu 30. augusti aasta maantee-ehituse erafinantseerimise seaduse (Saksamaa ametlik väljaanne I osa, lk 2243) 2 kehtiva redaktsiooni kohaselt. Riiklik kaubavedude amet (BAG) avaldab hetkel kehtiva maksustatava teedevõrgu internetis. Veebisaidil on loetletud kõik maksustatavad kiirteed ja riiklikud maanteed. 2.1 Maksustatavad sõidukid Maksustatavad on kõik sõidukid või sõidukikombinatsioonid, mille lubatud kogukaal on vähemalt 7,5 tonni, ja mis on ette nähtud maanteetranspordiks (1. alternatiiv), või mida selleks kasutatakse (2. alternatiiv). 2.2 Maksustatav teedevõrk Maksukohustus kehtib kõigile kiirteedele, sealhulgas tankla- ja puhkealadele, kui nad ei ole alljärgnevalt välistatud, ja kõikidele riiklikele maanteedele. Kiirteed on vastavalt Saksamaa riigimaanteemaksu seadusele (BFStrMG) kõik riiklikud maanteed, mis kuuluvad formaalselt kiirteede alla. Maksukohustuse alla ei kuulu Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG 1 lõike 3 punktide 1 kuni 3 kohaselt järgmised kiirteelõigud: Maksustatav teedevõrk hõlmab umbes kilomeetrit riiklikke maanteid ja umbes kilomeetrit kiirteid (üks suund). 2.3 Kiirteemaksuvabastus ja kiirteemaksu mittekohaldamine Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG) kohaselt ei ole teatud sõidukid ja sõidukikombinatsioonid (lihtsustatult sõidukid ) maksustatavad. Seejuures on ühelt poolt tegemist sõidukitega, millele ei kohaldata maksustatavate sõidukite defineerimiskriteeriumeid (kiirteeteemaksuva- 6 7

6 2 MAKSUKOHUSTUS bad sõidukid) ja teisalt sõidukitega, mille jaoks on seadusandja loonud spetsiaalsed erandlikud asjaolud (sõidukid, millele ei kohaldata kiirteemaksu). Kas sõiduk on maksustatav või mitte, see tuleneb kõigil juhtudel otseselt seadusest. Riiklik kaubavedude amet (BAG) ja Toll Collect ei pea veenduma, kas taotlus on olemas. Sõidukid, millele ei kohaldata seadusest tulenevat maksustava sõiduki mõistet (Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG) 1 lõike 1 teise lõigu 2 kohaselt), on sõidukid, a) mis ei ole ehituslikult ette nähtud maanteetranspordiks (näiteks isejuhtimisega töömasinad) b) mida kasutatakse veel kaubanduslikul maanteetranspordil või omaveoks tasuliseks või ärialaseks kaubaveoks (Saksamaa kaubaveoseaduse (GüKG) 1 tähenduses). Kiirteemaksuvabastus tekib alles siis, kui mõlemad eeldused on täidetud. Lisaks ei kohaldata Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG) 1 lõike 2 kohaselt kiirteemaksu järgmistele sõidukitele ja sõidukikombinatsioonidele: 1. bussid, 2. relvajõudude, politseiameti, tsiviil- ja katastroofikaitse, tuletõrje ja teiste päästeteenistuste sõidukid ning liidumaa sõidukid, 3. sõidukid, mida kasutatakse eranditult teede korrashoiu ja hooldusteenuse jaoks, k.a. teedepuhastus ja talvine teehooldus, 4. sõidukid, mida kasutatakse eranditult näitlemis- ja tsirkusettevõtluse otstarbel, 5. sõidukid, mida kasutatakse üldistes huvides või heategevuslike organisatsioonide poolt hädaolukordade leevendamiseks mõeldud humanitaarabi transportimiseks, 6. põllu- või metsamajanduslikud sõidukid vastavalt kaubaveoseaduse 2 lõike 1 punktile 7 ning sellega seotud tühisõidud, 7. elektriliselt käitatavad sõidukid elektrimobiilsusseaduse 2 punkti 1 tähenduses vastavalt kehtivas redaktsioonis, 8. peamiselt maagaasiga töötavad sõidukid, mis on mõeldud CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) või paralleelkütusesüsteemiga LNG-/diiselmootoritele ning millel on olemas määruse (EÜ) nr 595/2009 (heitmenorm Euro VI) kohane süsteemikinnitus, ajavahemikus 1. jaanuar 2019 kuni 31. detsember Hiljem ümber ehitatud või ühe või mitme lisatud maagaasipaagiga sõidukite ning maagaasisõidukite, mis ei kuulu heitmenormi Euro VI alla, kiirteemaksuvabastus kaotab kehtivuse 30. septembril Alates 1. jaanuarist 2024 tuleb maagaasiga käitatavate sõidukite kiirteemaksu osad maksta infrastruktuurikulude eest Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG) 3 lõike 1 punkti 1 järgi ja põhjustatud mürasaastekulud Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG) 3 lõike 1 punkti 3 järgi. Kiirteemaksust vabastamise eelduseks on punktide 2 kuni 4 asjaolude puhul mootorsõiduki väliselt äratuntav märgistus vastava otstarbe jaoks. Sõidukikombinatsioonide puhul kehtib üldiselt punktide 1 kuni 8 kõigile juhtumi eripäradele, et kombinatsiooni maksuvabastuseks on määrav mootorsõiduk. Toll Collect pakub võimalust registreerida maksuvabasid sõidukeid. Registreerimiskohustust ei ole, registreerimine on vabatahtlik. Registreerimine aitab vältida ebavajalikke suunamisi, kontrollmenetlusi ja arutelusid. Registreerimine kestab maksimaalselt kaks aastat. Seda saab seejärel pikendada. Registreerimised, mida ei ole tähtaja möödumise hetkeks pikendatud, lõpevad automaatselt. Kõik registreerimise blanketil esitatavad maksuvabade sõidukite andmed peavad olema tõesed ja täielikud. Maksuvabade sõidukite registreerimiseks esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutab ettevõte (enesedeklaratsiooni põhimõte). Sõidukite registreerimisega ei ole seotud kiirteemaksu mittekohaldamise või sellest vabastamise juriidiline tunnustamine Toll Collecti või Riikliku kaubavedude ameti (BAG) poolt. Pädevatel organitel on õigus andmete õigsust igal ajal kontrollida. Tingimuste kohta vt Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG) 1 lõikeid 1 ja Pädevused Toll Collecti pädevused Kiirteemaksu eeskirjades on detailselt määratletud, millistele sõidukitele ning millistel teelõikudel on sisse seatud kiirteemaks, kuidas seda tasutakse ning kuidas maksukohustust kontrollitakse. Käesolevas maksukohustuse eeskirjas on määratletud raamid, millises ulatuses tegutseb Toll Collect Saksamaa liikluse ja digitaalse infrastruktuuri ministeeriumi (BMDV) tellimusel. Toll Collect on kiirteemaksu süsteemi loonud ja käitab seda. Lisaks on Toll Collectile kui opereerivale ettevõttele antud järgmised ülesanded: kiirteemaksu kohustuslike teelõikude kasutamise kindlaksmääramine, nõuetekohase kiirteemaksu maksmise kontrollimine, kiirteemaksu tagantjärele kogumine teatud juhtudel. Toll Collect ei saa mõjutada otsuseid selle kohta, millised sõidukid on maksukohustusega, millised teelõigud on maksustatavad, kui kõrged on kiirteemaksu ühikud ning millised saasteklassid on defineeri- 8 9

7 2 MAKSUKOHUSTUS tud. Need otsused võtab vastu seaduseandja Kontrolli ja trahvimenetluse pädevus: Riiklik kaubavedude amet (BAG) Riiklik kaubavedude amet (BAG) vastutab kiirteemaksu korrektse maksmise kontrollimise eest ning karistuse määramise eest kiirteemaksu kohustuse rikkumisel. Kui on kindlaks tehtud, et maksustatav sõiduk ei ole tasunud kiirtee maksu läbitud teelõigu eest, nõutakse kiirteemaks läbitud teelõigu eest sisse tagantjärele. uhul kui tegelikult läbitud kiirteemaksu kohustusega teelõiku ei ole võimalik kindlaks teha, nõutakse tagantjärele sisse kiirteemaks 500 kilomeetri eest. Riiklik kaubavedude amet (BAG) jälgib kontrollimisel nõutavaid andmeid nagu sõidukite registreerimismärke ja tariifi tunnuseid. Seejärel algatatakse trahvimenetlus. Trahv võib ulatuda kuni euroni Pädevus maksustatava teedevõrgu osas: Saksamaa maanteeamet (BASt) Maksustatava teedevõrgu kindlakstegemise eest vastutab Saksamaa maanteeamet (BASt). Maksustatavat teedevõrku uuendatakse iga kuu kuni iga kahe kuu tagant Saksamaa riikliku teedeinfosüsteemi (BISStra) alusel, kuhu sisestatakse andmeid liidumaadest, nt uute teelõikude valmimisel. BAG avaldab nende andmete põhjal koostatud kiirteemaksu tabeli vastavalt uuendatuna aadressil 3 REGISTREERIMINE Esimene samm kiirteemaksu mugavaks maksmiseks on transpordiettevõtte ja selle maksustatavate sõidukite lihtne ja kiire registreerimine Toll Collecti kliendiportaalis. Kliendiportaal on turvaline veebiportaal ja see on kasutatav erinevates keeltes. Uued kliendid saavad oma edaspidised ligipääsuandmed Toll Collecti kliendiportaali kasutajaks registreerimisel. Kliendid, kes on juba Toll Collectis registreeritud ja soovivad kliendiportaali kasutada, saavad aktiveerimiskoode küsida veebilehel oleva kontaktvormi kaudu

8 3 REGISTREERIMINE 4 Portaalis saavad kliendid ülevaate oma ettevõtte ja sõiduki hetkel kehtivate andmete kohta. Vaid mõne klõpsuga saab registreerida uusi sõidukeid ja muuta juba salvestatud sõidukite andmeid. Sõiduki andmete muutmine on võimalik rubriigis Sõidukite kuvamine ja muutmine. Peale saasteklassi, sõiduki identifitseerimisnumbri, telgede arvu ja lubatud kogukaalu on võimalik muuta ka sõiduki numbrimärki ja riigi tunnusmärki. Vajalikud tõendid, näiteks sõiduki registreerimistunnistuse, saab üles laadida kliendiportaali. Pärast oma muutmissoovi edukat edastamist saab kasutaja kirjaliku kinnituse. meid saab klient igal ajal vaadata ja muuta. Muuta saab lepinguandmeid ja hetkel kehtivaid makseviise. Vaadata ja alla laadida saab kehtivaid arveldusdokumente nagu kiirteemaksu koondarvestused, sõitude eristused, sõiduandmed ja arved. Klient saab näha sõite, mille puhul arveldusi ei ole toimunud või mille eest on arved tasumata. Paigaldamise ja eemaldamise teenindusprotokollid ning pardaseadme kontrollimine teeninduspartneri töökojas on portaalis saadaval vastavas keeles. BRONEERIMISE LIIGID Kliendiportaalis registreerumise asemel saab saksakeelse registreerimisvormi juhiseid küsida ka Toll Collecti klienditeeninduselt. Dokumendid peab välja printima, allkirjastama ja ettevõtte pitsatiga kinnitama ning saatma e-kirja või posti teel Toll Collectile. Toll Collecti kliendiportaalil on mitmeid eeliseid. Maksustavate sõidukite kiire registreerimine. Pärast registreerimise kinnitust saab klient pardaseadme paigaldamise aja kohe teeninduspartneri töökojas kokku leppida. uba salvestatud sõidukite andmeid on lihtne muuta ja uuendada pardaseadmes oleva mobiilside abil. Ilma sõidukiseadmeta sõidukeid saab välja registreerida otse portaalis - kehtib ka juba demonteeritud pardaseadmega sõidukitele. Kliendi ja sõiduki hetkel kehtivaid and- Kiirteemaks puudutab vaid maksustatavaid teid. Selle põhimõtte järgi toimib Toll Collecti süsteem kiirteemaksu kogumiseks. Seejuures valib ettevõte, kas kiirteemaks makstakse automaatse või käsitsi broneerimismenetluse abil. 4.1 Automaatne broneerimine pardaseadme abil Iga klient saab pärast transpordiettevõtte ja maksustatavate sõidukite registreerimist Toll Collectis lasta teeninduspartneri töökojas oma sõidukile paigaldada pardaseadme (On-Board Unit, OBU). Pardaseadme abil kiirteemaksu kogumine ja arvestamine on transpordiettevõtete jaoks kõige lihtsam ja mugavam kiirteemaksu maksmise viis

9 4 BRONEERIMISE LIIGID Pardaseadme toimimine Pardaseade lülitub automaatselt sisse süüte sisselülitamisel. Sõidukijuhid on kohustatud sisestatud andmeid (telgede arv, lubatud kogukaal ja saasteklass) enne iga sõitu kontrollima ja need vajaduse korral vastavusse viima. Pardaseadmesse on põhimõtteliselt püsivalt salvestatud lubatud kogukaal, mille klient esitas sõiduki registreerimisel. Kui see haagise külge- või lahtihaakimise tõttu muutub, tuleb enne sõidu alustamist lubatud kogukaal pardaseadmes korrigeerida. Pärast süüte sisselülitamist näidatakse alati viimase sõidu kaaluklassi. Sõidukite mass seadistatakse alates vähemalt 7,5 tonnist 1,5-tonniste valiksammudena. Seejuures ei saa seadistada kaaluklassi, mis on väiksem sõiduki registreerimisel esitatud lubatud kogukaalust. Pärast sõidu alustamist näitab pardaseadme ekraan püsivalt valitud kaaluklassi: < 7,5 tonni 7,5 tonni 11,99 tonni 12 tonni 18 tonni > 18 tonni Sõidukikombinatsioonide lubatud kogukaalu kindlakstegemiseks liidetakse üksiksõidukite lubatud kogukaalud (kaldudes kõrvale tänavaliiklusloa korraldusest). Alates aasta algusest ei võeta arvutamisel enam arvesse tugi- ja poolhaagise koormusi. ei ole maksustatav Lisaks tuleb kohandada hetkel olemasolevate telgede arvu, kui lubatud kogukaal on suurem 18 tonnist ja telgede arv erineb pardaseadmesse esitatud telgede arvust. Ka kuni 18-tonnise lubatud kogukaaluga sõidukite ja sõidukikombinatsioonide puhul on telgede arvu andmed võimalikud. Teljeks loetakse ka tõstetelgi ja igat liiki kaksiktelgi. Valikuliselt saavad sõidukijuhid esitada kulukoha, et lihtsustada ettevõtte raamatupidamises sõitude hilisemat määramist teatud tellimustele. Tegeliku sõidu saab arvutuslikult lõpetada kassavahetuse lõpetamisega. Nii on kiirteemaksu summad kliendiportaalis jaotises Mittearvestatud sõidud edasitöötluseks kohe saadaval. <7,5 t 7,5 t kuni <12 t 12 t kuni 18 t >18 t mekeskuses kiirteemaks maksustatavate teelõikude kohta sõidukispetsiifiliste tariifi tunnuste alusel. Ekraanile ilmuvad sõidu ajal telgede arv, riik, kus maksustatav veoauto liigub (DE, AT) ja kaaluklass. Roheline LED annab märku kiirteemaksu kogumise õigsusest. Kui see pole nii, aitab võimalikke põhjuseid leida kasutusjuhend. Uusima kasutusjuhendi saab alla laadida veebilehe allalaadimiskeskusest. Maksmisele kuuluv kiirteemaks määratakse kliendile sõiduki numbrimärgi alusel ning kui transpordiettevõttele on kiirteemaks kehtestatud, saab ettevõte regulaarselt kord kuus koondarvestuse kiirteemaksu kohta. Informatsiooni veel mitte arvestatud sõitude kohta on võimalik leida kliendiportaalist. Rubriigis Mittearvestatud sõidud on kättesaadav informatsioon üksikute sõitude ja nendele kohaldatavate kiirteemaksude summade kohta. Sõidukiandmete muutmine Registreerimismärki saab mugavalt vahetada Toll Collecti kliendiportaalis. Pärast muutmistaotluse esitamist kantakse muudetud andmed, välja arvatud VINkood, lihtsalt mobiilside abil pardaseadmesse üle. Lisaks sõiduki andmetele (saasteklass, telgede arv, lubatud kogukaal, VIN-koodr) saab muuta ka numbrimärki ja riigi tunnusmärki. Muutmistaotluse tegemisel ilmub pärast pardaseadme esmakordset käivitamist selle ekraanile lühikeseks ajaks näit NEW VEHICLE DATA REQUESTED (sõiduki uued andmed nõu- Pardaseade saadab sõidu andmed ja sõidukit iseloomustavad tunnused ajalise nihkega ja kodeeritult arvestuskeskusesse. Toll Collecti arvestuskeskuses toimub sõiduandmete määramine maksustatavale teedevõrgule. Selle järgi arvutatakse andtud). Alles pärast järgmist süüte sisselülitamist ilmub märkus VEHICLE DATA UPDATE (sõiduki andmete uuendamine) ja mõneks sekundiks ilmub muudetud andmete näit. Kui andmete muutmine on Toll Collectis toimunud, saab kasutaja klienditeeninduselt kirjaliku kinnituse. Pärast seda kui pardaseade on varustatud uute andmetega, arvutatakse läbitud kilomeetreid muudetud tariifidega. Kuni muutmistaotluse rahuldamiseni tuleks pardaseade lülitada TOLL COLLECTION (kiirteemaksu kogumine käsitsi) peale ja maksta kiirteemaks käsitsi broneerimise süsteemi kaudu Pardaseadme paigaldamine Pardaseadme paigaldamiseks lepivad kliendid kokku aja Toll Collecti volitatud teeninduspartneri töökojaga. Selliseid spetsiaalselt väljavalitud ja koolitatud töökodasid leidub kõikjal üle Saksamaa ja paljudes Euroopa riikides. Asukoha otsingut on võimalik teha internetis aadressil Lihtsalt tänava, koha ja postiindeksi sisestamisel kuvatakse lähim teeninduspartneri töökoda. Pardaseade antakse tasuta kasutamiseks ja see jääb pärast paigaldamist Toll Collecti omandisse. Paigaldamise kulud ja sellega seotud omakulud katab ettevõte. Paigaldamiseks kulub maksimaalselt neli tundi ühe sõiduki kohta. Uue sõiduki puhul saab paigaldusaega oluliselt lühendada, kui veoauto on juba tehases eelnevalt varustatud pardaseadme paigaldamiseks vajaliku kaablikomplektiga

10 4 BRONEERIMISE LIIGID Kohapealne paigaldus teeninduspartneri töökojas hõlmab järgmisi samme: eelnevalt varustamata sõidukid: antenni- ja DSRC-kaabli paigaldamine, sobiva kiirussignaali ühendamine ning toitekaabli paigaldamine; pardaseadme ja DSRC-mooduli paigaldamine; pardaseadme personaliseerimine (sõiduki ja kasutaja andmete ülekandmine); proovisõit ja kliendi juhendamine; paigalduse digitaalne dokumenteerimine teeninduspartneri töökojas ning protokolli koostamine kliendiportaalis. 4.2 Käsitsi broneerimine Kiirteemaksu käsitsi broneerimine pakub mitmesuguseid võimalusi: broneerimine Toll Collecti rakendusprogrammi kaudu, veebis broneerimine, mida saab kasutada ka lauaarvutites, tahvelarvutites ja nutitelefonides. Tehniline ülesehitus ja kujundus on mõlemal käsitsi broneerimise meetodil sarnane. Sõltumata sellest, millisel teel kiirteemaks makstakse, on kasutajaliides kõikjal identne ja võimaldab broneerida kiiresti ja lihtsalt. Ette saab broneerida kuni 24 tundi ning broneerimine on võimalik kõigi meetoditega eri keeltes. tamise, huvipunktide (Points of Interest (PoI)) valimise või kaardil klõpsamise teel (aadressipõhine, sõidukispetsiifiline marsruudi määramine kogu Saksamaa teedevõrgus). Seejärel arvutatakse kiirteemaks maksustatavas teedevõrgus valitud teelõigu kohta. Käsitsi broneerimismeetod pakub palju eeliseid. Iga ettevõte saab kasutada kõiki olemasolevaid käsitsi broneerimise meetodeid ilma eelneva registreerumiseta. Üksiku teekonna planeerimisel aitab kogu Saksamaa teedevõrgu asukohaja sõidukipõhine teekonnateenistus algus-, lõpp- ja läbitavate punktide valikuga kas aadressi sisestamise, huviväärsuste hulgast või kaardilt valimise abil ning see hõlmab ka mittemaksustatavaid teelõike. Pakutud marsruuti saab muuta läbitavate punktide määramisega. Teekonnaarvestus toimub arvestades sõidukispetsiifilisi liikumispiiranguid, näiteks teesulud või kaalupiirangud. Broneerimistoimingu lõpus saab lisaks registreerimisdokumendile soovi korral ka navigeerimisjuhised. Kõiki dokumente saab välja printida, alla laadida, saata krüpteerimata e-kirjaga või broneerimisnumbri võib lasta saata sõnumiga oma mobiiltelefonile. Käsitsi broneerimise meetodiga on võimalik ka näiteks sõitu veebis broneerida ning teel olles rakenduse abil tühistada ja uuesti broneerida. Lisaks pakub käsitsi broneerimine registreerimata klientidele täiendavaid teenuseid. Broneerimiskonto avamisega saate sagedasti käsitsi broneeritava sõiduki Pärast sõidu alguse registreerimist esitavad sõidukijuhid kõik asjakohased sõiduki andmed, näiteks sõiduki registreerimismärgi, telgede arvu, saaste- ja kaaluklassi ning määravad kindlaks sõidu lähte-, vahe- ja lõppsihtkoha kas aadressi sisesjaoks salvestada tihti sõidetava marsruudi ja kuni kolm maksevahendit. See muudab broneerimise veel tõhusamaks ja hoiab kokku aega. Klient saab salvestatud andmeid igal ajal rakenduses või veebis broneerimisel hallata ja kustutada Broneerimine rakenduse kaudu Toll Collect pakub kõige paindlikumal viisil käsitsi broneerimise süsteemi jaoks rakendust nutitelefonidele ja tahvelarvutitele. Seega saab broneerida igal pool ja igal ajal mugavalt, ka pargitud sõidukist nutitelefoni või tahvelarvuti abil. Toll Collecti rakendust pakutakse tasuta allalaadimiseks juhtivate operatsioonisüsteemide poodides (Android, ios) Veebis broneerimine Broneerimine toimub sõltumata klienditüübist (registreeritud või mitte) veebis igas internetiga ühendatud lõppseadmes (näiteks arvutis, nutitelefonis või tahvelarvutis), seega nii statsionaarsetes kui mobiilsetes seadmetes. Kasutamist toetavad kõik populaarsemad veebilehitsejad. Veebis broneerimise avalehele pääseb veebilehelt jaotisest Book a route. Spetsiaalset tarkvara vaja ei ole. Registreeritud kliendid saavad veebis broneerimisel kasutada oma Toll Collecti kliendiportaali juurdepääsuandmeid. Niiviisi saab kliendiportaali salvestatud andmeid (näiteks sõidukite andmed) kiiresti kasutada käsitsi broneerimiseks ja maksmine toimub esitatud makseviisi kaudu. Registreerimata kliendid broneerivad kas avatud broneerimiskonto abil või end lihtsalt eelnevalt veebis registreerides Tühistamised ja muutmised käsitsi broneerimise meetodiga Kiirteemaksuga teelõike saab tühistada, kui kogu broneeritud teelõiku ei ole veel läbi sõidetud ja broneeritud teelõigu kehtivusaeg ei ole tühistamise ajaks möödunud. Kui muudetakse broneeritud marsruuti, siis toimub see tühistamise ja uue marsruudi broneerimisega. Käsitsi broneerimisel saab tühistamiseks kasutada mõlemat broneerimisviisi sõltumata sellest, millisel teel toimus broneerimine algselt. Kui sõidukijuhid registreerusid näiteks rakenduses, siis saavad nemad või ettevõtte teised isikud broneeringut tühistada/muuta nii veebis kui ka rakenduses. Tagasimakstav summa tagastatakse kliendile tühistamise järel põhimõtteliselt algselt määratud maksevahendile

11 4 BRONEERIMISE LIIGID Muudatused ja tühistamised on tasulised. Erandina on võimalikud kohesed tühistamised 15 minuti jooksul pärast broneerimist, kui tühistamise ajahetkel ei ole kehtivusperiood veel alanud. Kõikide teiste tühistamiste puhul peab maksma tühistamistasu 3 eurot. Tühistamine ei ole võimalik, kui tagasimakstav summa või kreeditarve on 3-eurosest makstavast tühistamismaksust väiksem või sellega võrdne. Bundesamt für Güterverkehr (BAG) Werderstraße Köln Saksamaa Riikliku kaubavedude ameti poolt tehtav tagasimakse on tasuline. Menetlustasu on 20 eurot. Pärast registreerimisdokumendi kehtivusaja lõppu ei ole sõidu tühistamised Toll Collectis enam võimalikud Tagasimaksenõue Pärast broneeringu kehtivusaja möödumist saavad kliendid Riiklikust kaubavedude ametist (BAG) taotleda makstud kiirteemaksu tagastust. Selleks tuleb tõestada, et varasem tagastamine ei ole olnud võimalik mõjuvatel põhjustel. See peab toimuma kahe kuu jooksul pärast registreerimisdokumendi kehtivusaja lõppu. Vastava blanketi võib leida internetist aadressilt või küsida järgmiselt aadressilt: 18 19

12 5 KIIRTEEMAKSU SUURUS Saasteklassi S2 kuuluvatele veoautodele kehtivad E kategooria määrad. Veoautodele, mis kuuluvad saasteklassi S3, kohandatakse kategooriat D. Veoautodele, mis kuuluvad saasteklassi S2 ja millel on tahkete osakeste heitmete vähendamissüsteem*1, 2, 3 või 4, kehtivad D kategooria soodsamad kiirteemaksu ühikud. Saasteklassi S4 S3 kuuluvatele sõidukitele, millel on tahkete osakeste heitmete vähendamissüsteem* 2, 3 või 4 kehtivad C kategooria kiirteemaksu ühikud. Saasteklassi S5 kuuluvad sõidukid ja EEV-klassi 1 puhul kohaldatakse B kategooria määrad. Saasteaineklassi S6 kuuluvatele sõidukitele kohaldatakse A kategooria määrasid. Kiirteemaksuga maksustatava sõiduki saasteklassi arvutamine Saksamaal, ühtsete ELi sõidukidokumentidega kooskõlas olevate sõiduki dokumentide puhul ja siseriiklikult lubatud mootorsõidukite puhul saab juhinduda emissiooniklassist, mis on toodud lihttekstis numbrite 14 või koodinumbrite 14.1 kohta. Lisateavet üksikute saasteklasside kohta leiab internetist aadressil jaotisest Saasteklasside esitamise juhised. Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG) kohased saasteklassid A-kategooria Saasteklass S6 EEV 1 Euro 5 B-kategooria C-kategooria D-kategooria E-kategooria S4, S3 koos PMK 2* S3, S2 koos PMK 1* S2 F-kategooria S1, mitte SSK Euro-saasteklass Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4, Euro 3, Euro 3 + PMK 2* Euro 2 + PMK 1* Euro 2 Euro 1, Euro 0 Kiirteemaksu saasteklass** Kiirteemaks arvutatakse sõidukiga läbitud maksustatava teelõigu ja kiirteemaksu ühiku põhjal sentides kilomeetri kohta, sisaldades vastavalt osa tekitatud õhusaaste-, mürasaaste- ja infrastruktuurikuludest. Infrastruktuurikulude kiirteemaksu osakaal sõltub telje- ja kaaluklassist, kiirteemaksu ühiku osakaal sõltub tekitatud õhusaastest saasteklassi järgi. Saasteklassi alusel jagatakse kõik sõidukid kuude kategooriasse: A, B, C, D, E ja F. Saasteklassi andmete õigsuse eest vastutab ettevõte, kes on enesedeklaratsiooni põhimõtte järgi kohustatud esitama korrektselt kõik kiirteemaksu suhtes olulised andmed. Mürasaaste kiirteemaksuühiku osa nõutakse kõigilt sõidukitelt sarnaselt ja kogusummas. Veoautodele, mis ei kuulu ühtegi saasteklassi, või kuuluvad saasteklassi S1, kehtivad F kategooria kiirteemaksu ühikud. * PMK (Partikelminderungsklassen) tahkete osakeste heitmete vähendamise klassid on järelpaigaldatavate seadmete normid tahkete osakeste heitmete vähendamise kohta. Kategooriale D on vajalik PMK 1 või kõrgem, kategooriale C PMK 2 või kõrgem. ** Kiirteemaksu saasteklass on näidatud sõitude eristuse ja sõiduandmete tariifi alases informatsioonis

13 5 KIIRTEEMAKSU SUURUS Kiirteemaksumäärad kilomeetri kohta alates Kiirteemaksu ühiku osakaal* väliste kulude kohta Õhusaaste Kiirteemaksu ühiku osakaal* väliste kulude kohta Mürasaaste Euro 6 1,2 0,2 Euro 5, EEV 1 Euro 4, Euro 3 + PMK 2** Euro 3, Euro 2 + PMK 1** ,3 0,2 3,4 0,2 6,7 0,2 Telje- ja kaaluklass Kiirteemaksu ühiku osakaal* infrastruktuuri kohta Saasteklass Kiirteemaksu ühik* 7,5 11,99 t 6,5 7, t 11,2 12,6 >18 t kuni 3 telge 15,5 16,9 >18 t alates 4 teljest 16,9 18,3 7,5 11,99 t 6,5 9, t 11,2 13,7 >18 t kuni 3 telge 15,5 18,0 >18 t alates 4 teljest 16,9 19,4 7,5 11,99 t 6,5 10, t 11,2 14,8 >18 t kuni 3 telge 15,5 19,1 >18 t alates 4 teljest 16,9 20,5 7,5 11,99 t 6,5 13, t 11,2 18,1 >18 t kuni 3 telge 15,5 22,4 >18 t alates 4 teljest 16,9 23,8 7,5 11,99 t 6,5 14,5 Märkus: kaksiktelg koosneb kahest teljest, kolmiktelg kolmest teljest. Alati arvestatakse ka tõste- ja ülestõstetavaid telgesid, olenemata sellest, kas sõiduki telge liikumise ajal kasutatakse, või on see üles tõstetud, s.t sellel ei ole kontakti sõiduteega. Kiirteemaksu kohustuslane on kohustatud Riikliku kaubavedude ameti (BAG) nõudmisel esitama kõik vastavad tõendid kiirteemaksu kogumise mõttes oluliste faktide kohta (Saksamaa riigimaanteemaksu seadus (BFStrMG) 5 koos veoautode kiirteemaksu määrusega (LKW-MautV) 6 ja 2). Saksamaal saab ühtsete EL sõidukidokumentidega heakskiidetud siseriiklike mootorsõidukite puhul tõendada emissiooniklassi lihttekstist tulenevalt punkti 14 või koodinumbri 14.1 kohta (veoautode kiirteemaksu määruse 7 (LKW-MautV)). Saksamaal mittelubatud sõidukite puhul kehtivad ajaliselt astmestatud õigusliku eelduse põhimõtted, kui saasteklassi ei ole võimalik tõestada teisiti, eelkõige dokumentide abil, mis tõendavad teatud keskkonnanõuete täitmist vastavalt CEMT-ile (Conférence Européenne des Ministres des Transports Euroopa transpordiministrite konverents), (veoautode kiirteemaksu määruse 8 (LKW-MautV)). Maksukohustuslane vastutab kõigi maksustamiseks oluliste faktide esitamise ja tõendamise eest. Tõendamiskohustuse mittetäitmine toob endaga kaasa trahvi määramise. Euro 2 7,8 0, t 11,2 19,2 >18 t kuni 3 telge 15,5 23,5 Euro 1, Euro 0 8,9 0,2 >18 t alates 4 teljest 16,9 24,9 7,5 11,99 t 6,5 15, t 11,2 20,3 >18 t kuni 3 telge 15,5 24,6 >18 t alates 4 teljest 16,9 26,0 * Kõik andmed kiirteemaksu ühiku ja kiirteemaksu ühiku osade kohta sentides/km. ** PMK (Partikelminderungsklassen) tahkete osakeste heitmete vähendamise klassid on järelpaigaldatavate seadmete normid tahkete osakeste heitmete vähendamise kohta. Kategooriale D on vajalik PMK 1 või kõrgem, kategooriale C PMK 2 või kõrgem

14 6 MAKSEVIISID Kiirteemaksu tasumisel saab kasutada järgmisi makseviise: Registreeritud kliendid arveldusarve Toll Collecti maksekorraldus krediitkaardid tanklakaardid Registreerimata kliendid / broneerimise kontoga kliendid paysafecard krediitkaardid tanklakaardid 6.1 Makseviisid registreeritud klientidele Ettevõtted, kes end Toll Collectis registreerivad, saavad eelise maksta oma kiirteemaksu mitmel viisil Arveldusarve Klient maksab õigeaegselt ette eelnevalt tekkinud kiirteemaksu oma Toll Collecti kreeditkontole. Ülekande tegemisel lisatakse makse selgitusse kasutaja number ja sõna Maut. Makse saaja: Toll Collect GmbH Pank: Helaba IBAN: DE BIC/SWIFT-kood: WELADEDD Kui on kiire Kreeditkontole laadimisel tuleb võtta arvesse tavapäraseid pangatööaegu, mis võivad olla eri pankadel ja riikidel erinevad. Kui ülekanne peab toimuma kiiremini, saab kiirteemaksu arve maksta ka samal päeval krediitkaardiga Paytolli ( kaudu. Toll Collecti klienditeenindusest saab hetkel kehtivat kreeditsaldot alati telefonitsi küsida Toll Collecti maksekorraldus Toll Collecti maksekorraldus on väga kiire ja lihtne makseviis. Toll Collect kogub maksmisele kuuluvad summad ettevõtte pangakontolt SEPA-maksekorraldusega. Enne ülekande tegemist saab klient e-kirja teel teavituse debiteeritava summa kohta. Eelised. Arvega maksmisel saab klient maksetähtaja kuni 30 päeva alates esimesest sõidust. Vajalik on ettevõtte konto. Läbipaistvus arveldamisel. Kiirteemaksuarvestus ja debiteerimine langevad kokku ning igast maksest antakse eelnevalt kirjalikult teada. Toll Collect-maksekorraldus on tasuta Toll Collect ei võta täiendavaid tasusid. Toll Collect tagab häireteta maksete korral piiramatut sõidulimiiti. Lisateavet saab lehelt või otse Toll Collecti klienditeenindusest Muud makseviisid Lisaks on kiirteemaksu võimalik tasuda muu makseteenuste pakkuja kaudu, kes garanteerib maksmisele kuuluvate kiirteemaksude tasumise Toll Collectile kokkulepitud kasutuslimiidi ulatuses

15 6 MAKSEVIISID Krediitkaardid Kiirteemaksu tasumiseks krediitkaardiga sõlmib klient kõigepealt lepingu ühe Toll Collecti poolt aktsepteeritud krediitkaardi pakkujaga. Seejärel maksab ta kiirteemaksu Toll Collectile pakkuja kaudu, kellega ta on sõlminud krediitkaardi lepingu. Tanklakaardid Kiirteemaksu tasumiseks tanklakaardiga sõlmib klient kõigepealt lepingu ühe Toll Collecti poolt aktsepteeritud tanklakaardi pakkujaga. Seejärel maksab ta kiirteemaksu Toll Collectile pakkuja kaudu, kellega tal on sõlmitud tanklakaardi leping. Toll Collecti aktsepteeritud krediit- ja tanklakaarte saab igal ajal vaadata internetiaadressilt või küsida klienditeenindusest. Lisateavet võib leida kaardipakkujate veebilehtedelt. 6.2 Makseviisid registreerimata klientidele/ broneerimise kontoga registreerimata klientidele Registreerimata kliendid ja broneerimise kontoga kliendid saavad käsitsi broneerimisel kasutada erinevaid makseviise paysafecard Toll Collect pakub käsitsi broneerimismenetluses ettemaksul põhinevat elektroonilist maksevahendit. Sellega saab klient maksta oma broneeringu eest arvuti, nutitelefoni, tahvelarvuti või rakenduse kaudu. Paysafecardi võib leida paysafecardi müügikohast, näiteks tanklast, supermarketist, postkontorist või kioskist. Makstav kiirteemaks makstakse lihtsalt paysafecardi 16-kohalise PIN-koodi sisestamisega interneti teel. Lisateavet leiate veebilehelt Tankla- ja krediitkaardid Ka kõigi käsitsi broneerimise viiside puhul saab maksta sularahata - tankla- või krediitkaardiga. Toll Collecti poolt aktsepteeritavaid kaarte saab igal ajal vaadata internetiaadressilt või küsida klienditeenindusest

16 7 ARVELDAMINE REGISTREERITUD KLIENTIDEGA rimisnumbreid ja jälgida sõidulõikude üksikasjalikku loetelu ning nende juurde kuuluvaid üksikkulusid. Neid sõiduandmeid saab vaadata vaid Toll Collecti kliendiportaali kaudu. Selgitusi kiirteemaksu koondarvestuse, sõitude eristuse ja sõiduandmete kohta võib leida allalaadimiskeskusest aadressil Erikoondarvestus kult, kahe kuu jooksul pärast kiirteemaksu koondarvestuse saamist. Toll Collectil on selleks olemas blankett. Selle saab alla laadida aadressilt või küsida klienditeenindusest. Pärast seadusega ettenähtud säilitamistähtaegu andmed kustutatakse. 7.4 Kiirteemaksuga seonduvad lisateenused 7.1 Regulaarne kiirteemaksu koondarvestus Iga registreeritud klient saab kiirteemaksu koondarvestusi regulaarselt, praegu üks kord kuus. Koondarvestus sisaldab arveldusperioodil tasumisele kuuluvat kiirteemaksu summat koos väliste kulude osakaalu tõendiga (õhusaaste ja mürasaaste). Vajaduse korral võib kiirteemaksu koondarvestus sisaldada ka seni veel maha arvestamata kiirteemaksu nõudeid varasemast ajast. Kiirteemaksu koondarvestus edastatakse Toll Collecti kliendiportaalis või posti teel. Kohe kui kiirteemaksu koondarvestus kliendiportaalis kättesaadavaks tehakse, informeerib Toll Collect klienti sellest e-kirja teel. Lisaks sellele on soovi korral võimalik saada tasuta sõitude eristus, mis tehakse samuti kättesaadavaks kliendiportaalis või e-kirja teel. Sõitude eristus on üksikasjalik loetelu tehtud sõitudest maksekohustusega kiirteedel - nii on võimalik üksikuid maksete summasid täpselt näha. Niinimetatud sõiduandmed annavad võimaluse vaadata üksikuid bronee- Lisaks regulaarsele kiirteemaksu koondarvestusele võib ette tulla, et tehakse ka erikoondarvestusi. Hetkel on erikoondarvestuseks kolm põhjust: kliendi kreeditkonto on jõudnud miinusesse: koondarvestusel on märge Sonderaufstellung ( Erikoondarvestus ), makseviisi muutmise korral: koondarvestusel on märge Sonderaufstellung nach Zahlwegwechsel ( Erikoondarvestus makseviisi muutmise järel ), makseteenuste pakkujaga kokkulepitud kuulimiidi saavutamisel: koondarvestusel on märge Sonderaufstellung ( Erikoondarvestus ). Kõigil kolmel juhul sisaldab kiirteemaksu erikoondarvestus sisuliselt sama informatsiooni, mis on regulaarsetel kiirteemaksu koondarvestustel. 7.3 Kaebus kiirteemaksu koondarvestuse kohta Kliendid saavad kiirteemaksu kohta olevate küsimuste korral pöörduda kirjalikult või telefoni teel Toll Collecti klienditeeninduse poole. Kaebused tuleb esitada kirjali- Kiirteemaksuga seonduvad lisateenused on kõik arvestusele kuuluvas ajavahemikus kasutatud Toll Collecti teenused, näiteks kiirteemaksu koondarvestuse või sõitude eristuse duplikaatide väljastamine. Lisaks sellele arvestatakse kiirteemaksuga seonduvate lisateenuste hulka ka kahjutasunõuded, näiteks pardaseadme kaotamise korral. Lisateavet kiirteemaksuga seonduvate lisateenuste kohta ning tehtavate maksete kohta leiate teenuste kirjeldusest ja hinnakirjast veebilehelt Kiirteemaksuga seonduvate lisateenuste eest toimub arveldamine põhimõtteliselt kiirteemaksu koondarvestusest eraldi, st klient saab eraldi arve. Edastamine toimub sarnaselt kiirteemaksu koondarvestuse jaoks valitud saatmisviisiga. Maksmine toimub reeglina kokkulepitud makseviisil. Erandiks on arveldusarve kaudu tasumine. Sel puhul tuleb summa kanda üle erikontole, mis on näidatud arvel ning mis erineb kiirteemaksu tegelikust kreeditkontost

17 8 KONTROLL Kiirteemaksu kontrolli tehakse ööpäevaringselt maksustatava teedevõrgu kõigil lõikudel. kehtiv broneering sõiduki numbrimärgi alusel kindlaks Toll Collecti arvestuskeskuses. 8.1 Automaatne kontroll Automaatne kontroll toimub kiirteedel 300 kontrollsilla ja riiklikel maanteedel ligi 600 kontrollsamba abil. Mõlemad kontrollrajatised toimivad samal põhimõttel. Kontrollsildade ja kontrollsammastega sõidukite registreerimiseks on Saksamaa riigimaanteemaksu seaduses (BFStrMG) ranged nõuded. Kontrollkeskusesse suunatakse üksnes maksustatavate sõidukite andmed, mille puhul esineb maksukohustuse eiramise kahtlus (kahtlustusjuhtumid). Kõigil muudel juhtudel kustutatakse fotod ja kahtlusega seotud andmed juba kontrollpunktis. Kui on kahtlus kiirteemaksualases rikkumises, viib Toll Collect läbi vajalikud ärakuulamised ja vajaduse korral nõuab maksud sisse tagantjärgi. Karistuse mõttes olulise informatsiooni edastab Toll Collect Riiklikule kaubavedude ametile (BAG). Pärast menetluse lõpetamist need andmed kustutatakse. Maksukohustuse kontrollimisel on ülesanded Riikliku kaubavedude ameti (BAG) ja Toll Collecti vahel ära jaotatud. Riiklik kaubavedude amet (BAG) kontrollib kiirteedel ja riiklikel maanteedel liikluses olevaid sõidukeid. Lisaks on Riikliku kaubavedude ameti (BAG) töötajatel volitus välja suunata ja kohapeal kontrollida maksustatavaid, kontrollsildadel olevaid sõidukeid parklates. Lisaks saab Riikliku kaubavedude amet (BAG) transpordiettevõtte tegevust kontrollida otse ettevõttes. Põhimõtteliselt algatab ja viib kõiki seaduserikkumiste menetlusi läbi Riiklik kaubavedude amet (BAG). Toll Collecti pädevuses on kontrollsildade ja -sammaste automaatse kontrolli teostamine. See pädevus hõlmab kiirteemaksu hilisemat kogumist, kui tuvastatakse maksmata jätmine või valesti maksmine. Selle avaliku võimu teostamisega seotud ülesande on Toll Collectile andnud riik. Kontrollsillad ja -sambad on statsionaarsed seadised, mis kontrollivad liiklusvoos olevaid sõidukeid neist seadistest mööda- või läbisõidul, kas sõidukid on maksukohustusega ning kas kiirteemaksu suhtes olulised sõiduki andmed on korrektselt deklareeritud. Sõiduki möödumisel tehakse fotod sõidukist üldiselt, külgvaates ja sõiduki numbrimärgist. Kui sõiduk on varustatud pardaseadmega, siis kontrollitakse, kas pardaseade on kogumisvalmis ja sõiduki andmed on korrektselt seadistatud. Edastatavate andmete õigsuse eest vastutavad transpordiettevõtted ja sõidukijuhid. Pardaseadmeta või väljalülitatud pardaseadmega maksustatavate sõidukite puhul tehakse Kontrollsillad ja kontrollsambad ei vii läbi üldist tänavaliikluse kontrolli (nt suurima lubatud kiiruse ületamise kohta). Nad kontrollivad üksnes seda, kas maksustatavate sõidukite kohta on kiirteemaksu jaoks olulised sõiduki andmed esitatud nõuetekohaselt. 8.2 Statsionaarne kontroll Riikliku kaubavedude ameti (BAG) töötajatest koosnevad kontrollimeeskonnad võivad võimalikke mittemaksjaid ja valesti maksjaid suunata kontrollsildade ja -sammastega parkimisplatsidele. Selleks saavad nad andmed sõidukite kohta, mille puhul ei ole ilma kahtlusteta automaat

18 8 KONTROLL selt kontrollitud kiirteemaksu nõuetekohast tasumist. Riikliku kaubavedude ameti (BAG) töötajad peatavad need sõidukid, selgitavad kohapeal kohe asjaolusid, koguvad täiendavalt maksu ja algatavad seaduserikkumise menetluse. 8.3 Mobiilne kontroll Riikliku kaubavedude ameti (BAG) mobiilsed kontrollimeeskonnad kontrollivad kiirteemaksu õiget tasumist ööpäevaringselt. Sellega tagatakse kõikehõlmav ja paindlik kontroll kogu maksustatavas teedevõrgus. Mobiilsed meeskonnad kasutavad kontrollsõidukeid, mis on varustatud samasuguse tehnikaga nagu kontrollsillad ja -sambad. Kontrolli teostatakse nii liiklusvoos kui ka seisvast sõidukist. Seejuures saavad nad andmed sõidukite kohta, mille puhul esineb kahtlus kiirteemaksu nõuetekohase tasumise osas. Kahtluse korral suunatakse sõiduk kiirteelt eemale. Kui kiirteemaksualase rikkumise kahtlus leiab kinnitust, siis nõuavad Riikliku kaubavedude ameti (BAG) töötajad kiirteemaksu kohapeal sisse ja algatavad õigusrikkumise kohta menetluse. 8.4 Ettevõtte kontrollimine Riikliku kaubavedude ameti (BAG) töötajad kontrollivad ettevõtteid pisteliselt. Kontrollitavad ettevõtted valitakse välja konkreetse kahtlustuse põhjal või juhuslikkuse põhimõttel. Ettevõtte kontrollimisel kontrollitakse näiteks saatedokumentide ja tankimisdokumentide alusel, kas minevikus tehtud kiirteemaksu tasumine on olnud õige. 8.5 Kiirteemaksualaste rikkumiste tagajärjed Kui ei ole kindlaks tehtud, et kiirteemaks on õigesti tasutud, nõutakse kiirteemaks tegelikult läbitud kiirteemaksu kohustusega teelõigu eest tagantjärele sisse. Kui tegelikku teelõiku ei ole võimalik kindlaks teha, nõutakse kiirteemaksu tagantjärele sisse 500 kilomeetrise teelõigu eest. Kui emissiooniklassi nõuetekohane tõend puudub, arvutatakse õhusaastekulud maksimaalse määra järgi. Nõutavad andmed ja tõendid tuleb esitada hiljemalt kuni võimaliku vastulausemenetluse lõpetamiseni, vastasel korral tehakse kiirteemaksu kogusumma arvestus asjaomaste maksuõiguslike regulatsioonide järgi. Riiklik kaubavedude amet (BAG) hindab karistuse mõttes olulisi asjaolusid ja algatab vajaduse korral trahvimenetluse. Trahvi võib määrata kuni eurot

19 9 ANDMEKAITSE informatsiooni töödeldakse ettenähtud tehniliste vahendite abil teemaksukohusega teelõikude kaupa. Maksukohustusega teelõigud määratakse seejärel sõidukitele. Vastav kiirteemaksu summa arvutatakse esitatud parameetrite alusel, näiteks saasteklassi, kaaluklassi ja telgede arvu järgi. Kogu informatsioon sõitude kohta kustutatakse vahetult pärast maksukohustusega teelõikude töötlemist. Süsteemile on juurdepääs ainult andmekeskuse käituse eest vastutavatel administraatoritel. Range volituste haldussüsteem hoolitseb selle eest, et andmed on kaitstud kõrvalise juurdepääsu eest. Peale selle saadetakse pardaseadme pideva töötamise tagamiseks kord päevas teade pardaseadme seisundi kohta. valitud algus- ja lõpp-punktid sellesse sisenemisel ja sellest väljumisel. Vahepunktid kuvatakse sel juhul ainult siis, kui need asuvad samuti kiirteemaksu kohustusega võrgustikus. Kogu lõigu jälgitavus kiirteemaksu kohustusega ja kohustuseta lõikudes ei pruugi enam olla võimalik. Toll Collect omab tugevat andmekaitseorganisatsiooni. Lisaks sellele kontrollib seaduslikest nõuetest kinnipidamist riiklik kaubavedude amet (BAG) kasutajate järelevalve raames ning ka Saksamaa andmekaitse ja informatsioonivabaduse volinik (BfDI). Täpsem teave andmekaitse kohta on leitav Toll Collecti veebilehelt aadressil Seadusandja kannab hoolt kõikehõlmava andmekaitse eest. Kiirteemaksuga seonduvate andmete kaitse kõrge tase on tagatud rangete sätetega. Oluline on saadud andmete õigel otstarbel kasutamine, andmete kustutamine vastavalt riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG) rangetele nõuetele ja keeld anda andmeid edasi kellelegi muule peale Riikliku kaubavedude ameti. Toll Collect võtab aluseks ülemääraste andmete kogumise vältimise ja võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtte. Selleks teevad tihedat koostööd insenerid ja tarkvaraarendajad. Kiirteemaksu automaatse kogumise puhul arvutatakse kiirteemaksu summasid tsentraalselt Toll Collecti arvutuskeskuses. Selleks saadab pardaseade informatsiooni sõidu kohta ajalise nihkega ja kodeeritult arvestuskeskusesse. Seda Kui ettevõte on Toll Collectis registreeritud või soovib endale broneerimise kontot luua, peab ta esmakordsel käsitsi registreerimisel andma oma andmekaitsealase nõusoleku, et kuni broneeringu kehtivusaja lõpuni salvestatakse ka need lõigud või aadressid, mis asuvad maksustatavast teelõikust väljaspool. Registreerimata kliendina broneerimisel on kliendil igal broneerimisel võimalus nõustuda mittemaksustatavate teelõikude või aadresside salvestamisega. Muul juhul salvestatakse broneerimisel ainult kiirteemaksu kohustusega seotud andmed. See võib siiski tähendada, et kehtivusaja jooksul uuesti broneerimisel ei kuvata ühtegi marsruuti. Lisaks kuvatakse kiirteemaksu kohustusega võrgustikus 34 35

20 10 TEENINDUS A KONTAKT Rohkem teavet veoautode kiirteemaksu kohta leiate meie veebilehelt või klienditeenindusest. Võtke meie teeninduse otseliiniga ühendust esmaspäevast reedeni kl Saksamaa siseselt: * väljastpoolt Saksamaad helistades: * või kirjutage meile E-post: Toll Collect GmbH Customer Service Postfach Berlin Saksamaa Faks: ** Meie töötajad vastavad Teie kõikidele veoautode kiirteemaksu süsteemi puudutavatele küsimustele broneerimisviiside, registreerimise, pardaseadmete paigaldamise, vaidlustamiste või kaebuste, pardaseadme kaotamise või ka lepingutingimuste muutmise kohta. * tasuta; mobiiltelefonivõrgu tariifid võivad olla erinevad. ** Saksamaa siseselt: lauatelefonilt 0,039 / minut, mobiililt maksimaalselt 0,42 / minut

21 Toll Collect juhib tähelepanu sellele, et jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks kogu informatsiooni osas, kui see ei puuduta asjaolusid, mida pidevalt kohandatakse. Eriti kehtib see teeninduspartnerite võrgustiku kohta. Toll Collect GmbH ning tema esindajad ja täidesaatvad abijõud vastutavad selle kasutajainfo eest vaid juhul, kui tegemist on olnud tahtlikkuse või hooletusega. Muus osas on vastutus välistatud. Vastutuse välistamise alla ei kuulu Toll Collect GmbH ning tema esindajate ja täidesaatvate abijõudude vastutus kahjude eest, mis on tekitatud elule ja tervisele, põhjustanud vigastusi või mis on seotud tootegarantii seadusega. Kasutajateabega brošüüri kehtiva redaktsiooni saab tasuta alla laadida allalaadimiskeskusest aadressil Üldised tehingutingimused Toll Collect GmbH üldised tehingutingimused on saadaval internetis aadressil 38

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem