ÕPETUS JA LEPINGUD Tule, järgne mulle Pühapäevakoolile. Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elamine, selle õppimine ja õpetamine

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ÕPETUS JA LEPINGUD Tule, järgne mulle Pühapäevakoolile. Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elamine, selle õppimine ja õpetamine"

Väljavõte

1 ÕPETUS JA LEPINGUD 2021 Tule, järgne mulle Pühapäevakoolile Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elamine, selle õppimine ja õpetamine

2 ÕPETUS JA LEPINGUD 2021 Tule, järgne mulle Pühapäevakoolile Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elamine, selle õppimine ja õpetamine Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah osariik, Ameerika Ühendriigid

3

4 2020 Intellectual Reserve Inc. All rights reserved. Versioon 11/18 Originaali pealkiri: Come, Follow Me For Sunday School: Doctrine and Covenants 2021 Estonian Printed in the United States of America. Ootame teie kommentaare ja parandusi. Palume saata need ja samuti teated vigade kohta järgmisele aadressile:

5 Tule, järgne mulle Pühapäevakoolile: Õpetus ja Lepingud 2021 Sisukord Tutvustavad materjalid Te olete õpetaja Jeesuse Kristuse Kirikus... VI Käsiraamatu Tule, järgne mulle Pühapäevakoolile kasutamine... VII Ideid iseseisva ja perega õppimise innustamiseks... IX Lisamaterjalid.... X Õppetunni kava... XII 28. detsember 3. jaanuar: Õpetus ja Lepingud jaanuar: Joseph Smith ajalugu 1: jaanuar: Õpetus ja Lepingud 2; Joseph Smith ajalugu 1: jaanuar: Õpetus ja Lepingud jaanuar: Õpetus ja Lepingud veebruar: Õpetus ja Lepingud veebruar: Õpetus ja Lepingud 12 13; Joseph Smith ajalugu 1: veebruar: Õpetus ja Lepingud veebruar: Õpetus ja Lepingud märts: Õpetus ja Lepingud märts: Õpetus ja Lepingud märts: Õpetus ja Lepingud märts: Õpetus ja Lepingud märts 4. aprill: Ülestõusmispühad aprill: Õpetus ja Lepingud aprill: Õpetus ja Lepingud aprill: Õpetus ja Lepingud aprill 2. mai: Õpetus ja Lepingud mai: Õpetus ja Lepingud mai: Õpetus ja Lepingud mai: Õpetus ja Lepingud mai: Õpetus ja Lepingud mai 6. juuni: Õpetus ja Lepingud juuni: Õpetus ja Lepingud juuni: Õpetus ja Lepingud juuni: Õpetus ja Lepingud juuni 4. juuli: Õpetus ja Lepingud juuli: Õpetus ja Lepingud juuli: Õpetus ja Lepingud IV

6 Sisukord juuli: Õpetus ja Lepingud juuli 1. august: Õpetus ja Lepingud august: Õpetus ja Lepingud august: Õpetus ja Lepingud august: Õpetus ja Lepingud august: Õpetus ja Lepingud august 5. september: Õpetus ja Lepingud september: Õpetus ja Lepingud september: Õpetus ja Lepingud september: Õpetus ja Lepingud september 3. oktoober: Õpetus ja Lepingud oktoober: Õpetus ja Lepingud oktoober: Õpetus ja Lepingud oktoober: Õpetus ja Lepingud oktoober: Õpetus ja Lepingud november: Õpetus ja Lepingud november: Õpetus ja Lepingud november: Õpetus ja Lepingud november: Õpetus ja Lepingud november 5. detsember: Õpetus ja Lepingud detsember: Usuartiklid ning Ametlik teadaanne nr 1 ja nr detsember: Perekond: läkitus maailmale detsember: Jõulud Kuna Pühapäevakool toimub ainult kaks korda kuus, võivad Pühapäevakooli õpetajad kas kaks õppetundi omavahel kokku panna või õpetada konkreetsele nädalale mõeldud õppetundi. Võite vabalt teha ajakavas muudatusi seoses pühapäevadega, mil tavapäraseid Kiriku koosolekuid ei peeta, näiteks koguduse või vaiakonverentside või templi pühitsemise tõttu. Võib- olla on teil vajalik teha õppekavas muudatusi ka siis, kui teie piirkonnas peetakse ülestõusmispühi ja jõule teistel kuupäevadel, kui on kirjas selles materjalis. V

7 Te olete õpetaja Jeesuse Kristuse Kirikus Jumal on kutsunud teid armastama ja õpetama Tema lapsi Päästja viisil. Teid asetati sellesse kutsesse Tema püha preesterluse volitusega. Isegi siis, kui te ei ole kogenud õpetaja, aitab Taevane Isa teil õnnestuda, andes Teile Püha Vaimu mõju ja väge, kui elate vääriliselt, palvetate iga päev ja uurite pühakirju (vt 2Ne 33:1). Need, kes on teie hoole alla usaldatud, on Taevase Isa lapsed, ja Ta teab, mida nad vajavad ja kuidas kõige paremini nendeni jõuda. Jumal juhib teid ettevalmistuste tegemise ja õpetamise ajal Püha Vaimu kaudu. Ta ilmutab teile, mida peaksite ütlema ja tegema (vt 2Ne 32:5). Evangeeliumi õpetamise ja õppimise põhieesmärk on muuta elusid. Teie eesmärk õpetajana on aidata neil, keda õpetate, teha kõik, mida nad suudavad, et pöörduda ja uskuda Jeesuse Kristuse evangeeliumisse see eesmärk ulatub tunnist palju kaugemale. Kutsuge neid, keda õpetate, õppima aktiivselt Jeesuse Kristuse põhimõtteid ja õpetust ning õpitu põhjal tegutsema. Innustage neid pöörama evangeeliumi õppimisel esmatähelepanu iseseisvale ja perekondlikule tunnivälisele uurimisele. Kui nad tegutsevad usuga ning uurivad iseseisvalt ja oma perega, kutsuvad nad oma ellu Vaimu ja tänu Vaimule leiab aset tõeline usulepöördumine. Kõik, mida te õpetajana teete, peaks olema tehtud seda eesmärki silmas pidades. Õpetage üksnes Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi õpetust, nagu see on kirjas pühakirjades, ja viimse aja prohvetite sõnu. Puhas õpetus Jumala ja Tema teenijate õpetatud igavene muutumatu tõde kutsub kohale Vaimu ja sel on vägi elu muuta. Õpetamise kutse on püha usaldusülesanne ja normaalne on tunda end ajuti küündimatuna. Kuid pidage meeles, et teie Taevane Isa on teid kutsunud ja Tema ei jäta teid iial üksi. See on Issanda töö ja kui teenite kõigest oma südamest, väest, meelest ja jõust (ÕL 4:2), suurendab Ta teie võimekust, ande ja andeid ning te õnnistate oma teenimisega nende elu, keda õpetate. VI

8 Käsiraamatu Tule, järgne mulle Pühapäevakoolile kasutamine Pühapäevakoolis õpetamiseks valmistumine Evangeeliumi õppimisel peaks olema kesksel kohal kodune iseseisev ja perega uurimine. See kehtib nii teie kui ka nende puhul, keda õpetate. Alustage õpetamiseks valmistumist, saades ise pühakirjadega seoses kogemusi. Tähtsaimad ettevalmistused leiavad aset, kui tulete Kristuse juurde, uurite pühakirju ja otsite Püha Vaimu inspiratsiooni. Nii isikliku uurimise puhul kui ka õpetamiseks valmistumisel on kandev osa käsiraamatul Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks. See aitab teil paremini mõista pühakirjaõpetuse põhimõtteid. Lisaks võimaldab see teil inspireerida ja kutsuda klassi liikmeid täiustama käsiraamatu Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks abil iseseisvat ja perega pühakirjade uurimist (abi selle tegemiseks leiate sellest käsiraamatust pealkirja alt Ideid iseseisva ja perega õppimise innustamiseks ). Olge seda tehes tähelepanelik klassi liikmete suhtes, kelle perekondlikud olud ei pruugi perega regulaarset pühakirjade uurimist ja pereõhtut toetada. Ettevalmistuste käigus tekib teil seoses inimestega, keda õpetate, mõtteid ja muljeid, kuidas pühakirjapõhimõtted tugevdavad nende usku Taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse ning kuidas inspireerida neid iseseisvalt pühakirju uurides neid põhimõtteid avastama. Õpetamissoovitused Kui valmistute õpetamiseks, võite selle käsiraamatu ülevaateid uurides lisainspiratsiooni saada. Ärge pidage neid ideid samm sammulisteks juhisteks, vaid pigem soovitusteks, mis sütitavad teis inspiratsiooni. Te tunnete oma klassi liikmeid ja õpite neid klassina koos õppides veel paremini tundma. Ka Issand tunneb neid ja Ta annab teile parimat inspiratsiooni, et aidata klassi liikmetel tugevdada kodus omandatud evangeeliumitarkusi. Teil on valmistudes võimalik kasutada veel mitmesuguseid abimaterjale, muuhulgas ideid käsiraamatust Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks ja Kiriku ajakirjadest. Lisainfo saamiseks nende ja teiste materjalide kohta vaadake selle käsiraamatu osa Lisamaterjalid. VII

9 Tule, järgne mulle Pühapäevakoolile: Õpetus ja Lepingud 2021 Meelespea Õpetajana on teil tähtis kohustus toetada klassi liikmete iseseisvat ja koos perega evangeeliumi uurimist, julgustada neid seda tegema, ja õpetamisel sellele tugineda. Kuigi osa klassi liikmeid ei pruugi järjekindlalt evangeeliumi kodus uurida, on teil võimalik nii mõndagi muuta, kui innustate neid ja aitate neil muuta oma kodu evangeeliumi uurimise keskpunktiks. Klassi liikmed pöörduvad põhjalikumalt ja usuvad sügavamalt Jeesuse Kristuse evangeeliumisse, kui nad mõistavad ja rakendavat õiget õpetust. Innustage neid Pühalt Vaimult saadud muljeid kirja panema ja nende järgi tegutsema. Õpetamine on enam kui loeng, kuid samuti enam kui pelk arutelu juhatamine. Osa teie rollist on innustada osalust, mis oleks meeltülendav ja pühakirjapõhine. Te peaksite jagama ka neid inspireeritud kaemusi, mida te ise pühakirju uurides saite. Pidage meeles, et kui teie klassi liikmed kodus pühakirju uurivad, kogevad paljud neist midagi tähendusrikast. Te saate nende evangeeliumiuurimist toetada, kui võimaldate neil sageli jagada, mida nad on kodus õppinud ja kuidas see nende elu mõjutab. Taevane Isa tahab, et te oleksite edukas õpetaja. Ta on valmistanud teie aitamiseks palju materjale, sh õpetajate nõukogu koosolekud. Nendel koosolekutel saate arutada teiste õpetajatega oma probleeme. Lisaks saate arutada ja harjutada kristliku õpetamise põhimõtteid. Osa inimesi õpib paremini, kui neil on võimalus õpetada. Võiksite lasta mõnikord klassi liikmetel, sh noortel, mõnda õppetunni osa õpetada. Võtke selle otsuse tegemisel aluseks klassi liikmete vajadused ja võimed. Kui palute mõnel klassiliikmel õpetada, siis võtke aega, et aidata tal varakult valmistuda, tehes seda selles käsiraamatus ja käsiraamatus Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks kirjas olevate ideede abil. Pidage meeles, et kutse saanud õpetajana vastutate tunni õpetuse eest teie. See materjal sisaldab ülevaateid iga nädala jaoks aastas. Pühapäevadel, mil Pühapäevakooli ei toimu, loevad pered Õpetust ja Lepinguid kodus käsiraamatus Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks kirjas oleva ajakava alusel. Õppetunnid, mis jäävad sellele nädalale, mil Pühapäevakooli ei peeta, võib vahele jätta, või siis õpetada ühes tunnis mitu õppetundi. VIII

10 Ideid iseseisva ja perega õppimise innustamiseks Järgnevalt on toodud mõned mõtted, et aidata teil innustada klassi liikmeid uurima Jumala sõna kodus iseseisvalt ja perega. Võtke arvesse, et kõik klassi liikmed ei saa perega pühakirju uurida (nt elavad mõned liikmed üksi või ei ole nende peres kõik Kiriku liikmed). Paluge klassi liikmetel jagada kogemusi, kui nad on kodus pühakirju uurinud. Näiteks võiksite paluda neil jagada mõnda salmi, mis nende armastust Jeesuse Kristuse vastu tugevdas. Paluge klassi liikmetel tuua näiteid sellest, mida nad teevad, et nende iseseisev või perega pühakirjade uurimine oleks tähendusrikkam. (Mõtteid selleks leiate trükisest Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks pealkirjade alt Ideid isikliku pühakirjauurimise täiustamiseks ja Ideid perekonna pühakirjauurimise täiustamiseks.) Paluge klassi liikmetel jagada, kuidas nad on võtnud kuulda iseseisvalt või perega pühakirju uurides tekkinud muljeid. Näidake mõne minuti jooksul klassi liikmetele mõnda Kiriku liikmetele mõeldud evangeeliumi õppimise abimaterjali, nagu pühakirjade uurimist hõlbustavad abivahendid veebilehel scriptures. ChurchofJesusChrist.org; Pühakirjalood veebilehel children.churchofjesuschrist.org; noortele mõeldud materjal veebilehel youth. ChurchofJesusChrist.org; seminari ja instituudi käsiraamatud ning videod, helisalvestised ja pildid veebilehel MediaLibrary.ChurchofJesusChrist.org. Paljud neist materjalidest leiate samuti Gospel Library (evangeeliumi raamatukogu) mobiilirakendusest. Selgitage mõne minuti jooksul, kuidas Gospel Library mobiilirakendust pühakirjade uurimiseks kasutada, nt kuidas märgistada salme ja panna kirja muljeid. Paluge ühel või enamal klassi liikmel jagada, kuidas nad on õpetanud teatud evangeeliumipõhimõtet oma peres. IX

11 Tule, järgne mulle Pühapäevakoolile: Õpetus ja Lepingud 2021 Lisamaterjalid Neid materjale leiab evangeeliumi raamatukogu (Gospel Library) mobiilirakendusest ja veebilehelt ChurchofJesusChrist.org. Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks Te võite kasutada pühapäevakoolitunnis kõiki selles õppematerjalis toodud tegevusi. Kui klassi liikmed on kasutanud neid tegevusi iseseisvalt ja perega pühakirju uurides, innustage neid oma kogemusi ja kaemusi jagama. Ilmutused kontekstis Revelations in Context: The Stories behind the Sections of the Doctrine and Covenants ( Ilmutused kontekstis: lood Õpetuse ja Lepingute osade taga ) on esseekogumik, milles käsitletakse Õpetuses ja Lepingutes kirjas olevaid ilmutusi ümbritsenud ajalugu. Selles materjalis toodud kaastekst aitab paremini mõista, mida Issanda sõnad Õpetuses ja Lepingutes võisid tähendada varajastele viimse aja pühadele. Pühad Saints ( Pühad ) on mitmeköiteline Kiriku ajaloo jutustus. 1. köide, The Standard of Truth ( Tõelipp ), ja 2. köide, No Unhallowed Hand ( Ükski pühitsemata käsi ), hõlmavad Kiriku sama ajalooperioodi, nagu Õpetus ja Lepingud. Need ajalookirjeldused aitavad mõista Õpetuses ja Lepingutes uurimisele tulevate ilmutuste konteksti. Kiriku ajalooteemad Veebilehelt ChurchofJesusChrist.org/study/history/ topics leiab arvukalt artikleid Kiriku ajalooga seotud inimeste, kunstiteoste, geograafia ja sündmuste kohta. Seminari ja instituudi käsiraamatud Seminari ja instituudi käsiraamatutes on kirjas pühakirjapõhimõtete ajalooline taust ja õpetuspõhised kommentaarid. Neist võib leida inspiratsiooni ka Pühapäevakooli tundide õpetamiseks. Kiriku lauluraamat ja Laste lauluraamat Püha muusika kutsub kohale Vaimu ja edastab õpetust meeldejääval viisil. Lisaks Kiriku lauluraamatu ja Laste lauluraamatu trükiversioonile leiate paljude kiriku- ja lastelaulude salvestised veebilehelt music.churchofjesuschrist.org ning Sacred Music (püha muusika) ja Gospel Media (evangeeliumimeedia) mobiilirakendustest. Kiriku ajakirjad Ajakirjades New Era, Ensign ja Liahoona on kirjas artiklid ja muud lood, millega täiendada Õpetuses ja Lepingutes õpetamisele tulevaid põhimõtteid. X

12 Lisamaterjalid Videod ja kunstiteosed Kunstiteosed, videod ja muu meedia saab aidata neil, keda õpetate, pühakirjadega seotud õpetusi ja lugusid visualiseerida. Kiriku meediamaterjali kogumike sirvimiseks vt Gospel Media library (evangeeliumimeedia raamatukogu) veebilehel ChurchofJesusChrist.org. Neid materjale leiab ka Gospel Media (evangeeliumimeedia) mobiilirakendusest ja paljud pildid leiate raamatust Evangeeliumi kunstiraamat. Evangeeliumiteemad Lingi alt Gospel Topics ( Evangeeliumiteemad ; topics.churchofjesuschrist.org) leiate põhiinfo erinevate evangeeliumiteemade kohta ja selliste abimaterjalide lingid, nagu teemadega seotud üldkonverentsikõned, artiklid, pühakirjakohad ja videod. Lisaks leiate evangeeliumiteemalisi esseesid Gospel Topics Essays, kus vastatakse põhjalikult õpetuse ja ajalooga seotud küsimustele. Usule truu Lisamõtteid evangeeliumi põhimõtete kohta leiate trükisest Usule truu. Selles raamatus on lihtsalt selgitatud evangeeliumiteemad tähestikulises järjekorras. Jutlusta minu evangeeliumi Selles misjonäridele mõeldud juhises antakse ülevaade peamistest evangeeliumipõhimõtetest. Sulle, noor Selles materjalis tuuakse välja Kiriku käitumisnormid, mis aitavad noortel ja teistel saada Jeesuse Kristuse ustavateks jüngriteks. Võiksite seda sageli sirvida, eriti kui õpetate noori. Päästja viisil õpetamine See raamat võib aidata teil õppida ja rakendada Kristuse viisil õpetamise põhimõtteid. Neid põhimõtteid arutatakse ja harjutatakse õpetajate nõukogu koosolekutel. XI

13 Õppetunni kava Kõik selle käsiraamatu õppetunniülevaated järgivad sama kava, milleks on mõttevahetuse innustamine ja põhiõpetuse õpetamine. Igaüks ei loe iga õppetunni peatükke ja mõni, kes loeb, ei pruugi soovida õpitut jagada. Veenduge, et kõik klassi liikmed tunnevad, et klass neid hindab hoolimata sellest, kas neil on või ei ole midagi jagada. Innustage mõttevahetust Paluge klassi liikmetel jagada igas tunnis kaemusi ja kogemusi, mille osaliseks nad vastaval nädalal said, kui uurisid pühakirju iseseisvalt ja perega ning rakendasid õpitut. Aidake klassi liikmetel mõista, et nende iseseisev tunniväline õppimine on oluline. Nende enda usulepöördumine ei leia aset ainuüksi pühapäevase õppimise käigus, vaid ka igapäevaste kogemuste vahendusel. Kui klassi liikmed kuulevad üksteise kogemusi ja tunnistust Jeesuse Kristuse evangeeliumist, tahavad nad tõenäolisemalt ka ise midagi sarnast kogeda. Õpetage põhiõpetust Te peaksite klassi liikmetega pöörama tähelepanu Jeesusele Kristusele ja Tema õpetusele igavestele evangeeliumitõdedele, mis on kirjas ülesandeks antud pühakirjalõikudes. Milliseid salme, tsitaate, kogemusi, küsimusi ja lisamaterjale võiksite pühakirja põhiõpetust arutades jagada? Kuidas kasutada neid materjale, et aidata klassi liikmetel avastada ja mõista evangeeliumi põhimõtteid? Kuidas aidata neil tugevdada usku Taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse? XII

14

15 28. DETSEMBER 3. JAANUAR Õpetus ja Lepingud 1 VÕTKE KUULDA, OO TEIE, RAHVAS Lugege Õpetuse ja Lepingute 1. osa ning mõelge, millistele salmidele võiksite tunnis tähelepanu pöörata ja kuidas saaksite aidata klassi liikmetel nende salmide põhjal õppida. Innustage mõttevahetust Hakates oma klassiga uurima Õpetuse ja Lepingute raamatut, võiksite alustuseks klassi liikmetelt küsida, mida nad arvavad selle pühakirjaraamatu uurimisest käesoleval aastal. Millised lõigud 1. osas tekitavad neis põnevust Õpetuse ja Lepingute lugemise vastu? Võiksite paluda neil leida 1. osast salm, mida nad saaksid jagada, kui nad peaksid veenma kedagi seda püha raamatut lugema. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 1 Issand on esitanud meile kutse: Uurige neid käske. Arutades Issanda eessõna Õpetusele ja Lepingutele (s 6), võiks olla hea, kui keegi klassis selgitaks, mis on eessõna ja mis on raamatus selle eesmärk. Seejärel võiks klass arutada, kuidas 1. osa täidab seda eesmärki Õpetuse ja Lepingute raamatus. Näiteks milliseid raamatu teemasid 1. osas tutvustatakse? Mis on selle raamatu eesmärgid? Mida leiame sellest osast, mis võiks avaldada mõju sellele, kuidas me loeme sel aastal Õpetust ja Lepinguid? Trükise Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ajakavas palutakse meil mõtiskleda, kuidas hakkame täitma Issanda korraldust uuri[da] neid käske (s 37). Klassi liikmed võiksid jagada, mida nad plaanivad sel aastal teha, et muuta Õpetuse ja Lepingute uurimist enda jaoks mõttekaks. Mida nad hakkavad uurima? Kuidas uurimine erineb pelgast lugemisest? Millistest uurimismeetoditest on olnud neile enim abi? ÕPETUS JA LEPINGUD 1:1 6, 23 24, Jumal räägib oma teenijate kaudu ja Tema sõnad täituvad. Paljudel meist on pereliikmeid, sõpru ja tuttavaid, kes ei usu elavatesse prohvetitesse, nagu meie usume. Klassi liikmed võiksid jagada 1. osast leitud tõdesid, mille abil nad saavad vastata kellelegi, kes seab nende usu prohvetitesse kahtluse alla. Võiksite soovitada neil vaadata eriti ja salmi. Mida need salmid õpetavad Issanda ja Tema prohvetite kohta? Ehk oleks klassi liikmetel huvitav teada, et kui Joseph Smithi kokku kutsutud nõukogu arutas prohveti ilmutuste trükis avaldamist, oli osa nõukogu liikmeid selle vastu. Josephi puudulik kirjaoskus valmistas neile piinlikkust ja nad olid mures, et ilmutuste avaldamine võib põhjustada pühadele veel enam probleeme (vt Saints, 1: ). Mida öeldakse nende murede kohta 1. osas? (Vt nt s 6, 24, 38.) 2

16 Õpetus ja Lepingud 1 Kirikulaulu Tule prohveti häält kuulama (Kiriku lauluraamat, nr 15) sõnad õpetavad mõnda sama põhimõtet, mida õpetatakse 1. osas. Võiksite laulda või lugeda seda laulu üheskoos ning paluda seejärel klassi liikmetel leida sellest kirikulaulust ja 1. osa salmidest ridu, mis õpetavad samu põhimõtteid. Jumal räägib meiega oma teenijate kaudu. ÕPETUS JA LEPINGUD 1:12 30, Issand taastas oma evangeeliumi, et aidata meil seista silmitsi viimsel ajal ette tulevate raskustega. Millised mõtted tekkisid klassi liikmetel, kui nad lugesid salmist viimaste aegade kirjeldust? Mis toimub tänapäeval maailmas, mis viib need prohvetlikult kuulutatud kirjeldused täide? Innustage klassi liikmeid jagama kõike, mida nad 1. osast leidsid, mis aitas neil tunda rahu ja kindlust meie aja raskustest hoolimata. Selleks et aidata klassi liikmetel mõtiskleda õnnistuste üle, mis meil on tänu evangeeliumi taastamisele, võiksite kirjutada tahvlile Mida õpetatakse salmis selle kohta, miks Issand taastas oma evangeeliumi? Klassi liikmed võiksid neid salme uurida ja jagada oma mõtteid üksteisega. Näiteks kuidas on Joseph Smithi kaudu taastatud tõed aidanud meil usku tugevdada? (Vt s 21.) ÕPETUS JA LEPINGUD 1:19 28 Issand täidab oma tööd nõrkade ja lihtsate abil. Üks tähtis Õpetuse ja Lepingute 1. osa teemasid on nõrkade ja lihtsate roll Issanda suures viimse aja töös (s 23). Paluge klassi liikmetel uurida salmi, et saada teada, kuidas sõnad nõrk ja lihtne käivad meie kui Issanda teenijate kohta. Kui nad jagavad, mida nad leiavad, võiksite arutada sarnaseid küsimusi: milliseid omadusi tahab Issand oma teenijates näha? Mida Issand saavutab oma teenijate kaudu viimsel ajal? Kuidas on need prohvetlikud kuulutused kogu maailmas ja meie enda elus täitumas? Õpetamise täiustamine Aidake õppijatel kõrvutada pühakirju endaga. Samad tõed, mis inspireerisid algusaegade pühasid, saavad aidata meil seista silmitsi tänaste raskustega. Kui õpetate Õpetust ja Lepinguid, aidake klassi liikmetel leida seoseid sõnumite vahel, mille Issand andis Joseph Smithile, ja mida Issand võiks öelda isiklikult neile. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 21.) 3

17 Greg K. Olsen. Püha metsasalu JAANUAR Joseph Smith ajalugu 1:1 26 NÄGIN VALGUSE SAMMAST Pidage meeles, et tähtsaim ettevalmistus on uurida pühakirju ja elada õpitu järgi. Vaim saab aidata teil teada, millele tunnis tähelepanu pöörata. Innustage mõttevahetust Millised mõtted tekkisid klassi liikmetel, kui nad uurisid sel nädalal salme Joseph Smith ajalugu 1:1 26? Võiksite välja panna pildi Joseph Smithist või esimesest nägemusest ja paluda, et klassi liikmed kirjutaksid tahvlile uurides tekkinud mõtted ja nendega seotud salmid. Lisaks võiksid nad jagada, kuidas nende tunnistus Joseph Smithist ja tema missioonist tugevnes, kui nad sel nädalal tema kohta õppisid. pilgu salmidele Joseph Smith ajalugu 1:5 18 ja lisada loetelule, mida tegi Joseph Smith, et oma küsimustele vastuseid leida. Klassi liikmed võiksid jagada, kuidas nad on järginud tõde otsides Joseph Smithi eeskuju ja kuidas Jumal on neile vastanud. Mõned soovitused, kuidas võiksime Jumalalt tõde otsida, on kirjas president Russell M. Nelsoni mõtteavalduses Lisaallikates. Õpetage põhiõpetust Palve võimaldab meil Jumalaga suhelda. JOSEPH SMITH AJALUGU 1:5 18 Kui palume usus, siis Jumal vastab meile. Maailmas, kus õpetatakse palju vastuolulisi mõtteid, võib Josephi soov otsida tõde olla teie klassi liikmete jaoks tuttav. Kuidas sarnaneb meie päevil valitsev segadus sellega, millega Joseph Smith silmitsi seisis? Et aidata klassi liikmetel mõista, kuidas oma küsimustele vastuseid leida, võiksite paluda neil kirjutada tahvlile eri viise, kuidas inimesed tõde otsivad. Seejärel võiksid nad heita JOSEPH SMITH AJALUGU 1:15 20 Joseph Smith nägi Isa Jumalat ja Tema Poega, Jeesust Kristust. Esimene ilmutus tegi Jumala kohta ilmsiks tõdesid, mis olid vastuolus paljude Josephi aja inimeste tõekspidamistega. Klassi liikmed võiksid lugeda salme Joseph Smith ajalugu 1:15 20 ja tuua välja midagi, mida nemad Jumala kohta õpivad. Miks on tähtis teada neid tõdesid Jumala kohta? 4

18 Joseph Smith ajalugu 1:1 26 Kui Joseph Smith tuleks meie tundi, mida me temalt tema kogemuse kohta küsiksime? Video Ask of God: Joseph Smith s First Vision ( Paluge Jumalalt: Joseph Smithi esimene nägemus ; ChurchofJesusChrist.org) võib anda klassi liikmetele lisamõtteid Joseph Smithi esimese nägemuse kohta (vt ka Lisaallikad ). Nad võiksid mõtiskleda selle üle, kuidas nad lõpetaksid sarnase lause: Kuna esimene nägemus leidis aset, siis ma tean, et Millised õnnistused on tulnud meie ellu esimese nägemuse tõttu? Et teie arutelu oleks vaimsem, võiksid klassi liikmed lugeda või laulda kirikulaulu Joseph Smithi esimene palve (Kiriku lauluraamat, nr 18). Mida see kirikulaul aitab meil mõista ja tunnetada esimese nägemuse kohta? Ehk võiksid mõned klassi liikmed jagada, kuidas nad on saanud iseenda jaoks teada, et Joseph tõepoolest nägi Isa Jumalat ja Jeesust Kristust pühas metsasalus. Te võiksite ka paluda mõnel põhimisjonäril (või hiljuti koju naasnud misjonäril) tulla tundi ja rääkida, kuidas esimene nägemus on mõjutanud nende elu, keda nad õpetavad. JOSEPH SMITH AJALUGU 1:21 26 Me võime jääda oma teadmistele ustavaks ka siis, kui teised meid hülgavad. Ehk on klassi liikmetelegi tuttavad mõned Joseph Smithi kogemused, kui ta hakkas rääkima teistele oma nägemusest (vt JSA 1:21 26). Nad võiksid jagada pühakirjalõike, mis neid inspireerivad, kui teised nende tõekspidamisi proovile panevad. Kui te teate koguduse liikmeid, kes on kogenud Kiriku liikmeks olemise tõttu vastuseisu, siis võiksite paluda neil tulla tundi ja olla valmis jagama, kuidas nad hoiavad oma usku tugevana. Mida õpetab Joseph Smith meile oma eeskujuga salmides Joseph Smith ajalugu 1:21 26? Lisaallikad Järgige Josephi eeskuju. President Russell M. Nelson on õpetanud: Prohvet Joseph Smith seadis meile eeskuju, mida oma küsimuste lahendamisel järgida. Ajendatuna Jaakobuse lubadusest, et kui meil on puudu tarkusest, saame paluda Jumalalt (vt Jk 1:5), läks nooruke Joseph oma küsimusega otse Taevase Isa ette. Ta otsis isiklikku ilmutust ja see otsing avas selle viimase evangeeliumi ajajärgu. Mida avavad teile sarnasel kombel teie otsingud? Mis tarkusest jääb teil puudu? Mida teil on vaja pakiliselt teada või mõista? Järgige prohvet Josephi eeskuju. Leidke endale vaikne koht, kuhu saate regulaarselt minna. Olge Jumala ees alandlik. Valage süda oma Taevase Isa ette. Pöörduge Tema poole, et saada vastuseid ja tröösti. (Ilmutus Kiriku tarvis, ilmutus meie elu tarvis a kevadine üldkonverents) Joseph Smithi esimene nägemus. Selleks et lugeda Joseph Smithi aruannetele tuginevat kirjeldust esimese nägemuse kohta, vt teost Saints, 1: Õpetamise täiustamine Otsige inspiratsiooni. Ärge võtke neid ülevaateid juhistena, mida peate õpetamisel järgima. Pigem võiksid need sütitada teie mõtteid ja tagant tõugata inspiratsiooni, kui mõtisklete pühakirjade õpetuse ja nende inimeste vajaduste üle, keda õpetate. 5

19 Michael Malm. Ta kutsus mind nimepidi JAANUAR Õpetus ja Lepingud 2; Joseph Smith ajalugu 1:27 65 LASTE SÜDAMED PÖÖRDUVAD NENDE ISADE POOLE Enne, kui loete selles ülevaates toodud mõtteid, uurige Õpetuse ja Lepingute 2. osa ning salme Joseph Smith ajalugu 1:27 65 ja pange kirja vaimsed muljed. Innustage mõttevahetust Selleks et innustada klassi liikmeid rääkima mõtetest ja kogemustest, mis neil tekkisid neid pühakirjakohti uurides, võiksite paluda neil jagada mõnda salmi, mis pani neid tavalisest sügavamalt juurdlema. Mis neile selle salmi juures muljet avaldas? Võiksite välja panna Josephit tegema kutsutud tööga seotud esemeid või pilte, nagu nt Mormoni Raamat või pilt templist. Klassi liikmed võiksid leida salmide Joseph Smith ajalugu 1:33 42 seast need, kus õpetatakse nende prohveti missiooni aspektide kohta. Kuidas on töö, mis Jumalal oli Joseph Smithile, seotud tööga, mis Tal on meie jaoks? Mida meie elavad prohvetid selle töö kohta õpetavad? ÕPETUS JA LEPINGUD 2 Eelija tuli pöörama meie südameid esivanemate poole. Õpetage põhiõpetust JOSEPH SMITH AJALUGU 1:27 65 Jumal kutsus Joseph Smithi Tema tööd tegema. Kas teie klassi liikmetel oleks hea salmides Joseph Smith ajalugu 1:27 65 kirjas olev lugu uuesti üle vaadata? Võiksite paluda ühel klassi liikmel teha sellest kokkuvõte või võiksid klassi liikmed jutustada seda lugu oma paarilistele või väikestes rühmades. Innustage neid seda tegema nii üksikasjalikult, kui neil vähegi meeles on. Kuidas see lugu tugevdab meie tunnistust Joseph Smithi jumalikust kutsest? Milliseid õppetunde saame sellest loost selle kohta, kuidas Jumal teeb oma tööd? Kas teie klassil oleks hea arutleda, kes oli Eelija ja pitseerimise väe üle, mille ta taastas? Klassi liikmed võiksid lugeda Eelija kohta Piibli sõnastikust või Pühakirjajuhist või vaadata üle tema eluloo (vt 1Kn 17 18). Mida me veel tänu sellele infole Õpetuse ja Lepingute 2. osa kohta mõistame? Võiksite rääkida ka sellest, mida tähendab millegi pitseerimine. Ehk oleks abi sellistest esemetest, nagu konserv, soonsulguriga säilituskott või pitsat, millega kinnitatakse dokumenti. Kuidas võiksid need esemed aidata meil mõista perede kokkupitseerimise tähendust? Kuidas aitab see vägi meil täita maa loomise eesmärki? (Vt ÕL 138:47 48 ja president Russell M. Nelsoni mõtteavaldust Lisaallikates.) Selleks et aidata klassi liikmetel näha, kuidas Õpetuse ja 6

20 Õpetus ja Lepingud 2; Joseph Smith ajalugu 1:27 65 Lepingute 2. osas kirjas olev prohvetlik kuulutus täitus, võiksite arutada salme Õpetus ja Lepingud 110: Ehk aitab isadele antud lubadus[test] (ÕL 2:2) teadasaamine neil, keda te õpetate, mõista paremini preesterluse väge, mida Eelija saadeti taastama. Kes on need isad? (Vt ÕL 27:9 10.) Millised lubadused andis Issand Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile? (Vt 1Ms 17:1 8; 22:16 18; 26:1 5, 24; 28:11 15; Aabr 2:8 11.) Mida tähendab istutada need lubadused meie südametesse? Kuidas see saab aidata meil pöörata südant oma esivanemate poole? History ( Lubatud pereajalooõnnistused ) ja If We Put God First ( Kui paneme Jumala esikohale ; ChurchofJesusChrist.org). Lisaks võiksite suunata liikmeid mõtete leidmiseks veebilehele FamilySearch.org. Lisaallikad Loomise eesmärk. President Russell M. Nelson on õpetanud: Lepituse kaudu võimalikuks saav igavene elu on loomise ülim eesmärk. Moodustades sellest mõtteavaldusest eitava lause, võib öelda, et kui peresid pühas templis ei pitseeritaks, siis kogu maa hävineks. Palmyra tempel New Yorgi osariigis Ameerika Ühendriikides Selleks et inspireerida klassi liikmeid pöörama südant oma esivanemate poole, võiksite paluda osal liikmetel selleteemalist vestlust juhatada. Võiksite kaasata vestlusse koguduse templi ja pereajaloo konsultandi. Võiksite lugeda alustuseks salme Õpetus ja Lepingud 2:2 3 ning paluda vestluse eestvedajatel jagada kogemusi, mil nende süda pöördus esivanemate poole. Mis on nende elus juhtunud, mis tekitas neil soovi oma pereajaloo kohta teada saada? Milliseid soovitusi saavad nad anda, et aidata teistel klassi liikmetel hakata pereajalootööd tegema ja templis teenima? Klassi liikmeid võiksid inspireerida ka president Dallin H. Oaksi mõtteavaldus Lisaallikates ning videod The Promised Blessings of Family Loomise, langemise ja lepituse eesmärkide ühisosa on see püha töö, mida tehakse Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku templites. (The Atonement. Ensign, nov 1996, lk 35) Vt ka Ms 1:39. Igaüks saab midagi teha. President Dallin H. Oaks on õpetanud: Surnute lunastamise töös tuleb täita mitmeid ülesandeid. Me ei püüa sundida kõiki tegema kõike, vaid innustada kõiki tegema midagi. (Family History: In Wisdom and in Order. Ensign, juuni 1989, lk 6) Õpetamise täiustamine Kaasake õppijaid, kes pühakirju kodus ei uurinud. Veenduge, et tunnis osalemine ja vestluses kaasarääkimine ei valmistaks ebamugavust ühelegi klassi liikmele, isegi mitte neile, kes võib- olla kodus ei lugenud. 7

21 James Taylor Harwood. Lõikusaeg Prantsusmaal JAANUAR Õpetus ja Lepingud 3 5 MU TÖÖ LÄHEB EDASI Kui uurite kõigepealt Õpetuse ja Lepingute osa ja alles siis vaatate läbi selles ülevaates toodud mõtted, aitab see teil saada Pühalt Vaimult juhatust. Trükise Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ajakava aitab teil mõista eellugu, mis viis neis osades kirjas olevate ilmutusteni. Innustage mõttevahetust Andke klassi liikmetele mõni minut kodus loetud pühakirjakohtade kordamiseks ja mõne lõigu leidmiseks, mis oli nende jaoks tähendusrikas. Seejärel paluge neil jagada õpitut mõne teise klassiliikmega. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 3:1 15 Selle asemel et karta inimest, peaksime usaldama Jumalat. Joseph Smithi sarnaselt tuleb meil kõigil ette kogemusi, mil tunneme teiste inimeste survet teha midagi, mille kohta teame, et see on vale. Milliseid tõdesid õpime salmidest Õpetus ja Lepingud 3:1 15, mis aitavad meil jääda sellises olukorras Jumalale ustavaks? Joseph Smithi oli vaja nuhelda, kuna ta kartis inimest rohkem kui Jumalat, kuid ta vajas ka julgustust. Paluge klassi liikmetel leida 3. osast, kuidas Issand Josephit nii nuhtles kui ka julgustas. Näiteks võiksid nad kirjutada salmist tahvlile fraase, mis sisaldavad Issanda noomitusi, ning selliseid fraase, kus Ta julgustab meelt parandama ja ustavaks jääma. Mida õpime Josephi kogemusest selle kohta, kuidas Päästja aitab meil vigadest võitu saada? ÕPETUS JA LEPINGUD 4 Issand palub, et teeniksime teda kõigest südamest. Salmides Õpetus ja Lepingud 4:5 6 loetletud Issanda teenijaid kirjeldavad tunnused on ühtlasi Jeesuse Kristuse tunnused. Selleks et aidata klassi liikmetel rohkem teada saada, võiksite paluda neil valida ühe tunnuse ja leida sellele definitsioon või lisapühakirjakoht, mis neil seda tunnust paremini mõista aitab (vt nt õde Elaine S. Daltoni mõtteavaldus Lisaallikates ). Võiksite paluda osal inimestel leitut jagada. Nad võiksid rääkida ka sellest, miks on nende valitud tunnus vajalik eeldus Jumala kuningriigis teenimiseks. Kuidas neid tunnuseid endas edasi arendada? (Vt s 7.) Õpetuse ja Lepingute 4. osa oli adresseeritud Joseph Smith vanemale, kes tahtis teada, kuidas ta saaks Issanda tööle kaasa aidata. Sellest osast on ühtviisi abi kõigile meile, kes me soovime Issandat teenida. Üks võimalus selle osa uurimiseks on järgmine: klassi liikmed võiksid töötada väikestes 8

22 Õpetus ja Lepingud 3 5 rühmades ja panna kirja Jumala teenijate töökirjelduse, kasutades 4. osa juhisena. Kuidas need tunnused erinevad teistest töökirjeldustest? Miks on need tunnused Jumala töö tegemisel olulised? Vanem David A. Bednari mõtteavaldus Lisaallikates võib aidata klassi liikmetel mõista, kui tähtis on neid tunnuseid arendada. ühiskonnas eriti tihti ei kuule, ent selle sõna ladinakeelne tüvi virtus tähendab tugevust. Vooruslikud naised ja mehed on väärikad ja seesmiselt tugevad. Nad on enesekindlad, kuna nad on väärilised, et saada Püha Vaim ja olla Temast juhatatud. (Tagasipöördumine vooruslikkuse juurde a sügisene üldkonverents) ÕPETUS JA LEPINGUD 5 Tõe kohta saavad tunnistuse need, kes on alandlikud ja usuvad. Kui kuldplaate näidataks maailmale, kas see siis veenaks kõiki, et Mormoni Raamat on tõsi? Miks või miks mitte? (Vt ÕL 5:7.) Klassi liikmed võiksid otsida 5. osast mõtteid, mis aitaksid neil vastata kellelegi, kes palub tõendeid, et Mormoni Raamat on tõsi. Mida Issand õpetas Joseph Smithile ja Martin Harrisele, mis võib aidata meil saada evangeeliumitõdede kohta omaenda tunnistust? Misjonäriks saamine. Vanem David A. Bednar on öelnud: Misjonäriks saamise protsess ei nõua, et noor mees kannaks iga päev koolis valget triiksärki ja lipsu [või et noor naine kannaks kleiti] või järgiks magama minnes ja ärgates misjonäridele mõeldud juhiseid. Kuid teil on võimalik tugevdada oma soovi Jumalat teenida (vt ÕL 4:3) ja te võite hakata mõtlema nagu misjonärid, lugema, mida loevad misjonärid, palvetama nagu misjonärid, ning tundma seda, mida tunnevad misjonärid. Te saate vältida maist mõju, mis paneb Püha Vaimu eemalduma, ning teie eneseusaldus vaimsete õhutuste märkamisel ja neile vastamisel võib kasvada. (Becoming a Missionary. Ensign, nov 2005, lk 45 46) Õpetamise täiustamine Lewis A. Ramsey. Martin Harris. Esitage küsimusi, mis innustavad mõttekat arutelu. Küsimused, millel on rohkem kui üks õige vastus, innustavad õppijaid vastama omaenda mõtete, tunnete ja kogemuste põhjal. Näiteks võiksite küsida: Kuidas te teate, millal Jumal teiega räägib? (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 33.) Lisaallikad Vooruslikkus tähendab tugevust. Õde Elaine S. Dalton selgitas vooruslikkust järgmiselt: Vooruslikkus on sõna, mida me tänapäeva 9

23 JAANUAR Õpetus ja Lepingud 6 9 SEE ON ILMUTUSE VAIM Õpetuse ja Lepingute osas õpetatakse väärtuslikke põhimõtteid ilmutuse saamise kohta. Rakendage neid põhimõtteid ja püüdke saada ilmutust, kuidas aidata klassi liikmetel neid osasid õppida. Innustage mõttevahetust Selleks et innustada klassi liikmeid jagama Õpetuse ja Lepingute osa uurides saadud kogemusi, võiksite paluda neil vestelda igasugustest sobilikest vaimsetest muljetest, mis nad uurimise käigus on saanud. Milliseid sõnumeid oli Issandal nende jaoks? Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 6; 8 9 Taevane Isa räägib minuga tõe Vaimu läbi. Issandal on neis osades meile palju õpetada isikliku ilmutuse kohta ja teil ei pruugi õnnestuda kõike seda ühes tunnis läbi võtta. Abi võiks olla sellest, kui jagate klassi kolme rühma ja palute neil rühmadel uurida 6., 8. või 9. osa ning leida vastused sarnastele küsimustele: kuidas Püha Vaim meiega räägib? Kuidas isiklikku ilmutust ära tunda? Kuidas saame end ilmutuse saamiseks ette valmistada? Seejärel võiks keegi igast rühmast rääkida lühidalt ülejäänud klassile, mida nende rühm avastas. Lisaks võiksite innustada klassi liikmeid jagama kogemusi isikliku ilmutuse äratundmise kohta. Näiteks kas salmides Õpetus ja Lepingud 6:22 24 on midagi sellist, mis meenutab meie endi varasemaid kogemusi? Isiklikust ilmutusest rääkimine võib olla heidutav nende klassi liikmete jaoks, kes palvetavad, et saada juhatust, kuid ei tunne, et nad seda saaksid. Ehk saavad nad abi teadmisest, et Oliver Cowdery heitles sarnaste tunnetega, kui tõlkimine polnudki tema jaoks nii kerge, nagu ta oli lootnud. Võiksite paluda klassi liikmetel uurida, millist nõu andis Issand Oliverile 9. osas. Millistest sõnumitest selles osas võiks olla abi kellelegi, kellele tundub, et Issand ta palvetele ei vasta? Abi võib saada ka Lisamaterjalides kirjas olevatest mõtteavaldustest. Lewis A. Ramsey. Oliver Cowdery. 10

24 Õpetus ja Lepingud 6 9 ÕPETUS JA LEPINGUD 6 7 Nii nagu sa minult soovid, nii sulle tehakse. Trükise Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ajakavas soovitatakse pöörata tähelepanu selliste sõnade nagu soovima esinemisele osas. Klassi liikmed võiksid jagada, mida nad sellest harjutusest õppisid, või võiksite täita seda ülesannet tunnis koos klassiga. Mida õpetavad igapäevased teod meile soovide kohta? Kuidas saab Issand aidata meil oma soove muuta? ÕPETUS JA LEPINGUD 6:29 37 Kui vaatame Issanda poole, saab Ta aidata meil võita hirme ja kahtlusi. Miks me vahel kar[dame] teha head? (s 33) Klassi liikmed võiksid soovitada võimalikke põhjuseid ja mainida lisaks sellele salmidest Õpetus ja Lepingud 6:29 37 saadud mõtteid, mis julgustavad neid head tegema. Vestluse alustamiseks teemal, kuidas Jeesus Kristus aitab meil mitte kahelda ega karta (vt s 36), võiksite paluda klassi liikmetel panna paberile kirja asju, mida inimesed võiksid karta. (Vanem Ronald A. Rasband tõi selle kohta näiteid sõnumis Ärge kartke (2018. a sügisene üldkonverents).) Seejärel võiksite mõnelt paberilt ette lugeda ning arutada, kuidas Päästja ja Tema lepitav vägi saavad meid aidata, kui kardame. Salmides Õpetus ja Lepingud 6:29 37 on kirjas mõned mõtted (vt ka 1Jh 4:18). Mida tähendab vaada[ta Kristuse] poole igas oma mõttes? (s 36) Kuidas aitab selline tähelepanu pööramine Päästjale meid kahtluse või hirmuga silmitsi seistes? Lisaallikad Mõistmine, kuidas Taevane Isa vastab palvetele. Olen omaenda elu põhjal õppinud, et vahel ei saa ma oma palvele vastust, kuna Issand teab, et ma pole selleks valmis. Kui Ta siis vastab, on sellest vastusest natuke siin ja natuke seal (2Ne 28:30), kuna rohkemaks pole ma valmis või ei suuda enamat rakendada. (Robert D. Hales. Oodates Issandat: Sinu tahe sündigu a sügisene üldkonverents) Mida te teete, kui olete hoolikalt valmistunud, tulihingeliselt palvetanud, mõõdukalt vastust oodanud ja ikka ei tunne vastust? Te võiksite väljendada sel juhul tänu, sest see on tõend Tema usaldusest. Kui te elate vääriliselt ja teie valik ühtib Päästja õpetustega ning teil tuleb tegutseda, siis jätkake usaldavalt. Kui te elate õigemeelselt ja toimite usaldavalt, ei lase Jumal teil minna liiga kaugele, ilma et tunneksite valet valikut tehes hoiatust. (Richard G. Scott. Taevase palveanni kasutamine a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine Andke õppijatele teada, et olete nende võimetes kindel. Mõned teie klassi liikmed ei pruugi olla kuigi kindlad, et nad suudavad evangeeliumi õppida. Mõtisklege, kuidas neid veenda, et kui nad püüavad iseseisvalt õppida, õpetab neid Püha Vaim. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 29.) 11

25 Mormoni Raamatu originaalkäsikirja täpne koopia VEEBRUAR Õpetus ja Lepingud ET SINUST VÕIKS SAADA VALLUTA JA Millised muljed teil Õpetuse ja Lepingute 10. ja 11. osa lugedes tekkisid? Millised mõtted teil tekkisid seoses nende inimeste vajadustega, keda te õpetate? Innustage mõttevahetust Selleks et anda klassi liikmetele võimalust rääkida, mida nad on isiklikult ja perega pühakirju uurides õppinud, võiksite kirjutada tahvlile Õpetus ja Lepingud 10 ning Õpetus ja Lepingud 11. Mõned klassi liikmed võiksid kirjutada kummagi pealkirja alla salmi numbri, kust nad leidsid mõne tähtsa tõe. Valige mõned salmid ja paluge klassi liikmetel jagada neist leitud tõdesid. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 10:1 33 Saatan püüab Jumala tööd hävitada. Õpetuse ja Lepingute 10. osa saab aidata klassi liikmetel märgata Saatana püüdlusi nende usku hävitada ja neile püüdlustele vastu panna. Et tutvustada veidi selle osaga seotud ajalugu, võiksite paluda mõnel klassi liikmel jutustada lugu Martin Harrisest, kes kaotas 116 Mormoni Raamatu tõlke lehekülge (vt ÕL 3. osa päis ja Saints, 1:50 53). Seejärel võiksid klassi liikmed uurida salme Õpetus ja Lepingud 10:1 33, et leida Saatana plaan seoses nende kadunud lehekülgedega. Mida õpime neist salmidest selle kohta, kuidas Saatan tegutseb ja miks ta seda teeb? (Vt ka s 63.) Kuidas tegutseb ta sarnaselt ka meie ajal? Kuidas Issand aitab meil Saatanat oma elus vallutada? ÕPETUS JA LEPINGUD 10:34 52 Issanda tarkus on suurem kui kuradi kavalus. Kui oleme oma pattude pärast heitunud, võime saada lootust teadmisest, kuidas Issand korvas Joseph Smithi ja Martin Harrise patu, kui nad ei kuuletunud Issandale ja kaotasid 116 Mormoni Raamatu tõlke lehekülge. Mõtisklege, kuidas saate aidata klassi liikmetel sellest loost lootust leida. Näiteks võiksite paluda neil jagada midagi, mida nad õpivad Issanda kohta salmidest Õpetus ja Lepingud 10:34 52 (vt ka ÕL 3:1 3). Klassi liikmed võiksid jagada, kuidas nad on näinud, et Issanda tarkus on suurem kui kuradi kavalus (ÕL 10:43). Kuidas see teadmine tugevdab meie usku Temasse? 12

26 Õpetus ja Lepingud Tom Lovell. Mormon plaatidest lühendatud kokkuvõtet tegemas. ÕPETUS JA LEPINGUD 11 Kui palume Jumalalt, siis me ka saame. Trükise Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ajakavas palutakse meil lugeda Õpetuse ja Lepingute 11. osa, otsekui see oleks kirjutatud meile. Võib- olla tahaksid klassi liikmed jagada sellest osast midagi sellist, mis on neile eriti oluline. Kuidas nad kavatsevad õpitut rakendada? Üks võimalus, kuidas klassi liikmeid Õpetuse ja Lepingute 11. osa arutama innustada, on paluda neil leida sellest osast mõni põhimõte ja selle kohta küsimus kirjutada. Selliste küsimuste seas võiksid olla järgmised: Mida tähendab hoida Kristuse poole kõigest oma südamest? (s 19) Või Kuidas me saame endale Jumala sõna? (s 21) Klassi liikmed võiksid kirjutada oma küsimuse paberilehe ülaserva ning saata paberid klassis ringi käima, lisades üksteise küsimustele mõtteid ja võimalikke vastuseid. (Hea oleks jagada klass esmalt väikestesse rühmadesse.) Seejärel võiksid klassi liikmed jagada mõnda mõtet, mida teised nende küsimuste kohta kirjutasid. ÕPETUS JA LEPINGUD 11:8 26 Jumal annab meile oma Vaimu, kui me end Tema viisil ette valmistame. Kas teie klassi liikmetel oleks hea rääkida sellest, kuidas märgata Vaimu abil isiklikku ilmutust? Sellisel juhul võiksite alustada vestlust, paludes neil ette kujutada, et neil on palutud panna kirja tõdesid selle kohta, kuidas saada isiklikku ilmutust. Mida nad lisaksid salmidest Õpetus ja Lepingud 11:8 26? Näiteks mida nad kirjutaksid selle kohta, kuidas valmistuda saama juhatust oma elu kohta ja vastuseid oma küsimustele? Mida nad ütleksid selle kohta, kuidas märgata vastuseid, kui need tulevad? Paluge klassi liikmetel mõtiskleda, kuidas nad õpitut rakendavad, kui nad püüavad saada isiklikku ilmutust. Võiksite jagada tegevuse osana Abiühingu endise üldjuhataja, õde Julie B. Becki mõtteavaldust: Olla isikliku ilmutuse vääriline, seda saada ja olla valmis selle järgi tegutsema, on maises elus omandatavatest oskustest üks tähtsamaid. ( Ja neil päevil ma valan oma Vaimu ümmardajate peale a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine Kaasake neid, kellel on raskusi. Mida saate teha, kui mõni klassi liige ei näi olevat teistega ühel lainel? Vahel on vaja teda lihtsalt kaasata. Võiksite paluda tal järgmises õppetunnis kaasa rääkida. Kui ta teie püüdlustele kohe ei vasta, näidake tema suhtes jätkuvalt hoolt ja armastust. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 8 9.) 13

27 VEEBRUAR Õpetus ja Lepingud 12 13; Joseph Smith ajalugu 1:66 75 TEILE, MINU KAASTEENIJAD Nii nagu Püha Vaim valgustas seoses pühakirjadega Joseph Smithi ja Oliver Cowdery meelt, nõnda saab Ta inspireerida teid, kui uurite palvemeelselt Õpetuse ja Lepingute 12. ja 13. osa ning salme Joseph Smith ajalugu 1: Innustage mõttevahetust Üks võimalus mõttevahetuse innustamiseks on küsida klassi liikmetelt, kuidas nad uurivad pühakirju. Mida nad tegid, et saada sel nädalal pühakirjadest mõtteid? Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 13 Aaroni preesterluse taastas Ristija Johannes. Üks võimalus Õpetuse ja Lepingute 13. osa tõdede arutamiseks on see, kui klassi liikmed räägivad, kuidas see osa võiks aidata noortel paremini mõista Aaroni preesterlust. Mida õpetatakse 13. osas Aaroni preesterluse kohta, mida noored mehed ja noored naised peaksid mõistma? Selleks et võimaldada kõigil osaleda, võiksite paluda klassi liikmetel arutada seda küsimust paarilisega ja seejärel koos õpitut klassiga jagada. Trükise Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ajakavas soovitatakse allikaid, millest oleks abi mõne Õpetuse ja Lepingute 13. osast pärit fraasi selgitamisel. Võiksite paluda klassi liikmetel jagada, mida nad neid allikaid uurides õppisid. Selleks et innustada vestlust selles osas mainitud võtmetest, võiksite näidata võtmekimpu ja paluda klassi liikmetel rääkida, mida me saame võtmetega teha. Abi võib leida ka õde Ruth ja vanem Dale G. Renlundi selgitusest Lisaallikates. Millistele õnnistustele võimaldavad Aaroni preesterluse võtmed meil ligi pääseda? Kuidas meie elu ilma nende õnnistusteta erineks? Taastatud evangeeliumi juures on ilus ka see, et see laseb meil teha sama tööd, mida tegid pühakirjainimesed: ehitada maa peale Jumala kuningriiki. See teeb meist teatud mõttes nende kaasteenijad. Mida tähendab olla Issanda töös kaasteenija? Salmid Matteuse 3:13 17 ja Luuka 1:13 17; 3:2 20 aitavad klassi liikmetel paremini mõista Ristija Johannese tehtud tööd. 14

28 Õpetus ja Lepingud 12 13; Joseph Smith ajalugu 1:66 75 Lisaallikad Mis on preesterluse võtmed? Vanem Dale G. Renlund ja tema naine Ruth on andnud preesterluse võtmete kohta järgmise selgituse. Del Parson. Joseph Smith ristib Oliver Cowdery. JOSEPH SMITH AJALUGU 1:66 75 Talitused annavad meile juurdepääsu Jumala väele. Selleks et anda klassi liikmetele võimalus tunnistada üksteisele preesterluse talituste saamisega kaasnevatest õnnistustest, võiksite paluda neil vaadata üle salmid Joseph Smith ajalugu 1:66 75, sh 71. salmile lisatud märkus, ning leida õnnistused, mille Joseph ja Oliver said pärast ristimist ja preesterlusse pühitsemist. Kuidas talitused annavad vaimset väge? Seejärel võiksid klassi liikmed jagada oma kogemusi, mil nad on tundnud Jumala väge, mis tuleb, kui saada osa sellistest preesterluse talitustest, nagu ristimine, sakrament või templitalitused. Võiksite näidata vestluse osana ka videot Blessings of the Priesthood ( Preesterluse õnnistused ; ChurchofJesusChrist.org). Klassi liikmetel oleks hea koostada tabel preesterluse talitustega kaasnevate õnnistuste kohta. Näiteks võiksite kirjutada tahvlile pealkirjad Talitused ja Õnnistused. Klassi liikmed võiksid uurida tabeli täitmiseks järgnevataolisi pühakirjakohti: Jh 14:26; Ap 2:38; ÕL 84:19 22; 131:1 4; JSA 1: Nad võiksid lisada ka muid õnnistusi, mida nad on nende talituste tõttu saanud. Võib- olla saavad nad jagada kogemusi, mil nad on tundnud, et saadud talitused tõid nende ellu Päästja väge. Sõnaühendit preesterluse võtmed kasutatakse kaheti. Esimene neist viitab erilisele õigusele või võimalusele, mis on antud kõigile neile, kes saavad Aaroni või Melkisedeki preesterluse. Näiteks saavad Aaroni preesterluse hoidjad inglite teenimise võtmed ning ettevalmistava meeleparanduse evangeeliumi ja vee alla kastmise teel pattude andekssaamiseks sooritatava ristimise võtmed (vt ÕL 13:1; 84:26 27). Melkisedeki preesterluse hoidjad saavad kuningriigi saladuste võtme, Jumala tundmise võtme ja Kiriku kõikide vaimsete õnnistuste võtmed (vt ÕL 84:19; 107:18). Teine sõnaühendi preesterluse võtmed kasutusviis viitab juhtkonnale. Preesterluse juhid saavad veel täiendavad preesterluse võtmed, õiguse juhtida Kiriku organisatsiooni allüksust või kvoorumit. Ses suhtes on preesterluse võtmed vägi ja volitus Kirikus suunata, juhatada ja hallata. (The Melchizedek Priesthood: Understanding the Doctrine, Living the Principles, 2018, lk 26) Õpetamise täiustamine Jagage oma tunnistust sageli. Teie lihtsal, siiral tunnistusel vaimsetest tõdedest võib olla vägi mõjutada inimesi, keda te õpetate. See ei pea olema ilukõneline ega pikk. (Päästja viisil õpetamine, lk 11) Arutades Õpetuse ja Lepingute 13. osa, võiksite jagada ka omaenda tunnistust Aaroni preesterlusest. 15

29 VEEBRUAR Õpetus ja Lepingud SEISTA TUNNISTA JANA Mõelge Õpetuse ja Lepingute osa õpetustele ja sündmustele. Kuidas inspireerite neid, keda õpetate, seis[m]a tunnistajana nendest asjadest? (ÕL 14:8) Innustage mõttevahetust Mis oli teie klassi liikmete jaoks tähenduslik, kui nad ise või perega pühakirju uurisid? Võiksite paluda klassil jagada igast osast Õpetuse ja Lepingute osa lõikes ühte mõtet Issanda töös kaasalöömise kohta. Õpetage põhiõpetust Selleks et võimaldada klassi liikmetel jagada mõtteid Issanda töös kaasalöömise kohta, võiksite kirjutada tahvlile järgmised viited: ÕL 14:1; 14:2 4; 14:5, 8; 14:6 7; 14:9 11; 15:6. Klassi liikmed võiksid lugeda ühte neist pühakirjalõikudest paarilisega ja arutada, mida nad Issanda töö kohta õpivad. Mõni paar võiks jagada arutatut klassiga. Paluge klassi liikmetel jagada kogemusi, kuidas nad on aidanud teistel saada Päästjaga lähedasemaks nii põhi- kui hoolekandemisjonäridena kui ka teenimise kaudu. Kuidas nad on täheldanud oma elus Issanda sõnade täitumist, mis on kirjas salmides Õpetus ja Lepingud 15:6 ning 16:6? Mida õpime nendest osadest, mis aitab meil valmistuda evangeeliumi jagama? ÕPETUS JA LEPINGUD Issand kutsub meid oma töös kaasa lööma. Mida teavad klassi liikmed Whitmerite perekonna kohta? (Vt Saints, 1:68 69.) Ehk oleks neil abi sellest, kui mõned Whitmeritega seotud tõsiasjad tahvlile kirjutada. Kuidas need tõsiasjad aitavad meil paremini mõista Issanda nõuannet Whitmeritele osas? Näiteks miks võis Issand kõrvutada oma tööd põllult saagi lõikamisega? Greg Newboldi illustratsioon viljapõllul töötajatest 16

30 Õpetus ja Lepingud ÕPETUS JA LEPINGUD 17 Me võime jääda oma teadmistele ustavaks ka siis, kui teised meid hülgavad. Miks kandis Issand hoolt, et Mormoni Raamatul oleksid tunnistajad? Klassi liikmed võiksid jagada mõtteid, mis neil Õpetuse ja Lepingute 17. osa lugedes tekkisid. Lisamõtteid võib leida 17. osa päises viidatud pühakirjasalmidest või Kolme tunnistaja tunnistusest Mormoni Raamatu alguses. Kuidas on kolme tunnistaja tunnistus mõjutanud meie tunnistust Mormoni Raamatust? Kuigi me pole näinud ingleid ega hoidnud käes kuldplaate, saame ikkagi Mormoni Raamatust tunnistada. Mida klassi liikmed leiavad 17. osast (sh osa päisest), mis käib nende arvates nende kohta? Kui keegi küsiks, miks me usume, et Mormoni Raamat on tõde, siis mida vastaksime? Klassi liikmed võiksid kirjutada lühikese vastuse ja teie võiksite paluda osal neist kirjapandut jagada. President Ezra Taft Bensoni tsitaat Lisaallikates võiks inspireerida liikmeid teistele Mormoni Raamatust tunnistama. Ehk oleks inspireeriv lasta klassi liikmetel jagada ka kuldplaatide teiste tunnistajate kogemusi (vt Kaheksa tunnistaja tunnistus Mormoni Raamatus ning Mary Whitmeri kogemus teoses Saints, 1:70 71). Mida nende tunnistajate kogemused meile õpetavad? Vestluse osana Mormoni Raamatu tunnistajatest võiksite näidata valitud osi videost A Day for the Eternities ( Igavikuline päev ; ChurchofJesusChrist.org; kolmest tunnistajast rääkiv osa algab u 15:00). Lisaallikad Mormoni Raamatust tunnistamine. President Ezra Taft Benson esitas aastal Kiriku liikmetele järgmise kutse: Mormoni Raamat on tööriist, millel Jumal laseb söösta tulvana üle terve maa, et koguda kokku [Tema] äravalitud. (Ms 7:62) See püha raamat peab saama keskse koha jutlustamisel, õpetamisel ja misjonitöös. Sel elektroonilise meedia ja trükisõna massilise leviku ajastul peame Jumalale vastust andma, kui me Mormoni Raamatut laialdaselt ei levita. Meil on Mormoni Raamat, meil on liikmed, meil on misjonärid, meil on kõik vahendid, ning maailm vajab neid. Praegu on selleks õige aeg! Mu kallid vennad ja õed! Me ei hooma õieti Mormoni Raamatu väge, seda jumalikku rolli, mida see peab etendama, ega ka seda, kui ulatuslikult seda peab levitama. (Kiriku presidentide õpetused: Ezra Taft Benson, 2014, lk 139) Õpetamise täiustamine Esitage küsimusi, mis kutsuvad tunnistama. Inspireeritud küsimus saab olla vägev viis Vaimu kohalekutsumiseks. Näiteks võiksite esitada salmi Õpetus ja Lepingud 14:9 õpetades sarnase küsimuse: Kuidas te olete saanud teada, et Jeesus Kristus on valgus, mida ei saa varjata pimedusega? (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 32.) 17

31 Al Rounds. Martin Harrise talu VEEBRUAR Õpetus ja Lepingud HINGEDE VÄÄRTUS ON SUUR Inimsüda saab muutuda vaid Püha Vaimu abil. President Henry B. Eyring on õpetanud: Kui õpetate õpetuslikke põhimõtteid, ei jää Püha Vaim tulemata. (Discussion with Elder Richard G. Scott and Elder Henry B. Eyring. Kiriku Haridussüsteemi koolituse satelliidiülekanne, 11. aug 2003) Innustage mõttevahetust Selleks et innustada klassi liikmeid jagama pühakirjadega seotud kogemusi, lugege üheskoos salme Õpetus ja Lepingud 18: Seejärel paluge klassi liikmetel jagada sel nädalal loetud salmi, milles nad tundsid ära Issanda hääle. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 18:10 16; 19:15 20, Meie meeleparandus teeb Issandale rõõmu. Paljudele inimestele seostuvad meeleparandusega negatiivsed tunded. Kuidas aitavad Issanda sõnad Õpetuse ja Lepingute 18. ja 19. osas klassi liikmetel näha meeleparanduses rõõmutoovat tegevust? Võiksite kirjutada tahvlile Meeleparandus on ning paluda klassi liikmetel soovitada 18. ja 19. osast õpitu põhjal variante selle lause lõpetamiseks. (Võiksite tunnis üle vaadata salmid ÕL 18:10 16; 19:15 20, ) Mida tähendab hüüd[a] meeleparandust? (ÕL 18:14) Klassi liikmed võiksid mõtiskleda selle küsimuse üle, kui nad loevad salme Õpetus ja Lepingud 18: Miks teevad inimesed vahel otsuse, et nad ei paranda meelt? Kuidas saame inspireerida neid, keda armastame, Päästja juurde tulema ja andeks saama? Innustage klassi liikmeid leidma salmidest Õpetus ja Lepingud 18:10 16 või 19:15 20 midagi sellist, millest võiks abi olla. ÕPETUS JA LEPINGUD 18:10 16 Hingede väärtus on Jumala silmis suur. Kuidas saate aidata klassi liikmetel mõista, kui väärtuslik on igaüks meist Jumala silmis? Nad võiksid lugeda salme Õpetus ja Lepingud 18:10 16 ning jagada kogemusi, mis aitasid neil mõista nende väärtust Jumala silmis. Kuidas need salmid mõjutavad meie arvamust iseendast? Teistest inimestest? Kuidas Jumal meile näitab, et oleme Talle väga väärtuslikud? 18

32 Õpetus ja Lepingud Mormoni Raamatu trükikulude katteks panti panna (vt Saints, 1:76 78). Millised 19. osa salmid võisid aidata tal seda otsust langetada? Võiksite paluda klassi liikmetel jagada, kuidas Mormoni Raamat on neid õnnistanud ning kui tänulikud nad on Martin Harrise ohverduse ja ka teiste eest, kes tegid ohverdusi, et raamatut saaks trükis avaldada. Liz Lemon Swindle. Hinge väärtus. ÕPETUS JA LEPINGUD 19:15 19 Jeesus Kristus kannatas kogu inimkonna eest. Kuidas saate aidata klassi liikmetel tunnetada Püha Vaimu tunnistust, kui nad mõtisklevad Päästja sõnade üle, millega Ta kirjeldab omaenda lepitavaid kannatusi? (ÕL 19:15 19) Te võiksite paluda kellelgi laulda mõnda lemmikkirikulaulu Päästjast. Lisaks võiksite välja panna Päästja pildi ja paluda klassi liikmetel lugeda salmi, misjärel nad võiksid kirjutada oma mõtetest ja tunnetest. (Klassi liikmete tänulikkust Päästja kannatuste eest võiksid suurendada ka vanem D. Todd Christoffersoni sõnad Lisaallikates.) Klassi liikmete mõtisklustele võiks kaasa aidata sarnane tahvlile kirjutatud lause: Olen tänulik Jeesuse Kristuse lepituse eest, kuna Mõned klassi liikmed võivad olla nõus jagama kirjapandut ja oma tunnistust Jeesusest Kristusest. ÕPETUS JA LEPINGUD 19:16 26, Jumala tahte täitmine nõuab sageli ohverdusi. Seistes silmitsi olukordadega, kus klassi liikmed peavad tegema evangeeliumi nimel ohverdusi, võib neid inspireerida lugu Martin Harrise ohverdusest Mormoni Raamatu trükis avaldamise nimel. Võiksite paluda kellelgi olla tundi tulles valmis rääkima Martini otsusest oma talu Ehk võiks keegi klassis rääkida mõnest oma ohverdusest Issandale. See võib panna klassi liikmeid mõtisklema oma ohverdamisvalmiduse üle. Innustage neid jagama kõike, mida nad leiavad Õpetuse ja Lepingute 19. osast, mis inspireerib neid Jumala tahte täitmiseks ohverdusi tegema (vt eriti s 16 26, 34 41). Lisaallikad Jumala armastuse hind. Viidates salmile Õpetus ja Lepingud 19:18, ütles vanem D. Todd Christofferson: Mõtisklegem Jumala väärtusliku armastuse hinna üle. Tema surmaheitlus Ketsemanis ja ristil oli suurem kui ükski surelik taluda suudaks. Sellest hoolimata pidas Ta vastu, kuna armastas meid ja oma Isa ning selle tulemusena saab Ta meile pakkuda nii surematust kui ka igavest elu. ( Jääge minu armastusse! a sügisene üldkonverents) Õpetamise täiustamine Looge õpikeskkond, mis kutsub Vaimu. Vaimu saab kutsuda tundi mitmeti. Muusikaline sissejuhatus võib innustada aupaklikkusele. Armastuse ja tunnistuse väljendamine saab luua sooja vaimse õhustiku. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 15.) 19

33 Al Rounds. Peter Whitmeri kodu MÄRTS Õpetus ja Lepingud KRISTUSE KIRIKU TAASSÜND Uurige Õpetuse ja Lepingute osa ning pange kirja vaimsed muljed. Osa neist muljeist võivad tekitada mõtteid, millest võib õpetades abi olla. Innustage mõttevahetust Klassi liikmetel võis tekkida koduse uurimise käigus mõtteid seoses õnnistustega, mis tulevad, kui maa peal on tõeline Kirik. Paluge neil jagada neist osadest mõnda lõiku, kus kirjeldatakse, miks nad on tänulikud, et Kirik taastati. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD Jeesuse Kristuse Kirik on taastatud. Klassi liikmetel oleks hea uurida Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ja muiste asutatud Kiriku sarnasust. Võiksite joonistada tahvlile neljatulbalise tabeli, mis on tähistatud pealkirjadega Õpetus, Talitused, Preesterluse volitus ja Prohvetid. Võiksite anda neile Kristuse muistse Kiriku kohta järgmised viited: Mt 16:15 19; Jh 7:16 17; Ef 2:19 22; 3Ne 11:23 26; Mn 4 5. Klassi liikmed võiksid leida, mida õpetatakse igas lõigus Kristuse Kiriku kohta ja kirjutada vastava viite tahvlile õigesse tulpa. (Mõni viide võib sobida rohkem kui ühte tulpa.) Nad võiksid korrata sama järgmiste viidete puhul, mis käivad Kristuse taastatud Kiriku kohta: ÕL 20:17 25, 60, 72 79; 21:1 2. Mida õpetab selline võrdlus teile Kristuse Kiriku taastamise kohta? ÕPETUS JA LEPINGUD 20:37, 75 79; 22 Pühad talitused aitavad meil saada Päästja-sarnaseks. Andke klassi liikmetele aega uurida salmis Õpetus ja Lepingud 20:37 kirjeldatud ristimiseks vajalikke nõudeid ning paluge neil mõtiskleda sarnaste küsimuste üle: kuidas need nõuded aitavad meil valmistuda Issanda Kirikusse ristimiseks? Mida tähendab võtta enda peale Kristuse nimi? (Vt Ms 5:5 12.) Mis aitab teil jääda oma otsuse juurde ja teenida [ Jeesust Kristust] lõpuni? Mida õpetatakse 22. osas ristimise kohta? Paluge klassi liikmetel ette kujutada, et neil on sõber, kes sai ristitud mõnes muus kirikus. Nad võiksid lugeda seda osa ja leida nõu, et aidata oma sõbral mõista, miks on vaja saada ristitud Päästja taastatud Kirikus. Klassi liikmed võiksid selle sündmustiku paarilisega läbi mängida. Lugege üheskoos salme Õpetus ja Lepingud 20:75 79 ning paluge klassi liikmetel mõtiskleda, mida õpetatakse neis salmides Päästja ja Ta väe kohta meie elus. Millised sõnad ja fraasid meile silma jäävad, kui sakramendipalveid sel viisil lugeda? Miks on tähtis võtta sakramenti igal nädalal? 20

34 Õpetus ja Lepingud leida salmist mõni fraas, mida nad tahaksid paremini mõista, ja kirjutada see fraas tahvlile. Valige osa fraasidest ja arutage klassiga, mida need tähendavad. Mida need fraasid õpetavad meile Issanda prohveti järgimise kohta? Sakrament on püha talitus. ÕPETUS JA LEPINGUD 20:38 60 Preesterluse teenimine õnnistab Kiriku liikmeid ja nende peresid. Salmides Õpetus ja Lepingud 20:38 60 kirjeldatud preesterluse kohustused võiksid aidata teie klassi liikmetel mõista paremini preesterluse teenimist. Võiksite paluda neil ette kujutada, et hiljuti ristitud sõber või pereliige pühitsetakse peagi preesterluse ametisse. Kuidas nad aitaksid tal nende salmide abil oma kohustusi mõista? Milliseid näiteid nad tooksid, et aidata tal mõista, kuidas nende kohustuste täitmine saab aidata tal saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks? Ehk võiksid nad selle jutuajamise läbi mängida. Lisaks, kuidas nad kasutaksid neid salme, et aidata ühel äsja ristitud õel mõista, kuidas saaks tema siin kirjeldatud töös osaleda? (Abi võib saada Lisamaterjalides kirjas olevast mõtteavaldusest.) ÕPETUS JA LEPINGUD 21:4 7 Meid õnnistatakse, kui võtame kuulda Issanda sõna Tema prohveti kaudu. Õpetuse ja Lepingute 21. osas on kirjas vägevad mõtteavaldused Issanda prohveti järgimise kohta. Selleks et aidata klassi liikmetel nende mõtteavalduste üle mõtiskleda ja neid arutada, paluge neil Lisaallikad Meie kõigi tööd saadab preesterluse vägi. Mehi pühitsetakse preesterluse ametitesse, kuid nii naisi kui ka mehi on kutsutud saama elus osa preesterluse väest ja õnnistustest. [Naised] jutlustavad ja palvetavad koguduses, täidavad arvukaid juhtivaid ja teenivaid ametikohti, osalevad preesterluse nõukogudes nii kohalikul kui ka üldtasandil, ning teenivad ametlikel põhimisjonitel ümber maakera. Sellisel ja muul kombel rakendavad naised preesterluse volitust, isegi kui nad pole pühitsetud preesterluse ametisse. Viimse aja pühad naised ja mehed täidavad preesterluse väe ja volitusega kirikukutseid, templitalitusi, peresuhteid ja omaenda vaikseid teenimisülesandeid. Selline meeste ja naiste vastastikune sõltuvus, et teha Jumala tööd Tema väega, on Jeesuse Kristuse evangeeliumis kesksel kohal. (Gospel Topics. Joseph Smith s Teachings about Priesthood, Temple, Women. topics.churchofjesuschrist.org) Õpetamise täiustamine Me õpime üheskoos. Õpetajana õpite koos ülejäänud klassiga. Kuulake nende mõttevahetust ja näidake seeläbi, et te tahate, et nad teid õpetaksid. 21

35 MÄRTS Õpetus ja Lepingud TUGEVDADA KIRIKUT Lugege enne seda ülevaadet Õpetuse ja Lepingute osa ning mõtisklege, millised põhimõtted teie arvates teie klassi liikmeid tugevdavad. Seejärel kaaluge, millised (sh selles ülevaates soovitatud) materjalid aitavad teil õpetada. Innustage mõttevahetust neid põhimõtteid oma teenimispüüdlustes, võiksite uuesti läbi lugeda osa õde Bonnie H. Cordoni sõnumist Karjaseks saamine (2018. a sügisene üldkonverents). Milliseid õnnistusi oleme saanud, kui pühendam[e] oma aega pühakirjade uurimisele? (ÕL 26:1) Kuidas oleme tundnud oma kodus Vaimu? Klassi liikmed saavad ehk jagada, kuidas nad on jagu saanud takistustest või segajatest, et pühendada aega isiklikule ja perekondlikule pühakirjauurimisele. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD Igaüks meist saab Kirikut tugevdada. Võiksite klassi liikmetega uurida, mida tähendab manitsema kirikut (ÕL 25:7). Keegi võiks jagada, kuidas defineeritakse sõna manitsema sõnaraamatutes või tuua näiteid manitsemisest, mida nad on ise näinud. Millised võimalused on meil üksteist manitseda? Kuidas see Kirikut tugevdab? Mida muud õpime Õpetuse ja Lepingute osast, mis aitaks meil Kirikut tugevdada? Lisaks võiksite arutada, kuidas need põhimõtted on seotud kodu tugevdamisega. Selleks et rakendada ÕPETUS JA LEPINGUD 24 Päästja saab meid välja tõst[a meie] vaevadest. Õpetuse ja Lepingute 24. osas kirjas olev ilmutus anti Josephi ning Oliveri tugevdamiseks, julgustamiseks ja juhendamiseks katsumusajal (ÕL 24, osa päis; vt ka Saints, 1:94 96). Võiksite paluda klassil leida sellest osast tõendeid, et Issand oli Josephist ja tema olukorrast teadlik. Kuidas käsitles Issand Josephi vajadusi? Kuidas Ta teeb sedasama meiega tänapäeval? Võiksite paluda klassi liikmetel jagada kogemusi, mil nad on tundnud, et Issand oli nende isiklikust olukorrast teadlik ja oli neile katsumustes toeks. J. Kirk Richards. Ta tegi terveks paljud mõnesugusest haigusest. 22

36 Õpetus ja Lepingud ÕPETUS JA LEPINGUD 25 Emma Smith on äravalitud leedi. Selleks et aidata klassi liikmetel leida Issanda ilmutusest Emma Smithile isiklikku tähendust, kaaluge seda tegevust: paluge poolel klassil leida 25. osast asju, mida Issand palus Emmal teha, ja teisel poolel asju, mida Ta lubas ise teha. Paluge neil leitu kirja panna ja seda üksteisega jagada. Mõned klassi liikmed võiksid jagada põhimõtteid, mis on neile eriti tähendusrikkad. Millised 25. osas kirjas olevad sõnad ja fraasid kinnitavad Issanda sõnumit Emma Smithile, et sa oled äravalitud leedi? (s 3) Klassi liikmed võiksid arutada ka seda, kuidas Emma elas ilmutuses mainitud põhimõtete järgi. Abimaterjalid: video An Elect Lady ( Äravalitud leedi ; ChurchofJesusChrist.org), Thou Art an Elect Lady (Revelations in Context, lk 33 39) ning Taastamise hääled trükise Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ajakavas. Mida arvab Issand salmide Õpetus ja Lepingud 25:11 12 põhjal pühast muusikast? Klassi liikmed võiksid arutada, kuidas saab kirikulaulude abil Vaimu koju kutsuda. ÕPETUS JA LEPINGUD 25:5, 14 Me peaksime püüdlema selle poole, et meil oleks tasaduse vaim. Issand andis Emmale nõu jätka[ta] tasaduse vaimus (ÕL 25:14; vt ka s 5). Selleks et uurida, mida see võiks tähendada, võiksite kirjutada tahvlile Tasadus ja paluda klassi liikmetel kirjutada selle kõrvale, millele nad seda sõna kuuldes mõtlevad. Seejärel võiksid nad leida 25. osast sõnu ja fraase, mis on nende arvates tasadusega seotud, ning siis leitut jagada. Võiksite jagada vanem David A. Bednari mõtteavaldust Lisaallikates. Miks on tähtis olla tasane? ÕPETUS JA LEPINGUD 25:10, 13 Peaksime otsima seda, mis on paremast maailmast. Selleks et aidata klassi liikmetel rakendada Issanda nõuannet: Sa pead kõrvale heitma selle maailma asjad ja otsima seda, mis on paremast maailmast (ÕL 25:10), võiksite paluda neil tuua näiteid selle maailma asjadest ja sellest, mis on paremast maailmast. Millist nõu võime üksteisega jagada, et aidata meil pöörata tähelepanu igavestele asjadele? Kuidas on 13. salmis kirjas olev nõuanne selle eesmärgiga seotud? Lisaallikad Tasadus on tugevus. Vanem David A. Bednar on selgitanud: Kristlikku tasadust mõistetakse meie kaasaegses maailmas sageli vääriti. Tasadus on tugev, mitte nõrk; aktiivne, mitte passiivne; julge, mitte arg; mõõdukas, mitte ülemäärane; vaoshoitud, mitte ennastülendav; ja armuline, mitte tormakas. Tasane inimene ei ole kergesti provotseeritav, pretensioonikas või ülitundlik ja tunnustab varmalt teiste saavutusi. (Tasased ja vaga südamega a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine Tunnistage lubatud õnnistustest. Kui kutsute klassi liikmeid õpitu ajel tegutsema, tunnistage Jumala lubatud õnnistustest (vt Päästja viisil õpetamine, lk 35). 23

37 MÄRTS Õpetus ja Lepingud KÕIKI ASJU TULEB TEHA VASTAVALT KORRALE Kuigi Õpetuse ja Lepingute 27. ja 28. osa ilmutuste ajendiks olnud sündmused leidsid aset erineval ajal ja erinevas kohas, on neis osades õpetatud põhimõtted tänapäeval olulised. Millised põhimõtted võiksid õnnistada teie klassi liikmeid nende olukorras? Innustage mõttevahetust Andke klassi liikmetele mõned minutid Õpetuse ja Lepingute 27. ja 28. osa kordamiseks ning mõne salmi või fraasi leidmiseks, mis oli nende jaoks tähendusrikas. Selleks et anda kõigile võimalus leitut jagada, võiksite klassi liikmed paaridesse jagada. Klassi liikmetel võib tekkida veel mõtteid, kui nad loevad, mida Päästja sakramenti tutvustades ütles (vt Lk 22:19 20; 3Ne 18:1 11; vt ka videot The Last Supper ( Viimane õhtusöömaaeg ) aadressil ChurchofJesusChrist.org). Mida teeksime teisiti, kui Päästja viibiks meie sakramendikoosolekul? Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 27:1 2 Peaksime võtma sakramenti üksnes Jumala hiilgust silmas pidades. Selleks et innustada vestlust salmidest Õpetus ja Lepingud 27:1 2, võiksite kirjutada tahvlile sarnase küsimuse: mida õpetas Päästja meile sakramendi eesmärgi kohta? Klassi liikmed võiksid leida neist salmidest fraase, mis aitaksid neil sellele küsimusele vastata. Ehk tahaksid nad jagada tekkinud muljeid, kuidas sakramendivõtmine saaks olla püham kogemus. Sakrament koosneb Päästja ohverduse võrdkujudest. ÕPETUS JA LEPINGUD 27:15 18 Jumala sõjavarustus aitab meil pidada vastu kurjale. Kuidas saate aidata klassi liikmetel mõista, kuidas meie ajal Jumala sõjavarustuse abil kurjale vastu pidada? Võiksite paluda kellelgi salmis kirjeldatud sõjavarustuse tahvlile joonistada. Seejärel võiksid klassi liikmed jagada igasuguseid mõtteid, mis neil sõjavarustuse osasid iseseisvalt uurides tekkisid. Samuti võivad nad lugeda salme 24

38 Õpetus ja Lepingud Õpetus ja Lepingud 27:15 18 ja tahvlile joonistatud sõjavarustuse osad ning kehaosad, mida need osad kaitsevad, ära märkida. Mida tähendab Jumala sõjavarustuse selgapanemine? Ehk võiksid klassi liikmed rääkida sellest, kuidas Issand kaitseb meid kurja eest, kui me Jumala sõjavarustuse selga paneme. Kui õpetate noori, võiksite siduda salmid Õpetus ja Lepingud 27:15 18 trükises Sulle, noor kirjas olevate käitumisnormidega. Näiteks võiksid klassi liikmed lugeda neid salme ja arutada, miks me vajame Jumala sõjavarustust. Nad võiksid töötada paarides ja vaadata üle ühe käitumisnormi trükises Sulle, noor. Mida õpime neist allikatest Saatana rünnakute kohta meie vastu? Kuidas saab Jumala sõjavarustus aidata meil neile rünnakutele vastu seista? Kuidas saame Tema sõjavarustuse selga panna? ÕPETUS JA LEPINGUD 28 Elav prohvet saab Issanda Kiriku jaoks ilmutusi. Selleks et aidata klassi liikmetel õppida prohveti rolli kohta, võiksite üle vaadata Joseph Smithi kogemuse, mis ajendas teda palvetama ja 28. osa saama (vt osa päis), ning seejärel võiksite lugeda läbi 2., 3., 6., 7. ja salmi. Kuidas püüab Saatan veenda meid järgima neid, keda Issand pole määranud? Võiksite paluda klassi liikmetel jagada kogemusi, mis tugevdasid nende tunnistust, et prohvet saab Kiriku jaoks ilmutusi. Üks võimalus, kuidas klassi liikmed võiksid Õpetuse ja Lepingute 28. osa korrata, on ette kujutada, et nad tunnevad kedagi, kes sai hiljuti Kirikus uue kutse. Mida võiksime jagada salmidest Õpetus ja Lepingud 28:1 6, 13 16, et seda inimest tema kutses aidata? Vestlusele võiks aidata kaasa Lisaallikates kirjas olev tsitaat. Lisaallikad Isikliku ilmutusega seotud nõuanne. President Joseph F. Smith ja tema nõuandjad Esimeses Presidentkonnas on õpetanud: Kui nägemused, unenäod, keeled, prohvetlikud kuulutused, muljed või ükskõik milline ebatavaline and või inspiratsioon edastab midagi sellist, mis pole kooskõlas Kirikus üldtunnustatud ilmutustega või on vastuolus Kirikus ametisse pühitsetud juhtide otsustega, siis võivad viimse aja pühad teada, et see pole Jumalast, ükskõik kui usutav see ka ei näi. Pühad võivad saada nii ilmlikes kui ka vaimsetes asjades neid ennast puudutavat jumalikku juhatust ja ilmutust, kuid sellega ei kaasne volitus teisi juhatada. Kiriku ajaloos on üles tähendatud mitmeid petiste või fanaatikute väidetud teeseldud ilmutusi, kes uskusid ilmingutesse, mida nad püüdsid panna teisi omaks võtma, ja iga ainsamagi juhtumi puhul on selle tagajärjeks olnud pettumine, kurvastamine ja katastroof. ( Joseph F. Smith, Anthon H. Lund, Charles W. Penrose. A Warning Voice. Improvement Era, sept 1913, ) Õpetamise täiustamine Pöörake tähelepanu õigele õpetusele. Juhataja Boyd K. Packer on õpetanud: Õige õpetus muudab selle mõistmise korral suhtumist ja käitumist. (Do Not Fear. Ensign, mai 2004, lk 79) Kui tahame aidata tuua hingi Jeesuse Kristuse juurde, peame pöörama õpetades tähelepanu Tema õpetustele. 25

39 J. Kirk Richards. Iga põlv nõtkub MÄRTS Õpetus ja Lepingud 29 JEESUS KRISTUS KOGUB KOKKU OMA RAHVA Õpetuse ja Lepingute 29. osa õpetamiseks valmistumisel on olulisim uurida seda osa palvemeelselt ja otsida Vaimu juhatust. Mõtisklege lisaks veel teistegi mooduste üle, kuidas Vaimu oma ellu kutsuda, näiteks paastumise, templiskäimise või teiste teenimise kaudu. Innustage mõttevahetust Salmis Õpetus ja Lepingud 29:5 ütles Issand pühadele: Ülendage oma süda ja olge rõõmsad. Võiksite paluda klassi liikmetel jagada midagi, mida nad iseseisvalt või oma perega uurides õppisid, mis paneb neid ülenda[ma] oma süda[nt] ja ol[ema] rõõmsad. ÕPETUS JA LEPINGUD 29:1 8, Jeesus Kristus kogub oma rahva kokku enne oma teist tulemist. Selleks et aidata klassi liikmetel mõista, miks Jeesus Kristus oma rahva kokku kogub, võiksite paluda neil lugeda salmi ja arutada selliseid kokkukogumise kohta käivaid küsimusi, nagu: kuidas oleme meie tundnud, et Kristus meid kogub ja kaitseb, just nagu kana kogub ja kaitseb oma tibusid? Kuidas me koguneme Päästja juurde? (Vt nt s 2.) Klassi liikmed võiksid jagada, kuidas teiste kiriku liikmetega kokkukogunemine ja Jumala teenimine on neid õnnistanud. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 29 Taevane Isa mõtles välja plaani, kuidas me võime saada ülendatud. Üks võimalus koduse õppimise innustamiseks on ehitada oma tund üles trükise Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks käesoleva nädala ajakava tegevustele. Näiteks võiksite kirjutada tahvlile sellised päästmisplaani osad, nagu surelikkusele eelnenud elu, loomine, Jeesuse Kristuse lepitus jne. Klassi liikmed võiksid jagada, mida nad õpivad Õpetuse ja Lepingute 29. osast nende plaaniosade kohta. Võiksite isegi paluda neil jagada, mida nad õpetaksid sellest osast kellelegi, kes Jumala plaani ei tea. Liz Lemon Swindle. Kui mitu korda. Selleks et aidata klassi liikmetel mõelda oma kohustuse üle aidata Taevasel Isal Tema lapsi kokku koguda, võiksite jagada president Russell M. Nelsoni sõnu Lisaallikates. Selle asemel võite näidata ka videot A Witness of God ( Jumala tunnistaja ; ChurchofJesusChrist.org). Mida 26

40 Õpetus ja Lepingud 29 õpime nendest sõnumitest kokkukogumise kohta? Kuidas need sõnumid kinnitavad Issanda sõnu salmides Õpetus ja Lepingud 29:1 8? Osa salmides Õpetus ja Lepingud 29:14 21 kirjeldatud viimse aja sündmustest võivad olla klassi liikmete jaoks muret tekitavad. Paluge neil oma tundeid jagada. Miks Issand meid nende sündmuste eest hoiatab? Milliseid julgustavaid tõdesid õpime Päästja ja kokkukogumise kohta salmist? Kuidas aitab kokkukogumine meil oodata neid sündmusi usu ja mitte hirmuga? Võiksite laulda vestluse osana kokkukogumise kohta sellist kirikulaulu, nagu Iisrael, Iisrael, Looja kutsub (Kiriku lauluraamat, nr 7), ja arutada, mida selles kirikulaulus õpetatakse Iisraeli kokkukogumise kohta. ÕPETUS JA LEPINGUD 29:34 35 Kõik Issanda käsud on vaimsed. Isegi kui mõni käsk tundub ajalik, on kõik käsud Issanda jaoks vaimsed. Selleks et seda tõde mõista, võiksid klassi liikmed lugeda üheskoos 34. ja 35. salmi ning kirjutada tahvlile mõned käsud koos iga käsuga seotud vaimsete põhimõtete ja õnnistustega. Nad võiksid tuua oma elust või pühakirjadest näiteid, mis on aidanud neil märgata Jumala käskude vaimset olemust. Kuidas mõjutab see tegevus meie suhtumist käskudesse? Lisaallikad ÕPETUS JA LEPINGUD 29 Iisraeli kokkukogumises osalemine. President Russell M. Nelson on õpetanud: Käes on kahtlemata viimsed ajad ning Issand kiirendab oma tööd Iisraeli kokkukogumisel. See kogumine on kõige tähtsam praegu maa peal toimuv sündmus. Miski ei ole ulatuselt, tähtsuselt ja majesteetlikkuselt sellega võrreldav. Ja kui te otsustate, kui te soovite, võite selles olulist rolli mängida. Te võite mängida tähtsat rolli milleski suures, milleski võimsas ja majesteetlikus! Kõneldes kokkukogumisest, edastame lihtsalt põhitõde: iga Taevase Isa laps nii siin- kui sealpool eesriiet peab saama kuulda Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamissõnumit. Nemad ise otsustavad, kas soovivad seda kuulda võtta. Meie Taevane Isa on hoidnud paljusid oma kõige õilsamaid hingesid, võiks lausa öelda, et oma parima võistkonna selle viimase faasi jaoks. Need õilsad hinged need parimad mängijad, need kangelased olete teie! (Iisraeli Lootus. Ülemaailmne pühalik koosolek noortele, 3. juuni 2018, ChurchofJesusChrist.org) Õpetamise täiustamine Õpetage selgelt ja lihtsalt. Selle asemel, et püüda oma klassi meelt lahutada, edastage õpetust selgelt ja lihtsalt. Te võite olla kindlad, et Jumala sõna jõu[l] on võimsam mõju inimeste meeltele kui millelgi muul (Al 31:5). 27

41 29. MÄRTS 4. APRILL Ülestõusmispühad MINA OLEN SEE, KES ELAB, MINA OLEN SEE, KES SURMATI Millegi muu mõistmine pole meie jaoks tähtsam kui Jeesuse Kristuse lepitusest arusaamine. Mõelge inimestele, kes teie tunnis osalevad. Mis aitab neil süvendada usku Jeesusesse Kristusesse? Innustage mõttevahetust Uurides sel aastal Õpetust ja Lepinguid, võisid teie klassi liikmed leida enda jaoks Päästja kohta tähenduslikke lõike. Alustage tundi, andes neile võimaluse neid lõike jagada. Kuidas on Õpetuse ja Lepingute uurimine seni meie usku Jeesusesse Kristusesse süvendanud? Õpetage põhiõpetust pühakirjakohtade leidmiseks, mis aitaksid neile vastata. Klassi liikmed võiksid kirjutada oma pühakirjaviited tahvlile ja te võiksite mõnda neist klassiga arutada. Mõned näited: Lk 22:39 44; 1Jh 1:7; 2Ne 2:6 9; Mo 3:5 13, 17 18; Al 7:11 14; Mn 10:32 33; ÕL 19:16 19; 45:3 5. Klassi liikmetel võib olla mõttekas vaadata kõigepealt videot The Savior Suffers in Gethsemane ( Päästja kannatab Ketsemanis ; ChurchofJesusChrist.org) ning lugeda seejärel salmidest Õpetus ja Lepingud 19:16 19 Päästja enda sõnu oma kannatuste kohta. Kuidas need salmid süvendavad meie tänulikkust Jeesuse Kristuse ohverduse eest? Muud ülestõusmispühade videod, mida võiksite näidata, on loetletud Lisaallikates. Jeesus Kristus tegi täiusliku lepituse. Kuna Jeesuse Kristuse lepitus on nii oluline õpetus, võiksite varuda selle edastamiseks piisavalt palju aega, et klassi liikmed seda kindlasti mõistaksid. Selleks võiksite kirjutada tahvlile sarnaseid küsimusi: mis on Jeesuse Kristuse lepitus? Kuidas see mõjutab minu igapäevaelu? Kuidas see mõjutab minu igavest elu? Kuidas saaks Päästja lunastusvägi minu ellu tulla? Andke klassi liikmetele mõned minutid nende küsimuste üle mõtisklemiseks ja Yongsung Kim. Palveisand. 28

42 Ülestõusmispühad ÕPETUS JA LEPINGUD 76:11 14, 20 24; 110:1 10 Prohvet Joseph Smith tunnistas, et Jeesus Kristus elab. Joseph Smith nägi ülestõusnud Päästjat ja andis vägeva tunnistuse, et Jeesus Kristus elab. Selleks et aidata klassi liikmetel uurida Joseph Smithi tunnistust, võiksite jagada nad kahte rühma ja anda kummalegi rühmale ülesandeks lugeda kas salme Õpetus ja Lepingud 76:11 14, või 110:1 10. Paluge igal klassi liikmel leida neist salmidest vähemalt üks sõna, mis Päästjat kirjeldab. Klassi liikmed võiksid kordamööda leitud sõnad tahvlile kirjutada, misjärel võiksite juhatada nende sõnade põhjal vestlust Päästja omadustest ja väest. Kuidas tugevdab Joseph Smithi tunnistus meie usku Jeesuse Kristuse jumalikkusesse ja missiooni? Osa klassi liikmeid võis siduda Õpetuse ja Lepingute õpetusi kirikulaulu Mu Lunastaja elab, tean (Kiriku lauluraamat, nr 84; vt trükise Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ajakava) sõnade ja põhimõtetega. Ehk on nad nõus avastatut jagama. Lisaks võiksite lugeda või laulda seda kirikulaulu klassiga ning leida seoseid järgmiste pühakirjasalmidega: Õpetus ja Lepingud 6:34; 45:3 5; 84:77; 98:18; 138:23. Kuidas oleme saanud teada, et meie Lunastaja elab? ÕPETUS JA LEPINGUD 29:26 27; 42:45 46; 63:49; 88:14 17, 27 31; 93:33 34 Me tõuseme üles tänu Jeesusele Kristusele. Selleks et aidata klassi liikmetel arutada, mida Õpetuses ja Lepingutes õpetatakse ülestõusmise kohta, võiksite paluda neil ette kujutada, et mõni sõber või pereliige küsib, mida tähendab üles tõusta. Kuidas saame aidata tal mõista, mis on ülestõusmine? Innustage klassi liikmeid uurima salme Õpetus ja Lepingud 88:14 17, 27 31, et leida midagi sellist, millest võiks abi olla. Muud abistavad pühakirjaviited: Al 11:40 45 ja Al 40: Mida jagaksime, et aidata oma sõbral või pereliikmel tunda ülestõusmise õpetusega kaasnevat rõõmu ja lootust? Kuidas saaksite aidata klassi liikmetel mõtiskleda Päästja ülestõusmise anni üle? Ehk võiksite kirjutada tahvlile Tänu Jeesusele Kristusele ja paluda klassi liikmetel leida järgmistest lõikudest sõnu, millega saaks seda fraasi lõpetada: Õpetus ja Lepingud 29:26 27; 42:45 46; 63:49; 93: Kuidas neis salmides kirjas olevad tõed mõjutavad meie arusaama surmast? Kuidas need mõjutavad meie igapäevaelu? Lisaallikad Ülestõusmispühade videod veebilehel ChurchofJesusChrist.org. He Lives: Testimonies of Jesus Christ ( Ta elab: tunnistused Jeesusest Kristusest ) Because He Lives ( Kuna Ta elab!) Tänu Temale ( watch?v=bgpfjfcyg5u) Hallelujah An Easter Message about Jesus Christ ( Halleluuja ülestõusmispühade sõnum Jeesusest Kristusest ) His Sacred Name An Easter Declaration ( Tema püha nimi ülestõusmispühade läkitus ) For God So Loved the World ( Sest nõnda on Jumal maailma armastanud ) Õpetamise täiustamine Aidake klassi liikmetel pühakirju uurida. Esitage küsimusi, mis nõuavad, et õppijad vastuseid pühakirjadest otsiksid. Aidake neil näha, et kuigi pühakirjad kirjutati paljude aastate eest, sisaldavad need Issanda vastuseid küsimustele ja probleemidele, millega kõik silmitsi seisavad. (Päästja viisil õpetamine, lk 30) 29

43 APRILL Õpetus ja Lepingud SA OLED KUTSUTUD JUTLUSTAMA MINU EVANGEELIUMI Millised sõnumid tunduvad Õpetuse ja Lepingute osa lugedes olulised neile, keda te õpetate? Mis aitaks neid inspireerida evangeeliumi teistega jagama? Innustage mõttevahetust Klassi liikmed võiksid jagada midagi, mida nad lugesid Õpetuse ja Lepingute osast, mis inspireerib neid evangeeliumi jagama. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD Meid on kutsutud jutlustama Jeesuse Kristuse evangeeliumi. Trükise Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ajakavas soovitatakse leida Õpetuse ja Lepingute osast, mida Issand palub oma misjonäridelt ja mida Ta neile lubab. Klassi liikmed võiksid leitut jagada. (Vt nt ÕL 30:8; 31:3 5; 32:1, 5; 35:24.) Võiksite paluda neil kirjutada kiri kellelegi, kes praegu misjonil teenib või selleks valmistub, ning lisada mõned Issanda juhised ja lubadused. Kas te õpetate noori, kes valmistuvad misjonil teenima? Sellisel juhul võiksite paluda igal klassi liikmel uurida ühte osa Õpetuse ja Lepingute osa hulgast ning leida midagi, mis inspireerib neid teenima. Võiksite märkida, et neis osades mainitud misjonärid olid Kirikus uued ja kogenematud. Miks nad olid kõlbulikud evangeeliumi jagama? Lisaks võiksite näidata ühte Lisamaterjalides loetletud videot. Miks peaksime teenima nende videote põhjal misjonärina ja kuidas saame selleks valmistuda? Kõigil pole võimalust teenida põhimisjonil, kuid igaüks meist saab kutsuda teisi tulema Kristuse juurde ja kuulama taastamissõnumit. Klassi liikmed võiksid koostada loetelu eri viisidest, kuidas nad saavad ava[da] oma suu (ÕL 33:8 10). Milliseid loomulikke võimalusi meil on, et oma tõekspidamisi teistega jagada? Milline nõuanne Õpetuse ja Lepingute osas puudutab evangeeliumi jagamist sellisel moel? Võiksite paluda mõnel klassi liikmel, kel on olnud evangeeliumi jagamisega positiivseid kogemusi, jagada oma mõtteid ja vastata klassi liikmete võimalikele küsimustele. Issand lubas Ezra Thayerile ja Northrop Sweetile, et kui nad avavad suu, et jagada evangeeliumi, siis nad saa[vad] just selliseks nagu vana aja Nefi (ÕL 33:8). Millised Nefi iseloomuomadused võiksid olla seotud evangeeliumi jagamisega? (Vt nt 1Ne 3:7; 4:6; 10:17; 17:15; 2Ne 1:27 28.) Kuidas neist iseloomuomadustest võiks meile evangeeliumi jagamise püüdlustes abi olla? 30

44 Õpetus ja Lepingud Lisaallikad Videod misjonitööst (veebilehel ChurchofJesusChrist.org). Issand palub meil jutlustada meie päevil evangeeliumi samamoodi nagu algusaja Kirikus. ÕPETUS JA LEPINGUD 32 33; 35 Issand tahab, et teeksime tööd, ja valmistab meid selleks ette. Kuidas on Issand aidanud meil Tema tööd teha? Selleks et nende kogemuste üle mõtiskleda, oleks hea vestelda alustuseks Õpetuse ja Lepingute 32., 33. ja 35. osas kirjeldatud inimeste elust. Näiteks võiksite jagada klassiga Ezra Thayeri lugu tema nägemusest, mis on kirjas Lisaallikates, ning seejärel paluda klassi liikmetel lugeda salme Õpetus ja Lepingud 33:1 13, mis on osa Ezra Thayerile mõeldud ilmutusest. Kuidas Issand valmistas Ezrat ette tööks, mida Ta tahtis, et ta teeb? (Vt ÕL 33:2.) Lisaks võiksite paluda klassi liikmetel jagada veidi taustinfot Parley P. Pratti ja Sidney Rigdoni omavaheliste suhete kohta (vt Taastamise hääled: algusaja pöördunud trükises Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks ). Kuidas nende suhted Kirikut õnnistasid? Milliseid tõendeid näeme selle kohta, et Issand oli kättpidi nende meeste elus? Klassi liikmed võiksid jagada kogemusi, mis aitasid neil mõista, et sarnaselt on Issand ka neist teadlik. Value of a Full- Time Mission ( Põhimisjoni väärtus ) Sharing the Gospel ( Evangeeliumi jagamine ) Your Day for a Mission ( Teie aeg misjoniks ) Elder and Sister Bednar Missionary Working Life ( Vanem ja õde Bednar misjonitööelu ) A Priesthood Duty ( Preesterluse kohustus ) Ezra Thayeri nägemus. Ezra Thayer kirjutas, et tükk aega enne ristimist sai ta nägemuse, milles üks mees tuli ja tõi mulle paberirulli ja kinkis selle mulle, ning samuti trompeti ja käskis mul seda [puhuda]. Ütlesin talle, et pole elus kunagi trompetit [puhunud]. Ta ütles: sa oskad seda [puhuda], proovi järele! Sellest tuli kauneim heli, mida olin iial kuulnud. (Revelation, October 1830 B, Revelation Book 1, historical introduction. josephsmithpapers.org) Kui Joseph Smith sai hiljem Ezra Thayerile ja Northrop Sweetile mõeldud ilmutuse, mis on nüüd kirjas Õpetuse ja Lepingute 33. osana, tõlgendas Ezra seda ilmutust oma nägemuses nähtud paberirullina. Õpetamise täiustamine Aupakliku õhkkonna innustamine. Aidake oma klassi liikmetel mõista, et igaüks neist mõjutab klassis olevat vaimu. Innustage neid aitama teil luua klassis avatud, armastavat ja austavat õhkkonda, et kõik võiksid tunda end kogemusi, küsimusi ja tunnistusi jagades turvaliselt. (Päästja viisil õpetamine, lk 15) 31

45 Sam Lawlor. Pühad kolivad Kirtlandi APRILL Õpetus ja Lepingud KUI TE EI OLE ÜKS, POLE TE MINU OMAD Uurige palvemeelselt Õpetuse ja Lepingute osa ja alles seejärel planeerige, mida tunnis teete. Vaimne juhatus on õpetamiseks valmistudes tõenäolisem, kui teil on esmalt seoses nende pühakirjakohtadega isiklikke tähenduslikke kogemusi. Innustage mõttevahetust Võiksite kirjutada tahvlile: Mul tekkis Õpetuse ja Lepingute osa lugedes tunne, et Issand käsib mul. Klassi liikmed võiksid jagada, kuidas nad selle lause lõpetaksid. Innustage neid jagama vastuse osana loetud pühakirjasalme. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD Jumal kogub meid kokku, et meid õnnistada. Vahel on Õpetuses ja Lepingutes kirjas olevatest ilmutustest kergem õppida, kui mõelda end nende inimeste asemele, kellele need algselt anti. Selleks et aidata klassi liikmetel seda teha 37. ja 38. osa puhul, võiksite paluda neil ette kujutada, et nad elavad aastal New Yorgi osariigis Fayette i linnas. Üks klassi liige võiks etendada Joseph Smithi ja 37. osa neile ette lugeda. Kuidas oleksime võinud sellele käsule reageerida? Klassi liikmed võiksid ette kujutada, et neil on sõber, kes ei taha minna koos teistega Ohio osariiki. Nad võiksid leida 38. osast põhimõtteid, mis võiks innustada nende sõpra kogunemiskäsule ustav olema. (Vajadusel võiksite juhatada neile kätte konkreetsed salmid 1 4, 11 12, ja ) Ehk tahavad klassi liikmed jagada, kuidas sarnased põhimõtted on neid aidanud, kui neil oli vaja kuuletuda mõnele raskena näivale käsule. Viimse aja pühadel ei kästa enam mingisse ühte paika kolides kokku koguneda, kuid me koguneme ikka veel kokku pere, koguduse ja vaiana. Selleks et arutada, kuidas selline kokkukogunemine meid täna õnnistab, võiksite jagada klassi kahte rühma. Paluge ühel rühmal uurida salme Õpetus ja Lepingud 38:31 33 ning leida õnnistused, mis on seotud perena kokkukogunemisega, ja paluge teisel rühmal uurida sama lõiku ning leida õnnistused, mis on seotud koguduse ja vaiana kokkukogunemisega. Seejärel võiksid nad jagada oma mõtteid klassiga. Kuidas meid õnnistatakse, kui me Pühapäevakooli klassina kokku koguneme? ÕPETUS JA LEPINGUD 38:24 27 Jumala rahvas peab olema üks. Ohio osariiki kogunenud pühade olukord oli erinev, kuid Issand käskis neil erinevused ületada ja ol[la] üks (s 27). Miks meil ei õnnestu vahel võtta teisi inimesi võrdväärsetena? Innustage klassi liikmeid lugema salme Õpetus ja Lepingud 32

46 Õpetus ja Lepingud :24 27 ning mõtisklema, kuidas nad teisi kohtlevad. Mida tähendab austada oma vendi ja õdesid nagu iseennast? Miks on võimatu tõeliselt Jumala rahvas olla, kui me ühte ei hoia? Salmide Õpetus ja Lepingud 38:24 27 lugemine võib ajendada vestlema ühtsetest suhetest koguduseliikmetena, peredena jne. Abi võib leida videotest A Friend to All ( Kõigi sõber ) või Love in Our Hearts ( Meie südames olev armastus ) veebilehel ChurchofJesusChrist.org. Näiteks võiksid klassi liikmed jagada videost mõtteavaldusi või muljeid, mis neil salmis kirjas olevaid põhimõtteid paremini mõista aitavad. Lisaks võiksid nad mõtiskleda sarnase küsimuse üle, nagu mida saan teha, et aidata oma kogudusel tunda end ühtsemana? ning selle kohta mõtteid jagada. ÕPETUS JA LEPINGUD 38:39; Isa soovib anda meile igavikuaardeid. Klassi liikmetel võiks aidata arutada salmi Õpetus ja Lepingud 38:39 tabeli koostamine. Klassi liikmed võiksid loetleda ühes tulbas maa rikkusi ehk asju, mida peetakse väärtuslikuks siin, kuid mis ei jää alles järgmises elus. Teises tulbas võiksid nad loetleda igaviku aardeid ehk seda, mida peab väärtuslikuks Jumal ja mis võib jääda alles läbi igaviku. Millised kogemused on meile õpetanud, et igavikuaarded on väärtuslikumad kui maailma rikkused? Paljude meie sarnaselt olid ka James Coveli soovid õigemeelsed. Kuid tema suutmatus täita Jumala juhiseid on meile kõigile tähtis hoiatus. Selleks et aidata klassi liikmetel õppida Coveli kogemusest, võiksite paluda osal neist leida 39. osast see, mida Issand tal teha palus. Teised võiksid leida õnnistused, mida talle kuuletumise eest lubati. Lisaks võiksid nad uurida 40. osa, et avastada, miks James Covel neid õnnistusi ei saanud. Kuidas saab see kogemus käia meie kohta? Millised maailma mured ei lase meil mõnikord võtta Jumala sõna vastu rõõmuga? (ÕL 40:2) Õpetamise täiustamine Ärge püüdke kogu materjali läbi võtta. Igas õppetunnis on palju, mida arutada, kuid selleks, et puudutada kellegi südant, ei pea ühe tunni jooksul kogu materjali läbi võtma tihti aitab vaid ühest või kahest võtmepunktist. (Päästja viisil õpetamine, lk 7) Püha Vaim, klassi liikmete märkused ja selles ülevaates kirjas olevad mõtted aitavad teil teada, millele keskenduda. 33

47 APRILL Õpetus ja Lepingud MINU SEADUSEKS MINU KIRIKU JUHTIMISEL Teil ei ole võimalik arutada klassiga kõiki Õpetuse ja Lepingute osas õpetatud põhimõtteid. Otsige inspiratsiooni, mis aitaks teil valida põhimõtteid, mis on teie klassile kõige olulisemad. Innustage mõttevahetust Kui 42. osa ilmutused avaldati, kirjutas Joseph Smith, et pühad võtsid need hea meelega vastu (Letter to Martin Harris, 22. veebr josephsmithpapers.org). Innustage klassi liikmeid jagama ükskõik mida, mida nad sel nädalal ise või oma perega uurisid, ja mille nad heameelega vastu võtsid. Trükise Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ajakavas soovitatakse jagada 42. osa viieks salmirühmaks, nii et igas rühmas tuleks esitlemisele üks tähtis evangeeliumipõhimõte. Selline rühmitamine võiks hõlbustada teil seda osa klassiga arutada. Näiteks võiksite kirjutada pühakirjaviited tahvlile ja paluda igal klassi liikmel üks rühm valida. Paluge klassi liikmetel oma salmid läbi lugeda ja leida midagi, mis on nende arvates meie päevil oluline. Seejärel võiksid nad tuua omaenda elust näiteid, mis kirjeldavad, kuidas meid õnnistatakse, kui me juhindume oma elus nendest seadustest. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD Jumala Kirikut juhitakse Tema seadustega ja ka meie võime oma elus sellest juhinduda. Õpetuse ja Lepingute 41. osas aitas Issand pühadel valmistuda vastu võtma Tema seadust, mille Ta ilmutas vaid mõni päev hiljem (vt 42. osa). Kuidas võis 41. osa ilmutus aidata pühadel Jumala seadust vastu võtta? Selleks et aidata klassi liikmetel sellele küsimusele vastata, võiksite paluda neil lugeda salme Õpetus ja Lepingud 41:1 6 ning leida põhimõtteid, mis võiks aidata meil Jumala seadust vastu võtta. Kuidas saaksime neid põhimõtteid rakendada, kui meil on võimalus Issandalt juhatust saada? ÕPETUS JA LEPINGUD 41:9 11 Issand palub oma teenijatel ohverdada. Taastatud Kiriku esimesel piiskopil Edward Partridge il paluti kaupmeheamet maha jätta ja vee[ta] kogu oma a[eg] oma kutses teenides. Kuigi meilt seda ei nõuta, siis mis võiks neis salmides käia selle kohta, kuidas meie Jumalat teenime? (Rohkem teavet Edward Partridge i kohta leiab peatükist A Bishop unto the Church ( Kirikule piiskopiks ) teoses Revelations in Context, lk ) ÕPETUS JA LEPINGUD 42:61, 65 68; 43:1 7 Ilmutus toob rahu, rõõmu ja igavese elu. Kiriku algusaja juhtide sarnaselt võib ka teie klassi liikmetel olla küsimusi, mis tunduvad müstikana, kuna neile vastamiseks on vaja 34

48 Õpetus ja Lepingud saada Issandalt juhatust. Võiksite innustada neid oma küsimust või probleemi, mille lahendamiseks nad vajavad isiklikku ilmutust, kirja panema. Mida leiame salmidest Õpetus ja Lepingud 42:61, 65 68, millest võiks meile ilmutust otsides abi olla? Selleks et aidata liikmetel mõista, kuidas Jumal annab oma Kiriku juhtimiseks ilmutusi, võiksite paluda neil lugeda salme Õpetus ja Lepingud 43:1 7. Lisaks võiksid nad vaadata videot Prophets and Revelation Hearing His Voice ( Prohvetid ja ilmutus Tema hääle kuulmine ; ChurchofJesusChrist.org). ÕPETUS JA LEPINGUD 43:8 10 Me saame kokku, et juhenda[da] ja õpeta[da] üksteist. Kuidas õpetada salmide Õpetus ja Lepingud 43:8 10 abil kedagi, kes ei pea Kiriku koosolekutel käimist vajalikuks? Lisaallikates kirjas olev loetelu võiks aidata hoida selle vestluse käigus tähelepanu preesterluse kvoorumite ja Abiühingu jumalikel eesmärkidel (loetelu käib ka Noorte Naiste klasside kohta). Klassi liikmed võiksid jagada, kuidas kvoorumites, Abiühingus ja Kiriku klassides osalemine on neid õnnistanud. Mida vihjatakse salmis selle kohta, mida peaksime tegema, et oma koosolekuteks valmistuda ja neist osa võtta. 1. Selleks et organiseerida meid preesterluse alla ja preesterluse mudeli järgi. 2. Selleks et pöörata Taevase Isa poegade ja tütarde tähelepanu päästmistööle ja neid sellega hõivata. Kvoorumid ja Abiühingud on organiseeritud jüngerlus, millega kaasneb kohustus aidata kaasa meie Isa tööle tuua Tema lastele igavene elu. 3. Selleks et aidata piiskoppidel arukalt Issanda varaaita majandada. Issanda varaait hõlmab Kiriku liikmete aega, andeid, osavõtlikkust, materjale ja rahalisi vahendeid (Handbook 2: Administering the Church, 6.1.3, ChurchofJesusChrist.org). Pühade andeid tuleb kasutada selleks, et aidata hoolitseda vaeste ja abivajajate eest ning ehitada Issanda kuningriiki. 4. Selleks et pakkuda Taevase Isa lastele ja nende peredele viimsel ajal kaitset ja peavarju. 5. Selleks et tugevdada meid Jumala poegade ja tütardena meie perekondlikes rollides ja kohustustes. (Why We Are Organized into Quorums and Relief Societies. Brigham Youngi Ülikooli pühalik koosolek, 17. jaan 2012; speeches.byu.edu) Õpetamise täiustamine Lisaallikad Paluge. Selle asemel, et alati anda spetsiifilisi ülesandeid, võiksite paluda õppijatel mõelda, kuidas nemad võiksid õpitut rakendada. (Päästja viisil õpetamine, lk 35) Miks meid on organiseeritud kvoorumitesse ja Abiühingutesse? Endine Abiühingu üldjuhataja õde Julie B. Beck on selgitanud, miks Jumal on organiseerinud meid kvoorumitesse ja Abiühingutesse: 35

49 26. APRILL 2. MAI Õpetus ja Lepingud 45 LUBADUSED SAAVAD TÄIDETUD Uurige Õpetuse ja Lepingute 45. osa ning mõelge, milliste salmide, Kiriku juhtide tsitaatide, kogemuste, küsimuste ja muude allikate abil saaksite seda õpetust õpetada. Paluge õpetamise ajal, et klassi liikmed paneksid kirja saadud õhutused ja plaaniksid, kuidas nende ajel tegutseda. Innustage mõttevahetust Klassi liikmed võiksid kirjutada paberile salmi numbri, mis neid Õpetuse ja Lepingute 45. osas inspireeris. Seejärel võiksite need paberid kokku koguda, mõned neist suvaliselt välja valida ning paluda, et klassi liikmed, kes need kirja panid, oma salmid teistele ette loeksid ja räägiksid, miks nad need valisid. Innustage ka teisi oma mõtteid jagama. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 45:1 5 Jeesus Kristus on meie Eestkostja Isa ees. Kas keegi teie klassist oskaks selgitada, mida eestkostja ehk advokaat teeb? Võib- olla oleks hea sõna advokaat tähendus sõnaraamatust järele vaadata. Teades seda tähendust, võiksid klassi liikmed lugeda paarilisega salme Õpetus ja Lepingud 45:3 5. Nad võiksid jagada teineteisega neist salmidest leitud sõnu või fraase, mis aitavad neil mõista Jeesuse Kristuse Eestkostja rolli Isa ees. (Vt ka 2Ne 2:8 9; Mo 15:7 9; Mn 7:27 28; ÕL 29:5; 62:1.) Võiksite paluda klassi liikmetel jagada oma tundeid seoses Päästja kui nende Eestkostjaga. ÕPETUS JA LEPINGUD 45:11 75 Me ei pea kartma teist tulemist. Kuidas aidata klassi liikmetel märgata 45. osas nii kainestavaid hoiatusi kui ka lootustandvaid lubadusi? Näiteks võiksite kirjutada tahvlile pealkirjad Prohvetlikud kuulutused ja Lubatud õnnistused ning klassi liikmed võiksid kirjutada nende pealkirjade alla salmidest Õpetus ja Lepingud 45:11 75 leitud õpetused. Miks tahaks Issand, et me teaksime neist asjust juba varakult? Mida saame teha, et neid lubatud õnnistusi saada? Klassi liikmed võiksid anda üksteisele nõu, kuidas jääda optimistlikuks ja lootusrikkaks, kui seisame silmitsi meie päeviks ette kuulutatud hädadega (nagu need, millest räägitakse salmides ÕL 45:11 75). Selleks et aidata klassi liikmetel oodata teist tulemist mitte hirmu, vaid usuga, võiksite näidata videot Men s Hearts Shall Fail Them ( Inimeste südamed löövad araks ; ChurchofJesusChrist.org). Mis mõttes löövad inimeste südamed meie päevil araks? (Vt s 26.) Millist nõu andis selles videos president Nelson, et aidata meil jääda hirmuäratavas olukorras rahulikuks? 36

50 Õpetus ja Lepingud 45 ÕPETUS JA LEPINGUD 45:31 32 Seis[ke] pühades paikades, laskmata end kõigutada. Võib- olla tahaksid klassi liikmed jagada mõtteid, kuidas nad püüavad seis[ta] pühades paikades, nagu Issand on salmides Õpetus ja Lepingud 45:31 32 nõu andnud. Kuidas saame luua oma elus pühasid paiku? Arutelule võib kaasa aidata Lisamaterjalides kirjas olev mõtteavaldus ja video Stand Ye in Holy Places Bloom Where You re Planted ( Seiske pühades paikades õitsege seal, kuhu teid on istutatud ; ChurchofJesusChrist.org). Esiteks näeme sõnas paik füüsilist keskkonda või geograafilist asukohta. Kuid ingliskeelne sõna paik (place) võib tähendada ka teatud seisukorda, positsiooni või vaimset seisundit. (Merriam- Webster.com Dictionary. Märksõna place, merriam- webster. com) See tähendab, et pühad paigad võivad olla ka ajahetked hetked, mil Püha Vaim meile tunnistab; hetked, mil tunneme Taevaisa armastust, või hetked, mil saame vastuse oma palvele. Veelgi enam, usun, et iga kord, kui teil on julgust seista tõe eest ja seda eriti siis, kui keegi teine pole nõus seda tegema, loote te püha paiga. (Your Holy Places a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine Dan Burr. Tähendamissõna kümnest neitsist. Olge elav tunnistus. Kui elate selle õpetuse järgi, mida õpetate, on teil võimalik jagada omaenda vägevat tunnistust selle õigsusest. Püha Vaim kinnitab teie tunnistust teie klassi liikmete südames. Mõtisklege põhimõtete üle, mida te sel ja tulevatel nädalatel õpetate. Kuidas saaksite elada nende järgi täielikumalt? (Vt Päästja viisil õpetamine, lk ) Lisamaterjalid Seis[ke] pühades paikades. Noorte Naiste üldjuhatuse endine liige õde Ann M. Dibb on õpetanud, et juhis seista pühades paikades, laskmata end kõigutada, selgitab, kuidas võime rahututel aegadel leida kaitset, jõudu ja rahu. Märkinud, et nendeks pühadeks paikadeks võivad olla meie templid, kogudusehooned ja kodud, ütles ta, et igaüks meist [leiab] veel palju paiku. Ta jätkas: 37

51 Worthington Whittredge. Laagrikoosolek MAI Õpetus ja Lepingud OTSIGE AGARALT PARIMAID ANDE Kui loete Õpetuse ja Lepingute osa, võib Püha Vaim tunnistada teile neis osades kirjas olevatest tõdedest. Muljete kirjapanemine ja analüüsimine aitab teil leida viise, kuidas aidata klassi liikmetel neidsamu tõdesid avastada. Innustage mõttevahetust Klassi liikmetel oleks hea aeg- ajalt jagada, kuidas neil on õnnestunud iseseisvalt ja koos perega pühakirju uurida. Näiteks kui klassi liikmed räägivad mõnest oma kaemusest seoses sellega, mida nad ise või mida mõni nende pere liige sel nädalal avastas, võiksite neilt küsida, mida nad uurimise ajal tegid, mis sellised kaemused esile kutsus. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 46:1 7 Kõik peaksid olema teretulnud Jeesuse Kristuse Kirikusse. Paljude aktiivsusele Kirikus avaldab märgatavat mõju see, kuidas ja mida nad Kiriku koosolekutel tunnevad. Issanda juhiste abil salmides Õpetus ja Lepingud 46:1 7 saavad teie koguduse liikmed aidata üksteisel ja külastajatel saada oodatumaid ja sisukamaid kogemusi. Klassi liikmed võiksid neid salme uurida ja leida neist Kiriku koosolekutega seotud põhimõtteid ning leitu tahvlile kirjutada. Klass võiks arutada iga loetletud põhimõtte puhul, kuidas see praktikas välja näeb. Kuidas aitavad Issanda juhised Õpetuse ja Lepingute 46. osas klassi liikmetel näha Kiriku koosolekutes võimalust tunda Püha Vaimu? Võiksite paluda klassi liikmetel uurida salmi Õpetus ja Lepingud 46:2 ning arutada, millal nad on näinud juhte ja õpetajaid koosolekut Püha Vaimu abil läbi viimas. Milline roll on koosolekutel osalejatel? Võiksite paluda klassi liikmetel rääkida ajast, mil nad tundsid, et koosolekut juhiti ja juhatati Püha Vaimu abil. Võiksite paluda osal klassi liikmetel jagada kogemusi, kui nad käisid esmakordselt Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku koosolekul. Mis aitas neil tunda end teretulnuna? Mis nõu nad annaksid teistele liikmetele, et aidata muuta vastuvõttu meie Kiriku koosolekutel soojemaks? Kuidas saaksime rakendada Issanda nõuannet salmides Õpetus ja Lepingud 46:1 7? Laske klassi liikmetel harjutada, mida nad ütleksid, kui näevad kedagi võõrast esmakordselt kogudusehoonesse tulemas. 38

52 Õpetus ja Lepingud Osa inimesi armastab Jumalat ja püüab pidada Tema käske, kuid neil on tunne, nagu nad poleks osa saanud ühestki Vaimu annist. Kuidas võiks salmides Õpetus ja Lepingud 46:7 33 kirjas olev nõuanne neid aidata? Issand õpetas, et Tema Kirikus on kõik teretulnud. ÕPETUS JA LEPINGUD 46:7 33 Taevane Isa annab oma laste kasuks vaimuandeid. Algusaja pühadel oli kindel usk Püha Vaimu ilmingutesse. Kuidas saaksite aidata oma klassi liikmetel tugevdada usku, et need annid võivad ilmneda ka meie elus tänapäeval? Alustuseks võiksite paluda klassi liikmetel lugeda salme Õpetus ja Lepingud 46:7 33 koos paarilisega või väikestes rühmades. Paluge neil leida vähemalt viis vaimuandi ja arutada, kuidas nad on näinud nende andide ilmnemist omaenda või mõne tuttava, sealhulgas klassis olevate inimeste elus. Milliseid leitud vaimuande võiksid nad jagada klassiga, et usku nendesse andidesse tugevdada? Issand kuulutas, et Vaimu andidest on kasu neile, kes on ustavad, ja et need annid pole tunnustäheks (s 9). Klassi liikmed võiksid ehk arutada, kuidas on Vaimu andidest ustavatele kasu. Kuidas on neist andidest abi neile, kes soovivad saada või tugevdada oma tunnistust evangeeliumi kohta? ÕPETUS JA LEPINGUD 47 Püha Vaim saab meid juhatada, kui täidame oma kutseid. Paljud inimesed teavad, mida tundis John Whitmer, kui ta tahtis saada kinnitust, et tema kutse tuleb Jumalalt. Ehk on klassi liikmetel olnud sarnaseid kogemusi, mida teistega jagada. Mida leiame Õpetuse ja Lepingute 47. osast, millest John Whitmer võis oma ülesande täitmisel kinnitust saada? Õpetamise täiustamine Teie roll õpetajana. Õpetamine on midagi enamat kui ettevalmistatud informatsiooni ettekandmine. Muu seas käib sellega kaasas sellise õhkkonna loomine, kus klassi liikmed saavad õppida ja iseenda jaoks tõdesid avastada ning õpitut teistega jagada. Näiteks küsige klassi liikmetelt kogu õppetunni vältel koduse pühakirjauurimisega seotud kogemuste kohta. 39

53 MAI Õpetus ja Lepingud SEE, MIS ON JUMALAST, ON VALGUS Selleks et jutlusta[da] tõe sõna Trööstija kaudu (ÕL 50:17), otsige Õpetuse ja Lepingute osa üle mõtiskledes jumalikku inspiratsiooni. Seejärel olge õpetades avatud Jumala juhatusele. Innustage mõttevahetust Lisaks pühakirju uurides tekkinud mõtete jagamisele oleks klassi liikmetel hea arutada, kuidas sellised kaemused tulevad. Võiksite paluda klassi liikmetel jagada üksteisega mõtteid, mis neil mõne Õpetuse ja Lepingute osa salmiga seoses tekkisid ning arutada, mis viis neid selliste kaemusteni. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 49; 50:1 36 Evangeeliumitõed aitavad mul ära tunda valeõpetusi. 49. osa anti selleks, et kinnitada õiget õpetust, mis korrigeeris seda, mida teised õpetasid (ajaloolise tausta leidmiseks vt käsiraamatu Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ülevaadet). Selleks et aidata klassi liikmetel seda osa uurida, võiksite jagada nad rühmadesse ja anda igale rühmale ühe õpetusteema, millel selles osas peatutakse (vastavalt ÕL 49. osa päises loetletule). Rühmad võiksid arutada järgmisi küsimusi. Milliseid tõdesid õpetas Issand selle teema kohta 49. osas? Millised uskumused on inimestel selle teema kohta nüüdisajal? Milliseid lisatõdesid on Issand õpetanud selle kohta meie viimse aja prohvetite kaudu? Andke klassi liikmetele võimalus jagada oma tänu meie ajal ilmutatud tõdede eest. Kirtlandi vanemate sarnaselt, kes ei mõistnud erinevate vaimude avaldumisi (ÕL 50. osa päis), mõtiskleme ka meie vahel, kas miski, mida tunneme või näeme, pärineb Vaimult või on selle taga mõni muu mõjutaja. Mida saame õppida salmidest Õpetus ja Lepingud 50:1 36, mis aitaks meil märgata Vaimu mõju? Võiksite paluda, et iga klassiliige valiks endale uurimiseks ühe salmirühma, misjärel paluge klassi liikmetel leitut jagada. ÕPETUS JA LEPINGUD 49:15 17 Mehe ja naise vahel sõlmitud abielu on Jumala plaanis oluline. Kuna abielu on Taevase Isa plaanis suure tähtsusega, on Saatan innukas selle kohta segadust tekitama. Teie klassil oleks hea kirjutada tahvlile tõed, mida Issand on abielu kohta ilmutanud. Näiteks millised tõed selguvad abielu kohta 40

54 Õpetus ja Lepingud salmidest Õpetus ja Lepingud 49:15 17? Muud abistavad pühakirjasalmid: 1Ms 2:20 24; 1Kr 11:11; jmt Pühakirjajuhis märksõna all Abielu (scriptures.churchofjesuschrist.org). Lisaks võivad klassi liikmed leida tõdesid pöördumisest Perekond: läkitus maailmale. Miks on mehe ja naise vahel sõlmitud abielu nendest allikatest õpitu põhjal Jumala plaanis oluline? (Vt Lisamaterjalid.) Mehe ja naise vahel sõlmitud abielu on Jumala seatud. ÕPETUS JA LEPINGUD 50:13 22 Vaim avardab korraga õpetajate ja õppijate arusaamist. Issanda juhised tõe jutlustamise ja kuuldavõtmise kohta võiksid anda hea võimaluse arutleda teie kui õpetaja ja klassi liikmete ühise rolli üle evangeeliumi kohta saadud teadmiste kinnistamisel. Võiksite paluda klassi liikmetel lugeda paarilisega salme Õpetus ja Lepingud 50:13 22 ning arutada Vaimu, õpetaja ja õppijate rolli. Mõni paar võiks jagada õpitut klassiga. Millisel muul viisil püüame vahel evangeeliumi õpetada või õppida? (s 17) Kuidas Vaimu kaudu vastuvõtmisel paremaks saada? Mille tegemiseks oma kodus ja kirikus tunneme inspiratsiooni, et õpetada ja õppida evangeeliumi paremini? Lisamaterjalid Abielu on Taevase Isa plaanis oluline. Vanem David A. Bednar selgitas, miks abielu on Jumala päästmisplaanis oluline: Jumaliku plaani järgi on mehed ja naised mõeldud liikuma üheskoos täiuslikkuse ja auhiilguse poole. Mees ja naine, kes on oma loomult erineva temperamendi ja võimekusega, toovad abielusuhtesse ainulaadsed vaated ja kogemused. Mees ja naine annavad erineva, kuid võrdse panuse ühtsele liidule, mida ei ole võimalik saavutada mingil muul moel. Mees täiendab ja täiustab naist ning naine täiendab ja täiustab meest, kui nad võtavad teineteiselt õppust ning teineteist vastastikku tugevdavad ja õnnistavad. Kodu, kus on armastav ja ustav mees ja naine, on parim koht, kus lapsi saab kasvatada armastuses ja õigemeelsuses, ning kus saab rahuldada laste vaimseid ja füüsilisi vajadusi. Nõnda nagu nii meeste kui ka naiste ainulaadsed omadused aitavad kaasa abielusuhte terviklikkusele, nii on need samad omadused elutähtsad ka laste kasvatamisel, õpetamisel ja nende eest hoolitsemisel. (Marriage Is Essential to His Eternal Plan. Ensign, juuni 2006, lk 83 84) Õpetamise täiustamine Juhtige innustatud arutelusid. Igaühel on midagi, mida jagada, kuid mõnikord ei saa kõik selleks võimalust. Järgige Vaimu mõjutust ja leidke viise, kuidas üha enam klassi liikmeid saaks oma mõtteid ja tundeid jagada. 41

55 James Taylor Harwood. Esimene vagu MAI Õpetus ja Lepingud USTAV, ÕIGLANE JA TARK MA JAPIDA JA Vahel võib saada õpetatavaks inspiratsiooni, kui arutada pühakirju mõne pereliikme või sõbraga. Innustage mõttevahetust Võiksite lugeda ette vanem Quentin L. Cooki sõnad: Ma loodan, et igaüks meist vaatab üle nii oma isiklikud kui ka perekondlikud kohustused, mille eest me vastutame. (Vastutamine püha usaldusülesanne a sügisene üldkonverents) Seejärel võiksite küsida klassi liikmetelt, mida nad õppisid osast oma majapidajakohustuste kohta. salmis 19 ning arutage, kuidas igast mainitud sõnast oma majapidajakohustuse täitmisel juhinduda. Vajadusel vaadake üheskoos üle märksõna Majapidaja Pühakirjajuhis (scriptures.churchofjesuschrist.org). Pühitsemise seadust järginud liikmed annetasid Kirikule kõik, mis neil oli. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 51:9, Issand tahab, et me oleksime ustavad, õiglased ja targad majapidajad. Kuidas aitate klassi liikmetel juurelda, kuidas käivad Issanda sõnad 51. osas nende kohta? Võiksite kirjutada tahvlile Mille on Issand minu hoolde usaldanud? ja paluda klassi liikmetel oma vastused kirja panna (lisamõtteid leiate Lisamaterjalidest ). Seejärel võiksid nad leida salmidest 9 ja põhimõtteid, mis õpetavad neile, kuidas olla nende nimekirjas olevate asjade üle paremad majapidajad. Või siis pöörake tähelepanu sõnadele ustav, õiglane ja tark ÕPETUS JA LEPINGUD 52:10; 53:3; 55:1 3 Püha Vaimu and saadakse käte pealepanemise teel. Neis ilmutustes mainitakse mitmes salmis Püha Vaimu anni saamist käte pealepanemise teel. Kui teie klassil oleks kasulik sel teemal vestelda, võiksite küsida klassi liikmetelt, mida nad õpivad salmidest Õpetus ja Lepingud 52:10; 53:3 ja 55:1 3 Püha Vaimu anni kohta. Täiendavat sel teemal leiate salmidest Apostlite teod 8:14 17; 19:1 6. Klassi liikmed võiksid rääkida oma kogemusest seoses Püha Vaimu anni saamisega või sellest, mida nad saavad teha, et jätkuvalt oma elus Tema mõju tunda. 42

56 Õpetus ja Lepingud ÕPETUS JA LEPINGUD 52:9 11, Me saame jagada evangeeliumi kõikjal, kus me oleme. Kui Issand saatis osa Kiriku juhte Missouri osariiki, käskis Ta neil reisimiseks kulunud aega ära kasutada ja jutlusta[da], kui nad on teel (s 25 27). Salmide Õpetus ja Lepingud 52:9 11 ja lugemine võib ajendada vestlema sellest, kuidas saame jagada evangeeliumi, kui [oleme] teel ehk igapäevaelus. Klassi liikmed võiksid rääkida, kuidas saab evangeeliumi jagamisest nende igapäevaelu osa. ÕPETUS JA LEPINGUD 52:14 19 Jumal andis eeskuju, kuidas mitte lasta end petta. Selleks et tutvustada seda eeskuju, mida Issand salmides Õpetus ja Lepingud 52:14 19 ilmutas, võiksite tuua näiteid teistest eeskujudest, mida klassi liikmed võivad teada, nt ehitusplaanid või käitumismustrid. Klassi liikmed võivad tuua oma näiteid. Miks on eeskujud jmt kasulikud? Kuidas saame rakendada salmides kirjas olevat eeskuju, et mitte lasta end petta tänases maailmas? ÕPETUS JA LEPINGUD 54 Ma saan pöörduda Issanda poole, kui teiste valikud mulle haiget teevad. Paljud meist on olnud pettunud, kui keegi, kellele lootsime, ei pidanud oma lubadusi. Nii juhtus New Yorgi osariigist Colesville ist saabunud pühadega, kes lootsid end sisse seada Leman Copley maavaldusele Ohio osariigis. Selleks et sellest kogemusest teada saada, võiksid klassi liikmed lugeda 54. osa päist (vt ka Saints, 1: ; A Bishop unto the Church, Revelations in Context, lk 78 79). Nad võiksid ette kujutada, et üks Colesville i püha oli nende sõber, ning leida seejärel 54. osast nõuandeid, mida oma sõbraga jagada. Või nad võiksid leida sellest ilmutusest midagi sellist, millest võiks olla abi kellelegi, kes kannatab kellegi teise valikute pärast. (Võiksite pöörata tähelepanu 6. salmis lepingupidajatele antud lubadustele.) Salmis Õpetus ja Lepingud 54:10 on kirjas mõned fraasid, mis võivad olla teie klassi liikmetele tähendusrikkad, nagu nt katsumustes kannatlikud, on mind varakult otsinud ja hingamise oma hingedele. Klassi liikmed võiksid valida ühe fraasi, et selle üle mõtiskleda ja selle kohta uurida, kasutades seotud pühakirjakohtade avastamiseks joonealuseid märkusi ja muid abimaterjale. Seejärel võiksid nad oma mõtteid jagada. Lisamaterjalid Meie majapidajakohustused. President Spencer W. Kimball on selgitanud: Kirikus on majapidajakohustus püha vaimne või ajalik usaldusülesanne, millega kaasneb vastutus. Kuna kõik kuulub Issandale, oleme meie oma keha, meele, pere ja vara majapidajad. (Vt ÕL 104:11 15.) Ustav majapidaja ei võimutse õigemeelsusetult, hoolitseb omade eest ning kannab hoolt vaeste ja abivajajate eest. (Welfare Services: The Gospel in Action. Ensign, nov 1977, lk 78) Õpetamise täiustamine Aidake õppijatel üksteisele toeks olla. Tekitage klassis õhkkond, kus õppijad üksteist toetavad ja innustavad. Paluge neil jagada mõtteid ja strateegiaid, kuidas ise ja perega täiuslikumalt pühakirju uurida. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 36.) 43

57 Al Rounds. Independence, Missouri MAI Õpetus ja Lepingud ÕHINAGA KINNI HEADES AADETES Lugege Õpetuse ja Lepingute osa ja mõtisklege järgmiste küsimuste üle. Mille jagamiseks oma klassiga tunnete inspiratsiooni? Mida nad võiksid teie lootuste kohaselt avastada? Kuidas aitate neil seda avastada? Innustage mõttevahetust Selleks et ergutada klassi liikmeid jagama, mida nad pühakirju uurides õppisid, võiksite kirjutada tahvlile järgmised küsimused: Mida me õppisime? Kuidas me õpitu järgi elame? Klassi liikmed võiksid kirjutada esimese küsimuse alla Õpetuse ja Lepingute osast leitud tõed. Seejärel võiksid nad arutada mõne minuti jooksul, kuidas nende tõdede järgi elada ning kirjutada oma mõtted teise küsimuse alla. võiks olla abi kellelegi, kes võitleb vastuseisuga või ootab mõnda lubatud õnnistust. Kui klassi liikmed on leitut jaganud, võiks osa neist jagada oma kogemusi või muid pühakirjasalme, mis on neis salmides kirjas olevaid tõdesid kinnitanud. Võiksite näitlikustada seda põhimõtet, arutades videot Hope Ya Know, We Had a Hard Time ( Tead, kui raske meil oli! ; ChurchofJesusChrist.org), ning arutada, mida võiksime teha, et aidata kedagi, kellel on parasjagu raske aeg. Arutelule võib aidata kaasa õde Linda S. Reevesi tsitaat Lisamaterjalides. Kuidas õde Reevesi sõnad mõjutavad meie arusaama katsumustest? Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 58:1 5, Õnnistused tulevad Jumala ajastuse ja meie enda usinuse järgi. Õpetuse ja Lepingute 58. osas õpetatakse tõdesid, mis võivad tuua katsumuste ajal rahu. Klassi liikmed võisid avastada osa neist tõdedest selle osa uurimise käigus. Paluge neil leitut jagada. Või võiksid nad otsida tunnis salmidest 1 5 ja iseseisvalt või rühmadena midagi sellist, millest ÕPETUS JA LEPINGUD 58:26 29 Me võime saat[a] korda rohkesti õigsust omaenda vabast tahtest. Mida klassi liikmed õppisid, kui nad uurisid sel nädalal salme Õpetus ja Lepingud 58:26 29? Võiksite jagada klassi rühmadesse ja paluda klassi liikmetel arutada oma rühmas fraase, mis on nende jaoks neis salmides tähendusrikkad. Kuidas need salmid inspireerivad meid saatma korda rohkesti õigsust? (s 27) Miks Issand ei taha, et meid käs[taks] kõigis asjus? (s 26) Millist nõu saame neist salmidest selle kohta, milliseks peaksime Issanda soovil saama? 44

58 Õpetus ja Lepingud ÕPETUS JA LEPINGUD 59:9 19 Hingamispäev on Issanda päev. Selleks et aidata klassi liikmetel avastada, mida õpetas Issand Missouri osariigis algusaja pühadele hingamispäeva kohta, võiksite paluda neil uurida salme Õpetus ja Lepingud 59:9 19 ning panna tahvlile kirja, mida meile igas salmis hingamispäeva kohta õpetatakse. Lisaks võiksid klassi liikmed jagada, kuidas on nende tunnistus hingamispäevast tugevnenud, kui nad on hingamispäeva pühitsenud. Aadressilt Sabbath.ChurchofJesusChrist.org leiate videod, millest võib olla abi vestluse alustamisel. Õpetuse ja Lepingute 59. osas õpetas Issand hingamispäevast selliste sõnadega, nagu rõõm, rõõmus ja rõõmustav (vt s 14 15). Klassi liikmed võiksid leida sarnaseid sõnu salmidest Seejärel võiksid nad jagada, mida nad teevad, et hingamispäev oleks rõõmus. Kuidas saaksime õpetada nende salmide abil teistele, miks me austame hingamispäeva? See arutelu võiks anda klassi liikmetele võimaluse mõtete jagamiseks, kuidas nemad ja nende pere kasutavad hingamispäeva selleks, et muuta oma kodu evangeeliumi õppimise keskmeks. Paluge neil jagada, kuidas nende püüdlused aitavad neil püsida paremini maailmast reostamatuna (s 9). Lisamaterjalid Meie kannatused saavad juhatada meid Päästja juurde. Abiühingu üldjuhatuse endine liige Linda S. Reeves on õpetanud: Issand laseb meid proovile panna ja läbi katsuda mõnikord kuni taluvuse piirini. Me oleme näinud kalleid inimesi ja ehk iseennastki piltlikult öeldes maatasa põlemas ning imestanud, miks armastav ja hoolitsev Taevane Isa sel juhtuda laskis. Ta ei jäta meid tuha sisse lebama. Ta seisab väljasirutatud kätega ja kutsub meid enda juurde. Ta soovib meid aidata, lohutada ja meie valu leevendada, kui toetume lepituse väele ja peame oma lepinguid au sees. Just katsumused ja viletsus, mida kogeme, võivad olla need asjad, mis toovad meid Tema juurde ja panevad meid lepingutest kinni hoidma, et võiksime Tema juurde naasta ja saada osa kõigest, mis Isal on. (Võtke vastu oma lepingute õnnistused a sügisene üldkonverents) Õpetamise täiustamine Veenduge, et teie õpetus on õige. Küsige endalt pidevalt nii: Kuidas aitab see, mida ma õpetan, suurendada minu klassi liikmete usku Kristusesse, parandada meelt, sõlmida ja pidada lepinguid ja võtta vastu Püha Vaimu? (Päästja viisil õpetamine, lk 20) Sakramendil on oluline osa hingamispäeva pühitsemisel. 45

59 Bryan Mark Taylor. Lõke Missouri jõe kaldal. 31. MAI 6. JUUNI Õpetus ja Lepingud KÕIK LIHA ON MINU KÄES Vanem Ronald A. Rasband on öelnud: Igaüks meist peab vaimselt tugevdama esmalt ennast ja seejärel neid, kes on meie ümber. Mõtisklege regulaarselt pühakirjade üle ning pidage meeles mõtteid ja tundeid, mida pühakirju lugedes tunnete. (Et sa ei unustaks a sügisene üldkonverents) Innustage mõttevahetust Te saate anda ajendi sisukaks vestluseks, kui palute klassi liikmetel vastata mõnele konkreetsele küsimusele või mõttele seoses pühakirjasalmidega, mida nad kodus lugesid. Näiteks võiksite paluda neil jagada midagi, mida nad õppisid sel nädalal Taevase Isa või Jeesuse Kristuse kohta. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 60:2 3, 7, 13 14; 62:3, 9 Issandal on hea meel, kui me evangeeliumi jagamiseks suu avame. Kiriku liikmetena teame, et taastatud evangeelium on suur aare, mis õnnistab Jumala laste elu. Miks me siis kõhkleme vahel teistega tunnistust jagada? Võiksite paluda klassi liikmetel kirjutada tahvlile põhjuseid, miks me ei pruugi oma suud avada ja evangeeliumi jagada. Seejärel võiksid klassi liikmed lugeda salme Õpetus ja Lepingud 60:2 3, 7, ja 62:3, 9 ning leida sõnu või fraase, mis inspireerivad neid evangeeliumi jagama. Nad võiksid leitu tahvlile kirjutada. Osa klassi liikmeid võiks jagada kogemusi, kuidas nad oma hirmust jagu said ja kellegagi evangeeliumi jagasid. Õpetuse ja Lepingute osas õpetatakse läbivalt, nii otse kui ka vihjamisi, evangeeliumi jagamisest. Selleks et aidata klassi liikmetel need õpetused üles leida, võiksite paluda igaühel ühe osa uuesti läbi vaadata ja jagada kõike leitut, mis õpetab neile evangeeliumi jagamist. Arutelu rikastamiseks võiks lugeda eeskujulikest misjonäridest, kellest räägitakse mujal pühakirjades (vt nt Ap 8:27 40; Al 19:16 17), ning arutada, mida me neilt õpime. Milliseid näiteid saame tuua oma elust? Kas mõned klassi liikmed tahaksid jagada, kuidas nad tutvusid evangeeliumiga ja mida nad arvasid inimestest, kes neid õpetasid? Võib- olla oleks teie klassi liikmetel hea läbi mängida, kuidas saaksime avada oma suud ja jagada evangeeliumi. 46

60 Õpetus ja Lepingud Lisamaterjalid Tegutsemine oma parima äranägemise järgi. President Dallin H. Oaks on õpetanud: Jumal tahab, et me jagaksime teistega evangeeliumi. ÕPETUS JA LEPINGUD 60:2 4; 61:1 2, 20, 36 38; 62:1, 6 Pühakirjades õpetatakse meile Jeesusest Kristusest. Paluge klassi liikmetel kirjutada tahvlile kõik, mida nad õppisid sel nädalal osast Päästja kohta ja lisada vastavad pühakirjasalmid. Või nad võiksid uurida salme Õpetus ja Lepingud 60:2 4; 61:1 2, 20, ja 62:1, 6 ning leida, mida seal Päästja kohta õpetatakse. Millised pühakirjalood või lood meie elust enesest kirjeldavad Päästja rolle ja omadusi, millest me õppisime? (Vt nt Jh 8:1 11; Et 2:14 15.) Võiksite paluda klassi liikmetel jagada tunnistust Jeesusest Kristusest või mõtiskleda endamisi, mida Ta nende jaoks tähendab. Soov saada Issandalt juhatust on tugevus, kuid sellega peab kaasnema arusaamine, et meie Taevane Isa jätab paljud otsused meile isiklikult teha. Oma otsuste langetamine on üks allikas, mis aitab meil surelikkuses vajalikul määral kasvada. Inimesed, kes püüavad veeretada kogu otsusetegemise Issanda õlule ja anuvad iga otsuse puhul ilmutust, leiavad end peagi olukorrast, kus nad palvetavad ja paluvad juhatust, kuid ei saa seda. Näiteks esineb seda tõenäoliselt nende arvukate olukordade puhul, kus valikud on tühised või kumbki valik on aktsepteeritav. Me peaksime kasutama Loojalt saadud otsustusvõimet ja asjad oma peas läbi mõtlema. Seejärel peaksime palvetama, et juhatust saada, ja kui oleme seda saanud, siis selle järgi tegutsema. Kui me juhatust ei saa, peaksime tegutsema oma parima äranägemise järgi. (Our Strengths Can Become Our Downfall. Ensign, okt 1994, lk 13 14) ÕPETUS JA LEPINGUD 60:5; 61:22; 62:5 8 Issand tahab, et langetaksime osa otsuseid, nagu [me] heaks arva[me]. Võiksite paluda klassi liikmetel lugeda paarilisega või väikestes rühmades salme Õpetus ja Lepingud 60:5; 61:22 ja 62:5 8 ning jagada, mida Issand nende arvates meile öelda tahab. Millal on neil olnud tunne, et nad peaksid langetama mõne otsuse oma äranägemist mööda? Võiksite jagada arutelu osana president Dallin H. Oaksi mõtteavaldust Lisamaterjalides. Kuidas saavad vanemad aidata oma lastel seda tähtsat põhimõtet õppida? Õpetamise täiustamine Teadke, kellel on raskusi. Nende raskusi, keda te õpetate, ei pruugi olla kerge tajuda, kuid Vaimu ja oma juhtide abil võite te teada, kuidas neile kõige paremini abikätt ulatada. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 8 9.) 47

61 Garth Robinson Oborn. Springhill Daviessi maakond, Missouri osariik JUUNI Õpetus ja Lepingud 63 SEE, MIS TULEB ÜLALT, ON PÜHA Uurige Õpetuse ja Lepingute 63. osa ja pange kirja teile jäänud muljed. Mõni mulje võib näida tähtsusetu, kuid sellest võib kasvada seemnesarnaselt midagi tähendusrikast ja viljakat, kui te ei lakka otsimast ega mõtisklemast. Innustage mõttevahetust Selleks et aidata koondada arutelu käigus tähelepanu just neile salmidele, mis on klassi liikmete jaoks kõige tähendusrikkamad, võiksite paluda neil kirjutada paberile 63. osa salmid, mida nad tahaksid arutada. Seejärel võiksite paberid kokku koguda ja hakata arutama salme, mida mitu klassi liiget soovitavad. Paluge neil selgitada, miks nad need salmid valisid. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 63:7 12 Tunnustähed tulevad usu kaudu ja Jumala tahtel. Selleks et hakata arutama salmides Õpetus ja Lepingud 63:7 12 õpetatud põhimõtteid, oleks hea vaadata üle mõned pühakirjanäited inimestest, kes nägid tunnustähti ja imesid. Klassi liikmed võiksid meenutada näiteid inimestest, kelle usk tunnustähe tõttu tugevnes (vt nt Lk 1:5 20, 59 64) või kes kõhklesid ka pärast tunnustähe nägemist (vt nt 1Ne 3:27 31; Al 30:43 56). Seejärel võiksid klassi liikmed selgitada salmidest Õpetus ja Lepingud 63:7 12 õpitu abil, miks inimeste reaktsioon tunnustähtedele on erinev. Samuti võiksite lugeda tunnustähtede kohta muid pühakirjalõike, nagu nt need, mille leiate Pühakirjajuhist märksõna alt Tunnustäht (scriptures.churchofjesuschrist.org). Kuidas saame olla kindlad, et me ei otsi tunnustähti ega raja oma usku tunnustähtedele? ÕPETUS JA LEPINGUD 63:13 16 Kõlbeline puhtus tähendab hoida oma mõtted ja teod puhtana. Kuigi salmides Õpetus ja Lepingud 63:13 16 peatutakse enamjaolt abielurikkumisel, võivad nende salmide õpetused käia kõlbelise puhtuse seaduse igasuguse rikkumise kohta. Võiksite paluda klassi liikmetel leida salmides Õpetus ja Lepingud 63:13 16 kirjeldatud tagajärgi. Nad võiksid lausa valmistada märgid kirjaga Ettevaatust! (vt s 15) või muid hoiatusmärke, mis neist tagajärgedest hoiatavad. Seejärel võiksid nad selgitada, mida need tagajärjed nende arvates tähendavad. Näiteks miks viib kõlbelise puhtuse seaduse rikkumine kohtumõistmiseni, mis langeb kellegi peale nagu püünispael (s 15)? Miks annab Issand meile nõu seksuaalpatust kiiresti meelt [parandada] (s 15)? (Vt õde Linda S. Reevesi mõtteavaldus Lisamaterjalides.) 48

62 Õpetus ja Lepingud 63 Salmi Õpetus ja Lepingud 63:16 lugemine võib ajendada vestlema pornograafia ülekaalukast mõjust meie ühiskonnas. Kuidas seostuvad 16. salmi hoiatused selle probleemiga? (Kuigi selles ilmutuses räägitakse konkreetselt meeste himust naiste järele, käivad need hoiatused kõigi kohta.) Mida saame teha, et kaitsta ennast ja meile armsaid inimesi pornograafia eest? Võib- olla tahavad klassi liikmed üksteisele nõu anda. Kõik, kellel on probleeme pornograafiaga, võivad leida lootust ja abi veebilehelt AddressingPornography.ChurchofJesusChrist.org. Meid õnnistatakse, kui peame kõlbelise puhtuse seadust. ÕPETUS JA LEPINGUD 63:58 64 Pühadesse asjadesse tuleb suhtuda aupaklikult. Võiksite arutada klassiga salme Õpetus ja Lepingud 63:58 64 kui hoiatust Issanda nime asjata kasutamise eest. Seda vestlust võiksid rikastada mõned Pühakirjajuhi pühakirjasalmid märksõna all Pühaduseteotus (topics.churchofjesuschrist.org). Võiksite aidata klassi liikmetel rakendada ka neid salme üldisemalt. Näiteks võiksite arutada, kuidas aitab fraas omamata volitust (s 62) meil seda lõiku mõista. Klassi liikmed võiksid nimetada muid pühasid asju, mis tulevad ülalt ehk Jumalalt. Mida see tähendab, et neist asjadest tuleb rääkida ettevaatlikult? (s 64) Lisamaterjalid Kõlbeline puhtus muudab meid Püha Vaimu kaasluse vääriliseks. Endine Abiühingu üldjuhatuse liige õde Linda S. Reeves on õpetanud: Ma ei tea midagi, mis muudaks meid nii hästi Püha Vaimu pideva kaasluse vääriliseks kui vooruslikkus! Kui me vaatame, loeme või kogeme midagi, mis on meie Taevase Isa käitumisnormidest madalamal, siis teeb see meid nõrgemaks. Hoolimata vanusest, kui see, mida me vaatame, loeme, kuulame või otsustame teha, ei vasta Issanda käitumisnormidele trükises Sulle, noor, siis lülitagem see välja, visakem see minema, rebigem see puruks ja pöördugem sellest ära. Ma usun, et kui me suudaksime iga päev pidada meeles ja tunda ära armastuse sügavust, mida Taevane Isa ja Päästja meie vastu tunnevad, oleksime valmis tegema kõike, et taas nende juures tagasi [ ja igavesti nende armastuse rüpes] olla. (Meile lubatud õnnistuste vääriline a sügisene üldkonverents) Õpetamise täiustamine Kasutage püha muusikat. Kirikulaulude ja Laste lauluraamatu laulude sõnumid saavad pühakirjadest õpitud õpetust kinnitada. Näiteks võib mõne sellise Jumala nime ülistamisest kõneleva laulu laulmine, nagu Au olgu Jumalal (Kiriku lauluraamat, nr 37), kinnitada salmide Õpetus ja Lepingud 63:58 64 sõnumit. 49

63 Daviessi maakond, Missouri osariik JUUNI Õpetus ja Lepingud ISSAND NÕUAB SÜDANT JA TEENISTUSVALMIS MEELT Kaaluge sellenädalase pühakirjauurimise käigus, millised põhimõtted Õpetuse ja Lepingute osas suurendaksid teie klassi liikmete usku ja teadmisi. Innustage mõttevahetust Selleks et innustada klassi liikmeid jagama midagi sellist, mida nad sel nädalal pühakirju uurides tähendusrikkaks pidasid, võiksite paluda neil mõtiskleda raskuste üle, millega tänapäeval silmitsi seisame. Seejärel paluge neil jagada Õpetuse ja Lepingute osast mõnda salmi, millest võiks nende arvates mõne sellise raskuse ületamisel abi olla. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 64:1 11 Meilt nõutakse, et me andestaksime kõigile. Klassi liikmetel oleks hea rääkida, miks võib teistele andestamine olla nii raske ja kuidas nad on need raskused ületanud. Nad võiksid otsida salmidest Õpetus ja Lepingud 64:1 11 põhimõtteid ja tõdesid, mis inspireerivad neid olema andestavam. Mis selgub neist salmidest Päästja kohta? Selleks et tuua näiteid andestuse õnnistustest, võiksite jagada Morrell Boweni lugu vanem Jeffrey R. Hollandi kõnest Lepitusamet (2018. a sügisene üldkonverents) või videot Forgiveness: My Burden Was Made Light ( Andestus: mu koormat kergendati ; ChurchofJesusChrist.org). Või ehk on mõni klassiliige nõus jagama mõnda omaenda lugu kellelegi andestamise või andekssaamise kohta. Kuidas õnnistati inimesi neis näidetes andestuse väega? ÕPETUS JA LEPINGUD 64:31 34 Issand palub meilt südant ja teenistusvalmis meelt. Issand ei taha, et me väsi[ksime], kuid see on loomulik, et inimesed, kes püüavad anda endast parimat ehk isegi mõned teie klassist, väsi[vad] head tegemast. Millest selline väsimus tuleb? Millist nõu leiame salmidest Õpetus ja Lepingud 64:31 34, millest võiks meile selliste tunnetega heideldes abi olla? Arutelu rikastamiseks võiksite näidata pilte millestki suurest ja muljet avaldavast, mis valmis pikema aja jooksul väikestest asjadest, nt mosaiik või mõni tellisehitis. Tooge näiteid suurest tööst, mille Issand on meile andnud. Milliseid väikseid asju saaksime praegu teha, et sellele tööle alust rajada? Selleks et aidata klassi liikmetel salmi Õpetus ja Lepingud 64:34 süüvida, võiksite kirjutada tahvlile Süda ja Teenistusvalmis meel. Klassi liikmed võiksid kirjutada nende pealkirjade alla oma arvamuse, mida oma südame ja teenistusvalmis meele Issandale andmine tähendab. Selgituse 50

64 Õpetus ja Lepingud neile sõnadele leiate vanem Donald L. Hallstromi mõtteavaldusest Lisamaterjalides. Mõtteid võib leida ka sarnastest pühakirjasalmidest: Mo 7:33; Et 4:15; ÕL 43:34; Ms 7:18; JSA 1:19. ÕPETUS JA LEPINGUD 65 Jumala maapealne kuningriik valmistab maailma ette Päästja naasmiseks. Õpetuse ja Lepingute 65. osas kirjeldatakse inspireerivalt Issanda Kiriku missiooni viimsel ajal. Selleks et aidata klassi liikmetel märgata oma osa selles missioonis, võiksite paluda neil leida 65. osast vastuseid sarnastele küsimustele. Mida peaks Issanda kuningriik Tema tahtel maa peal saavutama? Millist abi ootab Issand seejuures minult? Võiksite vaadata ka videot Prepare Today for the Second Coming ( Valmistuge teiseks tulemiseks täna ; ChurchofJesusChrist.org) või käsitleda president Dallin H. Oaksi sõnumit Lisamaterjalides. Lisaks võiksid klassi liikmed öelda, kuidas nad vastaksid president Oaksi küsimustele. Lisamaterjalid Teenistusvalmis meel tähendab endast parima andmist, üllaid mõtteid ja Jumala tarkuse otsimist. Selle järgi peaksime pühenduma elu jooksul enim loomult igavikuliste asjade uurimisele. See tähendab, et Jumala sõna kuulmine ja sellele kuuletumine peavad olema teineteisega lahutamatult seotud. (The Heart and a Willing Mind. Ensign, juuni 2011, lk 31 32) Teiseks tulemiseks valmistumine. Mis siis, kui [ Jeesuse Kristuse] tulekupäev oleks homme? Mida me täna teeksime, kui teaksime, et Issandaga homme enneaegse surma või Tema ootamatu tulemise tõttu kokku saame? Mida üles tunnistaksime? Millised tegevused lõpetaksime? Milliseid suhteid klaariksime? Mille eest andestaksime? Millest me tunnistaksime? (Dallin H. Oaks. Preparation for the Second Coming. Ensign, mai 2004, lk 9) Õpetamise täiustamine Ammutage jõudu Päästjalt. Püüdes rohkem Päästja moodi elada ja õpetada, tuleb ikka aegajalt ette läbikukkumisi. Ärge heituge, vaid laske oma eksimustel ja nõrkustel teid Taevase Isa ja Päästja poole pöörata. (Päästja viisil õpetamine, lk 14) Süda ja teenistusvalmis meel. Vanem Donald L. Hallstromi arvates võiks fraas süda ja teenistusvalmis meel tähendada järgmist: Süda sümboliseerib armastust ja pühendumust. Toome meile armsate inimeste nimel ohvreid ja kanname koormaid, mida me ei taluks mingil muul põhjusel. Kui armastust ei oleks, poleks me nii pühendunud. 51

65 Käskude Raamatu originaalkäsikiri JUUNI Õpetus ja Lepingud VÄÄRT KOGU MAA VARA Õpetamiseks valmistumine on midagi enamat kui mõtlemine, mida te õpetajana ütlete ja teete. Seejuures peaksite mõtlema ka sellele, mida õppijad saavad teha üksteise õpetamiseks. Kuidas te kutsute klassi liikmeid jagama neid pühakirjakohti lugedes saadud kogemusi või tekkinud mõtteid? Innustage mõttevahetust keelekasutus muret tegi? Mida õpetatakse meile 67. osas prohvetitest ja ilmutusest? Klassi liikmed võiksid rääkida ka sellest, kuidas nad on aru saanud, et need ilmutused on õiged. Võiksite kirjutada tahvlile Issand õpetas mulle sel nädalal ja paluda klassi liikmetel lõpetada lause millegagi, mida nad õppisid. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 67:1 9 Joseph Smithi kaudu antud ilmutused on õiged ja tulevad Jumalalt. Õpetuse ja Lepingute 67. osa üle vestlemisele aitab kaasa selle osa ajaloolise tausta mõistmine. Klassiliikmed võiksid teha lühikokkuvõtte selle ilmutuseni viinud asjaoludest (vt ÕL 67. osa päis; Saints, 1: ). Kui me oleksime viibinud sellel koosolekul, kus nende ilmutuste avaldamist arutati, millised oleksid olnud meie argumendid selle idee toetuseks? Mida võinuks me öelda inimestele, kellele Joseph Smithi puudulik ÕPETUS JA LEPINGUD 68:1 6 Issanda teenijate inspireeritud sõnad on Issanda sõnad. Selleks et aidata klassi liikmetel arutada salme Õpetus ja Lepingud 68:1 6, võiksite paluda neil lugeda neid väikestes rühmades ja jagada üksteisega tõdesid, mida nad õpivad Issanda teenijate õpetuste kohta. Paluge rühmadel jagada üksteisega, kuidas nad teavad, et 4. salmis õpetatud põhimõtted on õiged. Klassi liikmed võiksid jagada kogemusi, mil nad rääkisid või õpetasid, kui nad olid liigutatud Pühast Vaimust (s 3), ning kuidas Issand oli nendega ja seisis nende kõrval (vt s 6). Kui tahaksite arutada, kuidas need salmid on seotud Issanda teenijate üldkonverentsiõpetustega, leiate abi vanem Jeffrey R. Hollandi mõtteavaldusest Lisamaterjalides. Klassi liikmed võiksid jagada ka hiljutisi konverentsisõnumeid, mis tugevdasid nende usku neis salmides kirjas olevasse õpetusse. 52

66 Õpetus ja Lepingud ÕPETUS JA LEPINGUD 68:25 31 Vanemad on kohustatud oma lapsi õpetama. Kas teie klassis on lapsevanemaid või tulevasi lapsevanemaid? Neile võiks olla kasulik rääkida nõuandest, mida Issand on andnud vanematele 68. osas. Näiteks võiks osa klassis olevaid lapsevanemaid valida salmist mõne põhimõtte ja rääkida, kuidas nad püüavad õpetada neid asju oma lastele (tähtsaid põhimõtteid leiab ka salmist). Või võiksid klassi liikmed rääkida, kuidas on nende vanemad õpetanud neile evangeeliumi põhimõtteid. Miks on kodu parim paik, kus lapsed saavad evangeeliumi õppida? Mida ütleksime lapsevanematele, kes arvavad, et nad ei oska oma lapsi õpetada või peavad seda kohustust liiga raskeks? iseend ilmutuste majapidajaks? Millised muud majapidamist käsitlevad õpetused võiksid käia selles osas meie kohta? Lisamaterjalid Jumal räägib meiega tänapäeval. Vanem Jeffrey R. Holland on rääkinud, kuidas salmis Õpetus ja Lepingud 68:4 õpetatud põhimõte seostub üldkonverentsiga: Ma [palun] teilt, et te eelseisvatel päevadel mõtleksite mitte ainuüksi sõnumitele, mida te kuulnud olete, vaid sellele ainukordsele nähtusele, milleks üldkonverents ise on mida me viimse aja pühadena usume seoses konverentsidega ja mida me kutsume maailma nende kohta kuulama ja tähele panema. Me tunnistame igale rahvale, suguharule, keelele ja inimesele, et Jumal mitte üksnes ei ela, vaid ka räägib, ning see nõuanne, mida te meie ajaks ja meie päeviks olete Püha Vaimu juhatuse all kuulnud, on Issanda tahe, Issanda sõna, Issanda hääl ja Jumala vägi päästeks (ÕL 68:4). (Lipuks rahvastele a kevadine üldkonverents) Jumal on teinud laste õpetamisest nende vanemate kohustuse. ÕPETUS JA LEPINGUD 70:1 4 Me kanname vastutust Issandalt saadud ilmutuste eest. Issand andis teatud vendadele kohustuse viia ilmutused Missouri osariiki ja hoolt kanda, et need saaksid trükitud. Mis mõttes võime me pidada Õpetamise täiustamine Aidake õppijatel üksteise meelt ülendada. Iga inimene teie klassis on evangeeliumi tunnistuse, kaemuste ja nende järgi elamise rikas allikas. Innustage neid omavahel jagama ja üksteise meeli ülendama. (Päästja viisil õpetamine, lk 5) 53

67 Simon Dewey. Karjase südames kallid. 28. JUUNI 4. JUULI Õpetus ja Lepingud ÜHELGI RELVAL, MIS ON SEATUD TEIE VASTU, EI OLE EDU Lugege Õpetuse ja Lepingute osa ja mõelge neile inimestele, keda õpetate. Mida te nende kohta teate? Mida nad vajavad? Innustage mõttevahetust Paluge klassi liikmetel jagada tõdesid, mida nad Õpetuse ja Lepingute osa uurides leidsid. Mida nad on seoses nende tõdedega kogenud? Abi võib saada ka video Everyday Example: When Beliefs Are Questioned ( Näide igapäevaelust: kui teie tõekspidamised seatakse kahtluse alla ; ChurchofJesusChrist.org) vaatamisest. Klassi liikmed võiksid leida, kuidas 71. osa tõed selles videos kajastust leiavad. Lisaks võiksid nad tuua näiteid sellest, kuidas vastas Päästja oma arvustajatele (vt nt Mt 22:15 22; 26:59 64; Jh 10:37 38). Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 71 Me saame juhinduda oma tõekspidamisi kaitstes Pühast Vaimust. Kas oleme kunagi kartnud oma tõekspidamisi jagada või selle pärast muretsenud? Võiksite paluda klassi liikmetel kirjutada tahvlile Õpetuse ja Lepingute 71. osast leitud sõnu või fraase, millest selgub, kuidas Issand palus Josephil ja Sidneyl vastata Ezra Boothi ja teiste kriitikale. Seejärel võiksid klassi liikmed arutada väikestes rühmades nende juhiste võimalikku tähendust meie jaoks tänapäeval. Miks on tähtis toimida vastavalt sellele osale Vaimust, mille Issand meile annab? (s 1) ÕPETUS JA LEPINGUD 72:8 16 Piiskopid on Issanda kuningriigi vaimsete ja ajalike asjade majapidajad. Kuidas saavad Issanda juhised Newel K. Whitneyle, kui ta Kirtlandis piiskopiks kutsuti, aidata neil, keda te õpetate, väärtustada neid teenima kutsutud piiskoppe? Võiksite paluda klassi liikmetel uurida salme Õpetus ja Lepingud 72:8 16 ning leida mõned piiskop Whitney kohustused ja seejärel kõrvutada neid nüüdisaja piiskoppide kohustustega (vt president Gordon B. Hinckley kirjeldust piiskopi kohustuste kohta Lisamaterjalides või teemaga seotud videot The Office of Bishop ( Piiskopiamet ); ChurchofJesusChrist.org). Klassi liikmed võiksid jagada, kuidas on piiskop oma teenimisega neid õnnistanud. Mida saame teha, et oma piiskoppi täielikumalt toetada? 54

68 Õpetus ja Lepingud Lisamaterjalid Piiskopi kohustused. President Gordon B. Hinckley on õpetanud: Piiskopid aitavad liikmetel rahuldada nende ajalikke vajadusi. ÕPETUS JA LEPINGUD 73 Me võime otsida võimalusi, et evangeeliumi jagada. Issand käskis Joseph Smithil ja Sidney Rigdonil jutlustada evangeeliumi kuivõrd on võimalik (ÕL 73:4) ja jätkata samal ajal tööd Piibli tõlkimisega. Klassi liikmed võiksid tuua näiteid, kuidas nad on pidanud võimalikuks või reaalseks oma muude kohustuste kõrval evangeeliumi jagada. Nad võivad leida abistavat nõu vanem Dieter F. Uchtdorfi sõnumist Misjonitöö: jagage, mis on teil südames (2019. a kevadine üldkonverents). ÕPETUS JA LEPINGUD 75:2 16 Jumal tahab, et me näe[me] vaeva oma väega. Issanda juhised osale van e seoses sellega, kuidas jagada evangeeliumi, võiksid inspireerida klassi liikmeid usinamalt evangeeliumi jagama. Võiksite kirjutada tahvlile Näha vaeva oma väega ning paluda klassi liikmetel nimetada sõnu ja fraase, mis neile meenuvad, kui nad mõtlevad kellelegi, kes näeb kõigest väest vaeva, et evangeeliumi jagada. Lisaks võiksid nad arutada, mida tähendab evangeeliumi jagamisel viivitada või jõude olla. Mida salmides Õpetus ja Lepingud 75:2 16 õpetatakse meile selle kohta, kuidas Päästja toetab neid, kes Teda ustavalt teenivad? Tunnen südames sügavat tänu meie piiskoppide vastu. Olen äärmiselt tänulik Kõikvõimsalt saadud ilmutuse eest, mille juhatusel see amet loodi ja toimib. Me ootame, et te oleksite koguduse juhtiv ülempreester, inimeste nõuandja, hädasolijate kaitsja ja aitaja, kurvastajate trööstija, abivajajate toetaja. Ootame, et oleksite oma koguduses õpetatava õpetuse ja selle kvaliteedi ning kõigi vajalike ametite täitumuse valvaja ja kaitsja. Te peate kindlustama, et keegi ei ole näljas, katmata ega peavarjuta. Te peate teadma nende kõigi olukorda, kes on teie juhatuse all. Te peate olema oma rahva trööstija ja juhataja. Teie uks peab jääma avatuks igasugusele appihüüule. Teie selg peab olema tugev, et nende koormaid jagada. Te peate sirutama armastavalt käe ka eksinule. (The Shepherds of the Flock. Ensign, mai 1999, lk 52 53) Õpetamise täiustamine Saage veel enam Kristuse- sarnaseks õpetajaks. Selleks et saada teada, kuidas õpetada üha enam nagu Päästja, võiksite vastata trükises Päästja viisil õpetamine lk 37 kirjas olevatele küsimustele. 55

69 Shaelynn Abel. Pelgupaik JUULI Õpetus ja Lepingud 76 SUUR SAAB OLEMA NENDE TASU JA IGAVENE NENDE HIILGUS Paljude pühakirjades üles tähendatud nägemuste sarnaselt saadi ka 76. osas kirjas olev ilmutus siis, kui Joseph Smith ja Sidney Rigdon mõtisklesi[d pühakirjade] üle (s 19). Ka teie võite saada ilmutust, sh õpetamiseks vajalikku juhatust, kui mõtisklete 76. osa üle. Innustage mõttevahetust Selleks et aidata klassi liikmetel rääkida Õpetuse ja Lepingute 76. osast loetust, võiksite paluda neil ette kujutada, et mõni teist usku sõber küsib, mida me usume surmajärgse elu kohta. Millist 76. osa salmi nad oma sõbraga jagaksid? Lisaks võiksid klassi liikmed jagada osast Taastamisaja hääled: tunnistused nägemusest midagi sellist, mis neile muljet avaldas. Õpetage põhiõpetust tugevdanud nende usku Jeesusesse Kristusesse. Kui nad vajavad abi, võiksite viidata neile selliseid salme nagu 1 5, 20 24, 39 43, 69, Selleks et aidata klassi liikmetel uurida, mille poolest erinevad need, kes pärivad kolm auhiilguse kuningriiki, kirjutage tahvlile selestiline, salmid 50 70, 92 96; terrestriline, salmid 71 79, 97; ja telestiline, salmid 81 90, , Klassi liikmed võiksid valida kolme salmirühma seast ühe ja leida fraasid, millega kirjeldatakse suhet Jeesuse Kristuse ja nende inimeste vahel, kes vastava kuningriigi pärivad. Mis selgub neist fraasidest Jeesuse Kristuse jüngriks olemise kohta? Kuidas saame tugevdada oma suhet Tema ja Isaga? Kuidas on nad meiega ühenduses? Mida tähendab olla vaprad tunnistuses Jeesusest? (s 79) ÕPETUS JA LEPINGUD 76 Pääste tuleb Jumala Poja Jeesuse Kristuse kaudu. Mõeldes 76. osale, mõtlevad paljud inimesed päästmisplaanile ja kolmele auhiilguse kuningriigile. Kuidas saaksite aidata klassi liikmetel mõista, et põhiosa selles ilmutuses kuulub Päästjale Jeesusele Kristusele? Võiksite paluda klassi liikmetel jagada 76. osast leitud salmi, mis on Joseph Smith nägi sarnases toas nägemust auhiilguse astmete kohta. 56

70 Õpetus ja Lepingud 76 ÕPETUS JA LEPINGUD 76:5 10, Jumala saladusi saab mõista ainult Püha Vaimu väe kaudu. Teie klassi liikmetel oleks huvitav teada, et kõigil Kiriku liikmetel polnud kerge 76. osas kajastatud ilmutusega nõustuda. Näiteks ütles Brigham Young: Minu käsitus oli selline, et kui see nägemus esmalt minuni jõudis, oli see täielikus vastuolus ja vastupidine minu varasemate teadmistega. Ütlesin: Oota veidi. Ma ei lükanud seda tagasi, kuid ma ei suutnud seda mõista. Ta selgitas, et pidi mõtlema ja palvetama, lugema ja mõtlema, kuni see mulle endale selgeks sai ja ma seda ise mõistsin (The Vision. Revelations in Context, lk 150). Mida me õpime tema kogemusest, millest saaks meile abi olla, kui Jumal ilmutab midagi sellist, mis ei ühti meie arusaamisega? Mida õpetatakse meile salmides Õpetus ja Lepingud 76:5 10 ja selle kohta, kuidas saada teada Jumala tahte saladus[i]? (s 10) ÕPETUS JA LEPINGUD 76:50 70, Jumal tahab, et kõik Tema lapsed tunneksid koos Temaga rõõmu selestilisest auhiilgusest. Osa jaoks võib olla heidutav või halvav mõelda kõigele, mida meilt selestilise kuningriigi väärilisuse nimel nõutakse. Mõtisklege, kuidas aidata klassi liikmetel olla lootusrikkad vahemehe Jeesuse kaudu (s 69). Näiteks võiksite paluda neil lugeda salme ja Paluge neil rääkida, kuidas nad vastaksid kellelegi, kes ütleb: Tänases maailmas on nii raske evangeeliumi järgi elada. Ma pole kindel, et see on seda väärt. Või et ma pole lihtsalt piisavalt hea selestilise kuningriigi jaoks. Mida saaksime öelda sellele inimesele innustuseks või julgustuseks? Õpetamise täiustamine Keskenduge Päästjale ja Tema õpetusele. Küsige endalt pidevalt nii: Kuidas aitab see, mida ma õpetan, suurendada minu klassi liikmete usku Kristusesse, parandada meelt, sõlmida ja pidada lepinguid ja võtta vastu Püha Vaimu? (Päästja viisil õpetamine, lk 20) 57

71 Yongsung Kim. Koduteel JUULI Õpetus ja Lepingud MINA JUHIN TEID EDASI Pidage meeles, et selles ülevaates toodud tegevused on üksnes soovituslikud. Kui uurite palvemeelselt Õpetuse ja Lepingute osa, saab Vaim anda teile juhatust, nii et te teate, kuidas oleks kõige parem oma klassi liikmeid õpetada. Innustage mõttevahetust küsimusi Joseph esitas? Võib- olla tahavad klassi liikmed jagada kogemusi, mil evangeeliumiga seotud küsimused aitasid neil pühakirjadest paremini aru saada. Osa teie klassi liikmeid oleksid varmamad oma mõtteid jagama, kui te seda neilt juba varem palute. Võiksite võtta nendega ühendust mõni päev enne tundi ja paluda neil olla valmis jagama midagi, mis neile Õpetuse ja Lepingute osas muljet avaldas. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 77 Jumal ilmutab oma saladusi neile, kes püüavad neid teada saada. Klassi liikmed võiksid jagada mõtteid Ilmutuse raamatu sümbolite kohta, mis neil sel nädalal 77. osa uurides tekkisid. Joseph Smithile antud vastustest rääkimine võib ajendada klassi liikmeid vestlema sellest, kuidas püüda pühakirju uurides neist aru saada. Mida õppida sellest, milliseid ÕPETUS JA LEPINGUD 78:17 19 Issand juhib meid edasi. Selleks et hakata arutama salme Õpetus ja Lepingud 78:17 19, võiksite näidata mõne klassiliikme lapsepõlvepilte (paluge neilt juba varem, et nad need pildid tundi kaasa võtaksid). Laske klassil arvata, kes on piltidel. Pildid kaasa võtnud klassi liikmed võiksid rääkida, kuidas nad on muutunud sellest ajast peale, kui need pildid tehti. Seejärel võiks klass lugeda salme Õpetus ja Lepingud 78:17 19 ning mõtiskleda sarnaste küsimuste üle. Kuidas me oleme Issanda silmis väetid lapsukesed? Kuidas peaksime sarnanema Tema tahte järgi lastega (vt Mo 3:19) ja kuidas Ta tahab, et me kasvaksime? Millist nõu Ta meile neis salmides annab, et meil kasvada aidata? Selleks et aidata oma klassi liikmetel paremini mõista, kuidas Issand võiks juh[tida meid] edasi (s 18), võiksite jagada Lisamaterjalides kirjas olevat mõtteavaldust. 58

72 Õpetus ja Lepingud ÕPETUS JA LEPINGUD Issanda teenimise kutse on kohast olulisem. Võib- olla on teie klassis inimesi, kes olid algul pettunud koguduses saadud kutses või kohas, kuhu neid misjonärina teenima määrati. Võib- olla soovivad mõned neist oma kogemusi jagada. Kuidas saab Issanda nõuanne salmis Õpetus ja Lepingud 80:3 meid sellises olukorras aidata? Mida võiks tähendada fraas pole oluline? Või fraas te ei saa minna vääriti? Mis võiks olla Issanda jaoks meie kutsete puhul kõige tähtsam? Abi võib leida ka vanem David A. Bednari mõtteavaldusest seoses 80. osaga kõnes Kutsutud tööle (2017. a kevadine üldkonverents). 79. ja 80. osa ilmutused olid algselt mõeldud inimestele, keda oli kutsutud evangeeliumi jutlustama, kuid need sisaldavad põhimõtteid, mis võivad käia Issandat teenides meie kõigi kohta. Selleks et aidata klassi liikmetel need põhimõtted üles leida, võiksite paluda neil ette kujutada, et nende sõber liitus hiljuti Kirikuga ja sai just oma esimese kutse. Paluge klassi liikmetel kirjutada oma sõbrale nõuandeid sisaldav toetuskiri ning innustage neid tsiteerima seejuures 79. ja 80. osa. Seejärel võiks osa klassi liikmeid kirjapandut jagada. Lisamaterjalid Issand juhatab meid Püha Vaimu kaudu. President Henry B. Eyring on rääkinud ühest kogemusest, mil ta palus tõsise otsuse langetamiseks juhatust ja õppis laskma Issandal end juhatada: Ma palvetasin, kuid tundsin, et tundide kaupa polnud vastust. Vahetult enne koidikut valdas mind üks tunne. Ma tundsin end lapsena rohkem kui kunagi lapseeast peale. Mu süda ja meel näisid väga vaikseks jäävat. Selles sisemises vaikuses valitses rahu. Mõningase üllatusena avastasin ma end palvetamas: Taevane Isa, pole tähtis, mida mina tahan. Ma ei hooli enam oma tahtest. Ma tahan vaid, et Sinu tahe sündigu. See on kõik, mida ma tahan. Palun ütle mulle, mida teha. Tol hetkel tundsin ma oma sees sellist vaikust nagu ei iial varem. Sõnum tuli ja ma teadsin kindlalt, kellelt see pärines. Oli selge, mida ma pidin tegema. Mulle ei lubatud midagi tulemuse kohta. Oli vaid kinnitus sellest, et ma olin laps, kellele öeldi, milline rada viib selle juurde, mida Tema minu jaoks tahtis. (Nagu laps a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine Alustage pühakirjadest. Enne, kui otsite abi lisamaterjalidest, uurige hoolega pühakirju ja mõtisklege nende üle. Sellega palute Vaimul aidata teil tugineda õpetades sellele, mida olete õppinud (vt Päästja viisil õpetamine, lk 12). Issandal on hea meel, kui me teenime Teda ja teisi. 59

73 Heinrich Hoffman. Kristus ja rikas noor ülem JUULI Õpetus ja Lepingud KUS PALJU ON ANTUD, NÕUTAKSE PALJU Pidage meeles, et kui teie klassi liikmed kodus pühakirju uurivad, saavad nad vaimseid kogemusi. Mõtisklege palvemeelselt, kuidas innustada klassi liikmeid neid kogemusi jagama, et üksteise meelt ülendada. Innustage mõttevahetust Paluge klassi liikmetel valida igast järgmisest osast üks fraas, mis sobiks hästi selle osa pealkirjaks: Õpetus ja Lepingud 81, 82 ja 83. Miks nad just need pealkirjad valisid? Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 81:5; 82:18 19 Igaüks meist peaks taotlema seda, mis on [meie] ligimese huvides. Käsiraamatu Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ülevaates soovitatakse küsimusi salmi Õpetus ja Lepingud 81:5 üle mõtisklemiseks. Neid küsimusi võiks olla hea ka klassis arutada. Lisaks võiksite jagada mõnda oma kogemust, kui tundsite end mõneti nõrgana ning keegi teenis teid ja see ülendas teie meelt või andis teile jõudu. Võib- olla on ka klassi liikmetel jagada sarnaseid kogemusi. Võiksite vaadata ka videot Works of God ( Jumala teod ; ChurchofJesusChrist.org), et inspireerida klassi liikmeid üksteist teenima. Lisaks võiksite jagada juhataja M. Russell Ballardi mõtteavaldust Lisamaterjalides. Võiksite paluda klassi liikmetel uurida salme Õpetus ja Lepingud 82:18 19 ning leida põhimõtteid, mis aitavad neil mõista teiste teenimise eesmärke ja õnnistusi. Seejärel paluge neil õpitut jagada. Lisaks võiksite näidata videot Teachings of Thomas S. Monson: Rescuing Those in Need ( Thomas S. Monsoni õpetused: abivajajate päästmine ; ChurchofJesusChrist.org). Kuidas näitasid piiskop Monsoni koguduse liikmed oma eeskujuga, mida 18. ja 19. salmis õpetatakse? ÕPETUS JA LEPINGUD 82:8 10 Mina, Issand, olen seotud, kui te teete, mida ma ütlen. Selleks et aidata klassi liikmetel mõista meie kuuletumisvalmiduse ja Jumala lubatud õnnistuste omavahelist seost, võiksite lugeda üheskoos või väikestes rühmades salme Õpetus ja Lepingud 1:37 38; 82:10 ja 130: Mida õpetatakse neis pühakirjasalmides Päästja kohta? Klassi liikmed võiksid mainida nende salmide põhjal sõnu, millega kirjeldada Tema iseloomu. Lugenud 10. salmi, võiksid klassi liikmed rääkida sellest, mida Issand on meile lubanud ja kuidas Ta on oma lubadusi pidanud. Õde Virginia H. 60

74 Õpetus ja Lepingud Pearce i jutustatud lugu Lisamaterjalides võiks samuti aidata klassi liikmetel mõista, et Issand õnnistab meid omaenda tarkuse järgi, mis ei pruugi olla alati see, kuidas meie tahame või ootame. Mis selgub salmidest Õpetus ja Lepingud 82:8 10 põhjuse kohta, miks annab Taevane Isa meile käske? Klassi liikmed võiksid leida neist salmidest mõtteid, millest on abi mõnele sõbrale või lapsele, kelle arvates on käsud piiravad (vt ka videot Blessed and Happy Are Those Who Keep the Commandments of God ( Õndsad ja õnnelikud on need, kes peavad Jumala käske ); ChurchofJesusChrist.org). Või nad võiksid jagada kogemusi, mis on õpetanud neid nägema käske õnnistustena. Lisamaterjalid Puhas usk Juhataja M. Russell Ballard on õpetanud: Jüngriks olemisega seoses on meil palju nõudeid, muresid ja ülesandeid. Siiski peavad mõned tegevused olema alati meie Kiriku liikmeks olemise keskmeks. Mispärast, käsib Issand, ole ustav; püsi ametis, mille ma sinule määranud olen; abista nõrku, tõsta käsi, mis on rippu vajunud, ja tugevda nõrkenud põlvi (ÕL 81:5; kaldkiri lisatud). See on tegutsev Kirik! See on puhas usk! See on evangeelium oma tõelises olemuses, kui me aitame hädast välja, tõstame ja tugevdame neid, kel on vaimsed ja ajalikud vajadused! Selle tegemine nõuab meilt, et neid külastaksime ja aitaksime (vt Jk 1:27), et nende tunnistused usust Taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse ning Tema lepitusse oleksid kinnitatud nende südamesse. (Hinnalised annid Jumalalt a kevadine üldkonverents) Issand õnnistab meid Talle omasel imelisel viisil. Noorte Naiste üldjuhatuse endine liige õde Virginia H. Pearce on jutustanud loo naisest, kes tundis muret oma üleannetute laste pärast. Ta seadis endale ihaldusväärse eesmärgi käia rohkem templis ja oli kindel, et Issand austab seda märkimisväärset ohverdust ja muudab tema laste südant. Naine kandis ette: Käinud kümme aastat sagedamini templis ja palvetanud järjepidevalt, pean ma kahjuks ütlema, et mu laste valikud pole muutunud. Aga mina olen. Olen hoopis teine inimene. Olen loobunud oma ajapiirangutest ja olen võimeline Issanda järele ootama. Minu ootused on muutunud. Selle asemel et oodata laste muutumist, ootan ma seda sagedast õrna halastust ja olen selle eest äärmiselt tänulik. Issand tegutseb imepäraselt ja ma olen tõeliselt täis rahu, mis on ülem kõigest mõistusest. (Prayer: A Small and Simple Thing. At the Pulpit, 2017, lk ) Õpetamise täiustamine Kutsuge noori õppetunnis kaasa lööma. Andke noortele võimalusi üksteist õpetada. Üksteise tunnistuste või kogemuste kuulmisel võib olla suur mõju. Vajadusel aidake noortel õpetamiseks valmistuda ja näidake neile, mida tähendab õpetada Päästja viisil (vt Päästja viisil õpetamine, lk 27 28). 61

75 Liz Lemon Swindle. Taastamine. 26. JUULI 1. AUGUST Õpetus ja Lepingud 84 JUMALIKKUSE VÄGI Mida te teete, et kutsuda klassi liikmeid jagama, mida nad on Õpetuse ja Lepingute 84. osa uurides õppinud? Innustage mõttevahetust Paluge klassi liikmetel jagada mõne teise klassiliikmega mõnda 84. osast leitud tõde, mis andis neile inspiratsiooni või aitas neil paremini mõista Jumala preesterlust. Seejärel paluge osal neist jagada neid tõdesid klassiga. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 84:1 5, 17 28, Jumala preesterluse vägi ja õnnistused on kõigile kättesaadavad. Issand alustab seda ilmutust preesterlusest (ÕL 84. osa päis), õpetades, et Siionisse ehitatakse tempel (vt s 1 5). Kuidas saaksite aidata klassi liikmetel mõista preesterluse ja templitalituste pühade eesmärkide omavahelist seost? Alustuseks võiksite kirjutada tahvlile mõne sarnase küsimuse: Mis on preesterluse eesmärgid? ning paluda seejärel klassi liikmetel salmidest Õpetus ja Lepingud 84:17 28 ja vastuseid leida. Kuidas templid ja templitalitused neid eesmärke täita aitavad? Selleks et aidata klassi liikmetel mõista, milline vägi saab preesterlusel nende elus olla, võiksite paluda neil lugeda salme Õpetus ja Lepingud 84:17 28 ning mõtiskleda, kuidas nende elu ilma Jumala preesterluseta erineks. Innustage neid jagama, miks nad on preesterluse eest tänulikud, ning rääkima preesterluse väega seotud kogemustest oma peres, kutsete täitmisel või isiklikus elus. Kuidas preesterluse väele ligi pääseda? Preesterluse vandel ja lepingul (vt ÕL 84:31 42) on eriline rakendus nende jaoks, kes on pühitsetud mõnda preesterluse ametisse. Kuid paljud lubatud õnnistused on kättesaadavad kõigile. Selleks et aidata klassi liikmetel mõista, kuidas need lubadused käivad nende kohta, võiksite paluda neil lugeda salme ning rääkida, kuidas me saame preesterlust, Issanda teenijaid ja Issandat vastu võtta (vt s 35). Lisaks võiksid nad lugeda Lisamaterjalides kirjas olevaid mõtteavaldusi, et saada teada, mida peame tegema, et preesterluse õnnistusi saada. Võiksite aidata klassi liikmetel mõelda, mida kõik, mis on Isal (s 38) võiks hõlmata (nt Tema omadused ja elu, mis sarnaneb Tema omaga). Mis meile veel nende salmide ja mõtteavalduste juures muljet avaldab? 62

76 Õpetus ja Lepingud 84 Lisamaterjalid Kõik võivad saada kõik, mis on Isal. Preesterluse talitused õnnistavad kõiki Jumala lapsi. ÕPETUS JA LEPINGUD 84:61 88 Issand toetab neid, kes Teda teenivad. Kuigi need salmid on suunatud neile, kes lähe[vad] ja jutlusta[vad] seda kuningriigi evangeeliumi (s 80), on paljud neis sisalduvad põhimõtted kohaldatavad kõigile Jumala teenijatele. Võiksite anda igale klassi liikmele lugeda osa salmidest Õpetus ja Lepingud 84:61 88 ning paluda neil jagada mõne teise klassiliikmega, mida sellist nad õppisid, mis võiks käia kõigi Issanda teenijate kohta. Klassi liikmed võiksid valida välja mõne lemmiksalmi või salmirühma, mida pähe õppida või panna kuskile, kus nad seda iga päev näevad. Millised lubadused neis enim elevust tekitavad? Mida jagaksime neist salmidest, et inspireerida praeguseid põhimisjonäre või neid, kes teenima valmistuvad? Juhataja M. Russell Ballard on õpetanud: Kõik, kes on sõlminud Issandaga pühasid lepinguid ja kes neid lepinguid austavad, on väärt saama isiklikku ilmutust ja inglite teenimise õnnistusi, suhtlema Jumalaga, vastu võtma evangeeliumi täiust ning saama lõpuks koos Jeesuse Kristusega kõige selle kaaspärijateks, mis on Isal. (Men and Women and Priesthood Power. Ensign, sept 2014, lk 32) Soolajärve vaia esimene Abiühingu juhatus kirjutas aastal 1878: Oleme tõeliselt tänulikud, et meid, Taevase Isa ümmardajaid, on kutsutud Tema õnnistuse kaudu olema meie vendade töökaaslased, et püstitada maa peal Jumala kuningriik, et aidata ehitada templeid, kus me võime saada õnnistusi ajaks ja igavikuks. Kõigis Issanda kojas saadavates, nii elavate kui ka surnute talitustes, seisab naine mehe kõrval, näidates, et naine pole meheta ega mees naiseta Issandas. (Mary Isabella Horne, Elmina S. Taylor ja Serepta M. Heywood. To the Presidents and Members of the Relief Society of Salt Lake Stake of Zion, Greeting! Woman s Exponent, 15. jaan 1878, lk 123) Õpetamise täiustamine Koondage õpetamisel tähelepanu põhiõpetusele. Veenduge, et teie klassiarutelud keskenduvad pühakirja põhiõpetusele. Te saate seda teha, kui palute klassi liikmetel lugeda pühakirju ning jagada seejärel leitud tõdesid ja ka oma kogemusi nende tõdede järgi elamisel. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk ) 63

77 2. 8. AUGUST Õpetus ja Lepingud SEISKE PÜHADES PAIKADES Ärge tundke survet Pühapäevakoolis läbi võtta igat Õpetuse ja Lepingute salmi, isegi mitte igat osa. Laske Vaimul end juhatada ja arvestage sellega, mida klassi liikmed oma elus oluliseks peavad. Innustage mõttevahetust Klassi liikmed võiksid heita pilgu Õpetuse ja Lepingute osale, et leida sealt mõni sõna või fraas, mis näib neile oluline (võib- olla mõni selline, mille nad on oma pühakirjades ära märkinud). Paluge neil kirjutada need sõnad või fraasid tahvlile ja valige mõned, mida arutada. Kas teile meenub mõni esemeline õppetund või selgitav näide, mis kirjeldaks Vaimu vaikset, tasast sosinat? Võib- olla võiksite lasta vaikselt mängida mõnel pühal muusikapalal, kui klassi liikmed ruumi sisenevad. Klassi liikmed võiksid rääkida, milliseid tundeid see muusika neis tekitas ja kui palju raskem oleks seda muusikat kuulda, kui mingi müra sellele vahele segaks. See võib ajendada arutlema meie elus olevate segajate üle, mis meil seda vaikset, tasast häält kuulda ei lase. Klassi liikmed võiksid rääkida, mida nad teevad, et nende tundlikkus Vaimu suhtes kasvaks. Nõu leiab ka Lisamaterjalidest. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 85:6 Vaimul on vaikne, tasane hääl. Salmis Õpetus ja Lepingud 85:6 väljendas prohvet Joseph Smith ilmekalt, kuidas Vaim oli temaga rääkinud. Mis selgub tema kirjeldusest Püha Vaimu kohta? Võiksite paluda klassi liikmetel meenutada aega, mil Vaim nendega rääkis. Kuidas nad seda kogemust kirjeldaksid? Muid kirjeldusi leiab sellistest pühakirjalõikudest: Lk 24:32; Mo 5:2; Al 32:28; Hl 5:30; ÕL 6:22 23; 11: ÕPETUS JA LEPINGUD 86:1 7 Õigemeelsed kogutakse kokku viimsetel päevadel. Järgmine tegevus võiks aidata klassi liikmetel mõista nisu ja umbrohu tähendamissõna võrdkujulisust. Võiksite kirjutada tähendamissõnas kirjas olevad võrdkujulised fraasid (nt seemne külvajad, umbrohi lämmatab nisu, kõrred võrsuvad ja nisu kogumi[ne] (s 2 4, 7)) ning nende võimalikud tõlgendused (nt apostlid, usust taganemine, taastamine ja misjonitöö ) eraldi paberiribadele ja kinnitada need tahvlile. Seejärel võiksid klassi liikmed leida üheskoos salmidest Õpetus ja Lepingud 86:1 7 õpitu põhjal neile võrdkujudele õiged tähendused (lisaks võiksid 64

78 Õpetus ja Lepingud nad lugeda salme Mt 13:37 43). Miks on see tähendusrikas, et Issand adresseerib selle ilmutuse oma teenijatele? (Vt s 1.) Milliseid sõnumeid leiame selle kohta, kuidas Issandat teenida? (Vt ka s 11.) in Holy Places ( Pühades paikades seismine ; ChurchofJesusChrist.org). Kui nad oma mõtteid jagavad, siis innustage neid rääkima ka sellest, miks on need paigad neile pühad. Kuidas need pühad paigad aitavad meil leida rahu viimse aja ohtude keskel? ÕPETUS JA LEPINGUD 87:2, 6, 8 Pühades paikades leiab rahu. Lisamaterjalid Leidke iga päev vaikseid ja rahulikke hetki. Tempel on pühapaik, kus tunneme Jumala armastust. Selleks et aidata klassi liikmetel mõista, miks on vaja seis[ta] pühades paikades, võiksite paluda neil nimetata alustuseks raskusi, millega me viimsel ajal silmitsi seisame. Näiteid leiab salmidest Õpetus ja Lepingud 87:2 ja 6. Seejärel võiksite arutada, kuidas Issanda kutse 8. salmis saab nende raskuste puhul aidata. Seejuures võivad olla abiks sarnased küsimused: Miks on sõna seiske selles salmis tähendusrikas? Mis teeb mingist paigast pühapaiga? Mis võiks kedagi pühast paigast kõigutada? Kuidas veenduda, et meid ei kõigutata? Võib- olla tahavad klassi liikmed tuua üksteisele näiteid pühadest paikadest ja rääkida, mis teeb need pühaks (võiksite märkida, et püha paik võib olla midagi enamat kui vaid mingi füüsiline asukoht). Lisamõtteid leiab videost Standing Endine nõuandja Algühingu üldjuhatuses, õde Vicki F. Matsumori, on andnud järgmist nõu: Kuna Vaimu kirjeldatakse tihti kui vaikset tasast häält, siis on oluline, et meie elus oleks ka vaikusehetki. Issand on öelnud: Ole vaikselt ja tea, et mina olen Jumal. (Ps 46:10) Kui me lubame endale iga päev vaikseid ja rahulikke hetki, mil meid ei ründa televisioon, arvuti, videomängud ega muud elektroonikaseadmed, anname sellele vaiksele tasasele häälele võimaluse end ilmutada ja sosistada armsat juhatust, kinnitust ja lohutust. (Aidates teistel tunda ära Vaimu sosistusi sügisene üldkonverents) Õpetamise täiustamine Valmistuge inimesi silmas pidades. Kui te valmistute, laske oma teadmistel nendest, keda te õpetate, oma plaane juhtida. Kristlikud õpetajad ei ole pühendunud teatud stiilile või meetodile; nad on pühendunud, et aidata inimestel suurendada usku Jeesusesse Kristusesse. (Päästja viisil õpetamine, lk 7) 65

79 AUGUST Õpetus ja Lepingud 88 RA JAGE JUMALA KODA Teie kui evangeeliumiõpetaja kohustus on aidata oma klassil õpetada üksteisele kuningriigi õpetust ja tarkuse sõnu (ÕL 88:77, 118). Lisaks sellele, mille õpetamiseks tunnete Õpetuse ja Lepingute 88. osas inspiratsiooni, julgustage klassi liikmeid õpetama üksteisele, mida nemad on õppinud. Innustage mõttevahetust Ka mõni pilt võib ajendada mõnikord mõtteid vahetama. Võiksite näidata pilti õlipuuoksast (või joonistada see tahvlile) ning paluda klassi liikmetel jagada Õpetuse ja Lepingute 88. osast salme, mis aitavad neil mõista, miks võis Joseph Smith öelda, et see ilmutus on õlipuu leht, Issanda rahusõnum meile (osa päis). Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 88:6 50 Valgus ja seadus tulevad Jeesuselt Kristuselt. Selleks et aidata oma klassil mõista salme Õpetus ja Lepingud 88:6 50, võiksite kirjutada tahvlile sõnad valgus ja seadus ning jagada klassi kahte rühma. Üks rühm võiks üle vaadata salmid Õpetus ja Lepingud 88:6 13 ja ning leida, mida valgusega seotud viited õpetavad neile Jeesuse Kristuse kohta. Teine rühm võiks uurida salme ja ning leida, mis selgub Tema seaduse järgimise kohta. Mida õpetavad 88. osas kirjutatud tõed valgusest ja seadusest meile Päästja kohta? Kuidas need inspireerivad meid saama rohkem Tema-sarnaseks? ÕPETUS JA LEPINGUD 88:62 76, Me võime saada puhtaks Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Issanda käsk end pühitseda esineb 88. osas kaks korda (s 68, 74). Kui tunnete inspiratsiooni arutleda selle tähenduse üle, uurige alustuseks üheskoos sõna pühitsema definitsioone või vaadake üle mõned Pühakirjajuhis (scriptures.churchofjesuschrist.org) märksõna Pühitsemine all kirjas olevad lõigud. Lisaks võiksite paluda klassi liikmetel lugeda salme Õpetus ja Lepingud 88:62 76 ja ning arutada paarilisega sarnaseid küsimusi: kuidas me saame pühitsetuks? Milliseid Issanda lubadusi me neist salmidest leiame? Miks Issand tahab, et me oleksime puhtad? Nad võivad leida vastuseid neile küsimustele ka president Dallin H. Oaksi sõnumist Meeleparanduse abil puhtaks saanud (2019. a kevadine üldkonverents; vt ka Lisamaterjalid ). 66

80 Õpetus ja Lepingud 88 ÕPETUS JA LEPINGUD 88:77 78, Issand tahab, et otsiksime teadmisi õppimise ja usu kaudu. Issanda nõuanne selleks, et aidata rajada Kirtlandis prohvetite kooli (s 137), võiks toetada ka teie klassi püüdlust õpetada üksteisele kuningriigi õpetust (s 77). Võiksite uurida salme ja ning arutada, kuidas teha oma klassist õppimise koda (s 119). Klassi liikmed võiksid panna nende salmide põhjal kirja mõned klassi reeglid või põhimõtted, millest tunnis õppimisel juhinduda. Lisaks võiksite paluda klassi liikmetel rääkida, kuidas nad püüavad neid põhimõtteid rakendada, kui nad otsi[vad] teadmisi (s 118). Meie kodu saab olla koht, kus omandada vaimseid teadmisi. ÕPETUS JA LEPINGUD 88:119 Tempel on Jumala koda. Võimalusel kinnitage tahvlile lähima templi pilt ja paluge klassil kirjutada selle kõrvale sõnu, millega kirjeldatakse 119. salmis Issanda koda. Paluge neil jagada kogemusi, millest nähtub, kuidas tempel kõikidele neile kirjeldustele vastab. Lisaks võiksite arutada, kuidas sellest salmist oma elus juhinduda. Lisamaterjalid Meeleparanduse kaudu puhtaks saanud. President Dallin H. Oaks on õpetanud: Meeleparandus algab meie Päästjaga ja see on rõõm, mitte koorem. Selleks, et meeleparanduse kaudu puhtaks saada, peame oma patud hülgama ning Issandale üles tunnistama, ja kui on nõutud, siis ka Tema surelikule kohtumõistjale (vt ÕL 58:43). Alma on õpetanud, et me peame samuti tegema õigemeelsuse tegusid (vt Al 5:35). Kõik see on osa pühakirjades sageli esinevast kutsest tulla Kristuse juurde. Meil on vaja igal hingamispäeval sakramenti võtta. Selle talitusega sõlmime lepinguid ja saame õnnistusi, mis aitavad meil üle saada kõigist tegudest ja soovidest, mis takistavad meil jõuda täiuslikkuseni, mida meie Päästja meid saavutama kutsub (vt Mt 5:48; 3Ne 12:48). Kui keelame endale kõike jumalatut ja armastame Jumalat kõigest oma väest, meelest ja jõust, siis võime saada Kristuses täiuslikuks ja Tema vere valamise kaudu pühitsetud, et saaksime pühaks, ilma plekita (vt Mn 10:32 33). Milline lubadus! Milline ime! Milline õnnistus! (Meeleparanduse abil puhtaks saanud a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine Leidke materjale, mis põhimõtteid kinnitavad. Lisaks selles ülevaates soovitatule võiksite otsida Õpetuse ja Lepingute 88. osa põhimõtete õpetamiseks Kiriku videoid, muusikapalasid või kunstiteoseid. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk ) 67

81 AUGUST Õpetus ja Lepingud LUBADUST SISALDAV PÕHIMÕTE Mõtisklege õpetamiseks valmistudes teile silma jäänud põhimõtete üle, kui te sel nädalal osa uurisite. Innustage mõttevahetust Siin on mõned küsimused, mida saate esitada, et innustada klassi liikmeid jagama midagi seoses nende isikliku pühakirjauurimisega. Mida te lugesite sel nädalal, mis tugevdas teie usku Jeesusesse Kristusesse? Joseph Smithi prohvetikutsesse? Mida te lugesite, mis aitas teil mõista paremini plaani, mille Taevane Isa on teinud oma laste jaoks? Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 89 Tarkuse Sõna on lubadust sisaldav põhimõte. Paljude inimeste jaoks võib Tarkuse Sõna olla pelk loetelu käskudest ja keeldudest. Selleks et aidata klassi liikmetel mõtiskleda põhimõtete üle, millest selles juhises lähtutakse, paluge neil uurida Õpetuse ja Lepingute 89. osa, mõeldes samal ajal sarnastele küsimustele: miks Issand andis meile Tarkuse Sõna? Mida see ilmutus õpetab meile Taevase Isa ja plaani kohta, mis Tal meiega on? Abi võib leida ka Lisamaterjalides kirjas olevast mõtteavaldusest. Kui see on teie arvates klassi liikmetele kasulik, võiksite paluda neil kirjutada tahvlile kõik kasulikud ja kahjulikud kombed, mille Issand on salmides Õpetus ja Lepingud 89:5 17 välja toonud. Seejärel võiksid nad üle vaadata Füüsilise ja emotsionaalse tervise peatüki trükises Sulle, noor (lk 25 27) ja täiendada oma nimekirja muu teabega, mida nad sealt leiavad. Kuidas on salmi lubadused meie elus täitunud? Veel üks võimalus, kuidas aidata klassi liikmetel arutada Tarkuse Sõna põhimõtteid, on järgmine. Võiksite jagada klassi kolme rühma ning paluda igal rühmal lugeda 89. osa ja leida vastuse ühele järgmistest küsimustest. Millised põhimõtted mõjuvad julgustavalt kellelegi, kellel on raskusi Tarkuse Sõnale kuuletumisega? Millistest põhimõtetest on abi, et mitte olla hukkamõistev nende suhtes, kellel on raskusi sellele kuuletumisega? Millised põhimõtted pakuvad meile tröösti, kui elame Tarkuse Sõna järgi, kuid meil on sellele vaatamata ikkagi tervisehäireid? Võiksite jagada selle tegevuse osana president Dieter F. Uchtdorfile osaks saanud kogemust ajal, mil ta osales hävituslennuki piloodi koolitusel. (Vt Jääge kannatlikuks! a kevadine üldkonverents) Innustage klassi liikmeid mõtlema millelegi, mille tegemiseks nad tundsid arutelu käigus mõjutust, ja andke neile aega oma mõtted kirja panna. 68

82 Õpetus ja Lepingud Lisamaterjalid Tarkuse Sõna. Juhataja Boyd K. Packer on õpetanud: Jumal ilmutas Tarkuse Sõna, et oma lapsi aidata. ÕPETUS JA LEPINGUD 90:1 17 Esimene Presidentkond hoiab kuningriigi võtmeid. Selleks, et õppida Esimese Presidentkonna kohta, soovitatakse liikmetel uurida käsiraamatu Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ülevaates salme Õpetus ja Lepingud 90:1 17. Võiksite paluda klassi liikmetel jagada, mida nad kodus selle käigus õppisid, või võiksite uurida neid salme koos klassiga. Lisaks võivad klassi liikmed leida nende salmide õpetustega seotud fraase kirikulaulust Tule prohveti häält kuulama (Kiriku lauluraamat, nr 15) või mõnest muust prohvetitest kõnelevast laulust. Kuidas on Esimene Presidentkond oma teenimisega aidanud teil tunda Taevast Isa ja Jeesust Kristust? Tarkuse Sõna ant[i] lubadust sisaldava põhimõttena (ÕL 89:3). Põhimõte on selles ilmutuses väga tähtis sõna. Põhimõte on püsitõde, - seadus või - reegel, millest saad otsuste tegemisel juhinduda. Üldjuhul põhimõtteid üksikasjalikult ei esitata. See annab teile vabad käed leida oma tee, ankurdades end püsitõe ehk põhimõttega. Liikmed kirjutavad ja küsivad, kas see või teine asi on Tarkuse Sõnaga keelatud. See, et tee, kohv, alkohol ja tubakas on keelatud, on üldteada. Üksikasjalikum selgitus puudub. Selle asemel õpetame me põhimõtet koos lubatud õnnistustega. On olemas palju harjumuseks kujunevaid, sõltuvust tekitavaid asju, mida saab juua, närida, sisse hingata või süstida, mis kahjustavad nii keha kui ka vaimu, kuid mida selles ilmutuses ei mainita. Austage Tarkuse Sõna põhimõtet ja te saate lubatud õnnistused. (The Word of Wisdom: The Principle and the Promises. Ensign, mai 1996, lk 17 18) ÕPETUS JA LEPINGUD 91 Vaim avaldab tõe. Nüüdisaja maailmas jõuavad meieni sõnumid, milles on palju asju, mis on tõde, ja palju asju, mis ei ole õiged (s 1 2). Paluge klassi liikmetel leida 91. osast apokriivat puudutav nõuanne, mis aitab neil eristada tõde sõnumites, millega nad kokku puutuvad. Milliseid näiteid nad saavad tuua selle kohta, kuidas Vaim on aidanud neil tõde eristada? Õpetamise täiustamine Tunnistage sageli. Teie lihtsal, siiral tunnistusel vaimsetest tõdedest võib olla vägev mõju neile, keda te õpetate. Teie tunnistus ei pea olema pikk ega väljendusrikas. Selleks võib olla näiteks lihtne tunnistus õnnistustest, mida olete saanud, kui olete elanud Tarkuse Sõna järgi. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 35.) 69

83 Walter Rane. Ma näen Inimese Poja seisvat Jumala paremal poolel AUGUST Õpetus ja Lepingud 93 SAADA OSA TEMA TÄIUSEST Te õpetate taevaste vanemate kalleid vaimulapsi, kellel on jumalik potentsiaal. Mille tegemiseks tunnete pärast Õpetuse ja Lepingute 93. osa uurimist innustust, et aidata neil kasvada valguses ja tões? (Vt s 36.) Innustage mõttevahetust ÕPETUS JA LEPINGUD 93:1 39 Me võime saa[da] osa [Jumala] täiusest ja saa[da] hiilguse osaliseks. Kirjutage tahvlile: Õpetuse ja Lepingute 93. osas kutsus Jeesus Kristus meid Paluge klassi liikmetel pakkuda eri viise, kuidas nad selle lause lõpetaksid. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 93 Me kummardame Isa, Jumalat, ja Tema Poega, Jeesust Kristust. Õpetuse ja Lepingute 93. osa uurides võisid klassi liikmed leida Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse kohta mitmeid tõdesid. Paluge klassi liikmetel leitut jagada. Soovi korral jagage klass rühmadesse ja andke igale rühmale mõned salmid, mida üheskoos uurida. Seejärel võiks iga rühm jagada klassiga, mida nad õppisid selle kohta, kuidas kummardada, ja mida [me] kummarda[me] (s 19). Me saame Jumalalt valgust, kui peame Ta käske ja õpime Temalt. Õpetuse ja Lepingute 93. osas on kirjas palju tõdesid meie kui Jumala laste igavese loomuse ja potentsiaali kohta. Osa klassi liikmeid võis avastada need tõed juba 93. osa kodus uurides (vt selle nädala ülevaade käsiraamatus Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks ). Need, kes seda tegid, võiksid leitut jagada, ning ülejäänud tõed võiksite avastada koos klassiga. Kuidas võiksid need tõed mõjutada seda, kuidas me kohtleme ümberolijaid või iseennast? Järgnevalt on kirjas veel üks viis, kuidas õppida meie igavese loomuse ja potentsiaali kohta: klassi liikmed võiksid lugeda üheskoos 24. salmi ning 70

84 Õpetus ja Lepingud 93 kirjutada tahvlile kolm pealkirja: Nagu oleme, Nagu olime ja Nagu saame olema. Seejärel võiksite jagada klassi kolme rühma ning paluda igal rühmal uurida salme Õpetus ja Lepingud 93:6 39 ning leida sealt tõdesid meie igavese identiteedi kohta praegu, minevikus ja tulevikus. Iga rühm võiks kirjutada nende pealkirjade alla, mida nad leidsid. Kuidas need tõed mõjutavad meie valikuid? ÕPETUS JA LEPINGUD 93:40 50 Meil on kästud korda seada omaenda koda. Käsk korda seada omaenda koda (s 43) ei käi kappide korrastamise, vaid valguse ja tõe (vt s 42) õpetamise ja õppimise kohta. Klassi liikmed võiksid jagada, kuidas nad püüavad seda nõuannet järgida. Milliste raskustega nad silmitsi seisavad? Millised Õpetuse ja Lepingute 93. osa tõed ja põhimõtted saavad neid aidata? Neist salmidest vesteldes võiksid klassi liikmed lugeda osa president Henry B. Eyringi sõnumist Kodu, kus elab Issanda Vaim (2019. a kevadine üldkonverents) ning jagada salmides Õpetus ja Lepingud 93:40 50 kirjas olevate tõdedega seotud kaemusi. (Vt ka avaldus Lisamaterjalides.) kollaseid, kuldseid ja pruuni värvi triipe. Siiski, lõuendist sammhaaval eemaldudes muutuvad kõik üksikud pintslitõmbed ühtseks tervikuks ja tekitavad kujutluspildi imekaunist nisupõllust. Imekauni ja kütkestava maali loomiseks kulub tohutul hulgal pintslitõmbeid. Iga perepalve, iga hetk pühakirjade uurimisel, iga pereõhtu on pintslitõmbeks meie hingelõuendil. Ükski neist toiminguist ei pruugi eraldiseisvana olla muljet avaldav ega meeldejääv. Kuid just nagu kollased, kuldsed ja pruunid pintslitõmbed täiendasid üksteist ja moodustasid üheskoos muljet avaldava meistriteose, nii võivad ka näiliselt väikesed asjad, kui me neid järjekindlalt teeme, viia märkimisväärsete tulemusteni. Mispärast, ärge väsige head tegemast, sest te rajate alust suurele tööle. Ja väikestest asjadest kasvab välja see, mis on suur (ÕL 64:33). Järjekindlus on alus kogu suurele tööle, mida me elus teeme, ning arendab meis usinust ja tegusust. (Olge kodus usinamad ja tegusamad a sügisene üldkonverents) Õpetamise täiustamine Väljendage armastust. Sõltuvalt teie olukorrast võite väljendada armastust oma õpilaste suhtes neile siiralt komplimenti tehes, nende elu vastu huvi tundes, neid siiralt kuulates, kaasates neid õpetusse, neid teenides või neid lihtsalt soojalt tervitades. (Päästja viisil õpetamine, lk 6) Lisamaterjalid Ol[ge] kodus usinamad ja tegusamad. Vanem David A. Bednar on õpetanud: Minu kabineti seinal ripub imeilus maal nisupõllust. Pintsel on lõuendile tohutul hulgal kriipse ja kraapse tõmmanud, mis üksikuna vaadatuna ei tekita huvi ega avalda muljet. Otse lõuendi ees seistes näeb vaid hulgaliselt seosetuid ja ilmetuid 71

85 Al Rounds. Kirtlandi tempel 30. AUGUST 5. SEPTEMBER Õpetus ja Lepingud SIIONI PÄÄSTEKS Kuidas oleks kõige parem aidata klassi liikmetel soovida saada Õpetuse ja Lepingute osas lubatud õnnistusi? eesmärgid meie elus täide läinud? Kuidas seada tempel oma elus tähtsamale kohale? Innustage mõttevahetust Klassi liikmed võiksid jagada midagi, mida nad leidsid Õpetuse ja Lepingute osast, mis inspireerib neid sagedamini templis käima. Või nad võiksid jagada muid sõnumeid, mis neid inspireerisid neid osi lugedes. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 95:8; 97:10 17 Jumal õnnistab oma rahvast templis. Kuidas saaksite inspireerida klassi liikmeid Õpetuse ja Lepingute 95. ning 97. osas õpetatud tõdede abil veel usinamalt templiõnnistusi taotlema? Üks võimalus on kinnitada keset tahvlit templi pilt ja küsida klassi liikmetelt, miks juhatab Issand nende arvates oma pühi templeid ehitama. Klassi liikmed võiksid leida osa vastustest salmidest Õpetus ja Lepingud 95:8 ja 97:10 17 ning kirjutada leitu templipildi ümber tahvlile. ( Lisavastuste leidmiseks vt Why Latter- day Saints Build Temples, temples.churchofjesuschrist.org.) Kuidas on need Kirikul on palju materjale, kus õpetatakse templite kohta. Kaaluge, kuidas rikastada mõne sellise materjaliga klassiarutelu Õpetuse ja Lepingute 95. ning 97. osa üle ja inspireerida klassi liikmeid taotlema templiõnnistusi veel usinamalt. Näiteks võiksite enne tundi paluda mõnel klassi liikmel vaadata veebilehel temples. ChurchofJesusChrist.org toodud materjale või ajakirja Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku templid (Liahoona eriväljaanne, okt 2010). Paluge neil klassi liikmetel olla tundi tulles valmis jagama midagi, mis toetab 95. ja 97. osa õpetusi. Juhul kui te õpetate noori, võiksite paluda neil lugeda artiklit Kuidas muuta tempel oma elu osaks? (ajakirjas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku templid, lk 77 78) ning jagada, kuidas nad panevad templi oma elus tähtsale kohale. Neile, kes valmistuvad templisse minema, võib olla abi videotest Two Apostles Lead a Virtual Tour of the Rome Italy Temple ( Kahe apostli juhitud virtuaalringkäik Itaalias Rooma templis ) ja Temples ( Templid ; ChurchofJesusChrist.org). Lisaks võiksite laulda koos mõnda templitest kõnelevat kirikulaulu ja arutada selle õpetust (vt Kiriku lauluraamatu temaatiline sisujuht). 72

86 Õpetus ja Lepingud ÕPETUS JA LEPINGUD 97:8 9 Me saame olla Issandale vastuvõetavad. Mida me õpime salmist Õpetus ja Lepingud 97:8 selle kohta, millised me peame olema, et Issand meid vastu võtaks? Kuidas see erineb sellest, kuidas me püüame vahel olla maailmale vastuvõetavad? Milliseid õnnistusi lubatakse 9. salmis neile, kelle Issand vastu võtab? Klassi liikmed võiksid samuti lugeda vanem Erich W. Kopischke sõnumit Issanda heakskiidu pälvimine (2013. a kevadine üldkonverents) ning jagada, kuidas see aitab neil neid salme mõista. Lisamaterjalides toodud mõtteavalduses on kirjas vanem Kopischke üleskutse otsida oma elus Issanda heakskiitu. ÕPETUS JA LEPINGUD 97:18 28 Siion on puhtad südamelt. Selleks et aidata oma klassi liikmetel mõtiskleda, mis on Siion, võiksite kirjutada tahvlile Mis on Siion? ning paluda neil leida vastuseid salmidest Õpetus ja Lepingud 97:19 ning 21 (vt ka Ms 7:18; märksõna Zion veebilehel topics.churchofjesuschrist.org). Hea võiks olla arutada, kuidas Päästja aitab meil saada südamelt puhtaks. Mille tegemiseks tunneme inspiratsiooni, et ehitada Siionit oma elus? Oma koguduses? Oma kogukonnas? Issand õpetas Siionist, käskides esmalt pühadel ehitada templi Siioni päästeks (vt ÕL 97:12, 18 28). Miks on templil tähtis osa Siioni ehitamisel? Kuidas on Issanda lubadused seoses Siioniga salmis meie ajal täitumas? Lisamaterjalid Issanda heakskiidu pälvimine. Vanem Erich W. Kopischke õpetas salmis Õpetus ja Lepingud 97:8 toodud lihtsa näite varal järgmist: Issanda heakskiidu otsimine ja pälvimine viib teadmiseni, et Ta on meid välja valinud ja õnnistab meid. Me oleme üha kindlamad, et Ta juhib ja juhatab meid, nii nagu on hea. Ta õrn halastus saab ilmsiks meie südametes, meie elus ja meie peredes. Kutsun teid kogu südamest otsima Issanda heakskiitu ja tundma rõõmu Ta lubatud õnnistustest. Kui järgime seda lihtsat näidet, mille Issand on loonud, saame teada, et oleme pälvinud Issanda heakskiidu vaatamata meie ametikohale, staatusele või surelikele piirangutele. (Issanda heakskiidu pälvimine a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine Õppige oma õpilasi tundma. Igaühel, keda õpetate, on oma ainulaadsed kogemused, vaatenurk ja anded. Palvetage, et teada, kuidas igaühe panus saaks kogu klassi õnnistada. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 7.) Kirtlandi templi ehitamine tegi pühadest puhta[ma]d südamelt. 73

87 C. C. A. Christensen ( ). Pühade väljaajamine Missouri osariigist Jacksoni maakonnast, u 1878, tempera musliinkangal, cm. Brigham Youngi ülikooli kunstimuuseum, C. C. A. Christenseni lastelaste kingitus, SEPTEMBER Õpetus ja Lepingud OLGE VAGUSI JA TEADKE, ET MINA OLEN JUMAL Millised on teie klassi liikmete probleemid või katsumused? Millistest nõuande- ja lohutussõnadest Õpetuse ja Lepingute osas võiks neile abi olla? Innustage mõttevahetust Võiksite paluda klassi liikmetel jagada midagi, mida nad Õpetuse ja Lepingute osast õppisid, millest on neile abi mõne katsumuse või probleemi puhul, millega nad on silmitsi seisnud. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 98:1 3, 11 16, 23 30, 37; 101:2 5, 9 16 Meie katsumused saavad sündida meie heaks. Meie tänane tagakiusamine või vastuseis võib erineda sellest, millega pühad Missouri osariigis aastal silmitsi seisid, kuid Issanda nõuanne Õpetuse ja Lepingute 98. osas kehtib ikka veel. Selleks et aidata klassi liikmetel sellest nõuandest õppust võtta, võiksite kirjutada tahvlile sarnaseid küsimusi: Kuidas peaksid Issanda pühad Tema tahte kohaselt vastuseisu suhtuma? Kuidas me peaksime Issanda tahtel tagakiusamisele vastama? Klassi liikmed võiksid töötada väikestes rühmades, et leida salmidest Õpetus ja Lepingud 98:1 3, ja vastuseid ning seejärel õpitut arutada. Milliseid tõdesid leiame, mis aitavad meil olla paremad Jeesuse Kristuse jüngrid? Vestlusele võiksid kaasa aidata Lisamaterjalides kirjas olevad mõtteavaldused. Tagakiusamise või katsumuste ajal võib olla abiks järgmine 98. ja 101. osast pärinev sõnum: Issand aitab meid, kui oleme nõus Teda usaldama. Selleks et aidata klassi liikmetel seda sõnumit leida, võiksite kirjutada tahvlile järgmised salmid ning paluda neil mõned neist lugemiseks valida: Õpetus ja Lepingud 98:1 3, 11 12, 37; 101:2 5, Paluge neil jagada, mida nad leiavad, mis innustab neid Issandat usaldama. Mida õpetatakse neis salmides selle kohta, kuidas Issandat usaldada? (Vt ka Linda S. Reeves. Võtke vastu oma lepingute õnnistused a sügisene üldkonverents.) ÕPETUS JA LEPINGUD 101:1 8, Jumala nõuannete järgimine kaitseb meid. Kuidas saate aidata klassi liikmetel märgata seda kaitset, mis tuleb, kui me kuulda võt[ame] Issanda häält? (s 7) Võiksite paluda osal klassi liikmetel etendada salmides Õpetus ja Lepingud 101:43 62 kirjas olevat tähendamissõna, samal ajal kui mõni teine klassi liige seda ette loeb. Seejärel võiksite arutada sarnaseid küsimusi: mida võiksid erinevad asjad selles tähendamissõnas sümboliseerida? Mille pärast jäid teenijad viinamäest ilma? Milliseid õppetunde teenijad 74

88 Õpetus ja Lepingud oma tegudega meile õpetavad? Mida õpime suursuguse inimese tegudest Issanda kohta? Hea oleks kõrvutada ka salmi salmiga ning arutada, kuidas saame olla ustav ja tark, kui püüame ehitada Siionit omaenda elus, oma kodus ja Kirikuna. Kui me ei vasta samaga, kui pöörame teise põse ja hoidume vihastamast, siis seisame ka meie koos Päästjaga. Me peegeldame edasi Tema valgust ainukest väge, mis suudab alistada vastase ja vastame süüdistajatele ilma neid omakorda süüdistamata. See ei ole nõrkus. See on kristlik julgus. (Kristlik julgus: jüngriks olemise hind a sügisene üldkonverents) Andestamine ei tähenda olukorraga leppimist. Heinrich Hofmann. Kristus ja rikas noor ülem, fragment Lisamaterjalid Teise põse pööramine nõuab kristlikku julgust. Vanem Robert D. Hales on õpetanud: Mõned inimesed arvavad ekslikult, et sellised vastused, nagu vaikus, tasadus, andestamine ja alandlik tunnistamine on passiivsus või nõrkus. Kuid armasta[da] oma vaenlasi, [õnnistada neid, kes teid neavad, teha head neile, kes meid vihkavad], ja palveta[da] nende eest, kes meid [hoolimatult ära kasutavad ja] taga kiusavad (Mt 5:44), nõuab usku, tugevust ja kõige rohkem kristlikku julgust. Vanem Kevin R. Duncan on öelnud: Vennad ja õed, palun ärge saage minust valesti aru. Andestamine ei tähenda olukorraga leppimist. Me ei leia vabandusi halvale käitumisele ega lase teistel ennast halvasti kohelda nende katsumuste, valude või nõrkuste pärast. Kuid me võime saada suuremat mõistmist ja rahu, kui näeme kõike laiemast vaatenurgast. Andestus on imeline, tervendav põhimõte. Me ei pea olema ohvriks kaks korda. Me võime andestada. (Andestuse tervendav palsam a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine Kaasake neid, kellel on raskusi. Mõnikord piisab vaid sellest, kui raskustes olevaid klassi liikmeid tegevusse kaasata, et nad end armastatuna tunneksid. Võiksite paluda neil täita järgmiseks tunniks mõne ülesande, kutsuda neid tundi või veenduda, et neil on võimalik kirikusse tulla. Ärge andke alla, kui nad kohe teie jõupingutustele ei reageeri (vt Päästja viisil õpetamine, lk 8 9). 75

89 C. C. A. Christensen ( ). Siioni leer, u 1878, tempera musliinkangal, cm. Brigham Youngi ülikooli kunstimuuseum, C. C. A. Christenseni lastelaste kingitus, SEPTEMBER Õpetus ja Lepingud PÄRAST PALJUSID KATSUMUSI TULEB ÕNNISTUS Kuulake Õpetuse ja Lepingute osa õpetamiseks valmistudes Vaimu õhutusi. Ta saab juhatada teid põhimõteteni, mida selles ülevaates ei mainita ja mis õnnistavad neid, keda õpetate. Innustage mõttevahetust Klassi liikmed võiksid panna kirja Õpetuse ja Lepingute osast ühe või kaks salmi, mis on nende jaoks tähendusrikkad. Seejärel võiksid nad jagada neid salme mõne teise klassiliikmega ja arutada teineteisega, mida nad nendest salmidest õppisid. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 103; 105 Meie katsumused annavad meile väärt õppetunde ja kogemusi. Klassi liikmed võisid leida sel nädalal 103. ja 105. osa uurides põhimõtteid, millest võime katsumuste või vastuseisu ajal abi saada. Paluge neil leitut jagada. Või võite paluda neil leida selliseid põhimõtteid salmidest Õpetus ja Lepingud 103:5 7, 12, 36 ja 105:5 6, 9 12, (vt ka Lisamaterjalid ). Kuidas need põhimõtted soovitavad meil raskuse või pettumusega silmitsi seistes reageerida? Ehk on klassi liikmed nõus jagama kogemusi, kus pärast paljusid katsumusi saabusid õnnistused (ÕL 103:12). Kui teie arvates oleks hea teada veidi Siioni leeri ajaloolist tausta või mõnda sellega seotud isiklikku lugu, võiksite paluda kellelgi sirvida enne tundi ühte järgmistest materjalidest ning lühidalt jagada, mida nad õpivad: Saints ( Pühad ), 1: ; The Acceptable Offering of Zion s Camp (Revelations in Context; Siioni leeri vastuvõetav ohverdus, Ilmutused kontekstis, lk ); või Taastamisaja hääled: Siioni leer (käsiraamatu Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ülevaates). Mida saaksime öelda Siioni leeri julgustamiseks, kui meil oleks võimalik ajas tagasi rännata ja Siioni leeriga rääkida? Mida nemad võiksid öelda meie julgustamiseks? Siioni leer peatus pildil oleva Little Fishingi jõe kallastel. 76

90 Õpetus ja Lepingud ÕPETUS JA LEPINGUD 104:11 18 Igaüks meist on majapidajana vastuta[v] maiste õnnistuste eest. Selleks et aidata klassi liikmetel muuta salmide Õpetus ja Lepingud 104:11 18 õpetusi enesekohaseks, võiksite paluda neil ette kujutada, et nad usaldavad midagi hinnalist kellegi teise hoolde. Mida nad sellele inimesele ütleksid? Mida nad temalt ootaksid? Seejärel võiksid klassi liikmed lugeda salme Õpetus ja Lepingud 104:11 18 ja leida, mida Issand on meie hoolde usaldanud ja mida Ta meilt ootab. Kuidas võiksid need salmid mõjutada meie arvamust maailmast, oma õnnistustest või meie ümber olijatest? Selleks et aidata klassi liikmetel paremini mõista viis[i], mille Issand [on] korraldanud, et kanda hoolt oma pühade eest (ÕL 104:16), võiksite näidata videot The Labor of His Hands ( Tema kätetöö ; ChurchofJesusChrist.org). Mis on sellest videost ning salmidest Õpetus ja Lepingud 104:11 18 õpitu põhjal Issanda viis oma pühade eest hoolt kanda? Võiksite samuti jagada president Marion G. Romney mõtteavaldust: Issand saaks hoolitseda [vaeste] eest ilma meie abita, kui see oleks tema eesmärk. Kuid meil on seda kogemust vaja, sest vaid üksteise eest hoolitsema õppimise kaudu arendame me endis Kristusesarnast armastust ja iseloomu, mis on vajalik, et olla vääriline Tema juurde tagasi pöörduma. (Living Welfare Principles. Ensign, nov 1981, lk 92) Paluge klassi liikmetel panna mõne minuti jooksul kirja saadud muljed, kuidas nad saaksid aidata teiste eest hoolt kanda Issanda viisil. Lisamaterjalid Katsumuste puhastav vägi. Vanem Orson F. Whitney on õpetanud: Ükski valu, mida kannatame, ükski katsumus, mida kogeme, pole asjata. Need aitavad meil õppida, arendada selliseid omadusi, nagu kannatlikkus, usk, meelekindlus ja alandlikkus. Kõik, mida kannatame, ja kõik, millele vastu peame, eriti veel kannatlikult, tugevdab iseloomu, puhastab südant, avardab hinge ning muudab meid õrnemaks ja ligimest armastavamaks; väärilisemaks, et meid Jumala lasteks kutsuda, ning läbi valu ja kannatuste, vaeva ja katsumuste saame teada seda, mille õppimiseks oleme siia tulnud, ja mis teeb meid rohkem meie taevase Isa ja Ema sarnaseks. (Spencer W. Kimball. Faith Precedes the Miracle, 1972, lk 98) Vanem David A. Bednar on öelnud: Mingil eluhetkel kutsutakse meid kõiki omaenda Siioni leeris marssima. Need kutsed saabuvad eri aegadel ja isesorti takistused, mida rännakul kohata võime, on erinevad. Kuid meie kestev ja järjepidev reageering sellele paratamatule kutsele annab lõpuks vastuse küsimusele: Kes on Jehoova poolt? (On the Lord s Side: Lessons from Zion s Camp. Ensign, juuli 2017, lk 35) Õpetamise täiustamine Tehke koostööd pereliikmetega. Kuna kodu on evangeeliumi järgi elamise ja õppimise keskmeks, siis teie pingutused klassiliiget tugevdada on kõige efektiivsemad, kui te töötate koos [tema] sugulastega. (Päästja viisil õpetamine, lk 8 9) 77

91 SEPTEMBER Õpetus ja Lepingud NÄHA TAEVAID AVATUNA Mõtisklege Õpetuse ja Lepingute osa uurides selle üle, milliseid vaimseid kogemusi võivad teie klassi liikmed neid osi uurides saada. Hea oleks uurida neilt juba enne kokkusaamist, õpetamiseks valmistudes, mis oli nende arvates tähendusrikas. Innustage mõttevahetust Paluge klassi liikmetel jagada neist osadest mõnda lõiku, milles tuleb õpetamisele mõni põhimõte, mis saaks kellelegi Kirikus teenides jõudu anda. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 106; 108 Issand õpetab, innustab ja toetab neid, keda Ta kutsub teenima. Uurides sel nädalal Õpetuse ja Lepingute 106. ning 108. osa, võisid klassi liikmed leida fraase, millest võiks olla abi Kiriku kutsetes teenijatele (vt selle nädala ülevaade käsiraamatus Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks). Võiksite anda klassi liikmetele aega neist osadest leitud fraasid tahvlile kirjutada ja paluda neil jagada saadud kaemusi. Millised neile osaks saanud kogemused on nende fraasidega seotud või neid selgitavad? ÕPETUS JA LEPINGUD 107 Issand juhib oma Kirikut preesterluse volituse kaudu. Võiksite alustada vestlust preesterluse ametitest, paludes klassil loetleda põhjuseid, miks Issand annab meile prohveteid, apostleid ja teisi Kiriku juhte. Klassi liikmed võiksid loetelu täiendada, lugedes salme Õpetus ja Lepingud 107: Seejärel võiksite võtta aega ja vaadata üle kohustused, mis Issand annab järgmistele ametikandjatele: Esimene Presidentkond (s 9, 21 22, 65 66, 91 92), kaksteist apostlit (s 23 24, 33 35, 38, 58), seitsekümmend (s 25 26, 34, 93 97) ja piiskopid (s 13 17, 68 76, 87 88). Mida me saame teha, et toetada oma juhte oma usalduse, usu ja palve[te] ga? (s 22) Kuidas vastaksime, kui mõni sõber, kes pole meie usku, küsiks meilt: Mis on preesterlus? või Mis on preesterluse võtmed? Kuidas võiksid meie vastuseid mõjutada Lisamaterjalides kirjas olevad õpetused? Klassi liikmed võivad leida abistavaid kaemusi ka salmidest Õpetus ja Lepingud 107:1 4 ja (vt ka Usule truu, lk ). Kuidas preesterlus aitab meil saada taevariigi saladusi ja näha taevaid [meile] avatuna? Kuidas see aitab meil nautida Isa, Jumala ja Jeesuse osadust ja lähedalolu? (s 19) 78

92 Õpetus ja Lepingud ÕPETUS JA LEPINGUD 107:27 31, 85 Issand juhib oma kuningriiki nõukogude kaudu. Juhataja M. Russell Ballard on öelnud: Ma [tean], et nõukogu on Issanda meetod ja et Ta lõi kõik universumis taevase nõukogu abil. (Perenõukogud a kevadine üldkonverents) Kuidas saaksite aidata neil, keda te õpetate, mõista, kuidas kodus ja kirikus üheskoos nõu pidada? Võiksite paluda mõnel liikmel olla tundi tulles valmis jagama mõnda kiriku või koduga seotud kogemust, kui nad rakendasid salmides Õpetus ja Lepingud 107:27 31 ja 85 (või juhataja Ballardi ülalviidatud sõnumis) kirjas olevaid nõupidamise põhimõtteid. Võiksite paluda nädala sees klassi liikmetel olla tundi tulles valmis jagama oma mõtteid selle kohta, mis teeb nõukogu tõhusaks. Innustage klassi liikmeid nimetama sellest vestlusest õpitud põhimõtteid, mis aitavad neil tulevikus kodu ja kiriku nõukogudes tõhusamalt osaleda. Lisamaterjalid Preesterluse volitus. President Dallin H. Oaks on õpetanud: Me ei ole harjunud rääkima, et naistel on nende Kiriku kutsete täitmisel preesterluse volitus, aga mis muu volitus see olla võib? Kui naine noor või vana asetatakse ametisse kuulutama evangeeliumi põhimisjonärina, siis antakse talle preesterluse volitus, et täita preesterluse funktsiooni. Sama võib öelda naise kohta, kes asetatakse Kiriku organisatsioonis juhiks või õpetajaks preesterluse võtmete hoidja juhatusel. Kes tahes tegutseb ametis või kutses, mille ta on saanud preesterluse võtmete hoidjalt, rakendab preesterluse volitust oma ülesannete täitmisel. (Preesterluse võtmed ja volitus a kevadine üldkonverents) Juhataja M. Russell Ballard on öelnud: Ühine nõupidamine on üks viis, kuidas Issand oma tööd teeb. Meie Taevane Isa on oma väega helde. Kõik mehed ja kõik naised pääsevad sellele väele ligi, et oma elus abi saada. Kõik, kes on sõlminud Issandaga pühasid lepinguid ja kes neid lepinguid austavad, on väärt saama isiklikku ilmutust ja inglite teenimise õnnistusi, suhtlema Jumalaga, vastu võtma evangeeliumi täiust ning saama lõpuks koos Jeesuse Kristusega kõige selle kaaspärijateks, mis on Isal. (Men and Women and Priesthood Power. New Era, apr 2014, lk 4 5) Õpetamise täiustamine Aidake õppijatel üksteise meelt ülendada. Iga inimene teie klassis on evangeeliumi tunnistuse, kaemuste ja nende järgi elamise rikas allikas. Innustage neid omavahel jagama ja üksteise meeli ülendama. (Päästja viisil õpetamine, lk 5) 79

93 Jon McNaughton. Kirtlandi tempel 27. SEPTEMBER 3. OKTOOBER Õpetus ja Lepingud SEE ON SINU KODA, SINU PÜHADUSE ASUPAIK 109. ja 110. osas kirjeldatakse osasid taastamisaja pühimaid sündmusi. Paluge kindlasti klassi liikmetel jagada, mida nad mõtlesid ja tundsid, kui nad neid sündmusi uurisid. Innustage mõttevahetust Issand kuulutas, et selle koja [Kirtlandi templi] kuulsus levib võõrastele maadele (ÕL 110:10). Võiksite paluda klassi liikmetel jagada midagi, mida nad uurimise käigus avastasid, mida tuleks nende arvates levitada kogu maailma inimsete seas. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 109; 110:1 10 Issand tahab meid oma pühas kojas õnnistada osa uurimine annab suurepärase võimaluse aidata klassi liikmetel tunda tugevamat soovi templis kummardada. Võiksite kirjutada tahvlile salminumbreid, kus mainitakse templiõnnistusi, nt salmid 12 13, 22 23, 24 28, Klassi liikmed võiksid valida mõned salmid omaette või rühmaga lugemiseks ja mõtisklemiseks ning teha seejärel klassile kokkuvõtte neis salmides kirjeldatud õnnistustest. Templis käinud liikmed võiksid jagada, kuidas nad on neid õnnistusi oma elus kogenud. Lisaks võiksite laulda või lugeda üheskoos laulu Jumala Vaim (Kiriku lauluraamat, nr 2), mida lauldi Kirtlandi templi pühitsemisel. Klassi liikmed võiksid nimetada selles kirikulaulus kirjeldatud templiõnnistusi ja jagada kõiki nendega seoses neile osaks saanud kogemusi, kui see on kohane. Templiõnnistuste saamine nõuab sageli ohverdusi. Mida õpetatakse salmis Õpetus ja Lepingud 109:5 ohverduste kohta, mida algusaja pühad tegid Kirtlandi templi ehitamiseks? Keegi võiks olla valmis tunnis neist ohverdustest rääkima. (Vt A House for Our God. Revelations in Context, ( Jumala koda. Ilmutused kontekstis ) lk ) Milliseid ohverdusi teeme nüüdisajal templiõnnistuste saamiseks? Ehk on klassi liikmed nõus oma kogemusi jagama. Nüüdisaja näiteid leiab ka videotest Sealed Together: The Manaus Temple Caravan ( Kokku pitseeritud: Manause templi karavan ) ja Temples Are a Beacon ( Templid on majakaks ; ChurchofJesusChrist.org). Ülestõusnud Päästjat kirjeldavate salmide Õpetus ja Lepingud 110:1 10 uurimine annab suurepärase võimaluse tugevdada usku Jeesusesse Kristusesse. Võiksite paluda klassi liikmetel pöörata tähelepanu salmide kujundlikkusele ja mõtiskleda, mida need kujundid õpetavad meile Jeesuse Kristuse kohta. Mida võiks tähendada sillutatud puhta kullaga või hääl kui suurte vete kohin? 80

94 Õpetus ja Lepingud Kirtlandi tempel oli nii asukoha kui ka suuruse poolest suhteliselt silmapaistmatu, kuid selle tohutu tähendus inimkonnale oli igavikulise mõjuga. Muistsed prohvetid taastasid preesterluse võtmed Jeesuse Kristuse evangeeliumi igavikuliste päästvate talituste jaoks. Selle tulemus oli ustavate liikmete ülevoolav rõõm. Kummaski Kirtlandi templi otsaseinas asuvad preesterluse juhtide kõnepuldid. ÕPETUS JA LEPINGUD 110:11 16 Kirikus on tänapäeval Jumala töö tegemiseks vajalikud preesterluse võtmed. Selleks et aidata klassi liikmetel mõista neid preesterluse võtmeid, mille Mooses, Eelijas ja Eelija Kirtlandi templis Joseph Smithi ja Oliver Cowdery hoolde usaldasid, võiksite paluda neil lugeda ja arutada omaette või rühmades Lisamaterjalides kirjas olevat mõtteavaldust. Miks on need võtmed meie elus praegu tähendusrikkad? Lisaks võiksite paluda igal klassi liikmel valida ühe prohveti, kes need võtmed üle andis: Mooses, Eelijas ja Eelija, ning õppida tema kohta Piibli sõnastikust Bible Dictionary või Pühakirjajuhist. Mida nende prohvetite elu õpetab meile nende antud võtmete kohta? See võib viia aruteluni selle kohta, mida peaksime nüüd, kui need võtmed on maa peal, Issanda ootuste järgi tegema. Lisamaterjalid Võtmed annavad Jumala töö jaoks väge ja volitust. Need võtmed annavad väe kõrgest (ÕL 38:38) jumalikult määratud kohustusteks, mis on Kiriku peamine eesmärk. Tol imekaunil ülestõusmispühal taastati Kirtlandi templis kolmed võtmed. Esiteks ilmus Mooses ja andis võtmed Iisraeli kokkukogumiseks maa neljast äärest, mis tähendab misjonitööd. Teiseks ilmus Eelijas ja andis Aabrahami evangeeliumi ajajärgu võtmed, mis hõlmab Aabrahami lepingu taastamist (vt Aabr 2:8 11). President Russell M. Nelson on õpetanud, et lepingu võtmete eesmärk on liikmeid Jumala kuningriigiks ette valmistada. (Vt Lepingud a sügisene üldkonverents) Kolmandaks ilmus Eelija ja andis selles ajajärgus pitseerimise väe võtmed, mis on pereajalootöö ja templitalitused, mis võimaldavad päästet nii elavatele kui ka surnutele. (Valmistuge Jumalaga kohtumiseks a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine. Kutsuge oma õpetusse Vaimu. Ülim eesmärk kõiges, mida evangeeliumiõpetaja teeb iga küsimus, iga pühakirjakoht, iga tegevus, on kutsuda Vaimu suurendama usku ja kutsuma kõiki Kristuse juurde. Sellele lisaks võivad Vaimu kohalolu mõjutada püha muusika, pühakirjad, viimse aja prohvetite sõnad, armastuse ja tunnistuse väljendused ja vaikne mõtisklusaeg. (Päästja viisil õpetamine, lk 10) Vanem Quentin L. Cook on selgitanud: 81

95 OKTOOBER Õpetus ja Lepingud MA KORRALDAN KÕIK ASJAD TEIE HÜVANGUKS Mõtisklege Õpetuse ja Lepingute osa lugedes vaimsete tõdede üle, mida Issand tahab teie klassi liikmetele mõista anda. Püha Vaim juhatab teid tõdedeni, millele tähelepanu pöörata. kuidas Päästja on neid aidanud, kui nad Temasse uskusid. Innustage mõttevahetust Võiksite joonistada tahvlile aardekirstu. Klassi liikmed võiksid kirjutada osast tahvlile salme, kust nad leidsid midagi sellist, mis on nende arvates palju aardeid (ÕL 111:2). Paluge osal liikmetel jagada, mida nad pidasid neis salmides väärtuslikuks. Võib- olla on teie klassi liikmed kogenud midagi sellist, nagu Joseph, tundes, et Issand aktsepteerib neid vaatamata nende rumalustele (ÕL 111:1). Kuidas nende kogemused näitlikustavad Õpetuse ja Lepingute 111. osas õpetatud tõdesid? Näiteks millal on neil olnud tunne, et Issand korralda[s] kõik asjad [nende] hüvanguks? (s 11) Mida need kogemused õpetavad neile Päästja ja nende enda kohta? Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 111 Issand saab korralda[da] kõik asjad [meie] hüvanguks. Issanda nõuandest Õpetuse ja Lepingute 111. osas on teie klassi liikmetele abi nende ajalikes ja vaimsetes muredes, nii nagu see aitas Joseph Smithi, kui ta muretses Siioni pärast. Selleks et selle osa üle arutlema hakata, võiksite paluda klassi liikmetel kirjutada tahvlile asju, mille üle nemad või nende tuttavad muretsevad. Seejärel võiksid nad otsida 111. osast neile muredele mõeldes nõu ja tröösti, mida Issand annab, et meid aidata. Klassi liikmed võiksid jagada, ÕPETUS JA LEPINGUD 112:3 15, 22 Issand juhib neid, kes püüavad alandlikult Tema tahet täita. Selleks et aidata klassi liikmetel arutada, mida õpetatakse 112. osas alandlikkuse kohta, võiksite jagada klassi kolme rühma. Paluge rühmadel lugeda ja 22. salmi ning andke igale rühmale samal ajal mõtisklemiseks üks järgmistest küsimustest: mis on alandlikkus? Kuidas saada alandlikumaks? Milliseid õnnistusi lubatakse alandlikele? Andke õpilastele aega vastuseid jagada. Lisamõtete saamiseks võiksid rühmad lugeda vanem Quentin L. Cooki mõtteavaldust Lisamaterjalides või osa pealkirjaga Alandlikkus trükises Jutlusta minu evangeeliumi (lk ). Miks on alandlikkus Issanda töö tegemiseks oluline? 82

96 Õpetus ja Lepingud Kahjuks võib meie päevil pea igal ühiskonna tasemel näha enesetähtsuse ja ülbusega uhkeldamist, samas kui halvustatakse alandlikkust ja vastutust Jumala ees. Suur osa ühiskonnast on kaotanud arusaamise põhitõdedest ega mõista, miks me oleme maa peal. Tõelist alandlikkust, mis on esmatähtis saavutamaks eesmärke, mis Issandal meie jaoks on, kohtab harva. Kui oleme alandlikud, juhatab meid Issand ja vastab meie palvetele. ÕPETUS JA LEPINGUD 112:12 26 Tõeliselt usulepöördunud õpivad tundma Jeesust Kristust. Tõsiasi, et osa apostleid pöördus a prohveti vastu, on hea meeldetuletus sellest, et vaatamata meie kutsele või sellele, kui palju me teame evangeeliumi kohta, tuleb meil endal veenduda, et meie usulepöördumine on tõeline. Kui teie klass loeb Issanda nõuannet Thomas B. Marshile, et aidata tal Kaheteistkümne Kvoorumit ühtseks muuta, võib see anda neile kaemusi usulepöördumise tähenduse kohta. Klassi liikmed võiksid lugeda salme Õpetus ja Lepingud 112:12 26, mõeldes mõnele oma pere liikmele või sõbrale kellelegi, kellel võib olla usuga raskusi. Milliseid tõdesid neis salmides võiksid klassi liikmed rõhutada, et aidata sel inimesel täielikumalt usule pöörduda? Andke klassi liikmetele aega mõtiskleda, mida nad saavad teha, et ise üha tugevamalt Issandasse pöörduda. Lisamaterjalid On tähtis mõista Kristuse alandlikkuse, õigemeelsuse, karakteri ja intelligentsuse suurust, nagu seda kirjeldatakse pühakirjades. On rumal alahinnata vajadust pidevalt, igapäevaselt püüelda nende kristlike omaduste ja eriti just alandlikkuse poole. 23. juulil 1837 kohtus prohvet Joseph vanem Thomas B. Marshi, Kaheteistkümne Kvoorumi juhatajaga. Vanem Marsh oli pahane, et prohvet oli kutsunud kaks tema kvoorumi liiget misjonile Inglismaale ilma temaga nõu pidamata. Kui Joseph vanem Marshiga kohtus, pandi haavatud tunded kõrvale ja prohvet sai märkimisväärse ilmutuse. Nüüd on see ilmutus Õpetuse ja Lepingute 112. osa. See annab imelist juhatust taevast alandlikkuse ja misjonitöö kohta. 10. salmis on kirjas: Ole alandlik, ja Issand, sinu Jumal, juhib sind kättpidi ning vastab sinu palvetele (ÕL 112:10; rõhutus lisatud). (Igavene igapäev a sügisene üldkonverents) Õpetamise täiustamine Pöörake tähelepanu inimestele. See, kuidas te inimesi kohtlete, on sama tähtis kui see, mida te neile õpetate. Mõnikord oleme nii hõivatud tunni õpetamisega, et ei väljenda armastust oma õpilaste suhtes. Mõtelge, kuidas võiksite keskenduda sellele, mis on tõeliselt tähtis. (Päästja viisil õpetamine, lk 6) Kristuse-sarnane alandlikkus. Vanem Quentin L. Cook on õpetanud: 83

97 Al Rounds. Far West OKTOOBER Õpetus ja Lepingud TEMA OHVERDUS ON MINULE PÜHAM KUI TEMA EDU Pidage õpetamiseks valmistudes meeles, et teie põhieesmärk on aidata teistel tugevdada usku Jeesusesse Kristusesse. Innustage mõttevahetust tuletornist ja küsida klassi liikmetelt, kuidas see seostub 5. ja 6. salmi sõnumiga. Kuidas on Siioni ja selle vaiadesse kokkukogunemine olnud teile varjupaigaks tormi eest? (s 6) Enne kui hakkate rääkima teile olulistest osa põhimõtetest, paluge klassi liikmetel jagada, mis oli neile oluline. Näiteks võiksite paluda klassi liikmetel lõpetada lause: Olen tänulik, et lugesin osa, kuna Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 115:4 6 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on kaitse ja varjupaik. Klassi liikmed võiksid uurida president Russell M. Nelsoni sõnumit Kiriku õige nimi (2018. a sügisene üldkonverents), et saada kaemusi salmi mõistmiseks. Miks on tähtis kasutada Kiriku õiget nime? Kui olete lugenud koos salme Õpetus ja Lepingud 115:4 6, võiksid klassi liikmed arutada, kuidas Kirik ja selle liikmed on nagu valgus või lipp. Võiksite näidata pilti tormleva mere ääres seisvast Me võime särada valgusena, et aidata teistel Kirikus varjupaika leida. ÕPETUS JA LEPINGUD 117 Meie ohverdused on Issandale pühad. Paluge klassi liikmetel ette kujutada, et nad on Newel K. Whitney või tema naine Elizabeth, kellel oli Kirtlandis edukas kauplus, kuid kellel Issand palus oma kinnistu maha jätta ja Missouri osariiki kolida. Seejärel võiksid nad lugeda salmi ja jagada midagi, mida Issand ütles, mis aitaks neil seda ohverdust teha. Näitlikud abivahendid võivad aidata klassi liikmetel mõtiskleda, mis on see kübeke, mida vahel kaalukama[te] asjad[e] (s 8) asemel himustame. Võiksite näidata midagi sellist, nagu 84

98 Õpetus ja Lepingud veepiisk ja veega täidetud pudel või šokolaaditükike ja šokolaaditahvel. Võib- olla oskavad klassi liikmed tuua veel muidki näiteid. Võiksite samuti kirjutada sõnad kübeke ja kaalukamad asjad tahvlile ning paluda klassi liikmetel tuua näiteid asjadest, millel meil oleks võib- olla vaja las[ta] minna (s 5), et saada osa sellest, mida Jumal külluslikult (s 7) pakub. Kui klassi liikmetel tekkis mõtteid, kui nad lugesid salmis Issanda sõnu Oliver Grangeri kohta, siis paluge neil mõtteid jagada. Miks võiksid meie ohverdused olla Issandale pühamad kui meie edu? ÕPETUS JA LEPINGUD Kui maksame kümnist, aitame ehitada ja pühitse[da] Siioni maad. Kujutage ette, milline vaimne jõud võiks olla selle tulemus, kui klassi liikmed jagavad üksteisega kümnise seadusele kuuletumise eest saadud õnnistusi. Lisaks võiksid nad lugeda salmi Õpetus ja Lepingud 119:6 ning arutada, kuidas see seadus saab pühitse[da] Siioni maad ja teha meie kogudusest [meile] Siioni maa. Nad võiksid lugeda ka salme Malakia 3:8 12 ja leida õnnistused, mida Issand lubab kümnise maksmise eest. Kui klassi liikmetel on küsimusi kümnise kasutamise kohta, võiksite paluda neil lugeda 120. osa ja Lisamaterjalides kirjas olevat selgitust. (Abi võib leida ka vanem David A. Bednari selgitusest a sügiseses üldkonverentsikõnes Taevaluugid.) Kuidas me saame aidata teistel tugevdada usku Issanda kümniseseadusesse? Lisamaterjalid Kümnise jaotamise nõukogu. Vanem Robert D. Hales on öelnud: Nagu Issand on ilmutanud, otsustab kümnise kasutamise üle nõukogu, mis koosneb Esimesest Presidentkonnast, Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ja Juhtivast Piiskopkonnast. Issand teatab konkreetselt, et selle nõukogu tööd peab juhtima minu enda hääl neile (ÕL 120:1). Seda nõukogu nimetatakse kümnise jaotamise nõukoguks. Erakordne on pealt näha, kuidas see nõukogu Issanda häält kuulda võtab. Iga nõukogu liige on kõigist otsustest teadlik ja osaleb nende langetamisel. Ühtegi otsust ei langetata enne, kui nõukogu on üksmeelne. Kõiki kümniserahasid kasutatakse Kiriku eesmärkidel, sealhulgas sotsiaalabiks ehk vaeste ja puudusekannatajate eest hoolitsemiseks, templite ja kogudusehoonete ehitamiseks ja korrashoiuks, hariduseks, õppeprogrammide koostamiseks ehk lühidalt Issanda töö jaoks. Jagan seoses kümnise jaotamise nõukoguga oma tunnistust. Olen istunud selles nõukogus 17 aastat Kiriku juhtiva piiskopina ja nüüd Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena. Selle Kiriku kümniserahasid on kasutatud eranditult Tema otstarbel. (Tithing: A Test of Faith with Eternal Blessings. Ensign, nov 2002, lk 28) Õpetamise täiustamine Kutsuge õppijaid üles üksteist õpetama. Võib olla sobilik kutsuda õppijaid üksteisele appi küsimustele vastuse leidmisel. Kui Vaim juhatab, võite otsustada seda teha isegi siis, kui tunnete, et teate vastust. (Päästja viisil õpetamine, lk 24) 85

99 Al Rounds. Liberty vangla kevadel OKTOOBER Õpetus ja Lepingud OO JUMAL, KUS SA OLED? Selleks et õpetamiseks valmistuda, on parim lugeda pühakirju, mõtelda inimestele, keda te õpetate, ja järgida Vaimu. Lisainspiratsiooni võite saada selles ülevaates kirjas olevatest tegevustest. Innustage mõttevahetust Paluge klassi liikmetel valida Õpetuse ja Lepingute osast üks sõnum, mida nad tahaksid jagada kellegagi, kes kannatab. Paluge neil oma valikut selgitada. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 121:1 33; 122 Kui me katsumustele hästi vastu peame, ülendab Jumal meid kõrgele. Teil võib olla klassis liikmeid, kes tunnevad raskete katsumuste tõttu midagi sarnast, mida väljendas Joseph Smith salmides Õpetus ja Lepingud 121:1 6. Lugege neid salme üheskoos ning seejärel võiksite paluda klassi liikmetel leida ja jagada salmist sõnumeid, mis annavad neile katsumustes lootust ja tröösti. Mida tähendab pead hästi vastu? (s 8) Kuidas aitab Päästja meil hästi vastu pidada? Kuidas saame aidata üksteisel hästi vastu pidada? Selleks et aidata klassi liikmetel vaagida, kuidas katsumused annavad [meile] kogemusi ja on [meile] kasuks (ÕL 122:7), võiksite anda neile paberid ja paluda neil panna kirja mõni neile osaks saanud katsumus. Paberi tagumisele küljele võiksid klassi liikmed kirjutada sõnad kogemused ja kasu. Arutage üheskoos Õpetuse ja Lepingute 122. osa ning innustage klassi liikmeid panema samal ajal kirja kõiki mõtteid, mis neil seoses katsumustega teisest küljest tekivad, ehk saadud kogemused või kasu. Osa klassi liikmeid võib olla nõus jagama, kuidas katsumusest neile lõpuks kasu oli. Või nad võiksid lugeda vanem Koichi Aoyagi kogemusest kõnes Püsi oma teel (2015. a sügisene üldkonverents). ÕPETUS JA LEPINGUD 121:34 46 Me peame olema õigemeelsed, et pääseda taeva vägede[ni]. Võib- olla oleks huvitav kõrvutada omavahel seda, millel põhineb võim [või] mõjujõud maailmas ja millel peaks võim või mõjujõud põhinema Issanda õpetuse järgi (vt 121. osa). Selleks et vestlusele kaasa aidata, võiksite kanda tahvlile kaheveerulise tabeli pealkirjadega Maine võim ja Taeva väed. Klassi liikmed võiksid kirjutada tabelisse sõnu ja fraase salmidest Õpetus ja Lepingud 121: Kuidas võiksid need salmid muuta seda, kuidas me suhtume oma kohustustesse perekonnas, teenivate vendade ja õdedena või mõnes muus olukorras, kus püüame teistele head mõju avaldada? 86

100 Õpetus ja Lepingud Üks võimalus salmides Õpetus ja Lepingud 121:45 46 kirjas olevate nõuannete ja imeliste õnnistuste arutamiseks on jagada klass rühmadesse ning paluda igal rühmal uurida ja arutada neist salmidest mõnda sellist fraasi, nagu kaunistagu vooruslikkus lakkamatult sinu mõtteid või otsekui kaste taevast. Nad võiksid otsida, mida need sõnad tähendavad, lugeda seotud pühakirjasalme joonealustes märkustes ja arutada, mida see fraas nende jaoks tähendab. Mõned rühmad võivad soovida joonistada oma fraasi illustreerimiseks pilte. Paluge igal rühmal õpitut klassiga jagada. Jeesus mõisab meie kannatusi. Walter Rane. Ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine ÕPETUS JA LEPINGUD 122:8 9 Jeesus Kristus on laskunud kõigest allapoole ja annab meile katsumustes jõudu. Kui klassi liikmed mõistavad, et Jeesus Kristus on laskunud kõig[e]st allapoole, võivad nad saada sellest kindlust Tema poole pöörduda. Need lisapühakirjasalmid aitavad selgitada selle fraasi tähendust: Jesaja 53:3 4; Heebrealastele 2:17 18; 1. Nefi 11:16 33; Alma 7: Klassi liikmed võiksid lugeda neid salme lisaks salmile Õpetus ja Lepingud 122:8 ning leida midagi sellist, mis tugevdab nende usku, et Jeesus Kristus saab neid katsumustes aidata. Lisaks võivad nad leida inspiratsiooni sellistest Päästjast kõnelevatest kirikulauludest, nagu Kust leian lohutust? (Kiriku lauluraamat, nr 77). Päästja laskumist kõigest allapoole aitab täiendavalt mõista Lisamaterjalides kirjas olev mõtteavaldus. Võiksite mõelda, kuidas saaksite näitlikustada, kuidas meil on raske eseme all täiuslik positsioon, et tõsta [seda] üles. Kuidas on selle teadmine, et Päästja on laskunud kõigest allapoole, meid katsumustes aidanud? Lisamaterjalid Kristus laskus kõigest allapoole. President Dallin H. Oaks on õpetanud: Miljonid jumalakartlikud palvetavad Jumala poole, et neid viletsusest välja aidataks. Päästja on ilmutanud, et Ta on laskunud allapoole kõiki asju (vt ÕL 88:6). Vanem Neil A. Maxwell on õpetanud, et olles laskunud allapoole kõiki asju, mõistab Ta täiuslikul ja isiklikul moel kõiki inimkannatusi (Ensign, nov 1997, lk 23). Võime koguni öelda, et olles laskunud allapoole kõiki asju, on Tal täiuslik positsioon, et tõsta meid üles ja anda meile jõudu, mida vajame, et oma raskustes vastu pidada. ( Jõu leidmine Jeesuse Kristuse lepitusest a sügisene üldkonverents) Õpetamise täiustamine Teid on kutsutud inspiratsiooni ajel. Issand on kutsunud teid õpetajana Tema lapsi õnnistama. Ta tahab, et teid saadaks edu ja kui te elate Tema abi vääriliselt, annab Ta teile seega vajalikku ilmutust (vt Päästja viisil õpetamine, lk 5). 87

101 Larry Winborg. Ilus Nauvoo OKTOOBER Õpetus ja Lepingud 124 KODA MINU NIMELE Selleks et Vaim meile õpetades põhimõtteid meelde tuletaks (vt Jh 14:26), peame esmalt neid põhimõtteid usinasti uurima ja nende üle mõtisklema. Innustage mõttevahetust Võiksite paluda, et klassi liikmed jagaksid midagi, mida nad leidsid Õpetuse ja Lepingute 124. osast, mis pani neid mõtlema mõnele evangeeliumi põhimõttele teistmoodi. Mida nad ise või oma perega lugesid, mis muutis nende tundeid, mõtteid või eluviisi? Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 124:15, 20 Issand tunneb heameelt ausameelsuse üle osas kiitis Issand Hyrum Smithi ja George Millerit ausameelsuse eest. Selleks et aidata klassi liikmetel seda omadust põhjalikumalt uurida, võiksite paluda neil lugeda salme Õpetus ja Lepingud 124:15 ja 20 ning mõtiskleda, mida nad õpivad neist salmidest ausameelsuse kohta. Mida õpime lisaks sellele pühakirjajuhist märksõna Ausameelsus all loetletud pühakirjasalmidest (scriptures.churchofjesuschrist.org) või vanem Richard J. Maynesi kõnest Issanda ja oma pere usalduse võitmine (2017. a sügisene üldkonverents)? Klassi liikmed võiksid tuua näiteid oma ausameelsetest tuttavatest. Miks on ausameelsus nii hinnaline omadus? ÕPETUS JA LEPINGUD 124:22 24, Issand tahab, et me tunnustaksime ja aktsepteeriksime teisi. Teie klassi liikmete jaoks võib olla õpetlik see, kuidas Issand kirjeldas Nauvoo Maja. See võib aidata neil lävida inimestega, kes ei ole viimse aja pühad või on Kirikust eemale triivinud. Võiksite joonistada tahvlile maja ja paluda klassi liikmetel otsida salmidest Õpetus ja Lepingud 124:22 24 ja sõnu, millega Issand kirjeldas Nauvoo Maja otstarvet. Seejärel võiksid nad need sõnad maja ümber kirjutada. Kuidas saab neid sõnu kohandada ka Jeesuse Kristuse Kirikule? Mida saame teha, et inimesed oleksid sama teretulnud ka meie koguduses ja kodus? ÕPETUS JA LEPINGUD 124:25 45, 55 Issand käsib meil ehitada templeid, et võiksime saada pühi talitusi. Klassi liikmed võiksid ette kujutada, et nad elavad aastal Nauvoos ja aitavad ehitada Nauvoo templit, kui üks sõber küsib: Miks me neid templeid ehitame? Mida me sellele sõbrale ütleksime? Klassi liikmed võiksid otsida mõtteid salmidest Õpetus ja Lepingud 124:28 30, 37 42, 55. Kui neis salmides mainitud talitused on 88

102 Õpetus ja Lepingud 124 mõnele klassi liikmele võõrad, võiksite kirjeldada nende talituste eesmärki ja õnnistusi. Leheküljelt temples.churchofjesuschrist.org leiab juhatust selle kohta, mille üle oleks kohane väljaspool templit arutleda, ja templipilte, mida saaksite tunnis näidata. Gary E. Smith. Joseph Smith Nauvoo templi juures ÕPETUS JA LEPINGUD 124:45 55 Issand õnnistab neid, kes püüavad Tema käskudele kuuletuda. Pühadel kästi ehitada tempel Jacksoni maakonda, kuid nende vaenlased takistasid (ÕL 124:51) neid salmist, kus Issand seda olukorda käsitleb, võivad leida rahustava sõnumi need, kes soovivad kuuletuda Jumala käskudele, kuid kelle perekondlik või mõni muu olukord seda takistab. Võiksite lugeda neid salme klassi liikmetega ja paluda neil mõelda olukordadele, kus inimestel ei pruugi õigemeelsete soovide täitmine õnnestuda olude tõttu, mis pole nende kontrolli all. Millist nõu leiame neist salmidest, millest võiks kellelegi sellises olukorras abi olla? Mida nendes salmides õpetatakse meile kuulekuse kohta? ÕPETUS JA LEPINGUD 124:91 92 Issand saab juhatada meid patriarhaalse õnnistuse kaudu. Kas teie klassi liikmetel oleks hea arutleda patriarhide ja patriarhaalsete õnnistuste üle? Alustuseks võiksite paluda klassi liikmetel lugeda salme Õpetus ja Lepingud 124:91 92 ning leida, mida Hyrum Smith tegema kutsuti. Seejärel võiksite kirjutada tahvlile Mis ja Miks ning paluda klassi liikmetel lugeda teemat Patriarhaalsed õnnistused (Usule truu, lk ), et saada teada, mis on patriarhaalsed õnnistused ja miks need on väärtuslikud. Kuidas saab keegi valmistuda patriarhaalse õnnistuse saamiseks? Võiksite paluda mõnel patriarhaalse õnnistuse saanud inimesel jagada, miks nad on selle eest tänulikud. (Tuletage neile meelde, et nad ei jagaks oma õnnistusest midagi liiga isiklikku ega püha.) Kuidas saame näidata, et patriarhaalne õnnistus on meile kallis? Õpetamise täiustamine Palvetage oma klassi liikmete eest. Palvetage nimeliselt oma õpilaste eest. Võiksite palvetada, et mõista nende vajadusi ja teada, mida õpetada, et neid vajadusi rahuldada. Võiksite samuti paluda Taevasel Isal valmistada ette nende südameid (Al 16:16) teie õpetatud tõdesid vastu võtma. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 6.) 89

103 Caitlin Connolly. Meie nende ja nemad meiega NOVEMBER Õpetus ja Lepingud RÕÕMUHÄÄ[L] ELAVATELE JA SURNUTELE Mõtisklege vanem Ulisses Soaresi sõnade üle: Parim õpetaja on hea eeskuju. Kui me õpetame seda, mille järgi elame, siis võime muuta nende südant, keda me õpetame. (Kuidas ma võin mõista? a kevadine üldkonverents) Innustage mõttevahetust Klassi liikmed võiksid kirjutada tahvlile Õpetuse ja Lepingute osast leitud fraase, mis neile muljet avaldavad. Paluge neil jagada oma mõtteid nende fraaside kohta. Kuidas nende tõdede uurimine sel nädalal nende tegusid mõjutas? Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 126 [Võta] erilise hoole alla oma perekond. Brigham Youngile antud teenimiskutsed Kirikus nõudsid temalt ja ta perelt suuri ohverdusi. Issanda sõnad Brighamile 126. osas võiksid anda inspiratsiooni klassiarutelule, miks Issand nõuab meilt vahel teenimisel ohverdusi. Kuidas on Issand aidanud meil täita meie kohustusi kodus, Kiriku kutsetes ja muudel elualadel? ÕPETUS JA LEPINGUD 127:2 4 Me saame loota raskel ajal Issandale. Kuidas võiks salmidest Õpetus ja Lepingud 127:2 4 olla abi kellelegi, kellel on Joseph Smithi sarnaselt tunne, et nad ujuvad sügavas vees? Võiksite paluda klassi liikmetel neid salme lugeda ja võtta lühidalt kokku, kuidas Joseph oma raskustesse suhtus. Millistest fraasidest neis salmides võiks olla abi kellelegi, kel on raskusi? Kuidas lootis Joseph oma katsumustes Issandale? Kuidas me saame järgida tema eeskuju? ÕPETUS JA LEPINGUD 128 Meie esivanemate päästmine on oluline meie enda päästeks. Mõtisklege, kuidas te võiksite inspireerida klassi liikmeid templi- ja pereajalootöös osalema. Salmid Õpetus ja Lepingud 128:15 18 saavad aidata neil tunda selle töö pakilisust. Võiksite paluda neil otsida neist salmidest midagi sellist, mis tugevdab nende soovi surnud esivanemate eest ristimisi teha. Sellised küsimused aitavad neil mõtiskleda nende salmide üle: Miks ei saa teh[a] meid täiuslikuks ilma oma surnuteta? (s 15) Miks nimetab Joseph Smith ristimist surnute eest kõige hiilgavama[ks] asja[ks], mis kuulub igavikulise evangeeliumi juurde? (S 17; vt ka tsitaat Lisamaterjalides.) Mis mõttes võidakse lüüa maad needusega, kui ei ole mingisugust siduvat lüli isade ja laste vahel? (s 18) Kui klassi liikmetel on vaja abi, et pereajalootööga algust teha, võiksite paluda, et koguduse templi- ja pereajaloojuht tutvustaks neile veebilehte Family- Search.org. 90

104 Õpetus ja Lepingud Lisaks võiksite inspireerida neid salmide abil, milles väljendatakse rõõmu templi- ja pereajalootöö üle, nagu nt Õpetus ja Lepingud 128: Klassi liikmed võiksid neid salme lugeda ja leida sealt fraase, millest nähtub, mida arvas Joseph Smith surnute päästmisest. Seejärel võiksite paluda neil jagada kogemusi, mil nemad on tundnud seoses selle tööga midagi sellesarnast. Nad võiksid saada innustust ka mõnest Lisamaterjalides kirjas olevast videost. Kuna surnute lunastamine on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikule ainuomane, võib meil tekkida võimalusi selgitada seda õpetust inimestele, kes pole sellest varem kuulnud. Klassi liikmed võiksid otsida Õpetuse ja Lepingute 128. osast midagi sellist, mida nad saaksid jagada jutuajamise käigus kellegagi, kes küsib surnute ristimise kohta. Mida räägib see õpetus meile Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse kohta? Paluge klassi liikmetel harjutada, mida nad ütleksid. Lisamaterjalid Pereajalootööd käsitlevad videod (ChurchofJesusChrist.org). I Couldn t Explain the Feeling ( Ma ei osanud seda tunnet selgitada ) If We Put God First ( Kui paneme Jumala esikohale ) Redeeming the Dead Redeemed Me ( Surnute lunastamine lunastas mind ) Connected to Eternal Families ( Igavestesse peredesse ühendatud ) Gatherers in the Kingdom ( Kuningriigi kogujad ) Including Me ( Mina ka ) Is Anything Too Hard for the Lord? ( Kas Issanda jaoks on midagi liiga raske? ) Millised hiilgavad ja imepärased asjad. President Gordon B. Hinckley on öelnud: Jeesuse Lepitus kõikide eest kujutab endast suurt asenduslikku ohverdust. Tema seadis viisi, kuidas Tema oli asemikuks kogu inimkonnale. See viis, mille kohaselt üks inimene võib teha midagi teise asemikuna, elab edasi Issanda koja talitustes. Siin me teenime nende asemel, kes on surnud evangeeliumist teadmata. Nendele jääb valik see tehtud talitus vastu võtta või tagasi lükata. Nad asetatakse võrdsele alusele nendega, kes maa peal kõnnivad. Surnutele antakse samasugune võimalus kui elavatelegi. Taas, millised hiilgavad ja imepärased asjad on Kõigevägevam andnud oma ilmutuse kaudu oma prohvetile! (Need suured asjad, mis Jumal on ilmutanud a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine Palvetage oma klassi liikmete eest. Palvetage nimeliselt oma õpilaste eest ja püüdke mõista nende konkreetseid vajadusi. Kui te seda teete, saab Taevane Isa aidata teil teada, mida õpetada, et neid vajadusi rahuldada. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 6.) A Visit from Father ( Isa külastus ) 91

105 Theodore Gorka. Joseph Smith Nauvoos, NOVEMBER Õpetus ja Lepingud KUI ME SAAME JUMALALT MÕNE ÕNNISTUSE, TULEB SEE KUULEKUSE TÕTTU Kuigi plaan, mille järgi õpetada, on tähtis, on oluline ka tunnetada Vaimu ja klassi liikmete vajadusi. Küsige klassi liikmetelt, millised osa põhimõtted olid neile tähendusrikkad. Innustage mõttevahetust enamat ülal loetletud viidet ja jagada ülenduse või selestilise kuningriigi kohta saadud kaemusi. Kuidas selle informatsiooni teadmine igavese elu kohta õnnistab meie elu praegu? Klassi liikmed võisid õppida osa uurides midagi paljude erinevate evangeeliumiteemade kohta. Selleks et anda neile võimalus õpitu jagamiseks, võiksite kirjutada tahvlile osa neist teemadest, nagu inglid, ülendus, kuulekus, Jumala loomus ja igavene abielu (muid teemasid silmas pidades võiksite kirjutada tahvlile ka muu). Klassi liikmed võiksid leida mõne minuti jooksul nendest osadest ühe sellise teema kohta käiva salmi ja kirjutada selle viite tahvlile. Seejärel võiksite lugeda neid salme klassiga ja rääkida, mida igaüks neist selle teema kohta õpetab. Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 130:2, 18 23; 131:1 4; 132:20 25 See elu on mõeldud selleks, et meid ülenduseks ette valmistada. Me ei tea nii mõndagi ülenduse ehk elu kohta selestilises kuningriigis. Suur osa sellest võib jääda meile praegu lihtsalt mõistetamatuks. Kuid Jumal on ilmutanud mõned väärtuslikud vihjed ning paljud neist leiab Õpetuse ja Lepingute osast. Klassi liikmed võiksid uurida ühte või ÕPETUS JA LEPINGUD 130:20 21; 132:5 Õnnistused tulevad Jumalale kuuletumisest. Salmides Õpetus ja Lepingud 130:20 21 ning 132:5 õpetatakse sama põhimõtet. Innustage klassi liikmeid lugema mõlemat lõiku ja ütlema omaenda sõnadega, mis see põhimõte on. Kuidas võib seda põhimõtet näha meie elus? Kuidas leida lootust ja kindlustunnet Kristuses, kui oleme kuulekad, kuid oodatud õnnistused ei tule kohe? Selleks et selle teema kohta rohkem teada saada, võiksite üheskoos üle vaadata vanem Dale G. Renlundi sõnumi Suur õnnistus (2019. a kevadine üldkonverents). ÕPETUS JA LEPINGUD 131:1 4; 132:3 25 Taevane Isa tegi võimalikuks, et pered saavad olla igavesed. Mida võiksime öelda sõbrale, kes küsib: Miks on abielu ja pere teie kirikus nii tähtsad? Klassi liikmed võiksid mõelda, kuidas nad vastaksid sellele küsimusele, kui nad loevad salme Õpetus ja Lepingud 131:1 4 ning 132:3 25; või vanem Dieter F. Uchtdorfi sõnu Lisamaterjalides. Kuidas need tõed mõjutavad meie eluviisi? 92

106 Õpetus ja Lepingud Lisamaterjalid Perekond on taeva kord. President Dieter F. Uchtdorf on õpetanud: Peresuhe võib saada igaveseks templitalituste kaudu. ÕPETUS JA LEPINGUD 132:1 2, Mitmikabielu on Jumalale vastuvõetav vaid siis, kui Ta annab selleks käsu. Kui klassi liikmetel on küsimusi mitmikabielu kohta, siis aidake neil mõista, et ka Joseph Smithil ja teistel algusaja pühadel oli küsimusi. Innustage neid leidma salmist Õpetus ja Lepingud 132:1 Josephi küsimus Issandale ning salmist saadud vastus (vt ka Jb 2:27, 30). Selleks et aidata klassi liikmetel teada saada, kuidas leida vastuseid oma evangeeliumiküsimustele, võiksite lugeda üheskoos teemat Answering Gospel Questions ( Evangeeliumiküsimustele vastamine ) veebilehel topics.churchofjesuschrist.org. Võib- olla tahaksid klassi liikmed jagada, kuidas nad on otsinud evangeeliumiküsimustele vastuseid ja kuidas nad jäävad ustavaks ka siis, kui mõni küsimus on jäänud vastuseta. Ma olen tänulik, et kuulun kirikusse, mis väärtustab abielu ja perekonda. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeid tuntakse kogu maailmas parimate abielude ja perede poolest, keda leida võib. Ma usun, et see on osaliselt tänu väärtuslikele tõdedele, mis taastati Joseph Smithi kaudu, et abielu ja perekond on loodud kestma igavesti. Perekonnad ei ole mõeldud selleks, et asjad siin maa peal lihtsamalt käiks, et siis taevasse jõudes need kõrvale heita. Pigem on perekond taeva kord. Perekond on selestilise mustri kaja ja Jumala igavese perekonna jäljendus. Kuid tugev abielu ja tugevad peresuhted ei juhtu lihtsalt sellepärast, et me oleme Kiriku liikmed. Need nõuavad pidevat sihipärast tööd. Igavese pere õpetus peaks innustama meid pühendama oma suurimad jõupingutused oma abielu ja perekonna päästmisele ja rikastamisele. (Päästjate kiituseks a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine Looge turvaline keskkond. Innustage [klassi liikmeid] aitama teil luua klassis avatud, armastavat ja austavat õhkkonda, et kõik võiksid tunda end kogemusi, küsimusi ja tunnistusi jagades turvaliselt. (Päästja viisil õpetamine, lk 15) 93

107 Elizabeth Gibbons. Ennäe, peigmees! NOVEMBER Õpetus ja Lepingud VALMISTUGE PEIGMEHE TULEKUKS Millistest tõdedest Õpetuse ja Lepingute 133. ja 134. osas on teie klassile teie arvates enim abi? Mõtisklege palvemeelselt nende vajaduste üle, kui selle nädala õpetust uurite. Innustage mõttevahetust ja põgeneg[e] Siionisse (s 12)? Lisateabe leidmiseks pühitsemise tähenduse kohta vt Pühakirjajuhist märksõna Pühitsemine (scriptures.churchofjesuschrist.org). Võiksite kirjutada tahvlile sõnad võtke kuulda ning paluda klassi liikmetel kirjutada nende kõrvale sõnu Õpetuse ja Lepingute 133. ja 134. osast, mida peaksime nende arvates nüüdisajal kuulda võtma. Paluge neil jagada oma mõtteid nende salmide kohta. (Aidake klassi liikmetel keskenduda pigem õpetuslikele põhimõtetele kui poliitilistele vaadetele.) Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 133:1 19; Issand tahab, et valmistuksime Tema teiseks tulemiseks. Kuidas aitate oma klassil mõista, miks on tähtis end pühitseda, et aidata teistel valmistuda Päästja teiseks tulemiseks? Võiksite paluda klassi liikmetel vaadata üle salmid Õpetus ja Lepingud 133:1 19 ja ning koostada kaks loetelu: üks Issanda nõuannetest, kuidas end pühitseda, ja teine nõuannetest, kuidas maailma Päästja naasmiseks ette valmistada. Mida tähendab vaimses mõttes minge välja Babülonist (s 5) ÕPETUS JA LEPINGUD 133:19 53 Teine tulemine teeb õigemeelsetele rõõmu. Kui teie klassi liikmed kodus pühakirju uurisid, võisid nad leida sellest osast tähendusrikkaid lõike, mis annavad neile põhjust oodata Päästja teist tulemist. Paluge neid lõike jagada. Võiksite samuti paluda klassil uurida paarides salmi ja leida põhjused, miks oodata Jeesuse Kristuse teist tulemist. Kui klassi liikmed leitut jagavad, innustage neid rääkima sellest, kuidas Päästja on neid lunasta[nud] ja toeta[nud] ja kand[nud] (s 53). See võib olla hea võimalus laulda koos Päästja lunastusväest mõnda sellist kirikulaulu, nagu Mu Lunastaja elab, tean (Kiriku lauluraamat, nr 84). Millised muud igavikulise rõõmu laulud (s 33) aitavad meil tunda meie Issanda armastavat heldust (s 52)? ÕPETUS JA LEPINGUD 134 Jumal seadis valitsusvõimud inimesele kasuks. Selleks et aidata klassi liikmetel õppida Õpetuse ja Lepingute 134. osast, võiksite panna anumasse või kinnitada tahvlile sarnaseid küsimusi: kuidas peaksid valitsused Jumala tahtel Tema lastele 94

108 Õpetus ja Lepingud kasuks olema? Mida peaksime tegema, kui maised seadused on vastuolus taevaste seadustega? Millised ülesanded ja kohustused on meil kodanikena? Paluge klassi liikmetel valida üks küsimus ja vastata sellele 134. osa põhjal. Innustage klassi liikmeid, et nad ei peatuks poliitilistel teemadel ega seisukohtadel. Vabadus kummarda[da] kuidas, kus või mida [me] soovi[me] (UA 1:11) peaks olema Issanda tahtel kõigi privileeg. Kui teie arvates oleks teie klassil hea arutada usuvabaduse põhimõtet, võiksite lugeda üheskoos salme Õpetus ja Lepingud 134:4, 7 ja 9. Mida need salmid õpetavad meile valitsuse rollist usuvabaduse kaitsmisel? Kuidas saame teiste ja iseenda usuvabadusele kaasa aidata? Klassi liikmed võivad leida abistavaid mõtteid sellele küsimusele vastamiseks Lisamaterjalidest. Lisamaterjalid Usuvabaduse nurgakivid. Vanem Robert D. Hales on õpetanud: Usuvabadusel on neli nurgakivi, millele me viimse aja pühadena peame toetuma ja mida peame kaitsma. Esimene on vabadus uskuda. Inimesed ega valitsused ei tohiks kedagi kritiseerida, taga kiusata ega rünnata selle eest, mida ta usub Jumala kohta. Teine usuvabaduse nurgakivi on vabadus jagada oma usku ja tõekspidamisi teistega. Lapsevanemate, põhimisjonäride ja liikmetest misjonäridena toetume me usuvabadusele, et õpetada Issanda õpetust oma peredes ja kogu maailmas. Kolmas usuvabaduse nurgakivi on vabadus moodustada usuühingut, kirikut, ja kummardada rahumeelselt koos teistega. Üheteistkümnendas usuartiklis kuulutatakse: Me nõuame õigust kummardada Kõigevägevamat Jumalat meie oma südametunnistuse järgi ja lubame sama õiguse kõikidele inimestele, kummardagu nad kuidas, kus või mida nad soovivad. Usuvabaduse neljas nurgakivi on vabadus elada oma usu järgi rakendada vabalt oma usku mitte ainult kodus ja kogudusehoones, aga ka avalikes kohtades. (Valikuvabaduse säilitamine, usuvabaduse kaitsmine a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine Õpetage põhjuseid. Kui [klassi liikmed] mõistavad Taevase Isa igavest plaani Tema laste õnne jaoks, muutuvad evangeeliumi põhimõtete ja käskude põhjused selgemaks ja motivatsioon neile kuuletuda suureneb. (Päästja viisil õpetamine, lk 20) 95

109 Carthage i vangla NOVEMBER Õpetus ja Lepingud TA [ON] PITSEERINUD OMA MISSIOONI JA TÖÖ OMAENDA VEREGA 135. ja 136. osa lugedes võib Püha Vaim anda teile mõtteid, millest võiks teie klassi liikmetele abi olla. Ka selles ülevaates toodud ideed võivad sütitada mõtteid, mida saaksite õpetamisel kasutada. Innustage mõttevahetust Josephi ja Hyrumi valmidusele anda oma elu tõe eest. Kuidas saab meie elu olla meie tunnistusele pitseriks, kuigi keegi ei pruugi paluda meil tõe eest surra? Üks viis, kuidas kutsuda klassi liikmeid jagama 135. ja 136. osaga seoses tekkinud mõtteid, on järgmine. Paluge neil kujutada ette, et neil on võimalik rääkida mõne aastal elanud kirikuliikmega, kes on mures Joseph Smithi surma pärast ja keda vaevab, mida see võiks tähendada Kiriku jaoks. Mida saaksime jagada neist osadest, millest võiks sellele inimesele abi olla? Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 135; 136:37 39 Joseph ja Hyrum Smith pitseerisid oma tunnistuse verega. Kuidas Joseph ja Hyrum Smith pitseerisid oma tunnistuse oma ohverdustega? Klassi liikmed võiksid mõtiskleda selle küsimuse üle, kui nad sirvivad Õpetuse ja Lepingute 135. osa ja salme 136: Seejärel võiksid nad tekkinud mõtteid jagada. Lisaks võiksid nad jagada seda, milliseid tundeid see neis tekitab, kui nad mõtlevad ÕPETUS JA LEPINGUD 135:3 Joseph Smith on teinud meie päästeks rohkem kui keegi teine peale Jeesuse Kristuse. Kuidas te saate aidata klassi liikmetel mõista, mida Joseph Smith on teinud nende päästmise heaks? Võiksite kirjutada tahvlile Tänu sellele, mida Issand on Joseph Smithi kaudu ilmutanud, ma. Seejärel paluge klassi liikmetel mõelda, kuidas seda lauset lõpetada. Alustuseks võiksid nad leida salmist Õpetus ja Lepingud 135:3 seda, mida Joseph Smith tegi, et aidata meil saada päästetud. Võiksite paluda klassi liikmetel rääkida, mida nad arvavad Joseph Smithist ja sellest, mida Issand tema kaudu ilmutas. Üks võimalus aidata klassi liikmetel mõelda Joseph Smithi missioonist on paluda neil kirjutada temast lühike mälestuskõne või austusavaldus. Võiksite arutada tema elu tähtsündmusi või saavutusi, mida nad võiksid oma kirjutisele lisada. Mida nad leiavad Õpetuse ja Lepingute 135. osast, mida võiks mainida? Mida nad ütleksid oma austusavalduses, et aidata teistel tugevdada usku Joseph Smithi jumalikku missiooni? 96

110 Õpetus ja Lepingud Joseph Smithi kaudu ilmutati Jeesuse Kristuse ja Tema lepituse kohta palju selliseid tõdesid, mis aitasid kaasa kõigi inimeste päästmisele. Selleks et aidata klassi liikmetel nende tõdede panust märgata, võiksite näidata Jeesuse Kristuse pilti ning paluda osal klassi liikmetel jagada Jeesuse Kristuse kohta mõnda lemmiksalmi Joseph Smithi kaudu ilmutatud pühakirjadest: Mormoni Raamatust, Õpetusest ja Lepingutest ning Kallihinnalisest Pärlist. Kuidas need pühakirjad aitavad meil Päästjat mõista ja Temaga lähedasemaks saada? Kuidas neis salmides kirjas olevad tõed meie päästmisele kaasa aitavad? ÕPETUS JA LEPINGUD 136 Me saame täita Issanda tahet, kui järgime Tema nõuandeid. Käsiraamatu Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ülevaates soovitatakse klassi liikmetel otsida Õpetuse ja Lepingute 136. osast nõuandeid, mis aitaksid neil muuta katsumust vaimseks kogemuseks. Võiksite paluda klassi liikmetel leitud nõuandeid jagada. Samuti võiksite paluda neil uurida seda osa ja leida nõuanded, mis aitaksid meil täita Issanda tahet nüüdisajal, nii nagu need aitasid pühi nende rännakul Läände (s 1). otsima paaris või omaette salme mõne tõe kohta, mis nende tähelepanu köidab. Seejärel võiksid nad kujundada lihtsa plakati, millest nähtub, kuidas sellest aastal õpetatud tõest saab meile nüüdisajal ikka veel abi olla. Lisamaterjalid Seonduv muusika Järgmiste kirikulaulude laulmine või videote vaatamine võib kutsuda kohale Püha Vaimu või inspireerida vestlema prohvet Joseph Smithi tööst ja pärast teda seda jätkanud pühade ohverdustest. Üks vaene kurblik rännumees (Kiriku lauluraamat, nr 20). Joseph Smith palus Carthage i vanglas John Tayloril seda laulu laulda. Au olgu mehel (Kiriku lauluraamat, nr 19; video: Selle kirikulaulu tekst kirjutati Joseph Smithi austuseks. Tulge, kõik pühad (Kiriku lauluraamat, nr 21; video: come-come-ye-saints-mormon-tabernacle-choir). Usk igal sammul (video: Õpetamise täiustamine Greg K. Olsen. Winter Quarters Teie klassil võiks olla lõbus kujundada mõne 136. osa salmi kohta sarnane plakat, mida võib leida Kiriku ajakirjadest. Klassi liikmed võiksid hakata Tunnistage õigest õpetusest. Te võite jagada oma tunnistust õpetusega seotud tõdede kohta kogu õppetunni jooksul, mitte üksnes lõpus. Kui te seda teete, kinnitab Püha Vaim õpetuse õigsust teie õpilaste südames. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 21.) 97

111 Joseph näeb oma isa, ema ja venda selestilises kuningriigis (Robert Barrett. Joseph Smithi nägemus selestilisest kuningriigist). 29. NOVEMBER 5. DETSEMBER Õpetus ja Lepingud NÄGEMUS SURNUTE LUNASTAMISEST President Dallin H. Oaks on õpetanud: Me võime kõik eraviisiliselt mõtiskleda vaimumaailma olude üle. Kuid ärme õpeta ega esita ametliku õpetusena seda, mis ei vasta ametliku õpetuse standarditele. (Looda Issanda peale a sügisene üldkonverents) Veenduge, et teie õpetus põhineb pühakirjadel ja prohvetite sõnadel. Innustage mõttevahetust neile tõdedele Taevasest Isast, Tema päästmisplaanist ja Jeesuse Kristuse lepitusest. Vestlusele võib kaasa aidata Lisamaterjalides kirjas olev mõtteavaldus. Õpetuse ja Lepingute 137. ja 138. osast leiab palju inspireerivaid õpetuslikke tõdesid. Paluge klassi liikmetel osa neist mainida. Seejärel võiksite arutada mõne minuti jooksul neid mainitud tõdesid klassiga ja rääkida, miks need tõed on neile tähtsad. Kas keegi õppis neist osadest midagi sellist, mida ta varem ei mõistnud? Õpetage põhiõpetust ÕPETUS JA LEPINGUD 137; 138:32 37 Igal hingel on võimalus valida selestiline hiilgus. Paljud meist teavad inimesi, kel polnud võimalik siin elus evangeeliumi vastu võtta. Nende seas on ka need, kes surevad lapseeas. Paluge klassi liikmetel jagada mõnda 137. osast leitud tõde, mis aitab neil mõista, milline plaan on Jumalal seoses nende inimestega. Milliseid tõdesid leiame salmidest Õpetus ja Lepingud 138:32 37, mis meil Jumala plaani paremini mõista aitavad? Klassi liikmed võiksid jagada, mida nad arvavad tänu ÕPETUS JA LEPINGUD 138:1 11, Pühakirjade lugemine ja nende üle mõtisklemine valmistab meid ette ilmutuse saamiseks. Salmides Õpetus ja Lepingud 138:1 11 ja kirjeldatud Joseph F. Smithi kogemus aitab meil mõista, kuidas me saame valmistuda ilmutuse saamiseks. Klassi liikmed võiksid teha koostööd, et tuvastada, mida nad õpivad nendest salmidest ilmutuse kohta. Võiksite paluda klassi liikmetel jagada, kuidas pühakirjade lugemine ja nende üle mõtisklemine on neid ilmutuse saamiseks ette valmistanud (vt ka JSA 1:11 12). Juhataja M. Russell Ballard kirjeldab oma kõnes Nägemus surnute lunastamisest (2018. a sügisene üldkonverents) Joseph F. Smithi elukestvaid ettevalmistusi selle märkimisväärse ilmutuse saamiseks (ÕL 138). Kui teie klassi liikmed lugesid sel nädalal juhataja Ballardi sõnumit, siis innustage neid jagama midagi, mis neile muljet avaldas. Te võiksite ka lugeda osa sellest sõnumist klassiga. Mis meile president Smithi elu ja iseloomu juures muljet avaldab? Mida saame tema eeskujust õppida? 98

112 Õpetus ja Lepingud Albert E. Salzbrenner. Joseph F. Smith ÕPETUS JA LEPINGUD 138:12 60 Päästmistöö jätkub pärast surma. Selleks et aidata klassi liikmetel avastada salmides Õpetus ja Lepingud 138:12 60 kirjas olevaid tõdesid, võiksite esitada neile vaimumaailma kohta küsimusi, millele neis salmides vastatakse. Näiteks: Mida Päästja tegi, kui Ta oli vaimumaailmas? Kes on Issanda sõnumitoojad ja mis on nende sõnum? Klassi liikmed võiksid valida vähemalt ühe küsimuse ja töötada vastuste leidmiseks väikestes rühmades. Seejärel võiksid nad jagada leitud tõdesid üksteisega. Kuidas need tõed meie elu muudavad? Mida ütleksime kellelegi, kes küsib: Mis juhtub, kui me sureme? Mida jagaksime salmidest Õpetus ja Lepingud 138:12 60, mis aitaks sellele küsimusele vastata? (Vt ka Al 40:11 15.) Mõni võib pidada seda ebaõiglaseks. Seda võidakse võtta isegi kui tõendit, et pole mingit plaani, pole mingeid konkreetseid päästmiseks vajalikke nõudeid tundes, et õiglane, armastav Jumal ei teeks plaani, mida saavad kasutada vaid nii vähesed Tema lapsed. Teised võivad teha järelduse, et Jumal pidi olema ette kindel, kelle Ta oma lastest päästab, ja Ta lasi evangeeliumil nende elu osaks saada, samal ajal kui need, kes kunagi evangeeliumist ei kuulnud, polnud lihtsalt väljavalitute hulgas. Kuid meie teiega teame tänu prohvet Joseph Smithi abil taastatud tõdedele, et Jumala plaanis on palju enam armastust ja õiglust. Meie Taevane Isa ihkab kokku koguda kogu oma pere ja õnnistada kõiki. Kuna Ta teab, et mitte kõik neist ei otsusta saada kokku kogutud, annab Tema plaan igale Tema lapsele võimaluse Tema kutse vastu võtta või tagasi lükata. ( Jumala perekonna kokkukogumine a kevadine üldkonverents) Õpetamise täiustamine Kasutage prohvetite sõnu. Pühakirjad ja viimse aja prohvetite ja apostlite sõnad on meie õpetatavate tõdede allikaks. Kasutage igat juhust, et innustada neid, keda te õpetate, pöörduma Jumala sõna poole, et leida juhatust. (Päästja viisil õpetamine, lk 21) Lisamaterjalid Jumala plaan annab kõigile Tema lastele võimaluse evangeelium vastu võtta. President Henry B. Eyring on õpetanud: Üksnes väga väike hulk Jumala lapsi omandab selles elus täieliku arusaamise Jumala plaanist koos preesterluse talituste ja lepingutega, mis panevad Päästja lepitava väe meie elus tõesti toimima. 99

113 Emma Allebes. Kõigile väärilistele meesliikmetele DETSEMBER Usuartiklid ning Ametlik teadaanne nr 1 ja nr 2 ME USUME Lugege palvemeelselt Uusartikleid ning Ametlikku teadaannet nr 1 ja nr 2 ning otsige Püha Vaimu inspiratsiooni, kui planeerite klassi liikmetele pühapäeval sisukat õpielamust. Innustage mõttevahetust Võiksite paluda klassi liikmetel lõpetada lause: Olen tänulik, et lugesin sel nädalal pühakirju, kuna Õpetage põhiõpetust USUARTIKLID Usuartiklites on kirjas taastatud evangeeliumi algtõed. Järgnevalt on kirjas üks võimalus, kuidas aidata klassi liikmetel jagada, mida nad pidasid Usuartiklites eriti paljutähendavaks: võiksite kirjutada tahvlile numbrid 1 kuni 13 ja paluda klassi liikmetel kirjutada nende numbrite kõrvale midagi, mida nad vastavast usuartiklist õppisid. Kuidas muudavad need tõed meie suhet Taevaste Vanemate ja Jeesuse Kristusega? Klassi liikmed võiksid jagada, kuidas Usuartiklid on nende evangeeliumiuurimist rikastanud või aidanud neil jagada evangeeliumi teistega. USUARTIKLID 1:9; AMETLIK TEADAANNE NR 1 JA NR 2 Jeesuse Kristuse Kirikut juhitakse ilmutusega. Miks on ilmutuse jätkumine meie jaoks tähtis? Paluge klassi liikmetel jagada, milliseid tundeid see küsimus neis tekitab. Lisaks võiksid klassi liikmed arutada, kuidas on jätkuva ilmutuse põhimõte seotud Ametliku teadaandega nr 1 ja nr 2. (Käsiraamatu Tule, järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks selle nädala ülevaates soovitatakse nende ilmutustega seoses abimaterjale.) Mida õpime Ametlikust teadaandest nr 1 ja nr 2 ilmutuse rolli kohta Kiriku juhtimisel? (Vt ka UA 1:9 ja president Gordon B. Hinckley mõtteavaldus Lisamaterjalides.) Milliseid muid näiteid ilmutuse jätkumisest oskavad klassi liikmed tuua? Kuidas need ilmutused mõjutavad meie elu ja aitavad meil ehitada Taevase Isa kuningriiki? Võiksite paluda klassi liikmetel Ametliku teadaande nr 1 ja nr 2 üle vaadata ning jagada midagi neist ilmutustest, millest võiks olla abi kellelegi, kellel on raske nõustuda mõne hiljutise muudatusega tegevuspoliitikas, ilmutuse või Kiriku õpetusega. Kuidas on klassi liikmed õppinud Jumalat usaldama, kui neil on millegagi Kirikus raskusi? Kuidas nende sellenädalane pühakirjauurimine tugevdas nende usku, et Issand juhib oma Kirikus? Abiks võib olla ka president Dieter F. Uchtdorfi mõtteavaldus Lisamaterjalides. 100

114 Usuartiklid ning Ametlik teadaanne nr 1 ja nr 2 Küsimustes pole midagi ebaloomulikku. President Dieter F. Uchtdorf on öelnud järgmist neile, kellel on kahtlusi Kiriku ajaloo või õpetuse kohta: H. E. Peterson. Wilford Woodruff Lisamaterjalid Jumala Vaim oli kohal. Ametlikus teadaandes nr 2 kirjeldatud ilmutuse saamise ajal teenis president Gordon B. Hinckley parasjagu Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena. Aastate möödudes kirjeldas ta oma kogemust: Ruumis valitses pühalik atmosfäär. Minul oli tunne, nagu oleks avanenud kanal taevase trooni ja põlvitava, anuva Jumala prohveti vahel, kellega koos palvetasid tema Vennad. Jumala Vaim oli kohal. Ja Püha Vaimu kaudu tuli kinnitus prohvetile, et see, mille üle ta palvetas, oli õige, et oli saabunud aeg ja nüüd peaks imelised preesterluse õnnistused antama kõikidele väärilistele meestele kõikjal, põlvnemisliinist olenemata. Iga mees selles ringis teadis Püha Vaimu väel sama asja. Sündmus oli vaikne ja ülev. Füüsilistele kõrvadele kuuldavat häält ei kuuldud. Kuid Vaimu hääl sosistas kindlalt meie meelele ja hingele. (Priesthood Restoration. Ensign, okt 1988, lk 70) Küsimustes pole midagi ebaloomulikku siira järelepärimise tammetõrust on sageli võrsunud ja kasvanud suur mõistmise tamm. Kirikus on vähe liikmeid, kes pole ühel või teisel ajal mõne tõsise või tundliku küsimusega maadelnud. Kiriku üks eesmärke on toita ja harida ususeemet isegi kui tegemist on vahel kahtluse ja kindlusetuse liivase pinnasega. Usk on lootus sellesse, mida ei nähta, kuid mis on õige. Seega, mu kallid vennad ja õed, mu kallid sõbrad, palun kahelge esmalt oma kahtlustes, enne kui oma usus kahtlema lööte. Me ei tohi iial lasta kahtlusel end vangistada ning hoida meid eemal jumalikust armastusest, rahust ja andidest, mis tulevad usu kaudu Issandasse Jeesusesse Kristusesse. (Tulge meiega! a sügisene üldkonverents. Vt ka Lawrence E. Corbridge. Stand Forever. Brigham Youngi ülikooli pühalik koosolek, 22. jaan 2019, speeches.byu.edu) Õpetamise täiustamine. Selles pole midagi halba, kui öelda ma ei tea. Te peaksite küll andma endast parima, et aidata klassi liikmetel vastata nende evangeeliumit puudutavatele küsimustele, kuid Issand ei eelda, et te kõike teaksite. Möönge, kui te ei tea, kuidas millelegi vastata. Seejärel suunake oma õpilased ilmutatud õpetuse juurde ja tunnistage siiralt sellest, mida teate. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 24.) 101

115 DETSEMBER Perekond: läkitus maailmale PEREKOND ON KESKSEL KOHAL LOOJA PLAANIS Uurige sel nädalal pöördumist Perekond: läkitus maailmale ning mõtisklege, millised tõed toetavad klassi liikmete jõupingutusi tugevdada oma kodu ja perekonda. Innustage mõttevahetust Sellele küsimusele aitab vastata president Dallin H. Oaksi mõtteavaldus Lisamaterjalides. Selleks et innustada klassi liikmeid jagama, mida nad õppisid, kui uurisid sel nädalal perekonnaläkitust, võiksite paluda neil valida mõni lõik ja ühe lausega kokku võtta, mida selles lõigus õpetatakse. Vanemad peaksid kasvatama oma lapsi armastuses ja õigemeelsuses. Õpetage põhiõpetust Perekond on kesksel kohal Looja plaanis. Kirikut tuntakse selle perekeskse rõhuasetuse poolest ja perekonnaläkituses tehakse ilmsiks selle rõhuasetuse õpetuslikud põhjused. Selleks et innustada klassi liikmeid selle üle vestlema, võiksite paluda neil ette kujutada, et keegi küsis neilt, miks Kirik peredele nii palju rõhku pöörab. Milliseid tõdesid võiksime läkitusest jagada, et vastata tema küsimusele? Perekonnaläkitus on nii tähtis juba sel põhjusel, et see kinnitab tõdesid, mida nüüdisajal rünnatakse. Millised läkituse tõed ei lase tänapäeva maailmas perede kohta räägitud valedel meid petta? Kuidas mõjutavad need tõed meie valikuid? Õnn saavutatakse perekonnaelus kõige kindlamalt siis, kui see on rajatud Issanda Jeesuse Kristuse õpetustele. Perekonnaläkituse kuuendas ja seitsmendas lõigus kirjas olevate põhimõtete arutamine saab aidata teie klassi liikmetel tunda oma peresuhetes suuremat rõõmu. Võiksite kirjutada need põhimõtted tahvlile ja paluda klassi liikmetel valida mõni põhimõte paarilisega arutamiseks. Nad võiksid suunata oma vestlust selliste küsimuste abil: milliseid näiteid selle põhimõtte kohta oleme näinud pereelus? Kuidas selle põhimõtte järgi elamine meie pere õnnelikuks teeb? Kuidas selle põhimõtte järgi elamine aitab rajada oma pereelu Päästjale? Millised pühakirjakohad saaksid aidata meie peredel seda põhimõtet paremini mõista? (Klassi liikmed võiksid otsida 102

116 Perekond: läkitus maailmale neid pühakirjakohti Pühakirjajuhist aadressil scriptures.churchofjesuschrist.org.) Seejärel võiks iga paar õpitut klassiga jagada. Rõhutage, et hoolimata meie praegusest perekondlikust olukorrast, võime me püüda rajada igavest perekonda Päästjale ja Tema evangeeliumile. Me kutsume vastutavaid kodanikke toetama neid meetmeid, mille eesmärgiks on perekonna kui ühiskonna põhialuse säilitamine ja tugevdamine. Kuidas saate aidata oma klassi liikmetel mõista, et nad on kohustatud perekonnaläkituse tõdesid kaitsma? Vestluse alustamiseks võiksite arutada, mida klassi liikmed õpivad läkituse pealkirjast. Mis on läkitus? Mistõttu olid Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli nõukogu kõlblikud maailmale perede kohta läkitust väljastama? Klassi liikmed võiksid loetleda, mis on nende arvates läkituse põhisõnumid (innustage neid konkreetseid lõike tsiteerima). Seejärel võiksid nad arutada, kuidas edendada neid sõnumeid oma kogukonnas või rahva seas. Õde Bonnie L. Oscarsoni kõnest Perekonnaläkituse kaitsjad leiab näiteid, mida saaksite klassiga üheskoos uurida (2015. a kevadine üldkonverents). Lisaks võiksite vaadata videot Defenders of the Faith ( Usu kaitsjad ; ChurchofJesusChrist.org). talituste muutumatut olemust ja meie Päästja Jeesuse Kristuse peamist rolli. Meie Päästja lepitus nõuab meid surmalt tagasi ja meie meeleparanduse tingimusel päästab meid patust. Sellise maailmavaatega on viimse aja pühadel iselaadi eelistused ja tegevused ning nad on õnnistatud jõuga pidada vastu sureliku elu pettumustes ja valudes. Evangeeliumi plaan, mida iga pere peaks järgima, valmistudes igaveseks eluks ja ülenduseks, on kirja pandud aastal Kiriku poolt välja antud läkituses Perekond: läkitus maailmale. Selle sisu erineb loomulikult suurel määral osast maailma praegu kehtivatest seadustest, tegevustest ja toetusest. Meie päevil tulevad erinevused kõige selgemalt välja seoses vabaabielu, samasooliste abielu ja sellistes suhetes laste kasvatamisega. Need, kes ei usu ülendusse ega pürgi selle poole ning on maailma eluviiside kõige suuremad pooldajad, peavad perekonnaläkitust lihtsalt teadaandeks korra kohta, mida tuleks muuta. Vastandina sellele kinnitavad viimse aja pühad, et perekonnaläkitus määratleb sellised peresuhted, milles võib aset leida meie igavese arengu kõige tähtsam osa. (Plaan ja läkitus a sügisene üldkonverents) Õpetamise täiustamine Elage evangeeliumi järgi kogu südamest. Vägi tuleb siis, kui õpetaja on teinud kõik võimaliku, et valmistuda mitte ainult üheks õppetunniks, vaid hoides oma elu Vaimuga kooskõlas. (Boyd K. Packer. Teach Ye Diligently, 1975, lk 306) Lisamaterjalid Pered Jumala plaanis. President Dallin H. Oaks on õpetanud: Viimse aja pühadel, kes Jumala päästmisplaani mõistavad, on harukordne maailmavaade, mis aitab neil näha Jumala käskude põhjust, Tema nõutud 103

117 J. Kirk Richards. Kristuse sünd vase ja ookriga DETSEMBER Jõulud JUMALA VÕRRATU AND TEMA JUMALIK POEG Pidage meeles, et teie klassi liikmete jaoks on tähtsaim ja tõhusaim õppida evangeeliumi oma kodus. Mõtisklege õpetamiseks valmistudes, kuidas teie pühapäevakoolitund saaks nende isiklikule ja perekondlikule uurimisele kaasa aidata. Innustage mõttevahetust Kuidas on läkituse Elav Kristus (ChurchofJesusChrist.org) uurimine sel nädalal teie klassi liikmeid õnnistanud? Võiksite jagada Abiühingu üldjuhataja Jean B. Binghami sõnu ja seejärel paluda klassi liikmetel rääkida nende endi sarnastest kogemustest: Kui olen uurinud Jeesuse Kristuse elu ja õpetusi keskendunumalt ja läkitust Elav Kristus meelde talletanud, on mu tänulikkus ja armastus meie Päästja vastu suurenenud. Iga lause selles inspireeritud dokumendis kätkeb endas jutlust ja on aidanud mul paremini mõista Tema jumalikke rolle ja maist missiooni. See, mida ma olen sel uurimis- ja mõtisklemisperioodil teada saanud ja tundnud, kinnitab, et Jeesus on tõepoolest maailma valgus, elu ja lootus. (Et teie rõõm saaks täielikuks a sügisene üldkonverents) Õpetage põhiõpetust Kellelgi teisel ei ole olnud niivõrd sügavat mõju. Klassi liikmed võiksid lugeda läkituse Elav Kristus esimest lõiku ja jagada mõtteid, miks on Jeesuse Kristuse mõju olnud sügavam kui kellegi teise mõju. Millised muud mõtteavaldused läkituses Elav Kristus seda väidet toetavad? Paluge klassi liikmetel jagada, kuidas Ta on neid isiklikult mõjutanud. Teie vestlust võib täiendada video Why We Need a Savior ( Miks me vajame Päästjat ; ChurchofJesusChrist.org). Kas klassi liikmed on pidanud kunagi selgitama mõnele teisest kultuuriruumist pärit inimesele, miks nad peavad jõule? Võib- olla võiksid nad oma kogemusi jagada. Võiksite paluda klassi liikmetel selle asemel ka ette kujutada, et keegi, kelle jaoks kristlus on võõras, neile selle küsimuse esitab. Kuidas me sellele küsimusele vastaksime? Paluge klassi liikmetel lugeda läkitust Elav Kristus ja mõelda samal ajal sellele küsimusele. Paluge osal neist oma mõtteid jagada. Lisaks võiksite lugeda koos klassiga salme Luuka 2:10 14 või laulda mõnda jõulurõõmu väljendavat kirikulaulu (nt Rõõm kogu maal Kiriku lauluraamat, 104

118 jõulud nr 125) ja rääkida sellest, miks toob Kristuse sünd suurt rõõmu. Mida saame teha, et oma Kuningas vastu võt[ta]? vastumeelseid ja neid, kes mitte ainult ei armasta teid, vaid teid hetkel taga kiusavad ja ära kasutavad. Päästja abiga võime õppida armastama nii, nagu Tema armastas. Teine and, mida Päästja meile pakub, on võime andestada. Tema lõputu lepituse kaudu võite andestada neile, kes on teile haiget teinud ja kes ehk kunagi ei võta vastutust oma julmuse eest. Howard Lyon. Maailma valgus Jumal olgu tänatud oma võrreldamatu anni eest. Läkituses Elav Kristus viitavad apostlid Päästjale kui meie Taevaselt Isalt saadud anni[le]. Selleks et aidata klassi liikmetel sellest annist rohkem teada saada, võiksite kirjutada tahvlile Jumal annab meile Jeesuse Kristuse kaudu anni ja paluda klassi liikmetel soovitada viise selle lause lõpetamiseks läkitusest Elav Kristus ja Lisamaterjalidest president Russell M. Nelsoni mõtteavaldusest loetu põhjal. Kuidas me neid ande saame? Võiksite paluda klassi liikmetel ühe anni valida ja teha tööd, et seda andi täielikumalt vastu võtta. Kolmas and Päästjalt on meeleparandus. Seda andi ei mõisteta alati hästi. Meeleparandus on imeline and. Seda protsessi ei peaks mitte kunagi kartma. See on and, mille peaksime vastu võtma rõõmuga ja mida peaksime kasutama, isegi embama iga päev, kui proovime muutuda meie Päästja sarnaseks. Neljas and Päästjalt on tegelikult lubadus igavese elu lubadus. Igavene elu on selline elu ja elukvaliteet, mida Taevane Isa ning Tema Armastatud Poeg elavad. Kui Isa pakub meile igavest elu, siis ütleb Ta põhimõtteliselt: Kui otsustad järgida mu Poega, kui sinu soov on tõesti saada Tema- sarnaseks, siis lõpuks võid elada nagu me elame ja juhatada maailmu ning kuningriike nagu meie. Need neli ainulaadset andi toovad meile järjest rohkem rõõmu, kui need vastu võtame. Need muutusid võimalikuks, sest Jehoova jättis oma taevase trooni, et tulla Jeesuslapsena maailma. (Neli andi, mida Jeesus Kristus soovib sulle anda. Esimese Presidentkonna jõululäkitus, 2. dets 2018, broadcasts.churchofjesuschrist.org) Lisamaterjalid Päästja pakutud annid. Kõneledes jõuluajast, loetles president Russell M. Nelson neli andi, mille Päästja annab kõigile, kes on nõus need vastu võtma: Esiteks andis ta teile ja mulle piiramatu võime armastada. See sisaldab võimet armastada Õpetamise täiustamine Valmistage end vaimselt ette. Et vägevalt evangeeliumi õpetada, peame nii õppetundi kui ka iseennast ette valmistama. Efektiivsed evangeeliumi õpetajad enne kui nad mõtlevad, kuidas täita tunni aega keskendu[vad] oma südames Pühale Vaimule. (Päästja viisil õpetamine, lk 12) 105

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid Ootame teie kommentaare ja

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Iisraeli Lootus

Iisraeli Lootus Iisraeli Lootus President Russell M. Nelson ja õde Wendy W. Nelson Me oleme õde Nelsoniga ülimalt rõõmsad, et saame täna siin teiega koos olla. Meile väga meeldib olla koos teie, Viimse Aja Pühade Jeesuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID OLLA KRISTUSE JÄRELKÄIJA Bertram Melbourne Jaanuar, veebruar, märts Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2008 Täiskasvanute hingamispäevakooli

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Aprill Mai Juuni 2016 Matteuse Matteuse evangeelium evangeelium Andy Nash Nimi Aadress Telefon Aprill, mai, juuni 2016

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Lakewoodi koguduse teated

Lakewoodi koguduse teated EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIKU Lakewoodi Pühavaimu koguduse TEATED Detsember 2016-aprill 2017 TEENISTUSTE ALGAMISAEG kell 11:00 Service in English every third Sunday at 11 am Inimesi tuleb idast

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik IIIssand pööras PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest." Ii 42:10 PÜHA PEREKOND ] Jõuluaja 1. pühapäev 52/1 nädal: 30. detsember 2018? 5. jaanuar 2019 Jõuluaja

Rohkem

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID Nimi Aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA Üldinfo Tunni teema Stigma ehk häbimärgistav suhtumine vaimse tervise häirete suhtes. Õpilased

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Originaali tiitel: Clinton Wahlen The Book of James Clinton Wahlen Jaakobuse kiri Tõlge: AKEL 2014 Tõlkija: Mall Kaaver Toimetajad: Toivo Kaasik, Ly Kaasik Kujundaja: Indrek Ploompuu Trükkis: Vali Press

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Nelikaare_10_2010.indd

Nelikaare_10_2010.indd EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 10 (28) Oktoober 2010 LEHES Mõõda neid, kes kummardavad Francis Frangipane... lk 2 Taevaline mees Paul Hattaway... lk 2 10 nõuannet kuidas võidelda hirmu vastu Jentezen

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 Kad-Esh MAP Ministries P.O. Box 540271 Grand Prairie, Texas 75054, USA PO Box 590, Jerusalem 91004, Israel www.kad-esh.org Copyright

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

läkitused_final.doc

läkitused_final.doc Eesti Kirikute Nõukogu läkitused aastast 1991 Sisukord 1991... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE SEOSES LEEDU TERRORIAKTSIOONIDEGA... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU SOTSIAALNE

Rohkem