ÜLIÕPILASTE TEADUSTÖÖDE A RIIKLIKU KONKURSI TULEMUSED

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ÜLIÕPILASTE TEADUSTÖÖDE A RIIKLIKU KONKURSI TULEMUSED"

Väljavõte

1 ÜLIÕPILASTE TEADUSTÖÖDE A RIIKLIKU KONKURSI TULEMUSED 1. Preemiad loodusteaduste valdkonnas: a. 1. preemia (960 eurot) Verner Sääsk ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Anioonsetel plaatina(ii) kompleksidel põhinevate luminestsentsete ioonsete vedelike valmistamine optoelektroonilisteks rakendusteks b. 2. preemia (650 eurot); Elizabeth Heinmäe le (Tartu Ülikool) konkursitöö Regulatoorsete valkude olfaktomediin-4 ja trombospondiin-4 mõju naha fibroblastide ja keratinotsüütide proliferatsioonile ning migratsioonile c. 3. preemia (320 eurot) Jürgen-Martin Assafrei le (Tartu Ülikool) konkursitöö Vismuti metallorgaanilisel võrestikul põhinev katalüsaator CO2 elektroredutseerumiseks d. 3. preemia (320 eurot) Helen Pais ile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Taastuva diislikütuse sisalduse määramine fossiilses diislikütuses tuumamagnetresonantsspektroskoopiaga e. Ära märkida Kai Budrikas e (Tartu Ülikool) konkursitöö Sotsiaalse ebavõrdsuse mõju käär- ja pärasoolevähi diagnoosi staadiumile Taani andmete põhjal ; f. Ära märkida Signe Liblikmann i (Tallinna Ülikool) konkursitöö STEAM-oskusi toetav metoodiline materjal haridusrobotile Dash 6 7aastaste laste õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks ; a. 1. preemia (1600 eurot) Alissa Agerova le (Tartu Ülikool) konkursitöö Rakutsüklist sõltumatu signaalimine modifitseeritud Clb5-Cdk1 kompleksiga b. 2. preemia (1300 eurot) Anu Adamson ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Booriga dopeerimise mõju NaxNiyMnzO2 elektroodimaterjali struktuurilistele ja elektrokeemilistele karakteristikutele naatriumioonakudes c. 3. preemia (700 eurot) Miriam Koppel ile (Tartu Ülikool) Adsorbeerunud H2 liikuvuse uurimine erinevate poorsete struktuuridega Mo2C-st sünteesitud süsinikmaterjalides kvaasielastse neutronhajumise meetodiga d. 3. preemia (700 eurot) Laura Naagel ile (Tammiste) (Tartu Ülikool) konkursitöö Liigikaaslaste mõju pruun-kuldtiiva (Lycaena tityrus) munemiskäitumisele e. Ära märkida Anett Kuldma (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Süsiniku ja lämmastiku isotoopsuhete analüüs: parima eeltöötlusmeetodi valimine ja selle testimine paleolimnoloogilises uuringus Ähijärve näitel ; f. Ära märkida Andra Moistus e (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö BDNF geeni uute regulaatorite tuvastamine ; g. Ära märkida Triinu Veeorg i (Tartu Ülikool) konkursitöö Daugaveti- ja Delta-punktid Lipschitzi-vabades Banachi ruumides ; a. 1. preemia (1600 eurot) Mihkel Örd ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Uurimus tsükliinist sõltuva kinaasi Cdk1 substraatide fosforüleerimise ajastamisest rakutsükli jooksul b. 2. preemia (1300 eurot) Iuliia Burdun ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Põhjapoolkera soode põhjaveetaseme seire täiendamine optiliste ja termiliste satelliidiandmete abil 1

2 c. 3. preemia (700 eurot) Ali Saffarshamshirgar ile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Hierarhiliselt struktureeritud funktsionaalsed keraamilised komposiidid grafeenlisandiga nanokiududega eest. d. Ära märkida Anna-Helena Purre (Tallinna Ülikool) konkursitöö Süsinikdioksiidi voogude dünaamika ja taimkatte taastulek taastuvatel turbaaladel. 2. Preemiad tehnika ja tehnoloogia valdkonnas: a. 1. preemia (960 eurot) Rainer Kelk ile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Kooriumi termohüdraulika numbriline analüüs väikese moodulreaktori surveanumas b. 2. preemia (650 eurot) Luiza Tolokonnikova le (Tartu Ülikool) konkursitöö Bacteroides thetaiotaomicron i endo-levanaasi lektiinmärgisega valgu puhastamine, biokeemiliste omaduste kindlakstegemine ja immobiliseerimine agaroosmaatriksile c. 3. preemia (320 eurot) Hardi Tambets ile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Manuaalfreespingi ümberehitus arvprogrammjuhitavaks freespingiks d. Ära märkida Katarina Kaleininkas e (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö CdZnS puhverkihi sadestusprotsessi uurimine Cu2ZnSnS4 monoterakiht päikesepatareidele ; e. Ära märkida Anna Navolotskaia (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö TTÜ100 satelliidi reaktsiooniratta PID-regulaatori häälestamine ; a. 1. preemia (1600 eurot) Christopher-Robin Raitviir ile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Ehituslubade BIM-põhise menetlusprotsessi väljatöötamine Tallinna linna näitel b. 2. preemia (1300 eurot) Jane Liise Nurk ile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Liimide mõju inseneripuidust konstruktsioonide tulepüsivusele c. 2. preemia (1300 eurot) Olger Nõmm ele (Sisekaitseakadeemia) konkursitöö Vintraudse tulirelva padruni omaduste mõju lastud kuulidele jäävatele jälgedele d. 3. preemia (700 eurot) Siim Düüna le (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö SOAP-i ja GraphQL-i võrdlus X-tee näitel a. 1. preemia (1600 eurot) Bilal Asad ile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Kolmefaasilise lühisrootoriga asünkroonmootori matemaatiline modelleerimine ning lähtuv rikkediagnostiline signaalitöötlus b. 2. preemia (1300 eurot) Dmytro Fishman ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Andmeanalüüsi töövoo loomine valkude automaatseks kirjeldamiseks immunoloogias c. 3. preemia (700 eurot) Kati Klein ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Inhibeeriva ja raskestilaguneva reovee töötlemise uuringud d. Ära märkida Siret Malmberg i (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Elektrilise kaksikkihi kondensaatori elektrokedratud nanostruktuursete elektroodide arendus ; e. Ära märkida Eero Tuhkanen i (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Sissefreesitud terasplaadiga naagelliited ristkihtliimpuidust jäikusseintes. 3. Preemiad arsti- ja terviseteaduste valdkonnas: 2

3 a. 1. preemia (960 eurot) Merike Liiva le (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö Patsiendi lähedase toetamine Põhja-Eesti Regionaalhaigla intensiivravi keskuses b. 2. preemia (650 eurot) Liisa Pomerants ile (Tartu Ülikool) konkursitöö B-raku retseptorite repertuaari uurimine kahel meetodil c. 3. preemia (320 eurot) Mari Kivisalu (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) konkursitöö Loomi kaasavad tegevusterapeutilised sekkumised eest. d. Ära märkida Eliise Lall i (Tartu Ülikool) konkursitöö Retsessiivsete ja X-liiteliste pärilike haiguste haigusseoseliste geenivariantide kandlustestid pereloome eas noortele - tänased võimalused ja seisukohad maailmas ; a. 1. preemia (1600 eurot) Reeli Hallik ule (Tartu Ülikool) konkursitöö HPV kodutest emakakaelavähi sõeluuringus mitteosalenud naistele: randomiseeritud teostatavusuuring b. 2. preemia (1300 eurot) Eve Järve le (Tallinna Ülikool) konkursitöö Kunstiterapeutiline sekkumine sportlase enesekindluse mõjutamiseks c. 3. preemia (700 eurot) Janne Lauk ile (Lundi Ülikool) konkursitöö Optimeeriv mudeluuring täisväärtuslikust, vähendatud kasvuhoonegaasidega toitumisest Eestis d. Ära märkida Kadri Bobrovski (Aberdeeni Ülikool) konkursitöö Uue Eesti toitumise kvaliteedi indeksi kehtivuse ja usaldusväärsuse hindamine ning indeksi seos sotsiodemograafiliste teguritega ; e. Ära märkida Taivi Mutso (Tartu Ülikool) konkursitöö Intensiivravijärgse õendusabi osutamise kogemused aktiivraviosakondade õdedel: kvalitatiivne uurimus ; f. Ära märkida Ursula Tähiste (Tartu Ülikool) konkursitöö Schroth meetodi efektiivsus noorukiea idiopaatilise skolioosi ravis ; a. 1. preemia (1600 eurot) Kadi Lõhmussaar ele (Utrechti Ülikool) konkursitöö Organoidide tehnoloogia kui tõusev täht günekoloogiliste vähkkasvajate uuringutes b. 2. preemia (1300 eurot) Sergo Kasvandik ule (Tartu Ülikool) konkursitöö Inimese endomeetriumi normaalne ja patoloogiline profiil proteoomika vaatevinklist c. 3. preemia (700 eurot) Siret Tahk ile (Ludwig Maximiliani nimeline Müncheni Ülikool) konkursitöö Bifunktsionaalsete vähispetsiifiliste antikehade arendamine CD47/SIRPα kontrollpunkti lokaalseks blokeerimiseks ägeda müeloidse leukeemia ja neuroblastoomi rakkudes eest. 4. Preemiad põllumajandusteaduste ja veterinaaria valdkonnas: a. 2. preemia (650 eurot) Meelis Kõiv ile (Eesti Maaülikool) konkursitöö Fungitsiididega töötlemise mõju mükotoksiine tootvate Fusarium perekonna seeneliikide esinemisele rohusilo tootmiseks kasvatatavas heintaimikus a. 2. preemia (1300 eurot) Maare Mõttus ele (Eesti Maaülikool) konkursitöö Angiostrongylus vasorumi nakkuse testimine agiostrongüloosile viitavate kliiniliste tunnustega koertel ja uuring loomaarstide teadlikkusest parasiidi kohta Eestis 3

4 a. 3. preemia (700 eurot) Jonathan Martin Willow le (Eesti Maaülikool) konkursitöö Tiaklopriidi, taimsete eeterlike õlide ja kahe-ahelalise RNA rakendamise võimalused hiilamardikate keskkonnasäästlikus tõrjes b. Ära märkida Priit Karis e (Eesti Maaülikool) konkursitöö Toitumuse, lipomobilisatsiooni ja insuliiniresistentsuse seosed piimalehmadel. 5. Preemiad sotsiaalteaduste valdkonnas: a. 1. preemia (960 eurot) Kadi Reintam ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Söömishäirete sümptomite muutuse seosed diagnostiliste kategooriate ning seisundiärevuse ja depressiooniga b. 1. preemia (960 eurot) Elerin Tetsmann ile (Tartu Ülikooli Pärnu kolledž) konkursitöö Politsei ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimalused lähisuhtevägivalla varajasel märkamisel ja sekkumisel Viljandi maakonna näitel c. 2. preemia (650 eurot) Marta Vunš ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Vene noorte inimõiguste aktivism Eestis d. 3. preemia (320 eurot) Liisa Gatski ile (Sisekaitseakadeemia) konkursitöö Digitaalmajanduse maksustamise vajalikkus ja võimalused Euroopa Liidus e. Ära märkida Walter Armulik u (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Eesti ja Soome avaliku ja erasektori töötajate töörahulolu analüüs ; f. Ära märkida Kalle Valge (Tartu Ülikool) konkursitöö Presentatsiooni analüüsi meetodi koostamine ja testimine ; a. 1. preemia (1600 eurot) Kadri Kuulpak ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Hooldajatel on kiire, meil on jälle aega üleliia. Hooldekodu elanike autonoomiaga arvestamine kolme hooldekodu näitel b. 1. preemia (1600 eurot) Triinu Ojalo le (Tartu ülikool) konkursitöö Depressiooni ja antidepressantide kasutuse seoses dementsuse ja Alzheimeri tõve geneetilise riskiga c. 2. preemia (1300 eurot) Helo Liis Soodla le (Tartu Ülikool) konkursitöö Dimensionaalse psühhopatoloogia käsitluse suunas: isiksusepõhine latentse profiili analüüs d. 3. preemia (700 eurot) Karina Vabson ile (Tallinna Ülikool) konkursitöö Peidetud narratiivid Kurepõllu tühermaal Lasnamäel e. Ära märkida Joanna Burgess i (Tallinna Ülikool) konkursitöö Maa, kus minust sai mina: autoetnograafia läbipõimunud suhetest inimeseüleses maailmas ; f. Ära märkida Azniv Tadevosyan i (University of Tartu) konkursitöö Dissensus aasta järgses Venemaa kunstis: enesetaju Lääne suhtes ; a. 1. preemia (1600 eurot) Birgit Aasa (Euroopa Ülikool-Instituut) konkursitöö Vastastikuse usalduse põhimõte EL õiguses mis on nimes? b. 2. preemia (1300 eurot) Kersti Kriisk ile (Tallinna Ülikool) konkursitöö Kohalike sotsiaalpoliitiliste meetmete kättesaadavus lähtuvalt valitsemistasandite vahelistest suhetest ja territoriaalsetest eripäradest: Eesti-sisene uuring c. 3. preemia (700 eurot) Ingmar Pastak ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Gentrifikatsioon ja kauaaegse elanikkonna väljatõrjumine Tallinna endistes tööstusasumites 4

5 d. Ära märkida Mariia Chebotareva (Tartu Ülikool) konkursitöö Funktsionaalsed, kattuvad ja konkureerivad jurisdiktsioonid (FKKJ-id) võimaliku vahendina Venemaa omavalitsustevaheliseks koostööks kooliteenuste pakkumisel ; e. Ära märkida Natalia Levenko (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Ebakindlus ja mõõtmine makroökonoomikas ; f. Ära märkida Tarmo Pilving u (Eesti Maaülikool) konkursitöö Koostöö Eesti Maaturismis. 6. Preemiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas: a. 1. preemia (960 eurot) Kulla Mellov ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Linnunimetused eesti kirjakeeles kuni aastani b. 2. preemia (650 eurot) Taaniel Tambet i (Kõrgem Kunstikool Pallas) konkursitöö Ajaloolistest disainilahendustest inspireeritud matkaseljakott c. 3. preemia (320 eurot) Kadri Vahe le (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö Töö privaatsfääri kujundajana: loominguliste liitude korterelamud Nõukogude Eestis d. Ära märkida Karin Allik u (Tartu Ülikool) konkursitöö Näitlemine teatris NO99 aastatel ; e. Ära märkida Anna Simagina (Tallinna Ülikool) konkursitöö Eesti salakuulajate kohtuasi kui osa Vladimir Nabokov-Sirini romaani Kangelastegu ajaloolisest taustast ; a. 1. preemia (1600 eurot) Sara Arumetsa le (Tallinna Ülikool) konkursitöö Seesmuse ja välisuse vahel. Simone de Beauvoiri ambivalentsuse mõiste toel transsoolisuse fenomenoloogia poole b. 1. preemia (1600 eurot) Adele Vaks ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Noomenifraasi morfosüntaks kakskeelsete eesti-norra laste keelekasutuses c. 2. preemia (1300 eurot) Ulla Katariina Alla le (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö 30 aastat pausi. Uurides mittetegemist d. 3. preemia (700 eurot) Elo-Mall Toomet ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Argose kohalikud kultustraditsioonid ja varane kreeka eepika: vastastikused seosed e. Ära märkida Ott Koor i (Tartu Ülikool) konkursitöö Illegaalsed piiriületajad Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vahel aastatel : juhtumianalüüs Rahvusarhiivi isikuandmete kartoteegi andmete põhjal ; f. Ära märkida Sarah Kruusmaa (Särav) (Tallinna Ülikool) konkursitöö Jahindus Nõukogude Eestis ; g. Ära märkida Marju Meschin i (Tallinna Ülikool) konkursitöö Riikliku Propaganda Talitus eestlaste ajaloomälu kujundajana vaikival ajastul ; a. 1. preemia (1600 eurot) Helen Hint ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Fraasist nullini: eesti keele viitamisvahendite mitmefaktoriline, vormispetsiifiline ja keeltevaheline analüüs b. 2. preemia (1300 eurot) Liivo Niglas ele (Tartu Ülikool) konkursitöö Videokaameraga Siberis: vaatlev dokumentaalfilm kui audiovisuaalne etnograafia c. 3. preemia (700 eurot) Sille Pihlak ile (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö Prototüüpides protokolle, protokollides prototüüpe. Puitarhitektuuri somaatilise modulaarsuse meetodi kujunemine 5

6 d. Ära märkida Tyler Bennett i (Tartu Ülikool) konkursitöö Detotaliseerimine ja tagasiulatuv jõud: musta püramiidi semiootika a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi peapreemiad: a. Peapreemia (3600 eurot) Sander Ratso le (Tartu Ülikool) loodusteaduste valdkonna konkursitöö Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine mitteväärismetallkatalüsaatoritel b. Peapreemia (3600 eurot) Juhan Saharov ile (Tartu Ülikool) humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna konkursitöö Majandusiseseisvusest poliitilise suveräänsuseni: leiutades isemajandamist Eesti NSV-s eest. 8. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad: a. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemia Lootustandvate sähvatuste eest (πx250=785,40 eurot) Paul Johannes Raud ile (Tallinna Ülikool) konkursitöö Aatomi kõrvalekalle mõttevihmas. Clinamen'i mõiste Lucretiusel ja Gilles Deleuze'il 2) magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste astmes: a. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi I eripreemia Elegantseima üliõpilastöö eest (πx1000=3141,59 eurot) Tiina-Erika Friedenthal ile (Tartu Ülikool) konkursitöö Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses b. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi II eripreemia Ebatraditsioonilise (unconventional) üliõpilastöö eest (πx500=1570,80 eurot) Mart Ratas ele (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Mittelineaarse lainelevi numbriline analüüs eest. 9. Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemia: 1) doktoriõppe üliõpilasele (1500 eurot) Birgit Aasa le (Euroopa Ülikool-Instituut) konkursitöö Vastastikuse usalduse põhimõte EL õiguses mis on nimes? eest. 10. Välisministeeriumi eripreemiad: 1) magistriõppe üliõpilasele (750 eurot) Uku Arold ile (Sisekaitseakadeemia) konkursitöö Põhjala ja Balti riikide psühholoogilise kaitse süsteemide kontseptuaalsed ja praktilised alused 2) magistriõppe üliõpilasele (750 eurot) Johannes Richard Voltri le (Tartu Ülikool) konkursitöö Vene teabemõjutustegevusele vastamine Balti riikides: Eesti, Läti ja Leedu lähenemiste võrdlus eest. 11. Sotsiaalministeeriumi eripreemiad: 1) magistriõppe üliõpilasele (900 eurot) Anton Arvik ule (Tallinna Ülikool) konkursitöö Uimastisõltuvuse ja tööhõivevõime diskursused uimastisõltlaste ja Eesti Töötukassa juhtumikorraldajate tõlgendustes 2) magistriõppe üliõpilasele (900 eurot) Astrit Karro le (Tartu Ülikool) konkursitöö Kuhu edasi? Metsa! Ehk pikamaakõndimine kui kaasaegne sotsiaaltöömeetod töös probleemse käitumisega noortega 6

7 3) magistriõppe üliõpilasele (900 eurot) Pauline Kommer ile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Mittesobituvuse uurimine Eesti tööturu andmetel 4) magistriõppe üliõpilasele (900 eurot) Hannes Nagel ile (Tallinna Ülikool) konkursitöö Kohaliku omavalitsuse kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegurid COVID-19 kriisis juhtumiuuring Tallinna linna ja Saaremaa valla näitel 5) doktoriõppe üliõpilasele (1400 eurot) Hedda Lippus-Metsaots ale (Tartu Ülikool) konkursitöö lsikutevaheline vägivald Eestis: levimus, mõju tervisele ja tervisekäitumisele eest. 12. Riigikogu Kantselei eripreemia: 1) magistriõppe üliõpilasele (750 eurot) Anita Jaanson ile (Tallinna Ülikool) konkursitöö Poliitiline õppimine erakondade tegevuses eest. 13. Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemiad: 1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (250 eurot) Jüri-Martin Lepp ile (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö Koeru evangelistide meistri renessanss. 17. sajandi polükromisti taassünd läbi Koeru kiriku krutsifiksi ja maali Püha õhtusöömaaeg tehniliste uuringute ja konserveerimise 2) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (250 eurot) Minni Tang ile (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö Ehitismälestiste teisalduspraktika ja teisalduse kaalumise otsustuspuude loomine 3) magistriõppe üliõpilasele (500 eurot) Tuuli Jõesaar ele (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) konkursitöö Keskaegsete jalatsite valmistamismeetodid Kadrioru koge leiukompleksi näitel 4) magistriõppe üliõpilasele (500 eurot) Saamuel Rammo le (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Kohanev arhitektuur Põhja-Eesti pärandihoidla näitel 5) magistriõppe üliõpilasele (500 eurot) Jana Ratas ele (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) konkursitöö Õmbluskunst keskaegsetes linnades Tallinna Jahu tn arheoloogiliste leidude näitel 6) doktoriõppe üliõpilasele (1000 eurot) Ingrid Ruudi le (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö Ruumiline interreegnum. Muutused Eesti arhitektuuris ja kunstis eest. 14. Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse eripreemia: 1) magistriõppe üliõpilasele (1000 eurot) Tauri Roosipuu le (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Parvlaeva Estonia huku varasemate uurimistulemuste võrdlus seoses uute asjaoludega 2) Ära märkida (500 eurot) magistriõppe üliõpilase Jaanus Urb i (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö Kahe vabadusastmega mobiilne maandumisplatvorm laevale PVL101 Kindral Kurvits. 15. Pere Sihtkapitali eripreemiad jäävad välja andmata sobivate tööde puudumise tõttu. 16. Tänukirjad a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajatele: a. Kaija Põhako-Esko le (Tartu Ülikool) Verner Sääsk i konkursitöö Anioonsetel plaatina(ii) kompleksidel põhinevate luminestsentsete ioonsete vedelike 7

8 valmistamine optoelektroonilisteks rakendusteks juhendamise eest loodusteaduste b. Vladislav Ivaništšev ile (Tartu Ülikool) Verner Sääsk i konkursitöö Anioonsetel plaatina(ii) kompleksidel põhinevate luminestsentsete ioonsete vedelike valmistamine optoelektroonilisteks rakendusteks juhendamise eest loodusteaduste c. Masaki Yoshida le (Hokkaido Ülikool) Verner Sääsk i konkursitöö Anioonsetel plaatina(ii) kompleksidel põhinevate luminestsentsete ioonsete vedelike valmistamine optoelektroonilisteks rakendusteks juhendamise eest loodusteaduste d. Marti Jeltsov ile (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut) Rainer Kelk i konkursitöö Kooriumi termohüdraulika numbriline analüüs väikese moodulreaktori surveanumas juhendamise eest tehnika ja tehnoloogia e. Dmitri Nešumajev ile (Tallinna Tehnikaülikool) Rainer Kelk i konkursitöö Kooriumi termohüdraulika numbriline analüüs väikese moodulreaktori surveanumas juhendamise eest tehnika ja tehnoloogia f. Maarja Mõtus ele (Eesti Kunstiakadeemia) Merike Liiva konkursitöö Patsiendi lähedase toetamine Põhja-Eesti Regionaalhaigla intensiivravi keskuses juhendamise eest arsti- ja terviseteaduste g. Kärol Soidla le (Tartu Ülikool) Kadi Reintam i konkursitöö Söömishäirete sümptomite muutuse seosed diagnostiliste kategooriate ning seisundiärevuse ja depressiooniga juhendamise eest sotsiaalteaduste h. Kirsti Akkermann ile (Tartu Ülikool) Kadi Reintam i konkursitöö Söömishäirete sümptomite muutuse seosed diagnostiliste kategooriate ning seisundiärevuse ja depressiooniga juhendamise eest sotsiaalteaduste i. Kandela Õun ale (Tartu Ülikool Pärnu kolledž) Elerin Tetsmann i konkursitöö Politsei ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimalused lähisuhtevägivalla varajasel märkamisel ja sekkumisel Viljandi maakonna näitel juhendamise eest sotsiaalteaduste j. Külli Habicht ile (Tartu Ülikool) Kulla Mellov i konkursitöö Linnunimetused eesti kirjakeeles kuni aastani juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide k. Külli Prillop ile (Tartu Ülikool) Kulla Mellov i konkursitöö Linnunimetused eesti kirjakeeles kuni aastani juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide a. Mart Loog ile (Tartu Ülikool) Alissa Agerova konkursitöö Rakutsüklist sõltumatu signaalimine modifitseeritud Clb5-Cdk1 kompleksiga juhendamise eest loodusteaduste b. Ilona Faustova le (Tartu Ülikool) Alissa Agerova konkursitöö Rakutsüklist sõltumatu signaalimine modifitseeritud Clb5-Cdk1 kompleksiga juhendamise eest loodusteaduste c. Mihkel Örd ile (Londoni Ülikooli vähiuuringute keskus) Alissa Agerova konkursitöö Rakutsüklist sõltumatu signaalimine modifitseeritud Clb5-Cdk1 kompleksiga juhendamise eest loodusteaduste d. Irene Lill ele (Tallinna Tehnikaülikool) Christopher-Robin Raitviir i konkursitöö Ehituslubade BIM-põhise menetlusprotsessi väljatöötamine Tallinna linna näitel juhendamise eest tehnika ja tehnoloogia 8

9 a. Piret Veerus ele (Tervise Arengu Instituut) Reeli Hallik u konkursitöö HPV kodutest emakakaelavähi sõeluuringus mitteosalenud naistele: randomiseeritud teostatavusuuring juhendamise eest arsti- ja terviseteaduste b. Kaire Innos ele (Tervise Arengu Instituut) Reeli Hallik u konkursitöö HPV kodutest emakakaelavähi sõeluuringus mitteosalenud naistele: randomiseeritud teostatavusuuring juhendamise eest arsti- ja terviseteaduste c. Häli Tarum ile (Tartu Ülikool) Kadri Kuulpak i konkursitöö Hooldajatel on kiire, meil on jälle aega üleliia. Hooldekodu elanike autonoomiaga arvestamine kolme hooldekodu näitel juhendamise eest sotsiaalteaduste d. Kelli Lehto le (Tartu ülikool) Triinu Ojalo konkursitöö Depressiooni ja antidepressantide kasutuse seoses dementsuse ja Alzheimeri tõve geneetilise riskiga juhendamise eest sotsiaalteaduste e. Margus Vihalem ile (Tallinna Ülikool) Sara Arumetsa konkursitöö Seesmuse ja välisuse vahel. Simone de Beauvoiri ambivalentsuse mõiste toel transsoolisuse fenomenoloogia poole juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide f. Raili Marling ule (Tartu Ülikool) Sara Arumetsa konkursitöö Seesmuse ja välisuse vahel. Simone de Beauvoiri ambivalentsuse mõiste toel transsoolisuse fenomenoloogia poole juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide g. Virve-Anneli Vihman ile (Tartu Ülikool) Adele Vaks i konkursitöö Noomenifraasi morfosüntaks kakskeelsete eesti-norra laste keelekasutuses juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide h. Anu Laanemets ale (Oslo Ülikool) Adele Vaks i konkursitöö Noomenifraasi morfosüntaks kakskeelsete eesti-norra laste keelekasutuses juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide a. Mart Loog ile (Tartu Ülikool) Mihkel Örd i konkursitöö Uurimus tsükliinist sõltuva kinaasi Cdk1 substraatide fosforüleerimise ajastamisest rakutsükli jooksul juhendamise eest loodusteaduste b. Toomas Vaimann ile (Tallinna Tehnikaülikool) Bilal Asad i konkursitöö Kolmefaasilise lühisrootoriga asünkroonmootori matemaatiline modelleerimine ning lähtuv rikkediagnostiline signaalitöötlus juhendamise eest tehnika ja tehnoloogia c. Hans Clevers ile (Hubrechti Instituut) Kadi Lõhmussaar e konkursitöö Organoidide tehnoloogia kui tõusev täht günekoloogiliste vähkkasvajate uuringutes juhendamise eest arsti- ja terviseteaduste d. Urška Šadl ile (Euroopa Ülikool-Instituut) Birgit Aasa konkursitöö Vastastikuse usalduse põhimõte EL õiguses mis on nimes? juhendamise eest sotsiaalteaduste e. Renate Pajusalu le (Tartu Ülikool) Helen Hint i konkursitöö Fraasist nullini: eesti keele viitamisvahendite mitmefaktoriline, vormispetsiifiline ja keeltevaheline analüüs juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide f. Elsi Kaiser ile (Lõuna-California Ülikool) Helen Hint i konkursitöö Fraasist nullini: eesti keele viitamisvahendite mitmefaktoriline, vormispetsiifiline ja keeltevaheline analüüs juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas. 17. Tänukirjad a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil peapreemia pälvinud teadustööde juhendajatele: 9

10 1) Ivar Kruusenberg ile (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut) Sander Ratso konkursitöö Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine mitteväärismetallkatalüsaatoritel juhendamise eest loodusteaduste 2) Kaido Tammeveski le (Tartu Ülikool) Sander Ratso konkursitöö Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine mitteväärismetallkatalüsaatoritel juhendamise eest loodusteaduste 3) Eva Piirimäe le (Tartu Ülikool) Juhan Saharov i konkursitöö Majandusiseseisvusest poliitilise suveräänsuseni: leiutades isemajandamist Eesti NSV-s juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas. 10

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor 2011 E-kursuse kvaliteedimärgi hindamiskomisjoni protokoll nr 7-7/11-1 Koosoleku toimumise aeg: 17. märts 2011 Koosoleku toimumise koht: Videokonverents Tallinn-Tartu

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Raimond Järg saavutas 5114 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5.

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5. Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk 14454 punktiga 1. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Ardi Raag 14263 punktiga 2. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Karl-Ustav

Rohkem

2013 PREEMIAD JA AUTASUD Riiklikud preemiad Ülo Lepik Eesti Teaduste Akadeemia Harald Kerese medal astronoomia, füüsika ja matemaatika alal. Tarmo Soo

2013 PREEMIAD JA AUTASUD Riiklikud preemiad Ülo Lepik Eesti Teaduste Akadeemia Harald Kerese medal astronoomia, füüsika ja matemaatika alal. Tarmo Soo PREEMIAD JA AUTASUD Riiklikud preemiad Ülo Lepik Eesti Teaduste Akadeemia Harald Kerese medal astronoomia, füüsika ja matemaatika alal. Tarmo Soomere riigi teaduspreemia tehnikateaduste alal uurimuste

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents ja saavutas 10485 punktiga Pärnumaa koolide 1. koha. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 8.b klassi õpilane Kätlin Kits ja saavutas 9478 punktiga

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

KuusaluLapsed xls

KuusaluLapsed xls Kuusalu valla laste kergejõustiku päev 17.09.2006 Kuusalu staadion 11-12 a poisid 60 m I Severi Jõõras 10.04.95 Kuusalu SK 9,1 II Taavi Tšernjavski 04.03.95 Loksa kk 9,2 III Aare Viilver 09.02.95 Leksi

Rohkem

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov 19478 pnktiga 1. koha Tallinna Prantsuse Lütseumi 9.b klassi õpilane Melmariin Salumäe 12992 pnktiga 2. koha Gustav Adolfi Gümnaasiumi

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

LaaneViruDMV xls

LaaneViruDMV xls LÄÄNE-VIRU MAAKONNA TALVISED "D" vanuseklassi KERGEJÕUSTIKU ESIVÕISTLUSTE P R O T O K O L L TÜDRUKUD 03.märts 2005.a.Rakvere 60 m jooks 1 KRISTINA KASK 3.02.1994 Võsu 8,8 2 PIIA AARIK.1994 Aluvere 9,1

Rohkem

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5, Tartu) rahvusvahelise dementsuse teemalise konverentsi

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Väike-Maarja Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Kaspar Liivak saavutas 2378 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses 216 2a ja nooremad kg 7kg 2kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vodolaztðenko (Juhan) 1 Virgo Raja (Väike-Maarja) 2 Artjom Vinogradov

Rohkem

Pytsep_2010.xls

Pytsep_2010.xls Olümpia Eduard Pütsepa XXXIV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses - kg - kg Siim Hiielaid (Väike- Keyt Muuga (Tartu Valla SK) Janar Tirrand (Valga MK) Indrek Kivimaa (MK Aberg) Randel Uibo (SK Leo)

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii 3.- 6.01.2019 esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifikatsiooni žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt ENERGEETILISES METABOLISMIS OSALEVATE GEENIDE EKSPRESSIOON MÜOKARDIS JA HL-1 RAKULIINIS Mart Roosimaa TÜ arstiteaduskond EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSI VÕITJATE KONVERENTS 2008 Südamelihas

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1 11-12.05.2019, Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 103,2 101,7 102,8 102,2 101,2 611,7 I II Ain MURU 1956 KL MäLK 103,9 100,1

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title MAASTIKE TALITUS Maastike üldkursus ja tüploogia Kaija Käärt Maastike talitus määratakse kui kõigi ainete ja energia ümberpaiknemise, vahetuse ja muundumise protsesside kogust maastikes. Maastike talitus

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte MV 2019.a. I PÄEV 28. mai PROTOKOLL Rakvere TU m 1. Mari Liis ANT 2006 RRG 8,60 +2,3 2. Kärt MAASIK 2006 Tamsalu 8,74 +1,4

Lääne-Virumaa noorte MV 2019.a. I PÄEV 28. mai PROTOKOLL Rakvere TU m 1. Mari Liis ANT 2006 RRG 8,60 +2,3 2. Kärt MAASIK 2006 Tamsalu 8,74 +1,4 Lääne-Virumaa noorte MV 2019.a. I PÄEV 28. mai PROTOKOLL Rakvere TU 14 60 m 1. Mari Liis ANT 2006 RRG 8,60 +2,3 2. Kärt MAASIK 2006 Tamsalu 8,74 +1,4 3. Mailee METSARU 2006 Sõmeru 8,79 +1,4 4. Madle Helena

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises Otepää, Otepää Spordihoone, Mäe 23 A Rotation 1 RG 2010B(2010) / A AGG miniklass noorem(2011

Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises Otepää, Otepää Spordihoone, Mäe 23 A Rotation 1 RG 2010B(2010) / A AGG miniklass noorem(2011 Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises Otepää, Otepää Spordihoone, Mäe 23 A Rotation 1 RG 2010B(2010) / A AGG miniklass noorem(2011, 2010) / B AGG miniklass B-grupp(2010, 2009, 2008)

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas 3229 punktiga 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Karlis Kütt 2845 punktiga 2. koha Jäneda Kooli 1. klassi õpilane Harri Saareoks

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või KOOLSÕT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a 11 1 1 õistleja Hanna-Ly Aavik Kristina Gladysheva* Tallinna RK Susanna Kukke* Miriam Tamm Marleen Adama* Kätlin Nõgu* Johanna Randmann* Anne-Marie Luik* Laura Tälli*

Rohkem

TV10VoruPolva IV xls

TV10VoruPolva IV xls 10 OLÜMPIASTARTI Võru ja Põlva maakonna IV etapp 26.05.2011, Võru Koht Võru koht Põlva koht Nimi Sünd Kool Tulemus 1000m 1 1 Margus Taaber 1997 Võru Kesklinna G 03:18,8 2 2 Karl Olaf Ott 14.03.1997 Võru

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem