Tartu Ülikool. Psühholoogia Instituut

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu Ülikool. Psühholoogia Instituut"

Väljavõte

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DSpace at Tartu University Library Tartu Ülikool Psühholoogia Instituut Kris Härsing SÖÖMISKÄITUMISTE RÜHMITAMINE JA SEOSTE LEIDMINE KEHAMASSIINDEKSIGA ENESEKOHASTE HINNANGUTE ALUSEL Seminaritöö Juhendaja: Uku Vainik Läbiv pealkiri: Söömiskäitumismustrid ja seos KMIga Tartu 2015

2 Söömiskäitumismustrid ja seos KMIga Kokkuvõte Uurimistöö eesmärk on uurida söömiskäitumist kajastavate küsimuste struktuuri, rühmitada söömiskäitumised faktoriteks ning vaadelda seoseid kehamassiindeksi (KMI), erinevate söömiskäitumiste ja eluviisi kirjeldavate muutujate vahel. Valim koosnes 864st inimesest vanuses Faktoranalüüsi tulemusel leiti 13 faktorit, mis koondasid 39 küsimust. Viiest ebatervislikuks loetud söömiskäitumisfaktorist osutus KMIga statistiliselt olulisel määral korreleeruvaks kaks: Kehakaalu reguleerimine ja edukus, Läbimõeldus söömisel. Lisaks korreleerusid KMIga: Lõuna- ja õhtusöögi tervislikkus, Õhtusöök. Uurimistöös ei leitud, et KMIga korreleeruksid märkimisväärselt hommikusöök, vahepalade ja lõunasöögi tarbimisharjumused, kontrolli omamine toidu koostise ja koguse üle, söömisega seotud emotsioonid, stabiilsus ja teadvustatus söömisel. Leiti, et väiksem KMI on inimestel, kes on kehaliselt aktiivsemad vabal ajal, kasutavad rohkem arvutit ning magavad puhkepäevadel optimaalselt (7-8h). Saadud tulemused aitavad edaspidistes uurimustes keskenduda just KMIga seotud söömiskäitumiste uurimisele. Abstract CLASSIFICATION OF EATING BEHAVIOURS AND FINDING LINKS TO BODY MASS INDEX ACCORDING TO SELF-ASSESMENT The purpose of this thesis is to examine the structure of a set of eating behaviour questions, classify them into factors and to study the links between body mass index (BMI), various eating behaviours and lifestyle variables. The sample consisted of 864 individuals, aged According to factor analysis 13 factors were extracted, which grouped together 39 questions. Two out of five eating behaviour factors that were considered unhealthy correlated with BMI in a statistically significant way: Body weight regulation and success, Elaborate eating. BMI also correlated with: Healthiness of lunch and dinner, Dinner. At the same time, there was a lack of correlation between BMI, eating breakfast, snacking, eating lunch, having control over the ingredients and quantity of food, emotions related to eating, eating stability and mindfulness when eating. Individuals who slept optimally (7-8h) on weekends, were physically more active during leisure and used the computer more were found to have lower BMI. These results aid researchers in the future in focusing on eating behaviours that are linked with BMI. 2

3 Söömiskäitumismustrid ja seos KMIga Sissejuhatus Maailma Terviseorganisatsiooni (World Health Organization, 2014a) sõnul on ülekaalulisus ja sellest tingitud haigused (diabeet, südame- ja veresoonkonnarikked, liigesehädad, vähk) üks põhilisi põhjuseid globaalses suremuses. Selle tulemusena sureb igal aastal 3,4 miljonit täiskasvanut maailmas. Viimase 35 aastaga on ülekaaluliste hulk maailmas peaaegu kahekordistunud, aasta seisuga oli 35% üle 19-aastasest elanikkonnast ülekaalulised ning 11% rasvunud (World Health Organization, 2014a). See tähendab, et ligi pool täiskasvanud elanikkonnast on hetkeseisuga kas ülekaalulised või rasvunud ning viimaste aastate trende vaadates võib eeldada nende numbrite jätkuvat kasvamist. Sarnaseid tendentse võib kahjuks täheldada ka Eestis, kus aasta seisuga oli 49% Tervise Arengu Instituudi küsitlusele vastanuist ülekaalus või rasvunud (Tervise Arengu Instituut, 2014). Ülekaalulisuse ja rasvumise määramiseks kasutatakse täiskasvanute puhul kehamassiindeksit (edaspidi KMI), mis näitab kaalu ja pikkuse vahekorda. Selle arvutamiseks jagatakse indiviidi kaal tema pikkuse ruuduga meetrites. Rahvusvaheliselt on kokku lepitud, et KMI<18,5 väljendab alakaalu, 18,5<KMI<25 väljendab normaalkaalu ning KMI üle 25 väljendab ülekaalu. Kui KMI on üle 30, on tegemist juba rasvumisega (World Health Organization, 2014b). Blundell ja Cooling (2000) jõudsid järeldusele, et ülekaalulisusel ei ole ühte kindlat põhjust, vaid inimeste individuaalsed söömiskäitumised viivad erisuguseid teid mööda ülekaaluni. On kindlaks tehtud, et üks kõige efektiivsemaid strateegiaid ülekaalulise ohjeldamiseks on korrigeerida inimeste igapäevaseid toitumisotsuseid ja suhtumist söömisesse (Oda- Montecinos, Saldaña, Andrés, 2013). Seetõttu on uurimustöö toidukäitumise valdkonnas oluline, kuna võimaldab välja töötada meetodeid rahvastiku kasvava ülekaalulisusprobleemi lahendamiseks (Oda-Montecinos et al., 2013). Söömiskäitumine viitab nii kvalitatiivsetele kui ka kvantitatiivsetele joontele toidu valimisel ja söömisel (Poínhos, Oliveira, Correia, 2013) ning seda võib defineerida toitumisega seonduvate tegevustena, mida inimesed sooritavad bioloogiliste, psühholoogiliste ning sotsiaal-kultuuriliste stiimulite tõukel (Oda-Montecinos et al., 2013). On leitud, et normaalkaalus ja ülekaalus olevate inimeste toitumisharjumuste vahel on olulisi erinevusi (Mesas et al., 2012). Mesas et al. (2012) on esitlenud kõnealuseid söögikäitumisi ühtse koondnimetuse all rasvumisega seotud söömiskäitumised (obesity related eating 3

4 Söömiskäitumismustrid ja seos KMIga behaviours OREB). Ülekaalulised kipuvad sööma kiiremini ja suuremaid portsjone, valima eriti kaloririkkaid roogi ning üles näitama erinevaid ebanormaalseid söömisharjumusi nagu näiteks toidu peitmine või liigsöömine (Oda-Montecinos et al., 2013). Lisaks seostatakse hommikusöögi vahelejätmist ja hommikusöögi või õhtusöögi väljas söömist kõrgenenud ülekaalulisuse riskiga (Ma et al., 2003). Samuti on kindlaks tehtud, et toitumise piiramist ehk dieedi pidamist, mida peetakse iseloomulikuks just kõrgema kehakaaluga inimeste puhul, saab seostada kaalutõusuga (Hill, 2004). Antud fenomeni seletati sellega, et inimestel, kes oma toitumist piiravad ja isusid alla suruvad, on suurem tõenäosus üle süüa. Hilli (2004) sõnul võib tekkida n-ö viimase-söömaaja-efekt, mis väljendub selles, et enne dieedile keskendumist õgitakse kõiki neid toite, mida dieedil olles vältima peaks. Teine variant on, et enese piiramine toitumisel tekitab tugeva psühholoogilise vajaduse keelatud vilja järele ja ühel hetkel murdutakse ning antakse isudele järele (Hill, 2004). Seeläbi võib tulemuseks olla, et lühiajalise dieediga säästetud kalorid süüakse ühekordse õgimishoo järel tagasi topeltkoguses. Hea ülevaate antud valdkonna uuringutest annab aastal avaldatud artikkel, kus koondati tulemused 153st teadusartiklist, milles uuriti erinevate söömiskäitumiste seoseid ülekaaluga (Mesas, Muñoz-Pareja, López-García, Rodríguez-Artalejo). Välja toodi järgmised söömiskäitumised: söögikorra (enamasti hommikusöögi) vahelejätmine, einete sagedus päevas, näksimine söögikordade vahel, ebakorrapärane söömine, söömine kodust väljas (nt restoranides/kohvikutes), kiirtoidu söömine, kaasaostetava toidu söömine, suured portsjonid, kuni täiskõhutundeni söömine, kiiresti söömine. Leiti, et kuigi kõik need söömiskäitumised paistavad olema seotud ülekaaluga, oleks vaja süstemaatilisemat lähenemist, et teha põhjapanevaid ja spetsiifilisi järeldusi, kuna tõendid uurimise all olnud seostest on liialt napid ja laialivalguvad (Mesas et al., 2011). Lisaks on ebaselge, kas need käitumised rühmituvad esinduslikeks ja sisukateks söömiskäitumisfaktoriteks. Spetsiifiliste faktorite ilmnemine teeks oluliselt lihtsamaks ülekaalu põhjuste uurimise, võimaldades keskenduda söömiskäitumise tahkudele, mis on empiiriliselt erinevad. Need tulemused vihjavad, et lisaks sellele, mida me sööme, mõjutab meie kehakaalu ka see, kuidas me sööme. Lisaks söömiskäitumistele on ülekaalu seostatud ka indiviidi erinevate argiharjumustega ning üleüldse eluviisiga. Mitmed uurimused kinnitavad, et ebapiisavat und saab siduda kõrgenenud KMI ja ülekaaluga (Gildner, Liebert, Kowal, Chatterji, Snodgrass, 2014; Jean-Louis et al., 2014; Ford et al., 2014). On leitud, et väga lühikese unega (<5h) inimestel on 30% suurem 4

5 Söömiskäitumismustrid ja seos KMIga risk ülekaalulisusele ning lausa kaks korda suurem tõenäosus rasvumisele kui 7 8h magavatel indiviididel (Jean-Louis et al., 2014). Siiski pole ka ülemagamine tervislik, epidemioloogilised uuringud on tõestanud, et 7 8h ööund on optimaalne ning sellest rohkem või vähem magamine mõjub tervisele ja kehakaalule halvasti (Jean-Louis et al., 2014). Ülekaalulisust on ühendatud ka teleri ja arvuti ees veedetud ajaga, nimelt seostatakse sagedast teleri vaatamist (>3h/päevas) kõrgenenud KMIga (Tucker & Tucker, 2011) ning arvatakse, et rahvastiku suurenenud interneti kasutamine on seotud kasvava ülekaaluepideemiaga, kuna see toetab istuvat eluviisi (Matusitz & McCormick, 2012). Rasvumisega seotud söögikäitumisi ja ülekaalulisust on seostatud ka vähese füüsilise aktiivsusega (Mesas et al., 2012; Tucker & Tucker, 2011). Mesas et al. (2012) leidsid, et inimesed, kellel esineb rohkem kui viis rasvumisega seotud söögikäitumist, on füüsiliselt vähem aktiivsed kui need, kellel esineb ainult üks rasvumisega seotud söögikäitumine või ei esine neid üldse. Varasemalt on leitud ka seoseid kõrgenenud KMI ja madala haridustaseme vahel just naiste seas (Oda-Montecinos et al., 2013; Nozue et al., 2007). Selline seos lubab eeldada, et kõrgem haridustase on justkui kaitsev faktor ülekaalu eest (Oda-Montecinos et al., 2013). Ülekaalulisuse uurimisel on võrdselt oluline pöörata tähelepanu nii ülekaalulisust põhjustavatele kui ka seda vältida aitavatele faktoritele. Ülekaalu vältimist hõlbustavate faktoritena on välja toodud aeglaselt söömine (Oda-Montecinos et al., 2013), päevase toidu jaotamine enamateks söögikordadeks (Bertone et al., 2003) ja teadvustatus (mindfulness) söömisel (Jordan, Wang, Donatoni, Meier, 2014). Teadvustatus tähendab, et inimene on keskendunud käesolevale tegevusele täie teadlikkusega; on leitud, et see vähendab kontrollimatut söömist, kalorirohkeid spontaanseid söögikordi ning suurendab tõenäosust valida vahepalaks maiustuse asemel puuvili (Jordan et al., 2014). Käesolevas seminaritöös keskendutakse sellele, kuidas süüakse ja millised on need söömiskäitumised, mis viivad ülekaaluni, ning millised aitavad rasvumist vältida. Eesmärk on uurida Uku Vainiku poolt koondatud söömiskäitumise küsimuste põhjal, kas teadaolevad üksikkäitumised koonduvad sisukateks faktoriteks ehk söömiskäitumismustriteks. Nende faktorite ilmnemisel saab uurida täpsemalt seoseid kõrgenenud KMI ja spetsiifiliste söömiskäitumiste vahel, keskendudes ainult olulistele. Lisaks soovib töö autor teada saada, kas eestlaste valimi peal leiavad kinnitust varasematest uurimustest välja tulnud seosed ülekaalu ja unetundide, kehalise aktiivsuse, teleri/arvuti kasutamise ning haridustaseme vahel. Töö autorile teadaolevalt pole sellist uurimust varem eestlaste seas läbi viidud. Maailma 5

6 Söömiskäitumismustrid ja seos KMIga teaduskirjanduses on sarnaseid uurimusi palju, kuid endiselt puudub selgus üldtunnustatud söömiskäitumismustrite osas. Varasemate uuringutulemuste põhjal püstitati järgmised hüpoteesid: 1. KMI on positiivselt seotud ebatervislike söömiskäitumismustritega. 2. KMI on negatiivselt seotud optimaalsete unetundidega, kehalise aktiivsusega, vähese teleri vaatamise ja arvuti kasutamisega, kõrgema haridustasemega. Meetod Valim Seminaritöös kasutati andmeid isiksuse ja söömiskäitumise vaheliste seoste uuringust, mis viidi läbi aastal. Küsitlust täitis kokku 1023 inimest, kuid osa vastajatest eemaldati erinevatel põhjustel: küsimustikule vastamine oli pooleli jäetud, eesti keele oskus polnud piisav, kehamassiindeks oli ebanormaalselt kõrge (KMI>50), naised, kes olid rasedad või imetasid (kuna nende toitumine erineb toitumisest tavaolukorras), alaealised (kuna nende keha pole veel täielikult välja arenenud). Lõplikku valimisse kaasati 864 inimest, kellest enamuse moodustasid naised (89%), eestlased (98%), kõrgharidusega (56%), töötavad (62%). Üliõpilasi oli valimis 33%. Peale alaealiste eemaldamist jäi valim vanusevahemikku (keskmine 30,6, SD=9,6), seejuures oli vanus märkimata jäänud kahel inimesel, kuid võis eeldada, et nad on täisealised, kuna olid märkinud end kõrgharituteks. Kehamassiindeksi alusel jaotus valim järgmiselt: 7% alakaalus, 65% normaalkaalus, 18% ülekaalus ning 10% rasvunud. Valimi keskmine KMI oli 23,6 kg/m 2 (SD=4,7; andmed puudusid ühe vastaja kohta). Küsimustik Küsimustik koostati Uku Vainiku poolt, et uurida erinevaid toitumise ja KMIga seotud konstrukte. Küsimustik koosnes 94st küsimusest, millest 18 olid taustküsimused, 17 küsimused üldise tervisliku seisundi ja eluviisi tervislikkuse kohta ning 59 küsimust kajastasid vastaja söömiskäitumisi. Käesolevas seminaritöös kõiki küsimusi analüüsi ei kaasatud, välja on toodud vaid asjakohased küsimused. 6

7 Söömiskäitumismustrid ja seos KMIga Taust. Osalejatelt küsiti nende sugu, vanust, rahvust, haridustaset, majanduslikku olukorda, tööalast seisundit (töötav, töötu, õppiv jms) ning uneaja pikkust töö- ja puhkepäevadel. Tervise küsimused (Lisa 1). Antud küsimuste eesmärk oli hinnata vastajate eluviisi tervislikkust ja üldist tervislikku seisundit. Töö autor kaasas küsimused, kus uuriti, milline on vastajate kehaline aktiivsus töö juures ja vabal ajal, kui palju veedetakse aega teleri ning arvuti ees. Lisaks küsiti vastajatelt nende kaalu ja pikkust, et selle põhjal välja arvutada nende kehamassiindeks. Söömiskäitumine (Lisa 2). Need küsimused kajastasid inimeste söömisharjumusi, seejuures keskendudes pigem sellele, kuidas inimesed söövad, mitte mida nad söövad. Enamusele küsimustele sai vastata 5 6 palli skaalal. Andmeanalüüsi lihtsustamise huvides jäeti välja avatud vastustega küsimused, mida oli kokku 14, seega kaasati analüüsi 45 söömiskäitumise küsimust. Söömiskäitumise küsimuste koostamisel lähtuti erinevatest allikatest, aluseks võeti Mesase (2011) ülevaateartikkel, samuti kaasati infot Tervise Arengu Instituudi andmebaasist. Protseduur Uuringus osalejad leiti mugavusvalimi põhimõttel. Inimesi kutsuti uuringus osalema interneti vahendusel, saates e-kirju Tartu Ülikooli erinevatesse postiloenditesse ja levitades kutset Tartu Ülikooli teadusuudiste portaalis Novaator ( Küsimustikku sai täita Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudi veebiuuringute keskkonnas ( Uuringus osalemine oli vabatahtlik ning osalejatele pakuti võimalust saada tagasisidet oma isiksuseomaduste kohta. Käesoleva seminaritöö andmed on kogutud vahemikus oktoober 2013 jaanuar Andmeid töödeldi programmiga Microsoft Excel 2010 ning analüüsiti programmidega IBM SPSS Statistics 20.0 (kirjeldav statistika, t-test) ja R (korrelatsioonianalüüs, paralleelanalüüs, eksploratiivne faktoranalüüs). Analüüsides kasutati kõikide lõplikku valimisse kuulunud osalejate andmeid (n = 864). Puuduvate vastuste korral rakendati paarikaupa väljajätmist. Söömiskäitumise küsimustiku osas andmelünki ei esinenud. 7

8 Söömiskäitumismustrid ja seos KMIga Tulemused Eksploratiivse faktoranalüüsi eesmärk oli uurida küsimustiku latentset struktuuri ning teada saada, mil määral see erinevad söömiskäitumismustreid ehk faktoreid kajastab. Selleks, et määrata faktorite arvu, viidi kõigepealt läbi paralleelanalüüs, mille soovitusel sisaldaks sobiv lahend kas 10 komponenti või 13 faktorit. Esialgsesse faktoranalüüsi kaasati 45 küsimust (vt Lisa 2), see viidi läbi minimaalsete jääkväärtuste (minres) meetodil, faktoritel lubati omavahel korreleeruda (vt Lisa 3) ning kasutati kaldsuunalist (oblimin) pööramist. Küsimusi käsitleti järjestiktunnustena. Katsetati erinevaid lahendeid nii 10, 11, 12 kui ka 13 faktoriga, kõige paremini tõlgendatavaks ning käesoleva töö eesmärkidega haakuvaks osutus 13-faktoriline lahend, mis kirjeldas 54% andmete üldhajuvusest. Lahend (vt Tabel 1) koosnes 39st küsimusest, madalate (>0,25) kommunaliteetide tõttu jäeti välja 6 küsimust: Kui kiire on Sinu söömistempo?; Enne maha istumist, kas Sa planeerid ette, kui palju Sa süüa kavatsed?; Kas Sa valid madala kalorsusega, nö "light" toite?; Kas Sa jood enne söömist klaasi vett?; Palun vali väide, mis Sind kõige paremini kirjeldab. "Viimase kuue kuu jooksul on minu kaal ; Kui tihti Sa ennast kaalud?. Kuigi faktorlahendis esines mõningast ristlaadumist, ei leitud, et see käesoleva töö puhul takistuseks oleks, kuna eesmärk oli eelkõige uurida küsimuste rühmitumist. Esimesse faktorisse laaduvad küsimused on kõik seotud hommikusöögi tarbimisega, seega sai faktori nimeks Hommikusöök. Teine faktor koondab endas küsimusi, mis kirjeldavad indiviidi vahepalade ja ooteeinete tarbimise sagedust ning nende einete koguseid ja tervislikkust, faktori nimetuseks Vahepalad ja ooted. Kolmas faktor koosneb küsimustest, mis kirjeldavad indiviidi püüdu, soovi ja edukust oma kehakaalu reguleerida, nimeks Kehakaalu reguleerimine ja edukus. Neljanda faktori alla koonduvad küsimused, mis näitavad, mil määral omab indiviid kontrolli selle üle, mida ja kui palju ta sööb, nimetuseks Kontroll toidu koostise ja koguse üle. Viies faktor kajastab Söömisega seotud negatiivseid emotsioone nii söömise ajal kui ka järgselt ning sellega kaasnevat raskustunnet kõhus. Kuues faktor esindab indiviidi soovi liha süües sellelt nähtav rasv eemaldada, nimetus Nähtava rasva vältimine lihal. Seitsmenda faktoriga on seotud küsimused, mis kajastavad söömisega samaaegseid toiminguid (nt teleri vaatamine) ning seeläbi tähelepanu jaotamist söömisel, faktori nimeks Teadvustatus söömisel. Kaheksas faktor esindab Söömisega seotud positiivseid emotsioone nii söömise ajal kui ka järgselt. Üheksas faktor iseloomustab seda, kas indiviid sööb ühtmoodi nii töö- ja puhkepäevadel kui ka puhkusel, nimetus Söömise stabiilsus igapäevaselt. 8

9 Söömiskäitumismustrid ja seos KMIga Kümnendasse faktorisse laaduvad küsimused, mis näitavad, kas indiviidi toitumine on läbimõeldud ja plaanipärane või esineb planeerimata, ebatavalistel aegadel toidukordi ning süüakse isude ajedel, faktori nimetus Läbimõeldus söömisel. Kümnendasse faktorisse paigutaks töö autor ka küsimuse Kui tihti Sa tavaliselt sööd nädalas öösiti?, mis ristlaadus väga väikeste vahedega (0,21 0,26) nelja erinevasse faktorisse, kuid sobib sisuliselt kõige paremini kümnendasse faktorisse. Üheteistkümnes faktor kajastab Lõuna- ja õhtusöögi tervislikkust. Kaheteistkümnes faktor kirjeldab indiviidi õhtusöögi tarbimise harjumusi, seega nimetuseks Õhtusöök. Kolmeteistkümnes ja viimane faktor koondab küsimusi seoses lõunasöögi tarbimisega, faktori nimeks Lõunasöök. Loetletud faktorid võib jaotada tervislikeks ja ebatervislikeks selle alusel, mis laadi söömiskäitumisi need esindavad, Tabelis 2 on ebatervislikud faktorid tähistatud paksus kirjas. Eeldati, et just ebatervislikud faktorid korreleeruvad KMI kõrgenemisega. Tabelis 2 on esitatud ilmnenud faktorite omavahelised korrelatsioonid ning korrelatsioonid KMIga. Ilmnes, et ebatervislikeks loetud viiest faktorist olid KMIga statistiliselt olulisel määral korreleeritud vaid kaks: Kehakaalu reguleerimine ja edukus (r=0,34, p<0,01) ning Läbimõeldus söömisel (r=0,12, p=0,03). Lisaks ilmnesid statistiliselt olulised seosed veel järgmiste faktoritega: Lõuna- ja õhtusöögi tervislikkus (r=0,21, p<0,01) ning Õhtusöök (r=0,19, p<0,01). KMI seosed ülejäänud faktoritega jäid nõrgaks ja statistiliselt ebaoluliseks. Varasemalt leitud tulemustele (Ma et al., 2003; Mesas et al., 2011) vastupidiselt ilmutasid faktorid Hommikusöök (r=0,07, p=1) ja Vahepalad ja ooted (r=0,05, p=1) väga väikeseid ja statistiliselt ebaolulisi korrelatsioone KMIga. Faktorite omavahelisi korrelatsioone (vt Tabel 2) vaadates võib näha, millised söömiskäitumismustrid on omavahel statistiliselt olulisel määral seotud ja millised üksteisest sõltumatud. Ootuspäraselt ei ole ühtki faktorit, mis poleks mõne teise faktoriga korreleeritud. Tugevamate korrelatsioonidena (>0,20) saab välja tuua Hommikusöök ja Vahepalad ja ooted (r=-0,23, p<0,01), Söömisega seotud negatiivsed emotsioonid ja Kehakaalu reguleerimine ja edukus (r=-0,40, p<0,01), Teadvustatus söömisel (r=-0,24, p<0,01), Söömisega seotud positiivsed emotsioonid (r=0,30, p<0,01). 9

10 Tabel 1. Uuriva faktoranalüüsi tulemused: küsimuste faktorlaadungid ja kommunaliteedid(h 2 ). 10 Söömiskäitumismustrid ja seos KMIga Küsimused h 2 1.Hommikusöök Hommikusöögi_sagedus Hommikusöökide_tervislikkus Hommikusöökide_suurused Vahepalad ja ooted Vahepalade_suurused Vahepalade_tervislikkus Lõunaoote_sagedus Õhtuoote_sagedus Kehakaalu reguleerimine ja edukus Kehakaalu_reguleerimine Oled_olnud_ülekaalus Kaalu_säilitamine Kaalu_langetamise_edukus Dieedil Kontroll toidu koostise ja koguse üle Teed_ise_süüa Palju_toitu_on_taldrikul Lõuna_kodust_eemal Õhtusöök_kodust_eemal Kiirtoit Söömisega seotud neg. emotsioonid Neg_emot_peale_söömist Neg_emot_söömise_ajal Raskustunne_peale_sööki Nähtava rasva vältimine lihal Lihalt_rasva_eemaldamine

11 Söömiskäitumismustrid ja seos KMIga Kanalt_naha_eemaldamine Teadvustatus söömisel Söömise_ajal_ekraan Söömise_ajal_muu_tegevus Söömisega seotud pos. emotsioonid Pos_emot_peale_söömist Pos_emot_söömise_ajal Söömise stabiilsus igapäevaselt Puhkepäevad_vs_tööpäevad Puhkus Läbimõeldus söömisel Ööoote_sagedus Plaanile_vastavus Nälg_vs_isu Portsjonisuurus Lõuna- ja õhtusöögi tervislikkus Õhtusöökide_tervislikkus Lõunasöökide_tervislikkus Õhtusöök Õhtusöögi_sagedus Õhtusöökide_suurused Lõunasöök Lõunasöökide_suurused Lõunasöögi_sagedus Öösel_söömine Märkus: Paksult on tükitud põhifaktorlaadungid, kaldkirjas on ära märgitud ristlaadumised, mille vahe põhilaadungiga on < 0,2 ja mis ise on väärtusega > 0,2. 11

12 Söömiskäitumismustrid ja seos KMIga Tabel 2. Faktorite omavahelised korrelatsioonid ja korrelatsioon KMI-ga. Faktorid KMI 1.Hommikusöök Vahepalad ja ooted -.23** Kehakaalu ** reguleerimine ja edukus 4.Kontroll toidu koostise -.16**.04.18** ja koguse üle 5.Söömisega seotud neg..07* ** -.13** emotsioonid 6.Nähtava rasva vältimine.13**.10** ** lihal 7.Teadvustatus söömisel -.16** ** Söömisega seotud pos..07*.01.07*.01.30** emotsioonid 9.Söömise stabiilsus.07* ** -.07* igapäevaselt 10.Läbimõeldus söömisel.07* ** ** * 11.Lõuna- ja õhtusöögi -.14** -.09** -.12** -.14**.01.13** * ** tervislikkus 12.Õhtusöök ** ** ** 13.Lõunasöök -.17** * ** * * -.12** * Märkus: * p 0,05; ** p 0,01. Paksult on trükitud ebatervislikuks loetud faktorid. 12

13 Uuriti ka seoseid eluviisi kirjeldavate muutujate, haridustaseme ja KMI vahel. Unetundide ja KMI vahelise seose uurimiseks kasutati sõltumatute valimite t-testi. Võrreldi, millised on keskmised KMId optimaalsete unetundidega (7-8h) indiviididel ning neil, kes magavad sellest vähem või rohkem. Tööpäevase une puhul optimaalsete (M=23,37, SD=4,70) ja mitte optimaalsete (M=23,76, SD=4,67) unetundide vahel statistiliselt olulist erinevust ei leitud (t(861)=1,14, p=0,25). Puhkepäevase une puhul leiti, et erinevus optimaalsete (M=23,36, SD=4,44) ja mitte optimaalsete (M=24,04, SD=5,02) unetundide vahel on statistiliselt oluline (t(861)=2,08, p=0,05). Korrelatsioonianalüüsist ilmnes, et kehaline aktiivsus tööl (r=-0,02, p=0,49) ei ole seotud KMIga, kuid üsna tugev ning ootuspärane seos on kehalise aktiivsusega vabal ajal (r=-0,25, p<0,01). Seosed KMI ja teleri vaatamise (r=0,13, p<0,01) ning arvuti kasutamise (r=-0,14, p= 0,00) vahel leiti olevat statistiliselt olulised. Samuti osutus oluliseks seos KMI ja haridustaseme (r=0,12, p<0,01) vahel. Kuigi mitme muutuja (sh KMI) jaotus ei vasta täielikult normaaljaotusele, võib Kimi (2013) sõnul suurte valimite (>300) puhul lugeda normaaljaotuslikuks ka muutujaid, mille asümmeetriakordaja absoluutväärtus jääb alla 2 ja ekstsessi absoluutväärtus ei ületa 4 (asümmeetria -0,64...1,47, ekstsess -1,32 2,73). Seetõttu on kõikide korrelatsioonianalüüside puhul välja arvutatud Pearsoni korrelatsioonikordaja. Arutelu Käesoleva töö eesmärk oli uurida, kas ja kuidas rühmituvad mitmesugused söömiskäitumisi kajastavad küsimused faktoriteks ehk söömiskäitumismustriteks ning seejärel uurida seoseid kehamassiindeksi ning erinevate söömiskäitumiste ja eluviisi kirjeldavate muutujate vahel. Faktoranalüüsi tulemusel leiti 13 faktorit, mille alla rühmitus kokku 39 küsimust. Madalate kommunaliteetide tõttu otsustati välja jätta kuus küsimust. See ei tähenda, et need küsimused oleksid mingil määral teistest kehvemad olnud, vaid nad lihtsalt ei sobitunud ühegi teise küsimusega kokku ning oleksid moodustanud igaüks omaette faktori. Kuna eesmärk oli küsimusi rühmitada ja sel viisil küsimustiku mahtu vähendada, võeti eelduseks, et igasse faktorisse kuuluks vähemalt kaks küsimust. Töö alguses püstitatud hüpoteesid said osaliselt kinnitust. Viiest ebatervislikuks loetud söömiskäitumismustrist osutus KMIga statistiliselt olulisel määral korreleeruvaks kaks: Kehakaalu reguleerimine ja edukus ning Läbimõeldus söömisel. Olulisel määral korreleerusid 13

14 KMIga ka faktorid Lõuna- ja õhtusöögi tervislikkus ning Õhtusöök. Nendest tulemustest võib järeldada, et KMId mõjutavad söömist piiravad käitumised, mille otsene eesmärk ongi kehakaalu reguleerida, läbimõeldus ja plaanipärasus toitumisel, õhtusöögi tarbimisharjumused ning õhtu- ja lõunasöögi tervislikkus. Sellest lähtudes võiks ebatervislike ja vältimist vajavate söömiskäitumistena edaspidi keskenduda käitumistele, mis mingil moel söömist piiravad. Käesolevast tööst ei selgunud, et KMIle omaksid märkimisväärset mõju hommikusöögi, vahepalade ja lõunasöögi tarbimisharjumused, kontrolli omamine toidu koostise ja koguse üle, söömisega seotud emotsioonid (negatiivsed ja positiivsed) ning stabiilsus ja teadvustatus söömisel. Kuna varasemalt on selliseid seoseid leitud (Bertone et al., 2003, Ma et al., 2003; Mesas et al., 2011; Jordan et al., 2014), võib spekuleerida, kas küsimused olid ebaselgelt püstitatud või sellise valimi puhul ei olegi olulisi seoseid. Valimi puuduste üle on põhjalikumalt arutletud selle peatüki lõpus. Eluviisi ja haridustaset kirjeldavate muutujate puhul leiti ootuspäraselt, et vabal ajal kehaliselt aktiivsemate, vähem telerit vaatavate ning puhkepäevadel optimaalselt magavate inimeste KMI on väiksem. Ootamatu oli leid statistiliselt olulise seose puudumise kohta keskmise KMI ja tööpäevaste unetundide vahel. Jääb ebaselgeks, miks omasid KMIle mõju vaid puhkepäevade unetunnid ning mitte tööpäevade unetunnid. Üllatuslikult ilmnes ka, et pikalt arvuti taga aega veetvate indiviidide KMI on väiksem, kuigi varasemalt on leitud vastupidist (Matusitz, McCormick, 2012). Samuti vastupidiselt ootustele ilmnes haridustaseme ja KMI vahel positiivne korrelatsioon. Varasemalt on leitud seoseid kõrgenenud KMI ja madalama haridustaseme vahel just naiste seas (Oda-Montecinos et al., 2013; Nozue et al., 2007), kuid meeste eemaldamine valimist tulemust ei muutnud, kuna mehi oli valimis niigi vähe. Võib spekuleerida, et kõrgem haridustase on eelduseks kõrgemale palgale, mis omakorda võimaldab külluslikumat eluviisi, kuid selline spekulatsioon nõuaks veel eraldi uurimist. Faktorite vahelistes korrelatsioonides esines kohati põnevaid tulemusi. Näiteks ilmnes, et tugevas negatiivses korrelatsioonis on Kehakaalu reguleerimine ja edukus ning Söömisega seotud negatiivsed emotsioonid (r=-0.40, p=0.00). Sellest võib järeldada, et inimesed, kes on parasjagu või on varem olnud ülakaalus ning tegelevad oma kehakaalu reguleerimisega (eelkõige langetamisega), tajuvad vähem söömisega seotud negatiivseid emotsioone. Täiesti ootuspärane oli seos faktorite Hommikusöök ja Vahepalad ja ooted (r=-0,23, p<0,01) vahel, millest saab välja lugeda, et inimesed, kes ei tarbi hommikusööki, söövad rohkem vahepalu ning vastupidi. Veel ilmnes seos faktorite Söömisega seotud negatiivsed emotsioonid ja 14

15 Teadvustatus söömisel vahel (r=-0,24, p<0,01) ning kui pöörata tähelepanu faktorite sisule, järeldub siit, et inimesed, kes keskenduvad söömisele ning ei tegele samal ajal muude tegevustega, kogevad vähem söömisega seotud negatiivseid emotsioone. Märkimisväärne seos oli ka faktorite Söömisega seotud positiivsed emotsioonid ning Söömisega seotud negatiivsed emotsioonid vahel (r=0,30, p<0,01), millest nähtub, et inimesed, kes kogevad rohkem söömisega seotud positiivseid emotsioone, kogevad ka söömisega seotud negatiivseid emotsioone. Võib arvata, et sedalaadi inimesed on lihtsalt söömise ja toidu suhtes emotsionaalsemad, kuid põhjuslikkust ei ole siit võimalik välja lugeda. Töö põhilise puudusena võib välja tuua valimi vähese esinduslikkuse sugude lõikes. Kuna naised moodustasid valimist 89%, ei saa selle valimi peal teostada sugudevahelisi võrdlusi, käesolevas töös polnud see ka eesmärgiks. Sellest lähtuvalt ei vasta kehamassiindeksi jaotus valimis Tervise Arengu Instituudi (2014) andmetele. Sellel võib olla erinevaid põhjuseid, esiteks juba välja toodud naiste suur ülekaal valimis, lisaks moodustasid 1/3 valimist üliõpilased ning valimi keskmine iga oli 30,6 see kõik näitab, et valim ei ole esinduslik Eesti rahva suhtes. Nagu eelnevalt mainitud, tegemist oli mugavusvalimiga. Selleks, et uurimustulemusi saaks laiendada Eesti populatsioonile, peaks valim sisaldama rohkem mehi, vanemaid inimesi, samuti kutseharidusega inimesi ning erialase hariduseta inimesi. Sellise valimi puhul saaks teostada ka sugudevahelisi ning erinevate vanuseklasside võrdlusi. Veel tasub mõelda KMI kui mõõtühiku puudustele, nimelt kajastab see inimese kehakaalu tervislikkust ainult kaalu ja pikkuse alusel ega arvesta näiteks lihasmassi ja rasvkoe vahekorda. Inimesed on erinevad ning kõrge KMI ei pruugi ilmtingimata võrduda ülekaaluga, kõrge KMI võib olla ka näiteks sportlasel, kellel on rohkem lihasmassi kui tavainimesel. Sellest hoolimata on KMI hetkel lihtsaim ja kiireim vahend, arvutamaks välja inimese kehakaalu tervislikkust. Samuti on oluline juhtida tähelepanu sellele, et tegemist oli küsimustega, mis kajastasid enesekohaseid hinnanguid. Kuigi küsimustiku täitjad jäid anonüümseks, ei saa siiski enesekohaseid hinnanguid subjektiivseks pidada, eriti küsimustiku puhul, mis uurib küllaltki isiklikke tahke inimese elust. Ei saa välistada, et vastamisel üritati endast kohati parem mulje jätta ning kõik vastused pole läbinisti ausad. Lisaks veel aspekt, et enesekohased hinnangud ei saagi täiesti täpsed olla, kuna inimesed vastavad mälu ja üldistamise põhimõttel. Kindlasti saaks täpsemad tulemused, kui mõõta erinevaid näitajaid elektrooniliste vahenditega, kuid sedasorti uurimus oleks üsna ajamahukas ning kulukas. 15

16 Käesolevast uurimustööst selgus, et leitud söömiskäitumismustritest seostuvad KMIga statistiliselt olulisel määral Kehakaalu reguleerimine ja edukus, Läbimõeldus söömisel, Lõuna- ja õhtusöögi tervislikkus ning Õhtusöök. Lisaks leiti, et vabal ajal kehaliselt aktiivsemate, vähem telerit vaatavate, rohkem arvutit kasutavate, puhkepäevadel optimaalselt magavate ning madalama haridustasemega inimeste KMI on väiksem. Kuna tegemist oli uurivat laadi tööga ning paljusid uurimise all olnud seoseid polnudki varem eestlaste peal uuritud, oleks kindlasti järgmine samm saadud tulemuste esindusliku valimi peal kinnitamine. Teine suund oleks iseraporteeritud tulemuste järele kontrollimine laborikeskkonnas ja seeläbi sotsiaalse soovitavuse aspekti eemaldamine vastamisel. 16

17 Kirjanduse loetelu Ford, E. S, Chaoyang, L., Wheaton, A. G., Chapman, D. P., Perry, G. S., Croft. J. P. (2014). Sleep duration and body mass index and waist circumference among US adults. Obesity, 22, doi: /oby Gildner, T. E., Liebert, M. A., Kowal, P., Chatterji, S., Snodgrass, J. J. (2014). Sleep duration, sleep quality, and obesity risk among older adults from six middle-income countries: Findings from the study on global AGEing and adult health (SAGE). American Journal of Human Biology, 26, doi: /ajhb Hill, A. J. (2004). Does dieting make you fat? The British Journal of Nutrition, 92(1), S15 S18. Jean-Louis, G., Williams, N. J., Sarpong, D., Pandey, A., Youngstedt, S., Zizi, F., Ogedegbe, G. (2014). Associations between inadequate sleep and obesity in the US adult population: analysis of the national health interview survey ( ). BMC Public Health, 14, 290. doi / Jordan, C. H., Wang, W., Donatoni, L., Meier, B. P. (2014). Mindful eating: Trait and state mindfulness predict healthier eating behavior. Personality and Individual Differences, 68, Kim, H.-Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis. Restorative Dentistry & Endodontics, 38(1), Ma Y., Bertone E. R., Stanek E. J., Reed G. W., Hebert J. R., Cohen N. L., et al. (2003).Association between eating patterns and obesity in a free-living US adult population. American Journal of Epidemiology, 158(1), Matusitz, J., McCormick, J. (2012). Sedentarism: the effects of Internet use on human obesity in the United States. Social Work in Public Health, 27(3), doi: / Mesas, A. E., Guallar-Castillón, P., León-Muñoz, L. M., Graciani, A., López-García, E., Gutiérrez-Fisac, J. L., Banegas, J. R., Rodríguez-Artalejo, F. (2012). Obesity-related eating behaviors are associated with low physical activity and poor diet quality in Spain. The Journal of Nutririon, 142(7), doi: /jn Mesas A. E., Muñoz-Pareja M., López-García E. and Rodríguez-Artalejo, F. (2011). Selected eating behaviours and excess body weight: a systematic review. Obesity Reviews, 13(2), doi: /j X x Nozue M, Miyoshi M, Okumura J, Sanchez H, Andreu J, Kuroiwa C. (2007). Prevalence and determinants of obesity and dietary habits among adults in rural area, Chile. Bioscience Trends, 1(3), Oda-Montecinos, C. Saldaña, C. Andrés, A. (2013). Eating behaviors are risk factors for the development of overweight. Nutrition Research, 33,

18 Poínhos, R., Oliveira, B. M. P. M., Correia, F. (2013). Eating behaviour patterns and BMI in Portugese higher education students. Appetite, 71, Tervise Arengu Instituut. (2014). Kehaline aktiivsus ja kehakaal. Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas. Loetud aadressil ne.asp Tucker, L. A., Tucker, J. M. (2011). Television viewing and obesity in 300 women: Evaluation of the pathways of energy intake and physical activity. Obesity, 19, doi: /oby World Health Organization. (2014a). Obesity and overweight (Fact sheet nr 311). Loetud aadressil World Healt Organization. (2014b). BMI classification. Loetud aadressil Tänusõnad Soovin tänada oma juhendajat asjalike nõuannete, kiirete ja sisukate vastuste, vastutulelikkuse ning lakkamatu toe eest! Lisaks tänan pereliikmeid ja sõpru aktiivse kaasaelamise eest! 18

19 Lisa 1. Tervise küsimused 1. Kas sa oled taimetoitlane? Ei / jah _ palun täpsusta 2. Kas sul esineb toiduallergiaid? Ei / jah _ palun täpsusta 3. Kas eelistad kirjutamiseks paremat või vasakut kätt? Paremat/Vasakut/Vahet ei ole 4. Kui sageli Sa tarbisid ergutavaid jooke (kohvi, kanget teed, energiajooki) viimase kuu jooksul? rohkem kui 6 korda päevas 4-6 korda päevas 1-3 korda päevas peaaegu iga päev 4-6 korda nädalas 1-3 korda nädalas 1-3 korda kuus mitte kordagi 5. Kui sageli Sa tarbisid tubakatooteid viimase kuu jooksul? rohkem kui 6 korda päevas 4-6 korda päevas 1-3 korda päevas peaaegu iga päev 4-6 korda nädalas 1-3 korda nädalas 1-3 korda kuus mitte kordagi 6. Kui sageli Sa tarbisid uimasteid viimase kuu jooksul? rohkem kui 6 korda päevas 4-6 korda päevas 1-3 korda päevas peaaegu iga päev 4-6 korda nädalas 1-3 korda nädalas 1-3 korda kuus mitte kordagi 7. Ka Sul on kunagi diagnoositud mõnda neuroloogilist seisundit, nagu näiteks epilepsia, krambid, insult, ajuverejooks? Ei / jah _ soovi korral täpsusta 8. Ka Sul on kunagi diagnoositud mõnda psühhiaatrilist seisundit, nagu ärevus, depressioon, alkoholism? Ei / jah _ soovi korral täpsusta 19

20 9. Kas Sind on kunagi ükskõik mis põhjusel ravinud neuroloog, neurokirurg, psühhiaater või psühholoog? Ei / jah _ soovi korral täpsusta 10. Kas Sa võtad hetkel retseptiravimeid? Ei võta Jah, võtan, ei soovi täpsustada Jah, võtan psühhiaatrilise probleemi raviks (ärevus, depressioon, psühhoos) Jah, võtan kehalise probleemi raviks (diabeet, krooniline valu, põletikud) 11. Kui pikk Sa oled? 12. Kui palju Sa hetkel kaalud? 13. Kui palju Sa sooviksid kaaluda? 14. Kirjelda oma kehalist aktiivsust töö juures (sinna kuulub ka õppimine, haiguslehel olemine, kodus töötamine) 1) väga kerge, nt enamiku päevast arvuti taga veetmine, laua taga istumine 2) kerge, nt töö kergetööstuses, müüjana, kontoris 3) keskmine, nt koristamine, köögitöö, kirjade laiali kandmine jalgsi/jalgrattaga 4) tugev, nt töö rasketööstuses, ehituses, põllumajanduses 15. Kirjelda oma kehalist aktiivsust vabal ajal (kui tegevus varieerub suvel ja talvel, siis proovi anda keskmine hinnang) 1) väga kerge, aktiivsus peaaegu puudub 2) kerge, nt kõndimine, mittepingutav jalgrattaga sõitmine, aiatööd; vähemalt kord nädalas 3) keskmine, nt kõndimine, jalgrattaga sõitmine (sh tööle), aiatööd; regulaarne tegevus vähemalt kord nädalas 4) aktiivne, nt intensiivne kõndimine, jalgrattaga sõitmine või sport; regulaarne tegevus rohkem kui kord nädalas 5) väga aktiivne, pingutav tegevus mitu korda nädalas 16. Kui palju vaatad Sa tavaliselt päevas oma vabal ajal televiisorit/filme? - üldse mitte 3. kuni 1 tund päevas 4. kuni 2 tundi päevas 5. kuni 3 tundi päevas 6. kuni 4 tundi päevas 7. kuni 5 tundi päevas 8. kuni 6 tundi päevas 17. Kui palju kasutad päevas arvutit oma vabal ajal (surfamine, mängimine, videomängud jne)? Arvuta sisse ka oma vabal ajal nutitelefoni kasutamine 1) üldse mitte 2) kuni 1 tund päevas 20

21 3) kuni 2 tundi päevas 4) kuni 3 tundi päevas 5) kuni 4 tundi päevas 6) kuni 5 tundi päevas 7) kuni 6 tundi päevas Lisa 2. Söömiskäitumise küsimused ja lühendid Tärniga on märgitud esialgsesse faktoranalüüsi kaasatud küsimused ning sulgudes on lühendid, mida kasutati faktorlaadungite tabeli koostamisel. 1. Kui tihti Sa tavaliselt sööd nädalas hommikusööki?* (Hommikusöögi_sagedus) 1) mitte kunagi; 2) kord nädalas või vähem; 3) 2-3 korda nädalas; 4) 4-5 korda nädalas; 5) iga päev või peaaegu iga päev 2. Kui tihti Sa tavaliselt sööd nädalas lõunaoodet?* (Lõunaoote_sagedus) 1) mitte kunagi; 2) kord nädalas või vähem; 3) 2-3 korda nädalas; 4) 4-5 korda nädalas; 5) iga päev või peaaegu iga päev 3. Kui tihti Sa tavaliselt sööd nädalas lõunasööki?* (Lõunasöögi_sagedus) 1) mitte kunagi; 2) kord nädalas või vähem; 3) 2-3 korda nädalas; 4) 4-5 korda nädalas; 5) iga päev või peaaegu iga päev 4. Kui tihti Sa tavaliselt sööd nädalas õhtuoodet?* (Õhtuoote_sagedus) 1) mitte kunagi; 2) kord nädalas või vähem; 3) 2-3 korda nädalas; 4) 4-5 korda nädalas; 5) iga päev või peaaegu iga päev 5. Kui tihti Sa tavaliselt sööd nädalas õhtusööki?* (Õhtusöögi_sagedus) 1) mitte kunagi; 2) kord nädalas või vähem; 3) 2-3 korda nädalas; 4) 4-5 korda nädalas; 5) iga päev või peaaegu iga päev 6. Kui tihti Sa tavaliselt sööd nädalas ööoodet?* (Ööoote_sagedus) 1) mitte kunagi; 2) kord nädalas või vähem; 3) 2-3 korda nädalas; 4) 4-5 korda nädalas; 5) iga päev või peaaegu iga päev 7. Kui tihti Sa tavaliselt sööd nädalas öösiti?* (Öösel_söömine) 1) mitte kunagi; 2) kord nädalas või vähem; 3) 2-3 korda nädalas; 4) 4-5 korda nädalas; 5) iga öö või peaaegu iga öö 8. Kas Sul on eineid, mida ülal ei mainitud? Kui tihti Sa neid sööd? 1) Ei; 2) Jah, palun täpsusta eine nimi ja sagedus _ 9. Kui suure portsjoni Sa sööd?* (Portsjonisuurus) Kirjelda enda portsjonit võrreldes allolevate piltidega. Vali kõige sobivam pilt vastavalt Sinu päeva suurimale einele. 1) pool portsjonist A; 2) portsjon A; 3) A ja B vahepeal; 4) portsjon B; 5) B ja C vahepeal; 6) portsjon C; 7)C ja D vahepeal; 8) portsjon D; 9) suurem kui portsjon D 21

22 10. Kui võrrelda Sinu erinevate päevade hommikusööke, kui erinevad on need SUURUSE poolest? (mõnikord väga suur, teinekord väga väike)* (Hommikusöökide_suurused) 1 - enamasti sarnase suurusega 2 - pigem sarnase suurusega 3 - pooltel kordadel sarnase suurusega, pooltel kordadel mitte 4 - pigem erineva suurusega 5 - enamasti erineva suurusega 6 - ma ei söö hommikusööki 11. Kui võrrelda Sinu erinevate päevade lõunasööke, kui erinevad on need SUURUSE poolest? (mõnikord väga suur, teinekord väga väike)* (Lõunasöökide_suurused) 1 - enamasti sarnase suurusega 2 - pigem sarnase suurusega 3 - pooltel kordadel sarnase suurusega, pooltel kordadel mitte 4 - pigem erineva suurusega 5 - enamasti erineva suurusega 6 - ma ei söö lõunasööki 12. Kui võrrelda Sinu erinevate päevade õhtusööke, kui erinevad on need SUURUSE poolest? (mõnikord väga suur, teinekord väga väike)* (Õhtusöökide_suurused) 1 - enamasti sarnase suurusega 2 - pigem sarnase suurusega 3 - pooltel kordadel sarnase suurusega, pooltel kordadel mitte 4 - pigem erineva suurusega 5 - enamasti erineva suurusega 6 - ma ei söö õhtusööki 13. Kui võrrelda Sinu erinevate päevade vahepalasid, kui erinevad on need SUURUSE poolest? (mõnikord väga suur, teinekord väga väike)* (Vahepalade_suurused) 1 - enamasti sarnase suurusega 2 - pigem sarnase suurusega 3 - pooltel kordadel sarnase suurusega, pooltel kordadel mitte 4 - pigem erineva suurusega 5 - enamasti erineva suurusega 6 - ma ei söö õhtusööki 14. Kui võrrelda Sinu erinevate päevade hommikusööke, kui erinevad on need TERVISLIKKUSE poolest? (mõnikord väga tervislik, teinekord väga ebatervislik)* (Hommikusöökide_tervislikkus) 1 - enamasti sarnase tervislikkusega 2 - pigem sarnase tervislikkusega 3 - pooltel kordadel sarnase tervislikkusega, pooltel kordadel mitte 4 - pigem erineva tervislikkusega 5 - enamasti erineva tervislikkusega 6 - ma ei söö õhtuoodet 15. Kui võrrelda Sinu erinevate päevade lõunasööke, kui erinevad on need TERVISLIKKUSE poolest? (mõnikord väga tervislik, teinekord väga ebatervislik)* (Lõunasöökide_tervislikkus) 1 - enamasti sarnase tervislikkusega 2 - pigem sarnase tervislikkusega 3 - pooltel kordadel sarnase tervislikkusega, pooltel kordadel mitte 4 - pigem erineva tervislikkusega 5 - enamasti erineva tervislikkusega 6 - ma ei söö 22

23 16. Kui võrrelda Sinu erinevate päevade õhtusööke, kui erinevad on need TERVISLIKKUSE poolest? (mõnikord väga tervislik, teinekord väga ebatervislik)* (Õhtusöökide_tervislikkus) 1 - enamasti sarnase tervislikkusega 2 - pigem sarnase tervislikkusega 3 - pooltel kordadel sarnase tervislikkusega, pooltel kordadel mitte 4 - pigem erineva tervislikkusega 5 - enamasti erineva tervislikkusega 6 - ma ei söö hommikusööke 17. Kui võrrelda Sinu erinevate päevade vahepalasid, kui erinevad on need TERVISLIKKUSE poolest? (mõnikord väga tervislik, teinekord väga ebatervislik)* (Vahepalade_tervislikkus) 1 - enamasti sarnase tervislikkusega 2 - pigem sarnase tervislikkusega 3 - pooltel kordadel sarnase tervislikkusega, pooltel kordadel mitte 4 - pigem erineva tervislikkusega 5 - enamasti erineva tervislikkusega 6 - ma ei söö hommikusööke 18. Kas Sa sööd puhkepäevadel samamoodi kui tööpäevadel?* (Puhkepäevad_vs_tööpäevad) 1 - palju kontrollitum puhkepäevadel, 4 - sama puhkepäevadel ja tööpäevadel, 8 - palju kontrollitum tööpäevadel 19. Kas Sa sööd puhkusel samamoodi kui ülejäänud aasta jooksul?* (Puhkus) 1 - palju kontrollitum puhkusel, 4 - sama nii puhkusel kui ülejäänud aasta jooksul, 8 - palju kontrollitum ülejäänud aasta jooksul 20. Mis tähendab Sinu jaoks kontrollitum mida Sa toitumist kontrollides teistmoodi teed? Lühike vastus piisab igati. 21. Kui tihti Sa tavaliselt sööd kiirtoitu? (hamburgerid, friikartulid, pitsa..)* (Kiirtoit) 1) mitte kunagi; 2) kord nädalas või vähem; 3) 2-3 korda nädalas; 4) 4-5 korda nädalas; 5) iga päev või peaaegu iga päev 22. Kui tihti Sa sööd lõunat kodust eemal (söökla, restoran, baar, kohvik jm)?* (Lõuna_kodust_eemal) 1) mitte kunagi; 2) kord nädalas või vähem; 3) 2-3 korda nädalas; 4) 4-5 korda nädalas; 5) iga päev või peaaegu iga päev 23. Kui tihti Sa sööd õhtusööki kodust eemal (restoran, baar, kohvik jm)?* (Õhtusöök_kodust_eemal) 1) mitte kunagi; 2) kord nädalas või vähem; 3) 2-3 korda nädalas; 4) 4-5 korda nädalas; 5) iga päev või peaaegu iga päev 24.Kui tihti Sa teed söömisega samal ajal midagi muud?* (Söömise_ajal_muu_tegevus) Näiteks töötad, loed, sõidad autoga, jalutad. 25. Kui tihti Sa sööd samal ajal ekraani jälgides? (TV, arvuti, nutitelefon?)* (Söömise_ajal_ekraan) 26. Kui kiire on Sinu söömistempo?* 1) väga aeglane; 2) pigem aeglane; 3) keskmine; 4) pigem kiire; 5) väga kiire. 23

24 27. Enne maha istumist, kas Sa planeerid ette, kui palju Sa süüa kavatsed?* 28. Kas reaalselt söödud kogus vastab esialgsele plaanile?* (Plaanile_vastavus) 29. Kas Sina otsustad, kui palju toitu on Sinu taldrikul?* (Palju_toitu_on_taldrikul) 30. Kas Sa valmistad ise süüa?* (Teed_ise_süüa) 31. Kas Sa valid madala kalorsusega, nö "light" toite?* 32. Kas Sa eemaldad enne söömist lihalt nähtava rasva?* (Lihalt_rasva_eemaldamine) ; 6) ei söö liha 33. Kas Sa eemaldad enne kana söömist kanalt naha?* (Kanalt_naha_eemaldamine) ; 6) ei söö kana 34. Kas Sa jood enne söömist klaasi vett?* 35. Kui kaua Sa sööd hommikusööki? Sisesta aeg minutites 36. Kui kaua Sa sööd lõunasööki? Sisesta aeg minutites 37. Kui kaua Sa sööd õhtusööki? Sisesta aeg minutites 38. Kas Sa oled kunagi olnud ülekaalus?* (Oled_olnud_ülekaalus) Näiteks kehamassiindeks üle 25 Jah / ei 39. Kui palju Sa olid ülekaalus? Kui Sa ei ole olnud ülekaalus, kirjuta Mis vanuses Sa olid esimest korda ülekaalus? Kui Sa ei ole olnud ülekaalus, kirjuta 0 aastaselt 41. Mis on olnud Sinu suurim kehakaal pärast 13.ndat eluaastat? 24

25 kg 42. Vanus, kui Sul oli suurim kehakaal? aastaselt 43. Mitu aastat Sinu suurim kehakaal säilis? aastat 44. Mis on olnud Sinu kõige madalalam kehakaal pärast 13.ndate eluaastat (mitte haiguse tõttu), mida sa oled säilitanud vähemalt 1 aasta? kg 45. Kui vana Sa siis olid, kui Sul oli kõige madalam kehakaal? aastane 46. Palun vali väide, mis Sind kõige paremini kirjeldab. "Viimase kuue kuu jooksul on minu kaal..* 1) vähenenud 5 kg või rohkem; 2) vähenenud 2,5-5 kg; 3) olnud üldiselt stabiilne; 4)tõusnud 2,5-5 kg; 5) tõusnud 5kg või rohkem 47. Mis oli su kaal.. 6 kuud tagasi? 1 aasta tagasi? 2 aastat tagasi? 48. Kas Sa oled praegu dieedil, või olid hiljuti dieedil?* (Dieedil) Ei/ Jah, palun täpsusta 49. Kas Sa oled kunagi püüdnud oma kehakaalu ise reguleerida?* (Kehakaalu_reguleerimine) 1. Jah, olen püüdnud kaalus juurde võtta 2. Ei ole pidanud vajalikuks oma kehakaalu muuta 3. Jah, olen püüdnud kaalu vähendada 50.Kui jah, siis mida oled teinud oma kehakaalu muutmiseks? Vali kõik variandid, mis Sinu kohta käivad Olen pidanud mingit kindlat dieeti, millist? Olen nälginud kogu päeva Olen muutnud oma toitumisharjumusi (näiteks, loobunud maiustustest, söönud vähem rasvast toitu jne.) Olen piiranud söödava toidu hulka Olen suurendanud oma kehalist aktiivsust Olen vähendanud toidukordade arvu Olen teinud midagi muud, mida? Ei ole midagi teinud 51. Kui tihti Sa ennast kaalud?* 1) mitte kunagi; 2) umbes kord aastas või vähem; 3) mõne kuu tagant; 4) kord kuus; 5) kord nädalas; 6) mitu korda nädalas; 7) igapäev või peaaegu iga päev; 8) rohkem kui kord päevas 25

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Euroopa laste rasvumise seire Eesti uuring 2015/16. õa Childhood Obesity Surveillance Initiative COSI Eha Nurk COSI WHO Euroopa Regionaalbüroo algatus Eesmärk tõkestada kasvavat rasvumise epideemiat 6

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

(Microsoft Word - \334lle Mugu_kokkuv\365te)

(Microsoft Word - \334lle Mugu_kokkuv\365te) TARTU LINNA ÕPETAJATE LÄBIPÕLEMISE, ENESETÕHUSUSE JA TAUSTATEGURITE SEOSED Magistritöö aktuaalsus Eesti hariduselus on toimunud ja toimumas suured muutused viiakse läbi ulatuslikke haridusreforme ning

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas 24.09.2014 järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (edaspidi ka keskus), et saada ülevaadet 2013.

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Sooaspekti olulisus meeste tervise uuringutes

Sooaspekti olulisus meeste tervise uuringutes Sooaspekti olulisus meeste tervise uuringutes Ülle Papp 24.05.2019 Mida tähendab olla mees kui sooline olevus? mõisted mehelikkus, soostereotüübid ja sooline identiteet Sotsiaalselt, ühiskonna poolt määratud

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem