Lastega pered LÜHIDALT JA SELGELT

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lastega pered LÜHIDALT JA SELGELT"

Väljavõte

1 Lastega pered LÜHIDALT JA SELGELT

2 Sisukord Kela lastega perede toetused 3 Enne lapse sündi 6 Kellel on õigus saada lastega pere toetusi? 7 Kui laps sünnib 10 Lapsehoiutoetused 16 Kui laps haigestub 21 Elatistoetus 22 Taotlemine ja maksmine 24 Kela teenindus 27 Kela lastega perede toetused Selles voldikus tutvustatakse Kela lastega perede toetusi. Tänu Kela toetusele saavad lapsevanemad lapse oluliste esimeste elukuude ajal temaga kodus olla. Järgmistel lehekülgedel tutvustame täpsemalt, milliseid rahalisi toetusi Kela emale raseduse ajal ja pärast lapse sündi maksab. Voldikus tutvustatakse ka seda, kuidas Kela toetab lapse eest hoolitsemist ja hüvitab lapsega seotud kulutusi. Voldiku lõpust leiate teavet lastega perede toetuse taotlemise kohta. Voldik on koostatud aasta kohta. Veebist leiate lisateavet koroonaepideemia mõjust Kela toetustele. Lisateave veebist ja telefoni teel Kela toetusi on lihtsal moel selgitatud aadressil Lastega perede toetusi tutvustatakse täpsemalt Kela soomekeelsel veebilehel Küsimuste korral helistage klienditeeninduse numbril

3 Milliseid toetuseid võib lastega pere saada? Kela toetused lastega peredele on rasedus- ja sünnitustoetus vanemahüvitis emapalk spetsiaalne emapalk isapalk vanemapalk lapsetoetus lapsehoiutoetused koduhoiutoetus paindlik lapsehoiutoetus eralastehoiutoetus osaline lapsehoiutoetus haige või puudega lapse toetused elatistoetus. Selgitage, kas võite saada ka muid Kela toetusi. Muud perega seotud Kela toetused on näiteks eluasemetoetused, üliõpilase toetused, ajateenija toetused, töötutoetused ja haigestumisega seotud hüvitised. Neid tutvustatakse eraldi voldikutes. Millal võib saada lastega pere toetust? Alloleval joonisel näidatakse, milliseid toetusi Kela lastega peredele esimese lapse sündides ja lapse kasvades maksab. Joonise ülaosas on lapse vanus. Tulbad näitavad, millises vanuses milliseid toetusi Kela maksab. Põhikooli Põhikooli Sünd 3 kuud 9 kuud 1 aasta 2 aastat 3 aastat 1. klass 2. klass 17 aastat Emapalk Isapalk (kokku 9 nädalat)* Vanemapalk Lapsetoetus Koduhoiutoetus / paindlik lapsehoiutoetus Eralapsehoiu toetus Osaline lapsehoiutoetus *Võimalik saada osade kaupa, kuni laps saab 2-aastaseks päeva on võimalik saada emaga samaaegselt. 4 5

4 Enne lapse sündi Kui ootate last, siis võtke ühendust oma kodukohas asuva naistenõuandlaga. Naistenõuandla teenused on tasuta. Nõuandlast saate nõuandeid seoses raseduse ja sünnitusega. Nõuandlas jälgitakse ka ema ja loote terviseseisundit. Ema peab minema nõuandlasse tervisekontrolli raseduse alguses, hiljemalt 18. rasedusnädalal. Peale kontrolli saate rasedustõendi. Vajate seda tõendit, et Kelast toetust taotleda. Kellel on õigus saada lastega perede toetusi? Teil on õigus saada Kela lastega pere toetusi, kui kuulute Soome sotsiaalkaitse alla ja elate püsivalt Soomes. Teatud juhtudel võivad toetusi saada ka teised isikud, kui nad töötavad Soomes. Kui olete elanud välismaal või kavatsete välismaale elama asuda, kontrollige Kelast, kas teil on õigust Kela makstavaid toetusi saada. Soome või Soomest ära kolimine võib mõjutada Kela toetusi. 6 7

5 Rasedus- ja sünnitustoetus Võite taotleda rasedus- ja sünnitustoetust, kui rasedus on kestnud vähemalt 5 kuud. Võite valida kas beebipaki või 170 eurot. Beebipakis on imiku hooldamise vahendid ja rõivad. Emapalk Ema võib jääda emapuhkusele kõige varem umbes 8 nädalat enne eeldatavat sünnituse kuupäeva. Üldjuhul jääb ema emapuhkusele siiski kuu aega enne eeldatavat sünnituse aega. Emapuhkuse ajal makstakse emale emapalka. Seda makstakse kuni 105 tööpäeva ehk umbes 4 kuud. Taotlege emapalka hiljemalt 2 kuud enne eeldatavat sünnituse kuupäeva. Enne taotlemist küsige oma tööandjalt, kas te saate emapuhkuse ajal palka. Teatage oma tööandjale emapuhkusest vähemalt 2 kuud enne puhkuse algust. Spetsiaalne emapalk Kui puutute oma töös kokku kiirguse, keemiliste ainete või nakkushaigustega, võite jääda töölt ära kohe, kui rasedus on tuvastatud. Sel juhul saate spetsiaalset emapalka. 8 9

6 Kui laps sünnib Pärast lapse sündi saavad vanemad lapsega koju jääda. Kela maksab selle perioodi eest rahalist toetust, mis tagab perele piisava sissetuleku. Emapalk Pärast lapse sündi jätkub emapuhkus umbes 3 kuud. Emale makstakse selle aja jooksul emapalka. Isapalk Isa võib võtta kuni 54 tööpäeva ehk umbes 9 nädalat kestva isapuhkuse. Kela maksab isapuhkuse ajal isapalka. Isapuhkuse saab võtta enne lapse 2-aastaseks saamist. Isapalka võite taotleda tagasiulatuvalt. Taotlege isapalka siiski enne lapse 2 aasta ja 2 kuu vanuseks saamist. Teatage oma tööandjale isapuhkusest vähemalt 2 kuud enne puhkuse algust. Kui puhkus kestab 1 12 tööpäeva, piisab, kui teavitate sellest kuu aega enne. Isapalka võite taotleda ka siis, kui olete näiteks ettevõtja, töötu või üliõpilane. Isa võib olla isapuhkusel emaga samal ajal 1 18 tööpäeva ehk maksimaalselt 3 nädalat. Selle isapuhkuse osa võite võtta välja korraga või jagada maksimaalselt neljaks osaks. Kui olete võtnud 18 vaba päeva, võite jätkata puhkust veel 36 tööpäeva. Need päevad võite võtta pärast vanemapalga maksmise lõppemist. Vabad päevad võite võtta korraga või kahes osas. Kui te ei ole vabu päevi võtnud, võite välja võtta kogu 54 tööpäeva kestva puhkuse. Kui perre sünnivad kaksikud, maksab Kela vanematoetust 18 tööpäeva võrra kauem. Need vabad päevad võite võtta samaaegselt emaga või pärast vanemapalga maksmise lõppu

7 Vanemapalk Vanemapuhkusele võib jääda emb-kumb vanematest. Vanemad võivad võtta vanemapuhkust ka vaheldumisi. Vanemapuhkus kestab 158 tööpäeva ehk umbes pool aastat. Kela maksab vanemapuhkuse ajal vanemapalka. Vanemapalga maksmine lõpeb, kui laps on umbes 9-kuune. Kui perre sünnivad kaksikud, maksab Kela vanemapalka 60 tööpäeva ehk umbes 10 nädala võrra kauem. Kui ema hoolitseb lapse eest üksi, võib ta kauem vanemapuhkusel olla. Ta võib saada vanemapalka 54 tööpäeva ehk umbes 9 nädalat kauem. See eeldab, et lapse isa ei ole tuvastatud ja emal ei ole abikaasat, kes võiks isapalka saada. Ema peab käima sünnitusjärgses tervisekontrollis ning esitama selle kohta Kelale järelkontrollitõendi. Kela vajab vanemapalga maksmiseks tõendit. Taotlege vanemapalka üks kuu enne vanemapuhkusele jäämist. Vanemad võivad ka osaajaga töötada ja korraldada lapsehoidu vaheldumisi. Sel ajal maksab Kela mõlemale vanemale osalist vanemapalka. Kui suur on toetus? Emapalk, spetsiaalne emapalk, isapalk ja vanemapalk arvutatakse aastase sissetuleku põhjal. Aastane sissetulek tähendab teie 12 kuu sissetulekuid. Kui teil on õigus toetusele näiteks alates aasta maikuust, arvutab Kela vanemahüvitist teie sissetulekute põhjal. Toetus on alati väiksem kui palk. Tavaliselt moodustab see umbes 70 protsenti sissetulekust. Toetust makstakse üldjuhul 6 päeva eest nädalas. Kui saate vanemapuhkuse ajal palka, maksab Kela toetuse teie tööandjale. Toetuse suurust mõjutab ka see, kas olete olnud õppur, haiguslehel või töötu. Minimaalne toetus on 29,05 eurot päevas. Sellist toetust makstakse näiteks õppurile. Vanemahüvitis on maksustatav tulu. Töösuhtes olevale arvestatakse pensioni ja puhkusepäevi, kui ta on ema-, isa- või vanemapuhkusel

8 Toetused lapse adopteerinud vanematele Kela toetab adopteeritud laste vanemaid peaaegu samamoodi nagu bioloogilisi vanemaid. Lapse lapsendanud vanemad ei saa emapalka, kuid neile makstakse vanemapalka kauem kui tavaliselt. Vanemapalka makstakse alates sellest päevast, kui adopteeritud laps teie hoolde antakse. Lapse isa võib võtta isapuhkust nagu kõik isad. Kui adopteerite lapse välismaalt, võite taotleda Kelalt rahalist toetust adopteerimiskulude katteks. Kela kaart Kui laps sünnib Soomes, edastatakse sünniandmed haiglast rahvastikuregistrisse ja sealt edasi Kelale. Laps saab isikukoodi. Pärast lapsele nime andmist saadab Kela koju Kela kaardi ehk ravikindlustuskaardi. Lapsetoetus Kela maksab iga lapse eest lapstetoetust. Maksmine jätkub selle kuu lõpuni, mil laps saab 17-aastaseks. Lapsetoetuse suurus sõltub laste arvust: esimese lapse eest umbes 95 eurot kuus teise lapse eest umbes 105 eurot kuus kolmanda lapse eest umbes 134 eurot kuus neljanda lapse eest umbes 163 eurot kuus viienda ja iga järgmise lapse eest umbes 183 eurot kuus. Üksikvanemale makstakse lisatoetust umbes 63 eurot kuus iga lapse kohta. Lapsetoetus on maksuvaba tulu. Lapsetoetust makstakse enamasti emale, isale või muule hooldajale. Lapsetoetust võite taotleda samal ajal koos vanemahüvitisega ehk emapalgaga, spetsiaalset emapalgaga, isapalgaga või vanemapalgaga. Lapsetoetust võite taotleda ka eraldi

9 Lapsehoiutoetused Pärast vanemapuhkust võite jääda lapsega koju ja saada koduhoiutoetust hankida lapsele koha eralastehoius ja saada koduhoiuvõi eralastehoiutoetust töötada kuni 30 tundi nädalas ja saada paindlikku lapsehoiutoetust panna lapse kohalikule omavalitsusele kuuluvasse päevahoidu. Lapsehoolduspuhkus Pärast vanemapuhkust võib üks vanematest jääda lapsega koju palgata lapsehoolduspuhkusele kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Teatage oma tööandjale lapsehoolduspuhkusest vähemalt 2 kuud enne puhkuse algust. Koduhoiutoetus Koduhoiutoetust võib taotleda, kui alla 3-aastase lapse hoid on korraldatud mujal kui päevahoius, näiteks kodus. Lapsehoidja võib olla lapsevanem või keegi teine, näiteks vanavanem või palgaline hoidja. Koduhoiutoetust ei saa, kui laps käib kohalikule omavalitsusele kuuluvas lastehoius. Koduhoiutoetus koosneb lapsehoiutoetusest ja lapsehoiu lisatoetusest. Lapsehoiutoetus on umbes 343 eurot kuus ühe alla 3-aastase lapse kohta umbes 103 eurot kuus pere iga järgmise alla 3-aastase lapse kohta umbes 66 eurot kuus iga üle 3-aastase, aga eelkooliealise lapse kohta. Lapsehoiu lisatoetust saab vaid ühe lapse eest kuni 184 eurot kuus. Lapsehoiu lisatoetuse summa oleneb lapsevanemate tuludest. Koduhoiutoetus on maksustatav tulu. Kohalik omavalitsus või maksta lisaks koduhoiutoetusele ka lisatoetust. Küsige oma omavalitsuselt või Kelast, kas saate seda lisatoetust. Eralastehoiutoetus Kui last hoiab palgaline hoidja või eralastehoid, võite saada eralastehoiutoetust. Laps peab olema noorem kui kooliealine. Toetust ei saa, kui laps käib kohalikule omavalitsusele kuuluvas lastehoius. Eralastehoiutoetus koosneb lapsehoiutoetusest ja lapsehoiu lisatoetusest. Teie kohalik omavalitsus võib maksta ka lisatoetust. Lapsehoiutoetus on umbes 175 eurot kuus. Kui laps on koolieelik ja käib osalise ajaga lasteaias, on lapsehoiutoetus umbes 64 eurot kuus

10 Lisaks lapsehoiutoetusele võite saada lapsehoiu lisatoetust umbes 147 eurot kuus. Lapsehoiu lisatoetuse summa oleneb sissetulekutest. Kui saate väiksemat lapsehoiutoetust, makstakse ka lapsehoiu lisatoetust vähem. Kela maksab toetuse välja palgalisele hoidjale või lastehoiuasutusele. Osaline lapsehoiutoetus Võite saada osalist lapsehoiutoetust, kui töötate lapse hoidmise tõttu kuni 30 tundi nädalas. Kela maksab osalist lapsehoiutoetust 1. ja 2. klassis õppiva lapse eest. Osaline lapsehoiutoetus on umbes 98 eurot kuus. See on maksustatav tulu. Eralapsehoiutoetus on maksustatav tulu. Paindlik lapsehoiutoetus Võite saada paindlikku lapsehoiutoetust, kui töötate kuni 30 tundi nädalas ja ülejäänud aja hoiate oma last. Kela maksab paindlikku lapsehoiutoetust alla 3-aastase lapse eest. Paindlikku lapsehoiutoetust võidakse maksta mõlemale vanemale. Sellisel juhul peavad mõlemad vanemad töötama tavalisest lühema tööajaga. Nad peavad hoidma oma last erinevatel päevadel või erinevatel kellaaegadel. Paindlikku lapsehoiutoetust makstakse tööaja järgi. Lapsehoiutoetus võib olla kas umbes 244 eurot kuus või umbes 163 eurot kuus, seda vastavalt sellele, kui palju te keskmiselt nädalas töötate. Kela maksab paindlikku lapsehoiutoetust korraga ainult ühe lapse eest. Paindlik lapsehoiutoetus on maksustatav tulu

11 Kui laps haigestub Kui laps haigestub ja vajab arstiabi, võite viia ta tervisekeskusse või eraarsti vastuvõtule. Kela hüvitab osa erahambaarsti tasudest. Kela hüvitab osaliselt ravimite kulud. Tervisekeskuse raviteenuseid Kela ei hüvita. Ajutine lapsehoolduspuhkus Kui teie alla 10-aastane laps haigestub näiteks grippi, võite jääda koju teda hooldama. Seda nimetatakse ajutiseks lapsehoolduspuhkuseks. Ajutine lapsehoolduspuhkus on 4 päeva. Enamus tööandjaid maksavad ajutise lapsehoolduspuhkuse aja eest palka. Kela selle aja eest toetust ei maksa. Raskesti haige või puudega lapse hooldamine Kela toetab raskesti haige või puudega lapse hooldamist. Kela toetused ja teenused: erihooldustoetus vanemale, kes hooldab alla 16-aastast last alla 16-aastase puudetoetus raske puudega inimeste taastusravi

12 Elatistoetus Kui vanemad lähevad lahku, võivad nad otsustada, et lapsed jäävad elama ühe vanema juurde. Sellisel juhul maksab vanem, kelle juures laps ei ela, elatist vanemale, kelle juures laps elab. Lapsevanemat, kelle juures laps ei ela, kutsutakse ülalpidamiskohustuslaseks. Vahel jätab ülalpidamiskohustuslane elatise maksmata või ülalpidamiskohustuslasest vanemat ei ole. Sellisel juhul võib Kela maksta elatistoetust sellele vanemale, kelle juures laps elab. Kela maksab elatistoetust juhul, kui ülalpidamiskohustuslasest vanem ei ole maksnud elatist elatis on ülalpidamiskohustuslase väikese sissetuleku tõttu väiksem kui elatistoetus lapse adopteeris vaid üks lapsevanem lapse isa ei ole tuvastatud lapse isa või ema on tuvastatud, aga elatist ei olnud võimalik määrata. Elatistoetus lapse kohta on umbes 167 eurot kuus. Elatistoetus on maksuvaba tulu. Teave ülalpidamiskohustuslasele Kui Kela maksab elatistoetust, nõuab Kela maksmata jäänud elatisraha sisse ülalpidamiskohustuslaselt. Seda nimetatakse elatisvõlgnevuseks. Kui teil ei ole majandusliku olukorra tõttu võimalik Kelale elatisvõlgnevust tagasi maksta, võite taotleda Kelalt maksevabastust

13 Taotlemine ja maksmine Taotlege kõiki lapsetoetusi aadressil Kontrollige taotlusest, milliseid lisadokumente vajate. Lisadokumendid võite samuti saata läbi veebi. Toetust võite taotleda ka taotlusvomiga, mille saate Kela kontorist ja veebilehelt: Lapsetoetus laekub vanema või muu hooldaja kontole üldiselt iga kuu 26. kuupäevaks. Kui pangad on sel päeval suletud või kui maksepäev on pärast puhkepäeva, laekub lapsetoetus kontole juba varem. Kui taotlete toetust taotlusvormiga, postitage see Kela aadressile. Kela postiaadress on Kela PL KELA Peaaegu kõiki Kelaga seotud toiminguid saate teostada ka telefoni teel. Kui Kela on teie taotluse läbi vaadanud, saabub teile koju otsus. Otsusesse on märgitud toetuse suurus, põhjendused ja maksepäev. Otsuse saate ka juhul, kui teile toetust ei anta. Kela kannab emapalga, isapalga ja vanemapalga vanemate pangakontole. Makse laekub kontole tagasiulatuvalt, üldiselt iga 4 nädala järel

14 Muudatustest teavitamine Kui teie elu muutub, võib see mõjutada Kelast saadavaid toetusi. Muudatus võib puudutada näiteks elukohta, sissetulekuid, töötamist või peret. Teavitage Kelat kindlasti muudatustest. Seda saate teha veebis, telefoni teel või kontoris. Teie vastutate selle eest, et Kelal oleksid õiged andmed. Sel juhul makstakse teile toetust õiges suuruses. Kui otsuses on viga Kui Kela otsuses on teie arvates tehtud viga, võite taotleda otsuse muutmist. Edasikaebamise juhised on lisatud otsusele. Küsimuste korral võtke kõigepealt ühendust Kelaga. Kela iseteeninduse kaudu saate taotleda toetusi saata lisadokumente kontrollida oma taotluse staatust saata sõnumeid teavitada muudatustest lõpetada toetuse saamise. Kela teenindus Internetis Lugege lisa Kela toetuste kohta: Küsige nõu: Arvutage toetuse summa: Asjaajamine interneti Iseteenindusse tuleb sisse logida. Teil läheb vaja internetipanga tunnuskoode või mobiilisertifikaate. Kontoris Kontorite aadressid ja lahtiolekuajad leiate veebist: Kas vajate tõlki? Kui te ei oska soome, rootsi või inglise keelt, võite paluda tõlgi abi: Saamikeelne teenindus: Telefoni teel Tööpäeviti kell Eluase Pensionid Taastusravi ja puudetoetused Rahvusvahelised olukorrad (tööpäeviti kl 10 15) Õpingud ja sõjaväekohustus Sissenõudmine Haigestumine ja kaardid Toimetulekutoetus Töötus Lapsevanemaks olemine Broneerige aeg Aja saate broneerida helistades telefoniteenindusse või internetis: Aja broneerimist internetist uuendatakse. Pärast uuendust peate aja broneerimiseks sisse logima. Sisselogimiseks on vaja internetipanga tunnuskoode või mobiilisertifikaate

15 Kela arekeeles Arekeelsed veebilehed: Kela infovoldikud eesti keeles: Pensionid ja muud pensionäride toetused Lastega pered Elama asumine Soome või Soomest välismaale Õpingud ja kaitseväekohustus Haigestumine ja taastusravi Toimetulekutoetus Töötus Üldine eluasemetoetus Voldikuid saate Kela kontoritest. Teistes keeltes infovoldikud internetis: Edita Prima Oyj 2021

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada

Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada lastega perede olukorda. Kuigi pere ja naise otsust

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.12 30.06.13 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People, leiate tööpakkumisest, mille rakenduse kaudu saite/saate.

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

TÖÖKORRALDUSE REEGLID KINNITATUD H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli direktori 26.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/69 H. ELLERI NIM. TARTU MUUSIKAKOOLI TÖÖKORRALDUSE REEGLID 1. Üldsätted. 1.1.1. Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid)

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - Saarekoda58.doc

Microsoft Word - Saarekoda58.doc - 1 - Ajaleht ilmub iga kuu 5. kuupäeval Nr. 58 Oktoober 2013 Tänases lehes: Üleskutse - lk. 1 Sotsiaaltoetused, 2.-lk.2 Ühistranspordiseadus, Eelteade - lk. 3 Saarte Kurtide Ühing-lk.4 IMIDSummit 2013,

Rohkem

EE LFS 2009 IntManual Est

EE LFS 2009 IntManual Est EESTI TÖÖJÕU-UURING 2009 Küsitleja juhend Tallinn 2008 SISUKORD 1. TÖÖJÕU-UURINGU EESMÄRK... 1 2. VALIM... 2 3. PÕHIMÕISTED... 2 4. KÜSITLEJA OSA... 3 5. LEIBKONNAKÜSITLUS... 5 5.1 OSA YA. Leibkonna ja

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon 611 8000 ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne. Kõnejärjekord on pikem. tasuline infotelefon 11 800

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus Hr Ilor Teeväli juhataja Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ivv@ivv.ee Teie 6.02.2012 nr [Seosviit] Õiguskantsler 12.03.2012 nr 7-4/111625/1201169 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word - EST_3rd_report.doc

Microsoft Word - EST_3rd_report.doc ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.07 30.06.08 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

K O R R A L D U S

K O R R A L D U S SEITSMENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 20. juuni 2014 nr Eelnõu Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse 8 p 2, 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Sotsiaalkindlustusõigused Hispaania

Sotsiaalkindlustusõigused Hispaania Sotsiaalkindlustusõigused Hispaania Käesolevas ülevaates esitatud teave on koostatud ja seda on ajakohastatud tihedas koostöös vastastikuse sotsiaalkaitsealase infosüsteemi (MISSOC) kohalike esindajatega.

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus EELNÕU 21.06.2013 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 58 punkt

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm

LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm LISA 3 KINNITATUD SA Eesti Teadusagentuur juhatuse 6. märtsi 2018 käskkirjaga nr 1.1-4/18/22 Personaalse uurimistoetuse stardigrandi taotlemise tingimused ja kord 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem