EXCELI KOOLITUS EDASIJÕUDNUTELE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EXCELI KOOLITUS EDASIJÕUDNUTELE"

Väljavõte

1 EXCELI KOOLITUS EDASIJÕUDNUTELE

2 Autoriõigused: IT Koolituskeskuse OÜ Koostaja: Jaan Vaabel Selles dokumendis sisalduvat informatsiooni kaitsevad rahvusvahelised autoriõiguseseadused IT Koolituskeskuse OÜ 2

3 Sisukord 1. SISSEJUHATUS EXCELISSE EXCELI TÖÖKESKKOND EXCELI KÄIVITAMINE JA SULGEMINE EXCELI AKNA KOMPONENDID PÕHITÖÖVAHENDID TÖÖ AKENDEGA PEAMISED TÖÖVÕTTED TÖÖ ANDMETE JA LAHTRITEGA ANDMED JA LAHTRID MIS NEED ON? ANDMETE SISESTAMINE, MUUTMINE JA KUSTUTAMINE LAHTRITES JA LAHTRITE VAHEL LIIKUMINE ANDMETE LIIGUTAMINE JA KOPEERIMINE PÕHIVÕTTED PUKSEERIMINE TÖÖ TÖÖLEHTEDEGA TÖÖLEHED MIS NEED ON? TÖÖLEHTEDE VAHEL LIIKUMINE TÖÖLEHTEDE VALIMINE TÖÖLEHTEDE LOOMINE TÖÖLEHTEDE KUSTUTAMINE

4 TÖÖLEHE LIIGUTAMINE JA KOPEERIMINE TÖÖ TÖÖVIHIKUTEGA TÖÖVIHIKUD MIS NEED ON? TÖÖVIHIKUTE LOOMINE TÖÖVIHIKUTE AVAMINE TÖÖVIHIKUTE SALVESTAMINE TÖÖVIHIKUTE SULGEMINE TÖÖ MALLIDEGA MALLID MIS NEED ON? MALLIDE KASUTAMINE ÕIGEKIRJA KONTROLLIMINE SORTEERIMINE, FILTREERIMINE, DUBLIKAATIDE EEMALDAMINE ANDMETE SORTEERIMINE SORTEERIMINE ÜHEL TASEMEL MITMETASEMELINE SORTEERIMINE ANDMETE FILTREERIMINE ANDMETE FILTREERIMINE AUTOFILTRIGA ANDMETE FILTREERIMINE KOHANDATUD AUTOFILTRIGA DUBLIKAATVÄÄRTUSTE EEMALDAMINE AUTOMAATTABELID

5 4.1. TABELI LOOMINE TABELI LISAMINE ENDA VALITUD LAADIGA TABELI KUSTUTAMINE ILMA ANDMEID VÕI TABELIVORMINGUT KAOTAMATA TABELI JA SELLE ANDMETE KUSTUTAMINE ARVUTUSTE TEOSTAMINE PEATÜKI EESMÄRGID TÖÖVAHEND OLEKURIBA (STATUS BAR) LAHTRITELE VIITAMINE PÕHIVÕTTED LAHTRIPIIRKONNALE NIME ANDMINE TÖÖ VALEMITEGA VALEMID MIS NEED ON? VALEMITE KOOSTAMINE VALEMITE LIIGUTAMINE JA KOPEERIMINE TÖÖ SUHTELISTE, ABSOLUUTSETE JA SEGAVIIDETEGA VALEMI TULEMUSE KOPEERIMINE TÖÖ FUNKTSIOONIDEGA FUNKTSIOONID MIS NEED ON? FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE KÄSK AUTOMAATSUMMA (AUTOSUM) VALIK LIHTSAID FUNKTSIOONE

6 6. FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE PEATÜKI EESMÄRGID SISSEJUHATUS FUNKTSIOONIDE KASUTAMISSE FUNKTSIOON MIS SEE ON? VAHENDI LISA FUNKTSIOON KASUTAMINE VALEMI LIIGUTAMINE JA KOPEERIMINE ARGUMENTIDE KASUTAMINE ARGUMENDID MIS NEED ON? KONSTANDID, VIITED JA AVALDISED VÄÄRTUSED LOOGIKAFUNKTSIOONID (LOGICAL) OTSINGU- JA VIITEFUNKTSIOONID (LOOKUP & REFERENCE) OTSINGUFUNKTSIOONID VIITEFUNKTSIOONID TÖÖ DIAGRAMMIDEGA DIAGRAMMID MIS NEED ON? DIAGRAMMI TÜÜBID DIAGRAMMIDE LOOMINE SOOVITATAVAD DIAGRAMMID DIAGRAMMI LISAMINE (INSERT CHART)

7 7.3. DIAGRAMMIDE KUSTUTAMINE DIAGRAMMIRIISTAD (CHART TOOLS) DIAGRAMMIDE MUUTMINE GRUPP TÜÜP (TYPE) GRUPP ANDMED (DATA) GRUPP DIAGRAMMI PAIGUTUSED (CHART LAYOUTS) GRUPP ASUKOHT (LOCATION) GRUPP DIAGRAMMILAADID (CHART STYLES) MINIGRAAFIKAD ANDMETE LIIGENDAMINE, LIIGENDTABELI LOOMINE JA MUUTMINE LIIGENDUSE LOOMINE LIIGENDUSE AUTOMAATNE LOOMINE LIIGENDUSE MANUAALNE LOOMINE LIIGENDUSE TASEMETE PEITMINE JA KUVAMINE VAHESUMMADE LISAMINE VAHESUMMADE EEMALDAMINE PIVOTTABLE (LIIGENDTABELI) ARUANNE ANDMEVÄLJADE LISAMINE KALKULEERITUD VÄLJADE LISAMINE ANDMEVÄLJA KALKULATSIOONI MUUTMINE ARVUTATUD VÄLJA LISAMINE

8 PIVOTCHART (LIIGENDDIAGRAMMI) LOOMINE MAKRO SALVESTAMINE ANDMETE IMPORTIMINE JA EKSPORTIMINE ERINEVATEST ALLIKATEST ANDMETE IMPORTIMINE ANDMETE KOPEERIMINE, LÕIKAMINE JA KLEEPIMINE ANDMETE IMPORTIMINE TEKSTIFAILIST EKSPORT

9 1. SISSEJUHATUS EXCELISSE 1.1. EXCELI TÖÖKESKKOND EXCELI KÄIVITAMINE JA SULGEMINE Exceli käivitamiseks vali sobiv võimalus: Ava mistahes töövihik töövihiku avanedes käivitub ka Excel, kui see ei olnud juba käivitatud. Töövihikutest ja nende avamisest täpsemalt peatükis Töö töövihikutega. Ava menüü Start ja vali sobiv võimalus: käivita Excel menüü Start vasaku osa rakenduste loetelu abil (kui Excel leidub selles loetelus):

10 ava menüü Start vasaku osa menüü Kõik programmid (All Programs), osuta Microsoft Office ja vali Microsoft Office Excel 2013: Exceli sulgemiseks ava menüü Fail menüül (File menu) ja vali Sule (Close): Kui avatud on vaid üks töövihik, võid ka klõpsata tiitelriba nupul Sule (Close) või kasutada klahvikombinatsiooni Alt + F4: 10

11 EXCELI AKNA KOMPONENDID Exceli akna komponentidest ja nende kasutamisest vajadusel täpsem info vastavas peatükis. Siiski, tasub teada, et sageli avaneb Exceli akna komponendile või selle osale osutamisel lipik, mis sisaldab osutatava nime, olemasolul klahvikombinatsiooni osutatava kasutamiseks ja muud osutatavasse puutuvat abiinfot: 11

12 PÕHITÖÖVAHENDID TÖÖRIISTARIBA (RIBBON) SAKID MIS NEED ON? Tööriistariba sisaldab sakke. Peatüki alguses toodud pildil sisaldab tööriistariba sakke Avaleht (Home), Lisa (Insert), Küljendus (Page Layout), Valemid (Formulas), Andmed (Data), jne. Tööriistaribale ilmub teatud olukordades ka täiendavaid sakke. Tööriistariba sakkide hulk sõltub ka Exceli häälestusest. Tööriistariba avatud saki nimi on teiste sakkide nimede seast esile toodud. Peatüki alguses toodud pildil on tööriistaribal avatud sakk Avaleht (Home). Saki avamiseks klõpsa selle saki nimel. 12

13 TÖÖRIISTARIBA REŽIIMID MIS NEED ON? Tööriistariba võib olla kas avatud või suletud režiimis. Peatüki alguses toodud pildil on tööriistariba avatud režiimis, suletud režiimis on tööriistaribast näha vaid sakkide nimed: Määramaks, kummas režiimis tööriistariba on, topeltklõpsa mistahes saki nimel. Suletud režiimis tööriistariba avaneb ajutiselt ajal, mil teda kasutatakse ehk on aktiveeritud. GRUPID MIS NEED ON? Iga tööriistariba sakk sisaldab sisuliselt kokkukuuluvaid gruppe. Peatüki alguses toodud pildil sisaldab sakk Lisa (Insert) aktiivsesse töövihikusse tabelite, objektide ja muu sellise lisamisega seotud gruppe Tabelid (Tables), Illustratsioonid (Illustrations), Diagrammid (Charts), jne. Vt. allolevaid näiteid! Mõne saki gruppide hulk sõltub Exceli häälestusest. KÄSUD MIS NEED ON? Iga grupp sisaldab sisuliselt kokkukuuluvaid käske. Peatüki alguses toodud pildil sisaldab grupp Diagrammid (Charts) aktiivsele töölehele sobiva diagrammi loomiseks käske Tulpdiagramm (Column), Joondiagramm (Line), Sektordiagramm (Pie), Lintdiagramm (Bar), jne. 13

14 Kui käsu nime ei ole käsul kirjas, saad käsu nime teada käsule osutades. Peaaegu iga grupi välimus ja käskude hulk sõltub monitori resolutsioonist ning Exceli (või töövihiku) akna suurusest, mõne grupi käskude hulk sõltub ka Exceli häälestusest. Grupi alumises paremas nurgas võib paikneda käsk, mis avab või sulgeb vastavat gruppi sisuliselt täiendava dialoogiakna või tööpaani. Peatüki alguses toodud pildil avab grupi Diagrammid (Charts) käsk Loo diagramm (Create Chart) aktiivsele töölehele sobiva diagrammi loomiseks dialoogiakna Diagrammi lisamine (Insert Chart). Käsk on üks sellistest käskudest, mille nime ei ole käsul kirjas. NUPUD MIS NEED ON? Nupp on käsk, mille saab klõpsamise teel vahetult käivitada. Peatüki alguses toodud pildil on nupud grupi Tabelid (Tables) käsk Tabel (Table), grupi Illustratsioonid (Illustrations) käsud Pilt (Picture), Veebipildid (Web Pictures) ja Diagrammid (Charts) käsk MENÜÜD MIS NEED ON? SmartArt ning grupi Loo diagramm (Create Chart). Menüü on käsk, millel klõpsamine avab omakorda käskude loetelu: 14

15 Peatüki alguses toodud pildil on menüüd grupi Illustratsioonid (Illustrations) käsk (Charts) käsud, v.a. käsk Kujundid (Shapes) ja kõik grupi Diagrammid Loo diagramm (Create Chart). Üldjuhul on sisaldab avamata menüü nooletähist selle järgi on menüüd lihtne ära tunda. Piisava ruumi puudumisel luuakse sageli gruppi vaid üks grupiga samanimeline menüü ning paigutatakse kõik selle grupi käsud loodud menüüsse: ALAMMENÜÜD MIS NEED ON? Alammenüü on menüü, mis sisaldub menüüs. Alammenüü avamiseks piisab üldjuhul alammenüü nimele osutamisest, kuigi võib ka klõpsata. Alammenüüd on näiteks tööriistariba saki Avaleht (Home) grupi Laadid (Styles) menüü Tingimusvorming (Conditional Formatting) kõik 15

16 käsud, v.a. Uus reegel (New Rule ) ja Halda reegleid (Manage Rules ). NUPPMENÜÜD MIS NEED ON? Nuppmenüü on käsk, millel on nii nupu kui menüü omadused käsu nimel (nupuosal) klõpsates saab käsu vahetult käivitada, kuid käsu juurde kuuluvad noolel (menüüosal) klõpsates avaneb menüü. Peatüki alguses toodud pildil on nuppmenüü grupi Tabelid (Tables) käsk PivotTable-liigendtabel (PivotTable). Nuppmenüü nupuosa käivitab üldjuhul kõige olulisema käsu selle nuppmenüü menüüosast. Nuppmenüü nupuosa võib muuta oma välimust ja käitumist vastavalt selle nuppmenüü menüüosas viimati käivitatud käsule. Näiteks määrab tööriistariba saki Avaleht (Home) grupi Font nuppmenüü Fondi värv (Font Color) nupuosa valitud andmete värviks selle nuppmenüü menüüosast viimati valitud värvi, mis kajastub ka selle nuppmenüü nupuosa välimuses. 16

17 FAIL MENÜÜ (FILE MENU) Fail menüü (File menu) avab menüü: Menüüs Fail (File) sisalduvatest käskudest täpsem info vajadusel vastavates peatükkides. Menüü Fail (File) vasakpoolses osas sisaldub nii nuppe, alammenüüsid kui ka nuppmenüüsid. Alammenüüd avanevad seejuures menüü Fail parempoolses osas KIIRKÄIVITUSRIBA (QUICK ACCESS TOOLBAR) Kiirkäivitusriba sisaldab just Sinu jaoks kõige olulisemaid käske: Kiirkäivitusriba lõpus paikneb kiirkäivitusriba häälestamise menüü Kohanda kiirpääsuriba (Customize Quick Access Toolbar): 17

18 Menüü Kohanda kiirpääsuriba (Customize Quick Access Toolbar) alguses (esimese vahejooneni) paiknev loetelu loetleb Exceli poolt pakutud hulga käske, mida võid kiirkäivitusribale paigutada. Käsk, mille ees on linnuke, paikneb kiirkäivitusribal, ja käsk, mille ees ei ole linnukest, ei paikne kiirkäivitusribal. Linnukese lisamiseks või eemaldamiseks klõpsa loetelus vastaval käsul. Veel käske (More Commands ) avab kiirkäivitusriba täpsemaks häälestamiseks dialoogiakna Exceli suvandid (Excel Options) lehe Kohandamine (Customize). Selle dialoogiakna avamiseks võid ka avada menüü Fail menüü (Fail menu) ja klõpsata nupul Exceli suvandid (Excel Options). Kuva lindi kohal/all (Show Above/Below the Ribbon) määrab, kas kiirkäivitusriba paikneb vahetult tööriistaribast üleval- või allpool. Minimeeri lint (Minimize the Ribbon) määrab, kas tööriistariba on suletud režiimis. 18

19 Käsu kiirkäivitusribale lisamiseks võid ka paremklõpsata tööriistaribal sellel käsul ja valida avanevast hüpikmenüüst Lisa kiirpääsuribale (Add to Quick Access Toolbar) KLAHVIKOMBINATSIOONID Klaviatuurirežiimi sisenemiseks kasuta klahvi Alt: Jätkamiseks kasuta sobivat klahvi (järgi ilmunud lipikuid), näiteks tööriistariba saki Küljendus (Page Layout) avamiseks klahvi U: Jätkamiseks kasuta taas sobivaid klahve. Klaviatuurirežiimis saad viimased klahvivajutused ükshaaval tühistada selleks kasuta klahvi Esc. Käsu valimisega (kui käsk on menüü, siis sellest menüüst või alammenüüst käsu valimisega) väljud automaatselt klaviatuurirežiimist. Ilma käsku valimata klaviatuurirežiimist väljumiseks kasuta klahvi Alt või Enter. Lisaks toodud meetodile saab kasutada hulgaliselt teisigi klahvikombinatsioone need on toodud vastavatel käskudel osutamisel avanevates lipikutes, aga ka käesolevas materjalis vastavaid käske kirjeldavates peatükkides. 19

20 TÖÖ AKENDEGA Iga töövihik avaneb Excelis akna sees sisalduva töövihikuaknana. Iga kord, kui Exceli käivitad, avaneb uus Exceli programmiaken. Kui avatud on mitu Exceli akent, võib juhtuda, et mõned töövihikuaknad paiknevad ühes, mõned teises Exceli aknas. Alljärgnevalt toodud võimalusi saad kasutada vaid ühe Exceli akna sees paiknevate töövihikuakende korral TÖÖVIHIKULE UUE TÖÖVIHIKUAKNA AVAMINE Kui soovid näiteks ühe töövihiku mitut töölehte kõrvuti vaadelda, võid selle töövihiku avada mitmes töövihikuaknas. Kui töövihik on avatud mitmes aknas, on tegemist mitme pilguga ühele ja samale töövihikule kõik tehtavad muudatused kajastuvad kõigis selle töövihiku akendes. Tegemist ei ole kindlasti töövihikust koopia loomisega! Töövihikutest täpsem info peatükis Töö töövihikutega. Aktiivsele töövihikule uue töövihikuakna avamiseks kasuta tööriistariba saki Vaade (View) grupi Aken (Window) käsku Uus aken (New Window). Sama töövihiku töövihikuaknad on eristatavad tiitelribal kasutatava nummerduse alusel. 20

21 AKENDE PAIGUTAMINE Avatud töövihikuakende paigutamiseks (nende suuruse ja asukoha muutmiseks) võid kasutada samu võtteid, mida kasutad tavapäraste akende paigutamiseks arvestada tasub vaid, et kui aktiivne töövihikuaken on maksimeeritud, paiknevad tema tiitelriba käsud vahetult aktiivse Exceli akna tiitelriba vastavatest käskudest allpool. Avatud töövihikuakende kiireks paigutamiseks kasuta tööriistariba saki Vaade (View) grupi Aken (Window) käsku Korralda kõik (Arrange All), mis avab dialoogiakna Akende korraldamine (Arrange Windows): Nupp või valik Paanidena (Tiled) Horisontaalselt (Horizontal) Vertikaalselt (Vertical) Kirjeldus Paigutab töövihikuaknad võrdse suurusega ristkülikuteks, mis paiknevad nii üksteise kõrval kui all. Paigutab töövihikuaknad võrdse suurusega ristkülikuteks, mis paiknevad üksteise all. Paigutab töövihikuaknad võrdse suurusega ristkülikuteks, mis paiknevad üksteise kõrval. 21

22 Virnastatult (Cascade) Aktiivse töövihiku aknad (Windows of active workbook) OK Loobu (Cancel) Paigutab töövihikuaknad võrdse suurusega ristkülikuteks, mis paiknevad osaliselt üksteise taga. Määrab, kas paigutamine puudutab vaid aktiivse töövihiku töövihikuaknaid. Sulgeb dialoogiakna ja rakendab tehtud valikud. Sulgeb dialoogiakna. Paanidena (Tiled) Horisontaalselt (Horizontal) 22

23 Vertikaalselt (Vertical) Virnastatult (Cascade) 23

24 RIDADE JA VEERGUDE KÜLMUTAMINE JA SULATAMINE Saad külmutada aktiivse töölehe esimesed read ja veerud. Kui liigud töölehel, on külmutatud veerud ja read alati nähtaval. Aktiivse töölehe ridade ja veergude külmutamiseks ja sulatamiseks kasuta tööriistariba saki Vaade (View) grupi Aken (Window) menüüd Külmuta paanid (Freeze Panes): 24

25 Vasakul on menüü Külmuta paanid (Freeze Panes) juhul, kui aktiivsel töölehel ei ole, paremal juhul, kui on külmunud ridu või veerge. Menüü Külmuta paanid (Freeze Panes) ei ole kasutatav vaates Küljendus (Page Layout) (täpsem info peatükis Töö vaadetega ). Käsk Külmuta paanid (Freeze Panes) Kirjeldus Külmutab aktiivsest lahtrist ülal paiknevad read ja vasakul paiknevad veerud. 25

26 Külmuta ülemine rida (Freeze Top Row) Külmutab aktiivse töölehe fookuse esimese rea. Külmuta veerg (Freeze Column) esimene First Külmutab aktiivse töölehe fookuse esimese veeru. Vabasta paanid (Unfreeze Panes) Sulatab aktiivse töölehe. Külmuta ülemine rida ja Külmuta esimene veerg eemaldavad esmalt olemasoleva külmutuse. Koos ridadega külmub fookuse ülemine, koos veergudega fookuse vasak serv. Fookusest täpsem info peatükis Töö vaadetega TÖÖLEHE TÜKELDAMINE Kui soovid ühte töölehte korraga mitme fookusega vaadelda, võib abi olla töölehe tükeldamisest. Töölehtedest ja fookusest täpsem info vastavalt peatükkides Töö töölehtedega ja Töö vaadetega. Töölehe tükeldamiseks kasuta tööriistariba saki Vaade (View) grupi Aken (Window) käsku Tükelda (Split): 26

27 Tükeldusjooned ilmuvad aktiivsest lahtrist vahetult vasakule ja ülespoole. Tükeldusjooned võid lisada ka lohistades: vertikaalse (horisontaalse) tükeldusjoone lisamiseks haara alumise (parempoolse) kerimisriba paremast (ülemisest) otsast ja lohista tükeldusjoon sobivasse kohta. Korraga saab töölehel olla maksimaalselt üks vertikaalne ja üks horisontaalne tükeldusjoon. Tükeldusjoone liigutamiseks haara temast ja lohista ta sobivasse kohta. Tükeldusjoonte eemaldamiseks lohista nad töölehelt ära. Kui haarad tükeldusjoonte ristumiskohast, saad neid korraga liigutada. Tükeldusjoonte eemaldamiseks võid kasutada ka tööriistariba saki Vaade (View) grupi Aken (Window) käsku Tükelda (Split) TÖÖVIHIKUAKENDE PEITMINE JA NÄHTAVALE TOOMINE Aktiivse töövihikuakna peitmiseks kasuta tööriistariba saki Vaade (View) grupi Aken (Window) käsku Peida (Hide). 27

28 Peidetud töövihikuakna nähtavale toomiseks kasuta tööriistariba saki Vaade (View) grupi Aken (Window) käsku Too peidust välja (Unhide), mis avab dialoogiakna Peidust välja toomine (Unhide): Nupp või valik Too peidust välja järgmine töövihik: (Unhide workbook:) OK Loobu (Cancel) Kirjeldus Loetleb peidetud töövihikuaknad ja määrab, milline neist nähtavale toomisele kuulub. Sulgeb dialoogiakna ja rakendab tehtud valikud. Sulgeb dialoogiakna. Käsk Too peidust välja (Unhide) on kasutatav vaid peidetud akende olemasolul TÖÖVIHIKUAKENDE VAHEL LIIKUMINE Aktiivse töövihikuakna määramiseks kasuta tööriistariba saki Vaade (View) grupi Aken (Window) käsku Vaheta aknaid (Switch Windows). 28

29

30 2. PEAMISED TÖÖVÕTTED 2.1. TÖÖ ANDMETE JA LAHTRITEGA ANDMED JA LAHTRID MIS NEED ON? Andmed on teksti, arvude, kuupäevade, tõeväärtuste või muu sellisena väljendatav informatsioon, mida soovid Exceli abil säilitada. Exceliga töötades paigutad andmed üldjuhul lahtritesse: Lahtrid Andmed 30

31 Lahtrid paiknevad vahetult üksteise kõrval ja kohal, nii tekivad read ja veerud: Veerud Read 31

32 Read on seejuures tähistatud arvude ja veerud tähekombinatsioonidega, lahtrid aga aadressiga, mis koosneb vastava rea ja veeru tähistest. Aktiivse (iseloomulikult tähistatud) lahtri aadress on toodud Nimeboksis (Name Box): Aktiivse lahtri aadress on B2 Aktiivne lahter paikneb veerus B Aktiivne lahter paikneb reas 2 Aktiivne lahter Töölehel (täpsem info peatükis Töö töölehtedega ) on rida ja veergu (tähistega A XFD). Ülaltoodud pildil näed vahendil Valemiriba (Formula Bar) arvu 17,7 aga aktiivses lahtris on arvuks 18. Kumb arv on õige? Tasub teada, et lahtris ei pruugi paista tegelikult lahtrisse paigutatud andmed neid näed vahendil Valemiriba (Formula Bar). Lahtris eneses näed lahtrisse paigutatud andmeid sellistena, nagu ise oled soovinud: kujundatuna, näiteks punast värvi ja ümardatuna, ning arvutatuna (kui tegelikeks andmeteks on valem). 32

33 ANDMETE SISESTAMINE, MUUTMINE JA KUSTUTAMINE ANDMETE SISESTAMINE Andmete sisestamiseks: 1. Aktiveeri lahter, kuhu soovid andmed sisestada. Sisesta andmed. Andmete sisestamise ajal näitab Excel sisestust vahendil Valemiriba (Formula Bar). Kinnita või tühista sisestus: Sisestuse kinnitamiseks vali sobiv võimalus: kasuta käsku Sisesta (Enter) vahendist Valemiriba (Formula Bar) vahetult vasakul. kasuta klahvi Enter, kui soovid aktiveerida lahtri järgmisel real, või Tab, kui soovid aktiveerida lahtri järgmises veerus. Sisestuse tühistamiseks vali sobiv võimalus: kasuta käsku Loobu (Cancel) vahendist Valemiriba (Formula Bar) vahetult vasakul. kasuta klahvi Esc. 33

34 TÖÖ VAHENDIGA VALEMIRIBA (FORMULA BAR) Vahendi Valemiriba (Formula Bar) avamiseks kasuta käsku Laienda valemiriba (Expand Formula Bar) ja sulgemiseks käsku Ahenda valemiriba (Collapse Formula Bar) vahendi paremas servas: Vahendi Valemiriba (Formula Bar) avamiseks või sulgemiseks võid kasutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + U ANDMETE MUUTMINE Andmete muutmiseks enne sisestamise lõpetamist vali sobiv võimalus: Kustuta klahvi Backspace abil sisestuse lõpp. Klõpsa hiirega sisestuses sobivasse kohta, et seal muudatusi teha. Andmete muutmiseks peale sisestamise lõpetamist vali sobiv võimalus: Kirjuta lahtri sisu üle: aktiveeri lahter ja sisesta uued andmed. Parandada lahtri sisu: aktiveeri lahter, sisene lahtrisse, paranda andmed ja kinnita parandus. Aktiivsesse lahtrisse sisenemiseks kasuta klahvi F2 või klõpsa valemiribal. Andmete parandamiseks on kaks režiimi üle kirjutamise ja vahele kirjutamise režiim. Vaikimisi on Excel vahele kirjutamise režiimis. Režiimi saad vahetada klahvi Insert abil. 34

35 ANDMETE KUSTUTAMINE Andmete kustutamiseks vali lahtrid, milles sisalduvad andmed soovid kustutada, ja vali sobiv võimalus: Kasuta klahvi Delete. Ava tööriistariba saki Avaleht (Home) grupi Redigeerimine (Editing) menüü Tühjenda (Clear) ja vali Eemalda sisu (Clear Contents). Paremklõpsa valitul ja vali avanevast hüpikmenüüst Eemalda sisu (Clear Contents) LAHTRITES JA LAHTRITE VAHEL LIIKUMINE LAHTRIS LIIKUMINE LAHTRIS LIIKUMINE MIS SEE ON? Lahtris liikumine on lahtrisse andmete sisestamise või nende muutmise käigus sisestuskursori sobivasse kohta paigutamine. MILLAL SAAB LAHTRIS LIIKUDA? Lahtris liikumise võimalused sõltuvad lahtrirežiimist: Lahtrirežiimi Valmis (Ready) korral ei saa lahtris liikuda. Lahtrirežiimi Sisesta (Enter) korral saab lahtris liikuda hiire, kuid mitte klaviatuuri abil. Lahtrirežiimi Redigeeri (Edit) korral saab lahtris liikuda nii hiire kui ka klaviatuuri abil. Lahtrirežiime on tegelikult veelgi. 35

36 KUIDAS TUVASTADA LAHTRIREŽIIM? Lahtrirežiim on kirjas vahendi Olekuriba (Status Bar) vasakus servas. Kui vahendi Olekuriba (Status Bar) vasakus servas ei ole lahtrirežiimi kirjas, paremklõpsa vahendil ja kontrolli, kas avanevas hüpikmenüüs Kohanda olekuriba (Customize Status Bar) on linnukesega tähistatud valik Lahtrirežiim (Cell Mode). Vajadusel lisa linnuke sellel valikul klõpsamise teel. Selle valiku juures on lahtrirežiim ka kirjas nii tead, millist sõna vahendilt otsida. KUIDAS VAHETADA LAHTRIREŽIIMI? Lahtrirežiimist Valmis (Ready) pääsed lahtrirežiimi: Sisesta (Enter), kui alustad andmete sisestamist. Redigeeri (Edit), kui kasutad klahvi F2 või klõpsad valemiribal. Lahtrirežiimide Sisesta (Enter) ja Redigeeri (Edit) vahel saad liikuda klahvi F2 abil. Lahtrirežiimidest Sisesta (Enter) ja Redigeeri (Edit) pääsed lahtrirežiimi Valmis (Ready), kui lõpetad (kinnitad või tühistad) andmete sisestamise või muutmise. KUIDAS SAAB LAHTRIS LIIKUDA? Hiirega lahtris liikumiseks klõpsa valemiribal sobival kohal. Klaviatuuri abil lahtris liikumiseks kasuta tavapäraseid tekstis liikumise võtteid 36

37 (nooleklahvid, nooleklahvid koos klahviga Ctrl, klahvid Home ja End, ) LAHTRITE VAHEL LIIKUMINE LAHTRITE VAHEL LIIKUMINE MIS SEE ON? Lahtrite vahel liikumine on aktiivse lahtri määramine. MILLAL SAAB LAHTRITE VAHEL LIIKUDA? Lahtrite vahel saab liikuda lahtrirežiimis Valmis (Ready). KUIDAS SAAB LAHTRITE VAHEL LIIKUDA? Hiirega lahtrite vahel liikumiseks klõpsa lahtril, mille soovid aktiveerida. Seejuures võid fookuse (täpsem info peatükis Töö vaadetega ) liigutamiseks kasutada töövihikuakna kerimisribasid. Võid ka vahendisse Nimeboks (Name Box) sisestada lahtri, mille soovid aktiveerida, aadressi, ja kasutada klahvi Enter. Klaviatuur abil lahtrite vahel liikumiseks on väga palju võimalusi, alljärgnevalt põhilised: Klahv või klahvikombinatsioon Nooleklahv Ctrl + nooleklahv Kirjeldus Aktiveerib lahtri hetkel aktiivsest lahtrist vahetult vastavas suunas. Kui aktiivne lahter ei sisalda andmeid (on tühi), aktiveerib järgmise mittetühja lahtri vastavas suunas. 37

38 Kui aktiivne lahter sisaldab andmeid (ei ole tühi) ja vahetult vastavas suunas järgnev lahter ei sisalda andmeid (on tühi), aktiveerib järgmise mittetühja lahtri vastavas suunas. Kui nii aktiivne lahter kui ka sellele vahetult vastavas suunas järgnev lahter sisaldavad andmeid (ei ole tühjad), aktiveerib järgmisele tühjale lahtrile (vastavas suunas) vahetult eelneva lahtri. Home End + Enter Aktiveerib aktiivse rea esimese lahtri. Aktiveerib aktiivse rea viimase täidetud lahtri. Ctrl + Home Aktiveerib lahtri A1. Ctrl + End Page Up või Page Down Aktiveerib viimase (kõige parem- ja allpoolsema) täidetud lahtri. Liigutab fookust tema ulatuse jagu vastavalt üles- või allapoole ja aktiveerib lahtri, mis paikneb uue fookuse suhtes samaväärsel kohal kui endine aktiivne lahter endise fookuse suhtes. Lahtrite vahel liikumise tagajärjel võib ka fookus liikuda (täpsem info peatükis Töö vaadetega ) ANDMETE LIIGUTAMINE JA KOPEERIMINE Andmete liigutamisel saavad andmed uue asukoha andmed kaovad esialgsest asukohast ja ilmuvad sihtkohta. 38

39 Andmete kopeerimisel säilivad andmed algses asukohas, sihtkohta ilmub neist koopia. Võimalusel reisivad andmete liigutamise ja kopeerimise käigus kaasa ka valemid ja kujundus. Valemitest, kujundusest ning nende liigutamisest ja kopeerimisest täpsem info peatükkides Arvutuste teostamine ja Kujundamine PÕHIVÕTTED Andmete liigutamiseks või kopeerimiseks: 1. Vali andmed, mida soovid liigutada või kopeerida. Kui soovid andmeid liigutada, kasuta tööriistariba saki Avaleht (Home) grupi Lõikelaud (Clipboard) käsku siis käsku Kopeeri (Copy). Lõika (Cut), kui kopeerida, Võid ka kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + X või Ctrl + C. Võid ka valitul paremklõpsata ja valida Lõika (Cut) või Kopeeri (Copy). Kui valisid sammu 1. käigus terved lahtrid, ümbritsetakse need iseloomuliku raamjoonega: Aktiveeri sihtkoht. Kui valisid sammu 1. käigus terved lahtrid, aktiveeri sihtkoha esimene lahter. Klõpsa tööriistariba saki Avaleht (Home) grupi Lõikelaud (Clipboard) käsu Kleebi (Paste) nupul. 39

40 Võid ka avada tööriistariba saki Avaleht (Home) grupi Lõikelaud (Clipboard) käsu Kleebi (Paste) menüü ja valida Kleebi (Paste). Võid ka aktiveeritul paremklõpsata ja valida Kleebi (Paste). Võid ka kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + V. Kui valisid sammu 1. käigus terved lahtrid, võid ka kasutada klahvi Enter. Kui sihtkohti on mitu, võid jätkata sammuga 3., v.a. juhul kui kasutasid sammu 4. ajal klahvi Enter. Vajadusel kasuta andmete algset asukohta ümbritseva iseloomuliku raamjoone kaotamiseks klahvi Esc. Andmete algset asukohta ümbritsev iseloomulik raamjoon kaob automaatselt ning andmete liigutamise ja kopeerimise protsessi ei saa jätkata, kui kasutad sammu 4. ajal klahvi Enter või teostad teatud andmete liigutamise ja kopeerimisega mitte seonduvaid toiminguid PUKSEERIMINE Pukseerimine on kiireim viis lahtrites sisalduvate andmete liigutamiseks või kopeerimiseks lühikese vahemaa taha. Pukseerimiseks hiire vasaku klahviga: 1. Vali lahtrid, milles sisalduvaid andmeid soovid liigutada või kopeerida. 2. Vii kursor valitud lahtreid ümbritsevale raamjoonele. Hiirekursor võtab iseloomuliku kuju (valge nool nelja erisuunalise musta noolega): 40

41 3. Kui soovid valitud lahtrites sisalduvaid andmeid kopeerida, vajuta ja hoia all klahvi Ctrl. Hiirekursor võtab uue iseloomuliku kuju (valge nool musta plussmärgiga): 4. Vajuta ja hoia all hiire vasakut klahvi. Kui Sa ei hoia all klahvi Ctrl, võtab hiirekursor uue iseloomuliku kuju (valge nool ilma mustade noolteta), kui hoiad all klahvi Ctrl, säilitab hiirekursor kuju (valge nool musta plussmärgiga). 5. Lohista valitud lahtrid sihtkohta. Lohistamise ajal teisele töölehele pääsemiseks hoia all klahvi Alt ja vii hiirekursor sihttöölehe sakile. Lohistamise ajal liigutad valitud lahtrite hulgale vastava suurusega iseloomulikku raamjoont ja näed viita hetkesihtkohale: 6. Vabasta hiire vasak klahv. Hiirekursor võtab tavapärase kuju. 41

42 7. Vajadusel vabasta klahv Ctrl. Kui sihtkohas juba sisaldub andmeid, avaneb dialoogiaken küsimusega, kas oled nõus, et sihtkohas sisalduvad andmed eemaldatakse. Kui soovid dialoogiakna sulgeda ja sihtkohas sisalduvad andmed eemaldada, klõpsa nupul OK. Kui soovid dialoogiakna sulgeda ja pukseerimise katkestada, klõpsa nupul Loobu (Cancel). Pukseerimiseks hiire parema klahviga: 1. Vali lahtrid, milles sisalduvaid andmeid soovid liigutada või kopeerida. 2. Vii kursor valitud lahtreid ümbritsevale raamjoonele. Hiirekursor võtab iseloomuliku kuju (valge nool nelja erisuunalise musta noolega): 3. Vajuta ja hoia all hiire paremat klahvi. Hiirekursor võtab uue iseloomuliku kuju (valge nool ilma mustade noolteta). 4. Lohista valitud lahtrid sihtkohta. Lohistamise ajal teisele töölehele pääsemiseks hoia all klahvi Alt ja vii hiirekursor sihttöölehe sakile. Lohistamise ajal liigutad valitud lahtrite hulgale vastava suurusega iseloomulikku raamjoont ja näed viita hetkesihtkohale: 42

43 5. Vabasta hiire parem klahv. Hiirekursor võtab tavapärase kuju ja avaneb hüpikmenüü: 6. Vali sobiv toiming, hüpikmenüü sulgub ja valitud toiming teostatakse: Toiming Teisalda siia (Move Here) Kopeeri siia (Copy Here) Kopeeri siia ainult väärtustena Kirjeldus Liigutab sihtkohta valitud lahtrites sisalduvad andmed (ning valemid ja kujunduse). Kopeerib sihtkohta valitud lahtrites sisalduvad andmed (ning valemid ja kujunduse). Kopeerib sihtkohta valitud lahtrites sisalduvad andmed (ning valemite 43

44 (Copy Here as Values Only) Kopeeri siia ainult vormingutena (Copy Here as Formats Only) Lingi siia (Link Here) Loo hüperlink siia (Create hyperlink) Nihuta alla ja kopeeri (Shift Down and Copy) Nihuta paremale ja kopeeri (Shift Right and Copy) Nihuta alla ja teisalda (Shift Down and Move) Nihuta paremale ja teisalda (Shift Right and Move) hetketulemused, aga mitte valemeid ja kujundust). Kopeerib sihtkohta vaid valitud lahtrite kujunduse (aga mitte valemeid ja lahtrites sisalduvaid andmeid). Sisestab sihtkohta valemid, mis viitavad valitud lahtritele. Sisestab valitud kohta hüperlinki, mis viitab valitud lahtritele. Kopeerib sihtkohta valitud lahtrites sisalduvad andmed (ning valemid ja kujunduse). Eelnevalt teeb ruumi lahtreid lisades (lisamisel nihutatakse sihtkohalahtrid allapoole). Kopeerib sihtkohta valitud lahtrites sisalduvad andmed (ning valemid ja kujunduse). Eelnevalt teeb ruumi lahtreid lisades (lisamisel nihutatakse sihtkohalahtrid paremale). Liigutab sihtkohta valitud lahtrites sisalduvad andmed (ning valemid ja kujunduse). Eelnevalt teeb ruumi lahtreid lisades (lisamisel nihutatakse sihtkohalahtrid allapoole). Liigutab sihtkohta valitud lahtrites sisalduvad andmed (ning valemid ja kujunduse). Eelnevalt teeb ruumi lahtreid lisades (lisamisel nihutatakse sihtkohalahtrid paremale). 44

45 Loobu (Cancel) Katkestab lahtrite pukseerimise. Valemitest, kujundusest ning nende liigutamisest ja kopeerimisest täpsem info peatükkides Arvutuste teostamine ja Kujundamine TÖÖ TÖÖLEHTEDEGA TÖÖLEHED MIS NEED ON? Tööleht on rea ja veeruga tabel, mis koosneb lahtritest. Lahtritest täpsem info peatükis Töö andmete ja lahtritega. Töövihikus (täpsem info peatükis Töö töövihikutega ) on 1 või mitu (ülemine piir ei ole täpselt määratud) töölehte. Aktiivse töövihiku töölehtede loetelu paikneb töövihiku alumises servas, kus igale töölehele on loodud temanimeline sakk: Ülaltoodud pildil on töövihikus kaks töölehte: Üldandmebaas ja Algandmed. Kuigi töövihikus võib olla mitu töölehte, on korraga võimalik vaadata vaid ühe (aktiivse töölehe) sisu. Et oleks lihtsam meeles pidada, millise töölehe sisu parasjagu nähtaval on (s.t. milline tööleht aktiivne on), on aktiivse töölehe sakk iseloomuliku välimusega. Ülaltoodud pildil on aktiivne tööleht Vererõhunäitajad TÖÖLEHTEDE VAHEL LIIKUMINE 45

46 KUIDAS TÖÖLEHTEDE VAHEL LIIKUDA? Aktiivse töölehe määramiseks võid selle töölehe sakil klõpsata. Võid ka paremklõpsata ühel töölehtede loetelust vahetult vasakul paiknevatest käskudest ja aktiveerida avanevas aknas soovitud töölehe. 1. Kui soovid aktiveerida töölehe, mis paikneb töölehtede loetelus aktiivsest töölehest vahetult varemal, võid kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + Page Down. Kui soovid aktiveerida töölehe, mis paikneb töölehtede loetelus aktiivsest töölehest vahetult vasakul, võid kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + Page Up TÖÖLEHTEDE VALIMINE TÖÖLEHTEDE VALIMINE MIS SEE ON? Kuigi nähtaval on vaid ühe (aktiivse) töölehe sisu, võid soovi korral valida mitu (üks neist jääb aktiivseks, ülejäänud lihtsalt valituks). Nii saad korraga mitut töölehte kustutada, täita, liigutada, kopeerida, kujundada, printida, jne. 46

47 Ole ääretult ettevaatlik! Kui Sa ei märka, et valitud on mitu töölehte, võid alles kaua aega hiljem avastada, et oled ühe töölehe lahtrite täitmise asemel täitnud kogemata mitme töölehe lahtreid. Nii võid teistel töölehtedel Sulle olulised andmed kogemata üle kirjutada! Kuna töölehtede valimine võib olla ohtlik (kui see on ebateadlik), hoiatab Excel akna tiitelribal tekstiga [Rühm] ([Group]) juhul, kui on valitud rohkem kui üks tööleht. Et valitud töölehed selgemini silma paistaks, on soovitav töölehtedele saki värv määrata (täpsem info peatükis Kujundamine ) KUIDAS TÖÖLEHTI VALIDA? Mitme töölehtede loetelus kõrvuti paikneva töölehe valimiseks: Ülaltoodud pildil on valitud töölehed Üldandmebaas (aktiivne), Algandmed, ja Leht3. 1. Aktiveeri töölehtede loetelus vasakpoolseim (või parempoolseim) tööleht, mille soovid valida. Vajuta ja hoia all klahvi Shift. Klõpsa töölehtede loetelus parempoolseimal (või vasakpoolseimal) töölehe, mille soovid valida, sakil. Vabasta klahv Shift. 47

48 Mitme töölehtede loetelus eraldi paikneva töölehe valimiseks: Ülaltoodud pildil on valitud töölehed Leht3 (aktiivne) ja Leht4. 1. Aktiveeri töölehtede loetelus üks tööleht, mille soovid valida. Vajuta ja hoia all klahvi Ctrl. Klõpsa töölehtede loetelus ükshaaval ülejäänud töölehtede, mille soovid valida, sakkidel. Vabasta klahv Ctrl. Aktiivse töövihiku kõigi töölehtede valimiseks paremklõpsa töölehtede loetelus mistahes sakil ja vali avanevast hüpikmenüüst Vali kõik lehed (Select All Sheets) KUIDAS TÖÖLEHTEDE VALIKUT TÜHISTADA? Töölehtede valiku tühistamiseks paremklõpsa töölehtede loetelus valitud töölehe sakil ja vali avanevast hüpikmenüüst Tühista lehtede rühmitamine (Ungroup Sheets). Kui paremklõpsad töölehtede loetelus valimata töölehe sakil, tühistatakse töölehtede valik koheselt ning aktiveeritakse tööleht, mille sakil paremklõpsasid. Kui aktiveerid töölehe, mis ei kuulu valitute hulka, tühistatakse töölehtede valik koheselt. Kui valitud on aktiivse töövihiku kõik töölehed ja aktiveerid töölehe, mis ei ole aktiivne, tühistatakse töölehtede valik koheselt. 48

49 Kontrolli kindlasti (näiteks Exceli akna tiitellehte või töölehtede loetelus mistahes sakil paremklõpsamise teel avanevat hüpikmenüüd vaadates), et miski ei viitaks jätkuvalt mitme valitud töölehe olemasolule! TÖÖLEHTEDE LOOMINE Sinu töövihikus on esialgu üks tööleht, kuid see ei pea nii jääma soovi korral saad töölehti juurde luua. Esialgne töölehtede arv ei pruugi olla üks. See sõltub Exceli häälestusest. Juhtleht tööleht, millest töölehtede loetelus vahetult vasakule ilmub uus tööleht. Juhtlehe saad ise valida. Näiteks, kui juhtleheks on tööleht Leht2, ilmub uus tööleht Leht4 töölehest Leht2 töölehtede loetelus vahetult paremale: Kui soovid luua uut töölehte, siis kasuta töölehtede loetelu lõpus paiknevat käsku Lisa tööleht (Insert Worksheet) TÖÖRIISTARIBA Uue töölehe võid luua tööriistariba abil: 1. Aktiveeri juhtleht. Ava tööriistariba saki Avaleht (Home) grupi Lahtrid (Cells) menüü Lisa (Insert) ja vali Lisa leht (Insert Sheet). Menüü sulgub ja ilmub uus tööleht nimega Lehtn (Sheetn), kus n on esimene vaba arv. 49

50 KLAHVIKOMBINATSIOON Uue töölehe võid luua klahvikombinatsiooni abil: 1. Aktiveeri juhtleht. Kasuta klahvikombinatsiooni Shift + F11. Ilmub uus tööleht nimega Lehtn (Sheetn), kus n on esimene vaba arv HÜPIKMENÜÜ Uue töölehe võid luua hüpikmenüü abil: 1. Paremklõpsa juhtlehe sakil. Avaneb hüpikmenüü: 2. Vali Lisa (Insert ). Avaneb dialoogiaken Lisa (Insert). Vajadusel ava sakk Üldist (General): 50

51 3. Vali Tööleht (Worksheet) siis lood uue tavapärase töölehe. 4. Klõpsa nupul OK. Dialoogiaken sulgub ja ilmub uus tööleht nimega Lehtn (Sheetn), kus n on esimene vaba arv. 1. Kui soovid dialoogiakna töölehte loomata sulgeda, klõpsa nupul Loobu (Cancel) TÖÖLEHTEDE KUSTUTAMINE Soovi korral saad üleliigsed töölehed töövihikust kustutada. Kuna töölehe kustutamist ei saa tühistada ja koos töölehega kaob ka sellel olev informatsioon, avaneb mittetühja töölehe kustutamisel asjakohase hoiatusega dialoogiaken Microsoft Office Excel: Klõpsa dialoogiaknas Microsoft Office Excel nupul: 51

52 Kustuta (Delete), kui soovid dialoogiakna sulgeda ning töölehe ja sellel oleva informatsiooni kustutada. Loobu (Cancel), kui soovid dialoogiakna sulgeda, kuid ei soovi töölehte ja/või sellel olevat informatsiooni kustutada TÖÖRIISTARIBA Üleliigse töölehe võid kustutada tööriistariba abil: 1. Aktiveeri üleliigne tööleht. 2. Ava tööriistariba saki Avaleht (Home) grupi Lahtrid (Cells) menüü Kustuta (Delete) ja vali Kustuta leht (Delete Sheet). Menüü sulgub ja avaneb dialoogiaken Microsoft Office Excel. 3. Klõpsa nupul Kustuta (Delete). Dialoogiaken sulgub ja üleliigne tööleht kustub HÜPIKMENÜÜ Üleliigse töölehe võid kustutada hüpikmenüü abil: 2. Paremklõpsa üleliigse töölehe sakil. Avaneb hüpikmenüü: 52

53 3. Vali Kustuta (Delete). 4. Hüpikmenüü sulgub ja avaneb dialoogiaken Microsoft Office Excel. 5. Klõpsa nupul Kustuta (Delete). Dialoogiaken sulgub ja üleliigne tööleht kustub TÖÖLEHE LIIGUTAMINE JA KOPEERIMINE PUKSEERIMINE Töölehe võid töövihiku piires liigutada või kopeerida pukseerimise abil: 1. Osuta töölehe, mida liigutada või kopeerida soovid, sakile: Vajuta hiire vasak klahv alla. Hiirekursor võtab iseloomuliku kuju (valge nool ja paberileht): 53

54 Kui soovid töölehte kopeerida, vajuta ja hoia all klahvi Ctrl. Hiirekursor võtab uue iseloomuliku kuju (valge nool ja plussmärgiga paberileht): Lohista tööleht sihtkohta: Sihtkohta tähistab must kolmnurk töölehtede sakkide kohal. Vabasta hiire vasak klahv. Hiirekursor võtab tavapärase kuju, tööleht või selle koopia ilmub sihtkohta. Vajadusel vabasta klahv Ctrl DIALOOGIAKEN MOVE OR COPY (TEISALDAMINE/KOPEERIMINE) Töölehe võid liigutada või kopeerida dialoogiakna Teisaldamine/kopeerimine (Move or Copy) abil: 54

55 Nupp või valik Vihikusse: (To book:) Enne lehte: (Before sheet:) Loo koopia (Create a copy) OK Loobu (Cancel) Kirjeldus Määrab sihtkoha töövihiku. (uus vihik) ((new book)) loob sihtkohale uue töövihiku, kus pole ühtegi töölehte. Määrab töölehe, millest töölehtede loetelus vahetult vasakul paikneb sihtkoht. (lõppu) ((move to end)) määrab, et sihtkoht paikneb töölehtede loetelu lõpus. Määrab, kas tegemist on töölehe kopeerimisega. Sulgeb dialoogiakna ja rakendab tehtud valikud. Sulgeb dialoogiakna TÖÖRIISTARIBA Töölehe võid liigutada või kopeerida tööriistariba abil: 55

56 2. Aktiveeri tööleht (või vali töölehed), mille soovid liigutada või kopeerida. 3. Ava tööriistariba saki Avaleht (Home) grupi Lahtrid (Cells) menüü Vorming (Format) ja vali Teisalda või kopeeri leht (Move or Copy Sheet ). 4. Avaneb dialoogiaken Teisaldamine/kopeerimine (Move or Copy). 5. Tee sobivad valikud. 6. Klõpsa nupul OK. Dialoogiaken sulgub ja tööleht või selle koopia ilmub sihtkohta HÜPIKMENÜÜ Töölehe võid liigutada või kopeerida hüpikmenüü abil: 1. Paremklõpsa töölehe, mille soovid liigutada või kopeerida, sakil. Avaneb hüpikmenüü: 2. Vali Teisalda või kopeeri leht (Move or Copy Sheet ). Avaneb dialoogiaken Teisaldamine/kopeerimine (Move or Copy). 56

57 3. Tee sobivad valikud. 4. Klõpsa nupul OK. Dialoogiaken sulgub ja tööleht või selle koopia ilmub sihtkohta TÖÖ TÖÖVIHIKUTEGA TÖÖVIHIKUD MIS NEED ON? Töövihik on Exceli fail, mille moodustab hulk sisuliselt ja füüsiliselt kokkukuuluvaid töölehti. Töölehtedest täpsem info peatükis Töö andmete ja lahtritega TÖÖVIHIKUTE LOOMINE Uue töövihiku loomiseks: 1. Ava menüü Fail menüü (Fail menu) ja vali Uus (New). Avaneb aknaosa Uus(New). Siit saad valida uue tühja töövihiku või mõne juba valmisoleva malli vahel. 57

58 Kui soovid uue töövihiku luua kiiresti (ilma samme 2. ja 3. läbimata), kasuta kiirkäivitusriba käsku Uus (New) või klahvikombinatsiooni Ctrl+N. Kiirkäivitusribast ja selle kasutamisest täpsem info peatükis Exceli töökeskkond. Uue töövihiku võid luua ka Windows Exploreri abil: ava sobiv kaust, ava menüü Fail (File), osuta Uus (New) ja vali Microsoft Office Exceli tööleht (Microsoft Office Excel Worksheet). Avatud kausta luuakse uus salvestatud ja suletud töövihik. Anna loodud töövihikule nimi ja kinnita see, soovi korral ava loodud töövihik. Vali Tühi töövihik (Blank Workbook). Dialoogiaken sulgub ning luuakse ja avatakse uus salvestamata töövihik TÖÖVIHIKUTE AVAMINE Töövihiku avamiseks: 1. Ava menüü Fail menüü (Fail menu) ja vali Ava (Open). Avaneb aknaosa Ava (Open): 58

59 Loetelus Viimatised dokumendid (Recent Documents) paiknevad üldjuhul viimati avatud töövihikud. Kui loetelus leiduv töövihik aga tavapärase tähise asemel tähisega varustada, jääb see töövihik sellesse loetelusse pidevalt. Tähise vahetamiseks klõpsa sellel tähisel. Saad avada soovitud töövihiku oma võrgukettalt, kas kasutades Microsofti SkyDrive või Office365 SharePoint kontot. Eelnevalt peab olema konto seadistatud, vt lähemalt peatükist Salvestuskoha lisamine. Valiku Arvuti (Computer) alt kuvatakse viimati avatud kaustad ja Sirvi (Browse) nupp: 59

60 2. Klõpsa kaustal, milles paikneb töövihik, mida soovid avada. Avaneb Ava (Open) dialoogiaken: 3. Vali dialoogiakna keskmises osas toodud failide loetelust töövihik, mille soovid avada. Valitud töövihiku nimi ilmub valikusse Faili nimi: (File name:). 4. Klõpsa nuppmenüü Ava (Open) nupuosal, dialoogiaken sulgub, valitud töövihik avaneb. 60

61 Kui loetelus õiget töövihikut ei paista, kontrolli, et valikus Failitüübid: (Files of type:) oleks väärtus Kõik Exceli failid (All Excel Files). Kui soovid dialoogiakna sulgeda töövihikut avamata, klõpsa nupul Loobu (Cancel). Võid kasutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl + O. Kasutaja SkyDrive kaustast töövihiku avamine toimub samamoodi nagu valiku Arvuti abil töövihiku avamine. Töövihiku võid avada ka Windows Exploreri abil: ava sobiv kaust, vali sobiv töövihik ja kasuta mistahes tavapärast faili avamise võtet TÖÖVIHIKUTE SALVESTAMINE KÄSK SALVESTA (SAVE) Töövihikusse tehtud muudatuste salvestamiseks salvesta töövihik käsuga Salvesta (Save): 1. Ava menüü Fail menüü (Fail menu) ja vali Salvesta (Save). 2. Kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl + S. Kui töövihikut ei ole peale selle loomist veel kordagi salvestatud, käivitub käsu Salvesta (Save) käivitamisel käsk Salvesta nimega (Save As) KÄSK SALVESTA NIMEGA (SAVE AS) 61

62 Kui soovid töövihikusse tehtud muudatused salvestada uue töövihikuna (avatud töövihiku säilitada ilma tehtud muudatusteta), kasuta käsku Salvesta nimega (Save As): 1. Ava menüü Fail menüü (Fail menu) ja vali Salvesta nimega (Save As). Misjärel avatakse alljärgnev aken: Kasuta klahvi F12, mis avab koheselt Nimega salvestamine dialoogiakna. 2. Klõpsa soovitud salvestuskohal, misjärel avaneb dialoogiaken Nimega salvestamine (Save As): 62

63 Saad valida oma töövihiku salvestamise asukohaks võrguketta, kas kasutades Microsofti SkyDrive või Office365 SharePoint kontot. Eelnevalt peab olema konto seadistatud, vt lähemalt peatükist Salvestuskoha lisamine. 3. Ava või loo kaust, kuhu soovid töövihiku salvestada. Selleks saad kasutada rikkalikult vahendeid nii dialoogiakna ülemises, vasakpoolses kui keskmises osas. 4. Seejärel sisesta valikusse Faili nimi: (File name:) nimi, mille soovid töövihikule anda ning klõpsa dialoogiakna sulgemiseks ja tehtud valikute rakendamiseks nupul Salvesta (Save) TÖÖVIHIKUTE SULGEMINE Aktiivse töövihikuakna sulgemiseks vali sobiv võimalus: 63

64 Ava menüü Fail menüü (Fail menu) ja vali Sule (Close). Kasuta klahvikombinatsiooni Alt + F4. Kasuta vahetult Exceli akna tiitelribast allpool paiknevat käsku Sule aken (Close Window): Kui kasutad Exceli akna tiitelribal paiknevat käsku Sule (Close), sulgub ka Excel, kui rohkem töövihikuaknaid ei ole avatud. Kui aktiivsel töövihikul rohkem töövihikuaknaid pole ja selles töövihikus on salvestamata muudatusi, avaneb dialoogiaken: Klõpsa dialoogiakna sulgemiseks nupul Salvesta (Save), kui soovid käivitada käsu Salvesta (Save) ja alles seejärel töövihikuakna sulgeda. Ära salvesta (Don`t Save), kui soovid töövihikuakna sulgeda ja salvestamata muudatustest loobuda. Loobu (Cancel), kui soovid töövihikuakna sulgemisest loobuda TÖÖ MALLIDEGA MALLID MIS NEED ON? Mall on töövihikutoorik, kus on tehtud vajalikud ettevalmistused, et töövihiku loomisel ja kasutamisel tuleks teha võimalikult vähe. Mall 64

65 sisaldab kõike seda, mis tema abil loodavate töövihikute juures on ühist (näiteks kujundus ja valemid). Tasub märgata, et malli juures ei ole oluline mitte ainult rõõm kiiresti valmivast töövihikust vaid ka garantii, et loodud töövihikud on ühtse ülesehitusega MALLIDE KASUTAMINE Malli abil töövihiku loomiseks: 1. Ava menüü Fail menüü (File menu) ja vali Uus (New). Avaneb alljärgnev aknaosa: Malli abil võid töövihiku luua ka Windows Exploreri abil: ava sobiv kaust, paremklõpsa sobival mallil ja vali Uus (New). Nii käitu eelkõige siis, kui sobiv mall ei paikne mallide jaoks mõeldud kaustas (täpsem info peatükis Mallide loomine, mis ei pruugi küll käesolevas materjalis sisalduda). 2. Soovitud malli leidmiseks kasuta Veebimallide otsingut (Web Template search). Sisesta soovitud märksõna otsingu lahtrisse ja seejärel klõpsa otsi nupul 65

66 Võid kasutada ka soovitatavaid otsinguid, klõsates nende nimedel 3. Kui oled soovitud malli leidnud, siis kiirülevaate saamiseks klõpsa soovitud mallil. Peatüki alguses toodud pildil on valitud Kanali turunduseelarve malli kiirvaade: 4. Kui soovitud mall sobib ja tahad seda oma uue töövihiku loomisel kasutada, siis klõpsa nupul Loo (Create), misjärel avaneb uus malli abil loodud töövihik. Juhul kui soovid kiirvaate sulgeda ja mõnda teist malli vaadata, klõpsa akna ülaosas oleval sulgemisel nupul: 66

67 2.6. ÕIGEKIRJA KONTROLLIMINE Kui soovid kontrollida aktiivsel töölehel sisalduvate tekstiliste andmete õigekeelsust, kasuta tööriistariba saki Läbivaatus (Review) grupi Õigekeelsuskontroll (Proofing) käsku Õigekiri (Spelling). Võid kasutada ka klahvi F7. Excel alustab õigekeelsuskontrolli aktiivsest lahtrist ning liigub kontrollides lahterhaaval allapoole ja paremale. Kui Excel jõuab lahtrite kontrollimisega töölehe lõppu, avaneb dialoogiaken Microsoft Office Excel: Klõpsa dialoogiakna sulgemiseks nupul: Jah (Yes), kui soovid, et Excel jätkaks õigekeelsuskontrolli lehe algusest (kontrolliks lahtreid, mis õigekeelsuskontrolli käivitamisel jäid aktiivsest lahtrist vasakule ja ülespoole). Ei (No), kui soovid, et Excel katkestaks õigekeelsuskontrolli. Kui Excel jõuab kontrollimisega lõpule, avaneb dialoogiaken Microsoft Office Excel: 67

68 Klõpsa dialoogiakna sulgemiseks nupul OK. Kui kõik kontrollitavad tekstilised andmed on korrektselt sisestatud, siis puutudki kokku vaid ülaltoodud kahe dialoogiaknaga. Kui aga Excel leiab vigase sõna, avaneb dialoogiaken Õigekirja kontroll (Spelling): Nupp või valik Puudub sõnastikus: (Not in Dictionary:) Soovitused: (Suggestions:) Sõnastiku keel: (Dictionary language:) Ignoreeri üks kord (Ignore Once) Ignoreeri kõiki (Ignore All) Kirjeldus Esitab leitud vigase (sõnaraamatus puuduva) sõna ja lubab seda parandada. Esitab loetelu võimalikest õigetest (vigase sõnaga sarnastest) sõnadest ja lubab nende hulgast õige valida. Määrab kontrollimisel kasutatava sõnastiku keele. Sulgeb dialoogiakna, jätab leitud vigase sõna parandamata ja jätkab kontrolli. Kui Excel leiab sama sõna mõnes teises lahtris, avab taas dialoogiakna, nagu näeks seda sõna esimest korda. Sulgeb dialoogiakna, jätab leitud vigase sõna parandamata ja jätkab kontrolli. Kui Excel 68

69 leiab selle õigekeelsuskontrolli käigus sama sõna mõnes teises lahtris, jätab ka selle parandamata ilma, et dialoogiakent uuesti avaks. Lisa sõnastikku (Add to Dictionary) Muuda (Change) Muuda kõik (Change All) Automaatkorrektuur (AutoCorrect) Sulgeb dialoogiakna, jätab leitud vigase sõna parandamata, lisab selle sõnaraamatusse ja jätkab kontrolli. Edaspidi loetakse see sõna Sinu arvutis alati õigeks. Sulgeb dialoogiakna, parandab leitud vigase sõna vastavalt tekstipesas Puudub sõnastikus: (Not in Dictionary:) tehtud parandustele või valikus Soovitused: (Suggestions:) tehtud valikule ja jätkab kontrolli. Kui Excel leiab sama sõna mõnes teises lahtris, avab taas dialoogiakna, nagu näeks seda sõna esimest korda. Sulgeb dialoogiakna, parandab leitud vigase sõna vastavalt tekstipesas Puudub sõnastikus: (Not in Dictionary:) tehtud parandustele või valikus Soovitused: (Suggestions:) tehtud valikule ja jätkab kontrolli. Kui Excel leiab selle õigekeelsuskontrolli käigus sama sõna mõnes teises lahtris, parandab ka selle ilma, et dialoogiakent uuesti avaks. Sulgeb dialoogiakna, parandab leitud vigase sõna vastavalt tekstipesas Puudub sõnastikus: (Not in Dictionary:) tehtud parandustele või valikus Soovitused: (Suggestions:) tehtud valikule, lisab tehtud paranduse automaatselt teostatavate paranduste loetellu ja jätkab kontrolli. Kui Excel leiab selle õigekeelsuskontrolli käigus sama sõna mõnes teises lahtris, parandab ka 69

70 selle ilma, et dialoogiakent uuesti avaks. Edaspidi teostab Excel paranduse kohe, kui selle sõna valesti sisestad pole vaja isegi õigekeelsuskontrolli käivitada. Suvandid (Options ) Võta viimane tagasi (Undo Last) Loobu (Cancel) Avab õigekeelsuskontrolli häälestamiseks dialoogiakna Exceli suvandid (Excel Options) lehe Õigekeelsuskontroll (Proofing). Tühistab viimase nupul Lisa sõnastikku (Add to Dictionary), Muuda (Change), Muuda kõik (Change All) või Automaatkorrektuur (AutoCorrect) klõpsamise. Sulgeb dialoogiakna ja katkestab õigekeelsuskontrolli. 70

71 3. SORTEERIMINE, FILTREERIMINE, DUBLIKAATIDE EEMALDAMINE 3.1. ANDMETE SORTEERIMINE Andmetest on kasu vaid siis, kui need on korrastatud kujul. Lihtsaim korrastusvõte on sorteerimine. Sorteerimine on meetod, mille abil saate vaadata andmeid soovitud järjestuses. Andmeid saab sorteerida tõusvas ja kahanevas järjekorras, põhinedes, kas tähestikulisel või arvulisel informatsioonil. Andmeid saab sorteerida ühe või ka mitme kriteeriumi põhjal SORTEERIMINE ÜHEL TASEMEL Selleks, et sooritada ühetasemelist sorteerimist: 1. Selekteerige veerg, mille põhjal soovite sorteerida. 2. Vajutage Avaleht (Home) tööriistaribal Sordi A-st Y-ni (Sort A to Y) nuppu või Sordi Y-st A-ni (Sort Y to A)nuppu. Sorteerimiseks võid teha ka parema hiireklõpsu veerus, mille järgi soovid tabelit sorteerida ja seejärel valida Sordi A-st Y-ni (Sort A to Y) või Sordi Y-st A-ni (Sort Y to A) 71

72 Sorteerimise nupu nimi võib muutuda lähtuvalt sellest, millist tüüpi andmetega on tegu. Nt kuupäevade puhul on variantideks Sordi vanimast uusimani (Sort oldest to newest) ja Sordi uusimast vanimani (Sort newest to oldest) MITMETASEMELINE SORTEERIMINE Selleks, et teostada mitmetasemelist sorteerimist: 1. Selekteerige oma tabel või ala, mida soovite sorteerida. Kui tegemist on tabelipiirkonnaga, siis eelnevalt selekteerida ei ole vaja. Piisab, kui aktiivne lahter opn tabelipiirkonnas. 2. Valige Andmed Sordi (Data Sort). Avaneb alljärgnev aken: 3. Klõpsake Sortimisalus (Sort By) rippmenüü noolt ja valige esimene sorteerimise kriteerium. a. Uue sorteerimistaseme lisamiseks klõpsake nupul Lisa tase (Add level) b. Järgmine alus (Then By) rippmenüü noolt ja valige teine sorteerimise kriteerium. 4. Valige sobiv sorteerimise järjestus. 5. Vajutage OK. 72

73 3.2. ANDMETE FILTREERIMINE Kui sorteerimine korrastas andmeid selliselt, et read seati ümber vastavalt määratud tingimustele, siis filtreerimine teeb lisaks veel ühe tehingu jätab ekraanile ainult need read, mis tingimustega sobivad ja ülejäänud peidab ära. Filtreerimine on meetod, mis kuvab andmeid ainult soovitud kriteeriumile vastavalt. Andmeid saab filtreerida ühe või mitme kriteeriumiga, kasutades arvulist ja tähestikulist informatsiooni. Lisades rippmenüü nooled igale soovitud tulbale, olete valmis andmete filtreerimiseks. Kui andmed ei vasta kriteeriumile, siis kogu rida peidetakse. Filter saab teha ümberkorraldusi andmetes, mis paiknevad töölehel või kopeerida informatsiooni töölehe piires teise asukohta. Filtreeritud andmete originaalformaat on säilinud, kui filtri eemaldate ANDMETE FILTREERIMINE AUTOFILTRIGA Selleks, et filtreerida andmeid AutoFiltriga: 1. Selekteerige nimekirjast lahter, mida soovite filtreerida. 2. Valige Andmed Filter (Data Filter). 3. Valige ühest rippmenüüst filtreerimiseks kriteerium. 4. Jätkake vajalike kriteeriumite sisestamist rippmenüüst, leidmaks vajalikke andmeid. Lisatud filtriväljadel on mõned asendid, mis aitavad ära tunda, kas kasutad filtrit antud väljal või mitte FILTREERIMISNOOLE VÄLIMUS 73

74 Väli ei osalenud viimasel sorteerimisel juhtväljana Väli osales viimasel sorteerimisel juhtväljana Väljal ei ole filtrit Väljal on filter Kui osutad filtreerimisnoolel, ilmub lipik informatsiooniga vastava välja filtri kohta: ANDMETE FILTREERIMINE KOHANDATUD AUTOFILTRIGA Selleks, et kasutada kohandatud AutoFiltrit: 1. Valige suvaline lahter loetelust, mida soovite filtreerida 2. Valige Andmed Filter (Data Filter). 3. Vajutage ühte rippmenüü nooltest, tulbas, mida soovite filtreerida kohandatult ja valige s filter (kus... asemel on valitaval väljal asuvaid andmeid iseloomustav sõna, näiteks number, tekst vms). Valige sobiv tingimus suurem, väiksem jne. 4. Sisestage filtreerimise kriteerium. 5. Vajutage OK. Erinevaid võimalusi filtreerimisel kirjeldavad järgmised tabelid Kui klõpsad filtreerimisnoolel, avaneb menüü: 74

75 Avaneva menüü sisu sõltub vastava välja andmetüübist ja filtrist. Juhtväljaks on menüü avamiseks kasutatud filtreerimisnoolele vastav väli. Käsk Sordi A-st Y-ni (Sort A to Z) Sordi Y-st A-ni (Sort Z to A) Sordi väikseimast suurimani (Sort Smallest to Largest) Sordi suurimast väikseimani (Sort Largest to Smallest) Kirjeldus Järjestab kirjed juhtvälja väärtuste alusel tähestiku järjekorras. Järjestab kirjed juhtvälja väärtuste alusel tähestikule vastupidises järjekorras. Järjestab kirjed juhtvälja väärtuste alusel suuruse järjekorras kasvavalt. Järjestab kirjed juhtvälja väärtuste alusel suuruse järjekorras kahanevalt. 75

76 Sordi vanimst uusimani (Sort Oldest to Newest) Sordi uusimast vanimani (Sort Newest to Oldest) Sordi värvi järgi (Sort by Color) Järjestab kirjed juhtvälja väärtuste alusel ajalises järjekorras. Järjestab kirjed juhtvälja väärtuste alusel ajalisele vastupidises järjekorras. Avab menüü: Avanenud menüüs on loetletud juhtväljal kasutatud taustvärvid, andmete värvid ja ikoonid. Kui valid loetelust sobiva kujunduse, viiakse kirjed, kus juhtväljal on vastav kujundus, andmetabeli algusesse. Kohandatud sortimine (Custom Sort) avab dialoogiakna Sordi (Sort) (täpsem info ülalpool). Kui juhtväli osales ka viimasel sorteerimisel juhtväljana ning sorteeriti selle välja kujunduse alusel, seisab käsu Sordi värvi järgi (Sort by 76

77 Color) ja avanevas menüüs vastava taustvärvi, andmete värvi või ikooni ees linnuke: Tühjenda filter väljalt (Clear Filter from ) Filtreeri värvi järgi (Filter by Color) Eemaldab juhtväljalt filtri. Avab menüü: Avanenud menüüs on loetletud juhtväljal kasutatud taustvärvid, andmete värvid ja ikoonid. Kui valid loetelust sobiva kujunduse, luuakse juhtväljale kujundusfilter, mille läbivad vaid kirjed, kus juhtväljal on vastav kujundus. Avanenud menüüs on loetletud vaid juhtveerus kasutatud lahtrite taustvärvid, andmete värvid ja ikoonid. Kui juhtväljal on juba kujundusfilter, seisab käsu Filtreeri värvi järgi (Filter by Color) ja 77

78 avanevas menüüs vastava taustvärvi, andmete värvi või ikooni ees linnuke: Otsi lahter (Search) Võimaldab lisada otsingukriteeriumid andmete kohta, mida soovite näha. Korduval otsimisel klõpsa linnuke valiku ette Lisa praegune valik filtrile (Add current selection to filter). Tekstifiltrid (Text Filters) Avab menüü käskudega juhtväljale tekstifiltri loomiseks (täpsem info allpool). Kui juhtväljal on juba tekstifilter, seisab käsu Tekstifiltrid (Text Filters) ja avanevas menüüs vastava tekstifiltri ees linnuke: Arvufiltrid (Number Filters) Avab menüü käskudega juhtväljale arvufiltri loomiseks (täpsem info allpool). Kui juhtväljal on juba arvufilter, seisab käsu Arvufiltrid (Number Filters) ja avanevas menüüs vastava arvufiltri ees linnuke: Kuupäevafiltrid (Date Filters) Avab menüü käskudega juhtväljale kuupäevafiltri loomiseks (täpsem info allpool). Kui juhtväljal on juba kuupäevafilter, seisab käsu Kuupäevafiltrid (Date Filters) ja avanevas menüüs vastava kuupäevafiltri ees linnuke: 78

79 Väärtustepuu Võimaldab luua juhtväljale väärtusefiltri, mille läbivad vaid kirjed, kus juhtväljal on sobiv väärtus. kõik vastavale oksale kuuluvad väärtused on sobivad. osa vastavale oksale kuuluvatest väärtustest on sobivad. ükski vastavale oksale kuuluv väärtus ei ole sobiv. avab vastava oksa. sulgeb vastava oksa. (Select All) (Vali kõik) oks, millele kuuluvad kõik väärtused. Kui juhtväljal on juba väärtusefilter, seisab väärtustepuu ees linnuke ja väärtustepuust saab välja lugeda, millised väärtused on sobivad. OK Sorteerib või filtreerib andmetabeli vastavalt tehtud valikutele ja sulgeb menüü. 79

80 TEKSTIFILTRID Iga käsk avab dialoogiakna Kohandatud automaatfilter (Custom AutoFilter) esialgse, käsu nimele vastava valikuga. Kui juhtväljal on juba tekstifilter, avab vastava tekstifiltri käsk dialoogiakna olemasolevale tekstifiltrile vastavate valikutega. Kohandatud automaatfilter avab dialoogiakna valikuga võrdub (equals) või olemasolevale tekstifiltrile vastavate valikutega (kui juhtväljal on juba tekstifilter) ARVUFILTRID Enamik käske avab dialoogiakna Kohandatud automaatfilter esialgse, käsu nimele vastava valikuga. 80

81 Vahemikus (Between) avab dialoogiakna Kohandatud automaatfilter valikutega suurem või võrdne (is greater than or equal to), ja väiksem või võrdne (is less than or equal to). Esikümme (Top 10) avab dialoogiakna Esikümne automaafilter (Top 10 AutoFilter). Üle keskmise (Above Average) koostab ilma dialoogiakent Kohandatud automaatfilter avamata valiku suurem kui (is greater than) ja juhtveeru keskmise väärtusega juhtväljale arvufiltri. Alla keskmise (Below Average) koostab ilma dialoogiakent Kohandatud automaatfilter avamata valiku väiksem kui (is less than) ja juhtveeru keskmise väärtusega juhtväljale arvufiltri. Kohandatud automaatfilter avab dialoogiakna Kohandatud automaatfilter valikuga võrdub (equals) või olemasolevale arvufiltrile vastavate valikutega (kui juhtväljal on juba arvufilter). 81

82 KUUPÄEVAFILTRID Käsud Võrdub (Equals), Enne (Before), Pärast (After), Vahemikus (Between) ja Kohandatud filter (Custom Filter) avavad dialoogiakna Kohandatud automaatfilter kuupäevadele kohandatud versiooni esialgsete valikutega: esimesed kolm käsku käsu nimele vastava valikuga, käsk Vahemikus (Between) valikutega on pärast või võrdne (is after or equal to), ja (And) ja on enne või võrdne (is before or equal to) ning käsk Kohandatud filter (Custom Filter) valikuga võrdub (equals). Dialoogiakna kohandatud automaatfilter kuupäevadele kohandatud versioonis on valikutes sõna on suurem (greater) ja sõnapaar on suurem kui (greater than) asendatud sõnaga on pärast (after), sõna on väiksem 82

83 (less) ja sõnapaar on väiksem kui (less than) asendatud sõnaga enne (before) ning lisatud kalendervalik. Ülejäänud käsud koostavad ilma dialoogiakent Kohandatud automaatfilter avamata sobivate valikute abil juhtväljale käsu nimele vastava kuupäevafiltri, mille läbivad vaid kirjed, kus juhtväljal on sobiv kuupäev: Homme/Täna/Eile Tomorrow/Today/Yesterday Järgmine/Käesolev/Eelmine Nädal Next/This/Last Week Järgmine/Käesolev/Eelmine Kuu Next/This/Last Month Järgmine/Käesolev/Eelmine Kvartal Next/This/Last Quarter Järgmine/Käesolev/Eelmine Aasta Next/This/Last Year Aasta kuni tänaseni (Year to Date) kuupäevad käesoleva aasta algusest homseni (välja arvatud homme) Kõik perioodi kuupäevad (All Dates in the Period) avab menüü kvartalite ja kuude loeteluga. 83

84 3.3. DUBLIKAATVÄÄRTUSTE EEMALDAMINE Dublikaatväärtus on selline, mille rea kõik väärtused vastanduvad täpselt teise rea kõigi väärtustega. Dublikaatväärtuste eemaldamisel tuleb meeles pidada, et need eemaldatakse andmebaasist jäädavalt. Dublikaatväärtuste eemaldamine Selleks, et eemaldada andmebaasist või andmete loetelust dublikaatkirjed toimi alljärgnevalt: 1. Valige soovitud lahtrivahemik või veenduge et aktiivne lahter asub tabelis 2. Valige Andmed (Data) sakk ja klõpsake nuppu Eemalda duplikaadid (Remove dublicates). Avaneb alljärgnev aken: 3. Märgi ära millistest veergudest otsitakse dublikaatkirjeid 4. Kõikide veergude valimiseks klõpsa nuppu Vali kõik (Select All). 84

85 5. Kõikide veergude valiku tühistamiseks klõpsa nuppu Tühista kõik (Unselect All). Eraldi üksikute veergude valmiseks klõpsa soovitud veerunimel. Kui veergudel on olemas pealkirjad klõpsa valikut Andmetel on päised (My data has heades) 6. Klõpsa nuppu OK 85

86 4. AUTOMAATTABELID Andmetega töötamise hõlbustamiseks võite andmed tabelina korraldada. Exceli tabeli töölehel loomine ja kustutamine. Kui loote Microsoft Exceli tabeli (varem nimetati neid loenditeks), saate tabelis sisalduvaid andmeid hallata ja analüüsida väljaspool tabelit asuvatest andmetest sõltumatult. Kui te ei soovi enam andmetega tabelis töötada, võite tabeli teisendada tavaliseks, säilitades seejuures rakendatud tabelilaadi. Kui te mõnda tabelit ja selles sisalduvaid andmeid enam ei vaja, saate selle kustutada TABELI LOOMINE Tabeli loomiseks on kaks võimalust. Võite lisada vaiketabelilaadiga tabeli või vormindada andmed teie enda valitud laadiga tabelina. Tabeli lisamine vaiketabelilaadi abil 1. Valige töölehel lahtrivahemik, mille soovite tabelisse kaasata. Lahtrid võivad olla tühjad või sisaldada andmeid. 2. Klõpsake menüü Lisa (Insert) jaotise Tabelid nuppu Tabel. 86

87 Klaviatuuri otsetee Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+L või CTRL+T. 3. Kui valitud vahemik sisaldab andmeid, mida soovite kuvada tabelipäistena, märkige ruut Mu tabelil on päised. Kui te pole märkinud ruutu Mu tabelil on päised, kuvatakse tabelipäistena vaikenimed. Vaikenimede muutmiseks valige vaikepäis, mida soovite asendada, ja tippige soovitud tekst. NÄPUNÄITED Pärast tabeli loomist kuvatakse Tabeliriistad ja lisatakse menüü Kujundus. Menüü Kujundus tööriistu saate kasutada tabeli kohandamiseks ja redigeerimiseks. Võtke arvesse, et menüü Kujundus kuvatakse üksnes siis, kui tabelis on valitud mõni lahter. Erinevalt Office Excel 2003 loenditest pole tabelis tärniga (*) tähistatud eririda, mis võimaldaks uusi ridu kiiresti lisada TABELI LISAMINE ENDA VALITUD LAADIGA 1. Valige töölehel vahemik, mis sisaldab tühje lahtreid või lahtreid, kus asuvaid andmeid soovite vormindada tabelina. 2. Klõpsake menüü Avaleht (Home) jaotises Laadid nuppu Uus. 87

88 MÄRKUS. Funktsiooni Tabelina vormindamine kasutamisel lisab Excel automaatselt tabeli. 3. Klõpsake soovitud tabelilaadi jaotises Hele, Keskmine või Tume. Kui valitud vahemik sisaldab andmeid, mida soovite kuvada tabelipäistena, klõpsake mõnda päiserida sisaldavat tabelilaadi. MÄRKUS. Pärast kohandatud tabelilaadide loomist on need saadaval jaotises Kohandatud (Custom). NÄPUNÄITED Pärast tabeli loomist kuvatakse Tabeliriistad (kui tabelis on mõni lahter valitud) ja lisatakse menüü Kujundus. Menüü Kujundus tööriistu saate kasutada tabeli kohandamiseks ja redigeerimiseks. Erinevalt Excel 2003 loenditest pole tabelis tärniga (*) tähistatud eririda, mis võimaldaks uusi ridu kiiresti lisada TABELI KUSTUTAMINE ILMA ANDMEID VÕI TABELIVORMINGUT KAOTAMATA Kui olete tabeli loonud, võib juhtuda, et te ei soovi enam töötamisel tabelifunktsioone kasutada. Samuti võib juhtuda, et soovite küll tabelilaadi, kuid mitte tabelifunktsioone. Andmetega tabelis töötamise lõpetamiseks (kuid ilma juba rakendatud tabelilaadivormingut kaotamata) saate tabeli töölehel teisendada tavaliseks andmevahemikuks. 88

89 1. Klõpsake tabelit. NÄPUNÄIDE. Kuvatakse menüü Tabeliriistad koos alammenüüga Kujundus. Alammenüü Kujundus kuvamiseks peab mõni tabeli lahter olema valitud. 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Teisenda vahemikuks. MÄRKUS. Tabelifunktsioonid pole pärast tabeli vahemikuks teisendamist enam saadaval. Reapäistes näiteks pole enam sortimis- ega filtreerimisnooli ja valemites kasutatud liigendatud viited (viited, mis kasutavad tabelinimesid) asendatakse tavaliste lahtriviidetega. NÄPUNÄITED Samuti võite tabelit paremklõpsata, valida käsu Tabel ja klõpsata siis käsku Teisenda vahemikuks. Kohe pärast tabeli loomist võite tabeli vahemikuks teisendamiseks klõpsata ka kiirpääsuriba nuppu Võta tagasi TABELI JA SELLE ANDMETE KUSTUTAMINE Kui te ei soovi tabeliga või selles sisalduvate andmetega enam töötada, võite selle kustutada. 1. Valige töölehel tabel. 89

90 NÄPUNÄIDE. Terve tabeli (sh tabelipäiste) valimiseks vajutage kaks korda klahvikombinatsiooni CTRL+A. 2. Vajutage kustutusklahvi (DELETE). NÄPUNÄIDE. Tabeli kustutamiseks kohe pärast selle loomist võite klõpsata ka kiirpääsuriba nuppu Võta tagasi. 5. ARVUTUSTE TEOSTAMINE 5.1. PEATÜKI EESMÄRGID Selles peatükis õpid: töövahendit Olekuriba (Status Bar) häälestama ja kasutama lahtritele viitama valemitega töötama valemeid liigutama ja kopeerima funktsioonidega töötama 90

91 5.2. TÖÖVAHEND OLEKURIBA (STATUS BAR) Töövahendi Olekuriba (Status Bar) abil saad valitud lahtrite kohta sooritada kiire arvutuse. Arvutuse tulemust ei salvestata töövihikusse. Töövahendi Olekuriba (Status Bar) abil arvutuse sooritamiseks: 1. Vali lahtrid, mille kohta soovid arvutuse sooritada. 2. Vajadusel paremklõpsa töövahendil Olekuriba (Status Bar). Avaneb hüpikmenüü Kohanda olekuriba (Customize Status Bar): 91

92 92

93 3. Kui avasid hüpikmenüü Kohanda olekuriba (Customize Status Bar), tähista linnukestega just need arvutused, mille soovid sooritada, ja sulge hüpikmenüü (näiteks klahvi Esc abil). 1. Hüpikmenüüs Kohanda olekuriba (Customize Status Bar) on loetletud palju muudki peale võimalike arvutuste. Kõik võimalikud arvutused on ülaltoodud pildil linnukestega tähistatud ning nende sisu alljärgnevas tabelis lahti seletatud: Funktsioon Keskmine (Average) Kogus (Count) Arvandmete arv (Numerical Count) Miinimum (Minimum) Maksimum (Maximum) Summa (Sum) Kirjeldus Leiab valitud lahtrites sisalduvate arvandmete aritmeetilise keskmise. Leiab valitud lahtrite arvu. Leiab valitud lahtrites sisalduvate arvandmete arvu. Leiab valitud lahtrites sisalduvatest arvandmetest vähima. Leiab valitud lahtrites sisalduvatest arvandmetest suurima. Leiab valitud lahtrites sisalduvate arvandmete summa. 4. Arvutuste tulemusi näed töövahendil Olekuriba (Status Bar): 93

94 1. Arvutuste tulemusi töövahendil Olekuriba (Status Bar) tähistavad sõnad Average, Count, Min, Max ja Sum on nendele arvutustele sisuliselt vastavate funktsioonide nimed (täpsem info peatükis Töö funktsioonidega ) ja vastavad hüpikmenüüs Kohanda olekuriba (Customize Status Bar) tehtud valikutele Keskmine (Average), Kogus (Count), Miinimum (Minimum), Maksimum (Maximum) ja Summa (Sum). 94

95 5.3. LAHTRITELE VIITAMINE PÕHIVÕTTED ÜHELE LAHTRILE VIITAMINE Ühele lahtrile viitamiseks kasuta selle lahtri aadressi. Näiteks lahtrile A1 viitamiseks: A1. 2. Veerutähti ei pea viitamisel kirjutama suurtähtedena NELINURKSELE LAHTRITE HULGALE VIITAMINE Nelinurksele lahtrite hulgale viitamiseks kasuta järgmist kuju: esimese lahtri aadress : viimase lahtri aadress Näiteks lahtritele A1, A2 ja A3 viitamiseks: A1:A3. Kui nelinurkne hulk hõlmab töövihiku kõiki ridu, võid viitamiseks kasutada järgmist kuju: esimese lahtri veerutäht : viimase lahtri veerutäht Näiteks veergude A, B ja C lahtritele viitamiseks: A:C. Kui nelinurkne hulk hõlmab töövihiku kõiki veerge, võid viitamiseks kasutada järgmist kuju: esimese lahtri reanumber : viimase lahtri reanumber Näiteks ridade 1, 2 ja 3 lahtritele viitamiseks: 1:3. 95

96 5.4. LAHTRIPIIRKONNALE NIME ANDMINE Lahtripiirkonnale nime andmine on sageli ainus võimalus mittenelinurksele lahtripiirkonnale viitamiseks, samas võib see osutuda mugavaks ka nelinurksete lahtripiirkondade korral. Lahtripiirkonnale nime andmiseks toimi alljärgnevalt: Vali lahtripiirkond. Klõpsa Name alal. Sisesta lahtripiirkonnale nimi. Kasuta Enter klahvi. Nimi võib olla kuni 255 märki pikk. Nimi võib sisaldada tähe- ja numbrimärke, allkriipse, langkriipse (\), punkte ja küsimärke, aga peab algama tähe, allkriipsu või langkriipsuga. Lahtripiirkonnale ei saa anda juba kasutusel olevat nime. Nimega lahtripiirkonna valimiseks klõpsa Name alast paremal asuval noolel ja vali lahtripiirkonna nimi. Nimega lahtripiirkonnale viitamiseks kasuta lahtripiirkonna nime. Lahtripiirkonna nime kustutamiseks ava Define Name dialoogiaken, vali lahtripiirkonna nimi, klõpsa Delete nupul ja seejärel OK nupul. Define Name dialoogiakna avamiseks ava Insert menüü osuta Name ja klõpsa Define TÖÖ VALEMITEGA 96

97 VALEMID MIS NEED ON? Valemeid saab kasutada arvutuste teostamiseks alates lihtsast liitmisest, lõpetades keeruliste teaduslike arvutustega. 3. Lahtris näidatakse valemi tulemust, valemiribal valemit VALEMITE KOOSTAMINE Valemi sisestamine ei erine palju andmete sisestamisest. 4. Valem sisesta lahtrisse, kus soovid näha valemi tulemust. 5. Valemi sisestamist alusta võrdusmärgiga, seejärel sisesta kirjeldus tulemuse arvutamiseks MATEMAATILISTE OPERAATORITE KASUTAMINE VALEMIS Valemis võid kasutada järgmisi matemaatilisi operaatoreid: Operaator Tehe + või & (arvude või tekstide) liitmine - lahutamine * korrutamine / jagamine % protsent ^ astendamine 6. Excel järgib standardset tehete järjekorda. Tehete järjekorra muutmiseks kasuta sulgusid. 97

98 ANDMETE KASUTAMINE VALEMIS Iga valem vajab tulemuse arvutamiseks andmeid. Andmed võid sisestada otse valemisse: =(5+6)*10%. 7. Otse valemisse sisestatud tekst tuleb ümbritseda jutumärkidega. Andmed võib valem võtta viidatud lahtritest: =(A1+A2)*10%. 8. Valemi tulemus arvutatakse uuesti kohe, kui andmed mistahes lahtris muutuvad. 9. Viite lahtritele võid sisestada käsitsi, aga ka lahtrite valimise teel (veakindlam ja sageli kiirem). Valem võib tulemuse arvutamiseks kasutada nii arve, teksti, kuupäevi kui kellaaegu VALEMITE LIIGUTAMINE JA KOPEERIMINE Valemite liigutamine ja kopeerimine ei erine palju andmete liigutamisest ja kopeerimisest TÖÖ SUHTELISTE, ABSOLUUTSETE JA SEGAVIIDETEGA Valemit liigutades ja kopeerides tuleb jälgida, kas valemis sisalduvad viited on suhtelised, absoluutsed või segaviited tulemus sõltub sellest. Suhteline viide (näiteks kohviku suund) sõltub lähtepunktist. Absoluutne viide (näiteks kohviku aadress) ei sõltu lähtepunktist. 98

99 Segaviide on osaliselt suhteline, osaliselt absoluutne viide. Excel kasutab suhtelisi ja absoluutseid viiteid järgnevalt: Lahtri aadress kujul A1 on suhteline viide. Kui viita kasutava lahtri aadress muutub (näiteks liigutamisel või kopeerimisel), muutub ka viide. Lahtri aadress kujul $A$1 on absoluutne viide. Kui viita kasutava lahtri aadress muutub (näiteks liigutamisel või kopeerimisel), jääb viide samaks. Lahtri aadress kujul $A1 on segaviide. Kui viita kasutava lahtri reanumber muutub (näiteks liigutamisel või kopeerimisel), muutub ka viites reanumber. Lahtri aadress kujul A$1 on segaviide. Kui viita kasutava lahtri veerutäht muutub (näiteks liigutamisel või kopeerimisel), muutub ka viites veerutäht. Lahtrite hulga nimi (täpsem info peatükis Töö nimedega, mida ei pruugi käesolevas materjalis sisalduda) on absoluutne viide. Kui viita kasutava lahtri aadress muutub (näiteks liigutamisel või kopeerimisel), jääb viide samaks. 1. Leidub ka erandjuhte, mil absoluutne viide või segaviite absoluutne osa automaatselt muutub. Näiteks võib iga viide muutuda lahtrite lisamisel ja kustutamisel. Sobiva viite saamiseks muuda viites lahtri aadressi kuju: vii kursor viites lahtri aadressi ja kasuta klahvi F4, kuni saad soovitud tulemuse VALEMI TULEMUSE KOPEERIMINE Tavapäraste kopeerimisvõtetega viid sihtkohta koopia valemist. Kasuta valemi tulemuse kopeerimist, kui soovid sihtkohta viia koopia valemi hetketulemusest, mitte valemist. 99

100 Valemi tulemuse kopeerimiseks: 5. Vali lahtrid valemitega, mille tulemused soovid kopeerida. 6. Kasuta tööriistariba saki Avaleht (Home) grupi Lõikelaud (Clipboard) käsku Kopeeri (Copy) või klahvikombinatsiooni Ctrl + C. 7. Aktiveeri sihtkoha esimene lahter. 8. Ava tööriistariba saki Avaleht (Home) grupi Lõikelaud (Clipboard) menüü Kleebi (Paste) ja vali Kleebi väärtused (Paste Values). Sihtkoht täidetakse kopeeritud valemite hetketulemustega. 1. Võid ka avanenud menüüst Kleebi (Paste) või sihtkoha esimesel lahtril paremklõpsamise teel avatavast hüpikmenüüst valida Kleebi teisiti (Paste Special ), avaneva dialoogiakna Teisiti kleepimine (Paste Special) alas Kleebi (Paste) valida Väärtused (Values) ja dialoogiakna sulgemiseks klõpsata nupul OK. 2. Sihtkoha sisu ei muutu, kui kopeeritud valemid või nende tulemused edaspidi muutuvad. Kui soovid, et sihtkoha sisu muutuks vastavalt kopeeritud valemite või nende tulemuste muutumisele, kleebi kopeeritud valemid lingina (täpsem info peatükis Andmete liigutamine ja kopeerimine ) TÖÖ FUNKTSIOONIDEGA FUNKTSIOONID MIS NEED ON? 100

101 Keerulisemate valemite lihtsustamiseks on funktsioonid need on iseloomuliku kujuga valemijupid, mis sisaldavad eneses tunduvalt keerulisemat funktsionaalsust, kui välja paistab. Funktsioon võib olla keerulise arvutuskäigu lühendatud kuju: Keeruline arvutuskäik A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A1 0+A11+A12+A13+A14 A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A 6*B6+A7*B7+A8*B8 Vastav funktsioon SUM(A1:A14) SUMPRODUCT(A 1:A8;B1:B8) 3. Funktsioone ei kasutata keeruliste arvutuskäikude asemel mitte ainult lühiduse võid ka selguse ja veakindluse tõttu. Näiteks ülaltoodud tabeli esimeses arvutuskäigus oleks kerge mõni viit kogemata kirjutamata jätta või korduvalt kirjutada ning raske seda hiljem märgata, kuid vastav funktsioon garanteerib, et liitmisele kuuluvad kõigi soovitud lahtrite väärtused ja kõik ühekordselt kontrollida tuleb vaid soovitud lahtrite hulga algust ja lõppu. Sageli ei muutu funktsiooni pikkus viidatavate lahtrite hulga suurenemisel, erinevalt vastava arvutuskäigu pikkusest. Nii ei pruugigi kasutatav funktsioon reaalselt vastavast arvutuskäigust lühem olla, kuid on siiski mõistlikum. 4. Funktsioonid ei ole siiski ainult lühendid funktsioonidega on võimalik kirjeldada mitmeid arvutuskäike, mis tavaliste valemitega on kirjeldamatud operaatorite piiratud hulga tõttu (näiteks käesoleva kuupäeva või kellaaja arvutamine). Kuna funktsioonil nagu arvutukäigulgi on väärtus, võib funktsioone valemites kohelda just nagu tavapäraseid valemisse sisestatavaid andmeid: Funktsioonideta valem Vastav funktsioonidega valem 101

102 =( A1+A2+A3+A4+A5)/2+( A6+A7+A8+A9+A10)/3 =SUM(A1:A5)/2+SUM(A6:A10)/3 102

103 FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE Funktsiooni kasuta valemis järgmisel kujul: =funktsiooni nimi (argument1;argument2;...) 5. Sõltuvalt Exceli seadistusest kasutatakse argumentide eraldamiseks kas semikoolonit, koma või midagi muud. Kui kasutad vale eraldusmärki, annab Excel sellest koheselt teada. Ka on õige eraldusmärgi väljaselgitamisel abiks juba olemasolevate funktsioonidega valemitega tutvumine ning funktsiooni sisestamisel ilmuv abiinfo. Argumendid on funktsioonile vajalikud andmed need sisesta nii, nagu andmeid valemisse ikka. 6. Ka argumendid võivad omakorda funktsioone sisaldada. Funktsiooni nimes ei ole suur- ja väiketähtede kasutus oluline. Argument on kohustuslik (tuleb kindlasti anda) või vabatahtlik (võib andmata jätta). Kui jätad andmata vabatahtliku argumendi, jäta sisestamata ka sellele eelnev eraldusmärk. 7. Käesolev materjal tähistab funktsioonide kirjeldustes kohustuslikke komponente (sealhulgas argumente ja eraldusmärke) rõhkkirjaga (näiteks SUM(arv1;arv2; ;arvn)), funktsioonide sisestamisel ilmuv abiinfo ümbritseb seevastu funktsiooni vabatahtlikud argumendid (kuid mitte eraldusmärgid) kantsulgudega: Valemi sisestamise käigus pakub Excel sisestuse algusega sobivaid funktsioone ( ) sobiva valimiseks kasuta nooleklahve ja valiku kinnitamiseks klahvi Tab: 103

104 8. Seejuures pakub Excel sobiva funktsiooni valimise käigus informatsiooni hetkel valitud funktsiooni eesmärgi kohta KÄSK AUTOMAATSUMMA (AUTOSUM) Tööriistariba saki Avaleht (Home) grupi Redigeerimine (Editing) käsu Automaatsumma (AutoSum) abil saad kergesti ja vigu vältides koostada ühest SUM, AVERAGE, COUNT, MAX või MIN funktsioonist koosneva valemi. 9. Käsk Automaatsumma (AutoSum) paikneb ka tööriistariba saki Valemid (Formulas) grupis Funktsiooniteek (Function Library). Tühja aktiivsesse lahtrisse ühest SUM funktsioonist koosneva valemi sisestamiseks klõpsa käsu Automaatsumma (AutoSum) nupul. Tühja aktiivsesse lahtrisse ühest SUM, AVERAGE, COUNT, MAX või MIN funktsioonist koosneva valemi sisestamiseks ava käsu Automaatsumma (AutoSum) menüü ja vali Summa (Sum), Keskmine (Average), Loenda arve (Count Numbers), Max või Min VALIK LIHTSAID FUNKTSIOONE SUM SUMMA Funktsiooni SUM kasutatakse arvude liitmiseks: SUM (andmed). 10. SUM leiab andmetes leiduvate arvude summa. 104

105 11. SUM ei arvesta andmetes leiduvate tühjade ja tekstiliste väärtustega. 12. Kui andmetes ei leidu arve, on tulemuseks 0. Tulemus Valem 83,6 =SUM(A1:A5) 106,8 =SUM(C1:E5) 0 =SUM(B1:B5) 105

106 AVERAGE ARITMEETILINE KESKMINE Funktsiooni AVERAGE kasutatakse arvude keskmise leidmiseks: AVERAGE(andmed). 13. AVERAGE leiab andmetes leiduvate arvude aritmeetilise keskmise. 14. AVERAGE ei arvesta andmetes leiduvate tühjade ja tekstiliste väärtustega. 15. Kui andmetes ei leidu arve, on tulemuseks viga. Tulemus Valem 11 =AVERAGE(A:A) COUNT ARVANDMETEGA LAHTRITE ARV Funktsiooni COUNT kasutatakse arvude loendamiseks: COUNT (andmed). 16. COUNT leiab andmetes leiduvate arvude arvu. 106

107 17. COUNT ei arvesta andmetes leiduvate tühjade ja tekstiliste väärtustega. 18. Kui andmetes ei leidu arve, on tulemuseks 0. Tulemus Valem 3 =COUNT(A:A) 3 =COUNT(A2:A4) MIN VÄHIM ARV Funktsiooni MIN kasutatakse arvude hulgast kõige väiksema leidmiseks: MIN (andmed). 19. MIN leiab andmetes leiduvatest arvudest kõige väiksema. 20. MIN ei arvesta andmetes leiduvate tühjade ja tekstiliste väärtustega. 21. Kui andmetes ei leidu arve, on tulemuseks

108 Tulemus Valem 6000 =MIN(A:A) MAX SUURIM ARV Funktsiooni MAX kasutatakse arvude hulgast kõige suurema leidmiseks: MAX (andmed) 22. MAX leiab andmetes leiduvatest arvudest kõige suurema. 23. MAX ei arvesta andmetes leiduvate tühjade ja tekstiliste väärtustega. 24. Kui andmetes ei leidu arve, on tulemuseks 0. Tulemus Valem 7000 =MAX(A:A) 6. FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE 108

109 6.1. PEATÜKI EESMÄRGID Selles peatükis: Õpid funktsioonidega töötama Saad ülevaate Exceli olulisematest funktsioonidest Saad ülevaate funktsioonide kategooriatest 109

110 6.2. SISSEJUHATUS FUNKTSIOONIDE KASUTAMISSE FUNKTSIOON MIS SEE ON? Funktsioonid on keerulisemate valemite lihtsustamiseks. Funktsiooni kasuta valemis järgmisel kujul: =funktsiooni nimi (argument1;argument2;...) Argumendid on funktsioonile vajalikud andmed need sisesta nii, nagu andmeid valemisse ikka. Funktsiooni nimes ei ole suur- ja väiketähtede kasutus oluline. Argument on kohustuslik (tuleb kindlasti anda) või vabatahtlik (võib andmata jätta). Kui jätad andmata vabatahtliku argumendi, jäta sisestamata ka sellega kaasnev semikoolon VAHENDI LISA FUNKTSIOON KASUTAMINE Funktsioone on palju ja selles käsiraamatus on võimatu tuua ükshaaval iga funktsiooni kasutusjuhend. Uute funktsioonide leidmisel ja nendega tutvumisel on abi Lisa funktsioon (Insert Function) vahendist selle abil saad kergesti ja vigu vältides sisestada lahtrisse ühest funktsioonist koosneva valemi. Enne Lisa funktsioon vahendi kasutamist tasub jälgida, et aktiivne lahter oleks tühi. Aktiivsesse lahtrisse Lisa funktsioon vahendi abil ühest funktsioonist koosneva valemi sisestamiseks toimi järgnevalt: 110

111 Klõpsa valemiribast vahetult vasakul Lisa funktsioon (Insert Function) nupul. Avaneb Lisa funktsioon dialoogiaken: Sisesta Otsige funktsiooni: (Search for a function) alasse otsitava funktsiooni kirjeldus ja vajuta Mine (Go) nuppu Või valige kategooria: (Select a category) valikust. Valige funktsioon: (Select a function) alasse ilmub kirjeldusele või kategooriale vastavate funktsioonide loetelu. Vali Valige funktsioon: alas sobiva funktsiooni nimi. Kategooria Kõik (All) alla kuuluvad kõik saadaolevad, kategooria Viimati kasutatud (Most Recently Used) alla viimati kasutatud funktsioonid. 111

112 Soovi korral võid klõpsata lingil Spikker selle funktsiooni kohta (Help on this function) dialoogiakna alumises vasakus nurgas see viib abimaterjalide artiklini, kus on põhjalikult juttu just valitud funktsioonist. Klõpsa nupul OK. Avaneb sarnane dialoogiaken: Iga lahter selles dialoogiaknas esindab valitud funktsiooni ühte argumenti. Täita tuleb vähemalt need lahtrid, mille ees on argumendi nimi rasvaselt kirjas. Täida dialoogiakna lahtrid ja klõpsa nupul OK. Excel sisestab aktiivsesse lahtrisse valitud funktsioonist koosneva valemi. Uuri valemit, et oskaksid seda funktsiooni ka teistes valemites kasutada. Tutvu kindlasti ka funktsiooni tööpõhimõttega siis saad olla kindel, et tead, mida funktsioon teeb VALEMI LIIGUTAMINE JA KOPEERIMINE Valemi liigutamine ja kopeerimine ei erine palju andmete kopeerimisest. 112

113 SUHTELISED, ABSOLUUTSED JA SEGAVIITED Valemit liigutades ja kopeerides tuleb jälgida, kas valemis sisalduvad viited on suhtelised, absoluutsed või segaviited tulemus sõltub sellest. Suhteline viide (näiteks kohviku suund) sõltub lähtepunktist. Absoluutne viide (näiteks kohviku aadress) ei sõltu lähtepunktist. Segaviide on osaliselt suhteline, osaliselt absoluutne viide. Excel kasutab suhtelisi ja absoluutseid viiteid järgnevalt: Lahtri aadress kujul A1 on suhteline viide. Kui viita kasutava lahtri aadress muutub (näiteks liigutamisel või kopeerimisel), muutub ka viide. Lahtri aadress kujul $A$1 on absoluutne viide. Kui viita kasutava lahtri aadress muutub (näiteks liigutamisel või kopeerimisel), jääb viide samaks. Lahtri aadress kujul $A1 on segaviide. Kui viita kasutava lahtri reanumber muutub (näiteks liigutamisel või kopeerimisel), muutub ka viites reanumber. Lahtri aadress kujul A$1 on segaviide. Kui viita kasutava lahtri veerutäht muutub (näiteks liigutamisel või kopeerimisel), muutub ka viites veerutäht. Lahtripiirkonna nimi on absoluutne viide. Kui viita kasutava lahtri aadress muutub (näiteks liigutamisel või kopeerimisel), jääb viide samaks. Sobiva viite saamiseks muuda viites lahtri aadressi kuju: vii kursor viites lahtri aadressi ja kasuta klahvi F4, kuni saad soovitud tulemuse. VALEMI HETKEVÄÄRTUSE KOPEERIMINE 113

114 Valemi kopeerimisel saad sihtkohta viia kas valemi või selle hetkeväärtuse. Tavapäraste kopeerimisvõtetega viid sihtkohta valemi. Valemite hetkeväärtuste kopeerimiseks toimi järgnevalt: 9. Vali lahtripiirkond valemitega, mida soovid liigutada või kopeerida. 10. Klõpsa Avaleht (Home) menüüs Kopeeri (Copy) nupul. 11. Aktiveeri sihtkoha esimene lahter. 12. Klõpsa Avaleht (Home) menüüs Kleebi (Paste) allnoolel ja vali Kleebi teisiti (Paste Special). Excel kuvab Kleebi teisiti dialoogiakna: Võid ka paremklõpsata sihtkoha esimesel lahtril ja valida Kleebi teisiti (Paste Special). 114

115 13. Kleebi (Paste) alas vali Väärtused (Values). 14. Klõpsa nupul OK. Excel täidab sihtkoha valemite hetketulemustega. Sihtkohalahtrite sisu ei muutu, kui alliklahtrites hiljem valemid või tulemused muutuvad. VALEMI LINGINA KOPEERIMINE Kui kopeerid valemi lingina, sisestad sihtkohalahtrisse valemi, mis väljastab alliklahtri tulemuse. Valemite lingina kopeerimiseks toimi järgnevalt: 15. Klõpsa Avaleht (Home) menüüs Kopeeri (Copy) nupul. 16. Aktiveeri sihtkoha esimene lahter. 17. Klõpsa Avaleht (Home) menüüs Kleebi (Paste) allnoolel ja vali Kleebi teisiti (Paste Special). Excel kuvab Paste Special dialoogiakna: 115

116 1. Võid ka paremklõpsata sihtkoha esimesel lahtril ja valida Kleebi teisiti (Paste Special). 18. Klõpsa nupul Kleebi link (Paste Link) ARGUMENTIDE KASUTAMINE ARGUMENDID MIS NEED ON? Enamik funktsioone vajab tulemuse arvutamiseks lisainformatsiooni argumente. Argumendid antakse funktsioonile tema nime järel sulgudes ja eraldatakse üksteisest semikooloniga (eraldusmärk sõltub Exceli seadistusest ning võib olla näiteks koma) KONSTANDID, VIITED JA AVALDISED Argumendi saad funktsioonile anda kolmel võimalikul moel: 116

117 konstandina annad funktsioonile argumendi väärtuse. viitena argumendi väärtus on kirjas töölehe lahtris, annad funktsioonile lahtri aadressi. avaldisena argument on avaldise tulemus, annad funktsioonile avaldise VÄÄRTUSED Argumentide ja tulemuste väärtusi liigitatakse laias laastus neljaks: arvud, tekstid, tõe- ja veaväärtused. Tasub teada, et kui lahtri horisontaaljoondus on Üldine (General), siis joondab Excel selles lahtris arvu alati paremale, teksti vasakule ja tõe- või veaväärtuse keskele. Nii on võimalik üles leida olukorrad, kus inimene arvab, et tegemist on arvuga, aga Excel, et tekstiga ARVUD Reaalarv Täisarv Kui funktsioon vajab argumendiks täisarvu, aga antakse reaalarv, siis arvestatakse vaid selle täisosa. Ajaväärtus Ajaväärtus on mittenegatiivne reaalarv, kus täisosa tähistab kuupäeva järjekorranumbrit ja murdosa kellaaega. Kuupäevade loendamine algab 1. jaanuarist aastal Kui ajaväärtus on täisarv, on tegemist südaööga, iga tundi väljendatakse ajaväärtuse murdosas 1/24-na. Nii tähendab ajaväärtus 5,25 aega 5. jaanuar 1900, 06:00. Töölehe lahtris saab ajaväärtuse sobival kujul esitleda kujundamisvõtete abil. 117

118 Kuna ajaväärtuse konstandina andmine on liiga mahukas teema käesolevasse käsiraamatusse mahutmaks, tasub ajaväärtused anda viitena või avaldisena (kasutades näiteks funktsiooni DATE) TEKSTID Kui tekst antakse konstandina, tuleb ta ümbritseda jutumärkidega. Kui funktsioon vajab argumendiks teksti, aga antakse arv, siis teisendatakse see tekstiks. Seejuures läheb kaduma arvuga seotud kujunduslik informatsioon. Kui funktsioon vajab argumendiks teksti, aga antakse tõeväärtus, siis teisendatakse see tekstiks: tõeväärtusele TRUE vastab tekst TRUE ja tõeväärtusele FALSE tekst FALSE TÕEVÄÄRTUSED Tõeväärtusi on kaks: TRUE (Tõene) ja FALSE (Väär). Kui funktsioon vajab argumendiks tõeväärtust, aga antakse arv, siis teisendatakse see tõeväärtuseks: arvule 0 vastab tõeväärtus FALSE, mistahes muule arvule tõeväärtus TRUE. Kui funktsioon vajab argumendiks tõeväärtust, aga antakse tekst, siis teisendatakse see võimalusel tõeväärtuseks: tekstidele TRUE, true, True, vastab tõeväärtus TRUE, tekstidele FALSE, false, False, tõeväärtus FALSE. Teiste tekstide korral annab funktsioon tulemuseks veaväärtuse VEAVÄÄRTUSED Kui funktsioon vajab tulemuseks arvu, teksti või tõeväärtust, aga antakse veaväärtus, siis annab funktsioon tulemuseks üldjuhul sama veaväärtuse. 118

119 #N/A tulemust pole võimalik arvutada, sest vajalikud andmed puuduvad. #DIV/0 nulliga jagamine. #NAME? tundmatu nimi (tekib enamasti funktsiooni nime vigaselt kirjutamisel). #NULL! viide lahtripiirkonnale, kus pole ühtegi lahtrit. #NUM! lubamatu arv. #VALUE! vale tüüpi väärtus. #ERR! vigane tulemus. #REF! viide olematule lahtripiirkonnale (tekib enamasti valemite kopeerimisel ja veergude kustutamisel) MASSIIVID Argument või tulemus võib sisaldada väärtust või väärtuste kogumit massiivi. Excelis kasutatakse kahte sorti massiive: ühemõõtmeline massiiv väärtused on kas ühes reas või ühes veerus. Ühemõõtmelised arvumassiivid on näiteks: ja 119

120 kahemõõtmeline massiiv väärtused on enam kui ühes reas ja veerus. Kahemõõtmeline arvvumassiiv on näiteks: Massiivi võid funktsioonile anda samuti kolmel moel: konstandina väärtused ümbritsed loogeliste sulgudega, sisestad ridahaaval, veerud eraldad semikooloniga ja read langkriipsuga (eraldusmärgid sõltuvad Exceli seadistusest ning võivad olla näiteks koma ja semikoolon). Ülaltoodud näidisarvumassiivid esitatakse konstandina järgmiselt: {19,0;15,5;13,2;14,1;3,2} {7,8\3,9\3,7\18,9\9,1} {17\12,5;7,4\18,3;11,5\18,6;7,6\15,2;0,2\3} viitena massiiv paikneb töölehe lahtrites, annad funktsioonile viida lahtripiirkonnale. avaldisena massiiv on avaldise tulemus, annad funktsioonile avaldise LOOGIKAFUNKTSIOONID (LOGICAL) IF VALIK Funktsiooni IF kasutatakse vastavalt olukorrale tulemuse valimiseks. Kuidas kasutada IF(tingimus;tulemus1;tulemus2) 120

121 IF(logical_test;value_if_true;value_if_false) Tingimus on tõeväärtus, lahtripiirkond või massiiv. Kui tingimus on lahtripiirkond või massiiv, arvestatakse tingimuseks funktsiooni AND tulemus selle lahtripiirkonna või massiivi korral. Tulemused võib määramata jätta (siis arvestatakse, et tulemus on 0). Kui funktsioonile IF jäetakse andmata nii tulemus2 kui sellele eelnev semikoolon, siis arvestatakse, et tulemus2 on FALSE. Funktsioonile IF ei tohi andmata jätta tulemusele1 eelnevat semikoolonit. Tulemus Kui tingimus on TRUE, siis tulemus1, kui FALSE, siis tulemus2. Tulemus OK Valem =IF(A1>0; OK ;1000) 1000 =IF(A2>0; OK ;1000) 121

122 1000 =IF(A3>0; OK ;1000) OK =IF(A4>0; OK ;1000) 1000 =IF(A5>0; OK ;1000) AND LOOGILINE JA Funktsiooni AND kasutatakse loogilise JA leidmiseks. Kuidas kasutada AND(tingimus1;tingimus2; ;tingimusn) AND(logical1;logical2; ;logicaln) Tingimused on tõeväärtused, lahtripiirkonnad või massiivid. Kui tingimus sisaldab tekste või tühju lahtreid, siis neid ei arvestata. Kui tingimused ei sisalda ühtegi tõeväärtust või tõeväärtuseks teisendatavat väärtust, annab funktsioon AND tulemuseks veaväärtuse. N on täisarv Tulemus Loogiline JA : kui kõik tingimustes sisalduvad väärtused on TRUE, siis TRUE, muul juhul FALSE. 122

123 Tulemus TRUE FALSE FALSE TRUE Valem =AND(TRUE;TRUE) =AND(FALSE;TRUE) =AND(FALSE;FALSE) =AND(A:A) OR LOOGILINE VÕI Funktsiooni OR kasutatakse loogilise VÕI leidmiseks. Kuidas kasutada OR(tingimus1;tingimus2; ;tingimusn) OR(logical1;logical2; ;logicaln) Tingimused on tõeväärtused, lahtripiirkonnad või massiivid. 123

124 Kui tingimus sisaldab tekste või tühju lahtreid, siis neid ei arvestata. Kui tingimus ei sisalda ühtegi tõeväärtust või tõeväärtuseks teisendatavat väärtust, annab funktsioon OR tulemuseks veaväärtuse. N on täisarv Tulemus Loogiline VÕI : kui kõik tingimustes sisalduvad väärtused on FALSE, siis FALSE, muul juhul TRUE. Tulemus TRUE TRUE FALSE TRUE Valem =OR(TRUE;TRUE) =OR(FALSE;TRUE) =OR(FALSE;FALSE) =OR(A:A) 124

125 NOT LOOGILINE EI Funktsiooni NOT kasutatakse loogilise EI leidmiseks. Kuidas kasutada NOT(tingimus) NOT(logical) Tingimus on tõeväärtus, lahtripiirkond või massiiv. Kui tingimus on lahtripiirkond või massiiv, arvestatakse tingimuseks funktsiooni AND tulemus selle lahtripiirkonna või massiivi korral. Tulemus Loogiline EI : kui tingimus on TRUE, siis FALSE, kui FALSE, siis TRUE. Tulemus FALSE Valem =NOT(TRUE) 125

126 TRUE FALSE =NOT(FALSE) =NOT(A:A) 6.5. OTSINGU- JA VIITEFUNKTSIOONID (LOOKUP & REFERENCE) OTSINGUFUNKTSIOONID MATCH ASUKOHAOTSING ANDMETABELIS Funktsiooni MATCH kasutatakse andmetabelis otsitava väärtuse asukoha leidmiseks. Kuidas kasutada MATCH(otsitav;väärtushulk;tüüp) MATCH(lookup_value;lookup_array;match_type) Otsitavas ei ole suur- ja väiketähed olulised. Väärtushulk on lahtripiirkond või massiiv. Kui väärtushulk on lahtripiirkond, siis see hõlmab kas ainult ühte rida või ainult ühte veergu. Tüüp on -1, 0 või 1. Tüübi võib ka määramata jätta (siis arvestatakse, et see on 1). Kui tüüp on 1, on väärtushulk sorteeritud kasvavalt. Kui tüüp on -1, on väärtushulk sorteeritud kahanevalt. 126

127 Tulemus Otsitava asukoht väärtushulgas. Kui tüüp on 1, on tulemus väärtushulgas viimase väärtuse, mis ei ole suurem otsitavast, järjekorranumber (otsimine lõpetatakse, kui leitakse esimene otsitavaga võrdne või otsitavast suurem väärtus). Kui tüüp on 0, on tulemus väärtushulgas esimese väärtuse, mis on võrdne otsitavaga, järjekorranumber. Kui tüüp on -1, on tulemus väärtushulgas viimase väärtuse, mis ei ole väiksem otsitavast, järjekorranumber (otsimine lõpetatakse, kui leitakse esimene otsitavaga võrdne või otsitavast väiksem väärtus). Tulemus Valem 4 =MATCH( Kalle Tõrvik ;A:A) LOOKUP VÄÄRTUSOTSING ANDMETABELIS Funktsiooni LOOKUP kasutatakse andmetabelis otsitavale vastava rea või veeru ja sellest reast või veerust vajaliku väärtuse leidmiseks. Kuidas kasutada 127

128 1) LOOKUP(otsitav;väärtushulk1;väärtushulk2) LOOKUP(lookup_value;lookup_vector;result_vector) Otsitavas ei ole suur- ja väiketähed olulised. Väärtushulgad on identse kujuga lahtripiirkonnad või massiivid. Kui väärtushulk on lahtripiirkond, siis see hõlmab kas ainult ühte rida või ainult ühte veergu. Väärtushulk1 on sorteeritud kasvavalt. Väärtushulga2 võib ka määramata jätta (siis arvestatakse, et see on väärtushulk1). 2) LOOKUP(otsitav;lahtripiirkond) LOOKUP(lookup_value;array) Otsitavas ei ole suur- ja väiketähed olulised. Kui lahtripiirkonnas on veerge vähem kui ridu, siis on lahtripiirkonna esimene veerg sorteeritud kasvavalt. Kui lahtripiirkonnas on veerge rohkem või samapalju kui ridu, siis on lahtripiirkonna esimene rida sorteeritud kasvavalt. Tulemus 1) 128

129 Väärtus, mis asub väärtushulgas2 samas positsioonis, nagu otsitav väärtushulgas1. Otsitava positsioon leitakse väärtushulgas1 nagu funktsioonis MATCH otsitava positsioon väärtushulgas tüübi 1 korral. 2) Otsitavale vastava rea või veeru lõpus paiknev väärtus. Kui lahtripiirkonnas on veerge vähem kui ridu, leitakse otsitavale vastav rida nagu funktsioonis VLOOKUP otsitavale vastav rida lahtripiirkonnas tüübi 1 korral. Kui lahtripiirkonnas on veerge rohkem või samapalju kui ridu, leitakse otsitavale vastav veerg nagu funktsioonis HLOOKUP otsitavale vastav veerg lahtripiirkonnas tüübi 1 korral. Tulemus Kalle Tõrvik Valem =LOOKUP( Kalle Tõrvik ;A:A) 80 =LOOKUP( Kalle Tõrvik ;A:A;D:D) 129

130 28 =LOOKUP(30;B:B) Kadri Tund =LOOKUP(30;B:B;A:A) 80 =LOOKUP( Kalle Tõrvik ;A:D) 62 =LOOKUP(20;B:D) =LOOKUP(30;B:D) 57 =LOOKUP(33;B:D) VLOOKUP VÄÄRTUSOTSING VERTIKAALSES ANDMETABELIS Funktsiooni VLOOKUP kasutatakse andmetabelis otsitavale vastava rea ja sellest reast vajaliku väärtuse leidmiseks. Kuidas kasutada VLOOKUP(otsitav;lahtripiirkond;veerg;tüüp) VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;range_lookup) Otsitavas ei ole suur- ja väiketähed olulised. Veerg on täisarv 1 veergude arv lahtripiirkonnas. Tüüp on 1 või 0. Tüübi võib ka määramata jätta (siis arvestatakse, et see on 1) Kui tüüp on 1, on lahtripiirkonna esimene veerg sorteeritud kasvavalt. Tulemus 130

131 Otsitavale vastava rea veerus paiknev väärtus. Kui tüüp on 1, vastab otsitavale viimane rida, mille esimese lahtri väärtus ei ole suurem otsitavast (otsimine lõpetatakse, kui leitakse esimene otsitavaga võrdne või otsitavast suurem väärtus). Kui tüüp on 0, vastab otsitavale esimene rida, mille esimese lahtri väärtus on võrdne otsitavaga. Tulemus Valem 32 =VLOOKUP( Kalle Tõrvik ;A:D;2) 80 =VLOOKUP( Kalle Tõrvik ;A:D;4) 28 =VLOOKUP(30;B:D;1) naine =VLOOKUP(30;B:D;2) =VLOOKUP(30;B:D;3) HLOOKUP VÄÄRTUSOTSING HORISONTAALSES ANDMETABELIS 131

132 Funktsiooni HLOOKUP kasutatakse andmetabelis otsitavale vastava veeru ja sellest veerust vajaliku väärtuse leidmiseks. Kuidas kasutada HLOOKUP(otsitav;lahtripiirkond;rida;tüüp) HLOOKUP(lookup_value;table_array;row_index_num;range_lookup) Otsitavas ei ole suur- ja väiketähed olulised. Rida on täisarv 1 ridade arv lahtripiirkonnas. Tüüp on 1 või 0. Tüübi võib ka määramata jätta (siis arvestatakse, et see on 1) Kui tüüp on 1, on lahtripiirkonna esimene rida sorteeritud kasvavalt. Tulemus Otsitavale vastava veeru reas paiknev väärtus. Kui tüüp on 1, vastab otsitavale viimane veerg, mille esimese lahtri väärtus ei ole suurem otsitavast (otsimine lõpetatakse, kui leitakse esimene otsitavaga võrdne või otsitavast suurem väärtus). Kui tüüp on 0, vastab otsitavale esimene veerg, mille esimese lahtri väärtus on võrdne otsitavaga. 132

133 Tulemus Valem 32 =HLOOKUP( Kalle Tõrvik ;1:4;2) 80 =HLOOKUP( Kalle Tõrvik ;1:4;4) 28 =HLOOKUP(30;2:4;1) naine =HLOOKUP(30;2:4;2) =HLOOKUP(30;2:4;3) TEISED OTSINGUFUNKTSIOONID Tulemuste hulgast vastavalt järjekorranumbrile sobiva valimiseks kasutatakse funktsiooni CHOOSE VIITEFUNKTSIOONID INDEX LAHTRIPIIRKONNA VÕI MASSIIVI OSA Funktsiooni INDEX kasutatakse lahtripiirkonnast või massiivist osa eraldamiseks. 133

134 Kuidas kasutada INDEX(väärtushulk;rida;veerg) INDEX(array;row_num;col_num) Väärtushulk on lahtripiirkond või massiiv. Rida on täisarv 1 ridade arv väärtushulgas. Kui väärtushulgas on ainult üks rida, võib rea määramata jätta. Veerg on täisarv 1 veergude arv väärtushulgas. Kui väärtushulgas on ainult üks veerg, võib veeru määramata jätta. Rea või veeru võib määramata jätta. Tulemus Väärtushulgas reale ja veerule vastav väärtus. Kui rida on määramata, on tulemuseks kogu väärtushulga veerg. Kui veerg on määramata, on tulemuseks kogu väärtushulga rida. 134

135 Kalle Tõrvik Tulemus Valem =INDEX(A1:D7;4;1) Kalle Tõrvik 32 mees 80 =INDEX(A1:D7;4) Kalle Tõrvik =INDEX(A1:A7;4) OFFSET DÜNAAMILINE VIIDE Funktsiooni OFFSET kasutatakse dünaamilise viite loomiseks. Kuidas kasutada OFFSET(lahtripiirkond;alla;paremale;ridu;veerge) OFFSET(reference;rows;cols;height;width) Alla ja paremale on täisarvud. Ridu ja veerge on positiivsed täisarvud. Ridu võib ka määramata jätta (siis arvestatakse, et see on ridade arv lahtripiirkonnas). Veerge võib ka määramata jätta (siis arvestatakse, et see on veergude arv lahtripiirkonnas). Tulemus 135

136 Viide lahtripiirkonnale, kus on ridu rida ja veerge veergu ning mis saadakse lahtripiirkonna nihutamisel alla rea võrra allapoole ja paremale veeru võrra paremale. Tulemus Valem Kalle Tõrvik 32 mees 80 =OFFSET(A5:D5;-1;0) Kalle Tõrvik =OFFSET(B4;0;-1) TEISED VIITEFUNKTSIOONID Rea- ja veerunumbri põhjal vastavale lahtrile viite ehitamiseks kasutatakse funktsiooni ADDRESS. Lahtri rea- ja veerunumbri leidmiseks kasutatakse vastavalt funktsioone ROW ja COLUMN. Lahtripiirkonnas ridade ja vergude loendamiseks kasutatakse vastavalt funktsioone ROWS ja COLUMNS. 136

137 7. TÖÖ DIAGRAMMIDEGA 7.1. DIAGRAMMID MIS NEED ON? Diagrammid on võimalus tabeli kujul säilitatavate arvandmete esitlemiseks piltlikul kujul. Healt diagrammilt saab arvandmetest kiirema ja selgema ülevaate kui samadest arvandmetest tabeli kujul. Käesolev materjal tutvustab diagrammidega töötamise vahendeid ja erinevaid diagramme, kuid nägemus heast diagrammist jääb siiski Sinu enese leida DIAGRAMMI TÜÜBID SEKTOR- JA RÕNGASDIAGRAMMID Sektordiagramm (Pie) on nagu pealtvaates kook ja väljendab üksikute andmete osakaalu tervikus. Rõngasdiagramm (Doughnut) on nagu pealtvaates mitmekorruseline pulmatort, s.t. koosneb mitmest kohakuti asetatud sektordiagrammist ja võimaldab nii lisaks iga üksiku sektordiagrammi vaatlemisele ka erinevaid sektordiagramme omavahel võrrelda. 137

138 Hea sektor- või rõngasdiagrammi loomisel jälgi, et: diagrammil kajastatavate arvandmete hulgas ei ole negatiivseid ega teistega võrreldes nullilähedasi arve. kui sektordiagrammil kajastatavate arvandmete hulgas siiski on teistega võrreldes nullilähedasi arve, tasub kasutada sektordiagrammi alamtüüpe ühel sektordiagrammil kajastatavate arvandmete hulk ei ole suur (üle 7 ei soovitata). ühes rõngasdiagrammis sisalduvate sektordiagrammide hulk ei ole suur (üle 3 ei soovitata). Kui diagrammil kajastatavate arvandmete hulk on siiski suur, tasub kasutada teist diagrammi tüüpi PUNKT- JA MULLDIAGRAMMID XY punktdiagramm (X Y (Scatter)) sisaldab enamasti kahte arvtelge ja on enamasti kasutusel teaduslike, statistiliste, tehniliste jms. arvandmete (arvupaaride) esitlemisel. Mulldiagramm (Bubble) on punktdiagramm, kus iga punkti juures on oluline lisaks selle punkti asukohale diagrammil (määravad kaks koordinaati) ka selle punkti läbimõõt (määrab kolmas koordinaat): Punktdiagrammi kasuks tasub otsustada, kui diagrammil kajastatavaid arvandmeid on palju (teised diagrammi tüübid ei sobi). 138

139 Mulldiagramm valitakse sageli just siis, kui on vaja kolmeteljelist diagrammi, diagrammil kajastatud arvandmete hulga vähendab aga oluliselt mulldiagrammi loetavust. Samuti pakuvad punktdiagrammi ja mulldiagrammi kaks arvtelge laiemat mänguruumi (logaritmilised skaalad jms.) kui väga paljudele teistele diagrammitüüpidele iseloomulikud üks arv- ja üks kategooriatelg. Punktdiagrammi alamtüüpi valides jälgi: kas punktid ning kas ja millised jooned on nähtaval (joonega ühendatakse diagrammil punktid seeriakaupa, nagu joondiagrammil) JOONDIAGRAMMID Joondiagramm (Line) sisaldab enamasti ühte arv- ja ühte kategooriatelge ning esitleb kategooriatesse kuuluvaid arvandmeid punktidena seeriakaupa joonega ühendatult (sarnaselt punktdiagrammile) ja värviga eraldatult. Kui diagrammil kajastatavate arvandmete hulk on suur, tasub joondiagrammi asemel punktdiagrammi kasutada. Joondiagrammi kahemõõtmelised alamtüübid erinevad üksteisest kajastatavate arvandmete paigutusviisi ja rõhutatuse poolest. 139

140 TULP- JA LINTDIAGRAMMID Tulpdiagramm (Column) sisaldab enamasti ühte arv- ja ühte kategooriatelge ning esitleb kategooriatesse kuuluvaid arvandmeid tulpadena (tulba kõrguse määrab esitletav arvväärtus) seeriakaupa värviga eraldatult. Lintdiagramm (Bar) on transponeeritud (tõusva diagonaali suhtes peegeldatud) tulpdiagramm. Millal on mõistlik kasutada tulpdiagrammi asemel lintdiagrammi? Juhul, kui kategooriaid on palju ja nende nimed on pikad nii mahuvad kategooriate nimed paremini diagrammile. Juhul, kui kajastatavad arvväärtused väljendavad ajalisi kestvusi ajatelge kujutletakse üldjuhul horisontaalsena KIHTDIAGRAMMID Kihtdiagramm (Area) on joondiagramm, kus kajastatavatele arvandmetele vastavad punktid on rõhutamata ning joonte ja horisontaaltelje vaheline diagrammi osa on värvitud. Kihtdiagrammi alamtüübid vastavad joondiagrammi alamtüüpidele. 140

141 MUUD DIAGRAMMID Börsidiagramm (Stock) on kasutusel eriolukordades ja eeldab, et diagrammil kajastatakse spetsiifiline hulk arvandmeid. Pinddiagramm (Surface) on kasutusel eriolukordades ja eeldab, et diagrammil kajastatakse spetsiifiline hulk arvandmeid. Radiaaldiagramm (Radar) on kasutusel eriolukordades ja eeldab, et diagrammil kajastatakse spetsiifiline hulk arvandmeid. 141

142 7.2. DIAGRAMMIDE LOOMINE Kõik tööriistariba saki Lisa (Insert) grupi Diagrammid (Charts) menüüd sisaldavad diagrammi tüüpide kaupa käske aktiivsele tabelile või valitud lahtritele vastava diagrammi loomiseks. Aktiivsele tabelile või valitud lahtritele tavadiagrammi loomiseks klõpsa soovitud diagrammi tüübil ja seejärel vali alamtüüp või kasuta klahvi F11. Tavadiagrammi saad määrata dialoogiaknas Diagrammi lisamine (Insert Chart) (täpsem info allpool). Iga menüü lõpus on käsk Kõik diagrammitüübid (All Chart Types), mis avab dialoogiakna Diagrammi lisamine (Insert Chart) (täpsem info allpool). Loo diagramm (Create Chart) avab dialoogiakna Diagrammi lisamine (Insert Chart) (täpsem info allpool) SOOVITATAVAD DIAGRAMMID Aktiivsele tabelile või valitud lahtritele Soovitatavate diagrammide (Recomended charts) kuvamiseks klõpsa Diagrammid (Charts) grupis vastaval nupul, misjärel avaneb aken Diagrammi lisamine (Insert Chart), kus Excel soovitab vastavalt valitud andmetele diagrammi tüüpe: 142

143 143

144 DIAGRAMMI LISAMINE (INSERT CHART) Uue diagrammi lisamiseks toimi alljärgnevalt: 1. Klõpsa Diagrammid grupis all paremas nurgas oleval nupul, misjärel avaneb alljärgnev aken: Diagrammi alamtüübid 2. Avanenud aknas kuvatakse esmajärjekorras Soovitatavad diagrammid. Kõikide diagrammide hulgast valimiseks klõpsa akna ülaosas oleval sakil Kõik diagrammid (All Charts). 3. Vali vasakult diagrammi tüüpide loetelust soovitud diagrammi tüüp ja seejärel akna parempoolses ülaosas soovitud diagrammi alamtüüp ning klõpsa OK. 144

145 7.3. DIAGRAMMIDE KUSTUTAMINE Iseseisvana ühel töölehel paikneva diagrammi kustutamiseks kustuta vastav tööleht. Objektina töölehel paikneva diagrammi kustutamiseks: 19. Aktiveeri diagramm, mille soovid kustutada. 20. Vajuta klaviatuuril klahvi Delete DIAGRAMMIRIISTAD (CHART TOOLS) Aktiivse diagrammi olemasolul saad kasutada tööriistariba täiendavaid sakke Diagrammiriistad (Chart Tools) Kujundus (Design) ja Vorming (Format): Nende sakkide sisu sõltub aktiivse diagrammi tüübist. Alljärgnevalt on kasutatud diagrammi tüübi Tulpdiagramm (Column) alamtüübile Kobartulpdiagramm (Clustered Column) esialgne tavadiagramm omaseid sakke. Täpsem info nende sakkide kasutamise kohta vastavalt peatükkides Diagrammide muutmine, Diagrammide häälestamine ja Diagrammide kujundamine kõiki neid ei pruugi küll käesolevas materjalis sisalduda. 145

146 7.5. DIAGRAMMIDE MUUTMINE Tööriistariba saki Diagrammiriistad (Chart Tools) Kujundus (Design) abil saad muuta aktiivse diagrammi põhiomadusi GRUPP TÜÜP (TYPE) Käsk Muuda diagrammi tüüpi (Change Chart Type) Kirjeldus Avab aktiivse diagrammi tüübi muutmiseks dialoogiakna Diagrammitüübi muutmine (Change Chart Type), mida tuleb kasutada analoogselt dialoogiaknaga Diagrammi lisamine (Insert Chart) (täpsem info peatükis Diagrammi loomine ) GRUPP ANDMED (DATA) Käsk Vaheta rida/veerg (Switch Row/Column) Kirjeldus Vahetab omavahel aktiivse diagrammi lähteandmete tabeli kirjed ja väljad. 146

147 Lähteandmed (Select Data) Avab aktiivse diagrammi lähteandmete tabeli koostamiseks dialoogiakna Andmeallika valimine (Select Data Source) (täpsem info allpool). Mõisteid kirje ja väli mõistad paremini, kui loed peatükki Andmetabel mis see on?, mis ei pruugi küll käesolevas materjalis sisalduda DIALOOGIAKEN ANDMEALLIKA VALIMINE (SELECT DATA SOURCE) Dialoogiakna osa Diagrammi andmevahemik: (Chart data range:) Vaheta rida/veerg (Switch Row/Column) Kirjeldus Määrab aktiivse diagrammi lähteandmete tabeli koostamiseks kasutatud defineeritud tabeli, defineeritud nime või lahtrite hulga. Vahetab omavahel aktiivse diagrammi lähteandmete tabeli kirjed ja väljad. 147

148 Legendikirjed (sari) (Legend Entries (Series)) Loetleb aktiivse diagrammi lähteandmete tabeli kirjed ja võimaldab neid hallata: Lisa (Add) avab uue kirje lisamiseks dialoogiakna Sarja redigeerimine (Edit Series) (täpsem info allpool). Redigeeri (Edit) avab valitud kirje muutmiseks dialoogiakna Sarja redigeerimine (Edit Series) (täpsem info allpool). Eemalda (Remove) kustutab valitud kirje. Nihuta üles (Move Up) paigutab valitud kirje loetelus ühe võrra ettepoole. Ei ole kasutatav, kui valitud on loetelus esimesena toodud kirje. Nihuta alla (Move Down) paigutab valitud kirje loetelus ühe võrra tahapoole. Ei ole kasutatav, kui valitud on loetelus viimasena toodud kirje. Diagrammifiltrid (Chart Filters) võimaldab märkeruutude abil öelda, millised legendikirjeid või X-telje silte diagrammis kuvatakse Horisontaaltelje (X-telje) sildid (Horizontal (Category) Axis Labels) Peidetud ja tühjad lahtrid Loetleb aktiivse diagrammi lähteandmete tabeli väljanimed ja võimaldab neid hallata: Redigeeri (Edit) avab väljanimede määramiseks dialoogiakna Teljesildid (Axis Labels) (täpsem info allpool). Avab dialoogiakna Peidetud ja tühjade lahtrite sätted (Hidden and Empty Cell 148

149 (Hidden and Empty Cells) OK Loobu (Cancel) Settings) (täpsem info allpool), mille abil saab seadistada, kas ja kuidas kajastatakse diagrammil lähteandmete tabelisse peidetud või tühjadest lahtritest saabunud andmed. Sulgeb dialoogiakna ja salvestab tehtud valikud. Sulgeb dialoogiakna DIALOOGIAKEN SARJA REDIGEERIMINE (EDIT SERIES) Dialoogiakna osa Sarja nimi: (Series name:) Sarja väärtused: (Series values:) OK Loobu (Cancel) Kirjeldus Määrab kirje nime. Määrab kirje sisu. Sulgeb dialoogiakna ja salvestab tehtud valikud. Sulgeb dialoogiakna

150 DIALOOGIAKEN TELJESILDID (AXIS LABELS) Dialoogiakna osa Teljesiltide vahemik: (Axis label range:) OK Loobu (Cancel) Kirjeldus Määrab väljanimed. Sulgeb dialoogiakna ja salvestab tehtud valikud. Sulgeb dialoogiakna DIALOOGIAKEN PEIDETUD JA TÜHJADE LAHTRITE SÄTTED (HIDDEN AND EMPTY CELL SETTINGS) Dialoogiakna osa Kuva tühjad lahtrid: (Show empty cells as:) Kirjeldus Määrab, kas ja kuidas kajastatakse aktiivsel diagrammil lähteandmete tabelisse tühjadest lahtritest saabunud andmed: 150

151 vahedena (Gaps) ei näidata. Diagrammi tüübi Joondiagramm (Line) korral joon katkeb. nullina (Zero) nullina. Ühenda andmepunktid joonega (Connect data points with line) ei näidata. Diagrammi tüübi Joondiagramm (Line) korral joon ei katke. See valik on kasutatav vaid mainitud diagrammi tüübi korral. Kuva peidetud ridadel ja veergudes asuvad andmed (Show data in hidden rows and columns) OK Loobu (Cancel) Määrab, kas aktiivsel diagrammil kajastatakse ka lähteandmete tabelisse peidetud ridadest ja veergudest saabunud andmed. Sulgeb dialoogiakna ja salvestab tehtud valikud. Sulgeb dialoogiakna. 151

152 GRUPP DIAGRAMMI PAIGUTUSED (CHART LAYOUTS) Sisaldab käske aktiivsele diagrammile elementide lisamiseks ja erinevate kiirpaigutuse määramiseks DIAGRAMMIELEMENDI LISAMINE Juba valmis diagrammile saad lisada erinevaid elemente, klõpsates sellejaoks Diagrammipaigutused (Chart Layouts) grupis nupul Lisa diagrammielement (Add Chart Element), misjärel avaneb nimekiri lisatavate elementide kohta: Teljed (Axis) võimaldab primaarsete telgede kuvamist sisse/välja lülitada. Teljetiitlid (Axis Titles) võimaldab sisse/välja lülitada telejtiitleid. Diagrammi tiitel (Chart Title) - võimaldab diagrammi tiitli kuvamist sisse/välja lülitada ja samuti määrata tema asukohta. Andmesildid (Data Labels) - võimaldab andmesiltide kuvamist sisse/välja lülitada ja samuti määrata nende asukohta diagrammis. 152

153 Andmetabel (Data table) andmetabeli diagrammis kuvamise sisse/välja lülitamine ning samuti on võimalik määrata, kas tabel kuvatakse koos legendivõtmetega või ilma. Vearibad (Error Bars) vearibade aktiveerimine ja veatüübi valik. Ruudujooned (Gridlines) põhi-ja vaheruudujoonte sisse/välja lülitamine. Legend (Legend) - võimaldab diagrammi legenditabeli kuvamist sisse/välja lülitada ja samuti määrata tabeli asukohta diagrammis. Jooned (Lines) võimaldab sisse/välja lülitada diagrammi jooni andmepunktide vahel, samuti on võimalik valida joonetüüpi. Trendijoon (Trendline) trendijoonte aktiveerimine ja joone tüübi valimine. Trendijoonte kasutamise võimalus sõltub diagrammi tüübist. Lisamisel tuleb ära määrata alus sari. Suurema/väiksema ribad (Up/Down Bars) andmepunktide vaheliste ribade sisse/välja lülitamine. Diagrammielementide (Add Chart Element) lisamiseks saad kasutada ka aktiivse diagrammi üleval paremas nurgas olevat Diagrammielementide lisamise nuppu: 153

154 Osade elementide lisamise võimalus sõltub aktiivse diagrammi tüübist KIIRPAIGUTUSTE KASUTAMINE Aktiivse diagrammi paigutuse täpsemaks häälestamiseks toimi alljärgnevalt: 1. Klõpsa Diagrammiriistad (Chart Tools) menüüsakil Diagrammipaigutused (Chart Layouts) grupis nupul Kiirpaigutus (Quick Layout), misjärel kuvatakse erinevad diagrammi elementide ja valmis paigutustega kiirpaigutuskomplektid. 2. Sobiva kiirpaigutuskomplekti valimiseks liiguta hiirekursus komplekti ikooni peale, misjärel Excel kuvab koheselt aktiivsel diagrammil valitud komplekti paigutuse. 3. Sobiva kiirpaigutuskomplekti valimiseks klõpsa temal GRUPP ASUKOHT (LOCATION) Käsk Teisalda diagramm (Move Chart) Kirjeldus Avab aktiivse diagrammi asukoha määramiseks dialoogiakna Diagrammi teisaldamine (Move Chart) (täpsem info allpool). 154

155 DIALOOGIAKEN DIAGRAMMI TEISALDAMINE (MOVE CHART) Dialoogiakna osa Valige diagrammi paigutamise asukoht: (Choose where you want the chart to be placed:) Kirjeldus Määrab aktiivse diagrammi asukoha: Uus leht: (New sheet:) iseseisvana uuel töölehel, mille nime määrab järgnev tekstipesa. Objekt lehel: (Object in:) objektina olemasoleval töölehel, mille nime määrab järgnev valik. OK Loobu (Cancel) Sulgeb dialoogiakna ja salvestab tehtud valikud. Sulgeb dialoogiakna GRUPP DIAGRAMMILAADID (CHART STYLES) 155

156 Diagrammilaadid (Chart Styles) võimaldab valida erinevate valmis diagrammi kujunduskomplektide vahel. Valimiseks liiguta hiir soovitud kujundusele, misjärel Excel kuvab valitud kujunduse aktiivsel diagrammil. Valimiseks klõpsa soovitud kujundusel. Nupust Muuda värve (Change Colors) saad muuta värvipaletti, mida kujunduskomplekt hetkel kasutab MINIGRAAFIKAD Excel 2013 võimaldab oma andmete paremaks visuaalseks kuvamiseks kasutada mingigraafikaid. 1. Minigraafika kasutamiseks selekteeri tabel või lahtrivahemik, mille kohta soovid minigraafikut luua ja seejärel klõpsa menüüsakil Lisa (Insert) ja seejärel vali, millist minigraafikat soovid kasutada: 2. Peale soovitud minigraafika valikut ilmub alljärgnev aken: 3. Määra soovitud Andmevahemik (Data Range), mille kohta soovid minigraafikut luua. 156

157 4. Vali minigraafiku Asukohavahemik (Location Range) alates esimest lahtrist. 5. Klõpsa OK nupul. Tulemus näeb välja selline: Minigraafika asukoha lahtrit saab kopeerida sama moel nagu valemeid. Minigraafika loomiseks saad kasutada ka töövahendit Kiiranalüüs (Quick Analysis). Täpsem selgitus on saadaval peatükis Kiiranalüüsi töövahend, mis ei pruugi küll käesolevas materjalis sisalduda. 157

158 8. ANDMETE LIIGENDAMINE, LIIGENDTABELI LOOMINE JA MUUTMINE 8.1. LIIGENDUSE LOOMINE Liigendused võimaldavad sul fokuseeruda konkreetsele informatsioonile, mis võib jäädad segaseks, kui sa vaatad tervet arvutustabelit. Excel eraldab andmed tasemetesse nagu näiteks iganädalane, igakuine või kvartaalne ning kategoriseerib informatsiooni kas detailsete andmete või kokkuvõtva informatsioonina. Sa võid luua kuni kaheksa ridade ja veergude liigenduse taset. Excel võimaldab sul luua liigenduse automaatselt või manuaalselt. Järgnev ekraanipilt kuvab informatsiooni, mida oleks võib-olla parem vaadata liigenduse vormingus: 158

159 Siin on samad andmed ahendatud liigenduse kujul, kusjuures mõned detailsetest ridadest on peidetud: LIIGENDUSE AUTOMAATNE LOOMINE Liigenduse automaatne loomine nõuab, et andmed oleksid antud samal viisil või samas suunas terves arvutustabelis. Kui Excel loob liigenduse automaatselt, eeldab see, et kokkuvõtvad read on detailsete andmete ridade kohal või all ning kokkuvõtvad veerud on detailsete andmetega veergudest vasakul või paremal. Et luua liigendust automaatselt, tee järgnevad sammud: Kasuta ühte järgnevatest võimalustest: Kui sa soovid liigendada piirkonda, selekteeri piirkond. Kui sa soovid liigendada tervet arvutustabelit, selekteeri üksik lahter. Klõpsa menüüsakil Andmed (Data) ja seejärel klõpsa nupule Rühmita (Group) ning Automaatliigenda (Auto Outline). Excel kuvab rea ja veeru liigenduse joone sobivasse kohta ning paneb andmed liigendusrežiimi: 159

160 LIIGENDUSE MANUAALNE LOOMINE Kui sinu kokkuvõttev informatsioon ei ole sama suunaga terves arvutustabelis, saad luua liigenduse ka käsitsi. Manuaalne liigenduste loomine võimaldab sul lihtsalt tasemeid liigenduse sees tõsta ja langetada. Et luua manuaalselt liigendust, tee järgnevad sammud: 1. Aktiveeri lahtrid ridades või veergudes, mida soovid liigendada. Selekteeri ainult need lahtrid, mis on kuni lahtrini (kuid ei kaasa seda), milles on kokkuvõttev valem. 2. Klõpsa menüüsakil Andmed (Data) ja seejärel klõpsa nupule Rühmita ning Rühmita (Group). 3. Excel võib kuvada Rühmita dialoogiakna: 160

161 4. Kui sa soovid grupeerida ridade järgi, tee märge valiku ees Read (Rows). 5. Kui sa soovid grupeerida veergude järgi, tee märge valiku ees Veerud (Columns). 6. Korda sammusid 1 kuni 3 iga sektsiooni puhul, mida soovid liigendada. 7. Klõpsa OK. Excel kuvab liigenduse jooned ja asetab andmed liigenduse režiimi. Et liigendust eemaldada, klõpsa Data (Andmed) menüüle, osuta Outline (Liigendus) ja klõpsa Clear Outline (Tühista rühmitamine). LIIGENDUSE TASEMETE PEITMINE JA KUVAMINE Liigendustasemete kuvamiseks või peitmiseks klõpsa soovitud liigenduse ees kas (miinus) või (pluss) märgil. Samuti saad ühe korraga aktiveerida (kuvada) või deaktiveerida (peita) liigenustasemeid selliselt, et klõpsad soovitud liigenustaseme numbril. 161

162 Liigendustaseme numbrid 8.2. VAHESUMMADE LISAMINE Excel võimaldab sul tekitada andmetabelis automaatselt väärtuste vahesummasid ilma, et peaksid selle jaoks eraldi looma valemit. Kasutades Vahekokkuvõte (Subtotals) käsku Andmed (Data) 162

163 menüüsakilt, saad sa kiirelt ja kergelt arvutada väärtused konkreetses veerus. Excel lisab ka kogusumma andmebaasi alumisse ossa. Et tekitada vahesummasid, tee järgmised sammud: 1. Sordi andmed vastavalt sellele, kuidas sa soovid vahesummasid arvutada. Näiteks, kui sul on andmebaas müügist kõikides sinu asukohtades ning sa soovid arvutada vahesumma iga riigi kohta, siis sordi andmebaas riigi järgi. 2. Klõpsa Andmed (Data) menüülsakil ja seejärel klõpsa nupul Vahekokkuvõtted (Subtotals). Excel kuvab Vahekokkuvõtted (Subtotal) dialoogiakna: 3. Valiku Iga muutuse korral järgmiseks: (At each change in:) alt tuleb valida soovitud Väli (Field), mille järgi oled tabeli sorteerinud ja mis hakkab olema aluseks vahekokkuvõtte lisamisele 163

164 4. Valiku Kasuta funktsiooni (Use function )ripp-menüüst saab määrata, millist funktsiooni vahekokkuvõtte loomisel kasutatakse. Excel pakub vaikimisi Summa (SUM) funktsiooni arvuliste väärtuste jaoks ning Loendus (Count) funktsiooni tekstivälja jaoks. Järgnev tabel kirjeldab saadavalolevaid funktsioone loendis Kasuta funktsiooni (Use function): Funktsioon Summa (Sum ) Loendus (Count ) Keskmine (Average) Maksimum (Max) Miinimum (Min) Korrutis (Product) Arvude loendamine (Count Nums) Standardhälve (StdDev) Populatsiooni standardhälve (StdDevp) Kirjeldus Liidab väärtused vahesummas. Kuvab mitte-tühjade siltide arvu vahesummas. Leiab väärtuste keskmise vahesummas. Kuvab suurima väärtuse vahesummas. Kuvab väikseima väärtuse vahesummas. Kuvab väärtuste korrutise vahesummas. Kuvab lahtrite arvu, mis sisaldavad väärtuseid vahesummas. Kuvab populatsiooni standardse deviatsiooni põhinedes andmetel, mis on võetud populatsiooni näidiselt, kus näidis on vahesumma grupp. Kuvab populatsiooni standardse deviatsiooni, kus vahesumma grupp on populatsioon. 164

165 Dispersioon (Var) Populatsiooni dispersioon (Varp) Kuvab populatsiooni dispersiooni põhinedes andmetel, mis on võetud populatsiooni näidiselt, kus näidis on vahesumma grupp. Kuvab populatsiooni dispersiooni, kus vahesumma grupp on populatsioon. Valiku alt Lisa vahesumma järgmisele (Add subtotal to) märgi ära need veerud, millele soovid eelpool valitud funktsiooni kasutades vahesummat lisada. Lisaks pakub Vahekokkuvõte dialoogiaken järgmisi täiendavaid valikuid: Asenda praegused vahekokkuvõtted (Replace current subtotals) - kirjutab üle mistahes olemasolevad vahesummad uute vahesummadega. Tühjenda see valik, kui soovid, et Excel lisaks uued vahesummad juba olemasolevate vahesummade alla. Leheküljepiir rühmade vahel (Page break between groups) - lisab lehevahe enne iga vahesummeeritud andmete gruppi. Kokkuvõte andmete all (Summary below data) - kuvab summa read ja Üldkokkuvõte (Grand Total) sinu selekteeritud andmegrupi (gruppide) all. Tühjenda see valik, kui soovid kuvada vahesumma read ning kogusumma rea andmete kohal. Eemalda kõik (Remove All) - kustutab kõik vahesummad, mille oled juba rakendanud selekteeritud informatsioonile. Kui oled soovitud valikud teinud siis klõpsa OK, misjärel Excel lisab admebaasile vahesummad: 165

166 Kui Excel kuvab vahesummad, kuvab ta ka liigenduse sümbolid arvutustabelist vasakul. Sa saad hallata vahesummadega andmebaasi välimust klõpsates liigenduse sümbolitele. Näiteks, sa saad laiendada või ahendada liigendust klõpsates + või - sümbolile. VAHESUMMADE EEMALDAMINE Vahesummad eemaldamiseks toimi alljärgnevalt: 1. Klõpsa Andmed (Data) menüülsakil ja seejärel klõpsa nupul Vahekokkuvõtted (Subtotals), misjärel Vahekokkuvõtted dialoogiaken. 2. Klõpsa remove all (eemalda kõik). 166

167 8.3. PIVOTTABLE (LIIGENDTABELI) ARUANNE Suurest andmehulgast võid ju filtrite ja sorteerimise abil vajaliku üles leida, ent nende põhjal järelduste tegemine ja andmete koondamineon vaevarikas. Tööd lihtsustavad oluliselt PivotTable aruanded. PivotTable liigendtabel (PivotTable) on interaktiivne liigendtabel, millega saad hõlpsalt koostada koondeid suurtest andmetabelitest. Andmed, mida sa kasutad loomaks PivotTable liigendtabeli aruandeid, kutsutakse algandmeteks. Algandmed võivad tuleneda erinevatest kohtadest, sisaldades Exceli andmeid ja samuti ka väliseid andmete allikaid. Et luua PivotTable liigendtabeli ruannet toimi alljärgnevalt: 1. Selekteeri andmed, mille põhjal soovid luua PivotTable liigendtabeli aruannet. Kui soovid kasutada tervet andmetabelit, siis piisab, kui aktiivne lahter on tabelis. 2. Vali Lisa (Insert) menüüsakk ja seejärel klõpsa nupul PivotTable liigendtabel. Excel kuvab järgmise dialoogiakna, viidates valitud asukohale kus asuvad andmed mida soovid analüüsida: 167

168 3. Avanenud aknas saad soovikorral täpsustada: a. Andmete asukohta, mida soovid analüüsida. b. Vaikimisi loob Excel liigendtabeli uuele töölehele. Kui sa soovid liigendtabeli luua olemasolevale töölehele klõpsa valikul Olemasolevale töölehele (Existing Worksheet) ja määra asukoht. c. Juhul, kui soovid analüüsida mitmes tabelis olevaid andmeid samaaegselt, siis tee märge valiku Lisa need andmed andmemudelisse (Add data to the Data Model) 4. Valikute kinnitamiseks klõpsa OK, misjärel avaneb alljärgnev aken: Vasakul asub liigendtabeli paigutusala ja paremal liigendtabeli väljaloend. Loendis on kuvatud veergude pealkirjad. 168

169 ANDMEVÄLJADE LISAMINE Väljade lisamiseks liigendtabelisse on järgmised võimalused: 1. Klõpsa välja nime ees oleval märkeruudul, mida soovid liigendtabelisse lisada. Väli lisatakse automaatselt liigendtabelisse. Arvudeta väljad lisatakse rea alale. Arvudega väljad paigutatakse andmete alale. 2. Klõpsa väljanimel ja lohista väli Rida (Row), Veerg (Column), Andmed (Data) või Filtrid (Filters) alale. Välja lisamisel kuvab Excel koheselt lisatud välja andmed liigendtabelis. Välja eemaldamiseks liigendtabelist tühjenda väljanime juures asuv ruut. Koheselt kajastub muutus ka liigendtabelis. 169

170 KALKULEERITUD VÄLJADE LISAMINE Excel võimaldab sul kasutada mitmeid sisseehitatud funktsioone liigendtabelites arvutamiseks. Näiteks saab kasutada selliseid funktsioone nagu Summa (SUM), Keskmine (Average), Loenda (Count), Korrutis (Product) jne. Kui sa lisad arvudega välja Väärtused (Values) alale, siis kasutab Excel vaikimisi Summa (SUM) funktsiooni aga kui lisad Väärtused alale teksti sisaldava välja, siis rakendatakse Loenda (Count) funktsiooni. Vaikimi kasutatavaid funktsioone saab muuta. kuid sa saad muuta. Sa saad ka tekitada oma enda arvutusliku välja, kui üks sisseehitatud kakulatsioonidest ei vasta sinu vajadustele. ANDMEVÄLJA KALKULATSIOONI MUUTMINE Andmevälja lisamisel kasutatavat funktsiooni muutmiseks on mitmeid võimalusi: 1. Klõpsa parema hiireklahviga suvaliselt valitus kohas väljal, mis asub Väärtused (Values) alas ja seejärel avanevast menüüst vali Väärtuste summeerimise alus (Summarize Values By) ning avanevast alammenüüst vali soovitud funktsioon. 2. Aktiveeri suvaline lahter Väärtuste alas ja seejärel vali menüüsaki Analüüs (Analyze) saki Aktiivne väli (Active Fireld) grupist käsk Väljasätted (Field Settins), misjärel Excel kuvab Väärtusevälja sätted (Value Field Settings) dialoogiakna: 170

171 3. Alas Väärtusevälja summeerimisalus (Summarize value field by) klõpsa soovitud funktsioonile ning seejärel klõpsa nupul OK. ARVUTATUD VÄLJA LISAMINE 1. Arvutatud välja (Calculated Field) lisamiseks oma liigendtabelisse uue iseseisva väljana toimi alljärgnevalt: 2. Aktiveeri suvaline lahter oma liigendtabelis. 3. Vali PivotTable-liigendtabeli tööriistad (PivotTable Tools) menüüsaki Analüüs (Analyze) grupist Arvutused (Calculations) valik Väljad, üksused ja komplektid (Fields, Items&Sets) ja avalevast valikmenüüst klõpsa käsul Arvutatud väli (Calculated Field) 4. Avaneb alljärgnev Lisa arvutatud väli (Insert Calculated Field) dialoogiaken: 171

172 5. Sisesta Nimi (Name) lahtrisse väljale soovitud nimi ja arvutusliku välja loomiseks toimi alljärgnevalt: a. Kui sa soovid, et valem sooritaks kalkulatsiooni andmetega mõnelt teiselt väljalt arvutustabelis, siis vali soovitud väli Väljad (Fields) loendis ning seejärel klõpsa Lisa väli (Insert field). b. Excel kuvab lahtris Valem (Formula) võrdusmärgi (=) millele järgneb valitud välja nimi. c. Sisesta lahtrisse Valem soovitud arvutatud välja valem, kasutades valemi koostamiseks erinevaid välju, matemaatilisi operaatoreid, funktsioone jne. d. Kui oled valemi koostanud, siis uue arvutatud välja lisamiseks klõpsa nupul Lisa (Add) ja seejärel OK, misjärel Excel lisab arvutusliku välja liigendtabeli väljade loendisse. 172

173 PIVOTCHART (LIIGENDDIAGRAMMI) LOOMINE Kui sul on PivotTable liigendtabel valmis, siis on lihtne sellest tuletada graafiline andmete aruanne ehk PivotChart-Liigenddiagramm (Pivot Chart): PivotChart-Liigenddiagramm on interaktiivne diagramm, mis graafiliselt esitab andmeid PivotTable-liigendtabel aruandest. PivotChart diagramm saab olla ainult loodud olemasolevast PivotTable aruandest. Peale seda kui PivotChart diagramm-aruanne on loodud, saad sa teha selles muudatusi samamoodi nagu on diagrammitüübi või kujunduse muutmine. PivotChart-Liigenddiagramm (Pivot Chart) loomiseks toimi järgnevalt: 1. Vali PivotTable (liigendtabeli) aruanne, mis sisaldab andmeid, mida sa tahad kuvada PivotChart (liigenddiagraami) aruandeks. 2. Vali PivotTable-liigendtabeli tööriistad (PivotTable Tools) menüüsaki Analüüs (Analyze) grupist Tööriistad (Tools) klõpsa nupule PivotChart-Liigenddiagramm. 173

174 9. MAKRO SALVESTAMINE Korduvate toimingute automatiseerimiseks saad Microsoft Office programmides salvestada makro. Makrosid saab luua ka rakenduse Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) abil. Pärast makro loomist võid sellele määrata objekti, millel klõpsamisel makro käivitatakse või määrata kiirklahvi kombinatsiooni. Makro salvestamisel salvestab makrosalvesti salvestatava toimingu lõpule viimiseks tehtavad sammud. Menüüribal liikumist ei arvata salvestatavate etappide hulka. Toimi alljärgnevalt: 1. Klõpsa Vaade (View) menüüs nupule Makrod (Macros) ja seejärel klõpsa valikule Salvesta makro (Save macro). 2. Avanevas aknas määra salvestatavale makrole nimi, soovikorral lisa kiirklahv ja kirjeldus ning seejärel klõpsa OK. 3. Kui oled oma tegevuste salvestamise lõpetanud, siis klõpsa ekraani all vasakus nurgas olevale Stop nupule. 174

175 10. ANDMETE IMPORTIMINE JA EKSPORTIMINE ERINEVATEST ALLIKATEST ANDMETE IMPORTIMINE Andmeid võib Excelisse importida erinevatest allikatest. Olenevalt allikast on andmete importimise viisid ka erinevad. Andmeid võib Excelisse toimetada erinevatest programmidest kopeerimise ja eksportimise abil, samuti võid andmeid Excelis kasutada nii, et need endiselt asuvad oma algses andmebaasis. Kopeerimisel või lõikamisel ja kleepimisel peavad andmed juba olema tabeli kujul ning sellises programmis, mis toetab Excelisse kopeerimist. Sellised programmid on näiteks Word, Access. Kopeerides, või lõigates ja kleepides on andmete Excelisse asetamiseks mitu varianti võid neid asetada tabelisse andmetena või objektina ehk pildina. Samuti võid andmeid linkida nende algsest asukohast. Andmete importimise erinevad variandid olenevad algandmetest, mida kasutada soovitakse. Andmeid võib importida tekstfailist, veebist, Accessi andmebaasist. Välisandmeid saab Excelisse tuua suvalisest andmebaasiprogrammist, mis toetab XML abil andmevahetust. Sellisel juhul asuvad andmed endiselt oma algses programmis ja Excelis saab nende abil teha erinevaid tehinguid. 175

176 ANDMETE KOPEERIMINE, LÕIKAMINE JA KLEEPIMINE Andmete kopeerimiseks teisest programmist toimi järgnevalt: 1. Ava programm, mis toetab andmete kopeerimist Windows Clipboard abil (näiteks Word, Access, Outlook, Internet Explorer vms). 2. Märgista andmed valides need välja. 3. Kasuta ühte järgmistest käskudest: a. Kopeeri (Copy) andmete kopeerimiseks nii, et peale Excelisse paigutamist säilivad need ka algses kohas. b. Lõika (Cut) andmete kopeerimiseks nii, et peale Excelisse paigutamist kustutatakse need oma algsest asukohast. 4. Ava Exceli fail, kuhu soovid andmed paigutada ja klõpsa ülespoolsel vasakul lahtril tähistamaks tulevase tabeli algust. 5. Klõpsa käsul Kleebi (Paste) ehk andmete paigaldamiseks uude kohta nii, nagu nad on. Kui soovid muuta andmeid täpsemalt, kõpsa Kleebi nupu all oleval alla poole suunatud noolel. Avanevas menüüst vali Kleebi teisiti (Paste Special). Avaneb alljärgnev aken: 176

177 Valik Selgitus Objektina (Object) Asetab andmed Excelisse lähteprogrammi objektina HTML Andmed paigutatakse uude HTML tabeli vorminguna Unicode-tekst (Unicode text) Asetab uude kohta andmed tekstina Tekst (Text) Asetab uude kohta andmed tekstina Hüperlink (Hyperlink) Asetab uude kohta andmed lingitud tekstina, mis viitab andmete originaalasukohale. 177

178 ANDMETE IMPORTIMINE TEKSTIFAILIST Andmete importimiseks tekstifailist tuleb tekstifail salvestada.txt,.prn või.csv formaadis. Seejärel saad kasutada Excel 2013 teksti importimisvahendit. Importimise korrektseks teostamiseks peavad andmed olema algfailis struktureeritud ning teada peab olema ka veergude eraldamiseks kasutav tähis. Piiritletud tekstifail (Delimited text file) eraldab andmete väljad komadega, tsitaadimärgiga, tabeldusmärgiga või tühikuga. Piiritletud tekstifaile saab luua rohkem tekstitöötlus rakendustega ja nad on salvestatud.txt faililaiendiga. Tekstifaili importimiseks toimi alljärgnevalt: 1. Ava Excelis *.txt fail, mis sisaldab andmeid, mida soovid importida 2. Teksti impordi viisardis (Text Import Wizard), vali originaal andmetüüp ja vajuta Järgmine (Next) 3. Sea piiritleja valikud 4. Vajuta Järgmine 5. Kui vajalik, sea veeru andmete valikud. 6. Vajuta Lõpeta (Finish). 7. Vorminda töölehte nagu vaja. 178

179 10.2. EKSPORT Kuidas toimida, kui andmed on Excelis ja soovid nad üle viia Office-välisesse programmi? Iga programm kasutab talle sobivat failitüüpi ja nii nagu Office-väline programm ei pruugi mõista Exceli abil loodud faili, ei pruugi Excel mõista mõne Office-välise programmi abil loodud faili. Seepärast on loodud standardsed failitüübid ja lepitud kokku, et igal programmil peaks olema vahendid standardsete failitüüpidega suhtlemiseks. Andmete eksportimiseks Excelist standardsesse failitüüpi, salvesta töövihik sobivasse formaati (vali Salvesta nimega (Save As) dialoogiaknas Salvestustüüp (Save as type) valikus sobiv formaat): Enim levinud formaadid: Tekst (tabelduskohaga eraldatud) (Text (Tab delimited)) (*.txt) - *.txt fail, kus veerueraldusmärkideks on tabulatsioonid. CSV komaga eraldatud (CSV (Comma delimited)) (*.csv) - *.csv fail, kus veerueraldusmärkideks on komad. Eksportida saad üldjuhul ühe (aktiivse) töölehe korraga ja üldjuhul ei suuda teised formaadid kanda kogu töölehega seonduvat informatsiooni (nii võid kaotada kujunduses jms.). 179

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Vabavara programmi ACDChemSketch kasutamine struktuurivalemite koostamiseks

Vabavara programmi ACDChemSketch kasutamine struktuurivalemite koostamiseks Vabavara programmi ACD/ChemSketch kasutamine struktuurivalemite koostamiseks Neeme Katt Jõgeva Ühisgümnaasiumi keemia- ja informaatikaõpetaja ACD/ChemSketch on keemilise graafika programm, mida võib kasutada

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com (tänapäevastes OS ei kasutata)

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Microsoft Word - 23jaan07.doc

Microsoft Word - 23jaan07.doc Õppijate haldamine hindamine, tulemuste vaatamine, tegevuste jälgimine jne. Aadress: http://webct6.e-uni.ee Disainerijuhend: http://portaal.e-uni.ee/webct6/webct6_disainerijuhend.pdf Kursuse ülekandmine

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

SQL

SQL SQL Teine loeng Mõtelda CREATE TABLE ( { INTEGER VARCHAR(10)} [ NOT NULL] ); Standard SQL-86 (ANSI X3.135-1986), ISO võttis üle 1987 SQL-89 (ANSIX3.135-1989) SQL-92 (ISO/IEC 9075:1992)

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Eve Keerus-Jusupov SISUKORD Sissejuhatus Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara) Enne veebi

Eve Keerus-Jusupov SISUKORD Sissejuhatus Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara) Enne veebi SISUKORD Sissejuhatus... 4 1 Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara)... 5 1.1 Enne veebilehe loomist... 5 2 Joomla üleslaadimine... 5 3 Joomla installeerimine... 6 4 Joomla eestistamine...

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Tallinna Tööstushariduskeskus KIRJALIKU TÖÖ VORMINDAMINE Tallinn 2011

Tallinna Tööstushariduskeskus KIRJALIKU TÖÖ VORMINDAMINE Tallinn 2011 Tallinna Tööstushariduskeskus KIRJALIKU TÖÖ VORMINDAMINE Tallinn 2011 2 SISUKORD SISUKORD... 3 Sisukorrakirjete märkimine... 3 Nummerduse lisamine pealkirjadele... 3 Sisukorra loomine valmispealkirjalaadide

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

KsirKi käsiraamat

KsirKi käsiraamat Gael Kleag de Chalendar Nemanja Hirsl Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 6 2 KsirKi kasutamine 7 2.1 KsirKi mängimine...................................... 7 2.1.1 Mängu käivitamine.................................

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused Rakenduste loomise ja programmeerimise alused VBA. Sissejuhatus Keskkonna seadistamine VBA programmide kasutamiseks MS Office s VBA-d kasutavad MS Office failid (alates MS Office 2007), tuleb salvestada

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

KMahjonggi käsiraamat

KMahjonggi käsiraamat John Hayes Eugene Trounev Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 6 2 Kuidas mängida 7 3 Mängureeglid, strateegia ja nõuanded 8 3.1 Mänguaken.........................................

Rohkem

Uuendatud

Uuendatud Uuendatud 7.02.2018 Sisukord I Enampakkumiste korraldamise ja neil osalemise õiguslikud alused... 3 II Kasutusjuhend... 5 Oksjonikeskkonda sisenemine... 5 Avavaade... 6 Otsingu teostamine... 8 Otsingu

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa_4_2_Solibri_l\374hijuhend)

(Microsoft Word - Lisa_4_2_Solibri_l\374hijuhend) Solibri Model Checker Programmi Solibri Model Checker juhend on leitav aadressilt: http://www.solibri.com/wpcontent/uploads/2014/03/getting-started-v9.pdf ja õppevideod aadressilt http://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/tutorials/#model.

Rohkem