Homotsüsteiin ja hüpertensioon

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Homotsüsteiin ja hüpertensioon"

Väljavõte

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Journals from University of Tartu Homotsüsteiin ja hüpertensioon Eesti Arst 2006; 85 (2): Piibe Muda 1, Rein Teesalu 1, Mihkel Zilmer 2 1 TÜ kardioloogiakliinik, 2 TÜ biokeemia instituut homotsüsteiin, hüpertensioon, antihüpertensiivne ravi Hüpertensioon on oluline kardiovaskulaarsete haiguste riskitegur. Homotsüsteiin on väävlit sisaldav aminohape, mida toodetakse peaaegu kõigis inimese kudedes asenda matu aminohappe metioniini demetüülimisel. Hüper homotsüsteineemia halvendab endo teelist sõltuvat vasodilatatsiooni nii normotensiivsetel kui ka hüpertensiivsetel isiku tel ja soodustab hüpertensiooni teket mitme mehhanismi kaudu. Hüper homo tsüsteineemiaga seostuv oksüdatiivne stress ning endoteeli düsfunktsioon on neist üks oluli semaid. Antihüpertensiivse ravi mõju homotsüsteiinisisaldusele vajab veel täiendavat uurimist. Hüpertensioon on oluline kardiovaskulaarsete haiguste riskitegur, mille tõttu tekivad veresoonte aterosklerootilised muutused, mis võivad viia südame või aju veresoonte trombootiliste tüsistusteni. Seda protsessi kiirendavad teised kaasuvad ateroskleroosi riskitegurid nagu diabeet, suitsetamine ja düslipideemia. Hüperhomo tsüsteineemiat peetakse paljude uuringute andmetel oluliseks ja sõltumatuks ägeda müokardiinfarkti, ajuinfarkti, perifeersete veresoonte okluseerivate haiguste ja tromboosi riskiteguriks (1, 2). Seega on nii hüperhomotsüsteineemia kui ka hüpertensioon paljude kardiovaskulaarsete haiguste olulised riskitegurid. Homotsüsteiin on väävlit sisaldav aminohape, mida toodetakse peaaegu kõigis inimese kudedes asendamatu aminohappe metioniini demetüülimisel. Tema meta bolismis on olulisteks koensüümideks B 6 -, B 12 - ja foolhappevitamiin. Nende vähesus organismis võib viia vere homotsüsteiinisisalduse kasvuni (1, 2). Homotsüsteiin ja raku sisene võimsaim antioksüdant glutatioon on tihedalt seotud. Koekultuuril on näidatud, et ligikaudu pool gluta tioonist toodetakse homotsüsteiinist tekkiva tsüsteiini baasil (3). Homotsüsteiini sisaldust veres mõjutavad teatud määral ka vanus, sugu, suitsetamine, toitumine, mitmed haigused ja ravimid, samuti homotsüsteiini metabolismiga seotud ensüümide geneetilised defektid (1, 2). Homotsüsteiini normväärtuse piirideks peetakse kokkuleppeliselt 5 15 µmol/l. Austria, Šveitsi ja Saksamaa homotsüsteiiniühingud on aastal välja andnud soovi tused, mille järgi ei tohiks tervel inimesel homotsüsteiinisisaldus ületada 12 µmol/l ja olemas oleva kardiovaskulaarse haiguse või suurenenud kardio vaskulaarse riski (siia kuuluvad ka hüpertensiooniga patsiendid) korral peaks see jääma alla 10 µmol/l. Homo tsüsteiini metabolismis vajalike vitamiinide manustamine vähendab efektiivselt homo tsüsteiini sisaldust (4). Hüperhomotsüsteineemia korral soodustavad veresoone seina kahjustuse teket järg mised tegurid: 1) endoteeli vigastus ja düsfunktsioon, 2) silelihase proliferatsiooni soodustumine, 3) trombotsüütide suurenenud agregatsioon, 4) lipoproteiin-a suurenenud seostumine fibriiniga, 5) vabade radikaalide produktsioon, 6) LDL-kolesterooli oksüdat siooni stimuleerimine, 7) V ja XII hüübimisteguri suurenenud aktiivsus, 8) raku välise antioksüdantse superoksiidi dismutaasi funktsiooni häirumine. On leitud, et vere suurenenud homotsüsteiinisisaldus inhibeerib endoteelis lämmastik oksiidi (NO) produktsiooni, mis viib veresoone seina elastsuse vähenemiseni ja soodustab atero sklerootilise naastu teket (2, 5). Hüperhomotsüsteineemia ja hüpertensiooni omavahelistes seostes on oluline osa endoteelil. Endoteelil on primaarne roll veresoone seina toonuse reguleerimises NO produktsiooni kaudu. NO kaitseb veresoone seina ateroskleroosi ja tromboosi tekke eest. Endoteeli düsfunktsioon, mida põhjustab sügavast oksüdatiivsest stressist tingitud 97

2 NO suurenenud kulutamine, on varane etapp ateroskleroosi patogeneesis. Eksperimentaalsetes uuringutes on leitud, et hüperhomotsüsteineemia võib põhjustada endoteeli vigastust. In vitro süvendab homotsüsteiin oksüdatiivset stressi. Seega võiks endoteeli düsfunktsiooni kujunemine üle kestva sügava oksüdatiivse stressi olla üks potentsiaalne patofüsioloogiline mehhanism, mille kaudu hüperhomotsüsteineemia viib veresoonte aterosklerootilise kahjustuseni (3). Endoteeli düsfunktsioon, mis on tingitud oksüdatiivse stressi põhjustatud vähenenud NO saadavusest, iseloomustab ka essentsiaalse hüpertensiooniga patsiente. Homo tsüs teiinisisalduse kasv soodustab lipiidset peroksüdatsiooni vabade radikaalide produktsiooni suurenemise kaudu (5). Samuti on näidatud, et homotsüsteiin võib ebasoodsalt mõjutada glutatiooniga seotud rakusisest kaitsesüsteemi ning vähendada homotsüsteiinist sõltuvat glutatiooni sünteesi (2). Rakusisene redutseeritud glutatioon kaitseb endoteeli rakke vabade hapnikuradikaalide kahjustava toime eest ja oksüdeeritud ning redutseeritud glutatiooni suhe on oluline raku - sisese oksüdatiivse stressi marker. Redutseeritud glutatioonil on lisaks rakusisesele antioksüdatiivsele toimele veel mitmeid olulisi biofunktsioone, mistõttu on redutseeritud glutatiooni ja tema redoks-suhte hoidmine normaalses vahemikus väga oluline (6). Katsetega on näidatud, et tervetel normaalse vererõhuga rottidel viib glutatiooni varude tühjendamine hüpertensiooni tekkeni (7). Teada on ka, et hüpertensiooniga patsientidel langetab glutatiooni infusioon vererõhku (8). Hüperhomotsüsteineemia mõjutab endoteelist sõltuvat vasodilatatsiooni nii normotensiivsetel kui ka hüpertensiivsetel isikutel. Virdise ja kaasautorite tehtud uuringus leiti hüpertensiooni ja hüperhomotsüsteineemia sünergistlik mõju endoteeli funktsioonile. Kui normotensiivsetel isikutel põhjustab hüperhomotsüsteineemia endoteeli düsfunktsiooni oksüdatiivsest stressist tingitud NO saadavuse vähenemise kaudu, siis hüpertensiivsetel isikutel lisandub täiendavalt ka NOst sõltumatu endoteeli reaktsiooni halvenemine (9). Hüperhomotsüsteineemia soodustab hüpertensiooni, suurendades arteri seinte jäikust. Peamine isoleeritud süstoolse hüpertensiooni põhjus on tsentraalsete arterite seina jäikus. Homotsüsteiin seostus oluliselt ja sõltumatult isoleeritud süstoolse hüpertensiooniga vanemaealistel (üle 60 a) inimestel (10). On olemas mitu pato füsioloogilist mehhanismi, mis selgitavad seoseid homotsüsteiini ja veresoone seina jäikuse vahel. Lisaks homotsüsteiini mõjule NOst sõltuva veresoone seina lõõgas tu mise häirete tekkel soodustab homotsüsteiin silelihasrakkude proliferatsiooni ja võib viia arteri seina elastsete kiudude lagunemiseni. Rollandi ja kaasautorite tehtud uurin gus metioniinirikkal dieedil olevatel merisigadel leiti arterite seinte histo loogilisel uurimisel elastse kihi dislokatsiooni ja elastsete kiudude lõhenemist ja fragmentat siooni. Lisandus silelihasrakkude hüpertroofia. Katses arenes ülemäära metioniini rikkal dieedil merisigadel nii süstoolse kui ka diastoolse vererõhu kõrgenemine (11). Mitmes homotsüsteiini ja hüpertensiooni seoseid käsitlevates uuringus on leitud sünergistlik toime kardiovaskulaarse riski suhtes (12 13). Hüpertoonia tõvega patsiente normotensiivsete isikutega võrreldes leiti, et arteriaalse hüpertensiooniga haigete homotsüsteiini väärtused veres on oluliselt suuremad (10, 12 14). Ravimata ja oluliste muude kaasuvate haigusteta hüpertensiooniga patsien tide võrdlemisel kontroll rühmaga selgus, et haigetel oli lisaks oluliselt suuremale homotsüsteiini sisaldusele ka suurem rakusisene oksüdatiivne stress. Vitamiinide sisaldus organismis ei olnud haigetel erinev. Seega, homotsüsteiinisisalduse suurenemise põhjuseks ei olnud tema metabolismis oluliste vitamiinide defitsiit. Hüpertensiooniga patsientidel esines negatiivne seos redutseeritud glutatiooni ja süstoolse vererõhu vahel, mis viitab sellele, et glutatiooni taseme langus võib omada olulist rolli hüperten siooni patogeneesis. Regressioonanalüüsil seostus redutseeritud glutatioon positiivselt homotsüs teiiniga ja negatiivselt süstoolse vererõhuga. Seega mõjutavad rakusisese redutseeritud glutatiooni taset nii süstoolne vererõhk kui ka homotsüsteiin ning see 98

3 viitab metaboolse seose olemasolule homotsüsteiini ja redutseeritud glutatiooni vahel (14). Malinow kaasautoritega leidis, et suurema homotsüsteiinisisaldusega patsien tidel esines sagedamini vererõhu kõrgenemist kui normaalsete homotsüsteiini väärtus tega isikutel (15). Sharabi ja kaasautorite uuringu andmetel ei erinenud hüpertensiooniga patsiendid, kel oli anamneesis aju- või südameinfarkt, homotsüsteiini sisalduse osas neist hüpertensiooniga patsientidest, kel selliseid tüsistusi ei olnud. Uuringu autorid oletasid, et hüpertensiooni ja plasma homotsüsteiini suurenemise vahel seosed puuduvad, mõlemad on sõltumatud riski tegurid ilma sünergistliku või aditiivse mõjuta (16). Sellele vastupidise tulemuse sai Montalescot kaastöötajatega, kes leidis ateroskleroosiga patsientidel hüperhomotsüsteineemia ja hüpertensiooni koosesinemisel oluliselt väljendunuma veresoonte aterosklerootilise kahjustuse kui neil uurimisalustel, kel need kaks riskitegurit korraga ei esinenud (12). Sutton-Tyrrelli uuringus seostus homotsüsteiin ateroskleroosiga ainult normotensiivsetel uuritavatel. Süstoolne arteriaalne hüpertensioon oli nii oluline ateroskleroosi riski tegur, et suurenenud homotsüsteiini sisaldus neile haigetele täiendavaks ateroskleroosi riskiteguriks ei osutunud. Kuna suurenenud homotsüsteiinisisaldus on üheks põhjus likuks teguriks nii hüpertensiooni kui ka atero skleroosi tekkel, on hüper homotsüsteineemia sõltumatut efekti ateroskleroosiga hüpertensiivsetel patsientidel keeruline hinnata (10). Teist tüüpi diabeediga patsientide uuringus leiti suuremate homo tsüsteiiniväärtustega uuritavatel oluliselt suuremad keskmise vererõhu ja diastoolse vererõhu väärtused. Elundi tüsistus tega diabeedi haigetel olid homotsüsteiiniväärtused suuremad kui tüsistumata juhtudel (17). Rasedusaegse hüpertensiooni ja preeklampsia ning homotsüsteiini seoste uurimisel leiti, et plasma homotsüsteiini tase seostub küll preeklampsia tekkega, aga mitte transitoorse rasedusaegse vererõhu kõrgenemisega. Seega ei ole homotsüsteiini sisalduse kasv üldine rasedusaegsest hüpertensioonist tingitud probleemide marker (18). Seosed antihüpertensiivse ravi ja vere homotsüsteiini sisalduse vahel ei ole selged. On leitud nii antihüpertensiivse ravi mõju puudumist homotsüsteiinisisaldu sele kui ka seoseid nii homotsüsteiinisisalduse suurenemise kui ka kahanemise suhtes. Sharabi ja kaasautorid leidsid nii diureetikumidega, AKE inhibiitoritega või beetablokaatoritega kui ka nitraatidega ravitud hüpertensioonihaigetel mõningat vere homotsüsteiini taseme langust, kuid erinevus ei olnud statistiliselt usaldusväärne (13). Diuree tikumi dega ravitud haigetel on leitud ka homotsüsteiinisisalduse suurenemist. Uuringus, kus patsiendid said hüpertensiooni raviks kas AKE inhibiitorit või tiasiidi, oli tiasiidi grupis 4 6nädalase ravi järel vere homotsüsteiinisisaldus kasvanud võrreldes esialgse väärtusega 28%, kreatiniini hulk veres suurenenud 12% ja foolhappe sisaldus vähenenud 25,8%. AKE inhibiitoritega ravituil ei ilmnenud ühegi eespool toodud parameetri muutusi. Hüpertensiooniga patsientidel, kes tarvitasid pikaaegselt diureetikume, oli seerumi homotsüsteiinisisaldus oluliselt suurem ja erütrotsüütide foolhappesisaldus väiksem kui neil hüpertensiivsetel patsientidel, kes ei tarvitanud diureetikume. B 6 - ja B 12 -vitamiini hulka organismis ravi diureetikumidega ei mõjutanud (2). Sutton-Tyrell kaastöötajatega leidis, et ravi diureetikumide, beeta blokaatorite või mõlemaga ei mõjutanud vere homotsüsteiinisisaldust (10). Loom katsetest on teada, et AKE inhibiitori kombineerimine diureetikumiga hoiab ära hüperhomotsüsteineemiast tingitud veresoone elastsuse häirumise merisigadel (7). Uurides kerge kuni keskmise rasku sega hüpertooniatõvega patsiente, leidsime, et nii angiotensiin II esimest tüüpi retseptor-blokaator kandesartaan kui ka kaltsiumikanalite blokaator amlodipiin keskmist homotsüsteiini taset veres ei mõjutanud, samas esinesid soodsad muutused nii rakusisese kui ka plasma oksüdatiivse stressi osas. Kuigi vere kesk mine homotsüsteiinisisaldus kogu ravitute rühmas ei muutunud, esines homotsüsteiinisisalduse suurenemine 2 µmol/l võrra võrreldes esialgse väärtusega 26%-l patsien tidest. Neil patsientidel kaasnes oluline fool happe taseme langus veres ja puudusid soodsad nihked nii 99

4 rakusisese kui ka plasma oksüdatiivse stressi osas. Üle jäänud patsientidel, kellel homo tsüsteiinisisaldus oluliselt ei muutunud või kaha nes, vähe ne sid oluliselt rakusisest ja plasma oksüdatiivse stressi iseloomustavad näitajad (19). Kokkuvõtteks võib öelda, et homotsüsteiinisisalduse suurenemine soodustab vere rõhu kõrge nemist. Antihüpertensiivse ravi osas pole veel kindlaid andmeid, kas hüper tensiooni ravis kasutusel olevad ravimirühmad erinevad oma toimelt homo tsüsteiini tasemele. Samuti vajab edasist selgitamist, kuidas mõjutavad hüpertensiooni ravis kasutatud ravimirühmad, põhjus tades muutusi homotsüsteiini ja oksüdatiivse stressi tasemes, trombo embooliliste tüsistuste riski ja prognoosi. Kirjandus: 1. Muda P, Teesalu R, Zilmer M. Hüperhomotsüsteineemia uus haiguste riskifaktor. Eesti Arst 2001;6: Bolander-Gouaille, C. Focus on homocysteine and the vitamins involved in its metabolism. Springer Verlag France; Mosharov E, Cranford MR, Banerjee R. The quantitatively important relationship between homocysteine metabolism and glutathione synthesis by the transsulfuration pathway and its regulation by redox changes. Biochem 2000;39: Stanger O, Herrmann W, Pietrzik K, Fowler B, Geisel J, Dierkes J, Weger M; DACH-LIGA Homocystein e.v. DACH-LIGA homocystein (German, Austrian and Swiss homocysteine society): consensus paper on the rational clinical use of homocysteine, folic acid and B-vitamins in cardiovascular and thrombotic diseases: guidelines and recommendations. Clin Chem Lab Med 2003;41: Rodrigo R, Passalacqua W, Araya J, Orellana M, Rivera G. Implications of oxidative stress and homocysteine in the patophysiology of essential hypertension. J Cardiovasc Pharmacol 2003;42: Jefferies H, Coster J, Khalil A, Bot J, McCauley RD, Hall JC. Glutathione. ANZ J Surg 2003;73: Vaziri ND, Wang XQ, Oveisi F, Rad B. Induction of oxidative stress by glutathione depletion causes severe hypertension in normal rats. Hypertension 2000; 36: Ceriello A, Giugliano D, Quatraro A, Lefebre PJ. Antioxidants show an antihypertensive effect in diabetic and hypertensive subjects. Clin Sci 1991;81: Virdis A, Ghiadoni L, Cardinal H, Favilla S, Duranti P, et al. Mechanisms responsible for endothelial dysfunction induced by fasting hyperhomocysteinemia in normotensive subjects and subjects with essential hypertension. JACC 2001;38: Sutton-Tyrrell K, Bostom A, Selhub J, Zeigler-Johnson C. High homocysteine levels are independently related to isolated systolic hypertension in older adults. Circulation 1997;96: Rolland PH, Friggi A, Barlatier A, Piquet P, Latrille V, et al. Hyperhomo cysteinemia-induced vascular damage in minipig. Circulation 1995;91: Montalescot G, Ankru A, Chadefaux-Vekemans B, Blacher J, Philippe F, Drobinski G, et al. Plasma homocysteine and the extent of atherosclerosis in patients with coronary artery disease. Int J Cardiology 1997;60: Graham I, Daly L, Refsum H, Robinson K, Brattstrom L, et al. Plasma homocysteine as a risk factor for vascular disease: The European Concerted Action Project. JAMA 1997;177: Muda P, Kampus P, Zilmer M, Zilmer K, Kairane C, Ristimäe T, et al. Homocysteine and red blood cell glutathione as indices for middle-aged untreated essential hypertension patients. J Hypertens 2003;21: Malinow MR, Kang SS, Taylor LM, et al. Prevalence of hyperhomocysteinemia in patients with periferal occlusive disease. Circulation 1989;79: Sharabi Y, Doolman R, Rosenthal T, Grossman E, Rachima-Maoz C, et al. Homocysteine levels in hypertensive patients with a history of cardiac or cerebral atherothrombotic events. Am J Hypertension 1999;12: Fiorina P, Lanferdini M, Montanari A, Peca MG, Veronelli A, et al. Plasma homocysteine and folate are related to arterial blood pressure in type 2 diabetes mellitus. Am J Hypertension : Hogg BB, Tamura T, Johnston KE, Dubard MB, Goldenberg RL. Second-trimester plasna homocysteine levels and pregnancy induced hypertension, preeclampsia, and intrauterine growth restriction. Am J Obst Gyn 2000;183: Muda P, Kampus P, Zilmer M, Zilmer K, Ristimäe T, Fischer K, Kairane C, et al. Effect of antihypertensive treatment with candesartan or amlodipine on glutathione and its redox status, homocysteine and vitamin concentrations in patients with essential hypertension. J Hypertens. 2005;23:

5 Summary Homocystein and hypertension Hypertension is one of the principal and modifiable conventional risk factors for cardiovascular disease. There is evidence that hyperhomocysteinemia is also an important independent risk factor for atherosclerosis and thrombotic disease. Assessing the relation ship between hypertension and Hcy, concomitant cardiovascular factors, level of the cofactors important in Hcy metabolism and presence of excessive oxidative stress should be taken into account. Hyperhomocysteinemia promotes hypertension over several mechanisms, including development of endothelial dysfunction and decreased arterial distensibility. Antihypertensive drugs are not similar regarding their effect on Hcy or oxidative stress.

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

EA0805.indd

EA0805.indd Krooniline südamepuudulikkus Eesti Kardioloogide Seltsi töörühm ajakohastas ägeda ja kroonilise ravi juhendid, mis on kooskõlastatud Eesti perearstide, sisearstide, endokrinoloogide ja erakorralise meditsiini

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

EMIR teatise andmekoosseis 2019_

EMIR teatise andmekoosseis 2019_ Eesti Müokardiinfarktiregistri (EMIR) teatise andmekoosseis Patsiendi üldandmed Nimi: Isikukood: Sugu: Sünniaeg: 1 mees 2 naine Andmed raviarsti ning teatise täitja kohta Raviarst: Meditsiiniasutus: Kliinik:

Rohkem

20_aastat_statistikat valmis.pdf

20_aastat_statistikat valmis.pdf Kardiovaskulaarravimite kasutamise suundumused Dr Alar Irs Kliinilise farmakoloogia lektor Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituut Ravimiameti meditsiininõunik Südamehaiguste levimus on suur

Rohkem

Enne ja pärast riskirasedust

Enne ja pärast riskirasedust ENNE JA PÄRAST RISKIRASEDUST Anne Kirss SA TÜ Kliinikumi naistekliinik Krooniline haigus ei takista enam rasedaks jäämist Sünnitajate vanus on tõusnud 25 aastaga esmasünnitajaid > 35 a 3-6x (6xUK); (Eestis

Rohkem

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused teatud optimaalsel tasemel vs mitte? Tulemusnäitajad:

Rohkem

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Analüüsi Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT 7 17 a M/N < 37 U/L 1 6 a M/N < 29 U/L < 1 a M/N < 56 U/L Albumiin plasmas P-Alb 15 18 a M/N

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ampril 2,5 mg, tabletid Ampril 5 mg, tabletid Ampril 10 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ampril 2,5 mg, tabletid: Iga tablett

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE 2015 Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt

MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE 2015 Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt 4.11.16 MIR aruanne SISUKORD. 2 1. SISSEJUHATUS... 3 2. MIR FINANTSEERIMINE JA TEADUSNÕUKOGU... 4 3. KASUTATUD LÜHENDID... 4 4.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - A.Tikerberi.ppt

Microsoft PowerPoint - A.Tikerberi.ppt Lokaalanesteetikute süsteemne toksilisus Artur Tikkerberi ITKH LA toimemehhanism ph 7,1 Rakk Ainult ioniseeritud LA mõjub ioonkanalile Ainult mitteioniseeritud LA läbib raku membraani ph 7,4 Lubatud LA-te

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

sisu.indd

sisu.indd Nesiritiid uus võimalus südamepuudulikkuse ravis Rein Teesalu, Tiina Ristimäe TÜ kardioloogia kliinik südamepuudulikkuse äge dekompensatsioon, naatriureetilised peptiidid, nesiritiid Nesiritiid on inimese

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 13 Kas kõikidel kroonilise neeruhaigusega patsientidel sõltub komplikatsioonide teke: - neerufunktsiooni muutusest vs mitte - põhidiagnoosist vs

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt ENERGEETILISES METABOLISMIS OSALEVATE GEENIDE EKSPRESSIOON MÜOKARDIS JA HL-1 RAKULIINIS Mart Roosimaa TÜ arstiteaduskond EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSI VÕITJATE KONVERENTS 2008 Südamelihas

Rohkem

ÜLEVAADE Kontrastainest põhjustatud neerukahjustuse patogeneesi, varajase diagnostika ja ennetuse nüüdisaegsed seisukohad Kaido Paapstel 1, Mihkel Zil

ÜLEVAADE Kontrastainest põhjustatud neerukahjustuse patogeneesi, varajase diagnostika ja ennetuse nüüdisaegsed seisukohad Kaido Paapstel 1, Mihkel Zil Kontrastainest põhjustatud neerukahjustuse patogeneesi, varajase diagnostika ja ennetuse nüüdisaegsed seisukohad Kaido Paapstel 1, Mihkel Zilmer², Jaan Eha³, Inga Soveri 4, Priit Kampus 3, Meelis Jakobson

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Loote kasvupeetuse diagnostika Tiina Angerjas AS ITK Naistekliinik Mis on kasvupeetus (KP)? Loode ei saa saavutada oma geneetiliselt determineeritud potentsiaalset kaalu KP esineb kuni 10% populatsioonist

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ketonal 100 mg / 2 ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, ampullis 2 ml süstelahust

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

Tartu Ülikool Tervishoiu instituut KIIRTOIDU JA GASEERITUD JOOKIDE TARBIMINE NING SEOS INSULIINRESISTENTSUSEGA EESTI KOOLILASTEL Magistritöö rahvaterv

Tartu Ülikool Tervishoiu instituut KIIRTOIDU JA GASEERITUD JOOKIDE TARBIMINE NING SEOS INSULIINRESISTENTSUSEGA EESTI KOOLILASTEL Magistritöö rahvaterv Tartu Ülikool Tervishoiu instituut KIIRTOIDU JA GASEERITUD JOOKIDE TARBIMINE NING SEOS INSULIINRESISTENTSUSEGA EESTI KOOLILASTEL Magistritöö rahvatervishoius Helen Alavere Juhendajad: Inga Villa, MD Tartu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

B6 ja P

B6 ja P Vitamiin B 6 RIKA ANSO 9.12. 2016 Bioaktiivsed vormid: püridoksiin (PN) püridoksiin 5'- fosfaat lüh (PNP) püridoksamiin (PM) püridoksamiin 5'- fosfaat lüh (PMP) püridoksaal (PL) püridoksaal 5'-fosfaat

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

2. tüüpi diabeedi ravijuhise täitmise automaatse hindamise võimalikkuse analüüs Digiloo epikriiside mõõteandmete näitel

2. tüüpi diabeedi ravijuhise täitmise automaatse hindamise võimalikkuse analüüs Digiloo epikriiside mõõteandmete näitel TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Daniil Konovalov 2. tüüpi diabeedi ravijuhise täitmise automaatse hindamise võimalikkuse analüüs Digiloo epikriiside näitel Bakalaureusetöö (9

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks Kai Saks TÜ Sisekliiniku geriaatriadotsent TÜK Sisekliiniku arst-õppejõud Edukalt vananev inimene: tuleb oma eluga iseseisvalt toime vähemalt 85.-90. eluaastani on eluga rahul võib elada 100-aastaseks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja

TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja spordi õppekava Juhendaja: PhD P. Päll Tartu 2014 SISUKORD

Rohkem

DIABEET ja NEER

DIABEET ja NEER DIABEET ja NEER Pille Pärnakivi LTKH endokrinoloog Helsinki study 1997 1 Diabeedi hind USAs 2012 245 miljardit $ (176 miljardit $ otsesed med kulud + 69 miljardit $ langenud tootlikkuse tõttu) Meditsiini

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Benfogamma, 50 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini (rasvlahustuv vitamiin

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Õe osa arterite punktsiooni koha tüsistuste käsitluses Merle Tamm Oktoober 2014

Õe osa arterite punktsiooni koha tüsistuste käsitluses  Merle Tamm Oktoober 2014 Õe osa arterite punktsiooni koha tüsistuste käsitluses Merle Tamm Oktoober 2014 SKG SKG ehk selektiivne koronarograafia on pärgarterite röntgenkontrastuuring. Veresoonde viidud sondi kaudu süstitakse südamelihast

Rohkem

Toitumine raseduse ja imetamise ajal

Toitumine raseduse ja imetamise ajal RASEDUS JA TOITUMINE Raseduse ajal saavad mõjutatud kõik keha organsüsteemid ja see seab toitumisele teistsugused nõuded kui mitterasedale. Peale selle on mitmekülgne ja tasakaalustatud toitumine parim

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Brilique, INN-ticagrelor

Brilique, INN-ticagrelor I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Brilique, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

Kliiniliste soovituste koostamine

Kliiniliste soovituste koostamine Kliiniliste soovituste koostamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kolmikravi Heli Kaljusaar AS ITK 2015 Sissejuhatus > 80 % AF patsientidest on näidustatud antikoagulantravi* Kaasuvalt esineb ~30 % vaskulaarne haigus* Kolmikravi veritsusrisk 50% suurem kui kaksikravi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Accord, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 90 mg õhukese

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Margus Mustimets KIRURGILISELT RAVITUD SÜDAME ISHEEMIATÕVEGA HAIGETE A

TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Margus Mustimets KIRURGILISELT RAVITUD SÜDAME ISHEEMIATÕVEGA HAIGETE A TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Margus Mustimets KIRURGILISELT RAVITUD SÜDAME ISHEEMIATÕVEGA HAIGETE AEROOBNE KEHALINE TREENING TAASTUSRAVI VARASES ETAPIS

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub ravile. 1-3 Vaadake, mida saate oma järgmise ravivastuse

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Insult lastel

Insult lastel Eesti Arstide Päevad 11.05.2018 INSULT LASTEL Rael Laugesaar Lasteneuroloog, TÜK Tartu Ülikool Lapseea insult 60% 40% Isheemilin e 10% 50% Arteriaalne isheemiline ehk ajuinfarkt Puhas isheemilin e Hemorraagilin

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Keisrilõike erinevad liigid. Plaaniline keiserlõige.

Keisrilõike erinevad liigid. Plaaniline keiserlõige. Ene Mäeots Ida Tallinna Keskhaigla 20.11.15 1 2015 Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent STsegment elevation (Management of) 2014 ESC Guidelines in Myocardial Revascularisation

Rohkem

Kyprolis, INN-carfilzomib

Kyprolis, INN-carfilzomib I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem