Vitamiinide ja mineraalainete kasutamine raseduse ajal

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vitamiinide ja mineraalainete kasutamine raseduse ajal"

Väljavõte

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Journals from University of Tartu Vitamiinide ja mineraalainete kasutamine raseduse ajal Iveta Mikeltadze 1, 2 1, 2, 3, Kristiina Rull Rasedusaegne toidulisandite ja vitamiinipreparaatide tarvitamine levib kogu maailma arenenud riikides. Lahknevuste tõttu uuringutulemustes puudub ühtne seisukoht, kas vitamiinide ja mineraalainete tarvitamist raseduse ajal peaks laialdaselt soovitama või mitte. Eesmärk. Leida seos raseduse ajal vitamiinide ja mineraalaineid sisaldavate preparaatide kasutamise ning sagedasemate rasedusaegsete tüsistuste vahel. Meetodid. Prospektiivse kohortuuringu Happy Pregnancy käigus kaasati 2334 rasedat, kes pöördusid rasedusaegseks jälgimiseks TÜ Kliinikumi naistenõuandlasse. Kogutud andmed sisaldasid detailset infot vitamiinide ja toidulisandite kasutamise kohta. Meditsiinilisest dokumentatsioonist saadi andmed rasedusaegsete tüsistuste esinemise ja rasedustulemi kohta. Tulemused. Raseduse I trimestril kasutas erinevaid vitamiine ja mineraalaineid 56%, II trimestril 66,9% ja III trimestril 65,4%. Toidulisandite ja vitamiinipreparaatide kasutamine ei seondunud rasedusdiabeedi (5,7%), preeklampsia (2,7%), väikesekaalulise vastsündinu (8,4%), rasedusaegse hüpertensiooni (3%) esinemissagedusega ega raseduse lõppemisega keisrilõike teel (17,1%). Rasedate hulgas, kes olid raseduse I ja II trimestril kasutanud multivitamiine, oli vähem enneaegset sünnitust (4,6 ja 3,8%), võrreldes multivitamiine mittetarvitanud rasedatega (6,8 ja 7,1%). I trimestril C-vitamiini tarvitanud rasedatel esines vähem enneaegseid sünnitusi (4,3%) võrreldes nendega, kes ei kasutanud C-vitamiini (7%). Enneaegsuse riskiteguriteta rasedate hulgas multivitamiinide tarvitamine II trimestril vähendas enneaegse sünnituse riski 2 korda (šansside suhe 0,51 (95% usaldusintervall 0,31 0,85), p = 0,01). Järeldused. Multivitamiinide tarvitamine raseduse II trimestril võib vähendada enneaegse sünnituse tõenäosust 2 korda. Kui rasedal esineb enneaegse sünnituse riskitegureid, ei vähenda multivitamiinide tarvitamine enneaegse sünnituse riski. Eesti Arst 2019; 98(5): Saabunud toimetusse: Avaldamiseks vastu võetud: Avaldatud internetis: TÜ Kliinikumi naistekliinik, 2 TÜ naistekliinik, 3 TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut Kirjavahetajaautor: Iveta Mikeltadze kliinikum.ee Võtmesõnad: vitamiinid ja toidulisandid, rasedus, rasedustüsistused, enneaegne sünnitus Vitamiinid on inimorganismis asendamatud mikrotoitained, mida organism vajab normaalseks funktsioneerimiseks väikeses koguses. Inimese organism ei suuda ise vitamiine sünteesida, mistõttu tuleb neid saada toiduga (1). Erandiks on D-vitamiin, mida inimene suudab ise toota naha eksponeerimisel päikesekiirgusele. Naise organismi vitamiinivajadus püsib üsna stabiilsena alates 10. eluaastast (2). Raseduse jooksul vitamiinide vajadus pisut suureneb, aga mitte märkimisväärselt. Kõige rohkem suureneb foolhappe vajadus raseduse esimesel trimestril (2), kuna foolhappel on oluline roll loote neuraaltoru arenemisel (2). Arvatakse, et vanuses üle 60 eluaasta kaitseb D-vitamiin luumurdude eest, kuigi hiljutise metaanalüüsi tulemusel ei vähenda D- vitamiini ja kaltsiumi kasutamine luumurdude tekkimise sagedust (3). Arenenud riikides kasvab rasedusaegne vitamiinide ja toidulisandite tarvitamise populaarsus. See on põhjustatud meediamõjutustest, vitamiinipreparaatide laiast valikust ja kättesaadavusest ning tervishoiutöötajate soovitustest. Lisaks on vitamiinide ja mineraalainete tarvitamist soosinud mitmete uuringute tulemused, kus on leitud rasedusaegsete tüsistuste tekkeriski vähenemist vitamiinide tarvitajate hulgas (1, 4 6). 261

2 Arvatakse, et C-, D- ja E-vitamiini tarvitamine raseduse ajal vähendab preeklampsia tekkeriski. Preeklampsia tekkes osaleb ühe tegurina ülemäärane oksüdatiivne stress. Sellele viitavad oksüdatiivse stressi markerite 8-iso-prostaglandiin-F2α suhteliselt suur ja antioksüdantide väike sisaldus plasmas ja platsentas (7 9). Antioksüdatiivse toimega vitamiinid, eelkõige C- ja E-vitamiin, aitavad neutraliseerida reaktiivseid vabu radikaale, vähendada oksüdatiivset stressi ja vältida preeklampsiat (10). E-vitamiin kaitseb rakke lipiidide peroksüdatsioonist tingitud põletiku ja veresoone seina ateroskleroosi eest ning seega võiks E-vitamiinist enam kasu olla rasedushüpertensiooni ning raseduse lõpus tekkiva niinimetatud hilise preeklampsia riski vähendamisel (10). D-vitamiini toimet on eelkõige seostatud immuunvastuse moduleerimise ning spiraalarterite remodelleerumise soodustamisega (11 13). Need mehhanismid domineerivad pigem selliste preeklampsiajuhtude puhul, mil haigus avaldub juba varem, enne 34. rasedusnädalat ning preeklampsiaga kaasneb loote kasvu mahajäämus (14). Mitmetes suuremahulistes epidemioloogilistes uuringutes on näidatud, et D-vitamiini tarvitamine raseduse ajal kas üksi või koos teiste preparaatidega (eelkõige E- ja C-vitamiiniga) vähendab preeklampsia tekke riski (15 17). D-vitamiini on seostatud organismi suurema vastupanuvõimega infektsioonidele. Kuna põletik on sagedasim enneaegse sünnituse käivitaja, võiks D-vitamiini kasutamine vähendada ka enneaegse sünnituse riski (sünnitus enne 37. rasedusnädalat). Hiljutises uuringus leiti, et kui D-vitamiini tase vereseerumis oli üle 40 mg/ml, oli enneaegse sünnituse risk 60% väiksem võrreldes alla 40 mg/ml (18). D-vitamiini defitsiit võib olla seotud ka rasedusdiabeedi tekke suurema riskiga ning suurema vajadusega lõpetada rasedus keisrilõike teel (19, 20). Magneesiumit sisaldavate preparaatide tarvitamist on samuti seostatud mitmete rasedustüsistuste (enneaegne sünnitus, preeklampsia, üsasisene kasvupeetus, rasedusdiabeet) tekkeriski vähendamisega (21). On ka hulgaliselt uuringuid ja metaanalüüse, kus on näidatud, et seos vitamiinide ja mineraalainete tarvitamise ning rasedusaegsete tüsistuste esinemise vahel puudub (22 26). Seetõttu puudub ühtne seisukoht, kas nende tarvitamist raseduse ajal peaks laialdaselt soovitama või mitte. Üsna ühel meelel ollakse selles, et tervislik ja mitmekülgne toit on piisav vajaliku koguse vitamiinide ja mineraalide saamiseks. Mõjukas meditsiiniajakirjas British Medical Journal aastal avaldatud arvamusartiklis on väidetud, et vitamiinide ja toidulisandite tarvitamine praegusel ajal on pigem tarbetu rahakulutamine (27). Uurimuse eesmärk on kirjeldada vitamiine ja mineraalaineid sisaldavate preparaatide ja toidulisandite tarvitamist raseduse ajal ning hinnata nende tarvitamise seost rasedustüsistuste esinemisega. Artiklis on kasutanud uuringu Happy Pregnancy ( Inimese viljakuse ja raseduse kuluga seotud mitteinvasiivsete biomarkerite arendamine, Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toetatud projekt ) käigus kogutud andmeid. Uuring toimus Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikus aastatel Uuringul on Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee luba (221/T-6, ; 286/M-18, ). Projekti üldine eesmärk oli välja töötada uued mitteinvasiivsed biomarkerid inimese viljakuse hindamiseks ning rasedustüsistuste ennustamiseks ja varaseks avastamiseks. MATERJAL JA METOODIKA Happy Pregnancy uuringusse kaasati 2334 rasedat, kes pöördusid rasedusaegseks jälgimiseks TÜK naistenõuandlasse ajaperioodil Tegemist oli prospektiivse jälgiva kohortuuringuga. Uuringus osalevaid rasedaid jälgiti Eesti Naistearstide Seltsi raseduse jälgimise juhendi kohaselt ning see ei erinenud uuringus mitteosalevate rasedate jälgimisest. Uuringusse kaasasid naisi enamikul juhtudel ämmaemandad esimesel visiidil. Uuringus osalevatel rasedatel paluti täita küsimustik igal raseduse trimestril, kokku kolm küsimustikku. Kogutud andmed sisaldasid infot raseda anamnestiliste andmete, eelnevate raseduste, eluviisi, harjumuste, subjektiivsete kaebuste, haigestumiste, tarvitatavate ravimite, vitamiine ja mineraalaineid sisaldavate preparaatide ja toidulisandite kohta. Meditsiinilisest dokumentatsioonist saadi andmed rasedusaegsete tüsistuste esinemise ja rasedustulemi kohta. I trimestri küsimustiku tagastas 2318 (99%), II trimestri küsimustiku 2216 (96%) ja III trimestri küsimustiku 2126 (91%) rasedat. Vastamismäära arvutamisel arvati 262

3 välja rasedad, kelle rasedus katkes raseduse I poolel (n = 62) ja kes sünnitasid enne III küsimustiku täitmise aega (n = 133). Vitamiinide ja toidulisandite tarvitamise kohta esitatud küsimusele vastas 2275 rasedat (98%) I trimestril, 2147 rasedat (97%) II trimestril ja 2008 rasedat (94%) III trimestril. Andmeanalüüsist eemaldati juhud, kui vastusesse oli kirjutatud tundmatu preparaadi nimetus või kui rase ei mäletanud tarvitatud preparaadi nime. E-vitamiini, C-vitamiini, D-vitamiini, kaltsiumi ja magneesiumi tarvitajate hulka arvati need rasedad, kes kasutasid konkreetset vitamiini või mineraalainet monopreparaadina või kombineerituna multivitamiinide koostises. Multivitamiinide kasutajate hulka arvati lisaks neile rasedatele, kes olid vastusesse kirjutanud preparaadi nime, ka need, kes olid märkinud vaid, et olid kasutanud või kasutasid täpsustamata multivitamiinipreparaati. Analüüsiti järgmisi tunnuseid: raseda vanus, haridus, perekonnaseis, elukoht, eelnevad rasedused, kahjulikud harjumused, rasedusaegsed tüsistused, sünnitusviis, vitamiinide ja toidulisandite kasutamine. Seoste hindamiseks võeti analüüsi andmed vitamiinide ja mineraalainete kasutamise kohta ainult I ja II trimestril, et aeg tarvitamise ja rasedustüsistuse väljakujunemise vahel oleks piisavalt pikk. Rasedustüsistuste hindamisel võeti aluseks elektroonilisel rasedakaardil ja haiguslugudes olevad diagnoosid. Sünnitusloost koguti andmed raseduse kestuse kohta sünnituse ajal, sünnituse kulu, vastsündinud lapse soo ja sünniparameetrite kohta. Vastsündinu hinnati väikesekaaluliseks, kui tema sünnikaal jäi alla 10 protsentiili vastsündinu soole ja raseduskestusele kohandatud sünnikaalust (28). Andmete analüüsiks kasutati kirjeldava statistika meetodeid ning rühmadevahelist erinevust hinnati Student t-testi või χ 2 -testiga. Šansside suhte arvutamiseks kasutati logistilise regressiooni mudelit statistikapaketis Stata P < 0,05 arvati statistiliselt oluliseks erinevuseks. TULEMUSED I. Vitamiinide ja toidulisandite tarvitamine raseduse I, II ja III trimestril ning populaarsemad ravimid Raseduse I trimestril kasutas erinevaid vitamiine ja mineraalaineid 57%, II trimestril 66,9% ja III trimestril 65,4% küsimustiku tagastanud rasedatest (vastavalt n = 1202, 1482 ja 1390). Kokku oli küsimustikes loetletud 33 erinevat vitamiini või toidulisandit. Kogu raseduse kestel olid enim kasutatud vitamiinid Elevit Pronatal, Pregnacare ja Bio-Multi. Kokku tarvitas neid raseduse jooksul 38 50% vitamiine ja toidulisandeid kasutanud rasedatest ning 22 30% raseda- 64% 61% 55% 68% 62% 64% 55% 49% 51% 69% 67% 65% 60% 64% 59% 58% 53% 58% 66% 63% 62% 57% 62% 57% 55% 52% 48% 68% 65% 60% 48% 45% 45% 67% 63% 59% Vabaabielus Abielus Alg-, põhi-, Keskeri-, kesk kõrg- Linnas Maal KMI < 19 KMI 19 < 25 a 25 a Jah Ei Perekonnaseis Haridus Elukoht Kehamassiindeks Vanus Suitsetamine I trimester II trimester III trimester Joonis 1. Vitamiinide ja toidulisandite kasutamisega seonduvad tegurid raseduse ajal. Kõikide analüüsitud tegurite (v.a KMI) erinevus oli statistiliselt oluline kolme trimestri jooksul (p < 0,05, χ 2 -test). 263

4 test, kes vastasid küsimusele vitamiinide ja toidulisandite tarvitamise kohta. II. Vitamiinide kasutamisega seonduvad üldised parameetrid Enim kasutasid vitamiine ja toidulisandeid rasedad vanuses üle 25 aasta (I trimestril 60%, II trimestril 68% ja III trimestril 65%). Alla 25 aasta vanuste rasedate hulgas oli vitamiinide tarvitajaid oluliselt vähem (47%; 55% ja 52%) (vt joonis 1). Kesk- ja kõrgharidusega naised kasutasid vitamiine ja toidulisandeid (60%; 69% ja 65%) rohkem kui madalama haridustasemega rasedad (49%; 55% ja 51%). Suitsetajad kasutasid erinevaid vitamiine ja toidulisandid oluliselt vähem kui mittesuitsetajad (vt joonis 1). Väikse kehamassiindeksiga rasedad kasutasid vitamiine ja toidulisandeid niisama sageli nagu rasedad, kelle kehamassiindeks oli 19 kg/m 2. Võrreldes vallaliste ja vabaabielus olevate rasedatega, oli abielus olevate rasedate seas vitamiinide tarvitajaid rohkem (62%; 68%; 64% vs. 55%; 64%; 61%). Ka elukoht linnas soosib vitamiinide kasutamist: linnas elavate rasedate hulgas tarvitas vitamiine 59 67%, maal elavate hulgas 53 58% (vt joonis 1). III. E-vitamiini, D-vitamiini, C-vitamiini, kaltsiumi, magneesiumi ja multivitamiinide kasutamise seos rasedustüsistustega Kõikide uuringusse kuulunud ja sünnitusega lõppenud raseduste hulgas (n = 2258) 6,2% 5,7% 6,1% 5,9% 6,8% 4,9% 6,3% 5,7% 6,5% 5,5% 6,4% 5,4% esines rasedushüpertensiooni 67-l (3%), preeklampsiat 61-l (2,7%), rasedusdiabeeti 128-l (5,7%), enneaegse sünnitust 138-l (6,1%) ja väikesekaalulise lapse sündi 189 (8,4%) juhul. Keisrilõikega lõppes 387 (17,1%) sünnitust. Analüüsi valiti vitamiinid ja mineraalained, mille puhul on varasemates töödes leitud seoseid rasedusaegsete tüsistustega. Magneesiumi, kaltsiumi ning D-, C- ja E-vitamiini sisaldavaid vitamiine ja toidulisandeid, samuti multivitamiinipreparaate raseduse I ja/või II trimestril tarvitanud rasedatel esines rasedusaegset hüpertensiooni, preeklampsiat, väikesekaalulise lapse sündi ja rasedusdiabeeti niisama sageli kui neid mittetarvitanud rasedatel Rasedatel, kes olid raseduse I trimestril kasutanud C-vitamiini sisaldavaid preparaate, oli vähem enneaegseid sünnitusi (4,3%), võrreldes C-vitamiini mittetarvitanud rasedatega (7%, p = 0,014). Samuti lõppes I ja II trimestril multivitamiinide tarvitajate hulgas vähem sünnitusi enneaegselt (vastavalt 4,6% ja 3,8% vs. 6,8% ja 7,1%, p = 0,036 ja 0,002; vt joonis 2). Kuna enneaegse sünnituse põhjusi on palju, hinnati eraldi erinevate riskitegurite ja vitamiinide tarvitamise seoseid enneaegse sünnitusega. Enneaegse sünnituse riskiteguritega (varasem enneaegne sünnitus, mitmikud, kunstliku viljastamise teel rasestumine, n = 423) naiste hulgas oli II trimestril multivitamiinide tarvitajate hulgas enneaegset 6,7% 5,0% 7,0% 6,2% 6,3% 5,7% * 4,3% 5,5% * 6,8% 4,6% * 7,1% 3,8% Kaltsium Magneesium D-vitamiin E-vitamiin C-vitamiin Multivitamiinid I trimestril mittetarvitamine I trimestril tarvitamine II trimestril mittetarvitamine II trimestril tarvitamine * p < 0,05 Joonis 2. Enneaegselt (enne 37. nädalat) lõppenud sünnituse osakaal kõigist sünnitustest I ja II trimestril C-, D- ja E-vitamiini, kaltsiumi, magneesiumi sisaldavaid ravimeid ja multivitamiine tarvitanud ja mittetarvitanud rasedate hulgas. 264

5 sünnitust 9,0%-l rasedatest ja mittetarvitajate hulgas 15,7%-l (p = 0,078). Riskiteguriteta naiste (n = 1865) hulgas oli multivitamiinide tarvitajate hulgas enneaegset sünnitust üle kahe korra vähem: 2,8% rasedatest ja mittetarvitajate hulgas 5,6% rasedatest (p = 0,021). Raseduse I trimestril multivitamiine tarvitavate riskiteguritega ja riskiteguriteta rasedate hulgas oli enneaegset sünnitust küll vähem, kuid erinevus ei olnud statistiliselt oluline: vastavalt 10,8 % vs. 15,1% (p = 0,211) ja 3,2% vs. 4,9% (p = 0,076). Samal perioodil oli C-vitamiini sisaldavate preparaatide tarvitajate hulgas enneaegset sünnitus vähem ainult riskiteguriteta rasedate hulgas: 3,0% vs. 5,2% (p = 0,038). IV. Enneaegne sünnituse seos multivitamiini ja C-vitamiini sisaldavate preparaatide tarvitamisega Et hinnata, kas leitud erinevus enneaegse sünnituse esinemises I trimestril multivitamiine ja C-vitamiini sisaldavaid preparaatide tarvitavate ja mittetarvitavate rasedate vahel viitab otsesele seosele või pigem on tingitud muudest teguritest, hindasime valimis teadaolevate enneaegsuse riskitegurite levimust ja seost vitamiinide tarvitamisega. Eelkõige keskendusime varem tõestatud enneaegse sünnituse riskiteguritele. Happy Pregnancy valimis leidis kinnitust mitmete teadaolevate riskitegurite tugev seos enneaegse sünnitusega (vt tabel 1). Mitmike korral on üksikrasedusega võrreldes šanss enneaegseks sünnituseks 13,4 korda suurem, varasem enneaegne sünnitus anamneesis suurendas 6,1 korda šanssi sünnitada ka järgmis(t)e rasedus(t)e ajal enneaegselt (vt tabel 1). Rasestumine kunstliku viljastamise abil suurendas enneaegse sünnituse šanssi 1,5 korda. Meie valimis ei ilmnenud seost suitsetamise, vanuse alla 20 aasta ja kehamassiindeksi (KMI) alla 19 kg/m 2 ega enneaegse sünnituse vahel. Kunstliku viljastamise abil rasestunud naised kasutasid oluliselt sagedamini Tabel 1. Enneaegse sünnituse riskitegurite levimus Happy Pregnancy valimis (n = 2276) ning multivitamiinide ja C-vitamiini sisaldavate ravimite tarvitamine raseduse I trimestril Riskitegur Riskiteguritega rasedate arv ja osakaal üldvalimist % Enneaegne sünnitus Šansside suhe (95% usalduspiirid) Varasem enneaegne sünnitus a 100 (7,7%) 6,1 (3,4 11,0) Multivitamiinide tarvitajate osakaal jah 19,8% 40% 38% ei 3,9% 42% 40% Mitmikud 40 (1,7%) 13,4 (6,9 25,9) jah 43,6% 44% 33% ei 5,5% 39% 38% Suitsetamine 203 (8,8%) 1,2 (0,6 2,5) C-vitamiini tarvitajate osakaal jah 7,1% 28%* 28%* ei 6,4% 40% 39% IVF-rasedus 81 (3,5%) 2,9 (1,5 5,5) jah 15,0% 48%* 48%* ei 5,8% 39% 38% Väike KMI (< 19 kg/m 2 ) 242 (10,4%) 1,6 (1,0 2,6) jah 9,0% 37% 38% ei 5,8% 40% 38% Vanus < 20 a 75 (3,2%) 1,6 (0,7 3,6) jah 9,5% 20%* 19%* ei 6,0% 40% 39% KMI kehamassiindeks; IVF in vitro viljastamine, kunstlik viljastamine a Varasema enneaegse sünnituse (enne 37. rasedusnädalat) olemasolu hinnati ainult korduvate sünnitajate hulgas, n = * p < 0,05 (χ2-test), võrdlus riskiteguriga ja riskitegurita rasedate vahel. 265

6 UUrIMUS multivitamiine ja C-vitamiini sisaldavaid ravimeid (vastavalt 48% ja 48% võrreldes spontaanselt rasestunud naistega, vastavalt 39% ja 38%; p < 0,05, vt tabel 1). Multivitamiinide tarvitamine II trimestril vähendas enneaegse sünnituse šanssi ligi 2 korda, kuid seda vaid rasedatel, kellel ei esinenud muid riskitegureid (n = 1865, šansside suhe 0,4 (95% usaldusintervall 0,31 0,93)). Riskiteguritega, mille korral nägime seost enneaegse sünnitusega (vt tabel 1, varasem enneaegne sünnitus, mitmikrasedus, kunstliku viljastamise abil tekkinud rasedus), rasedatel (n = 423) vitamiinide kaitsev toime ei ilmnenud. I trimestril multivitamiini ja C-vitamiini sisaldavate ravimite kasutamine vähendas šanssi enneaegseks sünnituseks ainult üldvalimis (vt tabel 2). Teiste vitamiinide ja mineraalainete kasutamise ja enneaegse sünnituse vahel seost ei leitud. Kuna ligi pooled rasedad, kes sünnitasid enneaegselt, ei jõudnud täita viimast küsimustikku, ei peegelda III trimestri tulemused tegelikku olukorda ja seega ei ole neid tabelis toodud. ArUTELU Uuring annab ülevaate vitamiinide ja toidulisandete kasutamisest ning rasedusaegsetest tüsistustest TÜ Kliinikumi naistenõuandlas rasedusaegsel jälgimisel olnud rasedate hulgas. Uuringu tulemused kinnitavad üldist arvamust vitamiinide ja toidulisandite laialdase tarbimise kohta raseduse jooksul. Kui raseduse I trimestril tarvitas vitamiinipreparaate 57% rasedatest, siis II ja III trimestril oli vitamiinipreparaatide tarvitajate osakaal veelgi suurem. Ka teistes arenenud riikides on täheldatav sama trend. Happy Pregnancy uuringu valimis olid kõige populaarsemad vitamiinipreparaadid Elevit Pronatal, Pregnacare ja Bio-Multi. Kõik need kolm preparaati sisaldavad suhteliselt vähe kaltsiumi ja magneesiumi. Samas ületab Elevit Pronatal A-vitamiini soovitatavat rasedate päevaannust, sisaldades 3600 RÜ = 1080 µg retinooli, soovituslik annus rasedale on kuni 800 µg retinooli (2). National Institute for Health and Care Excellence i raseduseaegse jälgimise juhistes on soovitatud mitte kasutada preparaate, mis sisaldavad A-vitamiini annuses rohkem kui 700 µg, kuna liigne hulk A-vitamiini võib kahjustada loote kesknärvisüsteemi arengut (29). Vitamiinide kasutamine seondub raseda vanuse, haridustaseme, perekonnaseisu, elukoha ja kahjulike harjumustega. Üle 25aastaste rasedate hulgas võib vitamiinide suuremat tarbimist seostada kõrgema haridustaseme ning pikaajalisemate meediast tulenevate mõjutustega. Kõrgema haridustasemega rasedate hulgas oli ka vitamiinide ja toidulisandite tarvitamine oluliselt sagedasem. Linnas elavad rasedad tarvitasid enam vitamiine ja foolhapet kui maapiirkondades elavad naised. Selle põhjuseks võib olla suurem ligipääs infole, samuti on linnas elavatel rasedatel naistel veidi kõrgem haridustase kui maapiirkondade Tabel 2. Enneaegse sünnituse seos multivitamiinide ja C-vitamiini sisaldavate preparaatide tarvitamisega raseduse I ja II trimestril Vitamiinid Trimester Kohandamata šansside suhe (95% usalduspiirid) p-väärtus Kohandatud šansside suhe (95% usalduspiirid) p-väärtus Multivitamiinid I 0,66 (0,45 0,98) 0,037 0,36 (0,19 0,70)* 0,002 II 0,52 (0,34 0,79) 0,002 0,41 (0,20-0,83)* 0,014 C-vitamiin I 0,60 (0,40 0,91) 0,015 0,36 (0,18-0,71)* 0,003 Enneaegse sünnituse riskiteguritega rasedad, n = 423*** Multivitamiinid I 0,68 (0,37 1,25) 0,213 0,72 (0,38 1,35)** 0,306 II 0,53 (0,26 1,08) 0,082 0,53 (0,26 1,09)** 0,083 Enneaegse sünnituse riskiteguriteta rasedad, n = 1865 Multivitamiinid I 0,63 (0,38 1,05) 0,078 0,63 (0,38 1,05)** 0,079 II 0,53 (0,31 0,92) 0,023 0,54 (0,31 0,93)** 0,025 * Logistilise regressiooni mudel, kohandatud varasemale enneaegsele sünnitusele, loodete arvule (mitmikud, üksikrasedus), rasestumismeetodile, raseda kehamassiindeksile ja vanusele. ** Logistilise regressiooni mudel, kohandatud raseda kehamassiindeksile ja vanusele. *** Riskitegurid: varasem enneaegne sünnitus, mitmikrasedus, kunstliku viljastamise teel tekkinud rasedus. 266

7 1 Women s Clinic, Tartu University Hospital, Tartu, Estonia, 2 Department of Obstetrics and Gynecology, University of Tartu, Tartu, Estonia, 3 Institute of Biomedicine and Translational Medicine, Faculty, University of Tartu, Tartu, Estonia Correspondance to: Iveta Mikeltadze kliinikum.ee Keywords: vitamins, food supplements, pregnancy outcome, complications, preterm birth 268 naistel. Kõrgem haridustase võib seostuda vitamiinide ja toidulisandite sagedasema tarvitamisega mittesuitsetajate hulgas. Praeguse uuringu põhjal leiti, et D- ja E-vitamiini, kaltsiumit ja magneesiumit sisaldavate ravimite ja multivitamiinide profülaktiline kasutamine ei seondu rasedusdiabeedi, preeklampsia, väikesekaalulise vastsündinu, rasedushüpertensiooni esinemissagedusega. Samuti lõppevad rasedused keisrilõikega niisama sageli nii vitamiinide ja toidulisandite tarvitajatel kui ka mittetarvitajatel. Leidsime, et rasedatel, kes olid I trimestril C-vitamiini sisaldavaid preparaate ja multivitamiine tarvitanud, esines vähem enneaegset sünnitust. Eraldi oli fookus enneaegse sünnituse riskitegurite esinemisel ning nende võimalikul seosel vitamiinide ja toidulisandite tarvitamisega. Huvitaval kombel leidsime, et multivitamiinide kasutamisest oli enneaegse sünnituse riski vähendamisel abi pigem riskiteguriteta rasedatel, kuid mitte neil, kellel esineb enneaegse sünnituse riskitegureid (varasem enneaegne sünnitus, mitmikrasedus, rasedus kunstliku viljastamise teel, väike kehamassiindeks). Tõenäoliselt oli see tingitud vitamiinide vähesest toimest. Enneaegse sünnituse käivitamisel olid olulisemad muud riskitegurid ning multivitamiinide kasutamisest tuleneval võimalikul efektil ei ole suurt tähtsust. Samas, kui muid riskitegureid ei ole, siis võib multivitamiinidel teatav roll olla. See leid vajab edasisi uuringuid, eelkõige tuleks uurida, kas vitamiinide ja mineraalainete kontsentratsioonil veres on seos enneaegse sünnitusega. Vitamiinide ja mineraalaineid sisaldavate preparaatide tarvitamine on vajalik kindlatele sihtrühmadele (näiteks eridieedil olevad rasedad, vaegtoitumusega rasedad, maovähendusoperatsioonijärgse seisundiga rasedad jts). Ei ole tõestatud, et nende ainete profülaktiline kasutamine parandaks rasedustulemit kõikidel rasedatel võrdsel määral. Käesoleva uuringu nõrgaks küljeks ongi asjaolu, et mineraalaine- ja vitamiinipreparaatide kasutamist raporteerisid rasedad ise ning vitamiinide ja mineraalide kontsentratsiooni veres ei määratud. Seetõttu ei saa hinnata vitamiinitaseme seost rasedustulemiga. Uuringu tugevuseks on aga see, et nii mahukat ja detailset uuringut vitamiinide ja toidulisandite kasutamise kohta raseduse ajal ei ole meie teada varem Eestis korraldatud. Uuring kinnitas, et rasedusaegsete tüsistuste ennetamisel vitamiinide ja mineraalainete tarbimisest suurt abi ei ole. Siiski selgus, et multivitamiinide ja vähemal määral C-vitamiini sisaldavate preparaatide tarvitamine võib vähendada enneaegse sünnituse šanssi kuni 2 korda, kui muid riskitegureid enneaegseks sünnituseks ei ole. SUMMARY Use of vitamin and food supplements during pregnancy Iveta Mikeltadze 1, 2 1, 2, 3, Kristiina Rull Object. The study aimed to compare the pregnancy outcome among multivitamin users and non-users during pregnancy. Methods. The prospective HAPPY PREG- NANCY cohort study (Development of novel non-invasive biomarkers for fertility and healthy pregnancy, ) recruited 2334 unselected pregnant women at the Women s Clinic, Tartu University Hospital, Estonia. Use of multivitamins and food supplements was assessed by using questionnaires during each trimester (response rate 94 98%), information about the pregnancy course and outcome was obtained from medical records. Results. 56%, 66.9% and 65.4% of the pregnant women used multivitamins during the first, second and third trimesters, respectively. The prevalence of gestational hypertension (overall prevalence in the whole cohort 3%), preeclampsia (2.7%), gestational diabetes (5.7%), birth of smallfor-gestational-age baby (8.4%), caesarean section rate (17.1%) did not differ among the multivitamin users and non-users. Among the multivitamin users during the first and second trimesters, only 4.6% and 3,8% of the cases resulted in preterm birth (PTB, < 37. gestational weeks) versus 6.8% and 7.1% among the multivitamin non-users (p = and 0.002, respectively). Vitamin C users during the first trimester of pregnancy had less PTB (4,3%) compared to the vitamin C non-users (7%; p = 0.014). In women with known risk factors (previous PTB, twins,

8 smoking, IVF pregnancy, low body-mass index; n = 418) multivitamin supplementation did not reduce the risk for PTB (OR 0.63 [95% CI ], p = 0.23), whereas in those without risk factors (n = 1865), multivitamin use during the second trimester reduced the risk two times (OR 0.51 [95% CI ], p = 0.01). Overall, multivitamin use during the second trimester reduced the risk for PTB. Conclusions. Use of multivitamins during the second trimester of pregnancy may reduce the risk for PTB among low-risk women. In the presence of the risk factors for PTB, the effect of multivitamin supplementation remains limited. KIRJANDUS/ REFERENCES 1. Fairfield KM. Vitamin supplementation in disease prevention. UpToDate Eesti toitumis ja liikumissoovitused Tervise arengu instituut. Kättesaadav: 3. Zhao JG, Zeng XT, Wang J, Liu L. Association between calcium or vitamin D supplementation and fracture incidence in community-dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2017;318: Cetin I, Berti C, Calabrese S. Role of micronutrients in the periconceptional period. Hum Reprod update 2010;16: Baker PN, Wheeler SJ, Sanders TA, et al. A prospective study of micronutrient status in adolescent pregnancz. Am J Clin Nutr 2009;89: Haider BA, Bhutta ZA. Multiple/micronutrient supplementation for woman during pregnancy. Cochrane database Syst Rev 2015;11:CD Hansson SR, Nääv Å, Erlandsson L. Oxidative stress in preeclampsia and the role of free fetal hemoglobin. Front Physiol 2014;5: Sánchez-Aranguren LC, Prada CE, Riaño-Medina CE, Lopez M. Endothelial dysfunction and preeclampsia: role of oxidative stress. Front Physiol 2014;5: Agarwal A, Aponte-Mellado A, Premkumar BJ, Shaman A, Gupta S. The effects of oxidative stress on female reproduction: a review. Reprod Biol Endocrinol 2012;10: Rodrigo R, Parra M, Bosco C, Fernández V, Barja P, Guajardo J, Messina R. Pathophysiological basis for the prophylaxis of preeclampsia through early supplementation with antioxidant vitamins. Pharmacol Ther 2005;107: Purswani JM, Gala P, Dwarkanath P, Larkin HM, Kurpad A, Mehta S. The role of vitamin D in pre-eclampsia: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth 2017;17: Hyppönen E, Cavadino A, Williams D, et al. Vitamin D and preeclampsia: original data, systematic review and meta-analysis. Ann Nutr Metab 2013;63: Smith TA, Kirkpatrick DR, Kovilam O, Agrawal DK. Immunomodulatory role of vitamin D in the pathogenesis of preeclampsia. Expert Rev Clin Immunol 2015;11: Redman CW, Sargent IL, Staff AC. IFPA Senior Award Lecture: Making sense of pre-eclampsia Two placental causes of preeclampsia? Placenta 2014;28:S20eS Naghshineh E, Sheikhaliyan S. Effect of vitamin D supplementation in the reduce risk of preeclampsia in nulliparous women. Adv Biomed Res 2016;5: Azami M, Azadi T, Farhang S, Rahmati S, Pourtaghi K. The effects of multi mineral-vitamin D and vitamins (C+E) supplementation in the prevention of preeclampsia: An RCT. Int J Reprod Biomed (Yazd) 2017;15: Fu ZM, Ma ZZ, Liu GJ, Wang LL, Guo Y. Vitamins supplementation affects the onset of preeclampsia. J Formos Med Assoc 2018;117: McDonnell SL, Baggerly KA, Baggerly CA, et al. Maternal 25(OH)D concentrations 40 ng/ml associated with 60% lower preterm birth risk among general obstetrical patients at an urban medical center. PLoS One 2017;12:e Merewood A, Mehta SD, Chen TC, Bauchner H, Holick MF. Association between vitamin D deficiency and primary cesarean section. J Clin Endocrinol Metab 2009;94: Bao W, Song Y, Bertrand KA, et al. Pre-pregnancy habitual intake of vitamin D from diet and supplements in relation to risk of gestational diabetes mellitus: a prospective cohort study. J Diabetes 2018;10: Zarean E, Tarjan A. Effect of magnesium supplement on pregnancy outcomes: a randomized control trial. Adv Biomed Res 2017;6: Bastani P, Hamdi K, Abasalizadeh F, Navali N. Effects of vitamin E supplementation on some pregnancy health indices: a randomized clinical trial. Int J Gen Med 2011;4: Villar J, Purwar M, Merialdi M, et al. World Health Organisation multicentre randomised trial of supplementation with vitamins C and E among pregnant women at high risk for pre-eclampsia in populations of low nutritional status from developing countries. BJOG 2009;116: Kalpdev A, Saha SC, Dhawan V. Vitamin C and E supplementation does not reduce the risk of superimposed PE in pregnancy. Hypertens Pregnancy 2011;30: Rumbold A, Ota E, Nagata C, Shahrook S, Crowther CA. Vitamin C supplementation in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2015;9:CD Makrides M, Crosby DD, Bain E, Crowther CA. Magnesium supplementation in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2014;4:CD Kmietowicz Z. Multivitamin and mineral supplements in pregnancy are unnecessary expense, review finds. BMJ 2016;354:i Sildver K, Veerus P, Lang K. Sünnikaalukõverad Eestis ja sünnikaalu mõjutavad tegurid: registripõhine uuring. Eesti Arst 2015;94: National Institute for Health and Care Excellence Clinical Guideline No 62, Antenatal Care for Uncomplicated Pregnancies, 2003, updated

Enne ja pärast riskirasedust

Enne ja pärast riskirasedust ENNE JA PÄRAST RISKIRASEDUST Anne Kirss SA TÜ Kliinikumi naistekliinik Krooniline haigus ei takista enam rasedaks jäämist Sünnitajate vanus on tõusnud 25 aastaga esmasünnitajaid > 35 a 3-6x (6xUK); (Eestis

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Loote kasvupeetuse diagnostika Tiina Angerjas AS ITK Naistekliinik Mis on kasvupeetus (KP)? Loode ei saa saavutada oma geneetiliselt determineeritud potentsiaalset kaalu KP esineb kuni 10% populatsioonist

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat,

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, sellest 10 viimast aastat viljatusraviarstina Peamisteks

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

EMA ENET

EMA ENET II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 5 Teaduslikud järeldused Ravimi Valebo ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Taustteave Valebo on kombinatsioonpakend,

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Toitumine raseduse ja imetamise ajal

Toitumine raseduse ja imetamise ajal RASEDUS JA TOITUMINE Raseduse ajal saavad mõjutatud kõik keha organsüsteemid ja see seab toitumisele teistsugused nõuded kui mitterasedale. Peale selle on mitmekülgne ja tasakaalustatud toitumine parim

Rohkem

Kliiniliste soovituste koostamine

Kliiniliste soovituste koostamine Kliiniliste soovituste koostamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Hanna-Liisa Roosileht Rasedus ja kehaline aktiivsus Bakalaureusetöö Kehalise kasvatuse ja spo

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Hanna-Liisa Roosileht Rasedus ja kehaline aktiivsus Bakalaureusetöö Kehalise kasvatuse ja spo TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Hanna-Liisa Roosileht Rasedus ja kehaline aktiivsus Bakalaureusetöö Kehalise kasvatuse ja spordi õppekava Juhendaja: Luule Medijainen (MSc) Allkiri:

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

arst2

arst2 Antenataalse diagnostika tähtsusest gastroskiisiga laste ravis Eesti Arst 3; 8 (): Karin Varik, Udo Reino, Ülle Kirsimägi, Indrek Varik 3, Aivar Ehrenberg TÜ Kliinikumi kirurgiakliinik, naistekliinik,

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 13 Kas kõikidel enneaegsetel vastsündinutel mõjutab ravitulemusi normotermia tagamine võrreldes hüpotermiaga ja iatrogeense hüpertermiaga? Kriitilised

Rohkem

Magistritöö Ronald Gutmann

Magistritöö Ronald Gutmann Tartu Ülikool Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut ENESERAPORTEERITUD TERVISEKAEBUSTE SEOS HÄIRIVATE KESKKONNATEGURITEGA: EESTI TERVISEUURING 2006 Magistritöö rahvatervishoius Ronald Gutmann Juhendaja:

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 20 Kas hingamishäiretega enneaegsetel vastsündinutel kasutada parema ravitulemi saavutamiseks varast surfaktantravi võrreldes hilise surfaktantraviga?

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks Kai Saks TÜ Sisekliiniku geriaatriadotsent TÜK Sisekliiniku arst-õppejõud Edukalt vananev inimene: tuleb oma eluga iseseisvalt toime vähemalt 85.-90. eluaastani on eluga rahul võib elada 100-aastaseks

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 13 Kas kõikidel kroonilise neeruhaigusega patsientidel sõltub komplikatsioonide teke: - neerufunktsiooni muutusest vs mitte - põhidiagnoosist vs

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Analüüsi Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT 7 17 a M/N < 37 U/L 1 6 a M/N < 29 U/L < 1 a M/N < 56 U/L Albumiin plasmas P-Alb 15 18 a M/N

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused teatud optimaalsel tasemel vs mitte? Tulemusnäitajad:

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

B6 ja P

B6 ja P Vitamiin B 6 RIKA ANSO 9.12. 2016 Bioaktiivsed vormid: püridoksiin (PN) püridoksiin 5'- fosfaat lüh (PNP) püridoksamiin (PM) püridoksamiin 5'- fosfaat lüh (PMP) püridoksaal (PL) püridoksaal 5'-fosfaat

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Inhalatsioonanesteetikud lasteanesteesias2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Inhalatsioonanesteetikud lasteanesteesias2 [Compatibility Mode] Inhalatsioonanesteetikud lasteanesteesias Reet Kitus 28 mai 2010 2 osapoolt: Patsient (lapsevanem) Anestesioloog Ohutu Kiire toimega Võimalikult vähe kõrvaltoimeid 1 Lapsevanemate eelistused mida vältida?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem