MUUDATUSETTEPANEKUD III OSA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MUUDATUSETTEPANEKUD III OSA"

Väljavõte

1 EUROOPA PARLAMENT Transpordi- ja turismikomisjon /0294(COD) MUUDATUSTEPANEKUD III OSA Raporti projekt Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug (PE v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta (COM(2011)0650 C7-0375/ /0294(COD)) AM\ doc PE v01-00 Ühinenud mitmekesisuses

2 AM_Com_LegReport PE v /120 AM\ doc

3 765 Erik Bánki, Ádám Kósa I lisa Vol 02/33 lisada raudteepõhivõrku raudteelõigud Győr-Pápa-Celldömölk ja Zalaszentiván- Nagykanizsa-Murakeresztúr Or. hu Läänemere ja Aadria mere vahel asuva ja viit liikmesriiki (S, PL, SZ, SK, HU) läbiva erakordselt tiheda liiklusega põhja-lõunasuunalise transporditelje (CC-ROUTE65) Ungari raudteelõigud peavad saama TEN-T põhivõrgu osaks. Nimetatud lõigud moodustavad osa teiste pealinnade ja Aadria-äärsete pealinnade vahelisest lühimast raudteeliinist. Lõigud on osa teiste liikmesriikide (SK, PL, LT, LV, EST) ja Aadria mere sadamate vahelisest, Alpidest mööduvast raudteeliinist. CC-ROUTE65 raudteetelje teistesse liikmeriikidesse (S, PL, CZ, SK) ulatuvad osad juba kuuluvad TEN-T põhivõrku. 766 Isabelle Durant I lisa Vol 02/33 lisada raudteepõhivõrku Vallooni raudtee nn selgroog liin, mis ühendab Valenciennes i (Prantsusmaa) ja Aacheni (Saksamaa), läbides Monsi (Belgia), Charleroi (Belgia), Namuri (Belgia) ja Liège i (Belgia) AM\ doc 3/120 PE v01-00

4 The 'Walloon railway backbone' is essentially an already existing railway line that meets all the potential to become a major heavy rail freight route of European importance connecting the French harbours of Le Havre and Dunkirk, on the English channel, with Germany. Only 2 kilometers of track are missing and a few more need to be upgraded to reopen the 35 km-long Mons-Valenciennes section of the line and reap the benefits of directly connectcing Northern France to Germany whitout having to make a detour through the busy Parisian basin. Furthermore, using EU support to upgrade a number of sections on this line, would increase its capacity and facilitate combined use for freight and passengers. 767 Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ryszard Antoni Legutko I lisa Vol 02/33 lisada põhivõrku Oderi veetee (Ostrava Opole Wrocław Frankfurt am Oder Szczecin) 768 Silvia-Adriana Ţicău I lisa Vol 03/33 lisada põhivõrku Constanța ja Cluj- Napoca (Rumeenia) lennujaamad 769 Tomasz Piotr Poręba PE v /120 AM\ doc

5 I lisa Vol 03/33 lisada maanteepõhivõrku kogu Via Carpathia tee (Thessaloniki, Sofia, Calfat, Lugoj, Timişoara, Oradea, Debrecen, Miskolc, Košice, Rzeszów, Lublin, Białystok, Kaunas, Klaipėda) 770 Erik Bánki, Ádám Kósa I lisa Vol 03/33 lisada maanteepõhivõrku Mosonmagyaróvári-Csorna-Szombathely- Nagykanizsa vaheline lõik Or. hu Läänemere ja Aadria mere vahel asuva ja viit liikmesriiki (CZ, PL, SLO, SK, HU) läbiva erakordselt tiheda liiklusega põhja-lõunasuunalise transporditelje (CC-ROUTE65) Ungari maanteelõik peab saama TEN-T põhivõrgu osaks. Nimetatud lõik on osa teiste pealinnade ja nn pealinna Aadria vahelisest lühimast marsruudist. Praegune lõik on osa teiste liikmesriikide (SK, PL, LT, LV, EST) ja Aadria mere sadamate vahelisest Alpidest mööduvast lühimast marsruudist. CC-ROUTE65 teistesse liikmesriikidesse ulatuvad osad juba kuuluvad põhivõrku. 771 Erik Bánki, Ádám Kósa AM\ doc 5/120 PE v01-00

6 I lisa Vol 03/33 lisada raudteepõhivõrku raudteelõigud Győr-Pápa-Celldömölk ja Zalaszentiván- Nagykanizsa-Murakeresztúr Or. hu Läänemere ja Aadria mere vahel asuva, viit liikmesriiki (S, PL, SZ, SK, HU) läbiva erakordselt tiheda liiklusega põhja-lõunasuunalise transporditelje (CC-ROUTE65) Ungari raudteelõigud peavad saama TEN-T põhivõrgu osaks. Nimetatud lõigud moodustavad osa teiste pealinnade ja nn pealinna Aadria vahelisest lühimast raudteeliinist. Lõigud on osa teiste liikmesriikide (SK, PL, LT, LV, EST) ja Aadria mere sadamate vahelisest Alpidest mööduvast raudteeliinist. CC-ROUTE65 raudteetelje teistesse liikmeriikidesse (S, PL, CZ, SK) ulatuvad osad juba kuuluvad TEN-T põhivõrku. 772 Michael Cramer I lisa Vol 03/33 lisada üldvõrku EuroVelo marsruutide kaart Euroopa Parlamendi 15. detsembri aasta resolutsiooni (milles käsitletakse Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava ning konkurentsivõimelist ja ressursitõhusat transpordisüsteemi (2011/2096(INI)) lõikes 11 on sätestatud, et TEN-T võrku tuleks kaasata Euroopa pikamaa-jalgrattateede võrgustik EuroVelo. PE v /120 AM\ doc

7 773 Isabelle Durant I lisa Vol 03/33 lisada raudteepõhivõrku Vallooni raudtee nn selgroog liin, mis ühendab Valenciennes i (Prantsusmaa) ja Aacheni (Saksamaa), läbides Monsi (Belgia), Charleroi (Belgia), Namuri (Belgia) ja Liège i (Belgia) The 'Walloon railway backbone' is essentially an already existing railway line that meets all the potential to become a major heavy rail freight route of European importance connecting the French harbours of Le Havre and Dunkirk, on the English channel, with Germany. Only 2 kilometers of track are missing and a few more need to be upgraded to reopen the 35 km-long Mons-Valenciennes section of the line and reap the benefits of directly connectcing Northern France to Germany whitout having to make a detour through the busy Parisian basin. Furthermore, using EU support to upgrade a number of sections on this line, would increase its capacity and facilitate combined use for freight and passengers. 774 Isabelle Durant I lisa Vol 03/33 lisada maanteepõhivõrku Lille i (Prantsusmaa) ja Kölni (Saksamaa) ühendava ning Monsi (Belgia), Charleroi d (Belgia), Namuri (Belgia) ja Liège i (Belgia) läbiva E42 kiirtee Monsi ja Liège i vaheline lõik AM\ doc 7/120 PE v01-00

8 E42 telg on juba olemas, kuid see on kaasatud põhivõrku ainult Lille ist Monsini ning Liège ist Kölnini (kuhu see ulatub E40-na). Tegemist on aga põhivõrku kuuluva Lille i ja Kölni kõige otsesema ühendusega, mis aitab vältida ümbersõitu väga ülekoormatud Brüsseli ringtee kaudu (R0). 775 Michael Cramer I lisa Vol 04/33 lisada põhivõrku raudteeliin Århus- Frederikshavn-Hirtshals 776 Michael Cramer I lisa Vol 04/33 lisada põhivõrku raudteeliin Nykøbing- Gedser Berliini ja Skandinaavia vahelise jätkusuutliku ühenduse tagamiseks tuleks kaasata olemasolev Gedseri-Nykøbingi raudteeliin, kasutades muu hulgas ära Rostocki ja Gedseri vahelise vähese CO 2 -heitega praamiühenduse. 777 Michael Cramer PE v /120 AM\ doc

9 I lisa Vol 04/33 lisada Rootsi laevatatavad siseveeteed, mis ühendavad Göteborgi sisemaal asuvate järvedega Rootsi siseveeteed vastavad IV klassi nõuetele ning seepärast tuleks need TEN-T võrku kaasata. Need ühendavad mere järvede ja sisemaaga. 778 Michael Cramer I lisa Vol 04/33 lisada Rootsi laevatatavad siseveeteed, mis ühendavad Stockholmi sisemaal asuvate järvedega Rootsi siseveeteed vastavad IV klassi nõuetele ning seepärast tuleks need TEN-T võrku kaasata. Need ühendavad mere järvede ja sisemaaga. 779 Anne E. Jensen, Ole Christensen AM\ doc 9/120 PE v01-00

10 I lisa Vol 04/33 muuta Århusist Hirtshalsi ja Frederikshavni suunduva raudteelõigu staatust ning viia see üldvõrgust põhivõrku (veosed) Frederikshavnil on oluline praamiühendus Rootsi läänerannikul asuva Göteborgiga. Samuti kuulub Göteborgi sadam põhivõrku. Hirthalsil on olemas oluline praamiühendus Norra pealinna Osloga ning mitme muu Norra linnaga. Ka Oslo sadam kuulub põhivõrku. Nii ühendavad kõnealused raudtee- ja maanteelõigud Århusi, Göteborgi ja Oslo linnatranspordisõlmed seda metoodikat on komisjon kasutanud põhivõrgu kavandamiseks. Samuti ühendavad need lõigud Norra ülejäänud Euroopaga. 780 Peter van Dalen Lisa I Vol 04/33 lisada kaardile Rootsi siseveed, mis asuvad Göteborgi ja sisejärvede ning Stockholmi ja sisejärvede vahel Or. nl Hetkel ei ole Västeråse siseveesadam ühenduses mitte ühegi siseveeteega. Ka see sadam tuleb ühendada Euroopa transpordivõrguga. 781 Anne E. Jensen, Ole Christensen PE v /120 AM\ doc

11 I lisa Vol 05/33 muuta Århusist Hirtshalsi ja Frederikshavni suunduva raudteelõigu staatust ning viia see üldvõrgust põhivõrku (reisijad) Frederikshavnil on oluline praamiühendus Rootsi läänerannikul asuva Göteborgiga. Samuti kuulub Göteborgi sadam põhivõrku. Hirthalsil on olemas oluline praamiühendus Norra pealinna Osloga ning mitme muu Norra linnaga. Ka Oslo sadam kuulub põhivõrku. Nii ühendavad kõnealused raudtee- ja maanteelõigud Århusi, Göteborgi ja Oslo linnatranspordisõlmed seda metoodikat on komisjon kasutanud põhivõrgu kavandamiseks. Samuti ühendavad need lõigud Norra ülejäänud Euroopaga. 782 Anne E. Jensen, Ole Christensen I lisa Vol 05/33 muuta Århusist Hirtshalsi ja Frederikshavni suunduva maanteelõigu staatust ning viia see üldvõrgust põhivõrku Frederikshavnil on oluline praamiühendus Rootsi läänerannikul asuva Göteborgiga. Samuti kuulub Göteborgi sadam põhivõrku. Hirthalsil on olemas oluline praamiühendus Norra pealinna Osloga ning mitme muu Norra linnaga. Ka Oslo sadam kuulub põhivõrku. Nii ühendavad kõnealused raudtee- ja maanteelõigud Århusi, Göteborgi ja Oslo linnatranspordisõlmed seda metoodikat on komisjon kasutanud põhivõrgu kavandamiseks. Samuti ühendavad need lõigud Norra ülejäänud Euroopaga. AM\ doc 11/120 PE v01-00

12 783 Tomasz Piotr Poręba I lisa Vol 05/33 lisada maanteepõhivõrku kogu Via Carpathia tee (Thessaloniki, Sofia, Calfat, Lugoj, Timişoara, Oradea, Debrecen, Miskolc, Košice, Rzeszów, Lublin, Białystok, Kaunas, Klaipėda) 784 James Nicholson, Diane Dodds I lisa Vol 07/33 eemaldada Põhja-Iirimaa raudteekaubaveovõrk põhivõrgust Põhja-Iirimaa jagab Iiri Vabariigiga isoleeritud raudteevõrku ning tal puudub Mandri- Euroopaga füüsiline ühendus. Kogu sissevedu saarele toimub sadamate või lennujaamade kaudu. Piiratud taristu ja suhteliselt lühikesed vahemaad suurema osa Põhja-Iirimaa elanikeni pole sobilikud puistkaubaveoks punktist punkti, samuti puudub seal olemasolev või potentsiaalne puistkaubaturg. Igasugune raudteekaubavedu peaks toimuma põhja-lõuna teljel. 785 James Nicholson, Diane Dodds PE v /120 AM\ doc

13 I lisa Vol 07/33 lisada Šotimaal asuv A75 maanteepõhivõrku Komisjoni praeguste ettepanekute kohaselt tuleb põhivõrku kasutades Mandri-Euroopasse sisenemiseks sõita läbi Glasgow või Dublini ning seejärel läbi Inglismaa. Kõige asjakohasem ühendusmarsruut Põhja-Iirimaa põhivõrgust Inglise põhivõrku ning selle tulemusel Mandri- Euroopasse on A75 lõik Stranraer/Cairnryan Carlisle. Stranraer on Belfasti sadama jaoks suuruselt teine impordi- ja ekspordisihtpunkt. 786 James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson I lisa Vol 07/33 lisada Londonderry ja seda Belfastiga ühendav marsruut põhivõrku, hõlmates maanteed M2 ja A6 ning raudteeliini Belfast-Coleraine-Londonderry Londonderry ei täida praegu põhivõrku kaasamiseks vajalikke kriteeriume. Põhitranspordisõlmedele ettenähtud kriteeriumide jäik kohaldamine paneb aga Euroopa äärealad, näiteks Põhja-Iirimaa, ebasoodsasse olukorda. Parandades kahes liikmesriigis juurdepääsu siseturule, pakuks Derry ja selle ühendusteede kaasamine põhivõrku tõelist Euroopa lisandväärtust. Derry, Belfasti ja Dublini vaheliste transpordikoridoride parandamine tõhustab juurdepääsu sellele piirkondlikule väravale. See edendab ka konkurentsivõimet ja suurendab suutlikkust ühtsele turule siseneda. AM\ doc 13/120 PE v01-00

14 787 Isabelle Durant I lisa Vol 08/33 lisada raudteepõhivõrku Vallooni raudtee nn selgroog liin, mis ühendab Valenciennes i (Prantsusmaa) ja Aacheni (Saksamaa), läbides Monsi (Belgia), Charleroi (Belgia), Namuri (Belgia) ja Liège i (Belgia) The 'Walloon railway backbone' is essentially an already existing railway line that meets all the potential to become a major heavy rail freight route of European importance connecting the French harbours of Le Havre and Dunkirk, on the English channel, with Germany. Only 2 kilometers of track are missing and a few more need to be upgraded to reopen the 35 km-long Mons-Valenciennes section of the line and reap the benefits of directly connectcing Northern France to Germany whitout having to make a detour through the busy Parisian basin. Furthermore, using EU support to upgrade a number of sections on this line, would increase its capacity and facilitate combined use for freight and passengers. 788 Jean-Jacob Bicep I lisa Vol 08/33 lisada põhivõrku Guyana (Prantsusmaa) sadam Põhivõrku tuleks lisada Guyana sadam, sest see on oluline Euroopa mereühendus Mercosuri ja Caricomiga. (Vastavalt artiklile 4 A). PE v /120 AM\ doc

15 789 Michael Cramer I lisa Vol 08/33 lisada üldvõrku raudteeühendus, mis seob Colmari Prantsusmaal ja Freiburgi Saksamaal Freiburgi ja Colmari vahel asuv Reini raudteesild hävis teises maailmasõjas ning seda ei ole siiani uuesti üles ehitatud. See piiriülene raudteeühendus on puuduv lüli kahe tähtsa ja väga lähedase transpordisõlme vahel. Ühendus taastab Prantsuse ja Saksa raudteetelgede vahelise olulise koostoime. 790 Michael Cramer, Eva Lichtenberger I lisa Vol 08/33 jätta raudteepõhivõrgust välja Lyoni ja Torino vahelise ühenduse tunneliprojekt ja kaasata selle asemel olemasolev raudteeliin Selle ühenduse puhul ei ole võimalik pidada kinni põhivõrgu rakendamiseks määratud tähtajast (aasta 2030). Seepärast tuleb valida tõhusamad lahendused, näiteks kasutatav olemasolev taristu. AM\ doc 15/120 PE v01-00

16 791 Michael Cramer I lisa Vol 08/33 jätta põhivõrgust välja Oostende sadam Komisjoni metoodika kohaldamine ja Oostende sadama TEN-T meresadamate nimekirjast väljajätmine. 792 Bernadette Vergnaud, Jean-Jacob Bicep, Gilles Pargneaux, Karim Zéribi I lisa Vol 08/33 lisada põhivõrku raudteelõik Tours-Dijon Or. fr Kõnealuse raudteetelje lisamine põhivõrku aitab toetada vedude ümbersuunamist maanteedelt raudteele ja merele (hinnanguliselt 20 miljonit tonni aastas), ühendada Atlandi ookeani sadamaid Šveitsi, Loode-Saksamaa, Põhja-Itaaliaga mereliini Nantes-Dijon-Lyon- Torino kaudu ja arendada meremagistraale (meretranspordiühenduse loomine Nantes i ja Gijóni sadama vahele). Selle puuduva lüli, mille kulude-tulude hindamiseks kasutatakse sotsiaal-majanduslikku analüüsi ja millel on suur lisandväärtus Euroopa jaoks, loomine aastaks 2020 aitab kõrvaldada praegu ülekoormatud Pariisi transpordisõlme kitsaskohti. 793 Michael Cramer, Eva Lichtenberger PE v /120 AM\ doc

17 I lisa Vol 09/33 jätta raudteepõhivõrgust välja Lyoni ja Torino vahelise ühenduse tunneliprojekt ja kaasata selle asemel olemasolev raudteeliin Selle ühenduse puhul ei ole võimalik pidada kinni põhivõrgu rakendamiseks määratud tähtajast (aasta 2030). Seepärast tuleb valida tõhusamad lahendused, näiteks kasutatav olemasolev taristu. 794 Michael Cramer I lisa Vol 09/33 lisada üldvõrku raudteeühendus, mis seob Colmari Prantsusmaal ja Freiburgi Saksamaal Freiburgi ja Colmari vahel asuv Reini raudteesild hävis teises maailmasõjas ning seda ei ole siiani uuesti üles ehitatud. See piiriülene raudteeühendus on puuduv lüli kahe tähtsa ja väga lähedase transpordisõlme vahel. Ühendus taastab Prantsuse ja Saksa raudteetelgede vahelise olulise koostoime. 795 Dominique Riquet AM\ doc 17/120 PE v01-00

18 Lisa I Vol 09/33 lisada põhivõrku mereliin Nantes Saint Nazaire Lyon Or. fr Selle muudatusettepaneku eesmärk on ühendada kaks põhivõrgu transpordisõlme. See strateegiline transporditelg ühendab Atlandi ookeani põhjaosa Itaaliaga Lyoni kaudu ja Saksamaa ning Põhja- ja Ida-Euroopa riikidega Mulhouse-Mülheimi kaudu. 796 Isabelle Durant I lisa Vol 09/33 lisada raudteepõhivõrku Vallooni raudtee nn selgroog liin, mis ühendab Valenciennes i (Prantsusmaa) ja Aacheni (Saksamaa), läbides Monsi (Belgia), Charleroi (Belgia), Namuri (Belgia) ja Liège i (Belgia) The 'Walloon railway backbone' is essentially an already existing railway line that meets all the potential to become a major heavy rail freight route of European importance connecting the French harbours of Le Havre and Dunkirk, on the English channel, with Germany. Only 2 kilometers of track are missing and a few more need to be upgraded to reopen the 35 km-long Mons-Valenciennes section of the line and reap the benefits of directly connectcing Northern France to Germany whitout having to make a detour through the busy Parisian basin. Furthermore, using EU support to upgrade a number of sections on this line, would increase its capacity and facilitate combined use for freight and passengers. PE v /120 AM\ doc

19 797 Isabelle Durant I lisa Vol 09/33 lisada maanteepõhivõrku Lille i (Prantsusmaa) ja Kölni (Saksamaa) ühendava ning Monsi (Belgia), Charleroi d (Belgia), Namuri (Belgia) ja Liège i (Belgia) läbiva E42 kiirtee Monsi ja Liège i vaheline lõik E42 telg on juba olemas, kuid see on kaasatud põhivõrku ainult Lille ist Monsini ning Liège ist Kölnini (kuhu see ulatub E40-na). Tegemist on aga põhivõrku kuuluva Lille i ja Kölni kõige otsesema ühendusega, mis aitab vältida ümbersõitu väga ülekoormatud Brüsseli ringtee kaudu (R0). 798 Peter van Dalen Lisa I Vol 10/33 muuta Bergen op zoomi sadam põhivõrgu osaks Or. nl Kuna igal aastal läbib Bergen op zoomi sadamat 1,8 miljoni tonni ulatuses lasti ja TEU-d, vastab see sadam põhivõrguga liituda soovijatele kehtestatud tingimustele. AM\ doc 19/120 PE v01-00

20 799 Peter van Dalen Lisa I Vol 10/33 muuta Venlo sadam põhivõrgu osaks Or. nl Venlo siseveesadam on transpordisõlmena tuntud Põhja-Limburgi keskus ning seda sadamat läbib igal aastal TEU-d ja 2,3 miljoni tonni ulatuses lasti. Sellest tulenevalt vastab Venlo sadam põhivõrguga liituda soovijatele kehtestatud tingimustele. 800 Peter van Dalen Lisa I Vol 10/33 muuta Borni sadam põhivõrgu osaks Or. nl Borni siseveesadam on transpordisõlmena tuntud Lõuna-Limburgi keskus ning seda sadamat läbib igal aastal TEU-d ja 4,6 miljoni tonni ulatuses lasti. Sellest tulenevalt vastab Borni sadam põhivõrguga liituda soovijatele kehtestatud tingimustele. 801 Peter van Dalen PE v /120 AM\ doc

21 Lisa I Vol 10/33 muuta De Zuiderzeehavensi nime all tuntud sadamad (Deventer, Zwolle ja Kampen) põhivõrgu osaks Or. nl De Zuiderzeehavensi nime all tuntud (Deventeri, Zwolle ja Kampeni) siseveesadamaid läbib igal aastal kokku rohkem kui 5,5 miljonit tonni kaupa ning sellest tulenevalt vastavad need sadamad põhivõrguga liituda soovijatele kehtestatud tingimustele. 802 Peter van Dalen Lisa I Vol 10/33 lisada kaardile kavandatav siseveetee kanalite Twentekanaal ja Mittellandkanal vahel (paikneb Enschede ja Osnabrücki vahel) Or. nl See kavandatav ühendus mängib üliolulist rolli siseveeteede võrgu laienemisel. Lisaks vähendaks see teiste Ida-Hollandi ja Lääne-Saksamaa vaheliste siseveeteede, maanteede ja raudteede suurt koormust. 803 Isabelle Durant AM\ doc 21/120 PE v01-00

22 I lisa Vol 10/33 lisada raudteepõhivõrku Vallooni raudtee nn selgroog liin, mis ühendab Valenciennes i (Prantsusmaa) ja Aacheni (Saksamaa), läbides Monsi (Belgia), Charleroi (Belgia), Namuri (Belgia) ja Liège i (Belgia) The 'Walloon railway backbone' is essentially an already existing railway line that meets all the potential to become a major heavy rail freight route of European importance connecting the French harbours of Le Havre and Dunkirk, on the English channel, with Germany. Only 2 kilometers of track are missing and a few more need to be upgraded to reopen the 35 km-long Mons-Valenciennes section of the line and reap the benefits of directly connectcing Northern France to Germany whitout having to make a detour through the busy Parisian basin. Furthermore, using EU support to upgrade a number of sections on this line, would increase its capacity and facilitate combined use for freight and passengers. 804 Dominique Riquet I lisa Vol 11/33 kõrvaldada (ülemaailmse raudteekaubaveovõrgu) raudteeliini Valencienne- Mons (Prantsusmaal) kitsaskohad Or. fr La ligne ferroviaire Paris-Bruxelles, première ligne transfrontalière ouverte en Europe en 1868, comportait sur son trajet le segment Valenciennes-Mons. Essentiellement dédiée au transport de passagers, cette ligne a été fermée en A l'heure actuelle, longeant l'axe Seine-Escaut, cette voie ferroviaire est indispensable à sa multimodalité. Les 3054 mètres à remettre en état entre Blanc-Misseron et Quiévrain ( 1520 mètres côté français et 1534 mètres côté belge) représentent le parfait exemple du goulet d'étranglement avec la PE v /120 AM\ doc

23 particularité que celui-ci n'a pas existé pendant plus de 100 ans et que l'abandon de cette artère l'a créé. 805 Dominique Riquet I lisa Vol 11/33 lisada üldvõrku Valenciennes i sadam (Prantsusmaa) Or. fr Valenciennes i sadama (Seine-Scheldti transporditelje strateegia) lisamisega üldvõrku parandab komisjoni oma viga, kuna Valenciennes i sadam on kaks korda suurem kui komisjon on eeldanud oma töödokumendis The New Trans-European Transport Network Policy Planning and implementation issues ( Uus üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika Planeerimis- ja rakendamisküsimused ) (jõeliikluse maht on üks miljoni tonni). 806 Dominique Riquet I lisa Vol 11/33 lisada üldvõrku raudteetelg London- Dunkerque-Lille-Luxembourg Or. fr Prantsuse ja Inglise sadamad on ühendatud sisemaal raudteevõrguga, kuid selle põhivõrgu transporditelje lisamine võimaldab otseühendust Šveitsi ja Luksemburgiga Saksamaa kaudu. AM\ doc 23/120 PE v01-00

24 807 Isabelle Durant I lisa Vol 11/33 lisada põhivõrku Vallooni raudtee nn selgroog liin, mis ühendab Valenciennes i (Prantsusmaa) ja Aacheni (Saksamaa), läbides Monsi (Belgia), Charleroi (Belgia), Namuri (Belgia) ja Liège i (Belgia) The 'Walloon railway backbone' is essentially an already existing railway line that meets all the potential to become a major heavy rail freight route of European importance connecting the French harbours of Le Havre and Dunkirk, on the English channel, with Germany. Only 2 kilometers of track are missing and a few more need to be upgraded to reopen the 35 km-long Mons-Valenciennes section of the line and reap the benefits of directly connectcing Northern France to Germany whitout having to make a detour through the busy Parisian basin. Furthermore, using EU support to upgrade a number of sections on this line, would increase its capacity and facilitate combined use for freight and passengers. 808 Isabelle Durant I lisa Vol 11/33 lisada maanteepõhivõrku Lille i (Prantsusmaa) ja Kölni (Saksamaa) ühendava ning Monsi (Belgia), Charleroi d (Belgia), Namuri (Belgia) ja Liège i (Belgia) läbiva E42 kiirtee Monsi ja Liège i vaheline lõik PE v /120 AM\ doc

25 E42 telg on juba olemas, kuid see on kaasatud põhivõrku ainult Lille ist Monsini ning Liège ist Kölnini (kuhu see ulatub E40-na). Tegemist on aga põhivõrku kuuluva Lille i ja Kölni kõige otsesema ühendusega, mis aitab vältida ümbersõitu väga ülekoormatud Brüsseli ringtee kaudu (R0). 809 Erik Bánki, Ádám Kósa I lisa Vol 12/33 lisada raudteepõhivõrku raudteelõigud Győr-Pápa-Celldömölk ja Zalaszentiván- Nagykanizsa-Murakeresztúr Or. hu Läänemere ja Aadria mere vahel asuva, viit liikmesriiki (S, PL, SZ, SK, HU) läbiva erakordselt tiheda liiklusega põhja-lõunasuunalise transporditelje (CC-ROUTE65) Ungari raudteelõigud peavad saama TEN-T põhivõrgu osaks. Nimetatud lõigud moodustavad osa teiste pealinnade ja nn pealinna Aadria vahelisest lühimast raudteeliinist. Lõigud on osa teiste liikmesriikide (SK, PL, LT, LV, EST) ja Aadria mere sadamate vahelisest Alpidest mööduvast raudteeliinist. CC-ROUTE65 raudteetelje teistesse liikmeriikidesse (S, PL, CZ, SK) ulatuvad osad juba kuuluvad TEN-T põhivõrku. 810 Michael Cramer I lisa Vol 12/33 lisada üldvõrku raudteeühendus Berliin Karnini sild Świnoujście AM\ doc 25/120 PE v01-00

26 Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika eesmärkide saavutamiseks on see lõik strateegiliselt väga oluline. Taristu on olemas, kuid see on osaliselt mahajäetud. Piiriüleste liiklusvoogude potentsiaal on osutunud tähelepanuväärseks. 811 Michael Cramer I lisa Vol 12/33 jätta raudteepõhivõrgust välja ühendus Wiener Neustadt Bruck an der Mur Graz Selle ühenduse puhul ei ole võimalik pidada kinni põhivõrgu rakendamiseks määratud tähtajast (aasta 2030). Finantspiirangute tõttu pidi Austria juba lükkama kolme aasta võrra edasi tema jaoks kõnealusest ühendusest olulisema Brenneri baastunneli rahastamise. Seepärast tuleb valida tõhusamad lahendused, näiteks ühendus Soproni ja Szombathely kaudu, mille puhul võib kasutada olemasolevat taristut. 812 Michael Cramer I lisa Vol 12/33 jätta siseveeteede põhivõrgust välja Elbe PE v /120 AM\ doc

27 813 Michael Cramer I lisa Vol 12/33 lisada põhivõrku raudteeliin Wiener Neustadt Sopron Szombathely Koprivnica Zagreb Kopr Kuna Wiener Neustadti ja Grazi vahelise alternatiivse ühenduse puhul ei ole võimalik pidada kinni põhivõrgu rakendamiseks määratud tähtajast (aasta 2030), tuleb valida tõhusamad lahendused, näiteks ühendus Soproni ja Szombathely kaudu, mille puhul võib kasutada olemasolevat taristut. See tagaks ka Horvaatia lõimimise TEN-T võrku. 814 Michael Cramer I lisa Vol 12/33 lisada üldvõrku raudteeühendus, mis seob Colmari Prantsusmaal ja Freiburgi Saksamaal Freiburgi ja Colmari vahel asuv Reini raudteesild hävis teises maailmasõjas ning seda ei ole siiani uuesti üles ehitatud. See piiriülene raudteeühendus on puuduv lüli kahe tähtsa ja väga lähedase transpordisõlme vahel. Ühendus taastab Prantsuse ja Saksa raudteetelgede vahelise olulise koostoime. AM\ doc 27/120 PE v01-00

28 815 Michael Cramer I lisa Vol 12/33 lisada üldvõrku raudteeliin Linz-Praha 816 Bogusław Liberadzki, Michael Cramer I lisa Vol 12/33 lisada raudteeüldvõrku ühendus Berliin Küstrin Kietz Kostrzyn nad Odrą Gdańsk Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika eesmärkide saavutamiseks on see lõik strateegiliselt väga oluline. Gdańsk ja Berliin on II lisa punkti 1a kohaselt transpordisõlmed ning otsene piiriülene ühendus nende transpordisõlmede vahel on hädavajalik. Ka kuulub Gdańsk II lisa punktis 2 esitatud meresadamate nimekirja. 817 Bogusław Liberadzki, Michael Cramer I lisa Vol 12/33 lisada raudteepõhivõrku ühendus Berliin Forst (Lausitz) Wrocław PE v /120 AM\ doc

29 Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika eesmärkide saavutamiseks on see lõik strateegiliselt väga oluline. Wrocław ja Berliin on II lisa punkti 1a kohaselt transpordisõlmed ning otsene piiriülene ühendus nende transpordisõlmede vahel on hädavajalik. 818 Michael Cramer, Eva Lichtenberger I lisa Vol 12/33 jätta Doonau siseveeteede põhivõrgust välja Keskkonnakaalutlustel ning potentsiaali ja tegeliku transpordivoo puudumise tõttu jäetakse Doonau siseveetee TEN-T võrgust välja. 819 Erik Bánki, Ádám Kósa I lisa Vol 13/33 lisada maanteepõhivõrku Mosonmagyaróvári-Csorna-Szombathely- Nagykanizsa vaheline lõik Or. hu AM\ doc 29/120 PE v01-00

30 Läänemere ja Aadria mere vahel asuva ja viit liikmesriiki (CZ, PL, SLO, SK, HU) läbiva erakordselt tiheda liiklusega põhja-lõunasuunalise transporditelje (CC-ROUTE65) Ungari maanteelõik peab saama TEN-T põhivõrgu osaks. Nimetatud lõik on osa teiste pealinnade ja nn pealinna Aadria vahelisest lühimast marsruudist. Praegune lõik on osa teiste liikmesriikide (SK, PL, LT, LV, EST) ja Aadria mere sadamate vahelisest Alpidest mööduvast lühimast marsruudist. CC-ROUTE65 teistesse liikmesriikidesse ulatuvad osad juba kuuluvad põhivõrku. 820 Erik Bánki, Ádám Kósa I lisa Vol 13/33 lisada raudteepõhivõrku raudteelõigud Győr-Pápa-Celldömölk ja Zalaszentiván- Nagykanizsa-Murakeresztúr Or. hu Läänemere ja Aadria mere vahel asuva, viit liikmesriiki (S, PL, SZ, SK, HU) läbiva erakordselt tiheda liiklusega põhja-lõunasuunalise transporditelje (CC-ROUTE65) Ungari raudteelõigud peavad saama TEN-T põhivõrgu osaks. Nimetatud lõigud moodustavad osa teiste pealinnade ja nn pealinna Aadria vahelisest lühimast raudteeliinist. Lõigud on osa teiste liikmesriikide (SK, PL, LT, LV, EST) ja Aadria mere sadamate vahelisest Alpidest mööduvast raudteeliinist. CC-ROUTE65 raudteetelje teistesse liikmeriikidesse (S, PL, CZ, SK) ulatuvad osad juba kuuluvad TEN-T põhivõrku. 821 Michael Cramer I lisa Vol 13/33 lisada üldvõrku raudteeühendus Berliin PE v /120 AM\ doc

31 Karnini sild Świnoujście Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika eesmärkide saavutamiseks on see lõik strateegiliselt väga oluline.taristu on olemas, kuid see on osaliselt mahajäetud. Piiriüleste liiklusvoogude potentsiaal on osutunud tähelepanuväärseks. 822 Michael Cramer I lisa Vol 13/33 lisada üldvõrku raudteeühendus, mis seob Colmari Prantsusmaal ja Freiburgi Saksamaal Freiburgi ja Colmari vahel asuv Reini raudteesild hävis teises maailmasõjas ning seda ei ole siiani uuesti üles ehitatud. See piiriülene raudteeühendus on puuduv lüli kahe tähtsa ja väga lähedase transpordisõlme vahel. Ühendus taastab Prantsuse ja Saksa raudteetelgede vahelise olulise koostoime. 823 Michael Cramer, Eva Lichtenberger I lisa Vol 13/33 jätta Brno ja Austria piiri vaheline R52 lõik maanteepõhivõrgust välja AM\ doc 31/120 PE v01-00

32 R52 ei vasta põhivõrgu kavandamise metoodikale (artikkel 44). See on dubleeriv, olemasoleva kiirteega D2 (Brno-Břeclav-(Bratislava)) paralleelne maantee. Keskmine vahemaa R52 ja olemasoleva Brno ja Břeclavi vahelise D2 vahel on ainult 15 km. Tegemist on kohaliku tähtsusega teega (Tšehhi aasta ametliku loenduse kohaselt on liiklustihedus piirilõigul ainult sõidukit päevas). Ka on Tšehhi kõrgeim halduskohus juba kaks korda langetanud otsuse R52 koridori vastu (viimane otsus võeti vastu aasta juunis). See ei läbinud ühtegi keskkonnamõju strateegilist hindamist. 824 Michael Cramer I lisa Vol 13/33 jätta raudteepõhivõrgust välja ühendus Wiener Neustadt Bruck an der Mur Graz Selle ühenduse puhul ei ole võimalik pidada kinni põhivõrgu rakendamiseks määratud tähtajast (aasta 2030). Finantspiirangute tõttu pidi Austria juba lükkama kolme aasta võrra edasi tema jaoks kõnealusest ühendusest olulisema Brenneri baastunneli rahastamise. Seepärast tuleb valida tõhusamad lahendused, näiteks ühendus Soproni ja Szombathely kaudu, mille puhul võib kasutada olemasolevat taristut. 825 Michael Cramer I lisa Vol 13/33 lisada üldvõrku raudteeliin Linz-Praha PE v /120 AM\ doc

33 826 Michael Cramer I lisa Vol 13/33 lisada üldvõrku raudteeliin Passau- Freyung-Praha See oli varem oluline ja paljukasutatav raudteeühendus ning tuleks taastada. 827 Markus Ferber I lisa Vol 13/33 jätta raudteepõhivõrgust välja lõigud Metz-Saarbrücken; Saarbrücken- Mannheim; Mannheim-Frankfurt; Frankfurt-Würzburg; Würzburg- Nürnberg; Nürnberg-Regensburg; Regensburg-Passau; Passau-Wels 828 Bogusław Liberadzki, Michael Cramer AM\ doc 33/120 PE v01-00

34 I lisa Vol 13/33 lisada raudteeüldvõrku ühendus Berliin Küstrin Kietz Kostrzyn nad Odrą Gdańsk Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika eesmärkide saavutamiseks on see lõik strateegiliselt väga oluline. Gdańsk ja Berliin on II lisa punkti 1a kohaselt transpordisõlmed ning otsene piiriülene ühendus nende transpordisõlmede vahel on hädavajalik. Ka kuulub Gdańsk II lisa punktis 2 esitatud meresadamate nimekirja. 829 Bogusław Liberadzki, Michael Cramer I lisa Vol 13/33 lisada raudteepõhivõrku ühendus Berliin Forst (Lausitz) Wrocław Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika eesmärkide saavutamiseks on see lõik strateegiliselt väga oluline.wrocław ja Berliin on II lisa punkti 1a kohaselt transpordisõlmed ning otsene piiriülene ühendus nende transpordisõlmede vahel on hädavajalik. 830 Oldřich Vlasák PE v /120 AM\ doc

35 I lisa Vol 13/33 liigitada maantee D1 asemel põhivõrku kuuluvaks maantee D11 (Praha Hradec Králové) + R35/R55 Hradec Králové Přerov + R43 Moravská Třebová Brno Or. cs 831 Oldřich Vlasák I lisa Vol 13/33 liigitada TEN-T üldvõrku kuuluvaks kiirraudteeliin Ústí n/l Drážďany Or. cs 832 Oldřich Vlasák I lisa Vol 13/33 liigitada Brno linn põhivõrgu TEN-T sõlmeks Or. cs Brno on ainuke linn Tšehhi Vabariigis, kus ristuvad kaks mitmeliigilist transpordikoridori: Balti-Aadria koridor ja Hamburg-Lefoksia koridor. AM\ doc 35/120 PE v01-00

36 833 Oldřich Vlasák I lisa Vol 13/33 säilitada põhivõrgu TEN-T kahe koridori (Balti-Aadria koridor ja Hamburg- Lefoksia koridor) ristumiskoht Brno linnas Or. cs Brno on ainuke linn Tšehhi Vabariigis, kus ristuvad kaks mitmeliigilist transpordikoridori. 834 Oldřich Vlasák I lisa Vol 13/33 põhivõrgu raames ajakohastada olemasolevat koridori lõigul Česká Kubice piiripunkt Řezno Or. cs 835 Oldřich Vlasák I lisa Vol 13/33 liigitada raudteekoridor Plzeň-Cheb- Marktredwitz ümber üldvõrku kuuluvaks PE v /120 AM\ doc

37 või sätestada erand põhivõrgu koridoridele esitatavatest nõuetest kuni raudteelõigu Plzeň-Cheb ehituse lõpetamiseni Or. cs 836 Oldřich Vlasák I lisa Vol 13/33 liigitada IV rauteekoridor ja maantee D3 Praha-Lineci lõigul põhivõrku kuuluvaks Or. cs 837 Oldřich Vlasák I lisa Vol 13/33 muuta raudteekoridori Praha-Wrocław marsruuti nii, et see kulgeks läbi Mlada Boleslavi ja Libereci Or. cs 838 Oldřich Vlasák AM\ doc 37/120 PE v01-00

38 I lisa Vol 13/33 liigitada kiirraudteeliini lõik Lovosice- Drážďany TEN-T üldvõrku kuuluvaks Or. cs 839 Oldřich Vlasák, Olga Sehnalová, Libor Rouček I lisa Vol 13/33 liigitada kiirraudteeliin (VRT) Praha- Lovosice ümber üldvõrgust põhivõrku TEN-T Or. cs See liitmine kiirendaks Tšehhi Vabariigi ühendamist Lääne-Euroopa kiirraudteevõrguga ja täidaks nii komisjoni eesmärki saada põhivõrk valmis aastaks Üleeuroopalise ühenduse valmimine ja esmaste linnatranspordisõlmede sidumine on kooskõlas metoodikaga ja tegemist on komisjoni ühe peamise prioriteediga, mis kuulub transpordipoliitika valgesse raamatusse. Praha-Drážďany ühendus võimaldaks ühendada veel ühe Kesk-Euroopa riigi Lääne-Euroopa kiirraudteevõrku. Tegemist on olulise ühendusega selliste pealinnade vahel nagu Berliin, Praha, Viin, Bratislava ja Budapest nii kauba- kui ka reisijateveoks. 840 Oldřich Vlasák, Olga Sehnalová, Libor Rouček I lisa Vol 13/33 liigitada Karlovy Vary lennujaam TEN-T üldvõrku kuuluvaks PE v /120 AM\ doc

39 Or. cs Karlovy Vary lennujaam mängib aina olulisemat rolli Euroopa piiriüleses lennuühenduses Euroopa Liidu naaberriikidega ning on kooskõlas metoodikaga, millest juhindub komisjon oma teatises Extension of the major trans-european transport axes to the neighbouring countries. Lennujaamas toimuvad regulaarsed rahvusvahelised lennud. Viimase kahe aasta jooksul on siin regulaarsete reisilendude registreeritud reisijate arv suurenenud enam kui 30 % võrra. Praeguseks on lennujaam kohandatud ka C-kategooria lennukitele. 841 Oldřich Vlasák, Olga Sehnalová, Libor Rouček I lisa Vol 13/33 liigitada raudteekoridor Praha-Linz Austrias ümber üldvõrgust põhivõrku TEN-T Or. cs Seda piiriülest raudteeühendust hõlmab hetkel prioriteetse projekti TEN-T artikkel 22. Samuti vastab see metoodika nõuetele, kuivõrd viib lõpule Praha primaarse linnatranspordisõlme ühenduse Kesk-Euroopa transpordipiirkonna primaarsete linnatranspodisõlmedega, suurendades nii selle sõlme kui mitmeliigiliste naabersõlmede tõhusust. Samuti võimaldab see ühendada Kesk-Euroopa transpordiruumi Doonau ja Aadria mere sadamatega. Samuti on see oluliseks ühenduseks Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel ning peegeldab sellesuunalist suurt liiklusvoogu. 842 Tanja Fajon I lisa Vol 13/33 lisada põhivõrku Ljubljana (Sloveenia) ja AM\ doc 39/120 PE v01-00

40 Salzburgi (Austria) vaheline mitmeliigilisele transpordile ette nähtud ühendus (raudtee ja maantee) Uus ühendus tuleks lisada põhivõrku eesmärgiga ühendada kaks peamist transpordisõlme München (Saksamaa) ja Ljubljana kooskõlas põhivõrgu kavandamise metoodikaga. See ühendus on ülioluline vahend, millega arendada asjakohaselt X üleeuroopalist koridori, mis ühendab Lääne-Balkani riigid, eeskätt Horvaatia, kesksete ELi turgudega. 843 Jelko Kacin I lisa Vol 13/33 lisada põhivõrku Ljubljana (Sloveenia) ja Salzburgi (Austria) vaheline mitmeliigilisele transpordile ette nähtud ühendus (raudtee ja maantee) See ühendus tuleks lisada põhivõrku eesmärgiga ühendada kaks peamist transpordisõlme München (Saksamaa) ja Ljubljana kooskõlas põhivõrgu kavandamise metoodikaga. See on ülioluline vahend, millega arendada asjakohaselt X üleeuroopalist koridori, mis ühendab Lääne-Balkani riigid, eeskätt Horvaatia, kesksete ELi turgudega. 844 Erik Bánki, Ádám Kósa PE v /120 AM\ doc

41 I lisa Vol 14/33 lisada raudteepõhivõrku raudteelõigud Győr-Pápa-Celldömölk ja Zalaszentiván- Nagykanizsa-Murakeresztúr Läänemere ja Aadria mere vahel asuva ning viit liikmesriiki (S, PL, SZ, SK, HU) läbiva erakordselt tiheda liiklusega põhja-lõunasuunalise transporditelje (CC-ROUTE65) Ungari raudteelõigud peavad saama TEN-T põhivõrgu osaks. Nimetatud lõigud moodustavad osa teiste pealinnade ja nn pealinna Aadria vahelisest lühimast raudteeliinist. Lõigud on osa teiste liikmesriikide (SK, PL, LT, LV, EST) ja Aadria mere sadamate vahelisest Alpidest mööduvast raudteeliinist. CC-ROUTE65 raudteetelje teistesse liikmeriikidesse (S, PL, CZ, SK) ulatuvad osad juba kuuluvad TEN-T põhivõrku. 845 Michael Cramer I lisa Vol 14/33 lisada üldvõrku raudteeühendus Berliin Karnini sild Świnoujście Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika eesmärkide saavutamiseks on see lõik strateegiliselt väga oluline. Taristu on olemas, kuid see on osaliselt mahajäetud. Piiriüleste liiklusvoogude potentsiaal on osutunud tähelepanuväärseks. 846 Michael Cramer AM\ doc 41/120 PE v01-00

42 I lisa Vol 14/33 lisada põhivõrku raudteeliin Wiener Neustadt Sopron Szombathely Koprivnica Zagreb Kopr Kuna Wiener Neustadti ja Grazi vahelise alternatiivse ühenduse puhul ei ole võimalik pidada kinni põhivõrgu rakendamiseks määratud tähtajast (aasta 2030), tuleb valida tõhusamad lahendused, näiteks ühendus Soproni ja Szombathely kaudu, mille puhul võib kasutada olemasolevat taristut. See tagaks ka Horvaatia lõimimise TEN-T võrku. 847 Bogusław Liberadzki, Michael Cramer I lisa Vol 14/33 lisada raudteeüldvõrku ühendus Berliin Küstrin Kietz Kostrzyn nad Odrą Gdańsk Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika eesmärkide saavutamiseks on see lõik strateegiliselt väga oluline. Gdańsk ja Berliin on II lisa punkti 1a kohaselt transpordisõlmed ning otsene piiriülene ühendus nende transpordisõlmede vahel on hädavajalik. Ka kuulub Gdańsk II lisa punktis 2 esitatud meresadamate nimekirja. 848 Bogusław Liberadzki, Michael Cramer PE v /120 AM\ doc

43 I lisa Vol 14/33 lisada raudteepõhivõrku ühendus Berliin Forst (Lausitz) Wrocław Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika eesmärkide saavutamiseks on see lõik strateegiliselt väga oluline. Wrocław ja Berliin on II lisa punkti 1a kohaselt transpordisõlmed ning otsene piiriülene ühendus nende transpordisõlmede vahel on hädavajalik. 849 Bogusław Liberadzki, Michael Cramer I lisa Vol 14/33 lisada raudteepõhivõrku ühendus Berliin Forst (Lausitz) Wrocław Berliini ja Szczecini vaheline raudteelõik tuleks kaasata põhivõrku, kuna üleeuroopaliste transpordivoogude ning Saksamaa ja Poola vaheliste mitmeliigilisele transpordile ettenähtud ühenduste seisukohalt on see strateegiliselt oluline. See võrku kaasamine on täielikus kooskõlas TEN-T metoodikaga. Lisaks on Szczecin ja Berliin II lisa punkti 1a kohaselt linnatranspordisõlmed ning Swinoujście ja Szczecin on II lisa punkti 2 kohaselt meresadamad. Projekt võib valmida TEN-T ettepaneku artiklis 46 ette nähtud tähtajaks (aasta 2030), kuna raudteeliin elektrifitseeritakse aastaks. 850 Bogusław Liberadzki, Norbert Glante, Christian Ehler, Helmut Scholz, Marek Józef Gróbarczyk, Sławomir Witold Nitras, Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch AM\ doc 43/120 PE v01-00

44 I lisa Vol 14/33 lisada raudtee- ja maanteepõhivõrku ühendus Berliin-Szczecin The section is according to Article 44 of the TEN-T proposal part of the comprehensive network which is of high strategic importance for achieving the objectives of the trans- European transport network policy. Szczecin and Berlin are defined as nodes of ANNEX II No.1a, Swinoujście and Szczecin are defined as maritime ports of ANNEX II No.2. The inclusion into the core network is fully in accordance with the TEN-T methodology and allows a multimodal connection (rail, road, inland waterway) instead of a connection only via inland waterways. Additionally it complies with the requirements of Article 46 of the TEN-T proposal to complete the core network by 2030 at the latest: The motorway Berlin - Szczecin is already in operation, the rail line is planned to be electrified by Oldřich Vlasák I lisa Vol 14/33 liigitada maantee D1 asemel põhivõrku kuuluvaks maantee D11 (Praha Hradec Králové) + R35/R55 Hradec Králové Přerov + R43 Moravská Třebová Brno 852 Oldřich Vlasák I lisa Vol 14/33 liigitada TEN-T üldvõrku kuuluvaks kiirraudteeliin Ústí n/l Drážďany PE v /120 AM\ doc

45 Or. cs 853 Oldřich Vlasák I lisa Vol 14/33 liigitada Brno linn põhivõrgu TEN-T sõlmeks Or. cs Brno on ainuke linn Tšehhi Vabariigis, kus ristuvad kaks mitmeliigilist transpordikoridori: Balti-Aadria koridor ja Hamburg-Lefoksia koridor. 854 Oldřich Vlasák I lisa Vol 14/33 säilitada põhivõrgu TEN-T kahe koridori (Balti-Aadria koridor ja Hamburg- Lefoksia koridor) ristumiskoht Brno linnas Or. cs Brno on ainuke linn Tšehhi Vabariigis, kus ristuvad kaks mitmeliigilist transpordikoridori. 855 Oldřich Vlasák AM\ doc 45/120 PE v01-00

46 I lisa Vol 14/33 põhivõrgu raames ajakohastada olemasolevat koridori lõigul Česká Kubice piiripunkt Řezno Or. cs 856 Oldřich Vlasák I lisa Vol 14/33 liigitada raudteekoridor Plzeň-Cheb- Marktredwitz ümber üldvõrku kuuluvaks või sätestada erand põhivõrgu koridoridele esitatavatest nõuetest kuni raudteelõigu Plzeň-Cheb ehituse lõpetamiseni Or. cs 857 Oldřich Vlasák I lisa Vol 14/33 liigitada IV rauteekoridor ja maantee D3 Praha-Lineci lõigul põhivõrku kuuluvaks Or. cs PE v /120 AM\ doc

47 858 Oldřich Vlasák I lisa Vol 14/33 muuta raudteekoridori Praha-Wrocław marsruuti nii, et see kulgeks läbi Mlada Boleslavi ja Libereci Or. cs 859 Oldřich Vlasák I lisa Vol 14/33 liigitada kiirraudteeliini lõik Lovosice- Drážďany TEN-T üldvõrku kuuluvaks Or. cs 860 Oldřich Vlasák, Olga Sehnalová, Libor Rouček I lisa Vol 14/33 liigitada kiirraudteeliin (VRT) Praha- Lovosice ümber üldvõrgust TEN-T põhivõrku kuuluvaks Or. cs AM\ doc 47/120 PE v01-00

48 See liitmine kiirendaks Tšehhi Vabariigi ühendamist Lääne-Euroopa kiirraudteevõrguga ja täidaks nii komisjoni eesmärki saada põhivõrk valmis aastaks Üleeuroopalise ühenduse valmimine ja esmaste linnatranspordisõlmede sidumine on kooskõlas metoodikaga ja tegemist on komisjoni ühe peamise prioriteediga, mis kuulub transpordipoliitika valgesse raamatusse. Praha-Drážďany ühendus võimaldaks ühendada veel ühe Kesk-Euroopa riigi Lääne-Euroopa kiirraudteevõrku. Tegemist on olulise ühendusega selliste pealinnade vahel nagu Berliin, Praha, Viin, Bratislava, Budapest nii kauba- kui ka reisijateveoks. 861 Oldřich Vlasák, Olga Sehnalová, Libor Rouček I lisa Vol 14/33 liigitada Karlovy Vary lennujaam TEN-T üldvõrku kuuluvaks Or. cs Karlovy Vary lennujaam mängib aina olulisemat rolli Euroopa piiriüleses lennuühenduses Euroopa Liidu naaberriikidega ning on kooskõlas metoodikaga, millest juhindub komisjon oma teatises Extension of the major trans-european transport axes to the neighbouring countries. Lennujaamas toimuvad regulaarsed rahvusvahelised lennud. Viimase kahe aasta jooksul on siin regulaarsete reisilendude registreeritud reisijate arv suurenenud enam kui 30 % võrra. Praeguseks on lennujaam kohandatud ka C-kategooria lennukitele. 862 Oldřich Vlasák, Olga Sehnalová, Libor Rouček I lisa Vol 14/33 liigitada raudteekoridor Praha-Linz Austrias ümber üldvõrgust TEN-T põhivõrku kuuluvaks PE v /120 AM\ doc

49 Or. cs Seda piiriülest raudteeühendust hõlmab hetkel prioriteetse projekti TEN-T artikkel 22. Samuti vastab see metoodika nõuetele, kuna viib lõpule Praha esmase linnatranspordisõlme ühenduse Kesk-Euroopa transpordipiirkonna esmaste linnatranspordisõlmedega, suurendades nii selle sõlme kui ka mitmeliigiliste naabersõlmede tõhusust. Samuti võimaldab see ühendada Kesk-Euroopa transpordiruumi Doonau ja Aadria mere sadamatega. Samuti on see oluliseks ühenduseks Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel ning peegeldab sellesuunalist suurt liiklusvoogu. 863 Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ryszard Antoni Legutko I lisa Vol 14/33 lisada põhivõrku Oderi veetee (Ostrava Opole Wrocław Frankfurt am Oder Szczecin) 864 Tomasz Piotr Poręba I lisa Vol 15/33 lisada maanteepõhivõrku kogu Via Carpathia tee (Thessaloniki, Sofia, Calfat, Lugoj, Timişoara, Oradea, Debrecen, Miskolc, Košice, Rzeszów, Lublin, Białystok, Kaunas, Klaipėda) AM\ doc 49/120 PE v01-00

50 865 Bogusław Liberadzki, Michael Cramer I lisa Vol 15/33 lisada raudteepõhivõrku ühendus Berliin- Szczecin Berliini ja Szczecini vaheline raudteelõik tuleks kaasata põhivõrku, kuna üleeuroopaliste transpordivoogude ning Saksamaa ja Poola vaheliste mitmeliigilisele transpordile ettenähtud ühenduste seisukohalt on see strateegiliselt oluline. See võrku kaasamine on täielikus kooskõlas TEN-T metoodikaga. Lisaks on Szczecin ja Berliin II lisa punkti 1a kohaselt linnatranspordisõlmed ning Swinoujście ja Szczecin on II lisa punkti 2 kohaselt meresadamad. Projekt võib valmida TEN-T ettepaneku artiklis 46 ette nähtud tähtajaks (aasta 2030), kuna raudteeliin elektrifitseeritakse aastaks. 866 Bogusław Liberadzki, Norbert Glante, Christian Ehler, Helmut Scholz, Marek Józef Gróbarczyk, Sławomir Witold Nitras, Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch I lisa Vol 15/33 lisada raudtee- ja maanteepõhivõrku ühendus Berliin-Szczecin The section is according to Article 44 of the TEN-T proposal part of the comprehensive network which is of high strategic importance for achieving the objectives of the trans- European transport network policy. Szczecin and Berlin are defined as nodes of ANNEX II No.1a, Swinoujście and Szczecin are defined as maritime ports of ANNEX II No.2. The inclusion into the core network is fully in accordance with the TEN-T methodology and allows a multimodal connection (rail, road, inland waterway) instead of a connection only via inland PE v /120 AM\ doc

51 waterways. Additionally it complies with the requirements of Article 46 of the TEN-T proposal to complete the core network by 2030 at the latest: The motorway Berlin - Szczecin is already in operation, the rail line is planned to be electrified by Erik Bánki, Ádám Kósa I lisa Vol 15/33 lisada maanteepõhivõrku Mosonmagyaróvári-Csorna-Szombathely- Nagykanizsa vaheline lõik Or. hu Läänemere ja Aadria mere vahel asuva ja viit liikmesriiki (CZ, PL, SLO, SK, HU) läbiva erakordselt tiheda liiklusega põhja-lõunasuunalise transporditelje (CC-ROUTE65) Ungari maanteelõik peab saama TEN-T põhivõrgu osaks. Nimetatud lõik on osa teiste pealinnade ja nn pealinna Aadria vahelisest lühimast marsruudist. Praegune lõik on osa teiste liikmesriikide (SK, PL, LT, LV, EST) ja Aadria mere sadamate vahelisest Alpidest mööduvast lühimast marsruudist. CC-ROUTE65 teistesse liikmesriikidesse ulatuvad osad juba kuuluvad põhivõrku. 868 Erik Bánki, Ádám Kósa I lisa Vol 15/33 lisada raudteepõhivõrku raudteelõigud Győr-Pápa-Celldömölk ja Zalaszentiván- Nagykanizsa-Murakeresztúr AM\ doc 51/120 PE v01-00

52 Or. hu Läänemere ja Aadria mere vahel asuva, viit liikmesriiki (S, PL, SZ, SK, HU) läbiva erakordselt tiheda liiklusega põhja-lõunasuunalise transporditelje (CC-ROUTE65) Ungari raudteelõigud peavad saama TEN-T põhivõrgu osaks. Nimetatud lõigud moodustavad osa teiste pealinnade ja nn pealinna Aadria vahelisest lühimast raudteeliinist. Lõigud on osa teiste liikmesriikide (SK, PL, LT, LV, EST) ja Aadria mere sadamate vahelisest Alpidest mööduvast raudteeliinist. CC-ROUTE65 raudteetelje teistesse liikmeriikidesse (S, PL, CZ, SK) ulatuvad osad juba kuuluvad TEN-T põhivõrku. 869 Michael Cramer I lisa Vol 15/33 lisada üldvõrku raudteeühendus Berliin Karnini sild Świnoujście Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika eesmärkide saavutamiseks on see lõik strateegiliselt väga oluline. Taristu on olemas, kuid see on osaliselt mahajäetud. Piiriüleste liiklusvoogude potentsiaal on osutunud tähelepanuväärseks. 870 Michael Cramer I lisa Vol 15/33 lisada üldvõrku raudteeliin Passau- Freyung-Praha PE v /120 AM\ doc

53 See oli varem oluline ja paljukasutatav raudteeühendus ning tuleks taastada. 871 Michael Cramer, Eva Lichtenberger I lisa Vol 15/33 jätta maanteepõhivõrgust välja Brnost lõunasse suunduvat R52 kasutav ühendus, et vältida dubleerimist maanteepõhivõrgus R52 ei vasta põhivõrgu kavandamise metoodikale (artikkel 44). See on dubleeriv, olemasoleva kiirteega D2 (Brno-Břeclav-(Bratislava)) paralleelne maantee. Keskmine vahemaa R52 ja olemasoleva Brno ja Břeclavi vahelise D2 vahel on ainult 15 km. Tegemist on kohaliku tähtsusega teega (Tšehhi aasta ametliku loenduse kohaselt on liiklustihedus piirilõigul ainult sõidukit päevas). Ka on Tšehhi kõrgeim halduskohus juba kaks korda langetanud otsuse R52 koridori vastu (viimane otsus võeti vastu aasta juunis). See ei läbinud ühtegi keskkonnamõju strateegilist hindamist. 872 Bogusław Liberadzki, Michael Cramer I lisa Vol 15/33 lisada raudteeüldvõrku ühendus Berliin Küstrin Kietz Kostrzyn nad Odrą Gdańsk AM\ doc 53/120 PE v01-00

54 Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika eesmärkide saavutamiseks on see lõik strateegiliselt väga oluline. Gdańsk ja Berliin on II lisa punkti 1a kohaselt transpordisõlmed ning otsene piiriülene ühendus nende transpordisõlmede vahel on hädavajalik. Ka kuulub Gdańsk II lisa punktis 2 esitatud meresadamate nimekirja. 873 Bogusław Liberadzki, Michael Cramer I lisa Vol 15/33 lisada raudteepõhivõrku ühendus Berliin Forst (Lausitz) Wrocław Üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika eesmärkide saavutamiseks on see lõik strateegiliselt väga oluline. Wrocław ja Berliin on II lisa punkti 1a kohaselt transpordisõlmed ning otsene piiriülene ühendus nende transpordisõlmede vahel on hädavajalik. 874 Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Francisco José Millán Mon, Carmen Fraga Estévez, Antolín Sánchez Presedo I lisa Vol 16/33 lisada põhivõrku Vigo sadam Or. es PE v /120 AM\ doc

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

panorama inforegio 38 Suvi 2011 Euroopa ühendusteed et Transport ja regionaalpoliitika

panorama inforegio 38 Suvi 2011 Euroopa ühendusteed et Transport ja regionaalpoliitika panorama inforegio 38 Suvi 2011 Euroopa ühendusteed et Transport ja regionaalpoliitika contents Sisukord 3 Juhtkiri Dirk Ahner Ülevaade Konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik transpordisüsteem Euroopas 4-7

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

AM_Com_NonLegReport

AM_Com_NonLegReport EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 1.10.2012 2012/2103(INI) MUUDATUSTEPANEKUD 249 524 Raporti projekt Niki Tzavela (PE491.249v01-00) Energia tegevuskava aastani

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TARTU ETTEVÕTJATE INFOPÄEV ERNI KASK KALLE PAAS 13. veebruar 2018 Mis on Euroopa kultuuripealinn? 1985: Athens (Greece) 1986: Florence (Italy) 1987: Amsterdam (Netherlands) 1988: West-Berlin (Germany)

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft Word - i08_605.etw

Microsoft Word - i08_605.etw IP/08/605 Brüssel, 18. aprill 2008 Komisjoni IKT eduaruanne: rohkem kui 2 miljonit eurooplast kasutab igapäevaselt Internetti Üle poolte eurooplaste on nüüd igapäevased Interneti-kasutajad, neist 80 %

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 619 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne määruse (EL) nr 181/2011 (mis käsi

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 619 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne määruse (EL) nr 181/2011 (mis käsi EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.9.2016 COM(2016) 619 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne määruse (EL) nr 181/2011 (mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Laevaühingutele väljastatud load koostada "järgmise päeva manifest" Laevakompanii Esindaja Eesti Vabariigis Kooskõlastatud sadamad Loa number Kontakti

Laevaühingutele väljastatud load koostada järgmise päeva manifest Laevakompanii Esindaja Eesti Vabariigis Kooskõlastatud sadamad Loa number Kontakti Laevaühingutele väljastatud load koostada "järgmise päeva manifest" Mann Lines GmbH (DE) Unifeeder A/S (DK) Mann Lines OÜ Estma OÜ Eesti: Paldiski Lõunasadam Soome: Turu Hispaania: Santander Suurbritannia:

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

European Commission

European Commission EUROOPA KOMISJON PRESSITEADE Brüssel, 27. märts 2014 Demokraatlikumad ja osalejaterohkemad Euroopa Parlamendi valimised ettevalmistused on tehtud, nähtub kahest komisjoni aruandest Kaks kuud enne Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom 24.10.2014 Jututeema Võrguregistripõhine Võrguplaneerimine VõrVõr projekti raames loodud kaardirakendus võrguplaneerija ja investeeringute

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

COM(2019)51/F1 - ET

COM(2019)51/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 6.2.2019 COM(2019) 51 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kuues aruanne raudteeturu arengu seire kohta {SWD(2019) 13 final} ET ET KOMISJONI ARUANNE EUROOPA

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

kVARTALIKIRI

kVARTALIKIRI ELUKVALITEET TALLINNAS JA TEISTES EUROOPA LIIDU RIIKIDE PEALINNADES Marika Kivilaid, Mihkel Servinski Statistikaamet Artikkel annab ülevaate projekti Urban Audit käigus tehtud Euroopa Liidu riikide pealinnade

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING R

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING R EUROOPA KOMISJON Brüssel, 8.6.2012 COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ÜHTSE TURU PAREM JUHTIMINE ET ET

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Slide 1

Slide 1 EESTI ASFALDILIIDU 41. ASFALDIPÄEV 1. OSA 10.00-12.15 ASFALDIPÄEVA avamine Sven Pertens, Asfaldiliit, Teedeklaster Euroopa suurriikide teeprojektide auditi tulemused Erki Must, Euroopa Kontrollikoda Muudatused

Rohkem

PVx

PVx EUROOPA PARLENT 2009 2014 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon ENVI_PV(2014)0130_1 KOOSOLEKU PROTOKOLL 30. jaanuar 2014 kell 9.00 12.30 BRÜSSEL Koosolek avati neljapäeval, 30. jaanuaril 2014

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 10.12.2014 B8-0356/2014 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni avalduse alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 ELi terasesektori ning töötajate ja tööstusharu

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem