Treeneri ta htsus talli ja ratsakooli maine kujundamisel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Treeneri ta htsus talli ja ratsakooli maine kujundamisel"

Väljavõte

1 Treeneri ta htsus talli ja ratsakooli maine kujundamisel Treener on väärtuste ja eluks vajalike oskuste õpetaja, kellel on ka suur vastutus ja oluline staatus ühiskonnas. Tugev konkurents loob vajaduse, et treener peab olema ka suurepärane klienditeenindaja. Treeneri rollid Treeneri töö on keeruline, sest ta peab täitma oma ametis väga mitut erinevat rolli. Roll on reeglitega määratletud käitumisviis, mida inimeselt oodatakse. Rolli täitmiseks tuleb: mõista kindlale rollile esitatud ootusi; osata paindlikult ja konfliktivabalt täita oma rollis olles teiste inimeste ootusi; muuta roll isikupäraseks oma suhtlemisoskusega. Treeneri rollid on eelkõige: Pedagoogiline roll Sotsiaalne roll (käitumise, hoiakute ja kohustuste kogum, mida oodatakse mingi staatusega inimeselt selles rollis) Erialane roll (teoreetik ning praktik, motiveerija jne) Lisaks: Klienditeenindaja, teenusepakkuja (õpilasele ja/või õpilase vanematele) Eeskuju ja autoriteet (õpilastele, kolleegidele) Mainekujundaja (ameti, tööandja, spordiala) Arvamusliider (oma valdkonna spetsialist) Läbi nende rollide ja oma isiksuse kujundab treener ka talli/ratsakooli mainet. Ta on oma töökoha esindusnägu, sest puutub kõige rohkem kokku klientidega. Treenerist oleneb ka sageli kas talli soovitatakse või kritiseeritakse (Statistika ütleb, et positiivset kogemust jagatakse 1-e ja negatiivset kogemust 10-ne isikuga). Läbi oma töö ja isiksuse saab treener oma töökoha mainet hoida ja tõsta. Treener on kas töövõtja või iseendale tööandja. Mõlemas rollis on oluline pakutava teenuse kvaliteet, sest kvaliteetsest teenusest sõltub rahulolevate klientide hulk ning ka selle eest saadav tasu! Seega on soovituslik juba algselt seada endale eesmärgiks kõrgemad standardid nii õpilaste sportlike saavutuste kui teenuse kvaliteedi osas. 1. Treener kui klienditeenindaja/teenusepakkuja Klientidega puututakse kokku kõikidel töökohtadel, nii ka treeneriametis. Klienditeenindajad ollakse igal ametialal. Klient on ettevõtte võrdne partner. Kõik kliendid on inimesed ning otsustamisel on lisaks ratsionaalsetele argumentidele oluline tähtsus ka emotsioonidel. Klient on inimene, kes on valmis maksma talle vajaliku teenuse või toote eest. Pikaajalise ja tugeva kliendisuhte eelduseks on spontaanne ja aus teenindusvalmidus ning sõbralik, viisakas ja siiras töötaja. Iga töötaja on ettevõtte peegel.

2 Ettevõtte suurim väärtus on töötaja, kes esindab teda kliendiga suheldes. Suurepäraseks klienditeeninduseks on vaja omada sisemist motivatsiooni. Konfidentsiaalsus peab klientidega seotud töökohal olema enesestmõistetav! Testi end, kas sobid teenindajaks (Allikas Klienditeeninduse alused lihtsas keeles Koostaja: Sirje Schumann, Tallinn 2012) Hinda sinule omast käitumist 0-10ni. 1. Ma kontrollin oma meeleolu peaaegu alati. 2. Mul ei ole raske olla koos minust erinevate inimestega. 3. Mulle meeldivad peaaegu kõik inimesed ja ma naudin nendega koosolemist. 4. Mulle meeldib teha otsuseid ja nende eest vastutada. 5. Ma vabandan isegi siis, kui ma ei ole süüdi. 6. Ma olen uhke oma oskuse üle inimestega vestelda. 7. Mulle jäävad nimed ja näod hästi meelde. Ma püüan neid oskusi edasi arendada. 8. Naeratamine on mulle omane. 9. Mulle meeldib vaadata, kui teised on rõõmsad ja õnnelikud. 10. Ma olen alati puhas ja hoolitsetud välimusega. Liida saadud punktid. Minu punktide summa on. Hea tulemus jääb vahele. Mida suurema arvu saad, seda parem on sinu võimalus saada heaks klienditeenindajaks. Alla 50 tulemus on vähene. Võid esitada endale küsimuse: kas ma tahan ikka olla klienditeenindaja rollis? Teenindamine kätkeb endas kliendi abistamist ja tema vajaduste rahuldamist nii, et klient on rahul ja rõõmus ning soovib ettevõttega koostööd teha aastast aastasse. Kõige tähtsam on rahulolev klient teenindaja/teenusepakkuja on kliendi jaoks ja sõltub kliendist, mitte vastupidi. Ligi 70 % klientidest lõpetab ostmise firmadest, kus nendesse suhtutakse ükskõikselt! Kuldne reegel: kohtle teisi nii nagu soovid, et Sind koheldaks! Ratsutamise treeneri keeruline ülesanne: tema töös peab olema kõrgemaiks eesmärgiks tagada õpilaste ja hobuste turvalisus nii, et õpilane ka kliendina rahule jääks! Esimese muljega kujundad kliendi arvamuse nii endast kui ettevõttest kus töötad. Uuringud näitavad, et esimesest muljest sõltub 70%. Pea alati meeles, et esmamulje on esmatähtis. Sinu käsutuses on lihtsad vahendid kliendi kohene märkamine, tervitamine, tema poole pöördumine, sinu näoilme ja sõbralikkus. Suurepärase klienditeeninduse alus Suurepärase klienditeeninduse aluseks on teenindaja teadmised, oskused, hoiakud ja maailmavaade. MÄRKA: Ole esimene, kes märkab klienti. Positiivne ja avatud tervitus loob kindla kontakti kliendiga. Klient tunneb, et ta on alati oodatud, ka siis, kui vajab probleemi lahendamist. Ole viisakas. KUULA: Kuulmisel ja kuulamisel on vahe. Lase kliendil rääkida. Tihti klient ise ei oska selgitada oma soovi või probleemi tegelikku põhjust. Teda aktiivselt kuulates saad vajaliku info. SUHTLE: Oluline on kliendi tegelike vajaduste väljaselgitamine. Selles aitab kliendi jutu küsimusega tagasipeegeldamine (Kas ma saan õigesti aru, et...). Sõnasta probleem lahti.

3 Kommenteeri oma tegevusi kliendi juuresolekul, see väldib tekkida võivat segadust. Kasuta selget ja lihtsat eneseväljendust. Paku terviklahendust (lisamüük: tihti klient ei tea kõiki vajalikke lisasid). Vajadusel kasuta veenmisoskust. HOOLI: Hoia positiivset tooni (otsused tekivad enamasti saadud emotsioonist). Ole kannatlik, tähelepanelik. Rahustav hoiak annab kliendile kindluse, et oled tema tugi ja kalju. OLE EMPAATILINE HEA AJAPLANEERIMINE: kui sa ei oska probleemi lahendada ja tunned, et see on liiga ajakulukas ka kliendile, suuna ta oskajama isiku poole. Klientidega suhtlemine ja nende vajaduste mõistmine on iga töötaja töö lahutamatu osa. Töötaja suhtumisest, mõistmissoovist, professionaalsusest, usaldusväärsusest ja abivalmidusest sõltub tihti väga palju. Tõhusas vestluses on 30% rääkimist ja 70% kuulamist. Kliendiga inimliku ja emotsionaalse suhtluse loomisel ei saa panna täit vastutust ainult klienditeenindajale. Postiivne suhtluskultuur peab valitsema terves ettevõttes, sealhulgas ülemusealluva suhtluses. Kui sina ei suuda oma alluvatega viisakalt ja inimlikult suhelda, ära eelda, et su töötajad klientidega hästi suhtleksid. Alar Ojastu, Password 2019 Kohtumisel: Tervita alati esimesena, ole sõbralik. Kui räägid telefoniga, siis näita sisenevale kliendile naeratusega või lehvitades, et märkasid teda. Näita välja huvi kliendi vastu, et tekitada meeldiv esmakontakt. Kontaktivõimaluse lood pilguga, positiivse kontakti saavutamiseks keskenda kogu tähelepanu kliendile. Kui klient seisab, seisad ka sina. Ole aktiivne kuulaja, arenda vestlust. Oluline on see, mida räägid, ja olulisem veel, kuidas räägid. Vaata otsa inimesele, keda kuulad. Vähenda häirimisvõimalust (N: mobiiltelefon, arvuti). Hoolitse oma välimuse eest. Riietus peab olema korrektne ja puhas ning valitud vastavalt situatsioonile. Jälgi, et kasutad positiivset kehakeelt. Kontrolli töökoha korrasolekut ja ka oma meeleolu. Ära suhtu klienti kunagi hindavalt, käitu professionaalselt. Loo alati iga kliendiga kontakt, ära ole kunagi mugav ja hoolimatu. Ära karda klienti. Telefonitsi suheldes: Telefoniga suheldes ole rõõmsameelne, sõbralik, viisakas ja korrektne. Kõnele vastates tutvusta end, lauatelefonile vastates lisa ettevõtte nimi ( Veskimetsa Ratsakeskus, tere, Malle kuuleb! ). Kasuta positiivselt mõjuvaid sõnu ja väljendeid (N: hästi, tore, väga meeldiv, kindlasti, hea meelega, suurepärane). Väldi tingivat kõneviisi (sooviksin, tahaksin, oleks, saaksin, kontrolliksin). Hoidu negatiivselt mõjuvatest sõnadest (probleem, tülitama, leping, pakkumine, soodne). Väldi pikki ja lohisevaid lauseid. Vajadusel tee märkmeid või kirjuta tekst valmis, millest tahad rääkida/mida küsida.

4 Kliendiga suhtlemisel kasuta alati Teie vormi. Sina vormi kasuta alles siis, kui klient on teinud omapoolse ettepaneku sinatamiseks. Veendu alati, et klient on saanud kogu soovitud info ja lõpeta kõne viisakalt, klienti tagant kiirustamata. Kui helistaja poolt küsitavat isikut ei ole kohal, paku alati võimalust jätta talle teade või saata vastav info e-postile. Peale kõne lõppu saada vajadusel telefoni teel tehtud kokkulepped ja muu oluline info kliendile e-postile kinnitamiseks. Kirja teel suheldes: Kirjalikus suhtlemises kasutatud väljendid avaldavad alati sügavamat muljet kui suuliselt öeldu ja neid ei saa hiljem tagasi võtta. Seetõttu peab tekst olema korrektne ja see tuleb alati põhjalikult üle vaadata! Kõik allpool väljatoodud reeglid kehtivad ka kaastöötajaga suheldes. Kirjadele ja e-postile tuleb vastata 24 tunni jooksul ja kui kohe ei saa esitatud küsimusele vastata, siis informeeri adressaati, et kiri on käes ja anna info, mis ajaks saad anda pikema vastuse. Paku alati kliendile välja tähtaeg ning tee kõik endast olenev, et lubatud tähtajaks ka vastus saata. Kui mingil sinust mitte oleneval põhjusel vastus viibib, siis teavita sellest klienti (eelistatult telefonitsi), vabanda ja püüa leida uus mõlemale poolele sobiv tähtaeg. Ära unusta, et suhtled teise inimese, mitte arvutiga oled selline, milliseks end kirjutad. Kirjale pane alati subjekti reale lühike ja sisule vastav pealkiri. Väldi mittemidagiütlevaid pealkirju nagu tere, teade, info, kohtumine, pakkumine jms, mis ei anna kirja kohta piisavalt infot. Kirjuta lühidalt ja selgelt kasutades täislauseid ja elementaarseid viisakusväljendeid. Arvesta kliendiga ja austa teda, vajadusel ära ole tagasiside ja tänuga kitsi. Kliendiga suheldes ole ettevaatlik huumori ja sarkasmiga, väldi solvanguid. Igale esmakordsele kirjale lisa oma täiskontaktid. Ametlikus kirjavahetuses väldi emotikonide kasutamist Koopiate lisamisel pea meeles: o Kellele ( To ) reale pane adressaadid, kellelt ootad vastust, oma kirjale reageerimist. o Koopia ( Cc ) reale pane need adressaadid, kelle puhul soovid, et nad on antud teemaga kursis, kuid nendelt ei oodata vastamist või muud tegutsemist. o Pimekoopia ( Bcc ) kasutatakse majast välja saadetavad masspostituste korral. Enne kirja saatmis kontrolli õigekirja! (Abivahend selleks: Abistavad keelemudelid suhtlemisel: kasuta tähtsust sisendavad sõnu (kas teile sobib? millal teile sobib? kas lubate? kas tohin?); hoolitsust väljendavad sõnad (ma vaatan veelkord üle, et oleks kindel; võime ka; kuidas teile? On teil mugav kui?); kindlustunnet loovad (ma olen kindel; ma kinnitan, kindlasti; te ei pea kohe otsustama); konstruktiivsed lahendused (ma uurin kohe järele, ma täpsustan; kohe hakkame tegelema; kas ma saaksin); sümpaatiat väljendavad (olete alati oodatud; helistage alati; ilusat päeva; edu; muidugi ma mäletan teid); tunnustust väljendavad (te olete hästi kursis; väga huvitav ettepanek; aitäh et märkasite); viisakust väljendavad (palun, tänan, oleks väga hea); konkreetsust lisavad (me saame teie maksetähtaega pikendada ühe nädala - 5.juunini).

5 Alati väldi: süüdistavaid väljendeid (aga te ju ise ütlesite, te saite valesti aru, miks te kohe ei öelnud, kas te ei näe siis); ükskõiksust väljendavaid (te peate pöörduma, pange uks kinni, tulge homme); ähvardusi (kui raha pole laekunud, siis, kui te ümber mõtlete, siis, kui te homseks.); kliendi õpetamist (järgmine kord täitke õigesti, ärge seiske sinna, tehke teistmoodi); kliendi halvustamist (kas te siis ei tea, te tegite valesti, sellist asja pole küll keegi varem küsinud, ma juba ütlesin teile); pessimismi sisendavaid (ma võin teid ühendada, aga vaevalt nemadki, ei tea, mina küll pole kuulnud, see pole meie süü); Konfliktide lahendamine Heade ja rõõmsate klientidega saame me kõik hakkama, harjuda on vaja raske kliendiga. Näiteks võib raske klient olla pahas tujus, irooniline, ülemeelik, ülbe, üleolev, saamatu, ükskõikne jne. Konflikti all mõistame erinevust kokkuleppest, kaebust teenusele, valesti mõistmist või reageeringut ebakompetentsusele. Üldjuhul kliendid ei kaeba põhjuseta, kuid võivad seda teha, kui nendega ei ole piisavalt tegeletud või ei ole seda tehtud piisavalt hästi. Nende probleemi põhjus võib olla mujal, mitte sinus või sinu organisatioonis. Konfliktsituatsioonis on eesmärgiks jõuda kliendiga alati kokkuleppele. Pretensiooni lahendamisel on tähtis leida probleemile lahendus, mitte uurida, miks või kuidas see juhtus ja kes on süüdi. ( Paadi näide allpool.) Kõige tähtsam on see, et tuleb jääda rahulikuks. Konflikte ei tohi karta, vaid neid tuleb võtta töö loomuliku osana ja nautida oma oskuslikkust nende lahendamisel. See on enesearengu võimalus! Tegele probleemiga alati kohe, edasilükkamine ei ole väljapääs ega lahendus. Ära jaga katteta lubadusi! Konflikti lahendamine vajab empaatiavõimet. Piltlik näide PAAT Kujuta ette, et järvel paadis on kaks isikut, kelle eesmärgiks on jõuda koos kaldale. Klient, kes on maruvihane ja loksutab paati ning klienditeenindaja, kes peab valima, kuidas edasi: 1. kas võtta üle kliendi emotsioonid, ärrituda, vihastada jne, mille tulemusel paat loksub kahe inimese jagu kuni ümberkukkumiseni mõlema jaoks. 2. kas jääda rahulikuks, soliidseks, püüda mõista kliendi olukorda. Selle tulemusena paat loksub vähem, on stabiilsem ja tihti klient jõuab arusaamiseni, et ühiselt olukorra läbimõtlemine viib lahenduseni ehk sõuate koos kaldale. Siin aitab teenindajat emotsionaalne intelligentsus. Klienditeenindajalt nõuab see situatsioon - oma ja teiste tunnete äratundmist; - tunnete põhjuste mõistmist; - teiste inimeste tunnetega arvestamist; - oma tunnetega toimetulemist; - asjakohast ja mõistlikult käitumist; - vajadusel ka enesekehtestamist. (allikas: Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid)

6 Raske kliendiga suhtlemise meelespea! Väldi reageerimist viha peale vihastamisega, vaid säilita rahu ja positiivne hoiak. Väldi vaidlemist kliendiga (vaidluses ei saa võita - võites vaidluse kaotame kliendi). Tunnista ettevõtte esindajana viga (isegi kui sina ei ole süüdi). Näita välja, et probleemi lahendamine on sinu esmane ülesanne. Kuula klienti hoolega, ilma katkestamata. Esita küsimusi. Näita, et püüad probleemist aru saada. Ole viisakas ja abivalmis. Kui oled vea põhjuse kindlaks teinud, siis selgita seda rahulikult kliendile, toetudes faktidele. Võimalusel uuri kliendilt, kuidas tema näeb selle probleemi lahendamist. Selgita kliendile, mida lahendusena ette võtad. Täna kaebuse esitajat ettepanekute eest, kuna tema kaebust saab kasutada meie töö parandamiseks, anna need edasi oma juhile või võta endale teadmiseks. Küsi abi, kui teema väljub sinu pädevuse või vastutuse piiridest. NB! Pahase kliendi puhul ei tohi: Seada kahtluse alla kliendi ausust. Kalduda käsiolevast probleemist kõrvale. Klienti kritiseerida. Lasta tunnetel takistada mõistusega tehtud otsuse elluviimist. Kokkuvõte: suurepärase klienditeeninduse eesmärk on win-win situation ehk olukorrast võidavad mõlemad! 2. Treeneri roll eeskujuna/autoriteedina Treener peab teadvustama oma eeskuju rolli mitte ainult töökohal ja võistlustel vaid ka eraelus. Treener on eeskuju ka hobuste kohtlemisel, kohtunikesse ja kolleegidesse suhtumisel, reeglitest kinnipidamisel. Ma ei tahaks mingil juhul välja tuua autoriteedi saavutamise retsepti: sama hästi võiks keegi mulle anda õunakoogi retsepti, aga kui ma kööki lähen ja selle järgi tegutsema asun, pole üldse kindel, et sellest väga hea kook tuleb. Autoriteedi saavutamine on minu jaoks üsna kirjeldamatu ja tihti seotud isikuomadustega, mida tuleb kasutada õigel ajal õiges kohas siin ei aita ükski õpetus. Minu pagas, mille olen saanud ise mängides, annab mulle võimaluse tunda ala seestpoolt. Ma tean, mis toimub meeskonnas, kuidas nad mõtlevad ja mis vajab suunamist ning toetamist. Ma suudan kõrvalekalded ja närviminekud lahti mõtestada ja saan aru, millest nad tulevad. Ma arvan, et olen treenerina üsna autoritaarne. Annan küll võimaluse valida, aga kui valikuid ei suudeta teha ja üksmeelt ei saavutata, siis ütlen, kuidas tuleb teha, ja asi klaar. Endale pähe istuda ma ei lase, aga samas ei ürita ma ka kellelegi teisele pähe istuda. Koos töötades annab tulemuse see, kui ollakse paindlik ja valmis järele andma. Minu meelest on treeneri töö loominguline siin on vaja vaistu, konkreetseid fakte ja teadmisi. Tarmo Rüütli, ajakirjale Director, jaanuaris 2012

7 Eesti Ratsaspordi Liidu ratsutamistreeneri eetika ja käitumiskoodeks ütleb muuhulgas järgmist: 1. Treener peab suhtuma vastutustundega kõigi ratsutajate ja hobuste turvalisusessse. Võimalusel tuleb jälgida ka kõigi abiliste ja kõrvalvaatajate turvalisust. (Sealhulgas ei tohi treener unustada ka enda turvalisust!) 2. Treener peab valmistama sportlast ette suhtuma edusse ja ebaedusse väärikalt ja kohtlema kaasvõistlejaid ja oponente austusega. 3. Treeneril on kohustus sportlaste puhul esile tõsta positiivseid väärtusi ja head käitumist ning mõista hukka ebaväärikat käitumist treeningutel ja võistlustel. 4. Treenerid peavad näitama tugevat isiklikku eeskuju, väljendades ja propageerides sellega ratsaspordi ideaale kõikide ERL-i liikmete, võistlejate, lapsevanemate, hobuseomanike ja ka laiema avalikkuse ees. Eeskujulik treener: 1. Suhtub austusega hobustesse ja õpilastesse. 2. Ei kasuta vägivalda oma õpilaste suhtes (nii verbaalset kui mitteverbaalset). 3. Kasutab vastutustundlikult sporditarbeid, ruume ja keskkonda. 4. On eeskujuks oma suhtumisega hobusesse, ausasse mängu (Fair Play), võrdsusesse, teineteise, reeglite austamisse. 5. Oskab toime tulle võidu ja kaotuse emotsioonidega. 6. Oskab täiskasvanulikult toime tulla konfliktisituatsioonidega. 7. Kohtleb oma õpilasi võrdselt. 8. Peab kinni oma eeskuju rollist ka väljaspool treeningaega. 9. Oskab toime tulla oma vigadega. 10. Väldib alkoholi ja narkootilisi aineid. 11. Kannab treeningul ja võistlustel korrektset riietust, vajadusel ka vajalikku turvavarustust. 12. Õpib ja arendab end regulaarselt, sest ratsutamise õppimine on eluaegne õpe. 3. Treeneri maine/treener kui ettevõtte mainekujundaja Treeneri maine on treeneri enda teha. Tänapäeval on üsna oluline koht maine kujundamisel sotsiaalmeedial, seda nii positiivses kui negatiivses mõttes. Töö-ja eraelu segunemine aina suureneb ja piirid hägustuvad, seda eriti sotsiaalmeedias, sest kommunikatsioonivahendid soodustavad pidevat online olemist. Kõik, mida inimene internetti, sh sotsiaalmeediasse, postitab, on avalik info ning seda ei saa enam privaatsena käsitleda ja inimene kaotab kontrolli info üle. Sotsiaalmeedias tegutsemine on võrdne avaliku esinemisega! Pea meeles, et ka privaatsõnumid on kopeeritavad ja levitatavad! Tööandjad kalduvad pigem arvamusele, et olenemata kellaajast, on töötaja alati ka ettevõtet esindav figuur, isegi, kui ta esineb sotsiaalmeedias või meedias eraisikuna. Kuigi treener on sotsiaalmeedias eraisik, saab temast teatud piire ületades ettevõtte esindaja ehk töötaja ja tema sõnavõtte võidakse paratamatult seostada selle kohaga, kus ta töötab. Kindlasti pole tal ka eraisikuna lubatud teha klientide kohta negatiivseid postitusi. Austama peaks ka teiste eraisikute privaatsust ja mitte postitama üles pilte teistest inimestest, eriti lastest, ilma luba küsimata. Postitust tehes mõtle, kes seda infot näevad! Korrektne pildivalik postituse juures on oluline!

8 a) Treener kui teenusepakkuja sotsiaalmeedias (isikliku, talli, ratsakooli lehel) Sotsiaalmeedia kanalid on head reklaamikanalid, kui nendega teha regulaarselt tööd. Enne konto loomist tuleb hoolega läbi mõelda, millist kanalit ja milleks kasutada ning kas on mõtet teha neid rohkem kui üks. Sotisaalmeedias on kerge endale vett peale tõmmata, seepärast tee endale selgeks sotsiaalmeedias postitamise ja suhtlemise põhitõed. Tutvu kindlasti ka andmekaitse nõuetega! Sotsiaalmeedia eesmärgid võivad olla: klientide harimine; klienditeenindus, -tugi; imidž, muljejuhtimine ; müük, uute klientide leidmine; klientide lojaalsuse suurendamine. Millised kanalid ja milleks: Facebook - imidži loomine, info edastamine, uute klientide leidmine, kliendisuhte hoidmine; Facebooki privaatkonto: ole sõprade lisamisel kriitiline (kes, kas ja milleks, mis avalik info ja mis mitte, jne); Facebooki ettevõtte konto: hoia fookust, planeeri postitusi; Facebooki grupid (avalikud ja salajased): kiire info edastamine kindlale sihtgrupile; Facebooki live: kiire info edastamise viis (võistlustelt, huvitavatelt sündmustelt), meelelahutus; Instagram visiitkaart, imidži loomine, meelelahutus, klientide harimine, aina enam ka suhltus; Pildikvaliteet on oluline. Hästi töötavad lühivideod (ka õpetlikud) ja stoorid; Youtube klientide harimine; Õpetlikud lühivideod, vlogid. Ettevõtte lehele postitamise meelespea: Sotsiaalmeedia sisu loomine või selle leidmine peab olema kellegi iganädalaseks tööülesandeks. Kui keegi ei vastuta, siis midagi ka ei toimu! Planeeri positusi ette. Vali konkreetne sihtrühm, kelleni tahad jõuda. On suur vahe, kas lood sisu 15-aastasele või 55-aastasele. Sotsiaalmeedias jutustad alati lugu oma ettevõttest, isikutest, mõtteviisist, suhtumisest. Tee nii, et see lugu oleks siiras, sujuv ja põnev! Üllata! Kasuta postitustes illustreerivat materjali: linke, pilte, videot. Ära unusta lisada autorit! Sõnasta põhimõtted, mida, kuidas ja kellele ütled. Kindlusta, et kogu ettevõte teab neid põhimõtteid. Arvesta, et kontroll sõnumi üle kaob selle väljaütlemisel. Ära luba endale sotsiaalmeedias käitumist, mida päriselus väldiksid. Ära postita lihtsalt postitamise pärast ja ära jaga lihtsalt jagamise pärast. Väldi passiivsust, valetamist, tsensuuri. Kriitikaga tuleb osata toime tulla! Ole selge, arusaadav. Väldi ärapanemist, sest lisaks muule ka meedia jälgib. Kui kahtled, kas sihtrühm sõnumit õigesti mõistab, sõnasta ümber või jäta jagamata. Vasta (mida kiiremini, seda parem) ja hoia vestlust üleval. Ära kritiseeri, vaid aita leida lahendus. Nali on tore, kui see kedagi ei riiva ja pole labane.

9 Tüüpilised vead Facebooki lehtedel ja postitustes: Puuduvad korrektsed kaanepildid, profiilipildid on vales mõõdus või ebasobivad; Kirjavead; CAPS LOOKi kasutamine (mõjub karjumisena); Postituste sisu ei vasta lehe teemale; Ebaregulaarsed ja harvad postitused; Leht pole korralikult vormistatud (puudub asukoha ja/või kontaktinfo, üldine info ettevõtte kohta); Kasutatakse fotosid ilma autori loata, nimeta või allikale viitamata; Ebasobivad pildid (Pildid - lisavad emotsioone, ka negatiivseid!!! Vaata kritiiliselt, mis on pildil ja kas pilti mõistab ka võõras ilma sõnadeta.); Videod postitada pigem otse Facebooki lehele, kui lisada Youtube link; Boost post kasutamisel ei määrata ära täpsemat sihtgruppi; Kasutatakse liiga palju emotikone tekstis; Kriitilised kommentaarid kustutatakse; Spämmimine liiga palju tühja sisu ja liiga tihti; Postitatakse kõike, mida nö sülg suhu toob; Jagatakse spämmi. b) Treener kui eraisik sotsiaalmeedias Sinu Facebooki lehel avaldatud infot võivad näha lisaks sõpradele, tuttavatele, sugulastele ka sinu praegune või potentsiaalne tööandja, meedia ja politsei. Pea meeles ka andmekaitse seadust! Enne postitamist mõtle enne järele, kas sa tahad, et seda infot seostatakse sinuga. Sotsiaalmeedia 11 käsku Ära luba endale sotsiaalmeedias käitumist, mida päriselus väldiksid! Suhtle sõbralikult, jää viisakaks. Väldi labasusi ja halvasti ütlemisi. Mõtle, kellele sa kirjutad. Kõik, mis sa sotsiaalmeedias ütled või teed on avalik! Väldi roppe ja solvavaid kommentaare ja postitusi. Ära postitad kõike, mis pähe tuleb. Privaatsete asjade jaoks on olemas privaatsõnumid (ja telefon ) Internet pole anonüümne. Ära postita läbupilte, seksuaalse alatooniga fotosid. Jää ka sotsiaalmeedias oma tööandja suhtes viisakaks ja pea kinni töökohaga seotud konfidentsiaalsusnõuetest. Pea meeles: Informatsioon internetis on püsiv, otsitav, kopeeritav, nähtav nähtamatu auditooriumi poolt.

10 4. Nõuanded meediaga suhtlemiseks Kui ajakirjanik võtab ühendust telefoni teel: Tee selgeks, mis väljaandest helistatakse ja mida küsida soovitakse. Kui teema on keeruline, palu veidi aega mõtlemiseks ning võimalust tagasi helistada/meili teel kirjalikult vastata. Vajadusel pea nõu Merikesega. Pea silmas, et kõik, mida räägid, peab olema avaldamiskõlblik. meili teel: Kasuta vastamisel korrektset keelt ning loe tekst enne saatmist mitu korda läbi. Vajadusel pea nõu Merikesega. võistlusplatsi ääres: Tee selgeks, millest rääkida soovitakse ning kus intervjuu avaldatakse. Kui teema tundub ebasobiv, vabanda viisakalt ning põhjenda enda keeldumist. Kui otsustad intervjuu anda, veendu eelnevalt oma välimuse korrektsuses ning kontrolli, mis jääb taustale. Kriisiolukorras: - Pea silmas, et meedia võib Sinu suhtes õigustatult suuremat huvi tunda. Ole selleks valmis. - Suhtle ajakirjanikega teadlikult: ära vasta ühelegi meedia päringule enne, kui Sa ei ole edastatavat infot ja tegevusplaani ERL-ga kooskõlastanud (Helista ERL-i pressiesindajale). Vajadusel asub ERL kõneisiku rolli. - Pea silmas, et ratsaspordiga seotud kriitilisi teemasid jälgib ka loomakaitse ning lapsevanemad. - Kõik, mis ütled, mõjutab kogu spordiala mainet (sh suhted sponsoritega). Allikad: Magistritöö: Sotsiaalmeedia töösuhtes: tööandjate hinnangud ning kogemused. Autor: Greete Kempel, Tartu 2014 Grant Thornton Balticu teenindusstandard, 2013 Klienditeeninduse alused lihtsas keeles. Koostaja: Sirje Schumann, Tallinn 2012 Spordisotsioloogia olemus ja funktsioon / Joe Noormets, 2009, Terviseteaduste ja Spordi Instituut, Tallinna Ülikool Treeneri kutse-eetikast. Koostanud Eesti Ratsaspordi Liit Ratsasport. Töötamine Treenerina. Koostanud Eesti Ratsaspordi Liit

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA Üldinfo Tunni teema Stigma ehk häbimärgistav suhtumine vaimse tervise häirete suhtes. Õpilased

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft Word - Arenguvestluste lÐflbiviimise kord

Microsoft Word - Arenguvestluste lÐflbiviimise kord ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISTE KORD NARVA 6. KOOLIS I. Üldsätted. I.1.Arenguvestlus on regulaarne, hästi ettevalmistatud klassijuhataja, õpilase ja vanemate (seadusliku esindaja, edaspidi - vanem) vestlus,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Sotsiaalkindlustusameti Peadirektori.04.2017 käskkirjaga nr 99-k Lisa 5 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Ametinimetus 1.2 Struktuuriüksus Klienditeeninduse peaspetsialist Klienditeeninduse osakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem