INFOTEHNOLOOGIA LEIBKONNAS 2021

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "INFOTEHNOLOOGIA LEIBKONNAS 2021"

Väljavõte

1 INFOTEHNOLOOGIA LEIBKONNAS 2021 Ankeedi täitmise juhend Tallinn 2021

2 Sisukord Sissejuhatus... 3 OSA U. Interneti kasutamine leibkonnas... 3 OSA W. Interneti kasutamine... 3 OSA X. Avaliku sektori e-teenuste kasutamine... 5 OSA Y. Internetikaubandus... 5 OSA Z. E-oskused... 8 OSA S. Isikuandmete kaitse ja turvalisus internetis... 9 OSA YF. Taustandmed

3 Sissejuhatus Infotehnoloogia (IT) areneb ja muutub tänapäeval kiiresti, mõjutades arvuti, nutiseadmete ja interneti kasutamist nii leibkonna kui ka isiku tasandil. Seetõttu on oluline teha küsitlus igal aastal. Küsimused põhinevad Eurostati uuringul, mis hõlmab peale Eesti ka teisi Euroopa riike. Ankeedi põhiteemad on järgmised: 1) leibkonna juurdepääs IT-vahenditele; 2) interneti kasutamine: kui tihti ja mis seadme abil kasutatakse, eesmärgid (suhtlemine, infootsing, karjääri edendamine jm), enesetäiendamisvõimalused; 3) avaliku sektori e-teenuste kasutamine; 4) internetikaubandus: toodete/teenuste ostmine või tellimine internetist, nende maksumus; ostmise või tellimise sagedus, ostmisel/tellimisel probleemidega kokkupuutumine, ostmata/tellimata jätmise põhjused; 5) E-oskuste olemasolu: milliseid tarkvara või äppidega seotuid tegevusi tehakse; 6) isikuandmete kaitseks suunatud tegevused. OSA U. Interneti kasutamine leibkonnas U01. Siin ei peeta silmas võimalust liituda internetiteenusega, vaid võimalust vajaduse korral kohe internetile ligi pääseda ükskõik millise seadme kaudu. U0301. Püsiühendus võib olla juhtmega või juhtmevaba. Juhtmega püsiühendus eeldab modemi või kaabli olemasolu. Juhtmevaba internetiühendus levib õhu kaudu, sellised on näiteks WiFi- ja LPWAN-tehnoloogiaid kasutavad internetiühendused, mis on seotud ühe kindla asukohaga. Vastata jah, kui püsiühendust vajaduse korral ka kasutatakse (mitte arvestada, kui olemas on mõne püsiühenduse paketiga liitumise võimalus). U0302. Mobiilne internetiühendus 3G või 4G võrgu kaudu. Siia liigitub vähemalt 3G mobiilne ühendus. Arvestada nii nutitelefone kui ka muid käes hoitavaid seadmeid, mis võimaldavad veebilehitsemist, e-posti kasutamist ja muid internetiga seotud rakendusi 3G, 4G jne ühenduse kaudu. Arvestada ka interneti kasutamist mobiilivõrgu kaudu sülearvutil netipulga või arvuti sisse ehitatud 3G ühendust võimaldava võrgukaardi abil. Arvesse läheb ka see, kui mobiilsele internetiühendusele on lisatud kodune WiFi ruuter. Märkida jah ainult juhul, kui mobiilivõrgu kaudu levivat internetti on kodus ka tegelikult kasutatud. Arvesse ei lähe see, kui mobiilset internetti on kasutatud ainult väljaspool kodu või kui internetti on kasutatud mobiiltelefonis või muus seadmes ainult WiFi kaudu. OSA W. Interneti kasutamine W01. Arvestada interneti kasutamist mistahes kohas (kodus, tööl või mõnes muus kohas) ja ükskõik millise seadme, nt lauaarvuti, sülearvuti, minisülearvuti (netbook), tahvelarvuti, samuti mobiil- või nutitelefoni, mängukonsooli, e-lugeri vm abil. W02. Kasutamiseks iga päev või peaaegu iga päev loetakse ka see, kui internetikasutaja kasutab internetti töö juures viis päeva nädalas, aga kodus kahe puhkepäeva jooksul ei kasuta. Seega vastavas olukorras tuleks märkida Iga päev või peaaegu iga päev. W06. Küsitakse erinevaid seadmeid, mille abil on internetti kasutatud viimase kolme kuu jooksul. Tahvelarvuti on kaasaskantav puutetundliku ekraaniga mobiilne seade, mis on mõõtmetelt suurem nutitelefonist, kuid väiksem sülearvutist. Muu seade. Nutikell on elektrooniline käekell, mis võimaldab lisaks ajanäitamisele kasutada muid võimalusi (nt kõnedele-, e-kirjadele vastamist, videote vaatamist, mängude mängimist). Nutiteler on internetikasutamise 3

4 võimalusega teler, kus saab interneti vahendusel nt vaadata videoid, mängida mänge. E-luger on elektrooniline kaasaskantav seade, mis võimaldab raamatute, ajalehtede jm tekstide allalaadimist ning lugemist. W04. Küsimus on isiklikel (mitte tööalastel!) eesmärkidel interneti kasutamise kohta. Samas võidi internetti kasutada nii töökohas, kodus kui ka kusagil mujal. Siia liigituvad kõik seadmed, milles saab internetti kasutada (nt arvuti, nutitelefon, nutiteler). Vastuste alla läheb ka äppide kasutamine. E-kirja saatmine või saamine hõlmab nii e-kirjade saatmist, näiteks sõpradele, kui ka toodete ja teenuste kohta info hankimist. Interneti kaudu helistamine või videokõned hõlmab interneti kaudu helistamist või videokõnede tegemist. Eeldab eelnevalt installeeritud tarkvara (nt Skype, Viber, Facetime) olemasolu seadmes. Sotsiaalvõrgustikes osalemine eeldab kasutajalt keskkonda profiili loomist, suhtlemaks teiste sealsete liikmetega. Osalemine hõlmab teadete postitamist, piltide, videoklippide, artiklite jt materjalide jagamist/postitamist ning muid seonduvaid tegevusi. Sotsiaalvõrgustikes võib osaleda nii oma tegelike kui ka väljamõeldud andmetega või anonüümselt. Eestis võib levinumateks sotsiaalvõrgustikeks pidada selliseid nagu Facebook, Twitter, Vkontakte, Odnoklassniki. Sõnumite vahetamine internetis või äppides nutiseadmete puhul eeldab eelnevalt installeeritud tarkvara (nt FB Messenger, Skype, Viber, Facetime, WhatsApp, Telegram) olemasolu seadmes. Uudiste / ajalehtede / ajakirjade lugemine siia alla liigituvad nii tasuta kui ka tasulised online-meediaväljaanded. Info otsimine toodete või teenuste kohta informatsiooni otsimine igasuguste toodete (nt filmid, videomängud, e-õppematerjalid, riided, elektroonika, arvutitarkvara) või teenuste (nt pangandus-, finants- ja terviseteenused) kohta. Tervisealase info otsimine arvestada tervisealase info otsimist ainult eraotstarbel, sh teiste isikute (perekonnaliikmete, sõprade, tuttavate) palvel, et saadud teave neile hiljem edastada. Tööalasel eesmärgil tervisealase info otsimine siia ei kuulu. Ühiskondlikel või poliitilistel teemadel arvamuse avaldamine arvesse läheb postituse või kommentaari kirjutamine mistahes veebilehel (nt blogis, sotsiaalvõrgustikus, meediaväljaannete kommentaariumis). Veebiaruteludel osalemine või hääletamine ühiskondlikel või poliitilistel teemadel petitsioonide loomine või nendele allakirjutamine. Siia alla kuuluvad ka e-hääletamine valimistel või näiteks linna kaasava eelarve hääletusel oma hääle andmine. Töö otsimine või CV-de saatmine siia liigitub ka töö otsimine erinevates tööpakkumisportaalides (nt CV Keskus, Eesti Töötukassa). Arvestada ainult interneti teel saadetud CV-sid. Toodete / teenuste müümine peetakse silmas kaupade ja teenuste müümist mõne veebikeskkonna kaudu (nt Osta.ee, okidoki.ee, ebay.com, Yaga, FB Marketplace). Oluline on, et müügitehing toimub interneti kaudu, maksmine võib toimuda ka väljaspool internetti. Arvesse ei lähe tehingud, mis tehakse veebilehele üles pandud müügikuulutuses avaldatud telefoni või meili teel. Internetipanga kasutamine siia alla liigituvad näiteks pangaülekanded ja -tehingud. Arvestada nii veebilehe kui ka mobiilirakenduse (äpi) kasutamist. Pangaga mitteseotud tegevused siia ei kuulu (nt finantsteenused, kindlustus jms). W05. Veebipõhistel kursustel osalemine arvestada ainult veebi- ehk internetipõhistel kursustel osalemist nii tööalasel kui ka silmaringi avardamise eesmärgil. Veebipõhised kursused võivad hõlmata ka õpetajate, juhendajatega või teiste õpilastega suhtlemist, online-keskkonnas testide tegemist, e-õppe tarkvara kasutamist. Arvesse lähevad ka kursused, mis toimuvad vaid osaliselt veebikeskkonnas. Internetipõhiste õppematerjalide kasutamine väljaspool veebikursusi siin arvestada lisaks internetipõhiste õppematerjalide iseseisvale kasutamisele ka internetipõhiste lisa- või toetavate materjalide kasutamist selliste kursuste raames, mis ei toimu veebikeskkonnas. 4

5 OSA X. Avaliku sektori e-teenuste kasutamine X01. Siit jäävad välja tööalastel eesmärkidel (nt ettevõtte käibemaksu deklareerimine) ja e-kirja teel tehtud tegevused, posti-, transpordi- või kommunaalteenust (nt elekter, vesi) pakkuvad riigiettevõtted ning riiklikud uudisteportaalid ja ilmateenistus. Arvesse lähevad kõik teised avaliku sektori veebilehed ja e-teenused, näiteks ID-kaardi taotlemine, tuludeklaratsiooni esitamine (eraisikul), arsti vastuvõtu broneerimine, ekool, sotsiaaltoetuste taotlemine jne. Avaliku sektori asutuste ja teenuste alla kuuluvad näiteks patsiendiportaal digilugu.ee ja digiretsept, koolid (sh ekool, Stuudium) ja avalik-õiguslikud ülikoolid, ministeeriumid, Maanteeamet (sh ARK), Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), Töötukassa, valla- ja kohaliku omavalitsuse (KOV) asutused. Rohkem infot avaliku sektori asutuste kohta leiab veebilehelt X0101. Info saamine avaliku sektori veebilehtedelt või mobiiliäppidest arvesse läheb info otsimine riigiasutuste, vallavalitsuste ja muude avaliku sektori asutuste veebilehtedelt (näiteks info otsimine Terviseameti kodulehelt, teavituste saamine HOIA mobiiliäpist, kooli kodulehelt informatsiooni saamine ja ekooli kasutamine info saamiseks), v.a posti-, transpordi- või kommunaalteenust (nt elekter, vesi) pakkuvate riigiettevõtete veebilehtedelt ning riiklike uudisteportaalide ja ilmateenistuse veebilehelt. X0105. Avalduste, taotluste või vormide allalaadimine / printimine avalduste, taotluste või vormide allalaadimine info saamiseks, taotlemiseks või muul eesmärgil. Arvesse lähevad näiteks elukoha registreerimise, sotsiaaltoetuste, ID-kaardi või juhiloa taotlemise, sõiduki registreerimise jms vormid PDF-, DOC- vm failina. X0106. Taotluse saatmine või andmete esitamine veebilehel või mobiiliäpis näiteks tuludeklaratsiooni esitamine, elukoha registreerimine, toimingud portaalis eesti.ee, ID-kaardi, juhiloa või sotsiaaltoetuste taotlemine, sõiduki registreerimine jne. Kui pärast allalaadimist ja täitmist saadeti taotlus tavalise posti või iga, siis seda siin mitte arvestada. X06. Selleks vajalik e-teenus puudus vajalikku veebilehte ei olnud olemas või veebileht küll oli, aga seal ei olnud võimalust ametlikke blankette (sh vorme/taotlusi), andmeid esitada. Oskused ei ole piisavad ei oska veebiteenuseid kasutada, teenuste kasutamine on ebaõnnestunud, teadmised ei ole piisavad, et veebiteenuseid soovitud eesmärgil kasutada jms põhjused. Mure isikuandmete turvalisuse pärast mure turvalisuse pärast nime, aadressi, pangakonto andmete jms informatsiooni edastamisel interneti kaudu. Probleemid ID-kaardi vm autentimisvahendiga või nende puudumine teadmiste vähesus, tehnilised vm probleemid ID-kaardi kasutamisega seoses. Ei olnud soovi internetimakset teha või ei saanud internetis maksta sobiva makseviisi puudumise tõttu siia alla kuulub internetipanga, krediitkaardi, mobiil-id või Smart-ID puudumine. Teine inimene tegi seda minu eest osade teenuste puhul peab alaealise eest tehinguid tegema lapsevanem. OSA Y. Internetikaubandus Y01. Internetikaubanduse hulka kuulub ka finantsinvesteeringute tegemine, sh aktsiate omandamine, vautšerite ostmine, majutuse tellimine broneeringuga, loteriis ja kihlvedudes osalemine ning infoteenuste kasutamine, mille eest on otseselt makstud. Siia kuulub ka oksjonite kaudu ostmine (ebay, Osta.ee jne). Arvesse lähevad ainult isikud, kes tegelikult tehingu sooritasid, isegi kui tehing tehti kellegi teise nimel. Seega ei lähe arvesse isikud, kes lasid teistel enda eest midagi interneti vahendusel tellida. Tehingu teostamise ajana arvestada tehingu sooritamise aega, mitte ostetu / tellitu kohaletoimetamise ega maksmise aega. 5

6 Transpordipiletite ostmisel otsekorraldust sõlmides läheb arvesse esmakordne pileti soetamine, hilisemad automaatsed pileti pikendamised arvesse ei lähe. Pole oluline, et maksmine või kohaletoimetamine toimuks elektroonilisi kanaleid pidi. Interneti kaudu tasuta saadud kaubad ja teenused (vabavara ehk freeware i, PDF-failide allalaadimine, restoranilaua reserveerimine, jne) siia ei kuulu. Tasuta prooviperioodiga tarkvara allalaadimine läheb arvesse ainult juhul, kui hiljem selle tarkvara eest maksti. Ka ei kuulu siia ametialasel eesmärgil tellitud kaubad. Elektri- ja veenäitude teatamine siin arvesse ei lähe, isegi kui mõlema eest tasuti elektrooniliselt. Y03. Toodete ostmine või tellimine tähendab füüsiliste kaupade ostmist ehk teisisõnu siia kuuluvad kõik kaubad, välja arvatud teenused või digitooted, mida kasutatakse interneti kaudu. Sporditarbed (v.a spordirõivad) siia hulka võib siiski arvata väga spetsiifilised spordirõivad või -jalatsid, näiteks suusasaapad. Laste mänguasjad või hooldusvahendid ärge arvestage lastele mõeldud ravimeid, toitu või rõivaid. Muusika CD, vinüüli vms kujul siin arvestage ainult füüsilisel kujul tooteid. Ärge arvestage muusikat, mida ostsite digitaalselt (nt Spotify kaudu). Filmid või sarjad DVD, Blu-ray vms kujul - siin arvestage ainult füüsilisel kujul tooteid. Ärge arvestage filme/sarju, mida ostsite digitaalselt (nt Netflixi kaudu). Trükitud raamatud, ajakirjad või ajalehed siin arvestage ainult füüsilisel kujul tooteid. Siia hulka kuulub nii ostetud üksiktoode kui ka tellitud ajakiri/ajaleht, mis toimetatakse Teile postkasti. Ärge arvestage veebiväljaandeid või e-raamatuid. Arvutid, tahvelarvutid, mobiiltelefonid ja nende lisaseadmed lisaseadmete hulka arvestage ka väiksemaid esemeid, nagu laadimisjuhe, mobiiliümbris või kõrvaklapid. Samuti arvestage varuosi, nagu emaplaat või arvuti operatiivmälu (RAM). Ravimid, tervisetooted, toidulisandid, näiteks vitamiinid siin arvestage ravimeid ja toidulisandeid, nagu vitamiinid, proteiinitooted ja muud trenni jaoks mõeldud toidulisandid. NB! Siia alla ei kuulu e-sigaretid. Tellitud valmistoit restoranist, kiirtoiduketist vms arvestage valmistoitu, mida tellisite söögikohast veebi kaudu (ükskõik, kas käisite ise toidul järel või tõi selle Teile keegi teine). Arvestage toidu tellimist otse restoranist kui ka tellimist äpi kaudu (nt Wolt või Bolt Food). Ärge arvestage tooteid, mida ostsite eraisikult. Toiduained või joogid kauplustest vm müüjatelt arvestage toiduaineid ja jooke, mis on tellitud veebi kaudu kas e-poest või tavapoest. Ei ole oluline, kas toidukaubad toodi Teile koju kätte, või saite need kätte kusagilt mujalt (nt poest, toidukapist). Samuti võtke siin küsimuse puhul arvesse einepakke müüvad ettevõtted. Need on ettevõtted, kes pakuvad mõõdetud koguses või osaliselt ettevalmistatud koostisosi ja retsepte söögikordade valmistamiseks (nt Smartfood). Arvestage ka loomatoitu. NB! Ärge arvestage siin küsimuses eraisikutelt ostetud tooteid. Puhastusvahendid või hügieenitooted siia kuuluvad kõik puhastus- ja hügieenitarbed, näiteks hambaharjad, taskurätid, pesuvahendid, puhastuslapid, šampoonid jne. Ärge arvestage tooteid, mida ostsite eraisikult. Y05B. Euroopa Liidu liikmesriigid on peale Eesti: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Horvaatia. Rahvusvahelised ettevõtted lugege Eesti müüjateks, kui tegemist on Eestis registreeritud ettevõttega. Vastusevariandi juures Müüjad mujalt maailmast (sh Suurbritannia) arvestage näiteks müüjad Aliexpressist, Wishist või Joomist, või mujalt Hiina, Ameerika Ühendriikide või Venemaa veebiplatvormidelt. Juhul, kui Te ei tea, mis riigis tellitud kauba saatja on, siis valige vastusevariant Müüjad, kelle päritoluriik ei ole teada. 6

7 Y16. Siin küsimuses arvestage kaupu, mille kohta vastasite küsimuse Y03 juures. Y17. Siin arvestage tooteid, mis on alla laaditavad või millele pääseb juurde otse veebisaidilt. Arvestage ka vastavate tellimuste pikendamist. Digitaalselt edastatud tooteid võib küll hiljem salvestada füüsilisele andmekandjale või välja trükkida, kuid algselt on need internetis digitaliseeritud kujul (nt PDF-failina vms). Muusika voogesituse teenuse või allalaaditava failina siia kuulub muusika ostmine digitaalsel kujul (nt Amazon Prime Music). On olemas teenusepakkujad, mis pakuvad muusikat nii tasuta kui tasu eest (nt Spotify, YouTube, Google Play Music, Apple Music). Kui kasutate mõnda neist teenusest, võtke seda arvesse ainult siis, kui olete uuritaval ajavahemikul teenuse eest maksnud (nt Spotify Premium, YouTube Premium jne). Siin ärge arvestage CD- või vinüülplaatide ostmist. Film või sari voogesituse teenuse või allalaaditava failina siia kuulub filmide/sarjade/spordiülekannete ostmine ainult digitaalsel kujul. Arvestage ka seda, kui olete veebi kaudu filmilaenutusest laenutanud filmi. On olemas teenusepakkujad, mis pakuvad teenust nii tasuta kui tasu eest (nt esimene kuu tasuta). Kui kasutate mõnda neist teenusest, võtke seda arvesse ainult, kui olete uuritaval ajavahemikul teenuse eest maksnud (nt Netflix, HBO GO, GO3 jne). Siin ärge arvestage DVD-de või Blu-Ray-de ostmist. E-raamat, veebiajakiri või -ajaleht siia kuuluvad e-ajakirjad, -ajalehed ja -raamatud, mida saab lugeda arvutis, tahvelarvutis, nutitelefonis võis e-lugeris, aga ka audioraamatud. Arvestage nii e-ajalehtede või - ajakirjade ühekordset lugemist kui perioodilisi tellimusi. Kui olete tellinud väljaande nii paberkandjal kui veebis lugemiseks, võtke see arvesse nii siin kui ka küsimuses Y03. Mäng võrgus või allalaaditavana nutitelefoni, arvuti või konsooli jaoks siia kuuluvad nii mängud, mida saab alla laadida, kui ka need, mida mängitakse otse veebis või voogedastusena. Arvestage mängude ostmist nii nutitelefonidele, tahvelarvutitele, arvutitele ja mängukonsoolidele. Allalaaditav tarkvara või selle uuendus siia kuulub igasugune arvutitarkvara, mida saab alla laadida internetist, samuti tasulised uuendused nutitelefonidele, tahvelarvutitele või muudele seadmetele. Tervise või spordiga seotud tasuline rakendus siia arvestage ka ostud rakenduse kaudu (nt uuendused vms). Y18. Siin küsimuses arvestage ka tellimuste uuendamist. Piletid kultuuri- vm üritusele siia hulka arvestage ka muuseumipiletid. Majapidamisteenused teenused võivad olla ostetud majapidamisteenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt, veebiplatvormide vahendusel või eraisikult. Y20. Transpordiettevõttelt siia hulka kuuluvad igat tüüpi transporditeenused, mida osteti veebi kaudu (buss, tramm, praam, lennuk, takso jne). Samuti arvestage seda, kui kasutasite näiteks Bolti, Uberit või Yandexit. Arvestage ka autorenti, aga ka jalg- või tõukerattarenti. Eraisikult siia alla kuuluvad jagamismajanduse transporditeenused. Arvesse tuleb võtta ainult need teenused, mida osutati eraisiku poolt teisele eraisikule (ja mille eest ka maksti). Siia arvestage see, kui olete sotsiaalmeedia platvormil spetsiaalselt loodud grupi kaudu kasutanud sellist teenust. Kõige olulisem on see, et selle teenuse eest maksti. Y21. Ettevõttelt siia hulka kuulub ka reisibüroo vahendusel ostetud puhkusemajutus. Arvestage ka lühiajalist renti muul eesmärgil kui puhkus. Eraisikult siia alla arvestada ka majutuse rentimist, mis toimub jagamismajanduse raames. Arvesse tuleb võtta ainult need teenused, mida osutati eraisiku poolt teisele eraisikule (ja mille eest ka maksti). Enamasti on sellised teenused kättesaadavad digitaalsete platvormide või selleks loodud rakenduste kaudu, mis vahendavad isikuid, kes soovivad majutust rendile anda, ja neid, kes soovivad seda rendile võtta. Y22. Siin arvestada kõiki neid teenuseid, mida eelnevalt ei ole nimetatud. Näiteks e-õppematerjalide ostmine, interneti kaudu tellitud treeningkava, erinevad iluteenused (juuksur, maniküür jt) jne. Y0301. Näiteid internetist tellitud või ostetud kaupade/teenuste arvu arvestamise kohta. 7

8 1) Osteti kolm toodet erinevatest e-poodidest (nt esimene siison.ee-st, teine kaup24.ee-st ja kolmas toode 1a.ee-st), mille eest tasuti kolme arve põhjal sel juhul tuleb arvestada kolm ostukorda. 2) Osteti kolm toodet ühest vahendamisteenust pakkuvast ostukeskkonnast (nt osta.ee, aliexpress.com, Buduaari turg) kolme eri müüja käest. Pole vahet, kas arve tasuti ühes või kolmes osas igal juhul tuleb arvestada kolm ostukorda. 3) Osteti kolm toodet ühest vahendamisteenust pakkuvast ostukeskkonnast (nt osta.ee, aliexpress.com, Buduaari turg) ühe müüja käest kuna telliti ühe müüja käest, siis tuleb arvestada üks ostukord. 4) Osteti kolm muusikafaili näiteks Google Playst vm sarnasest keskkonnast. Pole vahet, kas arve tasuti ühes või kolmes osas igal juhul läheb arvesse üks ostukord, sest telliti sama müüja käest. 5) Osteti vahendamisteenust pakkuvalt veebilehelt (nt booking.comi või chilli.ee laadselt lehelt) ühe reisi jaoks majutus ja autorent. Majutust pakkus firma A ja autorenti firma B vaatamata sellele, et teenused osteti ühest kohast, tuleb arvestada kaks ostukorda, sest teenusepakkujad on erinevad firmad. 6) Telliti moekaupu pakkuvast e-poest (nt siison.ee) mitmeid riideesemeid kuna telliti ühe müüja käest, siis tuleb arvestada üks ostukord. Y0302A. Siia alla ei kuulu finantsteenused, näiteks aktsiate, kindlustuse ostmine, pangalaenu võtmine jms. Y14. Raskused garantiitingimuste või muu juriidilise info leidmisel nt veebilehel puudus informatsioon toote garantii, tagastustingimuste kohta. Lubatust suurem lõppsumma (nt kallim transpordikulu, ettenägematud ülekandetasud vm) nt veebilehel puudus informatsioon toote transpordi, krediitkaardiga maksmisega seotud lisakulutuste kohta. Pettus (tellitud kaup või teenus ei jõudnud kohale, krediitkaardiandmete kuritarvitamine) näiteks müüja ei saatnud tellitud toodet teele, pangakaardi (nii deebet- kui ka krediitkaardi) andmete kuritarvitamine. Siia alla lugeda ka olukord, kus kaupa ei olnud ja raha tagasi maksti. Raskused toote vahetamisel, raha tagasimaksmisel, kaebuste esitamisel või vastus kaebusele ei vastanud ootustele näiteks veebilehel puudusid müüja kontaktandmeid, mistõttu ei olnud probleemide korral võimalik kellegi poole pöörduda. Välismaine müüja ei müünud toodet/teenust minu elukohariiki siia liigituvad ka müüja keeldumine toote müümisest, välismaise päritoluga maksekaardi mitte-aktsepteerimine. Y11B. Kindlustuspoliisi, sh reisikindlustuse ostmine siia hulka arvestage ka kindlustuspoliisi pikendamine. Lisaks võtke arvesse igasugune kindlustus (elukindlustus, kaskokindlustus jms), ka kindlustus, mida pakuti Teile teenuse ostmisel (näiteks pagasikindlustus, mida võidi pakkuda lennupiletite ostmisel). Siia ärge arvestage selliseid teenuseid, mis ühendavad kindlustuse ja investeerimistegevuse, need tuleb arvestada vastusevariandi alla Aktsiate, võlakirjade, fondiosakute või muude finantsvarade ostmine või müümine. Laenu / krediidi võtmine pankadelt vm finantsteenuste pakkujatelt ärge arvestage siia hulka eraisikult võetud laenu. Arvestage ainult panga või muu finantsteenuse pakkuja teenuseid, aga ka veebilehti või platvorme, mida on tunnustatud pankade või finantsteenuse pakkujate poolt. Aktsiate, võlakirjade, fondiosakute või muude finantsvarade ostmine või müümine fondide all mõeldakse investeerimisfonde või pensionifonde. Y15. Mure makse turvalisuse või privaatsuse pärast isikuandmeteks loetakse näiteks tellija nimi, aadress, finantsinfo jms. Muu siia liigub ka see, kui puudus info internetist ostmise võimaluse kohta. OSA Z. E-oskused Z10. Failide ümbertõstmine ühest kohast teise näiteks piltide laadimine digikaamerast arvutisse, arvutis ühest kaustast teise või nutitelefonist või muust seadmest pilve. 8

9 Mistahes tarkvara või mobiiliäpi installeerimine ärge arvestage siia automaatseid uuendusi. Mistahes tarkvara või mobiiliäpi sätete muutmine siia liigitub näiteks Windows 10-s uuendusi puudutavate sätete muutmine, viirusetõrjeprogrammis kontrolli tegemise kellaaja muutmine, adressaatide lisamine e-posti rämpskirjade kausta või nende sealt eemaldamine, veebibrauseris (nt Mozilla Firefox) küpsiste ja reklaamide lubamine või keelamine. Siia arvestage ka nutitelefoni sisselogimisfunktsioonide muutmine, näiteks parooli asendamine näotuvastuse või sõrmejäljega. Z11. Tekstitöötlusprogrammi kasutamine dokumentide loomine, muutmine ja salvestamine. Näiteks Microsoft Word, OpenOffice Writer, LibreOffice Writer, Apple Pages, Google Docs. Ärge arvestage siia i kirjutamist. Samasse faili erinevat liiki andmete paigutamine faili loomine ja muutmine erinevates vormingutes. Seda arvestage, kui olete ühes failis teinud vähemalt kahte järgmistest tegevustest: teksti kirjutamine või lisamine, piltide lisamine, arvtabeli loomine, heli lisamine jne. Loodav fail võib olla dokument (MS Word), esitlus (PowerPoint, Google Slides), multimeediafail (mp3, mp4) vms. Piltide, videote või helifailide töötlemine piltide töötlemine programmidega, nagu Adobe Photoshop Elements, IfranView. Videotöötlusprogrammidest liigitub siia Adobe Premiere Elements, Pinnacle Studio, Windows Movie Maker; muusikatöötlusprogrammidest näiteks Audacity. Siin arvestatakse ka tasuta töötlusprogramme. Siia arvestada ka näiteks erinevate filtrite lisamist rakendustes, nagu TicToc, Instagram, Messenger, Snapchat vms. Programmeerimiskeele abil skriptide / programmide kirjutamine nt Java, Python, R, SQL, Basic, Pascal, SAS jms, mida kasutavad programmeerijad, süsteemianalüütikud jt. Z13. Arvestada ainult spetsiaaltarkvara või -rakenduste kasutamist tööülesannete täitmisel. Z15. Interneti uudisteportaalides või sotsiaalmeedias nähtud teave või infosisu kontrollimine sisu saab kontrollida näiteks allikate kontrollimise, lisainformatsiooni otsimisega, aga ka teiste inimestega arutamise teel. OSA S. Isikuandmete kaitse ja turvalisus internetis S02B. Isikuandmete all on mõeldud informatsiooni, mida peate privaatseks ega jagaks tingimata avalikkusega. Selliseks informatsiooniks võib olla nimi, sünnikuupäev, ID-kaardi number, kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne), krediitkaardi number, deebetkaardi PIN-kood, aga ka telefoni asukohateave, fotod jms. Enne isikuandmete edastamist lugesin läbi isikuandmete töötlemise tingimused neis tingimustes on toodud välja põhimõtted ja tavad, mille järgi teenusepakkujad kasutavad isikuandmeid, ning teave selle kohta, millistele teistele asutustele/organisatsioonidele neid andmeid edastatakse. Keelasin või piirasin juurdepääsu enda seadme (arvuti, mobiil) asukohateabele Asukohateavet saab keelata ja piirata seadme sätetest. Siia arvestada ka seda, kui rakendus küsib juurdepääsu seadme asukohaandmetele ja Te keeldute seda andmast. Piirasin juurdepääsu oma suhtlusvõrgustiku profiilile või sisule või jagatud salvestuskeskkonnale veebis siin arvestage seda, kui olete kohandanud oma suhtlusvõrgustiku profiilil (näiteks Facebookis) sätteid selle kohta, kes võib Teie profiilil kuvatavat teavet näha ning kes mitte. Arvestage ka seda, kui olete näiteks muutnud Dropboxis failidel sätteid, kes võib sisu redigeerida, kopeerida või näha. Keelasin isikuandmete kasutamise reklaami otstarbel siia arvestage ka see, kui olete palunud organisatsioonil või ettevõttel lõpetada isikuandmete kasutamine turunduslikel eesmärkidel. Arvestada ka see, kui on küsitud Teie nõusolekut Teile reklaami saatmiseks ning olete sellest keeldunud. Kontrollisin, et veebileht, kus edastasin isikuandmeid, oleks turvaline turvalisusele viitavad näiteks ohutuslogod või sertifikaadid, aga ka brauseri hoiatused. Kontrollimine võib tähendada ka lisainfo otsimist veebis vms. 9

10 Palusin veebisaidi või otsingumootori haldajalt juurdepääsu andmetele, mida on minu kohta kogutud, et neid parandada või kustutada vastavalt isikuandmete kaitse põhimõtetele on igaühel õigus tutvuda andmetega, mida on tema kohta kogutud. Andmetega tutvumist võib taotleda nii nende parandamise kui ka kustutamise eesmärgil. ZZ04. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebisaidid talletavad kasutaja arvutis ja mis võimaldavad arvuti tuvastamist. Neid kasutatakse selleks, et koguda teavet veebisaitide kohta, mida kasutajad külastavad ja tegevuste kohta, mida nad nendel veebisaitidel teevad. Mõnikord on küpsised mõeldud veebisaidi kasutatavust optimeerima. ZZ05. Arvestage brauseri sätete muutmist ning küpsiste blokeerimist või piiramist. ZZ08. Arvesse lähevad ainult need juhtumid, mida ise kasutate. Mõne teise leibkonna liikme poolt tehtud tegevused jäävad siit välja. Paroolide tugevamaks tegemine või eri paroolide kasutamine siia liigitub ka: 1) paroolihaldus- või hoidmiskeskkondade kasutamine, nagu LastPass, Keepass, OnePassword; 2) erinevatel veebilehtedel/äppides, nt Facebooki ja i kontole sisse logimisel, erineva paroolikombinatsiooni kasutamine. Miinimumnõuete all on silmas peetud neid juhtumeid, kui kasutatakse ühte ja sama parooli kõikidele kasutuses olevatele veebilehtedele või äppidesse sisse logimisel; paroole pole vähemalt ühe aasta jooksul muudetud; kui kasutatakse igal pool vaid lühikeste ja miinimumtähemärgi nõuetega paroole. Ootamatutes või tundmatult saatjalt saadud kirjades ja sõnumites linkide ja manuste üle kontrollimine enne nende avamist kehtib nende e-kirjade ja vestluste puhul (nt Facebookis, Skype is, WhatsAppis ja teistes sarnastes internetipõhistes vestlusäppides), kus Teie ei olnud informatsiooni küsinud osapool, vaid suhtluse algatas teine osapool (nt saite ootamatult kirja asutuselt, mis palus avada kaasas oleva arve; saite sõnumi suhtlusvõrgustiku kontaktilt, kellega ei ole kaua suhelnud vms). Üle kontrollimine tähendab kinnitamist, et link või manus on tulnud sinule tuttavalt inimeselt või asutuselt ja see manus või link on turvaline. Üle kontrollimine võib tähendada kinnituse küsimist saatjalt, saatva asutuse kohta informatsiooni otsimist, manuse või lingi uurimist enne selle avamist vms. Võõra arvuti või nutiseadmega interneti kasutamise vältimine kasutate vaid enda või endale teadaolevate inimeste arvutit või nutiseadet. Arvutite alla liigituvad lauaarvuti ning sülearvuti. Nutiseadmete alla liigituvad nutitelefon, tahvelarvuti, nutikell. Ärge arvestage internetiühendusega koduseadmeid, nagu mängukonsool, nutiteler, robottolmuimeja, külmkapp, termostaat jms. Internetibrauseri / sotsiaalvõrgustiku / äppide turvasätete muutmine internetibrauseri turvasätteid on võimalik muuta internetibrauseris oleva sätete menüü alt. Arvesse lähevad näiteks 1) eri äppide ligipääsu keelamine/lubamine Teie interneti sisule; 2) küpsistest keeldumine; 3) interneti sisu ajaloo automaatse kustutamise lubamine teatud ajavahemiku tagant jne. Sotsiaalvõrgustikes läheb arvesse näiteks postituste kuvamine piiratud kasutajaskonnale (näiteks ainult sõbralistis olevatele liikmetele). Äppide turvasätetes läheb arvesse näiteks teiste äppide ligipääsu keelamine/lubamine sisule. Ettevõtte / teenusepakkuja tausta põhjalik uurimine internetis, enne nende uue seadme/äpi/teenuse kasutamist / tellimist arvesse lähevad tegevused, nagu 1) ettevõte / teenusepakkuja nime guugeldamine / otsingumootorist otsimine; 2) arvustustega tutvumine; 3) foorumites teiste kasutajate kogemustega tutvumine veendumaks, et tegemist on usaldusväärse ettevõtte või teenusepakkujaga. ZZ09. Jälgitakse aktiivselt muud internetikasutust peale sotsiaalvõrgustike arvesse läheb mistahes internetis tehtud tegevuste jälgimine, välja arvatud sotsiaalvõrgustikes. Sotsiaalvõrgustike tegevuse jälgimine liigitub esimese vastusevariandi alla. Arvesse ei lähe see, kui jälgitakse lapse tegemisi ainult ekoolis. Lapse internetikasutuse aega piiratakse arvesse läheb see, kui 1) lapse internetikasutamise ajavahemikku on piiratud suusõnalise kokkuleppena; 2) lapse internetikasutamise ajaliseks piiramiseks kasutatakse selleks ette nähtud arvutiprogrammi või äppi, mis pärast piirajavahemiku täitumist ei lase enam internetile, programmidele või äppidele ligi pääseda. 10

11 Lapsel ei lubata arvutit või nutiseadmeid kasutada arvutite alla liigituvad lauaarvuti ning sülearvuti. Nutiseadmete alla liigituvad nutitelefon, tahvelarvuti, nutikell. Ärge arvestage internetiühendusega koduseadmeid, nagu mängukonsool, nutiteler, robottolmuimeja, külmkapp, termostaat jms. Ei kehti minu leibkonna kohta leibkonnas ei ole alla 16-aastatseid lapsi või laps(ed) on imikueas. OSA YF. Taustandmed YF1, YF10, YF11, YF23, YF24 Vt Sotsiaaluuringute ankeedi üldjuhend (2021). X6. 1. Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük hõlmab taimsete ja loomsete loodusvarade kasutamist. Siia kuulub põllukultuuride kasvatus, loomakasvatus ja -aretus, metsasaaduste ning muude taimsete ja loomsete saaduste varumine talumajapidamises või looduskeskkonnas. Siia ei kuulu põllumajandussaaduste edasine töötlemine, põldude rajamine (nt põllumajandusmaadele terrasside rajamine), kuivendamine jne see on vastusevariant 3 Ehitus ; põllumajandussaaduste turustamisega seotud vahendajad ja ühistud see on vastusevariant 4 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont; veondus ja laondus; majutus ja toitlustus. 2. Mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus. Mäetööstus hõlmab looduses tahkel (kivisüsi, põlevkivi ja maagid), vedelal (nafta) või gaasilisel (maagaas) kujul esinevate maavarade kaevandamist maa-alustes kaevandustes, lahtistes karjäärides, puuraukude kaudu, merepõhjast jms meetodil. Siia kuuluvad abitegevused toorme ettevalmistamiseks ja turustamiseks, nt purustamine, peenestamine, puhastamine, kuivatamine, sortimine, maagi rikastamine, maagaasi veeldamine ja tahke kütuse aglomeerimine. Töötlev tööstus hõlmab materjalide, ainete või komponentide mehaanilist/füüsikalist või keemilist muundamist/töötlemist uueks tooteks. Töötluse tulemiks võib olla valmis- või pooltoode. Töötleva tööstuse alla kuulub näiteks värske kala töötlemine (nt austrikarpide eemaldamine, kala fileerimine), piima pastöörimine ja villimine, nahatöötlemine, puidu immutamine, trükkimine, valmisbetoonisegu tootmine, metallide termiline töötlus ja poleerimine, masinate, nt automootorite ümberehitus ja kapitaalremont tehases. Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine hõlmab elektrienergia, maagaasi, auru, kuuma vee jms edastamist ja jaotamist vastava püsivõrgu/torustiku kaudu. Siia kuulub nii tööstusüksuste kui ka korterelamute elektri, gaasi, auru ja kuuma veega, samuti konditsioneeritud õhuga varustamine. Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus hõlmab erinevate jäätmete, nt tahkete ja vedelate tööstus- ja olmejäätmete, ning saastunud maa-alade käitlemisega (sh kogumine, töötlus ja kõrvaldus) seotud tegevusi, sh mitmesuguse päritoluga vee kogumist, töötlemist ning tarbijani toimetamist ehk veega varustamist. Siia alla ei kuulu metsavarumine ja põllumajandustoodete esmatöötlus see on vastusevariant 1 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük ; konstruktsioonide ehitamine ja tootmisoperatsioonid ehitusplatsil see on vastusevariant 3 Ehitus ; kauba ümberjagamine väiksemateks kogusteks, sh (ümber)pakkimine, pudelisse villimine (nt alkohol või kemikaalid), ehk toimingud, mille tulemuseks ei ole uus toode see on vastusevariant 4 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont; veondus ja laondus; majutus ja toitlustus. 3. Ehitus hõlmab hoonete ja rajatiste üld- ja eriehitust ning remontimist. Siia kuulub ka ehitusprojektide arendus, st rahaliste, tehniliste ja materiaalsete vahendite koondamine kinnisvaraprojekti edasise müügi eesmärgil. NB! Kui ehitusprojekti arendatakse mitte müügi, vaid ehitise edasise kasutamise eesmärgil (nt ruumide väljaüürimine või tootmine), siis liigitatakse üksus vastavalt tegevusele, nt kinnisvara (vastusevariant 7 Kinnisvaraalane tegevus ) või töötleva tööstuse (vastusevariant 2 - Mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus ) alla. 4. Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont; veondus ja laondus; majutus ja toitlustus. Hulgi- ja jaekaubandus hõlmab igat liiki kaupade hulgi- ja jaemüüki ning müügiga kaasnevaid teenuseid. Hulgija jaemüügi käigus ei muudeta kauba omadusi, samas võib müügi juurde kuuluda kauba sortimine, liigitamine, 11

12 komplekteerimine, segamine (nt liiv), villimine, pakkimine, kauba jagamine väiksemateks kogusteks, ladustamine jne. Veondus ja laondus hõlmab reisijate või kauba liini- ning juhuvedu raudtee-, maantee-, vee- või õhusõidukiga, torutransporti ning veondusega seotud terminali- ja parkimisteenuseid, kaubalasti/veose käitlemist, ladustamist, hoiustamist jne. Siia liigitatakse ka transpordivahendite rentimine koos juhiga ning posti- ja kulleriteenused. Majutus ja toitlustus hõlmab külastajate ja reisijate lühiajalist majutust, toitude ja jookide valmistamist ja pakkumist/müüki kohe tarbimiseks ning majutus- ja toitlustusteenusega kaasnevaid lisateenuseid. Siia ei kuulu raud- ja maanteede, sadamate, lennuväljade ehitamine ning nende hooldus ja remont see on vastusevariant 3 Ehitus ; pikaajaline majutus, mille puhul sõlmitakse eluruumi üürileping see on vastusevariant 7 Kinnisvaraalane tegevus ; toitude ja jookide tootmine/valmistamine, mis ei sobi kohe tarbimiseks või mida müüakse hulgi- või jaemüüjate kaudu see on vastusevariant 2 Mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus. 5. Info ja side hõlmab info- ja kultuuritoodete tootmist, edastamist ning levitamist; side- ja infotehnoloogiaalast tegevust, andmetöötlust jm infotegevust. Siia kuulub kirjastamine, k.a tarkvara kirjastamine, kinofilmide ja helisalvestiste tootmine, raadio- ja teleprogrammide tootmine ja edastamisele suunamine, samuti tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste koostamine ja pakkumine. Siia ei kuulu posti- ja kulleriteenused see on vastusevariant 4 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont; veondus ja laondus; majutus ja toitlustus. 6. Finants- ja kindlustustegevus hõlmab finantsteenuste osutamist, (edasi)kindlustust, pensionifonde ning finantstegevust toetavaid tegevusi. Siia kuulub finantsvarade valdus, st valdusfirmade ning kontsernide, fondide jms finantsüksuste tegevus. 7. Kinnisvaraalane tegevus hõlmab kinnisvara üürileandjate, kinnisvarabüroode ja/või -maaklerite tegevust enda või renditud varaga tasu eest või lepingu alusel. Siia kuulub kinnisvara ost, müük ja üürileandmine, kinnisvara hindamine või tegutsemine kinnisvara depositaarina jm kinnisvarateenused. Siia kuulub ka kinnisvaraprojektide (hoonestusprojektide) arendus, sh hoonete ehitus ning nende hilisem üürileandmine või käitus, ning kinnisvarahaldurite tegevus. 8. Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; haldus- ja abitegevused. Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus hõlmab valdkondi, kus tegeldakse erialateadmiste ja -oskuste tarbijatele kättesaadavaks tegemisega (nt ärivõi juhtimisnõustamine) ning milles tegutsemine nõuab põhjalikku väljaõpet. Haldus- ja abitegevused hõlmavad mitmesuguseid majandustegevust, sh ettevõtlust, toetavaid teenuseid (nt kontoriseadmete rentimine, inkassoteenus). 9. Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus; haridus; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne. Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus hõlmab riikliku iseloomuga tegevusi, mida tavaliselt teostavad avalik-õiguslikud asutused. Siia kuulub seaduste ja määruste vastuvõtmine ning juriidiline tõlgendamine, nendel seadusaktidel põhinevate programmide/plaanide haldamine, seadusandlikud tegevused, maksustamine, riigikaitse, avalik kord ja julgeolek, immigratsiooniteenistused, välissuhted ja valitsuse programmide/plaanide haldamine. Haridus hõlmab koolitust mistahes tasemel ja erialal. Siia kuulub ka spordi- ja vabaajakoolitus, nt tennise- või golfikoolitus, ning haridust abistavad tegevused. 10. Kunst, meelelahutus ja vaba aeg; kodutarvete parandus ja muud teenused. Kunst, meelelahutus ja vaba aeg hõlmab kultuuriliste ja meelelahutuslike huvide ning vaba aja veetmisega seotud tegevusi, k.a lavakunsti, raamatukogude, muuseumide tegevust, muusikuna töötamist, hasartmänge, sporditegevust jm. Kodutarvete parandus ja muud teenused hõlmab arvutite, tarbeesemete ja kodutarvete parandust ja mitmesuguseid mujal liigitamata isikuteenuseid. YF8, YF9 Vt Sotsiaaluuringute ankeedi üldjuhend (2021) Y Vt Sotsiaaluuringute ankeedi üldjuhend (2021). YD18, YD19 Vt Sotsiaaluuringute ankeedi üldjuhend (2021). 12

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 5895 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: KOMISJONI MÄÄRUS (EL) /.., XXX, millega rakenda

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 5895 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: KOMISJONI MÄÄRUS (EL) /.., XXX, millega rakenda EUROOPA KOMISJON Brüssel, 31.8.2017 C(2017) 5895 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: KOMISJONI MÄÄRUS (EL) /.., XXX, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Tabel EM008: ETTEVÕTETE LISANDVÄÄRTUS JA TOOTLIKKUSNÄITAJAD --- Aasta, Tööga hõivatud isikute arv, Tegevusala (EMTAK 2008) ning Näitaja 2017

Tabel EM008: ETTEVÕTETE LISANDVÄÄRTUS JA TOOTLIKKUSNÄITAJAD --- Aasta, Tööga hõivatud isikute arv, Tegevusala (EMTAK 2008) ning Näitaja 2017 EM008: ETTEVÕTETE LISANDVÄÄRTUS JA TOOTLIKKUSNÄITAJAD --- Aasta, Tööga hõivatud isikute arv, Tegevusala (EMTAK 2008) ning Näitaja 2017 Kokku Tööviljakus hõivatu kohta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Muusika kuulamise uuring 2018-aruanne

Muusika kuulamise uuring 2018-aruanne Eesti elanike muusika kuulamise harjumused märts 2018 Uuringu aruanne Kersten Jõgi Sisukord 1 Kokkuvõte 04 2 Uuringu tulemused 08 3 Lisad 37 2 Uuringu eesmärk ja metoodika Uuringu põhieesmärgiks oli kaardistada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem