TARTU LENNUVÄLJA KLIIMATEATMIK TARTU AERODROME CIMATE HANDBOOK

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU LENNUVÄLJA KLIIMATEATMIK TARTU AERODROME CIMATE HANDBOOK"

Väljavõte

1 TARTU LENNUVÄLJA KLIIMATEATMIK TARTU AERODROME CIMATE HANDBOOK

2 TARTU LENNUVÄLJA KLIIMATEATMIK TARTU AERODROME CIMATE HANDBOOK 2

3 Koostajad/Compiled by: Kaupo Mändla, Miina Krabbi Kaanekujundus/Cover design: Piret Pärnpuu, Kaupo Mändla Väljaandja/Publisher: Keskkonnaagentuur/Estonian Environment Agency Tallinn, 2021 Autoriõigused/Copyright: Keskkonnaagentuur/Estonian Environment Agency Väljaande andmete kasutamisel või tsiteerimisel palume viidata allikale. When using or quoting the publication, we kindly ask you to reference to the source. Kaanefoto/Cover photo: Tallinna Lennujaam ISBN (pdf) 3

4 Sisukord / Contents Eessõna / Foreword... 5 Asukoha ja kliima ülevaade / Overview of the location and climate... 6 Akronüümid / Acronyms... 8 AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY: RUNWAY VISUAL RANGE AND VISIBILITY... 9 AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY: WIND SPEED AND DIRECTION AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY: WIND GUST AND DIRECTION AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY: WIND SPEED AND DIRECTION PER SEASON AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY: AIR TEMPERATURE AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY: ATMOSPHERIC PRESSURE AND HUMIDITY AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY: WEATHER PHENOMENA AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY: WEATHER PHENOMENA, MONTHLY OVERVIEW AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY: PRECIPITATION Kokkuvõte / Summary Kasutatud kirjandus / References

5 Eessõna / Foreword Tartu lennuvälja kliimateatmik on Tartu Lennujaama meteoroloogiliste andmete statistiline analüüs. Teatmik sisaldab 7aastase perioodi ( ) kohta meteoroloogiliste elementide (nähtavus, pilvede kõrgus, tuule kiirus ja suund, tuule puhangud ja suund, õhutemperatuur, õhurõhk, õhuniiskus, atmosfäärinähtused, sademed) jaotust ning olulisemaid lennumeteoroloogilisi statistilisi näitajaid. Analüüs tugineb Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) ja Ülemaailmse Meteoroloogia- organisatsiooni (WMO) kliimaandmete töötlemise soovitustele (ICAO konventsiooni 3. lisa; WMO Tehnilised regu-latsioonid nr 49, Vol 2). Sarnane kliimateatmik on varasemalt välja antud aastal Tallinna Lennuvälja kohta. Tartu aerodrome Climate handbook is a statistical analysis of the observations data provided by Tartu Airport. The handbook covers a 7-year period between , and contains the distribution of meteorological elements (visibility, cloud height, wind speed and direction, wind gust and direction, air temperature, air pressure, humidity, atmospheric phenomenas, precipitation), and significant statistical parameters of aviation meteorology. The analysis are based on the recommendations of the International Civil Aviation Organization (ICAO) and the World Meteorological Organization (WMO) on climatological data processing (Annex 3 to the Convention of the ICAO; WMO Technical regulation no 49, Vol 2). A similar climate handbook was published in 2019 for Tallinn Airfield. 5

6 Asukoha ja kliima ülevaade / Overview of the location and climate ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal ARP coordinates and site at AD Suund ja kaugus Tartust Direction and distance from Tartu Kõrgus merepinnast / keskmine kõrgeim temperatuur Elevation / Reference temperature Geoidi hälve lennuväljal Geoid undulation at AD MAG VAR / aastane muutus MAG VAR / annual change Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, , AFS, URL AD operator, address, telephone, telefax, , AFS, URL Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) Lennuvälja geograafilised ja administratiivandmed Aerodrome geographical and administrative data N E Raja 08/26 keskel / In the middle of runway 8/26 5 NM SSW Tartu kesklinnast / from the centre of Tartu 220 ft / 23.1 (JUL) 63 ft 10 E (2020) / +0,2 AS Tallinna Lennujaam Tartu Lennujaam Lennu tn 44 Reola küla, Kambja vald Tartumaa ESTONIA Tel/phone: Fax: AFS: EETUZTZX URL: IFR/VFR Joonis 1. Tartu lennuväli (allikas: Maa-ameti geoportaal) Figure 1. Aerodrome of Tartu (source: Geoportal of Estonian Land Board) 6

7 Kliima Tartu lennuväli paikneb Lõuna-Eesti lavamaal küllaltki tasasel alal, absoluutse kõrgusega merepinnast 67 m. Künklikud kõrgustike piirkonnad jäävad lõuna poole. NNE suunas alla 10 km kaugusel asub Tartu linn. Lähemas ümbruses suuremaid veekogusid ei ole, Pepsi ja Võrtsjärv jäävad eri suunades ligikaudu 35 km kaugusele. Peamine Tartu kliimat mõjutav tegur on geograafiline asend sisemaal kaugemal merest ja suurematest veekogudest. Eesti kuulub parasvöötme Atlantilise kontinentaalse regiooni segametsade allregiooni ning asub merelise ja mandrilise kliima vahelises ülemineku vööndis. Köppeni kliimaklassifikatsiooni kohaselt kuulub Eesti mandriosa Dfb (külma talvega niiske mandriline kliima) kliimatüüpi. Seetõttu on õhutemperatuuri äärmused sisemaal ilmekamad ja suuremad kui rannikul. Kuna sademete hulk aastas ületab aurumise peaaegu kahekordselt, on kliima niiske. Tartu kliimale on üldiselt iseloomulik mõõdukalt külm talv, väheste sademetega jahe kevad, mõõdukalt soe, algul suhteliselt kuiv, hiljem vihmane suvi ning pikk soe sügis. Kontinentaalsema kliima tõttu on kevadel sageli soojem kui rannikul, seevastu sügisel ja talve alguses jahedam. Kliima on mõjutatud põhiliselt tsüklonaalsest tegevusest: enamik tsükloneid lähtub Põhja-Atlandilt ja Põhjamerelt, esineb ka niinimetatud norra ja lõunatsükloneid. Sisemaa asendi tõttu on Tartus mõnevõrra vähem tuulisem kui rannikul (keskmine tuule kiirus 7,6 kt). Tartus puhuvad tuuled valdavalt edela-, lõuna- ja läänekaartest. Põhjakaarte tuuled esinevad sagedamini kevadel ja varasuvel. Tuuled on tugevaimad sügis- ja talvekuudel, eriti detsembris ja jaanuaris (9,1 kt) ning veebruaris (9,0 kt). Kõige nõrgem on tuul suvel augustis (6,7 kt) ja juulis (7,0 kt). Climate Tartu Airport is located on a South-Estonia plateau which is a relatively flat, with absolute height from the sea level 67 m. Hilly uplands situates southwards. Tartu lies less than 10 km from the Airport (bearing NNE), At closer surrounding there are no major water bodies, lake Peipsi and Võrtsjärv are aproximately 35 km away in different directions. The main factor influencing the climate of Tartu is its geographical location in inland, far from sea and larger water bodies. Estonia belongs to the mixed forest subregion of the Atlantic continental region of the temperate zone, and is within a transition zone from maritime to continental climate also. According to the Köppen climate classification, the continental part of Estonia belongs to the Dfb (moist continental climate with cold winter) climate type. Therefore extremes of air temperature are more expressive and bigger than on a coastal areas. As the annual amount of precipitation exceeds evaporation almost two times, the climate is moist. The climate in Tartu is generally characterized by a moderately cold winter, a cool spring with scarce precipitation, initially relatively dry, but later quite rainy summer and a long warm autumn. Comparing with coastal areas due to more continental climate in Tartu it is often warmer in spring, but colder in autumn and beginning of winter. The climate is mostly affected by cyclonic activities, the majority of which are born over Northern Atlantic and over the North Sea, however, the so-called Norwegian and southern cyclones are not rare either. Due to its location in inland, far from sea, Tartu is less windy than coastal areas (average wind speed is 7.6 kt). Prevailing are south-westerly, southerly and westerly winds. In spring and early summer northerly winds take the upper hand. Winds are strongest in autumn and winter, especially in December, January (9.1 kt) and in February (9.0 kt). Winds are weakest in August (6.7 kt) and in July (7.0 kt). 7

8 Akronüümid / Acronyms AFS aeronavigatsiooniline fikseeritud teenus aeronautical fixed service MIFG madal udu shallow fog ARP lennuvälja viitepunkt aerodroome reference point MIN minimaalne minimum AVG keskmine average mm millimeeter millimeter BCFG udulaigud patches of fog NM meremiilid nautical miles BKN peamiselt pilves broken (cloudiness) OVC täispilves overcast BR uduvine mist RA vihm rain DZ uduvihm drizzle RVR raja nähtavus runway visual range EETU Tartu Lennuvälja rahvus-vaheline kood International code for Tallinn Aerodrome SE kagu south-east FG udu fog SN lumesadu snowfall FZFG jäätuv udu freezing fog THR lävi threshold FT jalg feet TS äikesetorm thunderstorm IFR instrumentaallennureeglid instrument flight rules UTC maailmaaeg coordinated universal time Kt sõlm knot VAR magnetiline variatsioon magnetic variation MAG magnetiline magnetic VFR visuaallennureeglid visual flight rules MAX maksimaalne maximum VIS nähtavuskaugus visibility 8

9 AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY: RUNWAY VISUAL RANGE AND VISIBILITY AERODROME: EETU MONTH: JANUARY PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 4885 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

10 TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 16: : : : : : : : : : : : : : : : Mean m nähtavuskauguse ja 2000 jala kõrguse pilve alumise piiri asemel on kasutatud vastavalt väärtusi 5000 m ja 1500 jalga, mis on kohalike lennuprotseduuride ja erakorraliste ilmateadete aluseks. Raja nähtavuskauguse esinemissagedus alla 200 m on jaanuaris 0,2%. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on 16,2%. Instead of general visibility 8000 m and cloud base 2000 ft, visibility 5000 m and cloud base 1500 ft were used, since these are the limit values in local flight procedures and special weather reports. In January, the observed occurrence of the Runway Visual Range minium values below 200 m is 0.2%. The occurrence frequency of horizontal visibility below 1500 m and/or cloud ceiling below 500 ft in January is 16.2%. 10

11 11

12 AERODROME: EETU MONTH: FEBUARY PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 3762 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

13 TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 16: : : : : : : : : : : : : : : : Mean m nähtavuskauguse ja 2000 jala kõrguse pilve alumise piiri asemel on kasutatud vastavalt väärtusi 5000 m ja 1500 jalga, mis on kohalike lennuprotseduuride ja erakorraliste ilmateadete aluseks. Raja nähtavuskauguse esinemissagedus alla 200 m on veebruaris 0,1%. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on 21%. Instead of general visibility 8000 m and cloud base 2000 ft, visibility 5000 m and cloud base 1500 ft were used, since these are the limit values in local flight procedures and special weather reports. In February, the observed occurrence of the Runway Visual Range minium values below 200 m is 0.1%. The occurrence frequency of horizontal visibility below 1500 m and/or cloud ceiling below 500 ft in February is 21%. 13

14 14

15 AERODROME: EETU MONTH: MARCH PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 3486 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

16 RVR VIS TIME (UTC) <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) <300 (1000) <460 (1500) 16: : : : : : : : : : : : : : : : Mean m nähtavuskauguse ja 2000 jala kõrguse pilve alumise piiri asemel on kasutatud vastavalt väärtusi 5000 m ja 1500 jalga, mis on kohalike lennuprotseduuride ja erakorraliste ilmateadete aluseks. Raja nähtavuskauguse esinemissagedus alla 200 m on märtsis 0,1%. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on 10,7%. Instead of general visibility 8000 m and cloud base 2000 ft, visibility 5000 m and cloud base 1500 ft were used, since these are the limit values in local flight procedures and special weather reports. In March, the observed occurrence of the Runway Visual Range minium values below 200 m is 0.1%. The occurrence frequency of horizontal visibility below 1500 m and/or cloud ceiling below 500 ft in March is 10.7%. 16

17 17

18 AERODROME: EETU MONTH: APRIL PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 2617 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

19 TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 16: : : : : : : : : : : : : : : : Mean m nähtavuskauguse ja 2000 jala kõrguse pilve alumise piiri asemel on kasutatud vastavalt väärtusi 5000 m ja 1500 jalga, mis on kohalike lennuprotseduuride ja erakorraliste ilmateadete aluseks. Raja nähtavuskauguse esinemissagedus alla 200 m on aprillis 0,1%. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on 10,5%. Instead of general visibility 8000 m and cloud base 2000 ft, visibility 5000 m and cloud base 1500 ft were used, since these are the limit values in local flight procedures and special weather reports. In April, the observed occurrence of the Runway Visual Range minium values below 200 m is 0.1%. The occurrence frequency of horizontal visibility below 1500 m and/or cloud ceiling below 500 ft in April is 10.5%. 19

20 20

21 AERODROME: EETU MONTH: MAY PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 1745 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

22 TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 16: : : : : : : : : : : : : : : : Mean m nähtavuskauguse ja 2000 jala kõrguse pilve alumise piiri asemel on kasutatud vastavalt väärtusi 5000 m ja 1500 jalga, mis on kohalike lennuprotseduuride ja erakorraliste ilmateadete aluseks. Raja nähtavuskauguse esinemissagedus alla 200 m on mais 0,2%. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on 3,8%. Instead of general visibility 8000 m and cloud base 2000 ft, visibility 5000 m and cloud base 1500 ft were used, since these are the limit values in local flight procedures and special weather reports. In May, the observed occurrence of the Runway Visual Range minium values below 200 m is 0.2%. The occurrence frequency of horizontal visibility below 1500 m and/or cloud ceiling below 500 ft in May is 3.8%. 22

23 23

24 AERODROME: EETU MONTH: JUNE PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 1916 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

25 TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 16: : : : : : : : : : : : : : : : Mean m nähtavuskauguse ja 2000 jala kõrguse pilve alumise piiri asemel on kasutatud vastavalt väärtusi 5000 m ja 1500 jalga, mis on kohalike lennuprotseduuride ja erakorraliste ilmateadete aluseks. Raja nähtavuskauguse väärtusi alla 200 m juunis ei esinenud. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on 6,2%. Instead of general visibility 8000 m and cloud base 2000 ft, visibility 5000 m and cloud base 1500 ft were used, since these are the limit values in local flight procedures and special weather reports. In June, the observed occurrence of the Runway Visual Range minium values below 200 m was not detected. The occurrence frequency of horizontal visibility below 1500 m and/or cloud ceiling below 500 ft in June is 6.2%. 25

26 26

27 AERODROME: EETU MONTH: JULY PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 2043 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

28 TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 16: : : : : : : : : : : : : : : : Mean m nähtavuskauguse ja 2000 jala kõrguse pilve alumise piiri asemel on kasutatud vastavalt väärtusi 5000 m ja 1500 jalga, mis on kohalike lennuprotseduuride ja erakorraliste ilmateadete aluseks. Raja nähtavuskauguse esinemissagedus alla 200 m on juulis 0,1%. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on 7,7%. Instead of general visibility 8000 m and cloud base 2000 ft, visibility 5000 m and cloud base 1500 ft were used, since these are the limit values in local flight procedures and special weather reports. In July, the observed occurrence of the Runway Visual Range minium values below 200 m is 0.1%. The occurrence frequency of horizontal visibility below 1500 m and/or cloud ceiling below 500 ft in July is 7.7%. 28

29 29

30 AERODROME: EETU MONTH: AUGUST PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 1912 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

31 TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 16: : : : : : : : : : : : : : : : Mean m nähtavuskauguse ja 2000 jala kõrguse pilve alumise piiri asemel on kasutatud vastavalt väärtusi 5000 m ja 1500 jalga, mis on kohalike lennuprotseduuride ja erakorraliste ilmateadete aluseks. Raja nähtavuskauguse esinemissagedus alla 200 m on augustis 0,1%. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on 7,9%. Instead of general visibility 8000 m and cloud base 2000 ft, visibility 5000 m and cloud base 1500 ft were used, since these are the limit values in local flight procedures and special weather reports. In August, the observed occurrence of the Runway Visual Range minium values below 200 m is 0.1%. The occurrence frequency of horizontal visibility below 1500 m and/or cloud ceiling below 500 ft in August is 7.9%. 31

32 32

33 AERODROME: EETU MONTH: SEPTEMBER PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 2274 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

34 TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 16: : : : : : : : : : : : : : : : Mean m nähtavuskauguse ja 2000 jala kõrguse pilve alumise piiri asemel on kasutatud vastavalt väärtusi 5000 m ja 1500 jalga, mis on kohalike lennuprotseduuride ja erakorraliste ilmateadete aluseks. Raja nähtavuskauguse esinemissagedus alla 200 m on septembris 0,2%. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on 11,5%. Instead of general visibility 8000 m and cloud base 2000 ft, visibility 5000 m and cloud base 1500 ft were used, since these are the limit values in local flight procedures and special weather reports. In September, the observed occurrence of the Runway Visual Range minium values below 200 m is 0.2%. The occurrence frequency of horizontal visibility below 1500 m and/or cloud ceiling below 500 ft in September is 11.5%. 34

35 35

36 AERODROME: EETU MONTH: OCTOBER PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 3758 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

37 TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 16: : : : : : : : : : : : : : : : Mean m nähtavuskauguse ja 2000 jala kõrguse pilve alumise piiri asemel on kasutatud vastavalt väärtusi 5000 m ja 1500 jalga, mis on kohalike lennuprotseduuride ja erakorraliste ilmateadete aluseks. Raja nähtavuskauguse esinemissagedus alla 200 m on oktoobris 0,2%. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on 14,7%. Instead of general visibility 8000 m and cloud base 2000 ft, visibility 5000 m and cloud base 1500 ft were used, since these are the limit values in local flight procedures and special weather reports. In October, the observed occurrence of the Runway Visual Range minium values below 200 m is 0.2%. The occurrence frequency of horizontal visibility below 1500 m and/or cloud ceiling below 500 ft in October is 14.7%. 37

38 38

39 AERODROME: EETU MONTH: NOVEMBER PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 5168 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

40 TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 16: : : : : : : : : : : : : : : : Mean m nähtavuskauguse ja 2000 jala kõrguse pilve alumise piiri asemel on kasutatud vastavalt väärtusi 5000 m ja 1500 jalga, mis on kohalike lennuprotseduuride ja erakorraliste ilmateadete aluseks. Raja nähtavuskauguse esinemissagedus alla 200 m on novembris 0,1%. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on 19,6%. Instead of general visibility 8000 m and cloud base 2000 ft, visibility 5000 m and cloud base 1500 ft were used, since these are the limit values in local flight procedures and special weather reports. In November, the observed occurrence of the Runway Visual Range minium values below 200 m is 0.1%. The occurrence frequency of horizontal visibility below 1500 m and/or cloud ceiling below 500 ft in November is 19.6%. 40

41 41

42 AERODROME: EETU MONTH: DECEMBER PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 5009 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 00: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

43 TIME (UTC) RVR <50 <200 <350 <550 <1500 <800 <1500 <3000 <5000 <30 (100) <60 (200) <90 (300) <60 (200) <150 (500) VIS <300 (1000) <460 (1500) 16: : : : : : : : : : : : : : : : Mean m nähtavuskauguse ja 2000 jala kõrguse pilve alumise piiri asemel on kasutatud vastavalt väärtusi 5000 m ja 1500 jalga, mis on kohalike lennuprotseduuride ja erakorraliste ilmateadete aluseks. Raja nähtavuskauguse esinemissagedus alla 200 m on detsembris 0,2%. Alla 1500 m horisontaalse nähtavuse ja/või alla 500 jala pilve alumise piiri kõrguse esinemissagedus on 22%. Instead of general visibility 8000 m and cloud base 2000 ft, visibility 5000 m and cloud base 1500 ft were used, since these are the limit values in local flight procedures and special weather reports. In December, the observed occurrence of the Runway Visual Range minium values below 200 m is 0.2%. The occurrence frequency of horizontal visibility below 1500 m and/or cloud ceiling below 500 ft in November is 22%. 43

44 44

45 AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY: WIND SPEED AND DIRECTION AERODROME: EETU MONTH: JANUARY PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 7510 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN Frequencies (%) of occurence of concurrent wind direction (in 30 sectors) and speed within specified ranges Wind speed (kt) >50 Total Calm Total EETU wind direction and wind speed distribution (%), January >50 Jaanuaris on valdav tuule suund kraadi (23,96%). Valdav tuule kiirus on 6-10 sõlme (40,15%). Maksimaalne tuule kiirus on sõlme (0,03%). The prevailing wind direction in January is degrees (23.96%). Wind speed is mainly 6-10 knots (40.15%). Maximum wind speed is knots (0.03%). 45

46 AERODROME: EETU MONTH: FEBRUARY PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 6860 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN Frequencies (%) of occurence of concurrent wind direction (in 30 sectors) and speed within specified ranges Wind speed (kt) >50 Total Calm Total EETU wind direction and wind speed distribution (%), February >50 Veebruaris on valdav tuule suund kraadi (20,80%). Valdav tuule kiirus on 6-10 sõlme (37,02%). Maksimaalne tuule kiirus on sõlme (0,60%). The prevailing wind direction in February is degrees (20.80%). Wind speed is mainly 6-10 knots (37.02%). Maximum wind speed is knots (0.60%). 46

47 AERODROME: EETU MONTH: MARCH PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 8065 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN Frequencies (%) of occurence of concurrent wind direction (in 30 sectors) and speed within specified ranges Wind speed (kt) >50 Total Calm Total EETU wind direction and wind speed distribution (%), March >50 Märtsis on valdav tuule suund kraadi (19,88%). Valdav tuule kiirus on 6-10 sõlme (42,14%). Maksimaalne tuule kiirus on sõlme (0,72%). The prevailing wind direction in March is degrees (19.88%). Wind speed is mainly 6-10 knots (42.14%). Maximum wind speed is knots (0.72%). 47

48 AERODROME: EETU MONTH: APRIL PERIOD OF RECORD: TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS: 8112 OBSERVATION INTERVAL: 30 MIN Frequencies (%) of occurence of concurrent wind direction (in 30 sectors) and speed within specified ranges Wind speed (kt) >50 Total Calm Total EETU wind direction and wind speed distribution (%), April >50 Aprillis on valdav tuule suund kraadi (16,86%). Valdav tuule kiirus on 6-10 sõlme (45,52%). Maksimaalne tuule kiirus on sõlme (0,01%). The prevailing wind direction in April is degrees (16.86%). Wind speed is mainly 6-10 knots (45.52%). Maximum wind speed is knots (0.01%). 48

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

AIP Supplement for /

AIP Supplement for / EESTI AIP Estonia Kontakt / Contact Aadress: Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts Lennuinfo osakond Kanali põik 3 Rae küla, Rae vald 112 Harjumaa Estonia Tel: +372 62 8323 Faks: +372 62 8200 AFS: EETNYOYX

Rohkem

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3 Lisa 3 majandus- ja kommunikatsiooniministri 2006.a määrusele nr CEPT ELEKTROONILISE SIDE KOMITEE OTSUSED JA SOOVITUSED, ITU SOOVITUSED, EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID JA OTSUSED, RAHVUSVAHELISED KOKKULEPPED,

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

AIP Supplement for /

AIP Supplement for / EESTI AIP Estonia Kontakt / Contact Aadress: Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts Lennuinfo osakond Kanali põik 3 Rae küla, Rae vald 112 Harjumaa Estonia Tel: +372 62 8323 Faks: +372 62 8200 AFS: EETNYOYX

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Warm up - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Best Tm s In Class Entrant Make Mia-Mariette PANKRATOV 0. TARK Racing Birel 0 Reigo HUNT.0 0. Viljandi KEK Kosmic Marko LEOTOOTS..

Rohkem

Microsoft PowerPoint - IRZ0050_13L.pptx

Microsoft PowerPoint - IRZ0050_13L.pptx 15. Hüdroakustilised d infohankesüsteemid id Kirjandus: Arro I. Sonartehnika, Tln., TTÜ kirjastus, 1998 Otsingu sõna: Sonar + signal processing, echo sounding, underwater acoustics, hydroacoustics, active

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine

Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine Kaasaegsed mõõdistustehnoloogiad droonidest märkerobotiteni Mart Rae Filmimuuseumis 29.03.2019 Lugemist MEHITAMATA ÕHUSÕIDUKI ABIL TEHTUD AEROFOTODE PÕHJAL PUISTANGU MAHTUDE ARVUTAMISE TÄPSUS; Kaupo Kokamägi,

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 5 6 Üldosa 1. Baltimaade pealinnade üldnäitajad... 8 2. Tallinna linna koostööpartnerid, 2003... 9 3. Suuremate keskuste kaugused Tallinnast... 10 4. Suuremate Eesti linnade kaugused Tallinnast... 10 5.

Rohkem

Lisa 1 osa 2

Lisa 1 osa 2 II osa. RAADIOSAGEDUSALA 29.700 MHz - 3600 MHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve Raadiosagedusala

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: märts 2011 TEEDE TALIHOOLDESEADMED Teeilmajaamade infosüsteemid Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad Winter maintenance

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Lopparuanne agrometeoroloogia RUP

Lopparuanne agrometeoroloogia RUP Riikliku programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009 2014 lisa 4 Jõgeva Sordiaretuse Instituut Agrometeoroloogiliste prognooside ja kokkuvõtete koostamine Projekti juht:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Microsoft Word - 08.doc

Microsoft Word - 08.doc EESTI VÕIMALIK RAHVAARV JA VANUSKOOSSEIS AASTANI 2050 Aasa Maamägi Rahvastikustatistika talituse juhtivstatistik 2000. aasta rahva- ja eluruumide loenduse alusel Statistikaametis koostatud vaadeldava ajaperioodi

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

VÄLISTEGURID veebruar 2014

VÄLISTEGURID veebruar 2014 VÄLISTEGURID veebruar 2014 1. SISUKORD 1. Sisukrd... 2 2. Sissejuhatus... 3 3. Välistegurite tüübid... 4 3.1 Gegraafilised tegurid... 4 3.2 Demgraafilised tegurid... 4 3.3 Klimaatilised tingimused... 6

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C,

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 17 June 2019, starting at 11.00 (Warsaw Time). Pursuant to the printout

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt free practice - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Pos No. Name Best Tm In s Nat Class Entrant Make Marten OJAPÕLD. Vihur Team Richard VIIGISALU. 0. Kubica Kart Mia-Mariette PANKRATOV.

Rohkem

III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määrat

III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määrat III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja otstarve 3600

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Sorted on Best time Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - 0 minutit.0.0 :00 Practice started at :0: Best Tm s In Nat Class Entrant 0.0 Vabaklass WD Mitsubishi Lancer Evo V 0.0 0. Esivedu....0 Lada 0..

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Tallinn Arvudes 2005.indd

Tallinn Arvudes 2005.indd TALLINNA LINNAVALITSUS TALLINN CITY GOVERNMENT TALLINN ARVUDES 2004 SOME STATISTICS ABOUT TALLINN 2004 1. Üldosa... 7 2. Ilmastik ja keskkond..... 17 3. Rahvastik... 27 4. Tööturg. 37 5. Ettevõtted.

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Kerala State Haj Committee HAJ 2014 Flight Manifest FLIGHT NO. SV-5731 DATE: 14/09/2014 TIME: 16:35 RETURN FLIGHT NO: SV-5764 DATE: Cov No

Kerala State Haj Committee HAJ 2014 Flight Manifest FLIGHT NO. SV-5731 DATE: 14/09/2014 TIME: 16:35 RETURN FLIGHT NO: SV-5764 DATE: Cov No Kerala State Haj Committee HAJ 2014 Flight Manifest FLIGHT NO. SV-5731 DATE: 14/09/2014 TIME: 16:35 RETURN FLIGHT NO: SV-5764 DATE: 20-10-2014 Cov No s: KLR-53-3-0 KLR-65-2-0 KLR-66-2-0 KLR-97-2-0 KLR-119-3-0

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC :2005 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Avatud süsteemide vastastikune ühendamine Tehingut

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC :2005 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Avatud süsteemide vastastikune ühendamine Tehingut EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 10026-1:2005 INFOTEHNOLOOGIA Avatud süsteemide vastastikune ühendamine Tehingute hajustöötlus Osa 1: OSI TP mudel Information technology Open Systems Interconnection Distributed

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Tallinna Reaalkool Ainekavad III kooliaste loodusained geograafia 8. klass Loodusvööndite geograafia Loodusvööndid Looduskomponentide seosed Kliima, m

Tallinna Reaalkool Ainekavad III kooliaste loodusained geograafia 8. klass Loodusvööndite geograafia Loodusvööndid Looduskomponentide seosed Kliima, m Ainekavad III kooliaste loodusained geograafia 8. klass Loodusvööndite geograafia Loodusvööndid Looduskomponentide seosed Kliima, mullad, taimkate, loomastik, veestik, pinnamood- vastastikused seosed.

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Powakaddy

Powakaddy Powakaddy PowaKaddy Sport http://www.powakaddy.com/index.php/electric-trolleys/sport.html Elektrilised kärud liitium või tavalise akuga / Electrical trolleys with lithium or acid battery Liitium akuga

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

EESTI RAHVASTIK RAHVALOENDUST...

EESTI RAHVASTIK RAHVALOENDUST... EsA EESTI RAHVASTIK RAHVA- LOENDUSTE ANDMETEL POPULATION OF ESTONIA BY POPULATION CENSUSES III EESTI E STATISTIKAAMET T S T I A A T STATISTICAL T S T I A OFFICE F OF ESTONIA TALLINN L N 1996 9 ISBN 9985-826-82-5

Rohkem

III OSA ÜLDOSA

III OSA ÜLDOSA Raadiosides kasutatavad fraasid Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8.03.2011. a määruse nr 20 Lennunduse raadioside reeglid lisa 7 Punktist 1.1 kuni punktini 2.3.13 on toodud Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc EESTI STANDARD ÜLDKASUTATATAVATE VÕRKUDE JA ABONENTIDE RAHVUSVAHELINE IDENTIFITSEERIMISPLAAN ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis The international identification plan for public networks and subscriptions

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade ja sõnavara Information technology Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Kinnitatud

Kinnitatud Projekti Kliimamuutuste mõju põllukultuuridele lõpparuanne Projektijuht: Triin Saue (ees- ja perekonnanimi) Asutus: Eesti Taimekasvatuse Instituut (programmis lubatud taotleja) Projektijuhi kontaktandmed:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

8. klass Õppeaine: GEOGRAAFIA ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Õpilane Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ette

8. klass Õppeaine: GEOGRAAFIA ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Õpilane Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ette ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ettekujutuse, mis tegurid mõjutavad kliima kujunemist ühes või teises maailma piirkonnas, ülevaate põhi- ja vahekliimavöötmetest ning

Rohkem

ISO/IEC JTC 1/SC 27

ISO/IEC JTC 1/SC 27 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: september 2015 INFOTEHNOLOOGIA Pilvtöötlus Etalonarhitektuur Information technology Cloud computing Reference architecture

Rohkem