GARDENA. V1 Art V 3 Art.1255

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "GARDENA. V1 Art V 3 Art.1255"

Väljavõte

1 GARDENA LT DE NO NL SV DA FR LV PT ES IT EN V1 Art.1254 V 3 Art.1255 DE Betriebsanleitung Ventilbox EN Operating Instructions Valve Box FR Mode d emploi Bloc-vanne NL Instructies voor gebruik Ventielbox SV Bruksanvisning Ventildosa DA Brugsanvisning Ventilboksen NO Bruksanvisning Automatisk ventil IT Istruzioni per l uso Pozzetto per valvole ES Manual de instrucciones Caja de válvulas PT Instruções de utilização Boxe de válvulas Käitamisjuhend Klapikast LV Lietošanas instrukcija Vārstu bloks LT Eksploatavimo instrukcija Ventilių dėžutė

2 GARDENA klapikast V1 / V 3 Tõlge saksa keelsest originaaljuhendist. Palun lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige selles toodud juhiseid. Viige end käesoleva kasutusjuhendi abil kurssi klapikasti, selle õige kasutamise ning ohutusjuhistega. A Ohutuse tagamiseks ei tohi seda klapikasti kasutada lapsed ega alla 16-aastased noored ning isikud, kes pole käesoleva käitamisjuhendiga kursis. Füüsiliste ja vaimsete puuetega inimesed tohivad seadet kasutada ainult pädeva inimese järelevalve all või tema juhendamisel. Lapsed peavad olema järelevalve all tagamaks, et nad tootega ei mängiks. Ärge mitte kunagi kasutage antud seadet, kui Te olete väsinud, haige või alkoholi, uimastite või ravimite mõju all. v Palun hoidke kasutusjuhendit hoolikalt. Sisukord 1. Teie GARDENA klapikasti kasutusala Ohutusjuhised Montaaž Käsitsemine Kasutuselt kõrvaldamine Rikete kõrvaldamine / teenindus Tellitavad lisatarvikud Tehnilised andmed Hooldus / garantii Teie GARDENA klapikasti kasutusala Sihipärane kasutamine: Kastmisklappide juhtimistehnika Klapikastid on ette nähtud GARDENA kastmisklappide maaaluseks paigaldamiseks. Siin on võimalikud järgmised juhtimise liigid: Kastmisklapp, art 1251 (9 V): Klapi otseprogrammeerimine programmeerimisbloki abil, art 1242, sobib eriti klapi detsentraalseks installimiseks koos juhtimisblokiga, art Kastmisklapp, art 1278 (24 V)*: Kuni 12 kaabli kaudu juhitavat kastmisklappi koos kastmissüsteemi juhtseadmega 4040, art 1276 / laiendusmooduliga 2040, art 1277, ja ühenduskaabliga, art * Saadaval ainult valitud turgudel levitamiseks. GARDENA poolt kaasa antud käitamisjuhendist kinnipidamine on klapikasti sihipärase kasutamise eelduseks. 2. Ohutusjuhised Üle talve hoidmine V Järgige klapikastis olevaid ohutusjuhiseid. V Enne külmade saabumist vt 5. Kasutuselt kõrvaldamine Üle talve hoidmine. v Järgige käitamisjuhendis olevaid ohutusjuhiseid. 61

3 3. Montaaž Keskfiltri ettelülitamine: Üldine montaažijuhis: Klapikasti installimine: 1 2 Üldiselt soovitatakse seadme kaitsmiseks määrdumise eest lülitada ette GARDENA keskfilter, art 1506 / Reostunud vee puhul peab seadmele filtri ette lülitama. v Määrige kõik O-rõngad ja metallist kinnituskaared enne montaaži kaasasoleva määrdega! Tõmmake teleskooptorude 8 / B mõlemale küljele otsa vastavalt üks O-rõngas. 1. Tehke klapikastile 1 sokkel jämeda kruusa pakendist 2 suuruses ca 20 cm x 30 cm x 10 cm (V1) / 30 cm x 35 cm x 10 cm (V3). Seega on tagatud šahtdrenaaži laitmatu funktsioon. 2. Paigaldage klappide raamistiku ülemine serv rohujuurtega samasse tasapinda. Seega on välistatud kahjustused muru niitmisel. Klapikasti paigaldamisel peab kaas olema suletud. Piirnevat mulda tohib tihendada vaid ettevaatlikult, et seinu sisse ei surutaks ning seetõttu kaant enam täielikult sulgeda ei saaks. Vajaduse korral toestage seinad tihendamise ajaks seestpoolt distantshoidikute abil. GARDENA installatsioonitorude ühendamine klapikastile: Ainult klapikasti V3 puhul: Jaoturil 5 on 3 sisendit. Seega saab klapikasti paindlikult ühendada. 1. Keerake sulgurkatted 4 kasutamata sisenditele otsa. 2. Pistke jaotur 5 väljastpoolt klapikasti ja keerake see mõlema mutriga 2 seestpoolt klapikasti külge. 3. Keerake vee ärajuhtimise kate 6 jaoturi 5 otsa. Klapikasti V1 ja V3 puhul: 1. Pistke liitmik / liitmikud 7 seestpoolt klapikasti ja keerake need väljastpoolt mutriga või mutritega 2 klapikasti külge. GARDENA installatsioonitorud, 25 mm, art 2700 / 2701, ja 32 mm, art 2704 / 2705, saab ühendada GARDENA ühenduse abil, 25 mm, art 2762, ja 32 mm, art V3: 2 klapikasti V3 ühendamine: 3 1 x1 ühenduse abil, art , saab teineteisega ühendada 2 klapikasti V3. v Keerake 1 x1 ühendus 3 mõlema klapikasti V3 avatud jaoturi väljundite otsa. 62

4 V3: avatud jaoturi väljundi sulgemine: Kui klapikasti V3 monteeritakse ainult 2 klappi, siis tuleb avatud jaoturi väljund otsakattega sulgeda A 1. Lükake lühike teleskooptoru 8 avatud jaoturi väljundisse. 2. Pistke kinnituskaared 9 jaoturi väljundi avadesse 0. Lühike teleskooptoru 8 kinnitatakse püsivalt. 3. Keerake sulgurkate A lühikese teleskooptoru 8 otsa. 9 V / 24 V kastmisklapi (art 1251 / 1278) monteerimine: Tähelepanu, läbivoolusuund! A V Kastmisklapi C montaažil järgige läbivoolusuunda (nooli). D 9 1. Lükake pikk teleskooptoru B täiesti väljundi poolse liitmiku 7 sisse. 2. Keerake lühike teleskooptoru 8 kastmisklapi C sisendi küljele. Kastmisklapil olevad nooled näitavad läbivoolusuunda. 3. Lükake kastmisklapp koos lühikese teleskooptoruga 8 jaoturi väljundisse Keerake pikk teleskooptoru B kastmisklapi C väljundi küljele. 5. Pistke kinnituskaared 9 jaoturi väljundite avadesse 0 ja liitmike avadesse 7. Teleskooptorud 8 / B kinnitatakse püsivalt. 0 8 C B 7 Avatud kaane D puhul saab kastmisklapil C läbivoolusuuna kindlaks teha märgistatud noolte abil. 24 V kastmisklapi (art 1278) kaablite ühendamine: Art E Art E Kuni 12 kastmisklappi, art 1278 (24 V), saab ühendada ühenduskaabli kaudu, art 1280, kastmissüsteemi juhtseadmega 4040, art 1276, kombinatsioonis laiendusmooduliga 2040, art Viige ühenduskaabel E küljelt klapikasti V3 ning ühendage vastavalt kastmissüsteemi juhtseadme väljunditele (vaata kaablite värvi) keermesliitega klemmiliistu F külge. 2. Keerake igalt klapilt üks kaabel ühendustesse C. 3. Keerake igalt klapilt teine kaabel vastavalt paigutusele ühendustesse 1 6. H 4. Kui kasutatakse 2 klapikasti V3, siis ühendage teine klapikast V3 ühenduskaabli kaudu esimese klapikasti G V3 külge. 5. Lükake kaitsekate G klemmiliistu F peale ja keerake mõlema poldiga H kinni. H F Kastmisklappide, art 1251 (9 V), ühenduse kohta juhtimisblokkidele, art 1250, vaadake palun järele programmeerimisbloki, art 1242, käitamisjuhendist. 63

5 Kaane riivistamine: I J 4. Käsitsemine Klappide juhtimise seadistamine: K D v 90 võrra sulgurhooba I pöörates riivistage kaas D, et kaas oleks muru niitmise ajal kaitstud. Kaitseks varguste eest saab kaane D lukustada. v Lukustage (väikse tabaluku või trossluku abil) klapikasti ja kaane ühesuurused avad J või alternatiivina kindlustage kaas D varguste eest plekikruviga (4,2 x 19 mm). Täisautomaatne juhtimine: v Seadke valikuhoob K asendisse AUTO / OFF (automaatne / väljas). Programmjuhitav vee läbivool kastmisseadme poole vastavalt programmeerimisele (juhtimisbloki / raadiovastuvõtja või kastmissüsteemi juhtseadme abil). Automaatselt avatud klappi ei saa klapi juurest käsitsi sulgeda. Käsitsi juhtimine: v Seadke valikuhoob K asendisse ON (sees). Pidev programmeerimisest sõltumatu vee läbivool. 5. Kasutuselt kõrvaldamine Üle talve hoidmine: K Kastmisklappide ja komplektse kastmisseadme kahjustuste vältimiseks peab iseäranis enne külmaperioodi tarvitusele võtma järgmised meetmed: 1. Sulgege veekraan ning ühendage veekraani ja GARDENA ühenduskarbi, art nr 1594 / 2795, vaheline ühendusvoolik lahti. Seega saab õhk juurde voolata. 2. Kastmisseadme otseühenduse puhul maja veevõrguga sulgege vee juurdevool ja avage maja veetorus vee väljalaskekraan. 3. Seadke kõigi klappide valikuhoob K asendisse ON (sees) Tühjendage kastmisklapp / klapikast. Selleks on olemas järgmised võimalused: Seadme tühjaks puhumine suruõhuga. Kõigi klappide eemaldamine ja külmakindel ladustamine. Klapikasti V3 puhul vee väljalaskekatte 6 avamine ja juurdevoolu tühjendamine. Kuivõrd torud tühjendatakse klapikastist V3 lähtudes vee väljalaskeklapi kaudu (nt GARDENA aiavihmutitel), mis pole kastmisklapist kõrgemale paigutatud, siis võivad kastmisklapid jääda klapikasti monteerituks. 64

6 5. Võtke juhtimisblokist / raadiovastuvõtjast aku välja. 6. Riivistage šahti kaas (vaata 3. Montaaž Katte riivistamine: ). Utiliseerimine: (RL2012/19/EÜ) järgi Seadet ei tohi visata tavalise majapidamisjäätmete hulka, vaid see tuleb kõrvaldada kooskõlas kehtivate õigusaktidega. v Tähtis! Seade tuleb viia lähimasse selleks ette nähtud kogumispunkti. 6. Rikete kõrvaldamine / teenindus Rike Võimalik põhjus Kõrvaldamine Kastmisklapp ei avane, Kastmissüsteemi juhtseade / v Ühendage kastmissüsteemi vee läbivoolu pole juhtimisblokk pole kastmisk juhtseade / juhtimisblokk lapiga ühendatud õigesti. kastmisklapiga õigesti. Vee juurdevool on katkestatud. v Avage vee juurdevool. Kastmisklapp ei sulgu, Kastmisklapp on paigaldatud v Pöörake šahtis olevat kastpidev vee läbivool läbivoolusuuna vastassuunda. misklappi (järgige läbivoolusuunda). Valikuhoob K on asendis v Seadke valikuhoob K ON (sees). asendisse AUTO / OFF (automaatne / väljas). Juhtimisblokk on kastmise v Pange juhtimisblokk otsa ajal maha võetud. ja lülitage välja juhtimisbloki kaudu. A Muude rikete korral võtke ühendust GARDENA klienditeenindusega. Parandustöid võivad teha ainult GARDENA hooldustehnikud või GARDENA volitatud edasimüüjad. 7. Tellitavad lisatarvikud Juhtimine Filter GARDENA pinnaseniiskusandur Art nr 1188 GARDENA elektrooniline vihmaandur Art nr 1189 GARDENA pikenduskaabel pinnaseniiskus- ja vihmaandurile Art nr 1186 GARDENA ühenduskaabel Art nr 1280 GARDENA kaabliklamber Art nr 1282 GARDENA keskfilter Art nr 1506 / Tehnilised andmed Kastmisklapp Töörõhk 0,5 kuni 12 bar Läbivoolu meedium Selge magevesi Maks meediumi temperatuur 40 C 65

7 9. Hooldus / garantii Teenindus: Palun võtke ühendust tagaküljel toodud aadressil. Garantii: Garantiinõude korral ei nõuta teilt pakutud teenuste eest tasu. GARDENA Manufacturing GmbH annab sellele tootele kahe aasta pikkuse garantii (jõustub alates ostukuupäevast). Garantii hõlmab toote kõiki olulisi defekte, mis on tõestatult tingitud materjalivõi tootmisvigadest. Kui see garantii kuulub täitmisele, siis kas tarnitakse täisfunktsionaalne asendustoode või parandatakse meile saadetud toode tasuta; jätame endale õiguse valida kahe nimetatud variandi vahel. Teenusele kehtivad järgmised eeldused: Toodet on kasutatud sihtotstarbeliselt, järgides kasutusjuhendis toodud soovitusi. Ostja ega kolmas osapool ei ole proovinud toodet iseseisvalt parandada. Käesolev tootja garantii ei mõjuta garantiiõigusi edasimüüja / jaemüüja suhtes. Kui selle tootega seoses ilmneb probleeme, pöörduge meie hooldusosakonna poole või saatke defektne toode koos vea lühikirjeldusega ettevõttele GARDENA Manufacturing GmbH, veendudes, et kõik saatmiskulud oleksid piisavalt kaetud ja kõik asjakohased postitamis- ja pakkimisjuhised oleksid täidetud. Garantiinõudega peab kaasas olema ostutõendi koopia. 66

8 NO Fare! Denne maskinen skaper et elektromagnetisk felt under drift. Under omstendigheter kan dette feltet føre til vekselvirkning med aktive eller passive medisinske implantater. For å unngå risikoen av en alvorlig eller dødelig personskade, anbefaler vi personer med medisinske implantater å konsultere legen eller produsenten før drift av maskinen. Fare! Under monteringen kan smådeler svelges og det er kvelningsfare på grunn av plastposen. Hold små barn borte under monteringen. IT Pericolo! Questa macchina genera un campo elettromagnetico durante funzionamento. In determinate circostanze in questo campo può avere delle interazioni attive o passive con impianti medicali. Per evitare il rischio di riscontrare serie lesioni, perfino letali, consigliamo alle persone, che portano impianti medicali, di domandare al proprio medico di fiducia o al produttore dell impianto medicale se possono utilizzare questa macchina. Pericolo! I piccoli pezzi, in fase di montaggio, potrebbero essere ingoiati; rischio di soffocamento causato dal sacchetto in polietilene. Tenere lontano i bambini più piccoli in fase di montaggio. ES PT LV LT 80 Peligro! Esta máquina genera una campo electromagnético durante el funcionamiento. Bajo determinadas circunstancias este campo puede interferir con implantaciones médicas activas o pasivas. Por este motivo y a fin de evitar el riesgo de una lesión grave o mortal, recomendamos a aquellas personas con implantaciones médicas que consulten al médico o fabricante de la implantación médica antes de poner la máquina en funcionamiento. Peligro! Durante el montaje es posible tragarse piezas pequeñas y existe riesgo de asfixia por la bolsa de polietileno. Mantenga a los niños pequeños alejados del lugar de montaje. Perigo! A máquina cria um campo eletromagnético durante o funcionamento. Este campo pode eventualmente interagir com implantes médicos activos ou passivos. Para diminuir o risco de ferimentos graves ou mortais, recomendamos que as pessoas com implantes médicos consultem o seu médico ou o fabricante do implante médico antes de utilizarem a máquina. Perigo! Manter as crianças pequenas afastadas. Durante a montagem são utilizadas peças pequenas que podem ser engolidas e os sacos de plástico representam um perigo de asfixia. Oht! Käesolev masin tekitab käitamise ajal elektromagnetvälja. See väli võib teatud juhtudel aktiivsetele või passiivsetele meditsiinilistele implantaatidele vastastikust mõju avaldada. Selleks, et vältida tõsiste või surmavate vigastuste riski, soovitame meditsiiniliste implantaatidega inimestel küsida enne masina käitamist nõu oma arstilt või meditsiinilise implantaadi tootjalt. Oht! Montaaži ajal võivad lapsed pisidetaile alla neelata ning polüetüleenist kott võib tekitada lämbumisohu. Hoidke väikelapsed montaaži ajal eemal. Bīstami! Šī mašīna darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Šis lauks var izraisīt mijiedarbību ar aktīviem un pasīviem medicīniskajiem implantiem. Lai novērstu nopietna vai nāvējoša savainojuma gūšanas risku, personām ar medicīniskajiem implantiem mēs iesakām pirms ierīces lietošanas konsultēties ar savu ārstu vai medicīniskā implanta ražotāju. Bīstami! Montāžas laikā var norīt mazas detaļas, polietilēna maiss izraisa noslāpēšanas risku. Montāžas vietas tuvumā montāžas laikā nedrīkst atrasties mazi bērni. Pavojus! Ši mašina eksploatavimo metu sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali sąveikauti su aktyviais arba pasyviais medicininiais implantais. Kad būtų išvengta rizikos sunkiai arba mirtinai susižaloti, asmenims su medicininiais implantais prieš naudojant mašiną rekomenduojame pasikonsultuoti su savo gydytoju arba medicininio implanto gamintoju. Pavojus! Surinkimo metu galima praryti smulkias dalis, o dėl polietileninio maišelio kyla pavojus uždusti. Surinkimo metu šalia neturi būti mažų vaikų.

9 DE Produkthaftung Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden haften, die durch unsere Produkte entstehen, wenn diese unsachgemäß und nicht durch einen von uns autorisierten Servicepartner repariert wurden oder wenn keine Original GARDENA Teile oder von uns zugelassene Teile verwendet wurden. EN Product Liability In accordance with the German Product Liability Act, we hereby expressly declare that we accept no liability for damage incurred from our products where said products have not been properly repaired by a GARDENAapproved service partner or where original GARDENA parts or parts authorised by GARDENA were not used. FR Responsabilité Conformément à la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, nous déclarons expressément par la présente que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de nos produits, si lesdits produits n ont pas été correctement réparés par un partenaire d entretien agréé GARDENA ou si des pièces d origine GARDENA ou des pièces agréées GARDENA n ont pas été utilisées. NL Productaansprakelijkheid Conform de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid verklaren wij hierbij uitdrukkelijk dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit onze producten waarbij deze producten niet zijn gerepareerd door een GARDENA-erkende servicepartner of waarbij geen originele GARDENA-onderdelen of onderdelen die door GARDENA zijn goedgekeurd zijn gebruikt. SV Produktansvar Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör. DA Produktansvar I overensstemmelse med den tyske produktansvarslov erklærer vi hermed udtrykkeligt, at vi ikke påtager os noget ansvar for skader på vores produkter, hvis de pågældende produkter ikke er blevet repareret korrekt af en GARDENA-godkendt servicepartner, eller hvor der ikke er brugt originale GARDENA-reservedele eller godkendte reservedele fra GARDENA. FI Tuotevastuu Saksan tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa laitteiden vaurioista, jos korjauksia ei ole tehnyt GARDENAn hyväksymä huoltoliike tai jos niiden syynä on muiden kuin alkuperäisten GARDENA-varaosien tai GARDENAn hyväksymien varaosien käyttö. IT Responsabilità del prodotto In conformità con la Legge tedesca sulla responsabilità del prodotto, con la presente dichiariamo espressamente che decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati dai nostri prodotti qualora non siano stati correttamente riparati presso un partner di assistenza approvato GARDENA o laddove non siano stati utilizzati ricambi originali o autorizzati GARDENA. ES Responsabilidad sobre el producto De acuerdo con la Ley de responsabilidad sobre productos alemana, por la presente declaramos expresamente que no aceptamos ningún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados por nuestros productos si dichos productos no han sido reparados por un socio de mantenimiento aprobado por GARDENA o si no se han utilizado piezas originales GARDENA o piezas autorizadas por GARDENA. PT Responsabilidade pelo produto De acordo com a lei alemã de responsabilidade pelo produto, declaramos que não nos responsabilizamos por danos causados pelos nossos produtos, caso os tais produtos não tenham sido devidamente reparados por um parceiro de assistência GARDENA aprovado ou se não tiverem sido utilizadas peças GARDENA originais ou peças autorizadas pela GARDENA. Tootevastutus Vastavalt Saksamaa tootevastutusseadusele deklareerime käesolevaga selgesõnaliselt, et me ei kanna mingisugust vastutust meie toodetest tingitud kahjude eest, kui need tooted ei ole korrektselt parandatud GARDENA heakskiidetud hoolduspartneri poolt või kui parandamisel ei ole kasutatud GARDENA originaalosi või GARDENA volitatud osi. 81

10 Deutschland / Germany GARDENA Manufacturing GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D Ulm Produktfragen: (+49) Reparaturen: (+49) Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Siri Kodra 1000 Tirana Argentina Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 Piso 11 Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) ar.husqvarna.com Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) (0) husqvarna.com.au Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Industriezeile Linz Tel.: (+43) husqvarnagroup.com Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku Belgium Husqvarna België nv/sa Rue Egide Van Ophem Uccle / Ukkel Tel.: (+32) Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb Tešanj Brazil Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, º andar São Paulo SP CEP: Tel: husqvarna.com.br Bulgaria AGROLAND България АД бул. 8 Декември, 13 Офис Студентски град София Тел.: (+359) Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) Chile Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) Zipcode: China Husqvarna (Shanghai) Management Co., Ltd. 富世华 ( 上海 ) 管理有限公司 3F, Benq Square B, No207, Song Hong Rd., Chang Ning District, Shanghai, PRC 上海市长宁区淞虹路 207 号明基广场 B 座 3 楼, 邮编 : Colombia Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel ext. 105 husqvarna.com.co Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis San José Phone: (+506) Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara Zagreb Phone: (+385) Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box Nicosia Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: Denmark GARDENA DANMARK Lejrvej 19, st Værløse Tlf.: (+45) /dk Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Santiago Dominican Republic Phone: (+809) Ecuador Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) husqvarna.com.ec Estonia Husqvarna Eesti OÜ Valdeku 132 Tallinn 11216, Estonia Finland Oy Husqvarna Ab Lautatarhankatu 8 B / PL HELSINKI France Husqvarna France 9/11 Allée des pierres mayettes Gennevilliers Cedex France N AZUR: (Prix d un appel local) Georgia ALD Group Beliashvili Tleilisi Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP husqvarna.co.uk Greece Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Λεωφ. Αθηνών 92 Αθήνα Τ.Κ Ελλάδα Τηλ. (+30) Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u Budapest Telefon: (+36) husqvarna.hu Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi Reykjavik Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP husqvarna.co.uk Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Santa Vecchia VALMADRERA (LC) Phone: (+39) it.husqvarna.com Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibanncyo Chiyoda-ku Tokyo Phone: (+81) Kazakhstan LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevoi Str Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B Kostanay Korea Kyung Jin Trading CO.,LTD , SunDuk Bld., YangJae-dong, Seocho-gu, Seoul, (zipcode: ) Phone: (+82) (0) Kyrgyzstan Alye Maki av. Moladaya Guardir J Bishkek Latvia Husqvarna Latvija SIA Ulbrokas 19A LV-1021 Rīga Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Ateities pl. 77C LT Kaunas Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) Mexico AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) Moldova Convel S.R.L. 290A Muncesti Str Chisinau Netherlands Husqvarna Nederland B.V. GARDENA Division Postbus AC ALMERE Phone: (+31) Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) Norway Husqvarna Norge AS Trøskenveien Sarpsborg Tel: Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) ext. 416 husqvarna.com Poland Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b Warszawa Phone: (+48) Portugal Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque Rio de Mouro Tel.: (+351) Fax : (+351) Romania Madex International Srl Soseaua Odaii , RO Bucureşti, S1 Phone: (+40) Russia / Россия ООО Хускварна , Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр Химки Бизнес Парк, помещение ОВ02_04 Serbia Domel d.o.o. Autoput za Novi Sad bb Belgrade Phone: (+381) Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore Phone: (+65) Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: Slovenia Husqvarna Austria GmbH Industriezeile Linz Tel.: (+43) husqvarnagroup.com South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) Spain Husqvarna España S.A. Calle de Rivas nº Madrid Phone: (+34) Suriname Agrofix n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) Pobox : 2006 Paramaribo Suriname South America Sweden Husqvarna AB S Huskvarna Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse Mägenwil Phone: (+41) (0) Turkey Dost Bahçe Dış Ticaret Mümessillik A.Ş Yunus Mah. Adil Sok. No:3 Ic Kapi No: 1 Kartal Istanbul Phone: (+90) Ukraine / Україна ТОВ «Хусварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-г 03022, Київ Тел. (+38) Uruguay FELI SA Entre Ríos 1083 CP Montevideo Uruguay Tel: (+598) Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte Caracas. Tlf: (+58) / 1117 GARDENA Manufacturing GmbH D Ulm

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only])

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only]) Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse edendamine RaM ja SoM 02.12.2015 Senine protsess Pensionisüsteemi eesmärkide ülevaatamine Suures osas analüüsitud, kuid osad sihttasemed vajavad veel täpsustamist.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TARTU ETTEVÕTJATE INFOPÄEV ERNI KASK KALLE PAAS 13. veebruar 2018 Mis on Euroopa kultuuripealinn? 1985: Athens (Greece) 1986: Florence (Italy) 1987: Amsterdam (Netherlands) 1988: West-Berlin (Germany)

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

E-ARVETE SAATMISE JUHEND TARNIJATELE 1 (11) TARNIJATE KOMPLEKT KUIDAS SAATA E-ARVEID TEENUSEPAKKUJA KAUDU NOVEMBER 2018 Tarnijad järgivad tarnijate ko

E-ARVETE SAATMISE JUHEND TARNIJATELE 1 (11) TARNIJATE KOMPLEKT KUIDAS SAATA E-ARVEID TEENUSEPAKKUJA KAUDU NOVEMBER 2018 Tarnijad järgivad tarnijate ko E-ARVETE SAATISE JUHEND TARNIJATELE 1 (11) TARNIJATE KOPLEKT KUIDAS SAATA E-ARVEID TEENUSEPAKKUJA KAUDU NOVEBER 2018 Tarnijad järgivad tarnijate komplekti. KONE täiustab ostmise-maksmise tsüklit ja protsessi

Rohkem

Microsoft Word - i08_605.etw

Microsoft Word - i08_605.etw IP/08/605 Brüssel, 18. aprill 2008 Komisjoni IKT eduaruanne: rohkem kui 2 miljonit eurooplast kasutab igapäevaselt Internetti Üle poolte eurooplaste on nüüd igapäevased Interneti-kasutajad, neist 80 %

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2016 RIPPFASSAADID Terminoloogia Curtain walling Terminology EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on Euroopa

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 EESTI ASFALDILIIDU 41. ASFALDIPÄEV 1. OSA 10.00-12.15 ASFALDIPÄEVA avamine Sven Pertens, Asfaldiliit, Teedeklaster Euroopa suurriikide teeprojektide auditi tulemused Erki Must, Euroopa Kontrollikoda Muudatused

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 KEEVITAMINE JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevitusasendid Welding and allied processes Welding positions EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

I lisa Nimekiri ravimi nimetustest, ravimvormidest, tugevusest, manustamisviisidest ja müügiloa hoidjatest liikmesriikides 1

I lisa Nimekiri ravimi nimetustest, ravimvormidest, tugevusest, manustamisviisidest ja müügiloa hoidjatest liikmesriikides 1 I lisa Nimekiri ravimi nimetustest, ravimvormidest, tugevusest, manustamisviisidest ja müügiloa hoidjatest liikmesriikides 1 Euroopa Liidu müügiloaga leetrite (elus)vaktsiinid Prantsusmaa Prantsusmaa Saksamaa

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: märts 2011 TEEDE TALIHOOLDESEADMED Teeilmajaamade infosüsteemid Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad Winter maintenance

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2015 Jõustunud Eesti standardina: november 2015 TÕLKETEENUSED Nõuded tõlketeenusele Translation Services Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Signe Ratso 17nov2011 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Signe Ratso 17nov2011 [Compatibility Mode] EL strateegilised huvid Aasias ja kaubanduspoliitika roll Signe Ratso Euroopa Komisjon, kaubanduse peadirektoraat Teemad Kaubanduse osa EL majanduses Aasia riikide roll EL kaubavahetuses täna ja homme

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng6ver2.ppt

Microsoft PowerPoint - Loeng6ver2.ppt Admeaalüüs molekulaarbioloogias LOMR.10.007 6. loeg Regressiooaalüüs. Regressiooseose tugevus (korrelatsiooikordaja, determatsiooikordaja) Märt Möls martm@ut.ee Kas Argetiias elavad õelikud iimesed? eadmestik:

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2012 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2012 MEDITSIINISEADMED Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices Application of risk management

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Triin Roosalum ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Triin Roosalum ppt [Compatibility Mode] Triin Roosalu Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut Tallinna Ülikool Täiskasvanute tee tasemeõppesse ja kuidas seda siluda: kogemused Euroopast Täiskasvanuhariduse teabepäev Tallinnas 15.11.11

Rohkem