Rägavere Valla Leht. Vallavolikogus. Vallavalitsuses. Armas vallarahvas! Õppida ei ole kunagi hilja, ent alati on hea varakult alustada!

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Rägavere Valla Leht. Vallavolikogus. Vallavalitsuses. Armas vallarahvas! Õppida ei ole kunagi hilja, ent alati on hea varakult alustada!"

Väljavõte

1 Rägavere Valla Leht Rägavere Vallavalitsus Mai 2007 Armas vallarahvas! Õppida ei ole kunagi hilja, ent alati on hea varakult alustada! Head kooliaastat kõigile! Vallavalitsus ja -volikogu Rägavere vallast lähevad I klassi: Põlula Kooli: Mari-Liis Annimäe, Veiko Arm, Gert Jõgiste, Anna-Liisa Kaasik, Laura Kens, Carol Roosipuu, Kristiina Taal, Julia Vihman, Liana Vihman, Aleksei Saks. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi: Cen-Heinric Kull, Arvan- Johannes Lippasaar Sõmeru Põhikooli: Richard Linask. Vallavalitsuses 17.mai Tunnistati Ulvi hooldekodu-lasteaiahoone renoveerimise hanke vähempakkumine luhtunuks ja otsustai korraldada piiratud pakkumisega uus hange Ulvi hooldekodu-lasteaiahoone renoveerimiseks. 28.mai Kinnitati maikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja maksti toetust summas 1456 krooni ja täiendavaid peretoetusi summa 500 krooni. Kinnitati maa ostueesõigusega erastamine RT Vage OÜ-le Saekaatri 8528 m2; Anti nõusolek väikeehitise püstitamiseks Maie Bauvaldile Kantküla külas Uuetoa talu maadel. Kinnitati kohaliku omavalitsuse eelarvest mittetulundustegevuseks saadud toetuse kasutamise leping. Kinnitati hooldekodu-lasteaiahoone piiratud pakkumise tulemused ja hankevõitjaks ISTRUP OÜ tööde teostamise lõpptähtajaga Tunnustati Põlula kooli viielisi õpilasi ja toetati a 500 krooniga: Kirsi-Karoliine Järvist, Margit Bastigut, Heina Hannust, Ja-Erik Jõgistet, Martin Zuravljovi; Maksti valla 2007.a eelarvest arengutoetusi: MTÜ Hiiemäe 3000 kr Miila külaplatsil jaanitule pidamiseks ja 2835,23 krooni laste mänguväljaku ehitamiseks; MTÜ Viru-Kabala Küla Seltsile 3000 krooni jaanitule pidamiseks; MTÜ Rägavere Valla Huviklubi krooni Ulvi tiigi silla ja saare paviljoni ehitamiseks. Toetati ERÕL Memento ühingut 1000 krooniga. 22.juuni. Kinnitati juunikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja maksti toetust summas 2503 krooni ja täiendavaid pere-toetusi: 8 ruumi küttepuid lapsi üksi kasvatavale emale. Vallavolikogus 22.veebruar Kinnitati valla 2007.a. lisaeelarve summas krooni. Määrati katastriüksuste sihtotstarbed Reinu-Uuetoa Kantküla külas 5,78 ha ja 5193m2 maatulundusmaa ja Väike-Voore m² elamumaa. Tunnistati peremehetuks 4 korteriga elamu Mõedaka külas. 21.juuni Kinnitati maa sihtotstarbed: Kantküla külas Jalaka m², elamumaa; Malaka m²- maatulundusmaa; kinnitati sihtotstarbed Viru-Kabala külas: Ivaski II suurusega 2,95 ha - sihtotstarve maatulundusmaa, T Sämi-Sonda- Kiviõli 1 suurusega 1117 m² - sihtotstarve transpordimaa; Ivaski II suurusega 4,06 ha - sihtotstarve maatulundusmaa, T Sämi-Sonda-Kiviõli 2 suurusega 1034 m² - sihtotstarve transpordimaa; Torni suurusega 10,00 ha - sihtotstarve maatulundusmaa, T Sämi-Sonda-Kiviõli 4 suurusega 774 m-sihtotstarve transpordimaa; Raatma suurusega 11,02 hasihtotstarve maatulundusmaa, T Sämi-Sonda-Kiviõli 5 suurusega 568 m²- sihtotstarve transpordimaa, T Sämi- Sonda-Kiviõli 9 suurusega 1467m²- sihtotstarve transpordimaa. Tagasaare suurusega 18,12 ha - sihtotstarve maatulundusmaa, T Sämi-Sonda-Kiviõli 12 suurusega 2654 m² - sihtotstarve transpordimaa. Kastevälja suurusega 45,67 ha - sihtotstarve maatulundusmaa, T Sämi-Sonda-Kiviõli 13 suurusega 295 m² - sihtotstarve transpordimaa, T Sämi- Sonda-Kiviõli 13.1 suurusega 34m²- sihtotstarve transpordimaa. Haansalu suurusega 17,06 ha - sihtotstarve maatulundusmaa, T Sämi-Sonda-Kiviõli 14 suurusega 711 m² - sihtotstarve transpordimaa, T Sämi-Sonda- Kiviõli 14.1 suurusega 221m²- sihtotstarve transpordimaa. Haansalu suurusega 11,82 ha- sihtotstarve maatulundusmaa, T Sämi-Sonda-Kiviõli 15 suurusega 333 m² - sihtotstarve transpordimaa. Otsustati osaleda MTÜ-s Lääne-Viru Jäätmekeskus. Moodustati ajutine arengukomisjon Põlula kooli perspektiivide välja töötamiseks koosseisus: Raivo Valter, Rein Sinitamm, Priit Freienthal, Raivo Kens, lisaks 2 eksperti väljast. Kinnitati vallavanema puhkusegraafik: ja Kinnitati revisjonikomisjoni aastaaruanne, audiitori järeldusotsus ja valla majandusaasta aruanne. Anti vallavanem J. Landbergile volitused Hansapangaga sõlmima deposiitlepinguid. Moodustati ajutine komisjon A. Traksmaa 115.a. sünniaastapäeva korraldamiseks koosseisus: Ago Koldits, Arvo Jaakson, Ilmar Järg, Sirje Korka, Õilme Peeti. 9.august Volituste andmine vallavanemale Ulvi-Miila teelõigu remondiks summas kuni krooni.

2 Rägavere vald: vaikne kena kohakene, linnupesa sarnane Kevadesuvel tähistas väike Rägavere vald oma olemasolu 15.aastat. Vallarahvaga sai siis kokku lepitud, et küsime, mida nad arvavad oma valla tänasest ja homsest päevast. Polegi oluline, kes on ühe või teise arvamuse taga - on ju vald kogu oma rahva jaoks ja nii peaks tema arvamus korda minema. Mida arvate Rägavere valla seniste arengute kohta. Mis on hästi ja mis teeb muret? Pole sellel vallal häda midagi. Loomulikul saab asju teha teisiti ja võibolla paremini ja paremuse poole peabki püüdlema. Muret teeb inimeste negatiivne suhtumine kõike mis tehakse Viimasel ajal on saadud investeeringuteks raha hooldekodule-lasteaiale, Mõedaku spordibaasile ja Ulvi veevarustuse renoveerimiseks, are-nenud on külaseltside tegevus, moo-dustatud on korteriühistud. Muret teeb Ulvi mõisahoone seisukorra halvenemine ning põlevkivi kaevandamise oht. Hea on see, et külad on aktiivsed ja tahavad ise elu paremaks muuta. Muret teeb see, et tean ainult Uljaste ja Miila küla arengute kohta. Tore on, et valda on juurde tulnud ettevõtjaid ja seega ka uusi töökohti. Piisonifarm on hea kaubamärk, mille järgi teatakse pea üle Eesti, kus asub Rägavere vald. Hästi on ka see, et vallas leidub selliseid tublisid noori mehi, kes mitte ainult ei mõtle toredaid plaane välja, vaid need ka teostavad. Pean silmas külaplatse, Ulvi tiigile kerkivat silda ja saarekese kordategemist, korteri-ühistute moodustamisega muutus Ulvi küla heakord. Ilus on ka vallamaja esine lipuplats. Hea on see, et vallas on kool ja lasteaed, klubi ja kaks raamatukogu, perearst ja hambaravi, hooldekodu. Seega kõik eluks vajalik on kohapeal olemas. Muidugi on halb see, et kõik koolieelikud ei mahu lasteaeda. See tähendab, et vallas on tehtud valesid otsuseid. Tulevikus soovitaksin vallajuhil kuulata eriala inimeste soovitusi ja arvamusi Hea on, et Põlula Kool ja Viru-Kabala raamatukogu on remonditud, kuigi viimane vajaks juurdeehitust, et oleks arengu ruumi. On ju raamatukogu seal ainuke kooskäimise koht. Ka uued raamatud vajad ruumi. Uute riiulite jaoks aga ruum puudub. Ka Ulvi raamatukogu ootab uusi suuremaid ruume, mis ei ole tehtud lähemaks viieks aastaks vaid kindlasti järgmisteks aastakümneteks. Millisena näete valla perspektiive? Meeldiv, rahulik elukeskkond hästi toimiva teenuste infrastruktuuriga linnas tööl käiva elaniku jaoks. Rägavere vald on looduslähedase keskkonnaga väike vald, kus on võimalikud kõik vajalikud teenused: kool, lasteaed, hooldekodu, vabaaja veetmis- ja sportimisvõimalused. Vald välja ei sure! Nii nagu Tallinna linn ei saa kunagi valmis, ei lõpe ka Rägavere valla areng. Arvan, et kõik talud on valla külades taastatud ja leidnud endale elanikud, sest Rägavere valla külad asuvad looduse keskel. Valla terri-tooriumil valitseb heakord nii elamute kui ka tootmishoonete ümber. Valla territooriumil on korras teed, vee- ja kanalisatsioonitrassid on uuendatud. Valla territooriumil tegutsevad nii põllumajandusettevõtted, kuid toimub ka tööstuslik tootmine. Valda on tulnud elama noored ja ettevõtlikud pered. nad rajanud siia oma kodu, sest siin on rahulik ja taskukohane elukeskkond. Valla objektidest. Millisena näete mõisahoone tulevikku? Mõisahoone olgu vallarahva kokku tulemise koht, kus on kaasaegsed võimalused harrastada meelepärast ajaviidet. Mitmeotstarbeline maja, kus oma koht oleks näiteks küladele, kes seda soovivad. Mõisahoone kultuuri- ja spordihoonena: ruumid isetegevus-, käsitööringidele, noortele, raamatu-kogule ja kaaluda võiks spordisaali rajamist. Mõte teha seltsimaja on super, koondada kogu kultuur ja raamatukogu ühte majja. Selleks tuleks aga leida inimene-entusiast, kes hakkaks asjaga tegelema, projekte kirjutama. Riik toetab selliseid projekte kahe käega, tuleb ainult osata küsida. Ega siin võluvitsa ei ole, aga kui on olemas lasteaed, kool, hea elukeskkond ja võib-olla veel midagi, mida praegu ei oskagi öelda siis peaks tekkima ju soov oma elamine meie valda soetada. Aga siin aitaks võib-olla mõttetalgud. Mõisahoone on saanud uue katuse ja seest ja väljast remondituna. Hoones tegutsevad klubi ja raamatukogu, kus on ruumi nii teavikutele kui ka külastajatele. Kohapeal lugemiseks, muusika kuulamisvõimalus, võimalus vaadata videofilme ja DVD-sid. Ruumid on mugavalt sisustatud. Ka teise korruse ruumid on remonditud. Seal on ruumi huviringidele. Ka kolmas korrus võiks olla remonditud ja katusealune välja ehitatud. Siis jaguks ruumi nii noortele kui ka vanadele. Mõisa keldrid on leidnud otstarbe. Endises baariruumis võiks tegutseda väike söökla-kohvik (ilma alkoholita), kus saaks lõunal suppi süüa. Supi võiks valmistada kooli söökla. Aga ülejäänud keldri ruumid võiksid olla sportmängude kohad. Kas Põlula koolil peaks olema spordisaal (maja)? Arvan, et seda peab väga hoolega kaaluma. Kindlasti on vaja sellist hoonet, kuid siis peab õpetama ka teisi valla elanike seda kasutama. Igal maakoolil võiks olla oma võimla, kui ainult leidub rahalist katet ka pärast saali haldamiseks. Ehk oleks suusavallana mõtet ühendada kooli kehalise kasvatuse tunnid Mõedaku spordibaasiga. Mõedakule oleks võimalik saal ehitada praeguste renoveerimist ootavate palliväljakute asemele. Haldamisega poleks ka nii suurt muret, kuna kasutajaid käib ka väljastpoolt valda. Saali kasutust eeskätt kooli ja vallarahva jaoks saaks ju lihtsalt reguleerida kasutusaegade piirangutega (kogemus ühest väikevallast väljaspool maakonda). Valla kõige suuremast külast ja kooli juurest oleks võimalik kohale tulla veel rajamata kergliiklustee kaudu. Lumisel ajal suuskadega, muul ajal jalgsi või rattaga. Paarikilomeetrine matk pole ju kontimurdev. Ka linnalapsed kõnnivad kilomeetri enne, kui staadionile tundi jõuavad. Võiks olla, aga kaaluda tuleks selle

3 Vallavalitsuses algus lk 1 Tunnistati kehtetuks hooldusleping osapoolte lepingu tingimuste mittetäitmise tõttu. Määrati Põlula Kooli atesteerimiskomisjoni valitsuse esindajaks Jüri Landberg. Suleti lasteaed ajutiselt alates 11. juunist kuni 27. augustini seoses renoveerimisega ja suvepuhkustega. Anti ehitusluba vallavalitsusele Ulvi hooldekodu-lasteaiahoone ruumide renoveerimiseks. eraldati reservfondist rahalisi vahendeid: AS Rakvere Haigla kulude osamaksuks krooni; Kiiking Sport OÜ kiikede rent krooni; naiskoorile Ulvi vormiriietuseks Soome- Eesti laulupeol 3010 krooni. 24.juuli Kinnitati juulikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri ja maksti toetust summas 3658 krooni. Anti ehitusluba Hardi Murulale üksikelamu ehitamiseks Uljaste külla. Anti kasutusluba OÜle Jaotusvõrk Aasuvälja TP-2 jaotusvõrgu elektri õhuliinile. Kinnitati maa ostueesõigusega erastamine Toomas Geidikule Ulvi külas Saeveski katastriüksusel tootmismaana. Otsustati sotsiaaltöötaja konkurss lugeda luhtunuks ja tehti volikogule ettepanek ühitada sotsiaaltöötaja ja hooldekodu juhataja ametikoht. Kinnitati korteriomandi seadmine Viru- Kabala külas Papli katastriüksusel asuvate korteriomanike kasuks. suuri ülalpidamiskulusid küttele jne, pluss personali jm kulusid. Kas just maja, aga spordisaal võiks vast kooli juures küll olla. Ja mitte ainult õpilaste kasutada, vaid kogu valla spordihuvilistele. Võiks parem teha spordisaali mõisahoone saali, siis leiaks mõisa-hoone suuremat rakendust, küttekulud on nagunii. Otse loomulikult ja see peaks olema kasutamiseks kogu Rägavere valla rahvale. Küsiksin vastu, et mille taha asi üldse pidama jäi? Enne kohalike omavalitsuste valimisi lubas üks erakond, et kohe-kohe läheb kopp maasse. Valimised läbi ja teema võeti maha. Omavalitsuste probleemiks on inimeste lahkumine mujale. Millega meelitab (meelitaks) Rägavere vald inimesi valda elama asuma? Vallas püsivad need, kelle kodu siin on. Kuid uusi elanikke meelitab eeskätt ikkagi toimiv teenuste süsteem: head võimalused lastehoiuks, kool, vaba aeg, huvitavad tegevused tööst vabal ajal. Kõigil uutel elanikel ei ole ega tule kapsamaad, mida harida. Normaalne sissetulek tähendab elanikule vaba raha vaba aja veetmiseks. Kui siin võimalusi ei ole, ei tule siia ka keegi, sest peale tööle sõitmiseks mõeldud reisi teist korda sama teed linna vaba aega veetma sõita paljud ette võtta ei viitsi. Nii ongi lihtsam elada mõnusas aedlinnas, mitte linnast paarikümne kilomeetri kaugusel. Kool, lasteaed, hooldekodu, seltsimaja koos toimivate kultuuriüritustega, kõigile vallaelanikele kasutamiseks mõeldud spordisaali olemasolu, rahulik elukeskkond - inimesed siis vast ei läheks ära, tuleks ehk noori juurdegi. Eluase linnalähedal maal läheb moodi. Elada on siin ju mõnus ja rahulik. Rägavere vald meelitab elama ilusa loodusega, rahuga, madalamate kinnisvara hindadega. Kõigepealt võimalus kohapeal tööd leida. Selleks peaksid kohapeal olema ausad ja võimekad ettevõtjad, kes suudavad töötajale konkurentsivõimelist palka maksta. Vallavalitsus peaks lahendama hooldekodu ja lasteaia ruumide probleemid. Lasteaiaks ehitatud maja peaks jääma ikka lastele. Kui on lasteaias kohti, tulevad ja jäävad noored pered siia elama. Muidu lahkuvad needki, kes siia on tulnud. Võiks parandada ka ühistranspordi liiklust, et ka laupäeval ja pühapäeval oleks võimalik Rakveresse pääseda. Kõigil siiski pole isiklikku autot. Kindlasti reklaam. Vallal on koduleht, mis tuleks korralikult tööle panna. Kodulehelt peaks saama teavet vabade ja loodavate töökohtade kohta. Müügil olevate majade ja korterite kohta. Seal võiks olla üleval teave bussiliiklusekohta, kaupluse lahtioleku ajad, perearsti vastuvõtu aeg. Teave kodulehel peaks olema uus. Mida tahaksite veel valla ja tema inimeste kohta öelda? Kes tahavad teha, need teevad, kes tahavad leida kõikjalt negatiivsust, need seda ka leiavad. Nii on vist olnud ja ega see ei muutu. Väljastpoolt tulijana olen tähele pannud, et siin on igaüks tegus omaette. Inimestel on kõrge vaimsus ja eneseuhkus. Kui viimast natuke läbi koostöö elutervemaks muuta, liiguvad ka arengumõtted ladusamalt. Näen valda iseseisva haldusüksusena, kus on oma kool, lasteaed, hooldekodu, klubi, raama-tukogu jne. Rägavere peaks olema vald, kus on hea ja rahulik elada ja lapsi kasvatada, kus keskkonda säästev mõtlemine on tava, mitte erand. Vald on väike, aga tubli ja inimesed toredad. Muret tekitab inimeste passiivsus ja kadedus. Kel vähegi paremini läheb või kes midagi teeb, sellele tõmmatakse lihtsalt vesi peale. Kõige suuremad kritiseerijad on need, kes ise midagi ei tee. Tulge välja oma tugitoolidest ja näete, et elu siin on täitsa lahe, eriti veel siis, kui ise käed külge panete. Tore on, et vallas on palju toredaid lapsi, kes käivad Põlula koolis ja kes tahavad peale koolitöö veel midagi muud kah teha. Mis siin salata, koolist jääb inimesele meelde ikka rohkem see, millega peale koolitunde tegeldi. Pool kooli läheb suvel laulupeole ja teine pool on aasta läbi tublisti sportinud. Joonistusvõistlustelt tuleb meile pidevalt auhinnalisi kohti. Meil on tublisid jalgrattureid ja näitlejaid, maakonna parimad kodutütred jne. Ja mis kõige tähtsam, et leidub õpetajaid, kes tahavad peale õpetamise veel ringitööga tegeleda. Väga paljudes koolides selliseid inimesi enam ei leidu. Rägavere vald ei ole ainult Ulvi, vaid 14 küla, kus elavad ja töötavad nii noored kui vanad. Mida kaugemal keskusest, seda aktiivsemalt tegutse-takse. Uljaste, Miila ja Kantküla ja Viru-Kabala. Ka Ulvi küla tegutseb vaikselt ja järjekindlalt. Muidugi on Ulvi valla kõige suurem küla, kuhu jagub tegutsejaid, virisejaid ja lihtsalt pealtvaatajaid. Mina soovin, et Rägavere vallas oleks palju tegutsejaid ja vähem virisejaid. Soovin jõudu tublidele tegutsejatele, et pealtvaatajatest saaksid kaasalööjad ja virisejad mõtleksid enne, kui virisema hakkavad, mida on teinud tema Rägavere valla elu paremaks muutmiseks. Aitäh kõigile vastajaile!

4 Kuidas WiMAX koju saada? Traadita internetiga saate liituda juba täna. Liitumissoovi saab edastada Norby Telecom AS-i klienditeeninduse telefonil Interneti soovijalt küsitakse tema nimi, aadress ja telefoninumber. Peale seda helistab teile Norby tehnik ning lepib kokku aja, millal oleks võimalik kohale tulla. Tehnik paigaldab maja katusele väikesemõõtmelise antenni ja tuppa veelgi pisema siseseadme, millest saab vedada arvutisse internetikaabli või jagada internet õhu kaudu mööda majapidamist kõigile arvutitele. Kuna WiMAX signaali olemasolu ja tugevus majapidamise läheduses sõltub suuresti puudest, objektidest, mis paiknevad maja läheduses, siis enne kliendilepingu sõlmimist peab Norby klienditeenindaja hindama olukorda kliendi asukohas (kõrghaljastuse, ümbritsevate objektide paiknemist), et paigaldusmeeskond oskaks Augusti algul maavalitsuses toimunud maakonna internetiseerimisalasel nõupidamisel andsid traadita internetiteenuse (Wimax) pakkujad Elion Ettevõtted ASi ja Norby Telecom ASi esindajad omavalitsusjuhtidele ülevaate hetkeseisust. Oma tegemisi tutvustas uus teenusepakkuja Eesti Energia Televõrgud AS, kes tuli hiljuti turule mobiilse internetiteenusega KÕU. Maakonnas on aasta jooksul on liitujaid olnud 675 inimese ringis. Praeguseks on tehtud maakonna internetiseerimiseks ettenähtud nn standardlahendused. Probleemiks on aga teenusepakkujatele mitmed maapiirkonnad - Vajangu, Porkuni ja Vistla, Roela, Eisma ja Rägavere vallas Ulvi, mille traadita internetiühendusega varustamine nõuab erilahendusi. Nende rahastamine pidi kava kohaselt tulema teises etapis riigieelarvest. Praegu pole aga rahasid selleks eraldatud. vajadusel valmistuda eritöödeks ja et tellija oleks teadlik nende vajadustest. Liitumistasu arve saadame postiga kolme tööpäeva jooksul alates seadmete paigaldamise päevast. Norby WiMAX interneti püsiühenduse teenus avatakse kolme tööpäeva jooksul alates liitumistasu laekumisest. Norby Telecom AS-i andmeside äriliini juhi Ivo Saluoksa sõnul plaanitakse teha külades mitme majapidamise peale ise erilahendusi, et inimesed ikkagi ühenduse saaksid. Näiteks jagada ühte WiMAX ühendust keskse teleskoopmastiga mitme majapidamise vahel. Norby jaoks on oluline, et kõik soovijad annaksid liitumissoovist teada, siis on teada huviliste hulk ja lihtsam lahenduseni jõuda. See, et küla ühes kohas levi ei ole, ei tähenda veel, et kogu küla on levita. Levita alad fikseerime ja vaatame, mida teha annab, lisas Saluoks. Internetiseerimine ootab riigilt erilahenduste rahastamist Erilahendusteks mõeldud vahendid külmutati ootamaks ära Eesti Energia Televõrkude AS teenuse (Kõu) turuletulek. Praeguseks on selgunud, et uuel teenusel (Kõu) on paljude plusside kõrval siiski ka miinuseid. Näiteks vähendab internetiühenduse kiirust klientide arvu suurenemine masti piirkonnas. Seepärast tuleks erilahenduseks mõeldud rahalised vahendid siiski kasutusse võtta, et katta internetiühendusega vähemalt 95% maakonnast. Uue teenusepakkuja tulek on mõjutanud ka Elion Ettevõtted ASi ja Norby Telecomi Asi teenusega liitumist. Seetõttu on vaja teha turu-uuringud neis piirkondades, kui palju inimesi uue teenusepakkuja kasuks otsustavad. Eilon Ettevõtted AS on ehitanud Lääne- Virumaale juurde oma initsiatiivil juurde väljaspool riigihanget mitu tugijaama, näiteks Rakvere ja Hõbeda tugijaama. WiMAX interneti eelised. WiMAX internet on kvaliteetne ning internetiühendus ei lase end halvast ilmast segada. WiMAX internet on kättesaadav neile, kellel puudub saatjamastiga otsenähtavus. WiMAX internetil on tagatud kindel ühenduskiirus. WiMAX internetiga saab kasutada soodsat telefoniteenust. Paigaldustingimused. Vastuvõtuseadme paigaldamine võtab aega ligikaudu tund. Et paigaldus sujuks plaanipäraselt, peavad olema kliendil täidetud järgmised tingimused: hoone külge kinnitatud või eraldiseisva antennimasti olemasolu. Kõrgus maapinnast vähemalt 5 meetrit. Võimalus vedada kaabel antennimastist toatingimustesse, vastava ava olemasolu hoone välisseinas. Toaseadme paiknemine nii, et vastuvõtja ja toaseadme vahelise võrgukaabli pikkus on kuni 15 meetrit. Hoone katusele pääsemise võimalus, nt redeli olemasolu. Lauri Levo Elion Ettevõtted ASi Lääne-Virumaa piirkonna esindaja Viktor Kruuse sõnul on uue masti ehitamine võimalik juhul, kui ühe masti piirkonnas on vähemalt kümme taotlejat. Tema andmeil oli 6.augusti seisuga Elion Ettevõtetega liitunuid 215 ning ootel taotlusi oli vaid mõni. Norby Telecom ASi esindaja Ivo Saluoks ütles, et nendega oli liitunud 8.augusti seisuga üle saja kliendi, agaramalt Haljala ja Sõmeru vallas. Paljudele soovijatele on tulnud neilgi ära ütelda, kuna standardlahendused paksus metsas asuvatele või kõrgete puude juures asuvatesse majapidamistesse jm põhjustel, mis vajavad erilahendusi, pole sobinud. Ettevõte on ka viivitanud suvel Sõmeru ja Vinni kandis teadlikult, et paigaldada masti otsa äsja turule tulnud uus seade, mille võimsus on vanast neli korda suurem. Siiski sõltub interneti lõplik jõudmine igasse maapiirkonda erilahenduste rahastamisest, mille peavad otsustama riigi IT arengu eest seisvad poliitikud. Hilje Pakkanen Palju õnne koolilõpetajatele! Tuult tiibadesse, Margo Grigorjev, Urmo Karu, Anne-Liis ja Kristi Koppel, Helen Külmäsu, Veronika Lapsina, Anne Perm, Aivi Puhilas, Ranno Rentik, Robert Väljur, Kertu ja Kaisu Külmhallik, Allan Aksiim, Helen Galkan, Triin Treimann, Kristjan Pulk, Birgit Mändlo, Märt Viisu, Ed Treimann, Külliki Valter, Kirsti Sooväli, Helerin Samma, Teet Kajala, Maret Liekis, Martin Nork, Kristiina Valter, Kaarel Kallip, Aivo Elken, Janar Eerik, Ragnar Nauka, Joosep Ulm, Marko Rääk, Liina Tölpt, Liana Bolbukova, Tõnis Tölpt! Eduka koolilõpetamise korral makstakse vallavalitsuse kassast kõigile lõpetajatele 500 krooni lõputunnistuse esitamisel.

5 Kuidas Rägavere rahvas sel suvel laulupeol käis Sel suvel toimus kaks laulupidu - Soome- Eesti laulupidu Poris ja koolinoorte laulupidu Tallinnas, kus osalesid ka meie valla koorid. Poris käis Ulvi segakoor ja Tallinnas Põlula kooli laste-, poiste- ja mudilaskoor. Kuidas segakoor üldse Soome laulupeole sattus? Asi sai alguse sellest, et naiskoorile tuli teade, et on võimalik osaleda Soome-Eesti laulupeol. Kuna naised olid hiljuti ühinenud meesansambliga ja kokku oli saanud segakoor, tuli selline hullumeelne mõte, et miks mitte proovida hoopis segakooriga laulupeole pääseda. Oli ka kahtlejaid, et kas ikka hakkama saame? Aga kus sa muidu tead, kui järele ei proovi. Lääne-Virumaalt julges selle ettevõtmisega ühineda ainult kolm koori: segakoor Viroonia Rakverest, Tapa kammerkoor ja meie. Kui noodid kätte saime, siis tekkis küll kahtlus, et kas ikka hakkama saame. Repertuaar oli ikka paras pähkel, isegi nii kõva pähkel, et mehed väheks ajaks lausa noodid nurka viskasid. Aga peale mõningast moosimist hakkas kõik jälle laabuma. Lõpptulemus - saime hakkama, ehkki ühte Veljo Tormise lugu ei saanud vist keegi isegi peo lõpuks päris selgeks. Eelproovi läbisime edukalt ja oligi laulupeo pilet taskus, tundus kuidagi uskumatu. Pidu iseenesest oli elamus omaette ja tõestas meile, et ka nii saab laulupidu läbi viia. Kuna olime reisi ise kinni maksnud (2000 krooni), tuli buss meile Rakveresse järgi ja sõit võis alata. Kuid Helsingis ootas meid üllatus. Porisse vaja sõita umbes 300 km, aga Rakvere kandi rahvale bussi polnudki. Istusime siis koos Viroonia kooriga oma pampude otsas sadamas ja ootasime tunde, kui lõpuks meid paarikaupa hakati busside peale panama, nii et kõik koos me Porisse ei sõitnudki. Kui öötundide alguseks kõik õnnelikult sihtpunkti olid jõudnud, viidi meid ööbimispaika koolimajasse. Koolimaja hämmastas meid sellega, et klassidel aknaid ei olnudki, oli ainult paar katuseakent. Pumpasime oma kummimadratsid täis ja väsimus võttis oma. Järgmisel päeval oli peo avamine ja proovid. Mis meile, kui laulupeorahvale jällegi väga kummaline tundus. Pidu avati Pori linnavalitsuse ees sõnadega, et hakkame nüüd peoga peale ja laulame selle ja selle laulu. Ei mingeid avasignaale, tuld ega suurt tseremooniat. Eestlased, kes selle kõigega harjunud, olid hämmingus. Proovid toimusid sama stsenaariumi järgi, et tulge nüüd lavale laulame laulud läbi. Minul tekkis küll kahtlus järgmise päeva peo kordamineku suhtes. Pühapäeval oli rongkäik, kus aga omakorda soomlased vaatasid suud lahti tee ääres, kuidas eestlane rongkäiku teha oskab. Kui rongkäik laulupeopaika Arenale jõudis, algas kõik jälle samamoodi, et hakkame nüüd peoga peale. Kõik kooriliigid laulsid oma repertuaari ette, ei mingit lava ega laulukaart, tuld ega emotsioone. Pidu lõppes hümnide laulmisega ja oligi kõik. Ei tänamisi ega eestlaslikku mitteäraminemise tahtmist. Kõik hakkasid oma busse otsima, neid oli umbes 40 ja nad paiknesid väga suurel territooriumil. Kui pooletunnise otsimise peale oma bussi üles leidsime, võiski alata kodutee, koolimajast pakid peale ja Helsingi poole. Et sadamasse jõudsime mitu tundi enne laeva väljumist, siis lihtsalt istusime maas keset ootesaali ja laulsime. Laev väljus täpselt südaööl. Kui öösel kahe paiku Tallinnasse jõudsime, kordus sama stsenaarium: länevirukatel polnud taas bussi. Vihmases Tallinnas kulus enne hea jupp aega, kui meile buss leiti. Hommikul, kui Rakveresse jõudsime olime väsinud, aga siiski õnnelikud. Oli selline uhke tunne, et oleme eestlased ja eestlastele laulupeo korraldamises küll maailmas vastast ei ole! Seda näitas ka 1. juulil toimunud koolinoorte laulupidu, millist mina oma eluajal veel näinud ei olnud. See oli super! Kuidas Põlula kooli lapsed suvel laulupeol käisid Et laulupeole pääsesid ainult parimatest parimad, näitas kontserdi hea tase. Mul on väga hea meel, et nende parimatest parimate hulka kuulusid ka Põlula kooli laste-, poisteja mudilaskoor. Eesti noorte- ja koolikooride tase on tõesti väga kõrge ja kontserdil tulid kõik laulud tõeliselt hästi välja. Ülim hetk oli muidugi Tõnis Mägi Palve, mis ainsa lauluna läks kordamisele. Kogu lauluväljak, see tohutu rahvamass, seisis püsti, lehvisid Eesti lipud ja laval olev koor laulis vapustavalt ja pisarad aina voolasid. Seda on sõnades raske kirjeldada. Mis tunne oli nende noorte südames, kes laulsid? Praegugi sellele mõeldes tuleb klimp kurku. Ja minu 33-aastase laulupeostaa i ajal ei ole noortepeol veel nii hästi esitatud Gustav Ernesaksa laulu Mu isamaa on minu arm. See näitab, et ei ole meie noorsugu kõik veel hukas, need on lapsed, kelle peale võib kindel olla. Käisime vaatamas ka tantsupeokontserti, mida võib kirjeldada ka ainult ülivõrdes. Arvan, et Põlula lastele jäi laulupeolkäigust küll kustumatu mälestus. Minu eluajal ei ole nii pealtvaatajaterohket laulupidu küll varem olnud. Aitäh teile lapsed selle ilusa peo eest! Selliste hetkede nimel tasub seda tööd teha. Lood pani kirja Merje Kallip ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ! Õnnitleme! Laps on kauneim kink, mida elu saab iil anda MIHKEL PUUSIK - 7.mail Enelin Suutre ja Peep Puusik perre Nurkse külas ROXANA TSEBOTARJOVA - 27.juulil Oksana Rubljova ja Raimond Tšebotarjovi perre Mõedaka külas

6 RÄSo mängud peetud ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ! Palju õnne! Palju õnne hällipäevaks! Et kodukoldes tuli põleks, et soojust elus palju oleks, Et kauneid hetki elus veelgi ja roose leiduks eluteelgi! Juunikuus: 90 Meeta Saare, 81 Aleksandra Juhanson, 80 Maria Dmitrijeva, 75 Vilma Kivioja, Erna-Vilhelmine Rentik, 65 Leo Järvis, Hants Poopuu, 60 Tõnu Tarto, 55 Olev Kuldma. Juulikuus: 88 Leonhard Vahi, 82 Vambola Andre, 80 - Hilja Eglit, 75 Malle Laud, 65 Arvo Jaakson, 55 - Koidula Papp, 50 Zarah Davõdov, Krista Vällmann. Augustikuus: 89 Leida Aster, 82 Hilja-Marie Lepik, 75 Marta Andre, 70 Elgi Noorlind, Valve Noormägi, 65 Laine Luige, 60 Udo Kelk, 50 Väino Arm, Margus Mäekivi, Peeter Trutsi Rägavere ja Sonda valla ühised mängud peeti 11. augustil Uljaste Linnamäel. Ilm oli imeilus ja tänu sellele kulges ka kogu üritus kenasti, sest mis siin salata, väliürituste kordaminek sõltub ikka suuresti ilmast. Mängud avati lippude heiskamise, hümni, vallavolikogu esimeeste ja vallavanemate saatel. Samal ajal seadsid oma töötoad üles Rägavere sepp Aado Tõevere, kelle juures sai ehtsat rauda taguda, ja Sonda hakkajad naised, kes õpetasid kauneid vahaküünlaid valmistama. Kohale jõudnud Pipi hakkas kohe lastega tegelema. Kahju ainult, et lapsi nii vähe oli, enamik oli kohale jõudes kohe Uljaste järve ujuma läinud. Esimesena asusid mõõtu võtma VIPide kolmeliikmelised võistkonnad. Tooreste munade viskamine ja kinnipüüdmine, tühjadel autokummidel turnimine ning torudes pallide veeretamine nõudsid parasjagu osavust ja meeskonnatööd. Sellest võistlusest väljusid võitjatena Rägavere VIPid. Ümber Linnamäe toimunud lastejooksudes oli võistlejaid vähevõitu, sest olid lapsed ikka järves, kuid parimad olid kohal. Kõiki võistlejaid ootas magus suutäis, võitjaid diplom ja auhinnad. Tulemused: kuni 7-a, 316 m: 1. Maarja Pehk, 1.31, 2.Andero Eiche, 1.33, 3. An elika Bi ilja 2.01, kõik Sondast. 8-11a P, 586 m: 1.Ranner Alloja 2.13, Sonda. 2.Siim Videvik, 2.18, Rägavere. 3.Genrih Vähk 2.25, Sonda. 8-11a T 586 m: 1.Gerda Salk 2.10, Sonda, 2.Miina Part, 2.50 Rägavere. 3.Annett Timmer 2.56 Sonda. 1213a P, 586 m: 1.Verner Koppel 2.01, Rägavere. 2.Taavi Adamson 2.17, Sonda. 3.Mehis Rebane 2.27, Rägavere. 1415a P 902 m: 1.Mikk Ulm 4.00, Rägavere. 2.Mihkel Ulm 4,01, Rägavere a T, 902 m: 1.Annemarie Randosevskaja, a T 1172 m: 1.Mari-Liis Rääk 5.00, Rägavere. Võrkpallis võistlesid Sonda ja Uljaste küla võistkond. Võitjapunktid sai siit Sonda ja Rägavere jäi üldse ilma punktita. Kuhu jäi Rägavere võrkpallivõistkond? Edasi läks põnevaks, sest algas kauaoodatud koduõlle degusteerimine. Parima koduõlle oli sel aastal valmistanud Riho Koppel Rägaverest. Vahepalaks pakkusid silmailu Rägavere tantsijad, Sonda lauljad ning kõhutantsijad Tallinnast, lapsi rõõmustas batuut. Maitsva lõunasupi olid valmistanud Mõedaku suusabaasi kokad ja seda võis süüa niipalju kui kõhtu mahtus. Perevõistlusel osalenud neljast perest väljus võitjana perek. Alloja Sondast. Meestevõistluse võitsid Sonda mehed ja individuaalselt Ants Räis Sondast. Naistevõistluse võitsid Rägavere naised, individuaalselt hularõnga keerutamise Anne Kaasik Rägaverest ning mustrijoonistamise Anne Sondast. Jäi veel ainult köietõmbamine. See jäi kokkuvõttes valdade vahel viiki, sest lastetõmbe võitis Sonda, meeste- ja naistetõmbed Rägavere ja pooletonni tõmbe (kummaski võistkonnas 500 kg jagu inimesi) Sonda. Kui lõpuks punktid kokku loeti, selgus, et Rägavere on mõne punniga Sondat edestanud ja võitjakarika võttis vastu Rägavere vallavanem Jüri Landberg. Jagati veel auhindu ja tänukirju ning päevale võis joone alla tõmmata. Oli ilus päev, aga pisut pikale venis, arvasid osalejad. Järgmine kord võiks päev hiljem alata ning muttidele võiks olla kepikõnd ümber mäe, arvas üks rõõmsameelne proua. Korraldajad püüavad kahe aasta pärast ettepanekuid arvesse võtta. Korraldajate meelest oleks rahvast võinud rohkem olla. Aga eks ilus rannailm ja mitmed teised sel päeval toimunud üritused tegid oma töö. Õhtut jäi lõpetama ansambel, mille saatel kohalolnud rahvas tantsu keerutas. Suur tänu kõikidele korraldajatele ja kohtume kahe aasta pärast.

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Juunikuu Oma Leht 2007.p65

Juunikuu Oma Leht 2007.p65 TAHKURANNA VALLA AJALEHT JUUNI 2007 NR. 118 Valla väikelapsepäev Tahkuranna vallas on toredaks traditsiooniks kujunenud kaks korda aastas emadepäeva ja isadepäeva paiku tähistada väikelapsepäeva, kuhu

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas 3229 punktiga 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Karlis Kütt 2845 punktiga 2. koha Jäneda Kooli 1. klassi õpilane Harri Saareoks

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Microsoft Word - Kinnisvara. Elukoht.doc

Microsoft Word - Kinnisvara. Elukoht.doc 1 Arutle pinginaabriga järgmistel teemadel. Kirjuta naabri vastused üles. Kus sa elad? Missuguses majas sa elad? Kirjelda oma praeguse elukoha plusse ja miinuseid. Kas sa eelistaksid elada maal või linnas?

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem