Sisukord. Sony Ericsson K610i. Meelelahutus Kuidas alustada Ühenduvus Telefoni tundmaõppimine Lisafunktsioonid...

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sisukord. Sony Ericsson K610i. Meelelahutus Kuidas alustada Ühenduvus Telefoni tundmaõppimine Lisafunktsioonid..."

Väljavõte

1 Sisukord Kuidas alustada... 4 Telefoni kokkupanek, SIM-kaart, aku, sisselülitamine, abitekstid, lennukirežiim, kõned, aktiivmenüü, tarkvara PC Suite, kaamera, blogi. Telefoni tundmaõppimine Klahvid, menüüd, liikumine, ikoonid, otsevalikud, telefoni keel, tähtede sisestamine, mälukaart. Helistamine Kõned, videokõned, kontaktid, kõneloend, kiirvalimine, hääljuhtimine, kõne valikud, grupid, visiitkaardid. Sõnumite vahetamine Tekstsõnumid, MMS-sõnumid, kõneteated, e-kirjad, Minu sõbrad. Pildindus Kaamera, video, blogi, pildid, PhotoDJ, teemad. Sony Ericsson K610i Meelelahutus Muusika- ja videopleier, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, helinad, mängud. Ühenduvus Seaded, Internet, RSS, sünkroonimine, Bluetooth -tehnoloogia, USB-kaabel, tarkvara uuendamine. Lisafunktsioonid Äratuskell, kalender, ülesanded, profiilid, kellaaeg ja kuupäev, SIM-kaardi lukk jne. Probleemid, mida saate ise lahendada Miks telefon ei tööta nii, nagu ma tahan? Oluline teave Sony Ericssoni kliendi veebileht, teenused ja tugi, ohutu ja tõhus kasutamine, lõppkasutaja litsentsileping, garantii, declaration of conformity. Register Sisukord 1

2 Sony Ericsson UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Käesoleva kasutusjuhendi väljaandja on Sony Ericsson Mobile Communications AB ja sellega ei kaasne mingit vastutust. Sony Ericsson Mobile Communications AB võib ette teatamata igal ajal teha selles juhendis täiendusi ja parandusi, mis on tingitud trükivigadest, jooksvate andmete ebatäpsusest või programmide/seadmete täiustustest. Need muudatused lisatakse juhendi järgmistesse väljaannetesse. Kõik õigused kaitstud. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Väljaande number: ET/LZT R1A Tähelepanu! Kõik võrgud ei pruugi toetada teatud teenuseid, mis on käesolevas kasutusjuhendis ära toodud. Kõik võrgud ei pruugi toetada ka rahvusvahelist GSM-hädaabinumbrit 112. Palun pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, milliseid teenuseid teil on võimalik kasutada. Enne mobiiltelefoni kasutamist lugege läbi peatükid Juhendid telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks ning Piiratud garantii. Mobiiltelefoniga saab alla laadida, salvestada ja edastada täiendavat sisu, näiteks helinaid. Selle sisu kasutamine võib olla kolmandate osapoolte poolt piiratud või keelatud, sealhulgas võivad sellele rakenduda kehtivad autorikaitseseadused. Allalaaditud või mobiiltelefonilt edastatud täiendava sisu eest vastutate teie, mitte Sony Ericsson. Enne täiendava sisu kasutamist palun kontrollige, kas see tegevus on vastavate litsentside või muude õiguste alusel lubatud. Sony Ericsson ei vastuta täiendava sisu veatuse, terviklikkuse ega kvaliteedi eest, samuti ei vastuta ta ühegi kolmanda osapoole sisu eest. Ühelgi tingimusel ei kanna Sony Ericsson mingit vastutust täiendava sisu või kolmanda osapoole sisu väära kasutamise eest. Bluetooth on ettevõtte Bluetooth SIG Inc kaubamärk. PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ ja VideoDJ on Sony Ericsson Mobile Communications AB kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Memory Stick Micro ja M2 on Sony Corporationi registreeritud kaubamärgid. Real on ettevõtte RealNetworks, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk. RealPlayer for Mobile on kaasatud ettevõtte RealNetworks, Inc. litsentsi alusel. Copyright , RealNetworks, Inc. Kõik õigused kaitstud. Adobe Photoshop Album Starter Edition on ettevõtte Adobe Systems Incorporated registreeritud kaubamärk. Microsoft, Windows ja PowerPoint on USA-s ja teistes riikides registreeritud Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid. Mac OS on USA-s ja teistes riikides registreeritud ettevõtte Apple Computer, Inc. kaubamärk. T9 Text Input on ettevõtte Tegic Communications kaubamärk või registreeritud kaubamärk. T9 Text Input on kaitstud järgmiste patentidega: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 ja 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ja muud ülemaailmsed patendid. Java ja kõik Java kaubamärgid ja logod on USA-s või teistes riikides registreeritud ettevõtte Sun Microsystems, Inc. ametlikud kaubamärgid. Sun Java J2ME lõppkasutaja litsentsileping. Smart-Fit Rendering on Jaapanis ja testes riikides registreeritud ettevõtte ACCESS CO., LTD kaubamärk. 2 Sisukord

3 1 Piirangud: Tarkvara kuulub ettevõtte Sun konfidentsiaalse ja autoriõigustega kaitstud informatsiooni hulka ning koopiate valdamisõigus kuulub eranditult ettevõttele Sun ja/või tema litsentsiaaridele. Kasutajatel on keelatud Tarkvara modifitseerida, dekompileerida, pöördtransleerida, dekrüpteerida, ekstraktida või mingil muul moel pöördprojekteerida. Samuti on keelatud Tarkvara osaline või täismahus liisimine, üleandmine ning all-litsentsimine. 2 Ekspordireeglid: Tarkvara, sealhulgas tehnilised andmed, alluvad USA ekspordikontrolliseadusele. Kasutaja peab nimetatud määrust täpselt järgima ning omama Tarkvara ekspordiks, reekspordiks või impordiks vastavaid litsentse. Tarkvara on keelatud alla laadida ning muul moel eksportida või reeksportida (i) Kuubasse, Iraaki, Iraani, Põhja-Koreasse, Liibüasse, Sudaani ja Süüriasse (nimekiri võib muutuda) ning teistesse riikidesse, mille suhtes kehtib USA kaubandusembargo, ning (ii) igaühele, kes on nimekirjas U.S. Treasury Department s list of Specially Designated Nations või U.S. Commerce Department s Table of Denial Orders. 3 Piiratud kasutusõigused: Ameerika Ühendriikide valitsuse poolset kasutamist, dubleerimist või avaldamist reguleerivad järgmised õigusaktid: Rights in Technical Data and Computer Software Clauses DFARS (c) (1) (ii) ning FAR (c) (2). Käesoleva toote tarkvara osalised autoriõigused kuuluvad ettevõttele SyncML initiative Ltd. ( ). Kõik õigused kaitstud. Kõik teised nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike kaubamärgid. Kõik õigused, mille kohta siin puudub kirjalik kinnitus, on kaitstud. Kõik joonised on näitlikud ning võivad tegelikust telefoni kuvast erineda. Juhendi märgid Käesolevas juhendis on kasutusel järgmised märgid. Märkus. Teenus või funktsioon sõltub võrgust või liitumislepingust. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. % Vaadake ka lk... } Kasutage valikuklahvi või juhtnuppu, et kerida ja valida % 14 Liikumine. Vajutage juhtnuppu keskele. Vajutage juhtnuppu paremale. Vajutage juhtnupu alla. Vajutage juhtnuppu vasakule. Vajutage juhtnuppu paremale. Sisukord 3

4 Kuidas alustada Telefoni kokkupanek, SIM-kaart, aku, sisselülitamine, abitekstid, lennukirežiim, kõned, aktiivmenüü, tarkvara PC Suite, kaamera, blogi. Lisainfo ja allalaadimine aadressilt Telefoni kokkupanek Telefoni kasutamine 1 SIM-kaardi ja aku paigaldamine. 2 Laadige aku. 3 Lülitage telefon sisse. SIM-kaart Võrguoperaatori abonendiks saamisel antakse teile SIM-kaart (Subscriber Identity Module, abonendi identifitseerimismoodul). SIM-kaardile on salvestatud teie telefoninumber, operaatorfirmast tellitud teenused ja kontaktidesse salvestatud nimed ja telefoninumbrid. Enne SIM-kaardi väljavõtmist teisest telefonist salvestage sellele oma kontaktkirjed, kuna mõni telefon võib kirjed salvestada telefoni mällu. PIN-kood SIM-kaardi PIN-koodi (Personal Identity Number, isiklik identifitseerimiskood) võib vaja minna telefoni käivitamiseks ja teenuste aktiveerimiseks. PIN-koodi sisestamisel kuvatakse numbrid ekraanil tärnidena (*), välja arvatud juhul, kui PIN-kood sarnaneb hädaabi telefoninumbriga, näiteks 112. Nõnda on võimalik hädaabinumbrile helistada ilma PIN-koodi sisestamata. Sisestusvigade parandamiseks vajutage. Kui sisestasite PIN-koodi kolm korda järjest valesti, kuvatakse teade PIN blokeeritud. Kaardi avamiseks tuleb sisestada PUK-kood (Personal Unblocking Key, isiklik deblokeerimiskood) % 77 SIM-kaardi lukustus. Aku Mõnede funktsioonide energiatarve on teistest suurem, mistõttu võib nende funktsioonide kasutamisel olla vajalik akut sagedamini laadida. Kui kõne- ja ooteaeg märgatavalt lühenevad, tuleks aku välja vahetada. Kasutage üksnes Sony Ericssoni heakskiiduga akusid; % 87 Aku. 4 Kuidas alustada

5 SIM-kaarti ja akut puudutav teave SIM-kaardi ja aku paigaldamine Aku laadimine 30 min. 2,5 t. 1 Lükake akukate lahti, vaadake joonist. 2 Libistage SIM-kaart hoidikusse nii, et klemmid jäävad allapoole. 3 Paigaldage aku nii, et aku kirjadega pool jääks üles ja klemmid vastamisi. 4 Lükake akukate paika. 1 Ühendage laadija telefoniga nii, et pistikul olev sümbol jääks ülespoole. 2 Laadimisnäidiku kuvamiseni võib kuluda kuni 30 minutit. 3 Oodake umbes 2,5 tundi või kuni laadimisnäidik näitab täielikku laetust. Ekraani aktiveerimiseks vajutage suvalist klahvi. 4 Eemaldage laadija pistik telefonist. Telefoni sisselülitamine Enne telefoni sisselülitamist veenduge, et telefon on laetud ja SIM-kaart sisestatud. Pärast telefoni sisselülitamist kasutage telefoni lihtsaks ettevalmistamiseks häälestusviisardit. Kuidas alustada 5

6 Telefoni sisselülitamine 1 Hoidke all klahvi. Esmakordne käivitus võib väldata paar minutit. 2 Valige telefoni režiim: Tavaline kasutusel on kõik funktsioonid. Flight mode piiratud funktsionaalsus: võrguühendus ja Bluetooth on välja lülitatud % 7 Lennukirežiimi menüü. 3 Nõudmisel sisestage SIM-kaardi PIN-kood. 4 Telefoni esmakordsel käivitamisel valige telefoni menüütekstide keel. 5 } Jah, kui soovite kasutada häälestusviisardit. 6 Järgige kuvatavaid juhendeid. Kui teie telefonis on eelmääratud seaded, on tõenäoline, et rohkem seadeid pole vaja määrata. Kui te kasutate funktsiooni Seadete allalaad., tuleb nõustuda oma telefoni registreerimisega ettevõttes Sony Ericsson. Teile saadetakse vastav tekstsõnum. Mingeid isiklikke andmeid selle toimingu käigus ettevõttele Sony Ericsson ei edastata. Lisateavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Ooterežiim Pärast telefoni sisselülitamist ja PIN-koodi sisestamist kuvatakse ekraanil võrguoperaatori nimi. See on telefoni ooterežiim. Telefoni abitekstid Oma telefonist leiate igal ajal abi ja vajalikku teavet. Häälestusviisardi kasutamine } Seaded } sakk Tavaline } Häälestusabiline ja valige mõni kuvatavatest valikutest. Seadete allalaad. Seadistamine. Näpunäited. 6 Kuidas alustada

7 Funktsioone käsitleva teabe vaatamine Leidke funktsioon } Veel } Info (kui see valik on olemas). Telefoni tutvustava esitluse vaatamine } Meelelahutus } Esitlusvideo. Seadete allalaad. Interneti, MMS-sõnumite, e-posti, menüü Minu sõbrad, sünkroonimise, uuendusteenuse, blogi ja voogesituse automaatne seadistamine telefonis. Rakendust Seadete allalaad. saab kasutada, kui SIM-kaart seda teenust toetab, telefon on levis, töötab tavarežiimis ning on eelseadistamata. Lisateavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Lennukirežiimi menüü Kui telefoni sisselülitamisel aktiveeriti menüü Flight mode, valige kõiki funktsioone toetav Tavaline või piiratud funktsioonidega Flight mode. Viimase puhul lülitatakse võrgu- ja Bluetooth-funktsioonid välja, et vältida tundlike seadmete häirimist. Lennukis võite telefoniga näiteks muusikat kuulata ja kirjutada valmis tekstsõnumid, et need hiljem teele saata, kuid helistada ei saa. Elektroonikaseadmete kasutamisel järgige lennuki pardameeskonna juhiseid. Menüü Flight mode valikute vaatamine } Seaded, liikuge sakile Tavaline } Flight mode ja valige valik. Helistamine Telefon peab olema tavalises töörežiimis (mitte lennurežiimis). Helistamine 1 Sisestage telefoninumber (vajadusel koos rahvusvahelise kõne eesliite ja suunakoodiga). 2 } Helista tavakõne tegemiseks või } Veel } Tee videokõne videokõne tegemiseks. 3 } Veel valikute tegemiseks kõne ajal. 4 Kõne lõpetamiseks } Lõpeta. Kahe kõne ühendamine konverentskõnesse 1 Helistage esimesele inimesele, kelle soovite konverentskõnesse kaasata. 2 } Veel } Ootele, et pooleliolev kõne ootele panna. 3 Helistage järgmisele inimesele. 4 } Veel } Ühenda kõned. Kuidas alustada 7

8 Aktiivmenüü Aktiivmenüü, mis sisaldab teateid näiteks vastamata kõnedest ja muudest sündmustest, järjehoidjaid ja otsevalikuid, saab avada pea igast menüüst. Aktiivmenüü avamine ja sulgemine Vajutage. Aktiivmenüü sakid Sündmused näiteks vastamata kõned ja uued sõnumid. Kui uus sündmus aset leiab, kuvatakse vastav sakk. Sündmuse kustutamiseks sakilt vajutage. Uued sündmused võivad ilmuda ka hüpiktekstina, } Seaded } sakk Tavaline } Sündmused } Hüpikaken. Rakendused taustal avatud rakendused. Mingi rakenduse taasavamiseks valige see rakendus; rakenduse sulgemiseks vajutage. Minu otseteed otseteede lisamine, kustutamine ja nende järjekorra muutmine. Kui valite otsetee ja rakendus avaneb, siis teised programmid suletakse või ikoonitakse. Internet teie veebilehtede järjehoidjad. Kui valite järjehoidja ja brauser avaneb, siis teised programmid suletakse või ikoonitakse. Tarkvara PC Suite Täiustage telefoni ja installige tarkvara PC Suite oma arvutisse. See võimaldab näiteks telefoni kalendrit arvuti kalendriga sünkroonida. Tarkvara PC Suite installimine 1 Lülitage arvuti sisse ja asetage telefoniga kaasas olev CD arvuti CD-seadmesse. CD käivitub automaatselt ning ekraanil avaneb installiaken. 2 Arvuti: valige keel ja klõpsake OK. 3 Arvuti: klõpsake PC Suite i aknas Install ja järgige kuvatavaid juhtnööre. Kui installimine on lõppenud, kuvatakse arvuti töölaual tarkvara PC Suite ikoon. Tarkvara PC Suite viimase väljaande leiate veebilehelt 8 Kuidas alustada

9 Pildistamine või videolõikude jäädvustamine Lähemale või kaugemale suumimine Valikud ekraanil (üleval paremal) Valikud ekraanil (all paremal) Foto-/videorežiimi vahetus Ereduse seadmine või Pildistamine Video jäädvustamine Kustutamine Tagasiklahv või Pildistamine või video jäädvustamine 1 Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis klahvi. 2 Kaamera- ja videorežiimi vahetamiseks kasutage juhtnuppu. 3 Kaamera: pildistamiseks vajutage. Video: jäädvustamise alustamiseks vajutage klahvi. Jäädvustamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvi. Fotod ja videolõigud salvestatakse menüüsse Failihaldur } Kaamera album. 4 Järgmise foto pildistamiseks või järgmise videolõigu salvestamiseks vajutage klahvi. Fotokaamera või videosalvesti väljalülitamiseks hoidke all klahvi. Isiklik veebileht Avaldage kaameraga tehtud pilte veebilehel. Veebilehe koostab telefon. Foto postitamine blogisse 1 Pildistamiseks } Veel } Lisa blogisse. 2 Järgige esmakasutajale määratud juhendeid. 3 Lisage pealkiri ja tekst } OK } Avalda. 4 Telefonile saadetakse tekstsõnum, mis sisaldab teie veebiaadressi ja sisselogimisandmeid. Kuidas alustada 9

10 Telefoni tundmaõppimine Klahvid, menüüd, liikumine, ikoonid, otsevalikud, telefoni keel, tähtede sisestamine, mälukaart. Telefoni ülevaade Mõne klahvi ikoon võib erineda. 10 Telefoni tundmaõppimine

11 1 Sisse- ja väljalülitusnupp 2 Klahv Esita/Stopp 3 Ekraan 4 Valikuklahv 5 Interneti-klahv 6 Tagasiliikumisklahv 7 Juhtklahv/muusikamängija juhtimine 8 Mälukaardi Memory Stick Micro (M2 ) pesa 9 Klahvilukuklahv 10 Kuular 11 Videokõnekaamera 12 Helitugevus, kaamera digitaalne suum 13 Valikuklahv 14 Aktiivmenüüklahv 15 Kustutusklahv 16 Kaameraklahv 17 Vaigistusklahv 18 Laadija, vabakäeseadme ja USB-kaabli ühenduspesa 19 Objektiiv Lisateave % 14 Liikumine. Telefoni tundmaõppimine 11

12 Menüüsüsteemi ülevaade PlayNow * Internet* Meelelahutus Interneti-teenused* Mängud Videomängija VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Kaugjuhtimine Salvesta heli Esitlusvideo Kaamera Sõnumid Muusikamängi ja Koosta uus Sisendkast E-post RSS lugeja Mängib Esitajad Lood Esitusloendid Mustandid Väljundkast Saadetud Salvestatud Minu sõbrad* Kõne kõneposti Mallid Seaded Failihaldur* / ** Kontaktid Videokõne Kaamera album Muusika Pildid Videod Teemad Veebilehed Mängud Rakendused Muu Uus kontakt 12 Telefoni tundmaõppimine

13 Kõned** Kõik Vastatud Valitud Vastamata Abimees Äratused Rakendused Kalender Ülesanded Märkmed Sünkroonimine Taimer Stopper Kalkulaator Koodimälu Seaded** Tavaline Profiilid Kellaaeg ja kp Keel Uuendusteenus Hääljuhtimine Uued sündmused Otseteed Flight mode Turvalisus Häälestusabiline Telefoni olek Täisnullimine Helid ja signaalid Helina tugevus Helin Hääletu reþiim Valjenev helin Värinalarm Sõnumisignaal Klahviheli Ekraan Taustpilt Teemad Alguskuva Pimenduspilt Kella suurus Heledus Säästureþiimi kell Muuda liini nime* Kõned Suunamine Lülitu liinile 2* Kõnehaldus Aeg ja hind* Näita/varja mu nr. Vabakäeseade Side* Bluetooth USB Sünkroonimine Seadmehaldus Mobiilsidevõrgud Andmeside Interneti-seaded Striimingu seaded Lisaseadmed *Mõned menüüd sõltuvad operaatorist, võrgust ja liitumislepingust. ** Alammenüüde sakkide sirvimiseks kasutage juhtnuppu. Lisateavet vaadake % 14 Liikumine. Telefoni tundmaõppimine 13

14 Liikumine Põhimenüüd kuvatakse ikoonidena. Mõned alammenüüd sisaldavad sakke. Sirvige sakini, vajutades juhtnuppu paremale või vasakule, ja valige soovitud valik. Klahv Põhimenüüde avamine ja esiletõstetud elementide valimine. Menüüdes ja sakkide vahel liikumine. Ekraanil klahvide kohal kuvatavate valikute valimine. Menüüdes ühe taseme võrra tagasiliikumine. Ooterežiimi naasmiseks või toimingu lõpetamiseks hoidke klahvi all. Elementide kustutamine, näiteks piltide, helifailide ja kontaktkirjete kustutamine. Kõne ajal hoidke seda klahvi all mikrofoni väljalülitamiseks. Brauseri avamine. Aktiivmenüü avamine % 8 Aktiivmenüü. Muusikamängija avamine või ikoonimine. Hoidke all pildistamiseks või videolõigu jäädvustamiseks. Hoidke seda klahvi all, et helistada kõneposti (kui number on määratud). Hoidke neid klahve all, et leida vastava tähega algav kontaktnimi. 14 Telefoni tundmaõppimine

15 Kiirvalimiseks vajutage numbriklahvi ja } Helista. Otsevalikute tegemiseks sirvimise ajal valige % 63 Interneti otsevalikute ja pääsuklahvide kasutamine. Kaamera kasutamisel vaadake otsevalikute juhendit. Vajutage seda klahvi ja seejärel valige } Lukusta või Ava, et telefoni klahve lukustada või avada. Helina väljalülitamine kõne saabudes. Hoidke klahvi all telefoni helisignaalide vaigistamiseks. Äratussignaal töötab siiski ka vaigistatud telefoniga. Olekuteabe vaatamine ooterežiimi ekraanil. Helitugevuse suurendamiseks kõne ajal või Muusikamängija kasutamisel. Kaugemale suumimine kaamera kasutamisel või piltide vaatamisel. Esitusloendis ühe pala võrra tagasi liikumiseks hoidke klahvi all. Kõnest keeldumiseks vajutage seda klahvi kaks korda. Häälvalimiseks hoidke klahvi all või lausuge võlusõna (kui see on määratud), % 29 Häälvalimine. Helitugevuse vähendamiseks kõne ajal või Muusikamängija kasutamisel. Lähemale suumimine kaamera kasutamisel või piltide vaatamisel. Esitusloendis ühe pala võrra edasi liikumiseks hoidke klahvi all. Häälvalimiseks hoidke klahvi all või lausuge võlusõna (kui see on määratud), % 29 Häälvalimine. } Info Telefonis on abitekstid, mis selgitavad valitud menüü või funktsiooni kasutusvõimalusi ning jagavad näpunäiteid selle kasutamiseks, % 6 Telefoni abitekstid. } Veel Valikuloendi avamiseks. Valikuloendi funktsioonid sõltuvad teie asukohast menüüs. Telefoni tundmaõppimine 15

16 Olekuriba Valik ikoone. Tähis Selgitus 3G-võrk (UMTS) on kasutatav. GSM-võrgu signaalitugevus. Aku laetus. Aku laadimine, kuvatakse koos aku laetuse ikooniga. Sissetulnud kõne, mida ei võetud vastu. Uus tekstsõnum on saabunud. Uus e-kiri on saabunud. Uus MMS-sõnum on saabunud. Uus kõneteade on saabunud. Aktiivne kõne. Klahvistik on lukus. Vabakäeseade on ühendatud. Kalendri meeldetuletus. Ülesande meeldetuletus. Otsevalikud Klahvistiku otsevalikuid saab kasutada mõne menüü kiireks avamiseks; eelmääratud juhtnupu-otsevalikud käivitavad kiirkorras teatud toiminguid. Juhtnupu otsevalikuid saate oma vajadustele kohandada. Klahvistiku otsevalikute kasutamine Sisenege ooterežiimist menüüsüsteemi, vajutades ja sisestage vajaliku menüü järjekorranumber. Menüüde nummerdus algab ülemisest vasakpoolsest ikoonist ja jätkub ridade kaupa. Kui soovite valida näiteks viienda menüüelemendi, vajutage. Kümnenda, üheteistkümnenda ja kaheteistkümnenda elemendi valimiseks vajutage vastavalt, ja. Ooterežiimi pöördumiseks hoidke all klahvi. Juhtnupu otsevalikute kasutamine Ooterežiimist otseteede menüü või funktsiooni valimiseks vajutage,, või. Juhtnupu otsevalikute muutmine } Seaded } sakk Tavaline } Otseteed ja valige otsevalik } Muuda. 16 Telefoni tundmaõppimine

17 Telefoni keel Valige telefoni menüüde keel ja tekstisisestuskeel. Telefoni keele muutmine } Seaded } sakk Tavaline } Keel } Telefoni keel. Valige keel. Ooterežiimis võite ka vajutada 8888 keele automaatvalikuks; 0000 inglise keele valikuks. Enamik SIM-kaarte seab automaatselt menüükeeleks selle riigi keele, kust te SIM-kaardi ostsite. Vastasel juhul on eelmääratud keeleks inglise keel. Sisestuskeele valimine 1 } Seaded } sakk Tavaline } Keel } Sisestuskeel. 2 Leidke soovitud keel ja märkige see. Menüüst väljumiseks } Salvesta. Tähtede sisestamine Tähtede sisestamine järgmistel meetoditel (sisestusviisidel), näiteks sõnumite kirjutamisel: tavaline tekstisisestus. T9 -tekstisisestus. Tekstisisestusviisi muutmine Teise sisestusviisi valimiseks hoidke tekstiredaktoris all klahvi. Sisestuskeele muutmine Hoidke tekstiredaktoris all klahvi ja valige teine sisestuskeel. Valikud teksti sisestamisel } Veel valikute vaatamine sõnumi kirjutamisel. Tähtede sisestamine tavalisel sisestusmeetodil Vajutage korduvalt, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Väike- ja suurtähtede vahetamiseks vajutage. Numbrite sisestamiseks hoidke all klahvi. Tähtede ja numbrite kustutamiseks hoidke all klahvi. Enamkasutatavate kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage. Tühiku lisamiseks vajutage. T9 -tekstisisestus T9 -tekstisisestus kasutab telefonisisest sõnastikku ning pakub teie klahvivajutuste alusel enamlevinud sõna. Vajutage vajaliku tähega märgitud klahvi ainult üks kord ka sel juhul, kui vajalik täht pole klahvi esimesel kohal. Telefoni tundmaõppimine 17

18 Tähtede sisestamine T9 -sisestusmeetodil 1 Selleks et sisestada tähti, peate olema tekstisisestust võimaldavas funktsioonis, näiteks funktsioonis } Sõnumid } Koosta uus } Tekstsõnum. 2 Näiteks nime Jane kirjutamiseks vajutage,,,. 3 Kui ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks. Sõna kinnitamiseks ilma tühiku lisamiseta vajutage. Kui ekraanil kuvatakse vale sõna, vajutage alternatiivsete variantide vaatamiseks korduvalt või. Sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage. 4 Jätkake sõnumi kirjutamist. Kirjavahemärgi sisestamiseks vajutage ja siis korduvalt või ; kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage. Sõnade lisamine T9 -tekstisisestussõnastikku 1 Tärkide sisestamise ajal } Veel } Sõna tähthaaval. 2 Muutke sõna tavalisel sisestusmeetodil. Tähtede sirvimiseks kasutage klahve ja. Tärgi kustutamiseks vajutage. Kogu sõna kustutamiseks hoidke klahvi all. Kui sõna on valmis } Lisa. Sõna lisatakse T9 -tekstisisestussõnastikku. Järgmine kord pakub telefon äsja sõnastikku lisatud sõna kui üht alternatiivset sõnavarianti. Järgmise sõna arvamine Sõnumi kirjutamisel võite T9 -tekstisisestust kasutada järgmise sõna äraarvamiseks, kui seda sõna on varem lauses kasutatud. Järgmise sõna arvamise sisseja väljalülitamine Tärkide sisestamise ajal } Veel } Kirjutamisvalikud } Paku järgmist. Järgmise sõna pakkumise kasutamine Vajutage tähtede sisestamisel, et sõna kinnitada ja jätkata. Failihaldur Failihaldurit kasutatakse telefoni mällu või mälukaardile salvestatud piltide, videote, muusika, teemade, veebilehtede, mängude ja rakenduste haldamiseks. 18 Telefoni tundmaõppimine

19 Mälukaart Memory Stick Micro (M2 ) Telefonis on võimalik kasutada mälukaarti Memory Stick Micro (M2 ), mis annab teile juurde mälumahtu näiteks oma pildi- ja muusikafailide salvestamiseks. Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine 1 Eemaldage akukate. 2 Sisestage SIM-kaart nii, nagu on näidatud joonisel (klemmid allapoole). 3 Kaardi vabastamiseks ja väljavõtmiseks vajutage selle serva. Te võite teisaldada ja kopeerida faile arvuti ja mälukaardi vahel. Kui telefonis on mälukaart, salvestatakse failid kõigepealt kaardile ja siis telefoni mällu. Võite koostada alamkaustu, kuhu failid teisaldada või kopeerida. Mängud ja rakendused võib teisaldada kaustadesse Mängud ja Rakendused ning telefoni mälust mälukaardile. Tundmatud failid salvestatakse kausta Muu. Faile hallates saate kaustas valida korraga mitu faili või kõik failid; see ei kehti kaustades Mängud ja Rakendused. Mälu olek Kui mälu on täis, tuleb failide salvestamiseks mõned andmed mälust kustutada. Telefoni ja mälukaardi mälu oleku kontrollimiseks tõstke esile kaust } Veel } Mälu olek. Failihalduri menüüsakid Failihaldur koosneb kolmest sakist; ikoonid näitavad failide salvestuskohta. Kõik failid kogu telefoni ja mälukaardi sisu. Memory Stick kogu mälukaardi sisu. Telefon kogu telefoni mälu sisu. Telefoni tundmaõppimine 19

20 Faili andmed Esiletõstetud faili andmete vaatamiseks } Veel } Info. Allalaaditud või mingi edastusmeetodi abil telefoni saadetud objektid võivad olla autoriõigustega kaitstud. Sel juhul ei pruugi telefon faili kopeerimist või saatmist võimaldada. Autorikaitsega faili tähistab võtmeikoon. Failihalduris paikneva faili kasutamine 1 } Failihaldur ja avage kaust. 2 Leidke fail } Veel. Faili teisaldamine või kopeerimine mällu 1 } Failihaldur ja valige kaust. 2 Leidke vajalik fail } Veel } Failihaldus } Teisalda faili teisaldamiseks või } Veel } Failihaldus } Kopeeri faili kopeerimiseks. 3 Valige faili teisaldus- või kopeerimiskoht: Telefon või Memory Stick } Vali. Failide edastamine või kopeerimine arvutisse % 69 Failide ülekanne USB-kaabli abil. Alamkausta koostamine 1 } Failihaldur ja avage kaust. 2 } Veel } Uus kaust ja sisestage kaustale nimi. 3 } OK, et kaust salvestada. Mitme faili valimine 1 } Failihaldur ja avage kaust. 2 } Veel } Märgi } Märgi mitu. 3 Sirvige ja valige failid } Märgi või Tühista. Kõigi failide valimine kaustast } Failihaldur ja avage kaust } Veel } Märgi } Vali kõik. Faili või alamkausta kustutamine failihaldurist 1 } Failihaldur ja avage kaust. 2 Leidke fail } Veel } Kustuta. Mälukaardi valikud Kontrollige mälu olekut või kustutage vormindamise teel mälukaardilt kõik andmed. Mälukaardi valikute kasutamine } Failihaldur, valige sakk Memory Stick ja valikute vaatamiseks } Veel. 20 Telefoni tundmaõppimine

21 Helistamine Kõned, videokõned, kontaktid, kõneloend, kiirvalimine, hääljuhtimine, kõne valikud, grupid, visiitkaardid. Helistamine ja kõne vastuvõtmine Helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma võrgu teeninduspiirkonnas. % 5 Telefoni sisselülitamine. Videokõne algatamiseks % 23 Videokõne. Võrgud Kui telefon sisse lülitada, hakkab see otsima teie koduvõrku. Kui telefon seda ei leia, võite kasutada teist võrku, kuid ainult sel juhul, kui teie koduvõrgul on sõlmitud leping, mis lubab selle võrgu kasutamist. Taolist võrgukasutust nimetatakse rändluseks. Valige kasutatav võrk või lisage võrk eelistatud võrkude loendisse. Saate muuta ka järjekorda, mille alusel telefon automaatse võrguotsingu käigus võrgu valib. Kasutatavate võrguvalikute vaatamine } Seaded ja kasutage klahvi või, et leida sakk Side } Mobiilsidevõrgud. Telefon valib kasutatava võrgu, GSM või 3G (UMTS) automaatselt, lülitudes vajadusel ühelt võrgusüsteemilt teisele. Mõni võrguoperaator lubab võrgu käsitsi valida, kuna puuduvate võrkude otsimine kulutab akut. Võrgu valimine 1 } Seaded } Side } Mobiilsidevõrgud } GSM/3G võrgud. 2 } GSM ja 3G (automaatne) või } Ainult GSM. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Helistamine 1 Sisestage telefoninumber (vajadusel koos riigi- ja suunakoodiga). 2 } Helista tavakõne tegemiseks või } Veel valikute vaatamiseks, näiteks Tee videokõne % 23 Videokõne. 3 Kõne lõpetamiseks } Lõpeta. Te saate helistada kontaktides ja kõneloendis olevatele numbritele, % 24 Kontaktid ja % 28 Kõneloend. Helitada saab ka häälvalimisega, % 29 Hääljuhtimine. Helistamine 21

22 Helistamine rahvusvahelisele numbrile 1 Hoidke klahvi all, kuni ekraanil kuvatakse +. 2 Sisestage riigikood, suunanumber (numbri ees olev null jätke ära) ja telefoninumber ning tavakõne tegemiseks } Helista ja videokõne tegemiseks } Veel } Tee videokõne. Telefoninumbri kordusvalimine Kui ühenduse loomine nurjub ja kuvatakse Uuesti?, } Jah. Ärge hoidke telefoni ootamise ajal kõrva ääres. Kui kõne ühendatakse, annab telefon valju helisignaali. Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine } Vasta või } Kinni. Mikrofoni väljalülitamine 1 Hoidke all klahvi. 2 Kõne jätkamiseks hoidke uuesti all klahvi. Valjuhääldi sisse- või väljalülitamiseks tavakõne ajal } Veel } Kuular sisse või Kuular välja. Kui telefon töötab valjuhääldirežiimis, ärge tõstke telefoni kõrva äärde, kuna see võib kahjustada kuulmist. Kuulari helitugevuse seadmine Kuulari helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage vastavalt klahvi või. Vastamata kõned Kui vaikimisi kuvatakse aktiivmenüü, näidatakse vastamata kõnesid ooterežiimis saki Uued sündmused all. Kui vaikimisi kuvatakse hüpiktekst, kuvatakse ooterežiimis teade Vastamata % 8 Aktiivmenüü. Vastamata kõnede vaatamine ooterežiimist Kui vaikeseade on aktiivmenüü: vajutage ja leidke klahviga või sakk Uued sündmused, vajutage või, et leida vajalik number, ja helistamiseks } Helista. Kui vaikeseade on hüpiktekst: } Kõned ja leidke klahviga või sakk Vastamata. Vajutage või, et leida number, ja helistamiseks } Helista. Hädaabikõned Telefon toetab rahvusvahelisi hädaabinumbreid, näiteks 112 ja 911. Neid numbreid saab kasutada hädaabikõnede sooritamiseks kõigi maade suvaliste 3G- (UMTS) ja GSM-võrkude teeninduspiirkondades nii SIM-kaardiga kui ka ilma. 22 Helistamine

23 Mõnes riigis võivad kasutusel olla teised hädaabinumbrid. Sel juhul võib võrguoperaator salvestada teie SIM-kaardile lisaks veel ka kohalikud hädaabinumbrid. Helistamine hädaabinumbrile Sisestage 112 (rahvusvaheline hädaabinumber) } Helista. Kohalike hädaabinumbrite vaatamine } Kontaktid } Veel } Valikud } Erinumbrid } Hädaabinumbrid. Videokõne Kõne ajal näidatakse helistajat telefoni ekraanil. Mida peab teadma enne funktsiooni kasutamist Mõlemal videokõnes osalejal peab olema liitumisleping, mis toetab 3G-võrku (UMTS), ja mõlemad peavad asuma 3G-võrgu (UMTS) teeninduspiirkonnas. 3G-teenust (UMTS) saab kasutada, kui telefoni olekuribal kuvatakse 3G-ikoon. Videokõne esitlusrežiim Saate proovida pea kõiki videokõne funktsioone, näiteks seadistada kaamerakuva, ilma kõnet tegemata. } Vid.kõne. Videokõne algatamine Kui 3G-võrk (UMTS) on saadaval, võite videokõne algatada järgmiselt. Sisestage telefoninumber (vajadusel koos rahvusvahelise kõne eesliite ja suunakoodiga) } Veel } Tee videokõne. Kontaktid ja valige isik, kellele soovite helistada. Leidke klahvidega ja vajalik number } Veel } Tee videokõne. Vid.kõne } Helista... } Kontaktid telefoninumbri leidmiseks } Helista; või sisestage telefoninumber } Helista. Saadetava videopildi suumimine Video lähemale suumimiseks vajutage ja kaugemale suumimiseks. Saabunud videokõne vastuvõtmine } Vasta. Videokõne lõpetamine } Lõpeta. Helistamine 23

24 Videokõne valikud } Veel, et vaadata järgmisi valikuid. Vaheta kaamerat lülitumine põhikaameralt videokõne kaamerale ja vastupidi. Kui soovite helistajale näidata täielikku ülevaadet kogu ümbruskonnast, valige põhikaamera. Kaamera välja/käivita kaamera videokaamera sisse- ja väljalülitamine. Kui kaamera on välja lülitatud, näidatakse asenduspilti. Salvesta pilt suures plaanis kuvatava pildi, näiteks helistaja pildi salvestamine. Kaamera valikud: Eredus saadetava kujutise ereduse valimine. Öörežiim sisse kasutamiseks halbade valgustingimuste puhul. See seade mõjutab väljuvat videopilti. Heli seadistamine videokõne ajal: Kuular välja/kuular sisse sissetulev heli. Mikrofon välja/mikrofon sisse mikrofoni välja- ja sisselülitamine. Suuna heli vabakäeseadmest või -seadmesse Bluetoothi kaudu. Kujundus valikud: Vaheta pildid sissetuleva või väljuva videopildi vaatamine täisekraanil. Peida pisipilt/näita pisipilti. Peegelpilt väljuva kaamerakujutise vaatamine. Seaded kõne vastuvõtmisel: Vastamisviis videokõne kaamera sisse- ja väljalülitamine. Alternatiivpilt pildi valimine, mida näidatakse teisele osapoolele, kui kaamera on välja lülitatud. Heli valikud valige, kas mikrofon, valjuhääldi või mõlemad on sisse või välja lülitatud. Video kvaliteet valige videokõne videokvaliteet. Muudatused ei rakendu käimasolevale kõnele. Kontaktid Kontaktandmeid võib salvestada telefoni mällu või SIM-kaardile. Kasutusel on järgmised valikud. Võite valida, kas vaikimisi näidatakse telefoni või SIM-kaardi kontaktandmeid Tel. kontaktid või SIM-kontaktid. Vajalik teave ja seaded } Kontaktid } Veel } Valikud. Vaikekontaktid Kui vaikekontaktid on Tel. kontaktid, kuvatakse iga kontakti kohta kõik menüüsse Kontaktid salvestatud andmed. Kui valite SIM-kontaktid, sõltuvad kuvatavad kontaktandmed teie SIM-kaardist. 24 Helistamine

25 Vaikekontaktide valimine 1 } Kontaktid } Veel } Valikud } Lisavalikud } Vaikekontaktid. 2 } Tel. kontaktid või SIM-kontaktid. Telefoni salvestatud kontaktid Telefoni saate kontaktandmetena salvestada nimesid, telefoninumbreid ja isikuteavet. Kontaktidele saate lisada ka pilte ja helinaid. Sakkide ja nende teabeväljade sirvimiseks kasutage klahve,, ja. Kontaktkirje lisamine telefoni 1 Kui vaikekontaktid on Tel. kontaktid, } Kontaktid } Uus kontakt } Lisa. 2 Sisestage nimi } OK. 3 Sisestage number } OK. 4 Valige numbritüüp. 5 Sirvige sakke ja valige väljad teabe sisestamiseks. Erinevate märkide, sisestamiseks } Veel } Lisa sümbol ja valige märk } Lisa. 6 Kui kogu teave on sisestatud, } Salvesta. Kontakti kustutamine 1 } Kontaktid ja leidke kontakt. 2 Vajutage ja valige Jah. Kõigi telefoni mälus paiknevate kontaktide kustutamine Kui vaikeseadeks on valitud Tel. kontaktid, } Kontaktid } Veel } Valikud } Lisavalikud } Kustuta kontaktid } Jah ja } Jah. SIM-kaardile salvestatud nimesid ja numbreid ei kustutata. SIM-kaardi kontaktid Kontaktide salvestamine SIM-kaardile. Kontaktkirje lisamine SIM-kaardile 1 Kui vaikekontaktid on SIM-kontaktid, } Kontaktid } Uus kontakt } Lisa. 2 Sisestage nimi } OK. 3 Sisestage number } OK ja valige number. Soovi korral lisage andmeid } Salvesta. Nimede ja telefoninumbrite automaatsalvestamine SIM-kaardile } Kontaktid } Veel } Valikud } Lisavalikud } Isesalvest. SIM-ile ja valige Sees. Mälu olek See, mitu kontakti telefoni mällu või SIM-kaardile salvestada saab, sõltub kasutatavast mälust. Helistamine 25

26 Mälu oleku vaatamine } Kontaktid } Veel } Valikud } Lisavalikud } Mälu olek. Kontaktide kasutamine Kontakte saab kasutada mitmel moel. Järgmiseks saate teada, kuidas: helistada telefoni mällu ja SIM-kaardile salvestatud kontaktidele; saata telefoni kontaktkirjeid teise seadmesse; kopeerida kontakte telefoni mällu ja SIM-kaardile; lisada telefoni mällu salvestatud kontaktile pilti või helinat; kontaktkirjeid redigeerida; kontaktkirjeid sünkroonida. Helistamine telefoni salvestatud kontaktile 1 } Kontaktid. Leidke või sisestage kontaktnime esitäht (-tähed). 2 Kui kontakt on esile tõstetud, vajutage või, et valida number tavakõne tegemiseks } Helista, või } Veel } Tee videokõne videokõne tegemiseks. Helistamine SIM-kaardile salvestatud kontaktile Kui vaikeseadeks on SIM-kontaktid, } Kontaktid; kui kontakt on esile tõstetud, vajutage numbri valimiseks või. } Helista tavakõne tegemiseks või } Veel } Tee videokõne videokõne tegemiseks. Kui vaikeseadeks on Tel. kontaktid, } Kontaktid } Veel } Valikud } SIM-kontaktid ja valige kontakt } Helista tavakõne tegemiseks või } Veel } Tee videokõne videokõne tegemiseks. Kontaktkirje saatmine } Kontaktid ja valige kontakt } Veel } Saada kontakt ja valige edastusviis. Kõigi kontaktide saatmine } Kontaktid } Veel } Valikud } Lisavalikud } Saada kõik kirjed ja valige edastusviis. Nimede ja telefoninumbrite kopeerimine SIM-kaardile 1 } Kontaktid } Veel } Valikud } Lisavalikud } Kopeeri SIM-ile. 2 Valige üks valikutest. Kõigi kontaktkirjete kopeerimisel telefoni mälust SIM-kaardile asendatakse olemasolevad SIM-kaardi kirjed. 26 Helistamine

27 Nimede ja numbrite kopeerimine telefoni kontaktidesse 1 } Kontaktid } Veel } Valikud } Lisavalikud } Kopeeri SIM-ilt. 2 Valige üks valikutest. Pildi, helina või video lisamine telefoni mällu salvestatud kontaktile 1 } Kontaktid ja valige kontakt } Veel } Muuda kontakti. 2 Valige asjakohane sakk ja siis Pilt või Helin } Lisa. 3 Tehke valik ja valige siis } Salvesta. Kui teie liitumisleping toetab helistaja numbrinäidu (CLI, Calling Line Identification) teenust, saate kontaktkirjetele määrata isiklikud helinad. Telefoni mällu salvestatud kontaktandmete muutmine 1 } Kontaktid, valige kontakt ja } Veel } Muuda kontakti. 2 Leidke vajalik sakk, valige muudetav väli ja } Muuda. 3 Muutke andmed } Salvesta. SIM-kaardile salvestatud kontaktandmete muutmine 1 Kui vaikekontaktid on SIM-kaardi kirjed } Kontaktid ning valige muudetav nimi ja number. Kui vaikekontaktid on telefoni kirjed } Kontaktid } Veel } Valikud } SIM-kontaktid ning valige muudetav nimi ja number. 2 } Veel } Muuda kontakti ja muutke nime või numbrit. Kontaktide sünkroonimine Teil on võimalik sünkroonida telefoni ja veebipõhise rakenduse kontaktkirjeid. Lisateavet leiate jaotisest % 65 Sünkroonimine. Kontaktide salvestamine ja taastamine mälukaardi abil } Kontaktid } Veel } Valikud } Lisavalikud } Varunda M.S.-le või Taasta M.S.-lt. Kontaktkirjete sortimisjärjestuse valimine } Kontaktid } Veel } Valikud } Lisavalikud } Sortimisjärjekord. Helistamine 27

28 Kõneloend Viimaste kõnede teave. Helistamine kõneloendist 1 Ooterežiimist } Kõned ja valige vastav sakk. 2 Leidke nimi või number, millele soovite helistada, ja valige } Helista tavakõne tegemiseks, või } Veel } Tee videokõne videokõne tegemiseks. Kõneloendi numbri lisamine kontaktidesse 1 Ooterežiimist } Kõned ja valige vastav sakk. 2 Leidke number, mille soovite lisada. } Veel } Salvesta number. 3 } Uus kontakt, et koostada uus kontaktkirje, või valige olemasolev kirje, millele number lisada. Kõneloendi tühjendamine } Kõned ja valige sakk Kõik } Veel } Kustuta kõik. Piltidega kiirvalimine Telefoni mälukohtadele 1-9 salvestatud telefoninumbritele pääseb kiiresti ligi. Kiirvalimine sõltub teie vaikekontaktidest % 24 Vaikekontaktid. Võite kiirvalida ka SIM-kaardi telefoninumbreid. Kui kiirvalimisnumber koos kontaktisiku pildiga salvestada, kuvatakse kiirvalimisel selle inimese pilt % 27 Pildi, helina või video lisamine telefoni mällu salvestatud kontaktile. Kiirvalimisnumbrite muutmine 1 } Kontaktid } Veel } Valikud } Kiirvalimine. 2 Leidke mälupesa } Lisa või } Veel } Asenda. Kiirvalimine Sisestage ooterežiimis mälupesanumber; } Helista. Kõnepost Kui teie liitumisleping sisaldab kõnepostiteenust ning teil pole võimalik telefonikõnele vastata, saavad helistajad jätta teile kõneteateid. Kõneposti numbri või lisateavet saate võrguoperaatorilt. Helistamine kõneposti Hoidke all klahvi. Kui kõneposti number pole sisestatud, } Jah ja sisestage number. 28 Helistamine

29 Kõnepostinumbri muutmine } Sõnumid } Seaded } Kõneposti number. Hääljuhtimine Kõnesid saab häälega juhtida. Häälkäsud võimaldavad: valida hääle abil numbrit helistamiseks lausuge kontakti nimi; lülitada võlusõna lausumisega sisse hääljuhtimine; kõnet vastu võtta ja kõnest keelduda, kui telefon on ühendatud vabakäevarustusega. Enne häälvalimise kasutamist Aktiveerige hääljuhtimisfunktsioon ja salvestage häälkäsud. Häälkäsuga telefoninumbri juures kuvatakse vastav ikoon. Hääljuhtimise aktiveerimine ja käskude salvestamine 1 } Seaded } sakk Tavaline } Hääljuhtimine } Häälvalimine } Aktiveeri } Jah } Uus häälkäsklus ning valige kontakt. 2 Kui kontaktil on mitu numbrit, kasutage nende sirvimiseks klahve ja. Valige number, millele soovite häälkäsu lisada. Salvestage häälkäsk, näiteks Jaani mobiil. 3 Ekraanil kuvatakse juhendid. Oodake tooni ja lausuge siis salvestatav häälkäsk. Telefon esitab häälkäsu. 4 Kui see sobib } Jah; kui mitte } Ei ja korrake punkti 3. Järgmise häälkäsu salvestamiseks kontaktile } Uus häälkäsklus } Lisa ja korrake ülaltoodud punkte 2-4. Helistaja nimi Kui teile helistab mõni kontakt, toob see funktsioon kuuldavale kontakti nime. Helistaja nime esituse sisseja väljalülitamine } Seaded } sakk Tavaline } Hääljuhtimine } Esita helistaja nimi. Häälvalimine Häälvalimise alustamiseks ooterežiimist kasutage telefoni, portatiivset vabakäeseadet või Bluetooth-peakomplekti või lausuge võlusõna. Helistamine 1 Hoidke ooterežiimis all üht kahest helitugevusklahvist. 2 Oodake tooni ja lausuge eelnevalt salvestatud häälkäsk (näiteks Jaani mobiil ). Telefon esitab nime ja valib telefoninumbri. Helistamine 29

30 Helistamine vabakäeseadmega Hoidke ooterežiimis all vabakäeseadme nuppu või vajutage Bluetooth-peakomplekti nuppu. Võlusõna Salvestage võlusõna hääljuhtimise aktiveerimiseks ja kasutage seda siis pole hääljuhtimise sisselülitamiseks vaja klahve vajutada. Võlusõna saab kasutada vaid koos vabakäeseadme või Bluetooth-peakomplektiga. Võlusõnaks valige mõni pikem sõna või väljend, mida kasutatakse tavalises kõnepruugis harva. Võlusõna salvestamine ja aktiveerimine 1 } Seaded } sakk Tavaline } Hääljuhtimine } Võlusõna } Aktiveeri. 2 Kuvatakse juhendid. } Jätka. Oodake tooni ja öelge võlusõna. 3 } Jah kinnitamiseks või } Ei uue võlusõna salvestamiseks. 4 Ekraanil kuvatakse juhendid. } Jätka ja valige keskkonnad, milles soovite võlusõna kasutada. Häälvastamine See funktsioon võimaldab vabakäeseadet kasutades saabuvatele kõnedele häälega vastata või neist keelduda. Häälvastamine toetab MIDI-, WAV- (16 khz), emelody- või imelodyvormingus telefonihelinaid. Häälvastamise aktiveerimine ja vastava häälkäsu salvestamine 1 } Seaded } sakk Tavaline } Hääljuhtimine } Häälvastamine } Aktiveeri. 2 Kuvatakse juhendid. } Jätka. Oodake tooni ja lausuge Vasta või mõni muu sõna. 3 } Jah, et nõustuda, või uueks salvestuseks } Ei. 4 Kuvatakse juhendid. } Jätka. Oodake tooni ja lausuge Hõivatud või mõni muu sõna. 5 } Jah, et nõustuda, või uueks salvestuseks } Ei. 6 Kuvatakse juhendid. } Jätka ja valige keskkonnad, milles häälvastamine aktiveeritakse. 30 Helistamine

31 Kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäskluse abil Kui telefon heliseb, lausuge: kõne ühendamiseks Vasta ; kõnest keeldumiseks Hõivatud. Häälkäskluste muutmine 1 } Kontaktid ja leidke kontakt. 2 } Veel } Muuda kontakti ja leidke vastav sakk. Häälkäsu uuestisalvestamine 1 } Seaded } sakk Tavaline } Hääljuhtimine } Häälvalimine } Muuda nimesid. 2 Valige häälkäsk. } Veel } Asenda häälkäsk. 3 Oodake tooni ja öelge häälkäsk. Kõnede suunamine Kõnede suunamine, näiteks automaatvastajasse. Kui funktsioon Keelatud kõned on aktiveeritud, ei saa mõningaid suunamisvalikuid kasutada. % 34 Piiratud valimine. Telefonis on järgmised valikud. Suuna kõik kõned suunatakse kõik kõned. Kui kinni suunatakse, kui eelmine kõne on pooleli. Kui ei leia suunatakse, kui telefon on välja lülitatud või levist väljas. Kui ei vasta suunatakse, kui te määratud aja vältel kõnet vastu ei võta. Suunamise aktiveerimine 1 } Seaded } sakk Kõned } Suunamine. 2 Valige kõnetüüp ja suunamisvalik; } Aktiveeri. 3 Sisestage number, millele soovite kõned suunata, või vajutage kontakti leidmiseks Leia; } OK. Suunamise lõpetamine Leidke suunamisvalik } Lülita välja. Mitme kõne pidamine Vastav funktsioon võimaldab pidada korraga mitut kõnet. Koputus Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuulete teise kõne saabudes piiksu. Koputuse sisse- ja väljalülitamine } Seaded } sakk Kõned klahvidega või ning } Kõnehaldus } Koputus. Helistamine 31

32 Helistamine poolelioleva kõne ajal 1 } Veel } Ootele, et pooleliolev kõne ootele panna. 2 Sisestage number, millele soovite helistada; } Veel } Helista. Teise telefonikõne vastuvõtmine Kui teile saabub teine kõne, võite toimida järgmiselt. } Vasta käimasoleva kõne ootelepanekuks. } Kinni, et saabunud kõnest keelduda ja jätkata pooleliolevat kõne. } Asenda aktiivne, et saabunud kõne vastu võtta ja pooleliolev kõne lõpetada. Üks aktiivne ja teine ootel kõne Kui teil on üks kõne pooleli ja teine ootel, võite toimida järgmiselt. } Veel, et avada loend järgmistest valikutest. Vaheta ühelt kõnelt teisele lülitumiseks. Ühenda kõned kõnede ühendamiseks. Edasta kõne et ühendada kõned omavahel. Teie ühendus mõlema kõnega katkeb. } Lõpeta, et avada loend järgmistest valikutest. Jah et ootelolev kõne aktiveerida. Ei mõlema kõne lõpetamiseks. Kolmanda kõne vastuvõtmiseks tuleb üks eelmistest kõnedest lõpetada või kõik kõned konverentskõnesse ühendada. Konverentskõned Konverentskõne alustamiseks ühendage pooleliolev ja ootel kõne. Seejärel pange konverentskõne ootele, helistage teistele osalejatele (kuni 5 inimest), või helistage mõnele muule numbrile. Mitme osalejaga kõnedele võivad rakenduda lisatasud. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt. Kahe kõne ühendamine konverentskõnesse } Veel } Ühenda kõned. Uue osaleja lisamine 1 } Veel } Ootele ühendatud kõnede ootelepanekuks. 2 } Veel } Lisa kõne ja helistage järgmisele inimesele, kelle soovite konverentskõnesse lülitada. 32 Helistamine

33 3 } Veel } Ühenda kõned. 4 Täiendavate osalejate kaasamiseks korrake samme 1-3. Ühe osaleja vabastamine } Veel } Vabasta üks ja valige osaleja, kelle soovite konverentskõnest eraldada. Eraviisiline vestlus 1 } Veel } Privaatvestlus: ja valige osaleja, kellega soovite vestelda. 2 } Veel konverentskõne jätkamiseks } Ühenda kõned. Kaks kõneliini Kui teie liitumisleping võimaldab mitut kõneliini, saate helistamiseks kasutada eri telefoninumbreid. Kõneliini valimine väljuvatele kõnedele } Seaded ja kasutage klahvi või, et leida sakk Kõned. Valige liin 1 või 2. Liini nime muutmine } Seaded ja kasutage klahvi või, et leida sakk Ekraan } Muuda liini nime. Valige muudetav liin. Enda numbrid Enda telefoninumbrite vaatamine, lisamine ja muutmine. Enda telefoninumbrite vaatamine } Kontaktid } Veel } Valikud } Erinumbrid } Minu numbrid ja valige üks valikutest. Lubatud kõned See funktsioon võimaldab võtta kõnesid vastu ainult kindlatelt numbritelt. Kui aktiveeritud on suunamisvalik Kui kinni, siis kõned suunatakse. Numbrite lisamine lubatud numbrite loendisse } Seaded ja kasutage klahvi või, et leida sakk Kõned } Kõnehaldus } Lubatud kõned } Loendi alusel } Muuda } Lisa. Valige kontakt või } Grupid % 35 Grupid. Kõigi kõnede lubamine } Seaded } sakk Kõned } Kõnehaldus } Lubatud kõned } Kõik helistajad. Helistamine 33

34 Piiratud valimine See funktsioon võimaldab piirata väljuvaid ja saabuvaid kõnesid. Nõutav on teenusepakkuja väljastatav parool. Kui saabuvad kõned on suunatud, ei saa mõningaid kõnepiiranguvalikuid aktiveerida. Piirata saab järgmist tüüpi kõnesid. Kõik väljuvad kõik väljuvad kõned. Väljuv rahvusvah. kõik väljuvad rahvusvahelised kõned. Välj. rv kui rändlus kõik väljuvad rahvusvahelised kõned, v.a kõned kodumaale. Kõik sisenevad kõik sissetulevad kõned. Sisset. kui rändlus kõik saabuvad kõned piiratakse, kui viibite välisriigis. % 21 Võrgud. Kõnepiirangu sissevõi väljalülitamine 1 } Seaded ja kasutage klahvi või, et leida sakk Kõned } Kõnehaldus } Keelatud kõned. Valige valik. 2 Valige Aktiveeri või Lülita välja, sisestage parool } OK. Valiknumbrid Valiknumbrite funktsioon võimaldab helistada kindlatele numbritele, mis on salvestatud SIM-kaardile. Valiknumbreid kaitseb PIN2-kood. Kui valiknumbrite funktsioon on aktiveeritud, saab siiski helistada rahvusvahelisele hädaabinumbrile 112. Salvestada saab osalisi numbreid. Näiteks kui salvestate numbri kujul , saate helistada kõigile kombinatsiooniga algavaile numbreile. Kui valiknumbrite funktsioon on kasutusel, on võimalik, et te ei saa vaadata ega hallata SIM-kaardile salvestatud numbreid. Valiknumbrite funktsiooni sissevõi väljalülitamine 1 } Kontaktid } Veel } Valikud } Erinumbrid } Lubatud numbrid ja valige Aktiveeri või Lülita välja. 2 Sisestage PIN2-kood } OK ja kinnitamiseks } OK. Valiknumbri salvestamine } Kontaktid } Veel } Valikud } Erinumbrid } Lubatud numbrid } Lubatud numbrid } Uus number ja sisestage andmed. 34 Helistamine

35 Kõnede kestus ja maksumus Kõne ajal kuvatakse kõnele kulunud aeg. Te saate vaadata viimase kõne ja väljunud kõnede kestust ning kõnede kogukestust. Kõne kestuse vaatamine } Seadedja kasutage klahvi või, et leida sakk Kõned } Aeg ja hind } Kõneloendurid. Lisafunktsioonid helistamisel Toonsignaalid See funktsioon võimaldab kõne ajal toonsignaale saates kasutada telefonipanka ning kontrollida automaatvastajat. Toonsignaalide kasutamine Toonsignaalide saatmiseks vajutage, või. } Veel Toonide sisse- või väljalülitamiseks kõne ajal } Ära saada DTMF või Saada DTMF. Ekraani tühjendamiseks pärast kõnet vajutage. Märkmik Kasutage telefoni ekraani märkmikuna telefoninumbri ülesmärkimiseks kõne ajal. Kõne lõppedes jääb number ekraanile ning te saate sellele helistada või selle kontaktide menüüsse salvestada. Ekraanil kuvatud numbrile helistamine või selle salvestamine } Helista numbrile helistamiseks või } Veel } Salvesta number ning valige kontaktkirje, millele number lisada, või } Veel } Uus kontakt, et koostada selle numbriga uus kontaktkirje. Oma numbri näitamine või varjamine Kui teie liitumisleping toetab helistaja numbrinäidu varjamise teenust, võite soovi korral ühe kõne piires oma telefoninumbri salastada. Oma telefoninumbri alaline näitamine või varjamine 1 } Seaded } sakk Kõned } Näita/varja mu nr. 2 Valige Näita numbrit, Varja numbrit või Vaikeseade. Grupid Koostage adressaatide gruppe, et saata sõnum või e-kiri korraga mitmele adressaadile, % 36 Sõnumite vahetamine. Kui saadate tekstsõnumi grupile, maksab igale adressaadile saadetud sõnum. Helistamine 35

36 Gruppe (numbritega) saab kasutada ka lubatud numbritega loendite koostamiseks % 33 Lubatud kõned. Telefoninumbritest ja e-posti aadressidest grupi koostamine 1 } Kontaktid } Veel } Valikud } Grupid } Uus grupp } Lisa. 2 Sisestage grupile nimi } Jätka. 3 } Uus Kontaktnumbri või e-posti aadressi leidmiseks ja valimiseks } Lisa. 4 Numbrite või e-posti aadresside lisamiseks korrake punkti 3. } Valmis. Visiitkaardid Te saate lisada oma visiitkaardi kontaktiks. Oma visiitkaardi salvestamine } Kontaktid } Veel } Valikud } Minu visiitkaart ja sisestage visiitkaardi andmed } Salvesta. Oma visiitkaardi saatmine } Kontaktid } Veel } Valikud } Minu visiitkaart } Saada minu kaart ja valige edastusviis. Sõnumite vahetamine Tekstsõnumid, MMS-sõnumid, kõneteated, e-kirjad, Minu sõbrad. Telefon toetab mitmesuguseid sõnumiteenuseid. Teenuste kohta saate teavet teenusepakkujalt või aadressilt Tekstsõnumid (SMS) Tekstsõnumid võivad sisaldada lihtsaid pilte, heliefekte, animatsioone ja meloodiaid. Lisaks saate sõnumite jaoks koostada malle ja neid kasutada. Mida peab teadma enne funktsiooni kasutamist Sõnumikeskuse numbri annab teenusepakkuja ning tavaliselt on see salvestatud SIM-kaardile. Kui seda pole tehtud, tuleb number ise sisestada. Sõnumikeskuse numbri määramine 1 } Sõnumid } Seaded } Tekstsõnum } Sõnumikeskus. Kui sõnumikeskuse number on salvestatud SIM-kaardile, kuvatakse see ekraanil. 2 Kui numbrit ei kuvata } Muuda } Uus sõnumikeskus ja sisestage number, lisades numbri ette rahvusvahelise kõne eesliite (+) ja riigikoodi } Salvesta. 36 Sõnumite vahetamine

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Nokia 6630

Nokia 6630 VASTAVUSKINNITUS. NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RM-1 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/ 5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Nokia 6230i kasutusjuhend väljaanne

Nokia 6230i kasutusjuhend väljaanne Nokia 6230i kasutusjuhend 9236598 3. väljaanne KINNITUS NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RM-72 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse

Rohkem

Nokia 8800 Arte kasutusjuhend väljaanne, ET

Nokia 8800 Arte kasutusjuhend väljaanne, ET Nokia 8800 Arte kasutusjuhend 9205315 2. väljaanne, ET 0434 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-233 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Nokia 5610 XpressMusic kasutusjuhend väljaanne ET

Nokia 5610 XpressMusic kasutusjuhend väljaanne ET Nokia 5610 XpressMusic kasutusjuhend 9204012 1. väljaanne ET 0434 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-242 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Nokia 3220 User Guide in Estonian

Nokia 3220 User Guide in Estonian Nokia 3220 kasutusjuhend 9231110 3. väljaanne VASTAVUSKINNITUS NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RH-37 vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Koopia

Rohkem

Nokia 6085 kasutusjuhend väljaanne

Nokia 6085 kasutusjuhend väljaanne Nokia 6085 kasutusjuhend 9252161 1. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-198 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Nokia 3600 slide kasutusjuhend väljaanne

Nokia 3600 slide kasutusjuhend väljaanne Nokia 3600 slide kasutusjuhend 9209181 1. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-352 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Nokia 7210 Supernova kasutusjuhend väljaanne

Nokia 7210 Supernova kasutusjuhend väljaanne Nokia 7210 Supernova kasutusjuhend 9209687 1. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-436 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Nokia E50 kasutusjuhend väljaanne

Nokia E50 kasutusjuhend väljaanne Nokia E50 kasutusjuhend 9248801 1. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-170 / RM-171 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Nokia E70 kasutusjuhend väljaanne

Nokia E70 kasutusjuhend väljaanne Nokia E70 kasutusjuhend 9242117 3. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-10 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Nokia X3-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne

Nokia X3-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne Nokia X3-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne 2 Sisukord Sisukord Ohutus 4 Alustusjuhend 6 Seadme klahvid ja muud osad 6 SIM-kaardi ja aku paigaldamine 8 Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine 9 Aku laadimine

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Nokia 9500 Communicator kasutusjuhend väljaanne

Nokia 9500 Communicator kasutusjuhend väljaanne Nokia 9500 Communicator kasutusjuhend 9230570 4. väljaanne KINNITUS "Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RA-2 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend 7.1. väljaanne

Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend 7.1. väljaanne Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend 7.1. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-356 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

CD190/195 Estonian user manual

CD190/195 Estonian user manual Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/welcome CD190 CD195 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised 3 2 Teie telefon 4 Komplektis 4 Telefoni ülevaade 5 Telefonialuse

Rohkem

GT-I8260 Kasutusjuhend

GT-I8260 Kasutusjuhend GT-I8260 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

GT-I9205 Kasutusjuhend

GT-I9205 Kasutusjuhend GT-I9205 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Nokia 5228 kasutusjuhend 6.0. väljaanne

Nokia 5228 kasutusjuhend 6.0. väljaanne Nokia 5228 kasutusjuhend 6.0. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-625 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele

Rohkem

SE435 estonian.cdr

SE435 estonian.cdr SE 435 Laadige telefonitoru(sid) 24 tundi enne kasutuselevõttu. Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 4 Oluline informatsioon 4 Ohutusnõuded

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend

Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend Palun lugege enne jätkamist Ohutusnõuded Palun lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi, et oskaksite oma mobiiltelefoni õigesti kasutada. Kuigi tegu on vastupidava mobiiltelefoniga,

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne

Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne 2 Sisukord Sisukord Ohutus 5 Alustusjuhend 6 Seadme klahvid ja muud osad 6 Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine 10 Klahvide ja ekraani

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Nokia 2310 kasutusjuhend väljaanne

Nokia 2310 kasutusjuhend väljaanne Nokia 2310 kasutusjuhend 9248593 2. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-189 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0

SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0 SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Üldteave Alustamine 7 Pakendi sisu 8 Seadme osad 10 SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine 15 Mälukaardi kasutamine 17 Seadme

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Nokia N82 kasutusjuhend 5. väljaanne

Nokia N82 kasutusjuhend 5. väljaanne Nokia N82 kasutusjuhend 5. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-313 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Cisco Unified Communications Self Care Portali kasutusjuhend, väljaanne 11.5(1)

Cisco Unified Communications Self Care Portali kasutusjuhend, väljaanne 11.5(1) Cisco Unified Communications Self Care Portali kasutusjuhend, väljaanne 11.5(1) Unified Communications Self Care Portal 2 Unified Communications Self Care'i seaded 2 Telefonid 4 Lisaseaded 12 Revised:

Rohkem

Sony Ericsson Mobile Communications AB

Sony Ericsson Mobile Communications AB Kasutusjuhend Xperia L C2105/C2104 Sisukord Xperia L Kasutusjuhend...6 Alustamine...7 Mis on Android?...7 Telefoni ülevaade...7 Kokkupanek...8 Seadme sisse- ja väljalülitamine...9 Ekraanilukk...10 Häälestusjuhend...10

Rohkem

Nokia 101 kasutusjuhend 1.1. väljaanneet

Nokia 101 kasutusjuhend 1.1. väljaanneet Nokia 0 kasutusjuhend.. väljaanneet Seadme klahvid ja muud osad 8 3 7 4 6 5 kuular Ekraan 3 Lõpetamis-/toiteklahv 4 Klahvistik 5 mikrofon 6 Juhtnupp 7 Helistamisklahv 8 kuklahvid 3 9 0 9 laadija ühenduspesa

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Nokia N85

Nokia N85 Nokia N85 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud. VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-333 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 11 Seadme paigutus ja funktsioonid

Rohkem

VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-247 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevate

VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-247 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevate VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-247 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Telefon Cat B100 Kasutusjuhend

Telefon Cat B100 Kasutusjuhend Telefon Cat B100 Kasutusjuhend Palun lugege enne jätkamist Ohutusnõuded Palun lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi, et oskaksite oma mobiiltelefoni õigesti kasutada. Kuigi tegu on vastupidava mobiiltelefoniga,

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Sony Mobile Communications AB

Sony Mobile Communications AB Kasutusjuhend Xperia L1 G3311/G3313 Sisukord Alustamine...6 Teave selle kasutusjuhendi kohta...6 Ülevaade...6 Kokkupanek...7 Ekraanikaitse...8 Seadme esmakordne käivitamine...8 Miks on mul vaja Google

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem