Töötuba juhtis: Liis Vahter, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Töötuba juhtis: Liis Vahter, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM)"

Väljavõte

1 Rohelisem Eesti Suuremate linnapiirkondade säästev liikuvus Kohtumise teemaleht asub siin: Suuremate linnapiirkondade säästev liikuvus Töötuba juhtis: Liis Vahter, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) Aruteludes osales kokku 39 osalejat. MKM andis ülevaate põhjustest, miks rattateede arendamisse investeeritakse ning tutvustas teisi suuremate linnapiirkondade säästva liikuvuse meetmete raames kavandatud tegevusi (multimodaalsete sõlmpunktide ehitamine ning trammiteede arendused Tallinnas. Meetmed ise on disainimisel. Eesmärk on arendada Tallinna, Tartu ja Pärnu kesklinnades rattateede põhivõrgustikku ning toetada parkimiskohtade arendamist kortermajade piirkondades. Vastata oli võimalik küsimustele ka: Rattateede põhivõrgustike ehitamine, lauaarutelud Google Sheets Kuidas rattataristu arendamiseks mõeldud 40 miljonit jagada - mis suurusjärk võiks minna rattateedele ja mis osa rattaparkimisele? Millistel alustel võiks toetuse summa Tallinna, Tartu ja Pärnu vahel jaguneda? I sessioon: Tuleks võtta kogu summat arvesse ja elanike arvu. See viimane määrab mõju ja potentsiaali. Samuti võib vaadata ka distantse. Rattaparkimise jaoks on meetmed olemas, rohkem peaks minema teedele. Toetan, et võiks vaadata populatsiooni ja selle järgi jagada vastavalt linnadele summad. Rattaparklaid teeb pigem erasektor, mitte KOV. Kesklinnas ehitades on keeruline ehitada ainult rattateed. Tihti tuleb tee üles võtta ja sõidutee kitsamaks teha. Küsimus on see, et kuidas teha see jaotus? MKM: See viimane on ka väljakutse. Selle juurde tuleme hiljem. Märksõna on põhivõrk ja kasutajate kriitilise massi saavutamine. Meenutan näidet Tartust rattaringlusest. Kas midagi sellelaadset saab ka antud toetusest teha? MKM: Rattaringluse toetamine siia meetmesse paraku ei mahu. Laadimispunktide osas võib küll arutada, et kas see võiks olla toetusest rajatud rattaparklate üks nõue. Sõltub meetme disainist. Pool peaks olema mõjususe järgi. Et me ei jääks kinni sellesse, et jagame portsu elanike vahel ära. Mõjusus peaks olema esimene kriteerium, mille järgi raha antakse. Rattaparklate toetamine on korrusmajade piirkonnas väga oluline. Meie mõtleme ikka parkimismaju. See on üks asi, mis meie arvates peaks seal sees olema. Küsimus on proportsioonis. Põhivõrgu arendamine on fundamentaalse tähtsusega. Mõju on hea kriteerium, aga elanike arv peaks olema ka juures kriteeriumina. Regionaalset tasakaalu on vaja hoida. Mõju peaks olema ikkagi ka A ja O. MKM: Paneme Tartule kodutööna kaasa mõelda proportsioonile ja sellele, millised kulud võiks parklaga kaasneda ja milline vajaduse maht. Tallinnas eeldavad rattateed tänava kapitaalremonti. Saame aru, et EU raha eest ei peaks seda justkui tegema. Aga samas peab olema seatud nii, et tekib motivatsioon see tegevus ette võtta. Kas siis kombineerides linna rahaga või kuidagi teisiti. Näiteks linn võtab ette tänava reki ja joonistab sinna rattateed ja nt mingi osa siis saab katta sellest meetmest. Ega ma seda summat ei oskagi öelda. Meil põhivõrk on teada, aga jah.

2 Ristmikud võivad keerulised olla, aga need on olulised mida rajada/muuta. Need võivad olla ratturitele just kõige probleemsemad. Ristmiku rahastamine peaks olema selline, et ei tapaks poliitilist huvi. On ju teada mitmete tänavate rekonstrueerimised nt Vana-Kalamaja. Ehk sealt peaks saama edasi ühendada nt mujale. Nt Vana-Kalamaja otsast üle Toompuiesteeni saab, aga sealt edasi ei saa. Või teine sarnane asi, kus tänava reki jaoks on olemas, aga otsad oleks vaja ära ühendada. Nt Kadrioru tänavad, mis on ühesuunalised, aga võiks teha ratturitele kahesuunaliseks. Kus ei oleks tohutut kapitaalremondi vajadust. Ehk saab kulutõhususe aspekti ka hinnata. Vb ongi kallis projekt, aga võimendab teisi lahendusi nii, et on mõistlik. Lisaks, mis iganes see jaotus on linnade vahel, siis see ei saa olla väga range. Kui üks KOV ei tee, siis raha peab saama mujale suunata. II sessioon: Korteriühistud juba toetavad rataste parkimiskohtade loomist. Mida SF saab veel teha, et kiirendada parkimismajade loomist? MKM: eelmisest grupist tuli mõte, et üks variant võiks olla suuremate rattaparkimismajade arendamine, kus juba paarsada kohta ja baasteenused hooldus- ja laadimispunkt. Kui olulisena näevad linnad ise, et sinna on vaja raha või on ikkagi fookuses taristu? Parkla ei ole nii suur prioriteet kui põhivõrk, infrastruktuuris on suurem mahajäämus. Ei tule ette, et mujal maailmas oleks selliseid parklaid. Kas neid on proovitud teha elamurajoonis? Võiks jätta omavalitsustele vabaks, kuhu tahavad ise suunata, taristu või rajatised. Põhivõrgu mõiste võib olla linnade strateegiates erineva tähendusega Tartu üldplaneeringu raames määratletakse nii põhi- kui tugivõrk, kuigi mõlemad on olulised. MKM: meetme kirjutamisel peame kindlasti arvestama terminoloogiat. Soov piiritluse osas on suunata toetus kesklinnadesse, selleks, et seal on kõige kriitilisemad puuduolevad kohad, mis ühtlasi nõuab kõige suuremaid investeeringuid. See tuleb meil muidugi linnadega läbi rääkida, et sõnastus vastaks Teie endi strateegiatele, ka seda, mida tähendab kesklinn. Kui fookuses kesklinn, siis ülikoolid on suured rahva kogunemise kohad, ülikoolid tahaks näidata head eeskuju, et tudengid ja õppejõud liiguksid jalgrattaga. Mustamäele saamine ülikeeruline. Tuleks linna sees olevaid tugipunkte ühendada. Kas sama meetme alt võiks toetada ka rattaringlust kui kontsepti (Tartus tehtud, kogemust neilt), see võiks kogu rattakultuuri parandada. Täna on vaja lülisid ühendada, et oleks võrgustik ja liigelda saaksid kõik sihtgrupid. Rattateede planeerimisel arvestada terviklikku vaadet, sh. masside kogunemiskohti (koolid, ülikoolid jne) ning ühistranspordiga loogilist liidestust (rongijaamad, bussipeatused jne), eesmärk on ju autostumise piiramine pakkudes mõistlikke terviklikke alternatiive. MKM: Rattaringlus on oluline teema, aga see siia meetmesse kahjuks ei mahu, kuna hetkel on taristu arendamise fookus ja kõige kriitilisem on ehitada välja terviklik rattateede võrgustik. Millistel alustel linnade endi vahel peaks raha jagunema? Tallinn on suurem kui teised ja kui elanikkonna arvu järgi, siis raha sinna, aga ka Tartu ja Pärnu peavad saama. Peame jaotama raha ka kesklinna ja teiste piirkondade vahel. Raha on vähe, et suurt muutust saavutada, kolme linna peale selle rahaga palju ei jõua ära teha. Tähtis ei ole ainult kesklinn, ka muud piirkonnad, aga kesklinnas on koormus kõige suurem ja see on ka kõige kulukam põhivõrgu loomiseks. Võrku tuleb ehitada keskelt väljaspoole. MKM: Tallinn-Tartu-Pärnu jagunemise osas arvati eelmises töötoas, et pool võiks minna elanike arvu järgi ja teine pool võiks olla mõju alusel valitud projektid, st potentsiaal, millega suudavad ratta kasutajaid kõige rohkem juurde tuua. Paistab, et vastuväiteid ei ole.

3 Kas on mingi põhjus, miks sellest loetelust on välja jäetud Eesti kolmas linn rahvaarvult? MKM: Sellel perioodil on Rahandusministeeriumil eraldi meede Ida-Viru fookusega, sh võimalus teha säästva liikuvuse projekte, seetõttu meie meetme fookus Tallinnale, Tartule ja Pärnule. Kuidas tagada riigi toetusega rajatud rattateede kvaliteet? Kas piisab sellest, et viidata meetmes vajadusele lähtuda rattastrateegiatest? Kui detaili peaks ja saab meede nõuete ette kirjutamisega minna? Kas ja millised on universaalsed nõuded, mis tuleks kindlasti meetmesse sisse kirjutada? I sessioon: Ehk saaks lahenduseks olla kaheastmeline taotlusprotsess, kus nt linnad esitavad põhimõttelised ideed/eskiisid ja maksumused. Seejärel konsulteeritakse ja vaadatakse ning sõelutakse objektid välja. See viiks parema tulemuseni. Siis on võimalused hinnata mõju ja lahendusi. MKM: See on hea mõte, kaalume seda. Nõuetest disaini kohta nii Tallinna kui ka Tartu rattastrateegiates on nõuded olemas. Eks on ka erandid disainides. MKM: Kui lihtsalt viidata, et lähtuda strateegiast, siis seal on ka erandite võimalused. Selle alusel saab teoreetiliselt teha ka mitte nii häid lahendusi. Teine pool on samas see, et kui meetme tasandil väga detaili minna ja kirjutada ette strateegiates kirja pandud nõuded, siis võib see saada takistuseks heade lahenduste loomisel, mis sõltuvad väga konkreetsest asukohast ja juhtumist. Eks siis tuleb kesktee leida. Mina läheneks hindamisele teisipidi. Seda, kas raha on õigesti panustatud, saab hinnata, et kas inimesed kasutavad rohkem ratast või ei. Kas me reaalajas mõõdame seda. Seega tuleks mõõta kasutatavust. Tallinn on ka eesmärgiks võtnud rattateede kasutamise kasvatamise. MKM: Oleme nõus. Pärast rahastamisotsuseid peaks seirama kui tulemuslikud projektid on olnud. Selle konkreetse meetme raames räägime keeruliste, kuid lühikeste juppide tegemisest. Omaette väljakutse on, et kuidas üldse rahastajale Euroopas näidata, et need tegevused on olnud tulemuslikud. Oleme ka ise kaalumas ühe meetme nõudena ja abikõlbuliku osana loendurite lisamist. Siin peab muidugi arvestama ka ajalise mõõtmega, st et uue taristuga kohanemine ja kasutajate tekkimine võtab aega. Ehk saaks meetme määrusesse taristu osas määratleda pidepunktid, et peab olema eraldi autodest, jalakäijatest, et turvalist rattatee ehitamist soodustada. Pole vast vaja, et peab olema 2,5 m, need lahendused võivad olla erinevad. Hindamise poole pealt nõue loendurid paigaldada peab olema. See on täiesti normaalne ja mõistlik nõue. Täna annaks palju, kui meil oleks kogu linnalisest liikumisest pilt olemas. Võibolla tasuks projekti alguses teha uuring liikumise kohta ja pärast projekti lõppu ka vaadata. See oleks lisadimensioon. MKM: Oleme nõus, et see eeldus peaks olema taotlema tulemisel. Et peaks olema lähteandmed, millega hiljem sekkumise tulemuslikkust võrrelda. Ajaline periood peab olema piisavalt pikk, mille järel tulemusi mõõta. Siin on ka hooajalisus mõjutajaks. Võib kaaluda ka suure ühise uuringu tegemist kõigile kolmele linnale korraga. Et siis oleks kohe alguses teada nö alusmaterjal. MKM: Väga hea mõte ja panen selle kirja. Võiks ka autoliiklust lugeda enne ja pärast sekkumist. Sellega saaks kummutada müüti, et rattatee viib autoliikluse lukku. Võiks olla juures väike analüüsikomponent ka. Et oleks ka see pool, et kui kasutatavus ei ole tõusnud, siis saaks vaadata, et mis viga on. Et saaks veel järgmist tegevust ka teha/toetada. Kesklinnast rääkides võiks eelis olla kõige keerulisemate/ohtlikumate/ ratturivaenulike kohtade lahendamine (Tartus nt Riia-Turu rist vms).

4 II sessioon: Tallinnas on rattastrateegia olemas ja selle põhiline voorus on see, et seal on palju lahendusi ja norme kuidas asju teha, sealt saab ideid. Rattateed peaksid olema terviklikud ja põhjendatud, miks üks või teine koht on algus ja et oleks kuhu ratast panna. Oluline on panna kirja ka, et sõidusuunad peavad olema selged, et autoliikluse põhimõtet peaks jälgima. Alati on probleemiks ristmikud, aga ristmike lahendus on tõeline väljakutse ja selle tõttu on omavalitsused tihti üldse loobunud rattateede rajamisest. Oleks vaja kindlasti terviklahendust, eriti ristmike puhul. Väga oluline on see, et projektid oleksid võimalikult kvaliteetsed. Tallinna kogemus, sõltub ka projekteerijate kogemusest. Projektid peaksid olema auditeeritud Taani või Hollandi ekspertide poolt või rattastrateegia koostajate poolt. Kui midagi on valesti tehtud, siis kasutamine ebamugav ja ohtlik. MKM: Ehk kaheastmeline taotlemine, kõigepealt tuleksid taotlused, seejärel konsultatsioon ja siis sealt sõelumine, et millised on kõige paremad projektid, see on üks võimalik lahendus. Eesti teede projekteerijad vajaksid rattateede projekteerimise täiendõpet. Loodan, et meetme tulemusel tekkiva võrgu kasutuse mõõtmist peetakse ka oluliseks. Kesklinna tähtsust ei vähenda, aga Tehnikaülikooli näitena, inimest annavad suurema potentsiaali liikumisele kui mõnes väiksemas linnas. Tartu ja Tallinn erinevad, ei saa sarnaselt käsitleda. Tartus tunnetame kesklinna probleemi, linn on väike, samas rattakasutus on suurem. Meie surve koondub just kesklinna. Tallinnas on ilmselt koondumispunkte erinevaid. Ei tohiks unustada ka ühendusi raudteejaamadega. MKM: Loendurite nõude lisamisele meetmesse oleme ka ise juba mõelnud, et nende paigaldamine oleks projekti osana abikõlbulik. Tahaks teada ka tänaseid andmeid liiklusvoogude ja ruumikasutuse osas võimalike sekkumiste asukohtades, seega võiks linnadel taotlema tulemise hetkel olla ülevaade, et mis tänane kasutus on nii ratturite, jalgsi kui autoliikumise osas, et saaks millegagi tulevasi andmeid võrrelda. Seirest rääkides laiemalt. Tegelikult võiks ka jalakäijate käimisi uurida, ka jalakäijad vajavad oma infrastruktuuri ja eesmärgipüstitust. Tallinna kesklinn vajab alguse tegemist ja edasi arendamist kesklinna tänavate osas. Kolmandaks puudub tundlikkus jalgratturite suhtes, vana tava järgi projekteerimine, lähtutakse autokasutaja kogemusest. Peab muutma jalgratturite kasutajagrupi nähtavamaks, uurima teenusdisaini abil jalgratturite vajadusi. MKM: Teenusedisain kahtlemata väga oluline osa rattakasutuse tõstmisel. Kuidas seda aspekti meetmesse kirjutada? Kui mõte tundub hea ja värske, siis võib selle seada nõudeks, aga teenusdisain võib minna liiga kulukaks selle meetme puhul. Asja teeb keerulisemaks see, et kesklinna puhul me ei tee lihtsalt teed jalgratturitele olemasoleva tee äärde, vaid jagame ruumi ümber. Autoliikluse ruumi vähendamine vähendab ise autoliiklust. Kuidas eristada muutuse mõju ümberjagamine versus teed? Rattastrateegiates on kasutuspotentsiaal arvesse võetud. MKM: Eelmisest grupist idee - seire abil saaksime ka hirme maandada, st et kui ruumi ümber jagada, sh ratturitele juurde anda, siis see ei tähenda automaatselt seda, et autoliiklus jääb seisma ja tänava läbilaskvus väheneb.

5 Kõige raskem osa selle meetme elluviimise juures on eeltöö ja dokumentatsioon, ruumi ümber jagamine, kuskilt võetakse midagi ära. Kommunikatsioon võiks olla kõigi linnade ja meetme väljatöötajate ühine pingutus, mitte üksikute linnade teha. Ilma täiendava kommunikatsioonita ei õnnestu. Teine on mõõtmise aspekt, põhivõrgud on niigi seal, kus on mõju suur. Tartus oleme tellinud analüüsi linna erinevate teenuste kättesaadavuse kohta, selgitamaks ühtlasi, kus on töökohtade tihedus ja kuidas läbi ühistranspordi töökohtadeni jõudmine sujub. Tutvustame seda meetodit varsti. Oluline, et üle riigi, oleks lähteandmed ja aluspõhimõtted projekteerijatele. MKM: Rattastrateegiates on vajadusi kordades rohkem meetmega ettenähtud rahast. Valida tuleb välja need konkreetsed projektid, mis nüüd sellesse SF rahastusperiood läheksid. Kõige suurem eeltöö lasub linnadel endil, et näidata, millised on kõige olulisemad ja mõjusamad kohad. Teenusedisaini olulisus kommunikatsiooni juures on väga oluline, tahaks ehitada rattateid, aga tõsiasi on see, et võtmekoht saab olema kommunikatsioon. Siin peame pead kokku panema ja seda tõesti ei pea iga KOV üksi tegema, aga üksi ka riigi poolt ei saa, vaja ühist ajurünnakut. Üksik artikkel ei aita, süsteemsust vaja. Vastuseisu on vaja maha saada. Ummikusse paneb auto teine auto ja mitte jalgratas. Ootan riigi poolt ka jalgrattastrateegiat, ka riigi poolt oleks vaja seda. Küsimus, rattateedest ja abikõlblikkusest, on võimalik teha nii kiirlahendust kui kapitaalselt. Kas on vahet neis? Kui rattateed ehitada, siis vajab ka muu tänavaruumi ümberehitust, nt ülekäigukohtade rajamine jalakäijatele, ristmike geomeetria, äärekivid. Kuhu peaks panema piirid, et mis on kaasnevad ja vajalikud tänavaruumi elemendid rattateede rajamisel ning peaksid kindlasti olema abikõlblikud? Kesklinnades on projektid kallid, seda eriti kui rääkida tänavaruumi täielikust ümberehitusest. Mida peaks ja mida mitte selle toetuse sisse arvestama? Tallinnas võiks mõelda kiiretele ja odavamatele lahendustele. See ei pea olema ebaturvaline või ebakvaliteetne. Võib-olla rõhudagi kiiretele lahendustele. MKM: Kiiremad ja väiksema eelarvega lahendused on sellised, mida omavalitsused võiksid saada ka ise tehtud, aga just suuremad kipuvad olema probleemiks, mida linnad üksi oma vahenditega ei suuda lahendada. Üks kriteerium kesklinna alade puhul on teistest liikumisviisidest eraldiseisev rattatee, et lõpuks tulemus oleks selline, et see ei oleks ainult uljatele ja julgetele kasutatav lahendus. Võimalikult palju inimesi peaks ikka päriselt ka saama ja julgema neid rattateid kasutada. Peaks defineerima, mida tähendab eraldiseisev. Eesmärk kindlasti kvaliteet ja turvalisus. MKM: Nõus, abi on kindlasti ka olemasolevatest rattastrateegiatest, seal erinevad rattateede tüübid. Saakski lähtuda neist kriteeriumitest ja konkreetse projektide puhul arvestada. Kas on midagi, mis kindlasti peaks olema selle meetmega rahastatud, mis ei oleks asfaldi panek. Kui tänava ristlõiget muuta siis see tähendab täisrekonstrueerimist, sh ka kommunikatsioonid. Võib-olla komisjon peaks hindama, kas investeeringut on põhivõrgu jaoks vaja. Ekspertkomisjon oleks lahendus.

6 Osalejate tõstatatud küsimused: Küsimus geograafilise jaotuse osas. Kas vaadatakse raha ka terviklikult? Nt mis osa läheb Tallinnale? MKM: Tõsi, on suured summad Tallinna piirkonda minemas. Samas seal on ka kõige suurem mõju. Tegevustel on eraldi fondid, kust nad EL poolt tulevad ja neil ka erinevad suunised. Osa rahastusest läheb raudteetranspordi arendamiseks, osa keskkonnasäästliku veeremi soetamiseks jne. Antud rattateede meede on ainuke koht, kust suuremad linnad saavad just rattateedele raha taotleda ning Tallinnas on rattakasutuse potentsiaal jällegi kõige suurem. Kas on tingimus, et ei saa rahastada rabaringe, st tervisespordiks mõeldud kergliiklusteid? Kuidas see nõue sisse läheb? MKM: Ja, meede on suunatud kesklinnade rattateede ehitamisse. Eesmärk on ikkagi põhivõrgu kriitilisi lünkasid täita. Hetkel on kesklinna piirkonnad sellised kohad, kus isegi ei julge sõita. Nõude täpset sõnastust ei ole veel. Ehk saaks potentsiaali järgi teha? Ja et arendataks võrgustikuna, et kõik oleks ühendatud kohe algusest peale? On oluline terviklikkus ja ühendatus. MKM: Jah, kaalume. Mida ehitada kesklinnas? Kui räägime asfaldist, siis ainult sellest ei piisa. Me räägime ju kalletest ja lumest ja muudest muredest. Trammi raha läheb kõik Tallinna, kas see peaks ka siin linnade vahelises jaotuses taustal vaikimisi arvestatud olema? Projekti auditeerimise nõude korral palun panna need kulud abikõlblikeks. rahastatud EL NextGenerationEU poolt

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse strateegia regionaalse koostöö väljakutsed 13.2.2018 Linnade ja valdade päevad 2019 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Tallinna piirkonna

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 1 Linnatranspordi strateegiad Miks me mõtleme nii nagu me mõtleme? 1 Millised on Tallinna transpordisüsteemi peamised probleemid? Neli peamist puudust: Keskajal väljakujunenud tänavavõrk.... Selleks et

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Ihaste

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Ihaste Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Ihaste ja Vana-Narva mnt kergliiklusteede kasutamine ja ohutus

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Nõukogude Liidu pärand Eliisa Mõistlik, Kristine Kivimäe, Nele Plutus, Sandra Laura Luhtein 30.11.2012 Tallinna Nõukogude Liidu pärand Märtsi pommitamine 1944 Märtsi pommitamine 1944 Harju tänav peale

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai Sissejuhatus Jalgratas on sõiduvahendina muutumas üha populaarsemaks ja igapäevaliikluses kohtab jalgrattaid sagedamini kui kunagi varem. Rohkem kui kunagi varem on päevakorral ka jalgratturite turvalisus.

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Majandustegevuse registri majandustegevusteated nr EEP002309, EPE001096, EEP003399, EEO003543, EPE000728, EEO002677, EEH005991, EEP003313, EPE001021,

Majandustegevuse registri majandustegevusteated nr EEP002309, EPE001096, EEP003399, EEO003543, EPE000728, EEO002677, EEH005991, EEP003313, EPE001021, Majandustegevuse registri majandustegevusteated nr EEP002309, EPE001096, EEP003399, EEO003543, EPE000728, EEO002677, EEH005991, EEP003313, EPE001021, ELK000017, EEG000274, EEK000863, TEL001831, TGP000255

Rohkem