KLAUDIA-KLAUDIA PLUS MADE IN ITALY. design & production Rev 001

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KLAUDIA-KLAUDIA PLUS MADE IN ITALY. design & production Rev 001"

Väljavõte

1 EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud KLAUDIA-KLAUDIA PLUS Rev 001

2 Kinnitada silt tehnilised andmed 2

3 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID! Põlemisel vabaneb termiline energia, mille tulemusel soojenevad märkimisväärselt seadme pinnad, uksed, ukselingid, nupud, klaasid, suitsutorud ja aparaadi tagumine külg. Vältige nendega kokkupuudet, kui te ei kasuta asjakohast kaitseriietust (seadmega komplektis olevaid kaitsekindaid). Teavitage lapsi nendest ohtudest ja hoidke nad seadme töötamise ajal koldest eemal Hoiatused... 5 Ohutus... 5 Korraline hooldus... 7 PAIGALDAMINE... 8 NÕUDED HOOLDAMISEL...8 KLAUDIA kirjeldus Toote KLAUDIA plus kirjeldus KUUMA ÕHU KANALISEERIMINE (KLAUDIA Plus) lisatermostaat kanaliseerimismootori reguleerimiseks...12 Pirntermostaadi lähtestamine...12 Sulavkaitse...12 Ahju paigale asetamine Õige töötamine Graanulid ja laadimine Graanulimahuti Kaugjuhtimispult Kaugjuhtimispuldi ikoonid...16 Patareide paigaldamine...16 SOOVITUSED PULDI KASUTAMISEKS...16 Juhtpaneel MÄRKIDE SELETUS...17 Üldmenüü...18 üldised hoiatused...18 Seadistused enne ESIMEST KÄIVITAMIST Kuupaev-kellaaeg...19 Keel...19 Kraadid...19 Tööpõhimõte Ohk eest KANALISEERIMINE easy setup TAIMER Taimeri valimine / valiku tühistamine...22 Seadistused Ekraan...24 OOTEREZIIM...24 Töötamine lisatermostaadiga (valikuline)...24 LISATERMOSTAAT...25 Lisatermostaadi paigaldamine...25 delta-t...25 Esimene laadimine...25 reset...25 EASY CONTROL...26 Lisafunktsioonid VÄLJALÜLITUSE VIIVITUS...26 NUPPUDE BLOKK...26 Puhastus ja hooldus Hooldus Kasutaja tehtav korrapärane puhastamine...27 Kvalifitseeritud tehnikute tehtav korrapärane hooldus Kasutamise lõpetamisel (kütmishooaja lõppedes)...30 Kuvatavad teated HÄIRED realiseerimine

4 italiano ENGLISH FRANÇAIS ATTENZIONE TASSATIVO Prima di movimentare la stufa togliere il rivestimento Indicato per evitare danni. WARNING Before handling the stove, the covering indicated must be removed to avoid damage. ATTENTION IMPÉRATIF Avant de déplacer le poêle, retirer le revêtement indiqué pour éviter tout dommage. DEUTSCH ESPAÑOL PORTUGUÊS ACHTUNG PFLICHT Bevor der Ofen bewegt wird, muss die angezeigte Verkleidung entfernt werden, um Schäden zu vermeiden. ATENCIÓN TAXATIVO Antes de manejar la estufa quite el revestimiento indicado para evitar daños. ATENÇÃO OBRIGATÓRIO Antes de movimentar o aquecedor, retirar o revestimento indicado para evitar danos. DANSK HRVATSKI KOHUSTUSLIK TÄHELEPANU Enne pliidi teisaldamist eemaldage vooder Näidatud kahjustuste vältimiseks. OBS FJERN DET ANGIVNE DÆKSEL, INDEN OVNEN FLYTTES FOR AT UNDGÅ SKADE. OBAVEZNA PAŽNJA Prije premještanja štednjaka uklonite oblogu Označeno za izbjegavanje oštećenja. SLOVENSKI NEDERLANDS POLSKI OBVEZNA POZOR Pred premikanjem peči odstranite oblogo Prikazana za preprečevanje škode. IMPERATIEVE AANDACHT Voordat u de kachel verplaatst verwijder de aangegeven kap om schade te voo rkomen. OBOWIĄZKOWA UWAGA! Przed przeniesieniem pieca zdejmij obudowę Wskazany, aby uniknąć uszkodzeń. SLOVENSKÉ ΕΛΛΗΝΑΣ LIETUVA POVINNÁ POZOR Pred premiestnením kachlí odstráňte obklad Označené, aby nedošlo k poškodeniu. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν μετακινήσετε τη σόμπα, αφαιρέστε την επένδυση Ενδείκνυται για αποφυγή ζημιών. PRIVALOMAS DĖMESIS Prieš perkeldami viryklę, nuimkite apvalkalą Nurodoma, kad būtų išvengta žalos. 4

5 Täname Teid, et otsustasite meie firma kasuks meie toode on suurepärane küttelahendus, mis ühendab endas uusima tehnoloogia, kõrgekvaliteetse töötluse ning ajatu disaini ning mille eesmärk on võimaldada teil nautida elus tule soojust täiesti ohutult. Hoiatused Käesolev kasutusjuhend kuulub lahutamatult tootega kokku: veenduge, et see oleks alati seadmega kaasas, isegi kui seade vahetab omanikku või kasutajat või viiakse üle teise kohta. Kui see on kahjustunud või kadunud, küsige kohalikust tehnoabist uus eksemplar. Toodet tohib kasutada ainult sellele ette nähtud eesmärkidel. Välistatud on igasugune lepinguline ja ka lepinguväline tootjapoolne vastutus inimestele, loomadele või esemetele valest paigaldamisest, reguleerimisest ja hooldusest ning ebaõigest kasutamisest tekkinud kahju eest. Paigaldus peab olema teostatud kogenud ja kvalifitseeritud töötajate poolt, kes võtavad endale täieliku vastutuse lõpliku paigaldamise ja sellest tulenevalt toote hea töö eest. Arvestada tuleb ka kõigi riiklike, piirkondlike, maakondlike ning kohalike omavalitsuste seadusi seadme paigaldusriigis ning käesoleva juhendi sisu. Seadme kasutamine peab vastama kõigile kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja Euroopa määrustele. Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud nende ettevaatusabinõude eiramise tõttu. Kontrollige pärast pakendi eemaldamist selle sisu terviklikkust ja täielikkust. Pöörduge mittevastavuse korral edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Kõik tootesse kuuluvad elektrilised komponendid, mis tagavad selle nõuetekohase töö, tuleb vajadusel välja vahetada üksnes volitatud teeninduskeskusest saadud originaalvaruosadega. Ohutus ALLA 8-AASTASED LAPSED, PIIRATUD FÜÜSILISTE, SENSOORSETE VÕI VAIMSETE VÕIMETEGA ISIKUD JA ISIKUD, KELLEL PUUDUB KOGEMUS VÕI PIISAVAD TEADMISED, VÕIVAD APARAATI KASUTADA AINULT JÄRELEVALVE ALL VÕI PÄRAST SEDA, KUI NAD ON SAANUD PIISAVALT JUHISEID APARAADI OHUTU KASUTAMISE KOHTA JA 5

6 MÕISTNUD SELLEGA SEONDUVAID OHTE. Generaatori kasutamine on keelatud piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemusteta isikutele (k.a. lapsed), v.a. siis, kui neid jälgib ja õpetab masinat kasutama nende ohutuse eest vastutav isik. SEADME PUHASTUS- JA HOOLDUSTÖID, MIDA KASUTAJA PEAB ISE TEGEMA, TOHIVAD LAPSED TEHA ÜKSNES JÄRELEVALVE ALL. Jälgida tuleb, et lapsed masinaga ei mängiks. Ärge puudutage generaatorit märgade ega niiskete kätega (ega muude kehaosadega), kui olete paljajalu. Seadmes muudatuste tegemine on keelatud. TOOTE KÜLJES OLEVAID ELEKTRIJUHTMEID EI TOHI SIKUTADA, KÜLJEST VÕTTA EGA VÄÄNATA KA SIIS MITTE, KUI TOODE EI OLE ELEKTRIVÕRKU ÜHENDATUD. Soovitame paigutada toitejuhtme nii, et see ei puutuks kokku seadme kuumade osadega. Toitejuhe peab olema pärast paigaldamist ligipääsetav. Ärge takistage ega vähendage paigalduskoha ventilatsiooniavasid õhuavad on õigeks põlemiseks hädavajalikud. Ärge jätke pakendi osi kohta, mis on kättesaadav järelevalveta lastele või puuetega inimestele. Toote normaalse töö ajal peab koldeluuk olema alati suletud. Kui seade on sisse lülitatud, on see katsumisel kuum kuumad on eriti just kõik selle välispinnad seega soovitame olla ettevaatlik. Kontrollige pärast seadme pikaajalist mittekasutamist enne selle sisselülitamist, et seadmes ei oleks takistusi. Generaator on välja töötatud nii, et eriliste töötingimuste korral reguleerib see ennast ise. Generaator on projekteeritud töötama iga ilmaga, kuid väga ebasoodsates tingimustes (tugev tuul, pakane) võivad sekkuda generaatori välja lülitavad turvasüsteemid. Võtke sellisel puhul ühendust tehnilise toega ja ärge mitte mingil juhul ise turvasüsteeme välja 6

7 lülitage. Kui suitsulõõris on tulekahju, kasutada leekide summutamiseks mõeldud vahendeid või kutsuge tuletõrje. Seadet ei tohi kasutada jäätmepõletina. Ärge kasutage süütamisel tuleohtlikke vedelikke. Ärge laske täitmisfaasis graanulikotil tootega kokku puutuda. Majoolika on teostatud kõrgekvaliteetse viimistlusega käsitööna ja seetõttu võivad neis esineda väikesi lohukesi, pragusid ja minimaalseid värvivarjundi erinevusi. Need omadused tõendavad selle suurepärast kvaliteeti. is ja majoolikas on nende erineva paisumisteguri tõttu mikropragusid, mis tõendavad nende ehtsust. Soovitame kasutada kahhelkivide puhastamiseks pehmet ja kuiva lappi kui kasutate mistahes pesuainet või -vedelikku, võib see tungida mikropragudesse ja muuta need nähtavamaks. KUNA TOOTE VÕIB KÄIVITADA KRONOTERMOSTAAT VÕI SAAB TOOTE KÄIVITADA KAUGJUHITAVATE RAKENDUSTE KAUDU, ON KEELATUD JÄTTA TOOTE LÄHEDUSSE SÜTTIDA VÕIVAID ESEMEID. NÕUTAVAD OHUTUSE TAGAVAD VAHEMAAD LEIAB TEHNILISTE ANDMETE SILDILT. PÕLEMISKAMBRI SISEMUSES OLEVATE OSADE VÄLIMUS VÕIB KASUTAMISEL MUUTUDA. MUUTUSED ON AINULT ESTEETILISED, TÖÖKORDA NEED EI MÕJUTA. Korraline hooldus Vastavalt aasta 22. jaanuari määruse nr artiklile tähendab korraline hooldus töid tavakasutamisest tuleneva lagunemise kõrvaldamiseks ning ootamatustega toime tulemiseks, millega kaasneb vajadus esialgseteks töödeks, mis siiski ei mõjuta parandatava süsteemi struktuuri ega selle sihtotstarvet vastavalt kehtivates õigusaktides ning tootja kasutus- ja hooldusjuhendites kehtestatud tehnilistele nõuetele. 7

8 PAIGALDAMINE Üldine Heitgaasitorude ja hüdraulilised torude ühendused peab teostama vastava väljaõppega isik, kes väljastab ka dokumendid, milles kinnitatakse tööde vastavust siseriiklikele nõuetele. Paigaldaja peab omanikule või selle esindajale vastavalt nõuetele jätma seadme vastavustunnistuse, millega käib kaasas: 1) aparaadi ja selle komponentide (suitsukanalid, korsten jne) kasutus- ja hooldusjuhend; 2) fotokoopia korstna andmeplaadist; 3) süsteemi passi (kui on ette nähtud). Paigaldajal on soovitatud üleantud dokumentatsiooni kohta küsida vastuvõtuakti ning hoida seda üheskoos teostatud paigaldusega seonduva tehnilise dokumentatsiooniga. Korterelamusse paigaldamisel tuleb kõigepealt küsida luba korteriühistu esindajalt. Kui on ettenähtud, siis kontrollige paigaldamisjärgselt gaasiemissiooni. Koht, kust proov võetakse, peab olema korralikult tihendatud. SOBIVUS Paigaldamine on keelatud ruumidesse, kus on tulekahju oht. Samuti on keelatud paigaldamine eluruumidesse, kus esineb järgmiseid tingimusi: 1. kus on pidevalt või perioodiliselt töötavaid seadmeid, mis kasutavad vedelkütust ja võtavad põlemisõhku ruumist, kuhu need on paigaldatud; 2. kus on ruumi kütmiseks mõeldud B-tüüpi gaasi kasutavaid seadmeid, mis ühtlasi kas soojendavad või ei soojenda sanitaarvett, samuti selliste ruumidega külgevad või nendega ühendatud ruumid; 3. kus sise- ja välisruumi rõhu vahe tööfaasis on suurem kui 4 Pa. NB! Hermeetilisi seadmeid tohib paigaldada ka selle jaotise punktides 1, 2 ja 3 nimetatud juhtudel. Paigaldamine vannitubadesse, magamistubadesse ja kööktubadesse Vannitubades, magamistubades ja kööktubades on lubatud ainult õhukindlate seadmete või suletud põlemiskambriga aparaatide paigaldamine, mis võtavad põlemiseks vajaliku õhu õuest. ASUKOHT JA OHUTU KAUGUS Aparaadi toetuspind ja/või kandepunktid peavad suutma taluda aparaadi, selle lisaseadmete ja selle katte koguraskust. Kui põrand, millel aparaat seisab, on süttivast materjalist, siis on soovitatav kasutada mittesüttivast materjalist kaitset, mis kataks ka aparaadi esise, et kaitsta põrandat kütteainete kukkumise eest puhastamise ajal. Nõuetekohaseks töötamiseks peab masin olema looditud. Soovitatavalt võiksid külg- ja tagaseinad ning põrandale toetuv pind olla mittepõlevast materjalist. MINIMAALNE VAHEMAA (Graanulitega köetav ahi) Paigaldamisel peab arvestama vahemaad kergesti süttivatest või soojatundlikest materjalidest, seetõttu on määratud sobiv turvalisust tagav kaugus, mis on märgitud sildil kasutusjuhendi algusosas (lk 2). Kui materjal ei ole tuleohtlik, peab kaugus küljest ja tagaosast olema vähemalt 100 mm (v.a vaheosad). Toodetel, mille jaoks on olemas tagumised ühendusdetailid, tohib seina külge ühendada üksnes tagumise külje. NÕUDED HOOLDAMISEL Lisade paigaldamine Lisade paigaldamisel tuleb vältida ligipääsu aparaadi sisemistele osadele ning väljavõtmise ajal ei tohi olla võimalik pääseda ligi pinge all olevatele osadele. Kõikvõimalikud juhtmed nagu toitejuhe või termostaadi juhe peavad olema paigutatud viisil, mis kaitseb neid kuumade osade ja kahjustuste eest lisade liigutamise ajal. Kui toode paigaldatakse kohta, kus seda ümbritsevad põlevad materjalid, tuleb kasutusele võtta kõik paigaldamisel ette nähtud turvameetmed. PAIGALDUSKOHA VENTILATSIOON JA ÕHUTAMINE Mittehermeetilise generaatori ja/või mittehermeetlise paigaldamise korral peab arvestama ventilatsiooni jaoks määratud minimaalse alaga (ja kaaluma nimetatutest suuremaid väärtusi): Aparaadi kategooria Viitestandard 8 Ava läbilõike suhe protsentides aparaadi heitgaasitoru läbilõike suhtes põrandakaitse Õhuvõtt Samuti tuleb paigaldamisel järgida kõiki kohalikke, regionaalseid ja riiklikke nõudeid, mis kasutusjärgses riigis kehtivad, seda kõike lisaks masina juhendis toodud nõuetele. Toote erakorralise hoolduse tegemiseks võib olla vajalik toode seina äärest eemaldada. Seda toimingut võib teha tehnik, kes on võimeline toote põlemissaaduste väljalasketorud lahti võtma ja hiljem tagasi ühendama. Hüdroseadmega ühendatud generaatorite korral peab olema seadme ja toote vahel selline ühendus, et erakorralise hoolduse ajal, mida teeb tehnik, oleks võimalik generaator paigutada külgnevatest seintest vähemalt 1 meetri kaugusele. Ventilatsioonilõõri ava minimaalne suurus Graanulitega köetav ahi EN cm² Katlad EN % 100 cm² Kõigis tingimustes, kaasa arvatud äratõmbeavade ja/või sundventilatsiooni seadmete olemasolu korral, peab generaatori paigalduskoha rõhu ja välisrõhu vahe olema võrdne või väiksem kui 4 Pa.

9 Kui ruumis on mitte-pidevalt kasutatavaid B-tüüpi gaasiaparaate, mida ei kasutata soojendamiseks, siis peab neil olema oma õhutus/ ventilatsiooniava. Õhuvõtuavad peavad vastama järgmistele tingimustele: kaetud võre, metallvõrguga, ilma sealjuures läbilaskevõimet vähendamata; loodud viisil, mis tagab kõigi hooldustoimingute võimalikkuse; valitud asukohaga, mida ei kaeta kinni. Puhta ja värske õhu varustus on võimalik tagada ka paigaldusruumi naaberruumist (kaudne õhutamine ja ventilatsioon), kui on tagatud püsiv ja vaba õhuvool avade kaudu, mis on ühendatud väliskeskkonnaga. Selline naaberruum ei tohi olla kasutusel garaaži või süttimisohtlike ainete hoidlana ega tohi seal teha muud tuleohtlikku tegevust, samuti ei tohi see olla vannituba, magamistuba või hoone ühiskasutuses tuba. HEITGAASITORU Generaator töötab alarõhu all ning on varustatud ventilaatoriga, mis väljutab seadme heitgaasid. Generaatoril peab olema eraldi heitgaaside väljutussüsteem, selle toru ei tohi jagada teiste seadmetega. Heitgaaside väljutussüsteem tuleb valida lähtuvalt paigaldatud aparaadi tüübile, järgides sealjuures: standardit UNI/ TS kui tegemist on metallkorstnaga, järgides sealjuures selle tootedetailides kirjeldatut; UNI EN ja UNI EN , UNI EN 1457, UNI EN 1806, kui tegemist ei ole metallist korstnaga. Rõhtsalt liikuv osa peab olema nii lühike kui võimalik ning kindlasti mitte üle 3 meetri, selle kaldenurk peab olema vähemalt 3%. Suuna muutvaid kohti ei tohi olla rohkem kui 4, nende hulka kuulub ka "T"-kujuline komponent. "T"-kujulise üenduse vertikaalse osa alumises küljel peab olema kork kondensaadi kogumiseks. Kui väljalasketoru ei ühendata olemasoleva lõõriga, siis peab sellel olema tuulevastase otsaga vertikaalne lõik (UNI 10683). Vertikaalne osa võib olla nii hoone sees kui väljas. Kui suitsukanal ühendatakse suitsulõõriga, siis see peab sobima tahke kütuse kasutamiseks. Kui suitsukanal viiakse hoonest välja, siis see osa peab olema soojustatud. Suitsukanalitel peab olema vähemalt üks tihendiga koht, kust saab võtta suitsuproove. Kõik suitsutoru osi peab olema võimalik inspekteerida. Inspektsiooniavad peavad olema puhastatavad. Kui generaatori suitsutemperatuur on kõrge tootlikkuse tõttu väiksem kui 160 C + toatemperatuur (kontrollige tehnilisi andmeid), siis väljalase olema täiesti niiskusekindel. Kui suitsusüsteem ei vasta eelnevates punktides kirjeldatule või nõuetele üldiselt, siis võib see kaasa tuua kondensaadi kogunemist selle sisemusse. KORSTNAD Korstnaotsad peavad vastama järgmistele tingimustele: läbilõike pindala peab olema vähemalt kaks korda suurem kui sellega ühendatud korstna/suitsutorude läbilõike pindala; peavad takistama vihma ja lume tungimist korstnasse/suitsutorudesse; peavad tagama suitsu ja põlemisjääkide väljumise ükskõik mis suunalise tuulega; KEHTIB AINULT SAKSAMAAL Toote võib ühendada ühiskasutuses oleva lõõriga (s.t mitme ühendusega lõõriga) tingimusel, et on täidetud kohalike ja riiklike määruste, sealhulgas DIN EN , DIN V , DIN ja MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung) nõuded ning korstnapühkija on paigaldustingimused üle kontrollinud ja heaks kiitnud. Lisaks peab lõppkasutaja kinni pidama järgmistest nõuetest. Seadme töö ajal peavad selle uksed olema suletud. Kui seade ei tööta, peavad kõik selle uksed ja kõik seadistusseadmed olema suletud (välja arvatud puhastus- ja hooldustoimingute ajal). Näited õigest korstnaühendusest Kaitse vihma ja tuule eest Kaitse vihma ja tuule eest Soojustatud lõõr Max 3 mt "T"-kujuline ühendus kondensaadivastase inspekteerimiskorgiga 3-5% "T"-kujuline ühendus inspekteerimiskorgiga Soojustatud "T"-kujuline ühendus inspekteerimiskorgiga Elektrivõrku ühendamine Generaatori toitejuhe tuleb ühendada pistikupesa abil 230V 50Hz elektrivõrku, soovitavalt võiks olla paigaldatud ka automaatkaitselüliti. Pistikupesa peab olema hõlpsasti ligipääsetav. Elektrisüsteem peab vastama nõuetele, maanduse efektiivsus peab olema kontrollitud. Seadme puudulik maandus võib põhjustada tõrkeid, mille eest tootja ei vastuta. Voolukõikumine, mis ületab 10%, võib põhjustada toote kasutamisel tõrkeid. 9

10 KLAUDIA kirjeldus B A A H F C D H E I G A Juurdepääs põlemiskambrile ja tuhasahtlile D Pirntermostaadi lähtestamine G On/Off sulavkaitse Toide 230 V B Graanulimahuti E Põlemisõhu sisenemisava H Keskkonna andur C Keskkonna õhu väljalase F Tagumine suitsutoru I Termostaadi lisasisend 10

11 Toote KLAUDIA plus kirjeldus B A A H C I F H D G J A Juurdepääs põlemiskambrile ja tuhasahtlile D Põlemisõhu sisenemisava H Keskkonna andur B Graanulimahuti E F Tagumine suitsutoru Pirntermostaadi lähtestamine I Termostaadi lisasisend Termostaadi sisend kanalil C Keskkonna õhu väljalase G On/Off sulavkaitse Toide 230 V J Kanalite väljumisavad 11

12 KUUMA ÕHU KANALISEERIMINE (KLAUDIA Plus) Kuuma õhu suunamiseks mõeldud toru sisediameeter peab olema 80 mm, toru peab olema isoleeritud või vähemalt soojuse lekke eest kaitstud. Kirjeldus tagumine väljumisava suunamiskanali väljundi diameeter: 80 mm suunamiskanali soovitatav maksimaalne pikkus: 8 m kanali termostaadiga varustamise võimalus kolm seadete võimalust: OFF, MUGAVUS, AUTO lisatermostaat kanaliseerimismootori reguleerimiseks Kanaliseerimismootoriga mudelitel on võimalus paigaldada termostaat ka mootorile. Kui ühendada väline termostaat, on võimalik suunamismootorit kontrollida ahju tööst sõltumata. Sellisel juhul piisab, kui seadistada soovitud temperatuur termostaadil ning termostaat juhib teise mootori tööd: kui on vaja temperatuur saavutada (kontakt suletud), järgib teine mootor ahju tööd. kui temperatuur on saavutatud (kontakt avatud), lülitub mootor välja ja sellest annab märku suunamismootori vilkuv LED. Kanali termostaadi klemm on varustatud ühendusseadisega. Vt lehe servas asuvat illustreerivat joonist. Pirntermostaadi lähtestamine Joonisel on kujutatud paagi ohutustermostaadi (A) asend. Termostaadi lähtestuse põhjuse kindlaks tegemiseks on soovitatav pöörduda kvalifitseeritud tehniku poole. A Sulavkaitse Kui ahjul toide puudub, laske pädeval tehnikul kontrollida sulavkaitset (B). B 12

13 Ahju paigale asetamine Et ahi töötaks õigesti, tuleb see asetada loodi kasutades nii, et see paikneks täiesti rõhtsalt. Õige töötamine Graanulimahuti kaas Nõuetekohaseks toimimiseks peab graanulitega köetava ahju korral olema täidetud järgmised tingimused. Nii ahju töötamise ajal kui ka siis, kui seda ei kasutata, peavad kõik luugid (graanulimahuti, luuk, ahju uks ja tuhasahtel) olema kinni. Need tohivad lahti olla ainult ajaks, mis on vajalik küttematerjali lisamiseks või hooldustöödeks. Kui neid nõudeid ei järgita, ilmub töö ajal ekraanile teade: PANGE MAHUTI UKS KINNI Teate ilmumisest alates on teil graanulikaane luugi/ukse sulgemiseks aega 60 sekundit. Kui 60 sekundit saab täis, ilmub käivitusfaasis hoiatus ALAROHU ALARM. Normaalse funktsioneerimise korral ilmub teade KASUTA REZIIMI ning kui tingimused on täidetud (ahi on külm jne), käivitub ahi automaatselt. Kolde luuk 13

14 Graanulid ja laadimine Graanulid valmistatakse väga tugeva surve all kokku surutud saepurust või saekaatri puhtast puidujäägist (ilma viimistlusaineteta), puusepatööde ülejääkidest ja muudest puidu töötlemisega tegelevate valdkondade jääkidest. Seda tüüpi kütus on täiesti ökoloogiline, sest kompaktsuse saavutamiseks ei kasutata mitte mingit liimainet. Graanulite kompaktsuse pikemaks ajaks tagab puidus sisalduv looduslik aine ligniin. Peale selle, et tegu on ökoloogilise kütusega, kuna kasutatakse maksimaalselt ära puidujääke, on puidugraanulitel ka tehnilisi eeliseid. Kui puidu kütteväärtus on 4,4 kwh/kg (15% niiskuse korral ehk pärast 18-kuust hoiustamist), siis graanulitel on see 5 kwh/kg. Graanuli tihedus on 650 kg/m3 ja veesisaldus moodustab graanuli kaalust 8%. Seepärast ei ole vaja graanuleid selle kütteväärtuse suurendamiseks hoiustada. Kasutatavad graanulid peavad olema klassis A1 sertifitseeritud vastavalt standardile ISO (ENplus-A1, DIN Plus või NF 444 kategoorias NF, biokütus, kvaliteetne puitgraanul ). Hoidke puhtust. UNI EN järgmiste omadustega: veesisaldus 12%, tuhasisaldus 0,5% ja netokütteväärtus >17 MJ/kg (katla korral). Ahjutootja soovitab oma ahjudega kasutada graanuleid, mille diameeter on 6 mm. Graanulite hoiustamine Et põlemine oleks probleemitu, tuleb graanuleid hoiustada kuivas kohas. Avage graanulimahuti kaas ja kasutage graanulite laadimiseks kühvlit. VANADE GRAANULITE VÕI MIS TAHES MUU MATERJALI KASUTAMINE KAHJUSTAB GENERAATORI TÖÖD JA VÕIB KAASA TUUA GARANTII KEHTIVUSE LÕPPEMISE NING TOOTA VASTUTUSE TÜHISTAMISE. Graanulimahuti Ahju töötamise ajal peavad olema nii graanulimahuti kaas kui ka luuk kinni. Mahuti täitmisel ei ole soovitatav tõsta graanulikott otse ahjule. Kasutage mahuti laadimisel alati kühvlit. Ärge kriimustage tihendit ega toetage raskusi mahuti tihendile. Hoidke mahuti kaane tihendi toetuspinnad alati puhtad. Kontrollige regulaarselt tihendi olukorda. Juhul kui selle seisukord on halvenenud, võtke ühendust oma piirkonna tehnikuga. 14

15 Kaugjuhtimispult Kaugjuhtimispuldiga saab reguleerida ahju peamisi funktsioone Transmitter 7 Õhu režiimi valimine 2 Ekraan 8 Klaviatuuri blokeerimine 3 Ahi sees/väljas (hoida all 3 sekundit) 9 Celsius/Fahrenheit 4 Seadistatud võimsus 10 Taimeri aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutada nupule ühe korra 5 Viivitusega väljalülitamise seadistamine. Nupp võimaldab programmeerida viivitusega väljalülitamise. Näiteks kui seadistada väljalülitamine tunni aja pärast, lülitab ahi end automaatselt välja just sellel ajal. 11 Lähtestus 6 Ruumi temperatuuri seadistamine 12 Patareide koht 15

16 Kaugjuhtimispuldi ikoonid Valitud õhurežiim Vilgub: MUGAVUS Põleb: AUTO Taimeri aktiveerimine Tuli põleb = aktiveeritud Tuli ei põle = inaktiveeritud Viivitusega väljalülitamine seadistatud Näitab raadiosignaali edastamist Põleb = raadioside toimub Kustus = raadioside puudub Aku on tühi Nupud blokeeritud Seadistatud võimsusetase Seadistatud võimsust kuvatakse ruumi temperatuuri koha peal 3 sekundi jooksul pärast seda, kui on vajutatud mõnda võimsuse nuppu (4). Patareide paigaldamine Eemaldage patareikambri tagumine kaas, libistades seda allapoole. Pange sisse 2 AAA-tüüpi patareid. Patareide sisestamisel vaadake pooluste märgistusi (+) ja ( ). Sulgege patareikambri kaas. Kui patareid on tühjad ja pulti ei saa kasutada, saab kasutada ahju pealmisel küljel asuvat juhtpaneeli. Patareide vahetamisel pöörake tähelepanu patarei poolustele puldi põhjal on pooluste sümbolid. Säästa keskkonda! Kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke metalle, seetõttu tuleb need toimetada selleks mõeldud kogumiskohtadesse. SOOVITUSED PULDI KASUTAMISEKS Kui pulti ei kasutata pikka aega, võtke patareid välja. Puldi kasutamisel suunake see ahju signaali vastuvõtja poole. Käige puldiga ringi hoolikalt. Kui pulti ei kasutata, asetage see selleks mõeldud puldialusele. Ärge jätke pulti pikaks ajaks päikese kätte või soojusallikate lähedusse. Signaali kvaliteeti võivad mõjutada teised infrapunaallikad. J Kaugjuhtimispult on varustatud taustavalgustusega LCD-ekraaniga. Taustavalgustus jääb pärast viimast nupulevajutust põlema 20 sekundiks. Patareide energia säästmiseks lülitab ekraan end teatud aja järel välja (energia säästmise režiimi). Puldi funktsioonid aktiveeritakse uuesti, kui pult aluselt eemaldatakse või kui vajutatakse nupp pikemalt alla. 16

17 Juhtpaneel NUPP SEES/VÄLJAS Kuvatavad teated LIGIPÄÄS MENÜÜLE VÕIMSUSE REGULEERIMINE TEMPERATUURI SEADISTAMINE MÄRKIDE SELETUS! Näitab häire olemasolu. Kustus: näitab häire puudumist Põleb: näitab häire olemasolu Näitab nädalaprogrammi olekut Kustus: inaktiveeritud. Põleb: aktiveeritud. BT Pole kasutuses WI-FI Pole kasutuses Näitab kontakti välise lisatermostaadiga Kontakt suletud: kontakt välise lisatermostaadiga on suletud. Kontakt avatud: kontakt välise lisatermostaadiga on avatud. (Ikoon on nähtav ainult siis, kui SEA TERMOSTAAT on seatud väärtusele "LOW-TA") STBY Funktsiooni OOTEREZIIM ikoon Kustus: inaktiveeritud. Põleb: aktiveeritud. Näitab ahju võimsust. Leek põleb: võimsus on stabiilne. Leek vilgub, võimsus suureneb või väheneb. Kriipsud näitavad masina tegelikku võimsust. Pole kasutuses. Näitab tangentsiaalse ventilaatori töötamist. Kustus = ventilaator pole aktiivne. Põleb = ventilaator on aktiivne. Vilgub = ventilaator on aktiivne režiimis MUGAVUS Näitab funktsiooni VALJALULITUSE VIIVITUS Sees = väljalülituse viivitus aktiivne Väljas = väljalülituse viivitus inaktiivne 17

18 Üldmenüü 1 Tagasi liikumise / väljumise nupp Parameetrite kerimine: järgmine (3), eelmine (2) Seadistamise andmete muutmine: suurendamine (4); vähendamine (5) Kinnitamine / menüü avamise nupp Ohk eest SEA * Kanaliseerimine SEA EASY SETUP SEA TAIMER VALIMINE Prg1 Prg2 Seadistused kuupaev-kellaaeg prg3 ** AHJU OLEK * Tehniku menuu üldised hoiatused keel ekraan ootereziim DELTA-T ESIM.LAADIM. kraadid reset EASY CONTROL Soovitused toote esimeseks süütamiseks. Töötamise esimestel tundidel võib tekkida suitsu ja lõhna, mis on normaalne n-ö termilise kohastumise protsess. Selle protsessi ajal, mille kestus võib varieeruda, on soovitatav järgmine. Õhutage rummi korralikult. Kui need on olemas, siis eemaldage toote ülemiselt osalt savist elemendid. Pange toode tööle maksimaalsel võimsusel ja temperatuuril. Püüdke samas ruumi kaua mitte viibida. Ärge puudutage toote pinda. Märkus. Protsess jõuab lõpule pärast paari soojendamise ja jahtumise tsüklit. Ärge kasutage põletamisel muid elemente ega aineid peale nende, mis on kasutusjuhendis ette nähtud. prg4 * AINULT VERSIOONIL KLAUDIA PLUS ** KASUTAMISEKS TEHNIKULE Enne süütamist tuleb teha järgmised kontrollid. Kui on ette nähtud ühendus hüdroseadmega, peab selle olema täielikult valmis ja töökorras, nagu on kirjeldatud toote kasutusjuhendis, samuti peab see olema kooskõlas valdkonna kehtivate määrustega. Graanulimahuti peab olema täiesti täis. Põlemiskamber ja söepann peavad olema puhtad. Veenduge, et kolde uks on hermeetiliselt suletud, tuhasahtel ja graanulimahuti (kui need on olemas) peavad olema kinni ning neil ei tohi olla võõrkehi ei ühelgi osal ega tihenditel. Veenduge, et toitekaabel oleks õigesti ühendatud Bipolaarne lüliti (kui see on olemas), peab olema asendis 1. J Veenduge, et söepanni põhjale poleks jäänud jäätmeid või ladestusi. Et tagada korralik põlemine, peavad põhjas olevad augud olema täiesti vabad. Saate kasutada funktsiooni EASY SETUP (lihtne seadistus), et kohandada põlemist vastavalt kirjeldatud vajadustele. SÖEPANNI PÕHI 18

19 Seadistused enne ESIMEST KÄIVITAMIST Kui toitekaabel on generaatori tagumise poole külge ühendatud, seadke tagaküljel asuv lüliti (kui see on olemas) asendisse (I). Seda lülitit on vaja generaatori adapterile pinge andmiseks. Kui lüliti on asendis VALJAS, jääb generaator väljalülitatuks ja paneelile ilmub esimese kirjana VALJAS. Kuupaev-kellaaeg See menüü võimaldab määrata kuupäeva ja kellaaega. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Kinnitage KUUPAEV - KELLAAEG, vajutades nuppu 6. Päeva määramiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Jätkamiseks vajutage nuppu 6. Päeva, kellaaja, minutite, kuupäeva, kuu ja aasta seadistamiseks kasutage nuppe 4 või 5, edasi liikumiseks nuppu 6. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. Keel See menüü võimaldab valida soovitud keele. Keelevalikud on järgmised: itaalia, inglise, saksa, prantsuse, hispaania, portugali, taani, eesti, horvaatia, sloveenia, hollandi, poola, tšehhi. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri KEEL, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Valige sobiv keel nuppudest 4 või 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. Kraadid See menüü võimaldab temperatuuri mõõteühiku. Algselt on ühik C. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri kraadid, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Celsiuse või Fahrenheiti valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. SIRM Aparaati on KEELATUD kasutada ilma sirmi ja/või SÄDEMETÕKKETA (vt kõrval olevat joonist). Nende EEMALDAMINE vähendab toote ohutust ja toob kaasa garantiiaja viivitamatu lõppemise. Kulumise või kahjustuste korral küsige vastav asendusosa teeninduskeskusest. (Seda asendust toote garantii ei hõlma, kuna tegemist on eriti kuluvate osadega). SÄDEMETÕKE Ei käivitunud J Võib juhtuda, et esimesel korral süütamine ei õnnestu, sest tigukruvi on tühi ja ei suuda söepanni täita piisava koguse graanulitega nii, et võiks tekkida püsiv leek. Kui probleem ilmneb pärast paari esimest kasutuskuud, siis veenduge, et korrapärased puhastused oleksid tehtud õigesti, nii nagu on ette nähtud ahju kasutusjuhises 19

20 Tööpõhimõte Kaivitamine Kui eespool loetletud asju on kontrollitud, vajutage ahju käivitamiseks kolmeks sekundiks nupule 1. Käivitamiseks on mõeldud 15 minutit, selle aja jooksul kontrollitakse leegi olemasolu. Kontrolltemperatuuri saavutamisel katkestab ahi käivitamise ja algab ETTEVALMISTUS. ETTEVALMISTUS Ettevalmistusfaasis ahi stabiliseerub, suurendades järjest põlemist, pärast mida käivitub õhutus ja järgneb režiim TOO. Töö Tööfaasis lülitab ahi sisse kasutaja valitud võimsuse (Set Power) ning soojendab õhku, kuni saavutatakse temperatuur, mis on määratud seade Set Thermostat abil. Vaadake järgmist lõiku. SEA termostaat Toatemperatuuri seadistamine käib nuppudest 4 ja 5, madalast kuumusest LOW-TA - 7 C 37 C - KUUM. Kui temperatuur on vahemikus 7 37 C, kontrollib ahi toatemperatuuri masinal oleva anduriga. Kui saavutatakse seadistatud temperatuur, vähendab ahi automaatselt võimsust, tagades optimaalse mürataseme ja vähendades graanulite kulu. Seda protsessi nimetame moduleerimiseks. LOW-TA / kuum Kui termostaadi seadistuseks on LOW-TA (madalam kui 7 C), kontrollib temperatuuri lisatermostaat ja masina pardal olevat temperatuuriandurit ignoreeritakse. Kui kontakt on suletud (taotlus), töötab ahi seadistatud võimsusel. Kui kontakt on avatud (nõue täidetud), läheb ahi miinimumrežiimile. Kui temperatuuri seadistuseks on KUUM (temperatuuri seadistus on kõrgem kui 37 C), siis töötab ahi pidevalt ja ainult seadistatud võimsusel ning välist kontakti ja temperatuuriandurit ignoreeritakse. SEA VOIMSUS Valikul Sea voimsus on viis eri tugevusega töörežiimi. Võimsuse muutmiseks kasutage nuppe 2 või 3. Võimsus 1 = madalaim tase, võimsus 5 = kõrgeim tase. Muudatus salvestatakse, kui seadest väljutakse nupuga 1. automaatne puhur Korrapäraste ajavahemike tagant tööfaasi ajal puhastab ahi söepanni funktsiooniga autom. puhur. Funktsiooni aktiveerumisest antakse ekraanil märku vastava sõnumiga. Funktsiooni autom. puhur ajal graanulite laadimine aeglustub ja mootori suitsu hulk suureneb. Kui puhastusfaas on läbi, jätkab ahi normaalset tööd. Väljalülitamine Vajutage kolmeks sekundiks nupule 1. Pärast seda läheb seade automaatselt üle väljalülitumisele, lõpetades graanulite laadimise. Suitsu imemise mootor ja kuuma õhu ventileerimise mootor töötavad seni, kuni ahju temperatuur langeb allapoole ohutusläve. Uuesti süütamine Ahju saab uuesti käivitada alles siis, kui suitsu temperatuur on eelseadistatud lävendist madalam ja kui on möödunud ohutuks käivitamiseks minimaalne aeg. KÄIVITAMISEL EI TOHI MITTE MINGIL JUHUL KASUTADA SÜÜTEVEDELIKKE. TÄITMISE FAASIS EI TOHI GRAANULITE KOTT KUUMA KAMINAGA KOKKU PUUTUDA. Kui käivitamine ei õnnestu pikemat aega, võtke ühendust volitatud tehnikuga. 20

21 Ohk eest See menüü võimaldab seadistada eesmise ventilaatori mootori kiiruse. Valikud: (mugavus, auto). Režiimi MUGAVUS valimisel väheneb eesmine õhukiirus võrreldes režiimiga AUTO. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Kinnitage seadistus OHK EEST, vajutades nuppu 6. Soovitud režiimi valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. KANALISEERIMINE See menüü võimaldab seadistada eesmise ventilaatori mootori kiiruse. Valikud: (off, mugavus, auto). Režiimi mugavus korral eesmise mootori kiirus väheneb. Valides võimaluse OFF, lülitub ventilaator välja, kui suitsu temperatuur püsib teatud piirides. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri KANALISEERIMINE, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Soovitud režiimi valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. easy setup Puidugraanuli mahukaal on graanuli kaalu ja mahu suhe. See suhe võib varieeruda, kuid graanuli kvaliteet sellest ei muutu. Kasutades funktsiooni Easy setup, on võimalik graanulite hulka reguleerida ehk eelseadistatud väärtusi kas suurendada või vähendada. Ahju programmis on saadaval väärtused vahemikus 3 kuni +3. Kõik ahjud kalibreeritakse tootmises nii, et optimaalne väärtus on 0. Kui märkate söepannil liigset ladestumist, sisenege programmi Easy setup ja vähendage väärtust ühe ühiku võrra ( 1). Seejärel oodake ühe päeva ja kui olukord selle aja jooksul ei parane, vähendage väärtust järk-järgult kuni maksimaalse võimaliku väärtuseni ( 3). Kui ilmneb, et pelletite hulka tuleb suurendada, siis soovitame alustada tehaseväärtusest 0 ja liikuda edasi sammudega +1, +2, +3 jne vastavalt vajadusele. PUIDUGRAANULITE LIIGNE KOGUS SÖEPANNIL NORMAALNE TOIMIMINE PUIDUGRAANULITE LIIGA VÄIKE KOGUS SÖEPANNIL KOLMAS VÄHENDAMISE ETAPP, KUI ESIMESED KAKS EI OLE ANDNUD PIISAVAT TULEMUST TEINE VÄHENDAMISE ETAPP, KUI ESIMENE EI OLE ANDNUD PIISAVAT TULEMUST ESIMENE VÄHENDAMISE ETAPP (KATSETADA ÜHE PÄEVA) OPTIMAALNE TEHASES MÄÄRATUD VÄÄRTUS ESIMENE SUURENDAMISE ETAPP TEINE SUURENDAMISE ETAPP, KUI ESIMENE EI OLE ANDNUD PIISAVAT TULEMUST KOLMAS SUURENDAMISE ETAPP, KUI ESIMESED KAKS EI OLE ANDNUD PIISAVAT TULEMUST Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri easy setup, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Soovitud vahemiku valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. N.B.: Juhul kui tabelis soovitatud reguleerimisvõtted graanulite koguse probleemi ei lahenda, võtke ühendust oma piirkonna hooldustöökojaga. 21

22 TAIMER See funktsioon võimaldab ahju sisse või välja lülitada automaatselt. Tehase seadetes on TAIMER inaktiveeritud. Taimeriga saab programmeerida päevale 4 ajavahemikku, mida saab kasutada igal nädalapäeval. Igale ajavahemikule saab määrata süütamise ja väljalülitamise kellaaja, programmeeritud ajavahemikku kasutavad päevad, soovitud temperatuuri ja võimsuse. Taimeri õige toimimise eeldus on õigesti määratud päev ja kellaaeg. Soovitused Enne taimeri funktsiooni kasutamist tuleb seadistada kehtiv kuupäev ja kellaaeg ning veenduda, et olete järginud alapeatükis KUUPAEV-KELLAAEG toodud juhiseid. Et taimer töötaks õigesti, tuleb see peale programmeerimise ka aktiveerida. Võimalik on seadistada 4 ajavahemikku, määrates neile süütamise ja väljalülitamise aja. Nii saate kombinatsiooni ajavahemikke, millele seab seadistada erinevad temperatuurid ja võimsuse, ning ahju töösse hiljem sekkuma ei pea. NB! Kui ajavahemikel on kattuvaid osi, jääb ahi tööle kuni viimase väljalülitamise kellani. Taimeri valimine / valiku tühistamine Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri TAIMER, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Kinnitamiseks valimine nuppu 6. Kasutage nuppe 4 ja 5, et taimer aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VALJAS) Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. Taimer > VALIMINE > Prg1 ON/OFF Aktiveeri/inaktiveeri PRG 1 > > > Prg2 ON/OFF Aktiveeri/inaktiveeri PRG 2 Prg3 ON/OFF Aktiveeri/inaktiveeri PRG 3 Prg4 ON/OFF Aktiveeri/inaktiveeri PRG 4 Prg1 > Start prg1 väljas 00:00 PRG1 sisselülitamise kellaaeg > > > > Stopp prg1 väljas 00:00 PRG1 väljalülitamise kellaaeg Esmaspaev... puhapaev Sees/Väljas PRG1 päevade lubamine/keelamine Sea prg1 LOW-TA C - KUUM PRG1 termostaadi seadistus Voimsus prg1 1-5 PRG1 võimsuse seadistamine prg2 > Start prg2 väljas 00:00 PRG2 sisselülitamise kellaaeg > > > > Stopp prg2 väljas 00:00 PRG2 väljalülitamise kellaaeg Esmaspaev... puhapaev Sees/väljas PRG2 päevade lubamine/keelamine Sea prg2 LOW-TA C - KUUM PRG2 termostaadi seadistus Voimsus prg2 1-5 PRG2 võimsuse seadistamine prg3 > Start prg3 väljas 00:00 PRG3 sisselülitamise kellaaeg > > > > Stopp prg3 väljas 00:00 PRG3 väljalülitamise kellaaeg Esmaspaev... puhapaev Sees/Väljas PRG3 päevade lubamine/keelamine Sea prg3 LOW-TA C - KUUM PRG3 termostaadi seadistus Voimsus prg3 1-5 PRG3 võimsuse seadistamine prg4 > Start prg4 väljas 00:00 PRG4 sisselülitamise kellaaeg Stopp prg4 väljas 00:00 PRG4 väljalülitamise kellaaeg Esmaspaev... puhapaev Sees/Väljas PRG4 päevade lubamine/keelamine Sea prg4 LOW-TA C - KUUM PRG4 termostaadi seadistus Voimsus prg4 1-5 PRG4 võimsuse seadistamine J Kui nädala taimer on aktiveeritud, on kuvatakse juhtpaneelil vastavat ikooni. 22

23 Taimeri kattuvate ajavahemike näide Vahemik :00 08:00 16:30 23:00 t Sea voimsus :00 08:00 16:30 23:00 t Sea termostaat :00 08:00 16:30 23:00 t 1. vahemik start 02:00 stopp 23:00 võimsus 3, sea termostaat 22 C 2. vahemik start 08:00 stopp 16:30 võimsus 1, sea termostaat 18 C ahju töötamine 23

24 Seadistused Kuupaev-kellaaeg Keel KRAADID Vt peatükki Enne käivitamist tehtavad seadistused Ekraan See menüü võimaldab reguleerida ekraani valgustust. Võimalikud variandid on OFF (VALJAS) ja Kui seadistatakse OFF, on ekraani taustavalgustuse intensiivsus maksimaalne ja 60 sekundi pärast lülitub see välja. Taustavalgustus lülitub uuesti sisse, kui vajutatakse mõnele nupule või kui ahjul ilmneb mõni häire. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri EKRAAN, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Soovitud intensiivsuse valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. OOTEREZIIM Aktiveeritud funktsiooni ooterežiim kasutatakse siis, kui soovitakse, et ahi lülituks välja lisatermostaadi seadistuse põhjal Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri OOTEREZIIM, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VALJAS). Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. Funktsioon OOTEREZIIM on Sees Kui funktsioon OOTEREZIIM on aktiveeritud (SEES) ja ruumi temperatuur ületab termostaadil seadistatud väärtuse SEA TERMOSTAAT + DELTA T VALJAS, lülitub ahi pärast tehase poolt seadistatud viivitust välja ning ekraanile ilmub teade OOTEREZIIM. Kui ruumi temperatuur on madalam kui termostaadi seadistus Sea Termostaat DELTA T SEES, siis pärast võimalikku jahtumist lülitub ahi uuesti sisse. OOTEREZIIM on VÄLJAS (tehase seadistus) Kui ooterežiim ei ole aktiveeritud (OFF), läheb ahi seadistatud temperatuuri saavutamisel miinimumvõimsusele, hakkab moduleerima ja kuvatakse tekst moduleeri. Kui õhutemperatuur on väiksem kui väärtus SEA TERMOSTAAT, siis käivitub ahi tööfaasiks seadistatud võimsusel ja kuvatakse kiri TÖÖ. Töötamine lisatermostaadiga (valikuline) OOTEREZIIM on väljas (tehase seadistus) Kui ooterežiim ei ole aktiveeritud (OFF), läheb ahi lisatermostaadil (kontakt avatud) seadistatud temperatuuri saavutamisel miinimumvõimsusele ja kuvatakse tekst moduleeri. Kui ruumi temperatuur on madalam kui lisatermostaadil seadistatud (kontakt suletud), hakkab ahi tööle seadistatud võimsusel ja ekraanile ilmub teade TÖÖ. FUNKTSIOON OOTEREZIIM ON SEES Kui ooterežiim on aktiveeritud (SEES) ja ahi saavutab lisatermostaadile seadistatud temperatuuri (avatud kontakt), lülitub ahi pärast tehases eelseadistatud viivitust välja ning kuvatakse tekst OOTEREZIIM. Kui ruumi temperatuur on madalam kui lisatermostaadil seadistatud (kontakt suletud), siis pärast võimalikku jahtumist lülitub ahi uuesti sisse. J ÕIGEKS TÖÖTAMISEKS MÄÄRAKE TERMOSTAADI SEADISTUSEKS SEA TERMOSTAAT LOW-TA. > Vt peatükki LISATERMOSTAAT 24

25 LISATERMOSTAAT NB : Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud tehnik Võimalik on soojendada ka ruumi selle ruumi kõrval, kuhu ahi on paigaldatud. Selleks tuleb ühendada termostaat, nagu järgnevalt kirjeldatud (soovitatav on paigaldada tellitav mehaaniline termostaat põrandast 1,5 m kõrgusele). Klemmiga TA ühendatud välise termostaadi korral võib ahi töötada erinevalt, sõltuvalt funktsiooni OOTEREŽIIM aktiveerimisest või inaktiveerimisest. Lisatermostaadi paigaldamine Lülitage seade ahju tagaküljel asuvalt üldlülitist välja. Eemaldage pistik pistikupesast. Ühendage termostaadi kaks juhet klemmiga (TA) seadme tagaküljel (puhas kontakt, mitte 230 V). J ÕIGEKS TÖÖTAMISEKS MÄÄRAKE TERMOSTAADI SEADISTUSEKS SEA TERMOSTAAT LOW-TA. delta-t See funktsioon võimaldab seadistada hüstereesiläve ahju välja- (DELTA T VALJAS) ja sisselülitamisele (DELTA T SEES). Funktsiooni kasutatakse temperatuuri intervalli reguleerimiseks juhul, kui seda ei hallata välise termostaadi kaudu. Võimalik vahemik funktsioonil delta t on 0,5 5 C Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri DELTA T, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Soovitud vahemiku valimiseks kasutage nuppe 4 ja 5. Kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Tagasi liikumiseks eelmistesse menüüdesse kuni alguspunktini välja vajutage nuppu 1. Esimene laadimine See funktsioon võimaldab täita tigukruvi, et lihtsustada ahju esimese käivitamise faase, või juhul, kui graanulimahuti on tühjaks saanud. Kui ahi on külm ja VÄLJAS, veenduge, et graanulimahutis on graanulid, aktiveerige funktsioon ESIM.LAADIM. ja kinnitage nupuga OK. Laadimise katkestamiseks vajutage 3 sekundiks nuppu 1. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri ESIM.LAADIM., kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VÄLJAS). Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1. reset Võimaldab lähtestada kõik muudetavad väärtused selliseks, nagu need olid seadistatud tehases. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri RESET, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida SEES või inaktiveerida VÄLJAS. Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1. 25

26 EASY CONTROL Funktsioon võimaldab määrata kaks väärtust: VÄLJAS (inaktiveeritud tehase vaikeseade) SEES (aktiveeritud) Aktiveerimine (EASY CONTROL = ON) on soovitatav põlemisjääkide ülemäärase moodustumise korral ja kui auru väljalasketorus tekib vähendatud võimsusega töötamise ajal kondensatsioon (vt peatükk AURUDE VÄLJASTAMINE). Tähelepanu! Funktsioon EASY CONTROL on soovitatav aktiveerida pädeva tehniku järelevalve all. Juhtnuppude kasutamine Vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri SEADISTUS, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Vajutage nupule 3, kuni kuvatakse kiri Easy Control, kinnitamiseks vajutage nuppu 6. Kasutage nuppe 4 ja 5, et režiim aktiveerida (SEES) või inaktiveerida (VÄLJAS). Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage mitu korda nupule 1. VÄLJALÜLITUSE VIIVITUS Lisafunktsioonid Seadme väljalülitamist on võimalik edasi lükata, seadistades viivituse. Näiteks kui kell on ja väljalülitamise viivituseks on määratud 1 h, siis lülitub pliit automaatselt välja kell Vajutades ja hoides all klahve 2 ja 4, pääsete ekraanile VALJALULITUSE VIIVITUS (seda seadistust saab määrata ainult siis, kui masin on režiimisettevalmistamine või töö). Klahvide 4 ja 5 abil saab suurendada/vähendada tundide arvu, mille järel teeb ahi ise lõpupuhastuse. Variandid on OFF ja 1 kuni 9 tundi. P6 vajutamine kinnitab seadistuse ja viib avakuvale. Kui funktsioon on aktiivne, siis taimeri sümbol vilgub. Pärast ühe tunni möödumist seadistatud väljalülitamisest kuvatakse järelejäänud tööaeg, minutid kuvatakse ekraanil VALJALULITUSE VIIVITUS ja TUNNID xx:xx. NUPPUDE BLOKK Funktsioon võimaldab lukustada ekraani nupud (nagu mobiiltelefonil). Kui funktsioon on sisestatud, kuvatakse nuppude vajutamisel teade Nuppude blokk Nuppude lukustamiseks vajutage korraga klahve 1 ja 5, kuni ekraanil kuvatakse Nuppude blokk Blokeeringu lõpetamiseks vajutage korraga klahve 1 ja 5, kuni ekraanil kuvatakse NUPUD VABAD. 26

27 ET LEIDA LÄHIM TEENINDUSKESKUS, VÕTKE ÜHENDUST OMA EDASIMÜÜJAGA VÕI OTSIGE INFOT SAIDILT Puhastus ja hooldus Pidage kõigist juhistest kinni äärmiselt hoolikalt. Veenduge, et toitejuhe oleks pistikupesast välja võetud, sest generaator võib olla programmeeritud end ise sisse lülitama. Kontrollige, et kõik generaatori osad oleksid külmad. Ka tuhk peab olema külm. Toote puhastamise ajal tagage ruumis tõhus õhutus. Kui ahi pole korralikult puhas, ei pruugi see töötada õigesti ega ohutult. Hooldus Tõrgeteta tööks on vajalik teha generaatori regulaarne hooldus vähemalt kord aastas. Seda tohib teha kvalifitseeritud tehnik. Korrapäraseid kontrolle ja hooldustöid peavad alati tegema vastava väljaõppega tehnikud, kes järgivaid kehtivaid määrusi ning selle kasutusja hooldusjuhise nõudeid. Igal aastal tuleb seade puhastada suitsutahmast, sh suitsutorud, T-liitmikud ja kontrollkorgid, ning kui need on olemas, siis ka käänukohad ja horisontaalsed osad. Puhastamise sagedus on INDIKATIIVNE. See sõltub graanulite kvaliteedist ja ahju kasutamise sagedusest. On võimalik, et puhastada tuleb ka sagedamini, kui siin on soovitatud Kasutaja tehtav korrapärane puhastamine Selles kasutus- ja hooldusjuhises kirjeldatud korrapäraseid puhastustoiminguid tuleb teha äärmise hoolikusega. Lugege juhised läbi ja pidage kinni kirjeldatud protseduuridest ja ajanõetest. Pindade ja pinnakatete puhastus Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid või keemiliselt agressiivseid aineid. Pindade puhastamise ajal peab generaator ja pinnakatted olema täiesti külmad. Pindade ja metallosade puhastamiseks kasutage veega või vee ja neutraalse puhastusvahendiga niisutatud lappi. Nende juhiste mittejärgmisel võite pindu kahjustada ja see võib kaasa tuua toote garantii kehtivuse kaotamise. Keraamilise klaasi puhastamine Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid või keemiliselt agressiivseid aineid. Keraamilist klaasi võib puhastada siis, kui see on täiesti külm. Keraamilise klaasi puhastamiseks piisab kuivast lapist ning niisutatud ja tuhaseks tehtud ajalehepaberist. Erandjuhtudel, kui klaas on väga must, kasutage keraamilisele klaasile mõeldud puhastusvahendit. Pihustage mõõdukas kogus vahendit lapile ja puhastage klaas. Ärge pihustage puhastusvahendit ega mis tahes muud vedelikku otse klaasile või tihenditele. Nende juhiste mittejärgmisel võite keraamilisi klaaspindu kahjustada ja see võib kaasa tuua toote garantii kehtivuse kaotamise. Graanulimahuti puhastamine Kui mahuti saab täiesti tühjaks, eemaldage pistikupesast generaatori toitejuhe ja puhastage mahuti jäätmetest (tolm, saepuru jne) täielikult, enne kui selle uuesti täidate. Graanulimahuti, söepanni ja koldeluugi tihendid tagavad ahju õige töökorra. Vajaduse korral tuleb kasutajal neid regulaarselt kontrollida. Kui need on kulunud või kahjustunud, tuleb need kohe välja vahetada. Neid töid tohib teha ainult kvalifitseeritud tehnik. Kui toitejuhe saab viga, tuleb see lasta välja vahetada tootja volitatud tehnilise abi keskusel või sobiva kvalifikatsiooniga spetsialistil. Nii väldite mis tahes ohte. 27

28 Söepann ja põlemiskamber: Imege välja söepannile jäänud jäägid Võtke söepann selle kohalt välja; Imege tuhk söepanni asukohalt, lüliti torust ja põlemiskambrist ära. Puhastage kõik söepanni avad. Pange söepann oma kohale tagasi ja lükake vastu kolde seina. MÄRKUS: Kasutage sobivat tuhaimurit millel on tuha kogumiseks eraldi mahuti. 28

29 VÄLJATÕMMATAV TUHASAHTEL: Eemaldage tuhasahtel ja tühjendage see sobivasse konteinerisse. OSAD SAGEDUS PÄEVADES* SÖEPANN (KASUTAJA) 1-2 PÕLEMISKAMBER (KASUTAJA) 5 VÄLJATÕMMATAV TUHASAHTEL** (KASUTAJA) 5 T-LIIDES / suitsukanal (PÄDEV TEHNIK) 365 * Keskmise kasutamine, max 8 tundi nominaalvõimsusel ** Tuhasahtli puhastamise sagedus oleneb erinevatest faktoritest, nagu graanuli tüüp, ahju võimsus, ahju kasutamine ja paigalduse tüüp. Puhas söepann tagab korraliku töö. J Hoides söepanni puhta ja selle avad põlemisjääkidest vabad, teeb generaator korralikku tööd pikka aega ning väheneb tõenäosus, et rikete tõttu on tarvis tehniku abi. Saate kasutada kasutajamenüü funktsiooni Easy setup (lihtne seadistus), et kohandada põlemist vastavalt kirjeldatud vajadustele. SÖEPANNI AVAD 29

30 ET LEIDA LÄHIM TEENINDUSKESKUS, VÕTKE ÜHENDUST OMA EDASIMÜÜJAGA VÕI OTSIGE INFOT SAIDILT Kvalifitseeritud tehnikute tehtav korrapärane hooldus Korrapärast hooldust tuleb teha vähemalt kord aastas. Generaator, mis kasutab tahke kütusena graanuleid, vajab korrapäraselt kord aastas hooldamist, mida peab tegema kvalifitseeritud tehnik, kes kasutab üksnes originaalvaruosi. Kui seda ei tehta, väheneb aparatuuri ohutus ja garantii võib kaotada kehtivuse. Kui peetakse kinni kasutus- ja hooldusjuhistes kirjeldatud kasutaja tehtavate puhastustööde nõuetest, on generaator kaua töökindel, samuti väldite anomaaliate ja/või rikete ilmnemist, mis vajavad tehniku põhjalikumat sekkumist. Korrapärase hoolduse korras tehtavad tööd ei käi toote garantii alla. TIHENDID: graanulimahuti kaas, UKS, TUHASAHTEL JA SÖEPANN, SUITSU RINGLEMISE KONTROLL Tihendid tagavad ahju hermeetilisuse ja sellest tuleneva korraliku funktsioneerimise. Kasutajal tuleb neid regulaarselt kontrollida. Kui need on kulunud või kahjustunud, tuleb need kohe välja vahetada. Neid töid tohib teha ainult kvalifitseeritud tehnik. Ühendus korstnaga Kord aastas või vastavalt vajadusele imege tühjaks ja puhastage toru, mis viib korstnasse. Horisontaalosade olemasolul tuleb eemaldada jäägid enne, kui need hakkavad suitsu teed takistama. Kasutamise lõpetamisel (kütmishooaja lõppedes) Hooaja lõppedes on soovitatav ahjul enne selle välja lülitamist kõik graanulid ära kasutada ning puhastada graanulimahuti tolmust ja muudest jääkidest. Peale selle tuleks eemaldada generaator elektrivõrgust, ning eelkõige laste ohutuse huvides eemaldada ka toidejuhe. 30

31 ET LEIDA LÄHIM TEENINDUSKESKUS, VÕTKE ÜHENDUST OMA EDASIMÜÜJAGA VÕI OTSIGE INFOT SAIDILT KLAUDIA D D C C F A C B A E PILDID ON ILLUSTRATIIVSED. A B C D E F Suitsumootor (suitsutorude ja T-liitmiku lahtivõtmine ning puhastamine), ettenähtud kohtadesse uus tihend Tihendid, graanulimahuti, ülevaatused, tuhasahtel ja uks (kus vaja, vahetada välja silikoon või lisada seda juurde) Põlemiskamber ja vaheti (täielik puhastus), sh lüliti toru puhastus Mahuti (täielik tühjendamine ja puhastus) Õhu väljalasketoru kontroll ja mehaanilise rõhuanduri kontroll/puhastus Ruumi õhu ventilaatori lahti võtmine ning tolmu ja graanulijäänuste eemaldamine. 31

32 ET LEIDA LÄHIM TEENINDUSKESKUS, VÕTKE ÜHENDUST OMA EDASIMÜÜJAGA VÕI OTSIGE INFOT SAIDILT KLAUDIA PLUS D D C F C E C B A F PILDID ON ILLUSTRATIIVSED. A B C D E F 32 Suitsumootor (suitsutorude ja T-liitmiku lahtivõtmine ning puhastamine), ettenähtud kohtadesse uus tihend Tihendid, graanulimahuti, ülevaatused, tuhasahtel ja uks (kus vaja, vahetada välja silikoon või lisada seda juurde) Põlemiskamber ja vaheti (täielik puhastus), sh lüliti toru puhastus Mahuti (täielik tühjendamine ja puhastus) Õhu väljalasketoru kontroll ja mehaanilise rõhuanduri kontroll/puhastus Ruumi õhu ventilaatori lahti võtmine ning tolmu ja graanulijäänuste eemaldamine. A

33 Ekraan Off START GRAANULI LAADIM. Kaivitamine ettevalmistus TÖÖ Moduleeri Loplik puhastamine Ootereziim Jahutuse ootel Valjalul. ootel AUTOM. PUHUR PANGE MAHUTI UKS KINNI Generaator on välja lülitatud Toimub käivitusfaas Kuvatavad teated Süütamisfaasis toimub graanulite pidev laadimine Toimub süütamisfaas Toimub ettevalmistusfaas Toimub normaalse töö faas Generaator töötab miinimumrežiimil Toimub lõpupuhastus Põhjus Generaator on välja lülitatud ning lülitub uuesti sisse, kui termostaadist tuleb vastav signaal. Kui generaator on äsja välja lülitunud, proovitakse uut süütamist. Kui generaator välja lülitub, tuleb oodata, kuni suitsumootor täielikult välja lülitub, ja puhastada seejärel söepann. Generaatori saab alles pärast neid operatsioone uuesti käivitada. Kui toide katkeb, hakkab generaator jahtuma. Pärast jahtumist lülitub see automaatselt sisse. Autoblow aktiveeritud Teate ilmumisest alates on teil graanulikaane luugi/ukse sulgemiseks aega 60 sekundit. 60 sekundi möödudes ilmub ahju süütamisfaasis alarm "ALAROHU ALARM", samas kui normaalse töö korral algab faas "KASUTA REZIIMI, pärast mida taastub eelnev faas, kui tingimused on täidetud (ahi on külm jne). HÄIRED EKRAAN SELGITUS LAHENDUS Näitab häire olemasolu. Põleb: näitab häire olemasolu Häire saab lähtestada ainult siis, kui suitsumootor on peatunud ja häire kuvamisest on möödunud 15 minutit. Selleks vajutage 3 sekundiks alla nupp 1. Aratombe rike Suitsumootori rike Võtke ühendust teeninduskeskusega Suitsuandur Suitsuanduri rike Võtke ühendust teeninduskeskusega Kuum suits Suitsu liiga kõrge temperatuur Kontrollige graanulite laadimist (vt Easy setup ). Kui probleem ei lahene, võtke ühendust teeninduskeskusega. Ei kaivitunud Graanulimahuti on tühi. Graanulite laadimine on valesti kalibreeritud. Termostaadi lampide rike Kontrollige, kas mahutis on graanuleid. Reguleerige graanulite pealevoolu (vt Easy setup ). Kontrollige peatükis Süütamine kirjeldatud toiminguid. Kontrollige termostaadi lampe (vt lähtestamise peatükk) puudub leek ALAROHU ALARM Graanulimahuti on tühi. Graanulite laadimine pole piisav. Mootor ei laadi graanuleid. Termostaadi lampide rike Uks ei ole korralikult suletud. Tuhakast ei ole korralikult suletud. Põlemiskamber on must. Suitsugaaside väljutustoru on ummistunud/ must. Kontrollige, kas mahutis on graanuleid. Reguleerige graanulite pealevoolu (vt Easy setup ). Kontrollige termostaadi lampe (vt lähtestamise peatükk) Veenduge, et uks on hermeetiliselt suletud. Veenduge, et tuhasahtel on hermeetiliselt suletud. Kontrollige nii suitsutoru kui ka põlemiskambri puhtust. EI KAIVITUNUD - EL.KATK. Süütefaasis puudub elektrivool. Lülitage ahi nupust 1 välja ("off") ja korrake toiminguid, mida on kirjeldatud peatükis Süütamine. Muud taastamistoimingud peab teostama volitatud tehnik. TIGUVOLLI ALARM Graanulite laadimise rike. Võtke ühendust teeninduskeskusega 33

34 realiseerimine Info patareisid ja akusid sisaldavate elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise kohta Tootel, patareidel, akudel või nende pakendil või infolehel asuv sümbol märgib, et toodet ja selles sisalduvaid pataresid või akusid ei tohi nende olelusringi lõpus koguda, taaskasutada või kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete ebaõige käitlemine võib tekitada tootes asuvate ohtlike ainete vabanemist. Selleks, et vältida võimalikku kahju keskkonnale või tervisele kutsutakse lõpp-tarbijat üles koguma käesolevaid seadmeid ja/või neis sisalduvaid pataresid või akusid teist tüüpi jäätmetest lahus ja viima need omavalituslikku jäätmekogumispunkti. On võimalik nõuda tarnijalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagasivõtmise teenust nende siseriiklike õigusnormidega sätestatud korras ja tingimustel, millega on võetud üle direktiiv 2012/19/EL. Elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete lahuskogumine ja nõuetekohane käitlemine aitavad säästa loodusresursse ja hoida keskkonda ning kindlustavad terviseohutuse. Lisainfo saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide ja akude jäätmete kogumise osas tuleb pöörduda lubade andmiseks pädevate omavalitsuste või riigiasutuste poole. 34

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND costanza IDRO Rev 002

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND costanza IDRO Rev 002 EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND costanza IDRO 004277268 - Rev 002 2 EESTI TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID! Põlemisel vabaneb termiline

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUISELLA REV003

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUISELLA REV003 EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUISELLA 004277421 - REV003 2 EESTI TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID! Põlemisel vabaneb

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA Rev 002

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA Rev 002 EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA 004276735 - Rev 002 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND Melinda idro Iside idro 2.0 MEGAN IDRO - raffaella idro rev.0

EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND Melinda idro Iside idro 2.0 MEGAN IDRO - raffaella idro rev.0 EE MADE IN ITALY design & production KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND Melinda idro 2.0 - Iside idro 2.0 MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 004276733 - rev.005 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro Melinda idro 2.0 Iside idro MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 EESTI/Estone

KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro Melinda idro 2.0 Iside idro MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 EESTI/Estone KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro 2.0 - Melinda idro 2.0 Iside idro 2.0 - MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 /Estone 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Rev.01

Rev.01 EE KASUTUSJUHEND Puiduga köetavad tooted MADE IN ITALY design & production FAMILY 4,5 7094011 - Rev.02 2 TähelEPANU! Pinnad võivad muutuda väga KUUmAKS. KASUTAge alati kaitsekindaid. Põlemise ajal vabaneb

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - Pliit MAGNUM juhend

Microsoft Word - Pliit  MAGNUM juhend Sisukord Ohutusnõuded lk 1 Pliidi kirjeldus ja tehnilised andmed lk 2 Paigaldus lk 3 Küttematerjalid lk 6 Pliidi hooldus ja ülevaatus lk 6 Puidu kasutegurid lk 7 Sagedamini esinevad probleemid lk 8 Ohutusnõuded

Rohkem

Introducion

Introducion 1 Kasutusjuhend MBS 3,7,9 Meil on hea meel, et olete valinud MBS tahkeküttel pliidi. Palume lugeda järgnevaid juhiseid tähelepanelikult. Õige paigaldusega tahkekütusel MBS pliit,teenib Teid hästi palju

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Vesuvi eestikeelne juhend.pdf

Vesuvi eestikeelne juhend.pdf Ummistunud korsten. Ülijahutatud korstna kasutamine. Põlemisõhku ei ole piisavalt, tihedalt suletud aknad ja uksed. Tõmbe vähendamine õhu eraldumise tõttu läbi pragude ja korstnapuhastus luukide. Puhastage

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem