Kasutus- ja paigaldusjuhend Küpsetusahjuga auruahi

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kasutus- ja paigaldusjuhend Küpsetusahjuga auruahi"

Väljavõte

1 Kasutus- ja paigaldusjuhend Küpsetusahjuga auruahi Lugege kasutus- ja paigaldusjuhend enne paigaldust ja kasutuselevõttu kindlasti läbi. Sellega kaitsete ennast ja väldite kahjusid. et-ee M.-Nr

2 Sisukord Ohutusjuhised ja hoiatused... 8 Teie panus keskkonna heaks Ülevaade Auruahju ülevaade Kaasasolevad tarvikud Juhtseadised Andurnupud Puuteekraan Sümbolid Kasutamise põhimõte Talitluse kirjeldus Paneel Veepaak Kondensaadimahuti Rasvafilter Toidutermomeeter Temperatuur / sisetemperatuur Niiskus Valmistusaeg Müra Kuumutusfaas Valmistusfaas "Dampfreduktion" Küpsetuskambri valgustus Esmakordne kasutuselevõtt Põhiseadistused Auruahju esmakordne puhastamine Vee kareduse seadistamine Keemistemperatuuri kohandamine Auruahju kuumutamine Pea- ja alamenüüd Kasutamine: töörežiim "Dampfgaren" Lihtne kasutamine Programmi katkestamine Laiendatud kasutamine Valmistusprotsessi automaatne sisse- ja väljalülitamine Automaatse valmistusprotsessi kulgemine Seadistuste muutmine valmistusprotsessi ajal

3 Sisukord Valmistusprotsessi katkestamine Kasutamine: töörežiim "Combigaren" Lihtne kasutamine Programmi katkestamine Laiendatud kasutamine Valmistusprotsessi automaatne sisse- ja väljalülitamine Automaatse valmistusprotsessi kulgemine Seadistuste muutmine valmistusprotsessi ajal Valmistusprotsessi katkestamine Kasutamine: auruta töörežiimid Lihtne kasutamine Programmi katkestamine Laiendatud kasutamine Valmistusprotsessi automaatne väljalülitamine Valmistusprotsessi automaatne sisse- ja väljalülitamine Automaatse valmistusprotsessi kulgemine "Schnellaufheizen" Töörežiimi muutmine Seadistuste muutmine valmistusprotsessi ajal Valmistusprotsessi katkestamine "MyMiele" Sissekande lisamine "MyMiele" muutmine Sissekannete kustutamine Sissekannete sorteerimine Automaatprogrammid Ülevaade toitude kategooriatest Automaatprogrammide kasutamine Otsing Oma programmid Oma programmide loomine Oma programmide käivitamine Oma programmide muutmine Valmistussammude muutmine Nime muutmine Oma programmide kustutamine

4 Sisukord "Alarm + Kurzzeit" Alarmi kasutamine Alarmi seadistamine Alarmi muutmine Alarmi kustutamine Lühiaja kasutamine Lühiaja seadistamine Lühiaja muutmine Lühiaja kustutamine Teadmiseks Toidu aurutamise eripärad Nõud Toiduvalmistusnõu Oma nõud Tasand Külmutatud toiduained Temperatuur Valmistusaeg Toiduvalmistamine vedelikega Oma retseptid auruga toiduvalmistamine Kombineeritud rest / universaalne küpsetusplaat Toidu aurutamine Köögivili Liha Vorstitooted Kala Koorikloomad Karbid Riis Nuudlid / pastatooted Klimbid Teraviljad Kuivatatud kaunviljad Kanamunad Puuvili Kogu menüü korraga valmistamine käsitsi Sous-vide Uuesti soojendamine Erilised kasutusviisid Kuumutamine

5 Sisukord Sulatamine Hoidistamine Koogi hoidistamine Mahla aurutamine Kogu menüü korraga valmistamine "Dörren" Jogurti valmistamine Pärmitaina kergitamine Želatiini sulatamine Šokolaadi sulatamine Toiduainetelt kesta eemaldamine Õunte konserveerimine Blanšeerimine Sibulate hautamine Peki sulatamine Nõude desinfitseerimine Niiskete rätikute soojendamine Mee sulatamine "Pizza" Munapudru valmistamine Puuviljamäärde valmistamine Toidutermomeeter Praadimine Küpsetamine Grillimine Seadistused Menüü "Einstellungen" aktiveerimine Seadistuste muutmine ja salvestamine Ülevaade seadistustest "Sprache" "Tageszeit" "Anzeige" "Darstellung" "Zeitformat" "Einstellen" "Synchronisieren" "Datum" "Beleuchtung" "Startbildschirm"

6 Sisukord "Helligkeit" "Lautstärke" "Signaltöne" "Tastenton" "Begrüßungsmelodie" "Einheiten" Kaal "Temperatur" "Warmhalten" "Automatisches Spülen" "Dampfreduktion" "Vorschlagstemperaturen" Ohutus "Inbetriebnahmesperre" "Tastensperre" "Wasserhärte" "Händler" "Messeschaltung" "Werkeinstellungen" Andmed katseinstituutide jaoks Puhastamine ja hooldus Puhastamis- ja hooldusjuhised Auruahju esipaneel "PerfectClean" Küpsetuskamber Veepaak ja kondensaadimahuti Tarvikud Kinnitusrestid Hooldus "Einweichen" "Trocknen" "Spülen" Katlakivi eemaldamine Uks Mida teha, kui Juurdeostetavad tarvikud Toiduvalmistusnõu Puhastus- ja hooldusvahendid Muud

7 Sisukord 176 Paigaldamise ohutusjuhised Auruahju esipaneeli detailmõõdud Paigaldusmõõdud Paigaldamine kõrgesse kappi Paigaldamine alumisse kappi Paigaldamine Elektriühendus Ühendusskeem Klienditeenindus, tüübisilt Garantii Autoriõigused ja litsentsid Legend

8 Ohutusjuhised ja hoiatused Ahjufunktsiooniga auruahju nimetatakse juhendis edaspidi auruahjuks. Auruahi vastab kõikidele ohutusnõuetele. Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi ja materiaalset kahju. Lugege kasutus- ja paigaldusjuhend enne auruahju kasutuselevõttu tähelepanelikult läbi. See sisaldab tähtsat informatsiooni paigaldamise, ohutuse, kasutamise ja hooldamise kohta. Sellega kaitsete enda ohutust ja väldite auruahju kahjustamist. "Miele" ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud nende juhiste eiramisest. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule järgmisele omanikule edasi. 8

9 Otstarbekohane kasutamine Ohutusjuhised ja hoiatused See auruahi on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes. Auruahi ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes. Kasutage auruahju eranditult vaid koduses majapidamises käesolevas juhendis kirjeldatud kasutusviisideks. Iga teistsugune kasutusviis on keelatud. Isikuid, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised auruahju ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Sellised isikud tohivad auruahju kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista valest käsitsemisest tulenevaid ohte. Auruahjul on erinõuete tõttu (nt seoses temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga) spetsiaalne valgusti. Seda spetsiaalset valgustit tohib kasutada vaid ettenähtud otstarbel. See ei sobi ruumi valgustamiseks. Vahetustöid tohib teostada vaid "Miele" volitatud spetsialist või "Miele" klienditeenindus. 9

10 Ohutusjuhised ja hoiatused Lapsed ja majapidamine Kasutage kasutuslukku, et lapsed ei saaks auruahju kasutada ilma järelevalveta. Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad auruahju kasutada vaid pideva järelevalve all. Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad auruahju kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on auruahju kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi auruahju järelevalveta puhastada ega hooldada. Jälgige lapsi, kes viibivad auruahju läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel auruahjuga mängida. Lämbumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas. Põletusoht! Laste nahk reageerib kõrgele temperatuurile tundlikumalt kui täiskasvanu oma. Auruahju ukseklaas, juhtpaneel ja küpsetuskambri õhu väljumisavad muutuvad kuumaks. Takistage lapsi, et nad ei puutuks auruahju selle töötamise ajal. Lapsed ei tohi seadme ust avada, kui auruahi töötab. Hoidke lapsi auruahjust nii kaua eemal, kuni see on nii palju jahtunud, et igasugune põletusoht on välistatud. Kui puudutate andurnuppu, avatakse uks automaatselt täielikult. Sealjuures võib see põrkuda vastu nt väikeseid lapsi või loomi. Jälgige avamisel, et keegi ei viibiks ukse avanemispiirkonnas. Vigastusoht! Ukse kandevõime on max 10 kg. Lapsed võivad end avatud uksega vigastada. Takistage lapsi avatud uksele toetumast, sellel istumast ja selle küljes rippumast. 10

11 Tehniline ohutus Ohutusjuhised ja hoiatused Asjatundmatud paigaldus-, hooldus- ja remonttööd võivad põhjustada kasutajale ohte. Paigaldus-, hooldus- ja remonttöid võivad teostada vaid "Miele" volitatud spetsialistid. Auruahju kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige seadet nähtavate kahjustuste suhtes. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustatud auruahju. Auruahju usaldusväärne ja ohutu töö on tagatud vaid siis, kui seade on ühendatud avalikku vooluvõrku. Auruahju elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise turvanõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida. Auruahju tüübisildil toodud ühendusandmed (pinge ja sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida auruahju kahjustusi. Võrrelge neid enne ühendamist. Kahtluse korral pöörduge elektriku poole. Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge kasutage neid auruahju ühendamiseks elektrivõrku. Ohutu töötamise tagamiseks kasutage auruahju vaid lõplikult paigaldatuna. Seda auruahju ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas). Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid auruahju töös. Ärge mitte mingil juhul avage auruahju korpust. Garantii kaotab kehtivuse, kui auruahju ei paranda "Miele" volitatud klienditeenindus. 11

12 Ohutusjuhised ja hoiatused "Miele" tagab ohutusnõuetele vastavuse ainult originaalvaruosade kasutamise korral. Asendage vigased komponendid vaid "Miele" originaalvaruosadega. Kui toitepistik eraldatakse toitejuhtmest või toitejuhe ei ole varustatud toitepistikuga, peab auruahju ühendama elektrivõrku elektrik. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab elektrik selle välja vahetama spetsiaalse toitejuhtmetüübi H 05 VV-F (PVC isolatsiooniga) vastu. Vt peatükki "Elektriühendus". Paigaldus-, hooldus- ja remonditööde ajal peab auruahi olema elektrivõrgust täielikult lahutatud. Selle saate tagada, kui lülitate elektrisüsteemi kaitsmed välja või keerate elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed täielikult välja või lahutate toitepistiku (kui see on olemas) elektrivõrgust. Ärge tõmmake toitejuhtmest, vaid pistikust. Kui auruahi on paigaldatud mööblipaneeli (nt ukse) taha, ärge seda mitte kunagi auruahju kasutamise ajaks sulgege. Suletud paneeli taha koguneb soojus ja niiskus. See võib kahjustada auruahju, ümbritsevat kappi ja põrandat. Sulgege mööbliuks alles siis, kui auruahi on täielikult jahtunud. 12

13 Otstarbekohane kasutamine Ohutusjuhised ja hoiatused Põletusoht! Auruahi muutub töötamise ajal kuumaks. Te võite küttekehade, küpsetuskambris, toidu, tarvikute, kuuma auru ja ukseklaasiga põletada saada. Pange kuuma toidu sisselükkamiseks või väljavõtmiseks, samuti kuumas küpsetuskambris tehtavate tööde, samuti ukse sulgemise ajaks pajakindad kätte. Jälgige küpsetusnõude sisselükkamisel ja väljavõtmisel, et nende sisu ei loksuks üle ääre. Suletud konservikarpides tekib keetmisel ja kuumutamisel ülerõhk, mille mõjul need võivad lõhkeda. Ärge kasutage auruahju konservikarpide keetmiseks ega kuumutamiseks. Ahjus kasutamiseks mittesobivad plastnõud sulavad kõrgel temperatuuril ja võivad auruahju kahjustada või minna põlema. Kasutage vaid ahjus kasutamiseks sobivaid plastnõusid. Kui soovite auruga toiduvalmistamiseks kasutada plastnõusid, jälgige et need oleksid kuuma- (kuni 100 C) ja aurukindlad. Muud plastnõud võivad sulada või muutuda rabedaks. Toidud, mida hoiustatakse küpsetuskambris, võivad ära kuivada ja eralduv niiskus võib põhjustada auruahju korrosiooni. Ärge hoidke valmis toite küpsetuskambris ja ärge kasutage toiduvalmistamiseks esemeid, mis võivad roostetada. Te võite end auruahju avatud uksega vigastada või selle otsa komistada. Ärge jätke ust vajaduseta lahti. Ukse kandevõime on max 10 kg. Ärge toetuge või istuge avatud uksele ning ärge asetage sellele raskeid esemeid. Jälgige ka, et midagi ei oleks ukse ja küpsetuskambri vahele kiilunud. Auruahi võib saada kahjustada. 13

14 Ohutusjuhised ja hoiatused Õlid ja rasvad võivad ülekuumenemisel süttida. Ärge jätke auruahju õlide ja rasvadega töötamisel järelevalveta. Ärge kustutage õli- ja rasvapõlenguid veega. Lülitage auruahi välja ja lämmatage leegid, hoides ust suletuna. Sisselülitatud auruahju läheduses asuvad esemed võivad kõrge temperatuuri tõttu süttida. Ärge mitte kunagi kasutage auruahju ruumide kütmiseks. Toiduainete grillimisel põhjustab pikk grillimisaeg grillitava toidu kuivamist ja võimalikku iseeneslikku süttimist. Pidagi soovitatud grillimisaegadest kinni. Mõned toiduained kuivavad kiiresti ja võivad kõrge grillimistemperatuuri tõttu iseeneslikult süttida. Ärge mitte kunagi kasutage grillirežiime saiakeste või leiva üleküpsetamiseks või lillede või ürtide kuivatamiseks. Kasutage töörežiime "Heißluft plus" või "Ober-/Unterhitze". Hoidke seadme uks suletuna, kui küpsetuskambris eraldub toiduainetest suitsu, et võimalikke leeke summutada. Katkestage protsess, lülitades auruahju välja ja lahutades toitepistiku. Avage uks alles siis, kui suits on kadunud. Kui kasutate toiduvalmistamisel alkohoolseid jooke, arvestage, et alkohol aurustub kõrgel temperatuuril. Aur võib kuumade küttekehade juures süttida. Ärge mitte kunagi katke küpsetuskambri põhja nt fooliumi või ahju kaitsekilega. Ärge asetage ahjupotte, panne, pott või küpsetusplaate otse küpsetuskambri põhjale. Toidujäänused võivad ummistada vee äravoolu ja pumba. Jälgige, et alussõel oleks alati paigaldatud. Ärge hoidke toidutermomeetrit ahjukambris, muidu võib juhtuda, et te ei märka seda järgmisel kuumutamisel ning see saab kahjustada. 14

15 Ohutusjuhised ja hoiatused Kui kasutate mõnda elektriseadet, nt käsimikserit, auruahju lähedal, jälgige, et seadme toitejuhe ei jääks ahjuukse vahele. Juhtme isolatsioon võib saada kahjustada. Ärge võtke auruahju ilma lambikatteta kasutusse, sest aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise. Lisaks võivad elektrilised osad hävineda. 15

16 Ohutusjuhised ja hoiatused Puhastamine ja hooldus Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise. Ärge kasutage auruahju puhastamiseks mitte mingil juhul aurupuhastit. Kriimustused võivad lõhkuda ukseklaasi. Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, karedaid käsnu, harju ega ja teravaid metallkaabitsaid. Kinnitusrestid saab puhastamiseks välja võtta (vt peatükki "Puhastamine ja hooldus kinnitusrest"). Paigaldage need korrektselt ja ärge kasutage auruahju paigaldamata kinnitusrestideta. Kui küpsetuskambri roostevabast terasest seinale satub keedusoola sisaldavat toitu või vedelikku, eemaldage see kohe hoolikalt, et vältida korrosiooni teket. Tarvikud Kasutage vaid "Miele" originaalvaruosi. Muude osade paigaldamisel kaotate õiguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja/või tootevastutusele. Kasutage vaid kaasasolevat "Miele" toidutermomeetrit. Kui toidutermomeeter on defektne, peate selle asendama "Miele" originaaltoidutermomeetriga. Toidutermomeetri plast võib väga kõrgel temperatuuril sulada. Ärge kasutage toidutermomeetrit grillirežiimidel (erand: "Umluftgrill" ). Ärge hoidke toidutermomeetrit küpsetuskambris. 16

17 Teie panus keskkonna heaks Transpordipakendi käitlemine Pakend kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest ja on taaskasutatav. Pakkematerjali suunamine taaskasutusse säästab toorainet ja vähendab prügi hulka. Edasimüüja võtab pakendid tagasi. Vana seadme käitlemine Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale, aga ka kahjulikke aineid, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas või vale utiliseerimise korral võivad need ained olla ohtlikud inimeste tervisele ja keskkonnale. Seetõttu ärge mitte mingil juhul visake vana seadet olmeprügi hulka. Kasutage selle asemel oma elukohale lähimat vanade elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtupunkti. Vajadusel saate informatsiooni oma edasimüüjalt. Hoolitsege selle eest, et teie vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud. 17

18 Ülevaade Auruahju ülevaade a Juhtseadised b Auru väljumisava c Uksetihend d Niiskusandur e Temperatuuriandur f Kinnitusrest 4 sisestustasandiga g Rasvafilter h Kogumisrenn i Äravool j Küpsetuskambri valgustus k Juhtmevaba toidutermomeetri vastuvõtuantenn l Ülemine/grilli küttekeha 18

19 Ülevaade m Kondensaadimahuti lahter n Veepaak o Juhtmeta toidutermomeetri hoiukoht p Veepaagi lahter q Kondensaadimahuti 19

20 Ülevaade Kaasasolevad tarvikud Kaasasolevaid ja täiendavaid tarvikuid saate vajadusel juurde tellida (vt peatükki "Juurdeostetavad tarvikud"). DGG 20 Universaalne küpsetusplaat 1 universaalne küpsetusplaat küpsetamiseks, praadimiseks ja grillimiseks Kombineeritud rest 1 perforeerimata toiduvalmistusnõu kogumaht 2,4 l / kasulik maht 1,8 l 450 x 190 x 40 mm (LxSxK) DGGL 20 1 kombineeritud rest küpsetamiseks, praadimiseks ja grillimiseks Toidutermomeeter 1 perforeeritud toiduvalmistusnõu kogumahtt 2,4 l / kasulik maht 1,8 l 450 x 190 x 40 mm (LxSxK) DGGL 12 1 toidutermomeeter valmistusprotsesside kraadi täpsusega jälgimiseks. Mõõdab temperatuuri valmistatava toidu sisemuses (sisetemperatuur). "DGCLean" 1 perforeeritud toiduvalmistusnõu kogumaht 5,4 l / kasulik maht 3,3 l 450 x 390 x 40 mm (LxSxK) 1 spetsiaalne puhastusvahend küpsetuskambri tugevama mustuse jaoks, eriti pärast praadimist. Katlakivieemaldustabletid Auruahju puhastamiseks katlakivist 20

21 Ülevaade "FlexiClip"-teleskoopsiinid HFC 71 1 paar "FlexiClip"-teleskoopsiine "FlexiClip"-teleskoopsiine on võimalik kinnitada igale sisestustasandile ja neid saab ahjukambrist täies ulatuses välja tõmmata. Juhised paigaldamise, puhastamise ja hoolduse kohta on "FlexiClip"-teleskoopsiinidega kaasas. Avaja Ukse käsitsi avamiseks 21

22 Juhtseadised a Süvistatud sisse-/väljalülitusnupp Sisse- ja väljalülitamine b Ekraan Kellaaja ja kasutusinfo kuvamine, samuti rakenduste valimine ja erinevate parameetrite seadistamine c Andurnupp Ukse avamine d Andurnupp Paneeli avamine ja sulgemine e Andurnupp Lühiaja ja/või alarmi seadistamine f Andurnupp Küpsetuskambri valgustuse sisse- ja väljalülitamine g Andurnupp Sammhaaval tagasi liikumiseks h Optiline liides (ainult "Miele" klienditeenindusele) 22

23 Andurnupud Juhtseadised Kui ekraan on pime, peate auruahju enne sisse lülitama, et andurnupud reageeriks. Andurnupud reageerivad sõrme puudutusele. Igat puudutust kinnitab nuputoon. Nuputooni saate välja lülitada (vt peatükki "Seadistused helitugevus nuputoon"). Andurnupp Funktsioon Sammhaaval tagasi liikumiseks Küpsetuskambri valgustuse sisseja väljalülitamiseks Lühiaegade või alarmide sisestamiseks Paneeli avamiseks ja sulgemiseks Juhised Kui ekraanil kuvatakse mõnda menüüd või käib valmistusprotsess, saate nupu abil küpsetuskambri valgustuse sisse ja välja lülitada. Sõltuvalt valitud seadistusest kustub küpsetuskambri valgustus valmistusprotsessi ajal 15 sekundi möödumisel või jääb sisselülitatuks. Kui ekraanil kuvatakse mõnda menüüd või käib valmistusprotsess, saate igal ajal seadistada lühiaja (nt munade keetmiseks) või alarmi, st kindla kellaaja (vt peatükki "Alarm + lühiaeg"). Ukse avamiseks Uks avatakse automaatselt. Sulgemiseks vajutage ust käega või esiraami pajakindaga kuni see fikseerub. 23

24 Juhtseadised Puuteekraan Jälgige, et vett ei satuks puuteekraani taha. Terava otsaga või teravad esemed, nt pliiatsid, võivad puuteekraani kriimustada. Puudutage puuteekraani vaid sõrmedega. Sõrmega puudutamisel tekib elektrilaeng ja selle tulemusel elektriimpulss, mille puuteekraani pind ära tunneb. Ekraan on jagatud kolmeks piirkonnaks. Hauptmenü 12:00 Betriebsarten Automatik- Spezial- MyMiele Eig programme anwendungen Pro Üleval vasakul kuvatakse menüütee. See näitab, millises menüüs või alammenüüs asute. Üksikud menüüpunktid eraldatakse püstloodis joonega. Kui menüüteed ei saa ruumi puudumise tõttu enam täielikult kuvada, kujutatakse kõrgemal asuvaid menüüpunkte abil. Üleval paremal kuvatakse kellaaega, alarmi ja lühiaega. Keskel kuvatakse praegust menüüd koos menüüpunktidega. Selles piirkonnas saate üle ekraani libistades menüüs paremale või vasakule lehitseda. All on nooled ja, millega saate vasakule ja paremale lehitseda. Noolte vahel asuvate väikeste ruutude arv näitab võimalike lehtede arvu ja teie asukohta praeguses menüüs. 24

25 Juhtseadised Sümbolid Ekraanil võidakse kuvada järgmisi sümboleid: Sümbol Tähendus Mõningaid seadistusi, nt ekraaniheledus või helitugevus, reguleeritakse segmentriba abil. See sümbol tähistab lisateavet ja kasutusalaseid juhiseid. Teabeakna kinnitamiseks vajutage "OK". Kasutuslukk või nupulukk on sisselülitatud (vt "Seadistused turvalisus"). Kasutamine on lukustatud. Alarm Lühiaeg Viide kõrgemal asuvatele menüüpunktidele, mida ei saa ruumi puuduse tõttu menüürajal kuvada. Sisetemperatuur toidutermomeetri kasutamisel / / Veetaseme näidik 25

26 Juhtseadised Kasutamise põhimõte Valiku puudutamisel värvub vastav väli oranžiks. Valimine või menüü kuvamine Puudutage sõrmega üks kord soovitavat välja. Lehitsemine Saate lehitseda vasakule ja paremale. Libistage sõrmega üle ekraani, st asetage sõrm puuteekraanile ja liigutage soovitud suunas. Või: vasakule või paremale lehitsemiseks puudutage sõrmedega noolenuppe ja. Menüütasandilt lahkumine Puudutage või vajutage menüürajal kõrgemal tasemel asuvale menüüpunktile või nupule. Sõltuvalt sellest, millises menüüs asute, liigute tagasi kõrgemal tasemel menüüsse või peamenüüsse. Funktsioon "Hilfe" Mõne menüüpunkti/funktsiooni puhul ilmub väli "Hilfe". Puudutage välja. Teile kuvatakse abistavaid selgitusi teksti ja piltidena. 26

27 Juhtseadised Numbrite sisestamine Sisestage numbrid numbriribade või numbriplokiga. Kui soovite numbreid sisestada numbriribade abil: Libistage numbriribal üles või alla, kuni ilmub soovitud väärtus. Kui soovite numbreid sisestada numbriplokilt: Vajutage sisestusvälja paremal alumises piirkonnas sümbolile. Numbriplokk ilmub. Vajutage soovitud numbritel. Pärast kehtiva väärtuse sisestamist muutub väli "OK" roheliseks. Noolega kustutate viimati sisestatud numbri. Vajutage nuppu "OK". Tähtede sisestamine Nimesid saate sisestada klaviatuurilt. Valige lühikesed, hästi meeldejäävad nimed. Vajutage soovitud tähtedel või märkidel. Vajutage "speichern". 27

28 Talitluse kirjeldus Paneel Paneeli taga asuvad veepaak, kondensaadimahuti ja toidutermomeeter. Paneel avaneb ja sulgub, kui vajutate andurnuppu. See on varustatud kinnikiilumiskaitsega. Kui paneel puutub avamisel/sulgemisel vastu takistust, protsess katkestatakse. Veepaak Maksimaalne täitekogus on 1,4 liitrit, minimaalne 1,0 liitrit. Veepaagil on markeeringud. Ülemist markeeringut ei tohi mingil juhul ületada! Veetarve sõltub toiduainest ja valmistusajast. Võimalik, et toiduvalmistamise ajal peab vett lisama. Kui toiduvalmistamise ajal avatakse ust, suureneb veetarve. Täitke veepaak enne igat toiduvalmistust auruga maksimaalsele tasemele. Kondensaadimahuti Valmistusprotsessi ajal tekkiv kondensaat pumbatakse kondensaadimahutisse. Selle täitekogus on 1,4 liitrit. Rasvafilter Rasvafilter peab olema paigaldatud igaks praadimisprotsessiks. Aurutamiseks tuleks see eemaldada. Küpsetamise ajaks tuleks see eemaldada, kuna vastasel juhul ei pruunistu küpsetis ühtlaselt (erandid: ploomikoogid, rohke kattega pitsa). Toidutermomeeter Toidutermomeeter mõõdab toidu sees olevat temperatuuri, sisetemperatuuri. Toidutermomeetri abil saate valmistusprotsessi temperatuuri täpselt jälgida. Temperatuur / sisetemperatuur Teatud töörežiimidele pakutakse soovitatavat temperatuuri. Soovitatavaid temperatuure saate nii üksiku valmistusprotsessi või valmistussammu jaoks, kui ka alaliselt muuta etteantud vahemikus (vt peatükki "Seadistused soovitatavad temperatuurid"). Ka sisetemperatuuri saab etteantud vahemikus üksiku valmistusprotsessi või valmistussammu jaoks muuta. 28

29 Talitluse kirjeldus Niiskus Töörežiim "Combigaren" ja eriline kasutusviis "Erhitzen" töötavad kombineeritud ahjurežiimi ja niiskusega. Te saate niiskust valida etteantud vahemikus üksiku valmistusprotsessi või valmistussammu jaoks. Sõltuvalt niiskuseseadistusest juhitakse küpsetuskambrisse niiskust või värsket õhku. Seadistusel niiskus = 0% kasutatakse maksimaalset värske õhu voolu ja niiskust ei juhita sisse. Seadistusel niiskus = 100% ei ole värske õhu voolu ja niiskusesisaldus on maksimaalne. Mõned toiduained eraldavad valmistusprotsessi ajal niiskust. Seda toiduaine enda niiskust kasutatakse samuti niiskuse reguleerimiseks. Nii võib juhtuda, et niiskuseväärtuse madala seadistuse korral aurugeneraatorit ei käivitata. Valmistusaeg Olenevalt valmistusrežiimist saate seadistada valmistussaja vahemikus 1 minut kuni 6, 10 või 12 tundi. Automaat- ja hooldusprogrammide ning "Menügaren" jaoks on valmistusaeg tehaseseadistus, seda ei saa muuta. Töörežiimi "Dampfgaren", samuti üksnes auruga töötavate programmide ja rakenduste puhul hakatakse sisestatud valmistusaega maha loendama alles seadistatud temperatuuri saavutamisel. Kõigi teiste töörežiimide, programmide ja rakenduste puhul kohe. Müra Pärast auruahju sisselülitamist, kasutamise ajal ja pärast väljalülitamist on kuulda müra (mürinat). See müra ei viita talitlushäirele või seadme defektile. See tekib vee sisse- ja väljapumpamisel. Kui auruahi töötab, kuulete ventilaatori töömüra. 29

30 Talitluse kirjeldus Kuumutusfaas Kuni auruahi kuumeneb sisestatud temperatuurile, kuvatakse ekraanil tõusvat küpsetuskambri temperatuuri ja "Aufheizphase" (erandid: "Automatikprogramme", "Menügaren", "Pflege"). Toidu aurutamisel oleneb kuumutusfaasi pikkus toiduainete kogusest ja nende temperatuurist. Keskmiselt kestab kuumutusfaas umbes 7 minutit. Jahutatud või külmutatud toiduainete korral pikeneb kuumutusfaas. Valmistusfaas Kui on saavutatud sisestatud temperatuur, algab valmistusfaas. Valmistusfaasi ajal kuvatakse ekraanil jääkaega. "Dampfreduktion" Kui valmistate toitu töörežiimidel "Dampfgaren" ja "Combigaren" teatud temperatuurivahemikus, lülitub valmistusprotsessi lõpus automaatselt sisse auru vähendamine. Funktsiooni eesmärk on, et ukse avamisel ei eralduks nii palju auru. Lisaks teatele "Vorgang beendet"" kuvatakse ekraanil "Dampfreduktion". Funktsiooni saab välja lülitada (vt peatükki "Seadistused auru vähendamine"). Küpsetuskambri valgustus Auruahi on tehases nii seadistatud, et ahjukambri valgustus lülitub energia kokkuhoiu eesmärgil pärast käivitamist välja. Kui küpsetuskambri valgustus peab kasutamise ajal pidevalt põlema, peate tehaseseadistust muutma (vt peatükki "Seadistused valgustus"). Kui pärast toiduvalmistusprotsessi lõppu jääb uks avatuks, lülitub küpsetuskambri valgustus 5 minuti pärast automaatselt välja. Küpsetuskambri valgustus eraldab soojust. Kui töötate temperatuuridega alla 50 C, lülitub küpsetuskambri valgustus automaatselt välja. Kui vajutate paneelil nuppu, lülitatakse küpsetuskambri valgustus 15 sekundiks sisse. 30

31 Esmakordne kasutuselevõtt Põhiseadistused Auruahju tohib kasutada üksnes paigaldatuna. Kui auruahi on ühendatud vooluvõrku, lülitub see automaatselt sisse. Tervituskuva Ilmub tervitus. Seejärel palutakse teha mõned seadistused, mida vajate auruahju esmakordseks kasutuselevõtuks. Järgige ekraanil olevaid juhiseid. Keele seadistamine Valige soovitud keel. Kinnitage nupuga "OK". Riigi seadistamine Valige soovitud riik. Kinnitage nupuga "OK". Kuupäeva seadistamine Numbreid saab sisestada numbriribade libistamise teel või numbriplokilt. Seadistage üksteise järel päev, kuu ja aasta. Kinnitage nupuga "OK". Kellaaja seadistamine Numbreid saab sisestada numbriribade libistamise teel või numbriplokilt. Seadistage kellaaeg tundides ja minutites. Kinnitage nupuga "OK". Te saate kellaaega kuvad ka 12 tunni vormingus (vt peatükki "Seadistused kellaaeg ajavorming"). 31

32 Esmakordne kasutuselevõtt Kellaaja kuva Seejärel valige väljalülitatud auruahju jaoks kellaaja kuva liik (vt peatükki "Seadistused Kellaaeg Kuva"). "ein" Kellaaega kuvatakse ekraanil alati. "aus" Energia säästmiseks on ekraan tume. Mõned funktsioonid on piiratud. "Nachtabschaltung" Kellaaega kuvatakse ekraanil vaid ajavahemikul 5.00 kuni ja lülitatakse ööseks välja, et energiat säästa. Valige soovitud kuvavorming. Kinnitage nupuga "OK". Kuvatakse teave energiatarbimise kohta. Kinnitage nupuga "OK". Ilmub teave "Erstinbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen". Kinnitage nupuga "OK". Auruahi on töövalmis. Seadmega kaasasolevate dokumentide hulgast leiate tüübisildi, mis tuleb kleepida peatükis "Klienditeenindus, tüübisilt, garantii" ettenähtud kohta. Eemaldage võimalikud kaitsekiled ja kleebised. Auruahi on läbinud tehases talitluskontrolli, seetõttu võib transportimise ajal voolikutest küpsetuskambrisse veidi jääkvett voolata. Auruahju esmakordne puhastamine Veepaak ja kondensaadimahuti Paneeli avamiseks vajutage. Eemaldage veepaak ja kondensaadimahuti auruahjust. Eemaldamisel lükake veepaaki ja kondensaadimahutit kergelt üles. Peske veepaaki ja kondensaadimahutit käsitsi või nõudepesumasinas. Kui valisite kogemata keele, millest te aru ei saa, järgige peatükis "Seadistused keel " antud juhiseid. 32

33 Esmakordne kasutuselevõtt Tarvikud / küpsetuskamber Võtke kõik tarvikud küpsetuskambrist välja. Peske toiduvalmistusnõusid käsitsi või nõudepesumasinas. Universaalse küpsetusplaadi ja kombineeritud resti pinna kahjustusoht! Universaalse küpsetusplaadi ja kombineeritud resti pinnad on kaetud "PerfectCleani" kihiga ja neid tohib vaid käsitsi pesta. Järgige selle kohta peatükki "Puhastamine ja hooldus "PerfectClean"". Vee kareduse seadistamine Auruahi on tehases seadistatud vee karedusele "hart". Et seade töötaks tõrgeteta ja sellest eemaldataks õigeaegselt katlakivi, peate sisestama kohaliku vee kareduse. Mida karedam on vesi, seda sagedamini peab auruahju katlakivist puhastama. Seadistage vajadusel õige vee karedus (vt peatükki "Seadistused vee karedus"). Puhastage universaalset küpsetusplaati ja kombineeritud resti puhta niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega. Auruahju on enne tarnimist töödeldud hooldusvahendiga. Hooldusvahendi eemaldamiseks peske küpsetuskambrit puhta niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega. 33

34 Esmakordne kasutuselevõtt Keemistemperatuuri kohandamine Enne esmakordset toiduainete valmistamist peate auruahju sobitama vee keemistemperatuuriga, mis erineb sõltuvalt paigalduskoha kõrgusest merepinnast. Selle protsessi käigus loputatakse ka vett juhtivad detailid. Te peate protsessi tingimata läbi viima, et tagada tõrgeteta töö. Kasutage eranditult vaid külma kraanivett (alla 20 C), mitte mingil juhul destilleeritud vett, mineraalvett või muid vedelikke! töörežiimil "Heißluft plus" 200 C juures 30 minutit. Toimige nii, nagu on kirjeldatud peatükis "Kasutamine: auruta töörežiimid". Küttekeha esmakordsel kuumenemisel võib tekkida ebameeldiv lõhn. Ebameeldiv lõhn ja võimalik suits hajuvad varsti ega tähenda, et seade on valesti ühendatud või rikkis. Hoolitsege sel ajal köögis korraliku õhutuse eest. Eemaldage veepaak ja täitke see märgistuseni "max". Lükake veepaak fikseerumiseni auruahju. Pange auruahi töörežiimil "Dampfgaren" (100 C) 15 minutiks tööle. Toimige nii, nagu on kirjeldatud peatükis "Kasutamine: Töörežiim "Dampfgaren"". Keemistemperatuuri sobitamine pärast kolimist Kui te kolite ja paigalduskoha kõrgus merepinnast muutub enam kui 300 m, tuleb auruahju keemistemperatuuri uuesti sobitada. Viige selleks läbi katlakivi puhastusprotsess (vt peatükki "Puhastamine ja hooldus hooldus katlakivist puhastamine"). Auruahju kuumutamine Rõngakujulise küttekeha määrdest puhastamiseks, kuumutage tühja auruahju 34

35 Pea- ja alamenüüd Soovitatav temperatuur/ aste Temperatuurivahemik "Betriebsarten" "Heißluft plus" Mitmel tasandil küpsetamiseks "Ober-/Unterhitze" Traditsiooniliste retseptide järgi küpsetamiseks ja sufleede valmistamiseks "Combigaren" Praadimiseks, küpsetamiseks ja grillimiseks 160 C C 180 C C "Heißluft plus" 170 C C "Ober-/Unterhitze" 180 C C "Grill groß" Aste 3 Aste 1-3 "Dampfgaren" Kõikide toiduainete valmistamise, hoidiste valmistamise, mahla valmistamise ja eriprogrammide jaoks "Sous-vide" Toiduainete valmistamiseks vaakumkotis "Intensivbacken" Mahlase kattega kookide küpsetamiseks "Unterhitze" Valige küpsetusaja lõpus, kui soovite toiduainet alt rohkem pruunistada. "Oberhitze" Valige küpsetusaja lõpus, kui soovite toiduainet pealt rohkem pruunistada. Gratäänide valmistamiseks ja vormiroogade üleküpsetamiseks 100 C C 65 C 4590 C 180 C C 190 C C 190 C C 35

36 Pea- ja alamenüüd Soovitatav temperatuur/ aste Temperatuurivahemik "Betriebsarten" "Grill groß" Õhukeste toiduainete suuremas koguses grillimiseks ja suurte vormide üleküpsetamiseks "Grill klein" Õhukeste toiduainete väiksemas koguses grillimiseks ja väikeste vormide üleküpsetamiseks "Umluftgrill" Suurema läbimõõduga toiduainete, nt linnuliha (terve linnu), rullprae grillimiseks "Kuchen spezial" Keeksitainaste ja sügavkülmutatud soolakringlite, -pulkade jaoks "Bräunungsgaren" Magusate ja soolaste vormiroogade ja gratäänide valmistamiseks "Automatikprogramme" Avatakse võimalike automaatprogrammide valikuloend "Spezialanwendungen" "Menügaren" Erinevate toiduainete samaaegseks valmistamiseks Aste 3 Aste 13 Aste 3 Aste C C 160 C C 160 C C "Pizza" 180 C C "Auftauen" Külmutatud toiduainete õrnaks sulatamiseks "Erhitzen" Juba valmisküpsetatud toiduainete säästvaks kuumutamiseks 60 C 5060 C 130 C C "Blanchieren" 36

37 Pea- ja alamenüüd Soovitatav temperatuur/ aste Temperatuurivahemik "Spezialanwendungen" "MyMiele" "Einkochen" 90 C C "Geschirr entkeimen" "Dörren" 60 C 6070 C "Hefeteig gehen lassen" Funktsiooniga "MyMiele" saate auruahju isikupärastada, sisestades sinna sagedasti kasutatavad kasutusviisid. "Eigene Programme" Oma programmide loomine ja salvestamine "Einstellungen" Tehaseseadistuste muutmine "Pflege" "Entkalken" "Einweichen" "Trocknen" "Spülen" 37

38 Kasutamine: töörežiim "Dampfgaren" Ummistunud veeäravoolust põhjustatud talitlushäire! Kontrollige enne iga küpsetusprotsessi, kas alussõel on õigesti paigaldatud, kuna toidujäänused võivad takistada vee äravoolu. Lihtne kasutamine Lülitage auruahi nupuga sisse. Ekraanil kuvatakse peamenüü. Kasutage eranditult vaid külma kraanivett (alla 20 C), mitte mingil juhul destilleeritud vett, mineraalvett või muid vedelikke! Pärast valmistusaja sisestamist ilmuvad ekraanile lisaks: " Fertig um " " Start um " "Erweiterte Einstellungen öffnen" (vt peatükki "Laiendatud kasutamine töörežiimi muutmine") Vajadusel tehke veel seadistusi (vt peatükki "Laiendatud kasutamine"). Kinnitage nupuga "OK". Valmistusprotsess käivitub. Aurugeneraator, valgustus ja ventilaator lülituvad sisse. Täitke veepaak ja lükake fikseerumiseni sisse. Pange toit küpsetuskambrisse. Valige "Betriebsarten". Valige "Dampfgaren". Ekraanil kuvatakse "Temperatur" "Garzeit" Muutke vajadusel soovituslikku temperatuuri. Sisestage valmistusaeg. Te saate valida aja vahemikus 1 minut kuni 10 tundi. 38

39 Kasutamine: töörežiim "Dampfgaren" Valmistusaja lõppemise järel kuvatakse ekraanil "Dampfreduktion" (vaid temperatuuril alates u 80 C) ja " Vorgang beendet", ventilaator jääb sisselülitatuks, kõlab signaal, kui signaaltoonid on sisse lülitatud (vt peatükki "Seadistused helitugevus signaaltoonid"). Teil on võimalik seadustusi oma programmina salvestada (vt peatükki "Oma programmid") või valmistusprotsessi valiku "ändern" abil pikendada. Puudutades valikut kaks korda, kuvatakse peamenüü. Põletusoht! Küpsetuskambri seinad, üleloksuvad toidud ja tarvikud võivad tekitada põletusohtu. Pange kuuma toiduaine väljavõtmise ajaks pajakindad kätte. Oodake, kuni "Dampfreduktion" kustub, enne kui avate seadme ukse ja toidu välja võtate. Pärast kasutamist Eemaldage ja tühjendage veepaak ja kondensaadimahuti. Eemaldamisel lükake veepaaki ja kondensaadimahutit kergelt üles. Lülitage auruahi nupuga välja. Pärast auruahju väljalülitamist kuvatakse auruga küpsetamise järel ekraanil "Gerät wird gespült". Laske sellel toimingul kindlasti lõpuni käia, et toiduainete jäänused saaks süsteemist välja loputatud. Järgige ekraanil olevaid juhiseid. Kui olete valinud seadistuse "Tageszeit" "Anzeige" "aus", peate auruahju sisse lülitama, et saaksite ust avada. Puhastage ja kuivatage kogu auruahi nii, nagu on kirjeldatud peatükis "Puhastamine ja hooldus". Sulgege uks alles siis, kui küpsetuskamber on täielikult kuivanud. Põletusoht! Ukseklaas võib olla kuum. Pange ukse sulgemiseks pajakindad kätte. 39

40 Kasutamine: töörežiim "Dampfgaren" Vesi otsas Kui kasutamise ajal saab vesi otsa, kostub helisignaal ja ekraanil kuvatakse teade värske vee lisamiseks. Eemaldage veepaak ja lisage vett. Lükake veepaak sisse, kuni see fikseerub. Programm jätkub. Programmi katkestamine Programm katkeb, kui avate ukse. Küttekeha lülitub välja, jääkaeg salvestub mällu. Põletusoht! Ukse avamisel võib eralduda auru. Astuge samm tagasi ja oodake, kuni aur on väljunud. Põletusoht! Te võite saada põletusi küpsetuskambri seinte, üleloksuva toidu, tarvikute, kuuma auru ja kuuma ukseklaasiga. Pange kuuma toidu sisselükkamise või väljavõtmise, samuti kuumas küpsetuskambris tehtavate tööde ja ukse sulgemise ajaks pajakindad kätte. Ukse sulgemisel jätkab programm tööd. Esmalt kuumutatakse uuesti ja ekraanil kuvatakse küpsetuskambri tõusvat temperatuuri. Kui sisestatud temperatuur on saavutatud, kuvatakse ekraanil uuesti jääkaeg. Valmistusaeg lõpetatakse enneaegselt, kui uks avatakse valmistusaja viimasel minutil (järelejäänud aeg 55 sekundit). 40

41 Kasutamine: töörežiim "Dampfgaren" Laiendatud kasutamine Lisavalmistusaegade sisestamine Te panite toidu küpsetuskambrisse ning seadistasite temperatuuri ja valmistusaja. Sisestades "Fertig um" või "Start um", saate valmistusprotsesse automaatselt sisse ja välja lülitada. "Fertig um" Määrake aeg, millal valmistusprotsess peab lõppema. "Start um" Määrake aeg, millal valmistusprotsess peab käivituma. Tulemus võib kannatada, kui toidu sissepanemise ja programmi käivitumise vahel on liiga pikk aeg. Värsked toiduained võivad värvi muuta või koguni roiskuda. Valmistusprotsessi automaatne sisse- ja väljalülitamine Valmistusprotsessi automaatseks sisseja väljalülitamiseks on teil aja sisestamiseks erinevad võimalused: "Garzeit" ja "Fertig um" "Garzeit" ja "Start um" Näide: Kell on Teie toit vajab 5 minutit ja peab kell valmis olema. Sisestage väljale "Garzeit" "00:05". Sisestage väljale "Fertig um" "12:30". Kinnitage nupuga "OK". "Start um" arvutatakse automaatselt. Sisestatud valmistusaeg lisatakse auruahju arvestatud kuumenemisajale. Ekraanil kuvatakse "Start um" 12:18. Sel kellaajal käivitub valmistusprogramm automaatselt. Kui küpsetuskambri temperatuur on liiga kõrge, nt pärast valmistusprotsessi lõppu, ei saa te seda funktsiooni kasutada. Sel juhul ei kuvata ekraanil teateid "Fertig um" ja "Start um". Laske küpsetuskambril avatud uksega jahtuda. "Fertig um" ei saa sisestada, kui kasutate toidutermomeetrit, kuna siin on valmistusprotsessi lõpp sõltuv sisetemperatuuri saavutamisest. Te saate valida vaid "Später starten". 41

42 Kasutamine: töörežiim "Dampfgaren" Automaatse valmistusprotsessi kulgemine Käivitumiseni kuvatakse töörežiimi, valitud temperatuuri, valmistusaega (jääkaega), "Start um" ja käivitusaega. Pärast käivitumist saate jälgida kuumutusfaasi kuni seadistatud temperatuuri saavutamiseni. Kui temperatuur on saavutatud, kõlab signaal, kui signaaltoon on sisse lülitatud (vt peatükki "Seadistused helitugevus signaaltoonid"). Pärast kuumutusfaasi saate valmistusaja (jääkaeg) kulgemist jälgida. Viimast minutit loetakse sekundihaaval. Valmistusprotsessi lõpus lülitub aurugeneraator välja. Kõlab signaal, kui signaaltoon on sisse lülitatud (vt peatükki "Seadistused helitugevus signaaltoonid"). Ekraanil kuvatakse "Dampfreduktion" (vaid temperatuuril alates u 80 C) ja " Vorgang beendet". Teil on võimalik seadustusi oma programmina salvestada (vt peatükki "Oma programmid") või valmistusprotsessi valiku "ändern" abil pikendada. Puudutades valikut kaks korda, kuvatakse peamenüü. Seadistuste muutmine valmistusprotsessi ajal Valige "ändern". Ekraanil kuvatakse "Temperatur" " Garzeit" "Fertig um" "Start um" Kui küpsetuskambri temperatuur on liiga kõrge, ei kuvata "Fertig um" ja "Start um". "Erweiterte Einstellungen öffnen" Valides "Erweiterte Einstellungen öffnen" saate töörežiimi muuta. Temperatuuri muutmine Muutke temperatuuri. Kinnitage nupuga "OK". Valmistusprotsess jätkub muudetud temperatuuriga. Te saate soovitatava temperatuuri ka püsivalt oma isiklike kasutusharjumuste järgi seadistada, (vt peatükki "Seadistused soovitatavad temperatuurid"). Valmistusaja muutmine Muutke aega. Kinnitage nupuga "OK". Valmistusprotsess käivitub muudetud valmistusajaga uuesti. 42

43 Kasutamine: töörežiim "Dampfgaren" Valmistusaja lõpu kustutamine Seadistage väljal "Fertig um" aeg väärtusele "----". Kinnitage nupuga "OK". Valmistusaja lõpp kustutatakse. Valmistusprotsess käivitub seadistatud valmistusajaga. Töörežiimi muutmine Valige "Erweiterte Einstellungen öffnen". Valige "Betriebsart ändern". Valige soovitav töörežiim. Ekraanil kuvatakse muudetud töörežiim ja juurde kuuluv soovituslik temperatuur. Vajadusel muutke temperatuuri. Vajadusel seadistage valmistusaeg. Kinnitage nupuga "OK". Töörežiim on muudetud. Valmistusprotsessi katkestamine Puudutage kaks korda. Ekraanile ilmub "Garvorgang abbrechen?". Valige "ja". Kuvatakse peamenüüd. Sisestatud valmistusajad on kustutatud. 43

44 Kasutamine: töörežiim "Combigaren" Töörežiim "Combigaren" töötab kuiva kuumuse ja auru kombinatsiooniga. Kuni kümme valmistussammu saab kombineerida üheks valmistusprotsessiks. Te saate iga valmistussammu jaoks individuaalselt seadistada temperatuuri või astet, niiskust ja valmistusaega või sisetemperatuuri (kasutades toidutermomeetrit). Valmistusprotsess kulgeb sellises järjekorras, nagu on sisestatud üksikud valmistussammud. Kasutada saab järgmisi töörežiime: "Heißluft plus" "Ober-/Unterhitze" "Grill groß" Töörežiimil "Grill groß" ei saa kasutada toidutermomeetrit. Pärast valmistussammu töörežiimil "Grill groß" ei saa enam töötada sisetemperatuuriga. 44

45 Kasutamine: töörežiim "Combigaren" Ummistunud veeäravoolust põhjustatud talitlushäire! Kontrollige enne iga küpsetusprotsessi, kas alussõel on õigesti paigaldatud, kuna toidujäänused võivad takistada vee äravoolu. Lihtne kasutamine Näitena on alljärgnevalt esitatud kolme sammuga valmistusprotsess. Lülitage auruahi nupuga sisse. Ekraanil kuvatakse peamenüü. Kasutage eranditult vaid külma kraanivett (alla 20 C), mitte mingil juhul destilleeritud vett, mineraalvett või muid vedelikke! Täitke veepaak ja lükake fikseerumiseni sisse. Vajadusel torgake toidutermomeeter valmistatavasse toitu (vt peatükki "Toidutermomeeter"). Pange toit küpsetuskambrisse. Kui valmistate toitu restil, lükake universaalne küpsetusplaat resti alla. Valige "Betriebsarten". Valige "Combigaren". 1. valmistussamm "Heißluft plus" / "Ober-/Unterhitze" Valige "Garzeit einstellen". Seadistage temperatuur, valmistusaeg ja niiskus. Kinnitage nupuga "OK". või Valige "Kerntemperatur einstellen". Seadistage temperatuur, sisetemperatuur ja niiskus. Kinnitage nupuga "OK". Ekraanil kuvatakse teade. Valige "hinzufügen". "Grill groß" Seadistage aste, valmistusaeg ja niiskus. Kinnitage nupuga "OK". Ekraanil kuvatakse teade. Valige "hinzufügen". 2. valmistussamm Valige soovitav töörežiim. Tehke soovitud seadistused (vt 1. valmistussamm). Kinnitage nupuga "OK". Ekraanil kuvatakse teade. Valige "hinzufügen". 45

46 Kasutamine: töörežiim "Combigaren" 3. valmistussamm Valige soovitav töörežiim. Tehke soovitud seadistused (vt 1. valmistussamm). Kinnitage nupuga "OK". Ekraanil kuvatakse teade. Valige "abschließen". Kuvatakse kokkuvõtet teie seadistustest. Kontrollige seadistusi ja kinnitage nupuga "OK" või valige "ändern", et seadistusi parandada või valmistussamme lisada. Kui olete nupuga "OK" kinnitanud, kuvatakse ekraanil "Sofort starten" "Fertig um" "Start um" "Fertig um" ei saa sisestada, kui kasutate toidutermomeetrit, kuna siin on valmistusprotsessi lõpp sõltuv sisetemperatuuri saavutamisest. Te saate valida vaid "Später starten". "Garschritte ändern" Kui soovite seadistusi oma programmina salvestada, valige "speichern" ja sisestage programminimi (vt peatükki "Oma programmid"). Käivitage valmistusprotsess kohe või tehke vajadusel veel seadistusi (vt peatükki "Laiendatud kasutamine"). Valmistusaja lõppemise järel kuvatakse ekraanil "Dampfreduktion" (vaid temperatuuril u C ja niiskusel 100%) ja " Vorgang beendet", ventilaator jääb sisselülitatuks, kõlab signaal, kui signaaltoonid on sisse lülitatud (vt peatükki "Seadistused helitugevus signaaltoonid"). Teil on võimalik seadustusi oma programmina salvestada (vt peatükki "Oma programmid"). Puudutades valikut, kuvatakse peamenüü. Põletusoht! Küpsetuskambri seinad, üleloksuvad toidud ja tarvikud võivad tekitada põletusohtu. Pange kuuma toiduaine väljavõtmise ajaks pajakindad kätte. Oodake, kuni "Dampfreduktion" kustub, enne kui avate seadme ukse ja toidu välja võtate. Põletusoht! Ukseklaas võib olla kuum. Pange ukse sulgemiseks pajakindad kätte. 46

47 Kasutamine: töörežiim "Combigaren" Pärast kasutamist Eemaldage ja tühjendage veepaak ja kondensaadimahuti. Eemaldamisel lükake veepaaki ja kondensaadimahutit kergelt üles. Lülitage auruahi nupuga välja. Pärast auruahju väljalülitamist kuvatakse auruga küpsetamise järel ekraanil "Gerät wird gespült". Vesi otsas Kui kasutamise ajal saab vesi otsa, kostub helisignaal ja ekraanil kuvatakse teade värske vee lisamiseks. Eemaldage veepaak ja lisage vett. Lükake veepaak sisse, kuni see fikseerub. Programm jätkub. Laske sellel toimingul kindlasti lõpuni käia, et toiduainete jäänused saaks süsteemist välja loputatud. Järgige ekraanil olevaid juhiseid. Kui olete valinud seadistuse "Tageszeit" "Anzeige" "aus", peate auruahju sisse lülitama, et saaksite ust avada. Puhastage ja kuivatage kogu auruahi nii, nagu on kirjeldatud peatükis "Puhastamine ja hooldus". Sulgege uks alles siis, kui küpsetuskamber on täielikult kuivanud. 47

48 Kasutamine: töörežiim "Combigaren" Programmi katkestamine Programm katkeb, kui avate ukse. Küttekeha lülitub välja, jääkaeg salvestub mällu. Põletusoht! Ukse avamisel võib eralduda auru. Astuge samm tagasi ja oodake, kuni aur on väljunud. Põletusoht! Te võite saada põletusi küpsetuskambri seinte, üleloksuva toidu, tarvikute, kuuma auru ja kuuma ukseklaasiga. Pange kuuma toidu sisselükkamise või väljavõtmise, samuti kuumas küpsetuskambris tehtavate tööde ja ukse sulgemise ajaks pajakindad kätte. Ukse sulgemisel jätkab programm tööd. Esmalt kuumutatakse uuesti ja ekraanil kuvatakse küpsetuskambri tõusvat temperatuuri. Kui sisestatud temperatuur on saavutatud, kuvatakse ekraanil uuesti järelejäänud jääkaeg. Vaid valmistusprotsessidel 100 % niiskusega ja temperatuuril kuni 100 C: Valmistusaeg lõpetatakse enneaegselt, kui uks avatakse valmistusaja viimasel minutil (järelejäänud aeg 55 sekundit). 48

49 Kasutamine: töörežiim "Combigaren" Laiendatud kasutamine Lisavalmistusaegade sisestamine Te olete valmistatava toidu asetanud küpsetuskambrisse ja teinud oma seadistused valmistusprotsessi jaoks. Sisestades "Fertig um" või "Start um", saate valmistusprotsesse automaatselt sisse ja välja lülitada. "Fertig um" Määrake aeg, millal valmistusprotsess peab lõppema. "Start um" Määrake aeg, millal valmistusprotsess peab käivituma. Tulemus võib kannatada, kui toidu sissepanemise ja programmi käivitumise vahel on liiga pikk aeg. Värsked toiduained võivad värvi muuta või koguni roiskuda. Kui küpsetuskambri temperatuur on liiga kõrge, nt pärast valmistusprotsessi lõppu, ei saa te seda funktsiooni kasutada. Sel juhul ei kuvata ekraanil teateid "Fertig um" ja "Start um". Laske küpsetuskambril avatud uksega jahtuda. Valmistusprotsessi automaatne sisse- ja väljalülitamine Valmistusprotsessi automaatseks sisseja väljalülitamiseks on teil aja sisestamiseks erinevad võimalused: "Garzeit" ja "Fertig um" "Garzeit" ja "Start um" Näide: kell on Teie toit vajab 5 minutit ja peab kell valmis olema. Seadistage 1. valmistussammus valmistusajaks 5 minutit (vt peatükki "Lihtne kasutamine"). Te olete teinud oma seadistused valmistusprotsessi jaoks: Valige "Fertig um" ja seadistage "12:30". Kinnitage nupuga "OK". "Start um" arvestatakse automaatselt. Ekraanil kuvatakse "Start um" 12:25. Sel kellaajal käivitub valmistusprogramm automaatselt. "Fertig um" ei saa sisestada, kui kasutate toidutermomeetrit, kuna siin on valmistusprotsessi lõpp sõltuv sisetemperatuuri saavutamisest. Te saate valida vaid "Später starten". 49

50 Kasutamine: töörežiim "Combigaren" Automaatse valmistusprotsessi kulgemine Käivitumiseni kuvatakse töörežiimi, valitud temperatuuri ja niiskust, valmistusaega (jääkaega), "Start um" ja käivitusaega. Pärast käivitumist saate jälgida kuumutusfaasi kuni seadistatud temperatuuri saavutamiseni. Kui temperatuur on saavutatud, kõlab signaal, kui signaaltoon on sisse lülitatud (vt peatükki "Seadistused helitugevus signaaltoonid"). Pärast kuumutusfaasi kuvatakse järelejäänud valmistusaega (jääkaeg). Te saate aja kulgemist jälgida. Viimast minutit loetakse sekundihaaval. Valmistusprotsessi lõpus lülituvad aurugeneraator ja küpsetuskambri valgustus välja. Kõlab signaal, kui signaaltoon on sisse lülitatud (vt peatükki "Seadistused helitugevus signaaltoonid"). Ekraanil kuvatakse "Dampfreduktion" (vaid temperatuuril alates u C ja niiskusel 100%) ja " Vorgang beendet". Teil on võimalik seadustusi oma programmina salvestada (vt peatükki "Oma programmid"). Puudutades valikut, kuvatakse peamenüü. Seadistuste muutmine valmistusprotsessi ajal Valige "ändern". Ekraanil kuvatakse kõiki üksikuid valmistussamme "Garschritte hinzufügen" Te saate ühe valmistussammu seadistusi muuta või valmistussamme lisada. Valige soovitud valmistussamm või "Garschritte hinzufügen". Muutke valmistusprotsessi vastavalt oma soovidele (vt peatükki "Lihtne kasutamine") ja kinnitage nupuga "OK". Ekraanil kuvatakse kokkuvõtet teie seadistustest. Kontrollige seadistusi ja kinnitage nupuga "OK" või valige "ändern", et valmistussamme parandada või lisada. Valmistusprotsessi katkestamine Puudutage nuppu. Ekraanile ilmub "Garvorgang abbrechen?". Valige "ja". Kuvatakse peamenüüd. Sisestatud valmistusajad on kustutatud. 50

51 Kasutamine: auruta töörežiimid Valmistusaja sisestamine auruta töörežiimide puhul ei ole ilmtingimata vajalik. Kui te ei sisesta valmistusaega, käivitub seade pärast temperatuuri kinnitamist või 15 sekundi möödumisel automaatselt. Pärast maksimaalselt 12-tunnist kasutust, grilliga töörežiimide puhul maksimaalselt 6-tunnist kasutust, lülitub auruahi automaatselt välja. Kui sisestate valmistusaja, algab selle nullini loendamine kuumutusfaasiga. Teil on võimalik vallandada aurupahvak. Aurupahvak vallandub kohe pärast valimist, ekraanil kuvatakse "Dampfstoß aktiv". Pahvak kestab u 1 minuti. Aurupahvakute arv ei ole piiratud. Kasutada saab järgmisi töörežiime: "Heißluft plus" "Ober-/Unterhitze" "Intensivbacken" "Unterhitze" "Oberhitze" "Grill groß" "Grill klein" "Umluftgrill" "Kuchen spezial" "Bräunungsgaren" Töörežiimidel "Grill groß"" ja "Grill klein" ei saa kasutada toidutermomeetrit. 51

52 Kasutamine: auruta töörežiimid Küpsetamise ajaks peab rasvafiltri eemaldama, sest vastasel juhul võib küpsetis erinevalt pruunistuda. Erandid: rasvafilter tuleb paigaldada ploomikoogi või rohke kattega pitsa küpsetamise ajaks. Lihtne kasutamine Vajadusel eemaldage tagaseinast rasvafilter. Lülitage auruahi nupuga sisse. Ekraanil kuvatakse peamenüü. Auruga töötamiseks täitke veepaak ja lükake fikseerumiseni sisse. Vajadusel torgake toidutermomeeter valmistatava toidu sisse (vt peatükki "Toidutermomeeter"). Pange toit küpsetuskambrisse. Valige "Betriebsarten". Valige soovitav töörežiim. Pärast töörežiimi valimist kuvatakse ekraanil Vajadusel muutke soovitatavat/sisetemperatuuri või astet. Soovitatav temperatuur võetakse mõne sekundi jooksul üle. Vajadusel temperatuuriseadistuse juurde tagasi pöördumiseks valige "ändern". Vajadusel tehke veel seadistusi, nt seadistage valmistusaeg (vt peatükki "Laiendatud kasutamine"). Kinnitage nupuga "OK". Valmistusprotsess käivitub. Küpsetuskambri küte, valgustus ja ventilaator lülituvad sisse. "Temperatur" või "Stufe" "Kerntemperatur " (kuvatakse vaid siis, kui kasutate toidutermomeetrit) "Erweiterte Einstellungen öffnen" 52

53 Kasutamine: auruta töörežiimid Pärast valmistusprotsessi Põletusoht! Küpsetuskambri seinad, üleloksuvad toidud ja tarvikud võivad tekitada põletusohtu. Pange kuuma toiduaine väljavõtmise ajaks pajakindad kätte. Võtke toit küpsetuskambrist välja. Põletusoht! Ukseklaas võib olla kuum. Pange ukse sulgemiseks pajakindad kätte. Lülitage auruahi nupuga välja. Kui olete valinud seadistuse "Tageszeit" "Anzeige" "aus", peate auruahju sisse lülitama, et saaksite ust avada. Programmi katkestamine Programm katkeb, kui avate ukse. Küttekeha lülitub välja. Põletusoht! Te võite saada põletusi küpsetuskambri seinte, üleloksuva toidu, tarvikute ja kuuma ukseklaasiga. Pange kuuma toidu sisselükkamise või väljavõtmise, samuti kuumas küpsetuskambris tehtavate tööde ja ukse sulgemise ajaks pajakindad kätte. Ukse sulgemisel jätkab programm tööd. Esmalt kuumutatakse uuesti ja ekraanil kuvatakse küpsetuskambri tõusvat temperatuuri. Puhastage ja kuivatage kogu auruahi nii, nagu on kirjeldatud peatükis "Puhastamine ja hooldus". Sulgege uks alles siis, kui küpsetuskamber on täielikult kuivanud. 53

54 Kasutamine: auruta töörežiimid Laiendatud kasutamine Te panite toidu küpsetuskambrisse, valisite töörežiimi ja seadistasite temperatuuri või grillimisastme. Valides "Erweiterte Einstellungen öffnen", saate seadistada valmistusajad ja teha lisaseadistused valmistusprotsessi jaoks. Valige "ändern". Valige "Erweiterte Einstellungen öffnen". Kuvatakse lisaks menüüpunkte, mida saate valmistusprotsessi jaoks seadistada või muuta: " Garzeit" "Fertig um" " Garzeit" ja "Fertig um" ei saa sisestada, kui kasutate toidutermomeetrit, kuna siin on valmistusprotsessi lõpp sõltuv sisetemperatuuri saavutamisest. " Start um" Kuvatakse alles siis, kui olete seadistanud kas " Garzeit" või "Fertig um" või kasutate toidutermomeetrit. " Schnellaufheizen" Kuvatakse vaid siis, kui olete töörežiimidel "Heißluft plus" ja "Ober-/ Unterhitze" seadistanud temperatuuri üle 100 C. Lisavalmistusaegade sisestamine Sisestades " Garzeit", "Fertig um" või "Start um", saate valmistusprotsesse automaatselt välja lülitada või sisse ja välja lülitada. " Garzeit" Sisestage aeg, mida toit valmimiseks vajab. Te saate valida aja vahemikus 1 minut kuni 12 tundi, grilliga töörežiimide puhul vahemikus 1 minut kuni 6 tundi. "Fertig um" Määrake aeg, millal valmistusprotsess peab lõppema. "Start um" Määrake aeg, millal valmistusprotsess peab käivituma. Küpsetamisel ei tohiks ette valitud aeg olla liiga pikk. Tainas hakkaks kuivama ja kergitusaine mõju vähenema. Tulemus võib kannatada, kui toidu sissepanemise ja programmi käivitumise vahel on liiga pikk aeg. Värsked toiduained võivad värvi muuta või koguni roiskuda. " Betriebsart ändern" 54

55 Kasutamine: auruta töörežiimid Valmistusprotsessi automaatne väljalülitamine Valmistusprotsessi automaatseks väljalülitamiseks saate seadistada kas " Garzeit" või "Fertig um". Näide: kell on Teie toit vajab 30 minutit ja peab kell valmis olema. Valige "ändern". Valige "Erweiterte Einstellungen öffnen". Sisestage väljale " Garzeit" "00:30". Kinnitage nupuga "OK". või Valige "ändern". Valige "Erweiterte Einstellungen öffnen". Sisestage väljale "Fertig um" "12:15". Kinnitage nupuga "OK". Selle aja möödudes või selleks ajaks lülitub valmistusprotsess automaatselt välja. Valmistusprotsessi automaatne sisse- ja väljalülitamine Automaatne sisse- ja väljalülitus on soovitatav praadimiseks. Valmistusprotsessi automaatseks sisseja väljalülitamiseks on teil aja sisestamiseks erinevad võimalused: " Garzeit" ja "Fertig um" " Garzeit" ja "Start um" "Fertig um" ja "Start um" Näide: kell on Teie toit vajab 30 minutit ja peab kell valmis olema. Valige "ändern". Valige "Erweiterte Einstellungen öffnen". Sisestage väljale " Garzeit" "00:30". Sisestage väljale "Fertig um" "12:30". Kinnitage nupuga "OK". "Start um" arvestatakse automaatselt. Ekraanil kuvatakse "Start um" 12:00. Sel kellaajal käivitub valmistusprogramm automaatselt. 55

56 Kasutamine: auruta töörežiimid Automaatse valmistusprotsessi kulgemine Käivitumiseni kuvatakse töörežiimi, valitud temperatuuri, valmistusaega (jääkaega), "Start um" ja käivitusaega. Pärast käivitumist saate jälgida kuumutusfaasi kuni seadistatud temperatuuri saavutamiseni. Kui temperatuur on saavutatud, kõlab signaal, kui signaaltoon on sisse lülitatud (vt peatükki "Seadistused helitugevus signaaltoonid"). Pärast kuumutusfaasi kuvatakse järelejäänud valmistusaega (jääkaeg). Te saate aja kulgemist jälgida. Viimast minutit loetakse sekundihaaval. Valmistusprotsessi lõpus lülitub küpsetuskambri küte välja. Kõlab signaal, kui signaaltoonid on sisse lülitatud (vt peatükki "Seadistused helitugevus signaaltoonid"). Ekraanil kuvatakse " Vorgang beendet". Teil on võimalik seadustusi oma programmina salvestada (vt peatükki "Oma programmid") või valmistusprotsessi valiku "ändern" abil pikendada. Puudutades valikut kaks korda, kuvatakse peamenüü. "Schnellaufheizen" Funktsioon "Schnellaufheizen" on mõeldud soojenemisfaasi lühendamiseks. Töörežiimidel "Heißluft plus" ja "Ober-/Unterhitze" on see funktsioon automaatselt sisselülitatud, kui seadistate temperatuur üle 100 C. "ein" Ülemine/grilli küttekeha, rõngakujuline küttekeha ja ventilaator lülituvad korraga sisse, et auruahi saavutaks kiiresti soovitud temperatuuri. "aus" Vaid töörežiimi juurde kuuluvad küttekehad lülitatakse sisse. Pitsa ja õrnad tainad (nt biskviit, väikeküpsetised) pruunistuvad funktsiooniga "Schnellaufheizen" pealt liiga kiiresti. Valmistage nende toitude valmistamiseks funktsioon välja. Te saate funktsiooni "Schnellheizen" vastava küpsetusprotsessi jaoks välja lülitada. 56

57 Kasutamine: auruta töörežiimid Funktsiooni "Schnellaufheizen" väljalülitamine Valige "Erweiterte Einstellungen öffnen". Väljale " Schnellaufheizen" ilmub "ein". Puudutage "ein". Väljale " Schnellaufheizen" ilmub "aus". Kinnitage nupuga "OK". Funktsioon "Schnellaufheizen" on välja lülitatud. Ekraanil kuvatakse " Aufheizphase". Töörežiimi muutmine Te saate töörežiimi valmistusprotsessi ajal muuta. Valige "ändern". Valige "Erweiterte Einstellungen öffnen". Valige "Betriebsart ändern". Valige soovitav töörežiim. Ekraanil kuvatakse muudetud töörežiim ja juurde kuuluv soovitatav temperatuur. Seadistatud valmistusajad võetakse üle. Erandid: kui liigute töörežiimile "Combigaren", "Dampfgaren" või "Sous-vide", peate aja uuesti sisestama. Vajadusel muutke temperatuuri ja/või valmistusaega. Kinnitage nupuga "OK". Töörežiim on muudetud. Seadistuste muutmine valmistusprotsessi ajal Valige "ändern". Ekraanil kuvatakse "Temperatur" või "Stufe" "Kerntemperatur " (kuvatakse vaid siis, kui kasutate toidutermomeetrit) "Erweiterte Einstellungen öffnen" (vt peatükki "Laiendatud kasutamine") Temperatuuri muutmine Muutke temperatuuri. Kinnitage nupuga "OK". Auruahju kuumutatakse või jahutatakse muudetud temperatuuri saavutamiseni. Te saate soovitusliku temperatuuri ka püsivalt oma isiklike kasutusharjumuste järgi seadistada (vt peatükki "Seadistused soovituslikud temperatuurid"). Sisetemperatuuri muutmine Muutke sisetemperatuuri. Kinnitage nupuga "OK". Grillimisastme muutmine Muutke astet. Kinnitage nupuga "OK". Valmistusprotsess jätkub muudetud grillimisastmega. 57

58 Kasutamine: auruta töörežiimid Valmistusaja muutmine Muutke aega. Kinnitage nupuga "OK". Valmistusprotsess käivitub muudetud valmistusajaga uuesti. Valmistusaja kustutamine Seadistage väljal "Garzeit" aeg väärtusele "----". Kinnitage nupuga "OK". Valmistusprotsess jätkub seadistatud temperatuuriga. Valmistusaja lõpu kustutamine Seadistage väljal "Fertig um" aeg väärtusele "----". Kinnitage nupuga "OK". Valmistusaja lõpp kustutatakse. Valmistusprotsess käivitub seadistatud valmistusajaga. Valmistusprotsessi katkestamine Kui te ei ole valmistusaega sisestanud, puudutage kaks korda. Kuvatakse peamenüü. Kui olete seadistanud valmistusaja või kasutate toidutermomeetrit, puudutage kaks korda. Ekraanile ilmub "Garvorgang abbrechen?". Valige "ja". Kuvatakse peamenüü. Sisestatud valmistusajad või sisetemperatuur on kustutatud. 58

59 "MyMiele" Funktsiooniga "MyMiele" saate auruahju isikupärastada, sisestades sinna sagedasti kasutatavad kasutusviisid. Eelkõige automaatprogrammide puhul ei pea te programmi käivitamiseks enam kõiki menüütasandeid läbima. Te saate "MyMiele" alla sisestatud menüüpunkte määrata ka avakuvaks (vt peatükki "Seadistused Avakuva"). Sissekande lisamine Te saate lisada kuni 20 sissekannet. Valige "MyMiele". Valige "Eintrag hinzufügen". Te saate alapunkte valida järgmistest valdkondadest: "Betriebsarten" "Automatikprogramme" "Spezialanwendungen" "Eigene Programme" "Pflege" Kinnitage nupuga "OK". Nimekirjas kuvatakse ristkülik valitud alapunktiga ja selle valdkonna sümbol, millest te alapunkti valisite. Toimige järgmiste sissekannetega samamoodi. Valikus on veel lisamata alapunktid. 59

60 "MyMiele" "MyMiele" muutmine Pärast "bearbeiten" valimist saate sissekandeid lisada, kui "MyMieles" on vähem kui 20 sissekannet; sissekandeid kustutada; sissekandeid sorteerida, kui "MyMieles" on rohkem kui 4 sissekannet; Sissekannete kustutamine Valige "MyMiele". Valige "bearbeiten". Valige "Eintrag löschen". Valige sissekanne, mida soovite kustutada. Kinnitage nupuga "OK". Sissekanne on nimekirjast kustutatud. Sissekannete sorteerimine Rohkema kui nelja sissekande puhul saate sissekannete järjekorda muuta. Valige "MyMiele". Valige "bearbeiten". Valige "Eintrag sortieren". Valige sissekanne. Valige asukoht, kus sissekannet kuvama peaks. Kinnitage nupuga "OK". Sissekannet kuvatakse soovitud asukohas. 60

61 Automaatprogrammid Teie auruahjul on erinevate toitude valmistamiseks palju automaatprogramme, mis võimaldavad mugavalt ja kindlalt saavutada optimaalse valmistustulemuse. Valige lihtsalt oma toiduaine jaoks sobiv programm ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Ülevaade toitude kategooriatest Automaatprogramme saate aktiveerida "Automatikprogramme" abil. "Gemüse" "Fisch" "Fleisch" "Brot" "Brötchen" "Kuchen/ Kleingebäck" "Pizza, Quiche & Co." "Aufläufe & Gratins" "Reis" "Getreide" "Teigwaren" "Hülsenfrüchte" "Hühnereier" "Desserts" "Obst" "Pilze" "Wurstwaren" "Krustentiere" "Muscheln" "Spezial" 61

62 Automaatprogrammid Automaatprogrammide kasutamine Valige "Automatikprogramme". Kuvatakse toitude kategooriate valikute nimekiri. Valige soovitud kategooria. Kuvatakse valitud kategoorias olevad automaatprogrammid. Valige soovitud automaatprogramm. Ekraanil kirjeldatakse ülevaatlikult kõiki samme kuni automaatprogrammi käivitumiseni. Mõne programmi puhul kuvatakse juhiseid toidu sisselükkamise ajal. Järgige või kinnitage need. Kasutamisjuhised Küpsusastet ja pruunistust kujutatakse seitsme segmendiga tulbana. Tehases on seadistatud keskmine küpsusaste või keskmine pruunistus, seda seadistust kuvatakse pooleni täidetud segmentidega. Te valite soovitud seadistuse täidetud segmentide vasakule või paremale lükkamisega. Mõne praadimisprogrammi puhul on teil võimalik lisaks valida "GourmetBraten": liha küpsetatakse madalal temperatuuril ja pika valmimisaja jooksul säästvalt ja õrnalt. Kaalu puhul lähtutakse toiduaine tüki kaalust. Näiteks on ühe à 250 grammise lõhetüki valmistusaeg sama, mis kümne à 250 grammise tüki puhul. Enne automaatprogrammi käivitamist laske auruahjul pärast valmistusprotsessi kõigepealt toatemperatuurini jahtuda. Kui lükkate toidu kuuma küpsetuskambrisse, olge ukse avamisel ettevaatlik. Eralduda võib kuuma auru. Astuge samm tagasi ja oodake, kuni aur on väljunud. Järgige, et te ei puutuks kokku auru ega küpsetuskambri kuumade seintega. Põletusoht! Kasutage küpsetamiseks retseptis etteantud küpsetusvorme. Mõne automaatprogrammi käivitusaega saab "Start um" või "Fertig um" abil nihutada. Automaatprogrammi enneaegseks lõpetamiseks ei pea te auruahju täiesti välja lülitama. Puudutage. 62

63 Automaatprogrammid Kuvatakse "Garvorgang abbrechen?". Kui valite "ja", kuvatakse ekraanil jälle peamenüüd. Kui pärast automaatprogrammi lõppemist ei ole toit või küpsetis vastavalt teie soovidele valmis, valige "nachgaren" või "nachbacken". Automaatprogramme saab salvestada ka kui "Eigene Programme". Otsing Te saate "Automatikprogramme" alt otsida toitude kategooriate ja automaatprogrammide nimede järgi. Sealjuures on tegu täisteksti otsinguga, mille puhul saate otsida ka sõna osa järgi. Valige "Automatikprogramme". Kuvatakse toitude kategooriate valikute nimekiri. Valige "Suche". Sisestage klaviatuurilt tekst, mida soovite otsida, nt "kala". Ekraani parempoolses alumises osas kuvatakse vastete arvu. Kui vastet ei leitud või leiti rohkem kui 40 vastet, on väli " Treffer" inaktiveeritud ja te peate otsinguteksti muutma. Valige " Treffer". Kuvatakse leitud toitude kategooriad ja automaatprogrammid. Valige soovitud automaatprogramm või toitude kategooria ja seejärel soovitud automaatprogramm. Järgige ekraanil olevaid juhiseid. 63

64 Oma programmid Te saate kuni 20 oma programmi luua ja salvestada. Te saate omavahel kombineerida kuni kümme valmistussammu, et täpselt kirjeldada lemmikretseptide või sagedasti kasutatavate retseptide kulgu. Iga valmistussammu jaoks saate teha isiklikke seadistusi. Te saate sisestada programminime, mis kuulub teie retsepti juurde. Kui aktiveerite oma programmi uuesti, kulgeb see automaatselt. Teised võimalused oma programmide loomiseks: Salvestage pärast automaatprogrammi tööd see oma programmina. Salvestage pärast sisestatud valmistusajaga valmistusprotsessi. Seejärel sisestage programminimi. Oma programmide loomine Valige "Eigene Programme". Valige "Programm erstellen". Te saate nüüd määrata seadistused 1. valmistussammu jaoks. Järgige ekraanil olevaid juhiseid: Valige ja kinnitage soovitud töörežiim, temperatuur või aste, vajadusel niiskus ja valmistusaeg või sisetemperatuur. Seadistused 1. valmistusastme jaoks on määratud. Te saate valmistussamme lisada, nt kui pärast esimest töörežiimi soovite kasutada veel ühte: Valige "hinzufügen" ja toimige nagu 1. valmistussammu puhul. Kui olete kõik vajalikud valmistussammud määranud, valige "abschließen". Ekraanil kuvatakse kokkuvõtet teie seadistustest. Kontrollige seadistusi ja kinnitage nupuga "OK" või valige "ändern", et seadistusi parandada või valmistussamme lisada. Valige "speichern". Sisestage klaviatuurilt programminimi. Märgiga saate pikemate programminimede jaoks lisada reavahetuse. 64 Kui olete programminime sisestanud, valige "speichern". Ekraanil kuvatakse kinnitus, et teie programm salvestati.

65 Oma programmid Kinnitage nupuga "OK". Te saate salvestatud programmi käivitada kohe või viivitusega või muuta valmistussamme. Punkti "Garschritte ändern" kirjeldatakse peatükis "Oma programmide muutmine". Oma programmide käivitamine Pange toit küpsetuskambrisse. Valige "Eigene Programme". Ekraanil kuvatakse programminimesid. Valige soovitud programm. Te saate salvestatud programmi käivitada kohe või viivitusega või lasta valmistussamme endale kuvada. " Sofort starten " Programm käivitatakse. Küpsetuskambri küte ja/või aurugeneraator lülituvad kohe sisse. "Später starten" Kuvatakse vaid siis, kui kasutate toidutermomeetrit. Määrate aja, millal programm peab käivituma. " Fertig um " Määrate aja, millal programm peab lõppema. " Start um " Määrate aja, millal programm peab käivituma. " Garschritte anzeigen " Ekraanil kuvatakse kokkuvõtet teie seadistustest. Te saate seadistusi parandada suvandi "ändern" all (vt peatükki "Oma programmide muutmine"). Valige soovitud funktsioon. Pärast käivitus- või lõpuaja valimist käivitatakse programm. 65

66 Oma programmid Oma programmide muutmine Valmistussammude muutmine Oma nime all salvestatud automaatprogrammide valmistussamme ei saa muuta. Valige "Eigene Programme". Valige "bearbeiten". Valige "Programm ändern". Valige soovitud programm. Valige "Garschritte ändern". Te saate ühe valmistussammu seadistusi muuta või valmistussamme lisada. Valige soovitud valmistussamm või "Garschritte hinzufügen". Muutke programmi vastavalt oma soovidele (vt peatükki "Oma programmide loomine") ja kinnitage nupuga "OK". Ekraanil kuvatakse kokkuvõte teie seadistustest. Kontrollige seadistusi ja valige "speichern". Muudetud või lisatud valmistussammud on teie programmi salvestatud. Nime muutmine Valige "Eigene Programme". Valige "bearbeiten". Valige "Programm ändern". Valige soovitud programm. Valige "Namen ändern". Muutke nime (vt peatükki "Oma programmide loomine") ja valige "speichern". Ekraanil kuvatakse kinnitus, et teie programm salvestati. Kinnitage nupuga "OK". Oma programmide kustutamine Valige "Eigene Programme". Ekraanil kuvatakse programminimesid. Valige "bearbeiten". Valige "Programm löschen". Valige soovitud programm. Kinnitage nupuga "OK". Programm on kustutatud. Te saate samal ajal kustutada ka kõik oma programmid (vt peatükki "Seadistused tehaseseadistused oma programmid"). 66

67 "Alarm + Kurzzeit" Andurnupuga saate seadistada lühiaja (nt munade keetmiseks) või alarmi, st kindla kellaaja. Te saate samaaegselt seadistada kaks alarmi, kaks lühiaega või alarmi ja lühiaja. Alarmi kasutamine Alarmi saate kasutada, et seadistada kindlat kellaaega, mil auruahi peab andma signaaltooni. Alarmi seadistamine Kui olete valinud seadistuse "Tageszeit" "Anzeige" "aus", lülitage alarmi seadistamiseks auruahi sisse. Siis kuvatakse alarmi kellaaega väljalülitatud auruahju korral. Puudutage. Valige "Neuer Alarm". Seadistage alarmi jaoks kellaaeg. Kinnitage nupuga "OK". Kui auruahi on välja lülitatud, kuvatakse kellaaja asemel alarmi kellaaega ja. Kui samaaegselt toimub valmistusprotsess või asute mõnes menüüs, kuvatakse alarmi kellaaega ja ekraanil üleval paremal. Lisaks alarmi seadistatud kellaajale vilgub ekraanil kellaaja kõrval, kõlab signaal, kui signaaltoonid on sisse lülitatud (vt peatükki "Seadistused helitugevus signaaltoonid"). Akustiliste ja optiliste signaalide väljalülitamiseks puudutage või alarmi ekraani ülemises parempoolses osas. Alarmi muutmine Puudutage alarmi ekraanil üleval paremal või puudutage ja seejärel soovitud alarmi. Kuvatakse seadistatud alarm. Seadistage alarmi jaoks uus kellaaeg. Kinnitage nupuga "OK". Muudetud alarm kuvatakse ekraanil. Alarmi kustutamine Puudutage alarmi ekraanil üleval paremal või puudutage ja seejärel soovitud alarmi. Kuvatakse seadistatud alarm. Valige "zurücksetzen". Alarm on kustutatud. Kinnitage nupuga "OK". 67

68 "Alarm + Kurzzeit" Lühiaja kasutamine Lühiaega saate kasutada eraldi toimingute, nt munakeetmise jaoks. Te saate lühiaega kasutada ka siis, kui olete samaaegselt seadistanud valmistusprotsessi automaatseks sissevõi väljalülitamiseks (nt meeldetuletusena toidule pärast osa valmistusaega maitseaineid lisada või toitu kasta). Lühiaja saab seadistada maksimaalselt 9 tunniks, 59 minutiks ja 59 sekundiks. Lühiaja seadistamine Kui olete valinud seadistuse "Tageszeit" "Anzeige" "aus", lülitage lühiaja seadistamiseks auruahi sisse. Siis kuvatakse vähenevat lühiaega väljalülitatud auruahju korral. Puudutage. Valige "Neue Kurzzeit". Seadistage lühiaeg. Kinnitage nupuga "OK". Kui auruahi on välja lülitatud, kuvatakse kellaaja asemel vähenevat lühiaega ja. Kui samaaegselt toimub valmistusprotsess või asute mõnes menüüs, kuvatakse vähenevat lühiaega ja ekraani ülemises parempoolses osas. Lühiaja lõppemise järel vilgub ekraanil, suurendatakse aega, kõlab signaal, kui signaaltoonid on sisse lülitatud (vt peatükki "Seadistused helitugevus signaaltoonid"). Akustiliste ja optiliste signaalide väljalülitamiseks puudutage või lühiaega ekraanil üleval paremal. Lühiaja muutmine Puudutage lühiaega ekraanil üleval paremal või puudutage ja seejärel soovitud lühiaega. Kuvatakse seadistatud lühiaeg. Seadistage uus lühiaeg. Kinnitage nupuga "OK". Muudetud lühiaeg loendatakse kohe maha. Lühiaja kustutamine Puudutage lühiaega ekraanil üleval paremal või puudutage ja seejärel soovitud lühiaega. Kuvatakse seadistatud lühiaeg. Valige "zurücksetzen". Lühiaeg on kustutatud. Kinnitage nupuga "OK". 68

69 Teadmiseks Peatükist "Teadmiseks" leiate üldised juhised. Kui toiduainete ja/või kasutusviiside puhul tuleb arvestada erisustega, viidatakse sellele vastavates peatükkides. Toidu aurutamise eripärad Vitamiinid ja mineraalained jäävad toidu aurutamisel peaaegu täielikult alles, kuna toit ei ole vee sees. Toidu aurutamisel jääb toiduainetele nende tüüpiline maitse paremini alles kui tavapärasel keetmisel. Seepärast soovitame kas üldse mitte või alles pärast valmistamist soola lisada. Lisaks säilib toiduainetel nende värske looduslik värv. Nõud Toiduvalmistusnõu Auruahjuga on kaasas roostevabast terasest toiduvalmistusnõud. Lisaks on saadaval erineva suurusega toiduvalmistusnõud, mida tarnitakse perforeerituna või perforeerimata (vt peatükki "Juurdeostetavad tarvikud"). Nii saab toitude jaoks valida sobivad toiduvalmistusnõud. Kasutage auruga toiduvalmistamise jaoks võimalusel perforeeritud toiduvalmistusnõusid. Aur pääseb kõikjalt toiduni ja see valmib ühtlaselt. Oma nõud Te võite kasutada oma nõusid. Arvestage sealjuures: Nõud peavad olema sobivad kasutamiseks ahjus ja aurukindlad. Kui soovite auruga toiduvalmistamiseks kasutada plastnõusid, uurige tootjalt, kas need on sobivad. Paksuseinalised nõud, nt portselanist, keraamikast või savist, on aurutamiseks vähesobivad. Paksud seinad juhivad soojust halvasti ja seepärast pikenevad tabelites antud valmistusajad oluliselt. Asetage küpsetusnõu sisselükatud restile või toiduvalmistusnõusse, mitte küpsetuskambri põrandale. Nõu ülemise ääre ja küpsetuskambri lae vahel peab olema ruumi, et anumasse pääseks piisavalt auru. 69

70 Teadmiseks Tasand Te võite valida ükskõik millise tasandi ja ka mitmel tasandil korraga toitu valmistada. Valmistusaega see ei muuda. Kui kasutate auruga toiduvalmistamisel samaaegselt mitut kõrget toiduvalmistusnõud, lükake need üksteise suhtes nihkes ahju. Võimalusel jätke toiduvalmistusnõude vahel üks tasand vabaks. Lükake toiduvalmistusnõu, rest ja küpsetusplaat alati kinnitusresti pilude vahele, et oleks tagatud kaitse ümberminemise eest. Külmutatud toiduained Külmutatud toiduainete valmistamisel on kuumutusaeg pikem kui värskete toiduainete puhul. Mida rohkem on külmutatud toiduaineid küpsetuskambris, seda pikem on kuumutusfaas. Temperatuur Toidu aurutamisel saavutatakse maksimaalselt 100 C. Sellel temperatuuril saab peaaegu kõiki toiduaineid toiduks valmistada. Mõningaid õrnu toiduaineid, nt marju, tuleb valmistada madalamal temperatuuril, sest vastasel juhul nad lõhkevad. Vastavas peatükis viidatakse sellele. Kombinatsioonis soojendussahtliga Kasutades koos soojendussahtliga võib auruahju küpsetuskambris tõusta temperatuur kuni 40 C. Kui te sel juhul seadistate temperatuuri 40 C ("dampfgaren") või 3040 C ja niiskuse 100% ("Combigaren"), ei valmistata auru, sest küpsetuskamber on liiga soe. Valmistusaeg Valmistusajad aurutamisel vastavad üldjuhul valmistusaegadele valmistades toitu keedupotis. Kui valmistusaega mõjutavad teatud faktorid, viidatakse sellele järgmistes peatükkides. Valmistusaeg ei sõltu toiduainete kogusest. 1 kg kartulite valmistusaeg on sama pikk kui 500 g kartulitel. Tabelis on orienteeruvad ajad. Soovitame esmalt valida lühema küpsetusaja. Vajadusel saate veel aurutada. Toiduvalmistamine vedelikega Täitke toiduvalmistusanum aurutamisel vedelikuga vaid kuni ²/₃, et see väljavõtmisel üle ei loksuks. Oma retseptid auruga toiduvalmistamine Toiduaineid ja toite, mida valmistatakse potis, saab ka auruahjus valmistada. Valmistusajad on auruahjule ülekantavad. Arvestage seejuures, et auruga toiduvalmistamisel ei saa pruunistada. 70

71 Teadmiseks Kombineeritud rest / universaalne küpsetusplaat Kasutage kombineeritud resti selle alla lükatud universaalse küpsetusplaadiga nt praadimisel ja grillimisel. Praadimisel kokku kogutud lihamahla saate hiljem kasutada kastme valmistamiseks. Kui kasutate kombineeritud resti selle alla lükatud universaalse küpsetusplaadiga, lükake universaalne küpsetusplaat sisestustasandi pilude vahele, nii on kombineeritud rest automaatselt kõrgemal. Tõmmake mõlemad osad väljavõtmisel samaaegselt välja. Väljatõmbekaitse Kombineeritud restil ja universaalsel küpsetusplaadil on väljatõmbekaitse, mis ei lase neil sisestustasandilt välja libiseda, kui neid on vaja vaid osaliselt välja tõmmata. Välja võtmiseks tuleb kombineeritud resti ja universaalset küpsetusplaati üles tõsta. 71

72 Toidu aurutamine Köögivili Värsked toiduained Valmistage värske juurvili tavapäraselt ette, nt peske, puhastage ja tükeldage. Külmutatud toiduained Külmutatud köögivilju ei pea enne toiduks valmistamist sulatama. Erand: plokina külmutatud köögivili. Sama valmistusajaga külmunud ja värsket juurvilja võib koos toiduks valmistada. Lõigake suuremad kokkukülmunud tükid väiksemaks. Küpsetusaja leiate pakendilt. Toiduvalmistusnõud Toiduained, mille üksikutel tükkidel on väike läbimõõt (nt herned, sparglivarred), moodustavad väikeseid või vähe vaheruume ja aur ei suuda neisse tungida. Ühtlasema valmistustulemuse saavutamiseks valige selliste toiduainete jaoks madalad toiduvalmistusnõud ja täitke need vaid 35 cm paksuselt. Jagage suuremad toiduainekogused mitmesse laia toiduvalmistusnõusse. Sama valmistusajaga erinevaid köögivilju võib samas toiduvalmistusnõus valmistada. Valmistage vedelikus valmistatavat juurvilja, nt punane peakapsas, perforeerimata toiduvalmistusnõudes. Tasand Kui valmistate perforeeritud toiduvalmistusnõudes värvi andvaid köögivilju, nt peeti, ärge asetage selle alla teisi toiduaineid. Nii väldite tilkuva vedeliku põhjustatud värvimuutusi. Valmistusaeg Nagu tavapärase toiduvalmistamise puhul, sõltub valmistusaeg valmistatava toiduaine suurusest ja soovitud küpsusastmest. Näiteks: mittelagunevad kartulid, neljaks lõigatud: u 17 minutit mittelagunevad kartulid, poolitatud: u 21 minutit Seadistused "Automatikprogramme" "Gemüse"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C valmistusaeg: vt tabel 72

73 Toidu aurutamine Tabelis on orienteeruvad ajad värske köögivilja aurutamiseks. Soovitame esmalt valida lühema valmistusaja. Vajadusel saate veel aurutada. Köögivili [min] Artišokk 3238 Lillkapsas, terve 2728 Lillkapsas, õisikud 8 Rohelised oad 1012 Brokoli, õisikud 34 Porgandid, terved 78 Porgandid, poolitatud 67 Väikesed porgandid, tükeldatud 4 Sigur, poolitatud 45 Hiina kapsas, tükeldatud 3 Herned 3 Fenkol, poolitatud 1012 Fenkol, ribades 45 Lehtkapsas, tükeldatud 2326 Mittelagunevad kartulid, kooritud terved poolitatud neljaks lõigatud Eelkõige mittelagunevad kartulid, kooritud terved poolitatud neljaks lõigatud Lagunevad kartulid, kooritud terved poolitatud neljaks lõigatud Nuikapsas, kangid 67 Kõrvits, tükeldatud 24 Maisitõlvikud

74 Toidu aurutamine Köögivili [min] Lehtpeet, tükeldatud 23 Paprika, tükeldatud või ribad 2 Koorega kartulid, mittelagunevad 3032 Seened 2 Porrulauk, tükeldatud 45 Porrulauk, poolitatud varred 6 Romaani lillkapsas, terve 2225 Romaani lillkapsas, õisikud 57 Rooskapsas 1012 Punapeet, terve 5357 Punane kapsas, tükeldatud 2326 Mustjuur, pöidlapaksused tükid 910 Juurseller, kangid 67 Spargel, roheline 7 Spargel, valge, pöidlapaksune 910 Suured porgandid, tükeldatud 6 Spinat 12 Teravatipuline peakapsas, tükeldatud 1011 Varsseller, tükeldatud 45 Kaalikas, tükeldatud 67 Valge peakapsas, tükeldatud 12 Savoia kapsas, tükeldatud 1011 Suvikõrvits, viilud 23 Salatihernes 57 Küpsetusaeg 74

75 Toidu aurutamine Liha Värsked toiduained Valmistage liha nagu tavaliselt ette. Külmutatud toiduained Sulatage külmunud liha enne küpsetamist üles (vt peatükki "Ülessulatamine"). Ettevalmistus Liha, mida soovitakse esmalt pruunistada ja seejärel hautada, nt guljašiks, tuleb enne pliidil praadida. Valmistusaeg Valmistusaeg on sõltuv valmistatava toiduaine paksusest ja omadustest, mitte kaalust. Mida paksem on tükk, seda pikem valmistusaeg. Tükk liha, mis kaalub 500 g ja on 10 cm paksune, on pikema valmistusajaga kui tükk, mis kaalub 500 g ja on 5 cm paksune. Nõuanded Kui aroomid peavad säilima, kasutage perforeeritud toiduvalmistusnõud. Lükake selle alla perforeerimata toiduvalmistusnõu või universaalne küpsetusplaat, et kontsentraat kokku koguda. Te saate kontsentraadiga maitsestada kastmeid või selle hilisema kasutamise jaoks külmutada. Toitvate puljongite valmistamiseks sobivad supikana, kondiga veisekints, rinnatükk, kondiga karbonaad ja loomakondid. Pange liha koos köögiviljade ja külma veega toiduvalmistusnõusse. Mida pikem on valmistusaeg, seda tugevam tuleb puljong. Seadistused "Automatikprogramme" "Fleisch"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C valmistusaeg: vt tabel 75

76 Toidu aurutamine Tabelis on orienteeruvad ajad. Soovitame esmalt valida lühema valmistusaja. Vajadusel saate veel aurutada. Liha [min] Kondiga lõige kintsust, veega kaetud Seakoot Kana rinnafilee 810 Lihakont Kondiga karbonaad, veega kaetud Tükeldatud vasikaliha 34 Suitsuliha viilud 68 Lambaraguu 1216 Kana 6070 Kalkunirulaad 1215 Kalkunišnitsel 46 Rinnakutükk, veega kaetud Veiseliha guljašš Supikana, veega kaetud 8090 Keeduliha valmistusaeg 76

77 Toidu aurutamine Vorstitooted Seadistused "Automatikprogramme" "Wurstwaren"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 90 C valmistusaeg: vt tabel Vorstitooted [min] Keeduvorst 68 Lihavorst 68 Valgevorst 68 valmistusaeg Kala Värsked toiduained Valmistage värske kala tavapäraselt ette, nt puhastage soomustest, eemaldage sisikond ja peske. Külmutatud toiduained Kala ei pea toiduvalmistamiseks täiesti üles sulatama. Piisab, et pealispind muutub maitseainete jaoks piisavalt pehmeks. Ettevalmistamine Lisage kalale enne toiduks vamistamist haput, nt sidruni- või laimimahlaga. Hapu lisamine muudab kalaliha tugevamaks. Kala ei pea soolama, kuna kala säilitab aurutamisel omapärast maitset andvad mineraalained. Toiduvalmistusnõud Määrige perforeeritud toiduvalmistusnõu rasvaga. Tasand Kui valmistate perforeeritud toiduvalmistusnõus kala ja lisaks teistes toiduvalmistusnõudes muid toiduaineid, väldite tilkuvast vedelikust põhjustatud maitsete ülekandumist, kui lükkate kala vahetult kogumiskausi / universaalse küpsetusplaadi (sõltuvalt mudelist) kohale. 77

78 Toidu aurutamine Temperatuur 8590 C Õrnade kalasortide, nt harilik merikeel, säästvaks valmistamiseks. 100 C Tugeva lihaga kalade, nt tursk ja lõhe, valmistamiseks. Kala valmistamiseks kastmes või puljongis. Valmistusaeg Valmistusaeg on sõltuv valmistatava toiduaine paksusest ja omadustest, mitte kaalust. Mida paksem on tükk, seda pikem küpsetusaeg. Tükk kala, mis kaalub 500 g ja on 3 cm paksune, on pikema valmistusajaga kui tükk, mis kaalub 500 g ja on 2 cm paksune. Mida kauem kala küpseb, seda tihkemaks muutub selle liha. Pidage etteantud valmistusaegadest kinni. Kui kala ei ole piisavalt küps, aurutage vaid mõni minut lisaks. Pikendage etteantud valmistusaegu mõne minuti võrra, kui kala valmistatakse kastmes või puljongis. Pange tekkivad jäätmed nagu luud, uimed ja kalapead koos köögiviljade ja külma veega toiduvalmistusnõusse, et valmistada kalapuljongit. Aurutage 100 C juures 6090 minutit. Mida pikem on valmistusaeg, seda tugevam tuleb puljong. Nn äädikakala valmistamiseks aurutatakse kala äädikases vees (vee ja äädika vahekord retsepti järgi). Oluline on mitte vigastada kala nahka. Selle valmistusviisi jaoks sobivad karpkala, forell, linask, angerjas ja lõhe. Seadistused "Automatikprogramme" "Fisch"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: vt tabel valmistusaeg: vt tabel Nõuanded Vürtside ja ürtidega, nt tilliga, toetate toiduaine iseloomulikku maitset. Valmistage suuremaid kalu nende ujumisasendis. Vajaliku püsivuse saavutamiseks asetage tagurpidi tass või mõni muu sarnane ese toiduvalmistusnõusse. Paigutage kala avatud kõhuõõnsusega selle peale. 78

79 Toidu aurutamine Tabelis on orienteeruvad ajad värske kala jaoks. Soovitame esmalt valida lühema valmistusaja. Vajadusel saate veel aurutada. Kala [ C] [min] Angerjas Ahvenafilee Merikogre filee 85 3 Forell, 250 g Hiidlesta filee Tursafilee Karpkala, 1,5 kg Lõhefilee Lõhelõik Meriforell Pangaasiusefilee 85 3 Meriahvena filee Kilttursa filee Lestafile Merikuradi filee Merikeele filee 85 3 Kammeljafilee Tuunikala fille Kohafilee 85 4 temperatuur / valmistusaeg 79

80 Toidu aurutamine Koorikloomad Ettevalmistus Sulatage külmunud koorikloomad enne valmistamist üles. Koorige koorikloomad, eemaldage soolestik ja peske puhtaks. Toiduvalmistusnõud Määrige perforeeritud toiduvalmistusnõu rasvaga. Valmistusaeg Mida kauem koorikloomad küpsevad, seda tihkemaks muutub nende liha. Pidage etteantud valmistusaegadest kinni. Pikendage etteantud valmistusaegu vaid mõne minuti võrra, kui koorikloomi valmistatakse kastmes või puljongis. Seadistused "Automatikprogramme" "Krustentiere"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: vt tabel valmistusaeg: vt tabel [ C] [min] Krevetid 90 3 Garneelid 90 3 Hiidkrevetid 90 4 Krabi 90 3 Langust Väikesed krevetid 90 3 temperatuur / valmistusaeg 80

81 Toidu aurutamine Karbid Värsked toiduained Mürgitusoht! Valmistage vaid suletud karpe. Karpe, mis pole pärast aurutamist avanenud, ärge sööge. Leotage värskeid karpe mõni tund enne toiduks valmistamist, et nendest võimalik liiv välja loputada. Seejärel harjake karpe tugevalt, et eemaldada rippuvaid kiude. Külmutatud toiduained Sulatage külmunud karbid üles. Valmistusaeg Mida kauem karbid küpsevad, seda tihkemaks muutub karpide liha. Pidage etteantud valmistusaegadest kinni. Seadistused "Automatikprogramme" "Muscheln"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: vt tabel valmistusaeg: vt tabel [ C] [min] Karp-tõruvähk Südakarp Rannakarp Kammkarp 90 5 Kaunkarbid Veenuskarbid 90 4 temperatuur / valmistusaeg 81

82 Toidu aurutamine Riis Riis paisub valmistamise ajal, seepärast peab seda vedelikus valmistama. Sõltuvalt sordist on vedeliku imamine erinev ja seega ka vahekord riisi ja vedeliku vahel. Riis imeb aurutamisvedeliku täielikult sisse, nii ei lähe toitained kaduma. Seadistused "Automatikprogramme" "Reis"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C valmistusaeg: vt tabel Suhe riis : vedelik [min] Basmatiriis 1 : 1,5 15 Aurutatud riis 1 : 1, Ümarateraline riis: pudruriis risottoriis 1 : 2,5 1 : 2, Täisterariis 1 : 1, Vesiriis 1 : 1, valmistusaeg 82

83 Toidu aurutamine Nuudlid / pastatooted Kuivained Kuivad nuudlid ja pastatooted paisuvad valmistamise ajal, seepärast peab neid vedelikus valmistama. Vedelik peab nuudleid täielikult katma. Kuuma vedeliku kasutamisel on valmistamistulemus parem. Pikendage tootja antud valmistusaega u ¹/₃ võrra. Värsked toiduained Värsked nuudlid ja pastatooted, nt külmletist, ei pea paisuma. Valmistage neid rasvaga määritud perforeeritud toiduvalmistusnõus. Vabastage kokkukleepunud nuudlid või pastatooted üksteise küljest ja laotage need ühtlaselt toiduvalmistusnõusse. Seadistused "Automatikprogramme" "Teigwaren"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C valmistusaeg: vt tabel Värsked toiduained [min] Gnocchi 2 Juustunuudlid 1 Raviooli 2 Munapasta 1 Tortellini 2 Kuivained, veega kaetud Lintnuudlid 14 Supinuudlid 8 valmistusaeg 83

84 Toidu aurutamine Klimbid Keedukotis olevad valmisklimbid tuleb korralikult veega katta, kuna need vastasel korral, vaatamata eelnevale leotamisele, ei ima sisse piisavalt niiskust ja lagunevad. Aurutage värskeid klimpe rasvaga määritud perforeeritud toiduvalmistusnõus. Seadistused "Automatikprogramme" "Teigwaren"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C valmistusaeg: vt tabel [min] Aasiapärased pärmiklimbid 30 Pärmiklimbid 20 Kartuliklimbid keedukotis 20 Saiaklimbid keedukotis 1820 valmistusaeg 84

85 Teraviljad Toidu aurutamine Teravili paisub valmistamise ajal, seepärast peab seda vedelikus valmistama. Vahekord teravilja ja vedeliku vahel on sõltuv teraviljasordist. Teravilju saab aurutada tervete teradena või purustatuna. Seadistused "Automatikprogramme" "Getreide"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C valmistusaeg: vt tabel Suhe teravili : vedelik [min] Rebashein 1 : 1, Bulgur 1 : 1,5 9 Speltanisu, tervelt 1 : Speltanisu, purustatud 1 : 1 7 Kaer, tervelt 1 : 1 18 Kaer, purustatud 1 : 1 7 Hirss 1 : 1,5 10 Polenta 1 : 3 10 Kinoa 1 : 1,5 15 Rukis, tervelt 1 : 1 35 Rukis, purustatud 1 : 1 10 Nisu, tervelt 1 : 1 30 Nisu, purustatud 1 : 1 8 valmistusaeg 85

86 Toidu aurutamine Kuivatatud kaunviljad Kuivatatud kaunvilju peaks enne toiduks valmistamist vähemalt 10 tundi külmas vees leotama. Leotades muutuvad nad paremini seeditavaks ja valmistusaeg lüheneb. Leotatud kaunviljad peavad toiduks valmistamise ajal olema vedelikuga kaetud. Läätsi ei pea leotama. Leotamata kaunviljade puhul peab järgima teatud vahekorda kaunviljade ja vedeliku vahel. Seadistused "Automatikprogramme" "Hülsenfrüchte"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C valmistusaeg: vt tabel Oad Leotatud [min] Kidney oad 5565 Punased oad (adzuki oad) 2025 Mustad oad 5560 Pruunid oad 5565 Valged oad 3436 Herned Kollased herned 4050 Rohelised herned, kooritud 27 valmistusaeg 86

87 Toidu aurutamine Oad Leotamata Vahekord kaunviljad : vedelik [min] Kidney oad 1 : Punased oad (adzuki oad) 1 : Mustad oad 1 : Pruunid oad 1 : Valged oad 1 : Läätsed Pruunid läätsed 1 : Punased läätsed 1 : 2 7 Herned Kollased herned 1 : Rohelised herned, kooritud 1 : valmistusaeg 87

88 Toidu aurutamine Kanamunad Kasutage perforeeritud toiduvalmistusnõusid, kui valmistate keedumune. Munakoorde ei pea enne toiduks valmistamist auke torkama. Kuna kuumutusfaasi ajal soojenevad nad aeglaselt, ei lähe munad aurutamisel lõhki. Määrige perforeeritud toiduvalmistusnõud rasvaga, kui te selles munaroogi valmistate, nt munaputru. Seadistused "Automatikprogramme" "Hühnereier"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C valmistusaeg: vt tabel Suurus S pehme keskmine kõva Suurus M pehme keskmine kõva Suurus L pehme keskmine kõva Suurus XL pehme keskmine kõva [min] valmistusaeg 88

89 Puuvili Toidu aurutamine Et mahl kaduma ei läheks, kasutage perforeerimata toiduvalmistusnõud. Kui valmistate puuvilja perforeeritud toiduvalmistusnõus, lükake selle alla perforeerimata toiduvalmistusnõu. Nii ei lähe samuti mahla kaduma. Nõuanne: Kogutud mahla võite kasutada torditarretise valmistamisel. Seadistused "Automatikprogramme" "Obst"... "Dampfgaren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C valmistusaeg: vt tabel [min] Õunad, tükeldatud 13 Pirnid, tükeldatud 13 Kirsid 24 Ploom-kirsid 12 Nektariinid/virsikud, tervelt 12 Ploomid 13 Küdoonia, tükeldatud 68 Rabarber, tükeldatud 12 Tikrid 23 valmistusaeg 89

90 Toidu aurutamine Kogu menüü korraga valmistamine käsitsi Lülitage kogu menüü korraga valmistamisel auru vähendamine välja (vt peatükki "Seadistused auru vähendamine"). Kogu menüü korraga valmistamine on erinevate toiduainete, millel on erinevad valmimisajad, toiduks valmistamine üheks toidukorraks, nt meriahvena filee riisi ja brokoliga. Toiduained pannakse auruahju erinevatel aegadel, et need valmiksid üheaegselt. Tasand Lükake tilkuvad (nt kala) või värvi andvad toiduained (nt punapeet) vahetult kogumiskausi / universaalse küpsetusplaadi (sõltuvalt mudelist) kohale. Nii väldite tilkuvast vedelikust põhjustatud maitsete ülekandumist või värvumist. Temperatuur Kogu menüü korraga valmistamisel peab temperatuur olema 100 C, sest suurem osa toiduainetest saab vaid sellel temperatuuril valmis. Kui toiduainete jaoks soovitatakse erinevaid temperatuure, ärge valmistage menüüd madalamal temperatuuril, nt merikogre filee 85 C ja kartulid 100 C. Kui toiduaine jaoks soovitatakse temperatuuri nt 85 C, peaksite esmalt proovima, milline on tulemus 100 C juures. Õrnad lahtise lihaga kalasordid, nt harilik merikeel ja merilest, muutuvad 100 C juures väga tihkeks. Valmistusaeg Kui soovitatavat temperatuuri tõstetakse, peab valmistusaega lühendama u ¹/₃ võrra. Näide Riis Meriahvena filee Brokoli 20 minutit 6 minutit = 14 minutit (1. valmistusaeg: riis) 6 minutit 4 minutit = 2 minutit (2. valmistusaeg: meriahven) 20 minutit 6 minutit 4 minutit Valmist usajad Jääk = 4 minutit (3. valmistusaeg: brokoli) Seadistamine 20 min riis 6 min meriahvena filee 4 min brokoli 14 min 2 min 4 min 90

91 Toidu aurutamine Toimimisviis Esmalt pange küpsetuskambrisse riis. Sisestage 1. valmistusaeg ehk 14 minutit. Kui 14 minutit on möödunud, asetage meriahvena filee auruahju. Sisestage 2. valmistusaeg ehk 2 minutit. Kui 2 minutit on möödunud, asetage brokoli auruahju. Sisestage 3. valmistusaeg ehk 4 minutit. 91

92 Sous-vide Selle säästva toiduvalmistusviisi puhul valmistatakse toiduaineid vaakum pakendis aeglaselt ja muutumatul madalal temperatuuril. Tänu vaakumile ei aurustu toiduvalmistusprotsessi ajal niiskust ning säilivad kõik toitained ja aroomid. Valmistustulemuseks on intensiivse maitsega ja ühtlaselt küpsenud toiduaine. Kasutage ainult värskeid ja laitmatus seisukorras toiduaineid. Jälgige hügieenitingimusi ja pidage kinni külmaahelast. Kasutage vaid kuumakindlaid keetmiseks sobivaid vaakumkotte. Ärge valmistage toiduaineid toiduks ostupakendis, nt vaakumis sügavkülmutatud toidud, kuna ilmselt ei ole kasutatud sobivat vaakumkotti. Ärge kasutage vaakumkotti korduvalt. Pakendage valmistatav toiduaine vaakumisse üksnes kambervaakumpakendajaga. 92

93 Sous-vide Olulised kasutamisjuhised Optimaalse valmistustulemuse saavutamiseks järgige järgmisi juhiseid: Kasutage vähem maitseaineid ja ürte kui tavapärasel toiduvalmistamisel, sest nende mõju valmistatava toidu maitsele on intensiivsem. Te võite toitu valmistada ka maitseaineteta ja seda alles pärast valmistusprotsessi maitsestada. Soola, suhkru ja vedelike lisamisega lüheneb valmistusaeg. Happeliste toiduainete nagu sidruni või äädika lisamisel muutub valmistatav toiduaine kõvemaks. Ärge kasutage alkoholi ega küüslauku, sest see võib tekitada ebameeldiva kõrvalmaitse. Kasutage vaid valmistatava toidu suurusele sobivaid vaakumkotte. Kui vaakumkott on liiga suur, võib sellesse jääda liigselt õhku. Kui soovite ühes vaakumkotis valmistada mitut toiduainet, pange need kotti üksteise kõrvale. Kui soovite valmistada mitut toiduainet mitmes vaakumkotis samaaegselt, pange kotid üksteise kõrvale restile. Valmistusaeg sõltub valmistatava toiduaine paksusest. Kõrge temperatuuri ja/või pika valmistusaja korral võib vett liiga vähe olla. Kontrollige aeg-ajalt näidikut ekraanil. Hoidke valmistusprotsessi ajal ust suletuna. Ukse avamine pikendab valmistusprotsessi ja võib valmistustulemust muuta. Sous-vide-retseptide temperatuuri ja valmistusaja andmeid ei saa alati üks ühele üle võtta. Kohandage seadustusi vastavalt soovitud küpsusastmele. 93

94 Sous-vide Nõuanded Ettevalmistusaegade lühendamiseks võite toiduaineid vaakumisse pakendada 1-2 päeva enne nende toiduks valmistamist. Säilitage vaakumpakendatud toiduaineid külmikus kuni 5 C juures. Kvaliteedi ja maitse säilitamiseks tuleks toiduained toiduks valmistada hiljemalt 2 päeva pärast. Enne vaakumisse pakendamist külmutage vedelikud, nt marinaad, et vältida vaakumkotist välja voolamist. Täitmiseks keerake vaakumkoti ääred väljapoole. Nii saate puhta ja laitmatu keevisõmbluse. Kui te ei soovi toitu vahetult pärast valmistamist süüa, pange see kohe jäävette ja laske sellel täielikult jahtuda. Hoidke toitu seejärel kuni 5 C juures. Nii säilitate kvaliteedi ja maitse ning pikendate säilivusaega. Erand: linnuliha sööge vahetult pärast valmistamist. Toidule paremaks ligipääsemiseks lõigake vaakumkott pärast valmistusprotsessi igast küljest lahti. Pruunistage liha ja tugevalt tahkeid kalaliike (nt lõhe) enne serveerimist lühidalt kõrgel kuumusel. Nii saavad röstimisaroomid värskelt tekkida. Kastme valmistamiseks kasutage köögivilja-, kala- või lihaleent või marinaadi. Serveerige valmistatud toidud eelsoojendatud taldrikutelt. 94

95 Sous-vide Toimimisviis Loputage valmistatavat toiduainet külma vee all ja kuivatage. Pange valmistatav toiduaine vaakumkotti ja lisage vajadusel maitseaineid või vedelikke. Pakendage valmistatav toiduaine kambervaakumpakendaja abil vaakumisse. Optimaalse valmistustulemuse saamiseks lükake rest altpoolt 2. tasandile. Asetage vaakumis toiduained (mitu kotti üksteise kõrvale) restile. Valige "Betriebsarten". Valige "Sous-vide". Muutke vajadusel soovituslikku temperatuuri. Sisestage valmistusaeg. Te saate valida aja vahemikus 1 minut kuni 10 tundi. Vajadusel tehke veel seadistusi (vt peatükki "Kasutamine: töörežiim "Dampfgaren" laiendatud kasutamine"). Kinnitage nupuga "OK". Halva tulemuse võimalikud põhjused Vaakumkott avanes: Keevisõmblus ei olnud puhas või piisavalt stabiilne ja avanes. Terav kont vigastas kotti. Valmistatud toidul on ebameeldiv kõrval- või võõras maitse: Valmistatava toidu vale säilitamine, külmaahel katkes. Valmistatud toiduaine oli enne vaakumisse pakendamist bakteritega saastunud. Koostisaineid (nt maitseained) lisati liiga palju. Kott või keevisõmblus ei olnud laitmatu. Vaakum oli liiga nõrk. Valmistatud toitu ei söödud või ei jahutatud kohe pärast valmistamist. 95

96 Sous-vide Valmistatav toiduaine Eelnev lisamine [ C] [min] Kala Suhkur Sool Tursafilee, 2,5 cm paksune x Lõhefilee, 3 cm paksune x Merikuradifilee x Kohafilee, 2 cm paksune x Köögivili Lillkapsaõisikud, keskmised kuni suured x Hokkaido kõrvits, sektoritena x Nuikapsas, viiludena x Spargel, valge, tervena x x Bataat, viiludena x Puuvili Ananass, viiludena x Õunad, sektoritena x Beebibanaanid, tervelt Virsikud, poolitatud x Rabarber, tükeldatud Kreegid, poolitatud x Muud Oad, valged, leotatud suhtes 1 : 2 (oad : vedelik) Garneelid, kooritud ja puhastatud x x Kanamuna, tervena Kammkarbid, puhastatuna Šalottsibul, tervena x x temperatuur / valmistusaeg 96

97 Sous-vide Valmistatav toiduaine Eelnev lisamine [ C] [min] Liha Suhkur Sool poolküps* läbiküps* Pardirind, terve x Lamba seljatükk kondiga Veisefilee steik, 4 cm paksune Veisekintsu steik, 2,5 cm paksune Seafilee, terve x temperatuur / valmistusaeg * küpsetusaste Küpsetusaste "läbiküps" vastab kõrgemale sisetemperatuurile kui "poolküps", ent ei ole klassikalises mõttes läbiküpsenud. 97

98 Sous-vide Uuesti soojendamine Soojendage kapsalisi, nt nuikapsast ja lillkapsast vaid koos kastmega. Ilma kastmeta uuesti soojendamisel võivad neil tekkida ebameeldiv kapsale omane kõrvalmaitse ja hallikaspruun värvus. Lühikese valmistusajaga toiduained ja sellised, mille küpsusaste uuesti soojendamisel muutub, nt kala, ei sobi põhimõtteliselt uuesti soojendamiseks. Ettevalmistus Asetage toiduained kohe pärast valmistamist umbes 1 tunniks jäävette. Kiire jahutus takistab toiduainete järelvalmimist. Nii säilib optimaalne küsusaste. Seejärel säilitage toiduaineid külmikus max 5 C juures. Arvestage, et toiduainete kvaliteet langeb selle võrra, mida pikemalt neid säilitatakse. Soovitame toiduaineid enne uuesti soojendamist külmikus hoida mitte kauem kui 5 päeva. Seadistused "Betriebsarten" "Sous-vide" Temperatuur: vt tabel Aeg: vt tabel 98

99 Sous-vide Sous-vide meetodil valmistatud toiduainete uuesti soojendamise tabel Toiduaine [ C] 2 [min] poolküps 1 läbiküps 1 Liha Lamba seljatükk kondiga Veisefilee steik, 4 cm paksune Veisekintsu steik, 2,5 cm paksune Seafilee, terve Köögivili Lillkapsaõisikud, keskmised kuni suured Nuikapsas, viiludena Puuvili Ananass, viiludena Muud Oad, valged, leotatud suhtes 1 : 2 (oad : vedelik) Šalottsibul, tervena temperatuur / aeg 1 küpsetusaste Küpsetusaste "läbiküps" vastab kõrgemale sisetemperatuurile kui "poolküps", ent ei ole klassikalises mõttes läbiküpsenud. 2 Ajad kehtivad toiduainetele, mille esialgne temperatuur on u 5 C (külmiku temperatuur). 3 Soojendage uuesti vaid kastmes valmistatud toitu. 99

100 Erilised kasutusviisid Kuumutamine Kasutage sous-vide meetodil valmistatud toiduainete kuumutamiseks töörežiimi "Sous-vide" (Vt peatükki ""Sous-vide" uuesti soojendamine"). Toiduained kuumutatakse auruahjus säästvalt, need ei kuiva ja need ei järelvalmi. Toiduained kuumenevad ühtlaselt ja neid ei pea aegajalt segama. Te võite valmis roogi taldrikul (liha, köögiviljad, kartulid) samamoodi kuumutada nagu üksikuid toiduaineid. Nõud Väiksemaid koguseid saab kuumutada taldrikul, suuremaid toiduvalmistusnõus. Aeg Seadistage ühe taldrikul toidu jaoks minutit. Mitu taldrikut vajavad rohkem aega. Kui te soovite mitut soojendamistoimingut üksteise järel käivitada, vähendage teise ja järgmiste toimingute jaoks kestust umbes 5 minuti võrra, kuna küpsetuskamber on veel soe. Nõuanded Toiduaineid ei pea soojendamisel kinni katma. Ärge kuumutage suurt praadi tervikuna, vaid portsjonite kaupa taldrikutel. Poolitage kompaktsed tükid, nagu täidetud paprika või rulaadid. Paneeritud toiduained, nt šnitsel, ei jää krõbedaks. Kuumutage kastmeid eraldi. Erandiks on kastmes valmistatavad toidud (nt guljašš). Seadistused "Spezialanwendungen" "Erhitzen" või "Betriebsarten" "Combigaren" "Heißluft plus" temperatuur: vt tabel niiskus: vt tabel aeg: vt tabel Niiskus Mida niiskem on toiduaine, seda madalam on sisestatav niiskus. 100

101 Erilised kasutusviisid Toiduaine [ C] [%] [min] Köögivili Porgandid Lillkapsas Nuikapsas Oad Lisandid Nuudlid Riis Kartulid, pikkupidi poolitatud Klimbid Kartulipüree Liha ja linnuliha Praad viiludena, 1¹/₂ cm paksune Rulaad, viiludeks lõigatuna Guljašš Lambaraguu Königsbergi klops Kanašnitsel Kalkunišnitsel, viiludeks lõigatuna Kala Kalafilee Kalarulaad, poolitatud Road taldrikul Spagetid, tomatikaste Seapraad, kartulid, köögivili Täidetud paprika (poolitatud), riis Kanalihahautis, riis Köögiviljasupp Püreesupp Selge supp Ühepajatoit temperatuur / niiskus / aeg

102 Erilised kasutusviisid Sulatamine Auruahjus sulatamisel on oluliselt lühem aeg kui toatemperatuuril. Temperatuur Optimaalne sulatustemperatuur on 60 C. Erandid: hakkliha ja metslooma liha 50 C. Eel-/järelvalmistus Eemaldage vajadusel sulatamiseks pakend. Erandid: leib ja küpsetised sulatage üles pakendis, kuna vastasel juhul imavad nad niiskust sisse ja muutuvad pehmeks. Laske sulatataval toiduainel pärast väljavõtmist natuke aega toatemperatuuril seista. See tasakaalustusaeg on vajalik, et soojus liiguks ühtlaselt väljast sissepoole. Toiduvalmistusnõud Nõuanded Kala ei pea toiduvalmistamiseks täiesti üles sulatama. Piisab, et pealispind muutub maitseainete jaoks piisavalt pehmeks. Selle jaoks on sõltuvalt paksusest piisavad 25 minutit. Tükis sulatatavad toiduained, nt marjad ja lihatükid, eraldage üksteisest poole sulamisaja möödumisel ja laotage need laiali. Ülessulanud toiduaineid ei tohi uuesti külmutada. Sulatage külmunud valmistoidud vastavalt pakendi juhistele. Seadistused "Spezialanwendungen" "Auftauen" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" Temperatuur: vt tabel sulatusaeg: vt tabel Salmonelloosioht! Kallake liha ja linnuliha sulamisvedelik ära ärge mingil juhul kasutage seda edasi! Kasutage tilkuvate toiduainete, nt linnuliha, sulatamisel perforeeritud toiduvalmistusnõud, mille alla on lükatud kogumiskauss / universaalne küpsetusplaat (sõltuvalt mudelist). Nii ei ole sulatatav toiduaine sulamisvedeliku sees. Mittetilkuvaid toiduaineid võib sulatada perforeerimata toiduvalmistusnõus. 102

103 Erilised kasutusviisid Sulatatav toiduaine Kogus [ C] [min] [min] Piimatooted Viilutatud juust 125 g Kohupiim 250 g Koor 250 g Pehme juust 100 g Puuvili Õunamoos 250 g Õunatükid 250 g Aprikoosid 500 g Maasikad 300 g Vaarikad/sõstrad 300 g Kirsid 150 g Virsikud 500 g Ploomid 250 g Tikrid 250 g Köögivili Plokis külmutatud 300 g Kala Kalafileed 400 g Forellid 500 g Homaar 300 g Krabi 300 g Valmistoidud Liha, köögivili, lisand / ühepajatoit / supid 480 g Liha Viilutatud praad à g Hakkliha 250 g Hakkliha 500 g Guljašš 500 g

104 Erilised kasutusviisid Sulatatav toiduaine Kogus [ C] [min] [min] Guljašš 1000 g Maks 250 g Jäneseselg 500 g Metskitseselg 1000 g Šnitsel / kotlet / praevorst 800 g Linnuliha Kana 1000 g Kanakoivad 150 g Kanašnitsel 500 g Kalkunikoivad 500 g Küpsetised Leht-/pärmitaina küpsetised Keeksitainaküpsetised /-kook 400 g Leib / saiakesed Saiakesed Peenleib, viilutatud 250 g Täisteraleib, viilutatud 250 g Sai, viilutatud 150 g temperatuur / sulatusaeg / tasakaalustusaeg 104

105 Erilised kasutusviisid Hoidistamine Kasutage vaid korralikke, värskeid toiduaineid, millel ei ole muljunud kohti ega mädaplekke. Purgid Kasutage vaid korralikke, puhtaks pestud purke ja tarvikuid. Te saate kasutada nii keeratava kaanega purke kui ka kummitihendiga klaaskaasi. Veenduge, et purgid oleks samas suuruses, et kõik saaks samal ajal valmis. Puhastage purgiäär pärast hoidisesegu purki kallamist puhta lapi ja kuuma veega ning sulgege purgid. Puuvili Sorteerige puuvili hoolikalt, peske seda kiiresti, ent põhjalikult, ja laske nõrguda. Peske marju väga ettevaatlikult, nad on väga õrnad ja saavad kergesti muljuda. Vajadusel eemaldage koored, varred, seemned ja kivid. Tükeldage suuremad puuviljad. Lõigake nt õunad sektoriteks. Torgake suurematesse luuviljalistesse (ploomid, aprikoosid) kahvli või puutikuga augud, vastasel juhul need lõhkevad. Täitke purgid toiduainetega maksimaalselt kuni 3 cm ääreni. Rakuseinad hävinevad, kui toiduainet pressida. Koputage purki kergelt rätiku peal, et sisu paremini jaotuks. Täitke purgid vedelikuga. Hoidistatav toiduaine peab olema kaetud. Puuviljade puhul kasutage suhkrulahust ja juurviljade puhul vastavalt soola- või äädikalahust. Liha ja vorst Praadige või keetke liha enne hoidistamist peaaegu valmis. Täitke purgid praeleemega, mida võite veega pikendada, või puljongiga, milles liha keedeti. Jälgige, et purgi äär oleks rasvast puhas. Täitke purgid vorstiga vaid poolenisti, sest hoidistamise ajal tõuseb mass üles. Nõuanded Kasutage jääksoojust, eemaldades purgid ahjust alles 30 minutit pärast küpsetuskambri väljalülitamist. Jätke purgid 24 tunniks rätikuga kaetuna aeglaselt jahtuma. Köögivili Peske, puhastage ja tükeldage köögivili. Blanšeerige köögivili enne hoidistamist, et see säilitaks oma värvi (vt peatükki "Blanšeerimine"). Täitekogus 105

106 Erilised kasutusviisid Toimimine Lükake perforeeritud toiduvalmistusnõu kõige alumisele tasandile. Asetage sama suurusega purgid toiduvalmistusnõusse. Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda. Seadistused "Spezialanwendungen" "Einkochen" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: vt tabel hoidistusaeg: vt tabel Hoidistatav toiduaine [ C] [min] Marjad Sõstrad Tikrid Pohlad Luuviljalised Kirsid Ploom-kirsid Ploomid Virsikud Renklood Seemeneviljalised Õunad Õunamoos Küdoonia Köögivili Oad Aedoad Kurgid Punapeet

107 Erilised kasutusviisid Hoidistatav toiduaine [ C] [min] Liha Eelkeedetud Praetud temperatuur / hoidistusaeg * Antud aeg põhineb 1,0 l purkidel, 0,5 l purkide puhul väheneb aeg 15 minuti võrra, 0,25 l purkide puhul 20 minuti võrra. 107

108 Erilised kasutusviisid Koogi hoidistamine Hoidistamiseks sobib keeksi-, biskviit- ja pärmitainas. Kook säilib u 6 kuud. Puuviljadega kook ei ole säilitatav, see tuleb 2 päeva jooksul ära süüa. Purgid Kasutage vaid korralikke, puhtaks pestud purke ja tarvikuid. Purgid peavad alt kitsamad olema kui ülevalt. Kõige paremini sobivad 0,25 l purgid. Purgid peavad olema suletavad hoidiserõngaga, klaaskaanega ja vedruklambriga. Veenduge, et purgid oleks samas suuruses, et kõik saaks samal ajal valmis. Toimimine Määrige purkide sisemus kuni u 1 cm kauguseni äärest võiga. Raputage purk riivsaiaga üle. Täitke purgid ¹/₂ või ²/₃ ulatuses tainaga (sõltuvalt retseptist). Jälgige, et purgi serv jääks puhtaks. Lükake rest teisele tasandile alt. Asetage sama suurusega avatud purgid restile. Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda. Sulgege purgid kohe pärast hoidistamist hoidisrõnga, kaane ja klambriga, kook ei tohi jahtuda. Kui tainas on kergelt üle ääre kerkinud, saate selle klaaskaanega purki tagasi vajutada. Tainatüüp Töörežiim Samm [ C] [%] [min] Keeksitainas Biskviit Pärmitainas temperatuur / niiskus / hoidistusaeg "Ober-/Unterhitze" / "Combigaren Ober-/Unterhitze"

109 Erilised kasutusviisid Mahla aurutamine Te saate oma auruahjus pehmetest ja poolkõvadest puuviljadest mahla aurutada. Üleküpsenud puuvili on mahla saamiseks hästi sobiv; mida valmim on puuvili, seda rohkem ja aromaatsem tuleb mahl. Ettevalmistus Sorteerige ja peske mahlaks aurutatav puuvili. Lõigake plekilised kohad välja. Eemaldage viinamarjade ja kirsside varred, sest need sisaldavad mõruaineid. Marju ei ole vaja vartest puhastada. Lõigake suured viljad nagu õunad u 2 cm suurusteks kuubikuteks. Mida kõvem on puu- või köögivili, seda väiksemaks peaks selle lõikama. Toimimine Asetage ettevalmistatud puuvili perforeeritud toiduvalmistusnõusse. Asetage selle alla perforeerimata toiduvalmistusnõu või universaalne küpsetusplaat, et mahl kokku koguda. Seadistused "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C aeg: 4070 minutit Nõuanded Maitse ümardamiseks segage mahedaid puuvilju tugevamaitselistega. Suurema osa puuviljasortide puhul suureneb mahla kogus ja paraneb aroom, kui puuviljadele lisatakse suhkrut ja lastakse paar tundi seista. Soovitame 1 kg magusa puuvilja kohta g suhkrut, 1 kg tugevamaitselise puuvilja kohta g suhkrut. Kui te soovite saadud mahla säilitada, valage see puhastesse pudelitesse ja sulgege need kohe. 109

110 Erilised kasutusviisid Kogu menüü korraga valmistamine Te saate valida kuni kolm komponenti, nt kala lisandi ja köögiviljaga. Erinevaid komponente võib valida suvalises järjekorras. Auruahi sorteerib automaatselt valmistusaja pikkuse järgi: kõige pikema valmistusajaga toiduaine tuleb ahju lükata esimesena. kuvatakse, mis ajal tuleb järgmine toiduaine ahju lükata. Vajadusel kordub sama ka kolmanda toiduaine jaoks. Te saate ka toiduaineid, mis ei ole nimekirjas, menüüks kokku panna. Juhised selleks leiate peatükist "Kogu menüü korraga valmistamine käsitsi". Funktsioone "Fertig um" ja "Start um" kogu menüü korraga valmistamise puhul ei pakuta. Toimimine Lülitage auruahi sisse. Täitke veepaak ja lükake fikseerumiseni sisse. Lükake vajadusel kogumiskauss / universaalne küpsetusplaat (sõltuvalt mudelist) sisse. Valige "Spezialanwendungen" "Menügaren". Valige soovitud toiduaine. Sõltuvalt toiduainest küsitakse peale valikut selle suurust ja küpsusastet. Valige või sisestage soovitud väärtused ja vajadusel kinnitage nupuga "OK". Valige "Lebensmittel hinzufügen". Valige soovitud toiduaine ja toimige nagu esimese toiduaine korral. Korrake seda toimingut ka võimaliku kolmanda toiduaine korral. Pärast "Menügaren starten" kinnitamist kuvatakse ekraanil toiduaine, mis tuleb ahju lükata. Pärast kuumutusfaasi lõppu 110

111 "Dörren" Erilised kasutusviisid Kasutage kuivatamiseks ja närtsitamiseks üksnes erirakendust "Dörren" või töörežiimi "Combigaren" "Heißluft plus", et niiskus saaks eralduda. Toimimine Lõigake toiduained ühtlasteks tükkideks. Laotage tükid küpsetuspaberiga kaetud restile. Nõuanne: Banaanid ja ananass ei sobi kuivatamiseks. Seadistused "Spezialanwendungen" "Dörren" temperatuur: vt tabel kuivatusaeg: vt tabel või "Betriebsarten" "Combigaren" "Heißluft plus" temperatuur: vt tabel kuivatusaeg: vt tabel niiskus: 0 % Toiduaine [ C] [h] Õun, ratastena Aprikoosid, poolikud, kivideta Pirnid, lõikudena Ürdid 60 1,52,5 Seened Tomatid, viiludena Tsitruselised, viiludena Kreegid, kivideta temperatuur / Zeit (Stunden) 111

112 Erilised kasutusviisid Jogurti valmistamine Te vajate piima ja juuretisena jogurtit või jogurtifermenti, nt looduspoest. Kasutage eluskultuuridega maitsestamata jogurtit. Kuumtöödeldud jogurt ei sobi. Jogurt peab olema värske (säilitusaeg lühike). Jogurti valmistamiseks on sobivad jahutamata kõrgkuumutatud piim ja toorpiim. Kõrgkuumutatud piima saab kasutada seda lisaks töötlemata. Toorpiim tuleb eelnevalt kuumutada 90 C-ni (ei tohi keeta!) ja seejärel jahutada 35 C-ni. Toorpiima kasutamisel tuleb jogurt mõnevõrra tihkem kui kõrgkuumutatud piima puhul. Jogurtil ja piimal peab olema sama rasvasisaldus. Purke ei tohi tardumise ajal liigutada ega raputada. Pärast valmistamist peab jogurti kohe külmikus maha jahutama. Juuretise tihkus, rasvasisaldus ja selles kasutatud kultuurid mõjutavad isevalmistatud jogurti konsistentsi. Kõik jogurtid ei sobi ühtmoodi hästi juuretiseks. Halva tulemuse võimalikud põhjused Jogurt ei ole tihke: juuretise vale säilitamine, jahutusahel katkestati, pakend oli kahjustatud, piima ei kuumutatud piisavalt. Eraldunud on vedelik: purke liigutati, jogurtit ei jahutatud piisavalt kiiresti maha. Jogurt on teraline: Piima kuumutati üle, piim ei olnud täiesti nõuetekohane, piima ja juuretist ei segatud ühtlaseks. Nõuanne: Jogurtifermendi kasutamisel saab jogurtit valmistada piima/kooresegust. Segage ³/₄ l piima ¹/₄ l koorega. 112

113 Erilised kasutusviisid Toimimisviis Segage 100 g jogurtit 1 l piimaga või valmistage segu jogurtifermendiga vastavalt pakendi juhistele. Täitke purgid piimaseguga ja sulgege purgid. Asetage suletud purgid perforeeritud toiduvalmistusnõusse. Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda. Pange purgid kohe pärast valmistusaja lõppu külmikusse. Sealjuures ärge liigutage purke ülemäära. Seadistused "Automatikprogramme" "Spezial" "Joghurt herstellen" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 40 C aeg: 5:00 tundi Pärmitaina kergitamine Toimimine Valmistage tainas vastavalt retseptile. Asetage lahtine tainakauss perforeeritud toiduvalmistusnõusse või restile. Seadistused "Spezialanwendungen" "Hefeteig gehen lassen" aeg: lähtuvalt retseptist või "Betriebsarten" "Combigaren" "Heißluft plus" temperatuur: 30 C aeg: lähtuvalt retseptist niiskus: 100 % 113

114 Erilised kasutusviisid Želatiini sulatamine Toimimisviis Leotage lehtželatiini 5 minutit kausis külmas vees. Želatiinilehed peavad olema veega täiesti kaetud. Vajutage želatiinilehtedest vesi välja ja valage kausist vesi välja. Pange kuivaks vajutatud želatiinilehed tagasi kaussi. Pange jahvatatud želatiin kaussi ja lisage nii palju vett, nagu pakendil on ette nähtud. Katke nõu kinni ja asetage perforeeritud toiduvalmistusnõusse. Seadistused "Automatikprogramme" "Spezial" "Gelatine schmelzen" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" Temperatuur: 90 C Aeg: 1 minut Šokolaadi sulatamine Auruahjus saab sulatada igat tüüpi šokolaadi. Toimimisviis Tükeldage šokolaad. Asetage avamata pakendis rasvaglasuur perforeeritud toiduvalmistusnõusse. Suuremad kogused pange perforeerimata toiduvalmistusnõusse ja väiksemad kogused tassi või kaussi. Katke toiduvalmistusnõu või nõu temperatuuri- (kuni 100 C) ja aurukindla fooliumi või kaanega. Suuremaid koguseid segage vahepeal. Seadistused "Automatikprogramme" "Spezial" "Schokolade schmelzen" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 65 C aeg: 20 minutit 114

115 Erilised kasutusviisid Toiduainetelt kesta eemaldamine Toimimine Lõigake toiduainetel nagu tomatid, nektariinid jne varre kohalt rist sisse. Nii on kesta lihtsam eemaldada. Asetage toiduained perforeeritud toiduvalmistusnõusse, kui te töötate auruga, ja universaalsele küpsetusplaadile, kui te kasutate grilli. Mandleid ehmatage kohe pärast väljavõtmist külma veega. Muidu ei saa neilt kesta eemaldada. Seadistused "Betriebsarten" "Grill groß" aste: 3 aeg: vt tabel "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C aeg: vt tabel Toiduaine [min] Aprikoosid 1 Mandlid 1 Nektariinid 1 Paprika 4 Virsikud 1 Tomatid 1 aeg Toiduaine [min] Paprika 10 Tomatid 7 aeg 115

116 Erilised kasutusviisid Õunte konserveerimine Töötlemata õunte säilivust saab pikendada. Õunte aurutamine vähendab mädanemist. Optimaalsel säilitamisel kuivas, jahedas ja hea õhutusega ruumis on säilivus 5 kuni 6 kuud. See on võimalik vaid õunte, kuid mitte teiste seemneviljaliste puhul. Seadistused "Automatikprogramme" "Obst" "Äpfel" "ganz" "konservieren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 50 C konserveerimisaeg: 5 minutit Blanšeerimine Köögivili, mida soovite külmutada, tuleb eelnevalt blanšeerida. Nii säilib toiduaine kvaliteet külmutamisel paremini. Enne edasitöötlemist blanšeeritud köögiviljade värv säilib paremini. Toimimisviis Asetage ettevalmistatud köögivili perforeeritud toiduvalmistusnõusse. Pange köögivili pärast blanšeerimist kiireks jahutamiseks jäävette. Laske seejärel köögiviljal korralikult nõrguda. Seadistused "Spezialanwendungen" "Blanchieren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C blanšeerimisaeg: 1 minut 116

117 Erilised kasutusviisid Sibulate hautamine Hautamine tähendab omas mahlas küpsetamist, vajadusel vee lisamisega. Toimimisviis Tükeldage sibulad ja pange natukene võid perforeerimata toiduvalmistusnõusse. Katke toiduvalmistusnõu või nõu temperatuuri- (kuni 100 C) ja aurukindla fooliumi või kaanega. Seadistused "Automatikprogramme" "Spezial" "Zwiebeln dünsten" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C hautamisaeg: 4 minutit Peki sulatamine Pekk ei pruunisu. Toimimisviis Pange pekk (tükeldatud, ribad või viilud) perforeerimata toiduvalmistusnõusse. Katke toiduvalmistusnõu temperatuuri- (kuni 100 C) ja aurukindla fooliumi või kaanega. Seadistused "Automatikprogramme" "Spezial" "Speck auslassen" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C aeg: 4 minutit 117

118 Erilised kasutusviisid Nõude desinfitseerimine Auruahjus desinfitseeritud nõud ja lutipudelid on pärast programmi lõppemist desinfitseeritud tuttava keetmise mõistes. Kontrollige siiski tootja andmete põhjal, kas kõik koostisosad on temperatuuri- (kuni 100 C) ja aurukindlad. Võtke lutipudelid osadeks. Pange pudelid uuesti kokku alles siis, kui need on täiesti kuivad. Vaid nii saab mikroobide uut paljunemist vältida. Toimimisviis Asetage kõik nõude osad restile või perforeeritud toiduvalmistusnõusse nii, et need ei puutu üksteise vastu (pikali või avaga alla). Nii saab aur üksikute osade ümber ringelda. Lükake rest või toiduvalmistusnõu kõige alumisele tasandile. Niiskete rätikute soojendamine Toimimisviis Niisutage külaliste käterätikud ja rullige need kõvasti kokku. Asetage rätikud üksteise kõrvale perforeeritud toiduvalmistusnõusse. Seadistused "Automatikprogramme" "Spezial" "Feuchte Tücher erwärmen" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 70 C aeg: 2 minutit Seadistused "Spezialanwendungen" "Geschirr entkeimen" aeg: 1 minut kuni 10 tundi või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C aeg: 15 minutit 118

119 Erilised kasutusviisid Mee sulatamine Toimimisviis Keerake kork kergelt lahti ja asetage purk perforeeritud toiduvalmistusnõusse. Segage mett vahepeal. Seadistused "Automatikprogramme" "Spezial" "Honig entkristallisieren" või "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 60 C aeg: 90 minutit (sõltumata purgi suurusest või mee kogusest purgis) Munapudru valmistamine Toimimisviis Kloppige 6 muna 375 ml piimaga lahti (ärge vahustage). Maitsestage muna-/piimasegu ja valage see võiga määritud perforeerimata toiduvalmistusnõusse. Seadistused "Betriebsarten" "Dampfgaren" temperatuur: 100 C valmistusaeg: 4 minutit "Pizza" Seadistused "Spezialanwendungen" "Pizza" või "Betriebsarten" "Heißluft plus" temperatuur: C küpsetusaeg: 120 minutit juhis: kasutage resti küpsetuspaberiga 119

120 Erilised kasutusviisid Puuviljamäärde valmistamine Kasutage vaid korralikke, värskeid toiduaineid, millel ei ole muljunud kohti ega mädaplekke. Purgid Kasutage vaid terveid, puhtaid keeratava kaanega purke mahuga kuni 250 ml. Pärast massi sissekallamist puhastage purgi äär puhta lapi ja kuuma veega. Ettevalmistus Sorteerige puuvili hoolikalt, peske seda kiiresti, ent põhjalikult, ja laske nõrguda. Peske marju väga ettevaatlikult, nad on väga õrnad ja saavad kergesti muljuda. Eemaldage varred, südamikud või kivid. Püreerige viljad, sest vastasel juhul ei muutu puuviljamääre tahkeks. Lisage püreele vastav kogus moosisuhkrut (vt tootja andmeid). Segage massi korralikult. Kui valmistamiseks kasutatakse magusaid vilju/marju, soovitame sidrunhappe lisamist. Toimimine Täitke purgid maksimaalselt kahe kolmandiku ulatuses. Asetage lahtised purgid perforeeritud toiduvalmistusnõusse või restile. Võtke purgid pärast valmistusaja lõppemist pajakinnaste abil auruahjust välja. Laske purkidel 12 minutit seista, sulgege seejärel kaanega ja laske jahtuda. Seadistused "Betriebsarten" "Combigaren" "Heißluft plus" temperatuur: 150 C aeg: 35 minutit niiskus: 0 % 120

121 Toidutermomeeter Talitlusviis Toidutermomeetri metallots torgatakse lihasse. Selle sees on temperatuuriandur. See mõõdab temperatuuri liha sisemuses: sisetemperatuuri. Seadistatav sisetemperatuur on sõltuv soovitud küpsusastmest ja lihasordist. Seda saab valida vahemikus 30 kuni 99 C. Valmistusaeg on sõltuv erinevatest asjaoludest: mida kõrgem on küpsetuskambri temperatuur ja võimalik niiskus ja mida õhem on liha, seda kiiremini saavutatakse seadistatud sisetemperatuur. Valmistusprotsess lõpetatakse automaatselt, kui sisetemperatuur on seadistatud väärtuse saavutanud. Erandid: töörežiimil "Combigaren" või oma programmide puhul seadistati veel üks valmistussamm, nt pruunistus. Sisetemperatuuri väärtuste ülekandmine auruahju elektroonikasse käib toidutermomeetri käepidemes asuva saatja ja ülemise küttekeha keskel asuva vastuvõtuantenni vahelise raadioside kaudu, seda tehakse kohe, kui olete sissetorgatud toidutermomeetriga toidu küpsetuskambrisse pannud. Tõrgeteta raadioside on tagatud vaid suletud uksega. Kui valmistusprotsessi ajal avatakse uks, et nt praadi kasta, katkestatakse raadioside. Seda jätkatakse alles pärast ukse sulgemist. Kulub paar sekundit kuni ekraanil kuvatakse jälle hetke sisetemperatuuri. Toidutermomeeter võib ebaõige kasutamise tõttu kahjustada saada! Toidutermomeetri temperatuuriandur hävib temperatuuril üle 100 C. Kui te toidutermomeetrit ei kasuta, võtke see valmistusprotsessi ajaks küpsetuskambrist välja. Pistke toidutermomeeter alati hoidepesasse tagasi. Valmistatavasse toitu torgatuna ei ole kahjustusohtu, sest sisetemperatuuri saab seadistada vaid kuni 99 C-ni. 121

122 Toidutermomeeter Kasutusvõimalused Toidutermomeetrit saab kasutada järgmistel töörežiimidel: "Combigaren" "Heißluft plus" "Combigaren" "Ober-/Unterhitze" "Heißluft plus" "Umluftgrill" "Ober-/Unterhitze" "Intensivbacken" "Kuchen spezial" "Dampfgaren" "Spezialanwendungen" "Erhitzen" Olulised kasutamisjuhised Optimaalse talitluse tagamiseks toimige kindlasti vastavalt järgmistele juhistele. Vältige: kõrgeid ja kitsaid metallvorme, kuna need võivad nõrgendada raadiosignaale; metallist esemeid toidutermomeetri kohal, nagu näiteks kaaned, foolium, rest või universaalne küpsetusplaat ülemistel sisestustasanditel. Klaasist kaasi võib kasutada; tavalise metallist toidutermomeetri samaaegset kasutamist; toidutermomeetri käepideme asetsemist praevedelikus, küpsetatava toiduaine peal või küpsetusnõu äärel. Toidutermomeetri käepide ei tohi toiduvalmistamise ajal puudutada ülemist/grilli küttekeha. Purunemisoht! Ärge kasutage toidutermomeetrit küpsetatava toiduaine tõstmiseks. 122

123 Toidutermomeeter Toidutermomeetri metallots tuleb torgata täies ulatuses küpsetatava toiduaine sisse, nii et see ulatuks umbes selle keskele. Käepide peaks seejuures asetsema viltu suunaga üles ja mitte horisontaalselt küpsetuskambri lae või ukse suunas. Metallots ei tohi puutuda vastu konte ja seda ei tohi torgata eriti rasvastesse kohtadesse. Rasvkude ja kondid võivad põhjustada enneaegset väljalülitumist. Tugevalt marmoreeritud, läbikasvanud liha korral valige tabelis toodud sisetemperatuuri kõrgem väärtus. Küpsetuskoti või fooliumi kasutamisel torgake toidutermomeeter läbi fooliumi toiduaine keskele. Võite selle ka koos lihaga küpsetuskotti panna. Järgige siin ka tootja juhiseid. Kui olete liha fooliumi sisse keeranud, tuleb toidutermomeeter torgata läbi fooliumi toiduaine keskele. Toimimine Valmistage küpsetatav toiduaine ette. Võtke toidutermomeeter paneeli tagant hoidepesast välja. Torgake toidutermomeetri metallots terves ulatuses valmistatavasse toiduainesse. Jälgige, et käepide oleks viltu suunaga üles. Pange toit auruahju. Valige soovitav töörežiim. Vajadusel muutke soovitatavat ja/või sisetemperatuuri. Põletusoht! Toidutermomeetri käepide võib muutuda kuumaks. Pange toidutermomeetri väljavõtmise ajaks pajakindad kätte. Kui toidutermomeetrit ei tuvastata, muutke termomeetri asendit valmistatavas toidus. 123

124 Toidutermomeeter Nõuanded Kui te soovite samaaegselt valmistada mitut lihatükki, pistke toidutermomeeter kõige ülemisse lihatükki. Liha [ C] Vasikapraad 7580 Suitsuliha 75 Lambakints 8085 Lamba seljatükk 7075 Metskitse/jänese selg 6575 Veiselihapraad 8090 Veisefilee/rostbiif verine poolküps läbiküps Seapraad/kael 8090 Torgake toidutermomeeter teise kohta või tõstke sisetemperatuuri ja korrake toimingut, kui liha ei ole teie maitsele vastavalt pehmeks küpsenud. Seafilee/šnitslitükk 75 Ulukiliha/kints 8090 sisetemperatuur 124

125 Praadimine Juhised küpsetamiseks Paigaldage tagaseina rasvafilter. Ärge kunagi praadige külmunud liha, sest see kuivab siis ära. Sulatage liha enne praadimist üles. Eemaldage enne praadimist nahk ja kelmed. Maitsestage liha vastavalt soovile ja katke see võitükkidega, ulukiliha pekiviiludega. Nõuanne: Ulukiliha jääb eriti pehme, kui seda hoida enne küpsetamist öö otsa marinaadis (nt hapupiim). Kui te soovite samaaegselt praadida mitut lihatükki, kasutage võimalusel sama paksusega tükke. Praadige liha restil, mille alla on lükatud universaalne küpsetusplaat. Kokku kogutud lihamahla saate hiljem kasutada kastme valmistamiseks. Laske valmis prael enne lõikamist umbes 10 minutit seista, et lihaleem ühtlaselt jaotuks. Soovitame praadimiseks kasutada töörežiime "Combigaren" "Heißluft plus" ja "Combigaren" "Ober-/ Unterhitze". "Combigaren" Mida madalam on küpsetuskambri temperatuur, seda kauem kestab valmistusprotsess ja seda pehmem on liha. Lahja liha Lahja liha pind ei kuiva auru lisamisega ära. Tulemus on eriti õrn, kui valmistate liha 5 valmistussammuga. 1. valmistussamm: küpsetuskambrit ja resti koos selle alla lükatud universaalse küpsetusplaadiga eelkuumutatakse. 2. valmistussamm: liha pruunistatakse. 3. valmistussamm: küpsetuskamber valmistatakse liha jaoks sobivaks küpsemistemperatuuriks ette. 4. valmistussamm: toimub küpsetamisetapp, mis muudab liha õrnaks. 5. valmistussamm: liha valmib soovitud küpsusastmele. Kui soovite kasutada teisi töörežiime, võite oma valmistussammud oma programmina sisestada (vt peatükki "Oma programmid"). 125

126 Praadimine Rasvane liha kamaraga 1. valmistussamm: praadimine kõrgel temperatuuril, et eralduks rasv ja kamar pruunistuks. 2. valmistussamm: alandatakse temperatuuri ja tõstetakse niiskust. 3. valmistussamm: tõstetakse temperatuuri, et kamar muutuks krõbedaks ja mullitavaks. Mooritud toidud 1. valmistussamm: küpsetuskambrit ja universaalset küpsetusplaati eelkuumutatakse. 2. valmistussamm: liha pruunistatakse. 3. valmistussamm: mooritakse küpsetuskambri temperatuuril 100 C ja niiskusel 84%. Linnuliha 1. valmistussamm: valmistamine kõrgel temperatuuril ja niiskusel, et eralduks rasv. 2. valmistussamm: temperatuuri alandatakse. 3. valmistussamm: temperatuuri tõstetakse ja niiskust vähendatakse, et nahk kuivaks ja muutuks krõbedaks. Seadistuste üksikasjad leiate järgmisest praadimistabelist. 126

127 Praadimine Praadimistabel Praetav toiduaine Samm Töörežiim [ C] [%] [min] [ C] Linnuliha Part kuni 2 kg, täidisega Part kuni kaks 2 kg, täidiseta Pardirind, roosa aste 3 30 aste Pardirind, läbiküps aste 3 30 aste Hani, 4,5 kg Kana, terve aste Kanakoivad aste Kalkuni rullpraad, täidisega/täidiseta Kalkunirind aste

128 Praadimine Praetav toiduaine Samm Töörežiim [ C] [%] [min] [ C] Vasikaliha Filee/seljatükk (praad) verine poolküps läbiküps Filee/selg (gurmeepraad) verine* aste 3 aste poolküps* aste 3 aste Filee (gurmeepraad) läbiküps* aste 3 aste Selg (gurmeepraad) läbiküps* aste 3 aste

129 Praetav toiduaine Samm Töörežiim [ C] Lihakont 1 2 Hautatud praad* Lambaliha Kints 1 2 Selg/lambaribi poolküps* läbiküps* Sealiha aste 3 aste Aste aste 3 aste aste 3 aste [%] Praadimine [min] Filee Suitsuliha 1 2 Krõbeda kamaraga praad Seafilee praad 1 2 Veiseliha Filee (praad) verine poolküps läbiküps [ C]

130 Praadimine Praetav toiduaine Samm Töörežiim [ C] [%] [min] [ C] Filee (gurmeepraad) verine* aste 3 aste poolküps* aste 3 aste Filee (gurmeepraad) läbiküps* aste 3 aste Rostbiif (praad) verine poolküps läbiküps Rostbiif (gurmeepraad) verine* aste 3 aste poolküps* aste 3 aste

131 Praadimine Praetav toiduaine Samm Töörežiim [ C] [%] [min] [ C] läbiküps* aste 3 aste Rulaad** aste 3 aste Hautatud praad** aste 3 aste Ulukiliha Hirveselg poolküps* aste 3 aste läbiküps* aste 3 aste Hirvekints 1 2 Aste Metskitseselg poolküps* aste 3 aste läbiküps* aste 3 aste

132 Praadimine Praetav toiduaine Samm Töörežiim [ C] [%] [min] [ C] Metskitsekints 1 2 Aste Metsseakints 1 2 Aste Muud Jaanalind verine* aste 3 aste poolküps* aste 3 aste läbiküps* aste 3 aste temperatuur/grillimisaste / niiskus / valmistusaeg / sisetemperatuur "Combigaren Heißluft plus" / "Combigaren Grill groß" / "Combigaren Ober-/Unterhitze" / "Grill groß" / "Umluftgrill" * Esimeses sammus lükake universaalne küpsetusplaat alt 2. tasandile ja rest ilma toiduta alt 3. tasandile ning eelkuumutage. Teise sammu alguses pange toit eelkuumutatud restile. ** Esimeses sammus lükake universaalne küpsetusplaat ilma toiduta alt 3. tasandile ning eelkuumutage. Teise sammu alguses pange toit eelkuumutatud universaalsele küpsetusplaadile. 132

133 Küpsetamine Tervisele on kasulikum toiduainete säästev töötlemine. Koogid, pitsa, friikartulid ja muud seesugused küpsetised tuleks küpsetada vaid kuldpruuniks, mitte tumedaks. "Heißluft plus" Mitmel tasandil küpsetamiseks. Vähendage temperatuure, mis on antud töörežiimi "Ober-Unterhitze" jaoks, režiimil "Heißluft plus" 20 C võrra. "Ober-/Unterhitze" Traditsiooniliste retseptide ja sufleede valmistamiseks. Küpsetage vaid ühel tasandil. Küpsetage plaadikooke altpoolt kolmandal tasandil ja vormikooke altpoolt teisel tasandil. Kui kasutate vanemaid kokaraamatuid või retsepte, seadke temperatuur 10 C võrra madalamaks kui retseptis nõutud. Valmistusaeg ei muutu. "Unterhitze" Valige küpsetusaja lõpus, kui soovite toiduainet alt rohkem pruunistada. "Kuchen spezial" Keeksitaina ja sügavkülmutatud soolakringlite, -pulkade jaoks. "Intensivbacken" Mahlase kattega kookide küpsetamiseks, nt kohupiimatort, ploomikook, Lotringi pirukas, õhuke plaadikook, glasuuriga kookide küpsetamiseks ilma põhja eelnevalt küpsetamata, nt kihiline kohupiimakook, pitsa. Küpsetage kõige alumisel tasandil. "Combigaren" Leib, saiakesed ja lehttainas saavad läikiva pinna aurutamise teel (maksimaalne niiskus, madal temperatuur) 1. valmistussammus. Pruunistus tekib kõrgel niiskusel ja temperatuuril. Kuivatatakse madalal niiskusel ja kõrgel temperatuuril. "Oberhitze" Valige küpsetusaja lõpus, kui soovite toiduainet pealt rohkem pruunistada. Gratäänide valmistamiseks ja vormiroogade üleküpsetamiseks. 133

134 Küpsetamine Juhised küpsetamiseks Rasvafilter Võtke küpsetamisel rasvafilter tagaseinast välja, kuna küpsetisel võib muidu olla erinev pruunistus (erand: ploomikoogid, rohke kattega pitsa). Küpsetusvormid Kasutage küpsetamiseks eelistatult tumedaid küpsetusvorme. Need neelavad kuumust paremini ja annavad selle tainasse edasi kiiremini. Heledad küpsetusvormid peegeldavad kuumust, st tõukavad seda eemale. Heledates küpsetusvormides koogid vajavad pikemat küpsetusaega. Asetage piklikes vormides koogid küpsetuskambrisse pikisuunas. Nii on vormis soojuse jaotumine optimaalne ja saavutatakse ühtlane küpsetustulemus. Kasutage automaatprogrammide puhul küpsetusraamatus etteantud küpsetusvorme. Universaalne küpsetusplaat Universaalset küpsetusplaati ei pea tänu "PerfectClean"-kihi külgetõmbamist vältivate omaduste tõttu enne küpsetamist määrima. Tasand Küpsetage samaaegselt maksimaalselt kahel tasandil korraga. Kui soovite kahel tasandil korraga küpsetada, lähtuge automaatprogrammide andmetest. Küpsetuspaber Küpsetuspaberit on vaja soolakringlite, soolapulkade jms jaoks, kuna taina valmistamisel kasutatav soodalahus võib "PerfectClean"-kihti kahjustada; palju munavalget sisaldavate tainaste jaoks, mis kleepuvad kergesti plaadi külge, nt biskviit, besee ja mandliküpsised; lehttainaga. 134

135 Küpsetamine Sügavkülmutatud tooted Sisestage sügavkülmutatud toodete nagu friikartulite, kroketite, kookide, pitsade ja baguette'ide küpsetamiseks madalaim tootja poolt etteantud temperatuur. Küpsetage sügavkülmutatud tooteid nagu koogid, pitsa või pikad saiad küpsetuspaberiga kaetud restil. Universaalne küpsetusplaat võib nende sügavkülmutatud toodete valmistamisel nii tugevasti kõverduda, et seda ei saa kuumana küpsetuskambrist kätte. Küpsetage sügavkülmutatud tooteid nagu friikartuleid, kroketeid jms universaalsel küpsetusplaadil. Pange nende sügavkülmutatud toodete õrnaks valmistamiseks nende alla küpsetuspaber. Pöörake valmistatavat toitu mitu korda. Juhised küpsetustabeli kohta Üldiselt tuleks valida tabelis antud madalam temperatuur. Ärge seadistage temperatuuri märgitust kõrgemaks. Kõrgem temperatuur lühendab küll küpsetusaega, kuid see põhjustab sageli väga ebaühtlast pruunistumist ja mõnikord võib küpsetis jääda ka tooreks. Kontrollige pärast lühima küpsetusaja möödumist, kas küpsetis on valmis. Selleks torgake puutikk tainasse. Kui sellel välja tõmmates ei ole tainaosakesi külge kleepunud, siis on küpsetis valmis. 135

136 Küpsetamine Küpsetustabel Küpsetised Samm Töörežiim [ C] [%] [min] Biskviittainas Plaat Lehttainas Täidisega Väikeküpsetised* Keedutainas Lahtikäiv koogivorm Tuuletaskud/ekleerid Pärmitainas Rõngassaiad 1 2 Pikad saiad, speltanisuleib Võikook 1 2 Sarvesaiad Kolmeviljaleib Hapnemata leib

137 Küpsetamine Küpsetised Samm Töörežiim [ C] [%] [min] Stritsel Vormisai Ürdisaiakesed 1 2 Mitmeviljasaiakesed Pitsa/ploomikook Šveitsi kringel 1 2 Saksa jõulusai 1 2 Purukook Magusad saiakesed Täisteraleib Sai Nisusaiakesed

138 Küpsetamine Küpsetised Samm Töörežiim [ C] [%] [min] Nisu seguleib Sibulakook Muretainas Väikeküpsetised 1 2 Kuiva kattega vorm Mahlase kattega vorm* Kattega plaat Õli-kohupiimatainas Magusad saiakesed Pitsa Plaat Keeksitainas Koogivorm Puuviljakattega plaadikook Väikeküpsetised Kihilised koogid Aste 3 23** Kääritatud tainas Rukkiseguleib 1 2 Rukkileib

139 Küpsetamine Küpsetised Samm Töörežiim [ C] [%] [min] Struudlitainas Õunastruudel temperatuur/grillimisaste / niiskus / küpsetusaeg "Combigaren Heißluft plus" / "Combigaren Ober-/Unterhitze" / "Ober-/Unterhitze" / "Heißluft plus" / "Intensivbacken" / "Kuchen spezial" / "Grill groß" * eelkuumutage küpsetuskambrit ilma küpsetiseta ** kihi kohta 139

140 Grillimine Põletusoht! Seadme uks peab grillimise ajal olema suletud, kuna muidu muutuvad juhtelemendid väga kuumaks. Töörežiimidel "Grill groß", "Grill klein" ja "Combigaren" "Grill groß" ei saa kasutada toidutermomeetrit. "Grill groß" Õhukeste toiduainete suuremas koguses grillimiseks ja suurte vormide üleküpsetamiseks. "Grill klein" Õhukeste toiduainete väiksemas koguses grillimiseks ja väikeste vormide üleküpsetamiseks. Juhiseid grillimiseks Asetage grillitav toiduaine restile, mille alla on lükatud universaalne küpsetusplaat. Kala grillimisel pange selle alla sobivasse mõõtu lõigatud küpsetuspaber. Lükake grillitav toiduaine külma küpsetuskambrisse. Auruahju ei pea grillimisel eelkuumutama. Grillige kõrgemaid toiduaineid, nt kanapooled, keskel, ja lapikuid toiduaineid, nt steik, ülemisel sisestustasandil. Pöörake grillitav toiduaine ²/₃ grillimisaja pealt ümber. Erand: kala ei keerata ümber. "Umluftgrill" Suurema läbimõõduga toiduainete, nt linnuliha (terve lind), rullprae grillimiseks. 140

141 Grillimine Nõuanded Marineerige lahjat liha või pintseldage seda õliga. Teised rasvained kõrbevad kergesti või tekitavad suitsu. Tehke praevorstidesse enne grillimist ristilõiked. Kasutage umbes ühepaksuseid lihavõi kalaviile, et grillimisajad väga palju ei erineks. Kui suuremate lihatükkide pind on juba tugevasti pruun ja sisu veel toores, pange toiduaine madalamale sisestustasandile või grillige edasi madalama astmega. Kui tahate kindlaks teha, kui küps liha juba on, vajutage liha lusikaga: kui see on veel elastne, siis on liha seest veel toores ("inglisepärane"). kui see on veel veidi pehme, siis on liha seest roosa ("poolküps"). kui see pole enam pehme, siis on liha täiesti läbi küpsenud ("läbiküps"). 141

142 Grillimine Grillimistabel Grillitav toiduaine Kala Töörežiim [ C] [%] [min] Forell Aste Lõhe Makrell Aste 3 25 Liha/vorst Pihv Aste 3 20 Praevorst värske/eelkeedetud Muud Röstsaia pruunistamine Röstsai, kattega Aste Aste 3 58 Aste Maisitõlvikud Aste temperatuur/grillimisaste / niiskus / grillimisaeg "Grill groß" / "Umluftgrill" / "Combigaren Grill groß" 142

143 Seadistused Menüü "Einstellungen" aktiveerimine Te asute peamenüüs. Valige " Einstellungen". Nüüd saate seadistusi kontrollida või muuta. Seadistusi saab muuta ainult siis, kui küpsetusprotsess ei käi. Seadistuste muutmine ja salvestamine Valige " Einstellungen". Libistage üle ekraani, kuni kuvatakse soovitav seadistus, ja vajutage sellel. Hetkel valitud seadistused on värvilise raami sees. Libistage üle ekraani, kuni kuvatakse soovitav valik, ja vajutage sellel. Kinnitage nupuga "OK". Seadistus salvestatakse. 143

144 Seadistused Ülevaade seadistustest Menüüpunkt Võimalikud seadistused "Sprache "... / "deutsch" / "english" /... "Tageszeit" "Datum" "Land" "Anzeige" "ein" / "aus" * / "Nachtabschaltung" "Darstellung" "analog" * / "digital" "Zeitformat" "24 Std" * / "12 Std (am/pm)" "einstellen" "Beleuchtung" "ein" / ""ein" für 15 Sekunden" * "Startbildschirm" "Helligkeit" "Lautstärke" "Einheiten" "Hauptmenü" "Betriebsarten" "Automatikprogramme" "Spezialanwendungen" "MyMiele" " Eigene Programme" "Signaltöne" "Tastenton" "Begrüßungsmelodie" "ein" * / "aus" "Gewicht" "g" * / "lb" / "lb/oz" "Temperatur" " C" * / " F" "Warmhalten" "ein" / "aus" * "Automatisches Spülen" "Dampfreduktion" "Vorschlagstemperaturen" "ein" * / "aus" "ein" * / "aus" "Sicherheit" "Inbetriebnahmesperre " "ein" / "aus" * "Tastensperre" "ein" / "aus" * 144

145 Seadistused Menüüpunkt "Wasserhärte" "Händler" "Werkeinstellungen" Võimalikud seadistused "weich" "mittel" "hart" * "Messeschaltung" "ein" / "aus" * "Einstellungen" "Eigene Programme" "Vorschlagstemperaturen" "MyMiele" * Tehaseseadistus 145

146 Seadistused "Sprache" Saate seadistada oma riigi ja keele. Valimise ja kinnitamise järel ilmub kohe ekraanile soovitud keel. Nõuanne: Kui valisite kogemata teile tundmatu keele, valige " Einstellungen" ja liikuge sümboli järgi alammenüüsse "Sprache " tagasi. "Tageszeit" "Anzeige" Valige väljalülitatud auruahju jaoks kellaaja kuva: "ein" Kellaaega kuvatakse ekraanil alati. Te saate, valides vastava andurnupu, ukse avada, avada või sulgeda paneeli, valgustuse sisse- ja välja lülitada või kasutada funktsioone "Alarm" + "Kurzzeit". "aus" Ekraan on energia säästmise otstarbel tume. Te peate auruahju sisse lülitama, enne kui seda käsitseda saate. See kehtib nii ukse avamise, paneeli avamise ja sulgemise, valgustuse kui ka funktsioonide "Alarm + "Kurzzeit" puhul. "Nachtabschaltung" Energia säästmiseks kuvatakse kellaaega ekraanil vaid ajavahemikus 5.00 kuni Ülejäänud ajal on ekraan tume ja te peate auruahju sisse lülitama, enne kui saate seda käsitseda. "Darstellung" Te saate kellaaega kuvada "analog" (numbrilauaga kella kujul) või "digital" (tund:min). Digitaalse kuva puhul kuvatakse ekraanil lisaks kuupäeva. "Zeitformat" Kellaaja kuvamise ajavormingut on võimalik valida: "24 Std" Kellaaega kuvatakse 24 tunni vormingus. "12 Std (am/pm)" Kellaaega kuvatakse 12 tunni vormingus. "Einstellen" Seadistada saab tunde ja minuteid. Pärast voolukatkestust kuvatakse taas hetke kellaaega. Auruahi salvestab selle teabe u 200 tunniks. "Synchronisieren" See menüüpunkt ilmub vaid siis, kui teil on süsteem (vt eraldi kasutusjuhendit). 146

147 Seadistused "Datum" Sisestate kuupäeva. Kuupäeva kuvatakse väljalülitatud auruahju puhul vaid seadistuses "Tageszeit" "Darstellung" "digital". "Beleuchtung" "ein" Küpsetuskambri valgustus on kogu valmistusprotsessi vältel sisse lülitatud. ""ein" für 15 Sekunden" Küpsetuskambri valgustus lülitatakse valmistusprotsessi ajal 15 sekundi möödumisel välja. Valides, lülitate selle uuesti 15 sekundiks sisse. "Startbildschirm" Tehaseseadistusena kuvatakse auruahju sisselülitamisel peamenüüd. Selle asemel saate avakuvana valida ka nt kohe töörežiimid või "MyMiele" sissekanded. "Helligkeit" Ekraani heledust kujutatakse seitsme segmendiga joonindikaatorina. Heleduse muutmiseks valige "dunkler" või "heller". "Lautstärke" "Signaltöne" Helitugevust kujutatakse seitsme segmendiga joonindikaatorina. Kui kõik segmendid on täidetud, siis on valitud maksimaalne helitugevus. Kui ükski segment ei ole täidetud, siis on toon välja lülitatud. Helitugevuse muutmiseks valige "leiser" või "lauter". Signaaltoonide sisse- või väljalülitamiseks valige "ein" või "aus". "Tastenton" Helitugevust kujutatakse seitsme segmendiga joonindikaatorina. Kui kõik segmendid on täidetud, siis on valitud maksimaalne helitugevus. Kui ükski segment ei ole täidetud, siis on toon välja lülitatud. Helitugevuse muutmiseks valige "leiser" või "lauter". Nuputoonide sisse- või väljalülitamiseks valige "ein" või "aus". "Begrüßungsmelodie" Sisse-/väljalülitusnupu puudutamisel kõlava meloodia saab välja või sisse lülitada. 147

148 Seadistused "Einheiten" Kaal "g" Automaatprogrammides seadistatakse toitude kaalud grammides. "lb" Automaatprogrammides seadistatakse toitude kaalud naelades. "lb/oz" Automaatprogrammides seadistatakse toitude kaalud naelades/untsides. "Temperatur" " C" Temperatuuri kuvatakse Celsiuse kraadides. " F" Temperatuuri kuvatakse Fahrenheiti kraadides. "Warmhalten" Pidage meeles, et õrnad toidud, näiteks kala, võivad soojahoidmise faasis edasi küpseda. "ein" Töörežiimil "Dampfgaren" on soojashoidmise funktsioon aktiveeritud kui toitu valmistatakse temperatuuril alates u 80 C. Kui toite ei võeta pärast valmistusprotsessi auruahjust välja, käivitub see funktsioon u 5 minuti möödumisel. Ekraanil kuvatakse "Warmhalten" ja toite soojendatakse u 15 minutit temperatuuril 70 C. Ukse avamise või ekraani või puudutamisega katkestatakse soojashoidmise faas. "aus" Soojashoidmise funktsioon on välja lülitatud. 148

149 Seadistused "Automatisches Spülen" Pärast auruahju väljalülitamist kuvatakse auruga küpsetamise järel ekraanil "Gerät wird gespült". Seejuures loputatakse süsteemist välja võimalikud toiduainete jäänused. Te saate automaatse loputuse välja või sisse lülitada. "Dampfreduktion" "ein" Kui valmistate toitu temperatuuril alates u 80 C ("Dampfgaren") või C ja niiskusel 100% ("Combigaren"), lülitub valmistusprotsessi lõpus automaatselt auru vähendamine sisse. Funktsiooni eesmärk on, et ukse avamisel ei eralduks nii palju auru. Lisaks "Vorgang beendet"" kuvatakse ekraanil "Dampfreduktion". "aus" Kui auru vähendamine on välja lülitatud, lülitatakse automaatselt välja ka funktsioon "Warmhalten". Väljalülitatud auruvähenduse korral eraldub ukse avamisel palju auru. "Vorschlagstemperaturen" Soovitatavaid temperatuure on otstarbekas muuta, kui töötate sageli erinevate temperatuuridega. Kui olete menüüpunkti aktiveerinud, kuvatakse töörežiimid ja erilised kasutusviisid vastavate soovituslike temperatuuridega. Valige soovitud töörežiim / eriline kasutusviis. Muutke soovituslikku temperatuuri. Kinnitage nupuga "OK". Ohutus "Inbetriebnahmesperre" Kasutuslukk ei lase auruahju tahtmatult kasutusele võtta. Lühiaega või alarmi saate seadistada ka aktiveeritud kasutuslukuga. Pärast voolukatkestust jääb kasutuslukk aktiveerituks. "ein" Kasutuslukk aktiveeritakse. Enne, kui saate auruahju pärast sisselülitamist kasutada, puudutage sümbolit vähemalt 6 sekundit. "aus" Kasutuslukk on inaktiveeritud. Te saate auruahju harjumuspäraselt kasutada. 149

150 Seadistused "Tastensperre" Nupulukk takistab valmistusprotsessi tahtmatut väljalülitamist või muutmist. Kui nupupukk on aktiveeritud, lukustatakse mõni sekund pärast valmistusprotsessi käivitumist kõik andurnupud. "ein" Nupulukk on aktiveeritud. Enne, kui saate mõnda funktsiooni kasutada, puudutage sümbolit vähemalt 6 sekundi jooksul. Nupulukk inaktiveeritakse lühikeseks ajaks. "aus" Nupulukk on inaktiveeritud. Kõik andurnupud reageerivad puudutamisel kohe. "Wasserhärte" Auruahi on tehases seadistatud vee karedusele "hart". Et seade töötaks tõrgeteta ja sellest eemaldataks õigeaegselt katlakivi, peate sisestama kohaliku vee kareduse. Mida karedam on vesi, seda sagedamini peab auruahju katlakivist puhastama. "weich" < 8,4 dh, < 1,5 mmol/l "mittel" 8,4-14 dh, 1,5-2,5 mmol/l "hart" > 14 dh, > 2,5 mmol/l 150

151 Seadistused "Händler" See funktsioon annab müüjale võimaluse näidata auru ilma, et küttekeha sisse lülituks. Kodus ei ole seda funktsiooni vaja. "Messeschaltung" Kui olete aktiveerinud demorežiimi, kuvatakse auruahju sisselülitamisel "Messeschaltung ist eingeschaltet. Gerät heizt nicht". "ein" Demorežiim aktiveeritakse, kui puudutate välja "OK" vähemalt 4 sekundit. "Werkeinstellungen" "Einstellungen" Kõik seadistused lähtestatakse tehaseseadistusele. "Eigene Programme" Kustutatakse kõik oma programmid. "Vorschlagstemperaturen" Muudetud soovitatavad temperatuurid lähtestatakse tehaseseadistustele. "MyMiele" Kustutatakse kõik "MyMiele" sissekanded. "aus" Demorežiim inaktiveeritakse, kui puudutate välja "OK" vähemalt 4 sekundit. Te saate auruahju harjumuspäraselt kasutada. 151

152 Andmed katseinstituutide jaoks Kontrolltoit Kontrolltoidud standardi EN järgi (töörežiim "Dampfgaren") Toiduvalmistusnõu Kogus [g] Auru lisa * [ C] Brokoli (8.1) 1x DGGL 12 max Auru jaotus Brokoli (8.2) 1x DGGL Herned (8.3) 2x DGGL 12 vastavalt 1500 Võimsus maksimaalse täitekoguse puhul tasand(id) alt / temperatuur / töörežiim / aurutamine / valmistusaeg [min] 1, ** * Lükake kontrolltoit külma küpsetuskambrisse (enne kuumutusfaasi algust). ** Test on lõpetatud, kui temperatuur on kõige külmemas kohas 85 C. 152

153 Andmed katseinstituutide jaoks Kontrolltoit Küpsetusvorm Töörežiim [ C] Kihilised küpsised ** [min] 1 küpsetusplaat (36) 2 küpsetusplaati 1, 3 * (41) 1 küpsetusplaat (28) Väiksed koogid 1 küpsetusplaat (30) Soe biskviittort Kattega õunatort 1 lahtikäiv koogivorm 26 cm (restil) 1 lahtikäiv koogivorm 20 cm (restil) (31) (24) (105) (90) Kontrolltoidud normide EN / EN järgi (ahjufunktsioonid) Eelkuumutus Röstsai Rest 4 Aste min ei Biifsteek Rest universaalsel küpsetusplaadil 4 Aste 3 1. külg külg 10 ei ei jah ei ei jah ei jah jah jah jah jah jah jah jah jah 5 min ei tasand alt / temperatuur/grillimisaste / valmistusaeg / kiirkuumutuse valimine "Heißluft plus" / "Ober-/Unterhitze" / "Kuchen spezial" / "Grill groß" * Võtke küpsetusplaadid välja varem, kui küpsetised on enne nimetatud aega piisavalt pruunistunud. ** Sulgudes olev väärtus on optimaalne valmistusaeg. Energiatõhususklass Auruahjul on kooskõlas normiga EN energiatõhususklass A+. See põhineb töörežiimi "Bräunungsgaren" mõõteandmetel. 153

154 Puhastamine ja hooldus Puhastamis- ja hooldusjuhised Vigastusoht! Aurupuhasti aur võib sattuda pinge all olevatele osadele ja põhjustada lühise. Ärge kasutage auruahju puhastamiseks mitte mingil juhul aurupuhastit. Kõik pinnad võivad värvi muuta või muutuda, kui kasutate sobimatuid puhastusvahendeid. Eelkõige auruahju esipaneel saab küpsetusahju puhastusvahendiga kahjustada. Kõik pealispinnad on õrnad kriimustuste suhtes. Klaaspindade puhul võivad kriimustused põhjustada purunemist. Eemaldage puhastusvahendite jäägid kohe. Puhastage ja kuivatage auruahju iga kord pärast kasutamist. Sulgege seadme uks alles siis, kui küpsetuskamber on täielikult kuivanud. Kui te ei kasuta auruahju pikemat aega, puhastage seda veel kord põhjalikult, et vältida ebameeldiva lõhna jne teket. Seejärel jätke seadme uks avatuks. Tugev määrdumine võib auruahju kahjustada. Puhastage küpsetuskambrit, ukse sisekülge ja uksetihendit kohe, kui need on jahtunud. Liiga pikk ootamine raskendab puhastamist vajaduseta ja võib muuta selle äärmisel juhul võimatuks. Ärge kasutage puhastamiseks tööstuslikke, vaid üksnes olmekasutuseks mõeldud puhastusvahendeid. Ärge kasutage alifaatseid süsivesinikke sisaldavaid puhastus- ja nõudepesuvahendeid. Need võivad põhjustada tihendite pundumist. Laske auruahjul enne puhastamist jahtuda. 154

155 Puhastamine ja hooldus Sobimatud puhastusvahendid Pealispinna kahjustuste vältimiseks ärge kasutage puhastamiseks soodat, ammoniaaki, happeid või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid, katlakivi lahustavad puhastusvahendeid, abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, -piima, -kive), lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid, roostevaba terase puhastusvahendeid, nõudepesumasina puhastusvahendeid, klaasipuhastusvahendeid, keraamiliste keeduplaatide puhastusvahendit, abrasiivseid kõvu harju ja švamme (nt puhastusšvamme, kasutatud švamme, millel võib veel olla abrasiivse puhastusvahendi jääke), mustuse eemaldamise kustutuskumme, teravaid metallkaabitsaid, terasvilla, roostevabast terasest küürimiskäsnu, mehaaniliste puhastusvahenditega ühe koha hõõrumist, küpsetusahju aerosoolpuhasteid. Auruahju esipaneel Kui mustus jääb kauemaks, võib olla seda hiljem võimatu eemaldada ja pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda. Eemaldage mustus kohe. Puhastage esipaneeli puhta niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega. Puhastamiseks võite kasutada ka puhast niisket mikrokiudlappi ilma puhastusvahendita. Kuivatage esipaneeli pärast iga puhastust pehme lapiga. 155

156 Puhastamine ja hooldus "PerfectClean" Küpsetuskambri ja kinnitusrestide pinnad on kaetud "PerfectClean"-kattega. Seeläbi tekib optiline efekt, millega pind näib sillerdavana. "PerfectClean"- kattega pinnad on nakkumatud ja neid on kerge puhastada. Optimaalse kasutamise jaoks on oluline pindu pärast iga kasutuskorda puhastada. Nakkumatus kaob, kui "PerfectClean"- kate on kaetud eelmiste kasutuskordade jääkidega. Mitmekordne kasutamine ilma vahepealse puhastamiseta muudab puhastamise keerulisemaks. Mustust, nagu nt halvasti sulguvatest küpsetusvormidest välja voolanud puuviljamahl ja taigen, saate kõige paremini eemaldada, kui ahjukamber on veel veidi soe. Ülevoolanud puuviljamahl võib jätta värvikahjustusi, mida ei saa enam eemaldada. Need ei mõjuta aga "PerfectClean"-katte omadusi. Et "PerfectClean"-kattega pindu mitte püsivalt kahjustada, vältige puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, -piima, -kive), keraamiliste keeduplaatide puhastusvahendeid, klaaskeraamika ja roostevaba terase puhastusvahendeid, terasvilla, abrasiivseid švamme (nt puhastusšvamme) või kasutatud švamme, millel võib veel olla abrasiivse puhastusvahendi jäänuseid, küpsetusahju aerosoolpuhasteid, nõudepesumasinas pesemist, mehaaniliste puhastusvahenditega ühe koha hõõrumist. Eemaldage alati kõik puhastusvahendite jäägid, kuna puhastusvahendite jäägid vähendavad nakkumatuid omadusi. 156

157 Puhastamine ja hooldus Ärge mingil juhul kasutage küpsetuskambri puhastamiseks küpsetusahju aerosoolpuhastit, kuna see ei ole ilma jääkideta eemaldatav. Küpsetuskamber Küpsetuskambri pind on kaetud "PerfectClean" kihiga. Järgige puhastus- ja hooldusjuhiseid peatükis "PerfectClean". Mugavaks küpsetuskambri puhastamiseks võite seadme ukse eemaldada (vt peatükki "Uks") ja kinnitusresti välja võtta (vt peatükki "Kinnitusrest"). Pärast auruga valmistusprotsessi Eemaldage: kondensaat käsna või lapiga, kerge rasvane mustus puhta niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega. Pühkige pärast iga puhastust üle puhta veega, kuni kõik puhastusvahendi jäägid on eemaldatud. Pärast ülepühkimist kuivatage küpsetuskamber ja ukse sisekülg lapiga. Nõuanne: Lõpuks võite lasta auruahjul automaatselt kuivada (vt ptk "Hooldus kuivatamine"). Pärast praadimis-, grillimis- või küpsetusprotsessi Puhastage kamber pärast iga praadimis-, grillimis- või küpsetusprotsessi, kuna vastasel juhul kõrbeb mustus kinni ja seda ei saa enam eemaldada. Puhastage küpsetuskamber puhta nõudepesukäsna, kuuma vee ja nõudepesuvahendiga. Vajadusel võite kasutada ka nõudepesukäsna karedat poolt. Pühkige pärast iga puhastust puhta veega üle, kuni kõik puhastusvahendi jäägid on eemaldatud. Pärast ülepühkimist kuivatage küpsetuskamber ja ukse sisekülg lapiga. Nõuanne: Puhastada on hõlpsam, kui niisutate mustust nõudepesuvahendi lahusega või kui seadistate programmi "Pflege" "Einweichen" (vt peatükki "Hooldus leotamine"). 157

158 Puhastamine ja hooldus Põhjasõel Peske ja kuivatage põhjasõel iga kord pärast kasutamist. Eemaldage varjundid ja lubjakivisetted põhjasõelalt äädikaga ja seejärel loputage seda puhta veega. Rasvafilter Puhastage rasvafiltrit pärast iga praadimist. Rasvafiltrit tohib pesta nõudepesumasinas. Uksetihend Puhastage ukse sisekülje ja küpsetuskambri vahelist uksetihendit iga kord pärast küpsetamist või praadimist, sest tihend võib rasvajäänuste tõttu muutuda rabedaks ja katki minna. Puhastage uksetihendit ilma puhastusvahendita puhta niiske mikrokiudlapiga. Puhastamiseks võite kasutada ka puhast svammlappi, nõudepesuvahendit ja sooja vett. Kuivatage tihendit pärast iga puhastust pehme lapiga. Vahetage uksetihend välja, kui see on mõraline ja rabe. Uue uksetihendi saate tellida klienditeenindusest (vt kasutusjuhendi lõpust). Tõmmake filter ülespoole välja. Peske rasvafiltrit nõudepesumasinas või puhta niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega. Filtri puhastamisel nõudepesumasinas on tulemus parem, kui asetate selle masinasse horisontaalselt. Sõltuvalt kasutatavast puhastusvahendist võivad rasvafiltrile tekkida jäädavad värvi muutused. Kasutamist see ei mõjuta. 158

159 Puhastamine ja hooldus Veepaak ja kondensaadimahuti Veepaaki ja kondensaadimahutit tohib pesta nõudepesumasinas. Eemaldage ja tühjendage veepaak ja kondensaadimahuti pärast igat kasutuskorda. Eemaldamisel lükake veepaaki ja kondensaadimahutit kergelt üles. Veepaagi ja kondensaadimahuti eemaldamisel võib lahtrisse vett tilkuda. Kuivatage lahter. Peske veepaaki ja kondensaadimahutit käsitsi või nõudepesumasinas. Seejärel kuivatage veepaaki ja kondensaadimahutit rätikuga, et vältida lubjakivisette teket. Tarvikud Toiduvalmistusnõud ja toidutermomeeter Toiduvalmistusnõusid ja toidutermomeetrit tohib pesta nõudepesumasinas. Universaalne küpsetusplaat ja kombineeritud rest Universaalse küpsetusplaadi ja kombineeritud resti pind on kaetud "PerfectClean"-kattega. Ärge mitte mingil juhul peske universaalset küpsetusplaati ja kombineeritud resti nõudepesumasinas! Järgige puhastus- ja hooldusjuhiseid peatükis "PerfectClean". Eemaldage: kerge mustus puhta niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega, tugevam mustus puhta nõudepesukäsna, kuuma vee ja nõudepesuvahendiga. Vajadusel võite kasutada ka nõudepesukäsna karedat poolt. Pühkige pärast iga puhastust üle puhta veega, kuni kõik puhastusvahendi jäägid on eemaldatud. Kuivatage universaalse küpsetusplaadi ja kombineeritud resti pinnad lapiga. Pärast iga kasutuskorda peske ja kuivatage toiduvalmistusnõusid ja toidutermomeetrit. Sinakad varjundid eemaldage äädikaga ja seejärel loputage toiduvalmistusnõusid puhta veega. 159

160 Puhastamine ja hooldus Kinnitusrestid Kinnitusrestide pind on kaetud "PerfectClean"-kihiga. Ärge mitte mingil juhul peske kinnitusreste nõudepesumasinas! Järgige puhastus- ja hooldusjuhiseid peatükis "PerfectClean". Vajutage kinnitusrestid pärast puhastamist tugevalt sisse. Jälgige restide oma kohale asetamisel, et paigaldate need õigesti (vt joonis). Kui kinnitusreste ei paigaldata õigesti, ei ole tagatud ümberminemis- ja väljatõmbamiskaitse. Lisaks võib toiduvalmistusnõude sisselükkamisel temperatuuriandur kahjustada saada. Tõmmake kinnitusrest kõigepealt külgedelt, siis tagant välja. Eemaldage: kerge mustus puhta niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega, tugevam mustus puhta nõudepesukäsna, kuuma vee ja nõudepesuvahendiga. Vajadusel võite kasutada ka nõudepesukäsna karedat poolt. Pühkige pärast iga puhastust puhta veega üle, kuni kõik puhastusvahendi jäägid on eemaldatud. Kuivatage kinnitusrestid rätikuga. 160

161 Puhastamine ja hooldus Hooldus Funktsioone "Fertig um" ja "Start um" ei pakuta "Pflege" puhul. "Einweichen" Selle programmiga saab leotada praadimisel tekkinud tugevamat mustust. Laske küpsetuskambril jahtuda. Võtke kõik tarvikud välja. Täitke veepaak. Valige "Pflege" "Einweichen". Leotamine vältab umbes 10 minutit. "Trocknen" Ahjukambris olev jääkniiskus kuivatatakse ka juurdepääsematutest kohtadest. Kuivatage ahjukambrit eelnevalt lapiga. Valige "Pflege" "Trocknen". Kuivatamine vältab umbes 20 minutit. "Spülen" Selle protsessi ajal loputatakse vett juhtiv süsteem. Võimalikud toiduainete jäänused loputatakse välja. Valige "Pflege" "Spülen". Järgige ekraanil olevaid juhiseid. Loputamisprotsess vältab umbes 10 minutit. Katlakivi eemaldamine Soovitame katlakivi eemaldamiseks "Miele" katlakivieemaldustablette (vt "Juurdeostetavad tarvikud"). Need on välja töötatud spetsiaalselt "Miele" toodete jaoks, et katlakivi eemaldamise protsessi optimeerida. Teised katlakivieemaldid, mis sisaldavad lisaks sidrunhappele ka teisi happeid ja/või sisaldavad muid soovimatuid koostisosi, nt kloriidid, võivad toodet kahjustada. Lisaks ei ole võimalik tagada vajalikku toimet, kui ei peeta kinni katlakivieemaldi lahuse kontsentratsioonist. Katlakivi eemaldamise lahus sisaldab hapet. Kui katlakivi eemaldamise lahus satub metallile, võivad tekkida plekid. Pühkige katlakivi eemaldamise lahus kohe maha. Auruahjust peab teatud aja järel katlakivi eemaldama. Kui saabunud on katlakivi eemaldamise aeg, kuvatakse ekraanil järelejäänud valmistusprotsesside arvu. Loendatakse vaid aurutamisprotsesse. Pärast viimast aurutamisprotsessi auruahi lukustub. Soovitame auruahjust katlakivi eemaldada enne, kui see lukustub. Katlakivi eemaldamise protsessi ajal tuleb veepaaki kaks korda loputada ja värske veega täita. Kondensaadimahuti tuleb tühjendada. 161

162 Puhastamine ja hooldus Lülitage auruahi sisse ja valige "Pflege" "Entkalken". Ekraanil kuvatakse juhist "Bitte warten...". Katlakivi eemaldamise protsess valmistatakse ette. Selleks võib kuluda mitu minutit. Kui ettevalmistus on lõppenud, kuvatakse teade veepaagi täitmiseks. Täitke veepaak markeeringuni külma veega ja lisage sellele 2 "Miele" katlakivieemaldustabletti. Lükake veepaak sisse, kuni see fikseerub. Kinnitage nupuga "OK". Tühjendage kondensaadimahuti. Kinnitage nupuga "OK". Ekraanil kuvatakse jääkaega. Katlakivi eemaldamise protsess käivitub. Pärast jääkaja lõppemist kuvatakse ekraanil "Kondensatbehälter entleeren". Järgige ekraanil olevat juhist. Kinnitage nupuga "OK". Katlakivi eemaldamise protsess on lõppenud. Pärast katlakivi eemaldamist Eemaldage, tühjendage ja kuivatage veepaak ja kondensaadimahuti. Laske küpsetuskambril jahtuda. Seejärel kuivatage küpsetuskamber. Sulgege uks alles siis, kui küpsetuskamber on täielikult kuivanud. Lülitage auruahi välja. Katlakivi eemaldamise protsessi saab katkestada vaid esimese 6 minuti jooksul. Ärge lülitage auruahju enne katlakivi eemaldamise protsessi lõppu välja, vastasel korral peate toimingut otsast peale alustama. Protsessi ajal tuleb veepaaki kaks korda loputada ja värske veega täita. Kondensaadimahuti tuleb tühjendada. Järgige ekraanil olevaid juhiseid. Kinnitage kõik nupuga "OK". 162

163 Puhastamine ja hooldus Uks Eemaldamine Valmistage ukse jaoks ette sobiv aluspind, nt pehme rätik. Avage uks praokile. Avage uks täielikult. Vajutage ust mõlema käega ülaservast korraks alla. Et ust eemaldada, tuleb kõigepealt avada mõlema uksehinge lukustushoob. Avamiseks keerake mõlema uksehinge lukustushooba kuni piirajani viltu. Ukse hoidikutest tingitud vigastusoht! Ukse hoidikud liiguvad tagasi auruahju külge. Ust ei tohi mingil juhul horisontaalses asendis hoidikutelt välja tõmmata. Sulgege uks kuni lõpuni. Ukse kahjustamine! Jälgige, et eemaldamisel ei oleks uks nurgeti. 163

164 Puhastamine ja hooldus Ukse kahjustamine! Uks võib hoidikutest lahti tulla ja kahjustada saada, kui lukustushoovad ei ole lukustatud. Pärast paigaldamist lukustage tingimata lukustushoovad. Võtke ukse külgedest kinni ja tõmmake ühtlaselt viltuselt suunaga üles hoidikutest välja. Asetage uks ettevalmistatud aluspinnale. Kohaleasetamine Ukse kahjustamine! Jälgige, et kohaleasetamisel ei oleks uks viltu. Avage uks täielikult. Asetage uks hoidikutele. Lukustamiseks keerake mõlema uksehinge lukustushooba kuni piirajani horisontaalseks. 164

165 Mida teha, kui... Enamikku igapäevase töö käigus esineda võivatest probleemidest saate ise kõrvaldada. Alljärgnev ülevaade on teile abiks. Kui te ei suuda probleemi põhjust välja selgitada ja kõrvaldada, võtke ühendust tehase klienditeenindusega (vt ümbris). Vigastusoht! Asjatundmatud paigaldus-, hooldus- ja remonttööd võivad põhjustada kasutajale ohte, mille eest "Miele" ei vastuta. Paigaldus-, hooldus- ja remonttöid võivad teostada vaid "Miele" volitatud spetsialistid. Ärge mitte kunagi avage auruahju korpust ise. Probleem Auruahju ei saa sisse lülitada. Küpsetuskamber ei lähe kuumaks. Pärast väljalülitamist kostub ventilaatori töötamise häält. Põhjus ja selle kõrvaldamine Kaitse on väljas. Lülitage kaitse sisse (vähimat vajalikku kaitset vt tüübisildilt). Võimalik, et on tekkinud tehniline tõrge. Eraldage auruahi umbes 1 minutiks vooluvõrgust nii, et lülitage vastav kaitsekork välja või keerake sulavkaitse tervenisti välja või lülitage FI-kaitselüliti (rikkevoolukaitse) välja. Kui te ei saa pärast seadme uuesti sisselülitamist või kaitsmete sisselülitamist auruahju ikka veel kasutada, pöörduge kvalifitseeritud elektriku või "Miele" klienditeeninduse poole. Demorežiim on aktiveeritud. Auruahju saab käsitseda, ent küpsetuskambri küte ei toimi. Lülitage demorežiim välja (vt peatükki "Seadistused demorežiim"). Küpsetuskamber on selle alla paigaldatud soojendussahtli tõttu soojenenud. Avage uks ja laske küpsetuskambril jahtuda. Ventilaator jääb tööle. Auruahi on varustatud ventilaatoriga, mis juhib auru küpsetuskambrist välja. Pärast auruahju väljalülitamist töötab ventilaator edasi. Ventilaator lülitub mõne aja möödudes automaatselt välja. 165

166 Mida teha, kui... Probleem Ust ei saa avada. Pärast auruahju sisselülitamist, selle töötamise ajal ja pärast väljalülitamist kuuldub heli (mürin). Auruahi ei lülitu peale kolimist enam soojenemisfaasist aurutusfaasile. Töötamise ajal väljub ukse vahelt või ebatavalistest kohtadest harjumatult palju auru. Küpsetuskambri valgustus ei toimi. Põhjus ja selle kõrvaldamine Kellaaja kuva on välja lülitatud. Seetõttu on väljalülitatud auruahju ekraan pime ja andurnupud ei reageeri. Kohe, kui lülitate auruahju sisse, ilmub kellaaja kuva ja andurnupp reageerib (vt peatükki "Seadistused kellaaeg kuva"). Võimalik, et on tekkinud tehniline tõrge. Kui peate ukse avama, sest nt küpsetuskambris on veel toit, avage uks käsitsi (vt peatüki lõpust). Kui probleem tekib uuesti, pöörduge klienditeeninduse poole. See müra ei viita talitlushäirele või seadme rikkele. See tekib vee sisse- ja väljapumpamisel. Vee keemistemperatuur on muutunud, kuna uue paigalduskoha kõrgus erineb vanast vähemalt 300 m võrra. Tehke keemistemperatuuri kohandamiseks katlakivi eemaldamine (vt peatükki "Puhastamine ja hooldus Katlakivi eemaldamine"). Uks ei ole korralikult kinni. Sulgege uks. Uksetihend ei asetse korralikult. Vajutage uksetihend taas nii sisse, et see igal pool ühtlaselt vastas oleks. Uksetihend on kahjustatud, nt praod. Vahetage uksetihend välja. Te saate uksetihendi tellida klienditeenindusest (vt selle kasutusjuhendi lõpust). Lamp on rikkis. Kutsuge klienditeenindus, kui lampi on vaja vahetada. 166

167 Mida teha, kui... Probleem Paneel ei avane/sulgu automaatselt, kuigi andurnuppu on mitu korda vajutatud. Funktsioone "Start um" ja "Fertig um" ei pakuta. Kook/küpsetis pole pärast retseptis toodud aja möödumist küps. Koogil/küpsetisel on väga ebaühtlane pruunistus. "F10" Põhjus ja selle kõrvaldamine Paneeli liikumisalas on takistus. Eemaldage takistus. Kinnikiilumiskaitse reageerib väga tundlikult, seetõttu võib vahel juhtuda, et paneel ei avane või sulgu. Avage/sulgege paneel käsitsi (vt peatüki lõpust). Kui probleem esineb sageli, pöörduge "Miele" klienditeeninduse poole. Temperatuur küpsetuskambris on liiga kõrge, nt pärast valmistusprotsessi lõppu. Avage küpsetuskambri uks ja laske ahjul jahtuda. Üldjuhul "Menügaren" ja "Pflege" puhul ei pakuta neid funktsioone. Sisestatud temperatuur ei ühti retseptis etteantud temperatuuriga. Muutke temperatuuri. Rasvafilter on paigaldatud tagaseina. See pikendab küpsetusaega. Kohandage küpsetusaega. Olete retsepti muutnud. Näiteks rohkema vedeliku või munade lisamisel pikeneb küpsetusaeg. Kohandage temperatuur või küpsetusaeg muudetud retseptiga. Temperatuur oli liiga kõrge. Tagaseinast ei eemaldatud rasvafiltrit. Küpsetati rohkem kui kahel tasandil. Kasutage küpsetamiseks maksimaalselt kahte tasandit. Imivoolik veepaagis on valesti paigaldatud. pole vertikaalne. Korrigeerige imivooliku asendit: 167

168 Mida teha, kui... Probleem "F11" "F20" F44 "F55" "F196" Põhjus ja selle kõrvaldamine Tühjendusvoolikud on ummistunud. Eemaldage auruahjust katlakivi (vt peatükki "Puhastamine ja hooldus katlakivi eemaldamine"). Kui veateade ilmub uuesti, pöörduge klienditeeninduse poole. Kommunikatsiooniviga Lülitage auruahi välja ja mõne minuti pärast jälle sisse. Kui veateade kuvatakse endiselt, võtke ühendust "Miele" klienditeenindusega. Valmistusrežiimi maksimaalne tööaeg sai läbi ja rakendus turvaväljalülitus. Lülitage auruahi välja ja uuesti sisse. Auruahi on kohe jälle töövalmis. Tekkis tõrge. Lülitage auruahi välja ja uuesti sisse. Küpsetuskambri põhja sõel on valesti paigaldatud. Lülitage auruahi välja. Paigaldage sõel õigesti: F ja muud numbrid Lülitage auruahi uuesti sisse. Kui veateade ilmub hoolimata põhjuse kõrvaldamisest uuesti, pöörduge klienditeeninduse poole. Tehniline rike Lülitage auruahi välja ja võtke ühendust klienditeenindusega. 168

169 Mida teha, kui... Paneeli käsitsi avamine Avage ettevaatlikult uks. Paneeli käsitsi sulgemine Võtke paneelil alt ja ülevalt kinni. Suruge paneeli ettevaatlikult allapoole. Võtke paneelil alt ja ülevalt kinni. Tõmmake paneel esmalt ettepoole välja. Suruge paneeli ettevaatlikult ülespoole. Lükake paneel sisse. 169

170 Mida teha, kui... Ukse käsitsi avamine Põletusoht! Ukseklaas võib olla kuum. Pange ukse avamiseks pajakindad kätte. Põletusoht! Ukse avamisel võib eralduda auru. Enne toidu väljavõtmist, astuge samm tagasi ja oodake, kuni aur on väljunud. Torgake kaasas olev avaja paremalt küljelt u 3 cm sügavuselt ukse ja paneeli vahele ja tõmmake uks suunaga ette lahti. Põletusoht! Te võite saada põletusi küpsetuskambri seinte, üleloksuva toidu, tarvikute, kuuma auru ja kuuma ukseklaasiga. Pange kuuma toidu väljavõtmise, samuti kuumas küpsetuskambris tehtavate tööde ja ukse sulgemise ajaks pajakindad kätte. 170

171 Juurdeostetavad tarvikud "Miele" pakub teie seadmetele rikkalikku "Miele" tarvikute ning puhastus- ja hooldustoodete valikut. Neid tooteid saate hõlpsasti tellida "Miele" veebipoest. Samuti on nimetatud tooteid võimalik hankida "Miele" klienditeeninduse (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või "Miele" müügiesinduse kaudu. Toiduvalmistusnõu Saadaval on mitmesuguseid erinevas suuruses, perforeeritud ja perforeerimata toiduvalmistusnõusid: 325 mm laiusi toiduvalmistusnõusid ei saa otse kinnitusrestile lükata, vajate lisaks kanderesti. DGGL 1 Perforeeritud toiduvalmistusnõu kogumaht 1,5 l / kasulik maht 0,9 l 325 x 175 x 40 mm (LxSxK) DGG 2 Perforeerimata toiduvalmistusnõu kogumaht 2,5 l /kasulik maht 2,0 l 325 x 175 x 65 mm (LxSxK) DGG 3 Perforeerimata toiduvalmistusnõu kogumaht 4,0 l /kasulik maht 3,1 l 325 x 265 x 65 mm (LxSxK) 171

172 Juurdeostetavad tarvikud DGGL 4 DGGL 8 Perforeeritud toiduvalmistusnõu kogumaht 4,0 l / kasulik maht 3,1 l 325 x 265 x 65 mm (LxSxK) DGGL 5 Perforeeritud toiduvalmistusnõu kogumaht 2,0 l / kasulik maht 1,7 l 325 x 265 x 40 mm (LxSxK) DGGL 12 Perforeeritud toiduvalmistusnõu kogumaht 2,5 l / kasulik maht 2,0 l 325 x 175 x 65 mm (LxSxK) DGGL 6 Perforeeritud toiduvalmistusnõu kogumaht 5,4 l / kasulik maht 3,3 l 450 x 390 x 40 mm (LxSxK) DGG 20 Perforeeritud toiduvalmistusnõu kogumaht 4,0 l / kasulik maht 2,8 l 325 x 175 x 100 mm (LxSxK) DGG 7 Perforeerimata toiduvalmistusnõu kogumaht 2,4 l /kasulik maht 1,8 l 450 x 190 x 40 mm (LxSxK) DGGL 20 Perforeerimata toiduvalmistusnõu kogumaht 4,0 l /kasulik maht 2,8 l 325 x 175 x 100 mm (LxSxK) Perforeeritud toiduvalmistusnõu kogumaht 2,4 l / kasulik maht 1,8 l 450 x 190 x 40 mm (LxSxK) 172

173 Juurdeostetavad tarvikud Toiduvalmistusnõude kaaned DGD 1/3 Puhastus- ja hooldusvahendid "DGCLean" (250 ml) Toiduvalmistusnõu kaas 325 x 175 mm DGD 1/2 Spetsiaalne puhastusvahend küpsetuskambri tugevama mustuse jaoks, eriti pärast praadimist. Katlakivieemaldustabletid (6 tükki) Toiduvalmistusnõu kaas 325 x 265 mm Auruahju puhastamiseks katlakivist Mikrokiudlapp Sõrmejälgede ja kerge mustuse eemaldamiseks 173

174 Juurdeostetavad tarvikud Muud Kanderest Universaalne küpsetusplaat Universaalne küpsetusplaat küpsetamiseks, praadimiseks ja grillimiseks Kombineeritud rest 325 mm laiuse toiduvalmistamisnõu riputamiseks. Kanderest lükatakse ühe sisestustasandi pilude vahele kinnitusrestile. Ümmargune küpsetusplaat Kombineeritud rest küpsetamiseks, praadimiseks ja grillimiseks Toidutermomeeter Valmistusprotsesside kraadi täpsusega jälgimiseks. Mõõdab temperatuuri valmistatava toidu sisemuses (sisetemperatuur). Ümmargune kuju sobib hästi pitsa, madalate pärmi- või biskviittainaküpsetiste, magusate või soolaste tagurpidikookide, üleküpsetatud magustoitude, hapnemata leiva küpsetamiseks, õhukese plaadikoogi, plaadipirukate või sügavkülmutatud kookide või pitsa üleküpsetamiseks. Ei sobi aururežiimi jaoks! "FlexiClip"-teleskoopsiinid "FlexiClip"-teleskoopsiine on võimalik kinnitada igale sisestustasandile ja neid saab ahjukambrist täies ulatuses välja tõmmata. 174

175 Juurdeostetavad tarvikud Gurmee-universaalpott Valualumiiniumist ahjupotid, kaetud nakkumatu pinnaga. Neid on võimalik lükata otse kinnitusrestile. Sobivad kasutamiseks ka klaaskeraamilise pliidiplaadi ahjupotitsoonil. Ei sobi induktsioonpliidi ja gaasipliidi jaoks! HUB 5000-M Gourmet' ahjupottide kaaned Ahjupoti roostevabast terasest kaas HBD Sobib HUB 5000-M-le HBD maksimaalne täitekogus u 5,0 kg sügavus 22 cm HUB 5000-XL Sobib HUB 5000-XL-le Te saate lasta paigaldada süsteemi klienditeenindusel hiljem. maksimaalne täitekogus u 8,0 kg sügavus 35 cm 175

176 a Lahendusega ühilduv kodumasin b kommunikatsioonipulk XKS3000Z või kommunikatsioonimoodul XKM3000Z c Lahendusega ühilduv kodumasin koos funktsiooniga "SuperVision" d Gateway" XGW3000 e Wi-Fi ruuter f Ühendus hooneautomaatikasüsteemidega g Nutitelefon, tahvelarvuti, sülearvuti h Ühendus internetiga 176

177 Teie kodumasin / on võrku ühendatav ning seda saab juurdeostetava kommunikatsioonimooduli või kommunikatsioonipulga ja võimaliku tarviliku lisavarustuskomplekti abil ühendada süsteemi Süsteemis saadavad võrku ühendatavad kodumasinad teavet oma tööoleku kohta ning andmeid programmi kulgemise kohta kuvaseadmele, nt küpsetusahjule, millel on funktsioon "SuperVision". Teabe kuvamine, kodumasinate juhtimine Kodumasin funktsiooniga "SuperVision" Mõne võrku ühendatava kodumasina ekraanil saab kuvada teiste võrku ühendatavate kodumasinate olekut. Mobiilsed lõppseadmed Koduse WLAN-i piirkonnas saab arvutis, sülearvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis kuvada kodumasinate olekuteavet ja anda teatud juhtkäske. Majavõrk Süsteemilahendus võimaldab luua kodus võrgu. Gateway" abil saab võrku ühendatavad kodumasinad integreerida teistesse hooneautomaatikasüsteemidesse. Saksamaal saab võrku ühendatavaid kodumasinaid Gateway" alternatiivina integreerida platvormiga "QIVICON Smart Home Plattform" ( "SmartStart" (sõltuvalt kodumasinast) "Smart Gridiga" ühilduvaid kodumasinaid saab automaatselt käivitada ajal, kui elekter on soodne või käsutuses on piisav elektrivaru (nt fotogalvaanilisest seadmestikust). Juurdeostetavad tarvikud (sõltuvalt kodumasinast) Kommunikatsioonimoodul XKM3000Z või kommunikatsioonipulk XKS3000Z Lisavarustuskomplekt kommunikatsiooni ettevalmistamiseks XKV Gateway" XGW3000 Tarvikutega on kaasas eraldi paigaldusja kasutusjuhendid. Täiendav teave Lisateavet kohta leiate "Miele" veebilehelt ja üksikute komponentide kasutusjuhenditest. 177

178 Paigaldamise ohutusjuhised Oskamatu paigaldamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalset kahju! Auruahju tüübisildil toodud ühendusandmed (pinge ja sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida seadme kahjustusi. Võrrelge neid enne ühendamist. Pöörduge kahtluse korral elektriku poole. Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge kasutage neid auruahju ühendamiseks elektrivõrku. Arvestage, et pistikupesale pääseks juurde ka pärast auruahju paigaldamist. Auruahi tuleb integreerida sellisele kõrgusele, et oleks näha toiduvalmistamisnõu sisu, mis on paigaldatud ülemisele tasandile. Ainult nii saab vältida põletushaavu, mis võivad tekkida kuuma toidu või vee mahaloksumisest. Kõik mõõdud on millimeetrites. 178

179 Auruahju esipaneeli detailmõõdud "ArtLine" esipaneel * klaasesipaneel / ** metallesipaneel 179

180 Auruahju esipaneeli detailmõõdud Paneeli liikumisala Paneeli liikumisalas ei tohi olla ühtegi takistust, mis võib takistada paneeli avamist ja sulgemist. * klaasesipaneel / ** metallesipaneel 180

181 Paigaldusmõõdud Paigaldamine kõrgesse kappi Paigaldusniši taga ei tohi olla kapi tagaseina. a Auruahi b Paigaldusnišš c Toitejuhe sisend auruahju d Elektriühenduse soovitatav asukoht e Toitejuhe, P = 2000 mm * klaasesipaneel / ** metallesipaneel 181

182 Paigaldusmõõdud Väljalõiked auruahju õhutuse jaoks a Väljalõige kapi ülemisel küljel b Väljalõige vahepõrandas paigaldusniši kohal 182

183 Paigaldusmõõdud Paigaldamine alumisse kappi Paigaldusniši taga ei tohi olla kapi tagaseina. Kui auruahi tuleb paigaldada pliidiplaadi alla, järgige pliidiplaadi paigaldamise ja paigalduskõrguse kohta käivaid juhiseid (vt pliidiplaadi paigaldusjuhend). a Auruahi b Paigaldusnišš c Toitejuhe sisend auruahju d Elektriühenduse soovitatav asukoht e Toitejuhe, P = 2000 mm * klaasesipaneel / ** metallesipaneel 183

184 Paigaldusmõõdud Väljalõiked auruahju õhutuse jaoks a Väljalõige vahepõrandas paigaldusniši all b Väljalõige kapi põhjas 184

185 Paigaldamine Auruahju paigaldamine Talitlushäire korrektselt loodimata auruahju tõttu! Auruahi peab seisma horisontaalselt, et aurugeneraator saaks tõrgeteta töötada. Kõrvalekalle horisontaalist võib olla maksimaalselt 2. Lükake auruahi paigaldusnišši ja loodige. Jälgige, et toitejuhe ei kiiluks kinni ega saaks kahjustada. Kinnitage auruahi kaasas olevate puidukruvidega (3,5 x 25 mm) paremalt ja vasakult kapi küljeseinte külge. Ühendage auruahi vooluvõrku. Kontrollige auruahju kõiki funktsioone kasutusjuhendi abil. 185

186 Elektriühendus Soovitame auruahju ühendada vooluvõrku pistikupesast. See lihtsustab klienditeenindust. Pistikupesa peab pärast auruahju paigaldamist olema kergesti ligipääsetav. Rikkevoolukaitselüliti Turvalisuse suurendamiseks soovitab VDE või ÖVE paigaldada auruahjule FIkaitselüliti rakendumisvooluga 30 ma. Vigastusoht! Asjatundmatud paigaldus-, hooldusja remonttööd võivad põhjustada kasutajale ohte, mille eest "Miele" ei vastuta. "Miele" ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud paigaldamata või katkestatud kaitsmest (nt elektrilöök). Kui toitepistik eraldatakse toitejuhtmest või toitejuhe ei ole varustatud toitepistikuga, peab auruahju ühendama elektrivõrku elektrik. Kui pistikupesa ei ole enam ligipääsetav või ette on nähtud püsiühendus, peab olema tagatud seadme vooluvõrgust lahutamine muul viisil: lüliti kontaktavaga minimaalselt 3 mm. Siia hulka kuuluvad LS-tüüpi lülitid, kaitsmed ja kaitsereleed. Vajalikud ühendusandmed leiate tüübisildilt. Need andmed peavad vooluvõrgu omadega ühtima. Pärast paigaldust peab tagama isoleeritud detailide puutumiskaitse! Koguvõimsus vt tüübisildilt Ühendus AC 230 V / 50 Hz Vajalikud andmed leiate tüübisildilt. Need andmed peavad vastama teie vooluvõrgule. 186

187 Elektriühendus Elektrivõrgust lahutamine Isikukahju põhjustav elektrilöök! Pärast elektrivõrgust lahutamist tuleb tagada, et ei saaks toimuda uuesti võrku lülitumist. Kui auruahju vooluringi on vaja võrgust lahutada, toimige olenevalt paigaldusest jaotuses järgmiselt. Sulavkaitsmed Keerake kaitse kaitsmepesast täielikult välja. Toitejuhtme vahetamine Kehavigastusi põhjustava elektrilöögi oht! Toitejuhet tohib vahetada vaid elektrik. Toitejuhtme vahetamisel tohib kasutada vaid spetsiaalset juhtmetüüpi H 05 VV- F (PVC isolatsiooniga), mis on saadaval tootja juures või klienditeeninduses. Ühendusskeem Keeratavad kaitsmed Vajutage kontrollnuppu (punane), kuni keskmine nupp (must) välja hüppab. Paigaldatavad automaatkaitsmed (Automaatkaitse, min. tüüp B või C!) seadke lüliti asendist 1 (sees) asendisse 0 (väljas). FI-kaitselüliti (rikkevoolukaitselüliti) Lülitage pealüliti asendist 1 (sees) asendisse 0 (väljas) või vajutage kontrollnuppu. 187

188 Klienditeenindus, tüübisilt Klienditeenindus Tõrgete korral, mida te ise kõrvaldada ei saa, võtke ühendust "Miele" müügiesindusega või "Miele" tehase klienditeenindusega. Tehase klienditeeninduse telefoninumbri leiate firma veebilehelt selle kasutusjuhendi tagaküljel. Klienditeenindusel on vaja teie seadme mudeli nimetust ja seerianumbrit. Tüübisilt Kleepige kaasasolev tüübisilt siia. Kontrollige, kas kasutusjuhendi tagaküljel olevad andmed vastavad teie seadme mudelile. 188

189 Garantii Miele Eesti tagab ostjale lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas: I Garantii kestus ja algus 1. Garantii antakse järgmiseks ajaks: a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral 2. Garantiiperiood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast. Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega. II Garantii tingimused 1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas. 2. Klienditeeninduse tehniku nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart). III Garantii sisu ja ulatus 1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse. 2. Garantii ei hõlma selle alla mitte kuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult. 3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet. IV Garantii piirangud Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel. 1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažijuhiste mittejärgimine. 2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesuvõi loputusvahendite või kemikaalide kasutamine. 3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega. 4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud. 5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud. 6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud. 7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid. 8. Voolu- ja pingekõikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku. 9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine. V Andmekaitse Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele. 189

190 Autoriõigused ja litsentsid Seadme käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab "Miele" tarkvara. Arvestada tuleb "Miele" ja muude asjaomaste tarkvaratarnijate (nt Adobe) autoriõigustega. "Miele" ja tema tarnijad jätavad endale kõik tarkvarakomponentidega seotud õigused. Eelkõige on keelatud: tarkvara paljundamine ja levitamine, muudatuste ja tuletiste valmistamine, dekompileerimine, pöördprojekteerimine, osadeks võtmine ja muul viisil vähendamine. See toode sisaldab Adobe Flash Playeri tarkvara, mis on litsentseeritud ettevõtte Adobe Systems Incorporated, Adobe Macromedia Software LLC poolt. Adobe ja Flash on Adobe Systems Incorporatedi registreeritud kaubamärgid. Tarkvarasse on integreeritud ka GNU Üldise Avaliku Litsentsi, samuti muude avatud lähtekoodide alla kuuluvad komponendid. Te saate ülevaate integreeritud avatud lähtekoodiga komponentide ja lisaks vastava litsentsi koopia aadressil pärast oma konkreetse tootenime sisestamist. "Miele" annab lähtekoodi üle kõigile tarkvarakomponentidele, mis on litsentsitud GNU Üldise Avaliku Litsentsi ja võrreldavate avatud lähtekoodi litsentside järgi. Lähtekoodi saamiseks saatke meil aadressile 190

191 Legend Sous-vide Combigaren Erhitzen Menügaren Dampfgaren Aufheizphase DE - Legende Automatikprogramme Pflege Dampfreduktion Vorgang beendet ein aus Nachtabschaltung Erstinbetriebnahme erfolgreichabgeschlossen hart Heißluft plus Betriebsarten Ober-/Unterhitze Grill groß Intensivbacken Unterhitze Oberhitze Grill klein Umluftgrill Kuchen spezial Spezialanwendungen "Sous-vide" EE - Legend Auruga kombineeritult toiduvalmistamine Kuumutamine Kogu menüü korraga valmistamine Auruga toiduvalmistamine Kuumutusfaas Automaatprogrammid Hooldus Auru vähendamine Protsess lõpetatud Sees Väljas Öine väljalülitus Esmakordne kasutuselevõtt edukalt lõpetatud Kare Kuum õhk pluss Töörežiimid Üla-/alakuumutus Suur grill Intensiivne küpsetamine Ülakuumutus Ülakuumutus Väike grill Pöördõhuga grill Koogieri Erilised kasutusviisid 191

192 Legend DE - Legende Pizza Auftauen Blanchieren Einkochen Geschirr entkeimen Dörren Hefeteig gehen lassen Sabbat-Programm Eigene Programme Einstellungen Entkalken Einweichen Trocknen Spülen Dampfgaren Temperatur einstellen Garzeit einstellen ändern Gerät wird gespült Fertig um Start um Betriebsart ändern Garzeit Temperatur zurücksetzen Garvorgang abbrechen? Ja EE - Legend Pitsa Sulatamine Blanšeerimine Hoidistamine Nõude desinfitseerimine Kuivatamine Pärmitaina kergitamine Sabati-programm Oma programmid Seadistused Katlakivi eemaldamine Leotamine Kuivatamine Loputamine Auruga toiduvalmistamine Temperatuuri seadistamine Valmistusaja seadistamine Muutmine Seadet loputatakse Valmis-kell Käivitus-kell Töörežiimi muutmine Küpsetusaeg Temperatuur Lähtestamine Katkestada valmistusprotsess? Jah 192

193 Legend DE - Legende Kerntemp. einstellen Garschritt hinzufügen Combigaren abschließen übernehmen Sofort starten speichern Garschritte ändern Garvorgang abbrechen? Bräunungsgaren schnell normal Grillstufe Gemüse Fisch Fleisch Brot Brötchen Kuchen/Kleingebäck Pizza, Quiche & Co. Reis Getreide Teigwaren Hülsenfrüchte Hühnereier Obst Pilze EE - Legend Sisetemperatuuri sisestamine Valmistusammu lisamine Auruga kombineeritult toiduvalmistamise lõpetamine Võta üle Käivita kohe Salvestamine Valmistussammude muutmine Katkestada valmistusprotsess? Toiduvalmistamine pruunistamisega Kiire Tavaline Grillimisaste Köögivili Kala Liha Leib Saiakesed Kook/väikeküpsetised Pitsa, lahtine pirukas ja muu Riis Teravili Pastatooted Kaunviljad Kanamunad Puuvili Seened 193

194 Legend DE - Legende Wurstwaren Krustentiere Muscheln Spezial nachgaren nachbacken Programm erstellen Programme bearbeiten weitere Parameter Programm abschließen Programm ändern Name ändern Programm löschen Lebensmittel zufügen Joghurt herstellen Hefeteig gehen lassen Gelatine schmelzen Schokolade schmelzen Äpfel ganz Zwiebeln dünsten Speck auslassen Tücher erwärmen Honig verflüssigen Beleuchtung Sprache deutsch EE - Legend Vorstitooted Koorikloomad Karbid Spetsiaalne Järelvalmistamine Järelküpsetamine Programmi loomine Programmide töötlemine Veel parameetreid Programmi lõpetamine Programmi muutmine Nime muutmine Programmi kustutamine Toiduainete lisamine Jogurti valmistamine Pärmitaina kergitamine Želatiini sulatamine Šokolaadi sulatamine Õunad Tervelt Sibulate hautamine Peki sulatamine Rätikute soojendamine Mee vedeldamine Valgustus Keel Saksa keel 194

195 Legend DE - Legende EE - Legend english Inglise keel Land Riik Tageszeit Kellaaeg Anzeige Näit Nachtabschaltung Öine väljalülitus Zeitformat Ajavorming 24 Std 24 h 12 Std 12 h Einstellen Seadistamine Datum Kuupäev "ein / "aus" für 15 Sekunden "sees"/"väljas" 15 sekundiks Display-Helligkeit Ekraani heledus akustische Hinweise Akustilised juhised Melodien Meloodiad Solo-Ton Üksik toon Tastenton Nuputoon Einheiten Ühikud Gewicht Kaal C * / F C * / F Warmhalten Soojashoidmine Automatisches Spülen Automaatne loputus Vorschlagstemperaturen Soovitatavad temperatuurid Sicherheit Turvalisus Inbetriebnahmesperre Kasutuslukk Tastensperre Nupulukk Wasserhärte Vee karedus weich Pehme 195

196 Legend mittel hart Händler Messeschaltung Werkeinstellungen dunkler heller leiser lauter niedriger höher Vorgang beendet DE - Legende Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht Bräunungsgaren PerfectClean FlexiClip SmartStart SuperVision MyMiele Hilfe OK Später starten Erweiterte Einstellungen öffnen Kerntemperatur Schnellaufheizen Keskmine Kare Edasimüüja Demorežiim Tehaseseadistused Tumedam Heledam Vaiksem Valjem Madalam Kõrgem Protsess lõpetatud EE - Legend Demorežiim aktiveeritud. Seade ei kuumuta Toiduvalmistamine pruunistamisega Perfektne puhtus "FlexiClip" "SmartStart" "SuperVision" "MyMiele" Abi OK Käivita hiljem Laiendatud seadistuste avamine Sisetemperatuur Kiirkuumutus 196

197 Legend bearbeiten Eintrag löschen Eintrag sortieren Aufläufe & Gratins Hülsenfrüchte Desserts GourmetBraten Treffer Namen ändern Neuer Alarm Neue Kurzzeit DE - Legende Garschritte anzeigen Feuchte Tücher erwärmen Honig entkristallisieren Darstellung analog digital Startbildschirm Lautstärke Begrüßungsmelodie Messeschaltung ist eingeschaltet. Gerät heizt nicht Smart Home Smart Grid abschließen hinzufügen Suche Töötlemine EE - Legend Sissekande kustutamine Sissekande sorteerimine Vormiroad ja gratäänid Kaunviljad Magustoidud Gurmeepraad Vasted Nime muutmine Uus häire Uus lühiaeg Valmistussammude kuvamine Niiskete rätikute soojendamine Mee sulatamine Kuva Analoogne Digitaalne Avakuva Helitugevus Tervitusmeloodia Demorežiim on sisse lülitatud. Seade ei kuumuta "Smart Home" "Smart Grid" Lõpetamine Lisamine Otsing 197

198 Legend DE - Legende Eintrag hinzufügen Hauptmenü Helligkeit Signaltöne g lb lb/oz EE - Legend Sissekande lisamine Peamenüü Heledus Signaaltoonid g lb lb/oz 198

199 Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, Gütersloh

200 DGC 6860X et-ee M.-Nr / 00

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr Täisautomaatne kohvimasin 3100 seeria EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. HD8828 HD8834 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Title

Title EOC45651OX ET Ahi Kasutusjuhend 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...7 4. JUHTPANEEL... 8 5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST... 8 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

job

job Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Küttekatel kõrgendatud katlaveetemperatuuriga töörežiimi või ilmastikust lähtuva töörežiimi regulaatoriga VITODENS 100 W 3/2008 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc Kamado lauagrill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need juhised

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem