ETTEVAATUST, JÄRGNEV SÕNUM VÕIB OLLA HÄIRIV...

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ETTEVAATUST, JÄRGNEV SÕNUM VÕIB OLLA HÄIRIV..."

Väljavõte

1 MÜÜDIMURDJA ETTEVAATUST, JÄRGNEV SÕNUM VÕIB OLLA HÄIRIV aga te lugesite ju siiski edasi, eks ole? Sama juhtub paljudes kuriteoennetuse algatustes, mis hoiatavad inimesi nende käitumise võimalike tagajärgede eest nii toimepanija kui ka kannatanuna. Hirmul põhinev taktika on kuriteoennetuses tõesti levinud ning võimalikest riskidest ja kahjulikest tagajärgedest teadlikkuse suurendamisest loodetakse, et see sunniks inimesi sellisest käitumisest hoiduma. 1 Kahjuks ei pea see alati paika. Tegelikult võib see mõjuda risti vastupidiselt. Hirmus lugu, eks ole!

2 INIMESTE HIRMUTAMINE ÕIGESTI KÄITUMA Selliseid programme on erineva kuju ja näoga alates vastanduvatest vanglakülastustest kuni harivamate ja faktipõhisemate lähenemisviisideni ning tänapäeva tehnoloogiat rakendavate programmideni, kus saab kogeda vahistamist ja karistuse kandmist. Neil on siiski ühine põhimõte panna inimesed silmitsi kõige hullemate tagajärgedega, mis võib neid kuriteo toimepanemisel ees oodata, et hirm sunniks neid seadusi järgima. Nagu me siin selgitame, võib inimeste hirmutamine selliste tagajärgedega anda hoopis vastupidise tulemuse ja tuua kaasa nimelt sellise käitumise, mida oli kavas vältida. TEADLIKKUSE SUURENDAMINE Teadlikkuse suurendamise kampaaniad on kuriteoennetuse algatuste hulgas levinud. Nende mõte on lihtne ja neid on hõlbus ellu viia, aga nende mõju kohta on vähe tõendeid. Teadlikkuse suurendamise tegevusega koos kasutatakse sageli hirmutamistaktikat. Kui suurendada konkreetse probleemi ja potentsiaalsete riskide mõistmist, suunab see eeldatavasti inimesed soovitud viisil käituma. See tundub olevat lahendus mitmesugustele kuritegevusega seotud probleemidele. Ainult riskidest teadlik olemine ei ole siiski tõhus lahendus. Kas teid huvitab, kuidas ennetada kuritegevust teadlikkuse suurendamisega? Vaadake neid väljaandeid ja muutke see suurema, lõimitud lähenemisviisi osaks. > Töövahendite komplekt "Alaealiste ohvriks langemise vältimine digiajastul teadlikkuse suurendamine ja käitumise muutus" > Müüdimurdja "Teadlikkuse suurendamine ei tee kunagi kurja, eks ole?" EUCPN I Müüdimurdja - ettevaatust, järgnev sõnum võib olla häiriv... I 2

3 Vaatleme näiteks kõige kurikuulsamat kuriteoennetuse algatust "Scared Straight" (Õigele teele hirmutatud). Selle lõid algselt USA eluaegsed vangid, kes tahtsid midagi ühiskonnale tagasi anda. Algatuses viiakse noori vanglasse ekskursioonile. Selle eesmärk on lasta neil saada aimu, mis võib neid ees oodata, kui nad peaksid otsustama kuritegelikule teele minna. Neid juhatavad vanglas ringi sõnades ja ka füüsiliselt agressiivsed kinnipeetavad ja valvurid eesmärgiga, et neil õnnestuks lapsi hirmutada soovitud moodi käituma hirmutada õigele teele. 2 Mis on selle mõtteviisi juures valesti? See ei toimi. Ehkki see võiks pealtnäha toimida ja jätta mulje, et need lapsed saavad vajaliku õppetunni, on algse programmi Scared Straight ning selle uuemate ja sõbralikumate variantide kohta tõestatud, et need ei anna tulemusi ja võivad olla tulutu asemel pigem kahjulikud. 3 Need raiskavad väärtuslikke ressursse, mida oleks saanud paremini kasutada. 4 Kahjuks on hirmutamine jätkuvalt populaarne ennetusmehhanism, mida kasutatakse erineval kujul kogu Euroopa Liidus ja ka muudes valdkondades, nagu uimastikasutuse ennetamiseks. 5 Hoolimata selgetest tõenditest, et see ei anna tulemusi, usutakse siiski laialdaselt, et raske karistusega ähvardamine hirmutab inimesi kuritegusid mitte sooritama. Miks seda ikkagi toetatakse, kui see ei aita tulemuslikult kuritegevust ennetada? Võime vaid oletada, et seda tingib soov kuritegevuse vastu karm olla, vajadus näidata, et midagi tehakse, või isegi seepärast, et mõned osapooled on sellesse liiga palju poliitilist ja/või majanduslikku kapitali investeerinud ning ei saa lasta sellel nurjuda. 6 Eetiline oleks hinnata nende algatuste mõju, et tagada riiklike ressursside hästi kasutamist. Kui tulemused on head, siis on ju hästi! Kui need osutuvad negatiivseks ja eksperthinnangu kohaselt see nii on siis tuleks sellest teha õigeid järeldusi ja sellisest projektist vähehaaval loobuda. Mis tahes muu tegevusviis on lihtsalt ohtlik ja ebaeetiline need on de facto kontrollimatud ja potentsiaalselt kahjulikud eksperimendid lastega. 7 AGA MIKS SEE EI TOIMI ÜLEVAADATUD HOIATUS Üks asi on väita, et mingi asi ei toimi, aga selle põhjuse selgitamine aitab edasi liikuda ja tulemuslikke lähenemisviise leida. Seoses sellega vaatleme nende lähenemisviiside tuumikmehhanismi hoiatust, mis keskendub potentsiaalse karistuse rangusele ja püüdele näidata lastele kõige hullemat, mis võib juhtuda, kui nad panevad toime kuriteo. 8 See mõte, et hoiatus toimib karistusega ähvardamise kaudu, on üks vanimaid kuriteoennetuse mehhanisme, mille juured ulatuvad tagasi valgustusajastu filosoofide Beccaria ja Benthamini. 9 Hoiatus on väidetavalt kriminaalõigussüsteemi tähtsaim ennetav funktsioon 10, aga sanktsioonidega ähvardusi võib tulla ka mitteametlikest allikatest, nagu vanematelt, kaaslastelt ja kogukonnalt. 11 Hoiatuse toimimiseks peab see nihutama kulude-tulude suhte soovitud käitumise ehk seaduskuuleka käitumise suunas. Selleks peab olema täidetud kolm tingimust: karistus peab olema piisavalt karm, kuid siiski proportsionaalne, see peab järgnema kuriteole piisavalt kiiresti ja peab olema täiesti kindel, et see karistus tuleb. Need kolm tingimust võimendavad üksteist, see tähendab, et karmil karistusel ei ole hoiatavat mõju, kui seda kohaldatakse harva. 12 Täpselt sellele oligi suunatud valgustusaja filosoofide kriitika. Nad väitsid, et "kuritegude vastu karm" lähenemisviis oli sisuliselt väär, sest karmimad karistused ei toonud kaasa ennetavat mõju. 13 Hiljuti tehtud uuringud toetavad neid väiteid ja kinnitavad, et karistuse vääramatu järgnemise kindel tunne on kuriteoennetuse kõige tulemuslikum osa. Kui uurida, kuidas see karistuse vääramatus tegelikult toimib ja kuidas seda tajutakse, siis näeme, et see on seotud tabamise võimalikkusega. Teisisõnu tundub vahetu tabamise risk olevat kuriteoennetuseks kõige asjakohasem. 14 EUCPN I Müüdimurdja - ettevaatust, järgnev sõnum võib olla häiriv... I 3

4 Miks siis õigele teele hirmutamine ja teised hirmupõhised lähenemisviisid ei toimi? Siin on eriti asjakohane tõsiasi, et meil on tegemist noorte inimestega. Nad kalduvad loomulikult rohkem riskima. Neurobioloogilised uuringud on näidanud, et nad käsitlevad riski ratsionaalsetest täiskasvanutest erinevalt. Pealegi ei ole individuaalsed valikud noortele nii tähtsad kui sotsiaalsed ja emotsionaalsed stiimulid. Nende vanuses otsitakse vahetu rühma ja eakaaslaste heakskiitu. Kui kaaslased mõjuvad nende käitumisele negatiivselt, ei jõua neile kohale mingi ratsionaalne sõnum sellest, et nad panevad oma tuleviku ohtu. 15 Seepärast võivadki need programmid anda vastupidise tulemuse. 16 Vanemate sõnumile risti vastu tegutsemine võib tunduda lahe või mis veelgi halvem tekitada tunde, et see on nende eakaaslaste normaalne käitumine. Samamoodi on tõestatud, et eriti uimastikasutuse ennetuskampaaniatel on kahjulikke mõjusid, sest kui näidata, et pealtnäha "teevad kõik seda", võib see tegelikult tugevdada arusaama, et teiste hulka sobimiseks peaksidki noored uimasteid kasutama. 17 ÕIGELE TEELE HIRMUTAMINE JA VASTUVÄITED "See toimib siin" Kontekst loeb, aga loeb ka hea valitsemistava. Hinnangud võivad olla valdavalt anglosaksi suunitlusega, kuid tulemused annavad piisavalt põhjust olla ettevaatlik. Iga Euroopa osapool, kes mõtleb sarnase lähenemisviisi rakendamisele, peaks vähemalt esitama positiivseid tulemusi nende väidete ümberlükkamiseks. Mis tahes muu lähenemisviis on lihtsalt ohtlik ja vastutustundetu. Selle süstemaatilise läbivaatuse autorid hoiatasid selgelt: "Kas te lubaksite arstil kasutada oma lapse ravimiseks meetodit, millel on varem olnud selliseid tagajärgi?" 18 Lisaks arenevad ajud samamoodi mõlemal pool Atlandi ookeani. Riskialdis käitumine on tüüpiline kõigi noorte puhul igal pool. "Meie programm on harivam ja vähem vastanduv" Õigele teele hirmutamisest on teisigi variante, näiteks õpperingkäigud ilma vangidega sageli agressiivse vastandumiseta või maharahunemise seansiga, et saadud teave õigesse valgusse seada. Need uuendused ei lahenda selle tava probleeme, sest need keskenduvad jätkuvalt rasketest tagajärgedest teadlikkuse suurendamisele ja toovad endiselt noortes esile samasuguseid vastupidiseid reaktsioone. Algne süstemaatiline läbivaatus sisaldas ka selliseid vähem vastanduvaid programme, kuid need ei andnud samamoodi mitte mingeid tulemusi. 19 "See meeldib lastele ja vanematele" Mitu programmi (mitte ainult õigele teele hirmutamise lähenemisviisiga) on väidetavasti tõhusad sihtrühma või töötajate rahulolu põhjal. 20 See ei näita siiski nende tulemuslikkust. Selliseid väiteid saab teha ainult usaldusväärsete mõjuhinnangute alusel. 21 "Seda programmi on juba paljudes kohtades rakendatud" See argument sarnaneb eelmisele, ainult selles eeldatakse tulemuslikkust laialdase rakendamise põhjal. 22 See ei tõesta taas selle tegelikku mõju. Kontekst võib olla erinev, teostamisviis võib olla erinev, see võib lastele meeldida, aga kuitahes uuenduslik see ka pole, jääb selle toimemehhanism (või mitte toimimise mehhanism) samaks. Eesmärk on mõjutada käitumist, hirmutades inimesi sellega, et neile näidatakse kuriteo toime panemise võimalikke negatiivseid tagajärgi. EUCPN I Müüdimurdja - ettevaatust, järgnev sõnum võib olla häiriv... I 4

5 Veel üks aspekt on see, kuidas potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi sihtrühmale edastatakse ja kuidas neid tajutakse. Arvestada tuleb sõnumi allikaga, sest edu saavutamiseks peab see olema usaldusväärne allikas. 23 Väidetavalt ei ole vangid parimad eeskujud hea käitumise õpetamiseks. Peale ebausaldusväärsete ja moraali lugevate allikate seatakse noorte ette võimalikest halvim tagajärg või nende tagajärgede liialdus, s.t karistuse karmus. Nagu ülalpool räägitud, toimib hoiatavalt mitte rangus, vaid karistuse vääramatus. Pealegi ei saada kõik kuriteod ega kriminaalmenetlused neid vanglasse ega anna eluaegset vanglakaristust. Teisisõnu, kui hirmutavat sõnumit tajutakse ebatõenäolise ja liialdatuna, ei leia see sihtrühmas vastukaja. 24 Põhjuseid, miks õigele teele hirmutamine ja teised sellised lähenemisviisid läbi kukuvad, ei tohiks võtta ümberpööratud soovitustena selle kohta, mis oleks õige lähenemisviis. Igale noorele kurjategijale eluaegse vangistuse tagamine ei ole soovitav ega võimalik. Need tulemused näitavad siiski, et laste hirmutamine range karistusega on heal juhul ebatõhus ja halvimal juhul kahjulik. 25 Hoolimata headest kavatsustest ei toimi hoiatus sedasi, mitte selle sihtrühmaga. Uurimistulemused soovitavad siiski paari hoiatuspõhist lähenemisviisi, mis tõesti toimivad. MILLAL HOIATAMINE TOIMIB? Hoiatused ei mõju kõigile ühtemoodi ja ei toimi samamoodi kogu rahvastikuga. 26 Hoiatus mõjub ainult neile, kellel on juba eelsoodumus või ahvatlus kuritegu sooritada. Enamik inimesi peavad seadustest kinni ka vaatamata selle hoiatusvõimele. Seetõttu võib väita, et hoiatus on tulemuslik lähenemisviis ainult teise või kolmanda astme ennetustegevuses. 27 Teisisõnu on sellel tõenäoliselt mõju ainult suunatud lähenemisviisiga. Kui ühendada see suunatud lähenemisviis arusaamisega, et hoiatus toimib valdavalt karistuse vääramatuse kaudu ja täpsemalt tabamise vääramatuse kaudu, siis on selge, et vanglad ja vangid ei ole õiged sõnumitoojad. Hoiatusel põhinevates tulemuslikes lähenemisviisides on põhirõhk politseil ja politseitöö strateegiatel, mis toovad kaasa tabamisriski suure ja nähtava muutuse. 28 Enne selle argumendi arendamist on tähtis teha vahet hoiatamisel ja teovõimetuks muutmisel. Viimane on ka kriminaalõigussüsteemi ja eriti politseitöö funktsioon ning see ennetab kuriteo uuesti toime panemist kurjategija poolt sellega, et piirab nende võimet seda teha. Lihtsalt öeldes on hoiatuse ja teovõimetuks muutmise vahe see, et hoiatus ennetab kuritegevust sellega, et mõjutab tabamise riski tajumist enne kuriteo toimumist, kui teovõimetuks muutmine takistab kurjategijal oma tegevust jätkata või uusi kuritegusid toime panna pärast tema tabamist. Teovõimetuks muutmine mõjub kuritegevust ennetavalt, kuid selleks on vaja suuremat vahistamise ja vangistamise määra ning mõju säilimine nõuab märkimisväärseid ressursse. 29 Kuritegevuse ennetamine hoiatuse ja kriisikoldes politseitöö kaudu on parim näide selle toimimisest suunatud lähenemisviisiga. Politsei ressursid koondatakse nn "kuritegevuse kriisikolletele" kõrge kuritegevuse astmega geograafiliselt väikestele aladele. 30 Braga ja teised (2019) järeldasid oma 65 uuringu ülevaates, et sellel lähenemisviisil on väike, kuid tähendusrikas mõju kuritegevusele. Lisaks vähestele märkidele nihetest võib selle mõju veel tõenäolisemalt ulatuda sihtalast kaugemale. Jõupingutusi ja patrullimist koondades tõstab politsei selles piirkonnas tabamise riski ja hoiab tõhusalt ära uimastite, korrarikkumiste ja vägivallaga seotud ning varavastast kuritegevust. 31 EUCPN I Müüdimurdja - ettevaatust, järgnev sõnum võib olla häiriv... I 5

6 Nagu näha, räägitakse mõjust konkreetsetele kuritegudele. Lisaks sihtrühmale või geograafilisele asukohale on ka kuriteo liik ennetustöös tähtis tegur. Hoiatus mõjub mõne kuriteo liigi korral vähem kui teistega. Näiteks mõjub see tõenäoliselt vähem emotsionaalsetele kuritegudele, nagu kiremõrv, kuid hoiatusel on suurem eduvõimalus tahtlikumat liiki kuritegevuse korral, näiteks varavastased kuriteod. 32 Suunatud lähenemisviisiga politseitöö strateegia, mis samal ajal suurendab tabamise tõenäosust, on nn "suunatud hoiatus" või "hoobade tõmbamisega politseitöö". 33 Sellel on väidetavalt positiivne mõju, eriti kui see suunata jõukude põhjustatud vägivalla vastu, aga ka korduvate rikkujate ja uimastite väliturgude vastu. Selles on põhiline otsene suhtlemine sihtrühmaga, neile jätkuvate rikkumiste tagajärgede selgeks tegemine ja otstarbekate alternatiivide pakkumine sotsiaalteenuste kaudu. 34 Laiema lähenemisviisi korral kaasatakse ka kogukond või pereliikmed, võimendades selle kogukonna kollektiivset tõhusust ja mitteametlikku kontrolli, eemaldades samal ajal mõned õigustused, mida rikkujad võiksid kasutada oma isikliku vastutuse minimeerimiseks. Tähelepanelik lugeja võis märgata, et "teadlikkuse suurendamine" on tõesti üks selle lähenemisviisi osa. Omaette on teadlikkuse suurendamisel vähe mõju. Kuid tervikliku lähenemisviisina ja siinsel moel suunatult on sellest tõesti kasu. 35 OPERATSIOON CEASEFIRE (RELVARAHU) JA PROBLEEMIPÕHINE POLITSEITÖÖ Suunatud hoiatuse edu juures on tähtsaks teguriks selle seos probleemipõhise politseitööga. Sellise tegutsemisviisi põhirõhk on mingi piirkonna vajaduste ja probleemide õigesti hindamisel, et kohandada reageerimist kohapealsele tegelikkusele. 36 Selle lähenemisviisi suurepärane näide on Bostoni operatsioon Ceasefire jõukudega seotud relvastatud vägivalla vähendamiseks. 37 Koos sihipärase jõustamisega relvakaubitsejate hulgas tagas politsei jõugu liikmete teavitamise nende jätkuva vägivalla tagajärgedest. 38 Neid teavitati karistustest ja tänu koostööle kohaliku prokuratuuriga tagati ka süüdistuste esitamine. Kuna enamikul neist oli ka varasemaid kriminaalsüüdistusi, pandi need kõrvale koos võimalusega neist loobuda, kui kõik peavad kokkulepitud reeglitest kinni. Kui ükski neist läks üle piiri, avati süüdistused kõigi rühma liikmete vastu. Loomulikult tekitas see jõukudes kaaslaste surve vältida osalemist vägivallakuritegudes. Seda saab saavutada ainult hästi kavandatud, kohandatud ja põhjendatud sõnumitega koos õige tugivõrgustikuga. Enda ohverdamine rühma nimel enam ei toiminud, aga suunatud hoiatuse kombineeritud lähenemisviis toimis noorte poolt toimepandud tapmiste arv langes koguni 63% ja relvastatud rünnakud 25%. 39 EUCPN I Müüdimurdja - ettevaatust, järgnev sõnum võib olla häiriv... I 6

7 KOKKUVÕTE Hoiatusel on selgelt oma väärtus, kuid ainult õigesti kasutades. Õigele teele hirmutamine ja teised hirmupõhised lähenemisviisid keskenduvad karistuse rangusele ja püüavad näidata lastele kõige hullemat, mis võiks juhtuda, kui nad panevad toime kuriteo. Neid lähenemisviise kritiseeritakse ka üksnes eetilistel põhjustel, 40 kuid neil ei ole samuti mingit positiivset mõju. Iga kuritegevuse ennetaja peaks olema teadlik sedalaadi programmide potentsiaalselt negatiivsest mõjust ja tegema sellest oma järeldused. 41 Teisalt on olemas ka tõhusaid hoiatavaid lähenemisviise, kui keskenduda kuriteo liigile, sihtrühmale või geograafilisele asukohale ja kui selle eesmärk on suurendada karistuse vääramatust. Selliselt suunatud politseitöö strateegiatel, millel on nähtav mõju tabamise riskile, on usaldusväärsete teaduslike tõendite kohaselt positiivne mõju. EUCPN I Müüdimurdja - ettevaatust, järgnev sõnum võib olla häiriv... I 7

8 Endnotes 1 A. Petrosino, C. Turpin-Petrosino ja J.O. Finckenauer, "Well-Meaning Programs Can Have Harmful Effects! Lessons from Experiments of Programs Such as Scared Straight", Crime & Delinquency 46:3, 2000; European Crime Prevention Network, Awareness-Raising Never Hurts, Does It?, Mythbuster, EUCPN, Brüssel, ilmub varsti. 2 A. Petrosino, C. Turpin-Petrosino, M.E. Hollis-Peel ja J.G. Lavenberg, "Scared Straight and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile Delinquency: A Systematic Review", Campbell Systematic Reviews, 9:1, 2013, dx.doi.org/ /csr Ibid. 4 D.P. Farrington ja B.C. Welsh, "The Science and Politics of Crime Prevention: Toward a New Crime Policy", D.P. Farrington ja B.C. Welsh (toim.), The Oxford Handbook of Crime Prevention, Oxford University Press, Oxford, 2012; Petrosino et al., Well-Meaning Programs Can Have Harmful Effects! Lessons from Experiments of Programs Such as Scared Straight. 5 J. Esrick, R.G. Kagan, J.T. Carnevale et al., "Can Scare Tactics and Fear-Based Messages Help Deter Substance Misuse: A Systematic Review of Recent ( ) Research", Drugs: Education, Prevention and Policy, 26:3, 2019, EMCDDA, Mass Media Campaigns for the Prevention of Drug Use in Young People, Lissabon, 2013, europa.eu/publications/pods/mass-media-campaigns_en. 6 Petrosino et al., "Scared Straight and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile Delinquency: A Systematic Review"; Petrosino et al., "Well-Meaning Programs Can Have Harmful Effects! Lessons from Experiments of Programs Such as Scared Straight"; Farrington ja Welsh, "The Science and Politics of Crime Prevention: Toward a New Crime Policy"; European Society for Prevention Research, Position of the European Society for Prevention Research on Ineffectve and Potentially Harmful Approaches in Substance Use Prevention, 2019, A.V. Papachristos, "Too Big to Fail: The Science and Politics of Violence Prevention", Criminology & Pub. Pol'y, nr 10, 2011; J.O. Finckenauer, ""Scared Straight" and the Panacea Phenomenon: Discussion", Annals of the New York Academy of Sciences, 347:1, 1980, org/ /j tb21271.x. 7 Finckenauer, ""Scared Straight" and the Panacea Phenomenon: Discussion"; J. McCord, "Cures That Harm: Unanticipated Outcomes of Crime Prevention Programs", The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 587:1, 2003, org/ / Petrosino et al., "Scared Straight and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile Delinquency: A Systematic Review"; T. Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach, Palgrave Macmillan, Basingstoke, D.S. Nagin, "Deterrence in the Twenty-First Century", Crime and Justice, 42:1, 2013, 10 D.S. Nagin, "Deterrence: A Review of the Evidence by a Criminologist for Economists", Annual Review of Economics, 5:1, 2013; T.A. Loughran, R. Paternoster ja D.B. Weiss, Deterrence, A.R. Piquero (toim.), The Handbook of Criminological Theory, Wiley, Chichester, West Sussex, Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach. 12 Nagin, Deterrence in the Twenty-First Century; Loughran et al., Deterrence. 13 Nagin, Deterrence: A Review of the Evidence by a Criminologist for Economists. 14 Nagin, Deterrence in the Twenty-First Century. 15 European Society for Prevention Research, Position of the European Society for Prevention Research on Ineffectve and Potentially Harmful Approaches in Substance Use Prevention. 16 M.P. Rubenson, K. Galbraith, O. Shin et al., "When Helping Hurts? Toward a Nuanced Interpretation of Adverse Effects in Gang-Focused Interventions", Clinical Psychology: Science and Practice (2020); McCord, Cures That Harm: Unanticipated Outcomes of Crime Prevention Programs. 17 European Society for Prevention Research, Position of the European Society for Prevention Research on Ineffectve and Potentially Harmful Approaches in Substance Use Prevention; European Crime Prevention Network, Preventing Drug- Related Crimes: Achieving Effective Behavioural Change, Toolbox Series No. 16, EUCPN, Brüssel, 2020, org/toolbox16-drugrelatedcrimes. 18 Petrosino et al., Scared Straight and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile Delinquency: A Systematic Review. 19 Ibid. 20 McCord, Cures That Harm: Unanticipated Outcomes of Crime Prevention Programs. 21 European Society for Prevention Research, Position of the European Society for Prevention Research on Ineffectve and Potentially Harmful Approaches in Substance Use Prevention; B.C. Welsh ja D.P. Farrington, Evidence-Based Crime Policy, M. Tonry (toim.), The Oxford Handbook of Crime and Criminal Justice, Oxford University Press, Oxford, 2011; Petrosino et al., Well-Meaning Programs Can Have Harmful Effects! Lessons from Experiments of Programs Such as Scared Straight. 22 European Society for Prevention Research, Position of the European Society for Prevention Research on Ineffectve and Potentially Harmful Approaches in Substance Use Prevention. 23 European Crime Prevention Network, Awareness-Raising Never Hurts, Does It? 24 European Crime Prevention Network, Preventing Drug- Related Crimes: Achieving Effective Behavioural Change; Esrick et al., Can Scare Tactics and Fear-Based Messages Help Deter Substance Misuse: A Systematic Review of Recent ( ) Research. 25 Petrosino et al., Scared Straight and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile Delinquency: A Systematic Review. 26 Nagin, Deterrence in the Twenty-First Century. 27 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach; N. Tilley, Middle-Range Radical Realism for Crime Prevention, R. Matthews (toim.), What Is to Be Done About Crime and Punishment?, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Loughran et al., Deterrence; Nagin, Deterrence in the Twenty- First Century; Nagin, Deterrence: A Review of the Evidence by a Criminologist for Economists. 29 Nagin, Deterrence: A Review of the Evidence by a Criminologist for Economists. 30 D. Weisburd, "The Law of Crime Concentration and the Criminology of Place", Criminology, 53:2, A.A. Braga, B. Turchan, A.V. Papachristos ja D.M. Hureau, "Hot Spots Policing of Small Geographic Areas Effects on Crime", Campbell Systematic Reviews, 15:3, 2019; Nagin, Deterrence: A Review of the Evidence by a Criminologist for Economists; Loughran et al., Deterrence. 32 Bjørgo, Preventing Crime: A Holistic Approach. 33 A.A. Braga, D. Weisburd ja B. Turchan, "Focused Deterrence Strategies Effects on Crime: A Systematic Review", Campbell Systematic Reviews 15:3, Ibid. 35 "European Crime Prevention Network, Awareness-Raising Never Hurts, Does It?" 36 Braga et al., Focused Deterrence Strategies Effects on Crime: A Systematic Review. 37 Tilley, Middle-Range Radical Realism for Crime Prevention. 38 Nagin, Deterrence in the Twenty-First Century. 39 Braga et al., Focused Deterrence Strategies Effects on Crime: A Systematic Review. 40 European Crime Prevention Network, Preventing Drug- Related Crimes: Achieving Effective Behavioural Change. 41 McCord, Cures That Harm: Unanticipated Outcomes of Crime Prevention Programs; Farrington and Welsh, The Science and Politics of Crime Prevention: Toward a New Crime Policy. EUCPN I Müüdimurdja - ettevaatust, järgnev sõnum võib olla häiriv... I 8

9 Tsitaat EUCPN (2020). Müüdimurdja ettevaatust, järgnev sõnum võib olla häiriv... Brüssel: EUCPN Õiguslik märkus Käesoleva väljaande sisu ei kajasta tingimata ühegi EL-i liikmesriigi või Euroopa Liidu või Euroopa ühenduste agentuuri või institutsiooni ametlikku arvamust. Autorid/toimetajad Jorne Vanhee, teadusametnik, EUCPN-i sekretariaat. Projekti EUCPN-i sekretariaat osa, veebruar 2021, Brüssel Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi rahalise toetusega Politsei

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Vahistamiste analüüs

Vahistamiste analüüs Vahistamiste analüüs Urvo Klopets Tallinn 2009 Justiitsministeerium Kriminaalpoliitika osakond 1 Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 208 100 Faks: 6 208 109 e-post: info@just.ee

Rohkem

69% KURITEGEVUS EESTIS % KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 28

69% KURITEGEVUS EESTIS % KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 28 69% KURITEGEVUS EESTIS 218 7% KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 28 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 28 KURITEGEVUS EESTIS 218 Tallinn 219 Koostajad: Andri Ahven, Kätlin-Chris Kruusmaa, Anu Leps, Stanislav Solodov,

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

TARTU ÜLIKOOLI ÕIGUSINSTITUUT

TARTU ÜLIKOOLI ÕIGUSINSTITUUT 1 TARTU ÜLIKOOLI ÕIGUSINSTITUUT Viktor Brügel VANGISTUSE ALTERNATIIVID Magistritöö Juhendaja professor Jüri Saar Tallinn 2006 2 SISUKORD Sissejuhatus 3 1 ptk. Vangistus kui kriminaalpoliitika keskne instrument

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksuaalselt, tööalaselt või kuritegevuseks ära kasutatud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

ES

ES Keiu Kärt Tammeaid Tartu ülikooli bakalaureus Eesti keele riigieksami kajastamisest ajakirjanduses 2012. aastal sooritasid gümnaasiumilõpetajad esimest korda kaheosalise eesti keele riigieksami. Kuidas

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus EELNÕU 21.06.2013 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 58 punkt

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

LISA 1

LISA 1 Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledž Priit Sepp PK090 KÜBERTERRORISMI ENNETAMINE Lõputöö Juhendaja: Anna-Maria Talihärm, MA Kaasjuhendaja: Kalju Leppik, Politsei- ja Piirivalvekolledži lektor

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Microsoft Word - lang_kone_ doc

Microsoft Word - lang_kone_ doc Justiitsminister Rein Langi ettekanne prokuröride üldkogul 2006 Rahvusraamatukogus 10.03.2006, Tallinnas Lugupeetud prokuröride üldkogu! Möödunud aasta oli Eestile tervikuna väga edukas ning edukas aasta

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Microsoft Word - Magistritöö Kristjan Okas ver 1.1 RC

Microsoft Word - Magistritöö Kristjan Okas ver 1.1 RC TARTU ÜLIKOOLI ÕIGUSTEADUSKOND AVALIKU ÕIGUSE INSTITUUT Kristjan Okas ENNETÄHTAEGSE VABASTAMISE PROTSESSI STATISTILINE ANALÜÜS UURING 2009. AASTA TARTU MAAKOHTU TOIMIKUTE PÕHJAL magistritöö Juhendaja:

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil L 284/22 Euroopa Liidu Teataja 12.11.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1673, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil EUROOPA PARLAMENT JA

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

SISEMINISTEERIUM

SISEMINISTEERIUM ESITATUD: 11.07.2019 valitsuskabineti nõupidamisele ESITAJA: siseminister Mart Helme ESITAMISE AEG: kuupäev digiallkirjas TEEMA: Lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava aastateks 2019-2023 1. SISUKOKKUVÕTE

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem