Eesti kinnisvaraturg 2021.aastal

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti kinnisvaraturg 2021.aastal"

Väljavõte

1 Eesti kinnisvaraturg 2021.aastal Tallinn 2022

2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 KOKKUVÕTE ÜLDINE STATISTIKA (KÕIK TEHINGUD) REGIONAALNE STATISTIKA (OSTU-MÜÜGITEHINGUD) ELAMUMAA Hoonestamata elamumaa Hoonestamata elamumaa tehingud maakondades aastal Hoonestamata elamumaa tehingud omavalitsustes aastal Hoonestatud elamumaa Hoonestatud elamumaa tehingud maakondades aastal Hoonestatud elamumaa tehingud omavalitsustes aastal MAATULUNDUSMAA Hoonestamata maatulundusmaa Hoonestamata maatulundusmaa tehingud maakondades aastal Hoonestamata maatulundusmaa tehingud omavalitsustes aastal Haritav maa Metsamaa (kasvava metsata) Metsamaa (kasvava metsaga) Hoonestatud maatulundusmaa Hoonestatud maatulundusmaa tehingud omavalitsustes aastal ÄRIMAA Hoonestamata ärimaa Hoonestamata ärimaa tehingud maakondades aastal Hoonestatud ärimaa Hoonestatud ärimaa tehingud maakondades aastal TOOTMISMAA Hoonestamata tootmismaa Hoonestamata tootmismaa tehingud maakondades aastal Hoonestatud tootmismaa Hoonestatud tootmismaa tehingud maakondades aastal KORTERIOMANDID Korterite tehingud maakondades aastal Korterite tehingud suuremates asulates aastal Korterite tehingud Tallinna linnaosades aastal Eesti kinnisvaraturg aastal 2

3 Korterite tehingud Tartu linnaosades aastal Korterite tehingud Pärnu linnaosades aastal LÕPPSÕNA Eesti kinnisvaraturg aastal 3

4 SISSEJUHATUS Käesolev ülevaade on järjekorras kahekümne kuues Maa-ameti koostatud aastakokkuvõte kinnisvara võõrandamis-tehingutest. Ülevaate eesmärk on tehingute andmebaasis olevate andmete alusel kirjeldada kinnisvaraturul toimunut ja tuua välja üldised trendid. Muudatuste põhjuseid ei analüüsita, tulevikuprognoose ei tehta, seda ei ole võimalik teha ainult tehinguinfole tuginedes, vaja on analüüsida ka muud turuinfot. Tehingute andmebaas on moodustatud maa korralise ja erakorralise amise läbiviimiseks ning maa väärtust kajastavate andmete töötlemiseks. Tehingute andmeid esitavad notarid, kes on kohustatud kümne päeva jooksul pärast kinnisasja võõrandamise tehingu tõestamist esitama katastripidajale tehingu kohta maakatastriseaduse 9 lõikes 2 2 loetletud andmed. Tehingu andmetele juurdepääs on piiratud, st et tehingu andmetega notarite poolt esitatud mahus on võimalik tutvuda vaid õigustatud huvi korral ja maakatastri seaduse 6 lõikes 2 määratud tingimustel. Üldistatud kujul on võimalik tehinguandmetega tutvuda kõikidel huvilistel kasutades Maa-ameti tehinguregistri hinnastatistika päringuid ja kinnisvaraturu ülevaateid. Tehingute andmebaasi laekuvad tehingute andmed aastast. Ajavahemiku kohta on tehingute andmeid vähem, kuna laekusid vaid riigi ostueesõigusega tehingute andmed. Alates aasta teisest poolaastast hakati tehingute andmebaasi edastama kõigi kinnisvara võõrandamistehingute andmeid, sh korteriomandite tehingud, mida varem ei kogutud. Andmebaasi lisandunud tehingute arv aastate lõikes on nähtav allolevalt jooniselt. Eesti kinnisvaraturg aastal 4

5 Käesolevas ülevaates on mõiste kinnisvara all silmas peetud kõiki kinnistuid. Kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand või korterihoonestusõigus. Oleme jätkanud senist ülevaadete koostamise põhimõtet, mille kohaselt on ülevaates vähe kirjeldavat osa ning põhitähelepanu on pööratud andmete esitamisele graafiliselt. Ülevaate esimeses, üldise statistika osas on välja toodud kõigi kinnisvara võõrandamistehingute (ostmüük, kinkimine, vahetamine, muu tehing) andmed maakondade, kuude, tehinguliikide jm lõikes. Ülevaate teises, regionaalse müügihinna statistika osas, on esitatud ainult ostu-müügitehingud. Parema ülevaate saamiseks on osa jagatud erinevateks alapeatükkideks turusektorite kaupa: elamumaa, maatulundusmaa, ärimaa, tootmismaa ja korteriomandid. Regionaalse statistika osas on kaasatud kõik kinnisasjad, kus tehinguga on müüdud terve kinnisasi ning analüüsitava sihtotstarbe osakaal moodustab kogu kinnisasjast 100%. Seega on välja jäetud mõtteliste osade ja segasihtotstarbega tehingud, mistõttu on analüüsitud tehingute arv väiksem kui üldise statistika osas esitatud. Samuti on hinnastatistika jaoks läbi viidud täiendav tehingute analüüs ning eemaldatud tehingud, mis Maa-ametile teadaolevalt ei ole tehtud vabaturu tingimustes. Täpsed kriteeriumid on toodud ülevaate teise osa alguses. Kasutatud näitajate selgitus: - on aritmeetiline keskmine, milleks on tunnuse kõikide väärtuste summa ja objektide arvu jagatis. - on arv, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on variatsioonireas ühepalju. Kui variatsioonireas on paaritu arv liikmeid, siis mediaaniks on selle rea keskmine liige. Kui variatsioonireas on paarisarv liikmeid, siis mediaaniks on andmerea keskpaigas asuvate liikmete aritmeetiline keskmine. - Standardhälve iseloomustab rea liikmete paiknevust keskväärtuse suhtes. Standardhälve on positiivne ruutjuur üksikväärtuste ja aritmeetilise keskmise vaheliste hälvete ruutude summast, mis on jagatud kas elementide arvuga n või ühe võrra väiksema arvuga n-1 (olenevalt valimi suurusest). Käesolevas aastaülevaates on arvestatud aasta tehingutega, mis on kinnitatud ja kantud andmebaasi seisuga. Kui hiljem on tehinguid lisandunud või mõne varem kinnitatud tehingu andmeid täpsustatud, siis sellised muudatused ei kajastu käesolevas ülevaates. Andmetes võivad esineda ebatäpsused, mistõttu Maa-amet ei vastuta võimalike kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas ülevaates avaldatud infot kasutades. Eesti kinnisvaraturg aastal 5

6 KOKKUVÕTE Vabade vahendite kasv ning samal ajal kõrgenenud inflatsiooniootused viisid nii kinnisvara- kui aktsiaturud aastal uute rekorditeni. Eesti kinnisvaraturul toimus aastal kokku võõrandamistehingut, millest olid ostu-müügitehingud aastaga võrreldes kasvas tehingute arv aastal märkimisväärsed 19%, sh ostu-müügitehingute arv 21%. Suurem nõudlus nihutas hinnatasemeid ülespoole kõikides turusektorites. Tehingute koguväärtus kasvas võrreldes aastaga poole võrra, ulatudes ligi 6 miljardi euroni, mis on uus Eesti kinnisvaraturu rekord. Aastatel oli tehingute aastane koguväärtus ligi 4 miljardit eurot. Eelmine rekord pärineb aastast, mil kinnisvaraturu käive oli 4,7 miljardit eurot aastal toimus tehinguid kinnisasjadega (35 873) ja korteriomanditega (35 637) praktiliselt võrdselt. Hoonestusõiguste osakaal oli väga väike (0,3%). Korteriomanditega tehtud tehingute koguarv kasvas aastaga 23%. Kinnisasjadega tehtud tehingute koguarv kasvas 16%, mis peamiselt tulenes tehingute arvu suurenemisest elamumaaga. Tehingute koguväärtus kasvas aastaga korteriomandite puhul 0,8 miljardit eurot ning kinnisasjade puhul 1,2 miljardit eurot. Kinnisasjade koguväärtuse kasvu panustasid enim tehingud elamumaaga (+0,5 miljardit eurot). Hoonestamata elamumaa mediaanhinnad varieerusid aastal maakondade lõikes oluliselt. Kui Ida- Viru, Jõgeva, Põlva ja Võru maakonnas oli tehingute mediaan ligi eurot, siis Harju maakonnas oli sama näitaja eurot. Haritava maa keskmine küündis aastal üle 4000 euro hektari kohta. Haritav maa oli aastal kõige hinnatum Järva, Põlva ja Tartu maakonnas. Kasvava metsaga metsamaade mediaanhinnaks terves Eestis oli ligi eurot hektari kohta. Korteriomandite (eluruumide) ostu-müügitehingute arv kasvas võrdluses aastaga 24% ning koguväärtus 36%. Harju maakonnas toimus aastal 53% kõikidest korterite ostu-müügitehingutest. Tehinguaktiivsuselt järgnevad Tartu maakond 14%, Ida-Viru maakond 11% ja Pärnu maakond 6%. Ülejäänud maakondades toimunud korterite tehingute osakaal jäi alla 5%. Korterite mediaanhinnad erinevad Eesti maakondades märgatavalt. Kõrgeim mediaan oli Harju maakonnas ligi 2100 eurot ruutmeetri kohta ning madalaim Valga ja Ida-Viru maakonnas, kus see jäi alla 300 euro ruutmeetri kohta. Kui Kiviõli linnas oli korteritehingute mediaanhinnaks 2000 eurot, siis Tallinna kallimates asumites oli sama näitaja üle euro. Maa-ameti kinnisvaraturu ülevaates on välja toodud kõikide suuremate asulate hinnatasemed, kus toimus vähemalt 5 tehingut. Eesti kinnisvaraturg aastal 6

7 1. ÜLDINE STATISTIKA (KÕIK TEHINGUD) Tehingute osatähtsus maakondade lõikes aastal Tehingute koguväärtuse osatähtsus maakondade lõikes aastal Eesti kinnisvaraturg aastal 7

8 Kinnisvara tehingute arv elaniku kohta maakondade lõikes aastal Kinnisvara tehingud kuude lõikes Kuu 2020 Kogupind 2020 Koguväärtus Kogupind 2021 Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) jaanuar ,9% 20,1% veebruar ,1% 17,1% märts ,9% 49,4% aprill ,0% 131,8% mai ,3% 101,0% juuni ,2% 88,6% juuli ,9% 32,2% august ,8% 48,7% september ,5% 32,1% oktoober ,4% 44,8% november ,8% 16,1% detsember ,6% 53,8% Kokku ,2% 48,1% Eesti kinnisvaraturg aastal 8

9 Eesti kinnisvaraturg aastal 9

10 Tehingud tehinguliikide järgi Kuu 2020 Kogupind 2020 Koguväärtus Kogupind 2021 Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Ost-müük ,0% 49,3% Kinkimine ,5% 28,3% Muu tehing ,1% 42,0% Vahetus ,9% 73,1% Kokku ,2% 48,1% Tehingud tehinguobjekti järgi 2020 Koguväärtus Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Korteriomand ,5% 36,3% Kinnisasi ,1% 61,2% Korterihoonestusõigus ,7% 12,5% Hoonestusõigus ,0% -11,5% Kokku ,2% 48,1% Eesti kinnisvaraturg aastal 10

11 Kinnisasja tehingud hoonestatuse järgi Eesti kinnisvaraturg aastal 11

12 Kinnisasja tehingud sihtotstarvete järgi Kogupind 2020 Koguväärtus Kogupind 2021 Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Maatulundusmaa ,4% 46,8% Elamumaa ,1% 62,2% Muu ,1% 88,2% Tootmismaa ,8% 31,0% Segamaa ,5% 53,7% Ärimaa ,0% 106,8% Kokku ,1% 61,2% 1 Muu sihtotstarve sihtotstarbeks on määratud üks ülejäänud üheksast sihtotstarbest (veekogude maa, transpordimaa, jäätmehoidla maa, riigikaitsemaa, kaitsealune maa, sihtotstarbeta maa, mäetööstusmaa, turbatööstusmaa, sotsiaalmaa) või sihtotstarve on määramata. Segamaa ühegi sihtotstarbe osakaal ei ole 100% ning kinnistu koosneb mitmest sihtotstarbest. Eesti kinnisvaraturg aastal 12

13 Tehingud võõrandajate järgi 2 Võõrandaja liik 2020 Kogupind 2020 Koguväärtus Kogupind 2021 Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Eraisik ,9% 58,1% Eraõiguslik juriidiline ,1% 40,8% Välismaalane ,1% 93,7% Riik ,1% -48,5% Munitsipaal ,7% 30,1% Mitu ,3% 84,0% Kokku ,2% 48,1% Tehingud omandajate järgi 2 Omandaja liik 2020 Kogupind 2020 Koguväärtus Kogupind 2021 Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Eraisik ,1% 38,7% Eraõiguslik juriidiline ,4% 62,4% Välismaalane ,7% 49,1% Riik ,0% 11,6% Munitsipaal ,4% 2,2% Mitu ,5% 44,6% Kokku ,2% 48,1% 2 Eraisik Eesti Vabariigi kodakondsust omav eraisik. Välismaalane Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav era ja eraõiguslik-juriidiline isik (s.h kodakondsuseta või Venemaa kodakondsust omav alalise elamisloa omanik). Mitu mitu erinevat võõrandajat/omandajat (näiteks eraisik ja eraõiguslik-juriidiline isik koos). Eesti kinnisvaraturg aastal 13

14 ostu-müügitehingu 3 3 ostu-müügitehingu ostu-müügitehingute koguväärtus on jagatud tehingute arvuga. Eesti kinnisvaraturg aastal 14

15 Eesti kinnisvaraturg aastal 15

16 2. REGIONAALNE STATISTIKA (OSTU-MÜÜGITEHINGUD) Regionaalse statistika aluseks on ostu-müügitehingud, välja on jäetud kinke-, vahetus- ja muud võõrandamistehingud. Sealjuures on kaasatud vaid need tehingud, kus analüüsitava sihtotstarbe osakaal moodustab kogu kinnisasjast 100%, välja on jäetud segasihtotstarbega tehingud. Iga sektoripõhise alapeatüki esimene tabel näitab koondstatistikat nii mõtteliste kui tervikkinnisasjade puhul, sellest järgnevad tabelid ja joonised on koostatud põhimõtetel: - kaasatud ainult need tehingud, kus on müüdud terve kinnisasi, välja on jäetud mõtteliste osadega tehtud tehingud; - välja on jäetud tehingud, kus tehingu osapooleks on riik ja kohalik omavalitsus, v.a riigi ja kohalike omavalitsuste enampakkumised; - välja on jäetud tehingud, kus tehingupooled on teadaolevalt omavahel seotud sugulusvõi ärisidemete kaudu, naabritevahelised ostu-müügitehingud kaasatakse vaid hoonestamata maatulundusmaade hinnaanalüüsi; - välja on jäetud tehingud, kus võõrandatud kinnisasi oli tehingu hetkel koormatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega (hoonestamata maa puhul); - välja on jäetud plokktehingud (sama notarilepinguga müüakse mitu kinnisasja); - välja on jäetud tehingud, mis selgelt eristuvad piirkonnas liiga kõrge või liiga madala hinnatasemega; - välja on jäetud tehingud, mille hinnatase on vähem kui 400 eurot hektari kohta, kuna analüüsi käigus on leitud, et alla selle piiri vabaturutehinguid tõenäoliselt ei tehta. Eelnev on aluseks hinnastatistikale alapeatükkides 2.1 (elamumaa), 2.2 (maatulundusmaa), 2.3 (ärimaa) ja 2.4. (tootmismaa). Alapeatükis 2.2 (maatulundusmaa) sisalduva haritava ja metsamaa osas ning alapeatükis 2.5. (korteriomandid) on täpsemad kriteeriumid toodud vastavate tabelite juures. Juhime tähelepanu, et hoonestatud maade ja kasvava metsaga kinnisasjade puhul ei ole võimalik teha üheseid järeldusi hinnaerinevuste osas erinevate piirkondade vahel, samuti hinnadünaamika osas võrreldes eelnevate perioodidega, kuna tehingute hinnad sisaldavad ka hoone ja kasvava metsa väärtust, mitte ainult maa a. Kõikides turusegmentides esineb vaatamata läbiviidud kontrollile tõenäoliselt ostumüügitehinguid, mis ei ole tehtud turupõhistel alustel, mistõttu on esitatud andmed ainult informatiivse ja statistilise iseloomuga. Maa-amet ei vastuta võimalike kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas ülevaates avaldatud infot kasutades. Piirkonna keskmised tehinguhinnad on esitatud vaid neis piirkondades, kus on toimunud vähemalt 5 tehingut. Eesti kinnisvaraturg aastal 16

17 2.1 ELAMUMAA Hoonestamata elamumaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus (sihtotstarve 100% elamumaa) 2020 Koguväärtus Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Terve kinnisasi ,9% 76,5% Osa kinnisasjast ,8% 75,8% Kokku ,5% 76,4% Eelnev tabel kajastab kõiki ostu-müügitehinguid hoonestamata elamumaaga. Järgnevad tabelid ja joonised kajastavad vaid vabaturutehingute (Maa-ametile teadaoleva info põhjal) statistikat. Tehingute kaasamise ning väljajätmise kriteeriumid on detailsemalt esitatud lk 12. Hoonestamata elamumaa tehingud maakondades aastal pindala (m²) Standardhälve Tehingute mediaan Harju maakond ,8 32,1 60,5 0,6 647, Harju maakond ilma Tallinnata ,0 26,6 29,4 0,6 187, Hiiu maakond ,1 3,3 4,5 0,4 17, Ida-Viru maakond ,6 5,0 17,0 0,7 157, Jõgeva maakond ,7 7,2 7,1 0,6 28, Järva maakond ,6 8,4 5,3 0,7 18, Lääne maakond ,0 4,8 12,5 0,3 71, Lääne-Viru maakond ,9 5,0 15,5 0,3 118, Põlva maakond ,0 1,5 1,3 0,7 4, Eesti kinnisvaraturg aastal 17

18 pindala (m²) Standardhälve Tehingute mediaan Pärnu maakond ,1 11,7 17,6 0,4 128, Pärnu maakond ilma Pärnuta ,9 10,5 10,3 0,4 55, Rapla maakond ,8 9,9 8,3 0,6 35, Saare maakond ,2 4,4 15,0 0,4 84, Tartu maakond ,7 21,9 29,3 0,5 228, Tartu maakond ilma Tartuta ,8 18,3 13,5 0,5 76, Valga maakond ,3 3,1 9,7 0,4 47, Viljandi maakond ,1 4,3 7,8 0,6 38, Võru maakond ,2 1,7 6,6 0,2 20, Hoonestamata elamumaa tehingud omavalitsustes aastal HARJU MAAKOND pindala (m²) Standardhälve Tehingute mediaan Anija vald ,3 3,8 5,0 1,2 14, Harku vald ,6 33,2 25,1 4,8 103, Jõelähtme vald ,6 39,5 24,9 4,2 118, sh Loo alevik ,8 35,8 25,8 4,2 89, Keila linn ,7 78,7 21,5 32,3 91, Kiili vald ,5 41,7 19,4 0,8 74, sh Kiili alev ,0 65,8 19,0 12,3 74, sh Luige alevik ,8 41,7 4,7 37,1 50, Kose vald ,6 24,0 15,9 0,8 52, sh Kose alevik ,5 36,7 12,1 9,9 52, sh Kose-Uuemõisa alevik ,3 25,7 10,1 10,3 33, Kuusalu vald ,4 8,8 7,6 1,1 48, Lääne-Harju vald ,1 9,3 8,9 0,9 69, sh Paldiski linn ,7 8,8 6,6 2,2 23, sh Vasalemma alevik ,4 7,1 2,5 2,8 8, Maardu linn ,6 82,9 27,2 23,1 99, Raasiku vald ,9 7,7 13,4 1,2 46, Rae vald ,4 41,8 26,2 5,7 115, Saku vald ,7 38,1 24,3 5,0 84, Saue vald ,2 57,8 32,1 0,6 107, Tallinn ,5 159,9 114,0 6,7 647, sh Haabersti linnaosa ,2 165,6 57,4 94,2 386, sh Kristiine linnaosa ,3 259,6 152,5 204,8 647, sh Nõmme linnaosa ,2 110,2 22,4 72,8 162, Eesti kinnisvaraturg aastal 18

19 pindala (m²) Standardhälve Tehingute mediaan sh Pirita linnaosa ,9 108,8 72,5 6,7 277, Viimsi vald ,6 66,6 29,8 2,9 187, Eesti kinnisvaraturg aastal 19

20 *Esitatud on vaid linnaosad, kus on igal aastal toimunud vähemalt 5 tehingut hoonestamata elamumaaga. HIIU MAAKOND pindala (m²) Standardhälve Tehingute mediaan Hiiumaa vald ,1 3,3 4,5 0,4 17, sh Kärdla linn ,7 11,3 5,0 3,3 17, IDA-VIRU MAAKOND Alutaguse vald ,5 6,4 4,9 1,6 18, sh Mäetaguse alevik ,7 3,0 4,1 2,5 12, Jõhvi vald ,5 2,1 1,6 0,9 5,8 750 Eesti kinnisvaraturg aastal 20

21 pindala (m²) Standardhälve Tehingute mediaan sh Jõhvi linn ,5 2,0 1,8 1,0 5,8 400 Narva linn ,2 3,4 11,7 0,9 59, Narva-Jõesuu linn ,7 25,3 42,0 2,8 157, sh Narva-Jõesuu linn ,6 25,6 44,4 15,8 157, Toila vald ,4 3,8 4,2 1,8 14, JÕGEVA MAAKOND Jõgeva vald ,0 8,2 7,6 0,7 28, sh Jõgeva linn ,7 11,0 9,1 1,6 28, Mustvee vald ,4 6,5 9,9 0,6 24, Põltsamaa vald ,4 4,8 4,5 0,6 11, JÄRVA MAAKOND Paide linn ,3 13,0 5,4 0,7 18, Türi vald ,0 6,7 4,1 1,4 16, sh Türi linn ,5 7,3 3,3 4,3 16, LÄÄNE MAAKOND Haapsalu linn ,8 7,4 19,1 1,0 71, sh Haapsalu linn ,7 54,4 15,4 18,7 71, sh Uuemõisa alevik ,8 29,5 1,1 27,0 29, Lääne-Nigula vald ,3 4,6 3,7 0,3 15, Vormsi vald ,1 0,9 2,5 0,8 7, LÄÄNE-VIRU MAAKOND Haljala vald ,3 10,0 30,8 0,6 118, Kadrina vald ,7 7,9 4,0 0,5 11, sh Kadrina alevik ,3 7,7 3,1 3,5 11, Rakvere linn ,0 28,9 15,5 15,3 70, Rakvere vald ,9 2,0 4,6 0,6 16, Tapa vald ,2 2,4 3,0 0,5 12, Vinni vald ,4 6,3 4,7 0,6 16, Viru-Nigula vald ,0 2,2 2,2 0,7 6, PÕLVA MAAKOND Kanepi vald ,5 1,2 1,1 0,7 3, Põlva vald ,8 1,7 1,0 0,7 3, PÄRNU MAAKOND Häädemeeste vald ,8 9,2 4,7 1,1 17, Lääneranna vald ,2 2,6 1,3 0,6 4, Põhja-Pärnumaa vald ,7 1,0 1,2 0,4 3, Pärnu linn ,7 16,6 22,1 0,9 128, sh Audru alevik ,5 17,9 7,1 3,3 25, sh Paikuse alev ,2 26,3 11,4 4,2 45, sh Pärnu linn ,8 49,1 33,2 16,3 128, Saarde vald ,7 1,6 3,5 0,4 10, sh Kilingi-Nõmme linn ,6 1,6 0,3 1,2 2, Tori vald ,3 15,0 10,8 1,8 55, sh Sindi linn ,6 15,0 7,6 3,0 29, Eesti kinnisvaraturg aastal 21

22 Eesti kinnisvaraturg aastal 22

23 RAPLA MAAKOND pindala (m²) Standardhälve Tehingute mediaan Kehtna vald ,3 4,6 2,6 1,5 7, Kohila vald ,1 17,1 7,7 3,4 35, sh Aespa alevik ,5 18,1 8,0 5,1 35, Märjamaa vald ,3 6,3 5,7 0,6 22, sh Märjamaa alev ,3 7,4 7,1 3,3 22, Rapla vald ,3 5,4 5,6 0,7 22, SAARE MAAKOND Muhu vald ,1 2,1 1,1 0,8 4, Saaremaa vald ,9 5,0 15,6 0,4 84, sh Kudjape alevik ,8 12,0 4,1 9,4 22, sh Kuressaare linn ,5 34,6 22,7 7,3 84, sh Salme alevik ,4 2,5 0,2 2,2 2, TARTU MAAKOND Elva vald ,0 8,1 10,3 0,9 37, sh Elva linn ,0 10,1 13,4 8,6 37, sh Käärdi alevik ,7 20,5 9,7 3,1 25, Kambja vald ,9 15,8 14,6 2,9 76, sh Külitse alevik ,6 10,8 8,5 4,6 24, sh Räni alevik ,6 26,1 12,1 10,2 42, sh Tõrvandi alevik ,7 9,9 12,3 4,2 57, Kastre vald ,0 29,0 13,6 2,3 48, Luunja vald ,7 25,0 9,1 0,5 38, Nõo vald ,5 17,6 6,5 5,7 27, sh Nõo alevik ,3 17,8 7,2 5,7 27, Peipsiääre vald ,8 2,9 1,1 0,7 4, Eesti kinnisvaraturg aastal 23

24 pindala (m²) Standardhälve Tehingute mediaan Tartu linn ,8 45,0 52,7 1,1 228, sh Tartu linn ,9 53,3 54,3 22,3 228, Tartu vald ,9 15,7 16,2 1,5 62, sh Kõrveküla alevik ,8 11,0 8,7 6,6 32, sh Vahi alevik ,7 41,8 27,2 3,0 62, Eesti kinnisvaraturg aastal 24

25 VALGA MAAKOND pindala (m²) Standardhälve Tehingute mediaan Otepää vald ,8 2,1 11,6 0,4 47, Tõrva vald ,0 5,3 4,7 0,7 13, sh Tõrva linn ,0 7,7 4,0 3,3 13, Valga vald ,2 3,2 1,9 2,9 7, sh Valga linn ,2 3,2 1,9 2,9 7, VILJANDI MAAKOND Mulgi vald ,9 1,6 1,0 0,8 4, Viljandi vald ,4 5,0 2,9 1,7 14, VÕRU MAAKOND Setomaa vald ,9 1,1 0,5 0,2 1, Võru linn ,0 12,6 5,8 3,5 20, Võru vald ,9 1,6 5,1 0,3 19, Eesti kinnisvaraturg aastal 25

26 Hoonestatud elamumaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus (sihtotstarve 100% elamumaa) 2020 Koguväärtus Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Terve kinnisasi ,7% 65,1% Osa kinnisasjast ,3% 68,7% Kokku ,0% 65,5% Eelnev tabel kajastab kõiki ostu-müügitehinguid hoonestatud elamumaaga. Järgnevad tabelid ja joonised kajastavad vaid vabaturutehingute (Maa-ametile teadaoleva info põhjal) statistikat. Tehingute kaasamise ning väljajätmise kriteeriumid on detailsemalt esitatud lk 12. Analüüsis kajastuvad ka tehingud garaažidega, mis selgitab mõningal pool madalamaid hinnatasemeid. Hoonestatud elamumaa tehingud maakondades aastal Maakond pindala (m²) Standardhälve Harju maakond Harju maakond ilma Tallinna linnata Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Eesti kinnisvaraturg aastal 26

27 Maakond pindala (m²) Standardhälve Põlva maakond Pärnu maakond Pärnu maakond ilma Pärnu linnata Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Tartu maakond ilma Tartu linnata Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Eesti kokku Hoonestatud elamumaa tehingud omavalitsustes aastal HARJU MAAKOND pindala (m²) Standardhälve Anija vald sh Aegviidu alev sh Kehra linn Harku vald sh Harku alevik sh Tabasalu alevik Jõelähtme vald Keila linn Kiili vald sh Kiili alev sh Luige alevik Kose vald sh Kose alevik sh Kose-Uuemõisa alevik Kuusalu vald Loksa linn Lääne-Harju vald sh Keila-Joa alevik sh Paldiski linn Maardu linn Raasiku vald sh Aruküla alevik sh Raasiku alevik Rae vald Eesti kinnisvaraturg aastal 27

28 Maakond pindala (m²) Standardhälve sh Lagedi alevik sh Peetri alevik Saku vald sh Kiisa alevik sh Saku alevik Saue vald sh Laagri alevik sh Saue linn Tallinn sh Haabersti linnaosa sh Kesklinna linnaosa sh Kristiine linnaosa sh Nõmme linnaosa sh Pirita linnaosa sh Põhja-Tallinna linnaosa Viimsi vald sh Haabneeme alevik sh Viimsi alevik HIIU MAAKOND Hiiumaa vald sh Kärdla linn IDA-VIRU MAAKOND Alutaguse vald Jõhvi vald sh Jõhvi linn Kohtla-Järve linn sh Ahtme linnaosa sh Järve linnaosa sh Sompa linnaosa Lüganuse vald sh Kiviõli linn sh Lüganuse alevik sh Sonda alevik Narva linn Narva-Jõesuu linn sh Narva-Jõesuu linn Sillamäe linn Toila vald sh Kohtla-Nõmme alev sh Toila alevik JÕGEVA MAAKOND Jõgeva vald sh Jõgeva linn Mustvee vald Eesti kinnisvaraturg aastal 28

29 Maakond pindala (m²) Standardhälve sh Avinurme alevik sh Lohusuu alevik sh Mustvee linn Põltsamaa vald sh Põltsamaa linn JÄRVA MAAKOND Järva vald sh Ambla alevik Paide linn sh Paide linn Türi vald sh Türi linn LÄÄNE MAAKOND Haapsalu linn sh Haapsalu linn Lääne-Nigula vald sh Risti alevik Vormsi vald LÄÄNE-VIRU MAAKOND Haljala vald sh Võsu alevik Kadrina vald Rakvere linn Rakvere vald Tapa vald sh Tamsalu linn sh Tapa linn Vinni vald sh Roela alevik Viru-Nigula vald sh Aseri alevik sh Kunda linn Väike-Maarja vald sh Rakke alevik PÕLVA MAAKOND Kanepi vald sh Kanepi alevik Põlva vald sh Põlva linn Räpina vald sh Räpina linn sh Võõpsu alevik PÄRNU MAAKOND Häädemeeste vald Eesti kinnisvaraturg aastal 29

30 Maakond pindala (m²) Standardhälve Lääneranna vald sh Lihula linn sh Virtsu alevik Põhja-Pärnumaa vald sh Vändra alev Pärnu linn sh Audru alevik sh Paikuse alev sh Pärnu linn Saarde vald sh Kilingi-Nõmme linn Tori vald sh Sindi linn RAPLA MAAKOND Kehtna vald sh Järvakandi alev sh Lelle alevik Kohila vald sh Aespa alevik sh Kohila alev Märjamaa vald sh Märjamaa alev Rapla vald sh Rapla linn SAARE MAAKOND Muhu vald Saaremaa vald sh Kuressaare linn sh Orissaare alevik TARTU MAAKOND Elva vald sh Elva linn sh Rõngu alevik Kambja vald sh Külitse alevik sh Räni alevik sh Tõrvandi alevik sh Ülenurme alevik Kastre vald Luunja vald Nõo vald sh Nõo alevik Peipsiääre vald Tartu linn Eesti kinnisvaraturg aastal 30

31 Maakond pindala (m²) Standardhälve sh Tartu linn Tartu vald sh Kõrveküla alevik sh Tabivere alevik sh Vahi alevik VALGA MAAKOND Otepää vald sh Otepää linn Tõrva vald sh Tõrva linn Valga vald sh Tsirguliina alevik sh Valga linn VILJANDI MAAKOND Mulgi vald sh Abja-Paluoja linn sh Karksi-Nuia linn sh Mõisaküla linn Põhja-Sakala vald sh Suure-Jaani linn sh Võhma linn Viljandi linn Viljandi vald sh Mustla alevik sh Viiratsi alevik VÕRU MAAKOND Antsla vald sh Antsla linn Rõuge vald Setomaa vald Võru linn Võru vald sh Kose alevik Eesti kinnisvaraturg aastal 31

32 2.2 MAATULUNDUSMAA Hoonestamata maatulundusmaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus (sihtotstarve 100% maatulundusmaa) 2020 Koguväärtus Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Terve kinnisasi ,4% 41,5% Osa kinnisasjast ,2% 77,5% Kokku ,7% 44,2% Eelnev tabel kajastab kõiki ostu-müügitehinguid hoonestamata maatulundusmaaga. Järgnevad tabelid ja joonised kajastavad vaid vabaturutehingute (Maa-ametile teadaoleva info põhjal) statistikat. Tehingute kaasamise ning väljajätmise kriteeriumid on detailsemalt esitatud lk 13. Eesti kinnisvaraturg aastal 32

33 Hoonestamata maatulundusmaa tehingud maakondades aastal 0-2 ha 2-5 ha 5-10 ha > 10 ha pindala pindala pindala pindala Harju maakond 266 0, , , , Hiiu maakond 28 1, , , , Ida-Viru maakond 41 1, , , , Jõgeva maakond 39 1, , , , Järva maakond 19 1, , , , Lääne maakond 71 1, , , , Lääne-Viru maakond 56 1, , , , Põlva maakond 42 1, , , , Pärnu maakond 78 1, , , , Rapla maakond 45 1, , , , Saare maakond 129 1, , , , Tartu maakond 130 1, , , , Valga maakond 33 1, , , , Viljandi maakond 31 1, , , , Võru maakond 73 1, , , , Eesti kokku , , , , Eesti kinnisvaraturg aastal 33

34 Hoonestamata maatulundusmaa tehingud omavalitsustes aastal HARJU MAAKOND pindala 0-2 ha 2-5 ha 5-10 ha > 10 ha pindala pindala pindala Anija vald 13 0, , , , Harku vald 18 1, , , , Jõelähtme vald 51 0, , , Kiili vald , Kose vald 19 1, , , , Kuusalu vald 21 1, , , , Lääne-Harju vald 45 0, , , , Raasiku vald 11 0, , Rae vald 25 1, , , , Saku vald 15 1, , , , Saue vald 27 1, , , , Viimsi vald 16 0, HIIU MAAKOND Hiiumaa vald 28 1, , , , IDA-VIRU MAAKOND Alutaguse vald 20 0, , , , Lüganuse vald 12 1, , , Narva-Jõesuu linn , Toila vald 7 1, JÕGEVA MAAKOND Jõgeva vald 18 1, , , , Mustvee vald 14 0, , , , Eesti kinnisvaraturg aastal 34

35 pindala 0-2 ha 2-5 ha 5-10 ha > 10 ha pindala pindala pindala Põltsamaa vald 7 1, , , , JÄRVA MAAKOND Järva vald 8 1, , , , Paide linn 5 1, , , , Türi vald 6 1, , , , LÄÄNE MAAKOND Haapsalu linn 21 1, , , , Lääne-Nigula vald 41 1, , , , Vormsi vald 9 0, , , , LÄÄNE-VIRU MAAKOND Haljala vald 13 1, , , , Kadrina vald 7 1, , , , Rakvere vald 7 0, , , , Tapa vald , , , Vinni vald 14 0, , , , Viru-Nigula vald 8 1, , , , Väike-Maarja vald , , , PÕLVA MAAKOND Kanepi vald 13 0, , , , Põlva vald 17 1, , , , Räpina vald 12 1, , , , PÄRNU MAAKOND Häädemeeste vald 18 1, , , , Lääneranna vald 16 1, , , , Põhja-Pärnumaa vald , , , Pärnu linn 25 1, , , , Eesti kinnisvaraturg aastal 35

36 pindala 0-2 ha 2-5 ha 5-10 ha > 10 ha pindala pindala pindala Saarde vald , , , Tori vald 11 1, , , , RAPLA MAAKOND Kehtna vald 5 1, , , , Kohila vald 7 1, , , , Märjamaa vald 18 1, , , , Rapla vald 15 1, , , , SAARE MAAKOND Muhu vald 16 1, , , , Saaremaa vald 110 1, , , , TARTU MAAKOND Elva vald 22 1, , , , Kambja vald 30 1, , , Kastre vald 18 1, , , Luunja vald 7 1, , , Nõo vald 6 1, , , Peipsiääre vald 19 0, , , , Tartu linn 5 1, , , Tartu vald 23 1, , , , VALGA MAAKOND Otepää vald 19 1, , , , Tõrva vald 6 1, , , , Valga vald 8 1, , , , VILJANDI MAAKOND Mulgi vald 9 1, , , , Põhja-Sakala vald 6 1, , , , Viljandi vald 16 1, , , , Eesti kinnisvaraturg aastal 36

37 VÕRU MAAKOND pindala 0-2 ha 2-5 ha 5-10 ha > 10 ha pindala pindala pindala Antsla vald , , , Rõuge vald 11 1, , , , Setomaa vald 19 1, , , , Võru vald 40 1, , , , Eesti kinnisvaraturg aastal 37

38 Haritav maa 4 Haritava maa tehingud maakondades aastal Kogupindala pindala Tehingute summa Standardhälve Harju maakond ,8 7, Hiiu maakond 10 71,9 7, Ida-Viru maakond 12 80,0 6, Jõgeva maakond ,5 7, Järva maakond ,8 13, Lääne maakond ,3 10, Lääne-Viru maakond ,1 12, Põlva maakond ,0 6, Pärnu maakond ,0 8, Rapla maakond ,5 9, Saare maakond ,8 7, Tartu maakond ,4 7, Valga maakond 8 50,8 6, Viljandi maakond ,8 8, Võru maakond ,5 6, Eesti kokku ,4 8, Haritava maa tehingud omavalitsustes aastal Kogupindala pindala Tehingute summa Standardhälve HARJU MAAKOND Lääne-Harju vald 5 32,0 6, Saue vald 6 64,5 10, HIIU MAAKOND Hiiumaa vald 10 71,9 7, JÕGEVA MAAKOND Jõgeva vald 12 74,5 6, Põltsamaa vald ,9 8, Analüüsis kasutati vähemalt 2 ha üldpindalaga kinnistuid, kus põhikõlviku (haritav maa) kõrval oli teisi kõlvikuid alla 10%. Välja jäeti tehingud ranna- ja siseveekogude kaldavööndis ning suurte linnade läheduses, kus maa oli põllumaana kasutamiseks liiga kõrge. Samuti on välja jäetud vabaturu tingimustele mittevastavad tehingud, nt plokktehingud, tehingud seotud osapooltega (äri- ja sugulussidemed). Analüüsi ei ole kaasatud ka tehinguid, mille hinnatase oli alla 1500 eur/ha, kuna analüüsi käigus on leitud, et tõenäoliselt ei ole nende tehingute puhul tegemist vabaturutehingutega. Võrreldes päringukeskkonnaga on aastaülevaate koostamisel analüüsitud põllumaad põhjalikumalt, mistõttu võivad esineda erinevused päringukeskkonnas esitatud andmetega. Eesti kinnisvaraturg aastal 38

39 Kogupindala pindala Tehingute summa Standardhälve JÄRVA MAAKOND Järva vald ,5 14, Türi vald 9 108,6 12, LÄÄNE MAAKOND Haapsalu linn 8 75,5 9, Lääne-Nigula vald 6 76,3 12, LÄÄNE-VIRU MAAKOND Haljala vald 8 84,5 10, Kadrina vald 6 61,9 10, Rakvere vald ,0 12, Tapa vald 9 142,5 15, Viru-Nigula vald 5 52,5 10, Väike-Maarja vald 8 77,2 9, PÕLVA MAAKOND Kanepi vald 7 35,5 5, Põlva vald 11 68,7 6, PÄRNU MAAKOND Häädemeeste vald 5 35,1 7, Lääneranna vald ,0 9, Põhja-Pärnumaa vald 5 32,5 6, Tori vald 5 53,1 10, RAPLA MAAKOND Kehtna vald 8 60,5 7, Kohila vald 5 55,2 11, Märjamaa vald 8 104,4 13, Rapla vald ,4 8, SAARE MAAKOND Saaremaa vald ,8 7, TARTU MAAKOND Elva vald 15 71,7 4, Kastre vald 8 45,2 5, Peipsiääre vald 7 64,0 9, Tartu vald 10 82,3 8, VILJANDI MAAKOND Mulgi vald 9 48,2 5, Viljandi vald ,0 9, VÕRU MAAKOND Antsla vald 6 68,8 11, Setomaa vald 7 27,9 4, Võru vald 10 58,7 5, Eesti kinnisvaraturg aastal 39

40 Metsamaa (kasvava metsata) Kasvava metsata metsamaa 5 tehingud aastal Kogupindala pindala Tehingute summa Standardhälve Eesti kokku 20 79,6 4, Metsamaa (kasvava metsaga) 6 Kasvava metsaga metsamaa tehingud maakondades aastal Kogupindala pindala Tehingute summa Standardhälve Harju maakond ,3 7, Hiiu maakond ,3 6, Ida-Viru maakond ,7 8, Jõgeva maakond ,7 8, Järva maakond ,8 8, Lääne maakond ,1 7, Lääne-Viru maakond ,9 6, Põlva maakond ,3 5, Pärnu maakond ,0 8, Rapla maakond ,2 10, Saare maakond ,8 9, Tartu maakond ,5 6, Valga maakond ,0 8, Viljandi maakond ,6 8, Võru maakond ,2 7, Eesti kokku ,3 7, Analüüsis kasutati vähemalt 2 ha üldpindalaga kinnistuid, kus põhikõlviku (metsamaa) kõrval oli teisi kõlvikuid alla 10% ning kus tehingu toimumise hetkel on olnud tegemist valdavalt raielangiga. Välja jäeti tehingud ranna- ja siseveekogude kaldavööndis ning suurte linnade läheduses, samuti vabaturu tingimustele mittevastavad tehingud, plokktehingud. Metsamaadega tehakse tehinguid valdavalt keskmisi ja paremaid kasvukohatüüpe sisaldavate maadega, mistõttu peegeldavad raielankide Eesti keskmine ja mediaan keskmiste ja keskmisest mõnevõrra paremate metsamaade väärtust. Tehingute analüüsil on lähtutud ortofotodest ja katastriandmetest, seega pole teada, kas metsauuendustöid on teostatud või mitte. Raielankide keskmise hinnataseme järsk kasv võib indikeerida disproportsiooni nõudluses ja pakkumises, investorite kasvavat huvi maatulunduslike varade osas, metsandusvaldkonna ettevõtete valmisolekut soetada paremaid maid kõrgema hinnaga, kuid ka eraisikute soovi paigutada raha seni suhteliselt madalalt hinnatud kinnisvarasse, seda kaitseks inflatsiooni eest. Viimast asjaolu ilmestab ka fakt, et ligi pooltel juhtudel olid raielankide ostjateks eraisikud. 6 Analüüsis kasutati vähemalt 2 ha üldpindalaga kinnistuid, kus põhikõlviku (metsamaa) kõrval oli teisi kõlvikuid alla 10%. Välja jäeti tehingud ranna- ja siseveekogude kaldavööndis ning suurte linnade läheduses, samuti vabaturu tingimustele mittevastavad tehingud, tehingu seotud isikute vahel, plokktehingud. Sarnaselt haritava maaga on võrreldes päringukeskkonnaga aastaülevaate koostamisel analüüsitud metsamaad põhjalikumalt, mistõttu võivad esineda erinevused päringukeskkonnas esitatud andmetega. Iga perioodi valim hõlmab erineva kasvava metsaga kinnisasju, mistõttu hinnamuutus võrreldes aastatagusega ei peegelda üheselt metsamajanduslike kinnisasjade väärtuse muutust, samuti ei peegelda statistilised andmed erinevate piirkondade hinnatasemete tegelikku erinevust. Eesti kinnisvaraturg aastal 40

41 Kasvava metsaga metsamaa tehingud omavalitsustes aastal Kogupindala pindala Tehingute summa Standardhälve HARJU MAAKOND Anija vald 5 22,6 4, Jõelähtme vald 5 18,3 3, Kose vald ,0 9, Kuusalu vald 16 90,0 5, Lääne-Harju vald 14 85,0 6, Saku vald 5 36,1 7, Saue vald ,7 12, HIIU MAAKOND Hiiumaa vald ,3 6, IDA-VIRU MAAKOND Alutaguse vald ,4 10, Lüganuse vald 8 41,1 5, JÕGEVA MAAKOND Jõgeva vald ,1 8, Mustvee vald ,1 6, Põltsamaa vald ,5 9, JÄRVA MAAKOND Järva vald ,8 8, Paide linn 8 61,0 7, Türi vald ,0 10, LÄÄNE MAAKOND Haapsalu linn 10 56,8 5, Lääne-Nigula vald ,1 8, LÄÄNE-VIRU MAAKOND Haljala vald 11 69,4 6, Rakvere vald 7 50,2 7, Tapa vald 12 71,9 6, Vinni vald ,8 7, Viru-Nigula vald 6 31,6 5, Väike-Maarja vald 7 43,6 6, PÕLVA MAAKOND Põlva vald 11 59,2 5, Räpina vald 6 33,1 5, PÄRNU MAAKOND Häädemeeste vald 6 63,2 10, Lääneranna vald ,2 8, Põhja-Pärnumaa vald ,2 14, Pärnu linn 11 72,2 6, Saarde vald 15 79,8 5, Tori vald ,4 7, RAPLA MAAKOND Kehtna vald 9 101,1 11, Märjamaa vald ,3 11, Rapla vald ,0 6, SAARE MAAKOND Muhu vald 5 20,9 4, Saaremaa vald ,4 9, Eesti kinnisvaraturg aastal 41

42 Kogupindala pindala Tehingute summa Standardhälve TARTU MAAKOND Elva vald 13 71,1 5, Kambja vald 5 47,7 9, Peipsiääre vald ,8 6, Tartu vald 8 43,3 5, VALGA MAAKOND Otepää vald 5 30,8 6, Tõrva vald 7 88,1 12, VILJANDI MAAKOND Mulgi vald 6 44,6 7, Põhja-Sakala vald ,7 11, Viljandi vald 18 98,2 5, VÕRU MAAKOND Rõuge vald 8 85,5 10, Setomaa vald 14 95,1 6, Võru vald 11 82,7 7, Hoonestatud maatulundusmaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus (sihtotstarve 100% maatulundusmaa) 2020 Koguväärtus Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Terve kinnisasi ,0% 74,7% Osa kinnisasjast ,9% 72,9% Kokku ,7% 74,5% Eelnev tabel kajastab kõiki ostu-müügitehinguid hoonestatud maatulundusmaaga. Järgnevad tabelid ja joonised kajastavad vaid vabaturutehingute (Maa-ametile teadaoleva info põhjal) statistikat. Tehingute kaasamise ning väljajätmise kriteeriumid on detailsemalt esitatud lk 13. Eesti kinnisvaraturg aastal 42

43 Hoonestatud maatulundusmaa tehingud maakondades aastal Maakond pindala Standardhälve Harju maakond 90 4, Hiiu maakond 20 3, Ida-Viru maakond 23 5, Jõgeva maakond 56 7, Järva maakond 36 4, Lääne maakond 33 8, Lääne-Viru maakond 73 8, Põlva maakond 48 6, Pärnu maakond 113 7, Rapla maakond 64 6, Saare maakond 82 6, Tartu maakond 108 4, Valga maakond 49 7, Viljandi maakond 84 7, Võru maakond 93 6, Eesti kinnisvaraturg aastal 43

44 Hoonestatud maatulundusmaa tehingud omavalitsustes aastal HARJU MAAKOND pindala Standardhälve Anija vald 7 6, Jõelähtme vald 11 1, Kose vald 9 3, Kuusalu vald 17 4, Lääne-Harju vald 19 5, Saue vald 11 5, HIIU MAAKOND Hiiumaa vald 20 3, IDA-VIRU MAAKOND Alutaguse vald 11 4, Lüganuse vald 7 5, JÕGEVA MAAKOND Jõgeva vald 22 6, Mustvee vald 20 8, Põltsamaa vald 14 4, JÄRVA MAAKOND Järva vald 16 3, Paide linn 8 7, Türi vald 12 3, LÄÄNE MAAKOND Haapsalu linn 7 4, Lääne-Nigula vald 24 9, LÄÄNE-VIRU MAAKOND Haljala vald 15 8, Kadrina vald 7 10, Rakvere vald 11 6, Tapa vald 12 6, Vinni vald 14 12, Viru-Nigula vald 8 6, Väike-Maarja vald 6 6, PÕLVA MAAKOND Kanepi vald 23 3, Põlva vald 12 4, Räpina vald 13 12, PÄRNU MAAKOND Häädemeeste vald 25 6, Lääneranna vald 28 7, Põhja-Pärnumaa vald 15 4, Pärnu linn 14 5, Saarde vald 20 14, Eesti kinnisvaraturg aastal 44

45 pindala Standardhälve Tori vald 11 5, RAPLA MAAKOND Kehtna vald 8 8, Kohila vald 6 3, Märjamaa vald 27 5, Rapla vald 23 6, SAARE MAAKOND Muhu vald 11 3, Saaremaa vald 71 6, TARTU MAAKOND Elva vald 19 5, Kambja vald 12 3, Kastre vald 8 7, Nõo vald 6 3, Peipsiääre vald 42 3, Tartu vald 18 5, VALGA MAAKOND Otepää vald 26 8, Tõrva vald 13 6, Valga vald 10 4, VILJANDI MAAKOND Mulgi vald 23 7, Põhja-Sakala vald 28 6, Viljandi vald 33 9, VÕRU MAAKOND Antsla vald 16 7, Rõuge vald 30 6, Setomaa vald 19 5, Võru vald 28 7, Eesti kinnisvaraturg aastal 45

46 2.3 ÄRIMAA Hoonestamata ärimaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus (sihtotstarve 100% ärimaa) 2020 Koguväärtus Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Terve kinnisasi ,6% 28,8% Osa kinnisasjast ,0% 163,3% Kokku ,5% 31,8% Eelnev tabel kajastab kõiki ostu-müügitehinguid hoonestamata ärimaaga. Järgnevad tabelid ja joonised kajastavad vaid vabaturutehingute (Maa-ametile teadaoleva info põhjal) statistikat. Tehingute kaasamise ning väljajätmise kriteeriumid on detailsemalt esitatud lk 12. Hoonestamata ärimaa tehingud maakondades aastal pindala (m²) Standardhälve HARJU MAAKOND ,5 63,3 227,2 0, ,1 sh Tallinn ,9 126,6 360,9 5, ,1 HIIU MAAKOND IDA-VIRU MAAKOND ,3 14,7 13,3 4,8 51,0 JÕGEVA MAAKOND JÄRVA MAAKOND LÄÄNE MAAKOND LÄÄNE-VIRU MAAKOND ,2 23,4 32,9 0,1 88,0 PÕLVA MAAKOND PÄRNU MAAKOND ,0 6,1 29,1 5,1 77,3 sh Tori vald ,5 6,1 31,8 5,1 77,3 RAPLA MAAKOND Eesti kinnisvaraturg aastal 46

47 pindala (m²) Standardhälve SAARE MAAKOND TARTU MAAKOND ,9 43,0 23,9 16,5 105,1 sh Kambja vald ,4 36,3 11,6 16,5 44,6 sh Tartu linn ,7 49,8 28,5 24,6 105,1 VALGA MAAKOND VILJANDI MAAKOND VÕRU MAAKOND Hoonestatud ärimaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus (sihtotsarve 100% ärimaa) 2020 Koguväärtus Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Terve kinnisasi ,9% 125,4% Osa kinnisasjast ,3% 67,7% Kokku ,8% 120,7% Eelnev tabel kajastab kõiki ostu-müügitehinguid hoonestatud ärimaaga. Järgnevad tabelid ja joonised kajastavad vaid vabaturutehingute (Maa-ametile teadaoleva info põhjal) statistikat. Tehingute kaasamise ning väljajätmise kriteeriumid on detailsemalt esitatud lk 12. Eesti kinnisvaraturg aastal 47

48 Hoonestatud ärimaa tehingud maakondades aastal pindala (m²) Standardhälve HARJU MAAKOND sh Saue vald sh Tallinn HIIU MAAKOND sh Hiiumaa vald IDA-VIRU MAAKOND JÕGEVA MAAKOND sh Jõgeva vald JÄRVA MAAKOND sh Järva vald LÄÄNE MAAKOND LÄÄNE-VIRU MAAKOND sh Rakvere linn PÕLVA MAAKOND PÄRNU MAAKOND sh Pärnu linn RAPLA MAAKOND SAARE MAAKOND sh Saaremaa vald TARTU MAAKOND sh Kambja vald sh Tartu linn sh Tartu vald VALGA MAAKOND sh Valga vald VILJANDI MAAKOND VÕRU MAAKOND Eesti kinnisvaraturg aastal 48

49 2.4 TOOTMISMAA Hoonestamata tootmismaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus (sihtotstarve 100% tootmismaa) 2020 Koguväärtus Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Terve kinnisasi ,9% -33,7% Osa kinnisasjast ,3% -10,4% Kokku ,1% -32,7% Eelnev tabel kajastab kõiki ostu-müügitehinguid hoonestamata tootmismaaga. Järgnevad tabelid ja joonised kajastavad vaid vabaturutehingute (Maa-ametile teadaoleva info põhjal) statistikat. Tehingute kaasamise ning väljajätmise kriteeriumid on detailsemalt esitatud lk 12. Hoonestamata tootmismaa tehingud maakondades aastal pindala (m²) Standardhälve HARJU MAAKOND ,3 17,8 152,0 1,1 720,0 sh Tallinn ,2 108,9 263,5 5,3 720,0 HIIU MAAKOND IDA-VIRU MAAKOND JÕGEVA MAAKOND ,2 2,1 7,5 0,2 19,8 JÄRVA MAAKOND LÄÄNE MAAKOND LÄÄNE-VIRU MAAKOND ,4 2,0 1,6 0,3 4,4 PÕLVA MAAKOND ,9 1,1 2,4 0,1 5,9 PÄRNU MAAKOND ,6 1,4 10,3 0,5 32,7 Eesti kinnisvaraturg aastal 49

50 pindala (m²) Standardhälve RAPLA MAAKOND SAARE MAAKOND TARTU MAAKOND ,7 7,2 39,7 1,5 143,6 VALGA MAAKOND VILJANDI MAAKOND VÕRU MAAKOND Hoonestatud tootmismaa Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus (sihtotstarve 100% tootmismaa) 2020 Koguväärtus Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Terve kinnisasi ,4% 105,4% Osa kinnisasjast ,7% 539,4% Kokku ,7% 116,4% Eelnev tabel kajastab kõiki ostu-müügitehinguid hoonestatud tootmismaaga. Järgnevad tabelid ja joonised kajastavad vaid vabaturutehingute (Maa-ametile teadaoleva info põhjal) statistikat. Tehingute kaasamise ning väljajätmise kriteeriumid on detailsemalt esitatud lk 12. Eesti kinnisvaraturg aastal 50

51 Hoonestatud tootmismaa tehingud maakondades aastal pindala (m²) Standardhälve HARJU MAAKOND sh Anija vald sh Kose vald sh Lääne-Harju vald sh Raasiku vald sh Saku vald sh Saue vald sh Tallinn HIIU MAAKOND sh Hiiumaa vald IDA-VIRU MAAKOND JÕGEVA MAAKOND sh Jõgeva vald sh Põltsamaa vald JÄRVA MAAKOND sh Järva vald sh Türi vald LÄÄNE MAAKOND sh Lääne-Nigula vald LÄÄNE-VIRU MAAKOND sh Tapa vald PÕLVA MAAKOND sh Põlva vald PÄRNU MAAKOND sh Lääneranna vald sh Põhja-Pärnumaa vald sh Pärnu linn RAPLA MAAKOND sh Märjamaa vald sh Rapla vald SAARE MAAKOND sh Saaremaa vald TARTU MAAKOND sh Kambja vald sh Tartu linn sh Tartu vald VALGA MAAKOND sh Otepää vald sh Tõrva vald sh Valga vald Eesti kinnisvaraturg aastal 51

52 pindala (m²) Standardhälve VILJANDI MAAKOND sh Mulgi vald sh Viljandi linn VÕRU MAAKOND sh Võru vald Eesti kinnisvaraturg aastal 52

53 2.5 KORTERIOMANDID Ostu-müügitehingute arv korteriomanditega ja koguväärtus 2020 Koguväärtus Koguväärtus 2021 u muutus (%) Koguväärtuse muutus (%) Eluruumid ,2% 36,0% Mitteeluruumid ,6% 44,4% Kokku ,1% 36,4% Eelnev tabel ja joonised kajastavad kõiki ostu-müügitehinguid korteriomanditega kokku (sh eluruumid ja mitteeluruumid) või ainult eluruumidega (vastavalt pealkirjas toodule). Järgnevad tabelid ja joonised kajastavad vabaturutehingute (Maa-ametile teadaoleva info põhjal) statistikat. Korteriomandite hinnastatistika analüüsimisel on kaasatud vaid eluruumide ostu-müügitehingud. Välja on jäetud tehingud, mis ei vasta vabaturu tingimustele osapooled on teadaolevalt äriliselt või sugulussidemete poolest omavahel seotud, liisingujäägiga võõrandamised, plokktehingud (sama notarilepinguga müüakse rohkem kui 1 eluruum), eluruumist müüakse mõtteline osa jms. Samuti on kõrvale jäetud riigi ja kohalike omavalitsuste osalusel toimunud tehingud, välja arvatud nende poolsed enampakkumised. Välja on jäetud tehingud, mis selgelt eristuvad piirkonnas liiga kõrge või liiga madala hinnatasemega. Eesti kinnisvaraturg aastal 53

54 Korterite tehingud maakondades aastal Maakond üldpind(m²) Tehingute mediaan Harju maakond Harju maakond ilma Tallinnata Hiiu maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Pärnu maakond ilma Pärnuta Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Tartu maakond ilma Tartuta Valga maakond Viljandi maakond Võru maakond Eesti kinnisvaraturg aastal 54

55 Korterite ostu-müügitehingute osatähtsus maakondade lõikes aastal Korteritega toimunud ostu-müügitehingute arv elaniku kohta maakondades aastal Eesti kinnisvaraturg aastal 55

56 Korterite tehingud suuremates asulates aastal HARJU MAAKOND üldpind (m²) Tehingute mediaan Kehra linn Harku alevik Tabasalu alevik Kostivere alevik Loo alevik Keila linn Kangru alevik Kiili alev Ardu alevik Habaja alevik Kose alevik Kose-Uuemõisa alevik Kiiu alevik Kolga alevik Kuusalu alevik Loksa linn Karjaküla alevik Keila-Joa alevik Klooga alevik Paldiski linn Rummu alevik Vasalemma alevik Ämari alevik Maardu linn Aruküla alevik Raasiku alevik Jüri alevik Lagedi alevik Peetri alevik Vaida alevik Saku alevik Laagri alevik Riisipere alevik Saue linn Turba alevik Tallinn Haabneeme alevik Viimsi alevik HIIU MAAKOND Kõrgessaare alevik Eesti kinnisvaraturg aastal 56

57 üldpind (m²) Tehingute mediaan Kärdla linn IDA-VIRU MAAKOND Mäetaguse alevik Jõhvi linn Kohtla-Järve linn Kiviõli linn Püssi linn Narva linn Narva-Jõesuu linn Olgina alevik Sinimäe alevik Sillamäe linn Kohtla-Nõmme alev Voka alevik JÕGEVA MAAKOND Jõgeva alevik Jõgeva linn Kuremaa alevik Palamuse alevik Siimusti alevik Torma alevik Avinurme alevik Mustvee linn Adavere alevik Kamari alevik Puurmani alevik Põltsamaa linn JÄRVA MAAKOND Aravete alevik Järva-Jaani alev Koeru alevik Peetri alevik Paide linn Roosna-Alliku alevik Särevere alevik Türi linn LÄÄNE MAAKOND Haapsalu linn Uuemõisa alevik Palivere alevik Risti alevik Taebla alevik LÄÄNE-VIRU MAAKOND Haljala alevik Eesti kinnisvaraturg aastal 57

58 üldpind (m²) Tehingute mediaan Hulja alevik Kadrina alevik Rakvere linn Lepna alevik Sõmeru alevik Uhtna alevik Lehtse alevik Tamsalu linn Tapa linn Laekvere alevik Roela alevik Vinni alevik Aseri alevik Kunda linn Viru-Nigula alevik Rakke alevik Väike-Maarja alevik PÕLVA MAAKOND Ahja alevik Mooste alevik Põlva linn Vastse-Kuuste alevik Räpina linn Veriora alevik PÄRNU MAAKOND Häädemeeste alevik Lihula linn Virtsu alevik Pärnu-Jaagupi alev Tootsi alev Vändra alev Audru alevik Lavassaare alev Paikuse alev Pärnu linn Kilingi-Nõmme linn Tihemetsa alevik Are alevik Sauga alevik Sindi linn RAPLA MAAKOND Järvakandi alev Kehtna alevik Kohila alev Eesti kinnisvaraturg aastal 58

59 üldpind (m²) Tehingute mediaan Prillimäe alevik Märjamaa alev Alu alevik Juuru alevik Kaiu alevik Rapla linn SAARE MAAKOND Kudjape alevik Kuressaare linn Kärla alevik Valjala alevik TARTU MAAKOND Elva linn Käärdi alevik Puhja alevik Rannu alevik Rõngu alevik Ulila alevik Kambja alevik Räni alevik Tõrvandi alevik Ülenurme alevik Roiu alevik Võnnu alevik Luunja alevik Nõo alevik Alatskivi alevik Kallaste linn Ilmatsalu alevik Märja alevik Tartu linn Kõrveküla alevik Lähte alevik Tabivere alevik Vahi alevik Äksi alevik VALGA MAAKOND Otepää linn Puka alevik Hummuli alevik Tõrva linn Valga linn Õru alevik Eesti kinnisvaraturg aastal 59

60 VILJANDI MAAKOND üldpind (m²) Tehingute mediaan Abja-Paluoja linn Halliste alevik Karksi-Nuia linn Mõisaküla linn Olustvere alevik Suure-Jaani linn Võhma linn Viljandi linn Kolga-Jaani alevik Mustla alevik Ramsi alevik Viiratsi alevik VÕRU MAAKOND Antsla linn Kobela alevik Võru linn Kose alevik Parksepa alevik Väimela alevik Korterite tehingud Tallinna linnaosades aastal Linnaosa üldpind (m²) Tehingute mediaan Haabersti Kesklinn Kristiine Lasnamäe Mustamäe Nõmme Pirita Põhja-Tallinn Eesti kinnisvaraturg aastal 60

61 Korterite tehingud Haabersti linnaosa asumites aastal Asum üldpind (m²) Tehingute mediaan Astangu Haabersti Kakumäe Mustjõe Pikaliiva Tiskre Vismeistri Väike-Õismäe Korterite tehingud Kesklinna linnaosa asumites aastal Asum üldpind (m²) Tehingute mediaan Juhkentali Kadriorg Kassisaba Keldrimäe Kitseküla Kompassi Maakri Raua Eesti kinnisvaraturg aastal 61

62 Asum üldpind (m²) Tehingute mediaan Sadama Sibulaküla Südalinn Tatari Torupilli Tõnismäe Uus Maailm Vanalinn Veerenni Korterite tehingud Kristiine linnaosa asumites aastal Asum üldpind (m²) Tehingute mediaan Järve Lilleküla Tondi Eesti kinnisvaraturg aastal 62

63 Korterite tehingud Lasnamäe linnaosa asumites aastal Asum üldpind (m²) Tehingute mediaan Katleri Kurepõllu Kuristiku Laagna Loopealse Mustakivi Paevälja Priisle Seli Sikupilli Uuslinn Eesti kinnisvaraturg aastal 63

64 Korterite tehingud Mustamäe linnaosa asumites aastal Asum üldpind (m²) Tehingute mediaan Kadaka Mustamäe Siili Sääse Eesti kinnisvaraturg aastal 64

65 Korterite tehingud Nõmme linnaosa asumites aastal Asum üldpind (m²) Tehingute mediaan Hiiu Kivimäe Laagri Männiku Nõmme Pääsküla Rahumäe Vana-Mustamäe Korterite tehingud Pirita linnaosa asumites 2021.aastal Asum üldpind (m²) Tehingute mediaan Kloostrimetsa Kose Lepiku Maarjamäe Merivälja Mähe Pirita Eesti kinnisvaraturg aastal 65

66 Korterite tehingud Põhja-Tallinna linnaosa asumites aastal Asum üldpind (m²) Tehingute mediaan Kalamaja Karjamaa Kelmiküla Kopli Pelgulinn Pelguranna Sitsi Eesti kinnisvaraturg aastal 66

67 Korterite tehingud Tartu linnaosades aastal Linnaosa üldpind (m²) Tehingute mediaan Annelinna Jaamamõisa Karlova Kesklinna Raadi-Kruusamäe Ropka Ropka tööstuse Ränilinna Supilinna Tammelinna Tähtvere Vaksali Variku Veeriku Ülejõe Eesti kinnisvaraturg aastal 67

68 Korterite tehingud Pärnu linnaosades aastal Linnaosa üldpind (m²) Tehingute mediaan Kesklinn Rääma Tammiste Vana-Pärnu Ülejõe Eesti kinnisvaraturg aastal 68

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud (26.08.2016) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonide algatamistest ja keeldumistest, mille osas on tehtud

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Malevakorraldajad 2018 tulemus

Malevakorraldajad 2018 tulemus 18. aasta malevakorraldajad: 1 Noortemaleva korraldaja Alutaguse Huvikeskus 60 2 Anija Vallavalitsus Tartu Noorsootöö Keskus (vana nimi Anne 3 Noortekeskus) 401 4 5 6 Haljala Noortekeskus MTÜ 30 Hiiumaa

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga 02.01.2018.a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registrisse regist- sh sh sh asuvate reguleeriva on riigi

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Enampakkumisteade

Enampakkumisteade Avalik kirjalik enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 5 6 Üldosa 1. Baltimaade pealinnade üldnäitajad... 8 2. Tallinna linna koostööpartnerid, 2003... 9 3. Suuremate keskuste kaugused Tallinnast... 10 4. Suuremate Eesti linnade kaugused Tallinnast... 10 5.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Tallinn Arvudes 2005.indd

Tallinn Arvudes 2005.indd TALLINNA LINNAVALITSUS TALLINN CITY GOVERNMENT TALLINN ARVUDES 2004 SOME STATISTICS ABOUT TALLINN 2004 1. Üldosa... 7 2. Ilmastik ja keskkond..... 17 3. Rahvastik... 27 4. Tööturg. 37 5. Ettevõtted.

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide kohta järgmised otsused ÜLERIIGLISED PROJEKTID Määruse

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem

E. V. POSTI, TELEGRAAFI, TELEFONI JA RAADIO-ASUTUSTE NIMESTIK. POSTI VALITSUSE VÄLJAANNE. APRILL, 1929.

E. V. POSTI, TELEGRAAFI, TELEFONI JA RAADIO-ASUTUSTE NIMESTIK. POSTI VALITSUSE VÄLJAANNE. APRILL, 1929. E. V. POSTI, TELEGRAAFI, TELEFONI JA RAADIO-ASUTUSTE NIMESTIK. POSTI VALITSUSE VÄLJAANNE. APRILL, 1929. Lähenduste seletused: Posti-telegraafi- k o n t o r... Iseseisev keskam...fk. Posti- agentuur...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100 Rävala pst 3 10143 TALLINN Telefon +372 66 84 700 Faks +372 66 84 701 Reg. nr 11036461 Swedbank 221024924925 KMKR EE100903599 1partner@1partner.ee www.1partner.ee Eksperthinnangu nr: 0169/0214H Käsitletav

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Võistluste tulemused Kalenderplaan 2019

Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Võistluste tulemused Kalenderplaan 2019 Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Võistluste tulemused Kalenderplaan 2019 Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018./2019. aasta infoteatmik Koostajad: Priit Karjane, Helen Mast, Arvo Saal, Tarmo Volt Fotod: erakogud

Rohkem

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel Riigi funktsionaalne analüüs: tervisekond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrreldes teiste ministeeriumite valitsemisaladega asutuste arvult

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Ülevaade_MTÜ_Eesti_Taaskasutusorganisatsioon_tegevusest_2016

Ülevaade_MTÜ_Eesti_Taaskasutusorganisatsioon_tegevusest_2016 Keskkonnaministeerium Narva maantee 7a Tallinn e-post: keskkonnaministeerium@enviree 31072017 nr 17-12-16 Ülevaade MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevusest aastal 2016 Käesolevaga esitame ülevaate

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Rahandusministri 11. detsembri a määruse nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend lisa 2 (muudetud sõnastuses) Tehingupartne

Rahandusministri 11. detsembri a määruse nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend lisa 2 (muudetud sõnastuses) Tehingupartne Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend lisa 2 (muudetud sõnastuses) Tehingupartnerite koodid Kood Registrinumber Üksuse nimetus Alates

Rohkem

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt nr 10 Protokoll nr 83 lisa 3 OTSUS - Teha a vooru l

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt nr 10 Protokoll nr 83 lisa 3 OTSUS - Teha a vooru l Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni 06.04.2017 koosoleku päevakorrapunkt nr 10 Protokoll nr 83 lisa 3 OTSUS Teha 2017. a vooru laekunud 145 projekti kohta järgmised otsused: ÜLERIIGILISED

Rohkem

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus SUURKISKJATE KÜTTIMISVALIMI VANUSELINE JA SOOLINE STRUKTUUR Foto: Tavo Uuetalu Koostaja: Peep Männil Tartu 2006 Uur

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus SUURKISKJATE KÜTTIMISVALIMI VANUSELINE JA SOOLINE STRUKTUUR Foto: Tavo Uuetalu Koostaja: Peep Männil Tartu 2006 Uur Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus SUURKISKJATE KÜTTIMISVALIMI VANUSELINE JA SOOLINE STRUKTUUR Foto: Tavo Uuetalu Koostaja: Peep Männil Tartu 2006 Uurimus on valminud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

Nr

Nr Protokoll nr 65 LISA Siseministeeriumi juurde moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni 07.11.2012 koosoleku (protokoll nr 65, päevakorrapunkt nr 5) OTSUS: Teha 2012. aasta II

Rohkem

ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed a riigieelarve läbirääkimistel Läbirääkmiste delegatsioon Põhiliikmed: Taavi Aas, Tallinna linnapea Mihk

ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed a riigieelarve läbirääkimistel Läbirääkmiste delegatsioon Põhiliikmed: Taavi Aas, Tallinna linnapea Mihk ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed 2019. a riigieelarve läbirääkimistel Läbirääkmiste delegatsioon Põhiliikmed: Taavi Aas, Tallinna linnapea Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees Urmas Klaas,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Eksperthinnang:

Eksperthinnang: Eksperthinnang: 6621128KL Hinnatav objekt: Kinnistu registriosa nr 341121 Aadress: Hindamise eesmärk: Eksperthinnangu tellija: Hindamiskuupäev Kohal viibinud isikud: Väärtuse kuupäev: Turuväärtus: A.H.Tammsaare

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc Õhukvaliteedi hindamine Eestis kehtestatud tsoonides Tallinn 2005 Lepingu nr: K-13-2-2005/28 Tööde algus: 01.01.2005 Tööde lõpp: 31.12.2005 Enn Otsa Juhatuse esimees Margus Kört Juhatuse liige Erik Teinemaa

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Maamõõtjate infopäev Alo Kotka Maa-amet, katastri registriosakonna nõunik mai 2019 Katastriüksuse moodustamist reguleerivad õigusaktid Asjaõigusseadus Maakatastriseadus Maakorraldusseadus Keskkonnaministri

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

TV10Harjumaa III ja IV xls

TV10Harjumaa III ja IV xls TV 10 Olümpia starti 2011.a Harjumaa finaalvõistluste III ja IV etapp 17 mai 2011.a Kose staadion Tüdrukud noorem grupp (sünd 1999 ja hiljem) 600 m jooks 1 Kruus Kätlin 22.12.99 Rae v. Jüri Gümnaasium

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Harjumaa koolide MV xls

Harjumaa koolide MV xls Harjumaa 2011. a koolidevahelised meistrivõistlused sisekergejõustikus 15. märts 2011 a Tallinna Spordihall Tüdrukud kuni 5 klass 60 m jooks 1 Paalberg Epp 13.12.98 Kuusalu vald Loksa Gümnaasium 8,96 50

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

Väljaandja: Ülemnõukogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT 1992, 17, 247 Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide era

Väljaandja: Ülemnõukogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT 1992, 17, 247 Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide era Väljaandja: Ülemnõukogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT 1992, 17, 247 Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide erastamise seadus 1. Seaduse ülesanne (õ) 31.10.2008 Käesolev

Rohkem

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc AVALIKU ARVAMUSE UURING Küsitlus -a elanikkonna seas Turu-uuringute AS August/september Pärnu Sisukord mnt, Tallinn Tel post@turu-uuringute.ee www. turu-uuringute.eu SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE TULEMUSTEST...

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

Microsoft Word RK

Microsoft Word RK Eksperthinnangu nr: 0818/0611H Käsitletav objekt: Omandivorm: Objekti aadress: Detailplaneeringuga hoonestamata kinnistu Paldiski mnt 135 Tellija: Tellija esindaja: Eksperthinnangu eesmärk: Turuväärtus:

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

20. Eesti valdade talimängud Murdmaasuusatamine N16/N45 3 km, N18/N/N35 5 km M16/M50 5 km, M18/M/M40 10 km Võistlejate nimekiri Nimi S.a Sugu Kat Vald

20. Eesti valdade talimängud Murdmaasuusatamine N16/N45 3 km, N18/N/N35 5 km M16/M50 5 km, M18/M/M40 10 km Võistlejate nimekiri Nimi S.a Sugu Kat Vald Ambla vald Arvi Part 1961 Men M50 Ambla vald Heimar Altmets 1992 Men M Ambla vald Ivar Pilv 1966 Men M40 Ambla vald Jana Matvejeva 1967 Ladies N45 Ambla vald Janno Rodendau 1976 Men M Ambla vald Jarmo

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem