Veiklioji medžiaga: rimsulfuronas 250 g/kg Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės. Cheminė klasė: pirimidinilsulfonilurėjos

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Veiklioji medžiaga: rimsulfuronas 250 g/kg Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės. Cheminė klasė: pirimidinilsulfonilurėjos"

Väljavõte

1 EE Taimekaitsevahend. Herbitsiid. Toimeaine: rimsulfuroon (CAS: ) 250 g/kg Preparatiivne vorm: vees dispergeeruvad graanulid Registreerimisnumber: 0039/ Süsteemne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude ning orasheina ja teiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartulil ja maisil. Toode sisaldab ohtlikku ainet: rimsulfuroon. Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri määrusest nr 90 Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. Säilitamistingimused: Hoida originaalpakendis, tihedalt suletuna, kuivas ja jahedas kohas, temperatuuril mitte üle + 50 C. Garanteeritud säilivusaeg kui pakendit pole avatud ja see on säilitatud ettenähtud tingimustes, on kaks aastat valmistamisest. Ärge laduge pakendeid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kahjustamist. Taara purunemisel: Kuiv preparaat eemaldada kas käsna või tolmuimejaga. MITTE üle valada veega. Mahaläinud pritselahus katta liiva, saepuru või absorbendiga kuni preparaat on täielikult segunenud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Juhul kui lahust pole võimalik teistmoodi ohutustada, eemaldage ka kuni 5 cm pinnast. Hoiduda preparaadi sattumisest kanalisatsiooni, pinna- ja põhjavette. Kui taara purunemise tagajärjel on sattunud ohtu keskkond, siis pöörduda kindlasti kohaliku keskkonnateenistuse ning maaletooja firma poole. Tulekahju korral: teavitada tuletõrjet ning informeerida, et tulekahjuga on seotud taimekaitsevahendid. Kui see on ohutu, siis kustutada varajases põlemisstaadiumis. Kanda tule kustutamisel ja koristustöödel hingamisteede kaitsevahendeid. Juhul kui puudub oht tulekahju levimiseks, lasta sellel ise põleda kustumiseni, kuna vesi võib suurendada keskkonna reostumise ohtu. Sobivad tulekustutamise vahendid on piserdatav veejuga, vaht, kustutuspulber ja CO2. HÄDAABI TELEFON 112 LV Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu un vārpatas ierobežošanai kartupeļu stādījumos un kukurūzas sējumos. Preparatīvā forma: disperģējošas granulas Darbīgā viela: rimsulfurons, 250 g/kg. Reģistrācijas Nr Reģistrācijas klase 2. Iepakojums: 10 x 100 g Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam telefons 112. Uzglabāšana Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā. LT Veiklioji medžiaga: rimsulfuronas 250 g/kg Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės. Cheminė klasė: pirimidinilsulfonilurėjos Titus 25 DF - skirtas dviskiltėms piktžolėms ir varpučiui naikinti bulvėse ir kukurūzuose. Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! Pakuotė: 100 g, 50 g (5x10 g vandenyje tirpiuose maišeliuose) Registracijos Nr. AS2-78H(2018) Galiojimo laikas: 2 metai HOIATUS / UZMANĪBU / ATSARGIAI K-42844/1909 BALTICS Partii number ja valmistamise kuupäev: Partijas numurs/izgatavošanas datums: Siuntos numeris/pagaminimo data: 100 G Dow AgroSciences, DuPont või Pioneer ja nende sidusettevõtete või vastavate omanike registreeritud kaubamärgid. Dow AgroSciences, DuPont vai Pioneer un to saistīto uzņēmumu preču zīme. Dow AgroSciences, DuPont ar Pioneer ir jų dukterinių įmonių arba atitinkamų savininkų prekės ženklai. Tootja: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 82 Rue de Wittelsheim, FR Cernay Prantsusmaa / Francija / Prancūzija Ražotājs: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 82 Rue de Wittelsheim, FR Cernay, France DuPont Danmark ApS konsultants Latvijā: Corteva Agriscience - The Agriculture Division of Dow DuPont Tel Registracijos savininkas: DuPont Danmark ApS Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga Registreerija: DuPont Danmark ApS Langebrogade 1, DK-1411 København K. Reģistrācijas īpašnieks: DuPont Danmark ApS Langebrogade 1, DK-1411 København K. Gamintojas: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 82 Rue de Wittelsheim, FR Cernay, Pagaminta ES / Prancūzijoje DuPont Danmark ApS atstovas Lietuvoje: Dow AgroSciences Lithuania UAB, Regus Vilnius Old Town, Vilniaus str. 31, LT-01402, Lietuva. Tel

2 EE LV LT Taimekaitsevahend. Herbitsiid. Toimeaine: rimsulfuroon (CAS: ) 250 g/kg Preparatiivne vorm: vees dispergeeruvad graanulid Registreerimisnumber: 0039/ Süsteemne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude ning orasheina ja teiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartulil ja maisil. Toode sisaldab ohtlikku ainet: rimsulfuroon. Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri määrusest nr 90 Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. Säilitamistingimused: Hoida originaalpakendis, tihedalt suletuna, kuivas ja jahedas kohas, temperatuuril mitte üle + 50 C. Garanteeritud säilivusaeg kui pakendit pole avatud ja see on säilitatud ettenähtud tingimustes, on kaks aastat valmistamisest. Ärge laduge pakendeid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kahjustamist. Taara purunemisel: Kuiv preparaat eemaldada kas käsna või tolmuimejaga. MITTE üle valada veega. Mahaläinud pritselahus katta liiva, saepuru või absorbendiga kuni preparaat on täielikult segunenud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Juhul kui lahust pole võimalik teistmoodi ohutustada, eemaldage ka kuni 5 cm pinnast. Hoiduda preparaadi sattumisest kanalisatsiooni, pinna- ja põhjavette. Kui taara purunemise tagajärjel on sattunud ohtu keskkond, siis pöörduda kindlasti kohaliku keskkonnateenistuse ning maaletooja firma poole. Tulekahju korral: teavitada tuletõrjet ning informeerida, et tulekahjuga on seotud taimekaitsevahendid. Kui see on ohutu, siis kustutada varajases põlemisstaadiumis. Kanda tule kustutamisel ja koristustöödel hingamisteede kaitsevahendeid. Juhul kui puudub oht tulekahju levimiseks, lasta sellel ise põleda kustumiseni, kuna vesi võib suurendada keskkonna reostumise ohtu. Sobivad tulekustutamise vahendid on piserdatav veejuga, vaht, kustutuspulber ja CO2. Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu un vārpatas ierobežošanai kartupeļu stādījumos un kukurūzas sējumos. Preparatīvā forma: disperģējošas granulas Darbīgā viela: rimsulfurons, 250 g/kg. Reģistrācijas Nr Reģistrācijas klase 2. Iepakojums: 10 x 100 g Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam telefons 112. Uzglabāšana Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā. Veiklioji medžiaga: rimsulfuronas 250 g/kg Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės. Cheminė klasė: pirimidinilsulfonilurėjos Titus 25 DF - skirtas dviskiltėms piktžolėms ir varpučiui naikinti bulvėse ir kukurūzuose. Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! Pakuotė: 100 g, 50 g (5x10 g vandenyje tirpiuose maišeliuose) Registracijos Nr. AS2-78H(2018) Galiojimo laikas: 2 metai HOIATUS / UZMANĪBU / ATSARGIAI 100 G HÄDAABI TELEFON 112 Dow AgroSciences, DuPont või Pioneer ja nende sidusettevõtete või vastavate omanike Dow AgroSciences, DuPont vai Pioneer un to saistīto Dow AgroSciences, DuPont ar Pioneer ir jų dukterinių registreeritud kaubamärgid. uzņēmumu preču zīme. įmonių arba atitinkamų savininkų prekės ženklai. Tootja: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 82 Rue de Wittelsheim, FR Cernay Prantsusmaa / Francija / Prancūzija Ražotājs: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 82 Rue de Wittelsheim, FR Cernay, France DuPont Danmark ApS konsultants Latvijā: Corteva Agriscience - The Agriculture Division of Dow DuPont Tel Registracijos savininkas: DuPont Danmark ApS Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga Registreerija: DuPont Danmark ApS Langebrogade 1, DK-1411 København K. Reģistrācijas īpašnieks: DuPont Danmark ApS Langebrogade 1, DK-1411 København K. Gamintojas: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 82 Rue de Wittelsheim, FR Cernay, Pagaminta ES / Prancūzijoje DuPont Danmark ApS atstovas Lietuvoje: Dow AgroSciences Lithuania UAB, Regus Vilnius Old Town, Vilniaus str. 31, LT-01402, Lietuva. Tel K-42844/ BALTICS

3 Taimekaitsevahend Herbitsiid. Toimeaine: rimsulfuroon (CAS: ) 250 g/kg Preparatiivne vorm: vees dispergeeruvad graanulid Registreerimisnumber: 0039/ Süsteemne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude ning orasheina ja teiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartulil ja maisil. Toode sisaldab ohtlikku ainet: rimsulfuroon. Vältimaks ohtu inimestele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid! Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Mahavoolanud toode kokku koguda. Sisu / mahuti kõrvaldada heakskiidetud põletusrajatises. Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada / Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. EE HOIATUS Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri määrusest nr 90 Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. Säilitamistingimused: Hoida originaalpakendis, tihedalt suletuna, kuivas ja jahedas kohas, temperatuuril mitte üle + 50 C. Garanteeritud säilivusaeg kui pakendit pole avatud ja see on säilitatud ettenähtud tingimustes, on kaks aastat valmistamisest. Ärge laduge pakendeid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kahjustamist. Taara purunemisel: Kuiv preparaat eemaldada kas käsna või tolmuimejaga. MITTE üle valada veega. Mahaläinud pritselahus katta liiva, saepuru või absorbendiga kuni preparaat on täielikult segunenud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Juhul kui lahust pole võimalik teistmoodi ohutustada, eemaldage ka kuni 5 cm pinnast. Hoiduda preparaadi sattumisest kanalisatsiooni, pinna- ja põhjavette. Kui taara purunemise tagajärjel on sattunud ohtu keskkond, siis pöörduda kindlasti kohaliku keskkonnateenistuse ning maaletooja firma poole. Tulekahju korral: teavitada tuletõrjet ning informeerida, et tulekahjuga on seotud taimekaitsevahendid. Kui see on ohutu, siis kustutada varajases põlemisstaadiumis. Kanda tule kustutamisel ja koristustöödel hingamisteede kaitsevahendeid. Juhul kui puudub oht tulekahju levimiseks, lasta sellel ise põleda kustumiseni, kuna vesi võib suurendada keskkonna reostumise ohtu. Sobivad tulekustutamise vahendid on piserdatav veejuga, vaht, kustutuspulber ja CO2. HÄDAABI TELEFON 112 Tootja: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 82 Rue de Wittelsheim, FR Cernay Prantsusmaa / Francija / Prancūzija Registreerija: DuPont Danmark ApS Langebrogade 1, DK-1411 København K. Dow AgroSciences, DuPont või Pioneer ja nende sidusettevõtete või vastavate omanike registreeritud kaubamärgid.

4 Titus 25 DF Herbitsiid Säilitamistingimused: Hoida suletud originaalpakendis, varustatuna etiketiga, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas temperatuuril mitte üle + 50 C. Ei ole korrodeeriv ega tuleohtlik. Garanteeritud säilivusaeg kui pakendit pole avatud ja see on säilitatud ettenähtud tingimustes, on kaks aastat valmistamisest. Taara kahjutustamine: Tühja taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Säilivusaja ületanud preparaadi ülejäägid ja puhastamata pakendid on keskkonnaohtlikud ning tuleb viia ohtlike jäätmete käitlejale. Taara purunemisel: Kuiv preparaat eemaldada kas käsna või tolmuimejaga. MITTE üle valada veega. Mahaläinud pritselahus katta liiva, saepuru või absorbendiga kuni preparaat on täielikult segunenud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Juhul kui lahust pole võimalik teistmoodi ohutustada eemaldage ka kuni 5 cm pinnast. Hoiduda preparaadi sattumisest kanalisatsiooni, pinna- ja põhjavette. Kui taara purunemise tagajärjel on sattunud ohtu keskkond, siis pöörduda kindlasti kohaliku keskkonnateenistuse ning maaletooja firma poole. Tulekahju korral: teavitada tuletõrjet ning informeerida, et tulekahjuga on seotud taimekaitsevahendid. Kui see on ohutu, siis kustutada varajases põlemisstaadiumis. Kanda tule kustutamisel ja koristus töödel hingamisteede kaitsevahendeid. Juhul kui puudub oht tulekahju levimiseks, lasta sellel ise põleda kustumiseni, kuna vesi võib suurendada keskkonna reostumise ohtu. Sobivad tulekustutamise vahendid on piserdatav veejuga, vaht, kustutuspulber ja CO 2. TOOTE OHUTUSINFORMATSIOON Ettevaatusabinõud: Preparaadiga töötades täita tööohutuse eeskirju. Kasuta vastavat kaitseriietust, -kindaid, silmade/näo ja hingamisteede kaitse vahendeid. Pesta käed ja nägu kohe pärast töö lõpetamist seebi ja veega. Vältida preparaadi nahale ja silma sattumist ning pritsimisudu sissehingamist. Töötamise ajal on keelatud süüa, juua ja suitsetada. Ravi abinõud: Esmaabi, saastest puhastamine, sümptomaatiline ravi. Haiguse sümptomid ebaspetsiifilised. Otsest vastumürki pole teada. Esmaabi: Kannatanu viia ohutsoonist eemale. Eemaldada preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbunud riided. Teadvusekaotuse ohu puhul asetada/ transportida stabiilses, külili asendis. Mürgituse kahtluse korral lõpetada kohe töötamine ja kutsuda arst. Võimaluse korral näidake arstile kemikaali pakendit või etiketti. Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte, vajadusel anda talle hapnikku või teha kunstlikku hingamist. Suurema ohu korral pöörduda arsti poole. Kokkupuutel nahaga: Eemaldada koheselt preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbunud riided ja pesta nahka viivitamatult ohtra vee ja seebiga. Ärrituse korral pöörduda arsti poole. Sattumisel silma: Pesta silmi viivitamatult põhjalikult rohke veega 15 minutit(silmalaud avatud). Kui silmade ärritus püsib, võtta ühendust silmaarstiga. Seedeorganitesse sattumisel: Juua 1 või 2 klaasi vett. Viia kannatanu värske õhu kätte ja helistada koheselt kiirabisse. Mitte esile kutsuda oksendamist ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata. Ärge püüdke teadvusetule inimesele suu kaudu midagi manustada. PRITSIMINE Pritsimise ettevalmistamine: Enne tööleasumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Prits peab enne kasutamist olema hoolikalt läbi pestud. Määrata kindlaks vee kogus, kalibreerida prits ja kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust, et tagada taimede täielik katmine pritsimislahusega. Isikukaitse töölahuse valmistamisel: Kasutada hingamisteede kaitsevahendeid, kemikaalikindaid, kaitseriietust ja kummisaapaid. Töölahuse valmistamine: Täita pool paaki veega, lülitada segisti tööle ning lisada vajalik kogus preparaati. Seejärel töölahust pidevalt segades, lisada ülejäänud vesi ja kõige lõpus vajalik kogus märgajat. Kui

5 paagisegus kasutatakse lisaks teisi aineid, tuleks need lisada Titus 25 DF-le järgnevalt ja seejärel viimasena märgaja. Valmis töölahust mitte seisma jätta, vaid alustada kohe pritsimist. Isikukaitse pritsimisel: Kanda kemikaalikindaid, kaitseriietust või veekindlaid pükse ja kummisaapaid. Juhul kui traktori kabiin on suletud, tuleb isikukaitsevahendeid kasutada ainult väljaspool kabiini. Pritsetööd: Pritsida tuulevaikse ilmaga (tuule kiirus kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Soovitav pritsi surve peab olema vähemalt 2 baari. Soovitatav pritsimise kiirus 4-6 km/ tunnis. Põhja- ja pinnavee kaitse: Kuna preparaat on väga mürgine veeorganismidele, tuleb hoolitseda selle eest, et pritsimislahust ei kanduks tuulega pinnavette, kaevudesse ega lahtistesse veekogudesse. Pritsi ei tohi puhastada veekogu lähedal. Preparaati võib segada ja pritsimisseadmeid puhastada ning pesta ainult selleks ettevalmistatud kohas või selle puudumisel vähemalt 50 m kaugusel lahtistest veekogudest ja kaevudest. Preparaadi ja pritsimislahuse ülejääke ei tohi lasta veekogudesse. Tegevused pritsimise lõpetamisel: Loputada prits koheselt pärast tööpäeva lõpetamist ja täita paak veega, et vältida jääkide kuivamist pritsi süsteemidesse kui sama preparaadiga plaanitakse pritsida ka järgmisel päeval. Kuivanud preparaadi jääke on hiljem väga raske eemaldada. Pritsi puhastamine: 1. Tühjendada prits. Loputada paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. 2. Täita paak puhta veega ja lisada 100 l kohta 0,5% spetsiaalset grammherbitsiidide pesuvahendit All Clear Extra 1 (1 l/200 l vee kohta) või 1 liiter 3 %-list (või vastav kogus lahjemat) ammoniaaki. Pritsida mõne minuti jooksul pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel segada lahust paagis 15 minutit. Tühjendada prits. 3. Loputada paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. 4. Võtta ära pihustid ja filtrid ning pesta need eraldi pesuainetega. Loputada paaki veega 5 minutit ja lasta vesi välja läbi poomide ja pihustite. Jälgida, et pesu- ja loputusvesi ei kahjustaks puid või tundlikke taimi ega saastaks pinna- või põhjavett. KASUTUSJUHEND Kultuurid: Titus 25 DF on süsteemne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude ning orasheina ja teiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartulil ja maisil. Toime: Efektiivseks võitluseks umbrohtudega on tarvis hoolikalt läbimõeldud taimekaitse pritseprogrammi. Titus 25 DF on süsteemne herbitsiid, mis tungib taimedesse lehtede ja juurte kaudu. Mõju mulla kaudu suurendab preparaadi efektiivsust ja vähendab sõltuvust ilmastikutingimustest ja pritsimisajast. Taimede kasv seiskub kohe pärast pritsimist, kuid visuaalne efekt (kloroos, taimede närbumine jne.) ilmneb 1-3 nädala jooksul. Preparaadi suhtes vähem tundlikud umbrohud ei hävi täielikult, kuid jäävad kidurakasvulisteks. Juhul kui on väga kuivad ilmad, võib väheneda maltsa tõrjeefekt. Titus 25 DF mõjub hästi kuni väga hästi järgnevate umbrohtude tõrjel: orashein jt kõrrelised umbrohud, kesalill, kõrvikud, põldlõosilm, hiirekõrv, ristõielised umbrohud, virn, vesihein. Keskpärane efekt on maltsa, puju, iminõgeste, konnatatra, põldkannikese, maavitsa, erinevalehise linnurohu ja punandi tõrjel. Halvasti tõrjub Titus 25 DF kirburohtusid, aaskannikest ja mailasi. Pritsimise aeg: Titus 25 DF sobib kasutamiseks nii savi-, liiv- kui ka turbamuldadel. Parim efekt saadakse kui pritsitavad umbrohud on veel väikesed (2-4 lehte) ja mullaniiskus on kõrge. Pritsimise ajastamine sõltub põllu umbrohtumusest. Parim tõrjeefekt virna tõrjel saadakse, kui see on 2 pärislehe faasis, maltsa ja kirburohtu tuleb pritsida varem (idulehe faasis). Põldohaka tõrje on efektiivne ainult rosetifaasis. Parim kontroll umbrohtudele maisil saavutatakse siis, kui nii umbrohud kui kultuur on aktiivse kasvu faasis ja umbrohud on väikesed (idulehe kuni kahe pärislehe faasis). Ühe hooaja jooksul on Titus 25 DF -ga lubatud 1 pritsimine või 2 pritsimist jaotatud kulunormiga. Maksimaalne kogus 2 x 25 g/ha Titus 25 DF hooaja jooksul.

6 Kulunormi valikut mõjutavad tingimused: Madalam kulunorm (25 g/ha) Kõrgem kulunorm (2 x 25 g/ha) Tundlikud kaheidulehelised umbrohud Raskesti tõrjutavad kaheidulehelised Umbrohud Kultuurtaimede hea kasv ja piisav mullaniiskus Nõrga kasvuga kultuur ja madal mullaniiskus Umbrohud on väikesed ja umbrohtumus on madal Umbrohud on suured ja umbrohtumus on kõrge Kõrge õhuniiskus (>80 %) Madal õhuniiskus (<80%) Kulunormid: Kartul 25 g või 2 x 25 g/ha. Kasutada koos märgajaga 200 ml/ha: 1. Pärast kartuli mahapanekut pritsitakse Titus 25 DF -i väikestele umbrohtudele (2-4 lehte) sõltumata kartuli kasvufaasist normiga 25 g/ha + märgaja. Juhul kui umbrohud ilmuvad hiljem ja nende kasv ei ole intensiivne, võib kasutada Titus 25 DF -i pärast kartuli tärkamist normiga 25 g/ha + märgaja. Oluline on umbrohtude kasvufaas - pritsimisega ei tohi hilineda. 2. Jaotatud kulunormi kasutatakse, kui põllul on virna, kesalille ja ristõielisi umbrohtusid. Esimene pritsimine: Titus 25 DF 25 g/ha + märgaja ning teine pritsimine 7-10 päeva pärast: Titus 25 DF 25 g/ ha + märgaja. 3. Titus 25 DF -i võib kasutada koos segupartneriga parandamaks tulemust maltsa, konnatatra, põldkannikese ja hariliku kirburohu tõrjel. Esimene pritsimine: Titus 25 DF 25 g/ha + segupartner + märgaja. Teine pritsimine 7-10 päeva pärast: Titus 25 DF 25 g/ha + märgaja. 4. Orasheina tõrjeks kasutada Titus 25 DF -i 25 g/ha + märgajat, kui orashein on 2-4 lehe faasis, enne kui kartulipealsed katavad vaovahed. Mais 25 g või 2 x 25 g/ha. Kasutada koos märgajaga 200 ml/ha: 1. Titus 25 DF -i kasutatakse pärast maisi tärkamist, siis kui maisil on 2-6 lehte ja umbrohud on väikesed. Kulunorm on 25 g/ha + märgaja. 2. Kahekordne Titus 25 DF -i kasutamine on otstarbekas siis, kui umbrohtude tärkamine on ebaühtlane või on oht, et teises rindes tärkab uuesti kesalille või virna. Sellisel juhul on Titus 25 DF -i soovitatavad kulunormid: 1. pritsimine 25 g/ha + märgaja ning 2. pritsimine 7-10 päeva hiljem kulunormiga 25 g/ha + märgaja. 3. orasheina esinemisel saavutatakse parim efektiivsus siis kui orasheinal on 2-4 lehte ja maisil 2-6 lehte. Kulunormiks kasutada 25 g/ha ml märgajat. Märgaja kasutamine: Titus 25 DF -ga pritsides tuleb alati kasutada mitte ioonset märgajat. Märgajat kasutada 0,2 l/ 100 liitri töölahuse kohta (0,1%). Vee kulu: Pritsimislahuse valmistamiseks on soovitatav kasutada vett nii kartulil kui maisil l/ha. Segatavus: Titus 25 DF seguneb väga kergelt ja ei vaja eelnevat lahustamist. Seetõttu võib teda lisada otse pritsi paaki. Praktiliste kasutamiskogemuste põhjal sobib Titus 25 DF paagisegudesse enamike preparaatidega. Paagisegudes kasutamisel tuleb Titus 25 DF lisada pritsi paaki esimesena, oodata, kuni preparaat on korralikult lahustunud ja alles siis lisada teine preparaat. Mitte segada Titus 25 DF -i kokku (fosfororgaaniliste) insektitsiididega. Samuti ei tohi segada bentasooni sisaldavate toodetega. Kasutamine pritseprogrammides: Titus 25 DF sobib pritseprogrammidesse teiste herbitsiididega. Laialdast kasutamist kartulil on leidnud erinevad pritseprogrammid segupartneritega.

7 Tähelepanu kasutamisel: Maksimaalne lubatud kulunorm on 25 g või 2 x 25 g/ha. Pritsimistööde käigus tuleb jälgida tuule suunda ja kiirust, et vältida pritsimislahuse tuulega kandumist kõrvalasuvatele kultuuridele. Vältida preparaadi pritsimist kõrgetel temperatuuridel (üle + 25 C) ja intensiivses päikesevalguses. Vihmakindlus: kuivades tingimustes 1 tunni ja niisketes tingimustes 2 tunni möödudes. Tööoote ja ooteajaga seotud piirangud puuduvad. Preparaati ei soovitata pritsida kultuurile, mis on tugevas stressis põua, madalate temperatuuride, liigvee, kahjurite või haiguste rünnakute või millegi muu tõttu. Maisi, mis on töödeldud bentasooni sisaldavate toodetega, võib pritsida alles 7 päeva pärast või siis, kui kultuur on taas aktiivses kasvus. Järgnevad kultuurid: Sama aasta sügisel võib Titus 25 DF -ga pritsitud põllule külvata taliteravilju. Järgmisel aastal võib külvata kõiki teravilju (ka allakülviga), hernest, uba, maisi, kartulit, rapsi. Ümberkülvi korral võib asenduskultuurina samal põllul kasvatada ainult kartulit või maisi. Kultuuri tundlikkus: Kartuli pritsimisel Titus 25 DF -ga tundlikkus puudub. Titus 25 DF -ga pritsimisel tundlikkus puudub järgnevatel maisi sortidel: Banguy, Hiro, Justina, Loft, Manatan, Naxos ja Nescio. Sordid Alarik, Apache ja Avenir on tundlikumad ja seal võib Titus 25 DF -i kasutada siis, kui päevased temperatuurid ei ületa C. Mõningad maisi sordid on Titus 25 DF -le väga tundlikud. Täpse informatsiooni saamiseks pöördu Corteva Agriscience - Agriculture Division of DowDupont esindaja poole. Enne Titus 25 DF kasutamist uuel või tundmatul sordil kontrollida oma müüja/maaletooja käest, kas antud sordi kohta on praktilisi kasutamise kogemusi. Maisil võib esineda Titus 25 DF -ga pritsimise tagajärjel kerget lehtede kollakaks tõmbumist, mis kaob reeglina umbes 2 nädala jooksul. Samuti võib esineda taimede kerget longumist, millest taim hiljem välja kasvab. Pritsides maisi Titus 25 DF -iga vältida pritsimise kattumist. Umbrohtude resistentsus: Sama toimespektriga herbitsiidide kasutamisel pikema aja jooksul ühel ja samal põllul võivad hakata levima antud herbitsiidi suhtes vähemtundlikumad umbrohud. Umbrohtude resistentsuse väljakujunemist aitab vältida erineva toimespektriga herbitsiidide paagisegude kasutamine. Täpsemat informatsiooni küsi oma müüja, maaletooja või tootjafirma esindaja käest. Tähelepanu! Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja tootjafirma tagab kinnises ja õieti säilitatud originaalpakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutamismeetodites, ilmastik, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha. Tootja: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 82 Rue de Wittelsheim, FR Cernay Prantsusmaa/ Francija/ Prancūzija Registreerija: DuPont Danmark ApS Langebrogade 1, DK-1411 København K. Registreeritud kaubamärgi : All Clear Extra 1 : FMC Agricultural Solutions Dow AgroSciences, DuPont või Pioneer ja nende sidusettevõtete või vastavate omanike registreeritud kaubamärgid.

8 Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu un vārpatas ierobežošanai kartupeļu stādījumos un kukurūzas sējumos. Preparatīvā forma: disperģējošas granulas Darbīgā viela: rimsulfurons, 250 g/kg. Reģistrācijas Nr Reģistrācijas klase 2. H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm LV Uzmanību Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam telefons 112. Uzglabāšana Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā. Ražotājs: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 82 Rue de Wittelsheim, FR Cernay, France Reģistrācijas īpašnieks: DuPont Danmark ApS Langebrogade 1, DK-1411 København K - DuPont Danmark ApS konsultants Latvijā: Corteva Agriscience The Agriculture Division of Dow DuPont - Tel Dow AgroSciences, DuPont vai Pioneer un to saistīto uzņēmumu preču zīme. E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.) ASV reģistrēta tirdzniecības zīme Saskaitiet punktus un paļaujieties uz DuPont. Meklējiet DuPont garantijas zīmi uz iepakojuma. Lai pārliecinātos, ka garantijas zīme ir oriģināla, pagroziet iepakojumu, lai ieraudzītu vienu punktu uz kreisās malas, divus uz labās, trīs uz augšējās un četrus uz apakšējās malas.

9 Titus 25 DF Titus 25 d.g. Pirmā medicīniskā palīdzība: Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 min. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 min. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms. Saindēšanās informācijas centra tālrunis: Drošības prasības un personāla drošība Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Sajaucot, lietot sejas masku, atbilstošus cimdus (nitrila vai neoprēna), aizsargtērpu un gumijas zābakus. Smidzinot, lietot atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, respiratoru, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Mazgāt rokas un seju pēc saskares ar produktu un pirms pārtraukuma. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA IEDARBĪBA Titus 25 d.g. ir selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds. Tas kartupeļu stādījumos un kukurūzas sējumos labi ierobežo lielāko daļu divdīgļlapju nezāles. Pēc apstrādes nekavējoties tiek apturēta nezāļu augšana. Hloroze, nezāļu bojāeja un citas redzamas pazīmes novērojamas pēc 1 3 nedēļām. Vairāk izturīgās sugas, kas nav iznicinātas, Titus 25 d.g. nomāc. Titus 25 d.g. pamatā iedarbojas caur lapām, kā arī caur sakņu sistēmu. Titus 25 d.g. lietot tikai aktīvi augošiem kultūraugiem. Titus 25 d.g. īpaši efektīvs ir augsta mitruma apstākļos. Optimālā gaisa temperatūra apstrādei +13 līdz + 25 C. Šajā temperatūrā kartupeļos un kukurūzā Titus 25 d.g. ātri noārdās un ir iespējams izvairīties no tādiem kaitējumiem kā kultūraugu īslaicīgā hloroze. Izturīgās šķirnes var uzrādīt līdzīgas pazīmes, tomēr kultūraugs parasti atgūsies. Lietus dažas stundas (aptuveni 3 stundas) pēc apstrādes neietekmēs Titus 25 d.g. efektivitāti, pie nosacījuma, ka smidzināšanas šķidrums ir pilnībā iesūcies lapu virspusē. Nepieciešamais bezlietus periods - 2 stundas. Apstrāde ļoti sausos apstākļos var samazināt iedarbību uz tādām nezālēm kā, piem., baltā balanda (Chenopodium album). Dienās ar augstu saules intensitāti un augstu temperatūru apstrādi ar Titus 25 d.g. neveikt. Izvairieties lietot būtisku (naktīs temparatūra zem + 5 C un dienā virs + 25 C) diennakts temperatūras svārstību gadījumā vai arī laikā, kad paredzamas salnas. Titus 25 d.g. nelietot stresam, kas radies zemas temperatūras, kaitēkļu vai slimību uzbrukumu, mēslojuma vai kaļķu trūkuma vai citu augu augšanu ietekmējošu faktoru dēļ, pakļautiem augiem. Nelietot Titus 25 d.g. ar fosfororganiskiem insekticīdiem un bentazonu saturošiem produktiem apstrādātos kartupeļu stādījumos un kukurūzas sējumos, ievērot 7 dienu nogaidīšanas laiku. NEZĀĻU SUGU JUTĪGUMS UN LIETOŠANAS DEVAS FAKTORI, KAS IETEKMĒ NEZĀĻU JUTĪGUMU UN LIETOŠANAS DEVU IZVĒLI Visefektīvākā un ātrākā iedarbība tiek panākta, ja nezāles apstrādā no dīgļlapu stadijas līdz 2 īsto lapu stadijai. Ložņu vārpata (Agropyron repens) vislabāk tiek ierobežota 2 4 lapu stadijā. Tomēr, tā kā lielākas nezāles bieži vien kļūst mazāk jutīgas, ir svarīgi smidzināšanas laikā pievērst uzmanību katras nezāļu sugas lielumam. Tāpat ir svarīgi identificēt laukā esošās nezāles un salīdzināt tās ar marķējumā minētajām, tādējādi pārliecinoties vai tās ir jutīgas pret

10 Titus 25 d.g. Tikai apstrādes laikā laukā esošās nezāles tiks ierobežotas, no jauna dīgstošas nezāles būs jāierobežo ar jauna smidzinājuma palīdzību. NEZĀĻU IEROBEŽOŠANA IETEKME UZ DIVDĪĢĻLAPJU NEZĀLĒM KARTUPEĻU STĀDĪJUMOS UN KUKURŪZAS SĒJUMOS Laba iedarbība: Kumelīte Matricaria perforata, Akļi Galeopsis spp, Neaizmirstules Myosotis spp., Rapsis sārņaugs Brassica spp., Ķeraiņu madara Galium aparine 1, Parastā virza Stellaria media, Tīruma sinepes jeb zvēre Sinapis arvensis, Ložņu vārpata Agropyron repens. Vidēja iedarbība: Balandas Chenopodium 2, Panātres Lamium spp., Sūrenes Polygonum spp., Atraitnītes Viola spp., Vēja griķis Polygonum convolvulus, Nātres Urtica spp., Parastā vībotne Artemisia vulgare. Ierobežota iedarbība: Trejkrāsu atraitnīte Viola tricolor, Maura sūrene Polygonum aviculare, Veronikas Veronica spp. Melnā naktene Solanum nigrum, Matuzāles Fumaria spp. 1 Kerainu madaras (Galium aparine) apstrādei vislabākā iedarbība tiek sasniegta, kad tai ir 2 īstās lapas. 2 Balandām (Chenopodium) vajadzētu būt apstrādātām agrāk. PIELIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS Titus 25 d.g. var lietot dažādos veidos. Kartupeļi Pēc iestādīšanas apstrādi ar Titus 25 d.g. veic laikā no nezāļu dīgļlapas stadijas līdz pirmajām 2 īstajām lapām neatkarīgi no kartupeļu lakstu garuma. Šis ieteikums attiecas galvenokārt uz divdīgļlapju nezālēm. Deva: Titus 25 d.g. 30 g/ha - 50 g/ha ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma. Vairākkārtēju apstrādi ieteicams veikt nevienmērīgas nezāļu klātbūtnes gadījumā, piem., atkārtoti dīgstot kumelītei (Matricaria perforata), ķeraiņu madarai (Galium aparine), u.c. Deva: Pirmā apstrāde Titus 25 d.g. 30 g/ha ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma. Otrā apstrāde 7 10 dienas vēlāk ar Titus 25 d.g. 20 g/ha ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma. Ložņu vārpatas (Agropyron repens) apstrādi veic, kad ložņu vārpatai ir 2 4 lapas un pirms kartupeļu laksti sakļāvušies rindās. Deva: Titus 25 d.g. 50 g/ha ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma. Kukurūza Pēc iesēšanas apstrādi ar Titus 25 d.g. veic, kukurūzas 2-6 lapu stadijā. Deva: Titus 25 d.g. 30 g/ha - 50 g/ha ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma.

11 Vairākkārtēju apstrādi ieteicams veikt nevienmērīgas nezāļu klātbūtnes gadījumā, piem., atkārtoti dīgstot kumelītei (Matricaria perforata), ķeraiņu madarai (Galium aparine), u.c. Deva: Pirmā apstrāde Titus 25 d.g. 30 g/ha ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma. Otrā apstrāde 7 10 dienas vēlāk ar Titus 25 d.g. 20 g/ha ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma. Ložņu vārpatas (Agropyron repens) apstrādi veic, kad ložņu vārpatai ir 2 4 lapas un kukurūzas 2-6 lapu stadijā. Deva: Titus 25 d.g. 50 g/ha ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma. Titus 25 d.g. vienmēr lietot aktīvi augošiem augiem. LIETOJUMS Apstrādājamā kultūra Kartupeļi Kukurūza Kaitīgais organisms Divdīgļlapju nezāles un ložņu vārpata Divdīgļlapju nezāles un ložņu vārpata Deva, kg/ha Ieteica-mā darba šķidruma konc., % Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Apsmidzina stādījumus divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu - 2 īsto lapu stadijā, vārpatas 2-4 lapu stadijā (darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l d. šķ.) Apsmidzina stādījumus divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu - 2 īsto lapu stadijā, vārpatas 2-4 lapu stadijā, atkārtoti pēc 7-10 dienām (abas apstrādes reizes darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l d. šķ.) Apsmidzina sējumus, kukurūzas 2-6 lapu stadijā, divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu - 2 īsto lapu stadijā, vārpatas 2-4 lapu stadijā (darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l d. šķ.) Apsmidzina sējumus, kukurūzas 2-6 lapu stadijā, divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu - 2 īsto lapu stadijā, vārpatas 2-4 lapu stadijā, atkārtoti pēc 7-10 dienām (abas apstrādes reizes darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l d. šķ.) Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

12 DEVA Titus 25 d.g. var lietot 2 reizes sezonā kartupeļos vai kukurūzā, maksimālā deva sezonā 50 g/ha. JAUNĀS ŠĶIRNES Katrā kultūrā nepārtraukti tiek izstrādātas jaunas šķirnes. Pirms pielietot Titus 25 d.g. jaunām šķirnēm, konsultējieties ar firmas pārstāvi Latvijā vai ir veikti praktiski eksperimenti un kādi ir izmēģinājumu rezultāti. Kartupeļi: Titus 25 d.g. maisījumā ar virsmas aktīvo vielu var lietot visām kartupeļu šķirnēm. Kartupeļu auzdētājiem jāzin, ka Titus 25 d.g. var radīt kartupeļu lapu bālēšanu. Kukurūza: Titus 25 d.g. maisījumā ar virsmas aktīvo vielu var lietot šādām šķirnēm: Banguy, Hiro, Justina, Loft, Manatan, Naxos, Nescio. Šķirnes: Alarik, Apache un Avenir ir nedaudz jutīgākas, tomēr uz tām var lietot Titus 25 d.g., ja apstrādes laikā gaisa temperatūra ir +13 C līdz +20 C. Dažas šķirnes ir ļoti jutīgas attiecībā uz Titus 25 d.g., konsultējieties ar firmas pārstāvi Latvijā vai ir veikti praktiski eksperimenti un kādi ir izmēģinājumu rezultāti. VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA Ieteicams lietot 100 ml bezjonu virsmas aktīvu vielu uz 100 l smidzināšanas šķidruma, ja izsmidzina Titus 25 d.g. vienu pašu vai maisījumā ar kartupeļu lakstu puves ierobežošanas preparātiem. IETEICAMAIS DARBA ŠĶIDRUMA DAUDZUMS Ieteicamais šķidruma daudzums 200 l/ha, darba spiediens 2 3 bāri. AUGSNES TIPS Titus 25 d.g. efektīvi ierobežo nezāles visos augsnes tipos un to neietekmē augsts organisko vielu saturs. KULTŪRAUGU BĀLĒŠANA Kultūraugs pēc apstrādes var bālēt. Bālēšana pāriet un pazūd aptuveni pēc 2 nedēļām. VĒJA IETEKME Vēja ietekmē īpaši jāuzmanās no līdzekļa nokļūšanas uz citiem augiem, uz platībām, kurās nesen ir iesētas vai tuvākā laikā tiks sētas jutīgas kultūras un blakus siltumnīcām. SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (SAVIENOJAMĪBA) Sagatavojot darba šķidruma maisījumu ar citiem preparātiem smidzinātāja tvertnē vienmēr pirmo pievieno Titus 25 d.g. un pēc tam, nepārtraukti maisot, citus preparātus, beigās pievieno bezjonu virsmas aktīvo vielu. Neskaidrību gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā. Ja apstrādē tiek lietoti bentazonu saturoši produkti, Titus 25 d.g. var lietot ievērojot 7 dienu nogaidīšanas laiku. Titus 25 d.g. nevar jaukt ar bentazonu saturošiem produktiem, kā rezultātā varētu rasties pārāk liela deva, jo abi produkti noārdās izmantojot vienu un to pašu enzīmu. SMIDZINĀŠANA Ņemot vērā herbicīda augsto aktivitāti, jāuzmanās no herbicīda nonākšanas uz augiem ārpus apstrādājamās platības, ūdenstilpnēs vai grāvjos. NEZĀĻU REZISTENCE Daudzus gadus lietojot herbicīdus ar tādu pašu vai līdzīgu iedarbības veidu uz nezālēm vienā un tajā pašā laukā parādās mazāk jutīgas nezāļu sugu populācijas, kurām pavairojoties tās var kļūt par dominantām. Nezāļu sugu uzskata par rezistentu pret herbicīdu, ja tā izdzīvo lietojot preparātu rekomendētajās devās, laikā un normālos laika apstākļos. Ja nezāles ir rezistentas attiecībā uz sulfonilurīnvielas grupas darbīgajām vielām (piem., metil-tribenuronu vai metiltifensulfuronu), tās ir rezistentas arī pret citiem sulfonilurīnvielas grupas augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī citiem augu aizsardzības līdzekļiem ar līdzīgu iedarbības mehānismu.

13 Rezistentu nezāļu sugu populāciju izveidošanos var novērst izvēloties alternatīvus produktus ar citu iedarbības mehānismu vai veidojot tvertnes maisījumus. ATKĀRTOTA SMIDZINĀŠANA / ATKĀRTOTA SĒJA Pēc Titus 25 d.g. lietošanas kā pēckultūru rudenī drīkst sēt ziemas kviešus un ziemas rudzus. Nākamā gada pavasarī var sēt graudaugus ar pasēju, pupas, zirņus, kukurūzu vai kartupeļus. Ja ar Titus 25 d.g. apstrādātu lauku jāpārstāda, var pārstādīt tikai kartupeļus vai pārsēt kukurūzu. PIEZĪMES PIRMS SMIDZINĀŠANAS SMIDZINĀŠANAS ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA Pirms Titus 25 d.g. lietošanas, pārliecinieties, ka smidzināšanas iekārta ir tīra un nesatur citu augu aizsardzības līdzekļu piemaisījumus, jo daudzi tvertnes maisījumi smidzināšanas iekārtā var radīt pārklājumus un/vai nosēdumus. Ja redzami kādi pārklājumi/nosēdumi, iztīriet iekārtu, kā norādīts pēdējā preparāta lietošanas instrukcijā. Lielāko daļu pārklājumu/nosēdumu var notīrīt ar mazgāšanas šķīdumu, kas paredzēts smidzināšanas iekārtu tīrīšanai, piemēram, All Clear Extra 1. Smidzinātāju pienācīgi pievieno traktoram un pārliecinās, ka transportēšanas, smidzināšanas vai sajaukšanas laikā nevar rasties noplūde. Titus 25 d.g. viegli sajaucas ar ūdeni, tomēr vajadzētu ievērot sekojošu sajaukšanas procedūru: Piepildiet pusi tvertnes ar ūdeni, uzsāciet maisīšanu un bez iepriekšējas atšķaidīšanas tvertnē pievienojiet aprēķināto Titus 25 d.g. daudzumu. Pievienojiet atlikušo ūdens daudzumu un visu laiku maisot pašās beigās virsmas aktīvo vielu, Izsmidzināšanas šķidrums nepārtraukti jāmaisa transportēšanas un izmantošanas laikā. Sagatavotais izsmidzināšanas šķidrums jāizlieto tajā pašā dienā. PĒC LIETOŠANAS Izskalojiet smidzinātāja tvertni tūlīt pēc smidzināšanas darbu beigšanas tajā pašā dienā vai piepildiet tvertni ar ūdeni, lai nogulsnes nevarētu izžūt. To darīt pat tad, ja tas pats preparāts tiks lietots nākamajā dienā. Produkts var izveidot tvertnē pārklājumu, kuru ir ļoti grūti noņemt. SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS MAZGĀŠANA UZMANĪGI IZLASIET SMIDZINĀTĀJA IEKĀRTAS MAZGĀŠANAS INSTRUKCIJU. Lai izvairītos no ietekmes uz citiem kultūraugiem, tūlīt pēc Titus 25 d.g. lietošanas kārtīgi iztīrīt smidzināšanas iekārtu no iekšpuses izmantojot smidzinātāju mazgāšanas līdzekli (piem. All Clear Extra 1 ) sekojoši: 1) Pēc smidzināšanas pabeigšanas rūpīgi skalojiet smidzinātāju ar tīru ūdeni. Skalošanas ūdeni var izsmidzināt uz tikko kā apstrādātām kultūrām. Neaizmirstiet notīrīt smidzinātāju no ārpuses. 2) Piepildiet smidzinātāju ar ūdeni un pievienojiet 500 ml smidzinātāju mazgāšanas līdzekli uz (piem. All Clear Extra 1 ) uz 100 l ūdens. Izskalojiet to caur šļūtenēm un smidzināšanas stieni. Uzpildiet smidzinātāju ar ūdeni un nepārtraukti maisot ļaujiet tam cirkulēt 15 minūtes. Skalošanas ūdeni var izsmidzināt uz tikko kā apstrādātām kultūrām. 3) Rūpīgi skalojiet smidzinātāju/tvertni ar ūdeni 5 minūtes, vienlaicīgi izsmidzinot skalošanas ūdeni caur stieni un sprauslām. Skalošanas ūdeni izsmidziniet uz apstrādātām platībām, kur tas nevar kaitēt kokiem vai jutīgām kultūrām un pārliecinieties, ka tas nepiesārņo ūdenskrātuves, akas vai notekūdeņu komunikācijas. 4) Sprauslas, ekrāni un filtri jānoņem un jāizmazgā atsevišķi ar to pašu mazgāšanas šķīdumu un koncentrācijā, kāds tika lietots smidzinātāja mazgāšanai. Vēlāk skalot ar tīru ūdeni. TUKŠĀ TARA Tukšo taru aizliegts izmantot atkārtoti. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

14 UZGLABĀŠANA Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Glabāt tikai attiecīgi paredzētā vietā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Atvērto iepakojumu jāizlieto tā paša gada laikā. Titus 25 d.g. vienmēr jāuzglabā oriģinālā iepakojumā. Titus 25 d.g. nav korozīvs un nav degošs. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ Ugunsgrēka gadījumā atstāt notikuma vietu un izsaukt ugunsdzēsējus. Informēt tos par augu aizsardzības līdzekļu un iespējams citu bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, minerālmēslu klātbūtni notikuma vietā. Piemērots līdzeklis cīņā ar uguni ir CO 2 pulveris, putas vai ūdens strūkla. Lietot noslēgtu elpošanas masku un piemērotu aizsargtērpu cīņā ar uguni, kā arī seku likvidēšanā. Ja apkārtne ir stiprās liesmās un ja apstākļi atļauj, atļaut ugunij izdegt. Ūdens palielina piesārņojuma draudus. Ja neatvērtie iepakojumi bijuši pakļauti uguns ietekmei, tos atdzesēt ar ūdeni. JURIDISKĀ ATBILDĪBA Rekomendācijas preparāta izmantošanai pamatotas uz izmēģinājumiem laukā, dažādos vides apstākļos. Izgatavotājs nav atbildīgs par neparedzētiem apstākļiem, kā klimatiskie apstākļi, augsnes tips, rezistence, nepareizi izvēlēta pielietojuma metode un citi faktori, kas varētu ietekmēt preparāta iedarbību. Šādi faktori var radīt nevēlamus simptomus attiecībā uz apstrādājamo kultūru un pasliktināt nezāļu iznīcināšanu. Izgatavotājs arī neatbild par bojājumiem, kuri radušies paviršības vai preparāta nepareizas lietošanas dēļ. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Šī materiāla iegāde nepiešķir nekādas patentu tiesības ārpus Latvijas. Ražotājs: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 82 Rue de Wittelsheim, FR Cernay, France Reģistrācijas īpašnieks: DuPont Danmark ApS Langebrogade 1, DK-1411 København K DuPont Danmark ApS konsultants Latvijā: Corteva Agriscience The Agriculture Division of Dow DuPont Tel Reģistrētās tirdzniecības zīmes: All Clear Extra 1 : FMC Agricultural Solutions Dow AgroSciences, DuPont vai Pioneer un to saistīto uzņēmumu preču zīme.

15 Veiklioji medžiaga: rimsulfuronas 250 g/kg Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės. Cheminė klasė: pirimidinilsulfonilurėjos Titus 25 DF - skirtas dviskiltėms piktžolėms ir varpučiui naikinti bulvėse ir kukurūzuose. Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! Registracijos Nr. AS2-78H(2018) Galiojimo laikas: 2 metai Gamintojas: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. 82 Rue de Wittelsheim, FR Cernay, Pagaminta ES / Prancūzijoje Registracijos savininkas: DuPont Danmark ApS Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga LT DuPont Danmark ApS atstovas Lietuvoje: Dow AgroSciences Lithuania UAB, Regus Vilnius Old Town, Vilniaus str. 31, LT-01402, Lietuva. Tel Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. ATSARGIAI Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc. būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos rimsulfurono, dažniau kaip kartą per dvejus metus (purškiant 1 kartą 0,050 kg/ha norma, arba per 2 kartus po 0,025 kg/ha) tame pačiame lauke. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos rimsulfurono, lengvos mechaninės sudėties dirvožemiuose. Dow AgroSciences, DuPont ar Pioneer ir jų dukterinių įmonių arba atitinkamų savininkų prekės ženklai.

16 Titus 25 DF NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS BENDRA INFORMACIJA Titus 25 DF plataus spektro sisteminis herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles ir varpučius kukurūzų ir bulvių pasėliuose. Herbicidas veikia per žaliąsias piktžolių dalis, taip pat turi dalinį veikimą per dirvą. Piktžolės nustoja augti tuoj po purškimo. Poveikis, priklausomai nuo aplinkos sąlygų, pastebimas praėjus 1-3 savaitėms. Preparatui atsparios piktžolės nesunaikinamos, tačiau pristabdomas jų augimas. Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos, esant aukštai temperatūrai dienos metu, jei didelis saulės šviesos intensyvumas, jei dideli nakties ir dienos temperatūrų svyravimai (nakties metu žemiau nei 5ºC, o dienos - aukščiau nei 25ºC temperatūros). Titus 25 DF negalima naudoti: - pasėliuose, kuriuose augalai stresuoti dėl nepalankių aplinkos sąlygų (pvz., ilgalaikių šalnų, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt.), jei pasėlis pažeistas ligų ir kenkėjų. - labai sausu oru, nes gali sumažėti Titus 25 DF efektyvumas prieš baltąsias balandas. KUKURŪZAI Geriausiai dviskiltės piktžolės sunaikinamos, kai purškimo metu jos yra nuo skilčialapių iki dviejų - keturių tikrųjų lapelių tarpsnyje. Purškiant vėliau, kai piktžolės turi daugiau nei dvi poras tikrųjų lapelių, gerai sunaikinamos tik jautrios preparatui piktžolės. Todėl purškimo metu labai svarbu žinoti piktžolių išsivystymo tarpsnį ir jų botaninę sudėtį. Titus 25 DF purškiamas, kai kukurūzai turi 3-4 lapelius, o piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2-4 lapelių tarpsnio, varpučiams esant cm aukščio. NORMA Titus 25 DF 50 g/ha + 200ml/ha nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (100ml/100l tirpalo). Kai pasėlyje nėra varpučio ir vyrauja bekvapiai šunramuniai, kibieji lipikai, bastučiai ar kitos dviskiltės piktžolės, rekomenduojama purkšti 2 kartus po 25g/ha Titus 25 DF + 200ml/ha nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos. Antrą kartą purškiama praėjus 7-10 dienų po pirmojo purškimo. DĖMESIO: Purškiant nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis gali atsirasti laikinas kultūrinių augalų pageltimas, kuris išnyksta po dienų nepadarydamas neigiamos įtakos derliui. Nepurkškite daugiau nei 2 kartus per sezoną - maksimali metinė norma 50 g/ha, o po purškimo fosforoorganiniais insekticidais ar bentazono junginiais turi praeiti savaitė. BULVĖS Geriausiai piktžolės sunaikinamos, kai purškimo metu jos yra nuo skilčialapių iki dviejų tikrųjų lapelių tarpsnio, neatsižvelgiant į bulvių išsivystymo tarpsnį. Purškiant vėliau, kai piktžolės turi daugiau nei dvi poras tikrųjų lapelių, gerai sunaikinamos tik jautrios preparatui piktžolės. Todėl purškimo metu labai svarbu žinoti piktžolių išsivystymo tarpsnį ir jų botaninę sudėtį. NORMA Titus 25 DF 50 g/ha ml/ha nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos. Jei pasėlyje nėra varpučio ir vyrauja bekvapiai šunramuniai, kibieji lipikai, bastučiai ar kitos dviskiltės piktžolės, rekomenduojama purkšti 2 kartus po 25 g/ha Titus 25 DF ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos. Purškimas kartojamas praėjus 7 10 dienų po pirmo purškimo:

17 VANDENS KIEKIS Prieš pradedant darbą sureguliuoti purkštuvą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdynų, purkštukų švarumą. Slėgis barai. Vandens kiekis: l/ha, priklausomai nuo pasėlio vešlumo. POVEIKIO SPEKTRAS Piktžolių jautrumas herbicidui Titus 25 DF, kai naudojama 50 g/ha norma: Jautrios: (efektyvumas: >90%) žalioji šerytė (Setaria viridis), vienmetė miglė (Poa annua), paprastoji rietmenė (Echinochloa crus-galli), daržinė žliūgė (Stellaria media), vaistinė ramunė (Matricaria recutita), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), kibusis lipikas (Galium aparine), rapsas (Brassica napus), aklės (Galeopsis sp.). Vidutiniškai jautrios: (efektyvumas 90-70%) paprastasis varputis (Elytrigia repens), trumpamakštis rūgtis (Persicaria lapathifolia), notrelės (Lamium sp.). Vidutiniškai atsparios: (efektyvumas 70-40%) baltoji balanda (Chenopodium album), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), juodoji kauliauogė (Solanum nigrum), dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa). DIRVOŽEMIO TIPAS Galima naudoti visų tipų dirvose, tačiau daug humuso turinčiose dirvose efektyvumas gali sumažėti. SĖJOMAINA Jei tais pačiais metais norite sėti žieminius javus, dirvą reikia suarti, kitą pavasarį galima sėti javus, kukurūzus, bulves. Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo bulvių pasėlis, galima atsėti kukurūzus, atsodinti bulves. ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS Titus 25 DF turi vieną veikliąją medžiagas rimsulfuroną. Pagal veikimo pobūdį ji priklauso ALS inhibitoriams, HRAC kodas B. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Jei piktžolių rūšis yra atspari produktui iš HRAC B grupės, kryžminis atsparumas yra ir kitiems šios grupės produktams. Atsparumo atsiradimo galima išvengti arba jį atitolinti laikantis geros žemės ūkio praktikos principų ir laikantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) rekomendacijų: 1. taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą 2. mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles. 3. naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku. 4. panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis. TIRPALO PARUOŠIMAS Ketvirtį purkštuvo talpos pripildyti vandeniu ir įjungus maišyklę supilti reikiamą Titus 25 DF kiekį. Pripildžius purkštuvą likusiu vandeniu supilti paviršiaus aktyviąją medžiagą. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat išpurškiamas. MAIŠYMAS. Dėl maišymo su augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus. PO PURŠKIMO Baigus darbą purkštuvo talpą reikia išplauti arba pripildyti švariu vandeniu ir neleisti rezervuare esantiems likučiams išdžiūti. Tai daroma tuo atveju, jei kitą dieną bus purškiami tie patys pesticidai. PURKŠTUVO PRIEŽIŪRA Po purškimo Titus 25 DF purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemones: rekomenduojama All Clear Extra 1.

F-02536/ BALTICS - (COVER) PAGE 1 Herbitsiid Taimekaitsevahend Toimeained: metüültiofeensulfuroon metüültribenuroon Preparaadi vorm: vees lahus

F-02536/ BALTICS - (COVER) PAGE 1 Herbitsiid Taimekaitsevahend Toimeained: metüültiofeensulfuroon metüültribenuroon Preparaadi vorm: vees lahus F-02536/31806 - BALTICS - (COVER) PAGE 1 Herbitsiid Taimekaitsevahend Toimeained: metüültiofeensulfuroon metüültribenuroon Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid Registreerimisnumber: 0325/05.09.07

Rohkem

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc Eesti reg-nr: 0396/01.03.11 Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt. -d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi

Rohkem

Galera5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai

Galera5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit. H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P391: Mahavoolanud toode kokku koguda. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada

Rohkem

ArianeS5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai

ArianeS5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai Hoiatus EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit. H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H410: Väga mürgine

Rohkem

Opera N Taimekaitsevahend. FUNGITSIID Kasutusvaldkond: Kaitsva ja raviva toimega süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks teraviljadel ja maisil. Fun

Opera N Taimekaitsevahend. FUNGITSIID Kasutusvaldkond: Kaitsva ja raviva toimega süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks teraviljadel ja maisil. Fun Opera N Taimekaitsevahend. FUNGITSIID Kasutusvaldkond: Kaitsva ja raviva toimega süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks teraviljadel ja maisil. Fungicīds Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai

Rohkem

Primus0.5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai

Primus0.5LBkltLblEstLtuLva (iss1).ai Hoiatus EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit. H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH208: Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile

Rohkem

(Microsoft Word - Infinito v\344ikepakend - CLP \(2\).doc)

(Microsoft Word - Infinito v\344ikepakend - CLP \(2\).doc) INFINITO Hoiatus Taimekaitsevahend Fungitsiid Kasutusala: Fungitsiid kartuli-lehemädaniku ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil, kurgiebajahukaste tõrjeks katmikala kurgil, ebajahukaste tõrjeks sibulal, porrul

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Master label MCW637

Master label MCW637 Maracas Fungitsiid Toimeaine: epoksikonasool 50 g/l, prokloraas 225 g/l Preparatiivne vorm: emulsioonkontsentraat Eesti reg. nr.: 0548/20.04.15 Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt Kehtivusaeg:

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

EJN2301AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZA

EJN2301AOW ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZA EJN2301AOW...... ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI KASUTUSJUHEND 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 23 SALDĒTAVU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 44 ZAMRAŻARKA RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 67 МОРОЗИЛЬНИК

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Miniviljelusvõistlus Indrek Harlamov, Reivo Nugis, Martin Sumla Tartu 2018 Sissejuhatus Mulla liigiks - näivleetunud muld (LP); mulla ph 6,0; mulla Hu sisaldus 2,37 %; fosfori väetustarve väike P-4; kaaliumi

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Valtti Plus Base Biotsiidi liik (liigid): Loa number: EE-NABB2017-0078 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0015894-0000 Sisukord Haldusteave 1.1.

Rohkem

EUN1100FOW ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28

EUN1100FOW ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28 EUN1100FOW...... ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 28 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED.....................................................................

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Cuprinol Ultimate Garden Wood Preserver Golden Cedar Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Tooteliik 08 - Puidukonservandid

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: WOODEX BASE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Loa number: EE-203-002 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-000033-0000

Rohkem

AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСП

AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСП AGS58200F0 ET KÜLMIK KASUTUSJUHEND 2 LV SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 15 LT ŠALDIKLIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 29 RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 43 ЭКСПЛУАТАЦИИ UK МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 58 2 PARIMATE TULEMUSTE

Rohkem

EC3201AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37

EC3201AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37 EC3201AOW...... ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 37 2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO............................................................................

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

Title

Title SCB51811LS ET Kasutusjuhend 2 Külmik-sügavkülmuti LV Lietošanas instrukcija 17 Ledusskapis ar saldētavu LT Naudojimo instrukcija 32 Šaldytuvas-šaldiklis USER MANUAL 2 www.aeg.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO...

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

EC4200AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35

EC4200AOW ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35 EC4200AOW...... ET SÜGAVKÜLMKIRST KASUTUSJUHEND 2 LV HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18 LT ŠALDYMO DĖŽĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 35 2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO............................................................................

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

FM-05-JURA01_B_8s_04_ET,LV,LT.indb

FM-05-JURA01_B_8s_04_ET,LV,LT.indb Ettevõttelt Dometic GROUP / no Dometic GROUP / iš Dometic GROUP FM-05-JURA01 ET 4 Minikülmik/piimajahuti Kasutusjuhend LV LT 13 Mini ledusskapis/piena dzesētājs Lietošanas pamācība 22 Mažas šaldytuvas

Rohkem

AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošana

AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošana AC4080 Õhupuhasti ja niisuti Kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs Oro valymo ir drėkinimo įrenginys EE Eestikeelne kasutusjuhend LV Lietošanas instrukcija LT Naudojimosi instrukcijų knygelė 2

Rohkem

ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1

ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1 ET LV LT Suruõhu naelutaja Pneimatiskā naglu pistole Pneumatinis smeigiakalis Kasutusjuhend Instrukciju rokasgrāmata Naudojimo instrukcijos AF600 1 EESTI KEEL (tõlge) TEHNILISED ANDMED Mudeli number AF600

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

EST Kasutusjuhend LAT Lietošanas instrukcija GO 1280 D

EST Kasutusjuhend LAT Lietošanas instrukcija GO 1280 D EST Kasutusjuhend LAT Lietošanas instrukcija GO 1280 D SISUKORD KOMPLEKTI SISU... 3 GARANTII... 3 OHUTUSMEETMED... 4 PAIGALDAMINE... 7 SEADME OSAD... 10 OSADE FUNKTSIOONID... 11 PESUPROGRAMMID... 21 PESUVAHENDISAHTEL...

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord Ohutus Juhendi kasutamine... 4

EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord Ohutus Juhendi kasutamine... 4 EE 2019 mptech. Kõik õigused kaitstud. myphone City 2 KIIRJUHEND myphone City 2 1. Sisukord 1. Sisukord...1 2. Ohutus... 2 3. Juhendi kasutamine... 4 4. Oluline teave... 5 4.1 Kaubamärgid... 5 5. Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

LÄMMASTIKVEDELVÄETISE JA HARULDASTE MULDMETALLIDE

LÄMMASTIKVEDELVÄETISE JA HARULDASTE MULDMETALLIDE 261 LÄMMASTIKVEDELVÄETISE JA HARULDASTE MULDMETALLIDE TOIMEST SUVINISULE ABSTRACT. Effect of liquid nitrogen fertilizer and rare earths on spring wheat. On the basis of nitrogen-rich production residues

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

Fiber FIN-N, S -1104

Fiber FIN-N, S -1104 WEIGHT LOSS PROGRAM Nature Science GR 2 CONTROL Contains Konjac Glucomannan 84 TABLETTI / TABLETOK FIBER S UPPLEMENT Works with the body to promote healthy weight loss! Toimib koos organismiga, et saavutada

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Title

Title ESL 8316RO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 LV Trauku mazgājamā mašīna Lietošanas instrukcija 23 LT Indaplovė Naudojimo instrukcija 45 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

Suviodra Integreeritud Taimekaitse

Suviodra Integreeritud Taimekaitse SUVIODRA INTEGREERITUD TAIMEKAITSE Juhend I ÜLDOSA Integreeritud taimekaitse on keskkonda säästev ja ökoloogiliselt puhast toodangut tagav erinevate taimekahjustajate tõrjemeetmete (nt mehhaaniliste, keemiliste,

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

DNS teenus teoorias ja praktikas Autor Siim Adamson ITK Autor: Siim Adamson ITK

DNS teenus teoorias ja praktikas Autor Siim Adamson ITK Autor: Siim Adamson ITK DNS teenus teoorias ja praktikas Autor Siim Adamson ITK 2008 1 Ettekande sisukord Ettekanne jaotatud 9 peatükiks: 1.DNS süsteemi ajalugu 2.DNS süsteemi struktuur 3.DNS kirjete tüübid 4.DNS serveri seadistamine

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Mesilaspere haigused ja nende ravi Arvi Raie MULTIFACTOR REASONS FOR LOOSES TAPPIOHIN ON MONIA SYITÄ Reinvasion Mehiläishoitaja

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 on tuntuim Lõuna-Itaalia suurkooperatiiv, mis asub Puglia veinipiirkonna keskel Salentos ning tegutseb aastast 1989. 2007, 2009 ja 2014 aastatel sai Vinitalyl parima Itaalia veinimaja tiitli. 2005, 2006

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võduvere (fotol nr 1) Põllumassiivi nr: 63951595991 1.

Rohkem