RÄPINA YHIS- GYMNAASIUMI IV KL. ÕPPUR- RYHMA AEGKIRI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RÄPINA YHIS- GYMNAASIUMI IV KL. ÕPPUR- RYHMA AEGKIRI"

Väljavõte

1 RÄPINA YHIS- GYMNAASIUMI IV KL. ÕPPUR- RYHMA AEGKIRI

2

3 RÄPINA YHISGYMNAASIUMI IV KL. ÕPPUR-RYHMA AEGKIRI 5/ Y* Toompä '- k53* lass A ^ ' i/3 fõ «97. : I NR. 3 LEHEKUU, MCMXXV

4 Sisu Noorte-Pyha puhul V. TARAS: Ju mai S. VILEP: Hämarduvad teed L. VIIRES: Mo laske valla H. MELLES: Peipsiveerne L. VIIRES: Kauged rannad H.* MELLES: Nägemused L. VIIRES: Metsa teil S. VILEP: Tõelikkusele lähemalle. Trykit S. Songi trykikojan, Võrun

5 IV VÕRUMAALISE NOORTE-PYHA PUHUL Kas oled tundnud hommikupäikse pimestavat valgust? Oled imetlend noid siniavarusse naeratlevaid Õisi hommiku kastesel aasal? Oled kunagi osasaand hommiku õilistavast tuulest, hommiku puhastavast vaikusest? Noorusaeg... Võrdlen hommikutundidega noid Õilitsevaid aastaid, kevadhommiku värskete tundidega... Kõikjal päikese loom... Hingen kui väljumise õnn eel tundmatuid kaugusi, eel teadmatuse hõlma. Kas oled näind kevadhommikuti liblika lendu all õitsevaid õunapuid? Nii su mõte eel mõõtmatuid avarusi. O, hommik täis imetlust, täis ryhki, täis tiivustavaid kirgi! O, hommik aeg enne keskpäeva rammestust, aeg enne randade viiru! Olgu vääristet hommiku tunnid! Olgu püha iga viiv päikse tõusengul! JAANIKUU

6 JU MAI Hõiskab ju lind, hiilgab särav mai. Kõikjal näen sind päike valguv, lai! Kadund nukrus, valu hingest läinud mõtted elust syngest. Hõiskab ju lind, hiilgab särav mai. Rõõmul lööb rind, aas lõhnu taas sai! Sydamen levib õrn tundmus, häälen kuuldub kevadsyndmus. V. TARAS

7 V Hämarduvad teed Hahetab öine taevas, uniselt siravad tähed. Edelan ähmuvad loojengu jäljede äärjooned. Jalguall hämarduvad kruusatet teed. Ylalt kumab Vasetet kuu läbi äsja rohetund puie, joonistaden värskesse kruusa pungist kuurdund lehtede siluette. Unen haugahtab mõni peni. Kaugel langevad tammilt veed. Jalguall hämarduvad kruusatet teed. Kuhu suubuvad nad? Tammilt langevad veed mustawa sygavusse, vahutavad ja ruttavad edesi... Kuhu suubuvad hämarduvad kruusatet teed? Taamal mustab metsaviir. Kas sinna? Seisatan ristteel. Kui hää õn oleskella suubumiste ristteil, kust vöid suubuda ikka suuna, aga vaid yhte suuna, vöid kujutella kõikide lõppjaamu. Kuid igan suunan ootab samane hämarduv kruusatet tee... r Kas iga tee lõppjaaman suigub samane karvane peni? Kuhu suubuvad nad? Kas ikka yhte ja samma punkti!? o S. VILEP

8 ' }' - jyfo laske valla J/eed teed õn mulle kitsad, see taevas väike telk. jfeed kodumetsad ahtad, liig kauge päikse helk. Jo laske käest mo valla, mo ootvad teised maad, kon taevas lai saab alla ning päike kuldab teeraad. See niit ja nurm, jõekäär mo soove ei või täita soo matt äri kas säär mo hinge iial ei läita. jyfo laske, laske valla, mo teed ei ole need! jfo maal õn taevas alla, sääl kõnnin tähteteed. L. VIIRES. m

9 Peipsiveerne Ju siis, kui piilusin hällist akna nelinurka, nägin vahelt sookaskede Su siniviiru. Ju siis, kui uinutas mind unelaulu leelutus, tulid Sa mu manu; jäid unikylaks Su igerikud kased, unimaaks Su siniviir. Ja ärgaten, kui toa vaikus ning yksindus neelis mu hädatluse, uinutas mind uuesti Su kauge kohin. Too akna nelinurk... Säält mu esimene maailm! Säält eluraamatu esimesed lehekyljed, säält luustik mu elule! Ning säält Peipsi tumesinine viir vahelt pilvise taeva ning sillerdava tasandiku. Kui ronisin ju aknapengile, nägin kuis kevaditi lähenid läbi soopajude. Ulatid oma hõbekeele mu akna alla. Oli kohutav noil ajul Su virvendav väli... Pelguden pugesin aknalauale, kui kostus toa vaikusse Su tasane lokse vastu välimist seina. Pilk tarretus põrandalle otsima Su hõbesilmi. Andsid mulle mõtte, aja, rõõmu,

10 kuid pelgasin Sind noil hämarduvail õhtuil kunni sammude kõmin eenkojan peletas toa vaikuse. Ja kui kevaditi tormihiilid kihutid kohal Su ääretute vete, kostus lainete monotoonne sööst vastu välimist seina ning keerutas järvetsirk oma hädaldavat viit. Ju siis haaris mind tyhjus omma yska, ju siis kaisuteles mind elu oma võõrasema ysaga. * Kevadkeskpäevad Su kallastel... pyhad tardumuse tunnid... tasane pilliroode õõtsumine, ulguveel harv kauride häälitsus ihalevad Sind, Su kaisutust... Kuskil partide lend, kuskil kiivitaja nukrad hyyded, läheneb, kaugeneb siis jälle vaikusse. Rästik roomab päiksepaistele omast jahedast urkast raa synge sydame alt, roomab äsja hüljatud pardipesale, kun väänleb ja kerineb kui joobuden valgete munade soojusest. Tukkuvaid nõgikikkaid mätaste otsan... Rahu, rahu. Ning kuumad suvipäevad... kui ammu lakkand veelindude pillerkaar... Uitvaid vaikusevaimud, kõigutavad nukraid remmelgalatvu. Tunnid kui pärast ihade, pärast rõõmude, pärast ylevate viivude. Kui piiluks kõikjalt kyllastuse silmi... Vaiksed unetunnid... kui ammu kuuldud, ammu elatud.

11 Too kyyn Su hõlman, mida mõtiskleb ta? Ei ei mõtiskle ta yldse. Tunneb vaid olevat hää Su hõlman. Õn nurinata valvand aastakymneid Sii ulguvesi, lugend Su lainete lõpmatuid raugeid pilliroosse. Õn vaikiden heitlend suurveeaegu, kui paiskasid ajujääd vastu ta ussistund kere. Kui kerkis Su harjale aurulaev valge viirastus, haarasid mind igatsused võõraste maailmade järele. Kuid kyyn Su veeren pilgutas vaid vaevalt oma tumedat silma. Ta sisimus rõkkab kevadöil kalurite naerust. Siis põleb põrandal tuli, keerleb suits vahelt ukseprao, ning suriseb pajanõlvan kalakeedis. Siis jutletakse, siis noorsatakse mõnuleden heintel. Ent suvel uinub ta sisimus. Pajanõlv õn laskund nurka. Roostõvärvit mõrravardad õn laot seinaäärde, nende all uinub aastakymnetene koli, mille oksendand Sa tormideajal randa. Ning sääl, paarivahel, sihvaka varre otsan väster. Ta harud õn ahnelt irvili r nagu uneleks tollest kevadööst, mil vihises vihaselt havi pehmesse kottu. Õn hämar ning uinutav ta sisimus. Vaid paarist seinapraost piilub põrandalle päikse silm. Õn masendavalt vaikne. Vaid taoti kuuled põrandasasin nõrka kõsinat ning silm seletab kuivand kalasoomuste man askeldavat kogukest. See õn põrandaalune hiir, keda nälg kihutab järeljätmata läbisorima noid soomuslipleid. * Astud aeglaselt lopsakan rõhun. Hakkab kostma tasane tinin. Astud edesi, näed: vahel kalmuste hiigla

12 haviraibe, kohal tiniseva kärpseparvega. Too Su kodade valitseja, unustid kevadel mandrile, kun mannetu kärpsegi vastu. Ei päri enam Su yska. Siin, vahel roheliste kalmuste, päikese tulisen lõõman, peab syndima uuesti. Ja pole kaugel ta mandriline elu: ju kubiseb ta irvile ribidealune miljoneist vastsündinuist. Nii toimib päike Su eksind elanikkega ning nii toimid Sa enda kaissu sattunutega. Hää õn hulkuda neil küllastuse tunnel Su kallastel. Siin uinub viiveks pisimuredest, pisimõtteist sööd aju. Mõte tuleb ja läheb kui häiermite lend rahulikult, hõljuvalt. Laskud lootsiku ning kuuled, kuis see aeglaselt vajub vahel pilliroode, aeglaselt nagu venib mõtegi. Tunned, kuis õõtsud rütmiliselt kuid ei: lootsik ainult vajub vahel pilliroode, taevas õõtsub, läheneb ja kaugeneb ääretu sinikangana... Nii vaatlen toda taeva ja maa mängu, yhelpool soolagendik täis kaski, remmelgaid ning päikse virvendust, teiselpool lai ulguvesi. Kui nyyd kevaditi kuulen järvetsirgu keerutavaid hyydeid, tulevad mõtted jälle tagasi Su manu, tahaks jälle Su yksinduse puhastavva yska. H. MELLES.

13 Kauged rannad Armsad õn mul kauged rannad, kauged maad ning kaunid saared. Koidupunan naervad kaared mil kyil enda sinna kannad! Kaugeid randu kroonib päike, seob neid kuldne kiirtejoon. Varjab tuska pilvekroon sääl igavesti pysib päike! Kauged rannad sinna jäävad uhked laevad purjekangad, kiirtevõrked, päikselongad liitvad maaga sinitaevad. Armsad õn nood kauged rannad õndsad need, kes siiski näevad! Sääl jääb tyli, rahul jäävad ihad; kired enda ihust annad. Armsad õn mul kauged rannad, kauged maad ning kaunid saared. Koidupunan naervad kaared mil kyll enda sinna kannad! L. VIIRES

14 W S W,m&' ' gt "g '*ä ' ^ Nägemused Kui Paastu-Maarja päeva päike korjas nurmilt viimseid lumesagaraid, lakkas kä palgivedu Kurekopli veerde, kuhu puusepp Henrik Toom ehitab oma töökoja. Too rinnakune põlmas herendab suvel tülikaist ja mõõlust, sygisiti valendab kulust. Ja Toome talu suuren nurgatoan hakkavad hoogsamalt tahuma kirved, heledamalt käunuma höövlid. Pikkad kevadpäevad otsa tambitakse, klopitakse, lihvitakse, voolitakse ning vahetpidamata kriiskab höövlipink tugevate pöörete käes. Ahnelt sööb saag puud. Ning kaugemalle hakkab saatma Toom töö saadusi. Ju aastaid õn olnud Henrik vastolun vanematega. Talle õn vastikud nende palve vendlikud vaated ning see askelduste merest sööd elu. Vastolu syvendab veel asjaolu, et sel talvel tuleb vend Volli linnast koju. Ta trotslik elumehe temperament ei kanna välja kooli piirat õhkkunda, peab lahkuma. Seletab isale: arst keelis igaveseks kooliskäimise, kehv tervis. Ema ei raatsi kysitellagi, kellab vaid kylanaistele, et vaat, kuis kool sööb veerde inimese... meie Volli õn ei või tõine töötada ega midagi... Ehk jälle: vaat, meie Volli ytles nii ja nii, tegi toda ja toda; vaat, meie Volli õn nii ja nii tark ja sõnakuulelik, Ta alistub alandliku orjana poja pisemalegi soovile, ning tihti

15 tunneb Henrik ilgust, nahen, millise innuga ta täidab Volli tujükamaidki nõudmisi. Henrikule turgatub alati mõtteisse emavarblane, kes synnib et synnitada, elab et tunda lõbu poegade toitmisest ning kes sureb synnitusjõvvetusse. Ent Volli prassib ja praalib öid otsa hulkuvate yliõpilastega. Lööb igaveseks suvitajaks, teeb ainult peenelt valit töid. Kõdun toimib käskijana, seltskunnan elegandi vabaherrana. Kurdab tihti igavuse ja harimata miljöö yle. Kevadel eraldub Henrik perekunnast, piirdub vaid töötoaga, kun töötab ja magab kahe selliga kõrval valgete laas- tuhunikute. Ju poisikesena armastab Henrik puutööd. Erilise joobumusega täidab teda puu värske lõhn, erilise innuga silitab ta puu vaikeks hööveldet palet. Ju yks hämas mälestus näitab ta kiindumist. Kord tormisel talveõhtul tõi anumamees uue taaritõrre. Ja Henrik magas nädalaid kyljeliasetet tõrrep, mis imelikult lõhnav nagu oleks õõtsutand veel viivu eest too valge puu rohelisi okaspatju. Möödub aastaid rängan talutöön. Volli käib linnan koolin. Isa peab talu äärmise primitiivsusega. Ryhmatakse tööd, jumalaks kujuneb söök ja uni, kuid keegi ei näe oma vaeva tulemust pääle igaaastaste kuhilate salgakese. Kyll vaid imevad aastad sust elu ja jõudu ning vajuvad lömmakili hooned. Henrik õpib keeli, et uurida pikki talveöid otsa väljamaalt tellit puutööteaduslikke raamatuid. Nurmel äkega mõttelult ristelden või lagedal heinamaal kaari ropsiden tõuseb teman ma-

16 sendav põlgus selle töö vastu. Synnist surmani seisad nagu mingi hiiglaehituse tellingite all ning laod virnast kive kõrgemalseisja kätte teadmatult, kus peatuvad nad ning milline ja kelle ehitus neist kergib. Ehmuden näeb Henrik, et aastad veerevad kiiresti kahekymnendani ning siis peatamatult mööda sellest. Uurib hoogsamalt raamatuid, asutab töökoja, võtab sellid ning õn nyyd saavutand teatava rippumattuse. * Jälle näeb puusepp Toom oma lemmikmaastikku, jälle tiivustavad ta vaimu lemmikmõtete kõditused. Varakevadi õhtud... Laskuv päike kumab. Purtskab ääretu kyllusega valgust pruunidelle kynnistelle, valgust, mis kodutulede kumana omane ja hell, mis safrankangana laotub nurmile, katuseile, seintele. Eliksiirina immitseb ta pakatavva mulda, et puhkeda mässule ääretu õitsmismerena. See õn päikse ning mulla kyllastumatu kirg. Ligemalle ja ligemalle laskub päike horizondile, mustpruunid varjud venivad kaugeile. Ylal ryhib hanede halisev diagonaal. Sinkjashallil palkseinal ning aia sammeldund teivastel mänglevad kihulaste parved. Valgesambalisest kõivikust kajab hoogne vaakumine, sääl pidutseb vareseparv vastsyndinute auks. Siis vajub päike jahtund rattana laotuse uurmeuttu. Hämardub, jaheneb. Puusepp Toom tunneb, kuis lihaksed tukslevad ning käed õhetavad päevasest ryhmamisest. Tunneb masendavalt, et rinnahaigus annab end tunda, See toob mingi 15 ;*S ii

17 lootusetuse, mõttetuse tunde, ilmub kõleda kiilina rõõmurõkatuste keskelle. Eha roosakan lõoman mustavad palgivirnad Kurekopli veeren. Sääl seisab puusepp Toome pikk siluett, laskund mõtteisse. Siia ehitab ta maja stiilika, oma unistusile vastava. Alumisel korral töökoda, ylemisel elutoad. Õhtupoolsel kyljel rõdu, kus suviti võid luggeda ööd läbi ning- kust kevaditi paistab koppel varsakapjadest kollase vaibana. All aid, täis peenraid, ristlevaid jalgteid ning põõsaste ja puie ridastikke. Aid lõpeb kopliveerde, kuhu kaevet tiik ymbritset toomega, kollase kaldaliivaga... Valgetyveliste kaskede all õõtsutab tuul kiike., Puusepp Toom ei näe palkide alt vupsahtuvat jänest ega kuule veelindude huilgamist koplim Seisab kui tardunu, silmin helkiman salapärane tuli. Kergib maja kui luik Kurekopli veerde valge maja, rohelise katusega... Vilgub kord viirastusena vahelt mustade kuuskede... Aegajalt suureneb sellide arv, kergib kõrvalehitusi, hakkab kostma kylla masinate põrin... Kuused sirutavad omi sihvakaid latvu lähemalle ja lähemalle sõudvaile pilvile... Toomed lõhnavad ja... keegi liigub kui nägemus vahel sillerdavate peenarde, korraldab ja silub astreid ning levkoisid. See õn Aro Els, heledain suverõivin... Ja rõdul rullib kokku Henrik Toom puutöö-tabeleid, silmitseb läbi äsjasaabund posti ning nõjatub võrepeelele. All lakkab kloppimine, kostub sellide vallatu naer. Siis hõikab Els: Tule kiigele... loeme edesi! Seisab kesk õitsevat aeda, käes raamat, vaadaten yles rõdule. Ta hääl sulaneb koplist kostuvva kurgede halla...

18 Nii seisab puusepp Toom säravi silmi Kurekopli veeren, kõrval mustavaid palgivirnu, mis alles elutud, mõttetud kui põletispuie virnad, kuid millest mingi nägematu jõud peab ehitama kojad täis elu, rõõmu ja ryhki. * Loodus rõkkab. Mets sillerdab, lõõritab, trallib, kohiseb nagu oleks avanend rõõmukoskede suled. Vahel mahlaleemetavate kasetyvede õitsevate ylaste valendus, ylal lepalinnu kristalline häälitsus. Puusepp Toom pakitseb kavatsusist, rõõm olemanolust haarab ta meeled, viib kaasa neile hõiskeile. Kuid kas ei häälitsend kord matuse ajalgi lepalind sama vallatult kõrgel männioksal? Kas ei elutsegi surm kesk pillerkaari, kesk rõkkavat elu? Oo, ta mäletab nii selgesti: Must puusärk vajub aeglaselt hauda, ymber lõhestav nutt. Pastor kõneleb inimese elust ning selle järgnevast igavesest unest. Kuid ylal trillerdab lepalind oma vallatut viit. Ta soostub hämarasse kuusikusse, pyyab peletada neid kõledaid mõtteid, kuid ikka tantsisklevad silmi een varjude karjad. Kuuldub vaid tume kohin nukker, igavikuline. Ja inimaskelduste eimiskisuse tunne laskub kui painaja ta hinge. Tunneb kaugena oma enese kavatsusigi, näeb vaid tyhjust oman tulevikun.,>;.v Sügisöö tuulina tulevad mõtted ning rebivad valla temast usu ellu, usu inimesse ning õnne. Jääb kumisema mõttetu kaoos. -

19 i Siis näeb ta: puie labyrindist, metsa teerada, ligineb siluett. See õn Aro Els. Puusepp Toom saab hämmastusen vaevalt vastata tervituselle, tunneb vaid kuis noide silmade imeline vaade pyhib temast kõledad mõtted. Käib yle kui värskendav kevadetuule puhang. Sammuvad yhen kyla poole, kõnelden ilmast, kevadest, inimesist, lilledest, lindudest. Elsil käen kimp valgeid ylaseid. Ohtu hämardub, horizonti palistab kuldsakiline pilvelint. Kui Aro talu kohal Els hyvastijätuks käe ulatab, tunneb puusepp Toom, kuis ta ylevat meeltepinevust läbistavad õrnad värvilised hood... * Ta sammub pehme vesiheinaga polsterdet teel. Loodus õn täis häälitsust; midagi nägematut, mõõtmatut ihalevad nood hääled. Tundmatuist allikaist hoovab jõudu, hellust, hurmust... Ta laskub koplisse vahele varsakapjade, laskub ligi lõhnava maa ning vaatab jälle ootavaid palgivirnu. * Kurekopli veeren lõpevad müüritööd, kylla hakkab kostuma tinisevate palkide tahumine. Ind viib voolava jõena Henriku. Töötab väsimatult päevi otsa ehituse kavandi man, kaalub tydimatult väiksematki asetust. Mingi eriline võluvus paistub olevat se! toimingul, nii lähidase, nii pyhana tundub see talle. Iga ehituse jao, iga põõsa, iga peenra man näeb ta Aro Elsi mõtisklevad silmad., Oo, see õn ju igatsuste kauge rand! *

20 Pühapäeva õhtupoolel tuleb ls Toomele, tuleb yle välja, läbi aia. Siin istub Henrik, syyvund mingi võõrakeelse aedniku käsiraamatu uurimisse. Ta ymber rohul laotuvad ehituse mitmesugused kavandid. Els kysib Volli järgi, tahtvat kellegi sõbranna aadressi linnan. Nyyd teil kiire ehitamine, ütleb siis kavandeid piiluden. Henrik jahmatub: nii kylmana, kaugena tundus see toon. Õn sellised asjad, jah. - Milline neist kavandeist siis teostetakse? Näis... vast too, sääl. Ah see... see õn tore kyll! Soome stiilin vist? - Jah. Ma olen alati võlut Soomest ning Soome kunstist. Soome stiil... need õn ilusad majad... Ta suvekleidin vallatavad tuulehiilid, võtab rohult kavandi ning vaatleb. Henrikule tundub nagu kõnniks keegi ta mõttekodaden, uuriden sääl salajamaid urkaid, uuriden ja tuhniden vaid uudishimust aetuna. Jah, saab kodune kyll. Kuid ma segan teid asjata siin. Kus see Volli võiks olla? Oo, ei kybetki ei sega, vaid... Henrik tunneb, et kõik, mis ytleb, osutub lapsikuks. Ah Volli, õn vist toan, lähme tuppa. Lävel tuleb vastu Volli. Tal läigib kummikrae ning hiilgavad kamasid, teeb teatraalse kumarduse ning palub Elsi tahapoole. Henrik jääb eentuppa imelikku pohmelusse.

21 Kord kutsutakse Henrik tuppa. Vollil õn olnud nähtavasti pikem tyli isaga, õn kössivajund laua otsa, simuleerib kannatajat. Ema piilub teda härdate pilkudega. Isa kõnnib närvitseden edestagasi; kui Henrik sisend, alustab kohe: Tal jälle rahanälg. Mul pole kyll kustki võtta. Terve talu sissetuleku lööb läbi; kord rohte tarvis, kord riideid ametipääle minekuks... ning kurat teab mis! Nyyd võib mujalt kä saada. Sa võid kä talle laenata... oled sinagi kyllalt talust saand! Ei, raha ma kyll ei saa anda ehitus käsil! Ei saa! Henrikule tuleb tung karjuda seda otsust, nii võikana tundub see Volli hingepiina simuleeriv poos ning too härduse-pimestet naine oma mangumisega. Nii kasvata yles... Ta käis koolin, kuna sa ju kymme aastat talust kiskusid, mis eales järgi andis. Ta käis koolin, kunas tema see tagavara kogus... Võiks ikka avitada teist... Volli tõuseb äritetult ning astub iseteadlikke sammega tahatuppa. Lävel pigistab läbi hammaste: Kyll too vokivabrik kord tossab! Ning kaob ukse paukuden. Väljund toast, tunneb puusepp Toom end vabanevat ilgest tundmusest. Teisel päeval saadab siiski nõut keskmise summa" tuppa. Järgmisel laupäeval sõidab Volli alevi poole. Alles õhtu eel näeb Henrik, et kihutab mööda vahuleaet hobusega, yhen keegi daam ning yliõpilased Urva Ott ja yks tundmatu. Vankriedelt korvidest vahivad õllepudelite kaelad. Höövel peatub, jääb nagu mõtteisse, ta näeks nagu pudelein omi tuhandeid kriiskeid vastu siledat puud. *

22 See õhtu õn soe ja rõkkav. Huilgavad veelinnud ning ajuti vupsahtub mööda maisitika syyviv inin. Kuu kergib tulise kettana horizondi ähmast, õn kui vihastund lõust; kuid kui väljub udust ning kui kylan lõõtspill prahvatub muretulle yrgelle, laihtub ta veretus. Ja ta hakkab veerema rahulikult tuhmil võlvil. Õn palav ning sumbund. Õn palav, kuid puusepp Toomt läbistavad kõledad puhangud. See õn yksinduse kõle hiili Kylm, kylm! Värinad jooksevad varjudena yle. Oo, kuis igatseb ta kellegi lähedalolu! Kuis tahaks kuulata kellegi sõnu! Kuis tahaks tunda kellegi muret ja rõõmu! Et peletuks need yksinduse hiilid õudsed,tappevad. Aeleb tyhjadel väljadel nagu otsiden kedagi-midagi. Tuleb Kurekopli veerde. Siin nagu peletuks see kõle hingus, lakkaks nukrate varjude jooks. Siin kangastub jälle too töökoda naerurõkatavate sellide ning põrandalle veerlevate höövlilaastu rõngastega. Ja see aed, toomede ning kellegi mõtisklevate silmiga. Kuud ei huvita enam see kosmos, kergib ääretun ykskõik- susen kõrg e. Puusepp Toome pikk kogu seisab postina nurmel. Äkki võpatub ta: nurme teerajal ryhib siluett. Jõuab ehituseni, lööb juukseid silmilt ning hõikab jõudu. Peatub viivu, tahab siis jälle edesi ryhkida. Kuhus rutt? Puhake jalgu, mul kä siin igav ja õudne yksinda... öö annab aega... sõnab Henrik. O jumal, mul täna kole kiire... Teil sääl kopliveeren ehitus hoon. Nojaa... hyvasti! Ryhib minema elberdavi sammu, kaugeneb öise nägemusena.

23 Kistuna mingist jõust, hakkab ryhkima puusepp Toom mööda teerada, seiraten katkematult toda õhtutuulen lipendavat siluetti. Ta tajub vaevalt, milliseid teid ning radu aeleb een ahvatlev nägemus. Valgustet aknad sulevad tee. Nägemus sulab mustawa seina. See õn Urva talu. Kostab lällutav laul. Ah, too õn kauge, too pilt läbi teravate nelinurke! Võõrad õn nood valgustet ruudud! Välguvad mansetid, kummikraed, joobnud silmad, paberossid, sädelevad viinad. Ning vahelt olleja veinipudelite stalakmiitide vilgub taoti paar mõtisklevaid silmi. Kuhugi unustund varsakapjade kimp langeb maha läbi valgustet ruutude kuma. Õn palav ning leitsakune. Laotuse uurmen kõmiseb kõu õõnsalt, syyvivalt, nii et yksildast teekäijat läbistab õuduse värin. * * Päike kaugeneb juba katuse harjast, teeb oma igapäevast rännakut. Öösel õn tulnud kõuevihma. Sinisel võlvil kihutavad valged tossupahvakad. Taoti vajuvad jahedad varjud yle õue. Põrandal syytuvad ja kustuvad heledad ruudud. Puusepp Toom tahub töökojan toorest pakku. Mis riistapuu sest võiks saada? mõtleb sell. Ei aima sell ega tea ta isegi. Õn vaid hää lyya toore puu kyljest värskeid laaste. Siseb ehitusmeister, kutsub peremeest välja, et kaaluda, kummildi too veranda synniks.

24 i Tee nagu arvad! vastab peremees ja virutab vaheda kirve sygavasse puusse. Põrandalle paiskub jälle laaste imeliku lõhnalisi. Laante igavikulise myhina manab esile ning mälestuste kerilauad paneb keerlema too vaigune lõhn. Jälle jookseb vari nägemusena yle õue. Meister syytab paberossi, vaatab viivu ning väljub. Ei! See vaid nägemus... lummutus! Ning puusepp Toom hõikab meistrile järele: Ma lähen kohe! H. MELLES.

25 METSA TEIL Kui imelik! Ma pole varem käind neist lagendikest yle, muruteid eest rohetavaid leidnud neid ei kunagi säält yle läind. Ja rahulik! Ehk mõnda kurba tundi ju niiduväljülegi kandnud, öötinna pisar teu neid andnud. Ei vaikust põland õrna sundi! Nii hää! kui tuikab kehan verd ning lihha hammas pureb. Kui ihun kirge, õnne sureb ning tuuli, pilvi jääb ja merd. L. VIIRES.

26 . I! iyi?v ^ ; n ; j'syä V ^=4? Ui ^=4* i=i i i i=i *M> i t=j i 1^41 i t=4 Tõelikkuselle lähemalle Mõtiskellu suikund Entos sammub metsan, jätkateu omi matkamisi. Ammu, ammu õn ta hyljand asfaldist tänavad majade rägastikkega. Entose kohal ylal sinab kumer takukoonaldega ylekylvat võiv, een vingerdab ojake ja kaob niidina puie vahele. Entose pään keerlevad mõtted kui tormin, tikkuvad tuhanden teisendin ta jalgu, millele Entos tuhandeid kordi komistab: Kaunid õn kavatsused, kaunimad sooritused, kauneimad tõeotsingud ja leiud. Asjata, asjata oled eland, asjata oled mõttetust taga ajand, oled saavutand ei midagit"; nii hääbud isegi ei millegina", nagu su kavatsusedki. Oled matkand mõttetuse mõttetuid labyrinte, oled tegelend mõttetusega, oled näilikult ja tõelikult mõttetus"... Entos ööbib väiksen metsamajakesen. Väiksest aknast vahib tuppa kuulõust uinutav kui augustikuine. Ahtake nõrk valgusjuga tekitab põrandal valguslaigest ja varjest aknaraamistikku.

27 Entost vaevavad taas päised mõtted: nad keksivad ta turjal luupainajana, muljuvad, rusuvad, pigistavad... Entos istub igaviku kuluga kaet mättal ja kuuleb lõugamisi: Me oleme su kavatsused, miks ei annud sa meile elu, kui meid valmistid... meie röögime, kas sa ei kuule: anna meile elu... oo, sa taunimise vääriline.. näe igavik kulub, miks viivitad sa.,. halasta, halasta anna elu, elu... elu. Kuu idiootlik lõust vahib ja hirvitab: elu, elu... Päike hulgub juba luitund indigosinisen taevan, all haigutab kui äsja ärganu indigosinine järv. Kallast palistab raagun puie vöö. Ammu, ammu nautis ta neid kontraste ja joobus. Vaatles ja viibis kui pohmelusen, kui päikse purpurit nägi koitvat ja loojenevat, magus nukrus võlus teda, kui pärast loojengut paistus võiv vana roostetand pajapõhjana ylepritsit punaste laikega kui veriplekkega. Entos kiirendab samme. Et mitte lasta mälestusudust tõusta kujutelme, mis pole saand luud ega liha, kõnelemata verest... Silmile avaneb uus maastik. Entos saabub külla kun hauduvate kanadena kykitavad majad. Inimesed askeldavad edestagasi hallide, elutute, ruskete nägudega, terasköitena pinguli kist sooniga ja kalestund nahaga kui pliitund muld. Kui ketipeni, kes kaugeneb kuni ketti kyyndub, et taas tagasi

28 tõmbuda vaid seks, et täita kõhtu sibliden hommikust õhtani kanakarjana sõnnikuhuniku otsan. * Entos siseb tallu. Salk baptiste peab palvetundi. Päritakse: Kust mehi sa oled ja kes sa oled. Olen matkaja, ei keegi muu. Rahulduti. Entos teeskleb kiindumusega kuulamist. See mõjub. Palvetaja algab suurema innuga. Entos kuulab vaid veidi ja ta näeb nende jumalat hoopis teisen ja reaalsen valgusen. Vaene vilets olevus, kes igavikumeetri käbedate lööke all kössivajund ning kelle vere imend igavikuvampiirid ja maha sylitand ussi kihvtina. Massi jumal õn vana ja ta tuletab hardumusega meele oma syndi Neandri orun noid pikerguse pääga ja kaugeile ette ulatuva lõuaga neandertaale, kes olemissaladuse lahendajaks lõid tema. Algusen olin Nimetu Tundmatu, kuid siis omasin kordamisi mitu nime nagu hää laps kunagi Kroonos, Jahve, Ormuzd, Zeus, Jupiter, Võtan, Taara, Uku... filmina vilksahtuvad ta silmi een noorus vallatused Neandri orun ja neandertaalid... edesi, edesi tuliriidad, võllad, vangitornid... Vanaks õn teine jäänd... Kaebab luuvalu vihma lähenemisel ja pikutab väikse uinaku, et lasta pidutseda magusal, tuikaval valul soonin. Ei kuule sedagi, kui usklikkude palveid sajab akende pihta rahena. Vana teenija käib kaudu taevakoja kulund

29 vaipe kui munaga kana ja ootab isanda ylestousu: abitarvitajad huluvad jälle kui ketipenid õudseil tapaöil, mil viidi vendi kinni seotuina aiaäärde, et kihutada vanadusnõrkusest mädanend kerre kuule... Ärkab isand, teenija aitab omalt poolt kaasa seike selgitada. Teenija hädaldustelle käratab isand: Kes hädan, aidaku end ise! ja pöörab teise kylje ning varsti kuuldub taevakojan taas võimsat noorskamist kui saja noore varsa kabjaplaginat. Ta selitab sumbund leitsakuga täidet päiksepaistel kui eel pikse ja vaatleb avaraid kaugusi kui lummutusi; ta ei liigahtagi, et ei häviks kummaline illussioon kaugest Neandri orust... Ta pilk seurab kaugel pimedat kerjust, juhit kepile toetet eestvedajast, mis liigub kui kõige kõdunemise embleem aeglaselt kellaosutina. Talle torkab kui naaskliga pähe mõte kõige kaduvusest ta tajub, et õn kui vanaks jäänd pime ja kurt majakoer, keda vaid armupärast kärvamiseni sallitakse... Kui piitsalöök väsind hobuselle, nii sähvas ta pehastund ajju, et peab samuti kui inimene haihtuma, kes õn teatava aja jooksnud liblikana lendleva leivakoorukese järele yle mylgaste kyngaste... ja Koristaja tulekul variseb tolmuks, tehen ruumi uutele... Ta nagu kuuleks Koristaja vikati luiskamist, et maha lyya lopsakamaid kaari... Ta aju ei välmi enam midagi. Äkki löövad vana jumala silmad särama kui päike pilvevaipade käristuden vaatab kiirgavi silmi ma

30 oman rahu, mida ei sega enam kellegi palved hädaldused Olematu poole... Ma oskan juba surra, sosistab ta leevelt, ma lähen talle vastu kilkavi sui, säravi silmi, ma ei anu mõne minutilist ajapikendust nagu mõni inimesi, sest paratamattuse kirves langeb siiski kolksti ja lõpetab vaevlemise Olemise ja Olemattuse vahel. Lakkand õn palvetund. Ta kingib neile mõne härda pilgu ja lahkub. Uus idee valdab Entose ja ta lakkab matkamise. Edesi, edesi asfaldiste tänavate poole. Entos kogub salgakese abilisi, kes vaimustet tema ideest ja kavatsusist. Otsida tõelikkus! Õn öö. Võiv õn kaet hahkade pilveribakestega kui äsja kynnet põld. Lummutuslik valgus tungib ikka poori kui sygisniiskus. Vasakul lömmitab linn. Õn kokkukuhjat suur hunik raamatuid; suuri kallihinnalisi kuldköiten ja lihtsaid puukaanelisi, igan värvin, igan suurusen raamatukesi ja brosyyre ning aeglehti ning hulka mänguriistu: lõõtspillid... Huniku virna õn laot maailma hukkumist käsitlevad teosed, nii metsmehelikud ennustused kui teaduslikud traktaadid. Entos rebib suurist raamatuist maailmaloomise legende ja syytab huniku põlema. Surnud õn väiksemgi tuulhingus suits tõuseb otse yles.,

31 Ymberolijaist käib üle kerge ohe. Vaadake, siin hukkuvad-kõrbevad aastatuhandete hyved-pahed, otsingud-leiud, kättesaamatud unistused, unelmid, utoopiad... Las kopitab ja kõrbeb mineviku-eelarvamiste hapatus, las tõusta õhku kogu kupatus, et haihtuks ilmaruumi viletsuste-viletsus! Maha nutt ja nuutsked mineviku suitsevate varemete läkastavan suitsun! Vaid hirvitage, naerge ja hypake ymber hääbumise, et te kyllastuksite mineviku haisust ja hoiduksite tast eemalle kui katkust! Visake veel puhastustulle vanu kolosseume ja vorme! Siis valage uusi kolosseume templiks endile mille kõrvetuskarm läkastaks kõrvetajad! Hypake, karjuge veel metsikumalt kui kari metsloomi! Miks seisate virildund nägudega kui matuselised rõkake, hypake nii, et ilma alusmyyrid rappuvad! Las tõuseb suits mineviku lollustest ja kaob uduna päikse tõusul! Miks nuuksute kes liialt vanna juurdund hypaku tulle! Kari kaugemal oleskelnuid usklikke nihkub ligemalle. Keegi ei söanda esimesena tulle hypata, ent palveid jookseb ohtralt kui kevadvesi, et synniks ime kõikide käed sirutavad tule poole paksu luitund puukaanelise raamatu perrä, kui sant avardab tyhja peo al-

32 muselle et uuesti näha silmi een virvendaman kirjatähti, kirjuid märdisante hypleman muldseil põrandad mudaste näpujälgiga kaunistet ja silmaveega leotet lehil. Ei synni hämmastust vaid hiiling ässitab tuld suuremalle lõkkelle ja kihutab suitsupahvakaid ymberolijate nägusid käperdama ja ylal võlvil luusib hõbedane kuu kui hiline matkaja taeva mõõtmatud teerajul põiki ja piki mägesid ning pomiseb: pole hämmastusi, pole hämmastusi. Hiilingud sagenevad ja taevas tõmbub pilve kui silmnägu vananeden kortsu. Tuli põleb leegitseden ja lõkendab noorusvärskusest. Usklikud kössuvad, ette sirutet käed tõmbuvad tagasi. Tuli hakkab kustuma. Suitseb vaid. Rahvas levib kui mahakallat tõrv salgakaupa või yksikult. Jätten vaid koduse rehetoa lõhna. Entos vaatleb yksisilmi suitsevat hunikut. Kõikjal õn tyhjenend, vaid abilised õn jäänud, ja longivad vilistavi huuli kustuva tule man ja ergutavad Entost ylistavi sõnu. Entos: Mis olen ma teind... Ah mälestus, mälestus... Ma olen langend tagasi yrgsusse olen hävitand tõelikkuse otsingud ja ähmased piirjooned... Abilised: Nyyd loome massile uue jumala; kes oleks elastne (aga mitte pudenev), kes pooldaks kõike elujõudset uut, kuid hukkaks sentimentaalsuse... Entos: Jätke mind rahule ja kasige kus kurat oma jumalaga ma ei vaja teie jumalat... Abilised: Kes ei himutseks aimusi, vaid kõrvaldaks iga almusenorija, et ta ei leviks teistejalgu aimusi

33 norima. Kes ei tunneks halastust ega andeksandu, ega vajaks ylistusla,ule... Entos: Ma pean taas algusest pääle hakkama, säilund õn vaid mõni tuhapeotäis, millal hakkab ta jälle haljendama... Abilised: Ära hädalda ega kahjatse! Ennemini ytlid sageli: Mis pole tõelikkus peab hävima? See tõelikkus ei rahuldand sind, sa ihaldid uut. Sa pead nyyd taas algusest pääle hakkama ja muutma tuha lokkavaks roheluseks, aga mitte parasiidina teiste töövilju kasutama. Mitte puhast kulda omada, ent pead teda mullast eraldama, alles siis leiad sa tema olemuse, mis sind võib rahuldada. Ehitame suure, suure tõelikkuse hoone, aatomeist kivid, kivest hooned, ikka ykshaaval, aatom aatomille, kivi kivile, kord 'korrale kuni valmib uus jumal meile, tõelikkus sulle Kas pole nii? Entos pomiseb: Kaunid õn hävitamised, kaunimad ehitamised! Abilised: Sa oled meister, me kanname sulle aatome kui mesilinnud mett, lennelden õielt õiele, syyviden karika põhjani, ja sina valad neist kärgi kive. Entos: Meeleldi roniks ma kui röövik tuhast tärkavast lehelt lehele, pungalt pungale, õielt õiele, viljalt viljale... Abilised: Ent see tõelikkus õn juba uuten vormen. Entos: Ma tahangi tad vormest vabastada ja omada alasti, mitte mingisugustesse vormesse taotuina. Ma ei vaja teie abi otsin ise omale tõelikkuse. S. VILEP VASTUTAV TOIMETAJA:. E. OTSING VÄLJAANDJA: RÄPINA YHISGYMNAASIUMI IV KL. ÕPPURRYHM

34

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

2016 Loodu(s)hoiu nädala materjalid

2016 Loodu(s)hoiu nädala materjalid 2.-9. oktoober TERVE LOODU(S) Loodu(s)hoiu nädal Austus Looja ning loodu vastu: elu kui väärtus ja inimene harmoonias kõiksusega. Märksõnad: inimese suhted Jumalaga; austus inimelu, looduse, iseenda ja

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon Laineotika Difraktsioon Füüsika Antsla GümnaasiumG 11 klass Eelmine tund 1) Mille alusel liigitatakse laineid ristilaineteks ja pikilaineteks? 2) Nimeta laineid iseloomustavaid suuruseid. Tunnis: Uurime,

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

omajuur sisu trykki.pdf

omajuur sisu trykki.pdf BETTI AlVER O M A J U U R Koostanud Kristi Metste Toimetanud Elo Rohult Kujundanud Angelika Schneider Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond Käesolev valimik ja saatesõna Kristi Metste ja Tänapäev, 2017

Rohkem

EKSS-i 1 ühendverbide loetelu alla ajama alla andma alla heitma alla hindama alla jätma alla jääma alla keerama alla kirjutama alla kiskuma alla kriip

EKSS-i 1 ühendverbide loetelu alla ajama alla andma alla heitma alla hindama alla jätma alla jääma alla keerama alla kirjutama alla kiskuma alla kriip EKSS-i 1 ühendverbide loetelu alla ajama alla andma alla heitma alla hindama alla jätma alla jääma alla keerama alla kirjutama alla kiskuma alla kriipsutama alla käima alla laadima alla laskma alla lendama

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

(Microsoft Word - M\344ngud)

(Microsoft Word - M\344ngud) Koolitus Aastaring looduses Lääne-Virumaa lasteaia- ja algklassiõpetajatele 25.-26.september 2013 Rakvere MÄNGUD TUNNE PUID See mäng sisaldab nii liikumist kui ka puude tundmist. Mängujuht ütleb ühe pargis

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhatus Koostasin regilaulu tutuvustava tunni lastele kes

Rohkem

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Väike-Maarja Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Kaspar Liivak saavutas 2378 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Nõukogude Liidu pärand Eliisa Mõistlik, Kristine Kivimäe, Nele Plutus, Sandra Laura Luhtein 30.11.2012 Tallinna Nõukogude Liidu pärand Märtsi pommitamine 1944 Märtsi pommitamine 1944 Harju tänav peale

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Kivid ja horoskoop.

Kivid ja horoskoop. Milline kivi sobib horoskoobiga JÄÄR Jäära isikupärale ja tugevale tahtejõule vastab teemant. See on number üks nagu jäär, ikka esimesena kohal. Punased kivid rubiin ja granaat iseloomustavad hoogsust

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

SH_Rogaini_AjaO

SH_Rogaini_AjaO Rogaini A ja O Sissejuhatus Rogaini Mis on rogain? * Rogain on võistkondlik valikorienteerumine * Kontrollpunktid(edaspidi KP-d) paiknevad maastikul laiali * KP-d on märgitud paberkaardile ehk orienteerumiskaardile

Rohkem

lruyks

lruyks ÕNN. MURE. ILU. UNI. ÖÖ 75. Vanasti Jumal käind alatasa maa pääl ringi ja Mure käind ringi ja õnn nõndasama ning neid nähtud sagedasti; nüüdsel ajal pole ent kuulda neist midagi enam, kuna vanasti õnnelgi

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

Kõige parem oli seda teha Metslangi väikeses J jas toas saiaahju taga, sest siia ei tulnud neid kee ri S u* sitama. Pakk-kastidele oli siin pandud nii

Kõige parem oli seda teha Metslangi väikeses J jas toas saiaahju taga, sest siia ei tulnud neid kee ri S u* sitama. Pakk-kastidele oli siin pandud nii Kõige parem oli seda teha Metslangi väikeses J jas toas saiaahju taga, sest siia ei tulnud neid kee ri S u* sitama. Pakk-kastidele oli siin pandud niinekoort madrats ja peaaluseks noppimata sulgedest padi

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

hedgehogs

hedgehogs Siilipere seiklused I osa Siilipere seiklused algasid 1. septembril, siis kui viimane aeg endale talvevarusid otsida. Siilitüdrukud Eliise (4 a.) ja Marie (2 a.) koos vanematega võtsid suuna Hellenurme

Rohkem

Ballaadid fin sisuk 10/28/03 2:15 PM Page B ETTI A LVER / / Oh ema, mu ema, ei leppida saa! Nagu tiiger ja lõvi on taevas ja maa! Nüüd

Ballaadid fin sisuk 10/28/03 2:15 PM Page B ETTI A LVER / / Oh ema, mu ema, ei leppida saa! Nagu tiiger ja lõvi on taevas ja maa! Nüüd Ballaadid fin sisuk 10/28/03 2:15 PM Page 401 401 B ETTI A LVER /1906 1989/ Oh ema, mu ema, ei leppida saa! Nagu tiiger ja lõvi on taevas ja maa! Nüüd uinu sa, õnnetu, kuula mu nõu ning unusta lõpuks tiiger

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem