Achmea Dutch Residential Fund. Jaarverslag 2020

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Achmea Dutch Residential Fund. Jaarverslag 2020"

Väljavõte

1 Achmea Dutch Jaarverslag 2020

2 Missie Het Achmea Dutch (het Fonds) streeft naar een stabiel en duurzaam rendement uit vastgoed waarin is belegd. Het Fonds maakt gebruik van de vastgoedexpertise en de marktkennis van Syntrus Achmea. Uitgangspunt is het bieden van passende huisvesting en wooncomfort voor de huurders. Het Achmea Dutch heeft zich ten doel gesteld een portefeuille van kwalitatief hoogwaardige beleggingshuurwoningen op te bouwen, die te typeren is als een portefeuille met een core-beleggingskarakteristiek. Het Fonds richt zich daarbij op een duurzame exploitatie en levert daarmee een bijdrage aan de ESG-doelstellingen die samen met de participanten zijn opgesteld in het portefeuilleplan. Doelstellingen die een bijdrage leveren aan de leefomgeving, het welzijn van de huurders en de maatschappelijke impact voor de beleggers. Participanten Het Achmea Dutch belegt voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, banken en verzekeraars. 2/108 Jaarverslag Achmea Dutch

3 Inhoudsopgave 4 2. Highlights Kerngegevens Verslag van Interview met het fondsteam 11 Marktontwikkelingen 14 Strategie 17 ESG-beleid en belangrijke thema s in Portefeuilleontwikkelingen Exploitatie van de portefeuille 28 Financiële performance Corporate Governance 35 Risicomanagement 39 Beleggingsrestricties 45 Besluiten van de Vergadering van Participanten Verslag van de Raad van Toezicht tot 1 juli Verslag van de vanaf 1 juli Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening 62 Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening Overige gegevens Reglementaire bepalingen inzake de resultaatbestemming 83 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 84 Bijlagen I. Vijfjarenoverzicht 88 II. Profiel van het Fonds 90 III. Samenstelling van de vastgoedportefeuille 92 IV. Overzicht van de vastgoedportefeuille 93 V. INREV 99 VI. Profiel van 101 VII. Personeel en Organisatie 103 VIII. Begrippenlijst 105 Verhalen van bewoners 51 Foto voorzijde: Westbeat, Amsterdam Inhoudsopgave 3/108 Jaarverslag Achmea Dutch

4 Het Achmea Dutch Residential Fund is een core-beleggingsfonds dat participanten toegang biedt tot de Nederlandse woningmarkt. Daarbij staan vier uitgangspunten centraal: stabiele kasstroom, waarde ontwikkeling, laag risico en flexibiliteit. Het Fonds richt zich voornamelijk op het huursegment tussen de 752 en per maand op goede locaties in sterke marktgebieden en wenst voor elke doelgroep een passend product te bieden. De ambitie is om te groeien naar een fondsomvang van 2,0 miljard in Het Fonds werkt aan een duurzame portefeuille, waarbij wordt aangesloten bij de Sustainable Development Goals van de UN en de ESG-strategie die Syntrus Achmea heeft opgesteld voor zichzelf en zijn klantportefeuilles. Doel is dat in 2022 minimaal 75% van de portefeuille een A-label heeft. De score bedraagt per eind 2020: 70,2% (2019: 59,0%). In 2030 dient de CO 2 -uitstoot 49% lager te liggen dan in De score bedraagt per eind 2020: -37% woningen in exploitatie, 1.154,8 miljoen eengezinswoningen appartementen woningen in ontwikkeling, 477,0 miljoen 73 eengezinswoningen appartementen 18 participanten 16 pensioenfondsen 2 verzekeringsmaatschappijen Huurderstevredenheid 7,5 Benchmark 7,4 2,3% huurgroei Index 2,6% 176,4 miljoen aan mandaten 4/108 Jaarverslag Achmea Dutch

5 Door de focus op duurzaamheid in de nieuwbouwprojecten en de bestaande objecten vergroent de portefeuille en levert deze een steeds grotere bijdrage aan de maatschappelijke doelen van de participanten op het gebied van duurzaamheid. Het Fonds behaalde in 2020 de maximale score van 5 sterren in de GRESB-benchmark. Huurderstevredenheid 7,5 Benchmark 7,4 Jaarlijks wordt de mening van huurders gevraagd over hun woning, de woonomgeving en de ervaringen met de vastgoedmanagers. De scores worden daarbij vergeleken met een benchmark. Met de uitslagen gaan wij aan de slag om de service naar huurders te verbeteren. Dit doen we door met onze externe vastgoedmanagers te kijken naar verbetermogelijkheden. Op alle drie onderdelen scoort het Fonds beter dan de benchmark. Ook is de respons gemiddeld hoger. 176,4 miljoen aan mandaten Ultimo 2020 had het Fonds in totaal 176,4 miljoen aan openstaande mandaten, afkomstig van vier participanten. Gedurende 2020 hebben twee participanten 21,8 miljoen aan nieuw mandaat toegezegd. Gedurende 2020 is voor 29,5 miljoen ingetreden en is 19,8 miljoen aan stockdividend uitgekeerd. Er zijn geen uittreedverzoeken geweest. Vermogensbeheer Het Fonds heeft ultimo 2020 voor 203,2 miljoen aan (gecommitteerde en niet-gecommitteerde) pijplijnverplichtingen voor in aanbouw zijnde en gekochte objecten staan. Ter dekking van deze verplichtingen verwacht het Fonds in de komende jaren 176,4 miljoen bij de participanten aan investeringstoezeggingen af te roepen. De afroepen worden conform de fondsvoorwaarden verdeeld over de participanten met een intredingswens, naar rato van de omvang van hun investeringstoezeggingen en de volgordelijkheid van de tijdvakken waarin de investeringstoezeggingen zijn ingediend. De funding van het Fonds bestaat verder uit verkoopopbrengsten en stockdividend. Ontwikkelpijplijn De ontwikkelpijplijn van het Fonds bestaat uit: Haarlem, Plaza West, 153 appartementen Amsterdam, The David, 49 appartementen (deeloplevering) Amstelveen, Klaasje Zevenster, 89 appartementen Amsterdam, Oostenburg, 171 appartementen Haarlem, Schalkstad, 120 appartementen Zaandam, Burano, 144 appartementen Eindhoven, De Bakermat, 235 appartementen Tilburg, Stadsrand Dalem (fase 3), 6 eengezinswoningen Nieuwegein, Doorslagzone Toren A, 191 appartementen Utrecht, C.H. Letschertweg Bouwdeel A, 99 appartementen Almere, New Brooklyn Blok A1-3-5, 37 eengezinswoningen PORTEFEUILLEVERDELING NAAR SEGMENT KANSENKAART WONEN 6,9% Zeer hoog Hoog 2,1% 0,2% Boven gemiddeld 22,6% 40,0% Gemiddeld Beneden gemiddeld Laag 28,2% ESG duurzame beleggingsdoelstellingen Syntrus Achmea heeft een geïntegreerd ESG-beleid opgesteld, dat is gestoeld op de UN Sustainable Development Goals. Syntrus Achmea heeft vijf UN SDG s geadopteerd: 3 good health and well-being; 7 affordable and clean energy; 11 sustainable cities and communities; 12 responsible consumption and production; 17 partnerships for the goals. ESG-targets in portefeuilleplan Hierbij zijn 20 ESG-doelstellingen geformuleerd in een ESG-raamwerk, waaruit het Fonds in 2019 een aantal ESG-doelstellingen gekozen heeft om voor de komende jaren de focus op te leggen. Het eerste doel betreft het nastreven van beleggingen met een positieve impact op de samenleving via klimaatadaptatie, Stadspartner-initiatieven en het verbeteren van de leefbaarheidsscore in wijken en buurten. Een tweede doel is het willen zijn van de beste investment manager van Nederland, met een focus op o.a. GRESB-outperformance en financiële outperformance voor het Fonds. Tot slot willen wij aantrekkelijk en duurzaam vastgoed in de portefeuille van het Fonds, waar onze huurders en klanten van profiteren. Dit doen we door hoge eisen te stellen aan energielabels, huurderstevredenheid en de kwaliteit van nieuwbouw en renovatie. In de jaarlijkse GRESB-benchmark behaalde het Fonds de maximale score van 5 sterren. 5/108 Jaarverslag Achmea Dutch

6 Key-karakteristieken Belegt in Nederlandse woningen Focus op duurzaamheid - ESG Aantrekkelijk financieel rendement Laag risico, stabiel dividend en waardegroei op lange termijn Voldoet aan INREV en AIFMD ISAE 3402 type II van Syntrus Achmea Beleggingshorizon op lange termijn Beheerd door een toegewijd fondsteam Externe taxaties door gerenommeerde taxateurs Professioneel vastgoedbeheer van derden Monarch, Den Haag 6/108 Jaarverslag Achmea Dutch

7 2. Highlights 2020 In 2020 kon het Fonds, ondanks de omvangrijke verkoop van de Argon-portefeuille, toch doorgroeien. De beschikbare mandaten die zorgen voor de verdere groei van de portefeuille leiden tot een betere spreiding en allocatie naar de sterke woningmarktregio s. De complexmatige verkopen in 2018, 2019 en 2020 hebben ervoor gezorgd dat er nu een sterke kernportefeuille is gerealiseerd. Daarmee is de koers die in 2017 werd ingezet met het Fonds, goed gevolgd. De komende periode staat in het teken van verdere verbetering van de performance en de aankoop van nieuwe projecten. Tegelijkertijd werd in 2020 een aanvang gemaakt met de uitvoering van de routekaart CO₂-reductie via het goedkeuren van drie verduurzamingsvoorstellen voor bestaande objecten in Amersfoort, Amstelveen en Zoetermeer. De verbetering in de kwaliteit van de portefeuille vertaalt zich ook naar betere scores in de GRESB-benchmark, de financiële performance en de positie in de MSCI-benchmark en het feit dat eind 2020 twee participanten hun belang in het Fonds hebben uitgebreid. Ook de interesse van het Achmea Dutch Value Added Residential Partnership voor een samenvoeging met het Fonds geeft blijk van de waardering voor de opgezette strategie. In de komende jaren wil het Fonds zich verder gaan onderscheiden op het gebied van gerichte acquisitie en verhuur via doelgroepsegmentatie, duurzame beleggingsdoelstellingen en de professionaliteit van de dienstverlening naar huurders en institutionele klanten. In 2021 zal deze ambitie samen met de en de participanten worden opgepakt. De score in het jaarlijkse huurdertevredenheidsonderzoek bedroeg 7,5 voor de woningen en 7,6 voor de woonomgeving en ligt daarbij hoger dan de benchmark, waar zeven institutionele beleggers aan deelnemen. Dat biedt een goede basis voor verdere verbetering en bijdrage aan het welzijn van de huurders. Monarch, Den Haag 2. Highlights /108 Jaarverslag Achmea Dutch

8 Januari: aankoop 191 appartementen in het project Doorslagzone, Toren A in Nieuwegein. April: verkoop 6 woningobjecten (24 eengezinswoningen en 117 appartementen) en 2 winkelobjecten (11 commerciële ruimten) in Dieren, Ulft, Kerkrade, Didam, Drachten en Wateringen. Mei: oplevering van 13 eengezinswoningen in de wijk Reitdiep in Groningen. januari februari april mei juni Februari: deeloplevering van zes eengezinswoningen in Park Centraal in de wijk Stadsrand Dalem (fase 2) in Tilburg. Juni: aankoop 99 appartementen in het project C.H. Letschertweg, Bouwdeel A in Utrecht. Juni: oplevering 32 eengezinswoningen en 48 appartementen in Parkstad, Blok K1 in Rotterdam 2. Highlights /108 Jaarverslag Achmea Dutch

9 Juli: verkoop 18 objecten Argon-portefeuille (177 eengezinswoningen en 222 appartementen). Juli: oplevering 33 eengezinswoningen en 24 appartementen in Remisehof, Blok H in Rotterdam. Oktober: oplevering van het mixed-use-project Westbeat in Amsterdam (3.900 m² commerciële ruimte, 150 appartementen). Oktober en December: deeloplevering van 18 eengezinswoningen in de wijk Stadsrand in Tilburg. juli september oktober december September: aankoop 37 eengezinswoningen in het project New Brooklyn, Blok A1-3-5 in Almere. September: deeloplevering van 12 eengezinswoningen in de wijk Stadsrand in Tilburg. November en December: deeloplevering van 133 appartementen in The David in Amsterdam. 2. Highlights /108 Jaarverslag Achmea Dutch

10 3. Kerngegevens TOTAALRESULTAAT (BEDRAGEN X MILJOEN) FINANCIEEL RENDEMENT 200 Direct resultaat Indirect resultaat 20% Direct rendement Indirect rendemen 17,4% % 14,7% ,3 84,5 131,9 96,8 83,1 10% 5% 11,9% 8,0% 11,0% 14,4% 10,6% 8,3% 7,9% 6,1% 0 27,5 29,0 27,9 27,0 25,4 0% 3,9% 3,7% 3,0% 2,2% 1,8% INREV NAV (BEDRAGEN X MILJOEN) DIVIDEND-YIELD (O.B.V. INREV NAV PER 1 JANUARI) TGER EN REER (O.B.V. GEWOGEN GEMIDDELDE INREV GAV) Total Global Expense Ratio (TGER) Real Estate Expense Ratio (REER) ,0% 2,0% ,3 882, , , ,0 4,0% 3,0% 2,0% 3,5% 4,1% 3,4% 2,6% 2,0% 1,5% 1,0% 1,62% 1,37% 1,13% 0,84% 0,80% 300 1,0% 0,5% 0,46% 0,47% 0,46% 0,45% 0,46% 0 0,0% 0,0% Kerngegevens 10/108 Jaarverslag Achmea Dutch

11 4. Verslag van Interview met het fondsteam Terugblik vanaf 2016 In 2020 maakte het Fonds een druk jaar door, vanwege de afronding van, zoals ik dat altijd noem, de grote bewegingen in het Fonds. Vanaf 2016 hebben we een koerswijziging aangebracht in de strategie van het Fonds. De verbetering van de structuur van de portefeuille, om daarmee meer in lijn te komen met de benchmark, kreeg prioriteit. Gesteund door nieuwe mandaten om te kunnen investeren werd het ook mogelijk om die beweging fors in te zetten. Vanaf 2017 werd daarmee een vliegwiel aan nieuwbouwprojecten op gang gebracht en zijn we gestart met een eerste bescheiden verkoop in In 2018 en 2019 kwam de acquisitie- en verkoopmachine echt op stoom en begon de samenstelling van het Fonds te verkleuren en verbeterde de performance ten opzichte van de benchmark. Het jaar 2020 stond in het teken van de afronding van de voorlopig laatste grote verkoopronde en er werd doorgepakt op de inmiddels opgestarte verduurzaming. Aan de hand van de routekaart CO 2 -emissiereductie werd de eerste selectie van te verduurzamen C-label objecten gemaakt. Inmiddels is ook die tactische lijn in de strategie van het Fonds in uitvoering, vat Fundmanager Onno Hoff de afgelopen vier jaar kort samen. Het Fonds verbetert daarmee het percentage A-labels in rap tempo. Waar dit in het vierde kwartaal van 2016 nog 39,6% bedroeg, ligt die score eind 2020 op 70,2%. De focus op duurzaamheid in het Fonds is ook terug te zien in de GRESB-score die in 2020 op 5 sterren uitkwam. De nieuwbouwpijplijn begint inmiddels veel projecten op te leveren. Daarmee moet de druk die de pijplijn geeft op het directe rendement langzaam afnemen en zullen de soms forse uitslagen in de waardeontwikkeling van nieuwbouwprojecten naar verwachting ook meer de marktontwikkeling gaan volgen. De forse pijplijn was nodig, maar zorgt er wel voor dat er behoorlijk wat geld is belegd in projecten die nog geen huur opleveren. In een Fonds dat in beweging is, levert dat een aantal bijeffecten op, maar dat is een fase die we door moeten, aldus Hoff. Het inzetten van een grote beweging in een Fonds vergt veel energie en ook medewerking van de participanten. De strategie in het portefeuilleplan wordt jaarlijks besproken en ter goedkeuring voorgelegd en op die manier wordt gewerkt aan een Fonds dat ook aansluit bij de verwachtingen van de klant. Verduurzaming Naast deze grote stappen wordt ook gewerkt aan een exploitatiestrategie om het Fonds kwalitatief op een hoger niveau te brengen en toekomstbestendig te maken. Voorbeelden daarvan kunnen worden gelinkt aan de ESG-strategie die vanaf 2019 voor het Fonds geldt. In 2019 werd gestart met het opstellen van de routekaart CO 2 -emissiereductie. Aan de hand van de uitkomsten werd in 2020 in het fondsteam een start gemaakt met de verduurzaming van bestaande objecten. Het is niet zo dat we voor die tijd stilzaten op het gebied van duurzaamheid, vertelt Annemarie Maarse, Director Woningen en Zorgvastgoed. Al enkele jaren wordt geïnvesteerd in In 2020 maakte het Fonds een druk jaar door, vanwege de afronding van, zoals ik dat altijd noem, de grote bewegingen in het Fonds. het terugbrengen van het energieverbruik en de uitstoot van CO 2. Voornamelijk met investeringen in zuinige verlichting, slimme installaties en pv-panelen. Het verschil is nu dat we een plan hebben gemaakt dat als doel heeft om in 2030 een reductie van 49% CO 2 te behalen in het Fonds. Dit sluit aan bij het Klimaat-akkoord. Het fondsteam maakte een selectie van te verduurzamen objecten, te starten met de C-labels, waarna met een landelijke opererende aannemer een groot aantal scenario s technisch en energetisch werd doorgerekend. Tevens werd in 2020 een CO 2 -dashboard opgeleverd, waarmee het Fonds voorop loopt in de markt. Annemarie Maarse vervolgt: We maken hierbij een afweging tussen de kosten en de opbrengsten en maken een inschatting van het toekomstig rendement. Niet alleen financieel, maar ook qua CO 2 -reductie. Tevens kijken we naar de natuurlijke onderhoudsmomenten, zodat we bijvoorbeeld maar één keer met een steiger aan de slag moeten om gevelisolatie, glasvervanging en schilderwerk te combineren. Eind 2020 heeft de technisch manager van het fondsteam, Neal Janssen, deze aanpak uitgelegd aan de participanten tijdens de Investor Call over het derde kwartaal. 4. Verslag van 11/108 Jaarverslag Achmea Dutch

12 Op die manier maken we de strategie tastbaar en leggen we een link naar onze assetmanagementactiviteiten. Mijn indruk is dat onze klanten dit zeer waarderen. Ik hoop dat als COVID-19 achter de rug is, wij ook een keer een property tour kunnen doen langs de verduurzamingsprojecten. Bijkomend voordeel is dat er een schat aan nieuwe data kan worden gemeten door gebruik te maken van slimme installaties en verbruiksmeters. In het licht van de toenemende behoefte aan inzicht in klimaateffecten en de maatregelen die daarop moeten worden genomen, is dat erg welkom. Zowel de GRESB-benchmark als de SFDR-richtlijnen van de EU gaan steeds meer inzicht en bewijslast vragen. Je zult echt moeten aantonen wat de bijdrage aan duurzaamheid is. De investeringen die we nu doen, gaan daarin helpen en wij juichen die ontwikkeling toe, zegt Casper Hesp Director Investment Management. Ik geloof dat naar de toekomst toe een écht duurzaam Fonds het verschil in de markt gaat maken, voegt Onno Hoff daar nog aan toe. Governance gemoderniseerd Er wordt niet alleen geïnvesteerd in de portefeuille, maar ook in de relatie met de klant en de toezichthouders op het Fonds. Zo werden afgelopen jaren diverse veranderingen doorgevoerd in het liquiditeitsmechanisme en werd na een zorgvuldig doorlopen proces de Raad van Toezicht vervangen door een, waar voor de helft participanten in zitten. Op die manier is de verbinding tussen fondsmanager Syntrus Achmea en de participanten meer in lijn gebracht met de gewenste governance. Aangezien Syntrus Achmea beheerder is van een aantal vergelijkbare fondsen, zoals het Achmea Dutch Retail Property Fund en het Achmea Dutch Health Care Property Fund, werden deze trajecten in gezamenlijkheid opgepakt. Op die manier kunnen de kosten worden gedeeld. Een goed voorbeeld hiervan is ook de oprichting van afzonderlijke servicedochter-bv s voor diverse fondsen tegelijk. In de jaarlijkse GRESB-benchmark behaalde het Fonds 5 sterren en een score van 84 punten. Hoewel de vastgoedportefeuille zelf dus erg duurzaam is, werden niet de maximale punten gescoord op het inzicht in verbruik van energie en water. De (tijdige) beschikbaarheid van verbruiksgegevens is een punt van aandacht, waar samen met de assetmanagers en de duurzaamheidsmanagers voor de komende periode nadrukkelijk naar zal worden gekeken. Annemarie Maarse: Het is een gegeven dat de GRESB-benchmark steeds meer de nadruk gaat leggen op verbruiksdata en de rapportage daarover. Dit zorgt ervoor dat beleggers echt aan de slag moeten met verduurzaming, voorlichting aan huurders en gedragsbeïnvloeding van consumenten om punten te behalen. Syntrus Achmea scoort al enkele jaren maximaal op beleid en doelstellingen. Voor het verbruik hebben we data nodig van externe partijen. Zeker bij jonge complexen wil dit nog wel eens langer duren, voordat die beschikbaar komen. Daar ligt dus een deel van de uitdaging. Casper Hesp vervolgt: We werken nu hard aan de level 1-vereisten voor de Sustainable Financial Disclosure Regulation die per 10 maart 2021 van kracht is geworden. Die Europese richtlijn gaat straks het kaf van het koren scheiden als het gaat om Green Talk en Green Walk. Kortom, data en rapportages over wat je aan duurzaamheid doet, worden steeds belangrijker. Het Fonds gaat profiteren van de kennis en kunde die bij Syntrus Achmea aanwezig is op dit gebied. Onno Hoff voegt daar nog aan toe: Als je goed kijkt naar de GRESB-benchmark, dan zie je dat de Nederlandse woningfondsen in de top van Europa zitten met hun scores. Dat is een compliment voor de gehele sector. We houden elkaar scherp. Impact COVID-19 In maart 2020 werd Nederland overvallen door de uitbraak van het COVID-19-virus. Dit leidde in het tweede kwartaal tot onzekerheid over de huurprijsontwikkeling en investeringsbereidheid in de markt. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 was een duidelijke terugval waarneembaar in de MSCI-index woningen. Gedurende het derde en vierde kwartaal van 2020 herstelde de markt zich. De woningmarkt lijkt minder te worden geraakt door leegstand en inkomensverlies, dan andere assetclasses. Over de eerste drie kwartalen volgde het Fonds de beweging in de MSCI-benchmark. Het laatste kwartaal werd gekenmerkt door een aantal ontwikkelingen in het Fonds en in de markt. Diverse nieuwbouwprojecten werden opgeleverd en zorgden door aanvangsleegstand voor een afname van de bezettingsgraad. Annemarie Maarse vertelt hierover: Westbeat en The David werden in delen opgeleverd en zijn twee grote objecten in het Fonds die te maken hebben met de effecten van COVID-19. We zien in de tweede helft van 2020 dat belangstellenden voor het duurdere huursegment meer bedenktijd nemen en men als woningzoekende ook meer keus heeft. De onderliggende structurele vraag in de markt is nog steeds erg groot, maar we zien bijvoorbeeld dat de expatmarkt flink is ingezakt. Ook het aanbod van Airbnb ondervindt de gevolgen van het wegvallen van het internationale toerisme. Aanbieders in beide markten nemen maatregelen en hebben hun prijzen verlaagd. Dat betekent direct concurrentie voor het reguliere aanbod, zoals wij dat aanbieden. We houden dus rekening met meer verhuurtijd, maar zien wel een gestage invulling van de beschikbare woningen in Westbeat en The David. Hiermee wordt ook de lagere bezettingsgraad van 91,4% eind 2020 begrijpelijk. Dit wordt veroorzaakt door de vertraagde verhuur van de nieuwbouw, aangezien de bezettingsgraad zonder nieuwbouw op 97,6% uitkomt. En dat is vrijwel gelijk aan de target van 98% over In de jaarlijkse GRESB-benchmark behaalde het Fonds 5 sterren en een score van 84 punten. 4. Verslag van 12/108 Jaarverslag Achmea Dutch

13 Een vervelende bijkomstigheid, maar vergeet inderdaad niet dat de fundamenten van de woningmarkt goed zijn.de vraag naar woningen zal ook in de toekomst groot zijn door de groei van het aantal huishoudens. Alle kans voor beleggers om hierop in te spelen met de realisatie van huurwoningen via onze fondsproducten, zegt Casper Hesp hierover. De vooruitzichten zijn dus positief als het gaat om de woningmarkt. De prijsontwikkeling en de vraag liggen op een historisch hoog niveau. Tegelijkertijd staan de betaalbaarheid van huurwoningen en het aanbod van koopwoningen onder druk. De onzekerheid die COVID-19 met zich meebrengt, lijkt inmiddels een effect te hebben op de duurdere huurwoningen. Wij praten daar wekelijks over met het fondsteam en onze collega s van verhuur en marketing. Binnen de uitgangspunten van het investeringsvoorstel kijken we naar mogelijkheden om de verhuur een impuls te geven. Je kunt hierbij denken aan het aanbieden van woningen met vloerbedekking. Uiteraard kijken we ook naar de presentatie van de woningen en de vindbaarheid op sociale media voor zoekers. Onze klanten mogen erop vertrouwen dat wij ook op dit vlak al onze expertise en energie inzetten, aldus Annemarie Maarse. De Participanten en de Certificaathouders hebben in de bijzondere Participantenvergadering van 26 maart 2021 en de bijzondere Certificaathoudersvergadering van 26 maart 2021 het besluit genomen het Achmea Dutch Value Added Residential Partnership en het Achmea Dutch samen te voegen per 1 april De samenvoeging staat in het teken van de combinatie van twee kwalitatief sterke fondsen, waaruit een sterke combinatie voortkomt. Die combinatie zorgt ervoor dat de certificaathouders in het Achmea Dutch Value Added Residential Partnership ook voor de toekomst verder kunnen bouwen aan toekomstbestendige woningbeleggingen. De omvang van het combinatiefonds schept meer mogelijkheden om de strategie van het Achmea Dutch voor een modern en duurzaam woningfonds met een klantgerichte benadering voortvarend op te pakken. Amsterdam, 22 april 2021 Onno Hoff, (ing. MRE MRICS) Onno Hoff is per 1 april 2016 in dienst getreden als fundmanager bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Hij werkte hiervoor onder andere zeven jaar als managing director woningen en fund director bij a.s.r. real estate en daarvoor vijf jaar als assetmanager bij Vesteda. Onno begon zijn loopbaan in 1995 bij Bouwfonds, werkte daarna bij Heijmans en maakte in 2003 de overstap naar het vastgoedvermogensbeheer. Casper Hesp (MSc, RBA) is sinds 2019 als director verantwoordelijk voor de afdeling Investment Management van Syntrus Achmea. Eerder was Casper Hoofd Portefeuillemanagement ( ). Casper heeft voorheen bij INREV (Europese brancheorganisatie voor non-listed vastgoedvehikels) gewerkt als director Research ( ). Annemarie Maarse (MSc, MRE) is sinds 2019 binnen Syntrus Achmea als director verantwoordelijk voor het assetmanagement van woningen en zorgvastgoed. Eerder was Annemarie Hoofd Assetmanagement Woningen bij Altera Vastgoed ( ). Annemarie heeft eerder onder andere als consultant gewerkt bij Bureau Middelkoop ( ) en was zij hoofdredacteur van het vaktijdschrift Rooilijn ( ). 4. Verslag van 13/108 Jaarverslag Achmea Dutch

14 Marktontwikkelingen Nederland In het begin van 2020 werd de wereld getroffen door het COVID-19- virus. Ook Nederland ontkwam niet aan de medische, maatschappelijke en economische consequenties die het virus met zich meebracht. Een eerste intelligente lockdown in maart bracht het maatschappelijke leven gedeeltelijk tot stilstand. Eind maart lagen de ziekenhuizen en intensive-careafdelingen vol met coronapatiënten. In de periode mei juli volgden versoepelingen die vanaf augustus in verschillende fases werden aangescherpt toen besmettingen weer opliepen. Het jaar eindigde wederom met een (intelligente) lockdown. Met verschillende regelingen heeft de overheid getracht de financiële consequenties voor bedrijven en werknemers te beperken. Ook het bedrijfsleven, waaronder banken en vastgoedverhuurders, heeft zich over het algemeen coulant opgesteld. Dit heeft ervoor gezorgd dat de werkloosheid in 2020 relatief laag is gebleven en dat het aantal faillissementen zelfs lager is dan normaal. Enkele branches zoals de reis-, horeca- en evenementenbranche, zijn wel zeer zwaar getroffen. In de periode maart - mei is het consumentenvertrouwen gekelderd, maar eind 2020 is het vertrouwen weer enigszins hersteld. Economisch gezien heeft Nederland een flinke dreun opgelopen. Een sterke krimp in het tweede kwartaal is gevolgd door een sterke groei in het derde kwartaal, maar de tweede golf leidt tot een hernieuwde terugval in het vierde kwartaal. De totale krimp in 2020 wordt door het CPB op 4,2% geschat. Voor 2021 is er een groeivooruitzicht van 2,8% maar de onzekerheidsmarges zijn groot en sterk afhankelijk van de snelheid waarmee de maatregelen afgebouwd kunnen worden. In 2020 werd er door beleggers voor circa 16 miljard geïnvesteerd in vastgoed, 27% minder dan in Met name het beleggingsvolume van buitenlandse investeerders daalde; de investeringen van private en institutionele beleggers bleven stabiel. Op basis van voorlopige cijfers van RCA over 2020 bleek vooral het volume in kantoor- en industrieel vastgoed gedaald te zijn. Voor woningen, zorgvastgoed en winkels bleef het beleggingsvolume stabiel of bleef de daling beperkt. Gebruikersmarkt 1 De vierkantemeterprijs die de NVM publiceert, corrigeert naast woningtype en regio ook voor de grootte van de woning. 2 NVM, kwartaalcijfers Q De Nederlandse woningmarkt heeft ondanks de economische onzekerheid vanwege COVID-19 wederom een sterk jaar achter de rug. Door de lage hypotheekrente en de daarmee verband houdende vraag naar woningen werd de krapte op de markt opnieuw groter. Het aantal kooptransacties op jaarbasis is gestegen ten opzichte van 2019 tot Dit is 3,7% meer dan 2019 en het hoogste aantal sinds De gemiddelde transactieprijs steeg fors met 11,6% ten opzichte van een jaar eerder. De prijsstijging versnelde in het tweede deel van het jaar; in het tweede kwartaal lagen de prijzen nog slechts 8,8% hoger dan een jaar eerder. In alle regio s stegen de prijzen hard, alleen in Amsterdam bleef de prijsstijging met slechts 3,4% achter bij de rest van Nederland. In de overige G4- regio s stegen de prijzen met 12% tot 15%. De hoogste prijsstijgingen werden behaald in Oost-Nederland zoals de regio Hardenberg (+22%) en Zutphen (+21%). De vierkantemeterprijs voor woningen steeg landelijk met 10,5% in 2020, de hoogste stijging in 20 jaar tijd¹ (NVM²). VERTROUWENSINDICATOREN (SALDO POSITIEVE EN NEGATIEVE ANTWOORDEN) Consumentenvertrouwen Economisch klimaat Koopbereidbeid BELEGGINGSVOLUME ALLE SECTOREN (IN MILJARDEN ) Bron: CBS (2021) Kantoren Winkels Bedrijfsruimten Woningen Overig Zorgvastgoed Bron: RCA (2021), CBRE (2021), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance 4. Verslag van 14/108 Jaarverslag Achmea Dutch

15 Waar de prijzen voor koopwoningen in 2020 sterk stegen, werd er op de markt van (particuliere) huurwoningen een prijsdaling waargenomen. Dit blijkt uit de Pararius Huurmonitor die transactieprijzen registreert voor gemeubileerde, gestoffeerde en kale huurwoningen. Een nieuwe huurder betaalde in het vierde kwartaal van ,20 per m², 3,7% minder dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds 2014 daalden de huurprijzen. De daling vond vooral plaats op de markt voor gemeubileerde ( 18,20 per m², 7,0% lager) en gestoffeerde huurwoningen ( 15,20 per m², 5,3% lager). De huurprijzen voor kale woningen, het beste vergelijkbaar met institutioneel bezit, stegen licht met 0,5%. Vooral in de grootste vijf steden was de prijsdaling sterk: Amsterdam (-6,8%), Rotterdam (-4,8%), Den Haag (-3,1%) en Eindhoven (-2,9%) lieten alle een daling zien. Utrecht was de enige stad uit de G5 waar de prijzen gelijk bleven. HUURPRIJS PER M² (LANDELIJK NIVEAU) Gemiddelde huurprijs per m 2 Jaar-op-jaargroei Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q % 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% In de MSCI-index, waarin het bezit van institutionele beleggers staat, lagen de huurprijzen in het vierde kwartaal van ,9% lager dan 12 maanden eerder. Een verklaring voor het verschil ten opzichte van Pararius is dat het om een andere steekproef gaat. Beleggingsmarkt Het beleggingsvolume op de woningmarkt over 2020 komt waarschijnlijk uit op een niveau van 6,6 miljard, dit blijkt uit voorlopige cijfers van RCA. Door de onzekerheid in de markt daalde het beleggingsvolume met 11%. Gedurende het jaar was een wisselend beeld te zien. Het jaar begon met een redelijk eerste kwartaal, waarna het land in grote onzekerheid raakte door de COVID-19-pandemie, wat met name in het derde kwartaal voor een laag investeringsvolume zorgde. In het laatste kwartaal steeg het investeringsvolume juist sterk doordat de overdrachtsbelasting voor beleggers per 1 januari 2021 verhoogd is van 2% naar 8%. Veel trans acties zijn hierdoor naar voren gehaald om zo nog te profiteren van het lage tarief. Buitenlandse beleggers waren in 2020 goed voor bijna de helft van het investeringsvolume. Dit was voornamelijk te danken aan Heimstaden dat de Nederlandse portefeuille verder uitbreidde met meerdere portefeuilleaankopen van in totaal 2 miljard. De hoge vraag naar beleggingswoningen heeft eind 2020 geleid tot een daling van de prime aanvangsrendementen; eind 2020 lag de prime BAR in Amsterdam met 3,25% 50 basispunten lager dan eind 2019 (bron: C&W). Ook in de MSCI-index is een (beperkte) daling van het gemiddelde aanvangsrendement waargenomen van 4,6% eind 2019 tot 4,5% in het vierde kwartaal van Doordat de risicovrije rente eveneens daalde, is de risicopremie vrijwel gelijk gebleven. Bron: Pararius Huurmonitor Q Waar de prijzen voor koopwoningen in 2020 sterk stegen, werd er op de markt van (particuliere) huurwoningen een huurprijsdaling waargenomen. 4. Verslag van 15/108 Jaarverslag Achmea Dutch

16 Voor 2021 hangt er veel onzekerheid boven de markt. Enerzijds zal COVID-19 nog steeds een grote impact hebben op de economie en zal de verhoogde overdrachtsbelasting het investeren in (bestaande) woningen minder interessant maken. Aan de andere kant blijft er door de lage rente sprake van een hoge investeringsdruk en vormen Nederlandse woningen een beleggingscategorie met een relatief laag risico door het hoge tekort aan woningen in vrijwel geheel Nederland. RISICOPREMIE WONINGEN BELEGGINGSVOLUME (IN MILJARDEN ) WONINGEN PER JAAR 8 BAR prime Risicopremie prime BAR gemiddeld Risicopremie gemiddeld 10-jaars staatsobligatie 10 Q1 Q2 Q3 Q Bron: MSCI (2021), C&W (2021), bewerking Syntrus Achmea Bron: RCA (2021), bewerking Syntrus Achmea Luyvestein, Helmond 4. Verslag van 16/108 Jaarverslag Achmea Dutch

17 Strategie Inleiding Het Achmea Dutch investeert in woningen op locaties in de kansrijke woongebieden van Nederland. Op die manier bouwen wij aan een portefeuille met objecten die zijn afgestemd op de markt: het juiste product op de juiste plaats. Duurzaam beleggen met oog voor de toekomst is daarbij het uitgangspunt. Doel van de eind 2016 ingezette outperformancestrategie was om eerst de structuur van het Fonds aan te pakken en vervolgens via actief assetmanagement een blijvende outperformance te realiseren. In 2020 werd een (voorlopig) laatste deelportefeuille verkocht ter grootte van 91 miljoen, waarmee de kernportefeuille is overgebleven. Tegelijkertijd werd in het fondsteam de focus gelegd op het toevoegen van waarde in de exploitatie. Denk hierbij aan het optimaliseren van de bezettingsgraad, het benutten van huurpotentie, de verhuur van nieuwbouw, het opstarten van de planmatige verduurzaming via de routekaart CO₂-emissiereductie en initiatieven op het gebied van storingsonderhoud en aanleg van groene daken om de huurderstevredenheid te vergroten. Beleggingsbeleid In het portefeuilleplan 2021 is een doelsegmentering aangehouden voor het Fonds. Voor de komende periode zal worden gestuurd op het optimaliseren van de portefeuille over de getoonde huursegmenten. In 2020 is meer focus gelegd op de middeldure huur. Dat heeft zich ultimo het derde kwartaal van 2020 geuit in drie acquisities (Utrecht, Nieuwegein en Almere) ter grootte van 103,5 miljoen. In de komende jaren willen we die focus behouden en het Fonds in dit huursegment nadrukkelijker gaan uitbreiden. In de acquisitie zal daarom met nadruk worden gezocht naar toevoegingen in het segment vanaf de liberalisatiegrens (in 2021: 752) tot per maand. Het Fonds heeft een focus op regio s waar de woningvraag sterk is. Hiervoor hanteert het Fonds al enkele jaren de kansenkaarten van Syntrus Achmea. De kansenkaart verdeelt Nederland in zeven regio s, van zeer aantrekkelijk voor investeringen tot minst aantrekkelijk voor investeringen. Het Fonds streeft naar spreiding van de beleggingen over de meest aantrekkelijke regio s (kansenkaartregio 1-4) en heeft daar een actief aan- en verkoopprogramma voor opgesteld en uitgevoerd. Voor de komende portefeuilleplanperiode blijft die streefportefeuille ongewijzigd. Wel zullen er accenten worden verlegd om een aantal segmenten sterker te laten toenemen in de totale verdeling. Specifieker gesteld: voorkeur voor uitbreiding in middeldure huur in regio 3 en 4. Dat zijn de gebieden rondom de grote steden. Het Fonds streeft, naast regionale spreiding, ook spreiding over assets na, waarbij er beleggingsrestricties gelden voor de maximale investeringssom per object. In de G4 bedraagt die maximaal 150 miljoen bij aankoop en in de overige steden maximaal 75 miljoen. Grotere objecten hebben het voordeel dat er een efficiëntere verhuur en exploitatie kan plaatsvinden. Tegelijkertijd neemt het risico in de portefeuille iets toe als een dergelijk groot object slecht rendeert. Met de groei van het Fonds wordt het risico van grotere objecten beter gespreid. Een ander voordeel is dat meer kan worden ingespeeld op de mogelijkheid om voor de huurders in de objecten services en diensten aan te (laten) bieden. Naar woningtype is geen specifieke voorkeur. De locatie dient te passen bij het product en de doelgroep. Een belangrijke bouwsteen in de strategie wordt gevormd door een scherpe focus op direct rendement. Dit vormt de basis onder de financiële prestaties van het woningfonds. Beheerste OPEX en verstandige CAPEX moeten leiden tot een optimaal nettoresultaat en voldoende ruimte voor huurgroei door het product aantrekkelijk en modern te houden. In de MSCI-benchmark presteert het Fonds qua direct rendement al vele jaren beter dan gemiddeld op de standing investments. Onder invloed van nieuwbouw en verkoop wordt beoogd de exploitatiekosten de komende jaren verder omlaag te brengen. In 2020 is een aanvang gemaakt met de uitwerking van de eerste drie objecten uit de routekaart CO₂-emissiereductie, conform vigerend portefeuilleplan. Doordat het Fonds inmiddels een relatief jonge portefeuille kent, het oudste object is uit 1985, starten wij met het verduurzamen van label C-objecten. Het Fonds kent een portefeuille met 99,9% groene labels (A, B of C). Ten aanzien van het gasloos maken van de woningvoorraad zijn wij terughoudend. Veel gemeenten hebben nog geen plan hoe zij willen voorzien in alternatieve warmtenetten. De insteek die wij kiezen, betreft no regret -investeringen, waarbij we de markt in de gaten houden. Uitgangspunt is een verlaging van 50% in 2030 (ten opzichte van 1990) en CO₂-neutraal in Daarnaast gold een target om het percentage A-labels voor het Fonds te verhogen tot 65% in Dat bedraagt thans 70,2% (Q4-2019: 59,0%). De in te zetten verduurzaming geeft aanleiding om de target te verhogen naar 75% A-labels in Verslag van 17/108 Jaarverslag Achmea Dutch

18 Vooruitblik De ambitie voor blijft om door te groeien naar miljoen met een jaarlijkse acquisitiedoelstelling van 150 miljoen. Voor 2021 is geen verkoopportefeuille geselecteerd. Niettemin zal gedurende het jaar waar nodig tot verkoop worden overgegaan. Hierbij valt met name te denken aan objecten die gemiddeld per maand of hoger aan huur vergen en die niet passen in de doelgroepsegmentatie. Portefeuilledoelstellingen BELEGGINGSDOELSTELLINGEN VAN HET FONDS VOOR KPI Maatstaf Doel Omvang Vastgoedbeleggingen plus pijplijn Minimaal miljoen eind 2022 Het komende jaar zal in het teken staan van verdere verduurzaming van de portefeuille en gerichte analyses op verbetering van rendement. Incidenteel zal dit mogelijk leiden tot verkoop via uitponden of complexmatige verkoop. Aankopen Regiospreiding Huurniveau < > Onvoorwaardelijke goedkeuring door Beleggingscommissie en, indien > 37,5 miljoen, de Minimaal 150 miljoen per jaar > 40% > 40% < 10% < 5% 0% 0% < 10% 35% -50% 30% - 40% 15% - 20% Duurzaamheid Energielabel Minimaal 75% label A in 2022 CO 2 -reductie 49% minder CO 2 -uitstoot in 2030 (referentiejaar 1990) CO 2 -neutraal in 2050 Exploitatie Nettohuurinkomsten als percentage van brutohuurinkomsten Minimaal 75% Financiële bezettingsgraad Minimaal 98% Direct rendement 2,8% - 3,2% Verkopen Geselecteerde verkopen 2021 Geen 4. Verslag van 18/108 Jaarverslag Achmea Dutch

19 ESG-beleid en belangrijke thema s in 2020 De in 2019 geformuleerde ESG-targets voor de periode tot 2030 hebben inmiddels geleid tot vele initiatieven. Denk hierbij aan de verduurzamingsvoorstellen die gemaakt zijn voor objecten in Amstelveen, Amersfoort en Zoetermeer, maar ook de plaatsing van pv-panelen en het leggen van groene daken op bergingen en aanbouwen. Tegelijkertijd is gewerkt aan het inzichtelijk maken van de klimaatrisico s voor het Fonds en het lanceren van een CO₂-dashboard. Hiermee zal in de komende periode worden doorgegaan op de weg om het Fonds tot het meest duurzame woningfonds van Nederland te maken. UN Sustainable Development Goals Syntrus Achmea heeft een geïntegreerd ESG-beleid opgesteld, dat is gestoeld op de UN Sustainable Development Goals. Syntrus Achmea heeft vijf UN SDG s geadopteerd: 3 good health and well-being; 7 affordable and clean energy; 11 sustainable cities and communities; 12 responsible consumption and production; 17 partnerships for the goals. Hierbij zijn 20 ESG-doelstellingen geformuleerd in een ESG-raamwerk, waaruit het Fonds in 2019 een aantal ESG-doelstellingen gekozen heeft om voor de komende jaren de focus op te leggen. Klimaatrisico s en doelstellingen In 2019 is binnen Syntrus Achmea een start gemaakt met het inventariseren van klimaateffecten (wateroverlast, overstroming, hitte en droogte) en de gevolgen voor de vastgoed- en hypothekenportefeuilles. Dit heeft in 2020 geleid tot een inventarisatie van risico s op objectniveau. Het Fonds heeft daarin geparticipeerd. In de eerste helft van 2021 zal worden gewerkt aan het opstellen van beheersmaatregelen, zodat dit kan worden meegenomen in de budgetten en voorbereiding van het portefeuilleplan Daarnaast is in 2020 een belangrijke stap gezet om via een CO₂-dashboard inzichtelijk te krijgen wat de verandering in de CO₂-uitstoot is geweest, maar ook door inzichtelijk te maken wat het mogelijke risico van klimaatverandering is op de portefeuille van het Fonds. Energielabels GPR-label - reductie CO₂-uitstoot Het energielabel en GPR-label geven een goede indicatie van het efficiënte energieverbruik. De beste indicator is het energieverbruik in relatie tot de grootte van het gebouw. Het Fonds streeft naar een portefeuille die in 2022 volledig uit groene energielabels (A, B en C) bestaat, waarvan ten minste 75% met een A-label. Op dit moment heeft 99,9% van de portefeuille een groen energielabel (uitzondering is een uitpondobject) en 70,2% heeft een A-label of hoger. De komende drie jaar worden alle label C-objecten verduurzaamd waarbij niet het label maar een CO₂-reductie van minimaal 50% wordt nagestreefd. Voor al deze 10 objecten zijn de quickscans vanuit de Wet natuurbescherming uitgevoerd en is voor vier objecten opdracht gegeven voor vervolgonderzoeken die aanvangen in het voorjaar van Op die manier wordt een werkvoorraad gecreëerd en kan met ketenpartners worden gezocht naar de meest efficiënte aanpak. GPR Gebouw beoordeelt vastgoedobjecten op vijf duurzaamheidsthema s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het Fonds koopt alleen energieneutrale eengezinswoningen aan. Voor appartementen is het de ambitie om zoveel als mogelijk energieneutraal te realiseren. Vanaf 2021 heeft 80% van de nieuwbouwacquisities een gemiddelde GPR Gebouw-score van 7,5 of hoger om in 2023 op 100% in te zetten. Dit doel is gesteld om ook de markt mee te laten groeien met de eisen die door het Fonds worden gesteld aan acquisities. De GPR van de te realiseren projecten Doorslagzone, Toren A in Nieuwegein, C.H. Letschertweg in Utrecht en New Brooklyn, Blok A1-3-5 in Almere is hoger dan 7,5. In 2020 is een actie opgezet om meer objecten te voorzien van een GPR-certificaat. Dit moet in 2021 leiden tot 100% dekking. Voor 76,1% van de objecten die per ultimo 2020 in exploitatie zijn, is er een GPR Gebouw-certificaat opgesteld. De gemiddelde score op basis van boekwaarde van deze objecten is 6,7 (2019: 6,7). In 2019 werd een nulmeting uitgevoerd op de CO₂-uitstoot van alle objecten in het Fonds. Aan de hand van deze meting is het mogelijk om in de komende jaren de CO₂-uitstoot van de portefeuille te kunnen blijven monitoren, zodat de doelstelling kan worden bewaakt. 4. Verslag van 19/108 Jaarverslag Achmea Dutch

20 Uitgangspunt is een verlaging van 50% in 2030 en CO₂-neutraal in In 2020 werd de routekaart CO₂-emissiereductie afgerond voor het Fonds. Deze routekaart maakt inzichtelijk welke ingrepen er kunnen plaatsvinden in de objecten om te kunnen voldoen aan de gestelde doelen. Tegelijkertijd is in samenwerking met de firma INNAX een CO₂-dashboard gebouwd, waarmee gedetailleerd inzicht kan worden gegeven in de resultaten. Hiermee is een belangrijke mijlpaal gehaald voor het Fonds om elk jaar over de voortgang te gaan rapporteren. Ultimo 2020 had het Fonds een reductie van -37% behaald. Uit onderstaand CO₂-dashboard blijkt welke verandering het Fonds heeft behaald ten opzichte van het referentiejaar De investeringen in verduurzaming, in combinatie met het gebruik van groene energiebronnen en beïnvloeding van gedrag door voorlichting zullen ervoor moeten zorgen dat de beoogde doelen in 2030 zullen worden behaald. Verduurzaming in 2020 Naast de gebudgetteerde investeringen in bijvoorbeeld pv-panelen, ledverlichting en groene daken waren er nog andere, meer innovatieve initiatieven. In 2020 is gestart met het toepassen van elektronische sloten voor bezichtigingen. Hierbij kunnen potentiële huurders op een door hen gewenst tijdstip de woning bekijken zonder makelaar. Dit levert minder fysieke contactmomenten op (COVID-19) en in combinatie met flexibele ingangsdata van de huurcontracten een kortere leegstand. Voor de locatie Jupiterlaan Breda is gestart met een onderzoek naar batterijopslagsystemen voor zonnepanelen. De toepassing hiervan kan de piekbelasting van het gebouw opvangen, waardoor het netwerk minder wordt belast en de aansluiting verkleind kan worden; dit levert lagere vastrechtkosten op. Indien succesvol, kan dit een nuttiger oplossing bieden voor de overcapaciteit van zelf opgewekte stroom die nu wordt teruggeleverd aan het stroomnet via de zogenaamde salderingsregeling. Ten slotte is in 2020, tezamen met onze partners Interpolis en Groendakcoach, een begin gemaakt met het aanbrengen van groene daken op bergingen en uitbouwen. Dit zorgt voor een langere levensduur van de daken en bevordert de biodiversiteit. De tevredenheid over dit soort initiatieven is erg hoog onder huurders. ACHMEA DUTCH RESIDENTIAL FUND DASHBOARD CO 2 % Totaal aanwezige aansluitingen Target 100% % Datacoverage Energie Target 100% Aansluitingen Volledig inzichtelijke data 93% 85% 0% 100% 0% 100% Data coverage Volledig inzichtelijke data Totaal kwh per m2 Uitstoot kg CO2 per m2 189,6 108,5 107,5-43% t.o.v ,2 27,4-37% 28,1 t.o.v Energieverbruik Grip op Energieverbruik CO2 Verminderen van CO2 uitstoot 4. Verslag van 20/108 Jaarverslag Achmea Dutch

21 Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) Het Fonds heeft, net als in voorgaande jaren, in 2020 deelgenomen aan de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Deze benchmark meet jaarlijks het duurzaamheidsbeleid en de implementatie daarvan bij vastgoedfondsen wereldwijd. Het Achmea Dutch is door GRESB ingedeeld in de peer group Netherlands/Residential/Non-listed, die in 2020 bestaat uit negen niet-beursgenoteerde Nederlandse woningfondsen. Het Fonds heeft de vijfde plaats behaald in deze Nederlandse peer group en behaalde de zevende plek in de peer group Residential/Europe (75 deelnemers). De overall score van het Fonds bedraagt 84 (2019: 84). Vanwege een gewijzigde en strengere systematiek daalde de gemiddelde score in de benchmark met 2,8%. Het Fonds wist de score te behouden. Op de meeste onderdelen binnen GRESB behaalde het Fonds (bijna) maximale scores. Ruimte voor verbetering is er vooral op het onderdeel Performance Indicators, dit betreft het verzamelen van en rapporteren over verbruiksdata (energie, CO₂, water en afval). Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft hiervoor een verbeterplan opgesteld. Dit zal de komende jaren tot hogere scores op Performance Indicators moeten leiden. 4. Verslag van 21/108 Jaarverslag Achmea Dutch

22 1. 6. Leeuwarden Groningen Den Helder Assen Heerhugowaard Hoorn 4. Haarlem Purmerend Zwolle Hardenberg Amsterdam Leiden Hilversum Amersfoort Apeldoorn Enschede TOP 10 GROOTSTE BELEGGINGEN (IN EXPLOITATIE) Den Haag Utrecht Arnhem Naam object Adres Plaats 1. Westbeat Lelylaan Amsterdam 2. Lammenschans, Blok E+F Lammenschans Leiden 3. Remisehof Laan op Zuid Rotterdam 4. Nieuw Overbos Herenweg Heemstede Middelburg Roosendaal 3. Rotterdam Dordrecht Breda Oss s-hertogenbosch Tilburg Eindhoven Nijmegen 5. Monarch III, Toren B Prinses Beatrixlaan Den Haag 6. Westerhoek Molenwerf Amsterdam 7. Heart and Soul, gebouw Smith Bijlmerdreef 564 e.a Amsterdam 8. Lamgroen/Spui Spui Den Haag 9. Villa Mokum, Blok 2 Amstelvlietstraat Amsterdam Maastricht 10. Schelphoek - Brughuis Compagniestraat 1-61 Alkmaar 4. Verslag van 22/108 Jaarverslag Achmea Dutch

23 Portefeuilleontwikkelingen 2020 De groei van het Achmea Dutch verloopt voorspoedig. De samenstelling van de portefeuille verschuift naar de Randstad en het rendement is vanaf 2016 verbeterd. In 2020 was het totaalresultaat van het Fonds ondanks de verkochte portefeuilles en de coronacrisis sterk. Door het grote aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen aan de portefeuille in de laatste maanden van 2020 bedroeg de bezettingsgraad ultimo ,4%. Dit is inclusief de recent opgeleverde nieuwbouwprojecten. Zonder Westbeat en The David bedraagt de bezettingsgraad 97,6% (2019: 98,1%). In de eerste drie kwartalen lag de bezettingsgraad op een niveau boven 98%, wat past bij een woningportefeuille. De debiteurenstand loopt licht op en de exploitatiekosten waren 26,9% van de huuropbrengsten. De portefeuille van het Fonds bestaat ultimo 2020 uit 91 objecten in exploitatie (2019: 113) met een waarde van 1.164,9 miljoen. Het Fonds heeft een pijplijn van 11 projecten, waarvan 10 in ontwikkeling ter grootte van 273,9 miljoen. In totaal levert dat een belegd vermogen van 1.438,8 miljoen. Na afronding van de projecten in aanbouw (openstaande verplichtingen 203,2 miljoen) zal het Fonds een omvang hebben van ruim 1,6 miljard. Hierbij is geen rekening gehouden met nieuwe aan- en verkopen. De gemiddelde leeftijd van de portefeuille bedraagt 8,8 jaar. De omvang van het Fonds is belangrijk. Een groter fonds geeft meer mogelijkheden om jaarlijks liquiditeit te verschaffen om objecten te vervangen en te investeren in duurzaamheid. Tevens vindt er een betere spreiding plaats over meer assets en in sterkere marktgebieden. Het Fonds is door de komst van nieuwe mandaten reeds enkele jaren sterk groeiende. Ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille De portefeuille is in 2020 met 100,3 miljoen (7,5%) toegenomen tot 1.438,8 miljoen. Per saldo is de omvang van de portefeuille verhuurbare eenheden afgenomen met 683 woningen. Daarnaast bestaat de pijplijn vastgoed in ontwikkeling uit ongeveer nieuw te realiseren huurwoningen in de komende jaren. In 2020 zijn drie projecten geacquireerd en deze te ontwikkelen huurwoningen zorgen voor voldoende nieuwe woningen van hoge kwaliteit tot in De vastgoedportefeuille inclusief pijplijn is met 39,7 miljoen (2,5%) toegenomen tot 1.642,0 miljoen. Gedurende 2020 zijn drie projecten (Nieuwegein, Utrecht en Almere) aan de pijplijn ( 99,1 miljoen) toegevoegd. De positieve herwaardering ( 82,9 miljoen) heeft een positieve invloed op de groei van de portefeuille. Verder is geïnvesteerd in bestaand vastgoed ( 1,6 miljoen) en is de portefeuille afgenomen door uitponden en portefeuilleverkoop ( 127,9 miljoen) en niet doorgaan van het project Opaalweg in Utrecht ( 15,0 miljoen). Het Fonds richt zich actief op de middeldure huur tot door in de acquisities te focussen op toevoegingen in dit segment. Momenteel bestaat 72,6% van de portefeuille van het Fonds uit woningen met een huur tot ,4% van de portefeuille heeft een huur van meer dan per maand. Vanwege investeringen in de G4 - om de allocatie naar de Randstad te verbeteren en waar hogere huurniveaus haalbaar zijn - is het segment met een huur tussen de liberalisatiegrens ( 752) en procentueel gedaald. VASTGOEDPORTEFEUILLE (BEDRAGEN X MILJOEN) Vastgoed in exploitatie Gecommitteerde pijplijn Vastgoed in ontwikkeling Niet-gecommitteerde pijplijn WONINGPORTEFEUILLE NAAR VOORKEURSREGIO EN HUURSEGMENT* (INCLUSIEF PROJECTEN IN ONTWIKKELING) 50% 40% 30% 20% 10% 0% < Zeer hoog 2. Hoog 3. Boven gemiddeld 4. Gemiddeld 5. Beneden gemiddeld 6. Laag 7. Zeer Laag * Exclusief 137 studentenwoningen Yours in Leiden en 467 studentenwoningen Lammenschans (Blok E en F) in Leiden. 4. Verslag van 23/108 Jaarverslag Achmea Dutch

24 Deels wordt dit ook negatief beïnvloed door reguliere huurstijging en de verkopen die in 2020 hebben plaatsgevonden. De focus van het Fonds ligt op het betaalbare middensegment, waarbij op de beste locaties in de grote steden huurprijzen tot boven per maand haalbaar blijven. Het Fonds heeft een focus op regio s waar de woningvraag sterk is. Hiervoor hanteert het Fonds de kansenkaarten van Syntrus Achmea. De kansenkaart verdeelt Nederland in zeven regio s, van zeer aantrekkelijk voor investeringen tot minst aantrekkelijk voor investeringen. Het Fonds streeft naar spreiding van de beleggingen over de meest aantrekkelijke regio s (kansenkaartregio 1-4) en heeft daar een actief aan- en verkoopprogramma voor opgesteld en uitgevoerd. De portefeuille is sterk geconcentreerd in de kansenkaartregio ,9% van de portefeuille is in de Randstad (kansenkaartregio 1-2) gealloceerd. Tezamen met kernen daaromheen en de Brabantse Stedenrij is de allocatie in regio 1-3 opgelopen tot 90,6%. Het Fonds streeft, naast regionale spreiding, ook spreiding over assets na, waarbij er beleggingsrestricties gelden voor de maximale investeringssom per object. In de G4 bedraagt die maximaal 150 miljoen bij aankoop en in de overige steden maximaal 75 miljoen. De grootste vijf objecten zijn gesitueerd in de kansenkaartregio s 1-2 en vertegenwoordigen ultimo 2020 een waarde van 283,7 miljoen. Dit is een toename door waardestijgingen van 8,8 miljoen en door nieuwe objecten in de top 5 (de opgeleverde objecten Westbeat in Amsterdam en Remisehof in Rotterdam) ten opzichte van ultimo 2019 ( 208,1 miljoen). Het relatieve aandeel van deze top 5 in de exploitatieportefeuille was 24,4% (2019: 22,1%). 23,6% van de portefeuille bestaat uit eengezinswoningen. In 2020 zijn er 132 eengezinswoningen in Tilburg, Groningen en Rotterdam toegevoegd aan de portefeuille. Toch is het aandeel meergezinswoningen in de totale portefeuille in 2020 gestegen ten opzichte van 2019 door de oplevering van 355 appartementen in Rotterdam en Amsterdam. De pijplijn vastgoed in ontwikkeling bestaat voornamelijk uit meergezinswoningen; het aandeel van appartementen zal naar verwachting de komende jaren groeien. Naar woningtype is geen specifieke voorkeur. De locatie dient te passen bij het product en de doelgroep. 0,7% van de totale waarde van de beleggingsportefeuille bestaat uit winkels en kantoren. De winkels in Eindhoven en de kantoren in Westbeat te Amsterdam maken deel uit van de woonobjecten in de portefeuille. WONINGPORTEFEUILLE NAAR VOORKEURSREGIO EN TYPOLOGIE 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Eengezinswoningen (EGW) Meergezinswoningen (MGW) KANSENKAART: VERWACHTE WONINGVRAAG EN AANTREKKELIJKHEID GEMEENTE 4. Verslag van 24/108 Jaarverslag Achmea Dutch

25 Investeringen in exploitatieportefeuille In lijn met de verwachtingen is de portefeuille vernieuwd en versterkt in Het Fonds investeerde 1,6 miljoen in bestaande objecten en 198,7 miljoen in zes opgeleverde (deel)projecten (487 woningen), die aan de portefeuille zijn toegevoegd. Het aantal verkochte woningen in 2020 is 1.170, waarvan er werden verkocht via twee complexmatige verkopen (tenders) die in april en juli 2020 werden afgerond. 13 eengezinswoningen in Reitdiep (fase 3) in Groningen 133 appartementen in The David in Amsterdam (restant volgt in 2021; totaal 182 appartementen) Investeringen/opleveringen in eengezinswoningen en 72 appartementen in Remisehof Blok K1 en H in Rotterdam 24 eengezinswoningen (fase 2) en 30 eengezinswoningen (fase 3) in Stadsrand Dalem in Tilburg 150 appartementen in Westbeat in Amsterdam 4. Verslag van 25/108 Jaarverslag Achmea Dutch

26 Investeringen in vastgoed in ontwikkeling Eind 2020 heeft het Fonds een totale gecommitteerde pijplijn van 203,2 miljoen (2019: 263,7 miljoen). Gedurende 2020 zijn drie investeringsvoorstellen goedgekeurd voor de ontwikkeling van drie woningprojecten in Nieuwegein, Utrecht en Almere voor een totale pijplijn van 99,1 miljoen. De projecten in ontwikkeling dragen bij aan de kwaliteit van de portefeuille. Het aandeel middenprijshuursegment neemt toe door de verwerving van de projecten gepositioneerd in dat segment. Ook het aandeel in de regio s 1-3 neemt toe, aangezien de projecten in ontwikkeling zich bevinden in deze regio s en in aantrekkelijke steden als Amsterdam, Haarlem, Zaandam en Eindhoven. Door de voortdurende verjonging van de portefeuille vergroot het Fonds verder de kwaliteit, leeftijd en diversificatie. ONTWIKKELPROJECTEN IN 2020 Naam object Adres Plaats Oostenburg Jan Kiststraat Amsterdam De Bakermat Hoek Marconilaan Eindhoven Plaza West Menno Simonszplein Haarlem Burano Mahoniehout 6 Zaandam Doorslagzone Toren A Brugpad Nieuwegein Klaasje Zevenster Klaasje Zevensterstraat 67 Amstelveen Schalkstad Californiëplein Haarlem C.H. Letschertweg Bouwdeel A C.H. Letschertweg Utrecht New Brooklyn Blok A1-3-5 New Brooklyn Almere Oostenburg Jan Kiststraat Amsterdam Plaza West Menno Simonszplein Haarlem Achmea Dutch Ontwikkeling B.V. Gedurende 2020 is voor 12,3 miljoen door Achmea Dutch Ontwikkeling B.V. geïnvesteerd in de ontwikkeling van Plaza West in Haarlem. Op 19 februari 2020 werd bekend dat alle bezwaren die in behandeling waren bij de Raad van State ongegrond zijn verklaard en daarmee is de omgevingsvergunning definitief onherroepelijk. Schalkstad Californiëplein Haarlem Burano Mahoniehout 6 Zaandam 4. Verslag van 26/108 Jaarverslag Achmea Dutch

27 Verkopen Het doel van de eind 2016 ingezette outperformancestrategie was via verkopen en actief assetmanagement een blijvende outperformance te realiseren. In 2020 werd een (voorlopig) laatste deelportefeuille verkocht, waarmee de kernportefeuille is overgebleven. Het Fonds streeft ernaar om jaarlijks een deel van de portefeuille te vernieuwen en om de portefeuille te verjongen. Objecten die uiteindelijk niet langer voldoen aan de vereisten van de hold/ sell-analyse van het Fonds komen in aanmerking voor verkoop. De verkopen bestaan uit verkopen van individuele woningen aan particulieren (individuele verkoop) of de verkoop van een portefeuille aan professionele investeerders (door middel van een tender). In totaal zijn er 11 biedingen ingediend (waarvan twee op slechts een deel van de portefeuille). De levering heeft in juli plaatsgevonden aan een Nederlands family office. Daarnaast is op 21 april 2020 de verkoopovereenkomst van één zesde aandeel in het object Burgemeester Feithplein in Voorburg getekend. De levering heeft op 30 april 2020 plaatsgevonden. De verkoopopbrengsten worden geïnvesteerd in nieuwe projecten en verduurzaming van bestaande objecten. Het totale nettoverkoopresultaat op verkopen bedroeg In 2020 zijn 13 individuele woningen uit de portefeuille verkocht met een boekwaarde van 1,8 miljoen met een nettoverkoopresultaat van Gedurende 2020 zijn twee portefeuilles (26 objecten) verkocht, wat in lijn is met de strategie volgens het portefeuilleplan. Eén portefeuille was in december 2019 verkocht en is in april 2020 geleverd. De verkoop van de Argon-portefeuille maakte deel uit van de targets uit het portefeuilleplan Het verkoopproces is gestart medio maart 2020 en leidde op 23 april tot een biedingsronde. In totaal hebben 22 partijen interesse getoond en de dataroom bezocht na ondertekening van de NDA. 4. Verslag van 27/108 Jaarverslag Achmea Dutch

28 Exploitatie van de portefeuille Huurbeleid en COVID-19 In de huurcontracten voor geliberaliseerde woningen zijn maxima opgenomen voor de huurverhoging. Die bieden bescherming voor de huurder en tegelijkertijd ruimte om in te spelen op de markt. In 2020 is de reguliere huurverhoging onder een politiek vergrootglas komen te liggen. Aanleiding was de veronderstelde impact van COVID-19 op de inkomenspositie van huurders. Diverse moties in de Eerste Kamer zijn ingediend om de huurverhoging te bevriezen. Uiteindelijk heeft de minister hieraan geen medewerking verleend en is de huurverhoging per 1 juli jl. doorgevoerd, weliswaar met een beperking tot CPI+ maximaal 1%. De verhoging voor het Fonds bedroeg 2,61% op portefeuilleniveau. Syntrus Achmea is aangesloten bij de IVBN, waar gezamenlijk wordt opgetrokken om de positie van beleggers aan te geven in het politieke speelveld. Inzake de huurverhoging heeft de IVBN veelvuldig overleg gehad met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maatwerk voor huurders in betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis: betalingsregelingen en, indien nodig, gedeeltelijke kwijtschelding. Mogelijkheden onderzoeken voor verhuizing naar goedkopere woning. Huurontwikkeling De huuropbrengsten van de portefeuille in 2020 bedroegen 43,0 miljoen (2019: 42,1 miljoen). Per saldo een toename van (2,1%) door: de oplevering van Stadsrand Dalem in Tilburg, Lammenschans Blok E en F in Leiden, Reitdiep in Groningen, Remisehof in Rotterdam, Suytkade in Helmond, Monarch III in Den Haag, The David in Amsterdam en Westbeat in Amsterdam in 2019 en 2020 ( 4,5 miljoen); de like for like huuropbrengsten ( ). De huuropbrengsten zijn afgenomen door de verkoop van 20 objecten in 2019 en negen objecten in 2020 ( 4,3 miljoen) en verkopen via uitpond ( ). die in 2020 zijn opgeleverd, worden verhuurd tegen een gemiddelde maandhuur van: fase en fase in Stadsrand Dalem in Tilburg; Reitdiep (fase 3) in Groningen 1.268; Remisehof Blok K1 en H in Rotterdam 1.223; The David in Amsterdam 1.175; Westbeat in Amsterdam Bezettingsgraad Het optimaliseren van de bezettingsgraad is een van de belangrijkste taken binnen assetmanagement. Dit vindt plaats door een proactieve aanpak bij het verhuren van de woningen en een actieve benadering van de klant en de markt. De totale financiële bezettingsgraad ultimo 2020 was 91,4% (2019: 98,1%), opgebouwd uit winkels en kantoren 100,0% en woningen 91,3%. De daling van de bezettingsgraad van de woningen wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere aanvangsleegstand door toevoegingen van opgeleverde woningen aan de exploitatieportefeuille. Exclusief opleveringen in het vierde kwartaal van 2020 bedroeg de bezettingsgraad 97,6% per jaareinde. Syntrus Achmea heeft zich geconformeerd aan het (hernieuwde) statement dat het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met Aedes, IVBN, Vastgoedbelang en Kences in oktober 2020 heeft afgekondigd. In het statement geven partijen aan maatwerk te zullen leveren aan huurders die als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen komen. Concrete maatregelen waren/zijn: Geen huisuitzettingen, tenzij verband houdende met criminele activiteiten, ernstige overlast, weigeren van hulp of geen contact kunnen leggen, alsmede uitzichtloze situaties. Incassokosten zullen niet aan huurders worden doorbelast. Het Fonds streeft ernaar alle woningen te verhuren op de actuele markthuurniveaus. De groei van de huuropbrengsten volgt uit opleveringen van woningprojecten en de jaarlijkse huurstijging. Het Fonds streeft naar een verantwoorde huur na huurverhoging voor de huidige huurders. De like for like groei van de huuropbrengsten bedroeg (2,3%) als resultante van indexaties (2,6%), leegstand (-0,25%), contractmutaties (-0,05%) en de afname van huurkortingen (-0,09%). Ultimo 2020 bedroeg de gemiddelde maandhuur per maand (2019: 984 per maand). De eengezinswoningen en appartementen Om meer inzicht te geven, wordt de bezettingsgraad van het Fonds verdeeld naar huursegment op basis van enkel de verhuurbare woningeenheden. Deze uitsplitsing wordt weergegeven op de volgende pagina. In de duurste categorie wordt het effect veroorzaakt door de objecten in Heemstede (Herenweg) en Amsterdam (Gustav Mahlerlaan en Lelylaan). In 2020 werd een totale bezettingsgraad nagestreefd van 98,0%. Dit is inclusief operationele leegstand (bestaande portefeuille) en aanvangsleegstand (nieuwbouwwoningen). Vanwege het grote aantal nieuwbouwwoningen in 2020 was de totale bezettingsgraad lager. Naar verwachting worden alle nieuwbouwwoningen snel verhuurd. 4. Verslag van 28/108 Jaarverslag Achmea Dutch

29 BEZETTINGSGRAAD* Eengezinswoningen (EGW) Meergezinswoningen (MGW) 100% 100,0% 99,5% 99,6% 98,9% 98,5% 98,5% 95% 96,6% 97,4% 95,3% 90% 92,2% 93,0% 88,3% 85% 80% < 737,14 737, Eindtotaal * betreft uitsluitend woningeenheden, exclusief pp en mixed-used. TOP 10 HOOGSTE LEEGSTAND ULTIMO 2020 (BEDRAGEN X 1.000) Top 10 Objectnaam Plaats Aanvangsleegstand Totale leegstand ( ) Bezettingsgraad 1* Westbeat Amsterdam ja ,3% 2* The David Amsterdam ja ,9% 3* Remisehof Rotterdam ja ,8% 4 Herenweg Heemstede nee ,4% 5 Intermezzo Amsterdam nee ,9% 6 Molenweg 4 Amsterdam nee 78 94,9% 7 Prinses Beatrixlaan 9 Den Haag nee 55 97,0% 8 Heart and Soul, gebouw Smith Amsterdam nee 53 95,4% 9 Landgoed Nederhoven Krimpen aan den IJssel nee 29 91,3% De mutatiegraad van het Fonds is berekend op basis van de beëindigde huurcontracten in Hierbij zijn de mutaties afgezet tegen het totaal aantal verhuurbare woningeenheden ultimo 2020, vermeerderd met de verkochte woningen in De mutatiegraad op basis van beëindigde huurcontracten (499) was 15,8% over het jaar 2020 (2019: 507, 14,2%). Exploitatiekosten De exploitatiekosten bedroegen 11,5 miljoen, een toename van 1,2 miljoen (12,0%) ten opzichte van 2019 ( 10,3 miljoen). Deze toename van exploitatiekosten werd vooral veroorzaakt door: de (deel)oplevering van 11 objecten in Tilburg, Leiden, Groningen, Rotterdam, Helmond, Amsterdam en Den Haag in 2019 en 2020 ( ); de toename van de exploitatiekosten van de like for like exploitatieportefeuille ( 1,7 miljoen), voornamelijk veroorzaakt door een overlooppost VVE-bijdrage uit 2019 en hogere kosten vanwege planmatig schilderwerk en binnenrenovaties; een afname van de exploitatiekosten in de ontwikkelportefeuille ( ); de verkoop van 47 objecten in 2019 en 2020 en het uitponden van woningen ( -1,3 miljoen). Het vastgoedbeheer is uitbesteed aan vier externe partijen vastgoedmanagers. Deze vastgoedbeheerders zijn zorgvuldig geselecteerd en staan onder direct toezicht van de assetmanager (die ondersteund wordt door de verhuurmanagers en technisch managers). Belangrijke criteria voor de selectieprocedure van deze externe vastgoedbeheerders omvatten de tevredenheidsscore van huurders, lokale marktexpertise en ISAE 3402-verklaring. 10 Akkermanwei Leeuwarden nee 23 93,7% * Oplevering in Verslag van 29/108 Jaarverslag Achmea Dutch

30 De exploitatiekosten als percentage van de huuropbrengsten zijn in 2020 toegenomen tot 26,9% (2019: 24,5%). Deze toename is voornamelijk het gevolg van hogere marketingkosten en VvE-bijdrage door de opgeleverde nieuwbouwwoningen. Stakeholder Engagement of huurderstevredenheid In oktober 2020 is het jaarlijkse huurderstevredenheidsonderzoek (HTO) uitgevoerd. Aan de benchmark doen zeven institutionele woningbeleggers mee. Het onderzoek is uitgevoerd onder huurders, met een responspercentage van 42,6%. Het responspercentage van Syntrus Achmea is met een score van 46,2% niet alleen hoger dan de benchmark maar ook hoger dan de score van vorig jaar (44,6%). Binnen de steekproef voor het Fonds werd zelfs een respons bereikt van 48,2%. Opvallend is dat voor het Fonds nagenoeg alle onderdelen ten opzichte van vorig jaar beter beoordeeld worden door de huurders. De huurders van het Achmea Dutch hebben de woningkenmerken, de woonomgeving alsmede de dienstverlening van de propertymanager beter beoordeeld dan vorig jaar. Zowel de tevredenheid over de woning als de tevredenheid over de woonomgeving namen met 0,1 toe. De tevredenheid over de vastgoedmanager steeg met 0,3 het meest. Alle drie onderdelen laten een hogere score zien dan de benchmark. Deze waardering van onze huurders is een mooie erkenning, maar is tegelijkertijd ook een uitdaging om de genoemde verbeterpunten in het onderzoek op te pakken en naar een hoger niveau te brengen. Eén van de belangrijkste onderdelen daarbij is de afhandeling van reparatieverzoeken en klachten. In 2020 heeft het Fonds meegedaan aan een pilot om het storingsonderhoud in te richten via een online meldpunt ( Ziezodan ), waarbij huurders binnen enkele minuten via WhatsApp een afspraak kunnen maken voor een reparatie. De reparaties worden daarbij voor een vast bedrag afgekocht door onze servicepartner. De ervaringen zijn zo positief dat we dit voor alle objecten in het Fonds gaan inrichten. De tevredenheid over de reparatieafhandelingen lag bij huurders in de pilot na drie maanden op een 7,2. In de objecten die niet meededen aan de pilot lag de score op 6,3. De kosten per reparatie vertonen een dalende trend en voordeel kan in de komende periode worden behaald door betere inzet van servicemonteurs (efficiënte routing, minder reistijd = minder CO₂-uitstoot), alsmede een verschuiving naar beter zicht op het aanspraak maken op garantie (jonge woningen vertonen vaker storingen) en de keuze van apparatuur in de woning. Ondanks de beperkte pilot geven de verzamelde data ons nu al aanleiding om met leveranciers te kijken naar welke apparatuur minder storingsgevoelig is en dus minder onderhoudskosten oplevert. Debiteuren Ultimo 2020 was het debiteurensaldo voor aftrek van de voorziening dubieuze debiteuren 1,1 miljoen (2019: ), een toename van (19,0%). Van het debiteurensaldo is ultimo ,3%, , voorzien (2019: 56,3%, ). De achterstanden ouder dan 90 dagen bedroegen (2019: ). Met betrekking tot ex-huurders bedroeg het debiteurensaldo , waarvan is voorzien. Door vroegtijdig contact te zoeken met huurders met een betalingsachterstand trachten onze vastgoedmanagers de negatieve sociale gevolgen van aanmaningen, deurwaardersbezoek en huisuitzetting te beperken. Dit is onderdeel van ons ESG-beleid. Het percentage van de nog te ontvangen huren, voor aftrek van de voorziening dubieuze debiteuren, ten opzichte van de huuropbrengsten was 2,7% (2019: 2,3%). Servicedochter-bv Begin 2020 de servicedochter-bv opgericht. In de servicedochter-bv kunnen vpb-belaste activiteiten plaatsvinden die nauw samenhangen met de exploitatie en beheer van vastgoed. Denk hierbij aan energielevering en kortstondige verhuur. De servicedochter geeft het Fonds de mogelijkheid om het beheer en exploitatie verder te optimaliseren. In 2020 hebben er geen activiteiten in de servicedochter-bv plaatsgevonden. HUURDERSTEVREDENHEID ,6 Benchmark 2020 HTO 2020 HTO 2019 HTO ,8 6,5 6,5 Tevredenheid vastgoedmanager 7,4 7,5 7,4 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 Tevredenheid woning Tevredenheid woonomgeving 4. Verslag van 30/108 Jaarverslag Achmea Dutch

31 PORTEFEUILLEDOELSTELLINGEN PORTEFEUILLEDOELSTELLINGEN VERVOLG KPI Doelstelling Realisatie 2020 Status KPI Doelstelling Realisatie 2020 Status 1. Omvang a. Vastgoedbeleggingen plus pijplijn minimaal miljoen eind Aankopen a. Onvoorwaardelijke goedkeuring door Beleggingscommissie van minimaal 150 miljoen per jaar. 3. Regiospreiding a. Streefportefeuille: 1 en 2 > 40% 3 > 40% 4 < 10% 5 < 5% 6 0% 7 0% Ultimo 2020 bedroegen de vastgoedbeleggingen inclusief pijplijn 1.642,0 miljoen. Dit is een stijging van 39,7 miljoen (2,5%) ten opzichte van ultimo In 2020 is voor 103,5 miljoen aan te realiseren vastgoed aan de ontwikkelportefeuille toegevoegd. Huidige portfeuille: 1 en 2 67,9% 3 22,7% 4 7,1% 5 2,1% 6 0,2% 7 0,0% Het doel is opschuiven naar de verdeling van de benchmark die > 95% in regio 1-4 zit. Ultimo 2020: 97,7%. 5. Duurzaamheid a. Minimaal 65% heeft een energielabel A in In 2022 heeft de gehele portefeuille een label C of beter. b. CO₂-reductie, 49% minder CO₂ uitstoot in 2030 (referentiejaar 1990) en CO₂-neutraal in Exploitatie a. Nettohuurinkomsten als percentage van bruto- huurinkomsten 73,0%. Ultimo 2020: 70,2% van de portefeuille heeft een label A of hoger en 99,9% een label C of hoger. Primo 2020 was de CO₂-reductie voor het Fonds 37%. Door gerichte verduurzaming op basis van de klimaatdoelstelling 2030 Routekaart wordt gestuurd op het doel voor In 2020 werd het CO₂-dashboard opgeleverd. Ultimo 2020: 73,1%. b. Financiële bezettingsgraad 98,0%. Ultimo 2020: 91,4%. Exclusief opleveringen in het vierde kwartaal van 2020 bedroeg de bezettingsgraad 97,6% per jaareinde. c. Direct rendement > 3,5%. Ultimo 2020: direct rendement exploitatie 2,5%. 4. Huurniveau a. Streefportefeuille: < 737 < 10% % - 50% % - 40% > % - 20% Huidige portefeuille: < 737 2,4% ,3% ,9% > ,4% In de acquisitie wordt gefocust op toevoegingen in het segment tot Bijvoorbeeld met recente acquisities in Nieuwegein, Utrecht en Almere. 7. Verkopen a. Verkoop van geselecteerde assets ( 82 miljoen) en levering eind Q1/ begin Q De verkoop van de 18 objecten is afgerond en de levering heeft op 2 juli 2020 plaatsgevonden. 4. Verslag van 31/108 Jaarverslag Achmea Dutch

32 Financiële performance 2020 Financieel rendement In 2020 bedroeg het totaalresultaat 108,5 miljoen (2019: 123,8 miljoen). Het totaalrendement over 2020 was 7,9% (2019: 10,6%) over het gemiddeld Totaal Netto Activa. Het totaalresultaat is opgebouwd uit een direct rendement van 1,8% (2019: 2,2%) en een indirect rendement van 6,1% (2019: 8,3%). Het direct rendement is in 2020 ten opzichte van 2019 afgenomen als gevolg van hogere exploitatiekosten en fondskosten. Het indirect rendement is in 2020 ten opzichte van 2019 afgenomen als gevolg van opleveringen, verkopen en herwaardering. De herwaardering was het gevolg van enerzijds stijgende prijsniveaus door de grote vraag in zowel de particuliere woningmarkt als de institutionele markt en anderzijds beperkt door de extra kosten als gevolg van de nieuwe tarieven voor de overdrachtsbelasting, wat per saldo heeft geleid tot gelijkblijvende yields voor woningvastgoed. Ook het percentage pijplijn in de portefeuille is historisch gezien hoog (verschil tussen omvang beleggingen en boekwaarde exploitatie). Naarmate het Fonds deze projecten realiseert, zal de verhouding weer afnemen en daarmee ook het effect op het direct rendement. Het is een direct gevolg van het invullen van de investeringstoezeggingen van nieuwe en bestaande participanten die vanaf 2017 in het Fonds beschikbaar zijn gekomen. Onderstaande tabel geeft de spreiding weer van de waardemutaties over de vastgoedobjecten in exploitatie en uitpondcomplexen die in het begin en aan het eind van het jaar in portefeuille waren (like for like). Over het boekjaar 2020 zijn bij nagenoeg alle objecten in exploitatie positieve waardemutaties te zien, met een gemiddelde van 7,0% (2019: 9,6%). Voor 25,6% van het aantal objecten in de portefeuille (20 objecten) was de waardemutatie groter dan 10% waarbij een ongerealiseerde waardeverandering van 37,0 miljoen is verantwoord. Voor twee woningobjecten, te weten Willem Dreeslaan in Oosterhout en Schoolpad in Haren, was de afwaardering tussen de 0% en -5% waarbij een waardeverandering van -0,2 miljoen is verantwoord. COHORTEN VAN WAARDEMUTATIES VAN DE EXPLOITATIEPORTEFEUILLE Waardemutaties Aantal objecten Gemiddelde waardemutatie in % t.o.v. ultimo 2019 Waardemutatie 2020 in miljoen Waardemutatie 2019 in miljoen Groter dan 10% 20 13,6% 37,0 14,8 Tussen 5% en 10% 28 2,9% 25,0 29,9 Tussen 0% en 5% 28 7,0% 9,9 32,3 Tussen -5% en 0% 2-2,8% -0,2 0,7 Totaal 78 7,0% 71,7 77,7 4. Verslag van 32/108 Jaarverslag Achmea Dutch

33 Onderstaande tabel geeft voor het Fonds de objecten weer die geheel 2020 in exploitatie waren en die in 2020 zijn gewisseld van taxateur. De waarde ultimo 2020 is vergeleken met ultimo Van de totale portefeuille vastgoed in exploitatie (like for like) is 38,5% in 2020 van taxateur gewisseld (2019: 25,5%). In 2020 daalde het bruto-aanvangsrendement van de exploitatieportefeuille met 0,2% naar 4,5% (vergeleken met 4,7% in 2019). De leegwaarderatio is afgenomen van 96,8% in 2019 naar 89,8% in 2020, doordat de leegwaarde overall sterker is gestegen dan de marktwaarde in verhuurde staat. MSCI-jaarindex Het Fonds meet zich met de MSCI-benchmark Residential en wil daar een outperformance in bereiken. De MSCI-jaarbenchmark is opgebouwd uit 70 vastgoedportefeuilles bestaande uit objecten met een totaal belegd vermogen van 61,2 miljard. De MSCI-woningbenchmark bestond uit objecten met een totale omvang van 36,9 miljard. Het Fonds heeft deelgenomen met een portefeuille bestaande uit 99 objecten met een totale kapitaalswaarde van 1,4 miljard. Hiervan zijn 78 objecten in exploitatie. In 2020 werd een outperformance behaald op standing investments niveau. In 2020 werd een outperformance behaald op standing investments niveau. Ook op langere termijn (3 en 5 jaar) presteerde het Fonds licht boven het niveau van de MSCI-benchmark voor standing investments. In 2020 was het totaal rendement op standing investments 10,8% van het Fonds en 7,8% van de benchmark. De outperformance werd voornamelijk gedreven door een hoger indirect rendement van het Fonds (7,4%) ten opzichte van de benchmark (4,5%). Voornamelijk exploitatieobjecten in regio Amsterdam en Leiden hadden de grootste absolute bijdrage aan het rendement. In 2020 werd, door met name waardeveranderingen in de nieuwbouwpijplijn, een lichte outperformance behaald op all objects niveau (8,7% versus 8,3%). MSCI TOTAALRENDEMENT ADRF VERSUS BENCHMARK (STANDING INVESTMENTS) Portfolio Benchmark 20% 15% 10% 5% 17,4% 17,8% 15,5% 15,6% 14,5% 13,3% 12,7% 11,9% 10,8% 10,3% 8,5% 7,8% 5,1% 4,4% 0% TAXATEURSWISSEL Gewisseld Aantal objecten Taxatiewaarde ultimo 2020 in miljoen Taxatiewaarde ultimo 2019 in miljoen Gemiddelde waardemutatie in % t.o.v. ultimo 2019 Woningen Ja ,1 352,4 10,2% Winkels Ja 1 1,7 1,8 12,1% Woningen Nee ,8 601,1 9,8% Eindtotaal ,6 955,3 10,0% 4. Verslag van 33/108 Jaarverslag Achmea Dutch

34 INREV-rendementen Het totale fondsrendement voor 2020, op basis van de INREVrichtlijnen bedraagt 9,0% (2019: 11,9%). Dit rendement omvat een direct rendement van 1,9% en 7,1% indirect rendement. Het dividendrendement (het operationele resultaat als een percentage van de INREV NAV) op 1 januari 2020 was 2,0% (2019: 2,6%). INREV-RENDEMENTEN INREV Performance Measurement INREV total return 9,0% 11,9% INREV income return 1,9% 2,4% INREV capital return 7,1% 9,5% INREV distributed income return 1,5% 1,7% TGER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV GAV 0,46% 0,45% REER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV GAV 0,80% 0,84% De Bakermat, Eindhoven (in aanbouw) 4. Verslag van 34/108 Jaarverslag Achmea Dutch

35 Corporate Governance Het Achmea Dutch is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands fiscaal recht dat opereert onder het regime van een fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en is onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. Het Fonds wordt beheerd door Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. Juridische structuur Het Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 Wft. Het Fonds is geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap, maar is een sui generis-constructie gebaseerd op contractuele afspraken tussen, de Stichting Bewaarder en de participanten. De Voorwaarden roepen derhalve geen maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, openbare vennootschap of een stille vennootschap naar Nederlands recht in het leven en derhalve worden noch de Beheerder, noch de Stichting Bewaarder, noch de participanten beschouwd als maten of vennoten in het Fonds, noch worden zij geacht op enigerlei wijze met elkaar samen te werken. De participanten gaan uitsluitend een overeenkomst aan met de Beheerder en de Stichting Bewaarder en gaan geen overeenkomst aan met elkaar. De participanten hebben daarom uit hoofde van hun deelneming in het Fonds geen rechten en/of verplichtingen jegens elkaar. Algemeen De governance van de Syntrus Achmea Real Estate & Finance vastgoedfondsen is zodanig ingericht dat er een evenwichtige besluitvorming kan plaatsvinden waar alle stakeholders in zijn betrokken. Om de governance te actualiseren en aansluiting te houden bij de market practice en om de participanten directer te betrekken bij het beleid en de uitvoering daarvan binnen de Syntrus Achmea Real Estate & Finance vastgoedfondsen is de Raad van Toezicht per 1 juli 2020 omgevormd tot een. De Beheerder De Beheerder, Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., is beheerder van een aantal vastgoed- en hypotheekfondsen en de entiteiten die (her)ontwikkelingsactiviteiten verrichten ten behoeve van enkele van die fondsen. Voorts treedt Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. in individuele gevallen voor institutionele beleggers op als beheerder ten aanzien van directe en indirecte beleggingen in vastgoed en hypotheken. De besluitvorming door is vormgegeven door naast de statutair bevoegde directie tevens het senior management, op basis van hun positie en rol, gedelegeerde bevoegdheden toe te kennen. Deze zijn vastgelegd in de procuratieregeling. Algemene uitgangspunten hierbij zijn het vierogenprincipe, functiescheiding en een gelaagdheid in bevoegdheden. De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden, waaronder een vertegenwoordiger uit de pensioensector en een vertegenwoordiger uit de vastgoedsector. De Raad heeft drie commissies: de Audit & Risk Commissie, de Nominatie & Remuneratie Commissie en de Vastgoed Commissie. Periodiek wordt in de vergadering van de Audit & Risk Commissie door de directievoorzitter, de directeur Financiën, de manager Risk Management & Compliance en de compliance-officer verantwoording afgelegd over risico s en risicoen compliancegerelateerde onderwerpen, zoals de voortgang in de opvolging van issues en incidenten, en rapporten naar aanleiding van interne en externe audits en onderzoeken. De interne accountantsdienst van Achmea Groep woont deze vergaderingen bij. De Beheerder kent een aantal interne organen die op directe of indirecte wijze invloed hebben op het beheer en beleid van de fondsen. Tot 1 januari 2020 kende de Beleggingscommissie Alternative Investment Funds (BCA) en de Beleggingscommissie Discretionaire Portefeuilles (BCD). Per 1 januari 2020 zijn de BCA en BCD samengevoegd tot de Beleggingscommissie (BC). De BC heeft als doel om voorstellen voor investeringen en desinvesteringen te beoordelen en voorstellen goed of af te keuren voor zowel de portefeuilles van de alternatieve beleggingsinstellingen waarvan Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. de beheerder is als de discretionaire portefeuilles van de klanten. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. De BC kent vanaf 2020 drie stemgerechtigde leden (directievoorzitter, directeur Financiën en directeur Vastgoed). Hiernaast hebben Risk Management & Compliance en Investment Management (adviesrecht) zitting in de BC. (Des)investeringsvoorstellen worden in een vast format vastgelegd. Hiermee wordt gewaarborgd dat alle voorstellen voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten op het gebied van de objectanalyse, marktanalyse, financiële analyse, portefeuille-impactanalyse, fiscaliteit, wet- en regelgeving en relatieonderzoeken. De afdeling Risk Management & Compliance beoordeelt of het proces juist, conform het protocol van de BC, is gevolgd. De Allocatiecommissie (ALC) adviseert de Beleggingscommissie over de toewijzing van ingebrachte projecten op basis van de projectspecifieke kenmerken, de portefeuillesamenstelling van de klanten/fondsen met een uitbreidingsbehoefte, alsmede de kwalitatieve en kwantitatieve wensen van de klanten/fondsen. 4. Verslag van 35/108 Jaarverslag Achmea Dutch

36 Een en ander conform het protocol van de ALC. Hierbij wordt erop aangestuurd aan het eind van het jaar een gelijke invulling te hebben gegeven aan de uitbreidingsbehoefte van alle klanten met een uitbreidingswens. Het advies van de ALC wordt ter besluitvorming in de BC ingebracht. Jaarlijks wordt door Risk Management & Compliance een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop allocatie heeft plaatsgevonden. Hierover wordt gerapporteerd in de Klantenraad. De Klantenraad is het orgaan waarin (vertegenwoordigers van) klanten van Syntrus Achmea Real Estate & Finance vertegenwoordigd zijn. Met het vaststellen van een protocol is de Klantenraad in 2008 opgericht. Het is een adviesorgaan bestaande uit minimaal vijf en maximaal acht vertegenwoordigers van de klanten. De Klantenraad bewaakt de naleving van het protocol, waarin onder andere de taken en verantwoordelijkheden van de Klantenraad staan beschreven. De belangrijkste taken betreffen het (on)gevraagd adviseren over overnames/reorganisaties, fusies of splitsing, overdracht van aandelen en wijziging van de positionering binnen Achmea, aangaande Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. Daarnaast heeft de Klantenraad een rol bij de benoeming van een aantal leden van de Raad van Commissarissen. Per 1 juli 2020 is de Raad van Toezicht omgevormd tot een. Voor een verdere toelichting op deze wijziging wordt verwezen naar het hoofdstuk inzake de. Audit Committee Het Audit Committee verricht zijn werkzaamheden in opdracht van de Raden van Toezicht en de s van de te onderscheiden vastgoed- en hypothekenfondsen en de AREA Funds. Het Audit Committee beoordeelt de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersing van vanuit het perspectief van de Vergaderingen van Participanten. Onderdeel van de werkzaamheden vormen de speerpunten zoals geformuleerd door de Raden van Toezicht in hun eigen toezichtsplannen, zoals voorgelegd aan de desbetreffende Vergadering van Participanten. Daarnaast worden diverse onderwerpen besproken die zijn voortgekomen uit de interne controles en complianceactiviteiten van de Beheerder, de interne accountant (IA, Internal Audit) van Achmea en controle van de externe accountant. Het Audit Committee bestaat uit de heren S.J. Hoenderop, P. de Groot, A.H.J. Snellen, F.M. Sluis (toegetreden in de loop van 2020) en R.L. van Marion (voorzitter). Het Audit Committee heeft het afgelopen jaar vier keer overleg gevoerd. Een lid van het Audit Committee heeft in de Vergaderingen van Participanten een toelichting gegeven op de werkzaamheden. Belangrijke vaste onderwerpen in het Audit Committee zijn het auditplan van de externe accountant, de resultaten van het ISAE 3402 type II-onderzoek (met over 2020 een schone verklaring en verdere verbeteringen in de beheersorganisatie), de kwartaalrapportages van Risk & Compliance, de onderzoeksen advies rapporten van Internal Audit en de accountants verslagen van de externe accountant voor zover het de fondsen betreft. Evenals over voorgaande jaren zijn door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., in het kader van ISAE 3402, voor de vastgoed- en hypothekenfondsen separate rapporten uitgebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen bijzondere aandachtspunten zijn. Naast de bovenvermelde vaste onderwerpen zijn een aantal andere onderwerpen, zoals COVID-19, de omvorming van de Raden van Toezicht van de vastgoedfondsen naar s en diverse lopende projecten, behandeld. Vergadering van Participanten De participanten zijn verenigd in de Vergadering van Participanten, die minimaal eenmaal per jaar wordt gehouden in Nederland, met inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald in de fondsvoorwaarden. De agenda voor de Vergadering van Participanten wordt opgesteld door de voorzitter daarvan. Deze agenda bevat in elk geval de volgende onderwerpen: Toelichting door van zijn verslag over de gang van zaken in het voorgaande boekjaar. Toelichting door van de plannen voor het lopende boekjaar (waaronder begrepen de plannen in het kader van het beleggingsbeleid). Toelichting door de van zijn verslag. De goedkeuring van het jaarverslag. Het verlenen van decharge aan en de Stichting Bewaarder voor de vervulling van hun taak in het voorgaande boekjaar. De belangrijkste bevoegdheden van de Vergadering van Participanten zijn het vaststellen van het portefeuilleplan, goedkeuren van het jaarverslag, wijzigen van de fondsvoorwaarden, benoemen van leden van de en het ontbinden van het Fonds. 4. Verslag van 36/108 Jaarverslag Achmea Dutch

37 Onafhankelijk risicomanagement Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. hanteert het Three lines of defence -principe, conform het Achmea Risico Management Framework. De beheersing van risico s en het risicomanagement zijn ingericht conform dit principe. 1. De eerste lijn is primair verantwoordelijk voor de risicobeheersing binnen de processen die tot haar verantwoordelijkheid behoren. Dit betekent dat bij de dagelijkse besluitvorming en de uitvoering het management verantwoordelijk is voor de vaststelling of er voldoende waarborgen zijn om de risico s optimaal te beheersen. 2. De afdeling Risk Management & Compliance vormt de onafhankelijke tweede lijn en is verantwoordelijk voor het opstellen van de (interne) beleidskaders voor de beheersing van risico s en de continue monitoring van de naleving daarvan ten behoeve van de directie. Risk Management & Compliance beoordeelt de risico s en de beheersmaatregelen in een continu monitoringproces en rapporteert daarover aan de directie, het management, de Audit & Risk Commissie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. en het Audit Committee van de fondsen. 3. Gepositioneerd binnen Achmea Groep, onafhankelijk van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., acteert de interne accountantsdienst van Achmea Groep als Third line of defence. De interne accountantsdienst voert controles uit op de effectiviteit in opzet, bestaan en werking van het interne beheersingsraamwerk en rapporteert aan de directie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. en de Raad van Bestuur van Achmea. Customer Due Diligence In 2020 is een Customer Due Diligence (CDD)-programma uitgevoerd als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en aangescherpt CDD-beleid binnen Achmea. Het is voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. als vermogensbeheerder belangrijk om een goed inzicht te hebben in de relaties met wie zaken wordt gedaan en daarmee invulling te geven aan een breder maatschappelijk belang, om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen binnen de dienstverlening. Het uitgangspunt van het Customer Due Diligence (CDD)-beleid is dat de risico s die het aangaan van relaties met zich meebrengt, worden beheerst. Deze risico s worden onderkend en vervolgens worden beheersmaatregelen getroffen om de geconstateerde risico s te mitigeren. Voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. is de relatie de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren. Relatie is breder dan klant of cliënt, omdat het niet alleen betrekking heeft op huidige en toekomstige relaties van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., maar ook op begunstigden of derden, zoals leveranciers. Om CDD-risico s te herkennen en te onderkennen, is het noodzakelijk om de relatie te blijven volgen zolang de relatie of samenwerking voortduurt. In dat kader worden de volgende activiteiten uitgevoerd: Uitvoeren van een relatieonderzoek voor aanvang dienstverlening. Accepteren of weigeren van de relatie voor aanvang dienstverlening. Monitoren van de relatie en onderliggende transacties. Periodieke review van de bestaande relaties. Het CDD-beleid voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. is herijkt in In het CDD-programma zijn bestaande relatiedossiers geactualiseerd en gecontroleerd. Daarnaast zijn inkomende transacties gemonitord op basis van aangescherpte monitoringscriteria. Aanvullend is het proces voor het accepteren van nieuwe relaties aangescherpt. Het review van bestaande relaties en monitoren van transacties gaat door in 2021 waarvoor een IT-applicatie is geïmplementeerd. Daarnaast zijn conform het herijkte CDD-beleid de medewerkers getraind om CDD-activiteiten uit te kunnen voeren. 'THREE LINES OF DEFENCE'-PRINCIPE Lines of defence First line Second line Third line Organisatie Lijnmanagement Risk Management: Operational Risk Financial Risk Compliance Information Security Internal Audit Verantwoordelijkheid Het beheersen van de operationele risico s en het afleggen van verantwoording hierover Vanuit een onafhankelijke positie identificeren, monitoren, adviseren en rapporteren over de risicobeheersing Vanuit een onafhankelijke positie het oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing en de werking van de 1e en 2e lijn geven 4. Verslag van 37/108 Jaarverslag Achmea Dutch

38 Datagovernance Het project Datagovernance heeft als doelstelling om ten aanzien van datakwaliteit te voldoen aan de eisen van het Data- en ICT-normenkader van DNB en overige wet- en regelgeving met betrekking tot datakwaliteit. De governance met betrekking tot databeheer is ingericht (beleid, gremium en functionarissen) en de werking hiervan is middels het controlframework aangetoond. Er zijn initiatieven gestart en deels afgerond teneinde de datakwaliteit te verbeteren en de kans op fouten in de dataverwerking te beperken. Privacy Binnen Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. worden dagelijks persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan het sluiten van hypotheken of andere financiële diensten, het verzenden van mailings aan (potentiële) klanten, het uitbrengen van offertes, maar ook de uitbetaling van het salaris aan personeelsleden. Om de privacy van al deze betrokkenen te beschermen, is het van groot belang dat de verwerking van persoonsgegevens zorgvuldig gebeurt en dat hierbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. wil compliant zijn met deze wet- en regelgeving. Om dit te bereiken, zijn tal van procedures en richtlijnen ontwikkeld. De nog aanwezige aandachtspunten worden geadresseerd in het project Privacy dat in 2021 uitgevoerd zal worden. ISAE 3402 Over 2020 zijn door de externe accountant opnieuw schone verklaringen afgegeven bij de ISAE 3402 type II-rapporten aangaande de processen die aan Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. zijn uitbesteed. Jaarlijks wordt door Risk Management & Compliance beoordeeld of de ISAE-controlematrix nog voldoende aansluit op de activiteiten van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. en de wensen van klanten. In Control Verklaring ex Alinea RJ 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen) De directie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. heeft in dit kader een In Control Verklaring afgegeven met de volgende strekking: Verantwoordelijkheid Als directie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. zijn wij verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van effectieve interne risicobeheersings- en controlesystemen binnen onze organisatie. Deze systemen hebben tot doel de significante risico s waaraan Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. is blootgesteld te beheersen. Een dergelijk systeem kan echter geen absolute zekerheid bieden voor het realiseren van onze doelstellingen, noch kan het alle onjuistheden van materieel belang, verlies, fraude en overtreding van wetten en regels geheel voorkomen. Toetsing Om onze verantwoordelijkheid te kunnen dragen, hebben wij gedurende het verslagjaar 2020 op systematische wijze relevante risico s en de beheersomgeving van onze organisatie geanalyseerd en beoordeeld. Waar nodig, hebben we aanvullende acties ondernomen. Wij hebben ons hierbij gebaseerd op het Achmea Integrated Risk Management Framework (IRMF). Voor de risico s die direct kunnen leiden tot een onjuistheid van materieel belang voor de financiële verslaggeving hebben wij de effectieve werking van de systemen van risicobeheersing en controle beoordeeld. Mening De directie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. is van mening dat de Risk & Compliance-rapportages over het eerste tot en met het vierde kwartaal 2020¹ een getrouwe weergave geven van de belangrijke nettorisico s en de tekortkomingen in de beheersing van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. Op basis van de beoordeling van de risicobeheersings- en interne controlesystemen is de directie van mening dat deze systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële rapportage geen onjuistheden van materieel belang bevat. Gedurende 2020 zijn weer belangrijke en tevens noodzakelijke stappen gezet op het gebied van risicobeheersing. Voor een aantal risicothema s is een verdere positieve ontwikkeling van het Net Risk Exposure zichtbaar. Wij zien dit als een bevestiging van de ingeslagen verbetertrajecten. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat verdere verbeteringen noodzakelijk zijn. Gezien de omvang en complexiteit van activiteiten en projecten zal dit ook in 2021 de nodige aandacht van het management vragen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij dit tot een goed einde zullen brengen. ¹ De R&C-rapportages zoals geaccordeerd in de directievergaderingen gedurende Verslag van 38/108 Jaarverslag Achmea Dutch

39 Risicomanagement RISICOMANAGEMENT BINNEN ACHMEA DUTCH RESIDENTIAL FUND Het risicomanagement en het beheersingsstelsel zijn een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van en de rapportages beogen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen dat de risico s waaraan het Fonds blootstaat, voldoende worden geïdentificeerd en binnen de kaders van een conservatief risicoprofiel worden beheerst. Strategie & risicobereidheid Beleid en procedures (Corporate governance, gedragscode en bijbehorende regelingen) Strategie & risicobereidheid Bij de uitvoering van de strategie, het beleggen in (woning)vastgoed, zijn risico s onvermijdelijk. Vanuit strategisch perspectief is de risicobereidheid echter behoudend, wat ook blijkt uit het feit dat de focus ligt op het op langere termijn genereren van een stabiel en duurzaam rendement. Op operationeel vlak dienen de risico s tot een minimum beperkt te worden, waarbij de operationele processen van de Beheerder gebaseerd zijn op best practices. Wanneer zich bewust is van de mogelijkheid dat hij onomkeerbare schade toebrengt aan mens of milieu, zal hij verdere maatregelen nemen om de oorzaak en effecten van deze schade te onderzoeken. Risicogebieden Strategisch Operationeel Financieel Compliance Overige niet-financieel Stabiele en voorspelbare resultaten Externe factoren Groeimogelijkheden Executie van transacties Kwaliteit van de vastgoedwaarderingen Beheersing van kosten Calamiteiten Liquiditeit Financieringsmarkt Debiteuren Faillissement van ontwikkelaars Verslaggeving Risico- en controleraamwerk Fiscale wet- en regelgeving Wet- en regelgeving Derde partijen IT-omgeving Operationele processen Fraude en integriteit Het financiële beleid van het Fonds kan omschreven worden als conservatief. Dit blijkt onder andere uit de conservatieve financieringsstrategie. Met betrekking tot compliance is de risicobereidheid nihil en dienen alle toepasselijke wetten en regels nageleefd te worden. De Beheerder heeft op dit vlak ook duidelijke uitgangspunten geformuleerd die zijn vastgelegd in diverse codes en reglementen. Monitoring Concluderend kan gesteld worden dat de risicobereidheid van het Fonds conservatief is, wat aansluit bij het doel van het Fonds om op langere termijn stabiele en voorspelbare resultaten te genereren. 4. Verslag van 39/108 Jaarverslag Achmea Dutch

40 Risicogebieden Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de voornaamste risico s waaraan het Fonds, bij de uitvoering van zijn strategie, blootstaat. Naast deze strategische risico s wordt ook een beschrijving gegeven van de voornaamste financiële, operationele, complianceen overige niet-financiële risico s. Strategische risico s De strategische risico s hebben betrekking op het behalen van op lange termijn stabiele en voorspelbare resultaten, het tijdig anticiperen op externe factoren en het zorg dragen dat de groeimogelijkheden van woningvastgoed binnen de gedefinieerde segmenten en regio s niet worden beperkt. Stabiele en voorspelbare resultaten Doel van de strategie van het Fonds is om op lange termijn stabiele en voorspelbare resultaten te genereren. Er is een algemeen strategisch risico dat de keuzes van segment, regio s, relatieve omvang en tijdstip van investeren niet leiden tot stabiele en voorspelbare resultaten. Om dit risico te mitigeren, investeert het Fonds alleen in het beste woningvastgoed in de gedefinieerde segmenten en in de geselecteerde regio s. Daarnaast kent een zorgvuldig acquisitieproces, waarbij van elk object duidelijk moet zijn hoe het object in de portefeuille past en wat de bijdrage aan de resultaten zal zijn op de lange termijn. De huidige vastgoedportefeuille wordt door de hold/sell-analyse periodiek gescreend en objecten die niet meer in het fondsprofiel passen, worden zo mogelijk verkocht. Om stabiele en voorspelbare resultaten te genereren, is de strategische keuze gemaakt voor een behoudende financieringsstrategie, waarbij gestreefd wordt om de financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk te beperken. Het Fonds gaat niet meer investeringsverplichtingen aan dan het aan investeringstoezeggingen van participanten heeft verkregen. Participanten kunnen jaarlijks de vrije investeringstoezeggingen doorhalen. Indien noodzakelijk kan het Fonds tijdelijk ter overbrugging gebruikmaken van vreemd vermogen. Externe factoren Een strategisch risico is dat het Fonds onvoldoende kan inspringen op externe factoren. Er is een inherent risico dat de keuze van een segment, regio, relatieve omvang en tijdstip van investeren wordt beïnvloed door externe factoren zoals verandering in consumentenbestedingen, inflatie, huurregelgeving en vergunningenbeleid. Dit kan invloed hebben op de te verwachten huur- en prijsontwikkelingen en de vraag naar woningvastgoed en daarmee de waardeontwikkelingen van investeringen. In de jaarlijkse strategiesessies en door het tussentijds monitoren van ontwikkelingen worden de mogelijke externe veranderingen nauwgezet gevolgd en is het Fonds in staat om snel en adequaat te reageren. In 2020 is er geen aanleiding geweest om de strategie aan te passen als gevolg van externe factoren. Groeimogelijkheden Het Fonds wil een aantrekkelijk rendement voor zijn participanten realiseren en heeft de ambitie de vastgoedportefeuille te laten groeien. Het risico bestaat dat door beperkte beschikbaarheid van passend woningvastgoed de groei wordt bemoeilijkt. Dit risico is een expliciet onderdeel van de strategiediscussies en het portefeuilleplan dat door is uitgewerkt. Jaarlijks wordt de strategie door geëvalueerd en vastgelegd in een portefeuilleplan. De ambitieuze groeidoelstelling van het Fonds en het bieden van een duurzaam rendement zijn vertaald in een beleggingsbeleid en in beleggingsrichtlijnen. Het portefeuilleplan wordt goedgekeurd door de Vergadering van Participanten. In de kwartaalrapportages worden de voortgang van de uitvoering van de strategie, het portefeuilleplan, het voldoen aan beleggingsrestricties, de exploitatietargets en de mogelijke marktveranderingen beschreven en legt verantwoording af over de gebeurtenissen die in het kwartaal hebben plaatsgevonden. Operationele risico s Operationele risico s zijn risico s die voortkomen uit mogelijk ontoereikende processen of (externe) gebeurtenissen. De belangrijkste operationele risico s voor het Fonds hebben betrekking op de executie van transacties, de kwaliteit van de vastgoedwaarderingen, de beheersing van de kosten en calamiteiten. Executie van transacties Bij transacties kunnen verschillende risico s voorkomen, zoals risico s voortvloeiend uit transacties en (externe) gebeurtenissen, onjuiste uitvoering van een (des)investeringsanalyse, concentratierisico, ontwikkelrisico en risico s dat een object door aard en ligging en/of kwaliteit van de huurder niet of niet tegen de vooraf ingeschatte huurprijs kan worden verhuurd (resulterend in leegstand) of dat de huur niet kan worden geïnd. Mogelijke gevolgen van het niet volledig beheersen van deze risico s zijn: onjuiste inschatting van het rendement-risicoprofiel, te late (des)investering, ongewenste oververtegenwoordiging in een type product, huurder dan wel huursegment dan wel regio, een negatief effect op (toekomstige) nettohuuropbrengsten, onder andere als gevolg van leegstand en daarmee samenhangende niet door te berekenen servicekosten en onverwachte negatieve waardemutaties, resulterend in een lager (dan verwacht) direct en indirect resultaat. 4. Verslag van 40/108 Jaarverslag Achmea Dutch

41 De Beheerder kent zorgvuldige acquisitie- en desinvesteringsprocedures om bovenstaande risico s te mitigeren, bestaande uit: een jaarlijkse hold/sell-analyse op de portefeuille; om het concentratierisico te beperken, is het beleggingsbeleid geënt op een modelportefeuille waarin wordt gestreefd naar een mix aan beleggingen met een zwaartepunt in regio s, type producten en spreiding van huurinkomsten waarvan de rendement-risicoverhouding voor het Fonds als het meest gewenst wordt beschouwd; voorafgaand aan een acquisitie wordt getoetst of de mix nog voldoet; nieuw te bouwen objecten worden turnkey aangekocht, of worden ontwikkeld in een afgezonderde (naar winst belaste) projectontwikkelingsdochter; hierdoor ligt het ontwikkelrisico bij de verkopende partij of bij de (externe) ontwikkelaar; de uitvoering van een uitgebreid due diligence-onderzoek ter beoordeling van financiële, commerciële, juridische, bouwtechnische en fiscale aspecten op basis van een due diligence-checklist; betrokkenheid van verschillende disciplines bij acquisities en desinvesteringen; (standaard)format voor (des)investeringsvoorstellen; autorisatieprocedure voor investeringen in bestaand vastgoed groter dan 20% van de boekwaarde waarbij goedkeuring van de Beleggingscommissie vereist is en (des)investeringen boven 37,5 miljoen vereisen advies van de. Kwaliteit van de vastgoedwaarderingen Er bestaat een inherent risico dat de objecten in de portefeuille van het Fonds op incorrecte wijze zijn gewaardeerd. Dit kan leiden tot een lager indirect resultaat, reputatieschade en mogelijke claims als gevolg van onterecht gewekte verwachtingen bij stakeholders. Dit risico wordt gemitigeerd doordat alle vastgoedwaarderingen worden opgesteld conform een intern taxatiebeleid en uitgevoerd door gerenommeerde onafhankelijke externe taxateurs, die periodiek (driejaarlijks) gewisseld worden. De taxaties geschieden in opdracht van de onafhankelijke afdeling Taxaties en conform een vastgestelde procedure waarin de voor dit proces van belang zijnde checks-and-balances zijn ingebouwd. Elk kwartaal worden de uitkomsten geanalyseerd en voor grote of bijzondere wijzigingen wordt een onderbouwing verlangd. Beheersing van de kosten Een onverwachte stijging van exploitatiekosten, algemene kosten of het moeten plegen van onverwachte aanvullende investeringen kan potentieel leiden tot een onjuiste inschatting van het rendement-risicoprofiel, en een lager direct en indirect resultaat. Het Fonds kent daarom uitgebreide procedures voor budgettering en onderhoudsprognoses. Daarnaast zijn er autorisatieprocedures bij het aangaan van onderhouds- en investeringsverplichtingen en worden op periodieke basis rapportages (realisatie budgetanalyse) opgemaakt en besproken binnen het Klantenteam. In 2020 zijn de exploitatiekosten en algemene kosten lager uitgevallen dan gebudgetteerd. Ook hebben er geen onverwachte aanvullende investeringen hoeven plaatsvinden. Calamiteitenrisico Het calamiteitenrisico is het risico dat een calamiteit leidt tot zeer grote schade aan één of meerdere objecten met als potentiële gevolgen huurderving, een lager direct en indirect resultaat, en claims en juridische procedures van huurders. Het Fonds is op in de branche gebruikelijke condities verzekerd tegen schade aan het vastgoed, aansprakelijkheid en huurderving gedurende de periode waarin het object opnieuw wordt opgebouwd en verhuurd. In 2020 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. Financiële risico s De belangrijkste financiële risico s hebben betrekking op de liquiditeit van het Fonds, de financieringsmarkt, debiteuren, faillissement van ontwikkelaars en de financiële verslaggeving. Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het risico dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor de dagelijkse betalingsverplichtingen. De potentiële impact is dat er reputatieschade wordt geleden of dat er extra financieringskosten gemaakt dienen te worden, wat kan leiden tot een lager direct resultaat. De afdeling Cashmanagement monitort de kasstromen en stelt, in samenwerking met andere afdelingen, maandelijkse kasstroomprognoses op. De uitgangspunten van het kasstroombeleid zijn vastgelegd in het cashmanagementstatuut dat periodiek wordt goedgekeurd door. Op basis van de kasstroomprognoses en de langjarige fondsstrategie monitort de fundmanager de vermogenspositie van het Fonds. Indien noodzakelijk worden plannen hierop aangepast. In 2020 zijn er ondanks de coronacrisis geen bijzonderheden met betrekking tot liquiditeit geweest. Financieringsmarktrisico Onder de financieringsmarktrisico s valt het financieringsrisico. Het financieringsrisico betreft het risico dat onvoldoende of tegen ongunstige condities participanten intreden en (lang) vreemd vermogen moet worden aangetrokken; met als gevolg dat er onvoldoende financieringsruimte is voor investeringen, er vastgoed gedwongen moet worden gedesinvesteerd, of dat er hogere financieringskosten ontstaan, wat potentieel kan leiden tot een lager direct en indirect resultaat en reputatieschade. 4. Verslag van 41/108 Jaarverslag Achmea Dutch

42 De Beheerder monitort op basis van interne periodieke financiële rapportages, waaruit blijkt dat de pijplijnverplichtingen zijn afgedekt met onvoorwaardelijke intredingstoezeggingen en/of tijdelijke financieringen (maximaal 25% vreemd vermogen). Debiteurenrisico Het debiteurenrisico heeft betrekking op het verlies van huurinkomsten door wanbetalingen en faillissementen met als gevolg een lager dan verwacht direct en indirect resultaat. Om het debiteurenrisico te mitigeren, screent de huurders bij het aangaan van huurcontracten op hun kredietwaardigheid en wordt ingeschat of ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Met de externe beheerder vindt op kwartaalbasis debiteurenoverleg plaats waarbij ook wordt besloten over voorzieningen voor dubieuze debiteuren. De Beheerder monitort op maandelijkse basis de debiteurenoverzichten. Indien een achterstand optreedt, wordt via een stappenplan het risico gemitigeerd. Faillissementsrisico van ontwikkelaars Dit is het risico dat ontwikkelaars en/of aannemers failliet gaan tijdens de ontwikkeling van een object voor het Fonds. Een faillissement voorafgaand aan de bouw beperkt de snelheid van opbouw van de portefeuille. Faillissement gedurende de bouw kan effect hebben op de doorlooptijd van de bouw en de hoogte van de totale kosten om het project opgeleverd te krijgen. De Beheerder monitort de financiële kerncijfers van projectontwikkelaars waarmee overeenkomsten worden gesloten. Het betalen na deeloplevering van projecten beperkt de financiële schade. Het afsluiten van verzekeringen om gevolgschade te beperken, is een derde mitigerende maatregel die is getroffen. Verslaggevingsrisico Het verslaggevingsrisico heeft betrekking op de invloed van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig beschikbare informatie op interne beslissingsprocessen, of die van externe partijen (onder andere participanten, toezichthouders en andere stakeholders) wat kan leiden tot reputatieschade en mogelijke claims als gevolg van onterecht gewekte verwachtingen bij stakeholders. Binnen de Beheerder is een gedegen systeem van interne controlemaatregelen en administratief-organisatorische maatregelen geïmplementeerd. Deze resulteren in belangrijke checks-and-balances ten aanzien van financiële rapportages zoals: betrokkenheid van verschillende disciplines bij het opstellen van rapportages en (des)investeringsvoorstellen; budgettering, per kwartaal geactualiseerde prognoses en cijferanalyses; taxatieprocedures (onafhankelijke externe taxateurs die periodiek gewisseld worden, interne IRR-analyses en geaccepteerde waarderingsrichtlijnen); kwartaalrapportages waarin de voortgang van portefeuilleplannen en de operationele activiteiten in detail worden toegelicht; instructies ten aanzien van waarderingsgrondslagen, rapporteringsdata, alsmede interne trainingen op verslaggevingsgebied; monitoring van issues door de tweede lijn (Risk Management & Compliance) en Internal Audit van Achmea; opvolging van issues wordt tevens gemonitord in het Audit Committee van de fondsen; periodiek beheerderoverleg en bespreking van resultaten externe accountantscontrole met. Compliancerisico s Compliancerisico s zijn risico s samenhangend met het niet of onvoldoende naleven van fiscale en juridische wet- en regelgeving, of het niet-integer handelen met als potentiële gevolgen reputatieschade, fiscale en juridische claims en procedures, verlies van fiscale status, en daardoor een lager direct en indirect resultaat. Het goed beheersen van compliancerisico s is voor het Fonds van elementair belang gezien het van oudsher algemene gedragsrisico in de vastgoedsector. In 2020 hebben zich geen materiële gebeurtenissen met betrekking tot compliance voorgedaan. Fiscale wet- en regelgeving Fiscale risico s betreffen het niet of onvoldoende naleven van fiscale wet- en regelgeving, het onjuist inschatten van fiscale exposure of het niet-integer handelen, met als potentiële gevolgen reputatieschade, fiscale claims en procedures, verlies van fiscale FBI-status en daardoor een lager direct en indirect resultaat. Op diverse fiscale gebieden zijn interne controlemaatregelen en administratieforganisatorische maatregelen geïmplementeerd. Interne procedures bestaan onder meer uit: toetsing door interne en waar nodig externe fiscalisten van contractuele afspraken; volgen van relevante vaktechnische cursussen door medewerkers van ; continue bewaking van door het fiscaal regime gestelde voorwaarden (zoals financieringsverhoudingen, verplichte dividenduitkeringen en samenstelling participanten) door interne en externe fiscalisten; zorgvuldige analyse van fiscale risico s bij (des)investeringen (omzet- en overdrachtsbelasting en dergelijke). In 2020 hebben zich geen materiële gebeurtenissen met betrekking tot fiscale zaken voorgedaan. 4. Verslag van 42/108 Jaarverslag Achmea Dutch

43 Wet- en regelgeving De Beheerder kent diverse wettelijke regelingen. Het niet tijdig voldoen aan bestaande en nieuwe wet- en regelgeving kan leiden tot een waarschuwing, boete of in het uiterste geval intrekking van de AIFMD-vergunning. Dit kan gevolgen hebben voor de ISAE 3402 type II-verklaring, reputatieschade en claims en juridische procedures, met als gevolg hogere kosten en een lager direct resultaat. De Beheerder heeft een afdeling Risk Management & Compliance die toeziet op het naleven van wet- en regelgeving. In het AIFMDnormenkader zijn de belangrijkste controls opgenomen. Periodiek wordt door Risk Management & Compliance gecontroleerd of de controls door de eerste lijn worden opgevolgd. Daarnaast worden nieuwe wet- en regelgeving alsmede wijzigingen op de voet gevolgd door de afdelingen Risk Management & Compliance en Juridische Zaken. Belangrijke wijzigingen worden door middel van bijeenkomsten en workshops bekendgemaakt bij betrokken afdelingen. In het Risk Review Committee wordt beleid op het gebied van risk en compliance geïmplementeerd en via de watervalmethode binnen de afdelingen doorgezet. Niet-financiële risico s Niet-financiële risico s die samenhangen met de bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. in beheer zijnde beleggingsportefeuilles zijn hieronder weergegeven. Beheersing van de IT-omgeving Een goede beheersing van de IT- en business continuity-risico s die samenhangen met de bedrijfsprocessen, het functioneren en het beveiligen van de interne IT-infrastructuur is van essentieel belang voor het Fonds. De impact van het niet volledig beheersen van de IT-risico s is het niet tijdig of onjuist intern of extern kunnen rapporteren, verlies van relevante informatie (waaronder persoonsgegevens), ongeautoriseerde toegang tot informatie (waaronder persoonsgegevens) door derden en reputatieschade. Dit risico wordt gemitigeerd doordat interne procedures heeft, gericht op toegangsbeveiligingen, back-up- en recoveryprocedures, periodieke controles door externe deskundigen, het digitaliseren van sleuteldocumenten, en inhuur van externe kennis en ervaring voor een continue update van ontwikkelingen op het gebied van IT. Derde partijen Onvoldoende kennis van huurders, verkopers, kopers of partijen die optreden voor het Fonds brengt het risico met zich mee dat zaken wordt gedaan met personen die de reputatie van het Fonds schaden. Daarnaast geldt ook dat belangenverstrengeling van en tussen medewerkers en derden reputatieschade, claims en juridische procedures met zich mee kan brengen, met als gevolg hogere kosten waardoor het direct resultaat lager kan uitvallen. Als onderdeel van het due diligence-proces dienen derden conform een intern customer due diligence-beleid gescreend te worden. De uitkomsten zijn onderdeel van de due diligence-rapportage die aan de afdeling Risk Management & Compliance wordt voorgelegd ter besluitvorming. Business continuity management is het beleid dat borgt dat de continuïteit van het Fonds is gegarandeerd door de getroffen maatregelen en het periodiek testen van de werking van deze procedures. Door het monitoren van IT-controls, het houden van jaarlijkse calamiteitenoefeningen en het periodiek plaatsen van het onderwerp op de agenda van diverse overleggen wordt awareness gecreëerd en begrijpen medewerkers het belang van informatiebeveiliging en het volgen van het informatiebeveiligingsbeleid. Op het vlak van IT (vastgoedgerelateerd) hebben zich in 2020 geen incidenten voorgedaan die een impact hebben gehad op de bedrijfsvoering. 4. Verslag van 43/108 Jaarverslag Achmea Dutch

44 Operationele procesrisico Dit is het risico van ondoelmatige of ondoeltreffende procesinrichting en procesuitvoering. Dit kan leiden tot fouten in de uitvoering van de processen met financiële of reputatiegevolgen. Periodiek vinden er evaluatie van processen en tijdige actualisering van processen en beheersingsmaatregelen plaats die passen bij de organisatie en de activiteiten van het Fonds. Integriteits- en frauderisico Het risico dat de integriteit van het Fonds of het financiële stelsel wordt beïnvloed als gevolg van niet-integere, onethische gedragingen van, medewerkers, of van de leiding, in het kader van wet- en regelgeving, maatschappelijke en door het Fonds opgestelde normen. Het niet-integer handelen, het doen van zaken met niet-integere partners en fraude kunnen leiden tot financiële en/of reputatieschade voor, het Fonds en zijn participanten. Diverse maatregelen binnen de primaire processen, het vooraf screenen van zakelijke partners, de pre-employmentscreening ten aanzien van medewerkers, de gedragscode, en ook de continue aandacht voor gedrag en cultuur verkleinen de kans op dit risico. Risico- en controleraamwerk Het integrale risico- en controleraamwerk is onderverdeeld in een vijftal risicogebieden, te weten: strategische, operationele, financiële, compliance- en niet-financiële risico s. Vervolgens wordt in het raamwerk aangegeven hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet en wat daarvan de mogelijke impact is. Ten slotte is per risico een eigenaar benoemd die verantwoordelijk is voor de toepassing van de beheersingsmaatregelen. De afdeling Risk Management & Compliance voert jaarlijks een analyse uit van de mogelijke risico s voor het behalen van de strategische en andere doelstellingen. Elk kwartaal wordt op basis van een dashboard een update gegeven aan de participanten van de voortgang van de beheersing van eventuele verbetermaatregelen. GEVOELIGHEIDSANALYSE Gevoeligheid voor stijging met Geschatte invloed op direct of indirect jaarresultaat 2020 in Effect op direct rendement Variabelen Huuropbrengsten 1,0% 430 3,07 bps Financiële leegstand 1,0% ,19 bps Variabele Netto-aanvangsrendement 0,5% Verslag van 44/108 Jaarverslag Achmea Dutch

45 Monitoring In 2020 heeft er wederom een toetsing plaatsgevonden op de beheersingsmaatregelen die binnen zijn ingesteld en is een volledige update gemaakt van de beheersingsmaatregelen. Er zijn geen materiële bevindingen naar voren gekomen. Wel zijn er enkele aanpassingen in het beheersingsstelsel gemaakt als gevolg van het verder stroomlijnen van de processen binnen. Bij zijn er ook procedures om incidenten te melden. BELEGGINGSRESTRICTIES Restrictie Stand van zaken Conclusie Maximaal 20% nettovermogenswaarde in andere sectoren. Waarde van individuele registergoed op moment aankoop < 25% nettovermogenswaarde. Het Fonds belegt beperkt in winkels en kantoren gerelateerd aan woningobjecten. Het Fonds heeft geen objecten met een boekwaarde groter dan 150 miljoen. Belangrijkste risico s van het afgelopen jaar Het belangrijkste risico in 2020 was dat door beperkte beschikbaarheid van het beleggingsproduct te hoge prijzen zouden moeten worden betaald om invulling te geven aan de openstaande mandaten die het Fonds heeft verkregen van de participanten. De sterk gestegen nieuwbouwpijplijn bracht ook andere risico s met zich mee. Namelijk het risico van vertraging en kostenverhoging door langdurige ruimtelijke ordening-procedures en oplopende bouwkosten. Individueel registergoed op moment van aankoop < 75 miljoen. Indien gelegen in G4 < 150 miljoen. Uitsluitend belegd in registergoederen in Nederland. Gedurende 2020 heeft het Fonds geen aankoopbesluiten genomen waarmee een investering gemoeid was die deze grenzen te boven ging. Het Fonds heeft geen buitenlandse objecten in de portefeuille. Banktegoeden maximaal 5% van denettovermogenswaarde. De banktegoeden per 31 december 2020 bedroegen 2,3% van de nettovermogenswaarde. Maximaal 15% nettovermogenswaarde belegd in indirecte beleggingen; maximaal 10% nettovermogenswaarde in één indirecte belegging. Het Fonds heeft per 31 december 2020 geen indirecte beleggingen. Maximaal 25% vreemd vermogen. Het Fonds heeft per 31 december 2020 geen vreemd vermogen. Transacties in al dan niet beursgenoteerde financiële instrumenten. Er zijn geen financiële instrumenten in bezit, verkocht of plannen voor aankoop van dergelijke instrumwenten. 4. Verslag van 45/108 Jaarverslag Achmea Dutch

46 Besluiten van de Vergadering van Participanten In het verslagjaar hebben twee Vergaderingen van Participanten plaatsgevonden. In de Vergadering van Participanten van 20 april 2020 is het jaarverslag 2019 goedgekeurd en decharge verleend aan en Bewaarder voor de vervulling van hun taak in het voorgaande boekjaar. Daarnaast zijn de participanten formeel akkoord gegaan met de wijziging van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring inzake een wijziging van het uittredingsmechanisme van het Fonds, een wijziging in de paragraaf over de waardebepaling en de aanpassingen in de governancestructuur van het Fonds. In verband met de aanpassing van de governance van het Fonds, is in deze vergadering eervol ontslag en decharge verleend aan de Raad van Toezicht en zijn de onafhankelijke leden van de nieuwe voorgedragen en benoemd per de datum van oprichting van de, i.c. 1 juli Ook is het reglement van de geaccordeerd. De vergadering heeft tevens ingestemd met het opheffen van de Raad van Commissarissen van de Achmea Dutch Ontwikkeling B.V. en de overdracht van een aantal taken van deze Raad aan de. In de Vergadering van Participanten van 27 november 2020 is het portefeuilleplan goedgekeurd, waarin naast het fondsprofiel, de modelportefeuille en de marktvisie een beschrijving wordt gegeven van de portefeuille en de verwachtingen en doelstellingen vanaf Daarnaast is het voorstel om de Voorwaarden van Beheer en Bewaring aan te passen in verband met het toevoegen van de mogelijkheid om op afstand te vergaderen door de participanten geaccordeerd. In verband met de mogelijke fusie van het Achmea Dutch Value Added Residential Partnership en het Achmea Dutch Residential Fund is in de vergadering van 27 november 2020 een aantal deelbesluiten voorgelegd met betrekking tot het fusietraject die alle zijn geaccordeerd. De deelbesluiten betroffen het governanceproces, de taxatieopdracht, de behandeling van commitments, het kostenoverzicht en de concept-uitvoeringsovereenkomst. In het governanceproces is ten behoeve van het fusietraject een tijdelijke extra positie aan de toegevoegd. In de vergadering is het voorgedragen extra lid benoemd. De besluitvorming over de fusie wordt in een extra Vergadering van Participanten in maart 2021 voorzien. Amsterdam, 22 april 2021 Directie Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. De heer A.J. van der Wal, directievoorzitter Mevrouw N.D.E. Maarsen, directeur Vastgoed Mevrouw M.A.H.G. Hendrickx, directeur Financiën De heer B.G.R. Oudega, directeur Hypotheken 4. Verslag van 46/108 Jaarverslag Achmea Dutch

47 Overwegende: BNP Paribas Securities Services S.C.A. ( ) is aangesteld om op te treden als bewaarder van het Achmea Dutch ( het Fonds ) uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ( AIFM Richtlijn ). De aanstelling van en de gemeenschappelijke rechten en plichten van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. (de Beheerder) en zijn overeengekomen in de bewaarovereenkomst d.d. 29 januari 2014 die tussen deze partijen is gesloten en de daarbij behorende bijlagen (de bewaarovereenkomst ). De Bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de Beheerder in het kader van de door uitgevoerde activiteiten en deze heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 ( de verslagperiode ). Verantwoordelijkheden van De Bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert zijn taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de regelgeving ). De verantwoordelijkheden van zijn beschreven in de bewaarovereenkomst en omvatten, naast het in bewaarneming nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten: Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het Fonds. Het zorg dragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het Fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Het zorg dragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het Fonds tijdig aan het Fonds wordt overgemaakt. Het controleren dat de opbrengsten van het Fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Het controleren of zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten. Verklaring van De Bewaarder heeft gedurende de verslagperiode de activiteiten uitgevoerd die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als Bewaarder van het Fonds. De Bewaarder heeft, op basis van de aan hem beschikbaar gestelde informatie en de door verstrekte verklaringen, niet vastgesteld dat de Beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van, niet heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie. Overig Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend, anders dan de rechten en plichten als omschreven in de regelgeving. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de bewaarovereenkomst. Amsterdam, 22 april 2021 BNP Paribas Securities Services S.C.A. 47/108 Jaarverslag Achmea Dutch

48 De governance van het Fonds is op 1 juli 2020 gewijzigd. Per deze datum heeft het Fonds afscheid genomen van de Raad van Toezicht en is de geïmplementeerd. In dit hoofdstuk wordt een verslag gegeven van de Raad van Toezicht tot 1 juli 2020 en een verslag van de vanaf 1 juli Verslag van de Raad van Toezicht tot 1 juli 2020 Opdracht Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt namens de participanten toezicht op het Fonds en de werkzaamheden van. Bij het vervullen van zijn taak richt de Raad zich op de gezamenlijke belangen van alle participanten. Belangrijkste onderwerpen tot 1 juli 2020 De Raad van Toezicht heeft tot 1 juli 2020 drie keer vergaderd, op 30 januari, 26 maart en 25 juni. Portefeuilleplan In elke vergadering is de stand van zaken met betrekking tot het portefeuilleplan van het Fonds besproken. De Raad van Toezicht wordt door de fondsmanager hierbij onder andere geïnformeerd over de voortgang van het verduurzamen van de portefeuille, het actieve assetmanagement, de rendementen en de stand van zaken met betrekking tot aan- en verkopen. Adviesaanvragen De Raad van Toezicht brengt advies uit aan bij voorgenomen nieuwe aan- en verkopen met een financieel belang van 37,5 miljoen of meer of bij inbreng van registergoederen tegen uitgifte van participaties. Van overige aan- en verkopen wordt de Raad van Toezicht door middel van de kwartaalrapportages en acquisitie-updates op de hoogte gesteld. De Raad van Toezicht heeft in 2020 een positief advies uitgebracht op het aankoopvoorstel Doorslagzone Nieuwegein Toren A en het aankoopvoorstel voor de Novem-woningportefeuille. De laatstgenoemde aankoop heeft geen doorgang gevonden. Kwartaalrapportages De kwartaal- en risicorapportages worden aan de Raad van Toezicht verstrekt en waar nodig aan de orde gesteld. Elke vergadering is een rapportage afwijking beleggingsbeleid en beleggingsrestricties aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Hierin wordt inzicht gegeven in de invulling van het beleggingsbeleid, of er afwijkingen zijn geconstateerd, of is afgeweken van de beleggingsrestricties, welke aan- en verkopen er zijn gedaan en of hierbij sprake was van een potentieel conflict of interest. Hier zijn geen afwijkingen op gemeld. Coronacrisis De Raad van Toezicht is nauwgezet op de hoogte gehouden van de impact van de coronacrisis op het Fonds en de organisatie. De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat Syntrus Achmea op een professionele wijze omgaat met de ontstane crisissituatie en zijn uiterste best doet alle betrokken partijen zo goed en volledig mogelijk te informeren over de impact van de crisis en hun aanpak daarbij richting de verschillende doelgroepen. Governance De Raad van Toezicht is door op de hoogte gehouden over de verdere uitwerking van de nieuwe governance. De Beheerder heeft de leden van de Raden van Toezicht van de vastgoedfondsen gevraagd of ze een rol willen vervullen in de nieuwe s. Jaarverslag Het concept-jaarverslag is door de Raad van Toezicht in een vroeg stadium beoordeeld en de opmerkingen van de Raad zijn waar mogelijk verwerkt. De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het jaarverslag en het accountantsverslag en heeft deze met en de externe accountant besproken. 48/108 Jaarverslag Achmea Dutch

49 De Raad van Toezicht bestond tot 1 juli 2020 uit de volgende leden: De heer G.J. Jautze (voorzitter) De heer S.J. Hoenderop (vicevoorzitter) De heer C.G.J.W. Martens De heer A.H.J. Snellen Mevrouw K.N. Haasbroek Mevrouw J. van der Veer Verslag van de vanaf 1 juli 2020 Taken van de De heeft een reglement opgesteld in verband met zijn werkzaamheden. De heeft tot taak om de Beheerder te adviseren over het beheer en de algemene gang van zaken met betrekking tot het Fonds. Daarnaast adviseert de over transacties met een groepsmaatschappij of klant van, beleggingen met een omvang van meer dan 37,5 miljoen, het concept-portefeuilleplan, het concept-jaarverslag, beleggingen buiten het beleggingsbeleid en de eventuele inbreng in natura. Bij de vervulling van deze taak richten de onafhankelijke leden zich steeds naar het belang van de gezamenlijke participanten in het Fonds en vertegenwoordigen de kwalificerende participanten hun opdrachtgever. Belangrijkste onderwerpen vanaf 1 juli 2020 Vanaf 1 juli 2020 heeft de twee keer regulier vergaderd, op 24 september en 16 november. Adviesaanvragen In de eerste vergadering zijn naast een eerste introductie van de leden de uitgangspunten van het concept-portefeuilleplan met de besproken. De heeft vervolgens het concept-portefeuilleplan ter advisering van de Beheerder ontvangen. In een separate digitale vergadering heeft de zijn suggesties op het concept-portefeuilleplan met besproken en het advies over het portefeuilleplan voorbereid. De heeft positief geadviseerd over het goedkeuren van het portefeuilleplan Er zijn in de verslagperiode verder geen adviezen aan de Advisory Board voorgelegd. Voortgang portefeuilleplandoelstellingen Een vast onderwerp op de agenda van de vergaderingen van de is de voortgang van de portefeuilleplandoelstellingen. Bij de behandeling van dit onderwerp wordt aansluiting gezocht bij de Investor Calls die elk kwartaal na het verschijnen van de kwartaalrapportages voor de participanten worden gehouden. De leden van de worden ook voor deze Investor Calls uitgenodigd en de gehouden presentatie tijdens de Investor Call wordt bij de vergaderstukken gevoegd. De impact van de coronacrisis op het Fonds is een onderwerp dat hierbij steeds aan de orde is gekomen. Rol bij fusietraject De is nader geïnformeerd en betrokken bij de verdere uitwerking van het toekomstscenario van het Achmea Dutch Value Added Residential Partnership, waarbij een mogelijke fusie van dit fonds met het Achmea Dutch wordt uitgewerkt. De rol van de in dit fusietraject is een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. De speelt een grote rol in de governance van dit traject en met de is besloten dat deze een adviesrol krijgt ten aanzien van het gevolgde proces en toezicht houdt op de uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst. Daarnaast speelt de een rol in de taxatieopdracht ten behoeve van de fusie. De deelbesluiten over de governance tijdens het fusietraject en de taxatieprocedure zijn in de Vergadering van Participanten van 27 november 2020 geaccordeerd. Onderdeel van deze governance is dat er een tijdelijk extra lid ten behoeve van het fusietraject aan de wordt toegevoegd. In deze positie is de heer H. Nieuwenhuijse namens Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw in de Vergadering van Participanten benoemd. Samenstelling De bestaat uit maximaal zes leden. De Vergadering van Participanten benoemt een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke sectorexpert. De drie grootste participanten (kwalificerende participanten) mogen ieder een vertegenwoordiger als lid benoemen. De overige participanten (niet-kwalificerende participanten) kunnen gezamenlijk een lid benoemen. Dit kan een vertegenwoordiger van één van hen zijn, of een onafhankelijk lid. In de Vergadering van Participanten van 20 april 2020 zijn drie onafhankelijke leden van de benoemd: de heer Martens (voorzitter), mevrouw Haasbroek (namens niet-kwalificerende participanten) en mevrouw Van der Veer (sectorexpert). In verband met de aanvaarding van een andere functie heeft mevrouw Van der Veer zich per 1 juli 2020 teruggetrokken voor haar benoeming. De heer G.J. Jautze is bereid gevonden de functie van sectorexpert tijdelijk in te vullen tot een opvolger wordt benoemd. 49/108 Jaarverslag Achmea Dutch

50 De bestaat uit de volgende leden: Onafhankelijke leden: Voorzitter: De heer C.G.J.W. Martens (t/m ) Sectorexpert: De heer G.J. Jautze (tijdelijk) Namens niet-kwalificerende participanten: Mevrouw K.N. Haasbroek (t/m ) Kwalificerende participanten: Pensioenfonds Vervoer Pensioenfonds Werk en (re)integratie Achmea Schadeverzekeringen N.V. De heer J. Stevens De heer R.H. Oude Wolbers De heer J. van Gisbergen Tijdelijk extra lid ten behoeve van het fusietraject: Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw De heer H. Nieuwenhuijse Amsterdam, 22 april 2021 Achmea Dutch 50/108 Jaarverslag Achmea Dutch

51 Het Achmea Dutch Residential Fund investeert in duurzame en aantrekkelijke woningen, waarin vele mensen zich thuisvoelen, nu en in de toekomst. Boschring, Goirle

52 Jan en Ria Maelissa uit Helmond zijn helemaal thuis in hun mooie appartement op de begane grond in Luyvestein in Helmond. Dit project, onderdeel van het plan Suytkade, werd in november 2019 opgeleverd aan het Fonds.

53 Verhalen van bewoners Jan en Ria Maelissa uit Helmond zijn helemaal thuis in hun mooie appartement op de begane grond in Luyvestein in Helmond. Dit project, onderdeel van het plan Suytkade, werd in november 2019 opgeleverd aan het Fonds. De woningen waren in een mum van tijd verhuurd en de belangstelling was veel groter dan de 60 appartementen in het gebouw. Bijzonder aan het plan is dat de woongebouwen, straks zeven in totaal, als kastelen in het water staan. Voordat zij dit appartement betrokken, woonden zij jarenlang in een eengezinswoning in een andere wijk van Helmond. Het appartementsleven bevalt ze prima. Het is heel fijn wonen, alles is gelijkvloers, we hebben een heel ruim en breed balkon en overal ligt vloerverwarming. Verhalen van bewoners 53/108 Jaarverslag Achmea Dutch

54 Het is heel fijn wonen, alles is gelijkvloers, we hebben een heel ruim en breed balkon en overal ligt vloerverwarming. De plannen voor deze appartementen lagen er al sinds 2013 maar het project liep vertraging op. Ik denk dat de appartementen daarom nog niet helemaal duurzaam zijn. Wij koken namelijk nog op gas maar er liggen wel zonnepanelen op het dak. Het is hier allemaal goed geïsoleerd en geluidsarm. Dat is ook heel prettig. Er woont hier van alles, jong, oud, gepensioneerden. Dat gaat allemaal hartstikke goed. Er woont hier van alles, jong, oud, gepensioneerden. Dat gaat allemaal hartstikke goed. Dat komt gedeeltelijk ook omdat dit vrije sector huurwoningen zijn. Dat was voor ons echt een bewuste keuze. Jan en Ria hadden grootse plannen om de buren te leren kennen. Wij wilden gezellig een barbecue regelen om kennis te maken met iedereen, maar toen kwam corona en nu zit iedereen al maanden in z n eigen huisje. Maar dit Brabantse stel laat zich niet zo snel uit het veld slaan. Jan heeft vrijwel gelijk een groepsapp aangemaakt waar nu 43 bewoners (van de 60 appartementen) gebruik van maken. Dat zorgt voor een bepaalde verbinding in deze tijd. De mensen zijn hier sociaal. Om de omgeving leefbaar te houden draagt iedereen z n steentje bij. We hebben het goed getroffen hier. Jan was al met pensioen, Ria sinds september Kijkende naar de toekomst wilden ze graag verhuizen naar een appartement. Het liefste, in verband met de oude dag, enigszins centraal in Helmond. En dat is gelukt. Het is acht minuten lopen naar het station en ook acht minuten lopen naar de stad. En als je hier het kanaal oversteekt, ben je gelijk in het bos. Beter kun je dus niet zitten! De appartementen worden beheerd door vastgoedmanager vb&t. Jan en Ria kwamen met hen in contact, omdat zij een waardebepaling van hun eigen huis wilden. Op verzoek van het echtpaar, dat binnenkort overigens al 45 jaar getrouwd is, regelde vb&t het appartement dat Jan en Ria wilden en verkocht hun koopwoning. Mooie deal, toch? zegt Ria tevreden. Jan en Ria zijn allebei ondernemend. Dat is even slikken met de pandemie, maar ook daar hebben zij een weg in gevonden. We pakken de fiets of wandelen een flink stuk. We halen lekker een coffee to go of wat te eten in de stad. Maar in hun mooie appartement vermaken zij zich ook prima. Ria bezoekt online een expositie en doet een cursus online. Jan werkt nog twee dagen per week, waar hij zijn energie haalt uit het contact met klanten. Dan zitten we tenminste niet allebei thuis, grapt hij. Normaal geeft Jan ook Salsa danslessen. Nu dansen ze af en toe samen in hun ruime woonkamer. Ze genieten. Wij blijven hier lekker zitten zolang de gezondheid het toelaat. Luyvestein in Helmond Luyvestein maakt onderdeel uit van het plan Suytboulevard in Helmond. Een ontwikkeling met koop- en huur appartementen. De zeven woongebouwen staan straks in het nog uit te graven water. Dit geeft het plan een geheel eigen karakter. Gegevens Woningen 60 Parkeerplaatsen 70 Percentage verhuurd 100% Verhalen van bewoners 54/108 Jaarverslag Achmea Dutch

55 In het Beatrixkwartier in Den Haag woont Tom Ensink, advocaat van beroep. Op de een na hoogste etage huurt hij een penthouse in gebouw B van het plan Monarch III.

56 Verhalen van bewoners In de ruime living, met aan twee kanten enorme raampartijen, word je even stil van het uitzicht. Wat een fantastische plek. Je waant je bijna in New York. Gebouw B is opgeleverd in januari 2020 en bestaat uit 122 appartementen en 71 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage. De garage wordt gedeeld met de naastgelegen toren A van een andere klant van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en de kantoortoren Monarch II. In de plint van het gebouw opent SPAR City haar deuren. Erg handig voor de bewoners! Hiervoor woonde Tom in een villa in Scheveningen. Toen de kinderen uit huis gingen, wilde hij daar niet blijven. De verkoop duurde wel even. Als je twee jaar lang probeert je huis te verkopen, heb je de behoefte aan meer flexibiliteit. Huren dus. Ik droomde ervan om een keer high-rise te wonen. Deze plek hoort een beetje in mijn wooncarrière. Verhalen van bewoners 56/108 Jaarverslag Achmea Dutch

57 Ik vind Den Haag gewoon een fijne stad om te wonen. Ik woon hier sinds de start van mijn carrière, mijn kinderen zijn hier opgegroeid en ik ben hier actief in het verenigingsleven. Deze mooie plek vond Tom via de huursite Pararius. De Monarch III stond op dat moment nog in de steigers. Via die website kwam hij terecht bij vastgoedbeheerder MVGM, de beheerder van Monarch III, en koos voor dit penthouse. Ik droomde ervan om een keer high-rise te wonen. Deze plek hoort een beetje in mijn wooncarrière. Het wonen in een penthouse valt hem niet tegen. Het bevalt me heel erg en het is eigenlijk ook precies wat ik altijd gedacht heb. Hij heeft 130 m² leefruimte, het penthouse is heel efficiënt ingedeeld en er zijn veel (slaap)kamers. Dan zegt hij, Het is een beetje een cocoon gevoel. Ook qua veiligheid. Het is hier super comfortabel wonen, aldus Tom. Niet alleen in het appartement, waar hij ook een parkeerplaats bij huurt, maar ook in de buurt. Het is tien minuten lopen naar het Centraal Station of het NS-station Laan van NOI. Daar pakt Tom de trein naar zijn werk, dat in het centrum van Rotterdam is. Dichtbij heb je alles. Supermarkten, winkels, horeca (die ook bezorgen) en de gezelligste winkelstraat van Den Haag: Theresiastraat. Je zou hier eigenlijk wel zonder auto kunnen. Je hebt hier alles dichtbij. In Monarch III variëren de woonoppervlakten van 60 m² tot 129 m ². Dan krijg je ook een gemêleerd publiek, jong en oud, starters, doorstromers, gezinnen met kinderen en expats. Via een actieve Facebookgroep is er onderling contact. Bewoners kunnen trouwens gebruik maken van mypup.nl. Via deze service kunnen zij veilig pakketjes ontvangen, versturen en retourneren zonder dat ze thuis moeten zijn of naar een postkantoor hoeven te gaan. Via versleutelde kluisjes in de centrale hal worden de verzendingen geleverd of opgehaald. Veilig en contactloos. Ik vind dat echt te gek. Superhandig! Als Tom iets mag aandragen om te verbeteren noemt hij het parkeren voor bezoekers. Zijn bezoek moet nu een paar straten verderop betaald parkeren in een woonwijk. Als je al die lege plekken in de garage ziet, geeft dat wel het idee dat er mogelijkheden kunnen zijn voor bezoekers. Dat daar een betaling tegenover kan komen te staan, vindt hij geen probleem. Tom is een veelzijdig man. Een vader van twee studerende, uitwonende, dochters. In zijn vrije tijd is hij heel actief bij, zoals hij dat zelf noemt, clubjes. Hij zit in het bestuur van strijkorkest Ciconia Consort en is actief bij M&A aan de Maas (een stichting voor professionals werkzaam in fusies en overnames). In mijn vrije tijd ben ik ook muzikant, speel ik in bandjes. Hij is gitarist en speelt voornamelijk pop en country. Hij vindt het wonen in het centrum heel fijn. Maar als hij op termijn gaat samenwonen met zijn vriendin, gaan ze op zoek naar iets dat bij hen beiden past. Omdat ik dit appartement huur, kan ik hier gewoon weg wanneer ik dat wil, dat is een fijn en vrij gevoel. Omdat ik dit appartement huur, kan ik hier gewoon weg wanneer ik dat wil, dat is een fijn en vrij gevoel. Beatrixkwartier in Den Haag De Monarch III staat voor modern wonen in prachtige stadsappartementen met ruime balkons en een groene binnentuin, op een steenworp afstand van het historische centrum van Den Haag en met fantastische verbindingen naar de rest van de Randstad. Tevens is het groen van bijvoorbeeld het Haagse Bos en de gezellige Theresiastraat met haar horeca en winkels op loopafstand. Gegevens Woningen 122 Parkeerplaatsen 71 Percentage verhuurd 97% Verhalen van bewoners 57/108 Jaarverslag Achmea Dutch

58 Jaarrekening 2020

59 7. Jaarrekening GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) VERVOLG (BEDRAGEN X 1.000) Referentie Referentie Activa Eigen vermogen Vastgoed in exploitatie Lease-incentives Vastgoed in ontwikkeling Vastgoedbeleggingen Inbreng participanten Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar Uitgekeerd interim-dividend Uit te keren aan participanten in contanten Beleggingen Totaal Netto Activa Vorderingen Overlopende activa Vorderingen Passiva Crediteuren Overige schulden Kortlopende schulden Geldmiddelen Overige activa Totaal activa Totaal eigen vermogen en passiva Jaarrekening 59/108 Jaarverslag Achmea Dutch

60 GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) VERVOLG (BEDRAGEN X 1.000) Referentie Huuropbrengsten Referentie Som der bedrijfsopbrengsten Aan huurders doorbelaste servicekosten Overige exploitatieopbrengsten Beheerkosten Bewaarkosten Overige kosten Servicekosten Som der bedrijfslasten Exploitatiekosten Resultaat na belastingen Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Jaarrekening 60/108 Jaarverslag Achmea Dutch

61 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Referentie Resultaat na belastingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen Mutatie verplichting uit te keren aan participanten in contanten Mutatie vorderingen 4, Mutatie kortlopende schulden Investeringen en aankopen vastgoedbeleggingen 1, Verkopen van vastgoedbeleggingen Verstrekte lease-incentives Amortisatie lease-incentives Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Stortingen Onttrekkingen Uitkering interim- en slotdividend in contanten aan participanten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Verloopoverzicht geldmiddelen Geldmiddelen per 1 januari Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen per 31 december Jaarrekening 61/108 Jaarverslag Achmea Dutch

62 Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. De belangrijkste voorwaarden voor de toepassing van het regime van de fiscale beleggingsinstelling met betrekking tot het Fonds zijn de volgende: Algemene informatie Het Achmea Dutch (het Fonds) is opgericht bij notariële akte op 30 oktober Het Fonds is gezeteld in Amsterdam, MediArena 5-8. Het Fonds heeft geen personeel in dienst. De beheeractiviteiten van het Fonds worden verricht door Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. (). Het vastgoedmanagement wordt uitgevoerd door externe vastgoedbeheerders en vastgoedmanagers. De Stichting Achmea Dutch (Stichting Bewaarder) is juridisch rechthebbende ten aanzien van alle vermogensbestanddelen van het Fonds. De Stichting Bewaarder houdt deze aan in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het Fonds. Het Bestuur van de Stichting Bewaarder wordt gevormd door. De Stichting Bewaarder staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Om uitvoering te geven aan de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) heeft BNP Paribas Securities Services S.C.A. als AIFMD Bewaarder van de door hem beheerde fondsen aangesteld in De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro s, afgerond op duizendtallen. De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Ultimo 2020 heeft het Fonds investeringsverplichtingen inzake activa in ontwikkeling. Het Fonds heeft een positief operationeel resultaat en beschikt over de mogelijkheid om investeringstoezeggingen af te roepen. De jaarrekening is op 22 april 2021 goedgekeurd in de Vergadering van Participanten. Doelstelling Het Fonds beoogt waardevermeerdering op lange termijn alsmede inkomsten ten behoeve van zijn participanten te realiseren door te beleggen in registergoederen in de sector woningen. De registergoederen waarin belegd is of wordt, kunnen in het belang van het Fonds worden (her)ontwikkeld. Het Fonds streeft daarbij naar een rendementsprofiel met, op een meerjarig gemiddelde, een outperformance ten opzichte van de MSCI-vastgoedindex sector woningen - standing investments. Boekjaar Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Fiscale positie Het Fonds is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands fiscaal recht dat opereert onder het regime van een fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en is onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. Aandeelhouderseisen: van het totaal aantal participatiebewijzen van het Fonds mag 45% of meer niet worden gehouden door één of twee of meer verbonden lichamen, niet zijnde fiscale beleggingsinstellingen die zijn onderworpen aan een in enige vorm naar de winst geheven belasting, dan wel één of twee of meer verbonden lichamen waarvan de winst in een zodanige belasting wordt betrokken bij de gerechtigden tot het vermogen of tot de winst van die lichamen. Voorts mag een belang in het Fonds niet, door tussenkomst van een niet binnen Nederland gevestigd fonds voor gemene rekening of gevestigde aandelenvennootschap, voor 25% of meer berusten bij in Nederland gevestigde lichamen. Financieringsratio s: beleggingen in onroerende zaken, de rechten waaraan deze zijn onderworpen en vastgoeddeelnemingen mogen voor maximaal 60% van hun fiscale boekwaarde worden gefinancierd met vreemd vermogen. Voor overige beleggingen geldt een maximum van 20% van hun fiscale boekwaarde. Activiteiteneis: het doel en de feitelijke werkzaamheid van het Fonds mag slechts bestaan uit het beleggen van vermogen. Uitdelingsverplichting: het Fonds dient niet later dan in de achtste maand na afloop van het boekjaar de Voor Uitdeling Beschikbare Winst uit te keren aan de participanten. Een door het Fonds gevormde herbeleggingsreserve en afrondingsreserve maken in beginsel geen deel uit van deze winst. Een herbeleggingsreserve bestaat uit het saldo van ongerealiseerde en gerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen, al dan niet bij vervreemding. 7. Jaarrekening 62/108 Jaarverslag Achmea Dutch

63 Eis van gelijke winstverdeling: de door het Fonds ter beschikking te stellen winst wordt gelijkelijk op de participatiebewijzen uitgekeerd. Het Fonds dient in beginsel 15% dividendbelasting in te houden op de dividenden die aan de participanten worden uitgekeerd tenzij sprake is van de toepassing van een (inhoudings)vrijstelling. Verbonden partijen Van met het Fonds verbonden partijen is sprake wanneer natuurlijke personen of entiteiten, of met deze personen of deze entiteiten verbonden partijen, invloed van betekenis uitoefenen op het Fonds. Transacties van betekenis die hebben plaatsgevonden met verbonden partijen worden toegelicht voor wat betreft hun aard, hun omvang en overige voor het inzicht in de jaarrekening van belang zijnde informatie. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat van het Fonds zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat van het Fonds schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting op de jaarrekeningposten vastgoed in exploitatie en vastgoed in ontwikkeling. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden door van het Fonds voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen worden herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herzieningen gevolgen hebben. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Algemene toelichting De activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de reële waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. Consolidatie In de consolidatie worden de gegevens van het Fonds opgenomen samen met zijn groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop het Fonds overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover het de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin het Fonds direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat het Fonds beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van het Achmea Dutch. De financiële gegevens van het Achmea Dutch zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. Hierdoor vermeldt de enkelvoudige winst-en-verliesrekening slechts het aandeel in het resultaat na belastingen van de vennootschappen waarin wordt deelgenomen en het overige resultaat na belastingen. 7. Jaarrekening 63/108 Jaarverslag Achmea Dutch

64 De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De resultaten van afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen van de groep. De in de consolidatie begrepen vennootschap is: Achmea Dutch Ontwikkeling B.V., Amsterdam (100%) Achmea Dutch Services B.V., Amsterdam (100%) Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Vastgoed in exploitatie Vastgoed in exploitatie zijn objecten die ter belegging worden aangehouden met het oog op het genereren van huurinkomsten en waardegroei. Aankopen worden initieel verwerkt tegen kostprijs inclusief transactiekosten. Vastgoed in exploitatie wordt vervolgens gewaardeerd tegen reële waarde. Ongerealiseerde waardeveranderingen worden in de winst-enverliesrekening verantwoord. Voor ongerealiseerde waardeveranderingen, voor zover de reële waarde hoger is dan de historische kostprijs, wordt voor het verschil tussen de reële waarde en de historische kostprijs een herwaarderingsreserve gevormd. De mutatie wordt ten laste of ten gunste van de overige reserves gebracht. Vervolginvesteringen op het object worden alleen geactiveerd indien het waarschijnlijk is dat de uitgaven in de toekomst zullen leiden tot meer opbrengsten en de uitgaven voldoende betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Alle andere reparatie- en onderhoudskosten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. De reële waarde is de waarde van het object in een actieve markt, rekening houdend met de staat van het object, de locatie en andere specifieke kenmerken (marktwaarde). In het geval van verkoop van vastgoed in exploitatie wordt het verschil tussen de verkoopopbrengst en de boekwaarde (zijnde de laatst getaxeerde waarde), de verkoopkosten en eventuele geactiveerde lease-incentives op het moment van verkoop verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen. Onverdeeld eigendom Het Fonds heeft een aantal vastgoedbeleggingen waarbij sprake is van onverdeeld eigendom tezamen met één of meerdere beleggers. Deze beleggingen zijn proportioneel verwerkt in de onderliggende jaarrekening. Onderlinge vorderingen, schulden, resultaten en transacties zijn hierbij geëlimineerd. Waardebepaling vastgoed in exploitatie De marktwaarde wordt door externe taxateurs bepaald volgens de algemeen bekende taxatiestandaarden zoals deze door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) zijn voorgeschreven. NRVT hanteert als marktwaardebegrip de marktwaarde. Dit is het geschatte bedrag waartegen een vastgoedobject tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld. De door NRVT onderschreven, en geaccepteerde, taxatiemethodieken zijn de contantewaardemethode of discounted-cashflowmethode (DCF-methode) en de conventionele methode (huurwaardekapitalisatiemethode). In het algemeen wordt de DCF-methode als leidend beschouwd voor de bepaling van de marktwaarde. Deze methode is gebaseerd op de toekomstig te verwachten kasstromen voor een minimale periode van tien jaar, een disconteringsvoet die de huidige markt en de onzekerheid van het bedrag en de periode vertegenwoordigt en een aanname van de restwaarde in het laatste jaar. De parameters die worden gehanteerd bij de DCF-methode worden mede bepaald door huidige huurovereenkomsten, andere relevante contracten en door externe factoren zoals de economische ontwikkelingen en recente markthuren voor vergelijkbare objecten op overeenkomende locaties en in een dergelijke staat. 7. Jaarrekening 64/108 Jaarverslag Achmea Dutch

65 Tevens wordt rekening gehouden met eventuele leegstand en lease-incentives. De te verwachten huurgroei is gebaseerd op de indexafspraken en de verwachte economische ontwikkelingen waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het betreffende object. Taxaties worden uitgevoerd door externe taxateurs, met erkende en professionele kwalificaties (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, NRVT ingeschreven). Elke drie jaar worden de objecten van taxateur gewisseld. Lease-incentives Huurvrije perioden en door het Fonds gedane investeringen of verstrekte vergoedingen aan huurders (zogenaamde lease-incentives) worden op lineaire basis toegerekend aan de looptijd van de huurovereenkomsten en geamortiseerd ten laste of ten gunste van de huuropbrengsten. Bij de bepaling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen worden, om dubbeltellingen te voorkomen, de geactiveerde leaseincentives gecorrigeerd op de uitkomsten van de taxatiewaarden. Dit betekent dat de taxatiewaarde gelijk is aan de optelsom van boekwaarde van de vastgoedbeleggingen en de boekwaarde van de lease-incentives. Vastgoed in ontwikkeling Objecten (projecten) die ontwikkeld worden om vervolgens te worden toegevoegd aan de portefeuille vastgoed in exploitatie worden tijdens de ontwikkeling geclassificeerd als vastgoed in ontwikkeling. De kostprijs bestaat uit kosten die direct betrekking hebben op het project (zoals kosten van grond en terreinen, aannemer, architect, adviseurs en verzekeringen). Aan de projecten worden geen interne ontwikkelingskosten, indirecte kosten of rentekosten toegerekend. Vastgoed in ontwikkeling wordt vervolgens gewaardeerd tegen reële waarde. Objecten worden geacht niet meer in ontwikkeling te zijn indien de eerste overdracht heeft plaatsgevonden na gereedkomen van het object door de ontwikkelaar van het Fonds. Projecten met deelopleveringen worden in zijn geheel meegenomen in het waarderingsproces. Een waardemutatie wordt naar rato toegerekend aan het opgeleverde deel en het deel dat nog in ontwikkeling is per jaareinde. Waardebepaling vastgoed in ontwikkeling De taxateur gebruikt voor het opstellen van het taxatierapport en de bepaling van de reële waarde op de peildatum de meest recente NRVT-richtlijnen. De taxatiemethodiek is gebaseerd op de DCF-methode. De waarde op basis van een NRVT-taxatie wordt vastgesteld door de contante waarde te berekenen van alle nettokasstromen over een periode van ten minste tien jaar. Bij de waardering wordt uitgegaan van de waarde van het object na voltooiing van de ontwikkelactiviteiten, verminderd met de resterende kosten voor de voltooiing van het object en een aanpassing van de opbrengst en risico s. De waarde wordt contant gemaakt naar de peildatum. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen en overige schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Vorderingen Vorderingen worden initieel verwerkt tegen de reële waarde van de tegenprestatie en na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Een voorziening voor oninbaarheid van vorderingen wordt opgenomen wanneer objectief vaststaat dat het Fonds het risico loopt dat het niet in staat zal zijn het gehele te vorderen bedrag te innen. Hiertoe wordt elk kwartaal de mate van incasseerbaarheid op individueel huurdersniveau bepaald. Indicatoren voor oninbaarheid zijn onder meer significante financiële moeilijkheden van een debiteur, de omvang van ontvangen bankgaranties en niet-nakoming van betalingscondities. De mutatie in de voorzieningen wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt onder de exploitatiekosten. Indien vorderingen oninbaar zijn, worden deze ten laste van de voorziening afgeschreven. Indien later blijkt dat afgeschreven vorderingen alsnog kunnen worden geïnd, worden de geïnde bedragen ten gunste van de exploitatiekosten in de winst-enverliesrekening verantwoord. Geldmiddelen Geldmiddelen bestaan uit banktegoeden en niet direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan 12 maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder overige schulden. Geldmiddelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 7. Jaarrekening 65/108 Jaarverslag Achmea Dutch

66 Overige schulden Overige schulden worden initieel verwerkt tegen de reële waarde van de tegenprestatie en na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Totaal Netto Activa Inbreng participanten De inbreng van participanten bestaat uit het door participanten ingebracht kapitaal verminderd met onttrekkingen als gevolg van uittredingen. Herwaarderingsreserve De herwaarderingsreserve betreft de wettelijke reserve uit hoofde van ongerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen en deelnemingen. Ongerealiseerde waardeveranderingen worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Voor ongerealiseerde waardeveranderingen, voor zover de reële waarde hoger is dan de historische kostprijs, wordt voor het verschil tussen de reële waarde en de historische kostprijs een herwaarderingsreserve gevormd. De mutatie wordt ten laste of ten gunste van de overige reserves gebracht. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en bestaat uit waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen met een reële waarde hoger dan de historische kostprijs. Voor een deelneming is dit van toepassing voor zover het vermogen van de deelneming niet vrij uitkeerbaar is. Overige reserves De overige reserves bestaan uit het gecumuleerde niet-uitgekeerde resultaat uit het verleden en uit ongerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen met een reële waarde lager dan de historische kostprijs. Onverdeeld resultaat boekjaar Dit betreft het resultaat van het boekjaar. Uit te keren aan participanten in contanten Dit betreft het uit te keren dividend aan participanten in contanten inclusief dividendbelasting. De dividenduitkeringen in contanten worden binnen de overige schulden gepresenteerd. De dividenduitkeringen in participaties zijn besloten in de overige reserves. Op het moment van de dividenduitkering in participaties wordt het bedrag verantwoord onder inbreng participanten. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen. Opbrengsten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Kosten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Huuropbrengsten Vastgoedbeleggingen zijn uitsluitend verhuurd op basis van operationele huurovereenkomsten. Huuropbrengsten uit vastgoedbeleggingen worden lineair in de winst-en-verliesrekening opgenomen op basis van de duur van de huurovereenkomst. De verantwoorde huuropbrengsten bestaan uit de theoretische huuropbrengsten verminderd met eventuele financiële leegstand en lease-incentives (huurkortingen). Verstrekte lease-incentives worden geamortiseerd als integraal deel van de totale huuropbrengst. In de huuropbrengsten zijn niet begrepen de bedragen die aan huurders in rekening worden gebracht als servicekosten. Overige exploitatieopbrengsten Hieronder worden opgenomen de aan de verslagperiode toe te rekenen overige exploitatiegerelateerde opbrengsten zoals btw-compensatie ontvangen van huurders, afkoop van huurcontracten door huurders en schadeloosstellingen inzake verhuurgaranties. Deze worden opgenomen op het moment dat het contract is vastgesteld. Servicekosten Servicekosten worden als brutobedragen in de winst-en-verliesrekening verantwoord en als brutobedragen gespecificeerd in de toelichting omdat het Fonds optreedt als principaal. Servicekosten hebben betrekking op kosten van gas, water en licht, schoonmaak, bewaking en dergelijke, die op grond van de huurovereenkomst kunnen worden doorberekend aan huurders. 7. Jaarrekening 66/108 Jaarverslag Achmea Dutch

67 De niet-doorberekende servicekosten omvatten lasten in het geval van leegstaande ruimten en/of andere oninbare servicekosten als gevolg van contractuele beperkingen of servicekosten die niet verhaalbaar zijn op huurders. De servicekosten van objecten met leegstand worden gepresenteerd als servicekosten in plaats van exploitatiekosten. Beheerkosten Hieronder is opgenomen de aan de verslagperiode toe te rekenen vermogensbeheervergoeding voor. Bewaarkosten De bewaarkosten omvatten de kosten van de AIFMD Bewaarder. Exploitatiekosten Hieronder worden opgenomen de aan de verslagperiode toe te rekenen exploitatiekosten. Deze omvatten onder andere onderhouds-, verzekerings-, beheer- en taxatiekosten. Voor (groot) onderhoud wordt geen voorziening getroffen. De kosten hiervan worden direct ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar van uitvoering. Gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen worden berekend als het verschil tussen de brutoverkoopopbrengst verminderd met de boekwaarde, de verkoopkosten en eventuele geactiveerde lease-incentives op het moment van verkoop en levering van vastgoedobject aan koper. Ongerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen Dit betreft waardeveranderingen van de vastgoedbeleggingen in het boekjaar. Overige kosten De overige kosten omvatten fiscale en juridische advieskosten, accountantskosten en overige fondsgerelateerde kosten. Verder bevatten de overige kosten de rentebaten en -lasten. Deze worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de voor belegging beschikbare middelen. Investeringen, desinvesteringen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit beleggingsactiviteiten. Stortingen en onttrekkingen van participanten en betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Overige opbrengsten Hieronder worden onder andere opgenomen de vergoedingen inzake de uitgifte van participaties. Financieel risicobeheer De beleggingsactiviteiten van het Fonds brengen financiële risico s met zich mee. De belangrijkste financiële risico s hebben betrekking op de liquiditeit van het Fonds, de financieringsmarkt, debiteuren, faillissement, waardering en financiële verslaggeving. 7. Jaarrekening 67/108 Jaarverslag Achmea Dutch

68 FINANCIËLE RISICO S FINANCIËLE RISICO S Risico Impact Beheersmaatregel Liquiditeitsrisico: Het risico dat het Fonds niet beschikt over voldoende liquiditeit om aan de verplichtingen te voldoen. Financiële-marktrisico: Het risico dat participanten intreden of financiering wordt verkregen tegen ongunstige condities. Debiteurenrisico: Het risico dat een contractpartner van het Fonds zijn materiële verplichtingen niet nakomt of kan nakomen. Dit kan tot gevolg hebben dat het Fonds de verplichtingen niet kan nakomen of dat participanten niet binnen afzienbare tijd kunnen uittreden. Dat kan leiden tot additionele kosten, leidend tot een slechte beoordeling van het Fonds en ontevreden participanten. Onvoldoende financieringsruimte voor investeringen, of er moet gedwongen verkoop van vastgoed plaatsvinden, of er ontstaan hogere financieringskosten, wat potentieel kan leiden tot een lager direct en indirect resultaat. Verlies van huurinkomsten door wanbetalingen en faillissementen met als gevolg een financiële schade voor het Fonds. Het Fonds gaat geen verplichtingen aan die niet zijn afgedekt door onvoorwaardelijke investeringstoezeggingen. De afdeling Cashmanagement monitort de kasstromen en stelt, in samenwerking met andere afdelingen, maandelijkse kasstroomprognoses op. De uitgangspunten van het kasstroombeleid zijn vastgelegd in het cashmanagementstatuut dat periodiek wordt goedgekeurd door. Indien noodzakelijk kan het Fonds tijdelijk gebruikmaken van vreemd vermogen. Interne monitoring op basis van interne periodieke financiële rapportages, waaruit blijkt de pijplijnverplichtingen zijn afgedekt met onvoorwaardelijke intredingstoezeggingen en/of tijdelijke financieringen (maximaal 25% vreemd vermogen). Bij het aangaan van contracten met derden worden deze (kopers, huurders) getoetst op hun kredietwaardigheid en wordt ingeschat of ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast heeft de Beheerder een actief debiteurenbeheer. Indien een achterstand optreedt, wordt via een stappenplan het risico gemitigeerd. Risico Impact Beheersmaatregel Faillissementsrisico: Het risico dat ontwikkelaars en/of aannemers failliet gaan tijdens de ontwikkeling van een object voor het Fonds. Waarderingsrisico: Het risico dat de waardering van de objecten in de portefeuille niet juist geschiedt. Faillissement voorafgaand aan de bouw beperkt de snelheid van opbouw van de portefeuille. Faillissement gedurende de bouw kan effect hebben op de doorlooptijd van de bouw en de hoogte van de totale kosten om het project opgeleverd te krijgen. Dit kan leiden tot een lager indirect resultaat en een lagere waardering van de waarde van de participatie met als gevolg onjuiste informatie aan participanten en onjuiste bepaling van de waarde van de participaties bij in- of uittreding. De Beheerder monitort de financiële kerncijfers van de projectontwikkelaars waarmee overeenkomsten worden gesloten. Het betalen na deeloplevering van projecten beperkt mogelijk de financiële schade. Het afsluiten van verzekeringen om gevolgschade te beperken, is een derde mitigerende maatregel die is getroffen. Taxaties worden uitgevoerd door gerenommeerde onafhankelijke externe taxateurs, die periodiek gewisseld worden. Deze taxaties geschieden in opdracht van de onafhankelijke afdeling Taxaties en conform een vastgestelde procedure waarin de voor dit proces van belang zijnde checks-and-balances zijn ingebouwd. Elk kwartaal worden de uitkomsten geanalyseerd en grote of bijzondere wijzigingen worden verklaard met recente huur- en/of marktgegevens. 7. Jaarrekening 68/108 Jaarverslag Achmea Dutch

69 FINANCIËLE RISICO S Risico Impact Beheersmaatregel Verslaggevingsrisico: Het risico van onjuiste, onvolledige of niet tijdig beschikbare informatie op interne beslissingsprocessen of die van externe partijen (o.a. participanten en toezichthouders). Dit kan leiden tot reputatieschade en mogelijke claims als gevolg van onterecht gewekte verwachtingen bij participanten. De Beheerder heeft een gedegen systeem van interne controlemaatregelen en administratieforganisatorische maatregelen geïmplementeerd. Deze resulteren in belangrijke checks-and-balances ten aanzien van financiële rapportages, zoals: betrokkenheid van verschillende disciplines bij het opstellen van rapportages en (des)- investeringsvoorstellen; budgettering en per kwartaal cijferanalyse van gerealiseerde resultaten; taxatieprocedures; kwartaalrapportages waarin de voortgang van portefeuilleplannen en de operationele activiteiten in detail worden toegelicht; instructies ten aanzien van waarderingsgrondslagen, rapporteringsdata, alsmede interne trainingen op verslaggevingsgebied; monitoring van issues door tweede lijn (Risk Management & Compliance) en Internal Audit van Achmea; opvolging van issues wordt tevens gemonitord in het Audit Committee van de fondsen; periodiek beheerderoverleg en bespreking van resultaten externe accountantscontrole met. 7. Jaarrekening 69/108 Jaarverslag Achmea Dutch

70 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) Activa De externe taxaties zijn uitgevoerd door Colliers, MVGM, RSP en Cushman & Wakefield. Elk object is één keer per kwartaal extern getaxeerd. Voor het waarderen van het vastgoed in exploitatie wordt gebruikgemaakt van de kapitalisatiemethode en van de discounted-cashflowmethode (DCF-methode). 1. Vastgoed in exploitatie De belangrijkste niet (objectief) observeerbare variabelen voor vastgoed in exploitatie zijn: Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve waardeveranderingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties Investeringen Desinvesteringen Waardeveranderingen Range Gewogen gemiddelde Range Gewogen gemiddelde Bruto-aanvangsrendement 3,4% - 10,3% 4,5% 3,7% - 10,1% 4,7% Disconteringsvoet 4,5% - 9,6% 6,0% 4,6% - 9,1% 6,2% Leegwaarderatio 73,9% - 109,2% 89,8% 69,4% - 112,4% 91,9% Waardeveranderingen desinvesteringen Transfer van vastgoed in ontwikkeling Totale mutaties Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve waardeveranderingen Boekwaarde per 31 december Aanpassing tarief overdrachtsbelasting Op Prinsjesdag, dinsdag 15 september 2020, heeft het kabinet bekendgemaakt dat de overdrachtsbelasting voor woningbeleggers verhoogd wordt van 2% naar 8%. Voor bestaand commercieel vastgoed is de overdrachtsbelasting verhoogd van 6% naar 8%. Deze maatregel is van kracht per 1 januari De verhoging van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 is niet in de waardering per 31 december 2020 verwerkt. De portefeuille vastgoed in exploitatie bestaat ultimo 2020 uit 91 objecten (2019: 113 objecten). De door de taxateur opgestelde reële waarde is door beoordeeld en vastgesteld. 7. Jaarrekening 70/108 Jaarverslag Achmea Dutch

71 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) Lease-incentives 3. Vastgoed in ontwikkeling Stand per 1 januari Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve waardeveranderingen Mutaties Verstrekkingen Amortisatie Stand per 31 december De lease-incentives hebben voor een resterende looptijd van korter dan 12 maanden (2019: ). Er zijn in 2020 geen nieuwe incentives verstrekt. Boekwaarde per 1 januari Mutaties Investeringen Waardeveranderingen Transfer naar vastgoed in exploitatie Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve waardeveranderingen Boekwaarde per 31 december De portefeuille vastgoed in ontwikkeling bestaat ultimo 2020 uit 11 objecten (2019: 13 objecten). De externe taxaties zijn uitgevoerd door Colliers, RSP, JLL en Cushman & Wakefield. Projecten in ontwikkeling worden voor het eerst extern getaxeerd na de start bouw of als aanleiding ziet eerder een externe taxatie te laten uitvoeren, bijvoorbeeld indien de duur tussen aanschaf van het object en start bouw een te lange periode betreft. De waardemutaties zijn in het betreffende kwartaal verantwoord. De door de taxateur opgestelde reële waarde is door beoordeeld en vastgesteld. De gebruikte waarderingstechniek voor vastgoed in ontwikkeling is gebaseerd op de discountedcashflowmethode (DCF-methode). 7. Jaarrekening 71/108 Jaarverslag Achmea Dutch

72 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) VERLOOPOVERZICHT VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN De belangrijkste niet (objectief) observeerbare variabelen voor vastgoed in ontwikkeling zijn: Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking Range Gewogen gemiddelde Range Gewogen gemiddelde Stand per 31 december Bruto-aanvangsrendement 3,8% - 9,3% 4,2% 3,6% - 5,0% 4,2% Disconteringsvoet 4,9% - 8,4% 5,4% 4,9% - 6,0% 5,6% Leegwaarderatio 91,4% - 102,7% 96,8% 90,0% - 104,6% 99,7% 5. Overlopende activa Vorderingen Huurdebiteuren Voorziening dubieuze huurdebiteuren Huurdebiteuren na aftrek voorziening dubieuze huurdebiteuren De vorderingen omvatten, evenals in 2019, geen vorderingen met een resterende looptijd van meer dan 12 maanden. Omzetbelasting Verzekerde schade Te ontvangen bedragen Te vorderen dividend van participanten in contanten 43 0 Stand per 31 december De overlopende posten omvatten, evenals in 2019, geen overlopende posten met een resterende looptijd van meer dan 12 maanden. OUDERDOMSANALYSE HUURDEBITEUREN (NA AFTREK VOORZIENING DUBIEUZE HUURDEBITEUREN) Tot 30 dagen Tussen 30 en 60 dagen Tussen 60 en 90 dagen Meer dan 90 dagen Geldmiddelen Bankrekeningen Coöperatieve Rabobank U.A Bankrekeningen ABN AMRO Bank N.V Stand per 31 december De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van het Fonds. 7. Jaarrekening 72/108 Jaarverslag Achmea Dutch

73 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) Niet in de balans opgenomen activa, regelingen en verplichtingen 7. Eigen vermogen Voor een toelichting op het Totaal Netto Activa verwijzen wij u naar de toelichting op het Totaal Netto Activa van de enkelvoudige balans van deze jaarrekening. Investeringsverplichtingen inzake activa in ontwikkeling AANGEGANE VERPLICHTINGEN PER 31 DECEMBER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) Passiva Oostenburg, Amsterdam De Bakermat, Eindhoven Overige schulden Vooruitontvangen huren Te betalen investeringen Te betalen exploitatiekosten Waarborgsommen Te betalen dividendbelasting Te betalen servicekosten Te betalen vermogensbeheerkosten Overig Stand per 31 december De nog te betalen investeringen betreffen investeringen in de ontwikkelprojecten Oostenburg te Amsterdam, Schalkstad te Haarlem, Burano te Zaandam, De Bakermat te Eindhoven en Stadsrand Dalem fase III te Tilburg. De overige schulden omvatten, evenals in 2019, geen schulden met een resterende looptijd van meer dan 12 maanden. Schalkstad, Haarlem Burano, Zaandam Klaasje Zevenster, Amstelveen Plaza West, Haarlem The David, Amsterdam Stadsrand Dalem fase III, Tilburg C.H. Letschertweg (Bouwdeel A), Utrecht Westbeat, Amsterdam Parkstad (Blok H en K), Rotterdam Stadsrand Dalem fase II, Tilburg Reitdiep fase 3, Groningen Opaalweg, Utrecht 0 2 Totaal Overeenkomst met Het Fonds heeft een overeenkomst voor onbepaalde tijd met. De overeenkomst zal eindigen in geval van ontbinding, vrijwillig defungeren of faillissement van, dan wel een besluit met gekwalificeerde meerderheid van de Vergadering van Participanten. De jaarlijkse vergoeding aan bedraagt 0,38% per miljoen euro beheerde materiële vaste activa, financiële vaste activa en geldmiddelen. 7. Jaarrekening 73/108 Jaarverslag Achmea Dutch

74 Voor acquisitie van bestaand vastgoed en nieuwbouw wordt door Syntrus Achmea Real Estate & Finance een eenmalige acquisitievergoeding aan het Fonds in rekening gebracht. Het tarief voor de acquisitie van bestaand vastgoed is 0,2% tot 1,0% van het aankoopbedrag. Het tarief voor de acquisitie en ontwikkeling in geval van nieuwbouw door externe projectontwikkelaars is 1,0% tot 2,0% van de stichtingskosten. Het tarief voor ontwikkeling in geval van nieuwbouw door de interne projectontwikkelaar van is 5,0% tot 6,0% van de stichtingskosten en wordt bij oplevering in rekening gebracht. Het honorarium voor BNP Paribas Securities Services S.C.A. bestaat uit een fixed fee van en een variabele fee per jaar, zijnde 0,4 basispunten over de waarde van de assets (financiële instrumenten, geldmiddelen en overige activa waaronder vastgoedbeleggingen). Overeenkomst met de AIFMD Bewaarder Om uitvoering te geven aan de Alternative Investment Fund Managers Directive (EU-AIFMD richtlijn 2011/61/EU) heeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance in 2014 BNP Paribas Securities Services S.C.A. als Bewaarder van de door hem beheerde fondsen aangesteld. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van minimaal drie jaar. Er is sprake van een opzegtermijn van zes maanden. De Beheerder heeft de overeenkomst nog niet opgezegd en derhalve zal de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden doorlopen, na afloop van de periode van drie jaar, tot zes maanden na daadwerkelijk opzeggen. De AIFMD Bewaarder heeft volgens de wet de volgende drie kerntaken (artikel 21 AIFMD): Het monitoren van de kasstromen van het Fonds. Het registreren van activa en vaststellen van het eigendom van activa van het Fonds. Toezicht op procedures. BNP Paribas Securities Services S.C.A. vervult de rol van vanaf 1 juli De AIFMD Bewaarder heeft expliciet in de overeenkomst de aansprakelijkheid conform artikel AIFMD aanvaard en is op grond van dit artikel aansprakelijk voor de geleverde diensten. De AIFMD Bewaarder is eveneens aansprakelijk voor alle andere verliezen indien de AIFMD Bewaarder zijn verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn met opzet of door nalatigheid niet naar behoren nakomt. De AIFMD Bewaarder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat het verlies het gevolg is van een externe gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan de gevolgen onvermijdelijk waren ondanks alle inspanningen om ze te verhinderen. 7. Jaarrekening 74/108 Jaarverslag Achmea Dutch

75 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) SPECIFICATIE HUUROPBRENGSTEN Huuropbrengsten Woningen Theoretische huur Leegstand Leaseincentives (huurkorting) Huuropbrengsten Leegstand als % van de theoretische huur Winkels Kantoren Parkeergarages Bedrijfsruimten Overig Totaal De verdeling van de toekomstige kasstromen uit huurcontracten (exclusief deelnemingen) is als volgt: Woningen ,4% Winkels ,3% Kantoren ,3% Parkeergarages ,9% Bedrijfsruimten ,5% Overig ,7% Totaal niet langer dan een jaar na balansdatum langer dan een jaar, maar niet langer dan vijf jaar na balansdatum langer dan vijf jaar na balansdatum Dit betreft uitsluitend de huurstromen van het commercieel onroerend goed. Woningen hebben een huurcontract voor onbepaalde tijd. Een huurcontract is voor de huurder per maand opzegbaar. SPECIFICATIE HUUROPBRENGSTEN 2019 Theoretische huur Leegstand Leaseincentives (huurkorting) Huuropbrengsten Leegstand als % van de theoretische huur Woningen ,6% Winkels ,0% Kantoren ,0% Parkeergarages ,5% Bedrijfsruimten ,4% Overig ,0% Totaal Jaarrekening 75/108 Jaarverslag Achmea Dutch

76 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) Servicekosten Betaalde servicekosten huurder Servicekosten leegstand Totaal Gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen Gerealiseerde winsten van vastgoedbeleggingen Gerealiseerde verliezen van vastgoedbeleggingen Totaal Verkoopprijs Exploitatiekosten Onderhoudskosten Boekwaarde Verkoopkosten Totaal Onroerendezaakbelasting Vaste lasten Beheerkosten Verhuurkosten Taxatiekosten Marketingkosten VvE-bijdrage Niet-verrekenbare btw Ongerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen Ongerealiseerde winsten van vastgoedbeleggingen Ongerealiseerde verliezen van vastgoedbeleggingen Totaal Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Overig Totaal De kosten toe te rekenen aan leegstand bedragen circa 0,2 miljoen (2019: 0,1 miljoen) en bestaan uit belastingen, verzekeringen, planmatig onderhoud, taxatiekosten, beheerkosten en servicekosten leegstand. 7. Jaarrekening 76/108 Jaarverslag Achmea Dutch

77 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) Overige opbrengsten Vergoedingen inzake de uitgifte van participaties Totaal Overige kosten Drukkosten Juridische en fiscale advieskosten Accountantskosten Kosten toezicht AFM Vergoedingen /Raad van Toezicht Beheerkosten Beheerkosten Totaal Dit betreft beheerkosten die door aan het Fonds in rekening zijn gebracht. De beheerkosten zijn verder toegelicht onder de niet in de balans opgenomen activa, regelingen en verplichtingen. Rentelasten inzake bankrekeningen Overig Totaal De accountantskosten betreffen uitsluitend kosten over het betreffende boekjaar, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. In de post overig zijn voornamelijk verzekeringskosten, MSCI-kosten, vennootschapsbelasting Achmea Dutch Ontwikkeling B.V. en taxatiekosten van niet doorgegane projecten opgenomen Bewaarkosten Bewaarkosten Totaal Gebeurtenissen na balansdatum De Participanten en de Certificaathouders hebben in de bijzondere Participantenvergadering van 26 maart 2021 en de bijzondere Certificaathoudersvergadering van 26 maart 2021 het besluit genomen het Achmea Dutch Value Added Residential Partnership en het Achmea Dutch samen te voegen per 1 april Dit betreft de kosten die door de AIFMD Bewaarder in rekening zijn gebracht. De bewaarkosten zijn verder toegelicht onder de niet in de balans opgenomen activa, regelingen en verplichtingen. 7. Jaarrekening 77/108 Jaarverslag Achmea Dutch

78 Transacties met verbonden partijen Identificatie verbonden partijen Zowel als zijn directie en hun directe familieleden (echtgenoot of geregistreerd partner en eigen kinderen), de leden van de en het Audit Committee en hun directe familieleden (echtgenoot of geregistreerd partner en eigen kinderen) worden door het Fonds als verbonden partijen aangemerkt. Tevens wordt de aandeelhouder van en de daarmee verbonden groepsmaatschappijen door het Fonds aangemerkt als een verbonden partij. Ten slotte worden ook de participanten aangemerkt als een verbonden partij. Transacties met Het Fonds heeft het vermogensbeheer aan Syntrus Achmea Real Estate & Finance uitbesteed. Hiervoor heeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance over 2020 een vergoeding ontvangen van (2019: ). Hiernaast heeft een ontwikkelvergoeding ontvangen van (2019: ). Directie en personeelsleden van Syntrus Achmea Real Estate & Finance zijn deelnemer in Stichting Pensioenfonds Achmea. De leden van de directie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en hun directe familieleden hebben geen andere persoonlijke belangen bij de beleggingen van het Fonds. Beloning van De totale beloning van directie en personeel van kan als volgt worden gespecificeerd: BELONING VAN DE BEHEERDER (BEDRAGEN X 1.000) De beloningen hebben betrekking op werkzaamheden voor het beheer van het Fonds en werkzaamheden voor het beheer van andere entiteiten waarvoor Syntrus Achmea Real Estate & Finance als Beheerder optreedt. Aangezien de informatie voor toerekening niet onmiddellijk beschikbaar is, zijn de beloningen niet individueel toegerekend aan het Fonds en de andere entiteiten. De variabele beloning is het geschatte bedrag voor 2020 dat in 2021 mogelijk wordt uitbetaald. De Beheerder ontvangt geen resultaatafhankelijke beloning. Transacties met de leden van de De leden van de en hun directe familieleden hebben geen persoonlijk belang bij de beleggingen van het Fonds. Transacties met Achmea B.V. en de daarmee verbonden groepsmaatschappijen Het Fonds houdt bankrekeningen aan bij Coöperatieve Rabobank U.A. De Coöperatieve Rabobank U.A. is aandeelhouder van Achmea. Achmea Schadeverzekeringen is participant in het Fonds. De vastgoedbeleggingen zijn verzekerd bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. Periodiek (eenmaal per drie jaar) wordt de verzekeringsportefeuille op marktconformiteit beoordeeld. In 2020 heeft een screening plaatsgevonden. De uitkomst van de screening was dat de premies marktconform zijn. Werknemers Gedurende het jaar 2020 waren er, evenals in 2019, geen werknemers in dienst. Overige Gedurende het boekjaar hebben geen onroerendgoedtransacties plaatsgevonden met participanten. Variabel Vast Totaal Fte s* Directie ,8 Personeelsleden die het risicoprofiel van de entiteit in belangrijke mate beïnvloeden ,8 Overige ,7 Totaal ,3 * Dit betreft een gemiddeld aantal fte s (exclusief externe medewerkers). 7. Jaarrekening 78/108 Jaarverslag Achmea Dutch

79 Enkelvoudige jaarrekening 2020 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 VÓÓR RESULTAATBESTEMMING (BEDRAGEN X 1.000) ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020 VÓÓR RESULTAATBESTEMMING (BEDRAGEN X 1.000) Referentie Activa Vastgoedbeleggingen Beleggingen in deelnemingen Beleggingen Resultaat uit deelnemingen na belastingen 26-4 Overig resultaat na belastingen Resultaat na belastingen Vorderingen Overige activa Totaal activa Eigen vermogen Inbreng participanten Herwaarderingsreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar Uitgekeerd interim-dvivdend Uit te keren aan participanten in contanten Totaal Netto Activa Passiva Kortlopende schulden Totaal eigen vermogen en passiva Jaarrekening 79/108 Jaarverslag Achmea Dutch

80 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor zover posten uit de balans en winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. Aangezien de financiële gegevens van het Fonds in de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt, is in de enkelvoudige winst-en-verliesrekening het resultaat uit deelnemingen als afzonderlijke post vermeld (artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW). Kasstroomoverzicht Ingevolge richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving is het Fonds vrijgesteld van het opstellen van een kasstroomoverzicht onder verwijzing naar het geconsolideerde kasstroomoverzicht. TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) Beleggingen in deelnemingen Stand per 1 januari Investeringen Desinvesteringen Direct resultaat 26-4 Stand per 31 december Deelnemingen Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde per 31 december. Mutaties in de nettovermogenswaarde ten opzichte van vorig boekjaar worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder resultaat deelnemingen en ongerealiseerde waardeveranderingen van deelnemingen. Voor ongerealiseerde waardeveranderingen boven de historische kostprijs wordt ten laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd voor zover het vermogen van de deelneming niet vrij uitkeerbaar is. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover het Fonds in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. Achmea Dutch staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende kapitaalbelangen: Naam Achmea Dutch Ontwikkeling B.V. Achmea Dutch Services B.V. Vestigingsplaats Aandeel in het geplaatste kapitaal Aandeel in het Eigen Vermogen Aandeel in het resultaat Amsterdam 100% Amsterdam 100% Jaarrekening 80/108 Jaarverslag Achmea Dutch

81 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) 19. Totaal Netto Activa HET TOTAAL NETTO ACTIVA 2020 KAN ALS VOLGT WORDEN GESPECIFICEERD: Inbreng participanten Herwaarderingsreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar Uit te keren aan participanten in contanten Totaal Stand per 1 januari Storting kapitaal boekjaar Herwaardering Uitkering boekjaar Resultaatverdeling vorig boekjaar Resultaat boekjaar Uit te keren aan participanten in contancten Stand per 31 december De stortingen betreffen met name stortingen van participanten en uitgekeerd stockdividend van HET TOTAAL NETTO ACTIVA 2019 KAN ALS VOLGT WORDEN GESPECIFICEERD: Inbreng participanten Herwaarderingsreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar Uit te keren aan participanten in contanten Totaal Stand per 1 januari Storting kapitaal boekjaar Onttrekkingen kapitaal boekjaar Herwaardering Uitkering boekjaar Resultaatverdeling vorig boekjaar Resultaat boekjaar Uit te keren aan participanten in contancten Stand per 31 december Jaarrekening 81/108 Jaarverslag Achmea Dutch

82 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (BEDRAGEN X 1.000) HET OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT KAN ALS VOLGT WORDEN GESPECIFICEERD: Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen Baten en lasten rechtstreeks in eigen vermogen 0 0 Totaalresultaat per 31 december Voorstel tot resultaatbestemming De Vergadering van Participanten wordt voorgesteld het resultaat boekjaar als volgt te verdelen: VOORGESTELDE RESULTAATBESTEMMING (BEDRAGEN X 1.000) Resultaat boekjaar Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Minimaal uit te keren aan participanten Reeds uitgekeerd resultaat boekjaar Intrinsieke waarde (in 1.000) Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie voor resultaatbestemming (in ) 899,51 848,55 Intrinsieke waarde per participatie na resultaatbestemming (in ) 893,21 841,34 Onder intrinsieke waarde wordt verstaan het zichtbaar eigen vermogen, in deze jaarrekening omschreven als Totaal Netto Activa. Transacties met verbonden partijen Voor deze toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Amsterdam, 22 april 2021 Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. De heer A.J. van der Wal, directievoorzitter Mevrouw M.A.H.G. Hendrickx, directeur Financiën Mevrouw N.D.E. Maarsen, directeur Vastgoed De heer B.G.R. Oudega, directeur Hypotheken Uit te keren aan participanten Uit te keren dividend aan participanten in contanten Uit te keren dividend aan participanten in participaties Uit te keren dividend aan participanten per 31 december Het voorgestelde contant uit te keren dividend ad (2019: ) is inclusief dividendbelasting verwerkt onder de overige schulden. Het voorgestelde in participaties uit te keren dividend ad (2019: ) is nog niet verwerkt in de balans per 31 december. 7. Jaarrekening 82/108 Jaarverslag Achmea Dutch

83 8. Overige gegevens Reglementaire bepalingen inzake de resultaatbestemming De artikelen 19.1 tot en met 19.3 uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring volgens het Informatie Memorandum kunnen als volgt worden samengevat: In oktober van elk jaar verricht het Fonds een tussentijdse voorlopige winstuitkering, gebaseerd op een schatting van het direct resultaat in het voorgaande halfjaar. In april van elk jaar verricht het Fonds vervolgens een voorlopige winstuitkering. Deze voorlopige winstuitkering is gelijk aan 90% van de schatting van het direct resultaat in het voorgaande kalenderjaar (onder aftrek van tussentijdse voorlopige winstuitkeringen). Na goedkeuring van de jaarrekening stelt het Fonds het slotdividend vast. Indien blijkt dat het direct resultaat groter is dan de verrichte voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan keert het Fonds vervolgens in juli slotdividend uit. Indien blijkt dat het direct resultaat kleiner is dan de reeds verrichte voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan worden te veel uitgegeven participaties ingetrokken voor zover uitkering plaatsvond door middel van participaties en dienen de participanten hetgeen zij te veel ontvangen hebben te retourneren voor zover uitkering in contanten plaatsvond. Het Fonds kan afwijken van het hierboven beschreven dividendbeleid indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de FBI-criteria. Uitkering van dividend vindt in beginsel plaats in de vorm van participaties. Voor de uitgifte van dergelijke participaties worden geen kosten in rekening gebracht. Op verzoek kan uitkering in contanten plaatsvinden. 8. Overige gegevens 83/108 Jaarverslag Achmea Dutch

84 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de vergadering van participanten van Achmea Dutch Verklaring over de jaarrekening 2020 Ons oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Achmea Dutch ( het fonds ) een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van het fonds en de groep (het fonds samen met haar dochtermaatschappijen) op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Wat we hebben gecontroleerd Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van Achmea Dutch te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de enkelvoudige jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit: de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020; de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2020; en de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen. Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW. Onafhankelijkheid Wij zijn onafhankelijk van Achmea Dutch zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedragsen beroepsregels accountants (VGBA). Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: Over Achmea Dutch ; Highlights 2020; Kerngegevens; Verslag van ; Verklaring van ; Verslag van de ; Verhalen van bewoners; Overige gegevens; en Bijlagen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De beheerder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het Verslag van de Beheerder en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 8. Overige gegevens 84/108 Jaarverslag Achmea Dutch

85 Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring. Verantwoordelijkheden van de beheerder voor de jaarrekening De beheerder is verantwoordelijk voor: het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; en voor een zodanige interne beheersing die de beheerder noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Rotterdam, 22 april 2021 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel is getekend door D.J.P. van Veen RA Bij het opmaken van de jaarrekening moet de beheerder afwegen of het fonds in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet de beheerder de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de beheerder het voornemen heeft om het fonds te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De beheerder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het fonds haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 8. Overige gegevens 85/108 Jaarverslag Achmea Dutch

86 Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Achmea Dutch In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: Het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van het Fonds. Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de beheerder en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. Het vaststellen dat de door de beheerder gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het Fonds haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de stichting opereert. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 8. Overige gegevens 86/108 Jaarverslag Achmea Dutch

87 Bijlagen

88 Bijlage I. Vijfjarenoverzicht ACHMEA DUTCH RESIDENTIAL FUND (BEDRAGEN X 1.000) Aantal objecten¹ Sector Winkels/Kantoren Omvang beleggingen Totaal Netto Activa (NAV) Gross Asset Value (GAV) Aankopen en investeringen² Theoretische jaarhuur Werkelijke huursom Gemiddelde huur per m² (in ) Aantal m² (vvo) Desinvesteringen (inclusief effecten) TGER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV NAV 0,46% 0,45% 0,47% 0,47% 0,46% Bruto-aanvangsrendement³ 4,5% 4,7% 5,0% 5,6% 6,1% Bruto/netto (exploitatiekosten in % van de huuropbrengsten) 26,9% 24,5% 25,9% 25,0% 27,4% Theoretische jaarhuur Fonds Werkelijke huursom Fonds Mutatie like for like huuropbrengsten 2,3% 2,4% 2,5% 4,0% 3,0% Huuropbrengsten en overige exploitatieopbrengsten Exploitatiekosten en servicekosten⁶ Direct resultaat uit vastgoedbeleggingen Totaal direct resultaat Totaal indirect resultaat Totaalresultaat⁷ Bezettingsgraad 91,4% 98,1% 98,0% 97,9% 97,4% Beschikbaar voor participanten Sector Woningen Theoretische jaarhuur⁴ Reeds uitgekeerd aan participanten Nog uit te keren aan participanten Werkelijke huursom⁴ Gemiddelde maandhuur (in ) Aantal verhuurbare woningeenheden⁵ Bijlage I. Vijfjarenoverzicht 88/108 Jaarverslag Achmea Dutch

89 ACHMEA DUTCH RESIDENTIAL FUND (BEDRAGEN X 1.000) Financieel rendement Direct rendement 1,8% 2,2% 3,0% 3,7% 3,9% Indirect rendement 6,1% 8,3% 14,4% 11,0% 8,0% Totaalrendement 7,9% 10,6% 17,4% 14,7% 11,9% Fondsrendement o.b.v. MSCI/IPD Standing Investments Direct rendement 3,2% 3,6% 4,0% 4,4% 4,5% Indirect rendement 7,4% 9,4% 13,0% 10,7% 7,1% Totaalrendement⁷ ⁸ 10,8% 13,3% 17,4% 15,5% 11,9% Benchmark o.b.v. MSCI/IPD Standing Investments - Woningen Direct rendement 3,2% 3,4% 3,7% 4,1% 4,4% Indirect rendement 4,5% 9,1% 13,6% 11,1% 9,7% Totaalrendement 7,8% 12,7% 17,8% 15,6% 14,5% Aantal participanten Aantal participaties Participatiewaarde voor resultaatbestemming (in ) 899,51 848,55 784,31 685,58 619,39 Participatiewaarde na resultaatbestemming (in )⁹ 893,21 841,34 775,43 677,33 612,28 ¹ Waarvan ultimo objecten (2019: 113 objecten) in exploitatie. ² De aankopen en investeringen bedroegen in respectievelijk 145,1 miljoen. ³ De brutojaarhuur uitgedrukt in procenten van de investering op basis van het gewogen gemiddelde vastgoed in exploitatie. ⁴ Exclusief object Monarch III (Toren B) in Den Haag. ⁵ Exclusief 137 studentenwoningen Yours in Leiden en 467 studentenwoningen Lammenschans (Blok E en F) in Leiden. ⁶ In de jaarrekening worden de door te belasten servicekosten gesplitst weergegeven in de winst-en-verliesrekening. Voor het vijfjarenoverzicht worden de servicekosten gesaldeerd gepresenteerd. ⁷ Het totaal direct en indirect resultaat (in ) sluiten niet direct aan op de winst-en-verliesrekening. ⁸ In enkele gevallen tellen de percentages niet juist op. Dit wordt veroorzaakt door de rekenmethode conform IPD (time-weighted). ⁹ Berekend als Totaal Netto Activa minus stockdividend gedeeld door aantal participaties. Bijlage I. Vijfjarenoverzicht 89/108 Jaarverslag Achmea Dutch

90 Bijlage II. Profiel van het Fonds Onze missie Het Achmea Dutch belegt in woningen en beoogt hiermee voor zijn participanten een aantrekkelijk financieel rendement te behalen tegen een beperkt risico. Door de focus op duurzaamheid vergroent de portefeuille en levert deze een steeds grotere bijdrage aan de maatschappelijke doelen van de participanten op het gebied van duurzaamheid. Met onze vastgoedexpertise en onze kennis van de markt verzorgen wij passende huisvesting en bieden wij toegevoegde waarde aan onze huurders. Doel van het Fonds Het Achmea Dutch richt zich voornamelijk op het huursegment tussen de 752 en per maand op goede locaties in sterke marktgebieden en wenst voor elke doelgroep een passend product te bieden. Voor de woningportefeuille wordt een core -beleggingsprofiel nagestreefd. Een vastgoedportefeuille die voldoet aan dit profiel wordt gekenmerkt door een stabiel direct rendement, een positieve waardeontwikkeling en een hoge correlatie met de inflatieontwikkeling door de geïndexeerde huurinkomsten. De ambitie is om te groeien naar een fondsomvang van 2,0 miljard in Het Fonds werkt aan een duurzame portefeuille, waarbij wordt aangesloten bij de Sustainable Development Goals van de UN en de ESG-strategie die Syntrus Achmea heeft opgesteld voor zichzelf en zijn klantportefeuilles. De ESG-strategie die in 2018 is ingezet, wordt gecontinueerd. Doel is dat in 2022 de gehele portefeuille een energielabel C heeft of beter, en minimaal 75% een A-label. In 2030 dient de CO 2 -uitstoot 49% lager te liggen dan in Participanten Het Achmea Dutch belegt uitsluitend voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, banken en verzekeraars. Het belegd vermogen ad 1.438,8 miljoen (2019: 1.338,6 miljoen) van het Fonds is verdeeld over 18 participanten (2019: 18 participanten). Beleggingsdoelstelling Het Achmea Dutch streeft naar outperformance ten opzichte van de MSCI-vastgoedindex voor het segment woningen op basis van standing investments (SI). De MSCIjaarindex meet de rendementen op vastgoedobjecten en vastgoedportefeuilles. Twee maanden na het eind van het jaar wordt de jaarindex gepubliceerd. De MSCI-vastgoedindex voor standing investments heeft alleen betrekking op objecten die een heel jaar in exploitatie zijn en niet in een majeure renovatiefase verkeren of worden uitgepond. Deze index toont een zuivere vergelijking tussen verschillende vastgoedmarkten en is eveneens een geschikte maatstaf ten opzichte van marktindexen van andere investeringscategorieën. Het resultaat op basis van de MSCI-vastgoedindex wijkt af van het rendement van het Fonds in de jaarrekening. MSCI rapporteert uitsluitend op basis van de objecten, terwijl de financiële rapportage tevens rekening houdt met fondsspecifieke kosten en/of opbrengsten. Bijvoorbeeld de rente op kasposities en accountantskosten. Uitgangspunten Het Achmea Dutch is een core-beleggingsfonds dat participanten toegang biedt tot de Nederlandse woningmarkt. Daarbij staan vier uitgangspunten centraal: stabiele kasstroom, waardeontwikkeling, laag risico en flexibiliteit. Conform het Informatie Memorandum kan het Fonds tot niet meer dan 25% van de boekwaarde van de activa met vreemd vermogen financieren. Ultimo 2020 is er geen vreemd vermogen aangewend om activa te financieren. Fiscale structuur Het Achmea Dutch is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands fiscaal recht dat opereert onder het regime van een fiscale beleggingsinstelling (FBI) als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en is onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. Voor de belangrijkste voorwaarden verwijzen wij u naar de toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening. Bijlage II. Profiel van het Fonds 90/108 Jaarverslag Achmea Dutch

91 De Beheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance is van het Achmea Dutch. Met een totale beheerde woningportefeuille van 7,1 miljard, verdeeld over circa 570 objecten verspreid over Nederland, is Syntrus Achmea Real Estate & Finance één van de grootste woningbeleggers in Nederland. Door de omvang van de woningportefeuille is ruime expertise aanwezig op het vlak van het ontwikkelen, acquireren en beheer van woningvastgoed. De beheervergoeding die, conform de fondsvoorwaarden, in 2020 bij het Fonds in rekening heeft gebracht, bedroeg 5,5 miljoen (2019: 4,7 miljoen). Daarnaast is aan het Fonds een ontwikkelvergoeding van 1,3 miljoen (2019: ) en een acquisitievergoeding van 0 (2019: 0) gefactureerd. Fondsstructuur Het Achmea Dutch is een beleggingsinstelling met een sui generis-constructie¹ gebaseerd op contractuele afspraken tussen (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), de Bewaarder (Stichting Achmea Dutch ) en de participanten². Dividendbeleid In oktober van elk jaar verricht het Achmea Dutch, indien mogelijk, een tussentijdse voorlopige winstuitkering, gebaseerd op een schatting van het direct resultaat in het voorgaande halfjaar. In april van elk jaar verricht het Fonds vervolgens een additionele voorlopige winstuitkering. Deze totale voorlopige winstuitkering is gelijk aan 90% van de schatting van het direct resultaat in het voorgaande kalenderjaar (onder aftrek van tussentijdse voorlopige winstuitkeringen). Na goedkeuring van de jaarrekening stelt het Fonds het slotdividend vast. Indien blijkt dat het direct resultaat groter is dan de verrichte voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan keert het Fonds vervolgens in juli een slotdividend uit. Indien blijkt dat het direct resultaat kleiner is dan de reeds verrichte voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan worden te veel uitgegeven participaties ingetrokken voor zover uitkering plaatsvond door middel van participaties en dienen de participanten hetgeen zij te veel ontvangen hebben te retourneren voor zover uitkering in contanten plaatsvond. Het Fonds kan afwijken van het hierboven beschreven dividendbeleid indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de FBI-criteria. Uitkering van dividend vindt in beginsel plaats in de vorm van participaties. Voor de uitgifte van participaties uit dividend worden geen kosten in rekening gebracht. Op verzoek kan uitkering in contanten plaatsvinden. Door het Fonds uit te keren dividenden zijn onderworpen aan Nederlandse dividendbelasting. In Nederland gevestigde participanten die zelf zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting, zoals pensioenfondsen, kunnen deze ingehouden dividendbelasting terugvorderen. Productkenmerken Alle belangrijke kenmerken van het Achmea Dutch zijn uitgebreid vastgelegd in het Informatie Memorandum van het Fonds (1 januari 2007). Dit Informatie Memorandum is laatstelijk aangepast per 1 januari ¹ Dit is een constructie die niet als zodanig in de wet is genoemd. ² Degene die blijkens het participantenregister gerechtigd is tot één of meer participaties. Bijlage II. Profiel van het Fonds 91/108 Jaarverslag Achmea Dutch

92 Bijlage III. Samenstelling van de vastgoedportefeuille VASTGOEDBELEGGINGEN (BEDRAGEN X 1.000) WONINGPORTEFEUILLE NAAR SEGMENT KANSENKAART WONEN (INCL. PROJECTEN IN ONTWIKKELING) (BEDRAGEN X 1.000) Boekwaarde Vastgoed in exploitatie Vastgoed in ontwikkeling Totaal Aantal Boekwaarde Regio 1 - zeer hoog Regio 2 - hoog Regio 3 - boven gemiddeld Regio 4 - gemiddeld SAMENSTELLING VAN DE PORTEFEUILLE (BEDRAGEN X 1.000) Aantal m² Aantal Boekwaarde Woningen Regio 5 - beneden gemiddeld Regio 6 - laag Regio 7 - zeer laag 0 0 Totaal Winkels Kantoren Totaal WONINGPORTEFEUILLE NAAR TYPOLOGIE (INCLUSIEF PROJECTEN IN ONTWIKKELING) (BEDRAGEN X 1.000) Aantal Boekwaarde Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal* * Exclusief 137 studentenwoningen Yours in Leiden en 467 studentenwoningen Lammenschans (Blok E en F) in Leiden. Bijlage III. Samenstelling van de vastgoedportefeuille 92/108 Jaarverslag Achmea Dutch

93 Bijlage IV. Overzicht van de vastgoedportefeuille OVERZICHT VAN VASTGOED IN EXPLOITATIE (BEDRAGEN X 1.000) Sector Objectnaam Adres Plaats Kansen kaartregio Jaar van aanschaf Bouwjaar Eigendomssituatie (grond) = deelnemingspercentage Aantal m² COG Aantal woningen Aantal parkeerplaatsen Bezettingsgraad Totaal theoretische jaarhuur per EGW Waterlelie 24 Abcoude ,0% ,0% 154 MGW Schelphoek-Brughuis Compagniestraat Alkmaar ,0% ,0% 825 EGW Azorenweg Almere ,0% ,0% 121 EGW Azorenweg Azorenweg 58 Almere ,0% ,0% 102 EGW Columbus Leif Erikssonstraat Almere ,0% ,0% 409 MGW Almere Buiten Rio de Janeiroplein 11 Almere ,0% ,0% 690 EGW Vathorst Baak van Petten 1-25 Amersfoort ,0% ,0% 287 EGW Duikererf 11 - e.a. Amersfoort ,0% ,0% 332 MGW Runmoolen Amstelveen ,0% ,2% 530 MGW The David David Ricardostraat 2 Amsterdam ,0% ,9% MGW Intermezzo Gustav Mahlerlaan 533 Amsterdam ,0% ,9% 815 MGW De Banne IJdoornlaan Amsterdam ,0% ,0% 603 MGW Westbeat Lelylaan Amsterdam ,0% ,3% Kantoren Westbeat Lelylaan Amsterdam ,0% ,0% 678 MGW Westerhoek Molenwerf Amsterdam ,0% ,9% MGW Blue & Green Osdorper Ban + Garage 953 Amsterdam ,0% ,0% 667 MGW Villa Mokum Blok 2 Spaklerweg, Amstelkwartier 1 Amsterdam ,0% ,0% 808 MGW IJburg Blok 12b Talbotstraat 33 - e.a. Amsterdam ,0% ,4% 745 MGW Heart and Soul Bijlmerdreef e.a. Amsterdam ,0% ,4% Bijlage IV. Overzicht van de vastgoedportefeuille 93/108 Jaarverslag Achmea Dutch

94 OVERZICHT VAN VASTGOED IN EXPLOITATIE (BEDRAGEN X 1.000) (VERVOLG) Sector Objectnaam Adres Plaats Kansen kaartregio Jaar van aanschaf Bouwjaar Eigendomssituatie (grond) = deelnemingspercentage Aantal m² COG Aantal woningen Aantal parkeerplaatsen Bezettingsgraad Totaal theoretische jaarhuur per EGW Lavendelstraat 52 - e.a. Apeldoorn ,0% ,3% 457 EGW Kloosterveste Gildestraat Assen ,0% ,0% 162 EGW Ceram Ceram 40 Barneveld ,0% ,0% 326 EGW Oogstvelden 1 Best ,0% ,0% 169 EGW Fase II, Heivelden Oogstvelden Best ,0% ,0% 180 MGW Heivelden Rendierhei 25 Best ,0% ,2% 374 EGW Annastraat e.a. Boxtel ,0% ,0% 562 MGW Jupiterlaan 32 Breda ,0% ,0% 417 EGW Waterdonken West Maasdijk Breda ,0% ,0% 395 EGW Buitenhof L. Sillevishof 1 - e.a. Culemborg ,0% ,0% 534 MGW Amber - Poptahof Taj Mahalplaats 1 Delft ,0% ,0% 365 EGW Zilverlinde Zilverlinde Den Bosch ,0% ,0% 431 EGW Morgenzonlaan Morgenzonlaan Den Haag ,0% ,9% 834 MGW Monarch III, Toren B Prinses Beatrixlaan Den Haag ,0% ,0% MGW Lamgroen/Spui Spui Den Haag ,0% ,0% MGW Callunaplein Diderna Dieren ,0% ,7% 156 EGW Wijnbergen De Ketting Doetinchem ,0% ,0% 263 EGW Breekenhof Deel 5a Berenklauw Driel ,0% ,0% 256 EGW Koningin Emmastraat 3-17 Drunen ,0% ,0% 87 EGW Kernhem (Scherf 9) Aamsveen Ede ,0% ,0% 101 EGW Kernhem (Scherf 20) Bakkeveen Ede ,0% ,0% 281 MGW De Rungraaf 2-53 Eindhoven ,0% ,8% 590 EGW Gelaarsde Kat 92 - e.a. Eindhoven ,0% ,9% 446 EGW Gerretsonlaan 20 Eindhoven ,0% ,0% 307 Bijlage IV. Overzicht van de vastgoedportefeuille 94/108 Jaarverslag Achmea Dutch

95 OVERZICHT VAN VASTGOED IN EXPLOITATIE (BEDRAGEN X 1.000) (VERVOLG) Sector Objectnaam Adres Plaats Kansen kaartregio Jaar van aanschaf Bouwjaar Eigendomssituatie (grond) = deelnemingspercentage Aantal m² COG Aantal woningen Aantal parkeerplaatsen Bezettingsgraad Totaal theoretische jaarhuur per Winkel Hoogstraat 1-5 Eindhoven ,0% ,0% 185 MGW Lage Banken 1 Etten-Leur ,0% ,0% 498 EGW Boschkens West Boschring Goirle ,0% ,0% 461 EGW Reitdiep Tuikwerd Groningen ,0% ,0% 198 EGW Marjoleinpad 2 Haarlem ,0% ,0% 403 MGW J. van Nassaupark Harderwijk ,0% ,3% 174 MGW Dichterskwartier Simon Vestdijkstraat Harderwijk ,0% ,0% 810 MGW Herenweg Heemstede ,0% ,4% MGW Suytkade Kanaalboulevard Helmond ,0% ,6% 664 MGW Kasteel Noord Helmond ,0% ,8% 529 EGW Turfvaert Turfvaert 1-53 Kaatsheuvel ,0% ,0% 252 MGW Hoge Park 1-30 Krimpen aan den IJssel MGW Landgoed Nederhoven Krimpen aan den IJssel ,0% ,8% ,0% ,3% 332 MGW Mensinge Burgemeester Postweg 69 - e.a. Landsmeer ,0% ,8% 288 EGW Akkermanwei 2-64 Leeuwarden ,0% ,7% 363 MGW Yours 1 Lammenschansweg Leiden ,0% ,0% 576 MGW Lammenschans Sigmaplantsoen 99 Leiden ,0% ,0% EGW Besmerstraat 3 Maastricht ,0% ,0% 460 MGW De Bongerd 2 Nijkerk ,0% ,0% 302 MGW Weezenhof Weezenhof Nijmegen ,0% ,9% 703 MGW Houthaven Houtwolplantsoen Oosterhout ,0% ,0% 353 EGW Willem Dreeslaan 67 Oosterhout ,0% ,0% 216 Bijlage IV. Overzicht van de vastgoedportefeuille 95/108 Jaarverslag Achmea Dutch

96 OVERZICHT VAN VASTGOED IN EXPLOITATIE (BEDRAGEN X 1.000) (VERVOLG) Sector Objectnaam Adres Plaats Kansen kaartregio Jaar van aanschaf Bouwjaar Eigendomssituatie (grond) = deelnemingspercentage Aantal m² COG Aantal woningen Aantal parkeerplaatsen Bezettingsgraad Totaal theoretische jaarhuur per MGW Nieuw Crooswijk Boezemlaan Rotterdam ,0% ,0% 808 EGW Parkstad, Blok H en K1 Laan op Zuid Rotterdam ,0% ,8% EGW Pascalkwartier Simone de Beauvoirstraat 10 - e.a. Rotterdam ,0% ,0% 481 EGW Klipperplein Klipperplein 1-35 Tilburg ,0% ,0% 520 MGW Lombardijenlaan 397 Tilburg ,0% ,0% 267 MGW Lombardijenlaan 44 Tilburg ,0% ,9% 201 EGW Stadsrand Dalem Rhenoystraat 1 Tilburg ,0% ,0% 302 EGW Stadsrand Dalem Soerendonklaan 1 Tilburg ,0% ,0% 214 EGW Stadsrand Dalem Soerendonklaan 1 Tilburg ,0% ,6% 385 EGW Ploeg 6-83 Uden ,0% ,0% 396 MGW Ina Boudier-Bakkerlaan Utrecht ,0% ,0% 703 MGW Van Cranenburchlaan 38 Wassenaar ,0% ,2% 363 MGW Terra Verde II Adigestroom 168 Zoetermeer ,0% ,0% 446 MGW Nuova Campagna Amazonestroom 70 Zoetermeer ,0% ,9% 509 EGW Bordeauxstraat 2 - e.a. Zoetermeer ,0% ,0% 366 MGW Ittersumerlanden Vrijheid 1-99 Zwolle ,0% ,0% 569 Aantal objecten: ,4% Bijlage IV. Overzicht van de vastgoedportefeuille 96/108 Jaarverslag Achmea Dutch

97 OVERZICHT VAN VASTGOED IN UITPOND (BEDRAGEN X 1.000) Sector Objectnaam Adres Plaats Kansen kaartregio Jaar van aanschaf Bouwjaar Eigendomssituatie (grond) = deelnemingspercentage Aantal m² COG Aantal woningen Aantal parkeerplaatsen Bezettingsgraad Totaal theoretische jaarhuur per EGW Woonallianz Boskriekoord 1 Diemen ,0% ,0% 515 EGW Rietveldstraat 6-28 Dongen ,0% ,0% 72 EGW Broekstukken 39 Eelde ,0% ,0% 204 EGW Woonallianz Cluselaan 2 Eindhoven ,0% ,0% 94 EGW Brederolaan 59 Etten-Leur ,0% ,0% 157 EGW Brederolaan Etten-Leur ,0% ,3% 84 MGW Schoolpad 1-49 Haren ,0% ,0% 71 EGW Melde 7 Kampen ,0% ,8% 175 EGW Zegge 23 Kampen ,0% ,0% 150 EGW Brittenburg 1 Leiderdorp ,0% ,0% 21 EGW Weefsterstraat 1-33 Roermond ,0% ,0% 153 EGW Woonallianz Achter de Lindehoeve 1 Voorschoten ,0% ,0% 131 Aantal objecten: ,9% Bijlage IV. Overzicht van de vastgoedportefeuille 97/108 Jaarverslag Achmea Dutch

98 OVERZICHT VAN VASTGOED IN ONTWIKKELING (BEDRAGEN X 1.000) Plaats Projectnaam Regio Appartementen Commercieel onroerend goed m² Start bouw Verwachte oplevering Investeringsbudget Te activeren investeringsbudget Cumulatieve investeringskosten Cumulatieve herwaarderingen Deeloplevering Boekwaarde Verwachte nog te maken kosten tot oplevering Niet in de balans opgenomen activa, regelingen en verplichtingen Eengezinswoningen Nietgecommitteerd Haarlem Plaza West Q Q Amsterdam The David Q Q Amstelveen Klaasje Zevenster Q Q Amsterdam Oostenburg Q Q Haarlem Schalkstad Q Q Zaandam Burano Q Q Eindhoven De Bakermat Q Q Tilburg Stadsrand Dalem (fase 3) Q Q Nieuwegein Doorslagzone Toren A Q Q Utrecht C.H. Letschertweg Bouwdeel A Q Q Almere New Brooklyn Blok A Q Q Aantal objecten: Bijlage IV. Overzicht van de vastgoedportefeuille 98/108 Jaarverslag Achmea Dutch

99 Bijlage V. INREV Sinds de oprichting in 2002 is van het Fonds lid van INREV. In haar bestaansperiode heeft INREV diverse richtlijnen en aanbevelingen opgesteld die zijn geïntegreerd in de, periodiek geactualiseerde, INREV Guidelines. Op de website van INREV ( zijn deze richtlijnen te downloaden. De Beheerder heeft door middel van de INREV self-assessment tools beoordeeld in hoeverre het Fonds voldoet aan de vigerende richtlijnen en aanbevelingen. Property Valuation Op grond van de richtlijnen voor Property Valuation dient te worden toegelicht in hoeverre externe taxateurs, naast taxatiewerkzaamheden, ook andere diensten voor het Fonds verrichten. Van de objecten in portefeuille wordt 4,0% van de marktwaarde van de portefeuille zowel beheerd als getaxeerd door eenzelfde organisatie (2019: 5,3%). VERDELING VASTGOEDBEHEERSDIENSTEN EN TAXATIEWERKZAAMHEDEN Mate van compliance Overall compliance rate with the INREV Guidelines: 96% Modules of the INREV Guidelines: Reporting 98% Fee and Expense Metrics 87% Property Valuation 100% INREV Net Asset Value 100% Liquidity 100% Sustainability Reporting 92% Corporate Governance 97% Beheerders MVGM C&W JLL Colliers RSP Eindtotaal MVGM 4,0% 17,4% 0,0% 12,7% 3,2% 37,3% Overige beheerders 11,5% 21,0% 3,4% 15,7% 11,1% 62,7% Eindtotaal 15,5% 38,4% 3,4% 28,4% 14,3% 100,0% Bijlage V. INREV 99/108 Jaarverslag Achmea Dutch

100 Performance Measurement De aanbeveling inzake deze INREV-richtlijn is dat de Performance Measurement in de jaarverslagen wordt opgenomen. Het Fonds voldoet aan de INREV-richtlijnen inzake Performance Measurement. Data Delivery INREV heeft een Standard data delivery sheet (SDDS) opgesteld met de doelstelling dat de aangesloten beleggingsfondsen op de voorgeschreven wijze elk kwartaal rapporteren aan hun investeerders. De Beheerder heeft deze aanbeveling overgenomen. De SDDS-rapportages zijn beschikbaar voor de investeerders in het Fonds. Deze SDDS-rapportages worden door het Fonds op verzoek aan de investeerders gezonden. De Beheerder van het Fonds voldoet aan de Data Delivery Guideline en verstrekt fondsdata aan INREV. INREV Policies TGER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV NAV 0,46% 0,45% TGER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV GAV 0,46% 0,45% REER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV GAV 0,80% 0,84% INREV NAV Gewogen gemiddelde INREV NAV INREV GAV Gewogen gemiddelde INREV GAV LKF o.b.v. gewogen gemiddelde NAV 1,27% 1,29% LKF o.b.v. gewogen gemiddelde GAV 1,25% 1,28% TGER = Total Global Expense Ratio REER = Real Estate Expense Ratio LKF = Lopende Kosten Factor Voor een uitgebreidere toelichting op deze begrippen, zie de begrippenlijst in bijlage VIII. INREV Performance Measurement INREV total return 9,0% 11,9% INREV income return 1,9% 2,4% INREV capital return 7,1% 9,5% INREV distributed income return 1,5% 1,7% Bijlage V. INREV 100/108 Jaarverslag Achmea Dutch

101 Bijlage VI. Profiel van Syntrus Achmea Real Estate & Finance is een gespecialiseerde vermogensbeheerder in hypotheken en vastgoed. Namens 70 institutionele beleggers beheren wij circa 37 miljard in hypotheken, woningen, winkels, zorgvastgoed en kantoren. Wij kiezen voor duurzame investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. Daarmee werken wij voor onze klanten (en hun klanten) aan een gezonde financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor nu, straks en later. De hypothekenportefeuille van alle Achmea-merken samen had eind juni 2020 een omvang van circa 27 miljard. De komende jaren wil Achmea het marktaandeel op de hypotheekmarkt uitbouwen naar circa 5%. Om dat te bewerkstelligen, krijgt Syntrus Achmea Real Estate & Finance een centrale rol in de dienstverlening aan de intermediairs. Alle hypotheekmerken van Achmea worden met ingang van 1 oktober 2020 vanuit Syntrus Achmea in Amsterdam bediend. Dit zijn de merken Centraal Beheer, Woonfonds, Syntrus Achmea, Attens en Tellius. Deze nieuwe rol van Syntrus Achmea maakt deel uit van de in oktober 2020 aangekondigde krachtenbundeling binnen Achmea op het gebied van hypotheken: de samenwerking tussen Achmea Bank, Centraal Beheer en Syntrus Achmea. Doelstelling is om door het benutten van schaalvoordelen en kennisbundeling klanten nog beter van dienst te zijn met passende en duurzame oplossingen. Strategisch hypotheek- en vastgoedvermogensbeheer vraagt om een integrale benadering. Van strategische advisering en portefeuillebeheer tot het uitvoeren van risicocontroles en de rapportages aan opdrachtgevers en toezichthouders. Syntrus Achmea Real Estate & Finance is al decennia actief als vermogensbeheerder voor institutionele beleggers. Wij begrijpen hypotheken en vastgoed als beleggingsproduct en hebben inhouse-expertise op alle schakels in de keten. Onze aanpak kenmerkt zich door zorgvuldigheid, financiële discipline en een langetermijnperspectief. Wij zijn een dienstverlener voor pensioenfondsen, verzekeraars en charitatieve instellingen, waarbij we het bewezen trackrecord van onze organisatie combineren met een grondige kennis van de institutionele markt en de behoeften van onze klanten. Wij streven naar stabiele rendementen en waardegroei op lange termijn door actief assetmanagement en actief risicomanagement. ESG-strategie Wij hebben vijf Sustainable Development Goals (SDG s) van de Verenigde Naties geadopteerd, die de basis vormen van onze inspanningen gericht op duurzame ontwikkeling. Deze SDG s omvatten onder meer onze inzet op het gebied van veilige en gezonde leefomgevingen, duurzame en betaalbare energie, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie, en intensieve samenwerking met derden om onze doelen te behalen. In 2019 hebben wij deze doelstellingen opgenomen in ons brede ESG-beleid. Syntrus Achmea Real Estate & Finance is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC) en lid van de Kopgroep Financiers van de DGBC. Daarnaast zijn we lid van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) en van het Benchmark Committee van GRESB. Om uitvoering te kunnen geven aan de wensen van onze opdrachtgevers, zijn wij in verschillende rollen aanwezig in diverse sectoren en blijven wij investeren in ons uitgebreide netwerk bij overheden, corporaties, ontwikkelaars en zorginstellingen. Hierdoor weten wij ons ook in de toekomst verzekerd van toegang tot nieuwe projecten en verzekeren wij ons van medewerking en draagvlak voor de uitvoering van plannen die bijdragen aan de doelstellingen van onze klanten. Governance Syntrus Achmea Real Estate & Finance besteedt continu aandacht aan het waarborgen van governance, risicomanagement en compliance. Hoewel Achmea en zijn dochtervennootschappen niet beursgenoteerd zijn, heeft Achmea de Nederlandse Corporate Governance Code vrijwillig geadopteerd en, waar van toepassing, leeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance de principes en best-practicebepalingen nagenoeg volledig na. Voor verdere details over de Corporate Governance en de naleving van de Corporate Governance Code verwijzen wij naar het Achmea Jaarverslag 2020 op de Achmea-website Bijlage VI. Profiel van 101/108 Jaarverslag Achmea Dutch

102 Voor het risicomanagement hebben wij een raamwerk ingericht dat aansluit bij het COSO ERM 2017-model. Dit geïntegreerde model borgt een adequate interne beheersing, kwalitatief goede rapportages en het voldoen aan wet- en regelgeving. GROOTSTE GESPECIALISEERDE VERMOGENSBEHEERDER IN VASTGOED EN HYPOTHEKEN (BEDRAGEN VERMOGENSWAARDE IN PER 31 DECEMBER 2020) De belangrijkste maatregelen die voortvloeien uit dit model worden jaarlijks getoetst door de externe accountant in het kader van ISAE ISAE 3402 is een internationaal erkende standaard voor het geven van inzicht in de kwaliteit van de interne beheersing van 26,6 miljard 9,7 miljard 1,1 miljard 37,4 miljard een serviceorganisatie. De standaard beperkt zich hierbij tot de betrouwbaarheid van de financiële rapportages. Jaarlijks wordt aan de participanten van het Fonds het ISAE 3402 type II-rapport gezonden. In een dergelijk rapport wordt door de externe accountant verklaard dat het beschreven controlframework is opgezet en geïmplementeerd en dat de in de rapportage opgenomen interne beheersingsdoelstellingen bestaan. Daarnaast wordt aangegeven of de beschreven interne beheersingsmaatregelen gedurende het boekjaar hebben gewerkt. Hypotheken Nederlands vastgoed Internationaal vastgoed Totaal 518 fte s Risk self-assessments Jaarlijks voert Syntrus Achmea Real Estate & Finance diverse (risk) self-assessments uit. Zo beoordelen wij constant ons beleid en toetsen het aan de meest recente wet- en regelgeving. Op deze wijze wordt de risicobeheersing continu versterkt, zodat zo goed mogelijk geborgd is dat de bedrijfsdoelstellingen beheerst Woningen Zakelijk 25,7 mld. 0,9 mld. Woningen Winkels Kantoren Zorg Overige 7,1 mld. 1,2 mld. 0,2 mld. 0,7 mld. 0,5 mld. Europa Noord-Amerika Azië 0,6 mld. 0,4 mld. 0,1 mld. gerealiseerd worden. Bijlage VI. Profiel van 102/108 Jaarverslag Achmea Dutch

103 Bijlage VII. Personeel en Organisatie Formatie De formatie (interne en externe medewerkers) van Syntrus Achmea Real Estate & Finance was in 2020 als volgt opgebouwd: GEMIDDELD AANTAL FTE S* IN 2020 Achmea maakt in 2020 nog steeds beperkt gebruik van variabele beloning met als uitgangspunt dat het stakeholdersbelangen ondersteunt en risk adjusted kan worden toegepast. De variabele beloningsstructuur mag echter nooit aanzetten tot het nemen van extra risico s of maximalisatie van opbrengsten voor het individu op korte termijn. Om die reden past Achmea zogenoemd risk adjustment toe bij variabele beloning. Fte s per bedrijfsonderdeel Intern Extern Totaal Directie 3,9 0 3,9 Financieringen 126,6 45,4 172,0 Operations 105,4 21,4 126,8 Strategie 45,5 2,9 48,4 Vastgoedbeleggingen 103,7 3,5 107,2 Totaal 385,1 73,2 458,3 * Een fulltime arbeidsovereenkomst is 36 uur per week. Dit heeft tot gevolg dat een medewerker met een arbeidscontract van 40 uur per week een fte krijgt van 1,11. Van het totaal gemiddeld aantal fte s in 2020 was 36% vrouw en 64% man. Dat betekent dat het realiseren van de targets in lijn moet zijn met de strategie, de langetermijndoelstellingen en de kernwaarden van de organisatie. Ook is er een malus- en clawbackbeleid. Binnen Syntrus Achmea Real Estate & Finance gelden de volgende maximaal te behalen percentages aan variabele beloning: Categorie On target Bij outperformance Divisievoorzitter 20% 25% Overige directieleden en senior management 10% 15% Cao-personeel 20% 20% Beloningsbeleid Het beloningsbeleid is van toepassing op de gehele Achmea Groep in Nederland waar Syntrus Achmea Real Estate & Finance deel van uitmaakt. Dit betekent dat alle onderdelen dezelfde richtlijnen en besluitvormingsstructuur kennen. Ook het toezicht vanuit Achmea vindt op uniforme wijze plaats. In 2020 zijn er geen wijzigingen toegepast ten opzichte van eerdere jaren. Het beloningsbeleid vloeit voort uit de Achmea-identiteit, waarin het belang van de opdrachtgever centraal staat. Achmea streeft naar een beleid dat beheerst is, geen excessen of ongewenste prikkels kent en in opzet eenvoudig is. Binnen Syntrus Achmea Real Estate & Finance tellen drie elementen mee voor de variabele beloning: een Achmea-deel, een Syntrus Achmea Real Estate & Finance-deel en een individueel deel. De verdeling is als volgt: Categorie Achmea-deel Deel Syntrus Achmea Real Estate & Finance Individueel deel Cao-medewerkers 20% 30% 50% Senior management & directie 30% 30% 40% Bijlage VII. Personeel en Organisatie 103/108 Jaarverslag Achmea Dutch

104 Personeelsbeloning De totale personeelsbeloning van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. bedroeg in ,6 miljoen (2019: 48,8 miljoen). Bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. waren gedurende 2020 gemiddeld 385 interne medewerkers werkzaam (2019: 361 interne medewerkers). De variabele beloning die ten laste van 2020 is gebracht, bedroeg 3,0 miljoen (2019: 2,8 miljoen). Cultuur en medewerkersbetrokkenheid De directie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance is in de afgelopen drie jaar geheel vernieuwd. De nieuwe directie heeft de organisatie in beweging gebracht. Onze kernwaarden zijn inleven, vernieuwen, waarmaken, passie en integer. Een sterke cultuur, met onderling vertrouwen en een goede samenwerking, bevordert de interne innovatiekracht en de prestaties voor onze beleggers. In 2020 is breed aandacht besteed aan teamontwikkeling en heeft weer een strategische personeelsplanning plaatsgevonden waarin we onder andere meer talent hebben laten doorstromen en meer jong talent zijn gaan werven. In 2020 heeft opnieuw een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO) plaatsgevonden en naar aanleiding van dit onderzoek zijn acties vastgesteld per team en per afdeling voor De scores op de vijf doelen zijn: Klantbelang: 7,8 (2019: 7,8) Betrokkenheid: 7,4 (2019: 6,8) Werkgeverschap: 7,7 (2019: 7,7) Vitaliteit: 6,8 (2019: 6,7) Werkplezier: 7,5 (2019: 7,8). TOP (Talent, Ontwikkelen en Presteren) In 2019 is de nieuwe manier van omgaan met talent, ontwikkelen en presteren (TOP) geïntroduceerd. Een groter aanpassingsvermogen van mens en organisatie is nodig om veranderingen bij te benen. TOP zorgt ervoor dat medewerkers continu blijven leren, vanuit intrinsieke motivatie, om zo de toekomst een stap voor te zijn. TOP heeft drie doelen: Leervermogen, Prestatievermogen en Werkplezier. Daarnaast zijn er zes kaders: kort-cyclisch, eigen regie, feedback, coachende leidinggevende, zelfreflectie en talent. In 2020 heeft TOP een vervolg gekregen waarin alle nieuwe leidinggevenden zijn meegenomen in het trainingsprogramma om ze voor te bereiden op TOP, te weten De leidinggevende als teamcoach en De leidinggevende als individuele coach. Minimaal één keer per jaar wordt er een formele zelfreflectie ingevuld. Medewerkers kunnen daartoe feedback ophalen bij collega s, leidinggevende en (interne) klanten door middel van een 360-graden feedbacktool. De door hen ingevulde zelfreflectie wordt besproken met de leidinggevende. Daarmee krijgen we inzicht in de talenten, prestaties en ontwikkelbehoeftes van onze medewerkers. Vitaliteit en gezondheid Bij gezond werken staat het welzijn van onze medewerkers centraal. Onder welzijn verstaan we het totale plaatje van een gezond lichaam en gezonde geest, zodat medewerkers vitaal de dag beginnen en afsluiten. Wij geloven dat gezonde en vitale medewerkers, in een organisatie die in verandering is, veerkrachtiger zijn, minder verzuimen, minder werkdruk ervaren en beter presteren. In het afgelopen jaar is er meer aandacht geweest voor gezond werken, aangezien er een grote verandering heeft plaatsgevonden van volledig offline op kantoor naar digitaal thuiswerken. Medewerkers zitten meer achter het computerscherm en missen de verbinding met collega s. Syntrus Achmea Real Estate & Finance stelt jaarlijks een vitaliteitsplan op, ondersteund door het aanbod vanuit de Achmea-afdeling Gezond Werken. De werkdrukbeleving wordt jaarlijks getoetst in het MBO. Mede als gevolg van corona in 2020 gaf 55,1% van de medewerkers aan de werkdruk als goed te ervaren (2019: 72,8 %). Het verzuimpercentage over 2020 is 3,1% (2019: 4,3%). Werk-privébalans We werken langer door dan vroeger en zullen daarom langer duurzaam inzetbaar moeten blijven. Achmea wil medewerkers beter in staat stellen om werk, privé en zorgtaken te combineren en duurzaam aan het werk te blijven. In 2020 is daarom een transitie naar de 34-urige werkweek voorbereid. Deze verandering wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 1 januari Bijlage VII. Personeel en Organisatie 104/108 Jaarverslag Achmea Dutch

105 Bijlage VIII. Begrippenlijst Actuele waarde Belegd vermogen Benchmark Bezettingsgraad Bruto-aanvangsrendement (yield) Corporate Governance De actuele waarde van een vastgoedobject aan het eind van het jaar (de externe taxatiewaarde na aftrek van de geactiveerde lease-incentives). Dit is het bedrag waarvoor dit vastgoedobject naar verwachting kan worden verkocht, dat wil zeggen verkoop aan de meest biedende gegadigde na de beste voorbereiding, marketing en een aanbieding op de markt op de gebruikelijke wijze, onder aftrek van nog te maken kosten (k.k.) met betrekking tot deze transactie. De actuele waarde wordt tevens gebruikt voor het weergeven van de waarde van de participaties in het participantenregister. Deze waarde is gebaseerd op de actuele waarde per ultimo boekjaar van het vastgoed in de vastgoedfondsen. Vastgoed in exploitatie, lease-incentives, vastgoed in ontwikkeling en deelnemingen. Financiële meetlat om de performance van de portefeuille te meten ten opzichte van de relevante markt waartegen de prestaties van de beleggingen kunnen worden afgezet. Voor Nederlands vastgoed is de benchmark de MSCI. De MSCI-vastgoedindex kent twee varianten: één voor alle objecten, inclusief aankopen, verkopen en herontwikkelingen ( all objects ) en één voor objecten die gedurende het boekjaar in exploitatie zijn geweest ( standing investments ). Het Fonds maakt gebruik van de MSCI-vastgoedindex standing investments als benchmark. De bezettingsgraad wordt uitgedrukt als percentage, dat wil zeggen de theoretische jaarhuur minus de financiële leegstand, zijnde de leegstand gewaardeerd tegen markthuur, gedeeld door de theoretische jaarhuur. Alle parameters ultimo periode. De bruto-aanvangsjaarhuur uitgedrukt in procenten van de investering. De manier waarop een onderneming wordt bestuurd en hoe daarbij wordt omgegaan met de verschillende belangen van klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving als geheel. Direct rendement/ Income Return (IR) Exploitatiekosten Financiële leegstand Gecommitteerde pijplijn Gemiddelde maandhuur Gewogen gemiddelde INREV NAV en GAV Herwaarderingsreserve Huuropbrengsten Indirect rendement/ Capital Growth (CG) Het direct rendement als onderdeel van het financieel totaalrendement wordt berekend door de netto-inkomsten van de beleggingen te delen door het Totaal Netto Activa per kwartaal na winstverdeling. De netto-inkomsten bestaan uit het saldo van de huuropbrengsten minus exploitatiekosten en servicekosten, de beheerkosten, de overige baten en lasten en de financiële baten en lasten. Voor het fondsrendement op basis van MSCI standing investments wordt het direct rendement berekend over de gemiddelde waarde van de beleggingsobjecten die het gehele boekjaar in exploitatie zijn geweest. Alle kosten die worden gemaakt om huurinkomsten op een object (op hetzelfde niveau) te behouden. Het aantal eenheden of het aantal vierkante meters maal de laatst bekende markthuur conform externe taxateur op basis waarvan de leegstand in de administratie verwerkt wordt. De gecommitteerde pijplijn betreft objecten waarvan de koopovereenkomst contractueel is gesloten. Totale theoretische maandhuur van de woningeenheden gedeeld door het totaal aantal woningeenheden. De gewogen gemiddelde INREV NAV en GAV worden berekend als een gewogen gemiddelde, gebaseerd op de rapportagefrequentie van het Fonds. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en bestaat uit waardeveranderingen met een actuele waarde hoger dan de historische kostprijs. De theoretische huuropbrengsten onder aftrek van de financiële leegstand en huurkortingen. Het indirect rendement als onderdeel van het financieel totaalrendement wordt berekend door het indirect resultaat te delen door het gemiddeld Totaal Netto Activa per kwartaal na winstverdeling. Het indirect resultaat bestaat uit waardeveranderingen als gevolg van periodiek uitgevoerde taxaties en het verkoopresultaat in geval van disposities. Voor het fondsrendement op basis van MSCI standing investments wordt het indirect rendement berekend over de gemiddelde waarde van de objecten die het gehele boekjaar in exploitatie zijn geweest. Bijlage VIII. Begrippenlijst 105/108 Jaarverslag Achmea Dutch

106 INREV capital return INREV distributed income return INREV GAV (INREV Gross Asset Value) INREV income return INREV NAV (INREV Net Asset Value) INREV total return Lease-incentives Leegwaarderatio Like for like exploitatiekosten Like for like huuropbrengsten De INREV capital return wordt berekend door het totaal van mutaties in het gestort kapitaal verminderd met het Net Investment Income te delen door de Fonds-NAV, aangepast voor de gewogen gemiddelde mutaties in het gestort kapitaal. De INREV distributed income return wordt berekend door het totaal uitgekeerde stockdividend gedurende het jaar te delen door de Fonds-NAV, aangepast voor de gewogen gemiddelde mutaties in het gestort kapitaal. De GAV betreft de actuele waarde van het vastgoed, overige beleggingen en vorderingen en geldmiddelen van het Fonds. De INREV income return wordt berekend door het Net Investment Income te delen door de Fonds-NAV, aangepast voor de gewogen gemiddelde mutaties in het gestort kapitaal. Voor de berekening van de INREV NAV wordt de Fonds-NAV aangepast voor het uit te keren dividend aan participanten in contanten en worden acquisitiekosten geactiveerd en afgeschreven in vijf jaar. De INREV total return is het totaal van de INREV income return en INREV capital return. Met huurders overeengekomen tegemoetkomingen, zoals huurvrije perioden, inbouwpakketten en/of tegemoetkomingen in de verhuiskosten. Deze kosten worden geactiveerd en vervolgens afgeschreven over de looptijd van het contract. De leegwaarderatio geeft de verhouding weer waarbij de marktwaarde in verhuurde staat wordt afgezet tegen de leegwaarde. De leegwaarde is de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik. De like for like exploitatiekosten geven inzicht in de exploitatiekosten van objecten die zowel in 2020 als in 2019 gedurende het gehele jaar in exploitatie zijn. De like for like huuropbrengsten geven inzicht in de huuropbrengsten van objecten die zowel in 2020 als in 2019 gedurende het gehele jaar in exploitatie zijn. Like for like portefeuille De like for like portefeuille heeft betrekking op die objecten die zowel in 2020 als in 2019 gedurende het gehele jaar in exploitatie zijn. LKF (Lopende Kosten Factor) De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in december 2014 in zijn Richtlijn 615 aanbevolen om een Lopende Kosten Factor (LKF) op te nemen in de toelichting op de jaarrekening. De LKF wordt bepaald door alle relevante kosten van het Fonds te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. Transactiekosten en betaalde interest behoren niet tot de relevante kosten. Indien het Fonds meer dan 10% van zijn vermogen heeft belegd in een of meerdere andere beleggingsentiteiten, worden de kosten van de andere beleggingsentiteiten betrokken in de LKF. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend aan de hand van het aantal berekeningsmomenten van de intrinsieke waarde gedurende het jaar. Markthuur MSCI (voorheen IPD) Mutatiegraad beëindigde contracten Net Investment Income Netto-aanvangsrendement Niet-gecommitteerde pijplijn Performance Huurwaarde die op dat moment in de markt behaald kan worden volgens opgave van de externe beheerder, uitgaande van een optimale marketing en verhuur aan de meest biedende gegadigde. MSCI en zijn voorloper IPD verzorgen sinds 1995 de vastgoedindex en vastgoedbenchmarks voor Nederlands vastgoed, onderverdeeld naar vier sectoren. IPD is een onderdeel van MSCI. IPD staat voor Investment Property Databank, een centrale database van waardering- en exploitatiegerelateerde gegevens van aangesloten leden, die per kwartaal benchmarkgegevens verzamelt en publiceert. Aantal beëindigingen (opzeggingen en verkopen in verhuurde staat) ten opzichte van het totaal aantal woningen ultimo periode (vermeerderd met binnen de beschouwingsperiode verkochte eenheden). De Net Investment Income wordt berekend door het totaal van de huuropbrengsten, dividendopbrengsten en renteopbrengsten te verminderen met de exploitatiekosten en fondskosten. Het netto-aanvangsrendement is berekend als huuropbrengsten na aftrek van financiële leegstand en huurkortingen minus exploitatiekosten, gedeeld door de waarde van het vastgoed in exploitatie. De niet-gecommitteerde pijplijn betreft objecten waarvoor de interne Beleggingscommissie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance een akkoord heeft gegeven, maar waarvoor nog geen sprake is van een definitieve koopovereenkomst. Het resultaat dat in een bepaalde periode wordt behaald op beleggingen, uitgedrukt in een rendement (zie Direct rendement, Indirect rendement en Totaalrendement). Projectomvang De projectomvang wordt bij commercieel vastgoed weergegeven in vierkante meters, bij woningen in aantal wooneenheden. Bijlage VIII. Begrippenlijst 106/108 Jaarverslag Achmea Dutch

107 REER (Real Estate Expense Ratio) Rendement-risicoprofiel Segmentatie typen vastgoed TGER (Total Global Expense Ratio) Standing investments Theoretische huur Totaalrendement/ Total Return (TR) De REER (Real Estate Expense Ratio) geeft een indicatie van de jaarlijkse vastgoedexploitatiekosten van het Fonds en wordt als volgt berekend: de vastgoedexploitatiekosten gedeeld door gewogen gemiddelde INREV GAV. De subjectieve relatie tussen het ingeschatte risico bij de exploitatie van het object gedurende de beschouwde exploitatieperiode ten opzichte van het aangenomen referentieniveau voor het exploitatierisico van gangbare objecten in de betreffende sector. In geval van een aanwezig hoger dan wel lager risico wordt een risico-opslag of -reductie gehanteerd op de met het betreffende referentieniveau corresponderende minimale rendementseis, met een zodanig gekozen correctiefactor dat de gestelde minimale rendementseis redelijkerwijs gehaald geacht kan worden in een worstcasescenario. Vastgoed wordt onderverdeeld in de volgende typen: winkels, kantoren, woningen, bedrijfsruimten en gemengd/overig. Een object valt in de sector overig wanneer het een apart object is (gesplitst en apart gewaardeerd) dat niet kan worden geplaatst onder de categorieën winkels, kantoren, woningen of bedrijfsruimten. De TGER (Total Global Expense Ratio) geeft een indicatie van de jaarlijkse operationele kosten van het Fonds en wordt als volgt berekend: de vermogensbeheerkosten en de fondskosten gedeeld door het gewogen gemiddelde INREV NAV. Standing investments betreft een definitie van de MSCI/IPD voor objecten die gedurende het boekjaar onderdeel zijn van de portefeuille. Objecten die gedurende het jaar zijn gekocht, verkocht of in ontwikkeling zijn geweest, worden uitgesloten. Deze laatste objecten worden wel meegenomen in de benchmark op all investments -niveau. De theoretisch mogelijke huur bij volledige verhuur van het object. Deze bestaat uit de gefactureerde huur en de brutomarkthuurwaarde van de leegstaande units/objecten gedurende het jaar. Het totaal financieel rendement wordt berekend door het totaalresultaat te delen door het gemiddeld Totaal Netto Activa per kwartaal na winstverdeling. Het totaalresultaat bestaat uit de som van het direct resultaat en het indirect resultaat. Voor het totaal fondsrendement op basis van MSCI/IPD standing investments wordt het rendement berekend over de gemiddelde waarde van de objecten die het gehele jaar in exploitatie zijn geweest. Bijlage VIII. Begrippenlijst 107/108 Jaarverslag Achmea Dutch

108 Over Syntrus Achmea Real Estate & Finance Wie zijn we? We zijn een gespecialiseerde vermogensbeheerder in hypotheken en vastgoed. We beheren ruim 37 miljard in woningen, winkels, zorgvastgoed, kantoren en hypotheken. We werken voor meer dan 70 klanten, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. We zijn onderdeel van Achmea Groep. We zijn actief in Nederland, Europa, Noord-Amerika en Azië. We bieden werk aan 518 medewerkers. Wat is onze missie? We kiezen voor duurzame investeringen. Daarmee bieden we onze stakeholders een gezonde financiële toekomst in een aantrekkelijke leefomgeving. Financieel en maatschappelijk rendement gaan hand in hand. Hoe werken we? We realiseren transparante, doordachte en onderbouwde businesscases. Wij verbinden vanuit de overtuiging dat synergie leidt tot het beste resultaat. We vernieuwen: onze innovaties dragen bij aan een duurzame leefomgeving. We verbeteren: reflectie en zelfkennis zijn essentieel om ons continu te kunnen aanpassen. Wij hanteren de hoogste standaarden in governance, compliance en risicomanagement. Disclaimer Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., ( Syntrus Achmea ) kantoor houdende te Amsterdam (Handelsregister nr ), is in het bezit van een vergunning van AFM als bedoeld in artikel 2:65 sub a Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze vergunning geeft de bevoegdheid om op te treden als beheerder ex artikel 1:1 Wft en om een individueel vermogen te beheren en in uitoefening van beroep of bedrijf te adviseren over financiële instrumenten. De informatie is bestemd voor professionele beleggers en is slechts bedoeld ter oriëntatie en vormt geen voorstel of aanbod en is evenmin bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van deze informatie in te schrijven op een fonds of op een andere manier financiële instrumenten, persoonlijk beleggingsadvies of andere financiële diensten te verkrijgen. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van de informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie en berekende waardes. De in dit document opgenomen informatie is uitsluitend indicatief van aard en kan aan verandering onderhevig zijn en kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle in dit document gepresenteerde informatie is eigendom van of in licentie bij Syntrus Achmea en wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van dit document over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Syntrus Achmea.

Microsoft Word - Bakalaureusetöö-valmis kell doc

Microsoft Word - Bakalaureusetöö-valmis kell doc TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI JA ÜLDKEELETEADUSE INSTITUUT EESTI KEELE VÕÕRKEELENA OSAKOND Suzan Johanna Leonarda Knaapen EESTI-HOLLANDI TURISTIVESTMIKU KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED Bakalaureusetöö

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at :: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 Janno PUUSEPP Liis TALIVERE WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Career Softball Records

Career Softball Records Career Records Games Played 1) Brooke Williams 205, 2015-18 2) Amber Anderson 181, 2014-17 3) Diamond Wilson 172, 2013-16 4) Shea Pendley 158, 2016-18 5) Kyndal Deel 146, 2012-14 6) Leslie Hinkle 130,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 - on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime kaubandussektori väljavaateid, otsime õigeid vastuseid

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee EESTI STANDARD JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee- ja kanalisatsiooniteenuste hindamiseks ning parandamiseks kasutajale Activities relating to drinking water and wastewater

Rohkem

Kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavate poliitikate ja meetmete ning kasvuhoonegaaside heitkoguste riiklike prognooside aruanne Tallinn 2013

Kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavate poliitikate ja meetmete ning kasvuhoonegaaside heitkoguste riiklike prognooside aruanne Tallinn 2013 Kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavate poliitikate ja meetmete ning kasvuhoonegaaside heitkoguste riiklike prognooside aruanne Tallinn 2013 Töö nimetus: Kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavate poliitikate

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 31.8.2010 KOM(2010) 446 lõplik Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid kommunikatsioone või anda ruumile huvitav väljanägemine.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

(loeng3-ohtlikud_koodiloigud)

(loeng3-ohtlikud_koodiloigud) #include int main (void) uint8_t arr[] = 0x11, 0x22 uint16_t *ptr; ptr = (uint16_t*)&arr[0]; printf ("arr: 0x%02x, 0x%02x\n", arr[0], arr[1]); printf ("ptr: 0x%04x\n", *ptr); /* vigane pointeri

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

sotsiaalne_tarkvara

sotsiaalne_tarkvara Sotsiaalne tarkvara ja avatud sisu e-kursusel Hans Põldoja Tallinna Lilleküla Gümnaasium / UIAH Media Lab Millest juttu tuleb? Mis on sotsiaalne tarkvara? Jalutuskäik erinevates sotsiaalse tarkvara keskkondades

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

Print\A4\LMergePoints.PMT

Print\A4\LMergePoints.PMT WD NAISED - PUNKTISEIS PEALE KOLMANDAT VOORU Jaanika TOROP Maria ROOP Liis TALIVERE Liisbet VAHER Kärolin SOOLEPP Kelly KANGUR Piret GILDEN WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2016.a. Tänane plaan 1. Ülevaade IKT kasutusest õppeprotsessis 2. Kursuse ülesehitus Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog KOHTUOTSUS 26.4.2005 KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) 18. oktoobri 2002.

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt free practice - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Pos No. Name Best Tm In s Nat Class Entrant Make Marten OJAPÕLD. Vihur Team Richard VIIGISALU. 0. Kubica Kart Mia-Mariette PANKRATOV.

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Socialia ja humanitaria Horisont 2020 tervise ja toidu-biomajanduse valdkondade teemades Argo Soon Estonian Teadusagentuur ERM, Tartu, 20.12.16 Et oleks selge: definitsioonid Sotsiaalteadused: sotsioloogia

Rohkem

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx Tartu Ülikool Jaak Vilo 20. aprill 2009 Jaak Vilo 1 CV Karjääriredel Kuidas tehakse teadust Kuidas mõõta teadust Teadus on lahe saab teha mida tahad saab reisida lõpmatult saab suhelda lõpmatult PhD

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Microsoft Word - Performa17_Eesti_Programm.doc

Microsoft Word - Performa17_Eesti_Programm.doc Performa 17 esitleb: Eesti Avatud Paviljon Kava R, 3. november 17.30 20.30 Flo Kasearu Ainult liikmetele (Members Only) T, 7. november 13.00 14.00 Flo Kasearu projekti Ainult liikmetele (Members Only)

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4 Kohtla-Järve kg kg 6kg 9kg kg kg Tristan Kiipus, Tulevik Eryk Krawczyk, Kuldkaru Ivan Chykhlin, Kuldkaru Krsitaps Suncelis, Real Andrei Lapin, Kuldkaru Reigo Lain, Tapa VSK Reigo Koov, Tulevik Raian Romantšuk,

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem