HOLMS 300. Kasutusjuhised. Kogur-pühkimismasin 2.0/2.2/2.5/3.0 m. Box 924 SE Motala Sweden

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HOLMS 300. Kasutusjuhised. Kogur-pühkimismasin 2.0/2.2/2.5/3.0 m. Box 924 SE Motala Sweden"

Väljavõte

1 Kasutusjuhised Kogur-pühkimismasin 2.0/2.2/2.5/3.0 m Kehtib masinatele seerianumbriga alates: Seeria nr: Box 924 SE Motala Sweden HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD Eesti

2

3 Sisukord Hoiatussildid...4 Ohutus...7 Transportimine ja hoiustamine...9 Toote andmed...10 Toote kirjeldus...11 Tavamudel...11 Kasutusjuhised...12 Haakimine baasmasinale...12 Operaatori seadistused...12 Prügimahuti tühjendamine...14 Baasmasinalt lahtihaakimine...14 Külgharja ühendamine (lisavarustus)...15 Piserdi...15 Külgharjaga töötamine (lisavarustus)...15 Teenindamine ja hooldamine...17 Pärast töö lõpetamist...17 Harja asendamine...17 Külgharja harjasektsiooni asendamine (lisavarustus)...20 Sisuregister...21 HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

4 Hoiatussildid Käesoleval tootel on mitu spetsiifilist hoiatussilti, vt alltoodud kirjeldust. Veenduge enne toote kasutuselevõttu, et mõistate nende sisu. Puhastage/asendage hoiatussildid, kui need on muutunud loetamatuks või puuduvad; võtke ühendust Holmsi edasimüüjaga, kui vajate uusi silte. Muljumisvigastuste oht - olge kätega ettevaatlik ja ärge minge masinale liiga lähedale (hoiatussilt ) Ärge viibige selles alas masina töötamise ajal. Olge kätega ettevaatlik ja hoidke käed sellest alast eemal, kui seadet kasutatakse. Hoidke masina töötamise ajal sellest eemale. Selle reegli eiramine võib viia tõsiste vigastusteni või halvimal juhul lõppeda surmaga. Muljumisvigastuste oht - ärge minge masinale liiga lähedale (hoiatussilt ) Hoidke masina töötamise ajal sellest eemale. Selle reegli eiramine võib viia tõsiste vigastusteni või halvimal juhul lõppeda surmaga. 4 HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD

5 Lugege enne kasutamist alati instruktsioone ja ohutusnõudeid (hoiatussilt ) Ärge kasutage seadet enne, kui olete põhjalikult tutvunud kõigi instruktsioonide ja ohutusnõuetega ning olete kindlad, et mõistate nende sisu. Kui midagi jääb arusaamatuks, võtke ühendust Holmsi edasimüüjaga. Väärtõlgendused võivad viia tõsiste vigastusteni või halvimal juhul lõppeda surmaga. Muljumisvigastuste oht, hoiduge lendavate esemete eest - olge kätega ettevaatlik ja ärge minge masinale liiga lähedale (hoiatussilt ) Hoiduge seadmest selle kasutamise ajal eemale ja hoiduge lendavate esemete eest. Selle reegli eiramine võib viia tõsiste vigastusteni või halvimal juhul lõppeda surmaga. Kasutage seadme transpordil markeeritud aasasid (hoiatussilt ) Kasutage seadme transportimisel selle ankurdamiseks markeeritud aasasid. HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD

6 Kinnitage seadme tõstmisel tõstevahend markeeritud kohtadesse (hoiatussilt ) Silt näitab, kuhu tuleb tõstevahend kinnitada. Kinnitage tõstevahendid nii, et seade oleks tõstmisel horisontaalasendis (ilma kaldeta). Tõstmiseks kasutage ainult heakskiidetud tõsteseadeldisi. Muljumisvigastuste oht - ettevaatust kätega (hoiatussilt ) Olge kätega ettevaatlik ja hoidke käed sellest alast eemal, kui seadet kasutatakse. 6 HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD

7 NB! LUGEGE KÄESOLEV DOKUMENT ENNE SEADME KASUTUSELEVÕTTU HOOLIKALT LÄBI. Tähtsad ohutusalased aspektid, mida tuleb järgida Veenduge, et traktor/veomasin tohib kanda seadme kaalule ja tüübile vastavat lisavarustust. Veenduge, et kanduril on pühkimismasinale sobiv hüdraulikaõli voolumaht. Jälgige, et ükski kõrvaline isik ei viibiks masina liikumispiirkonnas selle töötamise või hooldamise ajal. Kui masin on välja lülitatud, siis kasutage alati kiirkinnituste tolmukaitset, et vältida mustuse sattumist hüdraulikasüsteemi. Palume Teil olla eriti tähelepanelik hoiatussümbolite korral Ohutus Käesolev kasutusjuhend on mõeldud juhendmaterjaliks seadme korrektsel kasutamisel ja hooldamisel. Tutvuge käsiraamatuga hoolikalt enne, kui käivitate selle, kasutate seda või enne profülaktilise hoolduse läbiviimist. Seadme konstruktsioonile ja tootmisele on kulutatud palju töötunde, et masin oleks võimalikult efektiivne ja ohutu. See võib olla mahavisatud vaev, kui Te ei loe, ei mõista ega järgi juhtnööre. Tutvuge põhjalikult seadmega ja kõigi instruktsioonidega ning hoidke kasutusjuhendit nii, et see oleks seadme kasutamisel alati käepärast. NB! KÄESOLEV KÄSIRAAMAT ON KUJUNDATUD SELLISENA, ET SEE SOBIKS KASUTAMISEKS KÕIGIL TURGUDEL. SEOSES SELLEGA VÕIB KÄSIRAAMATUS ESINEDA VIITEID ERINEVATELE TURUSPETSIIFILISTELE SEADMETELE. PALUME TEIL MITTE ARVESTADA JUHENDI NENDE OSADEGA, MIS EI OLE TEIE SEADME JAOKS AKTUAALSED. Me püüdleme pidevalt oma toodete parendamise poole ning jätame endale seetõttu õiguse teha muudatusi ja parendusi konstruktsioonis alati, kui peame seda vajalikuks. Sealjuures ei vii me neid parendusi sisse toodetele, mis on juba tarnitud või tööle rakendatud. Me jätame endale ka õiguse ilma eelneva etteteatamiseta muuta andmeid ja varustust, samuti hoolduseeskirju ja muid hooldusabinõude kirjeldusi. Seadme juhi kohustuseks on: Kanda hoolt selle eest, et seadet ei kasutataks ega käsitsetakse vääralt. Kanda hoolt selle eest, et võimalikud hoiatussildid masinal oleksid loetavad. Kanda hoolt selle eest, et ükski kõrvaline isik ei kasutaks masinat ega viibiks selle tööpiirkonnas töötamise või hooldustööde ajal. Kanda hoolt, et kandur oleks seadmega töötamiseks sobiv (hüdraulikaõli voolumaht, stabiilsus jms.) HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD

8 NB! ME SOOVITAME TUNGIVALT HOIDUDA SEADME MODIFITSEERIMISEST, MUUTMISEST JA ÜMBEREHITAMISEST, MIS EI OLE SANKTSIONEERITUD HOLMS'I POOLT. ME HOIATAME KA HOLMS'I POOLT TUNNUSTAMATA VARUOSADE KASUTAMISE EEST. VIGASTUSED VÕI RIKKED, MILLE VÕIVAD OLLA PÕHJUSTANUD HEAKSKIIDUTA VARUOSAD VÕI TUNNUSTAMATA MODIFITSEERINGUD, EI KUULU HOLMS'I PIIRATUD GARANTII ALLA VT AKTUAALSEID GARANTIITINGIMUSI. HOLMS EI HÜVITA KA VÕIMALIKKE INIMESTELE VÕI ESEMETELE TEKITATUD VIGASTUSI, MILLE VÕIVAD OLLA PÕHJUSTANUD HEAKSKIIDUTA VARUOSAD VÕI TUNNUSTAMATA MODIFITSEERINGUD. Kui tellite varuosi või võtate muul eesmärgil ühendust Holms'i või kohaliku edasimüüjaga, siis teatage alati masina tüüp ja seerianumber. (Need on toote masinasildil.) 8 HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD

9 Transportimine ja hoiustamine Masina transportimine Peale- ja mahalaadimisel tõstke masinat tähistatud tõsteaasadest. Kasutage ainult heakskiidetud tõsteseadiseid. Transportimisel tuleb masin vedamise ajaks tähistatud tõsteaasasid kasutades turvaliselt kinnitada. Hoiustamine Hoiustamise ajal hoidke masinat tugijalgadel, et vältida harja vigastumist. Hoiustamise ajaks tühjendage piserdussüsteem. HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

10 Toote andmed Töölaius, m Gabariitlaius, m Maksimaalkõrgus ilma konksuta, m Veepaagi maht, l Prügi ligikaudne kasulik maht, l Tühimass, kg a Lisamass ühest külgharjast, kg Mass täispaagi ja täitunud prügimahutiga, kg b Massikeskme asukoht, mõõde A (tühi), mm Massikeskme asukoht, mõõde B (tühi), mm Maks vooluhulk mootoritele 2000/4000, l/min 130/ / /210 a. Mass ja massikeskme koordinaadid on esitatud koos haakeseadisega. b. Kehtib prügile, mille tihedus on 1,4-1,5. B A 1.Massikese 10 HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

11 Toote kirjeldus Holms 300 on laadurite, traktorite ja teiste masinate ette haagitav kogur-pühkimismasin. Pühkimisharja käitatakse kahe otseühenduses oleva hüdromootoriga, mille suurused on 2000 (195 cm 3 ) või 4000 (311 cm 3 ). Mootorite vooluhulk on vastavalt vahemikus 40 kuni 130 l/min ja 70 kuni 210 l/min. Pühkimismasinate Holms 300 töölaiused on vahemikus 2 kuni 3 meetrit. Prügimahuti kasulik maht on olenevalt masina laiusvariandist liitrit. Rulli vedrustus tagab pühkimisharja poolt tee pinnale mõjuva kontaktsurve ühtluse ja muutumatuse. Sellega on tagatud harja minimaalne kulumine ja väiksem vastuvõtlikkus teepinna ebatasasustele, trammirööbastele, äärekividele jne. Tavamudel Holms 300 tavamudel on varustatud 400-liitrise veepaagi ja elektrilise veepumbaga. Masina haakekonksud on poltkinnitusega, mis võimaldab nende külgsuunalist nihutamist ja lihtsustab ka vahetamist erinevate baasmasinate vahel. 2.Holms 300 / 2,0 m HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

12 Kasutusjuhised Haakimine baasmasinale Pühkimismasina ühendamiseks tuleb teha järgmist. 1. Kallutage baasmasina haakeseadist niipalju ette kui võimalik (vaadake joonis 3), haakige konks, tõstke üles ja kallutage taha. Kui neid töövõtteid ei kasutata, siis võib pühkimismasin laaduri hoovastikuga kokkupuutel vigastada saada. Masina saab seejärel tööasendisse lukustada. Vaadake lukustamisjuhiseid baasmasina juhendist. 2. Ühendage jõuülekande voolikute kiirühendusliitmikud kolmanda hüdraulikafunktsiooni väljundile või baasmasina hüdromootori ahelale. 3.Haakimine ja lahtihaakimine Väga tähtis on, et hüdraulikaliitmikud oleks puhtad. Hüdraulikasüsteemi sattunud mustus võib süsteemi tööd tugevasti häirida. 3. Ühendage veepumba elektritoite kaablid baasmasinale. 4. Käivitage pühkimishari kolmanda hüdraulikafunktsiooni kangi lukustatud asendisse lükkamise teel või lülitage sisse hüdromootori ahel. 5. Jälgige, et pühkimishari pöörleb õiges suunas. Kui pühkimishari pöörleb lukustatud asendis vales suunas, siis muutke hoova lukustatud asend või vahetage omavahel kolmanda hüdraulikafunktsiooni kiirühendusliitmike asukohad. Operaatori seadistused Võimalik on valida järgmisi operaatori seadistusi: vertikaalasendi ja kalde reguleerimine, kõrguseindikaatori reguleerimine harja kulumise kompenseerimiseks, maapinnale mõjuva surve reguleerimine, vaadake Maapinnale avaldatava surve seadistamine leheküljel HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

13 Vertikaalasendi ja masina kalde seadistamine Vertikaalasendi ja kalde väljareguleerimiseks tehke järgmist. 1. Tõstke pühkimismasin üles. Tõstke tugijalad üles ja kinnitage tööasendisse. 2. Käivitage hari läbi kolmanda hüdraulikafunktsiooni või läbi hüdraulikamootori ahela. 3. Kallutage pühkimismasinat kuni indikaatori kollased märgid ühtivad, vaadake joonis Langetage pühkimismasinat kuni indikaatori kollased märgid ühtivad, vaadake joonis 5. See kehtib uute harjade kohta. Harja kulumisel tuleb reguleerida kõrguse indikaatorit, vaadake Kõrguse indikaatori reguleerimine leheküljel Tehke kalde järelreguleerimine vastavalt punktile 3. Kõrguse indikaatori reguleerimine Kontrollimis- ja reguleerimistoimingud tuleb teha enne iga pikka tööperioodi, toimides järgmiselt. 1. Langetage masin kõrgusele, mille juures jääb prügimahuti maapinnast cm kõrgusele. 2. Lõdvendage kõrguse indikaatori seadekruvi, vaadake joonis 5 leheküljel 13, ja seadke indikaator asendisse, milles kollased märgid ühtivad. 4.Kalde indikaator 5.Kõrguse indikaator ja seadekruvi Maapinnale avaldatava surve seadistamine Masina sobitamiseks erinevatele töötingimustele saab maapinnale avaldatavat survet reguleerida. Seda saab teha kahe reguleerimiskruvid, vaadake joonis 6. Ärge püüdke reguleerida survet maapinnale, kasutades selleks baasmasina haakeseadist. Enne reguleerimise alustamist lülitage pühkimismasina pöörlemine alati välja. 1. Reguleerige pühkimismasina kõrgus ja kalle välja. 2. Laske harjal mõne hetke vältel maapinnal pöörelda. 3. Mõõtke ära puhtaks pühitud riba laius. See peab tavaliselt olema ca 10 cm. 4. Maapinnale avaldatava surve reguleerimiseks tehke järgmist. a. Vähenda survet maale vedrut pingutades, pinguta reguleerimiskruvi. 6.Reguleerimiskruvi HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

14 b. Suurenda survet maale vedrut lõdvendades, lõdvenda reguleerimiskruvi. Maapinnale avaldatava surve ühtluse mõõtmiseks võib kasutada kaalusid (nt vannitoa kaalud), mis tuleb panna tugijalgade alla asendis, mille puhul on prügimahuti ca 15 cm kõrgusel maapinnast. Reguleerimise alustamisel peaks surve olema kg kumbagil poolel. Prügimahuti tühjendamine Tõstke masin üles ja kallutage sedavõrd tagasuunas, et prügi saab välja kukkuda. Masina üles tõstmise ajal jälgige, et risttala ei jää laaduri tõsteraami hoobade vahele kinni. Laske harjal ettevaatlikult mõne pöörde võrra ringi käia, et prügi eemaldada. Baasmasinalt lahtihaakimine Pühkimismasina lahtiühendamiseks tuleb teha järgmist. 1. Laske masin maapinnale ja kinnitage tugijalad hoiustamisasendisse. Kui masinat tugijalgadele ei toetata, siis muudab hari oma kuju. 2. Ühendage lahti hüdraulikasüsteemi kiirühendusliitmikud ja elektrikaabel. 3. Vabastage masina haakeseadise lukustussõrmed ja kallutage haakeseadis eesmisse piirasendisse. Masina saab nüüd langetada maapinnale. Vaadake joonis 3 leheküljel 12. Kui neid töövõtteid ei kasutata, siis võib pühkimismasin laaduri hoovastikuga kokkupuutel vigastada saada. 14 HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

15 Külgharja ühendamine (lisavarustus) Külgharja ühendamiseks paigaldage selle juhtplokk juhikabiini ja kinnitage magnetite abil. Juhtploki pistik ühendage pistikupessa 12/24 V. Piserdi Pumpa ei tohi käitada siis kui selles ei ole vett, st kui vesi on ära kasutatud, siis tuleb pump välja lülitada. Masinal on kaks veefiltrit, mis takistavad mustuse sattumist süsteemi. Üks filter on paigaldatud paagi täitmisavasse ja teine pumba imipoolele. Mõlemat filtrit saab puhastada ja uuesti kasutada. Paagi täitmise ajal peavad filtrid olema oma kohtadel, vastasel juhul tekib oht, et pump ja veepiserdussüsteem võivad vigastada saada. Kui tekib külmumisoht, siis laske vesi paagist, veepumbast, filtrist ja ühendusvoolikutest välja. Lihtsaim viis selleks on tühjendada esmalt paak ja lasta pumbal sekundi jooksul tühjaks töötada. Veepaak on nii konstrueeritud, et pumba imitoru ots on veidi ülevalpool paagi põhja. See tagab, et tahked osakesed jäävad paagi põhja ja neid välja ei imeta. Paagi tühjendamiseks eemaldage põhjakork, vaadake joonis 7. Kõrguse reguleervarras mutter/polt 7.Põhjakork > Külgharjaga töötamine (lisavarustus) Pühkimismasin Holms 300 võib olla varustatud ühe või kahe külgharjaga, millega saab äärekivisid ja teisi raskeltpuhastatavaid kohti nõuetekohaselt puhtaks pühkida. Külgharja on võimalik paigutada paremale, vasakule või mõlemale poolele. Kruvipinguti lukusti Reguleermutrid vertikaalasend (tagapoolel) < Külgharja seadistamine Külgharjade ühendamise kohta vaadake Külgharja ühendamine (lisavarustus) leheküljel 15. Külgharja külgkalde reguleerimiseks lõdvendage kaks mutrit (vaadake joonis 8), kallutage harja ja keerake mutrid uuesti kinni. Harja esikalde reguleerimiseks lõdvendage kruvipinguti lukusti (vaadake joonis 8) ja kinnitage kruvipinguti soovitud kalde asendisse. Seejärel lukustage kruvipinguti. 8.Külgharja seadistamine Enne reguleerimise alustamist lülitage külg- ja peaharja pöörlemine välja. HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

16 Vasakpoolne paigaldus 9.Pühkimisjoonis Külgharja lüliti vasakule paigaldatud Parempoolne paigaldus Külgharja lüliti paremale paigaldatud. 1 2 Maapinnale mõjuva surve reguleerimiseks lõdvendage esmalt reguleervarrast kinnitav mutter ja seejärel polt. Maapinnale mõjuva surve suurendamiseks vajutage varrast alla ja surve vähendamiseks tõmmake varrast üles, vaadake joonis 8. Seejärel keerake polt ja mutter uuesti kinni. Pühkimisjoonise kontrollimiseks laske harjal teepinnal ringi käia ja tõstke seejärel üles. Pinda peab puudutama ainult harja väline osa, vaadake joonis 9. Kasutamine Külgharja liikumine on võimalik ainult siis, kui masina peahari on ühendatud (pöörleb). Külgharja saab sisse lülitada lüliti lülitamisega asendisse 2 (vaadake joonis 10). Hari hakkab seejärel tööle, liigub alla ja sirutub tööasendisse välja. Pööremiskiirust saab reguleerida soovitud suurusele hüdrojagaja reguleernupuga (vaadake joonis 11). Külgharja seiskamiseks lülitage lüliti asendisse 1 ja hoidke seda seal mõne sekundi jooksul, kuni hari seiskub ja üles tõuseb. Masina transportimise ja tühjendamise ajal peab külghari olema alati ülemises, lukustatud asendis. Asend 1. Välja lülitatud Asend 2. Tööasend Asend 3. Piserdi on sisse lülitatud Asend 4. Piserdi on välja lülitatud 10.Juhtplokk Reguleernupp 11.Hüdrojagaja 16 HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

17 Teenindamine ja hooldamine Kui masin on lahti ühendatud, siis kasutage kiirühendusliitmikel korke, et vältida mustuse sattumist hüdraulikasüsteemi. Pärast töö lõpetamist Peske masin puhtaks. Sellega suureneb masina tööiga ning on võimalik lihtsamalt avastada lekkeid ja teisi rikkeid. Kontrollige masin üle ja veenduge, et voolikud, harjakaitsed, vedrud ning masina korpus ei ole vigastatud. Kontrollige, et ei oleks õlileket. 12.Kinnituspoltide eemaldamine Harja asendamine Tõstke tugijalad tööasendisse ja laske prügimahuti ettevaatlikult maapinnale. Rullharja mahavõtmine 1. Võtke lahti risttalal olevad hüdraulikavoolikute kinnitid. 2. Keerake risttala otsalt lahti neli kinnituspolti. Vaadake joonis Hoidke risttala ülespaiskumise vältimiseks jalga tugijala plaadil ja tõstke otsapüstak rulli otsalt maha. Vaadake joonis Otsapüstaku eemaldamine Muljumisoht! 4. Võtke rullhari teises otsas olevalt mootorilt maha. 5. Tõstke masin üles ja eemaldage rull. HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

18 14.Kinnitusrõnga kinnituspoldid 15.Kinnitusrõnga paigaldamine Harja asendamine 1. Keerake poldid välja ja võtke maha rullharja kinnitusrõngad. 2. Kinnitage harjasüdamiku otsa kinnituspoltide kahte avasse tõsteaasad ja juhtige tõstetropp läbi tõsteaasade. 3. Tõstke rullhari otsapidi üles, kasutades selleks kraanat või muud sarnast tõsteseadist. 4. Tõstke rull põrandalt veidi üles ning eemaldage harjad ja vaherõngad harjasüdamikult. Laske harjasüdamik maha. 5. Kontrollige südamik vigastustele üle. 6. Kinnitage harjasüdamikule üks kinnitusrõngas, vaadake joonis Tõstke harjasüdamik nii üles, et kinnitusrõngas jääb allapoole. 8. Paigaldage hari nii, et harjasektsiooni sõrm jääb harjasüdamiku soonde, (joonis 16). 9. Pange vaherõngas oma kohale. Vaadake joonis Pange vaheldumisi kohale harjasektsioonid ja vaherõngad. Paigaldamisel seadke harjasektsioonid nii, et sõrmed oleks suunatud vaheldumisi, nagu näidatud joonis Kogu harjasüdamiku pikkuse täitmiseks tuleb otsas kasutada õhemaid vaherõngaid või paigaldada mitu harjasektsiooni ilma vaherõngasteta. 12. Kinnitage teine kinnitusrõngas. 16.Kinnitusrõnga sõrm harjasüdamiku soones 17.Vaherõngas 18 HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

19 Rullharja paigaldamine 1. Tõstke masin üles ja veeretage hari sisse. Langetage masin maapinnale. 2. Lükake rullhari mittelahtivõetavas otsas asuva mootori sisse. 3. Tõstke otsapüstak, millel on hüdromootor ja kaasavedaja kahele juhttihvtile. Hoidke sealjuures risttala oma jalaga all. Vaadake joonis 19. Muljumisoht! 18.Harjasektsiooni sõrmede asetus 4. Keerake otsas oma kohale neli kinnituskruvi. Veenduge, et ükski harjasektsioon ei ole kinni jäänud. Vaadake joonis Paigaldage risttalal olevad hüdraulikavoolikute kinnitid. Vaadake joonis Otsapüstaku paigaldamine 20.Otsapüstaku poltide kinnikeeramine 21.Hüdraulikavoolikute kinnitid HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

20 Vasakpoolne paigaldus Külgharja harjasektsiooni asendamine (lisavarustus) Keerake viis mutrit mõne pöörde võrra lahti ja pöörake harjasektsiooni aeglaselt nii, et see vabaneb. Uue harjasektsiooni paigaldamisel juhtige harjasektsiooni mutrid läbi plaadi ja pöörake seda parempoolse harja paigaldamisel päripäeva ja vasakpoolse harja paigaldamisel vastupäeva. Vaadake joonis 22. Parempoolne paigaldus 22.Külgharja harjasektsiooni asendamine 20 HOLMS INDUSTRI AB, KÕIK ÕIGUSED RESERVEERITUD

21 Sisuregister asendamine hari 17 külgharja harjasektsioon 20 hari asendamine 17 hoiatussildid 7 puhastage/asendage 4 hoiatussümbolid 7 hoiustamine 9 hooldamine 17 hüdarulikaõli voolumaht 7 hüdrojagaja 16 kalde indikaator 13 kalle seadistamine 13 kiirühendusliitmik 14 konstruktsioonimuudatused 7 kontaktsurve 11 kontrollimine surve maapinnale 14 kõrguse indikaator 13 reguleerimine 13 külghari 15 harja asendamine 20 seadistamine 15 töötamine 16 ühendamine 15 külmumisoht 15 lisavarustus külghari 15 masinasilt 8 modifitseeringud 8 muudatused 8 operaatori seadistus 12 pärast töö lõpetamist 17 piserdi 15 põhjakork 15 prügimaht 11 reguleerimine kõrguse indikaator 13 rullhari 17 paigaldamine 19 seadistamine 12 kalle 13 külghari 15 vertikaalasend 13 surve maapinnale kontrollimine 14 tankimine veepaak 15 tavamudel 11 teenindamine 17 tehnilised andmed 4, 10 töötamine külghari 16 toote andmed 10 toote kirjeldus 11 tooteandmed 4 tõsteseadeldised 6 transportimine 9 ühendamine külghari 15 veepump 12 ümberehitused 8 varuosad 8 veefiltrid 15 veepaak põhjakork 15 tankimine 15 veepump ühendamine 12 vertikaalasend seadistamine 13 HOLMS INDUSTRI AB, ALL RIGHTS RESERVED

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead EcoLine Kergekaaluline ja täpne Ideaalne tööriist väikese ja keskmise suurusega farmidele.

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr Täisautomaatne kohvimasin 3100 seeria EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. HD8828 HD8834 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC (Estonian) DM-RCFC001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC-RS510 Keskjooks BB-RS500 BB-RS500-PB SISUKORD OLULINE

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

(Estonian) DM-MAFC Edasimüüja juhend ROAD MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas MTB XTR FC-M9000 FC-M9020 K

(Estonian) DM-MAFC Edasimüüja juhend ROAD MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas MTB XTR FC-M9000 FC-M9020 K (Estonian) DM-MAFC001-01 Edasimüüja juhend ROAD MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas MTB XTR FC-M9000 FC-M9020 Keskjooks SM-BB93 SM-BB94-41A SISUKORD OLULINE MÄRKUS...

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

Microsoft Word - AWD8000.docx

Microsoft Word - AWD8000.docx AWD8000 VERTIKAALNE HALUMASIN Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge PANGE TÄHELE! Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke kasutusjuhend hilisemaks

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Electrolux keedukatlad

Electrolux keedukatlad Electrolux katlad on eriti nõudlikule tarbijale mõeldud katelde sari, pakkudes kasutajale suurt võimsust, kõrget tootlikkust, muudetava kiirusega põhjasegajat, elektrilist kallutust, mugavat elektroonilist

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Biopuhasti EcoLife BioC5 Paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhend EN

Biopuhasti EcoLife BioC5 Paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhend EN Biopuhasti EcoLife BioC5 Paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhend EN 12566-3 Sisukord Biopuhasti BioC5 3 Biopuhasti juhtimine 4 Paigaldusjuhend 5 Hooldusjuhend 6 Garantii 7 Hoolduspäevik 8 Biopuhasti BioC5

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem