ja hääletajad, kes saanud preemiaid. Kuna võistlustööde ilmumine õn varsti lõppemas ja kõigi lugejate hääletamistähtaeg väga lähedal, seepärast

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ja hääletajad, kes saanud preemiaid. Kuna võistlustööde ilmumine õn varsti lõppemas ja kõigi lugejate hääletamistähtaeg väga lähedal, seepärast"

Väljavõte

1 MÜÜGIL NELJAPÄEVITI Tänast lehte 8 lehekülge Toimetus ja talitust TARTUS, Promenadi 2. Õ/k. Koolivara, telef Tallinna ahitalitus: V. Roosikrantsi 3. K. k-ü. Töökool*. Posti jooksev arve nr Tellimiste ja kuulutuste tariifid viimasel leheküljel. NR MÄRTS 1935 III AASTAK. Õpilaslehe kolmas aastakäik õn jõudmas lõpule. Võistlustöid aga voolas nii ohtral määral kokku, et toimkond kä valjema valiku korral ei suuda murdosagi neist ülejäänud numbreis avaldada. Sellepärast tehti otsuseks korraldada võistlus KAHES OSAS: tänavuse aastakäigu lõpul ja järgneval kooliaastal. Seega õn tulemas siis kaks hääletust ja kaks rida auhindu. See otsus rahuldab igatahes kõiki võistlejaid. Nende tööd ei jää mitte kaustadesse lamama, vaid kõik, mis õn põnev, huvitav ja vaimukas, pääseb laia lugejaskonna arvustuse ja hindamise alla. Käesoleval õppeaastal ilmub Õpilasleht veel ainult 3 numbrit. Neist toovad kaks järgmist 23 ja 24, veel noorte loomingu võistlustöid. Nagu võistlustingimustest teada, otsustavad seniilmunud tööde paremuse järjekorra Õ p i 1 a s lehe" lugejad oma häältega. Selleks õn 3. apr. ilmuvas Õpilaslehes nr. 24, hääletuskupong kõigile lugejaile, millega teatate toimetusele kolm juttu ja kolm luuletust, mis meeldisid ilmunud võistlustöödest teile kõige Lugejaile enam. Nende kupongide ärasaatmise viimaseks tähtpäevaks õn 10. aprill. Et aga hääletuse tagajärgede kindlakstegemine nõuab vähemalt ühe nädala aega, siis Õpilasleht 10. aprillil ei ilmu, vaid 17. AP RILLIL kevadpühade numbrina, olles kä selle õppeaasta viimaseks numbriks ja tuues võistluse tagajärjed, auhinnasaajate pildid, elulood ja hääletajad, kes saanud preemiaid. Kuna võistlustööde ilmumine õn varsti lõppemas ja kõigi lugejate hääletamistähtaeg väga lähedal, seepärast otsustage juba nüüd, missugused seniilmunud võistlustööd õn paremad, et võiksite nr. 24 ilmumisel kiiresti ära saata oma hääletus-kupongi, sest oleme hankinud enneolemata suurel hulgal väärtuslikke auhindu neile, kes hindamishääletusest osa võtavad. KÕIK VÕISTLEJAD, kelle võistlustööd seni juba lehes õn ilmunud saatke juba nüüd kohe, enne hääletust, oma pildid ja elulood toimetusele, et nende hankimisega ei tuleks viivitust ja pühadenumber selle askelduse tõttu ei hilineks. PILSUDSKI Poola vapper marssal, kelle kannustusel riigiratsu end uhkelt püsti ajab. Liioatsirkus Järgmine Õpilasleht toob joonistega seletatud õpetuse, kuidas sama liivaratta põhimõttel konstrueerida liivatsirkus hobuse seljas tantsiva tsirkusprintsessi ja hüpleva klouniga. JÄLGIGE JÄRGMIST ÕPILASLEHTE 1 Kuuvalge öö idüll keskaegses linnakeses

2 Kodumaalt r; iiiiiiümihii!ssi55si!as35äj!3e3ss!h :::i 1 sii- UmmlllliililiiHHlI TARTU KOOLIVALITSUSE poolt korraldatakse eeloleval kevadel Tartus algkoolide näitus, mis tõotab oma väljapanekute rohkuselt kujuneda suurimaks koolinäituseks. EESTIST BERLIINI olümpiamängudele sõitvate sportlaste arv õn kindlaks määratud 19-le. UNGARI Noorte Punase Risti liikmed kinkisid Viru-Jaagupi algkooli Õpilasile väärtusliku albumi, rikkalikult piltide ja ungari ning eestikeelsete kirjutustega sisustatult. Välismaalt UUS SUUSAHÜPPE MAA ILMAREKORD püstitati Jugoslaavia Alpides norralase Anderseni poolt, kes hüppas 93 meetrit. LÄTI AJAKIRJANDUS kirjutab, et lähemal ajal Tallinna püstitatakse mälestussammas siia maetud Läti küttidele ja vabadusvõitlejaid. AMEERIKLANE OWENS püstitas 60 m jooksus uue sisemaailmarekordi ajaga 6,1 sek. Senine aeg 6,6 sek. VENEMAAL Kurski piirkonnas möllavad erakordselt kanged lumetormid, mille tõttu õn sääl 36 (!) raudteerongi lumes kinni. K. A. Hindrey = naljasalvest ( Sädemed 1908) LEHT JAMPSIB. A b j a k a s : Sel lehetoimendajal oles küll vaja kõrvaveere kuumas küttä! Või jampsib pääle, et maa sehen oleved o 11 u s i. Maa sehen om mulda, turbamulda, savi, liiva ja vihmauiske, aga üttegi ollust ma sääl nännu ei ole. ARVUD EI VALETA. Miks teil aken lahti õn, uulitsal õn ju ainult 4 kraadi sooja?" Aga see õn ju päris õige nõnda: Toas õn 11 kraadi sooja ja kui lasen väljast veel 4 kraadi juure, siis õn ju toas ometi 15 kraadi sooja!" KOLE ÄHVARDUS. Kaks linnahärrat, üks pikk ja peen, teine küürakas ja kõver, heidavad kõrtsis ühe talumehe üle nalja. Tükk aega kuulab talumees rahulikult päält. Äkki pöördub ta ähvardavalt härrade poole ja ütleb: Ku te nüid järgi ei jäta, sõs materte ma üte kõ veres ja tõise Õige s PIIBLIT. Inglise ja välismaa piibliselts avaldas hiljuti statistika piibli leviku kohta. Aastal 1804 anti piiblit välja ainult" 72 keeles. Tänapäev piibel ilmub 614 keeles ja murrakus ning 60 liiki erinevate kirjamärkidega. Viimase 125 aasta jooksul õn müüdud piiblit. UUS KURITÖÖ. Kohtunik : Ja siis pannakse teile süüks veel ametnikkude äraostmist." Varas : Kuidas nii?" Kohtunik : 01ete politseikoerale, kes teid jälgis, vorsti pakkunud." VALLAKOHTUS. Esimene kohtunik: Kaebajal õn õigus." Kui aga kaebealune omalt poolt loo ära oli jutustanud, siis ütles kohtunik: Ei, kaebealusel õn kä õigus." Teine kohtunik: Aga ega siis mõlemil või õigus olla!" Esimene kohtunik: Ja sul õn kä õigus!" Ameerika nali Mark Twain Mr. Stiggins õn sillalt jõkke kukkunud ja ära uppunud. Ja nüüd tahetakse saata kedagi ta koju ütlema, et ta naisele õnnetusest teatada. Üks juuresolijaist, Bob Rubble, teatab, et ta õn valmis minema: ta tundvat maja ja võivat vaesele naisele õrnalt õnnetusest teatada. Bob helistab ja Stiggins i abikaas avab ukse. Kas siin elab lesk proua Stiggins? Ei, leske Stiggins! siin küll ei ela, aga proua Stiggins elab siin küll ja see olen mina ise." Kas tahate saja dollari pääle kihla vedada, et teie olete Stiggins! lesk?" Võisfluslcc Meis ets alu Vastlapäev oi Vallastesse limili Lj, j ee ü 12. veebruaril, mil sain sõbralt kirja. Kirliiigid jas ta palus mind mõne teise seltsilisega vastlapäeval Vallastesse sõita, sest sääl korraldatakse vastlapäeva puhul pidu võidusõitude ja muude mängudega. Kohe hakkasime sõbraga suuski korda seadma, sest Vallastesse oli palju maad ja sõiduks tuli isegi ööd juure võtta. Kiri jõudis hilja kohale ja see tegigi seda, et sõiduks pidi ööd juure võtma. Oli päälelõunane aeg, mil hakkasime Vallastesse sõitma. Sõitsime liueldes üle sätendava lumevaiba nagu linnukesed. Juba hakkas päev loojenema, aga meie kahekesi ikka sõitsime üle laia lumevälja. Oli ilus talvine öö: kuu paistis ja tähed särasid, lumi sätendas hõbepärlidena. Mõni üksik regi sõitis veel mööda maanteed. Vahetevahel oli kuulda kirikukella üksikuid kaebavaid hääli läbi vaikse õhu. Meie kahekesi liuglesime ikka läbi öise vaikuse ja metsa, kuni viimaks jõudsime lagedale, säält oli juba selgesti Vallaste näha. Nüüd hakkasime veel kiiremini sõitma, olgugi et olime väsinud. Sääl kuuldus koerte haukumist ja ulumist, siis jälle jäi kõik vaikseks. Möödus natuke aega, kui oli kuulda kuke laulu. Oli hommik. Nüüd olime kä meie sääl, koerad tulid urisedes ja haukudes vastu. Möödus natuke aega, kui sõber jooksis juba toast meile rüsinal vastu. Võtsime suusad alt ja läksime tuppa. Toas vestsime juttu ühest ja teisest ja puhkasime jalgu, sest olime väsinud. Juba tõusiski päike metsatuka tagant oma veripunase palgega. Nüüd tuli kä meil minema hakata. Einestasime ja läksime võistlusväljak. Sääl said mitmedki õnne osaliseks. Nüüd oli võistlus lõppenud ja hakati koju minema. Koju minnes hakkas lund sadama. Lumehelbed tantsisid õhus nagu väikesed liblikad ja langesid alla läikivate kristallidena,

3 mm NOORED -««Ap KATSETAJAD Eelm. n-ris valmistasid Joosu ja Mati suure saladuskatte all oma vilauut leiutist liivaturbiini, mis pidi liikuma panema jalgratturi võidusõiduteel. Oma kavatsustesse nad pühendasid vaid juhuslikult sissetunginud Andrese, Mati vanema venna. Lootes, et nende poiste julged plaanid huvitavad kõiki tehnikahuvilisi ja panevad neid samuti innukalt masinaid meisterdama, laseme poisid edasi pajatada. NÄE, SEE PILT KUJUTAB LIIVARATTURIT ühes tagapõhja ning võidusõiduteega (pilt nr. 4), seletas Mati edasi. Ratturi sääred õn muidugi kehast eraldi, ja need õn tehtud kahest tükist ning kinnitatud kokku siidlõngaga, millest kumbagi külge õn tõmmatud sõlm. Jäsemed võib kä peene traadiga kohale kinnitada. Niisama ühendatakse kä põlved, ja jala- Joon. 3. Liivaratturi mehanism tagant vaadatuna. pöiad kinnitatakse ratta väntade külge. Kui mees õn ilusti sadulasse asetatud, siis liimitakse veel väike puutükike selja keskkohale, et võiks ta kõvasti tagaseina külge kinnitada. Kui olen valinud ratturile Õige koha, siis torkan Joon. 4. Liivaratturi-kast. nõelaga väikese augu kummagi ratta keskele ning ühtlasi kä läbi papist tagaseina. Viimase asetan kõigepäält paigale, umbes kasti keskkohta, nii et mehanismile jääks oma paras ruum niihästi seina ette kui tahapoole. Liivarattad (A, 3. pilt) asetan üsna seina taha jalgratta kummagi ratta kohale. Siis ühendan raudtraadi või hästi pika nõela abil mõlemad rattapaarid, nii et nad keerleksid ühel ja samal teljel, ning kinnitan liimiga tugevasti igaühe oma telje külge. Liivarattad tugenevad B-põikpuule (see õn õhuke liist), mis joonisel (pilt nr, 3) õn meelega jäetud keskelt lahti, et väike hammasratas välja paistaks. See väike hammasratas keerleb ratturi vändarattaga ühel teljel ja paneb jalad liikuma. Ta õn tehtud väikesest pappkettast, millele tulitiku jupikesist õn hambad külge liimitud. Seda ratast ajab ringi mehanismi suurem tagaratas, mille puuhambad lahedasti sobivad väikese ratta hammaste vahele. (Järg lk- 4.) Kõigile noortele kevadiseks isetegevuseks soovitame i käsiraamatuid: i* ~ «j i i Andreson, V.: KUIDAS VALMISTADA LENDAV LENNUK-MUDEL? 54 lk., hulga joonist. ja tabeliga Klumberg, A.: KERGEJÕUSTIKU ÕPPERAAMAT. Stiil ja õpetus, treening, tervishoid, 120 lk. hulga joonist Michelson, H.: EESTI SKAUDI KÄSIRAAMAT. 72 lk SKAUTLIKUL TEEL. Käsiraamat poistele, noorte juhtijaile ja noorte sõpradele, lk., üle 200 joonist kalingur köites 2. MIDA PEAB NOORKOTKAS TEADMA? 80 lk..30 NOORKOTKA KÄSIRAAMAT I. Alati valmis 164 lk II. Välitegevus. 288 lk. joonistustega 1.80 III. Laager. 164 lk. joonistustega IV. Katsed. 172 lk. joonistustega Parikas J. & P.: ÜHE TUNNIGA FOTOGRAAF. 40 lehek Pavelson. E.: MÄNGUD skautidele ja noortele I. joonist., 88 lk skaudi teise järgu eksam. 142 lk., joonistustega Sumberg, V. dr.: ESIMENE ABI ÕNNETUSJUH- TUDEL. Samariitlase käsiraamat. 180 lk., hulga joonist ÜLD-, KERGEJÕUSTIKU- JA RATTASÕIDU MÄÄRUSED. 132 lk Raamatute hinna rahas või postmarkides ettesaatmisel saadetakse raamatud kätte ilma igasuguste lisakuludeta...postimehe" raamatukauplus, Tartu, Suurturg 16, telefon 2-50.

4 wõ&t Järgmise päeva õhtul jäin varakult maha oma kitsale lauaäärele, oma voodile. Üles!" raputab lpn. Pääsuke mind hõlmast. Uus aasta algamas! Rong sõitis täit sõitu eesliinilt tagasi. Komandos tunduks elevust, õn ju vana aasta viimane õhtu! Poisid, laulu! Ja juba algab meie rongi ööbik Pääsuke, talle sekundeerib otsekohe lpn. Kind esimese üliõpilaskaasvõitleja. Koos nad heietasid tihti vabadel tundidel buršilaule, küll saksa ja vene keeles. Õppisin neid minagi. Ja siis toetasin neid baritonis-bassis. Kuid täna löödi lahti kodumaa laulud. Kõik komandos laulsid kaasa. Ja pea kogus vagunisse nagu rohkem rõõmu ja julgust. Mis sest, et vaenlane juba Kehra all! Mis sestki, kui loovutama peaksime kä Tallinna! Lööme lahinguid siis Haapsalu ees. Ja kui kä siin ülevõimule peame alistuma sõidame oma soomusrongiga üle jää Soome! Kogume endid sääl, ja algame uuesti kõike otsast... Uue aasta esimesel päeval, tulnud jälle Raasiku jaama vedurile vett võtma, lähen raportiga uue rongiülema kpt. J. Lepa juure, selle staabi vagunisse, et lubataks mind külastada vähekese siit edasi asuvat kodu. Sõnalausumatult rongiülem kirjutas alla loale. Paun seljas, lippasin jälle koduteed. Saatsin kodus mööda priske uueaasta alguse. Kä siia juba paistvat Anija poolt õhtuti kahurituld ning kostvat paukude raginat. Valmistati punaste vastuvõtuks. Kehvikud uhkeldasid ja olid üpris JÜlapoolel õn siis kaks liivaanumat, trehtrit (C), millest valgub liikumapanev jõud. Kui anumad õn voolanud tühjaks, siis käändakse kast esiti paremale küljele ja siis kummuli, et liiv koguneks laele. Siis kallutatakse teda veel pisut pahemale poole, nii et liiv valgub kõik noolega näidatud suunas anumaisse tagasi ja mehanism võib oma tegevust jatkata. Muidugi peab kast olema hästi tihe, et liiv välja ei valguks. Anumate põhjas olevad liivaavaused peavad asuma rattasahtlikeste keskkohal, rattatelgedest pisut paremal, nii-siis sääl pool, kullu rattakesed peavad liikuma." No hüva. See õn ju päris uhke asi. Kas sa ise selle kõik plaanitsesid?" Ise, justament ise!" kinnitas Mati uhkelt. (Tulevases numbris pajatab Mati, kuidas liivaratta abil saab terve tsirkuse käima panna.) rõõmsad, talurahvas aga murelik. Kuid uus aasta pühitseti võimaliku pidulikkusega kõige pääle vaatamata. Kä leidus siin taludes põgenikke, kes punaste eest koormatega ajanud ära. Arukülas oli olnud pidu. Tallinnast oli kihutanud kohale üks kaitseväe ratsasalk. Oli sisse piiranud pidutsejate koolimaja ja püüdnud väejooksikuid. Läbi akende hüpates oli siis põgenenud mehi metsa poole... Õhtu poole saabus muile järele külla meie rongilt allohvitser Kiviloo. Kindral Tõnisson oli ta rongilt ära saatnud 5. polku! Soomusrong oli Raasiku jaama ees seisnud, Kiviloo oli pumba all nägu pesnud. Sääl pöördunud ta poole üks erariideis mees ja küsinud : Mis rong see siin ees seisab? Eks sa ise näe, mis rong see siin seisab," vastanud Kiviloo. Võõras korranud oma küsimust. Mis see sinu asi, mis rong see siin seisab. Keri põrgu! Kas te ei tunne, et olen kindral Tõnisson. 5. polku...!" Sellega oli vahejuhtum lõppenudki. Soomusronglasele üheks ebameeldivamaks karistuseks loeti ta saatmist polku. Ja kõrval tegutsevasse 5. polku saadeti rongilt tihtigi mehi karistuseks. Kuid Kiviloo, kuulnud, et mina siin lähedal oma vanemate kodus, selle asemel et minna 5. polku, tuli minuga uut aastat veetma. Rakendasime siis varsti hobuse saani ette ja sõitsime külla. Käisime tuttavate-sugulaste taludes ja kä Aruküla koolimajas, mõõgad laabakile vööl, papaahad uhkeldades kuklas, nagu soomusronglased kunagi. Ja kõikjal võeti meid vastu oodatud pühade-külalistena. Koos sõitsime kä tagasi, mina soomusrongile, Kiviloo 5. polku, kust aga kuu aja pärast ilmus tagasi rongile elu rügemendis polnud talle kuidagi meeldinud. See meie rongi julge lahingumees langes mais Stakelni all märtrina. Vaenlast siin rünnates koos läksid pääle mitme meie soomusrongi dessandid, meie omad kandsid ränki kaotusi, ja tulid hävitava tule all tagasi, maha jättes kä surnud. Kui hiljem Stakeln voeti, kaevati lahti varemas rünnakus langenud meie sõdurite ühishaud. Selles tunti ära kä Kiviloo surnukeha. Ta rind oli aga tääkidega läbi pistetud, ühtlasi kä nöörijupp endal kaelas. Nähtavasti langes ta haavatuna punaste kätte vangi, kes ta siis metsikul kombel tapsid...

5 jjiii mijnns BisBy ef üiiüba ej93[bear (onx-mh-enh-sunqsx) VMIIH SZI zzuiid-rw-iioa uuqead. qiannd 'oeqeq Aqoq :peqnb3f -03ABf BA snpunsqooq p9sbi^iqo;b^ ls35[bias Bf t39^sns)ubjd ;SBAqBJBS9S ef PI9JS99U p OOG 008 Z 2un[ H8 lz '(0 6l)»o»!A 0IU9^S luapisaad smq; -S9JBBS BipUJ-9UBBq SJIUBqBA ixivh p Bimudienö uuq -BB< 'UJ2J g Z I p99;pnby pbqbusnjb5[ qng^nbq 'anqqns piubeueq Aqoq :paq -nbqo9abfiba srtpubspm Bf snpubfjbq snpunqgd qsnjnseaddg nfpd snpunsq -ooq 9uip[n qoxeq-emooj pgq BiuBBdsxq ppäpa Bf ppjgggu %Q9 ISBJUBBipui t700 Z guiq \,ZL 601 (l 6l) ooiqjq gsaof luapisaad qiueqea uneqquba -qbj equaauiy-qsax V1VM3XV ÜO * '0?/nÕ uuiibbd mq X99 p33iptib [ -pe.ieqnqemeued i(jopbnqg Bf pq -qqedense; iaqoq OB^Bq :pbqnbqo9abf jba gg}9bui snpubfjbq snpunqgd qooq -qn snpunsqooq pibubsbd Bf qo;bq -BLUOOJ pps BA Bf 9S;i;S9LU 9:p,B{nui ppjgggu p9a sus p9sb{ubbipui pgpod p -fliui s 2 suiq 081 ISt' (Z 6l) ^3]^ Z9UpJB]/\[ Q "f ;U9piS9jd SBqU99Uiy -Bungq; qqjbqba pnubbs aunu ;suo}bba2p (jopbnoa pp Boqqndgg) NOdV/lXS *p I oiibx uuqbbd 'aiqaibfb OZT smnseaddg tugsjg^; ba9bi ^ g b -ggõl sasjnq ;sqeubq tssang uiq 28 t p39)pnby; pq*bp ef pbpiqis Buq iturnnq rnnidoo qia painsnuuqbubbf BqBA nnqpubaap sibui *sqj pbo jnqqns 'nsiu 'qiannd : pbqnbqoaa -Bf^BA : snpunqgj -nqsn ipauibqmn pasaj -Biqnnu Bf piuqnpaq ppdoq piqbjpj l-p H guiq (ZZ6l) I pen^ sbs -UTunq qqjsumnq (.isijai) SflXdWZ *srm?bdu9 -ia IXS33 p 120 Sl7 osuitu -oa MS uuqbbd ukj Z8Z pgg^pnbj Aqoq sbqsqn; OBqBq jnqqns sgjoo; : pbqnbqo9abf -pa qo^bq-buiooj ptib^nui psbuibua * z^ XU 817 (i7 0 6l) öqifrux pejey; xuapisajd sbtuqnj 9}JBBS BipUJ-gUBBq; (BUBOIUIUIOQ B3q -qndgy) qqjbqba IMVVXlMIWOa snsigbugs jnns i;ub PI00d sgpbfsb gqirn sqsuuqbqba sqas -npgsxibq npqp)sbaqb^ B Buuoqsnj -quin saqn Sizubq qbisiuun; 6161 e3n3 -uxdgjnqbj ipqibsj3a 'piesieiood ppu qg 0ZS Z:0i7 XS6 I sgtupnns epi^ qqjbqba OIZNVQ p <9so/ U3S uuq -BBd (Aqoq Bf piubbubq : pbqnbqogabf^ba snpunsqooq p 000 9IS z^ 000 8S (Z 6l) ounuib9jo opjboiy xugptsgjd qqibqba Bqu99uiy-5[S9j[ 9^iba (boi^; e;soo gp Boiiqnd9H> VOINVXSOO p 0S 9Z eiosog uuqbbd uiq ÜOZ P33ipriEJ iuxuinq Bf piubbubq Aqoq pqbbj -9UILU -oxf piaiqsqpq p^nq : pbqnbqogabfjba snpunqgd Bf gg)9btu qooqqn g ^ggq BtuBBdsiq pgsbxqqxo^bq-bui -OOJ lsb UBBipUI Bf XSBAqBJBggS ppjs99u ppspa p ja nendega suured antiloopidekarjad! Maa kuulus cheyennidele, kelle vigvammid siia olid püstitatud. Kuid nüüd õn nad osalt hävitatud, osalt tõrjutud põhja poole vaid mõned tosinad nende arvukaist perekonnist elutsevad veel mustuses ja viletsuses, oma räpaseis onnides siinses ümbruses. Vargad ja kerjused õn neist saanud, ja maa nende maa õn neilt vägivaldselt võetud... Nende sugu hävib peagi, nagu pühvlid, keda raudtee peletanud.'4 Ometi õn maa endiste omanike auks meie linna nimi Cheyenne..." vaidles Oliver, umbes kahekümneaastane noormees. Jah, seda au õn lihtne anda ei see maksa midagi," ohkas vanaisa, aga cheyenne kihutatakse tänapäeval ringi kui kodutuid koeri, ja veel maal, mida nad enne valitsesid! Valged aga harisid seda koledat, metsikut maad. Punanahad ei töötanud..." Õige! Cheyennid ei mõtelnud iialgi sellele, et maad sel viisil harida. Nende tegevuseks oli jaht ja sõda tööd nad peagu vihkasid. Ja nüüdki, kus nad nii suures viletsuses elavad, säilitavad nad ikkagi vana eluviisi : nad ei tööta ennem varastavad või kerjavad. Näe, sääl tulebki üks neist oma tavalisel kerjamisteekonnal. See õn päälik Spotted Snake, Kirju Madu", mu vana sõber preeriast." Ligines seitsmekümneaastane indiaanirauk lumivalgete juuste, pronksikarva sügavajoonelise näoga, kuid räbalais. Ta tuli rõduni ja sirutas käe paluvalt ette. David Crockett pistis talle hõbemündi pihku... Kuidas tunned end täna, Spotted Snake? Halvasti! tuli kähisev ingliskeelne vastus. Mõtled sa veel endiste aegade seiklusile...?" Indiaanlane urises midagi arusaamatut. Sul ei tarvitse häbeneda, päälik. Me oleme ju sõbrad! Kuid..Kirju Madu" läks ligidalasuva kõrtsi poole. Nüüd joob ta vist sinu almuse," ütles Oliver. Jah, näib küll sedamoodi. Ta ainuke troost siin maailmas õn tulivesi". Aga rummi õn ta juba varemgi armastanud..." vastas vana Crockett. Sa annad talle vist tihti raha?"..tavaliselt igal nädalal kord, sellest ajast, kui siin elan." Vana tutvuse pärast?",»jah, osalt." Või õn ta seotud mõne su suurima seiklusega? Või jälle hää olnud su vastu hädas, jagades sinuga viimast pühvliliha tükki või veelonksu? Ehk õn ta mõnes verises preerialahingus su elu päästnud?" Naeratades raputas vana kütt pääd... Hoopis ümberpöördult... Spotted Snake laskis mul tunda kord Tantalusepiinu! Ta oli süüdi, et ma peagu janust pidin surema, olgugi et mu ees asus selge ojake karastava veega; ja et ma nälgisin, sellest hoolimata, et mu ümber leidus karjadena pühvleid! Oh, ta nägi tookord Independence-kalju juures võrratult suurt 2 S

6 ss 000TS8 4 zm QZZ 0911 ^jauah anbuug ;uapisaid sbsobfqod Bqijaauiy-BungT; 3[TUBqBA (Biquioioo) Viawmoo p Z9I IZ loosnin btjos uuiibbd -Unt 659 z pas^pnbh qiqisooj Bf pbqbusnj -Bq pbuioot pbunui nqbf qia : pbqnb>[ -OaABfjBA fsnpubfjb$[ bc snpunqgx 'sqnsb -addg uigsjo^ snpuns -qooq pasbj2qqo;bq -BSpajq paq BIJBBSj[nq p9sbj[jbb -jnq qa -fiim yg guiit gyx 01 ni suog jqu uiunq auqiuoois;n;qsuoq (BueSing oavisjbz) VIdVVOina p T onauef ap oix uuqbb<j m^ i ], paa;pnb [ 'SB^Bqn; Bf qpnnd aaqbnbbibd OBipq pbqrtbqbqbu bc pbqbusn-ibq ^nsinbq (;snsubpoo; Buqi -bblu n oq %08 n) Aqoq : pbqnbqoaablqba sn;soo; Bf (isnsiaiq bc pos uornqub bui; ^sba pnbj unqtu jqj -BS SBBdo; ÜUBUIOa; pjnq) 00}9BIII (bluooiub^ ffirn 05) snpubfibq (nndimuin^ Bf -bo siu 0B2pq SBqBqn; Soojipidru^qns 'piannd (Aqoq) snpunqgx posbjjpq -O^B^-BUIOOI BSO U19jnns p92x BI{BBSn)JOd JSBIUBBTpui pin5iis;9ux SBAqBJBS9S pnuipuns ;S9)SBXUBBipm Bf ;S3;u aau ;ri9 IBA "p 'fqui 5 oe zmyl 000 OSS 8 Bzno 9p Bjpj9< n ;u9prs9jd sbqijaamy-bung-q (BpBBm-npnt I uinu -ooliua; I rifiu oz) qnibqbaqq (qzbjg; op sopiufi sopbisg) vnnsvaa uep 000 4tl <z*d B7 uuipm 'm2i 9frZ Z ppiptibh -(nbi9m95[ibi) uouiqub Bf pp2j[ OBipq Aqoq jooqbuqq pbqeusnjbq (pissin -bbi qqx BqqBdp) niabst^bdp ;nmsiq 3JSBA (3fn *9;iiBXS9;oid %09 ep3^?pm?noif fauieb[j Bf isbpiuj ISBIPUBIPH qa 000 S 6 4 z * 181fr 'PPUPH s^ud BSBB^iqB (068l) euiuipqqyv\. BmreSuiunq qiusuiu -ns[ ouqiuoois;n;i;suoq (pubpapa [) KJNVTIOH P tot BJBqBg-auEE^q B9umo dsih iujl oqoibh dsih : pbbumsy qa 000 S6 Pl1 -pvffl uuqbbd 'tuq paa;pnb [ pbqbusnjbiq pas -nqoq Bisnnppuy pbtuooi fpbqnb5[bniatmd ^jo^ upa qiannd qg pqp;9ui : pbqnbjjooabfjba bsos -n^sbp^ y/x B 9siuiuBqBBui /& qgpso; ;sba -qby; Simunp.iBB^ Bf Sublu s^ub^ pasnpiga -BfaBq :p9sn)snqgt qoo^qn xi pm)buib3l -SOBfjI5X %09 qoxbjx-buiöoj X995X BlUBBdsiq p9sb[ubbdsiq qa fiiui $ z (pnibajb saqn pnnrn Bf pajbbs ubbub^) suiq Z91 SOS ('E I56l) S3-UOJL Ä BJOUIBZ lu9pls9jd ^IIJBq -BA (BlQUBdsa BoqqndaH) VINVVdSIH p fjim 81 gtu>i 'fqui 1 *n SuBiquis Bf xaqqx eqoos -uoh : pbbuibsit qa OOG SOS Suj^ad uuqbbd *pua qa Surubm uuqbbd uiq 0S8 61 paaipn^h -pnqoa -psjb sbpqnx jaqbd pasbfjbq BupsqSui pauibnsp^ -saxturqr psqiba.qg pogiajoq qiabib uibsas qpannd pbqbustubq pbqrtbqipns aa; pbo pns sajoo; : pbqnb^ -oaabfpa go;isbq Bf snpurqxg^ -BuiauaJB pnusbbd aas axod pnnu bsb (sbdoomg mq x9sh;iajb; ui9jba BqBJ -jaqbd Bf UBps;jod ;sunqiqnj; iqoj -issnd ssbdmoq pisjbuibfaiq *;BASBq apissnipns) jnmxnq asjgq pppubq -n;b)sbb Bqnf qo sbuuh qaaq Bunq pibfpioqaxood asn;adg as^njuo^i isbf -paambqnui isb^ob; isb Bqppnq pinul Bf isbpaqip isbiuqq qg -piui 8t> &uiq qaqs-ib^-subiqsx (sisuijpibft) ;uapisaad ^qjbqba m vaeva, et minu skalpi saada ometi ei Õnnestunud tal see! Kuid nüüd ei mõista ma küll, miks sa nii suuremeelne ja sõbralik oled selle musta, vana cheyenni vastu. Ta osutas mulle tol ajal siiski ühe teene. Kä sinu vastu, Oliver! Minu vastu! hüüdis noormees imestunult, kuis mõtled sa seda? Selgitan sulle kohe. See kardetav preeriaseiklus tegi väga soodsa pöörde, minust sai farmer Oregonis. Kui poleks Spotted Snake mu skalpi ihaldanud, ei oleks ma kä su vanaemaga tutvunud lühidalt, ma oleksin vististi eluaja kütina preeriais ja mägedes hulkunud ja surnud. Näed, Oliver, kä sina võlgned Kirjule Maole tänu oma olemasolu eest. Palun, jutusta mulle sellest seiklusest, vanaisa. Tahaksin meeleldi seda lugu teada saada, jutusta! Hüva, ma teen seda! Kuula vaid! See oli 25. augustil aastal. Just mõned nädalad enne mu kahekümnekuuendat sünnipäeva. Olin oma kahe kütist sõbra, Jim Baker i ja Bob Gibsoniga asunud laagrisse ühe allika ääre Musta Mäe jalal. Ligidal sõid meie kolm tugevat ratsahobust, hääd mustangid, ja kaks hobueeslit, kes olid pakikandjaiks. Olime väljunud Fort Laramie äripunktist. Sääl evisime väikse plokk-majakese, müüsime ja vahetasime 4 VANA PAALIK Valentin Fern,l jutustus Metsikust Läänest David Crockett oli var ajul olnud kütt, siis farmer Oregonis ja nüüd evis ta maja Wyomingi päälinnas, kus ta naise surmast saadik oma vanaduspäevi veetis. Täna istus ta oma tütrepoja Oliveriga maja rõdul. Nende ees laius huvitav maastik mõlemad vaatlesid seda hoolega. Siit paistis suur ja rikas kullalaager, ligiduses asuva Musta Mäega" kiviehitusi kõrvuti puumajadega, uhkeid villasid, maalilisi onne, mõningad kõrged vabrikukorstnad ja taevasinna sirutuvad kirikutornid... Idast rühkis linna poole pikki raudteeronge Chicagost, läänest ronge Soolajärve linnast ja San Franciscolt ning lõunast ligines Denver i rong. Pool mõtteis rääkis vana Crockett : Kuidas õn küll muutunud see maakoht neljakümne aasta jooksul! Tundsin seda ümbrust, kui siin valitses veel täielikult metsik loodus siis oli ta vaid jahiparadiisiks punanahkadele ja küttidele. Jah, kui siis ilmus tuhandeid pühvleid arvutuis salgus i

7 Keda mälestame 26. MÄRTS: Ludvig v. Beethoven i 108. surmap. 27. MÄRTS: Saksa füüsiku Wiib. K. Röntgeni 90., e. luul. Marie Under i 52. ja prof. Julius Marg i 45. sünnip. 28. MÄRTS: Eesti koolikirjaniku M. Kampmanni 68. sünnip. 29. MÄRTS: E. luuletaja Erni Hiire 35. sünnip. 30. MÄRTS: E. keeleteadlase, akadeemik F e r d. J o h. Wiedemanni 130. sünnip. Kukeoöitlust oaatamas Hispaanlased ei tunne huvi mitte ainult härjavõitluse vastu, vaid neid vaimustab kä sama verine kukevõitlus. Neid peetakse Madriidis tihti, mida kogunevad vaatama tuhanded inimesed. Võitlust peetakse puust ja kivist ehitatud väikesel areenil," jutustab üks päältnägija, areeni keskel asetseb mõne jala kõrgune poodium, mis õn ümbritsetud traatvõrguga." Varsti tuuakse sisse üks võitlejatest, kes silmitseb oma läikivate silmadega ükskõikselt käratsevat massi. See õn suur helepunaste sulgedega lind. Ta kannused õn sissemääritud sidrunimahlaga, et hoida ära veremürgitust. Publik hindab seda lindu juba ette võitjaks. Kukk ise seisab uhkelt poodiumil ja vaatab väljakutsuvalt ringi. Siis kuuldub kustki kiremist ning hetk hiljem tekib poodiumile teine kukk. Kohe algab taplus. Üks kukk raiub oma kannustega teisele pähe. Nii jagavad nad üksteisele hoope 10 min. Varsti õn mõlemate pääd üleni veres. Publik veab suure innuga kihla. Võidulootused langevad esimese kuke kasuks, kes oma vastast väsimatult tuuseldab. Lõpp tuleb aga kiiremini kui oodatakse. Teine kukk, kes senini vaevaliselt oma vastase hoopide all ringi tuigerdanud, pöördub äkki oma vaenlase vastu. Esimene seisab täiesti vaikselt ja valmistub teisele surmahoobi andmiseks. Ta pöörab pää veidi kõrvale, nagu mõõtes oma vastase kaugust. Siis tormab ta vaenlase kallale. Teine, kuigi juba poolpime, tõmbub kõrvale ja hüppab siis äkitselt oma vastase kallale ning lööb oma terava kannuse vaenlase kaela sisse. Esimene kukk langeb maha. Juubeldav ulumine kostab publiku hulgast. Metsikuks muutunud rahvamass tõuseb pinkidele püsti ja möirgab nagu meeletu, seni kuni tuleb võitlema uus paar." Toimetusele saadetud VAESEMEHE POEG I ja II. Jakob Kõrv i muinasjutt. Laste Jututuba" nr. 43/44 ja 45/46. Ed. Viiralt! illustratsioonid. Need õn suure, selge kirjaga lasteraamatud nägusate piltide ja põneva sisuga.. ETK jahude häädusi kontrollitakse vastavais kodu- ja välismaa katsekodades. Sults, ülik Kui kuningas, kes ei seisa tules, õn sunnitud käima, kuna ülejäänud malendid õn löödud või käiguvõimetud, ja ta ei saa käia mujale kui ruutudele, mis a b c d e t q n õn vastase malendi tule all, õn ta suitsus" või patt". Kuna pati" seisus puudub tingimus, et kuningas oleks tules, jääb mäng otsustamata, see õn viiki. Suits" tekib enamasti lõppmängus, kus enamik malendeid õn löödud ja ühel mängijaist pole käiku. Kui sel hetkel kuningas oleks tulistatud, oleks matt, vastasel korral tekib aga suits". Joonisel õn toodud kaks patiseisu". Esimene tuleb sageli ette partii lõpul. Must kuningas õn siin suitsus", kuna ta ei saa kuhugi käia ega seisa tules. Teisel juhul ei saa samuti liikuda must kuningas ega kä ükski teine must malend. Jällegi suits". Alati ei saavutata partiis võitu. Kui mõlemad vastased õn võimetud oma sihti saavutama, tekib viik (remis). Viik tekib: 1. Kui kummalgi maletajal pole küllaldasi jõude mati saavutamiseks. Iseenesest mõistetav juhus õn selline, kui järele jäävad ainult 2 kuningat. Õn aga kä palju teisi juhte. Näiteks ei saa matti saavutada ratsaniku ja kuningaga. 2. Kui mängijad kordavad samu käike järjest nii, et see võiks kesta lõpmatuseni. Siia kuulub kä nn. igavene tuli", see õn kui kumbki saab vastase kuningat tulistada nii kaua kui tahab, see õn lõpmatuseni. Igavest tuld" kasutades võib tihti viiki saavutada kaotusseisust. 3. Kui mängija küll vajalikke jõude omab mati saavutamiseks, kuid seda ei oska teha. 4. Kui kuningas suitsus" õn.

8 f; X< 8 Nr % 1 3 eesti kirjanik (surnud) eesnimi ja nimi, 2 3 mägi (saksa keeli), 3 5 saar P.-Jäämeres, 4 6 pinlamõõt, 5 7 mehe nimi, 7 9 Rooma keiser aastani, 8 10 religioon, 9 12 õn termomeetril, amet, elukutse, kristliku mungaelu põhjendaja (nimi kirjutada eestipäraselt), usklik olema, mulda 34 sängitama, eesti kirjanik, 18 19,uks käändes, sama, mis 2 3, Euroopa lääneosa antiikajal, agu käändes, raha eest midagi omandama, tasuma, mina, vorm sõnast a.jama", Tasuja autori varjunimi, öösse, Vana-Kreeka kangelane, katuse tugi, mitte vaene, küsimus, leidub maapõues, Kuhlbarsi varjunimi, Kreeka mõttetark, tema (saksa keeli), a ühendus, kümmet tähendav eessilp mõõtudel, teaduskonna juhataja ülikoolis, veeloom, sänikael, keha osa, ühe ärkamisaja 97. ARVUKUJUND. Arvud ni asetada neisse ringidesse nii, et igal sirg- või kaar joonel asuvate arvude summa oleks kolm korda suurem ringis A asuvast arvust. 98. KAS JAH VÕI EI? 1. Napoleon Ponaparte sündis 15. aug a. Ajaccios, Korsika saarel. 2. A, Kitzberg õn kirjutanud draama Kauka jumal". 3. Döring õn Austria riigitegelane. 4. Caesar suri 24. a. p. Kr. s. 5. Akropolis asub Roomas. 6. Keenia mägi, Aafrikas, õn 5200 m. kõrge. 7. Lan-tšau linn asub Jangtse-kiangi ääres. 8. Äänisjärv asub Võrumaal. 96. SÕNADE-AHEL. 2. auhind. l 1 fa tt> Ilo li n V) 35 3b 3? 38 3^ MS » Ml H1 MO % 4? SO 5b 5i to (4 tegelase luuletaja.- ning kirjaniku nimi, tema, sidesõna, riik Aasias, härra (poola keeli), Rooma keiser, orad, vardad, nüüdisaegne prantsuse kirjanik, üks vanemaist, eesti vaimulik :a ilmalik luuletaja (kirikutegelane), surnud a., õn igal riigil...õige lahenduse puhul saame tugevate joontega märgitud püstreas ülevalt alla lugedes sõna, tähendusega aadellikud. Uno Kask. 9. Kindral Kondylis oli Kreeka mässuliste juht. 10. Bulgaarias õn miljonit elanikku. 99. RISTSÕNAD. x 1 l»l nn O m + 1 i11 = i Ed- o m I II + FT~1 = Il 171 Igasse ruutu asetada 1 number nii, et ülesanne lahenduks. Nelja, joone pääl kohakuti asuva, arvu summa peab võrduma joone all asuva arvuga. Noorkotkas NATUKE MÕTLEMIST. Metsatukale lendas kari linde. Kui igale puule istus üks lind, siis jäid kümme lindu puuta, kui aga igale puule istus kaks lindu, jäid kolm puud lindudeta. Mitu puud ja mitu lindu oli? Volli Kavastu. MÄRKUSI: Tänaste ülesannete lahendused saata toimetusele hiljemalt 25. märtsiks. Kõigil lisada nimi, vanus, täielik aadress ja vastus küsimusele: mis meeldis teile käesolevas numbris kõige enam ning mis kõige vähem ja miks? UUED AUHINNAD: Kõigi tänaste ülesannete õieti lahendajate vahel jagatakse 10 juturaamatut. LAHENDUSED. 83. V õtmemõista, tus. Eesti õn me isamaa, loodud vaeva verega. Kodupind see meile kallis, keel õn kuldse kõlaga." Võti : I Eduard Vilde, II Pisuhänd", III Imelik mees Peterson", IV Tõde ja õigus", V Loodus" Tamm, VI Rahvavaenlane", VII Eesti kool", VII Kallas Raag Kukke. 84. Sõnamõistat u s. Araabia. 85. Matemaatiline mõistatus. Ristküliku küljed õn 17 ja 68 cm. 86. Silpmõistatus. Käbi ei kuku kännust kaugele. 87. Raadio-vastuvõtja lennukil. Antenniks õn rippu lastud traat, maaühenduse annab lennuki metallkere. 88. Kuidas teada saada? Kui murrame nõela pooleks, siis üks pool tõmbab teise ligi, kui õn magneeditud. ÕIETI LAHENDASID: L. Kink, V. Tuur, E. Kõrve, B. Teder, V. Allast, E. Põldroos, A. Võsu, S. Jürgenson, H. Kasch, V. Viller, Ü. Viller, H. Piiberg, E. Piiberg, A. Paas, A. Looga, V. Kivi, E. Pugast, R. Ritomer, L. Kriis, E. Grossberg, K. Riikoja, M. Riikoja, Junts, V. Pärlin, P. Toomemägi, V. Berg, R. Kunnus, A. Vahvik, R. Mutik, H. Rull. AUHINNAD SAID: L. Kink, V. Tuur, B. Teder, H. Kasch, E. Piiberg, A. Paas, V. Kivi, Junts, V. Pärlin, R. Kunnus. Tegev ja vastutav toimetaja: M. Nurmik. Toim. sekr.: A. Tonska. Talitusjuht: A. Sagim. Väljaandja: Tartumaa Õpetajate Liit. Tellimishind postiga: 1 kuu - 20 s., 2 kuud - 40 $., 3 kuud - 50 s., aastakäik 1 kr. Raa mat-aj äkki.laste Jututuba ühes.õpilaslehega* tellides maksab 3 kuud 20 s., 6 kuud 40 s., aastakäik (12 raam.) 75 s. Kuulutuste hinnad: Kuulutusküljel 5 s, mm., lehe ees 10 s, mm,, tekstis ^2j^mm., teksti kirjaga 15 s, mm. E K. 0.,, Posti mehe trükk, Tartus BBS FyHfVUWAAMATUKOQti i. )

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal 17.Jaanuar 2012.a. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele avaseminar Vahendid: papptaldrik, niit

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

(Microsoft Word - M\344ngud)

(Microsoft Word - M\344ngud) Koolitus Aastaring looduses Lääne-Virumaa lasteaia- ja algklassiõpetajatele 25.-26.september 2013 Rakvere MÄNGUD TUNNE PUID See mäng sisaldab nii liikumist kui ka puude tundmist. Mängujuht ütleb ühe pargis

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Imetajate jäljed JÄLJED metssiga, metskits, põder Autorid: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011 Joonised: Veljo Runnel Fotod: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm www.natmuseum.ut.ee Sõrgade jäljed

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

UKSE- JA AKNALINKIDE JAEHINNAKIRI 01/2011 Lingi mudel Artikkel Nimetus Pinnaviimistlus Hind KM-ga ZOOM Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 35

UKSE- JA AKNALINKIDE JAEHINNAKIRI 01/2011 Lingi mudel Artikkel Nimetus Pinnaviimistlus Hind KM-ga ZOOM Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 35 ZOOM 350-03 Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 350-04 Ukselink pikal plaadil* matt messing 77,72 350-26 Ukselink pikal plaadil* kroom 75,42 350-26D Ukselink pikal plaadil* matt kroom 80,53 350-AB Ukselink

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1. II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival 1. 7. jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.-7. jaanuaril 2013. toimub II Tallinna Bachi nimeline

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem