LUCIA PLUS MADE IN ITALY. design & production Rev 003

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LUCIA PLUS MADE IN ITALY. design & production Rev 003"

Väljavõte

1 EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUCIA PLUS Rev 003

2 2 EESTI

3 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID! Põlemisel vabaneb termiline energia, mille tulemusel soojenevad märkimisväärselt seadme pinnad, uksed, ukselingid, nupud, klaasid, suitsutorud ja aparaadi tagumine külg. Vältige nendega kokkupuudet, kui te ei kasuta asjakohast kaitseriietust (seadmega komplektis olevaid kaitsekindaid). Teavitage lapsi nendest ohtudest ja hoidke nad seadme töötamise ajal koldest eemal. EESTI... 5 Hoiatused... 5 Ohutus... 5 Korraline hooldus... 7 PAIGALDAMINE... 8 NÕUDED HOOLDAMISEL...8 Toote LUCIA plus üksikasjad kanaliseerimine Suunamiskanalite töötamine tehase seadistuses...11 Kanaliseerimine termostaadi või anduriga (valikuline)...11 lisatermostaat TA (valikuline) Sulavkaitse...12 Ahju paigale asetamine Õige töötamine Graanulid ja laadimine survega suletav graanulimahuti Kaugjuhtimispult Kaugjuhtimispuldi ikoonid...16 Patareide paigaldamine...16 SOOVITUSED PULDI KASUTAMISEKS...16 PUUTETUNDLIK EKRAAN ekraani avamine...17 ekraani sulgemine...17 Juhtpaneel MÄRKIDE SELETUS...18 Üldmenüü...19 üldised hoiatused...19 Seadistused enne ESIMEST KÄIVITAMIST Kuupäev-kellaaeg...20 Keel...20 Kraadid...20 Tööpõhimõte ÕHK EEST KANALISEERIMINE KANALISEERIMINE easy setup TAIMER Taimeri valimine/ valiku tühistamine...24 Seadistus Ekraan...26 OOTEREŽIIM...26 TÖÖTAMINE LISATERMOSTAADIGA (VALIKULINE)...26 LISATERMOSTAAT...27 delta t...27 Esim.Laadim...27 WIFI...27 reset...28 Puhastus ja hooldus Hooldus Kasutaja tehtav korrapärane puhastamine...29 Kvalifitseeritud tehnikute tehtav korrapärane hooldus Kasutamise lõpetamisel (kütmishooaja lõppedes)...31 Kuvatavad teated HÄIRED GARANTIITINGIMUSED realiseerimine EESTI 3

4 ATTENZIONE TASSATIVO Prima di movimentare la stufa togliere le maioliche indicate per evitare danni. ATTENTION - COMPULSORY Before moving the stove, kindly take the ceramics off in order to avoid any damages ATTENTION - OBLIGATOIRE Avant de bouger le poêle, faire attention à lever les céramiques indiquées pour éviter des dégâts VORSICHT - OBLIGATORISCH Bevor Sie den Ofen bewegen, bitte unbedingt die bezeichnete Keramik Kacheln entfernen um Schäden zu vermeiden ATENÇÃO - OBRIGATÓRIO Antes de movimentar a salamandra, retirar as cerâmicas indicadas para evitar danos. TÄHELEPANU! Enne ahju liigutamist eemaldage sellelt näidatud keraamilised osad, et vältida kahjustusi. OBVEZNA POZORNOST Prije pomicanja peći, uklonite označene pločice kako biste izbjegli oštećenja. POZOR OBVEZNO Pred premikanjem peči odstranite označene majolike, da preprečite poškodovanje. ATENCIÓN - PERENTORIO Antes de mover la estufa sacar las mayólicas indicadas para evitar daños. ADVARSEL - OBLIGATORISK Før du flytter ovnen, bør du tage keramikfliserne af for at undgå skader. 4 EESTI

5 Täname Teid, et otsustasite meie firma kasuks meie toode on suurepärane küttelahendus, mis ühendab endas uusima tehnoloogia, kõrgekvaliteetse töötluse ning ajatu disaini ning mille eesmärk on võimaldada teil nautida elus tule soojust täiesti ohutult. Hoiatused Käesolev kasutusjuhend kuulub lahutamatult tootega kokku: veenduge, et see oleks alati seadmega kaasas, isegi kui seade vahetab omanikku või kasutajat või viiakse üle teise kohta. Kui see on kahjustunud või kadunud, küsige kohalikust tehnoabist uus eksemplar. Toodet tohib kasutada ainult sellele ette nähtud eesmärkidel. Välistatud on igasugune lepinguline ja ka lepinguväline tootjapoolne vastutus inimestele, loomadele või esemetele valest paigaldamisest, reguleerimisest ja hooldusest ning ebaõigest kasutamisest tekkinud kahju eest. Paigaldus peab olema teostatud kogenud ja kvalifitseeritud töötajate poolt, kes võtavad endale täieliku vastutuse lõpliku paigaldamise ja sellest tulenevalt toote hea töö eest. Arvestada tuleb ka kõigi riiklike, piirkondlike, maakondlike ning kohalike omavalitsuste seadusi seadme paigaldusriigis ning käesoleva juhendi sisu. Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud nende ettevaatusabinõude eiramise tõttu. Kontrollige pärast pakendi eemaldamist selle sisu terviklikkust ja täielikkust. Pöörduge mittevastavuse korral edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Kõik tootesse kuuluvad elektrilised komponendid, mis tagavad selle nõuetekohase töö, tuleb vajadusel välja vahetada üksnes volitatud teeninduskeskusest saadud originaalvaruosadega. Ohutus ALLA 8-AASTASED LAPSED, PIIRATUD FÜÜSILISTE, SENSOORSETE VÕI VAIMSETE VÕIMETEGA ISIKUD JA ISIKUD, KELLEL PUUDUB KOGEMUS VÕI PIISAVAD TEADMISED, VÕIVAD APARAATI KASUTADA AINULT JÄRELEVALVE ALL VÕI PÄRAST SEDA, KUI NAD ON SAANUD EESTI 5

6 PIISAVALT JUHISEID APARAADI OHUTU KASUTAMISE KOHTA JA MÕISTNUD SELLEGA SEONDUVAID OHTE. Generaatori kasutamine on keelatud piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemusteta isikutele (k.a. lapsed), v.a. siis, kui neid jälgib ja õpetab masinat kasutama nende ohutuse eest vastutav isik. SEADME PUHASTUS- JA HOOLDUSTÖID, MIDA KASUTAJA PEAB ISE TEGEMA, TOHIVAD LAPSED TEHA ÜKSNES JÄRELEVALVE ALL. Jälgida tuleb, et lapsed masinaga ei mängiks. Ärge puudutage generaatorit märgade ega niiskete kätega (ega muude kehaosadega), kui olete paljajalu. On keelatud kasutada ohutus- või reguleerimisseadmeid ilma tooja loa või juhisteta. TOOTE KÜLJES OLEVAID ELEKTRIJUHTMEID EI TOHI SIKUTADA, KÜLJEST VÕTTA EGA VÄÄNATA KA SIIS MITTE, KUI TOODE EI OLE ELEKTRIVÕRKU ÜHENDATUD. Soovitame paigutada toitejuhtme nii, et see ei puutuks kokku seadme kuumade osadega. Toitejuhe peab olema pärast paigaldamist ligipääsetav. Ärge takistage ega vähendage paigalduskoha ventilatsiooniavasid õhuavad on õigeks põlemiseks hädavajalikud. Ärge jätke pakendi osi kohta, mis on kättesaadav järelevalveta lastele või puuetega inimestele. Toote normaalse töö ajal peab koldeluuk olema alati suletud. Kui seade on sisse lülitatud, on see katsumisel kuum kuumad on eriti just kõik selle välispinnad seega soovitame olla ettevaatlik. Kontrollige pärast seadme pikaajalist mittekasutamist enne selle sisselülitamist, et seadmes ei oleks takistusi. Generaator on projekteeritud töötama iga ilmaga, kuid väga ebasoodsates tingimustes (tugev tuul, pakane) võivad sekkuda generaatori välja lülitavad 6 EESTI

7 turvasüsteemid. Võtke sellisel puhul ühendust tehnilise toega ja ärge mitte mingil juhul ise turvasüsteeme välja lülitage. Kui suitsulõõris on tulekahju, kasutada leekide summutamiseks mõeldud vahendeid või kutsuge tuletõrje. Seadet ei tohi kasutada jäätmepõletina. Ärge kasutage süütamisel tuleohtlikke vedelikke. Ärge laske täitmisfaasis graanulikotil tootega kokku puutuda. Majoolika on teostatud kõrgekvaliteetse viimistlusega käsitööna ja seetõttu võivad neis esineda väikesi lohukesi, pragusid ja minimaalseid värvivarjundi erinevusi. Need omadused tõendavad selle suurepärast kvaliteeti. is ja majoolikas on nende erineva paisumisteguri tõttu mikropragusid, mis tõendavad nende ehtsust. Soovitame kasutada kahhelkivide puhastamiseks pehmet ja kuiva lappi kui kasutate mistahes pesuainet või -vedelikku, võib see tungida mikropragudesse ja muuta need nähtavamaks. KUNA TOOTE VÕIB KÄIVITADA KRONOTERMOSTAAT VÕI SAAB TOOTE KÄIVITADA KAUGJUHITAVATE RAKENDUSTE KAUDU, ON KEELATUD JÄTTA TOOTE LÄHEDUSSE SÜTTIDA VÕIVAID ESEMEID. NÕUTAVAD OHUTUSE TAGAVAD VAHEMAAD LEIAB TEHNILISTE ANDMETE SILDILT. PÕLEMISKAMBRI SISEMUSES OLEVATE OSADE VÄLIMUS VÕIB KASUTAMISEL MUUTUDA. MUUTUSED ON AINULT ESTEETILISED, TÖÖKORDA NEED EI MÕJUTA. Korraline hooldus Vastavalt aasta 22. jaanuari määruse nr artiklile tähendab korraline hooldus töid tavakasutamisest tuleneva lagunemise kõrvaldamiseks ning ootamatustega toime tulemiseks, millega kaasneb vajadus esialgseteks töödeks, mis siiski ei mõjuta parandatava süsteemi EESTI 7

8 PAIGALDAMINE Üldine Heitgaasitorude ja hüdraulilised torude ühendused peab teostama vastava väljaõppega isik, kes väljastab ka dokumendid, milles kinnitatakse tööde vastavust siseriiklikele nõuetele. Paigaldaja peab omanikule või selle esindajale vastavalt nõuetele jätma seadme vastavustunnistuse, millega käib kaasas: 1) aparaadi ja selle komponentide (suitsukanalid, korsten jne) kasutus- ja hooldusjuhend; 2) fotokoopia korstna andmeplaadist; 3) süsteemi passi (kui on ette nähtud). Paigaldajal on soovitatud üleantud dokumentatsiooni kohta küsida vastuvõtuakti ning hoida seda üheskoos teostatud paigaldusega seonduva tehnilise dokumentatsiooniga. Korterelamusse paigaldamisel tuleb kõigepealt küsida luba korteriühistu esindajalt. Kui on ettenähtud, siis kontrollige paigaldamisjärgselt gaasiemissiooni. Koht, kust proov võetakse, peab olema korralikult tihendatud. SOBIVUS Paigaldamine on keelatud ruumidesse, kus on tulekahju oht. Samuti on keelatud paigaldamine eluruumidesse, kus esineb järgmiseid tingimusi: 1. kus on pidevalt või perioodiliselt töötavaid seadmeid, mis kasutavad vedelkütust ja võtavad põlemisõhku ruumist, kuhu need on paigaldatud; 2. kus on ruumi kütmiseks mõeldud B-tüüpi gaasi kasutavaid seadmeid, mis ühtlasi kas soojendavad või ei soojenda sanitaarvett, samuti selliste ruumidega külgevad või nendega ühendatud ruumid; 3. kus sise- ja välisruumi rõhu vahe tööfaasis on suurem kui 4 Pa. NB! Hermeetilisi seadmeid tohib paigaldada ka selle jaotise punktides 1, 2 ja 3 nimetatud juhtudel. Paigaldamine vannitubadesse, magamistubadesse ja kööktubadesse Vannitubades, magamistubades ja kööktubades on lubatud ainult õhukindlate seadmete või suletud põlemiskambriga aparaatide paigaldamine, mis võtavad põlemiseks vajaliku õhu õuest. ASUKOHT JA OHUTU KAUGUS Aparaadi toetuspind ja/või kandepunktid peavad suutma taluda aparaadi, selle lisaseadmete ja selle katte koguraskust. Kui põrand, millel aparaat seisab, on süttivast materjalist, siis on soovitatav kasutada mittesüttivast materjalist kaitset, mis kataks ka aparaadi esise, et kaitsta põrandat kütteainete kukkumise eest puhastamise ajal. Nõuetekohaseks töötamiseks peab masin olema looditud. Soovitatavalt võiksid külg- ja tagaseinad ning põrandale toetuv pind olla mittepõlevast materjalist. MINIMAALNE VAHEMAA (Graanulitega köetav ahi) Paigaldamisel peab arvestama vahemaad kergesti süttivatest või soojatundlikest materjalidest, seetõttu on määratud sobiv turvalisust tagav kaugus, mis on märgitud sildil kasutusjuhendi algusosas (lk 2). Kui materjal ei ole tuleohtlik, peab kaugus küljest ja tagaosast olema vähemalt 100 mm (v.a vaheosad). Toodetel, mille jaoks on olemas tagumised ühendusdetailid, tohib seina külge ühendada üksnes tagumise külje. NÕUDED HOOLDAMISEL Lisade paigaldamine Lisade paigaldamisel tuleb vältida ligipääsu aparaadi sisemistele osadele ning väljavõtmise ajal ei tohi olla võimalik pääseda ligi pinge all olevatele osadele. Kõikvõimalikud juhtmed nagu toitejuhe või termostaadi juhe peavad olema paigutatud viisil, mis kaitseb neid kuumade osade ja kahjustuste eest lisade liigutamise ajal. Kui toode paigaldatakse kohta, kus seda ümbritsevad põlevad materjalid, tuleb kasutusele võtta kõik paigaldamisel ette nähtud turvameetmed. PAIGALDUSKOHA VENTILATSIOON JA ÕHUTAMINE Mittehermeetilise generaatori ja/või mittehermeetlise paigaldamise korral peab arvestama ventilatsiooni jaoks määratud minimaalse alaga (ja kaaluma nimetatutest suuremaid väärtusi): Aparaadi kategooria Viitestandard 8 EESTI Ava läbilõike suhe protsentides aparaadi heitgaasitoru läbilõike suhtes põrandakaitse Õhuvõtt Samuti tuleb paigaldamisel järgida kõiki kohalikke, regionaalseid ja riiklikke nõudeid, mis kasutusjärgses riigis kehtivad, seda kõike lisaks masina juhendis toodud nõuetele. Toote erakorralise hoolduse tegemiseks võib olla vajalik toode seina äärest eemaldada. Seda toimingut võib teha tehnik, kes on võimeline toote põlemissaaduste väljalasketorud lahti võtma ja hiljem tagasi ühendama. Hüdroseadmega ühendatud generaatorite korral peab olema seadme ja toote vahel selline ühendus, et erakorralise hoolduse ajal, mida teeb tehnik, oleks võimalik generaator paigutada külgnevatest seintest vähemalt 1 meetri kaugusele. Ventilatsioonilõõri ava minimaalne suurus Graanulitega köetav ahi EN cm² Katlad EN % 100 cm² Kõigis tingimustes, kaasa arvatud äratõmbeavade ja/või sundventilatsiooni seadmete olemasolu korral, peab generaatori paigalduskoha rõhu ja välisrõhu vahe olema võrdne või väiksem kui 4 Pa.

9 Kui ruumis on mitte-pidevalt kasutatavaid B-tüüpi gaasiaparaate, mida ei kasutata soojendamiseks, siis peab neil olema oma õhutus/ ventilatsiooniava. Õhuvõtuavad peavad vastama järgmistele tingimustele: kaetud võre, metallvõrguga, ilma sealjuures läbilaskevõimet vähendamata; loodud viisil, mis tagab kõigi hooldustoimingute võimalikkuse; valitud asukohaga, mida ei kaeta kinni. Puhta ja värske õhu varustus on võimalik tagada ka paigaldusruumi naaberruumist (kaudne õhutamine ja ventilatsioon), kui on tagatud püsiv ja vaba õhuvool avade kaudu, mis on ühendatud väliskeskkonnaga. Selline naaberruum ei tohi olla kasutusel garaaži või süttimisohtlike ainete hoidlana ega tohi seal teha muud tuleohtlikku tegevust, samuti ei tohi see olla vannituba, magamistuba või hoone ühiskasutuses tuba. HEITGAASITORU Generaator töötab alarõhu all ning on varustatud ventilaatoriga, mis väljutab seadme heitgaasid. Generaatoril peab olema eraldi heitgaaside väljutussüsteem, selle toru ei tohi jagada teiste seadmetega. Heitgaaside väljutussüsteem tuleb valida lähtuvalt paigaldatud aparaadi tüübile, järgides sealjuures: standardit UNI/ TS kui tegemist on metallkorstnaga, järgides sealjuures selle tootedetailides kirjeldatut; UNI EN ja UNI EN , UNI EN 1457,.-UNI EN 1806, kui tegemist ei ole metallist korstnaga. Rõhtsalt liikuv osa peab olema nii lühike kui võimalik ning kindlasti mitte üle 3 meetri, selle kaldenurk peab olema vähemalt 3%. Suuna muutvaid kohti ei tohi olla rohkem kui 4, nende hulka kuulub ka "T"-kujuline komponent. "T"-kujulise üenduse vertikaalse osa alumises küljel peab olema kork kondensaadi kogumiseks. Kui väljalasketoru ei ühendata olemasoleva lõõriga, siis peab sellel olema tuulevastase otsaga vertikaalne lõik (UNI 10683). Vertikaalne osa võib olla nii hoone sees kui väljas. Kui suitsukanal ühendatakse suitsulõõriga, siis see peab sobima tahke kütuse kasutamiseks. Kui suitsukanal viiakse hoonest välja, siis see osa peab olema soojustatud. Suitsukanalitel peab olema vähemalt üks tihendiga koht, kust saab võtta suitsuproove. Kõik suitsutoru osi peab olema võimalik inspekteerida. Inspektsiooniavad peavad olema puhastatavad. Kui generaatori suitsutemperatuur on kõrge tootlikkuse tõttu väiksem kui 160 C + toatemperatuur (kontrollige tehnilisi andmeid), siis väljalase olema täiesti niiskusekindel. Kui suitsusüsteem ei vasta eelnevates punktides kirjeldatule või nõuetele üldiselt, siis võib see kaasa tuua kondensaadi kogunemist selle sisemusse. KORSTNAD Korstnaotsad peavad vastama järgmistele tingimustele: läbilõike pindala peab olema vähemalt kaks korda suurem kui sellega ühendatud korstna/suitsutorude läbilõike pindala; peavad takistama vihma ja lume tungimist korstnasse/suitsutorudesse; peavad tagama suitsu ja põlemisjääkide väljumise ükskõik mis suunalise tuulega; Näited õigest korstnaühendusest Kaitse vihma ja tuule eest Kaitse vihma ja tuule eest Soojustatud lõõr Max 3 mt "T"-kujuline ühendus kondensaadivastase inspekteerimiskorgiga 3-5% "T"-kujuline ühendus inspekteerimiskorgiga Soojustatud "T"-kujuline ühendus inspekteerimiskorgiga Elektrivõrku ühendamine Generaatori toitejuhe tuleb ühendada pistikupesa abil 230V 50Hz elektrivõrku, soovitavalt võiks olla paigaldatud ka automaatkaitselüliti. Pistikupesa peab olema hõlpsasti ligipääsetav. Elektrisüsteem peab vastama nõuetele, maanduse efektiivsus peab olema kontrollitud. Seadme puudulik maandus võib põhjustada tõrkeid, mille eest tootja ei vastuta. Voolukõikumine, mis ületab 10%, võib põhjustada toote kasutamisel tõrkeid. EESTI 9

10 Toote LUCIA plus üksikasjad A E B F G H I J K L C D A Keskkonna õhu väljalase F Põlemisõhu sisenemisava Kanalite sisenemisavad Z2 B Juurdepääs põlemiskambrile ja J tuhasahtlile G Kanalite väljumisavad Z2 Kanalite sisenemisavad Z1 C Puutetundlik ekraan H Kanalite väljumisavad Z1 D E Survega suletav graanulimahuti Suitsu väljalase 10 EESTI i Keskkonna andur K L Termostaadi sisend täiendav TA Sees/Väljas Sulavkaitse Toide 230 V Järjestiksisend

11 kanaliseerimine Ahi on varustatud 2 iseseisva väljasuunamiskanaliga. Tehase seadistuses on kanalid 1 ja 2 aktiveeritud. Omadused: suunamiskanali väljundi diameeter: 2x80 mm suunamiskanali soovitatav maksimaalne pikkus: 8 m termostaadiga varustatav Kiiruse reguleerimisel on 3 režiimi: VÄLJAS, AUTO, MUGAVUS suunamiskanalid on aktiveeritavad/inaktiveeritavad üksteisest sõltumatult (sees/väljas) Suunamiskanalite töötamine tehase seadistuses Tehase seadetes on kanalid 1 ja 2 aktiveeritud (kanalitel 1 ja 2 sillused olemas) ja need lähtuvad ahju tööst. Seadistamine ei ole vajalik. Kanaliseerimine termostaadi või anduriga (valikuline) Ahi on varustatud kahe iseseisva suunamismootoriga. Kui ühendada väline termostaat või temperatuuriandur (NTC 10K) ahju tagaküljel asuvatesse sisenditesse 1 ja 2, on võimalik suunamismootorit kontrollida ahju tööst sõltumata. Piisab sellest, kui ühendada termostaat/andur ja määrata soovitud temperatuur. Täpsema teabe saamiseks kanaliseerimise kohta vaadake peatükki Menüü Kanaliseerimine ruumi termostaadiga (valikuline) Eemaldage klemmilt 1 sillus ja ühendage sinna ruumi termostaat, millega soovite kanali 1 kaudu temperatuuri reguleerida. Haldamiseks on 3 võimalust: KANALISEERIMINE RUUMI TERMOSTAADIGA (VALIKULINE) Valik SEA: VÄLJAS (temperatuuri seadistus ei ole nähtav) Kanali mootor jääb välja lülitatuks, v.a juhul kui suitsu temperatuur ületab normaalse töötemperatuuri Valik SEA: AUTO (temperatuuri seadistus ei ole nähtav) Kui aktiveerimiseks vajalik lävi on saavutatud ja ületatud (KONTAKT SULETUD), lähtub suunamismootor vajaliku temperatuuri hoidmisel ahju tööst. Kui termostaadile seadistatud temperatuur on saavutatud (KONTAKT AVATUD), lülitub suunamismootor välja VÄLJAS ning vajaduse korral uuesti sisse. Valik SEA: MUGAVUS (temperatuuri seadistus ei ole nähtav) Kui aktiveerimiseks vajalik lävi on saavutatud ja ületatud (KONTAKT SULETUD), lähtub suunamismootor vajaliku temperatuuri hoidmisel ahju tööst, kuid teeb seda madalamal temperatuuril kui valikute SEA: AUTO korral, et hoida müra taset madalamana. Kui termostaadile seadistatud temperatuur on saavutatud (KONTAKT AVATUD), lülitub suunamismootor välja ning uue taotluse korral uuesti sisse. ANALOOGSELT TOIMIVAD SUUNAMISMOOTORI 2 SEADISTUSED anduriga (NTC 10K) Eemaldage klemmilt Z1 sillus ja ühendage sinna andur NTC, millega soovite kanali 1 kaudu temperatuuri reguleerida. Haldamiseks on 3 võimalust: EESTI 11

12 KANALISEERIMINE ANDURIGA NTC 10KΩ (VALIKULINE) Valik SEA: VÄLJAS Määrake soovitud temperatuur (vahemikus 7 37 C) Kanali mootor jääb välja lülitatuks, v.a juhul kui suitsu temperatuur ületab normaalse töötemperatuuri Valik SEA: AUTO Määrake soovitud temperatuur (vahemikus 7 37 C) Kui aktiveerimiseks vajalik lävi on saavutatud ja ületatud, lähtub suunamismootor vajaliku temperatuuri hoidmisel ahju tööst. Kui valikus TEMPERATUUR seadistatud temperatuur on saavutatud, lülitub suunamismootor välja ning vajaduse korral uuesti sisse. Valik SEA: MUGAVUS Määrake soovitud temperatuur (vahemikus 7 37 C) Kui aktiveerimiseks vajalik lävi on saavutatud ja ületatud, lähtub suunamismootor vajaliku temperatuuri hoidmisel ahju tööst, kuid teeb seda madalamal temperatuuril kui valikute SEA: AUTO korral, et hoida müra taset madalamana. Kui valikus TEMPERATUUR seadistatud temperatuur on saavutatud, lülitub suunamismootor välja ning vajaduse korral uuesti sisse. lisatermostaat TA (valikuline) Aparaadil on võimalus ruumi temperatuuri kontrollida lisatermostaadi abil (valikuline). Pärast käivitamist (vajutades nupule 1 või taimeri abil) töötab ahi, et saavutada termostaadile seadistatud temperatuuri, ja näitab teadet Töö (kontakt suletud). Seadmesse integreeritud ruumiandurit ignoreeritakse automaatselt. Paigaldamine ja aktiveerimine: ANALOOGSELT TOIMIVAD SUUNAMISMOOTORI 2 SEADISTUSED Vaja on mehaanilist või digitaalset termostaati. Eemaldage pistik pistikupesast. Järgides kõrval toodud joonist, ühendage termostaadi kaks kaablit (ilma pingeta kontakt mitte 230 V!) masina tagaküljel asuvate vastavate klemmidega, millest üks on punane ja teine must. Ühendage ahi uuesti toitega. Nüüd on ahi õigesti konfigureeritud. Töötamise ajal kontrollib ahi välist lisatermostaati, võttes aluseks funktsiooni TA. J ÕIGEKS TÖÖTAMISEKS MÄÄRAKE RUUMI TERMOSTAADI SEADISTUSEKS SEA: LOW-TA Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud isik ja/või tootja tehnoabi Sulavkaitse Kui ahjul toide puudub, kontrollige sulavkaitset, mis asub karbis ahju lüliti ja toitejuhtme ühenduskoha vahel. 12 EESTI

13 Ahju paigale asetamine Et ahi töötaks õigesti, tuleb see asetada loodi kasutades nii, et see paikneks täiesti rõhtsalt. Õige töötamine Graanulimahuti kaas Et graanulahi töötaks õigesti, tuleb kinni pidada järgmistest nõuetest: Nii ahju töötamise ajal kui sa siis, kui seda ei kasutata, peavad kõik luugid (graanulimahuti luuk, uks, tuhasahtel) olema kinni. Neid võib avada ainult selleks ajaks, kui lisatakse küttematerjali või tehakse hooldustöid. PANGE MAHUTI UKS KINNI Teate ilmumisest alates on teil graanulikaane luugi/ukse sulgemiseks aega 60 sekundit. Kui 60 sekundit saab täis, ilmub käivitusfaasis hoiatus ALARÕHU ALARM. Normaalse funktsioneerimise korral ilmub teade KASUTA REŽIIMI, ning kui tingimused on täidetud (ahi on külm jne), käivitub ahi automaatselt. Kolde luuk EESTI 13

14 Graanulid ja laadimine Graanulid valmistatakse väga tugeva surve all kokku surutud saepurust või saekaatri puhtast puidujäägist (ilma viimistlusaineteta), puusepatööde ülejääkidest ja muudest puidu töötlemisega tegelevate valdkondade jääkidest. Seda tüüpi kütus on täiesti ökoloogiline, sest kompaktsuse saavutamiseks ei kasutata mitte mingit liimainet. Graanulite kompaktsuse pikemaks ajaks tagab puidus sisalduv looduslik aine ligniit. Peale selle, et tegu on ökoloogilise kütusega, kuna kasutatakse maksimaalselt ära puidujääke, on puidugraanulitel ka tehnilisi eeliseid. Kui puidu kütteväärtus on 4,4 kwh/kg (15% niiskuse korral ehk pärast 18-kuust hoiustamist), siis graanulitel on see 5 kwh/kg. Graanuli tihedus on 650 kg/m 3 ja veesisaldus moodustab graanuli kaalust 8%. Seepärast ei ole vaja graanuleid selle kütteväärtuse suurendamiseks hoiustada. Kasutatavate graanulite omadused peavad olema kooskõlas järgmiste standarditega: Hoidke puhtust. EN PLUS class A1, ISO class A1 ja UNI EN järgmiste omadustega: veesisaldus 12%, tuhasisaldus 0,5% ja netokütteväärtus >17 MJ/kg (katla korral). Ahjutootja soovitab oma ahjudega kasutada graanuleid, mille diameeter on 6 mm. Graanulite hoiustamine Et põlemine oleks probleemitu, tuleb graanuleid hoiustada kuivas kohas. Avage graanulimahuti kaas ja kasutage graanulite laadimiseks kühvlit. VANADE GRAANULITE VÕI MIS TAHES MUU MATERJALI KASUTAMINE KAHJUSTAB GENERAATORI TÖÖD JA VÕIB KAASA TUUA GARANTII KEHTIVUSE LÕPPEMISE NING TOOTA VASTUTUSE TÜHISTAMISE. survega suletav graanulimahuti Ahju töötamise ajal peavad olema nii graanulimahuti kaas kui ka luuk kinni. Mahuti täitmisel ei ole soovitatav tõsta graanulikott otse ahjule. Mahuti täitmisel kasutage kühvlit. Ärge hõõruge raskusi vastu mahuti tihendit ega toetage neid sellele.hoidke mahuti kaane tihendi toetuspind alati puhas. Kontrollige korrapäraselt tihendi olukorda. Kui selle seisukord on halvenenud, võtke ühendust oma piirkonna tehnikuga. 14 EESTI

15 Kaugjuhtimispult Kaugjuhtimispuldiga saab reguleerida ahju peamisi funktsioone Transmitter 7 Õhu režiimi valimine 2 Ekraan 8 Klaviatuuri blokeerimine 3 Ahi sees/väljas (hoida all 3 sekundit) 9 Celsius/Fahrenheit 4 Seadistatud võimsus 10 Taimeri aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutada nupule ühe korra 5 Viivitusega väljalülitamise seadistamine. Nupp võimaldab programmeerida viivitusega väljalülitamise. Näiteks kui seadistada väljalülitamine tunni aja pärast, lülitab ahi end automaatselt välja just sellel ajal.* 11 Lähtestus* 6 Ruumi temperatuuri seadistamine 12 Patareide koht EESTI * sellel mudelil puudub 15

16 Kaugjuhtimispuldi ikoonid Valitud õhurežiim Vilgub: MUGAVUS Põleb: AUTO Taimeri aktiveerimine Tuli põleb = aktiveeritud Tuli ei põle = inaktiveeritud Viivitusega väljalülitamine seadistatud Näitab raadiosignaali edastamist Põleb = raadioside toimub Kustus = raadioside puudub Aku on tühi Nupud blokeeritud Seadistatud võimsusetase Seadistatud võimsust kuvatakse ruumi temperatuuri koha peal 3 sekundi jooksul pärast seda, kui on vajutatud mõnda võimsuse nuppu (4). Patareide paigaldamine Eemaldage patareikambri tagumine kaas, libistades seda allapoole. Pange sisse 2 AAA-tüüpi patareid. Patareide sisestamisel vaadake pooluste märgistusi (+) ja ( ). Sulgege patareikambri kaas. Kui patareid on tühjad ja pulti ei saa kasutada, saab kasutada ahju pealmisel küljel asuvat juhtpaneeli. Patareide vahetamisel pöörake tähelepanu patarei poolustele puldi põhjal on pooluste sümbolid. Säästa keskkonda! Kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke metalle, seetõttu tuleb need toimetada selleks mõeldud kogumiskohtadesse. SOOVITUSED PULDI KASUTAMISEKS Kui pulti ei kasutata pikka aega, võtke patareid välja. Puldi kasutamisel suunake see ahju signaali vastuvõtja poole. Käige puldiga ringi hoolikalt. Kui pulti ei kasutata, asetage see selleks mõeldud puldialusele. Ärge jätke pulti pikaks ajaks päikese kätte või soojusallikate lähedusse. Signaali kvaliteeti võivad mõjutada teised infrapunaallikad. J Kaugjuhtimispult on varustatud taustavalgustusega LCD-ekraaniga. Taustavalgustus jääb pärast viimast nupulevajutust põlema 20 sekundiks. Patareide energia säästmiseks lülitab ekraan end teatud aja järel välja (energia säästmise režiimi). Puldi funktsioonid aktiveeritakse uuesti, kui pult aluselt eemaldatakse või kui vajutatakse nupp pikemalt alla. 16 EESTI

17 PUUTETUNDLIK EKRAAN Ahi on varustatud WiFi-tehnoloogiat kasutava nüüdisaegse puutetundliku ekraaniga, mis võimaldab kasutajal reguleerida ahju funktsioone lihtsalt ja intuitiivselt. Funktsioonid aktiveeruvad, kui ekraani pinnal nuppe (ikoone) vajutada. Puutetundliku ekraani pind reageerib sõrmega vajutamisel. Tähelepanu! Ärge kasutage kaitsekilesid, see võib ekraani tööd takistada. Hoolitsege, et puutetundlik ekraan ei puutuks ei otseselt ega kaudselt kokku veega. Niisketes oludes või veega kokku puutudes ei pruugi puutetundlik ekraan korralikult töötada. Et vältida puutetundliku ekraani kahjustamist, ei tohi seda puudutada teravate esemetega ega vajutada sõrmega liiga tugevasti. Avamisel ja sulgemisel vajutage üksnes ekraani välisele raamile. ekraani avamine Puutetundlikud osad L Ekraani avamiseks vajutage selle servadele (A). Tõstke ekraani, kuni käib klõps. ekraani sulgemine A Ekraani avamiseks liigutage ekraani tagaküljel asuvat hooba (B). Langetage ekraani, nagu näidatud joonisel (A), kuni täieliku sulgemiseni. B SAGEDUSALA WiFi Bluetooth MAKSIMAALNE EDASTUSMAHT 20,0 dbm Klass-3 EESTI 17

18 Juhtpaneel Kuvatavad teated Ahi Sees/Väljas. 2 Funktsiooni võimsuse suurendamine / menüü kerimine. 3 Funktsiooni võimsuse vähendamine / menüü kerimine. 4 Termostaadi seadistuse suurendamine / menüü kerimine. 5 Termostaadi seadistuse vähendamine / menüü kerimine. 6 Menüüle ligipääs / kinnitamise nupp. MÄRKIDE SELETUS!!!! Näitab häire olemasolu. Kustus: näitab häire puudumist Põleb: näitab häire olemasolu Viivitusega väljalülitamise ikoon. Kustus: inaktiveeritud. Põleb: aktiveeritud. 00 WI-FIInfrapuna STBY WI-FI BTBT signaali STBY vastuvõtmine Põleb = infrapuna käsklus vastu võetud Kustus = infrapunaside puudub 0 0! WI-FI BT BTSTBY STBY WI-FI Näitab kontakti välise lisatermostaadiga Kontakt suletud: kontakt välise lisatermostaadiga on suletud. Kontakt avatud: kontakt välise lisatermostaadiga on avatud. BT OK OK 0 WI-FI WiFi ikoon Kustus: inaktiveeritud. BT STBY Põleb: aktiveeritud ja kodu võrku ühendatud. Vilgub: aktiveeritud, kuid pole kodu võrku ühendatud. OKOK! ONON STBY Näitab ahju võimsust. Leek põleb: võimsus on stabiilne. WI-FI Leek vilgub: võimsus muutub. Kriipsud näitavad masina tegelikku võimsust. OK 0 BT ON ON BT 0 OK STBY EESTI OK Põleb: aktiveeritud. Ei kasutata 0 OK WI-FI Funktsiooni OOTEREŽIIM ikoon STBY Kustus: inaktiveeritud. Näitab tangentsiaalse ventilaatori töötamist. Kustus = ventilaator pole aktiivne. Põleb!= ventilaator on aktiivne. ON vähendatud kiirusel. Vilgub: ventilaator töötab 18 Näitab nädalaprogrammi olekut Kustus: inaktiveeritud. Põleb: aktiveeritud. Arv näitab ajavahemikku. ON ON 0

19 Üldmenüü 6 1 Tagasi liikumise / väljumise nupp Parameetrite kerimine: järgmine (3), eelmine (2) Seadistamise andmete muutmine: suurendamine (4); vähendamine (5) Kinnitamine / menüü avamise nupp 1 ÕHK EEST SEA KANALISEERIMINE 1 SEA TEMPERATUUR* KANALISEERIMINE 2 SEA TEMPERATUUR* EASY SETUP SEA TAIMER VALIMINE Prg1 Prg2 Seadistus kuupäev-kellaaeg Prg3 keel prg4 ekraan ooterežiim DELTA-T ESIM.LAADIM. kraadid WIFI **AHJU OLEK reset **TEHNIKU MENÜÜ üldised hoiatused Soovitused toote esimeseks süütamiseks. Töötamise esimestel tundidel võib tekkida suitsu ja lõhna, mis normaalne n-ö termilise kohastumise protsess. Selle protsessi ajal, mille kestus võib varieeruda, on soovitatav järgmine. Õhutage rummi korralikult. Kui need on olemas, siis eemaldage toote ülemiselt osalt savist elemendid. Pange toode tööle maksimaalsel võimsusel ja temperatuuril. Püüdke samas ruumi kaua mitte viibida. Ärge puudutage toote pinda. Märkus. Protsess jõuab lõpule pärast paari soojendamise ja jahtumise tsüklit. Ärge kasutage põletamisel muid elemente ega aineid peale nende, mis on kasutusjuhendis ette nähtud. *kui temperatuuriandur on ühendatud ** KASUTAMISEKS TEHNIKULE Enne süütamist tuleb teha järgmised kontrollid. Kui on ette nähtud ühendus hüdroseadmega, peab selle olema täielikult valmis ja töökorras, nagu on kirjeldatud toote kasutusjuhendis, samuti peab see olema kooskõlas valdkonna kehtivate määrustega. Graanulimahuti peab olema täiesti täis. Põlemiskamber ja söepann peavad olema puhtad. Veenduge, et kolde uks on hermeetiliselt suletud, tuhasahtel ja graanulimahuti (kui need on olemas) peavad olema kinni ning neil ei tohi olla võõrkehi ei ühelgi osal ega tihenditel. Veenduge, et toitekaabel oleks õigesti ühendatud. Bipolaarne lüliti (kui see on olemas), peab olema asendis 1. J Veenduge, et söepanni põhjale poleks jäänud jäätmeid või ladestusi. Et tagada korralik põlemine, peavad põhjas olevad augud olema täiesti vabad. Saate kasutada funktsiooni EASY SETUP (lihtne seadistus), et kohandada põlemist vastavalt kirjeldatud vajadustele. SÖEPANNI PÕHI EESTI 19

20 Seadistused enne ESIMEST KÄIVITAMIST Kui toitekaabel on ahju tagumise poole külge ühendatud, seadke tagaküljel asuv lüliti asendisse (I). Ahju tagaküljel asuvat lülitit on vaja generaatori adapterile pinge andmiseks. Ahi jääb väljalülitatuks ja paneelile ilmub esimese kirjana VÄLJAS. Kuupäev-kellaaeg See menüü võimaldab määrata kuupäeva ja kellaaega. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Kinnitage KUUPÄEV-KELLAAEG, vajutades nuppu 6. Päeva määramiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Jätkamiseks vajutage nuppu 6. Päeva, kellaaja, minutite, kuupäeva, kuu ja aasta seadistamiseks kasutage nuppe 4 või 5, edasi liikumiseks nuppu 6. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. Keel See menüü võimaldab valida soovitud keele. Keelevalikud on järgmised: Itaalia, inglise, saksa, prantsuse, hispaania, portugali, taani, eesti, horvaatia, sloveenia, hollandi, poola. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri KEEL, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Valige sobiv keel nuppudest 4 või 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. Kraadid See menüü võimaldab temperatuuri mõõteühiku. Algselt on ühik C. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri kraadid, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Celsiuse või Fahrenheiti valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. Ei käivitunud J Võib juhtuda, et esimesel korral süütamine ei õnnestu, sest tigukruvi on tühi ja ei suuda söepanni täita piisava koguse graanulitega nii, et võiks tekkida püsiv leek. Kui probleem ilmneb ainult pärast paari esimest kasutuskuud, siis veenduge, et korrapärased puhastused oleksid tehtud õigesti, nii nagu on ette nähtud ahju kasutusjuhises 20 EESTI

21 Tööpõhimõte KÄIVITAMINE Kui eespool loetletud asju on kontrollitud, vajutage ahju käivitamiseks kolmeks sekundiks nupule 1. Käivitamiseks on mõeldud 15 minutit, selle aja jooksul kontrollitakse leegi olemasolu. Kontrolltemperatuuri saavutamisel katkestab ahi käivitamise ja algab ETTEVALMISTUS. ETTEVALMISTUS Ettevalmistusfaasis ahi stabiliseerub, suurendades järjest põlemist, pärast mida käivitub õhutus ja järgneb TÖÖ. Töö Tööfaasis saavutab ahi kasutaja seadistatud võimsuse ja soojendab keskkonna õhu termostaadil määratud temperatuurini. Vaadake järgmist lõiku. SEA termostaat Toatemperatuuri seadistamine käib nuppudest 4 ja 5, vahemikus 7 37 C ehk madalast kuumusest LOW-TA suure kuumuseni KUUM. Kui temperatuur on vahemikus 7 37 C, kontrollib ahi toatemperatuuri masinal oleva anduriga. Kui saavutatakse seadistatud temperatuur, vähendab ahi automaatselt võimsust, tagades optimaalse mürataseme ja vähendades graanulite kulu. Seda protsessi nimetame moduleerimiseks. LOW-TA / kuum Kui termostaadi seadistuseks on LOW-TA (madalam kui 7 C), kontrollib temperatuuri lisatermostaat ja masina pardal olevat temperatuuriandurit ignoreeritakse. Kui kontakt on avatud (nõue täidetud), läheb ahi miinimumrežiimile. Kui kontakt on suletud (taotlus), töötab ahi seadistatud võimsusel. Kui temperatuuri seadistuseks on KUUM (temperatuuri seadistus on kõrgem kui 37 C), siis töötab ahi pidevalt ja ainult seadistatud võimsusel ning välist kontakti ja temperatuuriandurit ignoreeritakse. SEA VÕIMSUS Võimsusel (funktsioon Sea võimsus) on 5 seadistatavat töötaset. Võimsust saab seadistada nuppudest 2 ja 3. Võimsus 1 = madalaim tase, võimsus 5 = kõrgeim tase. Muudatus salvestatakse, kui seadest väljutakse nupuga 6. puhur Korrapäraste ajavahemike tagant tööfaasi ajal puhastab ahi söepanni funktsiooniga puhur. Funktsiooni aktiveerimisest annab märku ekraanil kuvatav sõnum. Funktsiooni puhur ajal graanulite laadimine aeglustub ja mootori suitsu hulk suureneb. Kui puhastusfaas on läbi, jätkab ahi normaalset tööd. VÄLJALÜLITAMINE Vajutage kolmeks sekundiks nupule 1. Pärast seda läheb seade automaatselt üle väljalülitumisele, lõpetades graanulite laadimise. Suitsu imemise mootor ja kuuma õhu ventileerimise mootor töötavad seni, kuni ahju temperatuur langeb allapoole ohutusläve. UUESTI KÄIVITAMINE Ahju saab uuesti käivitada alles siis, kui suitsu temperatuur on eelseadistatud lävendist madalam ja kui on möödunud ohutuks käivitamiseks minimaalne aeg. KÄIVITAMISEL EI TOHI MITTE MINGIL JUHUL KASUTADA SÜÜTEVEDELIKKE. TÄITMISE FAASIS EI TOHI GRAANULITE KOTT KUUMA KAMINAGA KOKKU PUUTUDA. Kui käivitamine ei õnnestu pikemat aega, võtke ühendust volitatud tehnikuga. SÄDEMETÕKE SIRM Aparaati on KEELATUD kasutada ilma sirmi ja/või SÄDEMETÕKKETA (vt kõrval olevat joonist). Nende EEMALDAMINE vähendab toote ohutust ja toob kaasa garantiiaja viivitamatu lõppemise. Kulumise või kahjustuste korral küsige vastav asendusosa teeninduskeskusest. (Seda asendust toote garantii ei hõlma, kuna tegemist on eriti kuluvate osadega). EESTI 21

22 ÕHK EEST See menüü võimaldab seadistada eesmise ventilaatori mootori kiiruse. Valikud: (mugavus, auto). Režiimi Mugavus korral eesmise mootori kiirus väheneb Et tagada põlemise tõhusus, siis miinimumvõimsusel töötades eesmine õhumootor ei tööta. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Kinnitage seadistus ÕHK EEST, vajutades nuppu 6. Soovitud režiimi valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. KANALISEERIMINE 1 Menüüst saab valida 1. kanali kolme režiimi vahel ja reguleerida temperatuuri, kui on ühendatud NTC-andur: VÄLJAS AUTO MUGAVUS Juhtnuppude kasutamine SEA Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri KANALISEERIMINE 1, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEA, kinnitamiseks vajutage nuppu 6*. Soovitud režiimi valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. Juhtnuppude kasutamine TEMPERATUUR Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri KANALISEERIMINE 1, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri TEMPERATUUR, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Soovitud režiimi valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. KANALISEERIMINE 2 Menüüst saab valida 1. kanali kolme režiimi vahel ja reguleerida temperatuuri, kui on ühendatud NTC-andur: VÄLJAS AUTO MUGAVUS Juhtnuppude kasutamine SEA Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri KANALISEERIMINE 2, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEA, kinnitamiseks vajutage nuppu 6*. Soovitud režiimi valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. Juhtnuppude kasutamine TEMPERATUUR Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri KANALISEERIMINE 2, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri TEMPERATUUR, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Soovitud režiimi valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu EESTI *kui temperatuuriandur on ühendatud

23 easy setup Puidugraanuli mahukaal on graanuli kaalu ja mahu suhe. See suhe võib varieeruda, kuid graanuli kvaliteet sellest ei muutu. Kasutades funktsiooni Easy setup, on võimalik mahukaalu reguleerida ehk eelseadistatud väärtusi kas suurendada või vähendada. Ahju programmis on saadaval väärtused vahemikus 3 kuni +3. Kõik ahjud kalibreeritakse tootmises nii, et optimaalne väärtus on 0. Kui märkate söepannil liigset ladestumist, sisenege programmi Easy setup ja vähendage väärtust ühe ühiku võrra ( 1). Seejärel oodake ühe päeva ja kui olukord selle aja jooksul ei parane, vähendage väärtust järk-järgult kuni maksimaalse võimaliku väärtuseni ( 3). Kui aga ilmneb, et puidugraanulite mahukaalu tuleb suurendada, soovitame tehaseseadet 0 vastavalt vajadusele suurendada (väärtusele +1, +2 või +3). PUIDUGRAANULITE LIIGNE KOGUS SÖEPANNIL NORMAALNE TOIMIMINE PUIDUGRAANULITE LIIGA VÄIKE KOGUS SÖEPANNIL KOLMAS VÄHENDAMISE ETAPP, KUI ESIMESED KAKS EI OLE ANDNUD PIISAVAT TULEMUST TEINE VÄHENDAMISE ETAPP, KUI ESIMENE EI OLE ANDNUD PIISAVAT TULEMUST ESIMENE VÄHENDAMISE ETAPP (KATSETADA ÜHE PÄEVA) OPTIMAALNE TEHASES MÄÄRATUD VÄÄRTUS ESIMENE SUURENDAMISE ETAPP TEINE SUURENDAMISE ETAPP, KUI ESIMENE EI OLE ANDNUD PIISAVAT TULEMUST KOLMAS SUURENDAMISE ETAPP, KUI ESIMESED KAKS EI OLE ANDNUD PIISAVAT TULEMUST Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri easy setup, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Soovitud vahemiku valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. N.B.: Juhul kui tabelis soovitatud reguleerimisvõtted graanulite koguse probleemi ei lahenda, võtke ühendust oma piirkonna hooldustöökojaga. EESTI 23

24 TAIMER See funktsioon võimaldab ahju sisse või välja lülitada automaatselt. Tehase seadetes on TAIMER inaktiveeritud. Taimeriga saab programmeerida päevale 4 ajavahemikku, mida saab kasutada igal nädalapäeval. Igale ajavahemikule saab määrata käivitamise ja väljalülitamise kellaaja, programmeeritud ajavahemikku kasutavad päevad, soovitud temperatuuri ja võimsuse. Taimeri õige toimimise eeldus on õigesti määratud päev ja kellaaeg. Soovitused Enne taimeri funktsiooni kasutamist tuleb seadistada kehtiv kuupäev ja kellaaeg ning veenduda, et olete järginud alapeatükis KUUPÄEV-KELLAAEG toodud juhiseid. Et taimer töötaks õigesti, tuleb see peale programmeerimise ka aktiveerida. Võimalik on seadistada 4 ajavahemikku, määrates neile käivitamise ja väljalülitamise aja. Nii saate kombinatsiooni ajavahemikke, millele seab seadistada erinevad temperatuurid ja võimsuse, ning ahju töösse hiljem sekkuma ei pea. NB! Kui ajavahemikel on kattuvaid osi, jääb ahi tööle kuni viimase väljalülitamise kellani. Taimeri valimine/ valiku tühistamine Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri TAIMER, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Kinnitamiseks valimine nuppu 6. Kasutage nuppe 4 ja 5, et taimer aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VÄLJAS) Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. Taimer > VALIMINE > Prg1 Sees/väljas Aktiveeri/inaktiveeri PRG 1 > > > Prg2 Sees/väljas Aktiveeri/inaktiveeri PRG 2 Prg3 Sees/väljas Aktiveeri/inaktiveeri PRG 3 Prg4 Sees/väljas Aktiveeri/inaktiveeri PRG 4 Prg1 > Start prg1 VÄLJAS 00:00 PRG1 käivitamise kellaaeg > > > > Stopp prg1 VÄLJAS 00:00 PRG1 väljalülitamise kellaaeg ESMASPÄEV... PÜHAPÄEV Sees/väljas Aktiveeri/inaktiveeri PRG1 päevad Sea prg1 LOW-TA, 7 37 C, KUUM PRG1 termostaadi seadistus Võimsus prg1 1 5 PRG1 võimsuse seadistamine Prg2 > Start prg2 VÄLJAS 00:00 PRG2 käivitamise kellaaeg > > > > Stopp prg2 VÄLJAS 00:00 PRG2 väljalülitamise kellaaeg ESMASPÄEV... PÜHAPÄEV Sees/väljas Aktiveeri/inaktiveeri PRG2 päevad Sea prg2 LOW-TA, 7 37 C, KUUM PRG2 termostaadi seadistus Võimsus prg2 1 5 PRG2 võimsuse seadistamine Prg3 > Start prg3 VÄLJAS 00:00 PRG3 käivitamise kellaaeg > > > > Stopp prg3 VÄLJAS 00:00 PRG3 väljalülitamise kellaaeg ESMASPÄEV... PÜHAPÄEV Sees/väljas Aktiveeri/inaktiveeri PRG3 päevad Sea prg3 LOW-TA, 7 37 C, KUUM PRG3 termostaadi seadistus Võimsus prg3 1 5 PRG3 võimsuse seadistamine prg4 > Start prg4 VÄLJAS 00:00 PRG4 käivitamise kellaaeg Stopp prg4 VÄLJAS 00:00 PRG4 väljalülitamise kellaaeg ESMASPÄEV... PÜHAPÄEV Sees/väljas Aktiveeri/inaktiveeri PRG4 päevad Sea prg4 LOW-TA, 7 37 C, KUUM PRG4 termostaadi seadistus Võimsus prg4 1 5 PRG4 võimsuse seadistamine J Kui nädala taimer on aktiveeritud, kuvatakse juhtpaneeli servas vastavat ikooni EESTI

25 TAIMERI KATTUVATE AJAVAHEMIKE NÄIDE Vahemik :00 08:00 16:30 23:00 t Sea võimsus :00 08:00 16:30 23:00 t Sea termostaat :00 08:00 16:30 23:00 t 1. vahemik start 02:00 stopp 23:00 võimsus 3, sea termostaat 22 C 2. vahemik start 08:00 stopp 16:30 võimsus 1, sea termostaat 18 C ahju töötamine EESTI 25

26 Seadistus Kuupäev-kellaaeg Keel KRAADID Vt peatükki Enne käivitamist tehtavad seadistused Ekraan See menüü võimaldab reguleerida ekraani valgustust. Võimalikud variandid on VÄLJAS ja Kui seadistatakse VÄLJAS, on ekraani taustavalgustuse intensiivsus maksimaalne ja 60 sekundi pärast lülitub see välja. Taustavalgustus lülitub uuesti sisse, kui vajutatakse mõnele nupule või kui ahjul ilmneb mõni häire. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri EKRAAN, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Soovitud intensiivsuse valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. OOTEREŽIIM Aktiveeritud funktsiooni ooterežiim kasutatakse siis, kui soovitakse, et ahi lülituks välja lisatermostaadi seadistuse põhjal Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri OOTEREŽIIM, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VÄLJAS). Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. FUNKTSIOON OOTEREŽIIM ON SEES Kui funktsioon OOTEREŽIIM on aktiveeritud (SEES) ja ruumi temperatuur ületab termostaadil seadistatud väärtuse SEA TERMOSTAAT + DELTA-T, lülitub ahi pärast tehase poolt seadistatud viivitust välja ning ekraanile ilmub teade OOTEREŽIIM. Kui ruumi temperatuur on madalam kui termostaadi seadistus SEA TERMOSTAAT DELTA-T, siis pärast võimalikku jahtumist lülitub ahi uuesti sisse. OOTEREŽIIM ON VÄLJAS (TEHASE SEADISTUS) Kui OOTEREŽIIM ei ole aktiveeritud (VÄLJAS), läheb ahi seadistatud temperatuuri saavutamisel miinimumvõimsusele, hakkab moduleerima ja kuvatakse tekst moduleeri. Kui ruumi temperatuur on madalam kui termostaadil seadistatud SEA TERMOSTAAT, hakkab ahi tööle seadistatud võimsusel ja ekraanile ilmub teade töö. TÖÖTAMINE LISATERMOSTAADIGA (VALIKULINE) OOTEREŽIIM ON VÄLJAS (TEHASE SEADISTUS) Kui Ooterežiim ei ole aktiveeritud (VÄLJAS), läheb ahi lisatermostaadil (kontakt avatud) seadistatud temperatuuri saavutamisel miinimumvõimsusele ja kuvatakse tekst moduleeri. Kui ruumi temperatuur on madalam kui lisatermostaadil seadistatud (kontakt suletud), hakkab ahi tööle seadistatud võimsusel ja ekraanile ilmub teade töö. FUNKTSIOON OOTEREŽIIM ON SEES Kui Ooterežiim on aktiveeritud (SEES) ja ahi saavutab lisatermostaadile seadistatud temperatuuri (avatud kontakt), lülitub ahi pärast tehases eelseadistatud viivitust välja ning kuvatakse tekst OOTEREŽIIM. Kui ruumi temperatuur on madalam kui lisatermostaadil seadistatud (kontakt suletud), siis pärast võimalikku jahtumist lülitub ahi uuesti sisse. J ÕIGEKS TÖÖTAMISEKS MÄÄRAKE TERMOSTAADI SEADISTUSEKS SEA TERMOSTAAT LOW-TA. > Vt peatükki LISATERMOSTAAT 26 EESTI

27 LISATERMOSTAAT N.B. : Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud tehnik Võimalik on soojendada ka ruumi selle ruumi kõrval, kuhu ahi on paigaldatud (soovitatav on paigaldada tellitav mehaaniline termostaat põrandast 1,50 m kõrgusele). Klemmiga TA ühendatud välise termostaadi korral võib ahi töötada erinevalt, sõltuvalt funktsiooni OOTEREŽIIM aktiveerimisest või inaktiveerimisest. delta t See funktsioon võimaldab seadistada hüstereesi ahju välja- ja sisselülitamisele. Funktsiooni DELTA T kasutatakse ruumi temperatuuri intervalli reguleerimiseks juhul, kui seda ei hallata välise termostaadi kaudu. Täpse süütamise temperatuuri annab seadistus SEA TERMOSTAAT DELTA T. Väljalülitamise seadistus on SEA TERMOSTAAT + delta t. Võimalik vahemik funktsioon delta t on 0,5 5 C Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri DELTA T, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Soovitud vahemiku valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. Esim.Laadim. See funktsioon võimaldab täita tigukruvi, et lihtsustada ahju esimese käivitamise faase, või juhul, kui graanulimahuti on tühjaks saanud. Kui ahi on külm ja VÄLJAS, veenduge, et graanulimahutis on graanulid, aktiveerige funktsioon ESIM.LAADIM. ja kinnitage nupuga OK. Laadimise katkestamiseks vajutage 3 sekundiks nuppu 1. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri ESIM.LAADIM., kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VÄLJAS). Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1. WIFI WiFi-tehnoloogia võimaldab ühendada ekraani internetiga. Nii on võimalik ahju reguleerida nutitelefoni rakenduse TotalControl 2.0 abil ka eemalt (saadaval Apple Store'is / Play Store'is). Wi-Fi-võrgu saab seadistada otse ekraanilt, järgides kirjeldatud protseduuri (koduse võrgu seadistamine). HOIATUS DOWNLOAD: "TOTAL CONTROL 2.0" Wifi aktiveerimine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri Wi-Fi, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 6, et pääseda ligi seadistusele VALIMINE. Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VÄLJAS), kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1. Wi-fi seadistamise käskluste lähtestamine ja juurdepääsupunkti aktiveerimine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri Wi-Fi, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri RESET, ja vajutage nuppu 6. Kasutage nuppe 4 ja 5, et valida lähtestamise käivitamine SEES/VÄLJAS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1. EESTI 27

28 reset Võimaldab lähtestada kõik muudetavad väärtused selliseks, nagu need olid seadistatud tehases. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri RESET, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Kasutage nuppe 4 ja 5, et toiming aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VÄLJAS), kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule EESTI

29 ET LEIDA LÄHIM TEENINDUSKESKUS, VÕTKE ÜHENDUST OMA EDASIMÜÜJAGA VÕI OTSIGE INFOT SAIDILT: Puhastus ja hooldus Pidage kõigist juhistest kinni äärmiselt hoolikalt. Veenduge, et toitejuhe oleks pistikupesast välja võetud, sest generaator võib olla programmeeritud end ise sisse lülitama. Kontrollige, et kõik generaatori osad oleksid külmad. Ka tuhk peab olema külm. Toote puhastamise ajal tagage ruumis tõhus õhutus. Kui ahi pole korralikult puhas, ei pruugi see töötada õigesti ega ohutult. Hooldus Tõrgeteta tööks on vajalik teha generaatori regulaarne hooldus vähemalt kord aastas. Seda tohib teha kvalifitseeritud tehnik. Korrapäraseid kontrolle ja hooldustöid peavad alati tegema vastava väljaõppega tehnikud, kes järgivaid kehtivaid määrusi ning selle kasutusja hooldusjuhise nõudeid. Igal aastal tuleb seade puhastada suitsutahmast, sh suitsutorud, T-liitmikud ja kontrollkorgid, ning kui need on olemas, siis ka käänukohad ja horisontaalsed osad. Puhastamise sagedus on INDIKATIIVNE. See sõltub graanulite kvaliteedist ja ahju kasutamise sagedusest. On võimalik, et puhastada tuleb ka sagedamini, kui siin on soovitatud Kasutaja tehtav korrapärane puhastamine Selles kasutus- ja hooldusjuhises kirjeldatud korrapäraseid puhastustoiminguid tuleb teha äärmise hoolikusega. Lugege juhised läbi ja pidage kinni kirjeldatud protseduuridest ja ajanõetest. Pindade ja pinnakatete puhastus Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid või keemiliselt agressiivseid aineid. Pindade puhastamise ajal peab generaator ja pinnakatted olema täiesti külmad. Pindade ja metallosade puhastamiseks kasutage veega või vee ja neutraalse puhastusvahendiga niisutatud lappi. Nende juhiste mittejärgmisel võite pindu kahjustada ja see võib kaasa tuua toote garantii kehtivuse kaotamise. Keraamilise klaasi puhastamine Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid või keemiliselt agressiivseid aineid. Keraamilist klaasi võib puhastada siis, kui see on täiesti külm. Keraamilise klaasi puhastamiseks piisab kuivast lapist ning niisutatud ja tuhaseks tehtud ajalehepaberist.erandjuhtudel, kui klaas on väga must, kasutage keraamilisele klaasile mõeldud puhastusvahendit. Pihustage mõõdukas kogus vahendit lapile ja puhastage klaas. Ärge pihustage puhastusvahendit ega mis tahes muud vedelikku otse klaasile või tihenditele. Nende juhiste mittejärgmisel võite keraamilisi klaaspindu kahjustada ja see võib kaasa tuua toote garantii kehtivuse kaotamise. Graanulimahuti puhastamine Kui mahuti saab täiesti tühjaks, eemaldage pistikust generaatori toitejuhe ja puhastage mahuti graanulijäätmetest (tolm, saepuru jne) täielikult, enne kui selle uuesti täidate. Graanulimahuti, söepanni ja koldeluugi tihendid tagavad ahju õige töökorra. Vajaduse korral tuleb kasutajal neid regulaarselt kontrollida. Kui need on kulunud või kahjustunud, tuleb need kohe välja vahetada. Neid töid tohib teha ainult kvalifitseeritud tehnik. Kui toitejuhe saab viga, tuleb see lasta välja vahetada tootja volitatud tehnilise abi keskusel või sobiva kvalifikatsiooniga spetsialistil. Nii väldite mis tahes ohte. EESTI 29

30 Söepann ja põlemiskamber: Imege välja söepannile jäänud jäägid Võtke söepann selle kohalt välja; Imege tuhk söepanni asukohalt, lüliti torust ja põlemiskambrist ära. Vabastage kaasas oleva vardaga kõik söepanni avad. Pange söepann oma kohale tagasi ja lükake vastu kolde seina. MÄRKUS: Kasutage sobivat tuhaimurit millel on tuha kogumiseks eraldi mahuti. VÄLJATÕMMATAV TUHASAHTEL: Eemaldage tuhasahtel ja tühjendage see sobivasse konteinerisse. 30 EESTI

31 OSAD/PERIOOD IGA 2 PÄEVA TAGANT IGAL AASTAL SÖEPANN TORUSTIK PÕLEMISKAMBER VÄLJATÕMMATAV TUHASAHTEL T-LIIDES / suitsukanal X X X X X Puhas söepann tagab korraliku töö. J Hoides söepanni puhta ja selle avad põlemisjääkidest vabad, teeb generaator korralikku tööd pikka aega ning väheneb tõenäosus, et rikete tõttu on tarvis tehniku abi. Saate kasutada kasutajamenüü funktsiooni Easy setup (lihtne seadistus), et kohandada põlemist vastavalt kirjeldatud vajadustele. SÖEPANNI AVAD ET LEIDA LÄHIM TEENINDUSKESKUS, VÕTKE ÜHENDUST OMA EDASIMÜÜJAGA VÕI OTSIGE INFOT SAIDILT: Kvalifitseeritud tehnikute tehtav korrapärane hooldus Korrapärast hooldust tuleb teha vähemalt kord aastas. Generaator, mis kasutab tahke kütusena graanuleid, vajab korrapäraselt kord aastas hooldamist, mida peab tegema kvalifitseeritud tehnik, kes kasutab üksnes originaalvaruosi. Kui seda ei tehta, väheneb aparatuuri ohutus ja garantii võib kaotada kehtivuse. Kui peetakse kinni kasutus- ja hooldusjuhistes kirjeldatud kasutaja tehtavate puhastustööde nõuetest, on generaator kaua töökindel, samuti väldite anomaaliate ja/või rikete ilmnemist, mis vajavad tehniku põhjalikumat sekkumist. Korrapärase hoolduse korras tehtavad tööd ei käi toote garantii alla. TIHENDID: graanulimahuti kaas, UKS, TUHASAHTEL JA SÖEPANN Tihendid tagavad ahju hermeetilisuse ja sellest tuleneva korraliku funktsioneerimise. Kasutajal tuleb neid regulaarselt kontrollida. Kui need on kulunud või kahjustunud, tuleb need kohe välja vahetada. Neid töid tohib teha ainult kvalifitseeritud tehnik. Ühendus korstnaga Kord aastas või vastavalt vajadusele imege tühjaks ja puhastage toru, mis viib korstnasse. Horisontaalosade olemasolul tuleb eemaldada jäägid enne, kui need hakkavad suitsu teed takistama. Kasutamise lõpetamisel (kütmishooaja lõppedes) Hooaja lõppedes on soovitatav ahjul enne selle välja lülitamist kõik graanulid ära kasutada ning puhastada graanulimahuti tolmust ja muudest jääkidest. Peale selle tuleks eemaldada generaator elektrivõrgust, ning eelkõige laste ohutuse huvides eemaldada ka toidejuhe. Korrapärast hooldust tuleb teha vähemalt kord aastas. EESTI 31

32 ET LEIDA LÄHIM TEENINDUSKESKUS, VÕTKE ÜHENDUST OMA EDASIMÜÜJAGA VÕI OTSIGE INFOT SAIDILT: B D D C A F F A F E PILDID ON ILLUSTRATIIVSED. A B C D E F Suitsumootor (suitsutorude ja T-liitmiku lahtivõtmine ning puhastamine), ettenähtud kohtadesse uus tihend Tihendid, graanulimahuti, ülevaatused, tuhasahtel ja uks (kus vaja, vahetada välja silikoon või lisada seda juurde) Põlemiskamber ja vaheti (täielik puhastus), sh lüliti toru puhastus Mahuti (täielik tühjendamine ja puhastus) ja tihendite kontroll. Õhu väljalasketoru kontroll ja mehaanilise rõhuanduri kontroll/puhastus Ruumi õhu ventilaatori lahti võtmine ning tolmu ja graanulijäänuste eemaldamine. 32 EESTI

33 ET LEIDA LÄHIM TEENINDUSKESKUS, VÕTKE ÜHENDUST OMA EDASIMÜÜJAGA VÕI OTSIGE INFOT SAIDILT: B D C B A F PILDID ON ILLUSTRATIIVSED. A B C D E F Suitsumootor (suitsutorude ja T-liitmiku lahtivõtmine ning puhastamine), ettenähtud kohtadesse uus tihend Tihendid, graanulimahuti, ülevaatused, tuhasahtel ja uks (kus vaja, vahetada välja silikoon või lisada seda juurde) Põlemiskamber ja vaheti (täielik puhastus), sh lüliti toru puhastus Mahuti (täielik tühjendamine ja puhastus) ja tihendite kontroll. Õhu väljalasketoru kontroll ja mehaanilise rõhuanduri kontroll/puhastus Ruumi õhu ventilaatori lahti võtmine ning tolmu ja graanulijäänuste eemaldamine. EESTI 33

34 Ekraan Off START GRAANULI LAADIM. Süütamine ettevalmistus Tööfaas Moduleerimine Lõpupuhastus Ooterežiim Ooterežiim Jahutus Ooterežiim Voolukatkestus AUTOM. PUHUR Generaator on välja lülitatud Toimub käivitusfaas Kuvatavad teated Süütamisfaasis toimub graanulite pidev laadimine Toimub süütamisfaas Toimub ettevalmistusfaas Toimub normaalse töö faas Generaator töötab miinimumrežiimil Toimub lõpupuhastus Põhjus Generaator on välja lülitatud ning lülitub uuesti sisse, kui termostaadist tuleb vastav signaal. Kui generaator on äsja välja lülitunud, proovitakse uut süütamist. Kui generaator välja lülitub, tuleb oodata, kuni suitsumootor täielikult välja lülitub, ja puhastada seejärel söepann. Alles pärast neid toiminguid on võimalik generaator uuesti käivitada. Kui toide katkeb, hakkab generaator jahtuma. Pärast jahtumist lülitub see automaatselt sisse. Automaatne puhurifunktsioon on aktiivne PANGE MAHUTI UKS KINNI See teade näitab, et sul on ukse / ukse ja pelleti kaane sulgemiseks 60 sekundit. 60 sekundi möödudes lülitub ahi häire "ALL DEPR" ajal süttimise faasi, kui tavapärase töö ajal lülitatakse ahi välja "OOTA JAHUTAMISEKS" ja seejärel käivitub automaatselt, kui on olemas tingimused (külmkapp jne). HÄIRED EKRAAN SELGITUS LAHENDUS Näitab häire olemasolu. Põleb: näitab häire olemasolu Häire saab lähtestada ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja häire kuvamisest on möödunud 15 minutit. Selleks vajutage 3 sekundiks alla nupp 1. Väljatõmme rikkis Suitsumootori rike Võtke ühendust teeninduskeskusega Suitsuandur Suitsuanduri rike Võtke ühendust teeninduskeskusega Kuum suits Suitsu liiga kõrge temperatuur Kontrollige graanulite laadimist (vt Easy setup ). Kui probleem ei lahene, võtke ühendust tehnikuga. Puudub Süütamine Graanulimahuti on tühi. Graanulite laadimine on valesti kalibreeritud. Termostaadi lampide rike Kontrollige, kas mahutis on graanuleid. Reguleerige graanulite pealevoolu (vt Easy setup ). Kontrollige peatükis Süütamine kirjeldatud toiminguid. Kontrollige termostaadi lampe (vt lähtestamise peatükk) leeki pole DEPR ALARM (ALARÕHU ALARM) Graanulimahuti on tühi. Graanulite laadimine pole piisav. Mootor ei laadi graanuleid. Uks ei ole korralikult suletud. Tuhakast ei ole korralikult suletud. Põlemiskamber on must. Suitsugaaside väljutustoru on ummistunud/ must. Kontrollige, kas mahutis on graanuleid. Reguleerige graanulite pealevoolu (vt Easy setup ). Veenduge, et uks on hermeetiliselt suletud. Veenduge, et tuhasahtel on hermeetiliselt suletud. Kontrollige nii suitsutoru kui ka põlemiskambri puhtust. PUUDUB KÄIVITAMINE, VOOLUKATKESTUS Süütefaasis puudub elektrivool. Lülitage ahi nupust 1 välja (OFF) ja korrake peatükis Süütamine kirjeldatud toiminguid. Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik. ALARM TIGUVÕLLI ALARM Graanulite laadimise rike. Võtke ühendust teeninduskeskusega 34 EESTI

35 GARANTIITINGIMUSED 1. EXTRAFLAME S.p.A. toodetele kehtib Euroopa Ühenduses 24 kuu pikkune garantii alates ostukuupäevast. Ostu tõendamiseks tuleb esitada müüja väljastatud kehtiv finantsdokument (kviitung, arve või saatedokument), millel on märgitud ostetud toode ning ostmise ja/või tarnimise kuupäev. Hoiatus. See standardgarantii ei asenda tarbijaõigusi puudutaval Euroopa seadusandlusel põhinevat garantiid. Standardne garantii kehtib vaid Itaalia regioonis ja Euroopa Ühenduse piirkondades, kus tegutsevad volitatud tehnilise abi keskused (vt veebisaiti Samuti piirneb garantii tarbija elukohariigiga, mis peab kattuma EXTRAFLAME S.p.A. toote müüja territooriumi ja/või registreeritud kontoriga. Eeskirjad ei kehti, kui toode ostetakse ärilises, ettevõtlikus või professionaalses olukorras. Nendel juhtudel kehtib toote garantii 12 kuud pärast ostukuupäeva. ITAALIAS KEHTIV GARANTII Toote rikke puhul tuleb teha järgmist. Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades. Veenduge, et garantii kataks riket, muidu kannab tarbija toimingutega seotud kulud ise. Volitatud tehnilise abi keskuses abi küsides öelge alati: - rikke tüüp; - seadme mudel; - täielik aadress; - telefoninumber. EUROOPAS KEHTIV GARANTII Toote rikke puhul tuleb teha järgmist. Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades. Veenduge, et garantii kataks riket, muidu kannab tarbija toimingutega seotud kulud ise. Pöörduge abiteenuse poole või küsige volitatud tehnilise abi keskuse aadressi. Öelge alati rikke tüüp, seadme mudel, täielik aadress ja telefoninumber. Kui rike ilmneb toote tööea esimese 6 kuu jooksul, on tarbijal õigus lasta toodet tasuta parandada. Vahemikus seitsmendast 24. kuuni kannab tarbija rikke puhul kõnega seotud kulud ning müüja tasub inimressursside ja kasutatud varuosade eest. 2. Garantii kaotab kehtivuse, kui rike on põhjustatud välistest sündmustest ja/või tingimustest, muuhulgas näiteks hooletusest või süsteemide ebapiisavast jõudlusest või olukorrast, kui töötajad, kellel puuduvad tarbija elukohariigi seadustega sätestatud oskused, paigaldasid ja/või hooldasid seadmeid valesti, tarbija ei oska toodet kasutada ja hooldab seda valesti, eirates müügilepingus oleva toote kasutusjuhendis märgitud juhiseid ja soovitusi. Garantii ei kata toote kahjustusi, mis ei ole seotud tootmisdefektidega. Samuti on välistatud defektid, mis on seotud lõõri vale kasutamisega, võttes aluseks riigis ostuhetkel kehtivad seadused. Peale selle on välistatud kõik toote defektid, mis on põhjustatud hooletusest, juhuslikust rikkest, transpordi ajal manipuleerimisest ja/või ilmnenud kahjustustest (kriimustused, mõlgid jms), volitamata isikute sekkumisest ja täiendavatest kahjustustest, mille põhjustas tarbija, üritades algset riket kõrvaldada. Garantii ei hõlma järgmisi kuluvaid osi: tihendid, keraamiline ja karastatud klaas, malmist restid ja pinnakatted, tulekindlad materjalid (nt Nordiker jm), värvitud, kroomitud või kullatud detailid, majoolika, käepidemed, söepann ja seotud komponendid. Idro toodete puhul katab garantii soojusvahetit vaid juhul, kui paigaldatud on sobiv kondensatsioonikindel ahel, mis tagab, et seadme tagasivoolu temperatuur on vähemalt 55 C. Garantii ei kata ühtki välist komponenti, mida tarbija saab kasutamise ja/või hoolduse ajal vahetult juhtida ning mis võib agressiivsete pesuainete tõttu kuluda ja/või roostetada või mille teraspinnale võivad tekkida plekid. Kui tarbija annab teada rikkest, mida volitatud tehnik kontrollimisel ei tuvasta, kannab tarbija kõik seonduvad kulud. 3. Kui toote töökorda ei saa remontides taastada, asendatakse toode/komponent uuega ning asendatava toote/komponendi ostmisel sätestatud garantii tingimused ja aegumise kuupäev jäävad kehtima. 4. EXTRAFLAME S.p.A. ei vastuta inimestele, loomadele ega varale otseselt ega kaudselt põhjustatud vigastuste ega kahjustuste eest, mis tulenevad veebisaidil allalaadimiseks saadaolevas asjakohases kasutusjuhendis märgitud juhiste ning toote paigaldamise, kasutamise ja hooldamisega seotud hoiatuste eiramisest. 5. Garantii ei hõlma tegevust, mille eesmärk on toote kohandamine ja/või reguleerimine küttematerjali jaoks või muudel põhjustel. 6. Kui toodet remonditakse EXTRAFLAME S.p.A. määratud volitatud tehnilise abi keskuses või toode asendatakse uuega, on transport tasuta. Kui tehnik saab toodet parandada kasutaja elukohas, kuid tarbija keeldub sellest, tasub tarbija seadme töökotta ja tagasi transportimisega seotud kulud. 7. Kui 24 kuud kehtiv garantii saab läbi, kannab tarbija kõik remondiga seotud kulud ise. 8. Vaidlused lahendatakse ainult EXTRAFLAME S.p.A registreeritud kontori piirkonnas asuvas kohtus (Itaalias Vicenzas) EESTI 35

36 Täiendavad hoiatused Kasutage ainult tootja soovitatud kütust. Toodet ei tohi kasutada põletusahjuna. Ärge kasutage toodet redeli ega tugistruktuurina. Ärge kuivatage toote peal pesu. Hoidke pesukuivatusrestid ja sarnased objektid tootest eemal. See võib põhjustada tulekahju või kahjustada pinnakatet. Kasutaja vastutab täielikult toote vale kasutamise eest. Tootjal puudub tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus vale kasutamise eest. Mis tahes volitamata manipuleerimine ja toote detailide asendamine muude kui originaalvaruosadega võib kasutajat ohustada ning tootjal puudub sel juhul tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus. Toote pinna suured piirkonnad võivad muutuda väga kuumaks (uks, käepide, klaas, suitsu väljalasketoru jms). Seetõttu puudutage neid osi vaid juhul, kui kannate sobivaid kaitserõivaid (nt kuumuskindlad kindad) või rakendate sobivaid meetmeid. ÄRGE kasutage toodet, kui uks on avatud või klaas on purunenud. Toode tuleb ühendada elektrisüsteemiga, millel on töötav maandus. Rikke või tõrke korral lülitage toode välja. Põletisse jäänud põletamata pelletid tuleb pärast iga nurjunud süütamist eemaldada, enne kui püüate toodet uuesti kasutada. Enne uuesti proovimist veenduge, et põleti oleks puhas ja õiges asendis. Ärge peske toodet veega. Vesi võib sattuda seadmesse ja kahjustada elektriisolatsiooni. Sellega kaasneb elektrilöögioht. Garantii kaotab kehtivuse, kui seadme paigaldamisel ei järgita kehtivaid eeskirju, seadet kasutatakse valesti või tootja määratud hooldusgraafikut ei järgita. realiseerimine Info patareisid ja akusid sisaldavate elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise kohta Tootel, patareidel, akudel või nende pakendil või infolehel asuv sümbol märgib, et toodet ja selles sisalduvaid pataresid või akusid ei tohi nende olelusringi lõpus koguda, taaskasutada või kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete ebaõige käitlemine võib tekitada tootes asuvate ohtlike ainete vabanemist. Selleks, et vältida võimalikku kahju keskkonnale või tervisele kutsutakse lõpp-tarbijat üles koguma käesolevaid seadmeid ja/või neis sisalduvaid pataresid või akusid teist tüüpi jäätmetest lahus ja viima need omavalituslikku jäätmekogumispunkti. On võimalik nõuda tarnijalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagasivõtmise teenust nende siseriiklike õigusnormidega sätestatud korras ja tingimustel, millega on võetud üle direktiiv 2012/19/EL. Elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete lahuskogumine ja nõuetekohane käitlemine aitavad säästa loodusresursse ja hoida keskkonda ning kindlustavad terviseohutuse. Lisainfo saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete kogumise osas tuleb pöörduda lubade andmiseks pädevate omavalitsuste või riigiasutuste poole. 36 EESTI

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND costanza IDRO Rev 002

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND costanza IDRO Rev 002 EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND costanza IDRO 004277268 - Rev 002 2 EESTI TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID! Põlemisel vabaneb termiline

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA Rev 002

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA Rev 002 EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA 004276735 - Rev 002 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUISELLA REV003

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUISELLA REV003 EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUISELLA 004277421 - REV003 2 EESTI TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID! Põlemisel vabaneb

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND Melinda idro Iside idro 2.0 MEGAN IDRO - raffaella idro rev.0

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND Melinda idro Iside idro 2.0 MEGAN IDRO - raffaella idro rev.0 EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND Melinda idro 2.0 - Iside idro 2.0 MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 004276733 - rev.005 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro Melinda idro 2.0 Iside idro MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 EESTI/Estone

KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro Melinda idro 2.0 Iside idro MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 EESTI/Estone KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro 2.0 - Melinda idro 2.0 Iside idro 2.0 - MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 /Estone 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Rev.01

Rev.01 EE KASUTUSJUHEND Puiduga köetavad tooted MADE IN ITALY design & production FAMILY 4,5 7094011 - Rev.02 2 TähelEPANU! Pinnad võivad muutuda väga KUUmAKS. KASUTAge alati kaitsekindaid. Põlemise ajal vabaneb

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - Pliit MAGNUM juhend

Microsoft Word - Pliit  MAGNUM juhend Sisukord Ohutusnõuded lk 1 Pliidi kirjeldus ja tehnilised andmed lk 2 Paigaldus lk 3 Küttematerjalid lk 6 Pliidi hooldus ja ülevaatus lk 6 Puidu kasutegurid lk 7 Sagedamini esinevad probleemid lk 8 Ohutusnõuded

Rohkem

Introducion

Introducion 1 Kasutusjuhend MBS 3,7,9 Meil on hea meel, et olete valinud MBS tahkeküttel pliidi. Palume lugeda järgnevaid juhiseid tähelepanelikult. Õige paigaldusega tahkekütusel MBS pliit,teenib Teid hästi palju

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus Danfoss Link s kahesuunaline teabeedastus annab

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus Danfoss Link s kahesuunaline teabeedastus annab MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus s kahesuunaline teabeedastus annab paigaldamise ajal täiusliku süsteemidiagnostika selleks, et kõik

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem