Keeletegu 2020 konkursi kandidaadid (esitamise järjekorras)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Keeletegu 2020 konkursi kandidaadid (esitamise järjekorras)"

Väljavõte

1 Keeletegu 2020 konkursi kandidaadid (esitamise järjekorras) 1. Keeleharjutuste keskkonna Kõneravi.ee tasuta kasutusvõimaluse tagamine eriolukorra ajal Tegijad: Töörühma juht Andres Mellik; töörühma liikmed Jürgen Järvik, Lea Kübar, Darja Parts Kõneravi.ee on koostöös logopeedidega loodud interaktiivsete harjutuste keskkond kõne arendamiseks. Toetamaks kõne arengut ja hea eesti keele jätkuvat kasutamist distantsõppe ajal, tegime aasta kevadel keskkonna kõigile tasuta kättesaadavaks ning selle raames liitusid meiega ligi 300 asutust. Keskkonnast leitav harjutusvara täieneb pidevalt ning toetab nii kõneravi kui ka keeleõpet. Koostöös Eesti Kogelejate Ühinguga loodi aastal eraldi moodul kogelejatele, keda on Eestis ligi Moodulist leiab kuus interaktiivset harjutust, mis on mõeldud sujuva kõne harjutamiseks. Tegu on esimeste digitaalsete kõneharjutustega Eestis, mis on suunatud kogelejatele. Aastani 2023 on kõikidele soovijatele ligipääs harjutustele tasuta. Esitaja: Birgit Krieger 2. Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja eesti keele õppe projekt räpiooper Karma Tegijad: Töörühma juht: Krismar Rosin; töörühma liikmed: Pille Maffucci, Julia Viirsalu. Lavastuse meeskond: lavastaja Neeme Kuningas, Narva koreograafid Ulyana Lint ja Valeria Vetoshkina, dramaturg Mihkel Seeder, heliloojad Pavel Botšarov ja Karl Kivastik. Arvatavasti esimene räpiooper maailmas, aga kindlasti esimene eestikeelne. Eluline, reaalne, kohati naljakas ja naiivne, samas põletavalt valusa sisuga. Oluline on, et suurele hulgale venekeelse taustaga idavirukatele anti võimalus suurel laval, Eesti tipptegijate käe all rääkida ja laulda eesti keeles. Enesekindlus, mis sealt kaasa saadi, on auhinda väärt. Narva eesti keele maja inimesed näitasid, et eesti keele kasutamise võimalused on piiritud. Eesmärk oli anda Ida-Viru eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest õppijatele võimalus harjutada eesti keelt muusika ja teatri loomise keskkonnas, suurendada enesekindlust eestikeelses suhtluses ning toetada eestikeelse suhtlusvõrgustiku loomist. Karma on Narva eesti keele maja algatatud ainulaadne keeleõppeprojekt. Idee autori ees seisnud keeruline ülesanne ühildada räpp, ooper ja lisaks ka eesti keele õpe sai edukalt täidetud. Tekstide õppimine, omavaheline suhtlus ja laval esinemine andsid õppijatele võimaluse eesti keeles regulaarselt suhelda ja tunda ennast rääkides palju kindlamalt. Etenduses olid lõimitud keeled ja rahvused, muusika-, teatri- ja tantsustiilid, noored ja vanad, professionaalid ja amatöörid. Räpiooper jutustas liigutava loo Narva üksikemast Karmast, kes kahe lapse pilvitu tuleviku nimel ületab kõik eelarvamused ja takistused ning saavutab edu nii töö- kui ka eraelus. See väljendas narvalastele Narva võitlusi ja võimalusi, lootusi ja loovust, usku homsesse. Karma videod:

2 Esitajad: Anna Farafonova; Natalja Mjalitsina 3. Sõnaus 2020 Tegijad: Töörühma juht: Vabamu meeskond, projektijuht Ede Schank; töörühma liikmed: Vabariigi Presidendi kantselei, digikultuuri teema-aasta meeskond Sõnaus tegi seda jälle! Pika ootamise järel oli taas võimalik pakkuda välja uusi sõnu. Sel korral digiteemadel, mis arvestades digikultuuriaastat 2020 ja üha enam digiks muutuvat ühiskonda on vägagi sobiv. Hulk uusi sõnu on juba leidnud tee kasutusse ja lootust sisendab ka Vabamu mõte teha sõnakorje iga-aastaseks. Digiteemade puhul on see ainumõeldav, sest keel peab uutele ilmingutele meie igapäevategevustes kiiresti reageerima. Esitaja: Kert Kask 4. Raamatu Eesti laulupsalter koostamine Tegija: Töörühma juht Eerik Jõks. Toimetaja ja korrektor Tiina Karin Eestikeelne kirikulaul on olnud laenuline. Saksa keeleruumist pärit värsiõpetus on pannud aluse eestikeelsele kunstluulele ning saksakeelepärase luuleteksti ja meloodiate sidumise viis on vorminud meie laulutava. See ei ole andnud piisavalt head keeletundlikku tulemust. Muusikateadlane ja -pedagoog Eerik Jõks leidis eesti keelele kohase lahenduse ning koostas pika uurimistöö tulemusena Eesti laulupsaltri. Tegemist on esimese eestikeelse (kiriku)laulu kogumikuga, mis püüab läbiva printsiibina loobuda indogermaani keelemuusika põhimõtetest ja otsida süsteemselt meie emakeele prosoodiast lähtuvat keelemuusikat. Tulemuseks ei ole saksa ega ladina kirikulaul eestikeelsete sõnadega, vaid eesti kirikulaul. Eesti laulupsalter sisaldab ka mahukat eestikeelsete antifoonide repertuaari, mis katab suure osa kirikukalendri vajadustest. Eesti laulupsaltri koostamine ja publitseerimine on eesti keele seisukohast unikaalne ja erakordne, andes eesti keelele psalmilaulu keelena uue tähenduse. %a4ljaanded%20ja%20artiklid/eesti%20laulupsalter_elektrooniline%20versioon_ pdf Esitajad: Jaan Ross; Urmas Viilma; Andres Põder; Toomas Siitan 5. Keelemeel draamaõpetuse kaudu Tegija: Maia Punak Draamaõpetaja Maia Punaku näidendikogumik Mängult ja päriselt toetab teismeliste keelemeele kujunemist. See on suurepärane täiendus ka teise kultuuri ja keele esindajate integreerimisel meie keeles ja keskkonnas. Mängulusti pakub see neilegi, kelle keeleoskus ja eneseväljendusjulgus on kasinad (vt Ivika Hein kirjutab: Sageli esineb fantastilisi elemente: nõiad, haldjad, majavaimud või rääkivad mänguasjad, mõtetelugemismasin või võlubinokkel, mis annavad lugudele vürtsi ja noorematele näitlejatele-vaatajatele põnevust.

3 Kogumiku kaasahaaravad olukorrad ja tegelased, sh veidi pahupidise muinasjutumaailma sissetoomine köidavad lugejat, harivad ta keeletaju, rikastavad keelekasutust. Pean näidendikogumikku ilmeka keelekasutuse ergutajaks ja oluliseks teejuhiks meie rikka muinasjutumaailma keelde. Näidenditegelasena mängulises võtmes keelt kasutades kujunetakse keeleloomelisemaks ja sõnaosavamaks keelekasutajaks. Esitaja: Kai Võlli 6. Kristel Lempu logopeedilised muinasjutud Tegija: Kristel Lempu Kristel Lempu Kuidas hunt tõmbas ukse lahti: kääks! ehk Logopeedilisi muinasjutte ühendab loo kuulamise ja kõnet arendavad harjutused ehk lapse poolt vaadatuna mängitakse kuulatav lugu koos läbi. Tekstid pole mahalugemiseks: nii ei näe juhendaja laste reaktsiooni ega saa neid selle järgi mängu kaasa kutsuda. Vastavalt laste vanusele, hetke meeleolule, ilmale, kellaajale saab loo muuta just sellele päevale omaseks. Lugude toel saab toetada lapse kõne ja kognitsiooni arengut, avardada ja kujundada tema arusaamist ümbritseva kohta. Kogumik sobib kasutamiseks nii lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele kui ka logopeedidele. Tekstide läbimängimist võib teha ka veel esimestes klassides, ka siis on need kõnearendusliku eesmärgiga, kuigi ülesandeks pole üldjuhul enam artikulatsiooniaparaadi tugevdamine ja häälduse korrigeerimine. Esitaja: Kai Võlli 7. Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas Tegija: Peep Nemvalts Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteaduri Peep Nemvaltsi koostatud kogumik Keelterikkas teadusmaailmas kutsub kaasa mõtlema, kuidas suunduda tõelise keelerikkuse ja täppiskeelte poole. Rahvusvaheline teadussuhtlus saab olla mitmekeelne vastavalt keelteoskusele, ent iga rahvas vajab oma kultuuri ja hariduse ning kogu ühiskonna arenguks emakeelset teadust. Õpetajate Lehe aasta 11. detsembri numbris valutab Peep Nemvalts südant haridussõnastiku töörühma ja haridusterminite komisjoni soovituste eiramise pärast, eriti nende soovitusteni jõudmist rahastanud HTMis. Loodetavasti ajendavad kogumik ja lehelugu, nagu ka teaduskeele konverentside traditsiooni jätkumine muutuvat maailma kirjeldama täpses ja mõtestatud eesti keeles, tähtsustades sealjuures koostöist terminikorrastust. Esitaja: Kai Võlli 8. Integratsiooni Sihtasutuse Keelesõbra programm Tegija: Töörühma juht Irene Käosaar; töörühma liikmed: Ave Landrat, Pille Maffucci ja Krismar Rosin sai alguse INSA Keelesõbra programmi I etapp, mis kestis 19. maini, ühendades 885 inimest eesti keele õppimise ja harjutamise eesmärgil. 410 vabatahtlikku mentorit, kes vastasid sotsiaalmeedias levitatud üleskutsele, aitasid 475 eesti keele õppijal kõnekeelt harjutada, vesteldes nendega mõned korrad nädalas e-kanalite

4 kaudu eesti keeles. INSA töötajad viisid keelesõbrad kokku ühiste huvide alusel. Mentoreid osales lisaks Eestile 18 riigist, keeleõppijad olid valdavalt Eestist. Programm aitas keeleõppijatel keeleoskust parandada ning lisas julgust eesti keeles suhelda. Mentoreid nõustati ning toetati lühikoolituste ja õppematerjalidega. Kogemuste vahetamiseks loodi keelementorite Facebooki grupp. Keelesõprade suhtluse toetuseks loodi virtuaalsete lühivestluste formaat Keelerulett, kus vestlusgruppides praktiseeriti regulaarselt eesti keelt koos eesti keelt emakeelena kõnelejatega. Programm jätkub aastal Lisainfo ja I etapi kokkuvõte: Esitaja: Hedvig Evert 9. Hea tava eesti keele õpetamisel Tegijad: Töörühma juht: Irene Käosaar; töörühma liikmed Leelo Kingissepp ja Mare Kitsnik Riik on võtnud enda kanda eesti keele õppe rahastamise ja on oluline lahti mõtestada, mis on kvaliteetne keeleõppe. Selleks algatas Integratsiooni Sihtasutus aastal täiskasvanute keeleõppe hea tava koostamise. Koostöös eesti keele õpetajate, keelefirmade, ametnike ja valdkonna ekspertidega valmis hea tava, milles on 14 olulist punkti, millest juhinduvad õpetamisel nii eesti keele maja õpetajad kui ka sihtasutuse partnerid. Täiskasvanud õppija puhul peab arvestama motivatsiooni, ajaraami ja huvisid, et keeleõpe oleks seotud igapäevaelu ja õppija vajadustega. Õppija on õpetajale eelkõige partner ning kujundab oma õpioskusi ise, lähtudes oma õpikogemusest ja taustast. Hea tava kiideti heaks ka riigikeele nõukojas ja seda kasutavad eri ministeeriumide haldusala õpetajad kui eeskuju ja tuge, et täiskasvanute keeleõpe oleks tänapäevane, innustaks õppijaid ning toetaks nende õpiharjumusi ja eesti keele kasutamist. Hea tavaga saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel. Esitaja: Hedvig Evert 10. Uutmoodi õpetajakoolitus värske vaade täiskasvanute eesti keele õppes Tegijad: Irene Käosaar ja Birute Klaas-Lang aastal uuringufirma Centar korraldatud täiskasvanute eesti keele õppe uuring ja Riigikontrolli aasta täiskasvanute eesti keele õppe audit tõid välja õpetajate vähesuse ja lünkliku ettevalmistuse. Et tagada eesti keele majades õppe kõrge kvaliteet ja tuua valdkonda uued õpetajad, algatas Integratsiooni Sihtasutus uute õpetajate valiku ning seejärel koos Tartu Ülikooliga nende koolitamise programmi. Õpetajate valikul võeti eeskuju programmist Noored kooli aastaks on programmi kaudu leitud ja koolitatud 20 uut täiskasvanute eesti keele õpetajat, kellest 8 töötab eesti keele majas Narvas ja 7 Tallinnas. Lisaks nüüdisaegsele keeleõppele korraldavad nad mitmesuguseid tegevusi. Õpetajate koolituse aluspõhimõtteks on nüüdisaegne keeleõpe ja õppijate motiveerimine, lähtudes nende isiklikust motivatsioonist ja kogemusest. Õpetajate taust on erinev: nad on nii filoloogilise, turunduse, turismi, kunstiajaloo kui ka teiste valdkondade taustaga kõrgharitud spetsialistid.

5 Esitaja: Hedvig Evert 11. Seto eripäraste sõnade sõnaraamatu väljaandmine Tegijad: Töörühma juht Eva Saar; töörühma liikmed Paul Hagu, Inge Käsi, Maeve Leivo, Hanna Pook ja Karl Pajusalu. Toimetanud Eva Saar ja Jüri Viikberg. Eesti keele ja maailmapildi mõistmisel on otsustava tähendusega murde- ja sugulaskeelte uurimine ning sellealased publikatsioonid. Uurimuste abil on võimalik asjasse süüvida tänuväärselt ja teadmisi rikastavalt perspektiivilt. Pikaajalise töö viljana valminud Seto eripäraste sõnade sõnaraamat on selles vallas rõõmutegev raamat! Raamatu koostamine kestis seitse aastat. Sõnaraamat koosneb enam kui 3000 sõnast, mis on kirja pandud Setomaalt või selle naabrusest, samuti Lõuna-Eesti keelesaartelt. Sõnaraamat on oluline materjal, mis aitab säilitada seto keele rikkust ja kultuuri ning keele kasutajatel ka uusi teadmisi ammutada. Märksõnad on valitud esindama setode iseloomulikku sõnavara. Sõnaraamat on mujalt Eestist pärit inimestele põnevaks abimeheks, sest selles esitatakse setopärase vormi või sisuga sõnu, samuti palju vene laene. Nii on võimalik lähemalt tutvuda ka Kagu-Eesti õigeuskliku ja rahvaluulemaailmaga. Raamat on juba esimeste kuudega seto kogukonna poolt hästi vastu võetud. Sellest annab tunnistust kasvõi Seto Instituudi kaudu müüdud raamatute hulk. Ajalehe Setomaa novembrinumbris on ilmunud Õie Sarve sulest raamatule väga positiivne arvustus: Seto eripäraste sõnade sõnaraamat on valminud kolme asutuse Eesti Keele Instituudi, Tartu Ülikooli ja Seto Instituudi koostöös ning kuulub Eesti Keele Instituudi väikeste murdesõnastike sarja. Esitajad: Ahto Raudoja; Madis Arukask; Mari-Liis Kalvik 12. Tervikkäsitlus Eesti murrete grammatika Tegija: Jüri Viikberg. Toimetaja Mari-Liis Kalvik Eesti murrete grammatika on esimene eesti murrete tervikkäsitlus. Raamat täidab senise lünga eesti dialektoloogias, sobitades varasemad üksikosad kokku üheks tervikuks. See on tarvilik teos nii akadeemiliseks teadustööks kui ka põnevaid teadasaamisi pakkuv käsiraamat keelehuvilisele. Raamatust saab ülevaate, missugune murdekeel on iseloomulik Eesti eri paikkondadele ning kuidas muutuvad eri murdeis käänd- ja pöördsõnad. Murdenähtusi aitavad piltlikustada mitmesugused levikukaardid. Raamat annab ettekujutuse, milline on eesti kirjakeele murdeline tagapõhi, ja seeläbi saame paremini mõista ka praegu keeles leiduvaid tendentse. Tervikkäsitlus kuulub Eesti keele varamu sarja. Esitaja: Tiina Laansalu 13. Akadeemiline väljaanne Eesti kõnekäänud: Phrasia Estonica I II: Monumenta Estoniae antiquae VII Tegijad: Asta Õim; töörühma liikmed: keeletoimetaja Jüri Viikberg ja küljendaja Kerli Randmäe.

6 Tohutu pühendumise ja süsteemse teadustöö tulemusena ilmus Asta Õimu põhiautorlusel aastal kaheköiteline suurväljaanne Eesti kõnekäänud I II (Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2020) 2300 leheküljele mahutatud monumentaalteos võtab kokku kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna aastatepikkuse fraseoloogiaalase uurimistöö. Uudse ja unikaalse süsteemiga väljaanne pakub lugejale kujundlikku keeleinventari, mille abil saab keelekasutaja vaadata, millal ja kus on väljendit kasutatud, mida väljend tähendas ja samas ka oma valitud stiilis isiklikke seisukohti vormistada. Allikmaterjal (kokku teksti) pärineb trükiallikatest ja käsikirjalistest arhiivifondidest ning hõlmab nelja sajandi jooksul kasutatud väljendeid: vanim osa on pärit 17. ja 18. sajandist, uuem 20. sajandist. Väljaande materjal, üle väljendi on korraldatud mõisteseoste järgi ja sisuline korrastatus arvestab seda, et kõneleja või kirjutaja ei lähtu mitte sõna foneetilisest või kirjalikust vormist, vaid mõistest, ideest, analoogiast ning selles esitatakse koondatult kõike seda, mis inimese keelelises teadvuses kuulub ühte, sh vormilt erinev materjal. Väljaandes on ka A. Õimu põhjalik teaduslik sissejuhatus, milles käsitletakse fraseoloogia mõistet ning selle kujunemise ja uurimise ajalugu, eesti materjali eripärasid, suhestumist muukeelse fraseoloogiaga. Eriilmeline materjal lubab teha üldistusi nii keeles toimunud muutuste kohta, aga ka võimalike muutuste kohta eestlaste mentaalses maailmapildis. Peale teadlaste on väljaanne leidnud laiemat kasutust, nt olulise lisamaterjalina üldharidus- ja kõrgkoolide õppeprogrammidele. Esitaja: Piret Voolaid 14. A2 tasemele lugemistekstid eesti keele õppijale Tegijad: Linda Palts ja Monika Urb Magistritööna valminud kogumik sisaldab 32 blogistiilis lugu, mis on sisult autentsed need jutustavad autorite endiga juhtunud või tutvusringkonnast kuuldud lugusid. Kahekesi tehes oli hea võimalus õppida teineteiselt ja oli olemas igapäevane tugi. Lood on kirja pandud võimalikult autentsena (sisaldavad kõnekeelsed sõnu, täismineviku ja ennemineviku vorme, gi-/ki-liidet). Lood sisaldavad midagi ootamatut ja üllatavat. Näiteks ühes loos avastatakse, et söögiks mõeldud kala haiseb, ja teises loos murtakse naabermajja sisse. 71 täiskasvanud õppijat (25 eri emakeelega) Tartu Ülikoolist ja Tartu Rahvaülikoolist lugesid tekste ja andsid väärtuslikku tagasisidet. Linda Palts joonistas iga loo juurde pildid, mis toetavad teksti mõistmist. Keele kiireks omandamiseks on vaja saada mahukat keelelist sisendit ka väljaspool keeletunde ja iseseisev lugemine on selleks üks võimalus. Esitaja: Kai Võlli 15. Üleilmne eesti keele nädal KeelEST 2020 Tegijad: Eesti Instituudi töörühm: Heidy Eskor-Kiviloo, Liina Sala, Maria-Lee Liivak, Katrin Maiste Teine üleilmne eesti keele nädal toimus ning keskendus keeleõppele maitsete, toidukultuuri ja (Eesti) köögi kaudu.

7 Nädala kestel toimusid Eestis ja enam kui 20 välisriigis nii silmast silma kui ka virtuaalsed õppetegevused. Kaasatud olid eesti keelt võõrkeelena õpetavad ülikoolid, eesti kogukonnad, koolid, lasteaiad ja seltsid. Toimusid ühiskokkamised ja toiduteemalised keeletunnid. Eesti Instituut avas veebilehel keelest.ee maailmakaardi, kuhu iga õppija sai märkida, mis riigis ta eesti keelt õpib. Nädala jooksul märkis end maailmakaardile kokku 889 osalejat 68 riigist. Kõige aktiivsemad keeleõppijad olid Eestis, Soomes, Lätis, Ungaris ja USAs. Keelenädala eel valmis lühivideo, millega innustasime eesti keelt õppima igapäevastes ettevõtmistes. Keelenädala sündmused: virtuaalne keelekohvik, virtuaalne keele-kokakool, eestikeelsed kohvikuvestlused vabatahtlike juhendamisel Tallinnas ja Tartus; keele-orienteerumismäng Tallinna vanalinnas ning luule, maitsete ja muusika sümbioos Keelegurmee. Keelenädala korraldamisse olid kaasatud hulk partnereid: HTM, INSA, Välisministeerium, Multilingua, restoran Gloria, saatkonnad, kultuuriinstituudid jpt. Esitaja: Carolin Kadaja 16. Raadio Relaxi programmi sõnaline osa Tegijad: Töörühm: Kristiina Bernhardt (sisutoimetaja ja raadiohääl), Vitalii Chyzhov (vastutav toimetaja), Rein Palosaar (raadiohääl) Raadio Relax on rahulik ja lummav raadiojaam, mis on tegutsenud alates aasta novembrist ja pakub rahulikku kuulamist: mahedat muusikat ja sisukat sõnalist osa. Raadiojaama eetris kõlab vaheldumisi kolm rubriiki: Lugemine, Kino ja Persoon. Lugemise rubriigis loetakse katkendeid ilukirjandusest esindatud on nii eesti kui ka väliskirjandus, nii uuemad teosed kui ka klassika, nii kergemad žanrid kui ka toekamad tekstid. Nüüdisaja eesti kirjanike (A. Kivirähk, T. Õnnepalu, K. Aareleid jpt) kõrval on esindatud Lydia Koidula, A. H. Tammsaare, E. Vilde, L. Promet jpt. Meesautorite tekste loeb meeshääl (Rein Palosaar), naisautorite omi naishääl (Kristiina Bernhardt). Iga katkendi lõpus kõlab autori nimi ja teose pealkiri ning väliskirjanduse puhul peame oluliseks nimetada tõlkijat. Jälgime hoolega, et nais- ja meesautorid oleks tasakaalus ning ühtviisi kõlaks nii uuema kui ka vanema aja sõnameistreid. Oleme kuulajailt saanud tagasisidet, et kuuldud katkendite põhjal on nii mõnigi raamat (taas) lugemiseks välja otsitud. Kinorubriigis tutvustatakse vanemaid ja uuemaid filme, persoonirubriigis kõlavad nii Eesti kui ka muu maailma tarkade ja kuulsate mõtteterad. Tekste loetakse rahulikult, selge diktsiooniga. Uuringufirma Kantar Emor jaanuaris avaldatud uuringust, mis kajastab raadiokuulamist viimase poole aasta jooksul, selgub, et meie kuulajate seas on eesti ja muu emakeelega kuulajaid samas vahekorras nagu ühiskonnas üldiselt, seega võib öelda, et oleme kogukondadeülene raadiojaam. Esitaja: Kristiina Bernhardt 17. Ajakirja Horisont keeleteaduse erinumber Tegijad: Töörühma juht Ilona Tragel; töörühma liikmed Liina Lindström, Geda Paulsen, Ulvar Käärt aasta novembris Tartu Ülikooli teadlaste ja ajakirja Horisont koostöös ilmunud keele erinumber (loodusajakiri.ee/ilmus-horisont-sisukas-keele-erinumber) vaatab keelt avara

8 pilguga keele ja geneetika seostest kuni eriolukorraaegse keelekasutuseni. Ajakirjas on esitatud uuendatud Uurali keelepuu, arutletakse eesti keele erilisuse ja muutumise, keelte suremise ja elustamise ning selle üle, mis on või ei ole emakeel. Tutvustatakse ka lapse ühe või mitme keele õppimise tagamaid. Nimeuurijad annavad ajakirjas Eesti kohanimedelegi sügavama tähenduse. Tulemuseks on Eesti keeleteadlaste tegevust mitmekülgselt kajastav ning esimene keeleteadusse nii põhjalikult süüviv Horisondi number, millel on eeldusi saada traditsiooni alusepanijaks. Horisondil on ligikaudu lugejat ja ajakiri käib kõigis Eesti üldhariduskoolides keeleteaduse populariseerimiseks on raske paremat foorumit leida. Erinumbri sisu aitab nii keeleõpetajatel kui ka õpilastel näha keelt tavapärasest kooliõppest erinevast vaatenurgast. Erinumber on pälvinud laiemat huvi ka meedias, seda on tutvustanud näiteks mitmed raadiosaated. Numbrit täiendavad lood keeleteadlaste blogis blog.keel.ut.ee/horisont. Esitajad: Ulvar Käärt; Geda Paulsen 18. Emakeelepäev Eesti Rahvusraamatukogus Tegijad: Töörühma juht Katre Riisalu; töörühma liikmed Karl Martin Sinijärv, Krõõt Liivak, Nansi Leppik-Volt, Signe Suursöödi, Kea Susi, Paula Põder Emakeelepäeva tähistamise mõte hakkas rahvusraamatukogus idanema aastal: lepiti kokku, et igal aastal korraldatakse 14. märtsi paiku kõnekoosolek, mis pakub võimalusi aruteludeks aktuaalseil ja intrigeerivail keeleteemadel. Idee autor on kirjanduskriitik Maire Liivamets, kes vedas üritust 16 aastat. Rahvusraamatukogu emakeelepäev on toimunud 17 korda, praegu käib 18. kõnekoosoleku ettevalmistamine. Neil üritusil on esinenud teadlased, kirjanikud, ajakirjanikud, poliitikud, ametnikud, üliõpilased ja õpilased, kes on keeleteemadel juba varem avalikkuses sõna võtnud ning kelle arvamus pakub huvi laiemale kuulajaskonnale. Mõned näited senistest teemadest: Miks õpitakse eesti keelt?, Kas keelt saab taltsutada?, Keel on autori kodu /Mats Traat/, Kauni emakeele kaitseks meie igapäevasest kõnepruugist, Keele pidev uuenemine on meie kõigi asi... /T. H. Ilves/, Kas emakeelele lüüakse hingekella?, Kas rahvuslik intelligents eemaldub eesti keelest?, Kas tõesti häbeneme riigikeelt?, Keel ja identiteet. Emakeelega seotu on inimestele aasta-aastalt aina olulisem: kui algusaastail oli üritustel osalejaid 50 70, siis viimaseil aastail juba ligi 250. Rahvusraamatukogu emakeelepäev annab laiale keelehuviliste ringile jätkuvasti iga-aastase võimaluse keeleteemadel mõtteid vahetada. Esitaja: Mihkel Volt 19. Võrukeelsed linnaekskursioonid Mu liin, mu kiil Võrus Tegija: Ulvi Mustmaa Ulvi Mustmaa algatusel ja koordineerimisel toimusid aasta suvel igapäevased võrukeelsed linnaekskursioonid Võru linnas. 13. juunist kuni 30. augustini iga päev kell 11 alustati linna keskväljakult võrukeelse eriteemalise jalutuskäikudega, millel giidiks erinev vabatahtlik. Ekskursioonijuhte oli kuulsamaid ja vähem kuulsamaid, kuid kõik 38 olid põnevad ja värvikad isiksused väga erinevatelt elualadelt. Iga retk oli ainulaadne siin ja praegu -sündmus, kus iga jutustaja avas Võru linna ja Võrumaad oma mätta otsast vaadatuna. Oli vaid üks asi, mis kõiki ülesastujaid ühendas võru keel. Kuid nagu teada, võru keel on igas külas natuke isemoodi, nii et need kõneldud lood olid lisaks erinevale sisule ka keeleliselt pisut erinevad. Linnaekskursioonidest võttis osa ca 850 kuulajat. Ulvi on neid võrukeelseid

9 linnaekskursioone oma blogis tutvustanud nii, koos paljude fotodega: Esitaja: Rainer Kuuba 20. Eesti Keele Instituudi portaal Keeleõppija Sõnaveeb Tegijad: Töörühma juht Jelena Kallas; töörühma liikmed Kristina Koppel, Maria Tuulik, Mai Tiits, Ülle Viks, Indrek Hein, Katrin Tsepelina, Tiiu Üksik, Raili Pool, Valentina Tubin, Kristina Matt ja tarkvarafirma TripleDev OÜ Keeleõppija Sõnaveeb (sonaveeb.ee/lite) on Eesti Keele Instituudi eesti keele kui teisi keele õppijale (eeskätt A2 ja B1 keeleoskustase) mõeldud uus portaal, kust saab vaadata 5000 eesti keele kõige olulisema sõna tähendusi, naabersõnu, sünonüüme, samuti ka seda, kuidas sõnu käänata, pöörata ja hääldada. Sõnastikus on palju pilte, mis lihtsustavad seletustest arusaamist. Portaali alamlehel Õpime eesti keelt saab abi nt avalduse ja CV kirjutamisel; alamleht Õpetaja tööriistad aitab eesti keele kui teise keele õpetajatel ja õppevara koostajatel kontrollida oma harjutusvara tasemekohasust. Keeleõppija Sõnaveeb on varustatud venekeelsete vastetega ning päringuid saab teha ka vene keeles. Esitaja: Margit Langemets 21. Vanasõnaklipid Vikerraadio saates Huvitaja Tegijad: Piret Voolaid ja Risto Järv Alates aasta algusest on regulaarselt kolmapäevases Vikerraadio saates Huvitaja olnud kuulatav rubriik Vanasõnad on kuldsed sõnad, milles Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristid Piret Voolaid ja Risto Järv selgitavad ühe vanasõna taustu ja tagamaid. Sellised ühe ütluse pikemad mõtestused avavad vanasõna keelelise külje, on avalikkusele harivad, samas panustavad oluliselt rahva sõnalise väljenduslikkuse ja kujundlikkuse arendamisse, toetavad tänapäevase eesti keele loomingulist potentsiaali ja rikastavad sõnavara. Ühe vanasõna lühiülevaated esitavad ütluse päritolu, tähenduse ja tähendusmuutuste loo, avavad meie kõnekeeles kasutusel olevate rahvatarkuste taustainfo ja uue teadmise, julgustavad eesti keeles juurdunud kõnekujundeid kasutama igapäevakõnes. Sellistena on neil oluline roll ka keeleõppe rikastamisel ehk hariduses. Seisuga detsember 2020 eetris olnud 90 MP3-heliklippi (Järvel 35 ja Voolaiul 55), mis on kõik eraldi taskuhäälingutena järelkuulatavad Vikerraadio veebilehel Esitaja: Mare Kõiva 22. õ- ja ö-hääliku piiritähise avamine Saaremaal Tegija: Taavi Pae aasta novembris avati Saaremaal Reina küla lähistel õ- ja ö-hääliku piiritähis. Taavi Pae eestvedamisel saarlaste murdekeele auks püstitatud keeletähis on nii teavitusvahend, kohtumispaik kui ka maamärk. Häälikute õ ja ö vahendusel viitab tähis Saaremaa ajaloole, keele- ja suhtluskontaktidele, aga ka eri paikkondadest pärit saare keele kõnelejate suulistele keelevariantidele. Kuigi idee algatajate esmane eesmärk oli tähistada saare keele kõnelejaile omaseid hääldusjooni, pole piiritähis siiski vaid kohalike hääldusnähtuste tähistaja, vaid sel on

10 laiem tähendusväli. õ-tähist võib vaadelda kogu eesti keeleala keelelisele ja kultuurilisele rikkusele viitava märgina, mis väärtustab ja aitab meelest pidada selle paljunäolisust, keeli ja kõnelejaid. Praeguseks on tähisest kujunenud tiheda külastatavusega peatuspaik, mh keelelugude jagamise ja vahetamise koht. Sel moel ühendab tähis eri keelte kõnelejaid nii saarel kui ka mandril ning ehk kaugemalgi (nt turistide näol). Tähisele paigaldatud keelenäidete kaudu saab igaüks killukese kohalikku keelt kaasagi. Esitaja: Kristiina Praakli 23. Veebileht Helüait.ee võrukeelsete lugude-luuletuste kuulamiseks Tegija: MTÜ Luumisõ Kõrd juhatuse liikmed Triinu Laan ja Liivi Tamm Üks osa võrokestest oli juba aastaid kurtnud, et tahaks võrukeelseid raamatuid lugeda, kuid aega ei jätku. Teine osa tunnistas, et võru keeles lugemine on raske ja hea meelega hoopis kuulaks võrukeelseid raamatuid. Sellest kasvas MTÜ Luumisõ Kõrd liikmetel mõte, et tuleb teha veebileht, kus võrukeelseid teoseid on võimalik kuulata aastal koondati helüait.ee lehele 51 eri pikkusega ühikut võrukeelset kuulamismaterjali, kokku 54 tundi: nii originaalkui ka tõlketekste, nii luulet kui ka proosat, nii lastele kui ka suurtele. Audioraamatute sisselugejateks olid hea võru keele oskusega kutselised ja harrastusnäitlejad, kooliõpetajad, autorid ise jt. Mõned lastele mõeldud raamatud on sisse lugenud ka võru keelt oskavad lapsed aasta jooksul kuulati helüait.ee võrukeelseid lugusid kas otse veebilehelt või läbi taskuhäälingu vähemalt 6000 korda aastal ja edaspidi on plaan võrukeelset kuulamisvara helüait.ee lehel pidevalt täiendada. Esitaja: Rainer Kuuba 24. Multifilmid võru keeles Tegijad: Töörühm: Regiina Eelmaa; telekanalid KidzoneTV ja Kidzone+; Jüri Pihel, OÜ Funk & Pihel Kidzone TV ja Kidzone+ olid esimesed telekanalid, mis maailma ajaloos esimest korda hakkasid näitama multifilme ka Eesti ühes piirkondlikus põliskeeles ehk võru keeles. Digitelevisiooni võimalusi kasutades saavad lapsed või nende vanemad jooksvalt valida multifilmide keeleks lisaks eestikeelsele ja venekeelsele helile ka võrukeelse heli aastal jõuti võrukeelseks helindada sarjade Põrsas Peppa ja Thomas ja sõbrad ühe hooaja multikad ehk kokku 52 eri episoodi. Multifilmid tõlkis võru keelde Mariko Faster (Võru Instituudist), võrukeelset teksti lugesid Hilje Murel ja Tarmo Tagamets, võru keeles laulis Sirli Hellamaa. Multifilmide võru keeles helindamist toetasid Rahvakultuuri Keskus ja Võru Instituut. Multikate helindamine võru keelde jätkub ka aastal ning plaanide kohaselt saavad lapsed varsti vaadata ja kuulata võru keeles uusi multifilme. Esitaja: Rainer Kuuba 25. Artist nublu ja tema laulutekstid Tegija: nublu ehk Markkus Pulk nublu tekstid on julged, intiimsed ja geniaalselt kokku sulatatud. Ta lüürikal on jõud jääda kummitama pikaks ajaks. Ta on tõeline kaasaegne poeet ja sõnasepp, kes parandab maailma läbi muusika.

11 Tekstid on lihtsad ja õhulised ning meenutavad rohkem luulet kui tüüpilist poplauluteksti. nublul on oskus rääkida igapäevamuredest ja -rõõmudest nii, et igas vanuses kuulaja tunneb ära iseenda, mis omakorda võib mõjuda teraapilisena. nublu kirjutab ausalt ja otsekoheselt, seejuures kasutamata räppmuusikale kombeks saanud roppusi või muud võigast keelekasutust. Ta oskab suurepäraselt põimida metafoore, kõlakujundeid ning põnevat sõnakasutust, mis toob tekstidesse kihilisuse. Artistil on oskus kirjeldada olukordi läbi kõnekeele, jäädes sealjuures vanakoolilikult viisakaks. Tema riimivormid ja -skeemid varieeruvad klassikalistest keerukamateni. Ta oskab eesti keele ilusti kõlama panna täiesti uuel moel. nublu on üks vähestest inimestest, kes on suutnud eesti keelega piire murda. Lugu Universum (2020) koos Soome artisti Mikael Gabrieliga on ainukene eestikeelne lugu, mis on saavutanud Soome edetabelites kulla staatuse. Eesti-vene loo Für Oksana (2019) on nublu leidnud kuulajaid ka vene keelt kõnelevatest riikidest. Internetis on levinud sajad videod, kus tema loomingut laulab mõni välismaalane isegi nii kaugelt kui Ladina-Ameerika või Aafrika. Vt videoid: ja Esitajad: Tõnu Pedaru ja Kaarel Sein 26. Eduard Ahrensi konverentsi Kooli poole korraldamine Kuusalu vanas pastoraadihoones 10. augustil 2020 Tegija: Sulev Valdmaa Traditsiooniliseks muutunud konverentsi aastal toimunu oli arvult seitsmes korraldamise hing on Laurentsiuse Seltsi esimees Sulev Valdmaa. VII Eduard Ahrensi konverents kandis üldpealkirja Kooli poole. Konverentsil kõlasid harivad ning haridusteemalised ettekanded, nt Tähelepanekuid kirjaviisi muutustest vanadel hauatähistel, Loendamisest vanas kirjakeeles ja murretes, Ärkamisaegsest õppekirjandusest, Eesti keele õpetamisest eesti koolis saja aasta jooksul, Kooli pidamisest Ahrensi ajal ja kaasajal jne. Konverentsi ilmestas akordionist Maimu Jõgeda lühike kontsert. Kuulajaskond oli arvukas. Lisaks konverentsile sisustas Eduard Ahrensi päeva kultuuriprogramm: kontsert Aberdene 1662 Kuusalu kirikus. Laule Šoti- ja Inglismaalt esitasid Maria Valdmaa (sopran) ja Mikko Perkola (viola da gamba, Soome). Esitaja: Tõnu Tender 27. Ametnike, tõlkijate ja keeletoimetajate eriolukorraaegne koostöö veebilehe kriis.ee tekstide sõnastamisel Tegijad: Töörühm: Marten Kaevats ja Katrin Hallik aasta kevadel avas Riigikantselei veebisaidi kriis.ee, et anda avalikkusele teavet koroonaviiruse ja eriolukorra kohta. Vabatahtlikena kutsus Marten Kaevats appi kogenud keeletoimetajaid ning vene ja inglise keele tõlkijaid. Seati sisse hästi toimiv koostöö ning keeletoimetajate ja Riigikantselei vahel asus ühendust pidama Katrin Hallik. Eesmärk oli anda usaldusväärne teave edasi kiiresti, sõbralikus toonis ja lihtsas sõnastuses. Selgekeelsuse põhimõtete järgi asetati esikohale lugeja huvid. Keeletoimetajad ja tõlkijad

12 tajusid rõõmuga, et Riigikantselei usaldab neid kui asjatundjaid ja ootab põhjalikkust. Samuti hakkasid ametnikud toimetatud tekstide eeskujul ka ise veebilehele teavet lisama selge keele põhimõtteid järgides. Veebisaidil kriis.ee algatatud koostöö näitas, et riik väärtustab selget eestikeelset suhtlust, muukeelsete elanike arusaadavat teavitamist ning ühiseid jõupingutusi ametnike ja keelespetsialistide vahel. Pärast eriolukorra lõppu vabatahtlike töö vaibus, sest kriis.ee tekstide keeletoimetamine lõpetati. Esitaja: Eesti Keeletoimetajate Liit 28. Emakeele Seltsi noortesektsiooni keeleõhtud Tegijad: Töörühma juht: Andra Kütt; töörühma liikmed Reili Argus, Anna Verschik, Ave Mattheus, Annika Hussar ja Peep Nemvalts Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorandi ja nooremteaduri Andra Küti juhtimisel valmis teaduse populariseerimise projekt, mille käigus avaldati Facebooki grupis Emakeele Seltsi noortesektsiooni keeleõhtu viiel järjestikusel nädalal üks keeleloeng. Põnevatel keele ja kirjanduse teemadel räägivad Tallinna ülikooli teadlased eesti keele professor Reili Argus, üldkeeleteaduse professor Anna Verschik, eesti kirjanduse dotsent Ave Mattheus, eesti keele lektor Annika Hussar ning vanemteadur Peep Nemvalts. Videoloengute sari on ka praegu järelevaadatav ning seda saab kasutada ka õppematerjalina. Tegu on eesti keele õppimist ja uurimist väärtustava materjaliga, mis aitab populariseerida humanitaarteadusi ka laiemalt. Grupile pääseb ligi iga huviline. Keeleõhtute eesmärk on tutvustada eesti keelega seotud uurimisteemasid ja -valdkondi, äratada noortes huvi keeleteaduslike probleemide vastu, edendada nii keeleerialade üliõpilaste kui ka kõigi keelehuviliste suhtlemist. Kui Emakeele Seltsi keelepäevad on enam kui pool sajandit olnud tähtsal kohal, on noortesektsiooni keeleõhtud samuti muutumas traditsiooniks. Videoloengutena toimusid keeleõhtud aastal esimest korda. Nii sai keeleõhtute traditsioon jätkuda ka koroonaviirusest tingitud keerulisematel aegadel. Video: Esitajad: Katri Pung; Miina Norvik 29. Valve-Liivi Kingisepa Otto Wilhelm Masingu Marahwa Näddala-Lehhe sõnastik Tegijad: Töörühma juht Valve-Liivi Kingisepp; töörühma liikmed Külli Habicht ja Külli Prillop Mitmekülgse ning lingvistiliselt ja teaduslooliselt olulise panuse eest väärib aasta keeleteo auhinda TÜ emeriitdotsent Valve-Liivi Kingisepp. Väljapaistev vana kirjakeele uurija avaldas aastal mahuka väljaande Otto Wilhelm Masingu Marahwa Näddala- Lehhe sõnastik (Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu lk). See suurteos võtab kokku autori aastakümneid kestnud töö O. W. Masingu sõnavara uurimisel. Tegu on eestikeelse ajakirjanduse algusperioodi keelekasutust avava väljaandega, mis tutvustab 200 aasta tagust

13 eesti keelt kogu selle rikkuses. Täismahus ei ole Masingu Marahwa Näddala-Lehhe sõnavara varem keelehuvilisteni jõudnud. Sõnastikus on u 8500 kirjakeelepärastatud märksõna, sõnaartiklid sisaldavad vajaduse korral tähendusseletusi ja kasutust ilmestavaid tekstinäiteid. Raamat on tänapäeva keelehuvilisele vajalikuks sillaks ajaloolise keelematerjali juurde ning aitab muuhulgas noortel lugejatel vanu tekste mõista. Raamat Otto Wilhelm Masingu Marahwa Näddala-Lehhe sõnastik sisaldab lisaks põhjalikule sõnastikule V.-L. Kingisepa saatesõna ning ülevaadet O. W. Masingu elust ja tegevusest, samuti sõnastiku koostamise põhimõtete tutvustust. Peale selle on raamatus K. Prillopi tutvustus O. W. Masingu kirjaviisist, K. Prillopi ja K. Habichti koostatud valik Marahwa Näddala-Lehhes ilmunud tekstidest ning bibliograafiline loend V.-L. Kingisepa uurimustest O. W. Masingu kohta. Valve-Liivi Kingisepa panus eesti keele uurimisse on olnud hämmastavalt suur ja ilmunud raamat on eesti sõnavara ning kultuuriloo seisukohalt väga oluline töö. Esitaja: Ellen Niit 30. Välistudengite keelemoodul Mainoris Tegija: Marleen Kedars Välisüliõpilaste seas tehtud küsitlusest selgus, et lõimumist pidurdatavateks teguriteks olid eesti keele oskuse puudumine ja sobiva töökoha leidmine ning nendevaheline seos ehk puuduv keeleoskus ei võimaldanud kandideerida huvipakkuvatele töökohtadele. Takistuste ületamiseks otsustas EEK Mainor esimese kõrgkoolina muuta ingliskeelses õppes eesti keele õppe kohustuslikuks nii rakenduskõrgharidusõppes (mahus 12 EAP-d) kui ka magistriõppes mahus (6 EAP-d) eesmärgiga, et õppur omandaks lihtsa vestluskeele. Osaleda saavad ka need üliõpilased, kellel ei ole keeleõpe kohustuslik. Keeleõpe on korraldatud läbimõeldult ja süsteemselt, et pakkuda õppuritele maksimaalset väärtust: 1 EAP = 13 akadeemilist tundi, keskmiselt 15-liikmelised õppegrupid, alates II semestrist kuni lõpetamiseni, suhtlusoskuse arendamine ja praktiseerimine, keskendumine elulistele situatsioonidele, pühendunud ning vastavat haridust omav õpetaja. Kasutajakogemust ja õppetulemusi on võimalik näha Esitaja: Liisa Kruustük 31. Üleskutse Kõnõlõ mukka võro kiilt! Tegija: Triinu Laan aasta võru keele nädala üleskutse Kõnõlõ mukka võro kiilt! ideekontseptsioon kasvas välja Võru maakonna IV Vunki Mano loometalgutel. Triinu Laane eestvõtmisel kogunes töögrupp, kelle fookuses oli küsimus Kuidas lastele ja noortele võru keelt edasi anda nii, et keel ei hääbuks ja õpetamine toimuks loomulikul viisil?. Välja kuulutati võru keele agentide kampaania. Võro keelt oli kuulda kodus, tööl, koolis, huviringis, avalikus ruumis jne. Agendiks võis saada igaüks, kes oskab ja julgeb võro keelt rääkida. Agent sai rinnamärgi ja võis soetada ametirõiva: pusa või T-särgi kirjaga ja agendi numbriga VÕRO KEELE AGENT 001. Pusa seljal on kiri MA MÕISTA VÕRO KIILT. MIÄ OM SU SUPÕRPAVVÕR [ILMKISTUMALDA VÄGI]?. Et võru keel on rahvakeel, tõestas fakt, et agente registreerus kokku ligi 300 üle Eesti. Algajatele rääkijatele toimus Võrokõsõ välläkutsõ : kõnõlõ vai postita üts nali vai lugu võro keelen, tii üts võrokeeline silt nt ussõ, purgi vms pääle ja

14 tii uma poodinimekiri võro keelen. Võrukeelseid lugusid jutustati lasteaedades ja koolides. Vana-Võromaa Kultuurikojas avati võru keele ajaloo ekspositsioon. Võru Kandles toimus võro keele nädäli iloõdak, tutvustati uut raamatut Võrukeelseid vanasõnu, tunnustati paremaid võru keelsete luuletuste lugejaid jne. Võru keelt võis kuulda mitmes populaarses tele- ja raadiosaates. Uuendused ja koosmõtlemine andis hoopis uue energia oma keele hoidmisele, väärtustamisele ja säilimisele. Tegu on kindlasti väärt märkamist. Esitaja: Kristi Vals 32. Monograafia Eesti keele ajalugu Tegijad: Töörühma juht Külli Prillop; töörühma liikmed Karl Pajusalu, Eva Saar, Sven-Erik Soosaar, Tiit-Rein Viitso Monograafia Eesti keele ajalugu on terviklik ja nüüdisaegne eesti keele kujunemisloo käsitlus, mis sobib nii kõrgkooliõpikuks kui ka käsiraamatuks. Sellisest ülevaateteosest on seni puudust tundnud nii keeleuurijad, õppejõud, üliõpilased kui ka keelehuvilised. Senised ülevaated Arnold Kaselt ja Huno Rätsepalt pärinevad aastatest ning käsitlevad vaid mõningaid osi keelesüsteemist. Eesti keele ajalugu täidab selle suure lünga. Raamatu eesmärk on anda ülevaade eesti keele sõnavara ja grammatika kujunemisest, alustades mitme tuhande aasta tagusest ajast. Siit saab teada, millised on eesti keele juured ja kuidas keeleajalugu uuritakse; kuidas on aegade jooksul muutunud eesti keele häälikud; kuidas kujunesid välted; kuidas on kujunenud muutevormistik ning tekkinud keerukad tüvevaheldused; kust on tulnud eesti keele sõnad. Monograafia on seitsmes raamat eesti keele tervikkäsitluste sarjast Eesti keele varamu, mida annab välja Tartu Ülikooli kirjastus. Esitaja: Emakeele Seltsi juhatus 33. Rahvusvaheline VIII Mikael Agricola päeva konverents Tartu Ülikooli Narva kolledžis ja Tegija: Szilárd Tibor Tóth Agricola päeva konverentse, mille fookuses on soome-ugri keeled ja kultuurid, on korraldatud aastast alates Narva kolledži entusiastliku õppejõu Szilárd Tóthi initsiatiivil, nii et sellest on kujunenud üks meie keelekalendri püsiüritusi. Tänavune konverents, pühendatud prof Mati Hindile ( ), oli eriline. Koroonaviiruse tõttu toimus see kahes jaos, aprillis ja augustis, 30 ettekannet peeti kahel moel mõnevõrra kohapeal Narvas, kuid hoopis enamal määral veebikeskkonnas, sest välismaalased Eestisse ei pääsenud. Eriolukorra tõttu võttis korraldustöö märksa rohkem aega, tööd ja energiat, kuid kõik laabus ja konverents õnnestus igati. Esitaja: Emakeele Seltsi juhatus 34. Jaan Kaplinski Eesti, estoranto ja teised keeled (2020) Tegija: Jaan Kaplinski Raamat koosneb Jaan Kaplinski keeleteemalistest esseedest, mis on kirjutatud aastatel Autorit huvitab, kuidas keel mõjutab mõtlemist ning kuidas inimesed eri keeltes oma mõtteid ja tähelepanekuid sõnastavad. See huvi on ajendanud teda küsima, kas eesti keeles võiks kujuneda mingi omapärane filosoofia, mida üheski teises keeles sõnastada pole võimalik. Esitaja: Sirli Zupping

15 35. Lavastus Doktor Esperanto Tegijad: Piret Simson ja Liina Vahtrik Lavastuse valmimist on inspireerinud 20. sajandi algul elanud õed Dresenid, Helmi ( ) ja Hilda ( ) rahvusvaheliselt tunnustatud eesti esperantistid, Eesti Esperanto Seltsi loojad ja viljakad eesti luule tõlkijad esperanto keelde. Kuigi lavastus hakkab hargnema esperanto kui tehiskeele võimalikkusest, on kogu lugu läbiv liin siiski keel üldiselt, eriti eesti keel. Seejuures on kogu loosse osavalt tikitud eesti keel, selle onomatopöa, grammatika, semantika ja kujundlikkus ning keeleõppimise nõksud. Vaatajad pannakse mõtlema eesti keele väljendusvõimalustele ja kohanemisvõimele tänapäeval. Esietendus 15. jaanuaril Teatri- ja Muusikamuuseumi Assauwe tornisaalis. Esitaja: Sirli Zupping

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Microsoft Word - Pajusalu_Eesti murrete uurimine Wiedemannist Viitsoni_ettekanne.doc

Microsoft Word - Pajusalu_Eesti murrete uurimine Wiedemannist Viitsoni_ettekanne.doc EESTI MURRETE UURIMINE WIEDEMANNIST VIITSONI Karl Pajusalu Tartu Ülikool Ettekanne konverentsil Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa II Väike-Maarja, 24. 25. aprill 2013 On mitmeti tähendusrikas, et tähtsaim

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp): Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt Andres Kollist 05.10.2015 Tartus Eesti e-varamu ja kogude säilitamine Eesti e-varamu on u htne e-keskkond,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

oma_keel_2002_01

oma_keel_2002_01 2001.-2002. aastal ilmunud keeleraamatuid Sõnaraamatud Eesti-Inglise tehnikasõnaraamat. Peatoimetaja: Rein Kull. Toimetajad: Lea Noorma ja Vahur Raid. Euroülikool. Tallinn, 2001. 976 lk Eesti kirjakeele

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem