Eesti õn esinenud riiklike kunstinäitustega

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti õn esinenud riiklike kunstinäitustega"

Väljavõte

1 AGU PEERNA EESTI KUJUTAV KUNST...'...ISESEISVUSE AJAL Iseseisvuse algaastaks oli kogunenud kodumaale rida nooremais eluaastais kunstnikke. Osa nendest (A. Tassa, K. Mägi, A. Vabbe, A. Starkopf) ASUTASID TARTUSSE KUNSTI KOOLI (Pallas), et anda Õppimisvõimalusi kunstiandelistele noortele. Seni olid ligemad kunstiõppimise kohad olnud A. Laikmaa (Laipman!) isiklik õppeateljee Tallinnas, kunstikool Riias ja kunstiakadeemia (kõrgem õppeasutis) Peterburis. Pallase kunstikoolist õn tulnud enamik nooremapõlve silmapaistvaid kunstnikke. Kunstiala, mida kannab väike arv harrastajaid ja toetajaid-asjahuvilisi, ei saa esineda laiade rahvahulkade ees nii suure menuga, kui see osaks saab spordile., Siiski võib rahulolemisega vaadata kahekümne aasta jooksul saavutatule. XIII sajandi algul võtsid lapsed ette ristisõja, et vabastada Jerusalemm muhameedlaste ikkest. Karjapoiss Stefanus sai lapse juhiks. Sõjakäik lõppes osavõtjate täieliku hukkumisega ja orjakaup lejatele müümisega. Ristisõdu käsitavaist kroonikaist. Proloog, Kuulsa saarlasest viikingu Kahru Ilmvaldi laevastik purustatakse anglosakside poolt. Suuri vaevu pääseb Kahru põgenema, aga ta kaks poega Tarmo ja Saavo viiakse vangidena Burgundiasse. Saavo, kes iseloomult nõrgem, võtab vastu ristiusu ja saab kloostrikooli õpilaseks. Tarmo aga ei lase end ristida ja saab seepärast vaid lihtsaks karjaseks. Eesti õn esinenud riiklike kunstinäitustega Lätis (1926 ja 1937), Soomes (1929), Prantsusmaal (1929), Saksamaal (1930), Nõukog. Venes (1935) ja Leedus Igalpool, isegi suures ja nõudlikus kunstilinnas Pariisis ÕN SAADUD KIITVAID ARVUSTUSI ja kunstitööde oste. Välismaal toimunud menukad esinemised õn suurendanud kä meie oma inimeste silmis lugupidamist meie kunstist, õn lasknud võrrelda ja leida, et kunstialal oleme naabritega võrdsed, kanname võistlust kä Lääne-Euroopa sajandite vanusel aluspõhjal tugineva moodsa kunstiga. Aga mitte ainult meie ühisesinemised välismail pole leidnud sääl tunnustamist, vaid kä üksikesinejad eesti kunstnikud. Tänapäeva rahvusvaheliselt kuulsam eesti kunstnik õn graafik Ed. Viiralt, kellel õn erinäi- Järg lk. 2 Vahur Süvalo Pärnu P. nnvo ILMVRLDI RISTISÕIT I Ilm oli lämmatavalt kuum, sest oli südasuvi. Päike kõrvetas tulisemalt kui kunagi varem. Püha Jakobi kloostri mungad ei töötanud täna põldudel liigse kuumuse pärast., Pühalik rahu oli üle maa ja polnud näha ühtegi inimhinge, kui Tarmo Ilmvald jõudis kloostrivärava taha. Tarmo oli tulnud kaugelt, et näha venda, kellest ta oli olnud hulk aega lahus. Saavo minek ristiusku oli olnud Tarmole väga valus, sest ta ei mõistnud, kuidas vend võis salata Taara ja Uku. Hoolimata kõigest meelehärmast, mida vend talle valmistanud, armastas Tarmo teda siiski, sest Väravale ilmus hall munk nad olid ju ainsad eestlased suures Burgundia riigis. Tarmo koputas ägedasti vasaraga väravale ja kui ilmus hallihabemeline munk, siis palus Tarmo end viia kloostrid.juure. Väravavaht viiski Tarmo jahedasse ruumi, kus istus abt, lugedes pergamentrullidele kirjutatud piiblit. Tarmo avaldas soovi kokku saada vend Stefanusega, sest nii oli Saavo kristlasenimi. Abti nägu läks pühalikuks. Kui Stefanus luges piiblist, äigas abt, et laske lapsukesed minu juure tulla, sest ainult nemad õn süütud, valdas Stefanost suur vaimustus ja ta läks rändama karjapoisina mööda maad, et minna ristisõtta. Ris- Siin istus abt lugedes tisötta, kogeles Tarmo, süda täis hirmu, seletage mulle lähemalt? - Ta läks rändama, kõneles abt, et koguda omale laste hulgast kaaslasi, kes tuleksid temaga risti-. sõtta. Ta arvab, et ainult lapsed võivad vabastada püha Jeruusalemma, kuna nad õn süütud ja puhtad patust. Tarmo vaatas abti pärani silmi ja hirm venna pärast nööris ta keelepaelad, Jumalale tänu, lõpetas abt, Stefanuse tööl õn tagajärgi, sest läh päevil ta jõuab Marseille sse, kust ta oma väega laevadel purjetab Palestiinasse. Surmani kahvatanult tuikus Tarmo kloostrist, sest ta mõistis kui ta venda ei päästa, siis õn see kadunud. Saavo iseloom oli selline, mis tundis huvi kõige vastu, mis uus ja erakordne. Ta praeguseks huvipunktiks oli ristiusk. Tarmo Järg lk. 3

2 EESTI KUJUTAV KUNST ISESEISVUSE AJAL Graafik Ed. Viiralt tusi olnud Eestis, Helsingis, Amsterdamis, Philadelphias, Strassburis, korduvalt Pariisis, kes õn osa võtnud üid-näitustest pääle Eesti kohalikkude- ja välisnäituste kä Pariisis, Londonis, Varssavis j. m. ning sai a., AINSA VÄLISMAISE ERIKUTSE Viini näitusele, kus talle anti väljapaneku- HÜVA ONU! Teadi uudist?... Koolis oli jutt lahti, et me saame omale seinaajalehe. Õpetaja oli eelmisel õhtul,,öölastele rääkinud. Kõik olid ärevuses ja õhinal arutati seda asja, oodates emakeeletundi, kus õpetaja pidi küsimuse arutusele võtma. Minul oli kohe kole hirmsasti hää meel, et kui juba seinaajaleht, mis siis viga! Siiani oli ikka nii, et kui vahel kogemata mu pliiats joonistas seinale koolipapa või mõne kaaskannataja portree ehk pildi, siis pidin mina ise Algus lk. 1 teks eriruum ja tunnustuseks kuldmedal. Kõigil näitustel õn ta olnud imetlusaluseks, üks ta Pariisi erinäitus osteti tühjaks viimse väljapanekuni, samuti kui paljudel muudelgi esinemistel. Kä maalija Adamso n-e r i c õn korraldanud menukaid välismaisi erinäitusi (Helsingis, Stokholmis). Samati õn üksikult välismaistest näitustest osavõtjad teisedki eestlased leidnud täie tunnustuse ; nii skulptor J,., Koort (t), kes eestlastest teisena pääle prof. A. Adamsoni (f) pääses esinema kuulsatele Pariisi Salongi näitustele. (Enne oma varast surma J. K. oli kutsutud NÕuk. Venesse portselankunsti asjatundjana tehase juhatajaks); graafik H., M u g a s t o (f) (Varssavis rahvusvahel. puulõigete näitusel eriauhind) graafik A. Laigo (samas ja mõlemad Chikagos) j. m. t. Kä Maailmanäitusel Pariisis 1937 eesti kunstnikud said medaleid. Kui kä kunst laseks end hinnata kiloga, sekundiga, sentimeetriga, siis võiksid muidu-umbusklikudki meie hulgast tunda aukartust meie kunstnikkonna saavutuste ees. P. S. Hakake koguma ajalehelõikeid kunstiteadetest, olgugi, et neid õn vähe, võrreldes mõne muu alaga; see aitab süveneda sellesse kunstialasse, mis muidu oma olemuselt tagasihoidlik. Agu Peerna selle säält hirmsa higistamise ja vaevanägemisega ära nühkima. Ja seda tuli teha kõik vahetunnil, oleks veel, et matemaatika asemel. Mõtlesin, et nüüd õn kõik need valged seinad meie päralt. Paberile pole nii tore kirjutada, kes neid pohkstahve säält loeb, seinal õn aga terve su vaimulooming kõikidel horisondis ehk silma ees. Võtsin siis oma pliiatsi, millele mu hambad jätnud jälgi pärastjõulusest psühholoogiast ehk hingeahastusest, ja valisin koridori nurgas kõige valgema koha seinast. Tundsin rõõmu,, trüki vabadusest ja kirjutasin suure õhinaga, et oleks õpetajale näidata:,,algus õn tehtud!. Kõigepäält tegin veidi klassi kroonikat, mis hiljem oleks saanud ajalooks, kui mitte...,,rehepapil nina suur, taskus ratasteta uur. Sehvtikaubaks tal õn,,kuemm, varuks vigur,,,naerupoemm. Teine poiss mu naaber Kusti, tal õn ikka palju lusti, kuigi rehkendus tal üks see õn mehel väike müks. kooliärra meil õn kuri, kardan teda justkui muri. Tõstab plehveteri püsti, nõuab mult, mis praegu küs ti. Kuidas võin ma seda teada, mul just praegu oli seada Kustil alla nöpsik suur, ja... Siin tundsin, et mu vaim hakkas eriti rabelema kõrguste poole, kuid keegi pani oma käe mu õlale ning ütles otse kõuehäälega:,,ahaa-a! Seletasin küll lahkesti, et mul juba jupp seinaajalehte valmis, terve poeema kohe, aga õpetaja viis mu klassi ja' hakkas,,võtma. Lõpuks läks jutt siis ajalehele ja oma suureks kurvastuseks sain nüüd aru, et seda lehte ei,,trükita hoopiski mitte seinale vaid paberile, mille poogen maksab poes kaks senti. Kõik olid kohe lehetegemisega nõus. Selle tähtsa päeva puhul andestati kä mulle mu agarus, ainult ükskõik kuidas. Õpetaja ütles, et ma olevat kõike teinud ju puha hääst südamest ning kulduuraharrastusest. Mina sain toimetuse kassameistriks: pean paberit ostma. Saan nii oma,,mategi korda, mul ju nüüd palju rehkendamist! Mis sa arvad, onuke-taadike? Ajalehele võib kirjutada igaüks meist, õpetaja vaatab tööd enne läbi ja parandab. Kõik paremad tööd otsustati saata,,õpilasleheie, kõigi õpilaste ühisele lehele. Meie lehele pannakse kaaned ümber ja kinnitatakse siis saalis laua külge, kus seda kõik võivad lugeda. Mulle ei meeldinud, et meie leht jääks ilma romaanita. Minu soovitust, vanadest ajalehesabadest maha kirjutada, ei võetud kuuldagi. Otsustasin siis ise teha ühe vägeva loo, päälkiri ongi juba valmis:,,hirmus õnnetus ja suur õnn ehk kuulsa meriröövli ja salaküti hale ja armas elulugu. Oma matemaatika vihule kirjutasin nime järele elukutsena: ajakirjanik ja kirjanik. No oli uhke! Kusti tõmbas selle aga maha ja kirjutas asemele: kaelkirjanik. Onuke, tead sa, mis loom see õn? Oleme uhked oma lehele, seinamäärimiseks pole enam kellelgi aega ega tahtmistki. Sinu Värdi (kirjanik ja ajakirjanik, mitte kaelkirjanik!).

3 SAAVO ILMVÄLDI RISTISÕIT oli küll lootnud, et vend loobub ajajooksul sellest usust; aga ta eksis, sest Saavo usk süvenes üha. Ma ei lase teda minna ristisõtta, sest see meeletu mõte ei saa lõppeda kunagi hästi, mõtles Tarmo, kui ta asus teele, et leida venda. II Pärast mitmepäevalist teekonda jõudis Tarmo orgu, kus asus lastest ristisõdurite laager. Tarmo jäi üllatunult seisma, sest see ei olnud mõni väike laager, vaid sadandete telkide mets. Terve org kihas väikesist tüdrukuist ja poistest. Tarmo mõistis kurvalt, et nüüd vist oli võimatu sundida Stefanust loobuma ristisõidust, kuna ta poolehoidjate arv oli liiga suur. Saavo telgi tundis Tarmo, sest see asus kõrgemal teistest ja oli välimuselt toredam. Minnes sinna, leidis ta Saavo, kes luges hoolsalt pergament-rulle. Tarmo kiskus tal need käest ja hüüdis, et ta ei laskvat Saavot minna kunagi ristisõtta, sest see olevat meeletum ettevõte, mis kunagi sündinud. Kas sa ei mõista, küsis Tarmo vihaselt, et viid surma keik need tuhanded lapsed! Saavo vastas külmalt, et surra õn hää Kristuse eest ja päälegi ta väes õn suurem osa lapsi, kelle vanus kõigub aasta vahel. Tarmo ei suutnud end taltsutada ja haaras venna turjast, et paisata ta maha. Saavo aga täis rahu vastas, et tal pruugib ainult kord hüüda ja siis ta poolehoidjad vangistavad Tarmo. Tarmo nägi, et ta ei saanud kuidagi takistada venda ja ütles nukralt: Algus lk. 1 kaupmehed, ja kus neid ei olnud, need laevad läksid põhja Sardiinia juures, sest oskamatud noorukid ei suutnud võidelda tormiga. Hakkas saabuma õhtu, kui Tarmo istus Saavoga kajutis. Saavo esialgne suur vaimustus oli hakanud juba kahanema, sest ta tundis südamel mingit koormat. Kas sa ikka veel ei taipa suurt eksitust, mille saatsid korda? küsis Tarmo mornilt; mõtle viiele laevale, mis läksid põhja möödunud ööl. Korraga tormas kajuti keegi poiss.. Ära neetud ole sa, Stefanus, karjus ta, sa viisid meid kõiki surma ja hukatusse. Laevajuht õn orjakauplejad ning nad ei mõtlegi minna Palestiinasse, vaid sõidavad Egiptuse suunas. Vastuhakkajad visatakse üle parda. Tarmo käsi haaras nurgast mõõga ja surus selle Saavole pihku, hüüdes: Nüüd näed, kuhu õn viinud sind su meeletus. Lunasta osagi oma süüst ja sure võitluses inimeste eest, keda oled hukutanud. Tarmo ja Saavo jooksid laevalaele ja kogusid oma ümber keik säälviibijad lapsed. Algas lahing, mille kirjeldamiseks ei leidu sõnu, kuna see õn ainulaadseim ajaloos. Orjakauplejaid oli vähem, kuid relvastatud., Lapsi aga palju, kuid sõjariistu vaid üksikuil. Tarmo ja Saavo koondasid oma ümber kõik, kellel olid relvad ja tungisid siis ahtrisse, kuhu orjakauplejad olid koondunud otsustavaks heitluseks. Keerutades mõõku tungisid vennad Ilmvaldid pääle ja neile järgnes kisades ja käratsedes laste hulk, kes püüdis lämmatada vaenlasi oma hulgaga. Orjakauplejate mõõgad läksid nüridaks raiumisest kaitsetut massi. Kuid iga vaenlane, kes langes, sellelt Võttis ristisõjaline relvad. Ööks tungis Tarmo läbi vastaste rõnga, paisates selle kaheks. Selles suures heitluses ta kaotas silmist Saavo. Orjakauplejad võitlesid meeleheitlikult, aga nad ei suutnud hulga vastu, sest kus langes laps, sääl V Ristisõitjate laevad lahkusid... oli asemel kolm., Keskööks lõppes raske taplus. Surmani väsinult heitis Tarmo käest mõõga ja ta pilk otsis Saavot. Ta käskis otsida lastel üles Stefan, kes pidi olema vist küll surnud. Laev oli täis laipu ja verd, aga see laev oli kä ainuke, mis pöördus tagasi Marseille sse kuna teised laevad purjetasid Egiptusse. Oli vähe aega enne päikese tõusu, kui poisid tõid Tarmo juure sureva Saavo. Tarmo tõstis venna pää oma sülle ja pisarad tilkusid ta silmist venna kahvatule näole. Tarmo, andesta mulle mu suur eksitus, sosistas surija, ma ei mõelnud paha, aga Taara karistas mind, et hülgasin tema. Rahune, Saavo, ütles Tarmo ääretu nukralt sa oled lunastanud oma süü, sest sa andsid ristisõdijate eest selle, mis kõige kallim. Tarmo, ütles Saavo nõrgalt, kui lähed kord koju, siis tervita koduseid ja vii ohver minu eest Taarale, sest olen suur süüdlane. Tarmo ei suutnud vastata, ta silitas vaid sureva venna juukseid, millele tilkusid suured pisarad. H. Nääris, 12 a.!> Helme TUULELAUL Tuul lakkamata laulab korstnas, kurb-õrna viisi vilistab. Ta tantsib, mängleb tahma süles ja siibrit, polti kolistab. Ma laman oma voodipadjul ja vaatan silmil vale väil. Nõrk öölamp heidab seinal varje, tuul unelaulu laulab mul. Hüva, mine siis Taara nimel, aga mina tulen kaasa, sest ma ei lase sind tappa võõra jumala pärast. Me tuleme kahekesi tagasi, või me ei tule üldse. III Suurte auavaldustega ja õnnistustega saatis rahvas ristisõdijate laevastiku minema Marseille ist. Nad saatsid lauludega ja trummidega last hukkumisele. Pea kõigis laevades olid juhiks orja-

4 Oli möödunud päevi. Torulfi kojas kraamiti ja korraldati, sest oodati kõrgeid külalisi: Tröndalagi kuulsat kuningat ja ta kaasvägilasi. Juba huilgasid tõrved, ja oodatud kuningas oma vägilastega ratsutas õue. Ja küll nüüd alles pidutseti. Õlu ja mõdu voolasid ojana. Karukintsud, põdraküljed, linnud ja hõrgutised5 olid laual. Laul ja mäng kaikusid ning noored lõid lustimängusid. Kuid Torulf istus kuninglike külaliste ja mõnede suuremate sangaritega toa päramisel poolel tammise laua ümber. Ja tähtsaist asjust siin kõneldi. Nüüd sai Torulf kuulda, kuidas LÕuna-Norras lähevad asjad ikka halvemaks. Õel Harald Härfagre kukutas ühe kuninga teise järel, võttis nende maa ja pani oma vasallid makse koguma. Tröndalag oli veel vaba, kuid varsti tuleb temagi kord ja siis muidugi Hälogalandi oma. Ja Haraldil õn selline sõjavägi, et selle vastu ei suuda keegi panna," otsustas Tröndalagi kuningas rusikat raputades Kui lustipidu oli toas kõige hoogsam ja kõnelus pidulauas kõige tulisem, lahkus Osma tasakesi toast., Aida taga olid suusad valmis. Vaat nii, ta liugus nagu linnutiivul üle lageda ja kadus sinna künka taha, kust põdravoor oli tulnud. Edasi, ikka edasi. Olles mitu tundi kihutanud suuskadel, peatus Osma ühel tundramäe tipul kuulatelema. Polnud tagaajajaist midagi kuulda. Vägevad virmalised leegitsesid sini-puna-valgeina põhjataevas. Vaikne, salapärane humin täitis ilma. Kustki kaugelt kostis hundi ulvahtus. Osma ärkas mõtteist, surus suusakepi lumme ja liugus mäerinnakult alla. Nii ta suusatas ühtesoodu kogu öö, järgmise päeva ja veel ühe öö. Aga kui hommik taas valgenes, oli ta lõppeks nii väsinud, et ei püsinud enam jalul. Ta oli varunud reisiks toitu, oda ja tapri, kuid midagi oli siiski unustanud tuluksed. Kui ta heidaks okstele magama, siis ta külmaks sinna, ja hundid sööksid ta ära. Silmalaugudel oli otsegu tinane rõhk, ja pehme lumi meelitas: heida vaid hetkeks mu sülle, vaid hetkeks mu sülle! Kuid Osma mäletas, kuidas isa nii mitu korda oli hoiatavalt kõnelnud, et magamine pikil tundramatkadel oli väga hädaohtlik, kui ei saanud tuld teha. Seepärast pingutas ta kõike jõudu, et ei uinuks püstijalu. Jõud oli küll viimseni otsas, ta ei suutnud enam. Osma, vaeneke, pidi ta nüüd üksi nõrkusest raugema siin lagedal tundral? Ta kogus veel kord viimse jõu kokku ja pääsis ääretu pingutusega kõrge tundramäe harjale. Ta tõstis käe varjuks silmade kohale ja vaatas igasse külge. Ja oi! Eemal vastu taevaranda kerkis pehmeis keerdudes sinihall suitsulint. Laplaskoda!" hüüatas Osma. Otsegu jõud oleks äkki tagasi tulnud. Ta andis suuskadele mitu vägevat tõuget ning oli peagi koja juures. Lapi-taat sööstis ägedana kojast. Ta silmad pildusid tuld ja kogu keha vabises. Näis, nagu oleks ta tahtnud Osmat ainsa pilguga hävitada. Kuid Osma muigas, nähes väikese mehe vihavimma. Mõnikord õn naeratusel hoopis arusaadamatu imejõud. Nii oli see nüüdki. Vanamehe erutus vaibus silmapilkselt, nähes Osmat naeratavat. Osma lausus: Ära karda mind! Olen vaid eksinud matkamees ja tahaksin hetke puhata sinu kojas, kui lubad." Ma ei lase sind oma kotta, pahad mõtted õn kõigil lapiskäijail, vastas vanataat ja näis jälle vihasena. Järgneb E. Leis, 14 a. P. Kanepi SEIKLUS VANA-AASTA ÖÖL Meil oli süsimust kass. Kuskil polnud tal valget täpikestki. Must justkui sügisene öö, ainult silmad hiilgasid pimeduses. Ühel päeval jutustas vanaema mulle ühe muinasjutu musta kassi kohta. Köhatades nagu harilikult äigas ta:,,kas tead, poju, meil õn nõiakass, sest vanasti usuti, et mustade kassidega saab teha igasuguseid nõidus!. Ja ma jutustan, kuidas musta kassiga võis isegi rikkaks saada.,, Vana-aasta ööl enne kella kahtteistkümmend peab võtma süsimusta kassi ja ta kotti panema, kotisuu tuleb aga üheksakümne üheksa sõlmega kinni köita ja nii minna kiriku juure. Vanatondi väljakutsumiseks pidavat kolm korda jooksma ümber kiriku. Ja kui siis vanatont tuleb ja hakkab pärima, et mis kotis õn, peab vastama, et õn jänes/',,aga miks jänes? ei suutnud ma enam end pidada.,,sellepärast, et vanatont tahtvat jänest ära osta. Nojah, siis tuleb kange tingiemine. Vanatont tahab jänest igal tingimusel ära osta ja pakub ükskõik millist hinda. Tasu saanud, tuleb aga kohe liduda lähemale ristteele. Vanatont hakkab siis neid sõlmi lahti harutama. Kui saab viimaks koti lahti ja leiab, et õn kass ja mitte jänes, muudab ta müüja tummaks. Kui aga oled jõudnud enne ristteele, siis pole häda midagi. Ja niipea, kui kukk õn kolm korda kirenud, kaob vanatont ja sa võid kogu varandusega koju minna.,,aga kui mõni inimene kireb täpselt nagu kukk ja kolm korda, kas vanatont põgeneb siis kä põrgusse?" pärisin ma vaimustatult.,,ei seda ma tea, aga ma arvan, et ega vist inimese kukemoodi kiremine midagi aita," arvas vanaema. Öösi sängiski tuikasid mül mõtted selle imeliku jutu ämber.,, Vahest polegi see muinasjutt, vaid tõsi. Võib-olla pole keegi katsunud kä, tuleks õige järele proovida," otsustasin ma lõpuks. Järgmise päeva koidikul ruttasin naabripoisi poole, et seda,,mustakassi muinasjuttu" õige põhjalikult läbi arutada. Lõpuks jõudsime naabripoisiga ühisele otsusele: maksku mis maksab, korra võib ju ära proovida, vahest naeratab kä suur õnn. Et vana-aastani oli aega, siis polnud toimetustega kiiret. Kassi aga toitsin nüüdsest pääle palju paremini. Lähenes vana-aasta. Pidasime nõu kokku, et niipea kui nõutud raha õn käes, lidume Kureallika ristteele, see õn kirikule kõige lähemal. Lõpuks saabuski see õnnis vanaaasta õhtu. Ilm pimenes. Naabripoiss oli juba varakult meile hiilinud. Tõime aidast kaks viljakotti. Üks oli kassi, teine vanatondilt saadava raha jaoks. Järg lk. 7

5 6H --- osu05[ SB;SBAB Ä3 UB;S *S9S ISI3J ^ÄajuBig ;snf ifnqqsnqnf pnuiqqa; ta e ip.ibbq-asnpea;bera Bqujyy pium;qnfaqea pnpoo;pqn paau >[103; «/anihvovf" IAXX sqa;qbu sqnqijiieq pnssbtu eq bf pibaisba sn;;ad uo fess isatuiui pibaap iatu;sbunn;inq [BineiepBtu ;sip -ua pbaas;ip2a pas^ba snq jbfqig;h 'sieumse bijbb;! Bf BTSpa asi^sui eq pnssbtu peaaqqnx -seisaau -nx Bf soqoibh SBuaazjy P9Q; ipqe uo puoisaai -a;sbj00a asnsiub-ix jseinq sasia; pioq saqn paoq SBiaaazpy qaqqnd asseui pietuasqiea nfpsd inq Bäy bblu nsoq pisejeeq sull pasiumqjg; uo paan sef -pu -b '9J6I "SSBui sercqoq po *e q^8i ';b;sbb g siuaa aag 'ssbxu auia; *b >98T *;b;sbb h spsaq aag -qqeqn;sea auaunsa seiiaazty ses^b *b 81 BSasnpioA asaabsi piba pn;e;nf.nq ajeqiuessn;satetu aas n eu ESasiuiepjeAe asnae;sn asaaesi apsbp^ubjd nse; ia Buaaz^y UIN j asset jaazpy paseis;ue;id pig; apitu S^nq auia; asni -Sio bf iuooisibsijiais; tqo-eeq sus uo auejeeg apqiu -nsb ;soos eijee;i ef asns^ubjd qtqnnq ;seuuidnj[gd bso uiued bc rnijnng "pbbui ijeeiqaq pubjaaa ;jas 8H -imqsaq qa[n; B;qoq efodnie; euaazfy bsj -iumiu apd sqapas qef <;sqas!tue;n;si nnd assiq auorn iiunru apd i;sag; siis sb} i Bqiedasn;etu nqqipj -joq pnunpiay ia SBjnq sb^.iqepuaqe; aas BpiH apjbb aa; as;o asqe;aeui pmqooq ef pn;siuqeq pbatipnnd snq pibpsb piaseaees Bq uo seijaaziy *Bsqo aqn qiaa saamaiad e i isaauiaiad ^ g uo ps pmq nndqg snuiesqn qeaseq seiy 'peie-efiia pnqipmi bsba uo sapb^nq euaazjy sapnfpx pbfbs Pbab;u;sba pmq sqn piba uo ipnng nqoj BAinq SB;nns qpuisiod seqejn i aaq Bpo-qioA ig^ ^b;bui -B;n;snq a^ps se;snun ef aqqgt SBs;am isa; BfiBqBp -ogui isaaq mq ipnns B^nq siis uo Saulin pm^; bblu buio B^nq 8 Insqoof *b qgst ItnuiB pis -B;oBq pa; pg "pibui Btua; pijaaqspuoq sqasn;su -bh -pu05i^mq nsoq ;saa apas qb;n;sba pn^cqbqbs -pul qiqa; sasnpaqb]; B^nq augui mq : asnpbas asiui -SjbC BuisqBtu sbuaaz^y pasbp;ubjd piubd siig ;ipuiebq uofpm bc ;spa ;iuofpm ^qg Psbuiuibi ;iuofpui 81 ;iisbpbbjb paoa ;silub;rqiba Bijaaziy apbd p;sbb jbcpu psamisa Bqnf "iiuooi Bf pibiu pasbp;ubjd pis;oa ;pbcbssbui ;nsig5[ BSrqa pnqisqn paugui ; tiuib pisasbbd pjbf asimb;ns -;ins pmq SBdooq pua sbcjba iinqbq pqn; isiq Bumquig; assbdooq iqbf uggi usbu siis SBqqBq Bf s;ms AB;BLuuiBt faqiq sisngx nqpatn; sb;nns takse. Tahetakse näiteks väliskaupu panna kõrge tolli alla pannakse. Siis ei too enam ükski võõras kaupu maale ja neegreil tuleb tahes-tahtmata osta neid oma emamaa kaupmeestelt. Ning küll nemad juba teavad, millist hinda küsida. Tahab riik oma ärimeeste huvides keelata välismaalasil osta tooraineid omalt asumaalt, keelatakse see. Kogu kautšuk, puuvill, palmi-õli läheb teatud firmade kätte. Need juba sunnivad neegreid tooraineid odavalt müüma. Tihti nõuti see neilt sunnimaksude näol, näit. toorkummi muretsemine Kongos. Neil põhjusil püüavad kõik tänapäeva suurriigid liõivata võimalikult palju igasuguseid maa-alu, kus neid aga saab ja milviisil see iganes võimalik. Tänapäeva ühiskonnas käib metsik võitlus maailma jagamise ja ümberjagamise ümber. Suurriigid kahmasid endile igasuguseid maa-alu, mis aga kätte puutus, niihästi häid, kui kä kehvi, silmas pidades nende tulutoovust. Talitati põhimõttel mine tea, mis edaspidi võib juhtuda. Praegu kõlbmata maa võib muutuda homme kõlvuliseks. Selline lugu näiteks oli viljatu maa-alaga LÕuna-Aafrikas. Van-Nikerk, keegi Aafrika farmer, sõitis tuttava juure külla. Istusid sõbrad kõrvuti, piibud hammaste vahel, ja arutasid, millisel kuul õn lambaid kõige parem pügada. Kõrval istusid lapsed. Juhtus Van- 152 ga võttis matabele suguharult nende maad ja karjad. Nii oli see enamasti kõikjal: kus eurooplased soetasid endale asumaid, sääl esineti algul pettuse, hiljem vägivallaga. Kä sakslased hõivasid Angra-Pequena lahe rahulikult". Kuid see oli ainult algus. Herero suguharu juhiks tõstsid sakslased ülemaaliselt tuntud joomari. Ta oli valmis pudeli viina eest maha müüma oma lihase isa. Kuid sakslasil oligi seda just vaja. Nad hakkasid joodik-päälikult maid ostma. Selleks, et kaitsta oma maid, tõstis herero suguharu mässu. Kuid pärismaalasil olid vaid vibud ja nooled, sakslasil vintpüssid ja mitraiöösid.5) Sakslased ajasid suguharu kui loomi ajujahil veeta rohtlasse inimest hukkus nälja ja jänu läbi, aga ülejäänud alistusid. Sakslased tegid neid oma istanduste päevatöölisiks. Kä Savorgnan de Brazza mõjustas rahulike abinõudega mustanahalisi valitsejaid lepinguid alla kirjutama. Ühes külas kutsus ta kõik mustanahalised kokku ja käskis väljakule augu kaevada. Sellesse auku heitis ta padruneid ja püsse. Siis aeti auk kinni ja istutati selle kohale puu. Savorgnan de Brazza ütles selle puhul: Kest- 5) mitraiöös mitmeraualine kiirtulirelv. KAART JUTUSTAB 19

6 m 051 BqBJaqgq ojnnp (zi nsajbsij nseinb Biuiaajd (ii isjbc isuis nsajunq uiioa (oi -nsrqns ipiaa pisbuqgj siui uaq pibanj;aa piaqsbj Buirqaq bjjb BuinjsijB (e paaa jjiepjeq osuo^j BSiSunpBBj a^auibjoo^ BqiJ ^pissnd >ibbi (8 -jey HIB2l P^AaBj pis:qgs isbsbi assbdoojng pm>[ bc ajnnc aqqgj se^iqnq jasiiaqo asusiwad isaa^j a^a auipnnsedooq aqqgpqsnq piseipsnd bf niqoj pisnqqiq isqo-nndupaas piasnsiba pispinui pbjtf BpBiqBC i\e bbui pibcbssbui pnuasjnf p pssbp^ubjfj aqmq- bc ppqjnbps piasnsnsbsi sib* pbpauud pärmis pijo pbdoo^ -ncjba assibdooqabui paa ai -SEpitnud rubqnsns apijiiqeq aaia; sasnd piojj (sxqo.mnp z sqnsbi ibs bcbssbui sbuuns sa^j (xx,biuiaa.id pijejpuiq asnsiubjd pisb-ibbui isaa BBd bcbssbui b j s^ibcessbui pbjnjnnq ajisejsiubjd BpujsijE pnujqe}. p saq pqiiqbq bc pasbjqbe.iy psiuib^rqpa Biraazjy atuioi. piubd pasbpiubjd Bpiui (ox iuiio.i pmqisqn masppbba HnCsBumui uo ;sasnab)sn ^sbabpbbc };nf -prubuib^b^ain uo pqba ajecejsije bc (6 a^n^b^sip pnpiusba (8"t9PH5Ei PTBA isnsaerd qauisn} uiioa apuau Suijq -suuad EuisqBui uuiioa buio pis:*nns pasbjs)ubrd mq auua pnrjejea uo praa n?ied 'tisepbuisubd a^iui jibcisun^assis jibrgga pnu -jo i Bqqi uo nsbq auiuibbd pm^j 'auiuibsnpa irnns jjb asns)ijba asns;ubj<i pnup; Biraazjy uo jnsqooc *B BUUiq aspjoqaunim usu bc BuqBd B^Btuqjoq ajbcnui isnsns -qigq paqauidneq pisnnui SBqujBy }ug -sqb ibdiubd sqbmibspuns apbdribq 3)sbjbbs sqajo ^seqisruj aijidajba ppsbqbj ppsn nsb i bc piajapnd -buiia Bq ijo psaqqoj asig 'pibjbumcjbba bc piajqiid assnd uuba piauqaq pibaepo Bq snpiaj sipbbj ajbjbf ajnqbsba peuiajgui isuiq }sipnn BfBOoq }sbuiiia bc pnuubu ppu pasrqq pisqajo usbu pibj -Eqnq ESai-iBB 3;sbjbbs ipuoqijn pn}b ibd iuibe.iqbuba pisnpraagq piea pnub igj p siui asnu pnub^nqba p siui idaas bc is}is pnuiqaajd : BdnBq rsnsnsqigq sappbbd qo ijn^ usspa japasgf papbbs bc assapp -BBd ndnbq pipbbj bsb sbqujby aimqiuubj BqujBy pnqpnb-bqnbq pisqbj ;sibui Bdoojng ^sisigx assapiddos BqiJjBy asspui -asribq a mq BpBpaA ndtibq buio pisiga paqauipb pnq -ij;gaa;;g *o uox bc isaquib srqnjq jasiijq :;jam -tu saa apuau pisausjbq paa;isaa wintis ija^j ppoos passabumuib a^umsog; bc a^saauidnbq pismib} pauio sqbuin^ ^sagcbjsnq isbcjau BqujBy aubuiip qo siui ku rahu meie vahel niikaua, kuni puust kasvavad kuulid ja padrunid." Möödusid mõned aastad, ja Kongo maa-alale saadeti teenima keegi ohvitser. Õhtul, palmiõlilambikese valgusel, kirjutas ta kirja kodumaale: Me ei jõua surnuid loendada. Selles ägavas ümbruses hävitatakse terved külad. Tuhanded haigused käivad meie kannul. Surijad neavad meid, haavatud paluvad abi, naised nutavad, lapsed hukkuvad näljast. Et neid mitte näha, peame silmad sulgema., Peame olema kurdid õiete vastu, mis kostavad igalt jalatäielt maalt, igast põõsast." Kä kuningas Leopold omandas niisama rahulikult" hiigla Kongo territooriumi.6) Kuid 30. a. jooksul vähenes elanike arv 20 miljoni võrra. Prantsusmaa vallutas Alžeeria meriröövlite hävitamise ettekäändel. Sidi-Ferruches, paigal, kus a. maabus esimene prantsuse väeosa, seisab praegu mälestusmärk järgmise päälkirjaga: Prantsuse Vabariik kindlustas maale hää-olu, tsivilisatsiooni 7 ) 1 ja õigusemõistmise ning tänulik Alžeeria avaldab sada aastat hiljem jäädavat ustavust oma isamaale." Ei saa tõesti salata, et aegade 6) territoorium maa-ala. 7) tsivilisatsioon väline haridus, kommete peenendus. Need olid kautšukikerad x. Niiluse ülemjooksult veeti elevandiluud. Oli aeg, millal veeti Aafrikast 20.i a. jooksul kokku 775 tonni elevandiluud. Selleks tapeti vähimalt elevanti. Nii palju elevante te ei näe isegi unes. Egiptuses laadisid aurikud puuvilla-palle, Orjarannikul veeretati neile palmiõlitünne, Kongo sadamais vinnati mahagonipuu 2 laaste. Mahagonist valmistatakse Euroopas kallihinnalisi mööbleid, palmiõli läheb margariini ja parimate seebiliikide tootlemisks3, aga puuvillast kootakse mitmesuguseid riidesorte, nende hulgas sama pleekivat sitsi, mis läheb Aafrikasse tagasi. Iga riik, kust veeti kaupu Aafrikasse, tahtis kõigist teistest ette jõuda, et keegi ei segaks tema kodanikke. Ärimeeste püüdeks oli neegreile oma kaupu müüa võimalikult kallilt, kuid tooraineid osta võimalikult odavalt. Iga ärimees soovis võistlejaist vabaneda. Riigivõim tuli ärimeestele appi. Kõige tõhusamaks 4 abinõuks võistlejate kõrvaldamiseks õn teatud maa-ala vallutamine. Omal maal tehakse, mida tahe- 1 kautšuk toorkummi. 2 mahagoni kallis punane või pruun puu. 3 töötlema valmistama. 4 tõhus mõjuv.

7 K. Saario, Otepää J. Pliiats F. Sannamees: Nartsissius I. Kiilberg L. Tallinn OHUTUS Noored sangarid, kodumaa lippu kandke õilsate tegude eel, viige kõrgete kinkude tippu Eesti uljus ja mehine meel. Siis kui tuhmuvad taevas ja päike, ärge kaotage tarmukat meelt küll kord vaibuvad tormid ja äike, küllap raskused taanduvad teelt. Kui kord algavad vaenude retked ja sõjasarv hüüab igat meest, noored, siis ärgem kõhelgem hetkeks, võidelgem mehiselt isamaa eest. SEIKLUS Äigas lk. 4 Peagi oli pimedus täielikult käes. Hakkasime nüüd kassi otsima. Teda me ei leidnud. Köögis pliidil ta ei lebanud, aidas hiiri varitsemas ta kä ei olnud. Laudas, küünis, reheall, tallis, ega üldse meie majapidamiseks vajalikes ruumes teda ei olnud, oli kadunud kui tina tuhka. Lõpuks tabasime ta ometi. Tuli teine naabripoisi kodu poolt, rasvane hiir hambus. Krabasime hiirekuninga kinni ja pistsime kotti, millele panime tarviliku arvu sõlmi ette. Nii, nüüd oli see asi juttis. Naabripoiss võttis tühja koti ja mina koti oma nõiakassiga... Endla Lepassaar, 14 a. L. Ulila VABADUSPÄEVAKS. Jõudnud päev, mil lipuehtes rõõmutseb meil vabadus. Musta minevikku haihtund orjapõli viletsus. Priid õn Eesti järved, jõed! Vabaks vahvalt rünnati kodupinna õilsad nurmed. Verehinnal võideti! Eesti poeg, me kangelane, isamaa eest ohverdus. Truuks jäi võitlusrelvadele, kodumaa nii vabastas. Hetkel vaiksel mälestame kangelastest langenuid. Nende julgus, ind ja vahvus võitsid meile kodumaa. Vabariigi lipp meil öelgu: aus õn Eesti rahvas! Veel Eesti värvid puhtaks jäägu tuleviku tööl ia teel. Peagi hakkas ööpimeduses mustama suur hoonehiiglane kirik. Pikk torn ja aknad paistsid meile koleõudseina. Kiriku ees ma ei tahtnud näidata oma argust ja laususin:,,jookseme, kell õn kaksteist. Pistsimegi jooksu. Olime jooksnud kaks ringi ümber kiriku, kui sääl, teispool kirikuaeda välgahtas mingi kogu.,.vanatont, sosistas naabripoiss ja pistis jooksma Kureallika suunas. Mina jätsin kä koti kassiga kus seda ja teist ja lidusin naabripoisile järgi. Alles Kureallika ristteel jäime hingeldades seisma. Nii me seisime ja lõdisesime, ei julgenud liikuda paigast ega midagi, sest kartsime, et vanatont tuleb. Otsustasime oodata seni, kui kukk õn kolm korda kirenud. Äkki hakkas paistma Kureallika risttee suunas lähenev must kogu.,,vanatont tuleb! sosistas naabripoiss.,,las tuleb, egas ta meid ristteelt kätte saa, julgustasin naabripoissi, olgugi et endal süda hirmust kiiresti vasardas. Tume kogu lähenes.,,poisid, mis lamenti te siin südaööl teete, hüüdis tume kogu. Arvustusi OLEN LUGENUD: A. Kopelmann, 14 a. A. Paldiski E. OLVI REHEPEKS OpiIaslehe VI aastakäigu viiendast numbrist leidsid kõik Õpilaslehe lugejad ühe tundmatu noorkirjaniku nime, kes esines sääl ühe pikema jutupala autorina. See tundmatu noorur oli Endel Olvi. Nüüd õn aga tema Õpilaslehe laialdases peres üldtuntud. Imestudes küsime: kuidas võis juhtuda, et tundmatu muutub korraga nii populaarseks? Sellele küsimusele oleme vastamisvõimelised alles siis, kui loeme hoolikalt läbi E. Olvi sulest ilmunud jutu «Rehepeks. Rehepeks õn sügiseste talutööde hulgas tähtis sündmus. Põnevusega oodatakse igal pool seda päeva, kuna siis avaneb võimalus näha, kui hästi õn selleaastane viljakasvatamine end tasunud. Kogu sugulaskond ja naabrid kutsutakse rehepeksu puhul kokku, kes pääle töö lõpetamist veel ühiselt koduõlle juures koos istuvad ja juttu vestes aega mööda saadavad. See tähtis sündmus peaks küllalt materjali andma juttude kirjutamisel. Jutus «Rehepeks annab autor meile kujuka pildi sügiseste talutööde huvitavamast tööst rehepeksmisest. Päätegelasena esineb siin Metsatalu noor, kaheksa-aastane perepoeg Jaan, kes oma noorusele vaatamata juba mehe kohuseid täidab ta õn rehepeksumasina sõelte puhastajaks. Huvitavalt võrdleb E. Olvi rehepeksumasinat näljase metsloomaga, kellel piisab ainult paariks sekundiks viljavihust, mille tööline ta lõugade vahele saadab. Säärane kujukas võrdlus õn üheks tähtsaks teguriks, mis teeb selle töö huvitavaks. «Rehepeks õn autoril hästi õnnestunud. See töö õn hästi läbi töötatud ja kirjutatud ladusas jutustamisviisis, mistõttu õn lugejal kerge tutvuda selle töö sisuga. Iga «Rehepeksu lugeja tunneb, nagu oleks ta ise kõik need elamused sel rehepeksul kaasa teinud. Loodame kä, et lugejad väärikalt hindavad E. Olvi «Rehepeksu ja me seda «noorkirjanikku peagi «õpilaslehe laureaatide perest leiame.,,vend, karjatas naabripoiss, tundes ära venna hääle ja tormas talle vastu.,,me kogu aeg mõtlesime, et oled vanatont. Kirjavastused E. Jaagus Tööl; U. Sampu Poeg jäi maha; B. Seimar Allikas; A. Kiho Setu hobune, Isa ja poeg, Tuulemägi; Virve Truu Vanaisa kannel; A. Unt Leinaviisid; E. Pae osa nalju; E. Lepassaar Vabaduspäevaks; Virve Truu Sa talv! JAA! Paljud E. V. aastapäevaks määratud tööd saabusid siis, kui leht juba trükis. Rõhutasime kord juba, et tähtpäeviks määratud tööd tuleb vähemalt paar nädalat varem saata.

8 Linda Kiik, 14 a. L. Hageri TALUMEES LINNATEEL Nõõ, nõõtsa! kostab öösel teelt, talumehe piibutuli välgateleb reelt. Külm ta varbaid vähe näpistab, sõrmeotsi kindais kõdistab. Tänavu sai Uustalu-Eedi vastlapäevaks kaheksa-aastaseks. Selle tähtsa päeva puhul meisterdas sulane Jaakup Eedile uue kelgu, millega ta võis vääriliselt vastlasõitu teha. Kelgu jalased olid painutatud kadakast, rauad läikisid all kui peeglid ja muidu nägi kelk ilus välja. Sulane soovis Eedile, et tema kelk kõige pikemad linad välja laseks. Vanade traditsioonide kohaselt toimetasid selle nurga poisid igal vastlapäeval Kõrgemäel,, linade laskmist, see tähendab, et kelle kelk kõige pikema sõidu tegi, sel kasvavad suvel kõige pikemad linad. Vanaema kudus Eedile sekspuhuks uued kindad, et oleks pidulikum. Saabus vastlapäeva lõuna, kui Uustalule saabusid külalised: tädi ja 1 0-a. tädipoeg Karla hobusega. Tädi seletas, et Karla oli pääle ajanud kui uni, et lähme ja lähme Uustalule. Ema oli rõõmus ja hakkas kohe tädiga laia juttu ajama, kuna Karla Eediga uut kelku takseerisid. Ning Karla nõuandel määris Eedi kelgu tallad rasvaga, et hästi jookseks. Pääle lõunat olid Eedi Karlaga Kõrgemäel, kus ees oli juba viis poissi nelja kelguga. Need ajasid omavahel juttu, et küllap Kääru-Jüts võidab; temal õn alati kõige parem kelk olnud. Saabus veel 4 kelgumeest ja nende seas kä Kääru-Jüts, kellel oli oma kelk puha lakitud punaseks ja läikis kui võidusõiduauto. Poisid vahtisid Jütsi kelku kui imelooma, aga Eedi ja Karla olid kurvad, sest nende kelku' ei imetlenud keegi, olgugi et ta värvitud polnud.,,et meil õn 8 kelku, siis tuleb paaride viisi sõita ja võitjad jälle oma korda võitjatega, oli üldine otsus. Esimese paarina sõitsid Ala- Andres ja Puu-Kusti. Teised vahtisid ja õpetasid päält, aga Puu- Kustil oli parem regi ning ta võitis suure edumaaga.,,ala~andres langeb võistlusest kui kaotaja välja,*' teatas Kääru-Jüts kõvasti. Teise paarina sõitsid Tombi ja Koori poisid. Võitis Tomp. Kolmanda paarina aga määrati Eedi ja Heinamäe- Sass. Ärevalt seadis Eedi kelgu joonele ja Kääru-Jüts hõikas:,,läheb lahti! Vihinal sööstsid sõidukid minema.,,eedi, juure!" kuulis ta Karlat hüüdvat. Sassi kelk kippus küll ette, aga võitjaks jäi Eedi kolme kelgupikkusega. Neljas paar oli Kääru-Jüts ja Tõmmu-Jüri. Nagu ette arvatud võitis Jüts. Lõppvõistlustel Tomp ja Puu- Kusta vahel võitis Tomp.,,Eedi läheb Tömbiga," teatas Jüts. Jälle rajale. Karla lubas Eedile pöialt hoida. Läheb lahti! Vihinal lendasid kelgud mööda mäerinnet. Eedi võit jälle. Poisid hakkasid juba Eedist lootma võidumeest ja ei hinnanudki Ei külma karda põlispõllumees, igati õn temal võitlus vere sees. Krapsti, ree päält maha hüppab, koorma järel käia tippab. Külm nüüd järele peab andma, alandust kä seega kandma Nr. 20 Jütsi enam nii väga. Algab otsustav võistlus Eedi ja Kääru-Jütsi vahel. Orgu saadeti osa poisse, et,,sohki" ei oleks.,,lase käia!" hõigati ia tuulispääna lippasid kelgud mäest alla. See oli metsik sõit, kelgud tormasid endistest märkidest mööda kaugele orgu, ja kui nad peatusid, oli selge, et Eedi oli võitnud terve kelgupikkuse edumaaga.,,võit... võitis!" hõiskas Eedi eneses ja teadis, et pikemad linad õn suvel meil. Teised poisid karjusid Eedile elagu, et ta seni võitmatu Kääru-Jütsi käest vastlasõidu-meistri tiitli oli ära võtnud. Eedi ja Karla ruttasid kohe koju, et teistelegi teatada võidust. Oli peregi rõõmus ja istuti söögilauda, kus seisis oasupp ja seajalad. Pääle sööki meisterdas Jaakup Unni sea sääreluust, mida tõmbas vastla-võitja Eedi auks nii, et tuba müras vastu. Kui tädi lahkunud ja Eedi kä juba voodi pugenud, kõlas tal ikka veel kõrvus:,,elagu, Eedi võit, Uustalul suvel kõige pikemad linad." Ilmus trükist JETTA OLLIK-ANDEVEI algupärane noorsooromaan kahes jaos Alali valmis Kumbki osa sisaldab 208 lk., hulk illustratsioone ja kaanepilt kunstnik R. Kivit ilt. Kummagi osa hind ä 2 kr., kokku 4 kr. Teos käsitab meie skautliku kui suurima noorsooorganisatsiooni tegevust, kombeid ja kasvatuslikku mõju. Raamatu põnevus köidab lugejat algusest lõpuni, kuna noorsooromaan õn juhtumitelt ja kirjeldustelt elulähedane ja põnev. Väike, äärmiselt vaesest perekonnast poiss satub skautlikkude noorte ridadesse, kus ta kasvab sääl valitsevas vaimus kehaliselt ja vaimselt tubliks nooreks kodanikuks. Tegevuse, laagrite ja matkade kirjeldustes õn autor osanud meeldivalt esile tuua meie kaunist kodumaad ja loodust tema mitmekülgsetes vormides. Kirjastus,,TURIST, Tartus. P ä ä 1 a d u PGSTIMEHE RAAMATU KAUPLUS Tartu, Suurturg 16.

9 Wõigi aegade ====== %ANGELASL1KUSI MÄADLUSM01T * 11 TUNDI MAADLUST KÕRVETAVAS KUUMUSES 0 MEIE ESIMESE OLÜMPIAMEDALI SÜNNIST MARTIN KLEINI LÄBI. $ EESTLASED M AADLU SRAI IVAS Kes meie isadest-vanaisadest ei tunneks Lurichi, Abergi, Hackenschmidt! Või teiste meie mineviku maadlussangarite nimesid. Need olid elukutselised maadlejad ega ole kroonitud neid olümpiavõitja tiitliga, sest olümpiaadist osavõtt õn võimaldatud ainult asjaarmastajaile. Viimastest meie esimeseks olümpiasangariks õn Martin Klein, kes praegu Tarvastus õn hoolas põllumees ja kelle teeneid Eesti Raskejõustikuliit õn hinnanud kuldse teenetemärgiga. KUIDAS SIIS SÜNDIS EESTLASTE ESIMENE OLÜMPIAVÕIT? Veidi enam kui 25 aastat tagasi peeti Rootsimaa päälinnas olümpiaad. See oli a. juulikuu, kuumim aastaaeg põhjamail. Meie sportlasi, tookord küll Venemaa esindajatena, võttis osa Stokholmi olümpiaadist mitmel alal. Maadluses,,rassisid kaasa eestlasest Kaplur ja Klein. Koos olid KOIK TOLLEAEGSED PAREMAD MATIHUNDID \ Maadlusvõistlused toimusid lageda taeva all kõrvetava kuumuse käes. 9 tundi päevas rabeldi, ikka hommikul kell 9 pihta ja lõpp oli alles kell 6 õhtul. Maadeldi viies kaalus (praegu 7) ja Martin Klein tegi kaasa kaalus, mis praegu vastaks kergekeskkaalule. Reeglid tollal olid teissugused: maadeldi pool tundi ja kui selle aja kestel ei saavutatud seljavõitu, järgnes veel pooletunniline jjõukatsumine. Siin oli tähtis, kumb meestest teeb rohkem võtteid; seega midagi meie töövõidule vastavat. Paremad mehed aga, kellele langes osaks au medalivõitjaks tulla, pidid isekeskis MAADLEMA SENI, KUNI TULI SEL JA VÕIT. Eestlased Klein ja Kaplur olid maadelnud algusest pääle edukalt. Kaplur, kes võistles kaal kergemas kui Klein, pidi siiski auhinnast jääma ilma. Klein aga oli raiunud enda finaalvõistlusteni välja. Siin pidi ta veel rammu katsuma soomlase Asikainen iga ja rootslase Johansson'iga. Loos viis Martin Kleini kokku soomlasega. Juulikuu ilm õn kõrvetavalt kuum: päikese käes näitab kraadiklaas 45 pügalat üle nulli. Maadlusmattki õn niivõrd tuliseks köetud päikesest, et nahal õn valus. Südapäeval annavad hõimuvelled teineteisele käe ja heitlus algab. Esimesed minutid muidugi kuluvad tutvumiseks ja kohanemiseks. Kuid kokku õn sattunud kaks tugevat tamme, kellele tuult alla teha pole kerge. Soomlane õn tehniliselt veidi parem, aga meie Martin teeb selle jõuga tasa. Esimene pooltundi möödub, aga heitlus õn otsustamata. TUND KAOB TEISE JÄRELE, meeste kehad õn higist üleni märjad ja libedad, päike aina põletab. Mehed õn juba väsinud, liigutused muutuvad aeglaseks ja loiuks. Maadlus muutub igavaks pusimiseks, sest kumbki ei suuda ega usalda teha nimetamisväärseid võtteid. Aeg aga venis... Kahe,,kõva kivi'1 vaheline paremusküsimus õn ikka selgumata. Teised paarid õn ammu lõpetanud maadluse, ning puhkavad päevatööst, hõimuvelled nagu tahaksid aga Kalevipoja ja Sarvikuna katsuda rammu 7 ööd-päeva järestiku. Seda taipavad kohtunikudki ja lõppeks nad otsustavad paremusküsimuse lahendada mõne võtte järgi otsustades. Klein võtab end otsustavalt kokku ja saavutabki edu. Nii-siis 11 TUNDI KESTNUD KURNAVA SIKUTAMISE JÄRELE KUULUTA TAKSE VÕITJAKS EESTLANE KLEIN. Mehel õn hõbemedal kindel, aga kulla pärast tuleb maadelda veel rootslase Johanssoniga. Ja seda veel selsamal õhtul, sest maadlusvõistluste teised medalimehed õn selgunud. Kleinil jätkub veel tahet uue mehega maadlemiseks, kuigi ise õn surmani väsinud. Esindajad õn aga sellele vastu. Vastutulelikud rootslased lubavad maadelda kä järgmisel päeval. Kuid ei tule sellestki! midagi välja, sest ülekurnatud mehel pole mingit võidulootust puhanud rootslase vastu. Nõnda esindajate päälekäimise! Klein loobub ja saab omale hõbe MARTIN KLEIN meie I maadlusmedali mees medali. Rootslane aga pärib kulla. See oli meie esimene olümpiamedal ja keegi ei kahtle, et tema saavutamine õn olnud raskem kui ükskõik millise hilisema medali saavutamine. See võit sai sissejuhatuseks järgnevaile võitudeseeriaile olümpiaadidel. Ja huvitav kä hilisemad olümpiavõidud oleme saavutanud raskejõustikus. Nii õn meie mehed üldse toonud koju olümpiaadidelt kuldmedaleid kuus, hõbedasi seitse ja pronksiseid kaheksa. Maadlejate teenete läbi omame kuldmedaleid viis (Pütsep, Väli, Käpp ia Palusalu [kaks]), hõbemedaleid kaks ja pronksmedaleid kolm. Lisaks veel Euroopameistritiitleid-medaleid terve rodu. Seda meie maadlusrahvalikku kuulsat nime tuleb kaitsta südisti eelseisvad Euroopa meistervõistlusil Tallinnas aprillini. Olgu meie meestel jälle hääd päevad! Suttr üllatus margisõpradele! 1000 erisugust postmarki Kr Kr Saates hinna postmarkides Tartu postkast 260, saadetakse teile margid postikuludeta kätte. Tasuta lisatakse juure pildirikas markide hinnakiri.

10 t^mcflsta. ^ v\öistä. SÕÕRMÕISTATUS (5 punkti). Katsuge jagada see joonis kolme sirgjoonega viide ossa, nii et igasse ossa jääks üks suur ja kolm väikest munakest. Kalev Silla Nõo 69. KUIDAS LIIKUDA NÄITUSE- HOONES? (5 punkti) Näitusehoones tuleb liikuda nii, et ühe seina äärde teiskordselt enam tagasi ei tulda ja kä ühtki väljapanekut seintel vaatamata ei jäetaks. Väljapanekud asuvad ainult sisemisil seinul. Alata võidakse igast uksest, kuid lõpetada tuleb säälsamas, kust õn alustatud. Proovige, kas oskate! LAHENDID SAATA HILJEMALT 15. MÄRTSIKS 70. AEDMÕISTATUS (2 punkti) Alla: 1. hiigellind, 2. mehe nimi, 3. linn Saksamaal. Paremale: 4. ajalehtede väljaandja Tallinnas, 5. Prantsuse kirjanik. Tänased auhinnad: 1. J. London,,Kui loodus kutsub". 2. F. Kreutzwald,.Näkineiu". 3. A. Lydecken,,Kiile ja Kalle*. Hollandis ilmuvast esperantokeelsest lehest La praktiko tõlkinud E. Adamson Tärvästu ARAABLASE TESTAMENT Araabias elas kord mees, kellel oli kaks poega. Kui ta oli suremas, ütles ta oma poegadele: Mul õn üks väga kallihinnaline sõrmus. Kuid ainult üks teist võib selle pärida. Pärast minu surma ratsutage kaamelitel Mekkasse. See, kelle kaamel viimasena jõuab pühasse linna, saab sõrmuse/' Mees suri. Pojad saduldasid oma kaamelid ja alustasid reisi. Mõlemad püüdsid teel viivitada, liikudes järjest aeglasemalt, ja kui nad viimaks jõudsid Mekka väravate ette, veetsid nad mitmeid päevi laagris, sest kumbki tahtis olla viimane. Kui vennad oma häda mööduvale kerjusele kaebasid, andis see neile tarka nou. Kuuldes vanakese sõnu hüppasid vennad kaamelitele ja kihutasid suure kiirusega linna. Missugust nõu andis kerjus? Kerjus ütles:..ipipuremi as-e^atjua E. Lauri N. Konguta MAATEADUS õpetaja: Paul, kus asub Tokio? Paul: Aasia kaardil! ITA MflERDJI H. Verev, 15 a. N. Ahja KAKS LOMBAKAT Vanasti olnud ühes kihelkonnas niisugune komme, et kui keegi ära surnud, siis õpetaja muidu matma ei läinud, kui pidi talle viima ühe lehma. Kord surnud kä keegi perenaine ära- Eks peremees viinudki lehma õpetajale. õpetaja sulane aga näinud, et lehm õn lombak ja kutsunud õpetaja vaatama. Sinu lehm õn ju lombak, see ei kõlba, ütelnud õpetaja-saks. Krõet, kadunu, oli kä lombak, vastanud südi peremees. TÜDRUKU KIRJAND Väike tüdruk pidi koolis kirjutama midagi inimese arengust. Ta mõtles veidi ja kirjutas: Alguses lõi Jumal mehe, ja kui mees oli loodud, vaatas ta väga kurjalt talle ja ütles endamisi: Ma arvan, ma võin parema luua, kui see," ja siis Jumal lõi naise." ÜLEVAATUSEL Oli ülevaatuse hommik ja sõdurid olid oma asjad laotanud voodile. Sisse astub kolonel ja küsib ühelt noorsõdurilt: Kolm särki?" Just nii! Üks seljas, üks pesus, üks kastis, härra kolonel!" Kaks paari saapaid?" Just nii! Üks paar jalas, teine kastis, härra kolonel!" Kaks paari sokke?" Just nii! Üks paar jalas, teine kastis, härra kolonel!" Hästi! Kuid kus õn siis kast?" Kaotatud, härra kolonel!" jvxxptseeqiks KUJUNEtTDbf Toimetus ja talitus: Tartus, Võidu 10. O/k. Koolivara, telef Tallinna abitalitus: Kooli-Kooperatiiv S.-Karja 19, telef Posti jooksev arve nr Vastutav toimetaja: M. Nurmik. Tegevtoimetaja ja talitusjuht: E. Tõnismäe. Väljaandja: Tartumaa Õpetajate Liit. öpilasleht ilmub üks kord nädalas. Tellimishind postiga: aastakäik (30 nr.) kr. 1.50; poolaastakäik (15 nr.) kr. 0.75; (10 nr.) kr. 0.50; (5 nr.) kr Aadressimuutmine 15 s. Kuulutuse hind: lehe ees 15 s. mm, mujal 5 s. mm. Trükikoda J. Mällo, Rüütli 4, Tartus. 4 JÄRGMINE ÕPILASLEHT ILMUB PALVEPÄEVA TÕTTU 10. MÄRTSIL. 4: Õpilaslehe 20 kupong nr. 1938

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc Linaliugu, pikka kiudu... Hõissa vastlad Traditsioonilist vastlapäeva tähistamist alustasime kõigepealt üritusega saalis, kus läbi lavastuse tutvustasime lastele vastlakombeid. Kuna meie selle aasta nimikangelased

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

untitled

untitled Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga Vaba kunsti töötuba Moskvas 1957 Arhiivid tõlkes Näitus Kumu kunstimuuseumis 07.03. 29.06.2008 Kädi Talvoja Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga 26. november

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU 1. Eesti üleminekul esiajast keskaega Läti Henriku

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal 17.Jaanuar 2012.a. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele avaseminar Vahendid: papptaldrik, niit

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

(Microsoft Word - M\344ngud)

(Microsoft Word - M\344ngud) Koolitus Aastaring looduses Lääne-Virumaa lasteaia- ja algklassiõpetajatele 25.-26.september 2013 Rakvere MÄNGUD TUNNE PUID See mäng sisaldab nii liikumist kui ka puude tundmist. Mängujuht ütleb ühe pargis

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

hedgehogs

hedgehogs Siilipere seiklused I osa Siilipere seiklused algasid 1. septembril, siis kui viimane aeg endale talvevarusid otsida. Siilitüdrukud Eliise (4 a.) ja Marie (2 a.) koos vanematega võtsid suuna Hellenurme

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem