NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Other languages

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Other languages"

Väljavõte

1 GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions Other languages

2 NB, NBG, TP, TPD Table of contents English (GB) Installation and operating instructions Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Paigaldus- ja kasutusjuhend Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Hrvatski (HR) Montažne i pogonske upute Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Italiano (IT) Istruzioni di installazione e funzionamento Lietuviškai (LT) Įrengimo ir naudojimo instrukcija Latviešu (LV) Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Português (PT) Instruções de instalação e funcionamento

3 NB, NBG, TP, TPD Română (RO) Instrucţiuni de instalare şi utilizare Srpski (RS) Uputstvo za instalaciju i rad Русский (RU) Руководство по монтажу и эксплуатации Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu Українська (UA) Інструкції з монтажу та експлуатації Қазақша (KZ) Орнату және пайдалану нұсқаулықтары العربي ة (AR) تعليم ات التركي ب و التش غيل Appendix Table of contents 3

4 Paigaldus- ja kasutusjuhend Tõlge ingliskeelsest originaalist Käesolevas paigaldus- ja kasutusjuhendis kirjeldatakse ATEX-i heakskiiduga Grundfos NB, NBG, TP ja TPD pumpasid ning NB ja NBG paljasvõlliga pumpasid. Osades 1-5 on toodud toote ohutuks lahtipakkimiseks, paigaldamiseks ja käivitamiseks vajalik informatsioon. Osades 6-8 on toodud oluline teave toote tõrkeotsingu ja kasutuselt kõrvaldamise kohta. SISUKORD Lk 1. Üldinfo Selles dokumendis kasutatavad sümbolid Asjakohane paigaldus- ja kasutusjuhend Toote tutvustus NB, NBG paljasvõlliga pumbad Ettenähtud kasutusala Pumbatavad vedelikud Plahvatuskaitse dokumentatsioon Identifitseerimine ATEX-i heakskiidud Paigaldusnõuded Asukoht Kaitseklapiga möödaviik Elektriühendus Pumbakorpuse maandus Pumba käikurakendamine Enne ATEX-i poolt sertifitseeritud pumba käivitamist Mittesüttivad vedelikud Kergestisüttivad vedelikud Pöörlemissuuna kontrollimine Toote hooldamine Tehnilised andmed Töötingimused Toote utiliseerimine Üldinfo Enne toote paigaldamist lugege seda dokumenti. Paigaldamine ja kasutamine peavad vastama kohalikele eeskirjadele ja hea tava nõuetele. See täiendav paigaldus- ja kasutusjuhend kehtib ATEX-i heakskiiduga Grundfos NB, NBG, TP ja TPD pumpade ning NB ja NBG paljasvõlliga pumpade kohta. Need pumbad on kooskõlas ATEX-i direktiiviga 2014/34/EÜ. 1.1 Selles dokumendis kasutatavad sümbolid OHT Näitab ohuolukorda, mille mitte vältimise korral võib see põhjustada surma või tõsiseid vigastusi. HOIATUS Näitab ohuolukorda, mille mitte vältimise korral võib see põhjustada surma või tõsiseid vigastusi. ETTEVAATUST Näitab ohuolukorda, mille mitte vältimise korral võib see põhjustada kergemaid või keskmiseid vigastusi. 45

5 Teksti kolm ohu sümbolit OHT, HOIATUS ja ETTEVAATUST on üles ehitatud järgmiselt: MÄRKSÕNA Ohu kirjeldus Hoiatuse eiramise tagajärjed. - Tegevus, et vältida ohtu. Sinine või hall ring koos valge graafilise sümboliga näitab, et teatud meetmed tuleb kasutusele võtta vältimaks ohtu. 2. Toote tutvustus 2.1 NB, NBG paljasvõlliga pumbad Sarnaselt ATEX-i nõuetele vastavatele NB, NBG pumpadele on ka ATEX-i nõuetele vastavad NB, NBG vabavõllipumbad varustatud ATEX-märgiga. Vt ptk 2.5 Identifitseerimine. 1.2 Asjakohane paigaldus- ja kasutusjuhendjaotises nimetatud paigaldus- ja kasutusjuhend kehtib ka ATEX-i nõuetele vastavate NB, NBG vabavõllipumpade kohta. Punane või hall ring koos diagonaalse joonega, võib-olla koos musta graafilise sümboliga, keelab teatud tegevuse või selle lõpetamise. Neist juhisetest mittekinnipidamine võib põhjustada seadmete mittetöötamise. Tööd lihtsustavad vihjed ja nõuanded. 1.2 Asjakohane paigaldus- ja kasutusjuhend Lisaks sellele juhendile lugege ka kõiki pumbaga kaasasolevaid paigaldus- ja kasutusjuhendeid. NB, NBG tootenumber: TP, TPD tootenumber: TP tootenumber: Ettenähtud kasutusala Pumbad on ette nähtud kasutamiseks piirkondades või tsoonides, mis on klassifitseeritud vastavalt direktiivile 2014/34/EÜ. Kahtluse korral vaadake järele ülalnimetatud direktiividest või pöörduge Grundfosi poole. Pumpasid tohib kasutada ainult "põhirakenduse andmelehel" toodud spetsifikatsiooni piires. 2.3 Pumbatavad vedelikud Pump sobib vedelatele, puhastele, madala viskoossusega vedelikele, mis ei sisalda tahkeid osiseid, kiude või mineraalõlisid. 2.4 Plahvatuskaitse dokumentatsioon NB, NBG, TP, TPD pumba ja kõigi seireseadmete kombinatsioon peab olema kirjeldatud plahvatuskindluse dokumendis vastavalt direktiivile 2014/34/EÜ. Vastutus lasub paigaldajal või omanikul. 46

6 2.5 Identifitseerimine ATEX-iga seotud asendid pumba andmeplaadil: Andmesilt Pumbapea küljes olev andmesilt esitab järgmisi üksikasju: standardpumba andmed ATEX-i märgi andmed, pos. 1 ja 2. Type MEI 0.70 p 76.5 % DK-8850 Bjerringbro,Denmark NBG /150AAF2BESBQQEMW1 Model P n 2920 min -1 Q 77.3 m 3 /h H 25.7 m II 2G Ex h IIC T4 T3 Gb Tech. file X p/t 16/120 bar/ C MAX Made in Hungary Joonis ATEX-i nõuetele vastava NBG pumba andmesilt Type MEI 0.70 p 79.3 % DK-8850 Bjerringbro,Denmark TP /2 A-F-A-BQQERW1 Model P n 2950 min -1 Q 132 m 3 /h H 59.7 m II 2G Ex h IIIC 125 C Db Tech. file X p/t 16/120 bar/ C MAX Made in Hungary 1 2 Joonis 2 ATEX-i nõuetele vastava TP pumba andmeplaat ATEX-tähistuse andmed viitavad ainult pumbaosale, sealhulgas ühendusdetailile. Mootoril on eraldi andmesilt TM TM Pos. Kirjeldus 1 ATEX tähistus II Seadmerühm 2, 3 Seadme kategooria G D Ex h II C IIIC T4...T3 T125 C Keskkond: Gaas või aurud Tuleohtlik tolm Plahvatuskaitse Kaitse tüüp Keskkonnarühm: Gaas või aurud Tuleohtlik tolm Maksimaalne pinnatemperatuur vastavalt standardile Temperatuurivahemik või konkreetne temperatuur. Gb EPL Db (Seadme kaitsetase) 2 Tehnilise toimiku number X DEKRA-s hoitava tehnilise toimiku number. Täht X näitab, et seadmete ohutuks kasutamiseks on vajalikud eritingimused. Tingimused on käesolevas dokumendis välja toodud. 47

7 2.6 ATEX-i heakskiidud ATEX-i kategooriate kasutusala NB, NBG, TP, TPD pumpade puhul Direktiiv ATEX-i heakskiiduga NB, NBG, TP, TPD pumbad Seadmerühm I II Seadme kategooria M /34/EÜ Keskkond 1 2 G D G D G D EPL (Seadme Ma Mb Ga Da Gb Db Gc Dc kaitsetase) 1999/92/EÜ Ala Pumbad Puudub NB, NBG, TP, TPD Mootorid Puudub II 2G Ex eb IIC T3 Gb II 2G Ex db IIC T4 Gb II 2G Ex db eb IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T125 C Db II 3G Ex ec IIC T3 Gc II 3D Ex tc IIIC T125 C Dc Seoseid rühmade, kategooriate ja tsoonide vahel on selgitatud direktiivis 2014/34/EÜ. Arvestage, et see direktiiv sisaldab minimaalseid nõudeid. Mõnes EL-i riigis võivad seetõttu olla rangemad kohalikud eeskirjad. Kasutaja või paigaldaja on alati vastutav kontrollimise eest, et pumba rühm ja kategooria vastaks paigalduskoha tsooni klassifikatsioonile. 48

8 3. Paigaldusnõuded 3.2 Kaitseklapiga möödaviik 3.1 Asukoht Horisontaalne või vertikaalne paigaldus NB, NBG TM ETTEVAATUST Ülekuumenemine Väikese või keskmise astme vigastus - Pump ei tohi töötada suletud väljalaskeventiili või suletud sulgeelemendi vastu, sest see võib põhjustada ülekuumenemist. Paigaldage kaitseklapiga möödaviik. Järgige minimaalset vooluhulka. Vt ptk 1.2 Asjakohane paigaldus- ja kasutusjuhend. Joonis 3 TP, TPD NB, NBG pumbad 4. Elektriühendus 4.1 Pumbakorpuse maandus OHT Joonis 4 TP ja TPD pumba paigaldamine mootori suurusega alla 11 kw TM Elektrilöök Surm või tõsised vigastused - Pumbakorpus peab olema maandatud. OHT Süttimine plahvatusohtlikus keskkonnas Surm või tõsised vigastused - Pumba korpus peab olema maandatud. Eemaldage maanduspunktist kate, et tagada nõuetekohane maandusühendus. TM Joonis 5 TP ja TPD pumba paigaldamine mootori suurusega 11 kw ja üle selle Kaevu paigaldamine HOIATUS Plahvatusohtlike gaaside kogunemine võllitihendi lekke tõttu Surm või tõsised vigastused - Tagage piisav ventilatsioon pumba ümber, kui pump on paigaldatud kaevu. Minimaalne nõutav õhuvahetus on 1,5 korda tunnis. TM TM Joonis 6 Pumbakorpuse maanduspunkt Pöördemoment: 80 ± 16 Nm. 49

9 5. Pumba käikurakendamine HOIATUS Kuivalt töötamine Surm või tõsised vigastused - Veenduge, et pump on töötamise ajal täidetud pumbatava vedelikuga. Andmeplaadi kood on toodud standardpumba paigaldus- ja kasutusjuhendis. 4. Veenduge, et maksimaalne kiirus pumba andmesildil vastab mootori kiirusele ja et pumpa ei kasutata sagedusel üle 60 Hz. 5. Veenduge, et pump on vedelikuga täidetud ja õhustatud. 5.1 Enne ATEX-i poolt sertifitseeritud pumba käivitamist Järgige rangelt alljärgnevat kontrollnimekirja. 1. Võrrelge tarnitud pumpa ja mootorit tellimusega. Kontrollige, kas pumba ja mootori seadme kaitsetase vastab tellimusele. Kui mootori ja pumba seadme kaitsetasemed on erinevad või mootori klass erineb pumba klassist, kehtib alljärgnev: Kehtib seadme kaitsetase, mis määrab minimaalse kaitsetaseme. Näide: Mootori seadme kaitsetase on Gc ja pumba seadme kaitsetase on Gb. Kehtib Gc. Kehtib temperatuuriklass, mis määrab kõrgema temperatuuri. Näide 1: Mootori temperatuuriklass on T4 (135 C) ja pumba temperatuuriklass on T3 (200 C). Kehtib T3 (200 C). Näide 2: Mootori temperatuuriklass on T3 (200 C) ja pumba temperatuuriklass on T4...T3. Kehtib T3 (200 C). 2. Veenduge, et pumbatav vedelik ja selle töötemperatuur vastavad "põhirakenduse andmelehel" toodule. 3. Kontrollige võllitihendi ja pumba kummiosade vastavust tellimusele. Vaadake andmesilti. Joonis 9 Õhustuskruvide asukoht 6. Kontrollige, kas võll pöörleb vabalt. Tööratta ja pumbakorpuse vahel ei tohi olla mehaanilist kontakti. 7. Kontrollige pöörlemissuunda. Õige pöörlemissuund on märgitud nooltega ventilaatori kaanel või pumba korpusel. 8. Veenduge, et enne käivitamist ja töötamise ajal pump ei lekiks ja et ei oleks töötõrkeid. 9. Pumpa peab uuesti õhustama järgmistel juhtudel: pump on mingiks ajavahemikuks peatatud. pumpa on kogunenud õhk või gaas. TM TM Joonis 7 NB, NBG pumpade kummiosade koodi näide andmesildil TP /4 A-F-B - QQE TM Joonis 8 TP pumpade kummiosade koodi näide andmesildil 50

10 5.2 Mittesüttivad vedelikud EPL Gb/Db (kategooria 2G/D) Kui kasutaja ei suuda tagada, et pump oleks töötamise ajal täidetud pumbatava vedelikuga, on vajalik asjakohane seire, nt kuivkäigukaitse, et töötõrke korral pump seisata. EPL Gc/Dc (kategooria 3G/D) Täiendav seire ei ole vajalik. 5.3 Kergestisüttivad vedelikud EPL Gb/Db, Gc/Dc Kui kasutaja ei suuda tagada, et pump oleks töötamise ajal täidetud pumbatava vedelikuga, on vajalik asjakohane seire, nt kuivkäigukaitse, et töötõrke korral pump seisata. Samuti on vajalik piisav ventilatsioon pumba ümber. Normaalselt töötava võllitihendi lekkehulk on alla 36 ml iga 24 töötunni kohta. Minimaalne nõutav õhuvahetus on 1,5 korda tunnis. ETTEVAATUST Tuleohtlik materjal Väikese või keskmise astme vigastus - Paigaldaja või omanik on kohustatud kontrollima kuivkäigukaitse töötamist, nt kaitse- või loputusvedeliku vooluhulka, tihendusrõhku ja temperatuuri. Lekke suurenemine võib anda märku võllitihendi rikkest. Mõne vedelikutüübi puhul ei ole leke aurustumise tõttu nähtav. 5.4 Pöörlemissuuna kontrollimine Ärge kunagi käivitage - isegi mitte lühikeseks ajaks - pöörlemissuuna kontrollimiseks pumpa, välja arvatud juhul, kui pump on vedelikuga täidetud. See on vajalik temperatuuri tõusmise vältimiseks, mis tekib pöörlevate ja paigalseisvate osade kokkupuutel, ja võllitihendi kaitsmiseks kuivkäigu eest. 6. Toote hooldamine Pumpa saab hooldada pumba paigalduskohas. Pumpa ei ole vaja saata ATEX-i volitatud töökotta. Järgige rangelt alljärgnevat kontrollnimekirja. Kontrollnimekirjast ülimuslikumad on võimalikud kohalikud hooldusajakavad. 1. Kontrollige iga päev, et võllitihend töötab korralikult. 2. Mis tahes paigaldatud reservpumba peab korra nädalas sisse lülitama, et hoida see töökorras. 3. Kliendil on alljärgnevad kohustused: Otsustage, kas kasutate sädemeid mittetekitavaid tööriistu või seiskate süsteemi hoolduse ajaks. Tuleohtliku tolmuga paigaldiste pumbapindade jaoks töötage välja puhastusskeem. 4. Kui puhastate pumpa tuleohtliku tolmuga tingimustes, eemaldage kindlasti võllikaitse ja puhastage võlli õõnsust. Joonis 10 Eemaldage võllikaitse 5. Pumba perioodilise hoolduse või ülevaatuse ajal kontrollige rõngastihendeid pragunemise, elastsuse ja püsideformatsioonide suhtes. Vajaduse korral vahetage rõngastihendid välja. 6. Kõigi kinnitusvahendite pöördemomendid on toodud NB, NBG ja TP, TPD toodete hooldusjuhendites. TM TM

11 7. Tehnilised andmed 7.1 Töötingimused Vedeliku temperatuur Vedeliku maksimaalne temperatuur sõltub kliendi poolt määratud temperatuuriklassist ja võllitihendist. Maksimaalne Temperatuuriklass pinnatemperatuur [ C] T1 450 T2 300 T3 200 T4 135 T5 100 T6 85 Alloleval pildil on näidatud pumba maksimaalne pinnatemperatuur, mis tuleneb maksimaalsest vedeliku temperatuurist ja temperatuuri tõusust võllitihendis. Pumba maksimaalne pinnatemperatuur Temperatuuri tõus võllitihendis (Grundfosi poolt arvutatud) Maksimaalne vedeliku temperatuur TM Ärge ületage pumbaga kaasasoleval põhiandmete lehel toodud vedeliku maksimaalset temperatuuri ega pumbake mingit muud tüüpi vedelikku. Grundfosi garantii ei kata kahjustusi, mis tekivad selle hoiatuse eiramisel. Kui põhiandmete leht on kadunud, võtke vedeliku maksimaalse temperatuuri kohta informatsiooni saamiseks ühendust Grundfosiga. Kui pumpa peab käitama vedeliku temperatuuril, mis on kõrgem teabelehel nimetatust, või teistsuguse vedelikuga, võtke ühendust Grundfosiga Ümbritseva keskkonna temperatuur Temperatuur on ümbritseva keskkonna osas piiratud vahemikuga -20 kuni +60 C. 8. Toote utiliseerimine Käesolev toode või selle osad tuleb utiliseerida keskkonnasõbralikul viisil: 1. Kasutage kohaliku avaliku või erasektori jäätmekogumisteenust. 2. Kui see pole võimalik, võtke ühendust lähima Grundfosi esinduse või hooldusfirmaga. Läbikriipsutatud prügikasti sümbol pumbal tähendab, et see tuleb ära visata olmejäätmetest eraldi. Kui sellise sümboliga toode jõuab oma kasutusea lõpule, siis viige see kohaliku jäätmekäitlusettevõtte poolt määratud kogumispunkti. Selliste toodete eraldi kogumine ja ringlussevõtt kaitseb keskkonda ja inimeste tervist. Joonis 11 Maksimaalse pinnatemperatuuri arvutamine Pumba maksimaalne pinnatemperatuur peab olema vähemalt 5 C madalam kliendi poolt määratud temperatuuriklassi maksimaalsest pinnatemperatuurist. Vedeliku maksimaalne temperatuur ja kliendi poolt määratud temperatuuriklass on toodud pumbaga kaasas oleval teabelehel. Vaadake näidet käesoleva dokumendi lõpus. Grundfosil on olemas koopia ja selle leiab üles pumba andmeplaadil oleva tootenumbri ja seerianumbrite järgi. Model B P TM Joonis 12 Mudel, tootenumber, tootmiskoht, - nädal ja -aasta ning seerianumber 52

12 Appendix 1 Example of key application data sheet Dear customer, please fill in the following questionnaire in cooperation with a Grundfos representative. This will help to ensure that Grundfos supplies you with a pump solution adapted to meet exactly your needs in terms of pump type, pump materials, shaft seal arrangement, shaft seal type, elastomers and accessories. Customer information Appendix Company name: Customer number: Phone number: Fax number: address: Project title: Reference number: Customer contact: Quotation made by: Company name: Prepared by: Phone number: Date: Page 1 of Fax number: address: Quotation number; Operating conditions Pumped liquid Type of liquid: Water Chemical composition (if available): Distilled/demineralised water Yes No Conductivity of distilled/ demineralised water [μs/cm] Minimum liquid temperature: [ C] Maximum liquid temperature: 110 [ C] Vapour pressure of liquid: [bar] Liquid concentration: % Liquid ph value: Liquid viscosity: Dynamic viscosity: [cp] = [mpa s] Kinematic viscosity: [cst] = [mm 2 /s] Liquid density: [kg/m 3 ] Specific heat capacity of liquid: [kj/(kg K)] Air/gas in liquid? Yes X No Solids in liquid? X Yes No Contents of solids in liquid (if available): % of mass Additives in liquid? X Yes No Does the liquid crystallise? Yes No X When does crystallisation happen? 235

13 Appendix Does the liquid get sticky when volatiles evaporate from the pumped liquid? Yes No Description of 'sticky' circumstances: Is the liquid hazardous/poisonous? Yes No Special measures to be taken into account when dealing with this hazardous/poisonous liquid: Pay attention to that air may build up - especially at stand stills, and make appropriate monitoring to avoid dry running. Special measures for handling this liquid: CIP liquid (cleaning in place) Type of liquid: Chemical composition (if available): Liquid Temperature during operation: [ C] Maximum liquid temperature: [ C] Vapour pressure of liquid: [bar] Liquid concentration: % Liquid ph value: Pump sizing Main duty point Q: [m 3 /h] H: [m] Max. duty point Q: [m 3 /h] H: [m] Min. duty point Q: [m 3 /h] H: [m] Ambient operating conditions Ambient temperature: Altitude above sea level: [ C] [m] Pressure Minimum inlet pressure: [bar] Maximum inlet pressure: [bar] Discharge pressure (inlet pressure + head): [bar] ATEX marking Required marking of the pump Customer's equipment group (e.g.: II): II Customer's equipment category (e.g.: 2, 3) 2 Gas (G) and/or dust (D) Gas (G) X Dust (D) Gas and dust (G/D) 236

14 Required marking of the motor Protection type (e.g.: d, de, e, na) e Maximum experimental safe gap (e.g.: B, C) Temperature class - gas (e.g.: T3, T4, T5) T4 Temperature class - dust (e.g.: 125 C) [ C] Appendix Description/sketch Detailed description of ATEX application (attach a drawing if possible) ATEX certificate required Yes X No Frequency converter Frequency converter option wanted? Control parameter: Detailed description of requirements: (attach a drawing if possible) Yes No X Pressure Temperature Flow Other System information Please provide us with some information about your system and maybe a simple sketch. This will give us hints as to whether you need accessories or monitoring equipment, or whether you already have a suitable system which makes it unnecessary to attach any further equipment. 237

15 Grundfos companies Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: Факс: Bosnia and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 10F The Hub, No. 33 Suhong Road Minhang District Shanghai PRC Phone: Telefax: COLOMBIA GRUNDFOS Colombia S.A.S. Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero Chico, Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A. Cota, Cundinamarca Phone: +57(1) Telefax: +57(1) Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Trukkikuja 1 FI Vantaa Phone: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Tópark u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT. GRUNDFOS POMPA Graha Intirub Lt. 2 & 3 Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, Jakarta Timur ID-Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K , Shin-Miyakoda, Kita-ku, Hamamatsu Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax:

16 Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania Grundfos Pompe România SRL S-PARK BUSINESS CENTER, Clădirea A2, etaj 2, Str. Tipografilor, Nr , Sector 1, Cod , Bucuresti, Romania, Tel: Russia ООО Грундфос Россия ул. Школьная, Москва, RU , Russia Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o. Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana Phone: +386 (0) Telefax: +386 (0) South Africa Grundfos (PTY) Ltd. 16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate 1609 Germiston, Johannesburg Tel.: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 9300 Loiret Blvd. Lenexa, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfos companies

17 ECM: Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and be think innovate are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved Grundfos Holding A/S, all rights reserved.

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only])

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only]) Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse edendamine RaM ja SoM 02.12.2015 Senine protsess Pensionisüsteemi eesmärkide ülevaatamine Suures osas analüüsitud, kuid osad sihttasemed vajavad veel täpsustamist.

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TARTU ETTEVÕTJATE INFOPÄEV ERNI KASK KALLE PAAS 13. veebruar 2018 Mis on Euroopa kultuuripealinn? 1985: Athens (Greece) 1986: Florence (Italy) 1987: Amsterdam (Netherlands) 1988: West-Berlin (Germany)

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - i08_605.etw

Microsoft Word - i08_605.etw IP/08/605 Brüssel, 18. aprill 2008 Komisjoni IKT eduaruanne: rohkem kui 2 miljonit eurooplast kasutab igapäevaselt Internetti Üle poolte eurooplaste on nüüd igapäevased Interneti-kasutajad, neist 80 %

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 KEEVITAMINE JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevitusasendid Welding and allied processes Welding positions EESTI STANDARDI

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

E-ARVETE SAATMISE JUHEND TARNIJATELE 1 (11) TARNIJATE KOMPLEKT KUIDAS SAATA E-ARVEID TEENUSEPAKKUJA KAUDU NOVEMBER 2018 Tarnijad järgivad tarnijate ko

E-ARVETE SAATMISE JUHEND TARNIJATELE 1 (11) TARNIJATE KOMPLEKT KUIDAS SAATA E-ARVEID TEENUSEPAKKUJA KAUDU NOVEMBER 2018 Tarnijad järgivad tarnijate ko E-ARVETE SAATISE JUHEND TARNIJATELE 1 (11) TARNIJATE KOPLEKT KUIDAS SAATA E-ARVEID TEENUSEPAKKUJA KAUDU NOVEBER 2018 Tarnijad järgivad tarnijate komplekti. KONE täiustab ostmise-maksmise tsüklit ja protsessi

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2016 RIPPFASSAADID Terminoloogia Curtain walling Terminology EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on Euroopa

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: märts 2011 TEEDE TALIHOOLDESEADMED Teeilmajaamade infosüsteemid Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad Winter maintenance

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

MN-4700E-4800E-ATEX-IOM-GEA19513A_FR

MN-4700E-4800E-ATEX-IOM-GEA19513A_FR Masoneilan* 4700E/4800E Elektropneumaatilised positsioneerijad ATEX-i kasutusjuhend (redaktsioon A) BHGE andmeklass: avalik NEED JUHISED ANNAVAD KLIENDILE/KÄITAJALE OLULIST PROJEKTISPETSIIFILIST TEAVET,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Signe Ratso 17nov2011 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Signe Ratso 17nov2011 [Compatibility Mode] EL strateegilised huvid Aasias ja kaubanduspoliitika roll Signe Ratso Euroopa Komisjon, kaubanduse peadirektoraat Teemad Kaubanduse osa EL majanduses Aasia riikide roll EL kaubavahetuses täna ja homme

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Triin Roosalum ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Triin Roosalum ppt [Compatibility Mode] Triin Roosalu Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut Tallinna Ülikool Täiskasvanute tee tasemeõppesse ja kuidas seda siluda: kogemused Euroopast Täiskasvanuhariduse teabepäev Tallinnas 15.11.11

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2015 Jõustunud Eesti standardina: november 2015 TÕLKETEENUSED Nõuded tõlketeenusele Translation Services Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - lnheestis.ppt

Microsoft PowerPoint - lnheestis.ppt Lindude nakkushaigustealane olukord Eestis Arvo Viltrop Kuidas mõõta epizootilist olukorda? Haiguse esinemissageduse näitajad (samuti suremuse ja infitseerituse näitajad) Absoluutarvud, Proportsioonid,

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem