Muutused rahavoogudes ja finantssanktsiooni rakendamises pärast Vene-Ukraina sõja algust

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Muutused rahavoogudes ja finantssanktsiooni rakendamises pärast Vene-Ukraina sõja algust"

Väljavõte

1 Muutused rahavoogudes ja finantssanktsiooni rakendamises pärast Vene-Ukraina sõja algust

2 SISUKORD LÜHIKOKKUVÕTE... 3 A BRIEF SUMMARY... 8 SISSEJUHATUS PIIRIÜLESED MAKSED Maksed Venemaaga Maksed Valgevenega Muutused piiriülestes maksetes teiste riikidega VENE JA VALGEVENE ISIKUTE HOIUSED EESTIS Vene isikute hoiused Eestis Valgevene isikute hoiused Eestis VIRTUAALVÄÄRINGUD Vene klientidega seotud virtuaalvääringute käive Valgevene klientidega seotud virtuaalvääringute käive SULARAHA MAHTUDE MUUTUS FINANTSSANKTSIOONI KOHALDAMINE JA SANKTSIOONIST HOIDUMINE Võimalik finantssanktsioonist hoidumine kolmandate riikide kaudu Sanktsiooni kohaldamine Finantssanktsiooni mitteõiguspärane kohaldamine Külmutatud vahendid

3 Lühikokkuvõte 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Euroopa Liit astus vastusena Venemaa agressioonile Ukrainas kiiresti ja otsustavalt samme aasta esimesel poolaastal võttis EL vastu kuus sanktsioonipaketti Venemaa ja Valgevene suhtes. Need sisaldavad nii individuaalseid (st konkreetsele isikutele seatud) piiravaid meetmeid kui Vene Föderatsiooni (VF) ja Valgevene suhtes kehtestatud finants-, kauba-, kui transpordisanktsioone. Käesolev analüüs annab ülevaate, kuidas muutus Venemaa ja Valgevene isikute hoiuste maht, piiriülesed maksed Venemaa ja Valgevenega, Eesti tegevusloaga virtuaalvääringu teenuse pakkujate Venemaa ja Valgevene füüsilisest isikust klientidele vahendatud virtuaalvääringu teenuste käive, ning sularaha mahtude muutus Eestis. Samuti anname ülevaate finantssanktsiooni rakendamisest Eestis. Sõja esimestel kuudel vähenesid järsult Vene ja Valgevene isikute deposiidid Eestis, piiriülesed maksed Venemaa ning Valgevenega, Eesti krediidiasutuste väljastatud pangakaartidega tehtud maksed ja sularaha väljavõtmine Venemaal ning Eesti tegevusloaga virtuaalvääringu teenuse pakkujate (VASPide) Vene klientidele vahendatud teenuste käive. Vene ja Valgevene kodanike aktiivsus Eesti ettevõtete asutamisel sõja alguskuudel ei muutunud. Sularaha nõudlus tõusis sõja esimesel kolmel nädalal Eestis 2 3 korda võrreldes sõjaeelsega, naastes seejärel sõjaeelsele tasemele. Sõja algusest kuni juuni lõpuni laekus Rahapesu Andmebüroole (RAB) 545 rahvusvahelise sanktsiooni teadet (2021. aastal kokku 99 teadet), 30 juhul tuvastas RAB finantssanktsiooni õiguspäraselt kohaldamata jätmise. Sõja algusest alates on kasvanud suurte Eestist väljaminevate piiriüleste maksete maht ja eksport riikidesse, mida seostatakse sanktsioonist hoidumisega. RAB pöörab neile tehingutele ka tulevikus kõrgendatud tähelepanu. 3

4 Vene ja Valgevene isikute hoiused Eestis Vene isikute (kodumajapidamised ja ettevõtted, v.a finantsettevõtted) deposiitide jääk Eesti krediidiasutustes on alates Venemaa agressiooni algusest Ukrainas järsult vähenenud: 83 miljonilt eurolt veebruaris 53 miljoni euroni juunis. 8. aprillil 2022 kehtestatud V sanktsioonipakett keelas üle euroste deposiitide vastuvõtmise Venemaalt. Seisuga oli 109 Vene isikut, kelle hoiuse maht mõnes Eesti krediidiasutuses ületas eurot: 104 kodumajapidamist, üks krediidiasutus, üks äriühing ja kolm valitsemissektori asutust. Nende Vene isikute hoiuste kogumaht oli 46,6 miljonit eurot. Valgevene isikute (kodumajapidamised ja ettevõtted, v.a finantsettevõtted) deposiitide jääk Eesti krediidiasutustes vähenes drastiliselt: kui veebruaris 2022 oli see 15 miljonit eurot, siis juunis 3 miljonit. Seisuga oli seitse Valgevene isikut, kellel oli Eesti krediidiasutuses hoius mahuga üle euro, neist kuus olid kodumajapidamised (st eraisikud, hoiuste maht kokku 2,95 miljonit eurot) ja üks äriühing (hoiuse maht veidi alla euro). Maksed Piiriülesed maksed Venemaaga on alates Venemaa agressiooni algusest Ukrainas tunduvalt vähenenud. Piiriülesed maksed Venemaalt Eestisse vähenesid 18% (113,4 miljonilt eurolt veebruaris 92,6 miljoni euroni mais 2022) ja maksed Eestist Venemaale vähenesid 40% (121,1 miljonilt eurolt veebruaris 72,9 miljoni euroni mais). Sõja alguses kasvas kordades mitmete mootorikütuse hulgimüügiga ning raua, terase ja ferrosulamite tootmise, elektrimaterjalide jms hulgimüügiga tegelevate Vene kodanike ettevõtete suurte (üle euroste) piiriüleste maksete maht. Vene ja Valgevene e-residentide ettevõtete (v.a üks kütusefirma) suurte (üle euroste) piiriüleste maksete maht on väga tagasihoidlik ning nende suurte piiriüleste tehingute mahud ei muutunud sõja alguskuudel (veebruar aprill 2022). Piiriüleste maksete maht Valgevenega on tagasihoidlik (paarkümmend miljonit eurot kuus) ning vähenes sõja esimesel neljal kuul (Eestisse laekuvad maksed 40% ja väljuvad maksed 20%). Sõja neljal esimesel kuul kasvas suurte Eestist väljaminevate piiriüleste maksete maht Armeeniasse, Aserbaidžaani, Austraaliasse, Austriasse, Bulgaariasse, Egiptusesse, Gruusiasse, Ghanasse, Jerseysse, Jordaaniasse, Kasahstani, Türki ja Usbekistani. Sissetulevad maksed on suurenenud Araabia Ühendemiraatidest, Bulgaariast, Hiinast, Küproselt, Liibanonist, Luksemburgist ja Türgist. Osaliselt on see selgitatav sõjast tingitud kaubavoogude muutusega, kuid samuti on mitmeid antud riikidest kajastatud rahvusvahelises meedias kui sanktsioonist eemale hoidumisele kaasaaitajaid. Pärast sõja algust aktiveerus Vene kodakondsusega Eesti e-residentide pangateenuste kasutamine. Kui jaanuaris tegi 170 Vene kodakondsusega Eesti e- residenti ID-kaardiga kokku 2035 (autentimis- või allkirjastamis) toimingut, siis märtsis tegi 252 e-residenti kokku 4437 tehingut. Ka Valgevene kodanikest Eesti e- residentide ID-kaardi kasutamise aktiivsus kasvas pärast sõja algust (31 kasutajat 4

5 jaanuaris ja 50 märtsis), kuid oli võrreldes Vene e-residentidega märksa tagasihoidlikum. Pärast sõja algust vähenesid olematuks Eesti krediidiasutuste väljastatud pangakaartidega tehtud maksed Venemaal, kui märtsis 2022 peatasid Visa ja Mastercard oma äritegevuse Venemaal. Pangakaardiga tehtud kuiste maksete maht vähenes 99,9%, ca 2 miljonilt jaanuaris-veebruaris 2022 paari tuhande euroni aprillisjuunis Eesti krediidiasutuste pangakaartidega tehtud maksete maht Valgevenes oli aasta esimesel poolel muutlik ning kogumaht tagasihoidlik. Vene ja Valgevene kodanike aktiivsus Eesti ettevõtete asutamisel jäi sõja alguskuudel muutumatuks. Kahel viimasel aastal (koroonapandeemia ajal) on Vene ja Valgevene kodanike poolt Eestis asutatud ettevõtete arv olnud langustrendis. Virtuaalvääringud V sanktsioonipaketiga keelati 8. aprillil 2022 osutada krüptovara rahakoti-, konto- või hoidmise teenuseid Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kui füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse krüptovarade koguväärtus rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutaja kohta ületab eurot. 52 Eesti tegevusloaga VASPil 1 oli aasta esimeses pooles Vene kliente 2. Vene agressiooni algus Ukrainas veebruari lõpus ega selle järel kehtestatud sanktsioon ei toonud kaasa järske muutusi Eesti tegevusloaga VASPide Vene klientide arvus. Vene klientide osakaal koguklientidest oli neil aasta esimeses pooles ca 12%. Küll aga vähenes drastiliselt ligi 80% Vene klientidele vahendatud teenuste käive: 21 miljonilt nädalas vahetult enne agressiooni algust 3,7 miljonini nädalas mai lõpus, Vene klientide osakaal kogukäibes vähenes 8,7%-lt 1,2%-ni. Selle suure languse tõi kaasa peamiselt ühe VASPi Vene klientide käibe langus, ülejäänud VASPide Vene klientidega seotud käive oli stabiilne. Nende VASPide klientide koguarv ja käivete kogumaht üldiselt kasvas. 26 Eesti tegevusloaga VASPil oli aasta esimeses pooles Valgevene kliente 1. Valgevene klientidele vahendatud virtuaalvääringu teenuste maht on märksa tagasihoidlikum kui Vene klientide oma (kogukäibest aasta jaanuaris 0,5%, mais alla 0,2%) ning Valgevene klientide osakaal koguklientidest tagasihoidlik (2%). Sõja alguses ulatus see 1,4 miljoni euroni nädalas, mai lõpuks oli vähenenud euroni. Vähenemine polnud lineaarne, sarnaselt piiriüleste maksetega oli virtuaalvääringute vahendatud teenuste käive hüplik, nädalased kõikumised ulatusid mitmesaja tuhande euroni. Sularaha Sõja alguses suurenes Eestis sularaha nõudlus. Kui enne 24. veebruari olid päevased väljastusmahud 5 7 miljoni euro piires, siis sõja puhkedes tõusis nõudlus kolmeks nädalaks vahemikku miljonit eurot, naastes seejärel märtsi keskpaigas aasta aprilli seisuga oli kokku Eesti tegevusloaga 371 VASPi. 2 Vähemalt 10 klienti ja/või klientidele vahendatud teenuste käive vähemalt 1000 eurot. 5

6 sõjaeelsele tasemele. Eelkõige kasvas 50- ja 100-euroste nõudlus, mida elanikud arvatavasti kasutavad kriisivarudena. Sularaha tagastamine Eesti Panka vähenes sõja alguses, kuna inimesed hakkasid raha kriisivaruna ringlusest kõrvale jätma. Drastiliselt vähenes Eesti krediidiasutuste väljastatud pangakaartidega sularaha väljavõtmine Venemaal: kui veebruaris oli see ligi eurot, siis aprillist juunini 2022 nullilähedane. Venemaal väljaantud pangakaartidega sularaha väljavõtmine Eestis vähenes pärast veebruaris ja märtsis toimunud kiiret kasvu veebruaris 3,1 ja märtsis 4,8 miljonilt eurolt aprillis ja mais nullini. Eesti krediidiasutuste poolt väljastatud pangakaartidega Valgevenes sularaha väljavõtmise maht on tagasihoidlik (2022. aasta esimesel viiel kuul eurot kuus) ning pole sõja algusest olnud kindla trendiga (kasvas märtsis-aprillis, vähenes mais-juunis). Alates aastast on nii Vene-Eesti kui Eesti-Vene suunal deklareeritud sularaha maht pidevalt vähenenud, kuid pärast Venemaa agressiooni Ukrainas on märgata deklareeritud sularaha mahu kasv: esimese viie kuu kogusumma moodustas 70% (2,5 miljonit eurot: EUR, EUR Ameerika dollarites, EUR Vene rublades ja EUR muus valuutas) aasta kogumahust Vene-Eesti ja 67% (1,1 miljonit eurot: EUR, EUR Ameerika dollarites ja EUR Vene rublades) Eesti-Vene suunal. Sularahadeklaratsioonide analüüsist selgus, et sõja ajal ei ole tekkinud eraisikust korduvdeklareerijaid. Eraisikute deklaratsioonide andmed annavad alust arvata, et deklareeritud sularaha puhul on tegemist isiklikel eesmärkidel veetud sularahaga. Sanktsioonid Sõja algusest kuni laekus RABile 545 ISR ehk rahvusvahelise sanktsiooni teadet, millest 30 puhul tuvastati finantssanktsiooni õiguspäraselt kohaldamata jätmine. Selles ajavahemikus andis RAB tagasisidet ligikaudu 400 teatele, vastas 151 selgitustaotlusele ja päringule ning väljastas üle 35 erandi. Aprillist kuni juunini 2022 olid RABile esitatud kaubandussanktsiooni teadetes (teate indikaator ISR 5) 3 enimmainitud tootegrupid puidutooted ja saematerjal. Järgnesid määrdeained, õlid ja keemiatooted ning mehhanismide osad. Teadete analüüs näitab, et Eesti ettevõtete roll on tihti transpordi- ja ekspedeerimisteenuse osutamine. Kuigi nagu eespool öeldud, piiriülesed maksed on kasvanud riikidega, mille osas eksisteerib sanktsioonist eemale hoidumise oht, tuginedes teiste riikide praktikale ja hinnangutele, ei näita RABile saadetud teated, et kaubavood oleks suunatud ümber eesmärgiga hoiduda ebaseaduslikult sanktsioonist. Üksikute suuremate ettevõtete osas, kes teevad suuremahulisi tehinguid nende riikidega (nt Araabia Ühendemiraadid ja Türgi), on laekunud ISR teateid. Lisaks on üksikute ettevõtete puhul näha piiriüleste maksete vähenemist Vene ja Valgevene suunal ja suurenemist riikidega, mille kaudu võidakse sanktsioonist hoiduda. Seetõttu jälgib RAB olukorda aktiivselt ka edaspidi. 3 ISR5 indikaator Muu sanktsiooni liigis toodud piirangute kohaldamine (v.a finantssanktsioon) või muu sanktsiooni liigi kohaldamise kahtlus võeti kasutusele aprillis

7 RABile saadetud ISR teated ei näita, et Eestis oleks realiseerunud meedias rohkelt kajastatud kaubandussanktsioonist eemale hoidumise oht läbi Kesk-Aasia, Kaukaasia või Lähis-Ida riikide. Oluline on aga ära märkida, et ainuüksi tehing osapoolega loetletud regioonides ei ole piisav põhjus RABile teate tegemiseks ning selle tõttu ei pruugi teadetes kajastuda mainitud trend. Samuti tuleb silmas pidada, et sanktsiooni mõju on pikaajaline ja laekuvast infost hakkavad suundumused välja joonistuma pikema ajaperioodi möödudes. Seetõttu jälgib RAB antud riikidega seotud tervikpilti ka tulevikus. RABile esitatud teated viitavad, et Vene kodanikud pole vaadeldaval perioodil suurendanud raha paigutamist Eesti kinnisvarasse. Samuti ei ole realiseerunud eurode ja liikmesriikide ametlikus vääringus nomineeritud pangatähtede väljaveo oht Venemaale või Valgevenesse, mis oleks seotud sanktsioonist kõrvalehoidmisega. See oli ka sanktsiooni kehtestamise eesmärk. Finantssanktsiooni mitteõiguspärane kohaldamine (sanktsiooni kohaldamata jätmine ja valesti kohaldamine) pole olnud massiline, kuid silma paistab üks krediidiasutus, kes on märkimisväärselt enam eksinud Vene kodanikele kehtestatud euro deposiitide keelu osas, kuna süsteemide arendamine võttis aega. 7

8 A brief summary On 24 th of February 2022, Russia started its aggression against Ukraine. In response to the Russian aggression in Ukraine, the European Union took fast and decisive steps. In the first half of 2022, the EU adopted six sanction packages against Russia and Belarus. The packages include both individual (i.e. imposed on specific individuals and entities) restrictive measures as well as financial, trade and transport sanctions against the Russian Federation (RF) and Belarus. This analysis provides an overview of the changes in the volume of the deposits of Russian and Belarusian persons, cross-border payments with Russia and Belarus, the turnover of the virtual asset services mediated to Russian and Belarusian natural person customers of the virtual asset service providers (VASPs) with an Estonian authorisation for economic activity, and the use of cash in Estonia. We will also give an overview of the implementation of financial sanctions in Estonia. In the first months of the war, the deposits of Russian and Belarusian persons in Estonia, cross-border payments with Russia and Belarus, payments and cash withdrawals made with bank cards issued by Estonian credit institutions in Russia and the turnover of the services mediated by VASPs with an Estonian authorisation to Russian customers decreased sharply. The activity of Russian and Belarusian citizens in establishing Estonian companies did not change in the early months of the war. In the first three weeks of the war, the demand for cash increased 2-3 times in Estonia and then returned to the pre-war level. From the beginning of the war until the end of June, 545 International Sanctions Reports were submitted to the Financial Intelligence Unit (a total of 99 in 2021), and the Financial Intelligence Unit (FIU) identified failure to lawfully apply a financial sanction in 30 cases. Since the beginning of the war, the volume and export of large cross-border payments made from Estonia to countries associated with sanctions evasion, have increased. The FIU will continue to pay particular attention to these transactions. 8

9 Deposits of Russian and Belarusian persons in Estonia The balance of the deposits of Russian persons (households and companies, except financial companies) at Estonian credit institutions has sharply decreased since the beginning of Russian aggression in Ukraine: from 83 million euros in February to 53 million euros in June. The fifth sanctions package imposed on 8 April 2022 prohibited the acceptance of deposits exceeding 100,000 euros from Russia. As of 26 February 2022, there were 109 Russian persons whose volume of deposits at an Estonian credit institution exceeded 100,000 euros: 104 households, 1 credit institution, 1 company and 3 government sector institutions. The total volume of the deposits of these Russian persons amounted to 46.6 million euros. The balance of the deposits of Belarusian persons (households and companies, except financial companies) at Estonian credit institutions decreased dramatically: from 15 million euros in February 2022 to 3 million in June. As of 10 March 2022, there were 7 Belarusian persons with deposits exceeding 100,000 euros at an Estonian credit institution; 6 of them were households (i.e. private persons, deposits totalling 2.95 million euros) and 1 was a company (deposit volume slightly below 180,000 euros). Payments Cross-border payments with Russia have considerably decreased since the beginning of Russian aggression in Ukraine on 24 February Cross-border payments from Russia to Estonia decreased by 18% (from million euros in February to 92.6 million euros in May 2022) and payments from Estonia to Russia decreased by 40% (from million euros in February to 72.9 million euros in May 2022). At the beginning of the war, the volume of large cross-border payments (over 10,000 euros) of several companies of Russian citizens engaged in the wholesale of motor fuel and the manufacturing of iron, steel and ferro-alloys and the wholesale of electrical materials, etc., increased several times. The volume of large (over 10,000 euros) cross-border payments by the companies of Russian and Belarusian e-residents (except one fuel company) is very modest and the volumes of these large cross-border transactions did not change in the early months of the war (February April 2022). The volume of cross-border payments with Belarus is modest (a couple of dozen million euros per month) and decreased in the first four months of the war (payments to Estonia making up 40% and from Estonia 20%). In the first four months of the war, the volume of large cross-border payments from Estonia to Armenia, Azerbaijan, Australia, Austria, Bulgaria, Egypt, Georgia, Ghana, Jersey, Jordan, Kazakhstan, Turkey and Uzbekistan increased. Incoming payments have increased from the United Arab Emirates, Bulgaria, China, Cyprus, Lebanon, Luxembourg and Turkey. This is partly explained by changes in trade flows due to the war, but several of these countries have also been reported in the international media as contributing to sanction evasion. 9

10 After the war began, the use of banking services by Estonian e-residents with Russian citizenship became more active. In January, a total of 2,035 (authentication or signing) transactions were made by 170 Estonian e-residents with Russian citizenship using an ID-card, whereas in March, 252 e-residents made a total of 4,437 transactions. The activity in using the ID-card by Estonian e-residents who are citizens of Belarus also increased after the war began (31 users in January and 50 in March) but was much more modest compared to that of Russian e-residents. After the onset of the war, payments made in Russia with bank cards issued by Estonian credit institutions dropped to zero when in March 2022, Visa and Mastercard suspended their business activities in Russia. The volume of monthly payments made using a bank card decreased by 99.9%, from approximately 2 million euros in January February to a couple of thousand euros in April June The volume of payments made in Belarus using the bank cards of Estonian credit institutions varied in the first half of 2022 and the total volume was modest. The activity of Russian and Belarusian citizens in establishing Estonian companies did not change in the early months of the war. In the last two years (during the coronavirus epidemic), the number of companies established in Estonia by Russian and Belarusian citizens has been on a decline. Virtual currencies On 8 April 2022, the fifth sanctions package prohibited the provision of cryptoasset wallet, account or custody services to Russian nationals or natural persons residing in Russia, or legal persons, entities or bodies established in Russia, if the total value of cryptoassets of the natural or legal person, entity or body per wallet, account or custody provider exceeds 10,000 euros. In the first half of 2022, there were 52 VASPs with an Estonian authorisation who had Russian customers 4. The beginning of Russian aggression in Ukraine at the end of February and the sanctions imposed thereafter did not bring about any drastic changes in the number of the Russian customers of VASPs with an Estonian authorisation. Russian customers accounted for about 12% of their total customers in the first half of However, the turnover of the services mediated to Russian customers decreased drastically by nearly 80%: from 21 million per week just before the beginning of the aggression to 3.7 million per week at the end of May; the share of Russian customers in the total turnover decreased from 8.7% to 1.2%. This major decrease was mainly caused by a decline in the turnover of the Russian customers of one VASP, while the turnover related to the rest of the VASPs Russian customers remained stable. Overall, the total number of the customers of these VASPs and the total turnover volume increased. 26 VASPs with an Estonian authorisation had customers from Belarus in the first half of The volume of virtual asset services mediated to Belarusian customers is much more modest than that of Russian customers (0.5% of the total turnover in January 2022, less than 0.2% in May), and the share of Belarusian customers in total 4 At least 10 customers and/or a turnover of at least 1,000 euros for the services mediated to the customers. 10

11 customers is modest (2%). At the beginning of the war, it amounted to 1.4 million euros a week, and by the end of May, had dropped to 400,000 euros. The decrease has not been linear. Similarly to cross-border payments, the turnover of the services mediated by virtual asset service providers was volatile, with weekly fluctuations ranging between several hundred thousand euros. Cash At the beginning of the war, the demand for cash increased in Estonia. Before 24 February, the daily output was 5 7 million euros, but after the onset of the war, demand increased to the range of million euros for three weeks, then returned to pre-war levels in mid-march. There was a particular increase in the demand for 50-euro and 100-euro bank notes, which people are probably using as a crisis reserve. The return of cash to the Bank of Estonia decreased at the beginning of the war as people refrained from putting money into circulation, keeping it as a crisis reserve. The withdrawal of cash in Russia using bank cards issued by Estonian credit institutions also decreased drastically: in February, withdrawals amounted to nearly 900,000 euros, but were close to zero from April to June The withdrawal of cash in Estonia using bank cards issued in Russia also decreased after the rapid increase in February and March from 4.8 million euros in February and March to zero in April and May. The volume of cash withdrawals in Belarus using bank cards issued by Estonian credit institutions is modest (100, ,000 euros per month in the first five months of 2022) and has not had a constant trend since the beginning of the war (increased in March and April, decreased in May and June). After the beginning of Russia's aggression in Ukraine, the volume of declared cash movements from both Russia to Estonia and Estonia to Russia has increased: the total amount of the first five months made up 70% (2,5 million euros) of the total volume for 2021 from Russia to Estonia and 67% (1.1 million euros) from Estonia to Russia. The emerged during the war. The information in the declarations by private persons analysis of cash declarations revealed that no redeclaring private persons have suggests that the cash declared is cash transported for private purposes. Sanctions From the beginning of the war until 30 June 2022, the Financial Intelligence Unit (FIU) received 545 ISRs or International Sanctions Reports, of which 30 cases were found by the FIU to not have lawfully applied a financial sanction. During this period, the FIU provided feedback to about 400 reports, responded to 151 requests for clarification and inquiries and authorised over 35 exemptions. Between April 2022 and 30 June 2022, timber products and sawn timber were the most often mentioned product groups in the trade sanction reports (report indicator ISR 5) submitted to the FIU 5. These were followed by lubricants, oils and chemical products 5 The ISR5 indicator Application of the restrictions specified in other type of sanction (other than financial sanction) or suspicion of the imposition of other type of sanction was introduced in April

12 and parts of mechanisms. Analysis of the reports shows that the role of Estonian companies often lies in the provision of transport and forwarding services. Although, as stated above, cross-border payments have become more frequent with countries where there is a risk of sanctions evasion, based on practices and assessments from other countries, the reports submitted to the FIU do not indicate that trade flows would be diverted with the aim to circumvent sanctions. Reports of the suspicion of violation of international sanctions (ISR) have been submitted about a few larger companies that carry out large-scale transactions with these countries (e.g. United Arab Emirates and Turkey). Furthermore, a few companies show a decrease in cross-border payments toward Russia and Belarus and an increase in payments toward countries through which to circumvent sanctions. Therefore, the FIU continues to actively monitor the situation. The ISRs submitted to the FIU do not show that the risk of circumvention of trade sanctions through Central Asia, the Caucasus or the Middle East countries, which has been spoken a lot about in media, has materialised in Estonia. However, it is important to note that a transaction with a party in these regions alone is not sufficient to submit a report to the FIU and therefore, this trend may not necessarily be evident in the reports. It should also be kept in mind that the impact of the sanctions is long-term and that trends will be emerging from the information over a longer period of time. So, the FIU will continue to monitor the overall picture of these countries in the future as well. The reports submitted to the FIU indicate that Russian citizens have not increased investments into Estonian real estate in the period observed. Nor has the risk of the exportation of euros and bank notes denominated in the official currency of the Member States to Russia and Belarus materialised, which could be linked to circumventing sanctions. This was also the purpose of imposing sanctions. Failure to lawfully apply financial sanctions has not been large-scale, but one credit institution stands out, which has significantly more often violated the prohibition to accept deposits from Russian citizens exceeding 100,000 euros, as the development of the systems has been a long-term process. 12

13 Sissejuhatus 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Maailma julgeoleku- ja majandusolukord muutus sellest päevast kardinaalselt. 21. juuni seisuga oli Ukrainast sõja eest naaberriikidesse põgenenud 5,2 miljonit inimest, lisaks 7 miljonit inimest Ukrainas ümber asunud 6. Ukraina 44 miljonist elanikust on seega olnud sõja tõttu sunnitud oma kodu jätma enam kui veerand. Eestisse oli 31. juuli seisuga jõudnud ligi Ukraina sõjapõgenikku 7 ja on väga tõenäoline, et isegi sõja lõppemise korral jääb osa neist siia pikemaajaliselt. Paljudel pole enam Ukrainas kodu, kuhu minna ega seda elu, mida nad Ukrainas elasid. Euroopa Liit astus vastusena Venemaa agressioonile Ukrainas kiiresti ja otsustavalt samme aasta esimesel poolaastal võttis EL vastu kuus sanktsioonipaketti Venemaa ja Valgevene suhtes. Need sisaldavad nii individuaalseid (st konkreetsele isikutele seatud) piiravaid meetmeid kui Vene Föderatsiooni (VF) ja Valgevene suhtes kehtestatud finants-, kauba-, ja transpordisanktsioone. Käesolevas uuringus anname ülevaate, milliseid muutuseid tõi sõda kaasa maksetes, virtuaalvääringute käibes ja sularaha kasutamises sõja esimestel kuudel. Samuti annab uuring ülevaate finantssanktsiooni rakendamisest Eestis, mille osas on lähtuvalt Rahvusvahelise sanktsiooni seadusest pädevaks asutuseks Rahapesu Andmebüroo. Kuna Ukraina sõjaga seoses kehtestatud sanktsioonid puudutavad Venemaad ja Valgevenet, siis keskendub ülevaade eelkõige neile kahele riigile. Joonisel 1 on esitatud kokkuvõtlikult kõik aasta I poolaastal kehtestatud sanktsioonid, sh ka mittefinantssanktsioonid, et luua lugejale tervikpilt. Finantssanktsiooni seisukohalt on väga oluline vastu võetud V sanktsioonipakett, millega keelati muu hulgas VF-st üle euroste deposiitide vastuvõtt, üle eurosed virtuaalvääringu teenused ja alates välja antud väärtpaberite müük. Analüüsis oleme kasutanud aasta juuni lõpu seisuga olemasolevaid andmeid. Täname Finantsinspektsiooni, Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Panga ning Maksu- ja Tolliameti kolleege, kes jagasid meiega analüüsis kasutatud andmeid ning oma teadmisi. Slava Ukraini! 6 How many Ukrainian refugees are there and where have they gone? BBC, , 7 Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenike arv, , 13

14 Joonis 1. Euroopa Nõukogu sanktsioonid vastusena VF agressioonile Ukrainas, I pa EL-i I sanktsioonipakett Sihipärased sanktsioonid VF Riigiduuma 351 liikme ja veel 27 isiku vastu. Piirangud majandussuhetele valitsuse kontrolli alt väljas olevate Donetski ja Luhanski oblastitega. Piirangud VF juurdepääsule ELi kapitali- ja finantsturgudele ning -teenustele Venemaa alustas sissetungi Ukrainasse EL-i II sanktsioonipakett EL täiendav individuaalsete ja majanduslike meetmete pakett: Individuaalsed sanktsioonid: piiravad meetmed VF presidendi Vladimir Putini ja välisministri Sergei Lavrovi ning VF riikliku julgeolekunõukogu ja Riigiduuma liikmete suhtes, kes toetasid Venemaa sissetungi Ukrainasse. Individuaalseid piiravaid meetmeid kohaldati kokku 654 isiku ja 52 üksuse suhtes. Majandussanktsioonid: piirati VF ligipääsu kõige olulisematele kapitaliturgudele, ELi kauplemiskohtades Venemaa riigile kuuluvate üksuste aktsiate noteerimine, Venemaalt ELi suunduvaid rahavoogusid; kehtestati nafta rafineerimise kaupade ja tehnoloogia ekspordikeeld, Venemaa lennuettevõtjatele õhusõidukite, varuosade ja seadmete müügi keeld, täiendavad piirangud kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordile jne. EL-i III sanktsioonipakett Keeld teha tehinguid VF keskpangaga. 500 miljoni euro suurune toetuspakett Ukraina relvajõudude varustuse ja varude rahastamiseks. VF lennuettevõtjatele ELi õhuruumist ülelendamise ja ELi lennujaamadele juurdepääsu keeld. Uued sanktsioonid veel 26 isiku ja ühe üksuse suhtes. EL jättis SWIFT-süsteemist välja seitse Venemaa panka. Keeld investeerida tulevastesse projektidesse, mida kaasrahastatakse VF otseinvesteeringute fondist, neis osaleda või neisse muul viisil panustada. Keeld müüa, tarnida, üle kanda või eksportida euro pangatähti Venemaale või mis tahes füüsilisele või juriidilisele isikule Venemaal. Kanalite Sputnik ja Russia Today ringhäälingutegevuse peatamise ELis Piiravad meetmed VF ja Valgevene suhtes Piirang SWIFT teenuste osutamisele kolmele Valgevene pangale. Keeld teha tehinguid Valgevene Keskpangaga. Keeld ELi kauplemiskohtades Valgevene riigile kuuluvate üksuste aktsiate noteerimisele ja nendega seotud teenuste osutamisele. Piirati märkimisväärselt Valgevenest ELi suunduvaid rahavooge. Keeld tarnida euro pangatähti Valgevenesse. Täiendavad piiravad meetmed seoses merenavigatsioonikaupade ja raadiosidetehnoloogia ekspordiga VF-sse. Piiravad meetmed veel 160 isiku suhtes, sh 14 peamistes majandussektorites tegutsevat oligarhi ja silmapaistvat ettevõtjat ning 146 Venemaa Föderatsiooninõukogu liiget. Jätkub järgmisel lehel 14

15 EL-i IV sanktsioonipakett Keelati kõik tehingud teatavate VF omandis olevate äriühingutega. Keelati krediidireitinguteenuste osutamine mis tahes VF isikule või üksusele. Keelati uued investeeringud VF energeetikasektorisse. Täiendati loetelu VF kaitsesektori ja tööstusliku baasiga seotud isikutest, kelle suhtes kehtivad rangemad ekspordipiirangud. Kaubanduspiirangud raua ja terase ning luksuskaupade suhtes. Sanktsioonid veel 15 isiku ja 9 üksuse suhtes EL-i V sanktsioonipakett Finantssanktsioonid: Keelati üle euroste deposiitide vastuvõtmine VF-st. Keelati üle eurosed virtuaalvara teenused VF suunal. Keelati pärast välja antud vabalt võõrandatavate väärtpaberite müük mistahes EL liikmesriigi vääringus VF suunal. Keelati mistahes EL liikmesriigi vääringus rahatähtede müük, pakkumine, üleandmine ja eksport VF suunal (erandiks mh füüsilise isiku või tema pereliikme reis). Keelati avalike lepingute ja hangete tegemine ja nende jätkamine VF partneritega. Keelati toetuse, rahastuse ja rahalise abi andmine VF-le EL, Euratomi ja liikmesriikide riiklike programmide ja lepingute alusel. Keelati teenused VF seosega trustidele ja samalaadsetele üksustele. Kaubaveo sanktsioonid: Keelati tahkete fossiilsete kütuste, sh kivisöe, turba jms import VF-st ja selle kauba liikumisega seotud teenuste osutamine ja rahastamine. Keelati teatud kaupade (mh koorikloomad, kalamari, tsement, alkohol, väetised, kumm, puit, teatud klaas, hõbe, alumiiniumplaadid, laevad, mööbel jms) importimine VF ja sellise kauba liikumisega seotud teenuste osutamine ja rahastus. Keelati VF tööstusvõimekuse kasvu võimaldavate kaupade eksport ja sellega seotud teenuste osutamine ja nende rahastamine. Keelati VF LNG sektori võimekuse kasvu võimaldavate kaupade eksport ja sellega seotud teenuste osutamine ja nende rahastamine. Keelati täiendavate luksuskaupade eksport ja seotud teenused VF-sse (sh pärlid, teemandid, vääriskivid, hõbe, kuld, plaatina, väärismetallist ehted jms, samuti öövaatlusseadmed, binoklid, teleskoobid, sihikud jms). Keelati lennunduses ja kosmosetööstuses vajaliku varustuse ja tehnoloogia ning lennukikütuse ja kütuselisandite eksport ja seotud teenused VF-le. Kitsendati VF-le sõjalise kauba ekspordile kehtinud erandit. Transpordisanktsioonid: Keelati VF lipu all sõitvate laevade sisenemise lubamine ELi sadamatesse. Keelati VF-s asutatud maismaatranspordiettevõttel transportida kaupu ELis ja läbi ELi Sanktsioonid kahe Venemaa ettevõtja vastu Sanktsioonid veel kahe Venemaa ettevõtja vastu: Serhiy Vitaliyovich Kurchenko ja Yevgeniy Viktorovich Prigozhin EL-i VI sanktsioonipakett Mõne üksiku erandiga keeld importida VF-st naftat ja rafineeritud naftatooteid. SWIFTi-keeld veel kolmele VF pangale ja ühele Valgevene pangale. Veel kolme VF riikliku väljaande levitamise peatamine ELis. Sanktsioonid veel 65 isiku ja 18 üksuse suhtes. 15

16 1. Piiriülesed maksed 1.1. Maksed Venemaaga Piiriülesed maksed Venemaaga on alates Vene agressiooni algusest tunduvalt vähenenud (joonis 2) aastal toimunud stabiilne kasv asendus aastal pärast sõja algust langusega aasta maikuus oli laekuvate piiriüleste maksete maht ligi 20% ja makstavate maksete maht ligi 40% madalam kui aasta veebruaris. Eksport Venemaaga vähenes veebruarist aprillini märksa vähem (ca 12 miljonit eurot) ning impordimaht kasvas Eksport ,4 121,1 72,9 92,6 Import Laekuvad maksed Makstavad maksed Joonis 2. Venemaalt laekuvate ja Venemaale makstavate piiriüleste maksete maht, import ja eksport Venemaaga, miljonit eurot, jaan 2021 mai 2022 (Andmed: Finantsinspektsioon, Statistikaamet) Eesti Panga andmed suuremahuliste (väärtuses või enam eurot) piiriüleste maksete kohta näitavad sama pilti: maksete maht vähenes pärast sõja algust tunduvalt (tabel 1). Kui aastal eurodes ja USA dollarites tehtud maksete maht märtsis võrreldes veebruariga kasvas, siis aastal vähenesid euromaksed ligi 5 miljoni võrra ja dollarimaksed 10,5 miljoni võrra. Drastiliselt vähenesid ka naelsterlingutes Venemaalt Eestisse tehtud suuremahulised piiriülesed maksed. Rublamaksed vähenesid märtsis samuti, kuid aprillis suurenesid taas. Samas on rublamaksete maht võrreldes euro- ja dollarimaksetega marginaalne (seisuga 12. juuli on vahetuskurss 1 = 59 RUB. Eestist Venemaale eurodes, rublades, USA dollarites ja Suurbritannia naelsterlingutes tehtud suuremahulised piiriülesed maksed vähenesid pärast sõja algust samuti märkimisväärselt. Eurodes tehtud maksete puhul toimus vähenemine viitajaga: märtsis oli maksete maht ligi 6,5 miljonit suurem kui veebruaris, kuid vähenes aprillis võrreldes märtsiga 11 miljoni võrra. 16

17 Tabel 1. Suuremahulised piiriülesed maksed Vene suunal, eri valuutades (Andmed: Eesti Pank) Suund/Valuuta Sisse EUR GBP RUB SEK USD jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets jaan veebr märts apr Välja EUR GBP RUB SEK USD jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets jaan veebr märts apr Märkus: tühi lahter tähendab, et summa on null. 17

18 Vene kodakondsusega e-residentide digi-id kaudu Eesti pangateenuste kasutamise (autentimine või allkirjastamine) aktiivsus ja kasutajate arv kasvas Eestis pärast sõja algust hüppeliselt (joonis 3). Kui jaanuaris tegi 170 Vene kodakondsusega Eesti e-residenti kokku 2035 ID-kaardi toimingut, siis märtsis 252 e-residenti kokku 4437 toimingut. Aprillis (viimane kuu, mille kohta on uuringu valmise ajahetkel info olemas) numbrid taas vähenesid, kuid jäid sõjaeelsest kõrgemale tasemele. Digi-ID pangateenuste kasutamise logid ei võimalda saada täpset infot e-residentide tehtud tegevuste sisu kohta, kuid annavad aimu kasutusaktiivsusest. 300 Pangateenuste kasutajate arv (Vene kodanikest e-residendid) Pangatehingute arv (Vene kodanikest e-residendid) Joonis 3. Vene kodanikest e-residentide pangatehingute arv ja maht, jaan 2021 aprill 2022 (Andmed: Politsei- ja Piirialveamet) Sarnaselt maksetele Venemaaga vähenesid ligi 100-protsendiliselt pärast sõja algust Eesti krediidiasutuste väljastatud pangakaartidega tehtud maksed Venemaal (tabel 2) pärast seda, kui märtsis 2022 peatasid Visa ja Mastercard oma äritegevuse Venemaal. Nii pangakaardiga kui digitaalse rahakotiga tehtud maksete maht oli alates aprillist sisuliselt olematu. Eestis väljastatud pangakaartidega tehtud maksete maht Venemaal vähenes 2 miljonilt jaanuarisveebruaris paari tuhande euroni aprillis. Sama toimus pangakaardiga tehtud e-kaubanduse kaardimaksetega ning digitaalse rahakotiga 8 tehtud kaardimaksetega Venemaa müügikohas ja e-kaubanduses. Tabel 2. Eesti krediidiasutuste väljastatud pangakaartidega tehtud maksed Venemaal, jaan juuni 2022 (Andmed: Finantsinspektsioon) E-kaubanduse kaardimakse digitaalse rahakoti vahendusel Jaan Veebr Märts Aprill Mai Juuni E-kaubanduse kaardimakse pangakaardiga Kaardimakse müügikohas digitaalse rahakoti vahendusel Kaardimakse müügikohas pangakaardiga E-kaubanduse kaardimakse digitaalse rahakoti vahendusel on internetikeskkonnas digitaalse rahakoti vahendusel tehtud kaardimakse. Kaardimakse müügikohas digitaalse rahakoti vahendusel on müügiterminalis digitaalse rahakoti vahendusel tehtud kaardimakse, mille korral klient kasutab maksmiseks pangakaardi asemel telefoni, käekella või muud mobiilset seadet. 18

19 Kuigi uuringu põhirõhk on maksetel, hoiustel, virtuaalvääringu tehingutel, sularahakasutamisel ja sanktsioonist kõrvalehoidmisel, analüüsiti ka Vene ja Valgevene kodanike poolt Eestis ettevõtete asutamist ja Vene kodanikest Eesti e-residentide piiriüleseid makseid. Alates sõja algusest ei ole Vene ja Valgevene kodanikud asutanud Eestis tavapärasest rohkem ettevõtteid. Pikemas ajavaates on Vene ja Valgevene kodanike poolt asutatud ettevõtete arv kahel viimasel aastal langustrendis. Eesti Panga suuremahuliste piiriüleste maksete andmed näitavad, et osade Vene kodanike ettevõtete puhul tõusid sõja alguses kordades mitmete mootorikütuse hulgimüügiga ning raua, terase ja ferrosulamite tootmise, elektrimaterjalide jms hulgimüügiga tegelevate ettevõtete suuremahuliste piiriüleste maksete mahud ning tehingute summad. Analüüsiti ka Vene kodanikest e-residentide Eesti ettevõtete suuremahuliste piiriüleste maksete mahu muutuseid. Selles analüüsis vaadati suuremahulisi tehinguid kõikide riikidega. Selgus, et nende ettevõtete (v.a üks kütusefirma) piiriüleste maksete maht on väga tagasihoidlik ning nende piiriüleste tehingute mahud ei ole alates sõja algusest muutunud Maksed Valgevenega Seoses Venemaa toetamisega Ukraina sõjas on seatud piiranguid ka Valgevenele, kuid need pole olnud nii karmid. Piiriülesed maksed Valgevenega on vähenenud samas suurusjärgus nagu Venemaaga (laekuvad 40% ja makstavad 20%), kuid mahud on märksa väiksemad ning makseid iseloomustab suur hüplikkus nii enne sõda kui pärast selle algust (joonis 4). Veebruarist maini 2022 on näha välismaksete mahus sik-sakilist üles-alla liikumist langustrendi suunaga ,8 29,9 19,5 24,6 19,6 Makstavad maksed Laekuvad maksed 11,7 0 Joonis 4. Valgevenest laekuvate ja Valgevenesse makstavate piiriüleste maksete maht, miljonit eurot, jaan 2021 mai 2022 (Andmed: Finantsinspektsioon) 19

20 Ka Valgevene kodanikest e-residentide pangatoimingute arv ja maht Eestis kasvas pärast sõja algust märtsis, kuid mahud olid võrreldes Vene e-residentidega märksa tagasihoidlikumad ning kasv oli ajutine, aprillis vähenes juba nii Valgevene e-residentidest toimingute tegijate ja toimingute arv Pangateenuste kasutajate arv (Valgevene kodanikest e-residendid) Pangatehingute arv (Valgevene kodanikest e-residendid) Joonis 5. Valgevene kodanikest e-residentide pangatehingute arv ja maht, jaan 2021 aprill 2022 (Andmed: Politsei- ja Piirialveamet) Võrreldes Venemaaga on Eesti krediidiasutuste väljastatud pangakaartidega tehtud maksete maht Valgevenes märksa tagasihoidlikum. Sarnaselt teiste maksetega on ka need maksed olnud hüplikud: märtsi ja aprilli vähenemisele järgnes kasv mais ja juunis. Tabel 3. Eesti krediidiasutuste väljastatud pangakaartidega tehtud maksed Valgevenes, jaan juuni 2022 (Andmed: Finantsinspektsioon) Jaan Veebr Märts Aprill Mai Juuni E-kaubanduse kaardimakse digitaalse rahakoti vahendusel E-kaubanduse kaardimakse pangakaardiga Kaardimakse müügikohas digitaalse rahakoti vahendusel Kaardimakse müügikohas pangakaardiga Muutused piiriülestes maksetes teiste riikidega Sõja algusest alates on suurenenud piiriüleste maksete mahud Eestist mitmetesse riikidesse. Väljaminevate maksed on kasvanud eelkõige Armeeniasse, Aserbaidžaani, Austraaliasse, Austriasse, Bulgaariasse, Egiptusesse, Gruusiasse, Ghanasse, Jerseysse, Jordaaniasse, Kasahstani, Türki ja Usbekistani. Laekumised on suurenenud Araabia Ühendemiraatidest, Bulgaariast, Hiinast, Küproselt, Liibanonist, Luksemburgist ja Türgist. Osaliselt on see selgitatav sõjast tingitud kaubavoogude muutusega, kuid samuti on mitmeid antud riikidest kajastatud rahvusvahelises meedias kui sanktsioonist eemale hoidumisele kaasaaitajaid. 20

21 Osadel puhkudel on maksete mahtude suurenemine seotud välisriikides registreeritud finantsvahendusettevõtete väljaminevate maksetega läbi Eestis avatud pangakontode. Tegemist on korrespondentsuhetega, mille puhul ei pruugi Eestis asuv osapool omada täit ülevaadet oma kliendikontol toimuvate tehingute sisust. Eelkõige puudutab see makseid Armeeniasse, Bulgaariasse, Gruusiasse, Jordaaniasse, Bermudasse, Ghanasse ja Jerseysse. Tuginedes Statistikaameti andmetele on mitmete riikide puhul maksed liikunud sarnases trendis impordi ja ekspordiga, näitena saab tuua Kasahstani ja Usbekistani. Silma paistavad üksikud anomaaliad piiriülestes maksete ning impordi ja ekspordi osas riikidega, mis on leidnud rahvusvahelises meedias kajastamist seoses sanktsioonist hoidumisega. Alates jaanuarist kuni detsembrini liikusid import ja maksed Aserbaidžaani suunal sarnases trendis. Pärast sõja algust toimus aprillis impordimahu vähenemise järel järsk kasv: import Aserbaidžaanist tõusis eurolt aprillis 2,2 miljonile eurole maikuus. Impordi suurenemine on toimunud kategooriates vahetarbekaubad ja mujal spetsifitseerimata tööstuslik tooraine, toore. Nimetatud kategooriad on olnud Aserbaidžaanist impordi tipus alates 2021 jaanuarist. 3 2,5 Import 2 1,5 1 0,5 0 Joonis 6. Aserbaidžaani tehtud piiriülesed maksed ja import Aserbaidžaanist, miljonit eurot, jaan 2021 juuni 2022 (Andmed: Eesti Pank, Statistikaamet) aasta veebruarist kuni aprillini kasvas import Türgist 12,5 miljonilt 57 miljonile. Impordi suurenemise põhjuseks on mitme erineva kaubakategooria mahtude suurenemine (tabel 4). Tähelepanuväärne on kaubakategooria transpordivahendid (v.a sõiduautod), tööstuslikud suurenemine. Muud kaubakategooriad on ka varasematel perioodidel olnud enim imporditavad. Samuti on Türgi-suunalised väljaminevad maksed liikunud kasvavas trendis. Tabel 4. Türgist imporditavate kaubakategooriate muutused, miljonit eurot, märts aprill 2022 (Andmed: Statistikaamet) Aprill Märts Kapitalikaubad Transpordivahendid (v.a sõiduautod), tööstuslikud Vahetarbekaubad Mujal spetsifitseerimata tööstuslik tooraine, töödeldud tooted Tarbekaubad Masinad ja teised kapitalikaubad (v.a transpordivahendid)

22 Joonis 7. Türki tehtud piiriülesed maksed ja import Türgist, miljonit eurot, jaan 2021 juuni 2022 (Andmed: Eesti Pank, Statistikaamet) Väljaminevates maksetes ja impordis on samuti näha kasvutrend Kasahstani suunal. Import kasvas 326 tuhandelt 2022 veebruaris 4,17 miljonile eurole juunis jaanuarist alates kasvasid maksed 807 tuhandelt eurolt 4,5 miljonile aprillis. Osade riikide puhul paistab silma jällegi ekspordi kasv, mille põhjuseks võib olla kauba ümbersuunamine läbi transiidi, nt Bulgaariasse ja Araabia Ühendemiraatidesse. Tähelepanuväärne on ekspordi kiire kasv Armeeniasse alates veebruarist umbes 116 tuhandelt eurolt ja 9,1 miljoni euroni juunis (joonis 8). Seejuures kasv on tulnud eelnevate perioodidega võrreldes samade kaubakategooriate mahtude kasvust. Sissetulevates maksetes on näha laekumiste suurenemine Türgist Joonis 8. Sissetulevad maksed Armeeniast ja eksport Armeeniasse, jaan 2021 juuni 2022 (Andmed: Eesti Pank, Statistikaamet) 22

23 2. Vene ja Valgevene isikute hoiused Eestis 8. aprillil aastal kehtestatud V sanktsioonipaketiga keelati üle euroste deposiitide vastuvõtmine VF-st. See tähendas, et Venemaa isikud (analüüsis kasutame sõna isik koondnimetusena Vene kodanike ja üksuste, milleks on äriühingud (sh krediidiasutused) ja valitsussektor, kohta) ei saa käsutada oma pangakontosid, mille kontojääk on üle euro Vene isikute hoiused Eestis Vene isikute (kodumajapidamised ja ettevõtted, v.a finantsettevõtted) deposiitide maht Eesti krediidiasutustes on alates sõja algusest aastal märkimisväärselt vähenenud (joonis 9). Kõige järsem oli langus aprillis: märtsis oli Vene isikute deposiitide jääk Eesti krediidiasutustes 75,3 miljonit eurot, aprillis 59,3 miljonit eurot. Aprillis kehtestati ka V sanktsioonipakett, mille üheks osaks, nagu eespool mainitud, oli ka eurot ületavate deposiitide vastuvõtmise keeld. Mais-juunis oli Vene isikute deposiitide jääk 54 miljonit eurot ,2 82, , Joonis 9. Venemaa isikute deposiitide jääk Eesti krediidiasutustes, eurot, jaan juuni 2022 (Andmed: Eesti Pank) Valdav enamik Vene isikute hoiustest (üle 85%) on nõudmiseni hoiused ning eelkõige ongi vähenenud seda liiki hoiuste jääk (tabel 5). Tabel 5. Vene isikute hoiuste jääk Eesti krediidiasutustes, hoiuse liikide kaupa, jaan juuni 2022 (Andmed: Eesti Pank) Muu nõudmiseni hoius Säästuhoius Tähtajaline hoius Üleöö hoius Muu hoius KOKKU Jaan Veebr Märts Aprill Mai Juuni

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10.2002 Avaldamismärge: Krediidiasutuste maksestatistiline

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - i08_605.etw

Microsoft Word - i08_605.etw IP/08/605 Brüssel, 18. aprill 2008 Komisjoni IKT eduaruanne: rohkem kui 2 miljonit eurooplast kasutab igapäevaselt Internetti Üle poolte eurooplaste on nüüd igapäevased Interneti-kasutajad, neist 80 %

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

1

1 AS Citadele banka Eesti filiaali teenustasud era- & ärikliendile /Eesti mitteresidendile/ Kinnitatud AS Citadele banka juhatuse 15. augusti 2019. aasta otsusega nr 13/47/2019 Kehtib alates 1. novembrist

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 - on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime kaubandussektori väljavaateid, otsime õigeid vastuseid

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Venemaa

Venemaa VENEMAA Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes,

Rohkem

Unknown

Unknown SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT EESTI STATISTIKA STATISTICS ESTONIA SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TALLINN 2015 Koostanud Statistikaamet (Kaia

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem