Olympic Entertainment Group AS aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Olympic Entertainment Group AS aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne"

Väljavõte

1 2009. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

2 Ärinimi Äriregistri kood Aadress Pronksi 19, Tallinn Telefon Faks E-post Veebilehekülg Põhitegevusala Hasartmängude korraldamine Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2009 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2009 Tegevjuht Audiitor Indrek Jürgenson PriceWaterhouseCoopers AS 2

3 Sisukord Juhatuse tegevusaruanne... 4 Raamatupidamise vahearuanne Konsolideeritud finantsseisundi aruanne Konsolideeritud koondkasumiaruanne Konsolideeritud rahavoogude aruanne Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Vahearuande lisad Lisa 1. Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest Lisa 2. Lõpetatud tegevusvaldkonnad Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara Lisa 4. Immateriaalne põhivara Lisa 5. Kapitalirendi kohustus Lisa 6. Pangalaen Lisa 7. Omakapital Lisa 8. Segmendiaruandlus Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega Juhatuse kinnitus aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuandele

4 Juhatuse tegevusaruanne ja tema tütarettevõtted (edaspidi Kontsern ) on juhtiv hasartmänguteenuste osutaja Balti riikides (Eestis, Lätis ja Leedus) ning opereerib kasiinosid Valgevenes, Poolas, Rumeenias ja Slovakkias. Ukrainas seni kasiinosid opereerinud tütarettevõtted on likvideerimisel. on kontserni põhivaldusühing, mille kaudu toimub Kontserni tegevuse strateegiline juhtimine ja finantseerimine. Kohalike kasiinode tegevust juhivad kohalikud tütarettevõtted, mille hulka kuuluvad Olympic Casino Eesti AS Eestis, Olympic Casino Latvia SIA Lätis, Olympic Casino Group Baltija UAB Leedus, Olympic Casino Bel IP Valgevenes, Casino Polonia-Wroclaw Sp. Z.O.O. Poolas, Olympic Casino Bucharest S.R.L. Rumeenias ja Olympic Entertainment Slovakia S.r.o. Slovakkias. Eestis, Lätis, Leedus, Rumeenias ja Slovakkias on Kontserni kõrvaltegevused, hotelli opereerimine Tallinnas ja kasiinobaaride majandamine, kasiinotegevusest eraldatud ning neid teostavad vastavad spetsialiseerunud juriidilised isikud. Kontserni kasiinoettevõtted tegutsevad suuremas osas kaubamärgi Olympic Casino all. Olympic Casino de töökorraldus Eesti, Lätis ja Leedus on vastavuses rahvusvahelise kvaliteedistandardi ISO 9001 nõuetega (Eestis alates aastast, Lätis ja Leedus alates aastast). Kontserni kuuluvad ettevõtted Asukoha- Osalus Tegevusala riik Olympic Casino Eesti AS Eesti 95% 95% Hasartmängude korraldamine Nordic Gaming AS Eesti 100% 100% Valdustegevus Kungla Investeeringu AS Eesti 100% 100% Hotelli teenused, toitlustamine Fortuna Travel OÜ Eesti 95% 95% Kasiinoturismi arendamine Kasiino.ee OÜ Eesti 100% 100% Internetilahenduste teenused Jokker-Pokker OÜ Eesti 0% 95% Likvideeritud Casinova OÜ Eesti 0% 100% Likvideeritud Kesklinna Hotelli OÜ Eesti 97,5% 97,5% Hotelli teenused Olympic Casino Latvia SIA Läti 100% 100% Hasartmängude korraldamine Ahti SIA Läti 100% 100% Baariteenused Olympic Casino Group Baltija UAB Leedu 100% 100% Hasartmängude korraldamine Mecom Grupp UAB Leedu 100% 100% Baariteenused Olympic Casino Bel IP Valgevene 100% 100% Hasartmängude korraldamine Olympic Casino Ukraine TOV Ukraina 100% 100% Likvideerimisel Alea Private Company Ukraina 100% 100% Hasartmängude korraldamine Eldorado Leisure Company Ukraina 100% 100% Likvideerimisel Ukraine Leisure Company Ukraina 100% 100% Likvideerimisel Silber Investments Sp. Z o.o. Poola 100% 100% Valdustegevus Baina Investments Sp. Z o.o. Poola 100% 100% Valdustegevus Casino-Polonia Wroclaw Sp.Z.o.o. Poola 80% 80% Hasartmängude korraldamine Olympic Casino Bucharest S.r.l. Rumeenia 100% 100% Hasartmängude korraldamine Muntenia Food Beverage S.r.l Rumeenia 100% 100% Baari teenused Olympic Exchange S.r.l Rumeenia 100% 100% Valuutavahetus Olympic Entertainment Slovakia Slovakkia 100% 100% Hasartmängude korraldamine Olympic F & B S.r.o. Slovakkia 100% 100% Baari teenused 4

5 Kontserni struktuur 30. september 2009 seisuga 5

6 2009. aasta 3. kvartali tulemuste lühikokkuvõte: Jätkuvad tegevusvaldkonnad Äritulud: EBITDA tavapärasest äritegevusest*: EBIT tavapärasest äritegevusest*: Ühekordse iseloomuga kulud, sh struktuuride optimeerimine ja kasiinode sulgemine: Finantstulud ja -kulud neto Puhaskahjum enne tulumaksu**: 415,1 miljonit krooni 37,0 miljonit krooni -40,4 miljonit krooni -40,4 miljonit krooni -3,7 miljonit krooni -84,5 miljonit krooni aasta 9 kuu tulemuste lühikokkuvõte: Jätkuvad tegevusvaldkonnad Äritulud: EBITDA tavapärasest äritegevusest*: EBIT tavapärasest äritegevusest*: Ühekordse iseloomuga kulud, sh mittekapitaliseeritavad investeerimiskulutused: struktuuride optimeerimine ja kasiinode sulgemine: Finantstulud ja -kulud neto Puhaskahjum enne tulumaksu**: 1 279,0 miljonit krooni 97,3 miljonit krooni -144,9 miljonit krooni -11,5 miljonit krooni -65,9 miljonit krooni -5,6 miljonit krooni -227,9 miljonit krooni 1 EUR = 15,6466 EEK *Tavapärase äritegevusena on käsitletud äritegevust enne investeerimistegevusi, struktuuride optimeerimist, kasiinode sulgemistegevusi ning finantstulusid ja -kulusid ** Puhaskahjum enne vähemusosalust OEG kontsern jätkas käesoleva aasta 3. kvartalis oma tegevuse kohandamist muutunud turuoludega. Lisaks 1. poolaastal suletud 49 kasiinole (sh 24 kasiinot Ukrainas) otsustas OEG 3. kvartalis täiendavalt sulgeda kokku 18 kasiinot: 4 Eestis, 5 Lätis, 4 Leedus, 4 Rumeenias ja 1 Poolas. Kasiinode sulgemise otsused on seotud hasartmänguturu olulise vähenemisega aasta jooksul. Hasartmänguturu langus aasta 9 kuu kokkuvõttes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli Eestis 54%, Lätis 38% ja Leedus 39%. Kontsern on säilitanud 9 kuu jooksul stabiilse tulude taseme vaatamata turgude negatiivsele arengule ning jätkuvates operatsioonides 39% ehk 43 kasiino sulgemisele. Kontserni EBITDA tavapärasest äritegevusest on olnud positiivne igas käesoleva aasta kvartalis, moodustades 9 kuu kokkuvõttes 97,3 miljonit krooni (6,2 miljonit eurot). Kasiinode sulgemisega seotud kulud moodustasid 3. kvartalis kokku 40,4 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Kontserni töötajate arv vähenes 3. kvartali jooksul kokku 228 inimese võrra. Restruktureerimis- ja optimeerimisprogrammist tulenevate töömahtude vähenemisega alandati septembrist Konsternis tugiüksuste palgafondi võrreldes käesoleva aasta juuniga 22% võrra. 3.kvartalis toimunud optimeerimiste oodatav efekt tegevuskuludele aasta 4. kvartalis on 52,1 miljonit krooni (3,3 miljonit eurot) ning aastal kokku 208,8 miljonit krooni (13,3 miljonit eurot). Kontsern on viimase pooleteise aasta jooksul läbi viinud ulatusliku optimeerimis- ja restruktureerimisprogrammi, sulgedes selle aja jooksul 53 kasiinot (Ukraina kasiinodeta) ja vähendades Kontserni töötajate arvu positsiooni ehk ligikaudu kolmandiku võrra. Opereerimise efektiivsuse tõstmise tegevused on hõlmanud töötajatele makstavate tasude vähendamist käesoleva aasta algusest 20%, rendihindade vähendamise kokkuleppeid keskmiselt 30% hinna-alandusega, kasiinodes paiknevate mänguautomaatide arvu ja tulenevalt hasartmängumaksu kulu vähendamist.

7 Möödunud aasta ja käesoleva aasta jooksul läbi viidud optimeerimistegevustest on aastal oodatav kuluefekt kokku 549,4 miljonit krooni (35,1 miljonit eurot), mis moodustab 21,2% aasta tegevuskuludest jätkuvates tegevusvaldkondades. Kontserni aasta 9 kuu tulemusi mõjutavad oluliselt arengud Ukraina hasartmänguturul. Tulenevalt asjaolust, et teadmata ajaks on kasiinode tegevus Ukrainas lõpetatud ning kõikide kasiinoettevõtete litsentsid tühistatud, otsustas OEG likvideerida tegevuse Ukrainas. Kaasnevad hinnangulised varade allahindluskahjumid ulatusid 187,1 miljoni kroonini (12,0 miljonit eurot). Nimetatud summa sisaldub avalikustatava kasumiaruande real Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum). OEG plaanib nõuda Ukraina riigilt investeeringute kompensatsiooni Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina valitsuse vahelisele investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingule tuginedes ning on vastavasisulise protsessi käivitanud. Kontsernivälised äritulud Jätkuvad tegevusvaldkonnad th EEK 9 kuud 2009 Kasv Osakaal 9 kuud 2008 Osakaal Eesti ,5% 22,6% ,3% Läti ,6% 21,7% ,4% Leedu ,6% 17,6% ,4% Valgevene ,2% 2,4% ,2% Poola ,8% 26,2% ,1% Rumeenia ,4% 3,2% ,6% Slovakkia ,7% 6,3% ,0% Kokku ,1% 100,0% ,0% 1 EUR = 15,6466 EEK Kontserni aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulud jätkuvatest tegevusvaldkondadest moodustasid 1 271,9 miljonit krooni (81,3 miljonit eurot) ning äritulud moodustasid kokku 1 279,0 miljonit krooni (81,7 miljonit eurot), mis on 30,1% vähem kui aasta 9 kuuga teenitud 1 830,2 miljoni kroonine (117,0 miljonit eurot) kogutulu. Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid aasta ja aasta 9 kuu lõikes 93% hasartmängutulust ja 7% muudest tuludest aasta septembri lõpus oli Kontsernis kokku 68 kasiinot, üldpinnaga m² aasta septembri lõpus oli Kontserni kasiinode arv 131 ja kasiinode üldpind kokku m². Käesoleva aasta 9 kuu jooksul avati 1 kasiino Leedus ja 1 kasiino Slovakkias ning suleti kokku 67 kasiinot: 17 Eestis, 12 Lätis, 6 Leedus, 7 Rumeenias, 1 Poolas ja 24 Ukrainas. Kasiinode arv segmenditi Eesti Läti Leedu Ukraina Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Kokku Kontserni aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud jätkuvates tegevusvaldkondades enne amortisatsiooni kahanesid võrreldes aasta 9 kuuga kokku 16,5% ehk 249,7 miljoni krooni (15,9 miljonit eurot) võrra, sealhulgas 3. kvartali kulud vähenesid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 19,0% ehk 97,6 miljonit 7

8 krooni (6,2 miljonit eurot). Kõige enam kahanesid võrreldes aasta 9 kuuga tööjõukulud 27,2% ehk 154,7 miljonit krooni (9,9 miljonit eurot) ja turunduskulud -36,4% ehk 53,7 miljonit krooni (3,4 miljonit eurot) ning hasartmängumaksude kulud -11,9% ehk 40,4 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Võrreldes eelmise aasta 9 kuuga on ärikulud Eesti segmendis langenud 25,9%, Läti segmendis 31,9% ja Leedu segmendis 15,0%. Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni moodustavad tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 414,9 miljonit krooni (26,5 miljonit eurot), järgnevad hasartmängumaksude kulud 299,9 miljonit krooni (19,2 miljonit eurot), rendikulu 167,4 miljonit krooni (10,7 miljonit eurot) ja turunduskulud 94,0 miljonit krooni (6,0 miljonit eurot). Kontserni aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud sisaldavad kasiinode avamisega seotud mittekapitaliseeritavaid kulutusi 11,5 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot) ning kasiinode sulgemisega ja töötajate arvu vähendamisega kaasnevaid kulusid 65,9 miljonit krooni (4,2 miljonit eurot). 84,2 miljonit krooni (5,4 miljonit eurot) aasta jooksul suletavate kasiinodega seotud kulusid kajastub aasta viimase poolaasta kuludes. Kontserni ärikahjumiks jätkuvatest tegevusvaldkondadest kujunes 222,3 miljonit krooni (14,2 miljonit eurot), aasta samal perioodil oli ärikasum 93,7 miljonit krooni (6,0 miljonit eurot). Konsolideeritud puhaskahjumiks koos lõpetatud tegevusvaldkondadega (Ukraina segment) kujunes 440,7 miljonit krooni (28,2 miljonit eurot), millest 187,1 miljonit krooni (12,0 miljonit eurot) andsid Ukraina tütarettevõtete likvideerimisega kaasnevaid varade allahindluskulud aasta samal perioodil oli puhaskasum 103,4 miljonit krooni (6,6 miljonit eurot). Käesoleva aasta tulemuste konsolideerimisel on juhtkond muutnud Kontserni siseste laenulepingute hindamise põhimõtteid seoses asjaoluga, et Kontserni siseste laenude arveldamist lähitulevikus ei toimu. Tulenevalt kajastatakse edaspidi Kontserni siseste laenulepingute kursivahed otse omakapitali koosseisus. Eesti segment aasta 9 kuuga moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 289,1 miljonit krooni (18,5 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 259,7 miljonit krooni (16,6 miljonit eurot). Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes möödunud aasta sama ajaga 49,5%. Hasartmänguturu langus oli Eestis 9 kuul võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal 54%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul kasvas 3. kvartalis viie protsendipunkti võrra ligi 49%-ni. Eesti segmendi 9 kuu ärikahjumiks kujunes 74,8 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot) aasta 9 kuuga teenis Eesti segment ärikasumit 81,3 miljonit krooni (5,2 miljonit eurot). 9 kuu jooksul suleti Eestis 17 kasiinot, millega kaasnes 16,3 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) kulusid. Septembri lõpu seisuga tegutses Eestis kokku 19 Olympic kasiinot, milles oli kokku 545 mänguautomaati ja 17 mängulauda. Läti segment aasta 9 kuuga moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 277,4 miljonit krooni (17,7 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid 253,8 miljonit krooni (16,2 miljonit eurot) ning muud tulud 23,6 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 44,6%. Läti segmendi ärikahjumiks kujunes 40,5 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 33,9 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot). Käesoleva aasta 9 kuu jooksul suleti Lätis 12 kasiinot, millega kaasnes 14,0 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot) kulusid. Septembri lõpu seisuga opereeris Läti segment kokku 21 kasiinot 646 mänguautomaadiga ja 25 mängulauaga. Leedu segment 8

9 2009. aasta 9 kuuga moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 224,5 miljonit krooni (14,3 miljonit eurot), millest hasartmängutulud olid 211,2 miljonit krooni (13,5 miljonit eurot) ning muud tulud 13,3 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot). Leedu segmendi äritulud kahanesid võrreldes möödunud aastaga 29,6%, hasartmänguturu langus võrreldavatel perioodidel oli 39%. Leedu segmendi ärikahjum moodustas 9,7 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot), aasta sama perioodi ärikasum oli 43,1 miljonit krooni (2,8 miljonit eurot). Leedus avati 9 kuu jooksul 1 kasiino ning suleti 6 kasiinot. Kasiinode sulgemine tõi kaasa 7,8 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot) kulusid ning avamine 1,1 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) kulusid. Septembri lõpu seisuga tegutses Leedus 11 kasiinot, kokku 396 mänguautomaadiga ja 53 mängulauaga. Valgevene segment Olympic Casino Bel IP tegutseb septembri lõpu seisuga Minskis 5 kasiinoga, milles on 261 mänguautomaati aasta 9 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulud kasvanud 43,2%, moodustades 30,6 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot). Valgevene segmendi müügitulud tõusis võrreldavatel perioodidel rublas 1,7 korda. 9 kuu ärikahjumiks kujunes 8,2 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot) aasta samal perioodil teeniti äritulusid 21,4 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot) ning ärikahjumit 13,9 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot). Poola segment Poola segmendi aasta 9 kuu äritulud olid 335,5 miljonit krooni (21,4 miljonit eurot), moodustades suurima ehk 26,2% osakaalu konsolideeritud ärituludest. Äritulud eesti kroonis langesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,8%, kuid müügitulude tõus võrreldavatel perioodidel poola zlottides moodustas 17,0%. Poola segmendi ärikahjumiks kujunes 25,7 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot). Poolas suleti 9 kuu jooksul 1 kasiino, mis tõi kaasa 12,9 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot) kulusid. Poola segmendi tulemusele avaldavad mõju kasiinode asukoha muutuse ja uuendamisega seotud kulud 1,8 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Kontsern opereeris Poolas poolaasta lõpus 386 mänguautomaadiga ja 57 mängulauaga kokku 8-s kasiinos. Rumeenia segment Rumeenia segment lõpetas aasta 9 kuud ärituluga 41,4 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). 9 kuu ärikahjumiks kujunes 64,4 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot). Eelmise aasta samal perioodil olid Rumeenia segmendi äritulud 29,5 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot) ning ärikahjum 41,1 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). 9 kuu jooksul suleti Rumeenias 7 kasiinot ning taasavati renoveerimiseks suletud esinduskasiino. Käesoleva aasta 15. mail Bukarestis avatud esinduskasiino avamisega seotud kulud mõjutasid ärikahjumit 6,3 miljoni krooniga (0,4 miljonit eurot). Kasiinode sulgemine tõi kaasa 14,8 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot) kulusid. Septembri lõpus opereeris kontsern Rumeenias 13 mängulauaga ja 88 mänguautomaadiga kokku 2-s kasiinos. Slovakkia segment Esimene kasiino Slovakkia pealinnas Bratislavas avati aasta juunis, aasta jaanuaris avati teine kasiino Slovakkias, Trnavas. Septembri lõpus opereeris kontsern Slovakkias 20 mängulauaga ja 95 mänguautomaadiga. Slovakkia segment lõpetas aasta 9 kuud ärituludega 80,5 miljonit krooni (5,1 miljonit eurot) ning ärikasumiga 0,9 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) aasta samal perioodil teeniti äritulusid 19,0 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) ning ärikahjumit 13,2 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot). 9

10 Bilanss seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 1 892,2 miljonit krooni (120,9 miljonit eurot) seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 2 403,6 miljonit krooni (153,6 miljonit eurot). Bilansimaht vähenes 9 kuuga 21,2%. Käibevarad moodustasid varadest 441,7 miljonit krooni (28,2 miljonit eurot) ehk 23,3% kogu varadest ja põhivarad 1 450,5 miljonit krooni (92,7 miljonit eurot) ehk 76,7% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 462,9 miljonit krooni (29,6 miljonit eurot) ehk 31,9%. Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 500,3 miljonit krooni (32,0 miljonit eurot) ning konsolideeritud omakapital 1 391,9 miljonit krooni (89,0 miljonit eurot). Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 310,5 miljonit krooni (19,8 miljonit eurot), kohustused töötavõtjatele 50,8 miljonit krooni (3,2 miljonit eurot) ja maksukohustused 60,6 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot). Investeeringud Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse aasta 9 kuu kokkvõttes 63,9 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot), millest 16,5 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot) investeeriti mänguseadmetesse, 26,2 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot) investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse, muud materiaalset põhivara soetati 5,8 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot), ettemaksed põhivara eest moodustasid 15,4 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot). Rahavood Kontserni äritegevuse rahavood aasta 9 kuul olid 68,8 miljonit krooni (4,4 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -131,4 miljonilt kroonilt (-8,4 miljonit eurot) ja finantseerimistegevuse rahavood 32,6 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot). Netorahavood kokku moodustasid - 30,0 miljonit krooni (-1,9 miljonit eurot). Personal seisuga andis Kontsern tööd inimesele ( : 3 924). Eesti ettevõtetes töötas juuni lõpus 534, Lätis 435, Leedus 646, Valgevenes 94, Poolas 473, Rumeenias 157 ja Slovakkias 122 inimest aasta 9 kuul arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 414,9 miljonit krooni (26,5 miljonit eurot), möödunud aastal samal ajal 569,6 miljonit krooni (36,4 miljonit eurot). aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 23. oktoobrist 2006, ettevõte on emiteerinud 151,0 miljonit lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni. Alates 26. septembrist 2007 kaubeldakse aktsiatega Varssavi börsil. ISIN Väärtpaberi lühinimi Market Nominaal EE OEG1T BALTIC MAIN LIST 10,00 EEK Emiteeritud väärtpabereid Noteeritud väärtpabereid Noteerimise kuupäev

11 aktsia hinna (EEK) ja tehingute mahtude (tk) dünaamika 9 kuud 2009: 1 EUR = 15,6466 EEK Aktsionäride struktuur suurimad aktsionärid 30. september 2009 seisuga: HansaAssets OÜ 47,39% Hendaya Invest OÜ 19,93% Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients 5,38% State Streer Bank and Trust Omnibus account a fund no OM01 3,15% Nordea Bank Finland Plc/non resident legal entities 3,03% Central Securities Depository of Lithuania 1,99% Firebird Avrora Fund 1,51% Swedbank Ab clients 1,44% ING Luxembourg S.A. 1,25% SEB Pank AS kauplemine 0,84% Juhatus ja nõukogu nõukogu on neljaliikmeline, nõukogu tööd juhib nõukogu esimees Armin Karu, nõukogu liikmeteks on Jaan Korpusov, Liina Linsi ja Peep Vain. 3. juunil aastal toimunud aktsionäride üldkoosolekul kutsuti tagasi senised nõukogu liikmed Anders Galfvensjö ja Mart Relve. juhatus on kaheliikmeline, juhatuse liikmeteks on Indrek Jürgensoni ja Kristi Ojakäär. Ettevõtte juhatus on igapäevases juhtimises iseseisev ja lähtub kõikide aktsionäride parimatest huvidest, tagades seeläbi ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Samuti tagab ettevõtte juhatus sisekontrolli ja riskijuhtimise protseduuride toimimise ettevõttes. Informatsioon juhatuse ja nõukogu liikmete hariduse ja teenistuskäigu kohta on avalikustatud ettevõtte kodulehel 11

12 Kontserni põhilised arvnäitajad: Jätkuvad tegevusvaldkonnad 9 kuud kuud 2008 Muutus Äritulud (miljon krooni) 1 279, ,2-30,1% EBITDA (miljon krooni) 19,9 321,3-93,8% Ärikasum/-kahjum (miljon krooni) -222,3 93,7-337,2% Puhaskasum (miljon krooni) -226,2 81,8-376,5% EBITDA marginaal 1,6% 17,6% Ärirentablus -17,4% 5,1% Puhasrentaablus -17,7% 4,5% Omakapitali suhtarv 73,6% 76,7% Kasiinode arv perioodi lõpus Kasiinode pind (m2) perioodi lõpus Mänguautomaatide arv perioodi lõpus Mängulaudade arv perioodi lõpus Suhtarvude valemid: o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust o EBITDA marginaal = EBITDA / Äritulud o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku 1 EUR = 15,6466 EEK 12

13 Raamatupidamise vahearuanne Konsolideeritud finantsseisundi aruanne VARAD (tuhandetes EEK) Käibevara Raha ja pangakontod Nõuded ostjate vastu Muud nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud Müügiootel põhivarad Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara Muud finantsinvesteeringud Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUS ED JA OMAKAPITAL (tuhandetes EEK) KOHUSTUS ED Lühiajalised kohustused Võlakohustused Ostjate ettemaksed Võlad hankijatele Muud võlad Tulumaksukohustus Muud maksukohustused Viitvõlad Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Kogunenud kahjum Emaettevõtte omanikele kuuluv Vähemusosalus Omakapital kokku KOHUSTUS ED JA OMAKAPITAL KOKKU Lisa ;

14 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne VARAD (tuhandetes EUR) Käibevara Raha ja pangakontod Nõuded ostjate vastu Muud nõuded ja ettemaksed Ettemakstud tulumaks Varud Müügiootel põhivarad Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksunõue Muud finantsinvesteeringud Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL (tuhandetes EUR) KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused Ostjate ettemaksed Võlad hankijatele Muud võlad Tulumaksukohustus Maksukohustused Viitvõlad Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku OMAKAPITAL Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Kogunenud kahjum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Vähemusosalus Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU Lisa ;

15 Konsolideeritud koondkasumiaruanne (tuhandetes EEK) Jätkuvad tegevusvaldkonnad Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum) Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Muud finantstulud ja -kulud Finantstulud ja -kulud kokku Kasum (kahjum) enne tulumaksu Tulumaksukulu JÄTKUVATE TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) Muu koondkasum (-kahjum) Realiseerimata kursivahed jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Kokku muu koondkasum (-kahjum) Kokku perioodi koondkasum (-kahjum) Perioodi puhaskasum (-kahjum) Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Kokku perioodi koondkasum (-kahjum) Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Jätkuvad tegevusvaldkonnad Tava kasum (kahjum) aktsia kohta (EEK) Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (EEK) Lõpetatud tegevusvaldkonnad Tava kasum (kahjum) aktsia kohta (EEK) Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (EEK) Lisa 3. kv kv k k ; ,56-0,11-1,49 0,51 7-0,56-0,11-1,49 0,51 7-0,02 0,16-1,42 0,14 7-0,02 0,16-1,42 0,14 15

16 Konsolideeritud koondkasumiaruanne (tuhandetes EUR) Lisa 3. kv kv k k 2008 Jätkuvad tegevusvaldkonnad Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum 3; Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum) Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Muud finantstulud ja -kulud Finantstulud ja -kulud kokku Kasum (kahjum) enne tulumaksu Tulumaksukulu JÄTKUVATE TEGEVUSVALDKO NDADE PERIOO DI PUHASKASUM (-KAHJUM) LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE PERIOO DI PUHASKASUM (-KAHJUM) PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) Muu koondkasum (-kahjum) Realiseerimata kursivahed jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Kokku muu koondkasum (-kahjum) Kokku perioodi koondkasum (-kahjum) Perioodi puhaskasum (-kahjum) Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Kokku perioodi koondkasum (-kahjum) Vähemusosalus Emaettevõtte omanike osa jätkuvad tegevusvaldkonnad lõpetatud tegevusvaldkonnad Jätkuvad tegevusvaldkonnad Tava kasum (kahjum) aktsia kohta (EUR) 7-0,04-0,01-0,10 0,03 Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 7-0,04-0,01-0,10 0,03 Lõpetatud tegevusvaldkonnad Tava kasum (kahjum) aktsia kohta (EUR) 7-0,002 0,01-0,09 0,01 Lahustatud kasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 7-0,002 0,01-0,09 0,01 16

17 Konsolideeritud rahavoogude aruanne (tuhandetes EEK) Rahavood äritegevusest Puhaskasum (-kahjum) Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Põhivara müügi ja maha kandmise tulem (neto) Kinnisvarainvesteeringu maha kandmise kahjum Neto muud finantstulud ja -kulud Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse põhivara müügist Laekunud kinnisvarainvesteeringu müügist Muude pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud Saadud laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa maksed Makstud dividendid Kokku rahavood finantseerimistegevusest RAHAVOOD KOKKU Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursside muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus Lisa 9 k k ;

18 Konsolideeritud rahavoogude aruanne (tuhandetes EUR) Rahavood äritegevusest Puhaskasum Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Põhivara müügi ja maha kandmise tulem (neto) Kinnisvareainvesteeringu maha kandmise kahjum Neto muud finantstulud ja kulud Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine Laekunud materiaalse põhivara müügist Laekunud kinnisvarainvesteeringu müügist Muude pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud Saadud laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa maksed Makstud dividendid Kokku rahavood finantseerimistegevusest RAHAVOOD KOKKU Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Valuutakursside muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus Lisa 9 k k ;

19 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Saldo Perioodi koondkasum (-kahjum) Saldo Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital (tuhandetes EEK) Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahe Jaotamata kasum/ kogunenud kahjum Kokku Vähemusosalus Kokku Saldo Perioodi koondkasum (-kahjum) Kohustuslik reservkapital Makstud dividendid Saldo Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital (tuhandetes EUR) Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahe Jaotamata kasum/ kogunenud kahjum Kokku Vähemusosalus Kokku Saldo Perioodi koondkasum (-kahjum) Kohustuslik reservkapital Makstud dividendid Saldo Saldo Perioodi koondkasum (-kahjum) Saldo

20 Vahearuande lisad Lisa 1. Kokkuvõte olulisematest arvestusprintsiipidest (edaspidi Ettevõte ) on 15. novembril 1999 Eestis registreeritud äriühing. Ettevõtte 30. septembril 2009 lõppenud arvestusperioodi kohta koostatud lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuanne hõlmab Ettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi koos Kontsern ). Kontserni 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on kätte saadav Ettevõtte peakontorist Tallinnas, Pronksi 19 ja ettevõtte koduleheküljelt Vastavuse kinnitus Käesolev lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 Vahefinantsaruandlus. Aruanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis tuleb esitada täielikus raamatupidamise aastaaruandes, mistõttu tuleb seda lugeda koos Kontserni 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega. Juhatus kiitis käesoleva lühendatud konsolideeritud auditeerimata raamatupidamise vahearuande avalikustamise heaks 06. novemberil Koostamise alused Kontsern on käesoleva lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamisel rakendanud samu arvestuspõhimõtteid, mida rakendas 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Ettevõtte arvestus- ja aruandlusvaluuta on Eesti kroon (EEK). Käesolevas aruandes on nii põhiaruanded kui lisad näidatud paralleelselt nii tuhandetes Eesti kroonides kui tuhandetes eurodes. Aruannete näitajad on eurodesse ümberarvutatud Eesti Panga kursiga 15,6466. Hinnangute kasutamine Raamatupidamise vahearuande koostamisel peab juhtkond kujundama arvamusi, andma hinnanguid ja tegema otsuseid, mis mõjutavad arvestuspõhimõtete rakendamist ja varade ja kohustuste ning tulude ja kulude väärtusi. Tegelikud tulemused võivad hinnangutest erineda. Raamatupidamislikud hinnangud ja nende aluseks olevad eeldused vaadatakse perioodiliselt üle. Hinnangute korrigeerimise mõju kajastatakse perioodil, mil korrigeerimine toimub, ja tulevastel perioodidel, mida muutus mõjutab. Käesoleva vahearuande koostamisel on juhtkond muutnud Kontserni siseste laenulepingute hindamise põhimõtteid seoses asjaoluga, et Kontserni siseste laenude arveldamist lähitulevikus ei toimu. Tulenevalt eelpool mainitust, kajastatakse edaspidi Kontserni siseste laenulepingute kursivahed omakapitali koosseisus. Käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuande koostamisel on lähtutud samadest juhtkonna hinnangutest, mida kasutati 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaruande koostamisel, välja arvatud hinnangud Kontserni siseste laenude arveldamise osas. Muutunud ei ole ka hinnangute ebamäärasuse peamised põhjused. Informatsiooni esitusviisi muutused 1. jaanuarist 2009 jõustunud muudetud IAS 1 Finantsaruannete esitamine asendab mõiste konsolideeritud bilanss mõistega konsolideeritud finantsseisundi aruanne. Muudetud IAS 1 nõuab raamatupidamise aruannetes esitatavate andmete summeerimist ühiste tunnuste põhjal ja koondkasumiaruande esitamist. Koondkasumiaruanne ühendab kasumiaruande ja omanikest mittetingitud omakapitali muutused. Omakapitali muutuste aruandes ei kajastata eraldi liikumistena koondkasumi elemente, vaid kajastatakse koondkasum ühe reana. 1. jaanuarist 2009 jõustunud IFRS 8 Tegevussegmendid kehtestab juhtimismeetodi ja nõuab, et segmendiaruandlus esitataks majandusüksuse komponentide kohta, mille tulemusi juhtkond jälgib äritegevust puudutavate otsuste langetamisel. Tegevussegmendid on majandusüksuse komponendid, mille kohta on võimalik saada eraldiseisvat finantsinformatsiooni, mida Kontserni tegevjuhtkond ressursside jaotamiseks ning finantstulemuste hindamiseks regulaarselt analüüsib. Uuendatud segmendiaruandlus ei muuda Kontserni kuni 31. detsember 2008 kasutatud segmendiaruandluse põhimõtteid. 20

21 Lisa 2. Lõpetatud tegevusvaldkonnad Ukraina parlamendi poolt 15. mail 2009 välja kuulutatud ning avaldamisest 25. juunil 2009 jõustunud seadusest Ukrainas hasartmängude keelamisest tulenevalt on teadmata aja jooksul kasiinode tegevus Ukrainas võimatu. Kasiinode tegevus keelustati ning kõik kasiinoettevõtetele välja antud litsentsid tühistati. Seoses ülaltoodud asjaoludega alustas OEG Ukraina tütarettevõtete Olympic Casino Ukraine TOV, Ukraine Leisure Company ja Eldorado Leisure Company likvideerimisprotsessi, plaanides nõuda Ukraina riigilt investeeringute kompensatsiooni Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina valitsuse vahelisele investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingule tuginedes. Käesolevas vahearuandes on Ukraina segmenti kajastatud lõpetatud tegevusvaldkonnana. Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes EEK) 3. kv kv k k 2008 Lõpetatud tegevusvaldkonnad Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum Põhivara väärtuse langus Firmaväärtuse langus Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum) Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Finantstulud ja -kulud kokku Kasum (kahjum) enne tulumaksu Tulumaksukulu LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)

22 Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes EUR) 3. kv kv k k 2008 Lõpetatud tegevusvaldkonnad Müügitulud Muud äritulud Äritulud kokku Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum Põhivara väärtuse langus Firmaväärtuse langus Muud ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum) Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Finantstulud ja -kulud kokku Kasum (kahjum) enne tulumaksu Tulumaksukulu LÕPETATUD TEGEVUSVALDKONDADE PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) Lõpetatud tegevusvaldkonna konsolideeritud rahavood (tuhandetes EEK) 9 k k 2008 Rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Rahavood neto (tuhandetes EUR) 9 k k 2008 Rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Rahavood neto

23 Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara (tuhandetes EEK) Kinnisvara investeeringud Materiaalne põhivara Kokku Saldo Soetamine Väärtuse langus Müük ja mahakandmised Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraks Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud põhiavara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo (tuhandetes EUR) Kinnisvara investeeringud Materiaalne põhivara Kokku Saldo Soetamine Väärtuse langus Müük ja mahakandmised Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraks Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud põhiavara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo aasta 9 kuu jooksul hinnati alla materiaalset põhivara summas tuhat krooni (9 536 tuhat eurot), seoses Ukraina tütarettevõtete likvideerimisega ning põhivarade ümberliigitamisega müügiootel põhivaradeks. Lisa 4. Immateriaalne põhivara (tuhandetes EEK) Firmaväärtus Muu immateriaalne põhivara Kokku Saldo Soetamine Väärtuse langus Müük ja mahakandmised Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud immateriaalse põhivara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo (tuhandetes EUR) Firmaväärtus Muu immateriaalne põhivara Kokku Saldo Soetamine Väärtuse langus Müük ja mahakandmised Aruandeperioodi amortisatsioonikulu Müüdud ja maha kantud immateriaalse põhivara akumuleeritud kulum Realiseerimata kursivahed Saldo aasta 9 kuu jooksul kanti maha Ukraina ettevõtete firmaväärtust tuhat krooni (2 094 tuhat eurot), seoses Ukraina ettevõtete likvideerimisega. 23

24 Lisa 5. Kapitalirendi kohustus (tuhandetes EEK) Kaptalirendikohustus perioodi alguses Tasutud põhiosa maksed Realiseerimata kursivahe muutus Kaptalirendikohustus perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa (tuhandetes EUR) Kaptalirendikohustus perioodi alguses Tasutud põhiosa maksed Realiseerimata kursivahe muutus 1-21 Kaptalirendikohustus perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa Kapitalirendiga on soetatud mänguseadmed Läti tütarettevõttes. Leping on sõlmitud juulis 2007, tähtajaga 4 aastat ning intressimääraga 4,8% aastas, lepingu alusvaluuta on euro. Lisa 6. Pangalaen (tuhandetes EEK) Pangalaen perioodi alguses Saadud pangalaenu Tagastatud pangalaen Pangalaen perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa (tuhandetes EUR) Pangalaen perioodi alguses Saadud pangalaenu Tagastatud pangalaen Pangalaen perioodi lõpus lühiajaline osa pikaajaline osa ja AS Swedbank sõlmisid 5. juunil 2008 laenulepingu laenulimiidiga summas eurot (mille ekvivalendiks on lepingu sõlmimise päeval vastavalt Eesti Panga kursile krooni). 26. novembril 2008 suurendati olemasolevat laenulimiiti euro ( krooni) võrra euroni ( krooni) ning pikendati laenu tagasimakse lõpptähtaega 5 aastani ehk 25. detsembrini Intressi arvestuse aluseks on 6 kuu Euribor + 4,0% aastas. Laenu kasutamise eesmärk on OEG Kontserni investeeringute finantseerimine Rumeenias, Poolas, Slovakkias ja Leedus. Laenu tagatiseks on AS-i Swedbank kasuks seatav pant finantstagatise vormis Ettevõtte Eesti, Läti, Leedu ja Poola tütarettevõtete aktsiatele ning garantii Ettevõtte Valgevene, Rumeenia ja Slovakkia tütarettevõtetelt. 24

25 Lisa 7. Omakapital Tavapuhaskasumi (-kahjumi) arvutamisel aktsia kohta on aluseks võetud emaettevõtte aktsionäridele kuuluv perioodi puhaskasum (-kahjum) ja lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (2008: ) aktsiat. Lahustatud puhaskasumi (-kahjumi) arvutamisel aktsia kohta ei ole võetud arvesse aruandeperioodil sõlmitud optsioonilepinguid juhatuse ja nõukogu liikmete ning Grupi võtmetöötajatega vastavalt IAS 33-le. Aktsiate täpne arv, mida iga juhatuse liige ja töötaja märkida saab, sõltub Grupi finantseesmärkide ning iga juhatuse liikme ja töötaja valdkonnaga seotud eesmärkide täitmisest. 3. kv kv k k 2008 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) (tuhandetes EEK) Keskmine aktsiate arv (tuhat tk) Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EEK) -0,59 0,05-2,92 0,65 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EEK) -0,59 0,05-2,92 0,65 3. kv kv k k 2008 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) (tuhandetes EUR) Keskmine aktsiate arv (tuhat tk) Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,04 0,003-0,19 0,04 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,04 0,003-0,19 0,04 Lisa 8. Segmendiaruandlus Kontserni kõrgema äriotsustaja poolt jälgitavad tegevussegmendid põhinevad geograafilisel mõõtmel klientide geograafilise asukoha järgi. Teine segment on ärisegment tegevusala (hasartmängud, hotelli-, baarija muud teenused) järgi. Segmentidevahelised tehingud on toimunud turuhindades. 25

26 Geograafilised segmendid Jätkuvad tegevusvaldkonnad (tuhandetes EEK) Eesti Läti Leedu Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Elimineerimised Konsolideeritud 3.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2008 Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum) kokku Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) (tuhandetes EEK) Eesti Läti Leedu Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Elimineerimised Konsolideeritud 9k k k k k k k k k k k k k k k k k k 2008 Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum) kokku Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)

27 Geograafilised segmendid Jätkuvad tegevusvaldkonnad (tuhandetes EUR) Eesti Läti Leedu Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Elimineerimised Konsolideeritud 3.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2008 Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum) kokku Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) (tuhandetes EUR) Eesti Läti Leedu Valgevene Poola Rumeenia Slovakkia Elimineerimised Konsolideeritud 9k k k k k k k k k k k k k k k k k k 2008 Kontsernivälised müügitulud Kontsernivälised muud äritulud Segmentidevahelised tulud Äritulud kokku Kontsernivälised ärikulud Segmentidevahelised ärikulud Ärikulud kokku Ärikasum (-kahjum) kokku Neto finantstulud ja -kulud Tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

PKG Q EST

PKG Q EST AS Pro Kapital Grupp AS Pro Kapital Grupp Sisukord AS-i Pro Kapital Grupp lühitutvustus 2 Tegevusaruanne 3 Peamised finantsnäitajad ja sündmused 01. jaanuar - 30. juuni ning aruandeperioodi järgselt 3

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus 29.11.2008 ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1126/2008, 3.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem