Enamsoodustusrežiimi tollimaksu seadus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Enamsoodustusrežiimi tollimaksu seadus"

Väljavõte

1 Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Muudetud järgmiste aktidega Vastu võetud RT I 1999, 93, 832 jõustumine Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine RT I 2001, 88, RT I 2002, 84, Enamsoodustusrežiimi tollimaks ja maksuobjekt (1) Enamsoodustusrežiimi tollimaks on kauba tolliväärtusest lähtuv riiklik maks, millega maksustatakse Eesti tolliterritooriumile vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuriga toimetatud kaup. (2) Enamsoodustusrežiimi tollimaksuga maksustatakse välisriikidest pärinevad kaubad, välja arvatud kaubad, mis välislepingu kohaselt tollimaksuga maksustamisele ei kuulu. [RT I 2001, 88, 31- jõust ] 2. Maksuobjektide loetelu ja neile vastavad tollimaksu määrad (1) Enamsoodustusrežiimi tollimaksuga maksustatavad kaubad vastavalt kehtivale Eesti kaupade nomenklatuurile ja neile kaupadele vastavad tollimaksu määrad on sätestatud käesoleva seaduse lisas «Enamsoodustusrežiimi tollimaksuga maksustatavad kaubad ja neile vastavad tollimaksu määrad». (2) Kaup, mis käesoleva seaduse lisas on toodud koos maksustamistähtajaga, on maksuobjekt selle tähtaja jooksul kalendriaastas. 3. Maksumaksja Enamsoodustusrežiimi tollimaksu maksab deklarant või isik, kelle eest deklarant deklareeritava kauba ja tollideklaratsiooni esitas. [Paragrahvi 4 sõnastus kuni ] 4. Seaduse rakendamine Maksustatava kauba klassifitseerimisel, päritolu määramisel, tolliväärtuse määramisel, enamsoodustusrežiimi tollimaksu tasumisel ja maksusoodustuste rakendamisel ning teistes käesolevas seaduses sätestamata küsimustes kohaldatakse tolliseadustikku ja tollitariifiseadust (RT I 1997, 78/79, 1321; 1998, 31/32, 432; 1999, 82, 748; 2000, 84, 3). [RT I 2001, 88, 31- jõust ] [Paragrahvi 4 sõnastus alates ] 4. Seaduse rakendamine Maksustatava kauba klassifitseerimisel, päritolu määramisel, tolliväärtuse määramisel, enamsoodustusrežiimi tollimaksu tasumisel ja maksusoodustuste rakendamisel ning teistes käesolevas seaduses sätestamata küsimustes kohaldatakse tolliseadustikku ( RT I 2001, 88, 31 ; 2002, 61, 37; 63, 387), tollitariifiseadust (RT I 1997, 78/79, 1321; 1998, 31/32, 432; 1999, 82, 748; 2000, 84, 3; 2001, 88, 31) ja tollimaksuvabastuse seadust. [RT I 2002, 84, 493- jõust ] Leht 1 / 72

2 . Seaduse jõustumine Käesolev seadus jõustub aasta 1. jaanuaril. Lisa enamsoodustusrežiimi tollimaksu seadusele ENAMSOODUSTUSREŽIIMI TOLLIMAKSUGA MAKSUSTATAVAD KAUBAD JA NEILE VASTAVAD TOLLIMAKSU MÄÄRAD I. osa jaotis ELUSLOOMAD; LOOMSED TOOTED Grupp 01 Elusloomad Rubriik Alamrubriik, kaubapositsioon Nimetus 0102 Elusveised: tõuveised: mullikad (poegimata emasveised) lehmad muud muud: - - koduveised: massiga kuni 80 kg massiga üle 80 kg, kuid mitteüle 160 kg: tapaloomad muud massiga üle 160 kg, kuidmitte üle 0 kg: tapaloomad muud massiga üle 0 kg: mullikad (poegimata emasveised): tapaloomad muud lehmad: tapaloomad muud muud: tapaloomad muud muud Elussead: tõusead 0 - muud: massiga alla 0 kg: kodusead muud massiga 0 kgvõi rohkem: kodusead: emised, vähemalt ühe korra poeginud, massiga mitte alla 160 kg 39 Maksumäär % (ad valorem) 0 Leht 2 / 72

3 muud muud Eluslambad ja -kitsed: lambad: puhtatõulised muud: lambatalled (kuni aasta vanused) muud kitsed: puhtatõulised muud Eluskodulinnud, s.o kanad (liigist Gallus domesticus),pardid,haned, kalkunid ja pärlkanad: - massiga kuni 18 g: kanad: munakana vanavanemkari ja vanemkari: munaliinid muud muud: munaliinid muud kalkunid muud: haned pardid ja pärlkanad - muud: kanad massiga mitte üle 2000 g kanad massiga üle 2000 g muud: pardid haned kalkunid pärlkanad Grupp 02 Liha ja toidukõlblikud subproduktid Rubriik Alamrubriik, kaubapositsioon Nimetus Maksumäär % (ad valorem) 0201 Värske või jahutatud veiseliha: rümbad ja poolrümbad 29 Rubriik Alamrubriik, kaubapositsioon Nimetus muud jaotustükid, kontidega: Maksumäär % (ad valorem) alates Leht 3 / 72

4 «komplekteeruvad» esi- ja tagaosad rümpade või poolrümpade esiosad rümpade või poolrümpade tagaosad muud kondita Rubriik Alamrubriik, kaubapositsioon 0202 Külmutatud veiseliha: rümbad ja poolrümbad muud jaotustükid, kontidega: «komplekteeruvad» esija tagaosad Nimetus Maksumäär % (ad valorem) rümpade või poolrümpade esiosad rümpade või poolrümpade tagaosad muud kondita kontideta esiosad, 33 terved või tükeldatud mitte rohkem kui viiekstükiks, kusjuures iga esiosa peab moodustama ühe ploki; «komplekteeruvad»esija tagaosad moodustavad kaks plokki, millest üks on terve või mitterohkem kui viieks tükiks tükeldatud esiosa, teine on tagaosa ilmasisefileeta, ühes tükis kontideta kaelatükid;esiseljatükid ja 33 rinnatükid muud Värske, jahutatud või külmutatud sealiha: - värske või jahutatud: rümbad ja poolrümbad: kodusigade muud tagaosad, õlatükid ja nende jaotustükid, kondiga: kodusigade: tagaosad ja nende jaotustükid õlatükid ja nende jaotustükid muud muud: kodusigade: 33 Leht 4 / 72

5 esiosad ja nende jaotustükid seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga küljetükid ja nende jaotustükid muud: kondita muud muud 2 - külmutatud: rümbad ja poolrümbad: kodusigade muud tagaosad, õlatükid ja nende jaotustükid, kondiga: kodusigade: tagaosad ja nende jaotustükid õlatükid ja nende jaotustükid muud muud: kodusigade: esiosad ja nende jaotustükid seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga küljetükid ja nende jaotustükid muud: kondita muud muud Värske, jahutatud või külmutatud lamba- või kitseliha: lambatallede värsked või jahutatud rümbad ja poolrümbad -muu värske või jahutatud lambaliha: rümbad ja poolrümbad muud jaotustükid kondiga: lühikesed esiosad selja- ja/või neerutükid tagaosad muud kondita lambatallede külmutatud rümbad ja poolrümbad: - muu külmutatud lambaliha: Leht / 72

6 rümbad ja poolrümbad muud jaotustükid kondiga: lühikesed raiutud esiosad selja- ja/või neerutükid tagaosad muud kondita: lambatalle muud kitseliha: - - värske või jahutatud: rümbad ja poolrümbad lühikesed esiosad selja- ja/või neerutükid tagaosad muud: kontidega jaotustükid kontideta jaotustükid - - külmutatud: rümbad ja poolrümbad lühikesed esiosad selja- ja/või neerutükid tagaosad muud: kontidega jaotustükid kontideta jaotustükid 0206 Veise, sea, lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueeslitoidukõlblikud subproduktid (rupskid), värsked, jahutatud või külmutatud: veise subproduktid, värsked või jahutatud: farmaatsiatoodete tooraineks muud: maks paks vaheliha ja õhukevaheliha muud 10 - veise subproduktid, külmutatud: keeled maks: farmaatsiatoodete tooraineks muud muud: farmaatsiatoodete tooraineks muud: paks vaheliha ja õhukevaheliha muud 10 Leht 6 / 72

7 sea subproduktid, värsked või jahutatud: farmaatsiatoodete tooraineks - - muud: kodusigade: maks muud muud -sea subproduktid, külmutatud: maks: farmaatsiatoodete tooraineks muud: kodusigade muud muud: farmaatsiatoodete tooraineks muud: kodusigade muud muud värsked või jahutatud subproduktid: farmaatsiatoodete tooraineks - - muud: lamba ja kitse subproduktid muud külmutatud subproduktid: farmaatsiatoodete tooraineks - - muud: lamba või kitse subproduktid Rubriigis 010 esitatud kodulindude värske, jahutatud või külmutatudliha ja toiduks kasutatavad subproduktid (rupskid): - kana ja kuke liigist Gallusdomesticus: värsked või jahutatud rümbad: kitkutud, soolikad välja võetud, lõplikult 48 rookimata, peade jajalgadega, nn 83% kanad kitkutud ja roogitud,ilma pea ja 48 jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70% kanad kitkutud ja roogitud,ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, 48 Leht 7 / 72

8 südame, maksa ja puguta, nn 6% kanad, võimuul kujul külmutatud rümbad: kitkutud ja roogitud,ilma pea ja 48 jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70% kanad kitkutud ja roogitud,ilma pea ja 48 jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 6% kanad, võimuul kujul tükid ja subproduktid, värsked või jahutatud: tükid: ilma kontideta kontidega: pool- või veerandrümbad tiivad koostiivaotstega või ilma 48 nendeta seljatükid, kaelatükid, seljatükid 48 koos kaeltega, tagatükid,tiivaotsad rinnatükid ja nende jaotustükid koivad ja nende jaotustükid muud subproduktid: maks muud tükid ja subproduktid, külmutatud: tükid: ilma kontideta kontidega: pool- või veerandrümbad tiivad koostiivaotstega või ilma 10 nendeta seljatükid, kaelatükid, seljatükid 10 koos kaeltega, tagatükid,tiivaotsad rinnatükid ja nende jaotustükid koivad ja nende jaotustükid muud subproduktid: maks muud 10 -kalkuni: värsked ja jahutatud rümbad: Leht 8 / 72

9 kitkutud ja roogitud,ilma pea ja 48 jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 80% kalkunid kitkutud ja roogitud,ilma pea ja 48 jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 73% kalkunid,või muul kujul külmutatud rümbad: kitkutud ja roogitud,ilma pea ja 48 jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 80% kalkunid kitkutud ja roogitud,ilma pea ja 48 jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 73% kalkunid,või muul kujul värsked või jahutatud tükid ja subproduktid: tükid: ilma kontideta kontidega: pool- või veerandrümbad tiivad koostiivaotstega või ilma 48 nendeta seljatükid, kaelatükid, seljatükid 48 koos kaeltega, tagatükid,tiivaotsad rinnatükid ja nende jaotustükid koivad ja nende jaotustükid: sääred ja nende jaotustükid muud muud subproduktid: maks muud külmutatud tükid ja subproduktid: tükid: ilma kontideta kontidega: pool- või veerandrümbad tiivad, koostiivaotstega või ilma 10 nendeta seljatükid, kaelatükid, seljatükid 10 Leht 9 / 72

10 koos kaeltega, tagatükid,tiivaotsad rinnatükid ja nende jaotustükid koivad ja nende jaotustükid: sääred ja nende jaotustükid muud muud subproduktid: maks muud 10 -pardi, hane või pärlkana: värsked ja jahutatud rümbad: pardi: kitkutud, 48 veretustatud, soolikad välja võetud, pea ja jalgadega,nn 8% pardid kitkutud ja roogitud,ilma pea ja 48 jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70% pardid kitkutud ja roogitud,ilma pea ja 48 jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 63% pardid,või muul kujul hane: kitkutud, veretustatud,rookimata, 48 pea ja jalgadega, nn 82% haned kitkutud ja roogitud,ilma pea ja 48 jalgadeta, kaela, südame ja puguga või ilma, nn 7% haned, võimuul kujul pärlkana külmutatud rümbad: pardi: kitkutud ja roogitud,ilma pea ja 48 jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70% pardid kitkutud ja roogitud,ilma pea ja 48 jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 63% pardid,või muul kujul hane: kitkutud, veretustatud,rookimata, 48 pea ja jalgadega, nn 82% haned kitkutud ja roogitud,ilma pea ja jalgadeta, kaela, südame ja 48 Leht 10 / 72

11 puguga või ilma, nn 7% haned, võimuul kujul pärlkana rasvane maks, värske võijahutatud: hanemaks pardimaks muud, värske või jahutatud: tükid: ilma kontideta: hane pardi või pärlkana kontidega: pool- või veerandrümbad: pardi hane pärlkana tiivad koostiivaotstega või ilma 48 nendeta seljatükid, kaelatükid, seljatükid 48 koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad rinnatükid ja nende jaotustükid: hane pardi või pärlkana koivad ja nende jaotustükid: hane pardi või pärlkana hane ja pardi paletotid muud subproduktid: maks, v.a rasvane maks muud muud, külmutatud: tükid: ilma kontideta: hane pardi või pärlkana kontidega: pool- või veerandrümbad: pardi hane pärlkana tiivad koostiivaotstega või ilma nendeta 48 Leht 11 / 72

12 seljatükid, kaelatükid, seljatükid 48 koos kaeltega, tagatükid,tiivaotsad rinnatükid ja nende jaotustükid: hane pardi või pärlkana koivad ja nende jaotustükid: hane pardi või pärlkana hane ja pardi paletotid muud subproduktid: maks: hane rasvane maks pardi rasvane maks muud muud Muu toidukõlblik liha ja subproduktid (rupskid), värsked, jahutatud võikülmutatud: küüliku või jänese: - - koduküüliku: värske või jahutatud külmutatud muud muud: - - ulukiliha, v.a küüliku jajänese: vuti muud muud Seapekk või muu sea rasvkude ilma tailihata ja kodulindude rasvkude,sulatamata või muul viisil ekstraheerimata, värske, jahutatud, külmutatud,soolatud, kuivatatud või suitsutatud: - seapekk: jahutatud, külmutatud, külm- või märgsoolatud kuivatatud või suitsutatud sea rasvkude, muu kuikaubapositsioonides ja klassifitseeritud kodulindude rasvkude Liha ja toidukõlblikud subproduktid (rupskid), soolatud, kuivatatud võisuitsutatud; toiduks kasutatav lihast või subproduktidest Leht 12 / 72

13 valmistatud jahuvõi pulber: -sealiha: tagaosad, õlatükid ja nende jaotustükid: kodusea: kuiv- või märgsoolatud: tagaosad ja nende jaotustükid õlatükid ja nende jaotustükid kuivatatud ja suitsutatud: tagaosad ja nende jaotustükid õlatükid ja nende jaotustükid muude sigade küljetükid ja nende jaotustükid: kodusea: kuiv- või märgsoolatud kuivatatud või suitsutatud muude sigade muud: kodusigadest: kuiv- või märgsoolatud: peekoniküljed või spenserosad /4 peekonikülge või peekonikülje keskosad esiosad ja nende jaotustükid seljatükid ja nende jaotustükid muud: kondita muud kuivatatud või suitsutatud: esiosad ja nende jaotustükid seljaosad ja nende jaotustükid muud: kondita muud muud veiseliha: kondiga kondita muu liha ja subproduktid, k.a Leht 13 / 72

14 toiduks kasutatavad jahud ja pulbridlihast või subproduktidest: - - liha: hobuseliha, kuivvõi märgsoolatud või 9 kuivatatud lamba- ja kitseliha: kondiga kondita põhjap draliha muud subproduktid: kodusigade subproduktid: maks muud veiste subproduktid: paks vaheliha ja õhukevaheliha muud lammaste ja kitsede subproduktid muud: linnumaks: rasvane hanevõipardimaks, kuiv- või 9 märgsoolatud muu muud toiduks kasutatav jahu lihast või subproduktidest 9 Grupp 04 Piim ja piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi; muud mujal nimetamata loomse päritoluga toidukaubad Rubriik Alamrubriik, kaubapositsioon 0401 Piim ja rõõsk koor,kondenseerimata, suhkru- ja muu magusainelisandita: rasvasisaldusega kuni 1%: müügipakendis mahuga kuni 2 liitrit Nimetus Maksumäär % (ad valorem) muud rasvasisaldusega üle 1%, kuni 6%: - - kuni 3%: müügipakendis mahuga kuni 2 liitrit muud üle 3%: müügipakendis mahuga kuni 2 liitrit muud rasvasisaldusega üle 6%: - - kuni 21%: 27 Leht 14 / 72

15 müügipakendis mahuga kuni 2 liitrit muud üle 21%, kuni 4%: müügipakendis mahuga kuni 2 liitrit muud üle 4%: müügipakendis mahuga kuni 2 liitrit muud Piim ja rõõsk koor, kondenseeritud või suhkru- või muumagusainelisandiga: pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldusega kuni1,%: - - ilma suhkru- või muu magusainelisandita: müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud - - muud: müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud - pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldusega üle1,%: ilma suhkru- või muumagusainelisandita: rasvasisaldusega kuni 27%: müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud: rasvasisaldusega kuni 11% rasvasisaldusega üle 11%, kuni 27% rasvasisaldusega üle 27%: müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud muud rasvasisaldusega kuni 27%: spetsiaalselt imikutele mõeldud piim hermeetilistes pakenditesnetomassiga kuni 00 gja rasvasisaldusega üle 10% muud: Leht / 72

16 müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud rasvasisaldusega üle 27%: müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud - muul kujul: ilma suhkru- või muumagusainelisandita: rasvasisaldusega kuni 8%: müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud rasvasisaldusega üle 8%, kuni 10%: müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud rasvasisaldusega üle 10%, kuni 4%: müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud rasvasisaldusega üle 4%: müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud muud: rasvasisaldusega kuni 9,%: müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud rasvasisaldusega üle 9,%, kuni 4%: müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud rasvasisaldusega üle 4%: müügipakendis netomassiga kuni 2, kg muud 0403 Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muufermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kondenseeritud võikondenseerimata, suhkru- või muu magusaine-, aromatiseerivate ainete, kakao-või puuviljalisandiga või ilma): jogurt: Leht 16 / 72

17 - - aromatiseerimata,puuvilja-, pähkli- või kakaolisandita: ilma suhkru- või muumagusainelisandita, rasvasisaldusega: kuni 3% üle 3%, kuni 6% üle 6% suhkru- või muu magusainelisandiga, rasvasisaldusega: kuni 3% üle 3%, kuni 6% üle 6% aromatiseeritud võipuuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga: pulbrina, graanulites võimuul tahkel kujul piimarasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, kuni 27% üle 27% muul kujul, piimarasvasisaldusega: kuni 3% üle 3%, kuni 6% üle 6% muud: - - aromatiseerimata,puuvilja-, pähkli- või kakaolisandita: pulbrina, graanulites võimuul tahkel kujul: ilma suhkru- ja muumagusainelisandita, rasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, kuni 27% üle 27% muud, rasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, kuni 27% üle 27% muul kujul: ilma suhkru- ja muumagusainelisandita, rasvasisaldusega: kuni 3% üle 3%, kuni 6% üle 6% muud, rasvasisaldusega: kuni 3% üle 3%, kuni 6% 38 Leht 17 / 72

18 üle 6% aromatiseeritud võipuuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga: pulbrina, graanulitenavõi muul tahkel kujul, piimarasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, kuni 27% üle 27% muul kujul, piimarasvasisaldusega: kuni 3% üle 3%, kuni 6% üle 6% Vadak (kondenseeritud või kondenseerimata, suhkru- või muumagusainelisandiga või ilma); mujal nimetamata tooted naturaalsetestpiimakomponentidest (suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma): vadak ja modifitseeritud vadak, kondenseeritud või mitte, suhkru- võimuu magusainelisandiga või ilma: - - pulbrina, graanulitena võimuul tahkel kujul: ilma suhkru- või muumagusainelisandita, valgusisaldusega (lämmastikusisaldus 6,38): kuni %, rasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, aga mitte üle 27% üle 27% üle %, rasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, aga mitte üle 27% üle 27% muud, valgusisaldusega (lämmastikusisaldus 6,38): kuni %, rasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, aga mitte üle 27% üle 27% üle %, rasvasisaldusega: kuni 1,% 3 Leht 18 / 72

19 Rubriik üle 1,%, aga mitte üle 27% üle 27% muud: ilma suhkru- ja muumagusainelisandita, valgusisaldusega (lämmastikusisaldus 6,38): kuni %, rasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, aga mitte üle 27% üle 27% üle %, rasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, aga mitte üle 27% üle 27% muud, valgusisaldusega (lämmastikusisaldus 6,38): kuni %, rasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, aga mitte üle 27% üle 27% üle %, rasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, aga mitte üle 27% üle 27% muud: - - ilma suhkru- või muumagusainelisandita, rasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, kuni 27% üle 27% muud, rasvasisaldusega: kuni 1,% üle 1,%, kuni 27% üle 27% 38 Alamrubriik, kaubapositsioon Nimetus Või ja muud piimarasvad;piimarasvavõided: või: - - rasvasisaldusega kuni 8%: Maksumäär % (ad valorem) alates Leht 19 / 72

20 - - - naturaalne või: müügipakendis 38,3 36,7 3 netomassiga kuni 1 kg muud 38,3 36, taastatud või 38,3 36, vadakuvõi 38,3 36, muud 38,3 36, piimarasvavõided: rasvasisaldusega 38,3 36,7 3 39% jarohkem, kuid alla 60% rasvasisaldusega 38,3 36,7 3 60% jarohkem, kuid kuni 7% rasvasisaldusega 38,3 36,7 3 üle 7%, kuid alla 80% muud: rasvasisaldusega 38,3 36,7 3 99,3% jarohkem ning veesisaldusega kuni 0,% muud 38,3 36, Juust ja kohupiim: värske juust (valmimatavõi valmimisajata), sh vadakujuust ja kohupiim: rasvasisaldusega 38,3 36,7 3 kuni 40% muud 38,3 36,7 3 v.a - - pizza juust, külmutatud, tükkides netomassiga mitte rohkem kui 1 gramm igaüks, pakendisnetokaaluga kgvõi rohkem, veesisaldusega 2% või enam ning rasvasisaldusega kuivaines 38%või enam riivitud juust või juustupulber: Schabziger - juust, mis onvalmistatud kooritud piimast ja millele on 38,3 36,7 3 Leht 20 / 72

21 lisatud peenelt hakitudmaitsetaimi muu 38,3 36, sulatatud juust, riivimatavõi pulbristamata: mille valmistamisel pole kasutatud muid juustusorte peale 38,3 36,7 3 Emmentali,Gruyčre või Appenzelli juustu, millele võib olla lisatud Schabzigeri juustu,jaemüügiks pakendatud, rasvasisaldusega kuivaines kuni 6% - - muud: rasvasisaldusega kuni 36%ja rasvasisaldusega kuivaines: kuni 48% 38,3 36, üle 48% 38,3 36, rasvasisaldusega 38,3 36,7 3 üle 36% sinihallitusjuust: Rokfor 38,3 36, Gorgonzola 38,3 36, muud 38,3 36, muud juustud: töötlemiseks 38,3 36, muud: Emmental, Gruyčre,Sbrinz, Bergkäse ja Appenzell: terved juustud 38,3 36,7 3 väärtusega tollipiiril üle 401,8 EUR, kuidmitte üle 4,62 EUR netomassi 100 kg kohta, rasvasisaldusega kuivaines4% või rohkem ja laagerdatud kolm kuud või kauem terved juustud väärtusega tollipiiril üle 38,3 36,7 3 Leht 21 / 72

22 4,62 EUR netomassi 100 kg kohta,rasvasisaldusega kuivaines 4% või rohkem ja laagerdatud kolm kuud või kauem tükid, 38,3 pakitud vaakumis 36,7 3 või inertgaasis, koorega vähemalt ühelküljel, netomassiga 1 kgvõi rohkem, kuid alla kgja väärtusega tollipiiril üle 4,62 EUR, kuid mitte üle 49,39 EURnetomassi 100 kgkohta, rasvasisaldusega kuivaines 4% või rohkem ja laagerdatud kolm kuud võikauem tükid, 38,3 pakitud vaakumis 36,7 3 või inertgaasis, koorega vähemalt ühelküljel, netomassiga 1 kgvõi rohkem ja väärtusega tollipiiril üle 49,39 EUR netomassi 100 kg kohta,rasvasisaldusega kuivaines 4% või rohkem ja laagerdatud kolm kuud või kauem tükid ilma kooreta, netomassiga alla 40 g javäärtusega tollipiiril üle 499,67 EUR netomassi 100 kg 38,3 36,7 3 kohta,rasvasisaldusega kuivaines 4% või rohkem ja laagerdatud kolm kuud või kauem,pakitud vaakumis või inertgaasis, pakendites, millel on näidatud juustunimetus, rasvasisaldus, vastutav pakendaja ja päritolumaa muud: Emmental 38,3 36, Gruyčre, Sbrinz 38,3 36,7 3 Leht 22 / 72

23 Bergkäse, Appenzell 38,3 36, Fromage friburgeois, 38,3 36,7 3 Vacherin Mont d Or ja Tźte de Moine Schabziger - juust, mison valmistatud kooritud piimast ja millele on lisatud peenelt 38,3 36,7 3 hakitudmaitsetaimi Cheddar 38,3 36, Edam 38,3 36, Tilsit 38,3 36, Butterkäse 38,3 36, Kashkaval 38,3 36, Feta: juust lamba- või pühvlipiimast, mahutites, mis 38,3 36,7 3 sisaldavadsoolvett, või siis lambavõi kitsenahast lähkrites muud 38,3 36, Kefalo-Tyri 38,3 36, Finlandia 38,3 36, Jarlsberg 38,3 36, muud: juust lamba- või pühvlipiimast, mahutites, mis 38,3 36,7 3 sisaldavadsoolvett, või siis lambavõi kitsenahast lähkrites muud: rasvasisaldusega kuni40% ja mitterasvainete veesisaldusega: kuni 47%: Grana Padano, 38,3 36,7 3 Parmigiano Reggiano Fiore Sardo, Pecorino 38,3 36, muud 38,3 36, üle 47%, kuni 72%: Provolone 38,3 36,7 3 Leht 23 / 72

24 Asiago, 38,3 Caciocavallo, 36,7 3 Montasio, Ragusano Danbo, Fontal,Fontina, 38,3 36,7 3 Fynbo, Havarti, Maribo, Samsoe Gouda 38,3 36, Esrom, Italico, 38,3 36,7 3 Kernhem, Saint- Nectarie, Saint- Paulin,Taleggio Cantal, Cheshire, 38,3 36,7 3 Wensleydale, Lancashire, DoubleGloucester, Blarney, Colby, Monterey Camembert 38,3 36, Brie 38,3 36, Kefalograviera, 38,3 36,7 3 Kasseri muud juustud,arvestatud mitterasvainete veesisaldusega massist: üle 47%, aga mitte 38,3 36,7 3 üle 2% üle 2%, aga mitte 38,3 36,7 3 üle 62% üle 62%, aga mitte üle 72% 38,3 36, üle 72% 38,3 36, muud 38,3 36,7 3 Rubriik Alamrubriik, kaubapositsioon Nimetus Maksumäär % (ad valorem) Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või keedetud: - kodulindude munad: - - inkubeerimiseks: kalkuni- ja hanemunad muud: kanamunad muud muuks otstarbeks: kanamunad muud muude lindude munad Kooreta linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud, keedetud,külmutatud või muul viisil töödeldud Leht 24 / 72

25 (suhkru- või muu magusainelisandiga võiilma): - munakollane: kuivatatud: inimtoiduks kõlbmatu muud muud: inimtoiduks kõlbmatu muud: vedelal kujul muud, kaasa arvatud külmutatud 49 - muud: kuivatatud: inimtoiduks kõlbmatu muud muud: inimtoiduks kõlbmatu muud Naturaalne mesi Mujal nimetamata loomsepäritoluga toiduained 12 II. osa jaotis TAIMSED TOOTED Grupp 07 Köögivili ning toiduks kasutatavad juured ja mugulad Rubriik Alamrubriik, kaubapositsioon Nimetus Maksumäär % (ad valorem) 0701 Kartulid, värsked või jahutatud: seemnekartul muud: tärklise tootmiseks - - muuks otstarbeks: varajane kartul: jaanuarist. maini maist. juunini muud Tomatid, värsked või jahutatud:1. jaanuarist 31. maini,1. oktoobrist 31. detsembrini Tomatid, värsked või jahutatud:1. juunist 2 septembrini 0703 Sibul, šalottsibul, küüslauk, porrulauk jm sibulköögiviljad, värsked võijahutatud: sibul ja šalottsibul: Leht 2 / 72

26 - - sibul: tippsibul (seemneks) muud šalottsibul küüslauk porrulauk jm sibulköögiviljad 0704 Peakapsas, lillkapsas, nuikapsas ja muud toiduks kasutatavad kapsad,värsked või jahutatud: lillkapsas ja spargelkapsas: jaanuarist 14. aprillini aprillist. novembrini detsembrist 31. detsembrini rooskapsas muud: valge- ja punane peakapsas muud 070 Lehtsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichoriumspp.),värske või jahutatud: - lehtsalat: peasalat: jaanuarist 31. märtsini aprillist. novembrini detsembrist 31. detsembrini muud -sigur: sordist Witloof (Cichorium intybusvar.foliosum) muud 0706 Porgand, naeris, söögipeet, juurseller, redis jms juurviljad, värskedvõi jahutatud: porgand ja naeris muud: - - juurseller: jaanuarist. aprillini maist. Septembrini oktoobrist 31. detsembrini mädarõigas (Cochlearia armoracia) muud Kurgid ja kornišoonid, värsked või jahutatud: Leht 26 / 72

27 kurgid: 16. maist. septembrini kurgid: 1. Oktoobrist. maini kornišoonid: 16. Maist. septembrini kornišoonid: 1. oktoobrist. maini 0708 Kaunviljad, poetatud või mitte, värsked või jahutatud: hernes (Pisum sativum): jaanuarist 31. maini juunist 31. augustini septembrist 31. detsembrini uba (Vignaspp., Phaseolusspp.): jaanuarist. juunini juulist. septembrini oktoobrist 31. detsembrini muud kaunviljad Muud köögiviljad, värsked või jahutatud: spargel (aspari võrsed) seller (v.a juurseller) -seened ja trüflid: seened: perekonnast Agaricus kukeseened puravikud muud trühvlid perekondadesse Capsicumvõi Pimentakuuluvad viljad: magus ja mahe paprika - - muud: perekonna Capsicumviljad kapsaitsiini või õlivaikvärvidetootmiseks eeterlike õlide ja lõhnaainete tööstuslikuks tootmiseks muud spinat, uusmeremaa spinatja aedspinat muud: salatid, v.a lehtsalatid (Lactuca sativa) ja sigurid (Cichoriumspp.) lehtpeet e mangold jahispaania artišokid - - oliivid: Leht 27 / 72

28 muudeks kasutusteks pealeõli tootmise muud (õli tootmiseks) kapparid apteegitill suhkrumais kabatšokid muud 0710 Külmutatud köögiviljad, toored või eelnevalt keedetud või aurutatud: kartul 20 - kaunviljad, poetatud või mitte: hernes (Pisum sativum) aeduba (Vignaspp., Phaseolusspp.) muud spinat, uusmeremaa spinatja aedspinat suhkrumais muud köögiviljad: oliivid perekondadesse Capsicumja Pimentakuuluvad viljad: magus ja mahe paprika muud seened: perekonnast Agaricus muud tomatid spargel muud köögiviljasegud Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (näiteks väävelgaasiga,soolalahuses, väävlivees või muus konserveerivas lahuses) köögiviljad, mispole kõlblikud koheseks toiduks kasutamiseks: sibul oliivid: muudeks kasutusteks pealeõli tootmise muud (õli tootmiseks) kapparid kurgid ja kornišoonid muud köögiviljad ja köögiviljasegud: - - köögiviljad: perekondadesse Capsicumja Pimentakuuluvad viljad (v.a magus ja mahe paprika) 20 Leht 28 / 72

29 - - - seened: perekonnast 20 Agaricus muud muud köögiviljasegud Kuivatatud köögiviljad (tervelt, poolitatult, lõikudena, purustatultvõi pulbrina), muul viisil töötlemata: sibul seened ja trühvlid muud köögiviljad; köögiviljasegud: kartul (tervelt või tükeldatult), muul viisil 20 töötlemata tomatid porgandid muud Kuivatatud kaunviljad (poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud võitükeldamata): herned (Pisum sativum): seemneks muud kikerhernes (nuut,cicer arietinum) 22 - aedoad (Vignaspp., Phaseolusspp.): aedoad sortidest Vigna mungo, 10 Hepper või Vigna radiata, Wilczek väikesed punased (Adzuki) aedoad 2 (Phaseolus angularis) harilikud aedoad (sh liigist Phaseolus vulgaris): seemneks muud muud läätsed põldoad (Vicia fabavar. maior) ja söödaoad 2 (Viciafabavar. equinaja Vicia fabavar. minor) muud: seemneks muud 2 Grupp 08 Toiduks kasutatavad puuviljad, marjad ja pähklid; tsitrusviljade ja melonite koored Rubriik Alamrubriik, Nimetus Maksumäär % kaubapositsioon (ad valorem) Leht 29 / 72

30 0808 Värsked õunad, pirnid jaaivad: õunad: õunad siidrivalmistamiseks, 2 pakkimata, 16. septembrist. detsembrini - - muud: sordist Golden Delicious: 1. jaanuarist 31. juulini sordist Golden Delicious: 1. augustist detsembrini sordist Granny Smith: 1. jaanuarist 31. juulini sordist Granny Smith: 1. augustist detsembrini muud: 1. jaanuarist 31. juulini muud: 1. augustist 31. detsembrini Muud värsked marjad japuuviljad: maasikad: jaanuarist. aprillini maist 31. juulini augustist 31. detsembrini vaarikad, põldmarjad, mooruspuumarjad, pamplid: vaarikad muud mustad, valged ja punased sõstrad ning tikrid: mustad sõstrad punased sõstrad muud jõhvikad, mustikad jateised marjad perekonnast Vaccinium: pohlad (liigist 20 Vaccinium vitis-idaea) mustikad (liigist 20 Vaccinium myrtillus) marjad liikidest 20 Vaccinium macrocarponja Vacciniumcorymbosum muud kiivid: jaanuarist 14. maini maist. novembrini novembrist 31. detsembrini muud: tamarindid, kašuõunad, litšid, tšakad (jackfruit), sapodilli ploomid 20 Leht / 72

31 passionid (kannatuspuuviljad), 20 karamboolad ja pitahaiad muud Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, värsked, aurutatud või veeskeedetud, sisaldavad või ei sisalda suhkrut või muud magusainelisandit: maasikad: - - suhkru või muu magusainelisandiga: suhkrusisaldusega üle 13% muud muud vaarikad, põldmarjad, mooruspuumarjad, pamplid, mustad, valged japunased sõstrad ning tikrid: - - suhkru või muu magusainelisandiga: suhkrusisaldusega üle 13% muud - - muud: vaarikad mustad sõstrad punased sõstrad tikrid ja valged sõstrad muud muud: - - suhkru või muu magusainelisandiga: suhkrusisaldusega üle 13% massist: troopilised puuviljad ja troopilised pähklid muud muud: troopilised puuviljad ja troopilised pähklid muud muud: mustikad (Vaccinium 20 myrtillus) marjad liigist 20 Vaccinium myrtilloidesja Vacciniumaugostifolium kirsid: hapukirsid (Prunus 20 cerasus) muud muud Lühiajaliseks säilitamiseks Leht 31 / 72

32 Grupp 10 Teravili Rubriik konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid(n iteks gaasilise vääveldioksiidi abil, soolvees, väävelvees või muussäilitusaine lahuses), kõlbmatud koheseks tarbimiseks: kirsid maasikad muud: mustikad (Vaccinium 20 myrtillus) mustad sõstrad vaarikad muud 20 Alamrubriik, kaubapositsioon 1001 Nisu ja meslin: kõva nisu (s.o nisu liigist Triticum durum) Rubriik Alamrubriik, kaubapositsioon Nimetus Nimetus Maksumäär % (ad valorem) muu nisu ja meslin: polbnisu seemneks muu polbnisu, harilik nisuja meslin: harilik nisu ja meslinseemneks 0 20 Maksumäär % (ad valorem) alates muud Rukis Oder: seemneks muu Kaer Rubriik Alamrubriik, kaubapositsioon Nimetus Maksumäär % (ad valorem) 1008 Tatar, hirss ja kanaaripaelrohi; muud teraviljad: tatar hirss muud teraviljad: rukki-nisuhübriidid (tritikaal) muud 20 v.a metsik riis (wild rice) 0 Grupp 11 Jahu, tangud ja kruubid; linnased; tärklis; inuliin; nisugluteen Leht 32 / 72

33 Rubriik Alamrubriik, kaubapositsioon Nimetus Maksumäär % (ad valorem) Püülijahu nisust või meslinist: - nisust: kõvanisust muust tavalisest ja polbnisust meslinist Püülijahu muust teraviljast(v.a nisust ja meslinist): rukkist muust teraviljast: odrast kaerast muud Teraviljatangud, lihtjahu ja graanulid: - tangud ja -lihtjahu: nisust: kõvanisust tavalisest ja polbnisust kaerast muudest teraviljadest: rukkist odrast muudest teraviljadest 0 - graanulid: nisust teistest teraviljadest: rukkist odrast kaerast muudest teraviljadest Muul viisil töödeldud teraviljad (näiteks kruubid ja tangud, kroovitud,valtsitud, helvestatud või purustatud terad), v.a rubriigis 1006 nimetatudriis; terved, lamedaks pressitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud: - valtsitud või helvestatud: oder: valtsitud helvestatud kaer: valtsitud helvestatud muud teraviljad: nisu 0 Leht 33 / 72

34 rukis muud teraviljad: muud 0 - kruubid ja muul viisiltöödeldud teravili: oder: kroovitud (purustatudkestadega või 0 viljakestast vabastatud) kroovitud ja peenelt või jämedalt purustatud 0 («Gürtze» või«grutten») poleeritud jämedalt purustatud, muulviisil töötlemata muud kaer: kroovitud (purustatudkestadega või 0 viljakestast vabastatud) kroovitud ja peenelt või jämedalt purustatud 0 («Gürtze» või«grutten») poleeritud jämedalt purustatud, muulviisil töötlemata muud muud teraviljad: kroovitud, peenelt või jämedalt purustatud või mitte: nisu rukis muud poleeritud: nisu rukis muud jämedalt purustatud, muulviisil töötlemata: nisu rukis muud muud: nisu rukis muud teraviljaidud (terved, lamedaks pressitud, helvestatud võijahvatatud): nisuidud muude teraviljade idud Püülijahu, lihtjahu, pulber, helbed ja graanulid kuivatatud kartulist: lihtjahu, püülijahu ja pulber helbed ja graanulid Leht 34 / 72

35 1106 Püülijahu, lihtjahu ja pulber rubriigi 0713 kuivatatud kaunviljadest,saagost või rubriigi 0714 juurtest või mugulatest või grupi 08viljadest: rubriigi 0713 kuivatatud kauniviljadest rubriigi 0714 saago juurtest või mugulatest: denatureeritud muu grupi 08 viljadest: muudest viljadest Linnased, heledad või tumedad: heledad (röstimata): - - nisust: jahuna muul kujul muudest teraviljadest: jahuna muul kujul tumedad (röstitud) Tärklis; inuliin: - tärklis: nisutärklis maisitärklis kartulitärklis maniokitärklis muu tärklis: riisitärklis muu inuliin Nisugluteen, kuivatatud või kuivatamata Grupp 13 Šellak; kummivaigud, vaigud ja muud taimemahlad ja -ekstraktid Rubriik Alamrubriik, kaubapositsioon Nimetus Maksumäär % (ad valorem) 12 Taimemahlad ja - ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektiidid;agaragar, taimsed liimid ja paksendajad (modifitseeritud või mitte): - taimemahlad ja - ekstraktid: oopium lagritsast humalast püreetrist või rotenoonisisaldavatest taimejuurtest Leht 3 / 72

ET Euroopa Liidu Teataja L 60/1 I (Aktid, mille avaldamine on kohustuslik) KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 317/2006, 22. detsember 2005, mille aluse

ET Euroopa Liidu Teataja L 60/1 I (Aktid, mille avaldamine on kohustuslik) KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 317/2006, 22. detsember 2005, mille aluse 1.3.2006 ET Euroopa Liidu Teataja L 60/1 I (Aktid, mille avaldamine on kohustuslik) KOMIJONI MÄÄRU (EÜ) nr 317/2006, 22. detsember 2005, mille alusel koostatakse nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud

Rohkem

Hinnainfo mai 2015

Hinnainfo mai 2015 HINNAINFO MAI 2015 Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad: Claudia Meriküla, Katrin Männaste, Aivar Voog Tellijapoolne kontaktisik: Aleksander Vukkert AS Emor Tammsaare Ärikeskus A. H. Tammsaare

Rohkem

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017)

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017) Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 217) Tallinn Detsember 217 Töö tellija: Maaeluministeerium Projektis osalevad: Albert Hansa, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Katrin Nittim, Maris Viileberg

Rohkem

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg nr.4 kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

Restoranu nedela_rudens_buklets_EST_Hanza web

Restoranu nedela_rudens_buklets_EST_Hanza web RESTORANIDE NÄDAL VALMIERAS 6.-12.November RĀTES VĀRTI VECPUISIS AGNESE VALMIERMUIŽA ÕLLEKÖÖK DIKĻI LOSSI RESTORAN visit.valmiera.lv Endised maitsed kaasaegses esituses! RĀTES VĀRTI Üllatus ja jook restorani

Rohkem

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga võrreldes üpris stabiilsel tasemel, vaatamata asjaolule,

Rohkem

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt Köögivili maheaias Priit Põldma EMÜ, aianduse osakond Kui palju peaks köögivilja sööma Tervislikku toitumist silmas pidades peaks ¼ toiduratsioonist moodustama puu- ja köögiviljad. Tarbimisnorm 1 inimese

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FO

MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FO MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FOOD AGA 2 Toiduainete säilitamine MAPAX pakendamisega.

Rohkem

Eesti piimatöötlemise sektori aasta 6 kuu ülevaade

Eesti piimatöötlemise sektori aasta 6 kuu ülevaade Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta 6 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Vaatamata turuolukorda tugevasti muutnud sündmustele on suurematel piimaturgudel täheldatav olnud elavnemine impordi osas ja positiivsed

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade Põllumajandussektori 2018. aasta I poolaasta ülevaade Vastutav toimetaja Urve Valdmaa, urve.valdmaa@agri.ee Kaanefoto Urve Valdmaa Tallinn, 10. september 2018 Sisukord 1 2018. aasta II kvartali ilmastik

Rohkem

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator ÕLLUMAJANDUSULTUURIDE LOETELU õllumajanduskultuur Maakasutustüübid Märkus Otstarve* Teravili talinisu uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks talinisu allakülviga uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

EPKK Piimaturg IV kvartal 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal 2016 Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete too

EPKK Piimaturg IV kvartal 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal 2016 Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete too Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete tootja- ja jea Eestis 4 Piima ja piimatoodete tootmisest Eestis 5 Eksport ja Import 6 Hinnad

Rohkem

Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik ( ) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15

Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik ( ) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15 Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik (12.04.2017) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15. Viin c. Taotleja riik/riigid d. Taotluse keel: eesti

Rohkem

2016 KÜLMUTATUD TOODETE KATALOOG Magusad tooted 1

2016 KÜLMUTATUD TOODETE KATALOOG Magusad tooted 1 206 KÜLMUTATUD TOODETE KATALOOG Magusad tooted Säilivusaeg külmutatud tootel Magusad tooted 6 Sulatamine Kergitamine Soolased tooted 0 Küpsetamise temperatuur Küpsetamise aeg Kaal enne küpsetamist Kaal

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

PROJEKT: SA OLED SEE, MIDA SÖÖD Tallinna Luha Lasteaed Tallinn

PROJEKT: SA OLED SEE, MIDA SÖÖD Tallinna Luha Lasteaed Tallinn PROJEKT: SA OLED SEE, MIDA SÖÖD Tallinna Luha Lasteaed Tallinn 2016 2017 Sissejuhatus See dokument on koostatud Targa tarbija koolituse raames. Projekt sisaldab töö pealkirja, teema kirjeldust, eesmärke,

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Folie 1

Folie 1 Mäletsejalised: pole probleem. Küsimus on pigem selles, kas ratsioonis on suure proteiinisisaldusega söötasid (nagu sojakook) üldse vaja kasutada. Lindude söötmine on keerulisem kui sigade söötmine. Lindude

Rohkem

Eesti toidukaupade positsioon siseturul (mai 2005)

Eesti toidukaupade positsioon siseturul (mai 2005) EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH Rävala 6, 19080 Tallinn, tel. (0) 681 4650, faks (0) 667 8399, e-post eki@ki.ee EESTI TOIDUKAUPADE POSITSIOON SISETURUL (kodumaiste ja

Rohkem

Microsoft Word - National_report_estonia_Est_finali - UUS PÕHI.doc

Microsoft Word - National_report_estonia_Est_finali - UUS PÕHI.doc Toidu tarbimise trendid Eestis projekt ANEMOS Tagli Pitsi, Tervise Arengu Instituut Merle Paats, Piret Tikva, Statistikaamet Sissejuhatus Käesolev raport on loodud toiduainete tarbimise andmete analüüsimiseks,

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Toidutootmise trendidest

Toidutootmise trendidest TOIDUTOOTMISE TRENDIDEST Seemneliit Teabepäev Toila, 01.12.2011 Ruve Schank, Tiina Saron SÖÖJAID ROHKEM Elanikkonna kasv 7 miljardit on juba katastroof Linnarahvastiku osakaalu kasv üha vähemaks jääb neid,

Rohkem

sordileht_lisa

sordileht_lisa Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded ning järelevalve

Rohkem

Microsoft Word - 11_f20.doc

Microsoft Word - 11_f20.doc 11. PALUN 200 GRAMMI VORSTI. Пожалуйста, 200 граммов колбасы. Tööleht nr 11.1 Õpime ja saame teada. Учим и узнаём. Mida te soovite? Что желаете? Mida teile, palun? Что вам, пожалуйста. Kõigepealt ma tahan...

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

Mitteloomse toidu töötlemisettevõtted+ametnikud

Mitteloomse toidu töötlemisettevõtted+ametnikud Tunnustatud mitteloomset toitu käitlevad ning kombineeritud tegevusega ettevõtted Viimati uuendatud: 22.08.2011 Jrk.nr Ettevõtte nimi Käitlemisettevõtte nimi Ettevõtte aadress Maakond 1 Airo Catering Services

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Euroopa laste rasvumise seire Eesti uuring 2015/16. õa Childhood Obesity Surveillance Initiative COSI Eha Nurk COSI WHO Euroopa Regionaalbüroo algatus Eesmärk tõkestada kasvavat rasvumise epideemiat 6

Rohkem

Mahetoitlustamine

Mahetoitlustamine Mahetooraine kättesaadavus Mahetooraine kasutamine: soovitused ja näited mujalt Mahetoitlustamise ökomärk 13.12.217, Tallinn Mahetoitlustamise infopäev Merit Mikk meritoko@gmail.com MAHETOORAINE KÄTTESAADAVUS

Rohkem

HARAKA LASTEAED MEIE LASTE LEMMIKRETSEPTID 2010

HARAKA LASTEAED MEIE LASTE LEMMIKRETSEPTID 2010 HARAKA LASTEAED MEIE LASTE LEMMIKRETSEPTID 2010 ANDERI JA ARONI LEMMIKSALAT Meie pere tervislik toit, mis ka lastele maitseb, on salat. Koosis: hiinakapsas, tomat, värske kurk, mais. Natukene oliiviõli

Rohkem

Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused

Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH Rävala 6 19080 Tallinn Estonia tel +372 681 4650 fax +372 667 8399 E-mail eki@ki.ee Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused

Rohkem

untitled

untitled 2009R0206 ET 01.07.2013 001.002 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 206/2009, 5. märts 2009, milles käsitletakse isiklikuks

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakau

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakau Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakaubanduslepingu ühiskomitee otsus nr 1/2000 [EE-D 1/2000]

Rohkem

Microsoft Word - Koolitoit Hallistes mercedes

Microsoft Word - Koolitoit Hallistes mercedes Kuidas toituda tasakaalukalt Loodus on loonud tervikliku toidu. Mercedes Merimaa Delfi Noorte hääl käis Tabasalu Ühisgümnaasiumis, mille koolisöökla pälvis toidumessi Tallinn FoodFest raames tiitli "Parim

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

MUFFINID KOGU MAAILMAST Barcelona 36 muffinit Berliin 36 muffinit 1000 g Muffin Mix, küpsetussegu muffinite ja plaadikookide valmistamiseks 400 g vesi

MUFFINID KOGU MAAILMAST Barcelona 36 muffinit Berliin 36 muffinit 1000 g Muffin Mix, küpsetussegu muffinite ja plaadikookide valmistamiseks 400 g vesi MUFFINID KOGU MAAILMAST Barcelona Berliin 40 g Dessertpasta Apelsin Kõiki koostisosi segada aeglaselt 2-3 minutit. 360 g Fruttifine Limone, kasutusvalmis küpsetuskindel sidrunitäidis Apelsinikreem 1000

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

TOITUMISTERAAPIA Nr 3 juuni 2012 Toitumisteraapia KEHAKAAL KORDA! Põdrakanep kui toidu- ja ravimtaim Suvine toitumine Hiina traditsioonilises meditsii

TOITUMISTERAAPIA Nr 3 juuni 2012 Toitumisteraapia KEHAKAAL KORDA! Põdrakanep kui toidu- ja ravimtaim Suvine toitumine Hiina traditsioonilises meditsii Nr 3 juuni 2012 Toitumisteraapia KEHAKAAL KORDA! Põdrakanep kui toidu- ja ravimtaim Suvine toitumine Hiina traditsioonilises meditsiinis Edukas kaalulangetamine Erinevatest dieetidest Kiudained Hoia toit

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mida tarbija tegelikult tahab, täna, aga homme? Margus Amor Koostöö konverents: Koostöö või võimuvõitlus? 31.10.2014 Maailm peopesal: 20/2020: Eile ja täna: Mäng või elu? Online ostud: Kasvavad ootused:

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Question and Answer on the application of the Regulation 12169/2011 relating the food information to consumer

Question and Answer on the application of the Regulation 12169/2011 relating the food information to consumer 31. jaanuar 2013 Küsimused ja vastused määruse (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, kohaldamise kohta 1 Sissejuhatus Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 25. oktoobril

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Juhendkiri veokulude tolliväärtussesse arvamise kohta Käesolev juhendkiri on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse

Rohkem

Nr. 24 Tõravere lasteaia Tõruke uudisteleht Tõruleht Mai 2013 Karl Aksel Vaagen Nädalateemad mais Emme, kõige kallim 9. mai Emadepäeva üritus

Nr. 24 Tõravere lasteaia Tõruke uudisteleht Tõruleht Mai 2013 Karl Aksel Vaagen Nädalateemad mais Emme, kõige kallim 9. mai Emadepäeva üritus Nr. 24 Tõravere lasteaia Tõruke uudisteleht Tõruleht Mai 2013 Karl Aksel Vaagen Nädalateemad mais 06. 10. Emme, kõige kallim 9. mai Emadepäeva üritus 13. 17. Putukate mitmekesine maailm 20. 24. Metsas

Rohkem

VÄRSKE PIIM iga päev

VÄRSKE PIIM iga päev VÄRSKE PIIM iga päev VÄRSKE PIIM iga päev Tallinn 2010 VÄRSKE PIIM iga päev 4 Piimatootmine on Eesti põllumajanduse tähtsaim haru. Eestis toodetud piim jõuab inimeste toidulauale nii kodumaal kui ka piiri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Vegan_17

Vegan_17 VEGANLUS Heddy Leppoja Rahvatervise Akadeemia SISUKORD 1. Kes on vegan?... 3 1.1 Mida vegan siis sööb?... 3 1.2 Kes on vegetaarlane?... 4 1.3 Kes on taimetoitlane?... 4 1.4 Kuidas sõna vegan kasutatakse?...

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Hea praktika näide tervisliku toitumise edendamisest lasteaias 1. Töö pealkiri: nädalateema Kuidas maitseb vikerkaar. 2. Koostaja/koostajad: Tartu Las

Hea praktika näide tervisliku toitumise edendamisest lasteaias 1. Töö pealkiri: nädalateema Kuidas maitseb vikerkaar. 2. Koostaja/koostajad: Tartu Las Hea praktika näide tervisliku toitumise edendamisest lasteaias 1. Töö pealkiri: nädalateema Kuidas maitseb vikerkaar. 2. Koostaja/koostajad: Tartu Lasteaed Klaabu Õpetajad Eda Tereping ja Katrin Eomõis

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - Best Bread Production Handbook - EST.docx

Microsoft Word - Best Bread Production Handbook - EST.docx Leivatootmise käsiraamat 2018 1 Sisukord 1. Uus vana lugu - lühike sissejuhatus pagaritoodete tootmisesse 4 1.1 Traditsiooniline küpsetamine - asjad, mida meeles pidada 5 1.2 Küpsetamine tänapäeval - uued

Rohkem

Lihaveisekasvatus aastal 2011

Lihaveisekasvatus aastal 2011 Lihaveiste käitlemine Targo Pikkmets OÜ Talu ja tulu juhatuse liige 16. - 30. märts 2017 OÜ Talu ja tulu mahetootja, maad kasutuses 125 ha, sellest omandis 97 ha, kõik püsirohumaad heinaküün 300 m 2, kiletunnel

Rohkem

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT Selgitavad märkused: 1) tärn veerus lahtri number tähistab

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. september 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 13 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1

Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1 Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1. klass Juhendaja: Astrid Külaots Konguta 2015 Sissejuhatus

Rohkem

Statistiline andmetöötlus

Statistiline andmetöötlus Biomeetria Kahe arvtuuse ühie käitumie, regressiooaalüüs Lieaare regressiooaalüüs Millal kasutada ja mida äitab? Kasutatakse progoosimaks ühe arvtuuse väärtusi teis(t)e järgi. Rümba hid, EEK/kg ( y ) Regressiooivõrrad:

Rohkem

2

2 TOLLIDEKLARATSIOONI TÄITMISE JUHEND ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEMIS COMPLEX Seisuga 01.02.2019 (Muudatused võrreldes 01.07.2017 versiooniga on märgitud kaldkirjas) Koostaja: Ivika Urbmets Tollipoliitika rakendamise

Rohkem

Microsoft Word - PM aruanne aprill 2009.doc

Microsoft Word - PM aruanne aprill 2009.doc . Hindade konvergents Euroopa Liidus ning selle eeldatav mõju Eesti toidusektorile. Lõpparuanne 2006-2008 Tellija: Eesti Põllumajandusministeerium Tartu 2009 EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut 1 SISUKORD

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Leo Artur Skott ROOTSIKEELSE RAAMATU AASTA JAGU TOIDUNAUDINGUT TÕLKIMINE EESTI KEELDE Loovtöö Juhendajad: Katrin Planhof Skott Ke

Haanja Kool 8. klass Leo Artur Skott ROOTSIKEELSE RAAMATU AASTA JAGU TOIDUNAUDINGUT TÕLKIMINE EESTI KEELDE Loovtöö Juhendajad: Katrin Planhof Skott Ke Haanja Kool 8. klass Leo Artur Skott ROOTSIKEELSE RAAMATU AASTA JAGU TOIDUNAUDINGUT TÕLKIMINE EESTI KEELDE Loovtöö Juhendajad: Katrin Planhof Skott Kersti Leit Haanja 2015 Sisukord Sissejuhatus..3 Raamatu

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võduvere (fotol nr 1) Põllumassiivi nr: 63951595991 1.

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Food and catering services

Food and catering services Toit ja toitlustusteenused Keskkonnahoidlike riigihangete tooteleht 1. Rakendusala Käesolev tooteleht sisaldab soovitusi toidu ja toitlustusteenuste ostmiseks. Tehnilised kirjeldused on kavandatud selliste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015 2021 rakendusuuring Ants-Hannes

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem