Astma diagnoosimine ja ravi lastel: ülevaade PRACTALL konsensusaruandest

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Astma diagnoosimine ja ravi lastel: ülevaade PRACTALL konsensusaruandest"

Väljavõte

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Journals from University of Tartu Astma diagnoosimine ja ravi lastel: ülevaade PRACTALL konsensusaruandest Maire Vasar¹,², Mari Kivivare² ¹TÜ lastekliinik, ²TÜ Kliinikumi lastekliinik Võtmesõnad: laste astma, ravijuhised, PRACTALL konsensusaruanne Enamikus tööstusriikides on astma laste seas kõige levinum krooniline haigus, kuid vaatamata sellele on tõenduspõhiseid andmeid selle haiguse kohta vähe. Viimasel kümnel aastal ei ole avaldatud ühtegi eranditult laste astmale keskendunud rahvusvahelist ravijuhendit. Seetõttu moodustasid Euroopa Allergoloogia ja Kliinilise Immunoloogia Akadeemia (EAACI) ning Ameerika Allergoloogia, Astma ja Immunoloogia Akadeemia (AAAAI) eksperdirühma, kes töötas välja laste astma ravijuhendi, mida saaks kasutada nii Euroopa kui ka Põhja- Ameerika kliinilises praktikas. Kõnealuses konsensusaruandes PRACTALL (PRACTicing ALLergology) antakse soovitusi farmakoloogiliseks raviks, allergeenide ja haigushoogude vältimiseks ning astmaalaseks teavitustööks. Astma on laste seas kõige levinum krooniline haigus peaaegu kõigis tööstusriikides aastal uuendati mitmeid rahvusvahelisi (1, 2) ja riiklikke astmajuhendeid (3), kus on antud soovitused ka laste astma raviks. Vastupidi täiskasvanutele ja suurematele lastele on alla 5aastaste laste astma ning farmakoteraapia kohta käiva info hulk siiski piiratud ja soovitused ei põhine ainult tõenduspõhisel meditsiinil. Briti Rindkerehaiguste Ühingu (British Thoracic Society) ravijuhend (3), samuti uuendatud aastal, on olnud laste astma ravi kõige kättesaadavam infoallikas, sisaldades olemasoleval kirjandusel ja tõendite puudumise korral eksperdiarvamustel põhinevaid soovitusi. Käesoleva aasta jaanuaris ilmus aga kaua oodatud Euroopa Allergoloogia ja Kliinilise Immunoloogia Akadeemia (EAACI) ning Ameerika Allergoloogia, Astma ja Immunoloogia Akadeemia (AAAAI) eksperdirühma poolt välja töötatud, ainult laste astmat käsitlev ravijuhend (4). Kuna lastel korraldatud randomiseeritud kontrolluuringutest saadud andmeid on vähe ning diagnoosimisest ja mittefarmakoloogilisest ravist on süstemaatiliste hindamiskriteeriumite abil raske ülevaadet saada, kasutati selle juhendi koostamisel konsensuslikku lähenemist, mis põhines kuni a juunini kättesaadaval avaldatud kirjandusel ning parimal olemasoleval kliinilisel praktikal. 20 riigist pärit 44 eksperdi konsensusaruandes antakse ülevaade laste astma fenotüüpidest ja patofüsioloogiast ning soovitused diagnoosimiseks, raviks ja jälgimiseks. See on lasteastma ekspertide koostatud soovituslik ravijuhend lapsi ravivatele lastearstidele ja perearstidele. HAIGUSE ARENG Astma on kliiniline sündroom ja praegune laste astma definitsioon lähtub bronhiobstruktsioonist: korduvad bronhiobstruktsiooni ja hingamisteede vahelduva hüperreaktiivsuse episoodid, mille vallandajaks on füüsiline koormus, kokkupuude allergeenidega ja viirusinfektsioonid (4). Ka eksperdid tunnis- 748

2 tavad, et seda definitsiooni on siiski raskem rakendada imikutel ja eelkooliealistel lastel, kellel köha- ja/või vilistava hingamise episoodid on sagedased. Kuigi need sümptomid on eelkoolieas tavalised, on need sageli mööduvad ja 60% imikueas vilistava hingamise all kannatanutest on koolieaks terveks saanud (5). Korduva bronhiobstruktsiooni kulgu arvestades on välja pakutud neli erinevat fenotüüpi (5, 6). Tuleb siiski märkida, et 1. ja 2. fenotüüpi saab hinnata ainult retrospektiivselt. 1. Transitoorne vilistav hingamine. Vilistava hingamise episoodid ei ole tavaliselt seotud atoopiaga, vaid põhjustatud halvenenud kopsufunktsioonist. Uuringute põhjal on riskiteguriteks väikese diameetriga hingamisteed, enneaegsus ja ema suitsetamine raseduse ajal ning pärast sündi. Lapse kasvades kopsufunktsioon paraneb, hingeldushood mööduvad ja need lapsed n-ö kasvavad 3. eluaastaks astmast välja. 2. Vilistav hingamine mitteatoopikutel. Väikelapseeas alanud astmasümptomid esinevad kuni noorukieani. Enamikul lastest on pere ja lapse atoopia anamnees negatiivne ning tavaliselt on hingamisfunktsioon neil algselt normis. Uuringud kinnitavad hoopis seost põetud RS-viirusinfektsiooni ja korduvate bronhiobstruktsiooni episoodide ning hingamisteede hüperreaktiivsuse vahel. Iseloomulik on kerge kulg ja harva esinevad sümptomid, mis ägenevad respiratoorsete viirusinfektsioonide põdemise ajal. 3. Püsiv astma on seotud atoopiaga, varajase sensibiliseerumisega ja hingamisteede hüperreaktiivsusega. Võivad kaasneda vere eosinofiilia ja/või üldimmunoglobuliin E (IgE) taseme tõus ning sensibiliseerumine inhaleeritavate allergeenide suhtes. Sageli esineb lähisugulastel astmat. Atoopia on ka oluline täiskasvanuea astma kulu ja raskuse prognostiline tegur. 4. Raskekujuline hootine vilistav hingamine. Lapsel esinevad mittesagedased, kuid rasked obstruktsiooniepisoodid, mille tõttu vajab haiglaravi. Astmahoogude vahelisel perioodil haigusnähud aga puuduvad või on kergekujulised. Enamasti on neil lastel ka atoopianähud, sensibiliseerumine allergeenide suhtes ja vere eosinofiilia. ASTMA FENOTÜÜBID Erinevalt varasematest juhenditest ei soovitata astmat liigitada enam raskusastmete järgi. Uudsena tuuakse välja astma fenotüübid, mille kaudu ilmnebki laste astma heterogeensus. Astma fenotüübid ei esinda seega eri haigusi, vaid on üks osa astma sündroomist, võimaldades prognoosida haiguse kulgu ja anda paremaid ravisoovitusi. Astma erinevate fenotüüpide määratlemisel on arvesse võetud lapse vanust ja sümptomeid esilekutsuvaid tegureid ning hinnatud ägenemishoogude vahel esinevaid astmanähte, nn intervallsümptomeid (vt jn 1). Astma fenotüübid kattuvad sageli konkreetsel lapsel. Kas lapsel esineb sümptomeid haigusperioodide vahel? Ei Jah Kas külmetushaigused on kõige levinumaks sümptomeid esile kutsuvaks teguriks? Ei Kas füüsiline koormus on kõige levinumaks või ainsaks sümptomeid esile kutsuvaks teguriks? Ei Kas lapsel esineb kliiniliselt olulist allergilist sensibiliseerumist? Jah Jah Jah Ei Viirusest Koormusest Allergeenist Täpsustamata indutseeritud astma* indutseeritud astma* indutseeritud astma astma*# *ka atoopiaga lapsed; #erinevad etioloogiad, sealhulgas kokkupuude veel tuvastamata ärritajatega ja allergeenidega Joonis 1. Üle 2aastaste laste astma fenotüübid. 749

3 Vanus on üks tugevamaid laste astma fenotüübi determinante. Kuna eri vanuserühmades avaldub haigus erinevalt, on välja töötatud vanusepõhised diagnostilised ja ravistrateegiad. Imikud (0 2aastased). Imikute puhul on sümptomite püsimine peamine tõsise haiguse näitaja. Kui lapsel on vilistav hingamine esinenud viimase kolme kuu jooksul enamikul nädalapäevadest, tuleb nendel lastel pärast teiste põhjuste hoolikat välistamist diagnoosida püsiv imikuea astma. Eelkooliealised lapsed (3 5aastased). Eelkooliealistel lastel lähtutakse astma fenotüübi määramisel haigussümptomite püsivusest viimase aasta jooksul (vt jn 1). Kui sümptomeid põhjustab nn külmetushaigus ja sümptomid kaovad episoodide vahel täielikult, siis diagnoositakse viirusest indutseeritud astmat. Selles vanuserühmas on viirused sümptomite tekke kõige levinum põhjus. Ka füüsilisest koormusest tingitud astma võib olla selle vanuserühma fenotüübiks. Kui esineb kliiniliselt oluline seos allergeeni kontakti ja sümptomite vahel ning nahatorketestid või in vitro testid kinnitavad allergiat konkreetse allergeeni suhtes, on sellise astma fenotüübiks allergeenist indutseeritud astma. Tuleb rõhutada, et atoopia on püsiva astma riskiteguriks, olenemata sellest, kas allergeenid on ilmselged haiguse aktiivsuse mõjutajad või mitte. Kui allergilist tegurit ei õnnestu tuvastada, võib fenotüüpi mõningase ettevaatlikkusega iseloomustada kui mitteallergilist astmat. See võib siiski tähendada, et sümptomeid esilekutsuv allergeen jäi avastamata. Kooliealised lapsed (6 12aastased). Kooliealistel lastel on enam levinud allergeenist indutseeritud astma, kuid selles vanuserühmas on endiselt levinud ka viirusest indutseeritud astma. Teismelised. Teismeeas võib avalduda atoopiline astma, kusjuures uusi juhtumeid esineb rohkem kui remissioone. Ka mitteatoopiline astma võib alguse saada teismeeas. Teismeliste patsientide astma ravi ja klassifitseerimisega kaasnevad lisaprobleemid, näiteks suitsetamine. Nii täiskasvanutel (7) kui ka lastel (8) esineva raske kuluga astmal on kindel patoloogia, mille alusel võiks selle liigitada eraldi fenotüübiks. Haiguse raskus on tavaliselt seotud haiguse püsivuse ja ravile allumatusega. DIAGNOOSIMINE Kuna tänapäevani puuduvad imikutel astma spetsiifilised diagnostilised markerid, on sageli võimalik astmat diagnoosida ainult pikaajalise jälgimise ning bronhodilataatorite ja/või põletikuvastaste ravimite ravitõhususe hindamise alusel. Aruandes rõhutatakse, kuna diagnostilised markerid puuduvad, tuleb kõigil vilistava hingamise ja köhahoogudega imikutel kahtlustada astmat. Suurematel lastel võivad astma diagnoosi kinnitamisel kasulikuks osutuda lisauuringud (allergiatestid, lämmastikoksiid väljahingatavas õhus, spirograafia, bronhodilatatsioonitest, koormustestid). RAVI Astma ravi hõlmab inhaleeritavate allergeenide ja ärritavate tegurite vältimist, kui see on võimalik, farmakoteraapiat ning astmakoolitust patsientidele ja pereliikmetele. Osal patsientidel võib osutuda kasulikuks allergeenispetsiifiline immuunravi. FARMAKOTERAAPIA Farmakoteraapia eesmärk on astmasümptomite kontroll ja ägenemishoogude ärahoidmine minimaalsete ravimist põhjustatud kõrvaltoimetega. Ravimi määramisel tuleb kasutada astmelist lähenemist sõltuvalt sümptomite püsivusest, raskusastmest ja/või sagedusest (vt jn 2). Kindlasti peab arvesse võtma astma fenotüüpi. Konsensusaruandes on põhjalikumalt välja toodud ka astmaravimite kõrvaltoimed, toetudes lastel korraldatud ohutusuuringutele. Lühitoimelised β 2 -agonistid (salbutamool) on vahelduval (hootisel) kasutamisel üldjuhul ohutud, võimaliku treemori ja hüpokaleemia esinemisohuga tuleb siiski arvestada. Annuste ohutuspiirid on laiad ja optimaalse annuse kindlakstegemine võib osutuda raskeks. Soovitatav on väikseim efektiivne 750

4 Suurendada kontrolli saavutamiseks ravi Vähendada võimaluse korral ravi Vähendada võimaluse korral ravi IKS või LTRA (200 μg BDP (doos sõltub ekvivalenti) vanusest) ebapiisav kontroll suurendada või lisada IKS IKSi doosi LTRAile (400 μg BDP ekvivalenti) ebapiisav kontroll suurendada IKSi doosi (800 μg BDP ekvivalenti) või lisada LTRA IKSile või lisada PTBA ebapiisav kontroll Kaaluda teisi võimalusi teofülliin suukaudne kortikosteroid IKS inhaleeritavad kortikosteroidid, LTRA leukotrieeniretseptori antagonistid, BDP beklometasoondiproprionaat, PTBA pikatoimelised β 2 -agonistid Joonis 2. Üle 2aastaste laste astma preventiivse farmakoloogilise ravi algoritm. doos, mis tagab piisava kliinilise kontrolli ja mille kõrvaltoimed, nagu tahhükardia, peapööritus ja ärevus, on minimaalsed. Ipratroopiumbromiid on teine bronhospasmolüütiline ravim, mis on efektiivseks osutunud koos β 2 -agonistidega, kuid alla 2aastastel lastel on tulemused olnud vaieldavad (9). Kõrvaltoimeid on vähe ja olemasolevad tõendid toetavad kasutamist juhul, kui ainult β 2 -agonistid ei ole piisavalt tõhusad. Inhaleeritavad kortikosteroidid (IKS) on esimene valik astma püsiraviks. Enamikule astmaga lastele on IKSide soovituslike annuste ohutus üle 30aastase kasutamise jooksul kindlaks tehtud. Nii uuringud kui ka kliinilised kogemused kinnitavad, et steroidide puhul on tõsised kõrvaltoimed harvad. Üle 4 aasta pikkune regulaarne budesoniidi manustamine üks kord päevas (200 või 400 µg) oli 5aastastele ja vanematele kergekujulise püsiva astmaga lastele ohutu ja hästi talutav (10). Suurte IKSi annuste puhul võib ilmneda suu limaskesta kandidoos, mõju kasvule, hüpotalamuse-ajuripatsi-neerupealise telje talitlusele ja silmadele. Hästi kavandatud randomiseeritud kontrollitud uuringud näitavad, et ka väikeste doosidena steroidide kasutamine võib ravi esimestel nädalatel või kuudel laste kasvu mõjutada (11 13). See on ravimiklassi toime, mida mõjutab inhalaator, annuse suurus ja kasutatava steroidi liik. Pulberinhalaatorid (DPI) põhjustavad pärssivat toimet väiksemate annuste korral kui vahemahutiga doseeritud aerosoolid (pmdi) (14). Randomiseeritud topeltpime uuring on näidanud, et ravimi manustamine üks kord päevas hommikuti võib kasvu pärssiva toime minimeerida (15). Kasvu aeglustumine ei mõjuta siiski lõplikku pikkust, mis on geneetiliselt määratud. Randomiseeritud uuringud ei toeta juhuslikke kliinilisi tähelepanekuid, et raskekujuline astma võib kasvukiirust pärssida, ja pikaajaliste vaatluste põhjal võib järeldada, et hoolimata astma raskusastmest on lõplik pikkus normaalne (16). Kliinilised uuringud näitavad, et IKSi suuremate dooside manustamisel võib esineda neerupealiste supressioon (17). Isegi lastel, kelle kasv ei tundu olevat mõjutatud, ei saa neerupealiste supressiooni välistada. Erinevalt täiskasvanutest ei ole pikka aega väikseid IKSi doose saanud lastel korraldatud kliinilised uuringud näidanud toimet luutihedusele (18). Samas suurendab IKSide suurte annuste pikaajaline manustamine tagumise subkapsulaarse katarakti esinemistõenäosust ja vähemal määral silma hüpertensiooni ning glaukoomi tekkeohtu (19). Leukotrieeniretseptori antagonistid (LTRA) on üldjuhul ohutud ja hästi talutavad, kusjuures kõrvaltoimete üldine esinemissagedus sarnaneb platseeboga. Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on peavalu ja gastrointestinaalsed häired, vähem esineb nahalöövet ja gripilaadseid sümptomeid (20). Pikatoimelised β 2 -agonistid (PTBA). Laste puhul ei ole tõhusus nii hästi dokumenteeritud kui täiskasvanutel, seega tu- 751

5 leks kasutamist hoolikalt kaaluda. Mõned uuringud on näidanud, et regulaarselt PTBAsid kasutavatel lastel sagenesid astma ägenemishood ja suurenes oht sattuda haiglaravile (21). Seetõttu on hiljuti tõstatatud PTBAde ohutuse küsimus (22), soovitades näidustuste korral ravimit kasutada vaid täiendava ravina IKSile. PTBA ja IKSi kombinatsioonravimid on lubatud kasutamiseks üle 4 5aastastel lastel, kuid nende toimet väikestel, alla 4aastastel lastel ei ole veel piisavalt uuritud. Arvestades astmaravi riske ja kõrvaltoimeid, antakse konsensusaruandes soovitused ettevaatusabinõudeks: igal visiidil tuleb lapse pikkust mõõta; suuri IKSi annuseid (üle 800 µg beklometasoondiproprionaati (BDP) või selle ekvivalenti) manustavatel lastel tuleb arvestada hüpotalamuse-ajuripatsi-neerupealise telje supressiooni esinemise võimalusega; suuri IKSi doose või mitmel eri viisil (nina kaudu allergilise riniidi ja paikselt nahal atoopilise dermatiidi raviks) IKSisid manustavatel lastel on vajalik teha silmakontroll. RAVISOOVITUSED LÄHTUVALT VANUSEST JA FENOTÜÜBIST 0 2aastaste laste ravi. 0 2aastaste vanuserühmas on diagnoosimine ja ravi kõige raskem, sest selle vanuserühma tõenduspõhiseid uuringuid on korraldatud vähe. Ka eksperdirühm ei anna selget vastust, kui sageli peavad lapsel obstruktiivsed episoodid esinema, et alustada kas pideva IKS- või LTRA-raviga (vt tabel 1). Tõendid viitavad, et nii LTRA (23) kui ka nebuliseeritav kortikosteroidravi (24) on osutunud selles vanuserühmas kasulikuks. Samas on mitmed uuringud näidanud, et inhaleeritav kortikosteroidravi varases imikueas ei avalda mõju astma kujunemisele ega vilistava hingamise tekkele hilisemas lapseeas (25). 3 5aastaste laste ravi. Selle vanuserühma esmaseks raviks kasutatakse hootise või püsiva haiguse puhul IKSisid või LTRAsid. Erinevus varasematest ravijuhen- Tabel 1. Astma ravi 0 2aastastel lastel Lühitoimelised β2-agonistid Esimene ravivalik vaatamata intermiteeruvalt vasturääkivatele tõenditele LTRA IKS Oraalsed kortikosteroidid Viirusliku vilistava hingamise korral Püsiva astma igapäevaseks kontrolli all hoidmiseks mõõdukas/raske astma atoopia/allergia korral esimeseks ravivalikuks Ägedate ja sageli korduvate obstruktiivsete episoodide ajal kasutada 3 5 päeva jooksul oraalset kortikosteroidi (1 2 mg/kg prednisolooni) LTRA leukotrieeniretseptori antagonistid, IKS inhaleeritavad kortikosteroidid ditest ongi see, et ka LTRAd on esimene valik püsiva astma raviks väikelastel (4). Tõendid toetavad montelukasti suukaudset kasutamist esimese põletikku kontrolliva ravimina just kerge astmaga lastel, noorematel (< 10aastastel) ja 2 5aastastel viirusest indutseeritud astmaga väikelastel (vt tabel 2). IKS toimib hästi aga atoopia ja kopsutalitluse häirete korral (26). Võrreldes varasemaga on algravi soovituslik IKSi doos väiksem (200 mcg BDP või ekvivalentset doosi), kuna see on ka väikses annuses monoteraapiana osutunud selle vanuserühma astmaravis tõhusaks. Sarnaselt varasemate soovitustega kehtib astmeline astma ravi. Kui pärast 1 2 kuud väikse doosi manustamist ei ole kontroll piisav, tuleb põhjused välja selgitada. Ebapiisavalt kontrollitud astma korral tuleb kaaluda IKSi doosi suurendamist või täiendavat ravi LTRAde või PTBAdega. Kui heal tasemel astmakontroll on saavutatud, võib proovida püsiravi järk-järgult vähendada. Koormusest indutseeritud astma ravi. Koormusest indutseeritud astma on levinud astma avaldumisvorm, mida esineb 70 80%-l astmaga lastest, kes ei saa põletikuvastast ravi. Koormusest indutseeritud astma, millega ei kaasne teisi astmailminguid, on tavaliselt kontrollitav inhaleeritavate lühitoimeliste β 2-agonistidega, mida manustatakse minutit enne treeningut (27). Koos teiste astmasümptomitega esinevat koormusest indutseeritud astmat saab kõige paremini kontrollida kas ainult IKSide või IKSide ja PTBA kombinatsiooniga (28). Hil- 752

6 Tabel 2. Soovitused algseks kontrollraviks püsiva astma korral IKS (200 mcg BDP või ekvivalenti) LTRA Esimene valik püsiva astma raviks. Alternatiivne esimene valik püsiva astma raviks. Tuleks kasutada esimese kontrollravimina (200 μg Kerge astmaga lastel, kuna see kaitseb bronhe ja BDP ekvivalenti), kui patsiendi astma ei ole piisavalt vähendab hingamisteede põletikku. kontrollitud. Toimib hästi noorematele (< 10aastastele) lastele ja IKS toimib hästi atoopia ja kopsufunktsiooni häirete nendele, kelle uriini leukotrieenide tase on kõrge. korral. Patsientidele, kes ei saa või ei taha kasutada IKSe. Kui pärast 1 2 kuud väikse doosi manustamist on Täiendav ravim IKSidele, kuna nende kontroll ebapiisav, tuleb vähese kontrolli põhjused toimemehhanismid on erinevad ja üksteist välja selgitada. Näidustuste korral kaaluda IKSi annuse täiendavad. suurendamist või lisaravi LTRAde või PTBAdega. Soovitatav viirusest indutseeritud vilistava hingamise IKSi toime hakkab vanematel lastel kaduma niipea, kui raviks 2 5aastastel väikelastel. ravi on katkestatud. Kasulikku toimet on näidatud juba 6kuuste laste Uued tõendid ei toeta IKSi haigust modifitseerivat puhul. toimet pärast ravi katkestamist eelkooliealistel lastel. LTRA on kasulik neil, kellel kaasub allergiline nohu. IKS inhaleeritavad kortikosteroidid, LTRA leukotrieeniretseptori antagonistid, BDP beklometasoondiproprionaat jutised tõendid näitavad, et alternatiivseks võimaluseks on LTRAd, kuna need hoiavad ära treeningujärgse FEV 1 (forsseeritud ekspiratoorne sekundimaht) vähenemise (29) ja regulaarne kasutamine ei kutsu esile tolerantsi nende kaitsetoime suhtes (26). JÄLGIMINE Farmakoteraapia edukus ei sõltu mitte ainult raviskeemi järgimisest, vaid ka inhaleerimistehnikast. Inhaleerimistehnika hindamine on eriti oluline juhul, kui astmasümptomid püsivad (30). Regulaarne ja järjekindel jälgimine on oluline hea astmakontrolli saavutamisel, ravi kohandamisel ning julgustamisel raviskeemist kinni pidada. Astma kontrolli hindamiseks soovitatakse kasutada a GINA (the Global Initiative for Asthma) astmaravi juhendis toodud hindamiskriteeriume, mis on kohandatud ka Tabel 3. Hästi kontrollitud astma lastel aasta GINA astmaravijuhendi järgi Astma on hästi kontrollitud, kui kõik järgmised kriteeriumid on saavutatud: Päevaseid sümptomeid esineb maksimaalselt kaks korda nädalas (mitte rohkem kui üks kord kummalgi päeval). Puuduvad astmast tingitud treeningupiirangud. Öiseid sümptomeid esineb maksimaalselt üks kord kuus (maksimaalselt kaks korda kuus, kui laps on 12aastane või vanem). Astma hooravimit kasutatakse maksimaalselt kaks korda kuus. Kopsufunktsioon on normaalne (kui on võimalik mõõta). Viimase aasta jooksul on esinenud maksimaalselt üks ägenemishoog. lastele (vt tabel 3). Erandina tuleks arvestada, et lastel, eriti eelkooliealistel, võib esineda 1 2 ägenemishoogu aastas ja nende astmat võib pidada kontrollituks, kui neil peale ägenemishoogude muid sümptomeid ei esine. KOKKUVÕTE Astma fenotüübi määramine on oluline ja sellest tuleb lähtuda ka ravimi määramisel. Hingamisteede põletiku ravi tagab enamasti astma optimaalse kontrolli. IKSid ja LTRAd on esimesteks põletikuravimiteks püsiva astma korral. Niikaua, kuni olemasolevate PTBAde pikaajaline ohutus lastel ei ole kindlat tõendamist leidnud, tuleb neid kasutada ainult koos kohase IKSi-doosiga. Astma raviplaani peab kuuluma aeroallergeenide ja ärritavate tegurite vältimine ning astmakoolitus patsientidele ja pereliikmetele. Kopsuarstide eestvedamisel on valminud eesti keelde tõlgitud GINA astmajuhendi lühiversioon Eesti arstidele (31). Siiski arvame, et laste, eriti väikelaste astma vajab oma heterogeensuse tõttu täiskasvanu ja kooliealiste laste astmast erinevat käsitlust. Seetõttu ongi plaanis teha eraldi ka laste astmajuhend, mis ühtlustaks spetsialistide, lastearstide ja perearstide arusaamu ning oleks kohandatud Eesti oludele. 753

7 KIRJANDUS 1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention The Global Initiative for Asthma com/guidelinesresources.asp; accessed 7 November National Asthma Education and Prevention Program. NAEPP expert panel report guidelines for the diagnosis and management of asthma update on selected topics National Institutes for Health 2006: epr-2_upd/index.htm; accessed 7 November British Guideline on the Management of Asthma. Revised edition, July Bacharier LB, Boner A, Carlsen KH, et al. Diagnosis and treatment of asthma in childhood: PRACTALL consensus report. Allergy 2008;63: Taussig LM, Wright AL, Holberg CJ, et al. Tuscon Children s Respiratory Study: 1980 to present. J Allergy Clin Immunol 2003;111: Bacharier LB, Phillips BR, Bloomberg GR, et al. Severe intermittent wheezing in preschool children: a distinct phenotype. J Allergy Clin Immunol 2007;119: Wenzel S. Physiologic and pathologic abnormalities on severe asthma. Clin Chest Med 2006;27: de Blic J, Tillie-Leblond I, Tonnel AB, et al. Difficult asthma in children: an analysis of airway inflammation. J Allergy Clin Immunol 2004;113: Everard ML, Bara A, Kurian M, et al. Anticholinergic drugs for wheeze in children under the age of two years. Cochrane Database Syst Rev 2005;CD Sheffer AL, Silverman M, Woolcock AJ, et al. Long-term safety of one-daily budesonide in patients with early-onset mild persistent asthma: results of the Inhaled Steroid Treatment as Regular Therapy in Early Asthma (START) study. Ann Allergy Asthma Immunol 2005;94: Randell TL, Donaghue KC, Ambler GR, et al. Safety of the newer inhaled corticosteroids in childhood asthma. Pediatr Drugs 2003;5: Sizonenko PC. Effects of inhaled or nasal glucocorticosteroids on adrenal function and growth. J Pediatr Endocrinol Metab 2002;15: Sharek PJ, Bergman DA. The effect of inhaled steroids on the linear growth of children with asthma: a meta-analysis. Pediatrics 2000;106:E Wolthers OD, Pedersen S. Controlled study of linear growth in asthmatic children during treatment with inhaled glucocorticosteroids. Pediatrics 1992,89: Heuck C, Wolthers OD, Kollerup G, et al. Adverse effects of inhaled budesonide (800 micrograms) on growth and collagen turnover in children with asthma: a double-blind comparison of once-daily versus twice-daily administration. J Pediatr 1998;133: Norjavaara E, Gerhardsson DV, Lindmark B. Reduced height in Swedish men with asthma at the age of conscription for military service. J Pediatr 2000;137: Gulliver T, Eid N. Effects of glucocorticoids on the hypothalamicpituitary-adrenal axis in children and adults. Immunol Allergy Clin North Am 2005; Allen DB. Inhaled steroids for children: effects on growth, bone, and adrenal function. Endocrinol Metab Clin North Am 2005;34: Lipworth BJ. Systemic adverse effects of inhaled corticosteroid therapy: a systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 1999;159: Knorr B, Franchi LM, Bisgaard H, et al. Montelukast, a leukotriene receptor antagonist, for the treatment of persistent asthma in children aged 2 to 5 years. Pediatrics 2001;108:E Bisgaard H, Szefler S. Long-acting beta2 agonist and paediatric asthma. Lancet 2006;367: Salpeter SR, Buckley NS, Ormiston TM, et al. Meta-analysis: effect of long-acting beta-agonists on severe asthma exerbations and asthma related deaths. Ann Intern Med 2006;144: Straub DA, Moeller A, Minocchieri S, et al. The effect of montelukast on lung function and exhaled nitric oxide in infants with early childhood asthma. Eur Respir J 2005;25: de Blic J, Delacourt C, Le Bourgeois M, et al. Efficacy of nebulized budesonide in treatment of severe infantile asthma: a double-blind study: J Allergy Clin Immunol 1996;98: Bisgaard H, Hermansen MN, Loland L, et al. Intermittent inhaled corticosteroids in infants with episodic wheezing. N Engl J Med 2006;354: Szefler SJ, Phillips BR, Martinez FD, et al. Characterization of within-subject responses to fluticasone and montelukast in childhood asthma. J Allergy Clin Immunol 2005;115: Carlsen KH, Roksund O, Olsholt K, et al. Overnight protection by inhaled salmeterol on exercise-induced asthma in children. Eur Respir J 1995;8: Henriksen JM, Dahl R. Effects of inhaled budesonide alone and in combination with low-dose terbutaline in children with exercise-induced asthma. Am Rev Respir Dis 1983;128: Pearlman DS, van Adelsberg J, Philip G, et al. Onset and duration of protection against exercise-induced bronchoconstriction by a single oral dose of montelukast. Ann Allergy Asthma Immunol 2006;97: Burkhart PV, Rayens MK, Bowman RK. An evaluation of children s metered-dose inhaler technique for asthma medications. Nurs Clin North Am 2005;40: EV Sotsiaalministeerium. Astma ravi ja ennetamise juhiste lühiversioon. $file/astma%20ravijuhis.pdf SUMMARY Diagnosis and management of asthma in children: a survey of the PRACTALL consensus report Asthma is the leading chronic disease among children in most industrialized countries. However, the evidence based on the specific aspects of paediatric asthma is limited. International guidelines of the last 10 years have not focused exclusively on paediatric asthma. As a result, the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) and the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) nominated expert teams to find a consensus to serve as a guideline for clinical practice in Europe as well as in North America. This consensus report PRACTALL (PRACTicing ALLergology) recommends strategies that include pharmacological treatment, allergen and trigger avoidance, and asthma education. 754

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

ALVESCO Opinion Following an Article 29(4) REFERRAL

ALVESCO Opinion Following an Article 29(4) REFERRAL LISA I RAVIMI(TE) NIMETUSTE, RAVIMVORMI(DE), TUGEVUS(T)E, MANUSTAMISVIISI(DE), TAOTLEJA(TE), MÜÜGILOA HOIDJA(TE) LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Ravimi väljamõeldud nimetus

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Symbicort Turbuhaler, 320/9 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga pihustatud annus (annus, mis on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Teadustöö ja koolitus Toiduallergia diagnostika ja ravi Toiduallergia kahtlusega patsiendi käsitlus on sageli keerukas ja patsiendi nõustamine ajamahu

Teadustöö ja koolitus Toiduallergia diagnostika ja ravi Toiduallergia kahtlusega patsiendi käsitlus on sageli keerukas ja patsiendi nõustamine ajamahu Toiduallergia diagnostika ja ravi Toiduallergia kahtlusega patsiendi käsitlus on sageli keerukas ja patsiendi nõustamine ajamahukas. Siiski on adekvaatne lähenemine patsiendile ülioluline, sest toiduallergia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

sisu.indd

sisu.indd Antibiootikumide kasutamine väikelastel Ly Rootslane 1,3, Raul-Allan Kiivet 1,2,3 1 Riigi Ravimiamet, 2 Tartu Ülikooli tervishoiu instituut, 3 Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Tippkeskus antibiootikumid,

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 20 Kas hingamishäiretega enneaegsetel vastsündinutel kasutada parema ravitulemi saavutamiseks varast surfaktantravi võrreldes hilise surfaktantraviga?

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Dymista, 137 mikrogrammi/50 mikrogrammi annuses ninasprei, suspensioon Aselastiinvesinikkloriid/flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Spiriva Respimat, 2,5 mikrogrammi, inhalatsioonilahus Tiotroopium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia intensiivravi osakonnas Intensiivravi osakonnas rakendatav füsioteraapia parandab elukvaliteeti ja funktsionaalset

Rohkem

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekassa, Harju osakond, nõupidamiste saal, Tallinn Algus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Inhalatsioonanesteetikud lasteanesteesias2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Inhalatsioonanesteetikud lasteanesteesias2 [Compatibility Mode] Inhalatsioonanesteetikud lasteanesteesias Reet Kitus 28 mai 2010 2 osapoolt: Patsient (lapsevanem) Anestesioloog Ohutu Kiire toimega Võimalikult vähe kõrvaltoimeid 1 Lapsevanemate eelistused mida vältida?

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr.11 Kas Alzheimeri tõvega patsientide ravis on kindlad kriteeriumid spetsiifilise farmakoloogilise ravi lõpetamiseks vs. mitte? Tulemusnäitajad: patsiendi

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Kliiniliste soovituste koostamine

Kliiniliste soovituste koostamine Kliiniliste soovituste koostamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixonase, 50 mikrogrammi/pihustuses ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Trimetazidine_AnnexI-IV_et

Trimetazidine_AnnexI-IV_et II LISA Teaduslikud järeldused ning müügiloa tingimuste muutmise alused 25/42 Teaduslikud järeldused Trimetasidiini sisaldavate ravimite (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Trimetasidiin on metaboolne

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub ravile. 1-3 Vaadake, mida saate oma järgmise ravivastuse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

EMA ENET

EMA ENET II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 5 Teaduslikud järeldused Ravimi Valebo ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Taustteave Valebo on kombinatsioonpakend,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 21 Kas hingamishäiretega enneaegsetel vastsündinutel kasutada parema ravitulemi saavutamiseks varast CPAP-ravi võrreldes varase surfaktantraviga?

Rohkem

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks Kai Saks TÜ Sisekliiniku geriaatriadotsent TÜK Sisekliiniku arst-õppejõud Edukalt vananev inimene: tuleb oma eluga iseseisvalt toime vähemalt 85.-90. eluaastani on eluga rahul võib elada 100-aastaseks

Rohkem

Hingamisteede_infektsioonid_EST_ pdf

Hingamisteede_infektsioonid_EST_ pdf Hingamisteede ägedad infektsioonid lastel ning nende kodused ravivõtted Sisukord 3 Külmetushaigused 8 Palavik ja selle alandamine 13 Nohu 16 Köha 19 Kurguvalu ja kurgupõletik 21 Kõripõletik ja kõriturse

Rohkem

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika Optimaalne laboridiagnostika õige uuring, õigel ajal, õigele patsiendile Kaja Vaagen Eesti Arstide Päevad 04.04.2019 Analüüside arv SA TÜ Kliinikumis 2003-2018 Miks analüüside arv suureneb? Tehnoloogia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

EA1711_uus.indd

EA1711_uus.indd Rinosinusiidi diagnostika ja ravi ravijuhenditest ja konsensusdokumentidest Mihkel Plaas 1, Priit Kasenõmm 1 Rinosinusiit on nina ja ninakõrvalurgete põletik. Haigus jagatakse sümptomite kestuse järgi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem