Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse korralise volikogu koosoleku protokoll nr 3

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse korralise volikogu koosoleku protokoll nr 3"

Väljavõte

1 Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse korralise volikogu koosoleku protokoll nr 3 Tartu 15. märts 2018 Algus kell Lõpp kell Juhataja: Eleri Pilliroog Protokollija: Marleen Jakobson Võtsid osa (18): Karl-Gustav Kallasmaa, Ares Hubel, Eliina Targijainen, Laura Raadik, Meelis Brikker, Anita Pilviste, Anett Pullerits, Indrek Peedu, Anne Merzin, Maali Tars, Sirelin Sillamaa, Riinu Härmas, Helina Seemen, Olger Müürsepp, Lona-Liisa Pruks, Laura Zirel, Mihkel Viru, Karmen Kaljula Puudusid (2): Jens Raevald, Kadi Keskkülla Külalised (15): Märt Hallasoo, Sven Anderson, Hanna Kriiska, Eleri Pilliroog, Marleen Jakobson, Tõnn Adermann, Taavi Vanaveski, Johanna Kimm, Dolores Mäekivi, Karl Käsnapuu, Kaspar Kruup, Allan Aksiim, Marko Eltermann, Sandra Maier, Tjorven Siiboja toimunud üliõpilaskonna korralisel koosolekul otsustas volikogu: 1. Kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosolekute ja paranduskannetega protokollid. 2. Muuta Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosoleku päevakorda nii, et jätta punktis 3 toodud projektitaotluste reglemendi üle käesoleval koosolekul hääletamata. 3. Kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosoleku päevakord muudetud kujul. 4. Kinnitada TÜÜE aasta tegevuskava. 5. Kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marko Eltermann, Meelis Brikker ja Marleen Jakobson. 6. Tulenevalt valimisprotokollist number 1 kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna juhatuse esimeheks Allan Aksiim.

2 Üldkoosoleku päevakord 1. Formaalsused 1.1. Eelmiste volikogu koosolekute ( ja ) protokollide kinnitamine 1.2. Päevakorra kinnitamine 2. TÜÜE aasta tegevuskava kinnitamine 2.1. Küsimused ja arutelu 2.2. Muudatusettepanekute hääletus 2.3. Kogu dokumendi hääletamine 3. TÜÜE projektitaotluste reglemendi kinnitamine 3.1. Reglemendi tutvustus 3.2. Küsimused ja muudatusettepanekud 3.3. Hääletamine 4. TÜÜE esimehe valimine 4.1. Kandidaatide kõned 4.2. Küsimused kandidaatidele 4.3. Poolt- ja vastukõned 5. Muud küsimused/ettepanekud 6. Koosoleku lõpetamine 1. Kuulati (E. Pilliroog) Formaalsused Selgitatakse koosoleku korda. Kõik, kes soovivad, et nende eriarvamus või seisukoht kantakse protokolli, peavad sellest selgelt märku andma protokollijale, öeldes oma ees- ja perekonnanime. Lisaks, kui keegi lahkub saalist või vastupidi saabub saali, siis anda sellest samuti protokollijale märku Eelmiste volikogu koosolekute ( ja ) protokollide kinnitamine Selgitatakse, et tegemist on paranduskannetega protokollidega. Küsimused puuduvad. Arutelu ei algata. E. Pilliroog teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosolekute ja paranduskannetega protokollid. Hääletus: poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0. VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosolekute ja paranduskannetega protokollid Päevakorra kinnitamine E. Pilliroog selgitab, et enne volikogu koosoleku algust toimus esindajatega koosolek, kus leiti, et projektitaotluste reglementi ei ole veel tänasel koosolekul mõistlik hääletusele panna, vaid selle üle võiks edaspidi arutleda ja kinnitada e-hääletuse kaudu.

3 E. Pilliroog teeb volikogule ettepaneku muuta Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosoleku päevakorda nii, et jätta punktis 3 toodud projektitaotluste reglemendi üle käesoleval koosolekul hääletamata. Hääletus: poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0. VOLIKOGU OTSUS: Muuta Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosoleku päevakorda nii, et jätta punktis 3 toodud projektitaotluste reglemendi üle käesoleval koosolekul hääletamata. E. Pilliroog teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosoleku päevakord muudetud kujul. Hääletus: poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0. VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna volikogu koosoleku päevakord muudetud kujul. 2. Kuulati (E. Pilliroog) TÜÜE aasta tegevuskava kinnitamine E. Pilliroog tutvustab üldiselt tegevuskava, kuivõrd tegevuskava üle on arutletud juba mitmel koosolekul Küsimused ja arutelu Küsimused puuduvad. Arutelu ei algata Muudatusettepanekute hääletus Küsimused puuduvad. Arutelu ei algata Kogu dokumendi hääletamine E. Pilliroog teeb volikogule ettepaneku kinnitada TÜÜE aasta tegevuskava. Hääletus: poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0. VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada TÜÜE aasta tegevuskava. 3. Kuulati (E. Pilliroog) TÜÜE projektitaotluste reglemendi kinnitamine 3.1. Reglemendi tutvustus E. Pilliroog pöördub volikogu liikmete poole küsimusega: Milline peaks olema raha jagamise eesmärk, seejuures projektitaotluste fondi eesmärk? Küsimused ja muudatusettepanekud Üldine arutelu projektitaotluste reglemendi üle.

4 Eesmärk peaks olema nii tudengiorganisatsioonide kui ka tudengigruppide finantseerimine. Rahastatavad organisatsioonid võiksid tegutseda TÜÜE-ga sarnaste eesmärkide nimel. Meie rahastamise eesmärk oleks see, et organisatsioonid saaksid oma eesmärke täita ning arendada TÜÜE abil seejuures kindlasti projektipõhiselt. Kõiki üritusi, mis üliõpilaskonda toetavad, peaks TÜÜE toetama. Samas peaksid need üritused olema ühiskondlikule kasule suunatud, see tähendab, et iga pidu toetada ei ole õige. Toetama peaks vaid kvaliteetseid üritusi. Rahaliselt võiks toetada ka meie enda üliõpilaskonda, sest me oleme ka justkui organisatsioon. Samuti võime kutsuda sellistele üritustele isikuid ka väljastpoolt. Projektitaotluste reglemendi puhul on vaja sõnastust muuta! Üldiselt tundub projektitaotluse alusel raha jagamise jätkamine ebamõistlik. Pigem võiks toetada suuremaid projekte ja suuremates summades. Infokoosolekul jätkatakse vastava teema arutelu. K. Kruup selgitas, et kuidas on minevikus TÜÜE organisatsioone toetanud: TÜÜE toetas mitmeid aastaid projektitaotluste kaudu, jagati umbes eurot aastas. Seejuures oli palju probleeme ja puuduseid. Esindus ei saa anda lihtsalt raha välja rahandusosakonnast tuleb palju piiranguid raha jagamise suhtes. Arved pidi kinnitama ükshaaval esimehe allkirjaga, seejärel viidi see rahandusosakonda, kus kinnitati omakorda kahe inimese poolt. Süsteem oli ebaefektiivne. Sekretär pidi projektitaotlusi ükshaaval vastu võtma, juhatus hindas taotlusi kriteeriumite alusel ning tegi otsuse. Sageli see protsess aga nii lihtne ei olnud. Juhatuse jaoks oli see kõrvaltegevus Hääletamine Hääletust ei toimunud. 4. Kuulati (E. Pilliroog) TÜÜE esimehe valimine Valimistoimkonna valimine. E. Pilliroog teeb volikogule ettepaneku kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marko Eltermann, Meelis Brikker ja Marleen Jakobson. Hääletus: poolt 16, vastu 0, erapooletuid 1. VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada valimistoimkonna liikmeteks Marko Eltermann, Meelis Brikker ja Marleen Jakobson. L-L. Pruks lahkub ruumist kell Kandidaatide kõned E. Pilliroog selgitab, et kõikidel kandidaatidel on kõnedeks aega kaks minutit. Küsimused puuduvad.

5 L-L. Pruks saabub ruumi kell Allan Aksiimi esitatud kõne Lühike enesetutvustus. Ma olen olnud TÜÜE liige kahel korral. Olen ära näinud nii E. Raudsepa kui ka K. Kruubi valimise üliõpilaskonna esimeheks ja kunagi pidanud isegi vaibakõne M. Noorkõivu esimeheks valimise vastu. Ma olen võtnud osa kõrgharidusreformi debatist Tartu Ülikooli esindajana EÜL-is ja näinud korduvalt nii juhatuse, büroo kui ka esindajate poolt valmidust tegutseda üliõpilaskonna kui terviku huvides. Ületades selle käigus isiklikke erimeelsusi. Esimese TÜÜE kogemuse omandamise ajal õppisin ma teisel kursusel keskkonnakorraldust ja planeerimist. Peale ajateenistust olen olnud magistriõppes Euroopa Õpingute erialal Skytte instituudi nõukogus. Seega on mul nii mälu kui ka perspektiivi. Hea läbisaamine on mul kõigiga, kes on seda organisatsiooni juhtinud. Kuigi ma ei pruugi nendega alati olla ühel meelel, siis on mul inimesi, kellega pidada nõu esinduse juhtimist puudutavates küsimustes, debateerida ja mõtiskleda. Mulle tundub, et mõningaid arusaamatusi, mis siin hiljuti on toimunud, oleks saanud vältida, kui oleks lihtsalt küsitud viisakalt varasemate otsuste tagamaid. Hetkel olen ma Tuleviku Tehnoloogiate Sihtasutuse juhatuse esimees. Organisatsioon, mille me paari sõbraga asutasime aasta kevadel riikliku poliitika mõjutamiseks tehisintellekti ja virtuaalreaalsuse vallas. Sihtasutusega osalesime aasta sügisel riigihankel isejuhtivate sõidukite ekspertrühma juhtimise teenuse pakkumiseks. Riigi erinevad harud said kokku toodud ning selgus, et isejuhtivate sõidukite testimine Eesti Vabariigi territooriumil on seaduslik. Seega on ka avalik sektor ja selle koostöövalmidus erasektori ja ülikoolidega mulle tuttav. See kõik on andnud mulle võimekuse tajuda poliitilist maastikku, nii ülikoolis, esinduses kui ka riigis laiemalt. Võime aru saada maastikust ja sünteesida uut erialadevahelist -ja ülest teavet, mõista teiste positsioone see on alati olnud vajalik ning ma pean heaks enda võimet tuua kokku erinevaid arusaamasid, et neid hallata, et luua midagi uut ja väärtuslikku. TÜÜE on lisaks muule ka sõpruskond, millega koos töö kõrvalt hästi aega veeta ja seda ei tasu unustada. Lisaks on esindus kõige loomulikum partner rektoraadile. Esindus suudab näha ja kaitsta üliõpilaste huvisid tervikuna. Ülejäänud ülikooli ilmestavad killustunud ja valdkondlikud huvid. Me saame sellest tõusta kõrgemale. Tõuseme koos. Ma loodan, et Teie annate mulle selle võimaluse olla meie üliõpilaskonna juhatuse esimees. Aitäh! Küsimused kandidaadile: K-G. Kallasmaa (SVÜK): miks te soovite TÜÜE-sse kandideerida? A. Aksiim: mitte TÜÜE-sse, vaid üliõpilaskonda, sest mul on mure selle pärast, mis siin on toimunud ja ma olen valmis panustama. A. Pullerits (HVÜK): kuidas hindate oma esindamiskogemust ja kas see on TÜÜE-le oluline?

6 A. Aksiim: jah, alles eile esinesin Athena keskuses. Praegu olen näiteks rohkem närvis kui olin eile mis näitab, et praegune olukord on minu jaoks määrav. Jah, see on TÜÜE-le oluline. A. Hubel (SVÜK): millised on prioriteetsuse järjekorras murekohad, millega tuleks tegeleda? A. Aksiim: kodu ja rahu see on alati raske. Alati on isikuid, kellel on erimeelsusi ja see on nii ka alati olnud, kuid see on okei. Oluline on tööjaotus üliõpilasesinduses ja üliõpilaskonnale suunatu vahel. A. Hubel (SVÜK): kuidas peaks TÜÜE suhtuma õppekvaliteedi tagamisse? A. Aksiim: TÜÜE oma laiendatud tähenduses tähendab seda, et probleem läheb esialgu instituuti, seejärel valdkonda ning siis jõuab mure siia. Esinduse juhina saab pikaajalisi poliitikaid mõjutada igapäevane mõjutamine. Karl Käsnapuu esitatud kõne Lühike enesetutvustus. Tutvustan laiemalt seisukohti, mis annaksid aimu minu suhtumistest. Mida ma tahan saavutada ma tahan samamoodi nagu teaduseski, et see, mida ma teen, et sellel oleks aus ja oluline põhjus ning tulemus, mitte lihtsalt kõlavalt ära tehtu eest linnukesi koguda. See tähendab, et põhjus tegutsemiseks oleks vajadus mingisuguse lahenduse järgi. Minu point pole kunagi teha midagi, et saaks lihtsalt tehtud asjade nimekirja panna. Minu peamiseks põhjused elus ongi asjade arendamise püüd ja teadmiste tagaajamine. Ülikooli maastiku tundmises olen iga uue aastaga jõudnud järjest edasi, üha sügavamale. Iga kord, kui ma olen tundnud, et nüüd ma tean suhteliselt hästi, kuidas asjad käivad, siis on ikka avanenud kuskilt midagi uut, mis ahhaa efekti esile kutsuvad. Selles on kõike bürokraatiat, isiklikke suhteid, häid kavatsusi, nõrkusi, vahel laiskust ja vahel ka hoolimatust. Mõnedel juhtudel on kindlasti arvamused erinevad. Ka üliõpilased on ju püüdnud sõna võtta juhtudel, kui mõni õppejõud on tuvastatud ebakompetentseks. Seda me peamegi tegema. Me peame tähele panema. Me peamegi silmi lahti hoidma ja suu lahti tegema. Ainuüksi sellise hoiakuga kutsume me üles kogu ülikooli oma kõikidesse tegemistesse rohkem panustama. Olgu vaid öeldud, et minu arvates valdav osa Tartu Ülikoolist toimetab ikka küll väga tublilt ja väärib kiitmist. Ma saan aru, et viimasel ajal on TÜÜE-s just pisut rohkem praktilisi keerukusi õhus olnud kui seda vaja oleks. Ma saan aru, et need, kes üliõpilasesinduse volikogus esimest korda istuvad, võivad üksjagu üllatunud olla, et mis siin üldse toimub? Ma ütlen ausalt, et TÜÜE koosolekute laudade taga on olnud ikka väga kasulikke ja huvitavaid arutelusid ning seeläbi on palju saavutatud. Ma tahan öelda, et praeguse keerulise aja sees ei tasuks lõplikku hinnangut anda TÜÜE võimesse ülikooli paremaks muuta. Me oleme siin, kus me oleme praegu ja tark on juba reaalselt käesolevat olukorda mitte enam kiruda. Siit saab nüüd edasi minna. Mul endalgi on kuue aasta üliõpilasesindajaks olemise jooksul üksjagu erinevaid visioone peast läbi käinud.

7 Ma arvan, et on võimalik samm-sammult kõik vajalik korda saata ja niiviisi, et pärast on lahe ja uhke öelda, et meie olime need, kes selles organisatsioonis tol perioodil olid ja neid asju tegid. Uskuge mind, asjad on päris heal teel ja ma usun, et uue esimehega lähevad veel paremaks, kes iganes siis selleks uueks esimeheks saab! Aitäh! Küsimused kandidaadile: A. Hubel (SVÜK): nimeta oma peamised eesmärgid prioriteetses järjekorras? K. Käsnapuu: õppekvaliteet on loomulik osa kõiges, mida me siin praegu teeme. R. Härmas (LTTVÜK): sa oled varem olnud esindaja, kes on su lemmikesimees olnud? K. Käsnapuu: Noorkõivu pean kiitma, temaga sai palju filosofeerida, et mis on elu point näiteks. Ta tegutses filosoofia põhjal ja see läks korda. Me saime kõneleda samas keeles ja saime üksteisest hästi aru arusaamise level oli hea. R. Härmas (LTTVÜK): milline juhikäitumine sulle meeldis? K. Käsnapuu: viisakas ja tagasihoidlik see on hea. Kaspar on näiteks kõvema häälega. M. Eltermann (revisjon): kordan Arese küsimust (peamised eesmärgid prioriteetses järjekorras). K. Käsnapuu: esimene on meeskonna nii öelda kokku klappimine, et saada sõprustasemele. Teine samm on bürooga ja siis volikogu poole pöörduda. Teiseks kuidas finantsolukord paika saada see on küsimus, millega peaks tegelema. Kolmandaks pidu äkki? Eks töö käigus selgub. A. Hubel (SVÜK): mis sa arvad, millised isikuomadused tulevad sulle kahjuks ja kasuks selles rollis? K. Käsnapuu: kui ma end rahulikult kuskil keskkonnas tunnen, siis olen väga hea konfliktide lahendaja seda juba lapsest saati oma perekonnas. Olen mitmes riigis elanud ja puutunud kokku sõjakate inimestega, seega oskan võtta erinevaid arvamusi arvesse. Eelkõige üritaksin keerulises olukorras rahulikuks jääda. Tahaksin rohkem avalikult esineda siis suudaksin huvitavamalt ja paremini rääkida selles sooviksin areneda. Mul on avaliku esinemise ärevus see on mu puudujääk. Neid asju, mida ma elus kardan, neid kipungi tegema. I. Peedu saabub ruumi kell Tõnn Adermanni esitatud kõne autori kõne on muutmata kujul, seejuures on autori puhul tegemist ypsilonlasega. Yks minu suurtest eeskujudest, Fred Jüssi on öelnud oma ÖÖylikooli saates Vaikus kui loodusvara kaugetelt reisidelt tagasituleku kohta nõnda: Ma ootan tagasitulekut. See ei ole puhas ja see ei ole vaikne, see ei ole kõik nii nagu ta võiks olla. Või koguni ta peaks olema. Aga ta on oma. Minu tänav on täis koerasitta ja auke, aga ta on minu tänav. Ja ma tunnen

8 omamoodi toredat tunnet ja naudingut, kui ma tulen, kott seljas kuskilt kaugelt maalt ja jõuan oma kodutänavale. No olgu see koerasitt ja olgu need augud, ma astun sealt yle, aga ma olen jälle omal tänaval. Nii et see on see, mida sa o m a k s võtad. Ka mulle meeldib palju reisida ja teiste kultuuridega tutvuda, võibolla on see omamoodi etnoloogi kutsehaigus. Mulle meeldib ära olla. Aga veelgi enam meeldib mulle tagasi tulla. Ma olen õppinud mitmes erinevas ylikoolis, puutunud kokku heade ja halbade kylgedega. Aga minu alma mater iks, selleks minu tänavaks, minu omaks võetud ylikooliks on kujunenud Universitas Tartuensis, Tartu Ülikool, olenemata sellest, et see ei ole olnud minu esimene ylikool, olenemata sellest, et siingi on omad vead kyljes, olenemata sellest, et siin ei ole kõik niivõrd hästi nagu mõnes teises kohas või nagu ta võiks olla. Aga selle jaoks oleme siin meie: inimesed, kes tahavad panustada oma aega ja jõudu, et samm-sammu haaval saaks meie ylikoolist parim nii meile kui järeltulevatele tudengitele. Kindlasti ma ei oska kõike, aga mitte keegi ei oska k õ i k e. Juhtimine on protsess, mille käigus samamoodi õpitakse ja arenetakse. Tähtis on näha yldpilti ning hoolida oma kaasteelistest. Nii nagu meie kodumaal ja koduylikoolis on omad head ja vead, nii on ka meis endis. Selle jaoks tuleb osata kysida, kui ei oska, ning osutada abi, kui seda peaks vaja minema. Eesmärk on teha koostööd ning läbi selle suudame liikuda ka yhise sihi poole, milleks on parema yliõpilasesinduse ja ylikooli teke. Elagu TÜÜE ja Tartu Ülikool! Küsimused kandidaadile: K-G. Kallasmaa (SVÜK): metafoorist kodutänava osas kas TÜÜE osas peaks ka aukudest üle astuma kuna see on meie oma? T. Adermann: need augud on seal aga meie peame seal olema ning need peavad saama koristatud see ei ole ignoreerimine vaid omaks võtmine. A. Hubel (SVÜK): nimeta on eesmärgid prioriteetses järjekorras? T. Adermann: kolm peamist asja esiteks, hea koostöö ja läbisaamine, see on peamine ja kõige alus. Teiseks, TÜÜE populariseerimine, et ka järgmisel aastal oleksid siin inimesed ja tung TÜÜE-sse kasvaks. Kolmandaks, minu isiklik soov on liikuda ülikooli mõttes rohelise ülikooli suunas. L-L. Pruks (MVÜK): mitu kandidaati on rääkinud, et meil on vaja kodurahu. Samas meil on vaja tegeleda poliitikaga, rasketel teemadel. T. Adermann: poliitika pakub mulle väga palju huvi, nendel teemadel enda kurssi viimine ja teemade läbi arutamine on oluline. Esimees esindab teid ja see on meie ühine arvamus, kas oleksin valmis selle vastutuse võtma mulle meeldiks arvamust võtta. A. Aksiim: kustkaudu sa oma informatsiooni poliitika kohta saaksid mis on need allikad, kuhu sinu esimesed küsimused suunatud on ja kas sul on kontakte organisatsioonides, mis neid poliitikaid mõjutavad? T. Adermann: kontakte on igasuguseid. Esiteks teave, mis tuleb läbi meedia ja teiseks siseinfo ka seda on mul kahtlemata võimalus saada. Kuidas täpselt igas poliitilises organisatsioonis poliitika toimib seda ma ei tea. Arvan aga, et siin on teisi inimesi, kes oskavad sel teemal kaasa rääkida.

9 K. Kaljula (MVÜK): kas sul on varasemat juhtimiskogemust? T. Adermann: F. Jüssi: oskan autot juhtida. Olen olnud mitmes organisatsioonis ja juhatuse liige mitmes kohas. A. Hubel (SVÜK): nimeta oma tugevused ja nõrkused. T. Adermann: nõrkus kohati mingite asjade liiga südamesse võtmine, see on seoses hoolivusega. Oletame, et meie saame väga headeks sõpradeks aga sina lööd mulle noa selga, siis tunneksin end väga halvasti. Paksu naha kasvatamine on protsess ja see tuleb ajaga. See on minu nõrkus. Tugev külg rahulikkus ja hea suhtlemine ning kompromisside otsimine. M. Eltermann (revisjon): sa nimetasid kolmandaks prioriteediks rohelise ülikooli. Mul on silma paistnud, et meil on igapäevaseid probleeme, mis vajavad tihti sekkumist. Kas sa oled valmis selleks, et rohelise ülikooli teemat pole võimalik sellises mahus ellu viia? T. Adermann: see on mõistetav, et see ei tule üleöö. Jah, see on mulle oluline, kuid see liigub kindlasti aeglasemalt. Kui see ei tuleks täiel määral minu ametiajal, siis on see okei. E. Targijainen (SVÜK): oled ka teistes juhatustes nüüd võtad lisaks ka selle kohustuse. T. Adermann: ma ei ole nendes tegev, ühest organisatsioonist lahkun sel aastal. R. Härmas (LTTVÜK): mulle jäi segaseks kui palju oled sa üliõpilasesindusega seotud? T. Adermann: esimest korda olin aasta sügisel, pärast seda kandideerisin HVÜK-i, siis olin kultuuriteadustes Poolt- ja vastukõned A. Hubel (SVÜK): neutraalne väljaütlemine. Mul on hea meel, et meil on suhteliselt adekvaatsed kandidaadid. Mul on hea meel, et mul on raske valida. R. Härmas (LTTVÜK): mulle meeldib kõigi puhul, et nad tunduvad head suhtlejad ja valmis kuulama. Allani puhul meeldib, et ta on väga põhjalik ja tunneb sügavat huvi TÜÜE siseasjade vastu. Sisemiselt motiveeritud ja tal on kontaktid, samuti saaks jätkata ajaloolist mälu. Hea ja viisakas juht see iseloomustab kõige paremini Allanit. A. Pullerits (HVÜK): kõik kolm kandidaati on kaua kätt pulsil hoidnud. HVÜK-i kogemusest võiks öelda, et Karl on olnud see, kes meie poole kõige varem oma küsimustega tuli vastupidiselt Allaniga. Kõik kolm on väga hästi kursis probleemidega ja kõigil on oma tutvused. S. Sillamaa (LTTVÜK): mul on täiega see nii ja kurb efekt. Kui kõik kolm esinesid, siis mul tekkis kahjutunne, et vaid üks valitakse. Samas mul on hea meel, et seekord on nii tugevad kandidaadid 1 ja hea meel, et see positsioon on tahetud. 1 Märkus esitatud Sirelin Sillamaa poolt protokolli vaidlustamise perioodil Parandusettepanek nr 1.

10 K. Kruup: Allan on mõtlev inimene ja on kohutavalt vähe inimesi, kes kuulavad ning saavad aru. Tal on mõtlemisvõime tehisintellekt. Tal on hea poliitiline taip teab spetsiifiliselt kuidas ressursse positsioneerida. M. Brikker (SVÜK): hea, et kõikidel kandidaatidel on sõpru! Algab hääletamine esimehe kandidaatide üle. E. Pilliroog paneb volikogu hääletusele: Kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna esimeheks üks alljärgnevatest kandidaatidest: Allan Aksiim; Karl Käsnapuu; Tõnn Adermann. Valimistoimkond viib läbi salajase hääletuse. Hääled loetakse üle. Valimistoimkonna esindaja M. Brikker võtab sõna. Kokku jagati 18 sedelit. Tagastati 18 sedelit. Rikutud sedeleid ei ole. Hääled jaotusid: Allan Aksiim 12 poolthäält; Karl Käsnapuu 4 poolthäält; Tõnn Adermann 2 poolthäält. Volikogu kinnitab järgnevalt valimistoimkonna protokolli nr 1. Hääletus: poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0. VOLIKOGU OTSUS: Tulenevalt valimisprotokollist number 1 kinnitada Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna juhatuse esimeheks Allan Aksiim. A. Aksiim: aitäh toetuse eest ja ma püüan kohtuda ka nendega, kellega eelnevalt ei olnud võimalik. 5. Kuulati (E. Pilliroog) Muud küsimused/ettepanekud A. Pullerits (HVÜK): vabandan, et meid nii vähe täna kohal oli. Üks osa keerulisusest tuleneb sellest, et 1/5 meist on Viljandis ja siiatulek on keeruline. Esimene halb võimalus, et Viljandi arvatakse volikogust välja. Pärnu ja Narva on võrdsed Viljandiga volikogus. Mõjuval põhjusel võiks olla võimalus anda volitus hääletamiseks. Loodan, et järgmine esindaja tuleb mõnes mõttes aktiivsem ja mõnes mõttes passiivsem. S. Sillamaa (LTTVÜK): eelmine aasta oli ka üks Viljandi esindaja ja ei olnud probleeme. Mõnes mõttes nõustun, et tal on raskem aga siin tekib küsimus, et kes tema eest siis hääletaks?

11 S. Sillamaa (LTTVÜK): esimeest pole kolm kuud olnud selle raha võiks suunata volikogu ühistegevuseks. Palun ülevaadet, et kuhu TÜÜE 2 rahad lähevad. Järgmisel infokoosolekul soovin seda näha. 6. Kuulati (E. Pilliroog) Koosoleku lõpetamine Koosoleku lõpp kell Eleri Pilliroog TÜÜE juhatuse esimehe kohusetäitja Koosoleku juhataja Marleen Jakobson TÜÜE õigus- ja poliitikanõunik Protokollija 2 Märkus esitatud Sirelin Sillamaa poolt protokolli vaidlustamise perioodil Parandusettepanek nr 1.

12 *Elektroonilised dokumendid lisatakse ka paberkandjal protokolli juurde. Lisad ja elektroonilised dokumendid vastavas volikogu töödokumentide kaustas Google Drive s. Koosoleku lisad: 1. TÜÜE volikogu korralise koosoleku päevakord; 2. TÜÜE projektitaotluste reglemendi kavand "Üliõpilasprojekti reglement"; 3. Muudatusettepanekute koht; 4. TÜÜE tegevuskava tegevuskava; 5. TÜÜE volikogu korralise koosoleku protokoll; 6. TÜÜE volikogu erakorralise koosoleku protokoll; 7. Koosolekul kohalviibijate volinike nimekiri (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu üliõpilasesinduse kontoris); 8. Koosolekul kohalviibijate külaliste nimekiri (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu üliõpilasesinduse kontoris); 9. Valimistoimkonna protokoll nr 1 Kinnitada TÜ Üliõpilaskonna esimeheks üks alljärgnevatest kandidaatidest: Allan Aksiim; Karl Käsnapuu; Tõnn Adermann (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu üliõpilasesinduse kontoris); 10. Parandusettepanek nr 1 (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu üliõpilasesinduse kontoris). Juhatuse kandidaatide kandideerimisdokumendid (elektrooniliselt saadaval SIIT): 11. Allan Aksiim (CV, kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri, valimisplatvorm); 12. Karl Käsnapuu (CV, kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri, valimisplatvorm); 13. Tõnn Adermann (CV, kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri, valimisplatvorm).

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori 16.06.2015.a käskkirjaga nr 121 1. Nimetus ja asukoht (1) Õpilasesinduse ametlik nimetus

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri traditsioonide säilimist, anda muusikaalaseid oskusi ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 07.07.2013 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 23.04.2018 Avaldamismärge: RT IV, 04.07.2013, 29

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Microsoft Word - protokoll_1:2018_üldkoosolek_ Elva.docx

Microsoft Word - protokoll_1:2018_üldkoosolek_ Elva.docx Eesti ANK liikmete üldkoosoleku protokoll nr 1/2018 28.03.2018 Elva, Elva Kultuurikeskus Algus: 10:30 Lõpp: 16:15 Juhataja: Ivika Uslov Protokollija: Stiina Kütt Üldkoosoleku päevakord 1. Eesti ANK prioriteetsed

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem