Talisurfi Mängud Wintersurf Games. Talisurfi Mängud infoleht: Wintersurf Games infopage:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Talisurfi Mängud Wintersurf Games. Talisurfi Mängud infoleht: Wintersurf Games infopage:"

Väljavõte

1 Talisurfi Mängud Wintersurf Games Talisurfi Mängud infoleht: Wintersurf Games infopage: VÕISTLUSTEADE JA PURJETAMISJUHISED NOTICE OF RACE & SAILING INSTRUCTIONS (NoR/SI) Muudetud / Amended ETAPID / EVENTS Etapid / Events Kuupäevad / Dates Test-etapp / Test event Dets / Dec Järgmised etapid / Next events Dets Märts 2021 / Dec to March 2021 Eesti MV I etapp/ n Championships event I 23v24 Jaan / Jan 23or24, 2021 (reserv Veeb / reserve Feb) Tallinna MV etapp/ Tallinn Championships event Veeb / Feb 27-28, 2021 (reserv Märts / reserve March) Eesti MV I etapp/ n Championships event II 6v7 Märts / March 6or7, 2021 (reserv Märts / reserve March) Distsipliinid & rajad / Disciplines & courses Asukoht / Venue Match Race (new!) Eesti / or Slalom Race or Match Race or Slalom Race or Slalom Race or Match Race Euroopa Liit / EU Eesti / Eesti / Eesti / Klassid / Classes Sündmuse tase / Event level Fun võistlus / Fun race Fun võistlus / Fun race MV tase / Campionshi ps level MV tase / Campionshi ps level MV tase / Campionshi ps level Korraldav kogu / Organizing Authority slaalom.ee slaalom.ee slaalom.ee & Eesti Purjelaualiit slaalom.ee slaalom.ee & Eesti Purjelaualiit [DP] tähistab reeglit, kus karistus määratakse Protestikomitee vabal valikul ning see võib olla väiksem kui diskvalifitseerimine. [DP] denotes a rule for which the penalty is at the discretion of the International Jury and may be less than disqualification. [NP] tähistab, et selle reegli rikkumise korral ei saa teised paadid protestida. [NP] denotes that a breach of this rule will not be grounds for a protest by a board. 2 REEGLID 2 RULES 2.1 Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (RRS), sh lisa B Purjelaua võistlusreeglite ja lisa F Lohelaua võistlusreeglite alusel. 2.1 The event will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing (RRS), appendix B Windsurfing competition Rules and appendix F Kitesurfing competition Rules. 2.2 Kehtivad Rahvusvahelised Talisurfi WWR5.1 reeglid. 2.2 The International Winter Windsurfing Racing Rules (WWR5.1) will apply. 2.3 Kehtib käesolev võistlusteade & purjetamisjuhised. 2.3 The Notice of Race & Sailing Instructions will apply. 2.4 EMV etapil kehtib EPL Talisurfi EMV üldjuhend. 2.4 The General Instruction for Winter Windsurfing events of EWA will apply on Est Champ event. 2.5 Kui keelte vahel on konflikt, on inglise keel ülimuslik. 2.5 If there is a conflict between languages, the English text will prevail.

2 2.6 Kõik tugiisikud on allutatud reeglitele. 2.6 All Support Persons are subject to the Rules. 3 [DP] [NP] REKLAAM 3 [DP] [NP] ADVERSTING Alustelt võib nõuda korraldava kogu poolt valitud ja antud reklaami kandmist. The boards may be required to display advertising chosen and supplied by the Organising Authority. 4 KLASSID JA VÕISTLUSARVESTUSED 4 CLASSES AND DIVISIONS 4.1 Purjekelk: 4.1 Sled: Üldarvestus; Overall; Naised; Women; Noored (U20) - sünd ja hiljem A Youth (U20) - shall be born in or after EMV Noored (U20) neiud - sünd ja hiljem A Ect Champ Youth (U20) ladies - shall be born in or after Juuniorid (U15) - sünd ja hiljem A Junior (U15) - shall be born in or after EMV Noored (U15) tüdrukud - sünd ja hiljem A Ect Champ Youth (U15) girls - shall be born in or after Master mehed sünd ja varem ja Master - men born in 1985 or earlier and naised sünd ja varem Grand master mehed sünd ja varem ja naised sünd ja varem. 4.2 Lohe: 4.2 Kite: Üldarvestus Overall Pumbatavad lohed Tube kite 4.3 Tiib: 4.3 Wing: Üldarvestus Overall 4.4 Arvestusi peetakse minimaalselt 4 osavõtjaga klassis/arvestuses. Kui osavõtjate arv klassis/arvestuses ei saavuta miinimumi hiljemalt võistluseelsel päeval kell 20:00, võidakse vastav klass/arvestus korralduskomitee poolt tühistada. women born in 1990 or earlier Grand master men born in 1975 or earlier and women born in 1980 or earlier. 4.4 The minimum number of entries are 4 per class. If the number of entries does not reach the minimum number latest before the race day from 20:00, the class/division may be cancelled by the Organizing Authority. 5 VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA OSALEJAD 5 ELIGIBILITY AND ENTRY 5.1 Võistlustest võivad osa võtta kõik Talisurfi klasside alused, kes on täitnud osavõtuavalduse, tasunud osavõtumaksu ja registreerunud võistlusele. registered for the competition. 5.2 EMV klassi osaleja peab olema rahvusliku alaliidu (EPL ja ELL) liige. 5.3 Alla 18 aastastele võistlejatele on vajalik lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek 5.4 Osavõtuavaldus tuleb täita veebis registreerimisvormil hiljemalt võistlusele eelneva päeva õhtul kella 20:00-ks. 5.5 Hilinenud osavõtuavaldused aktsepteeritakse tingimusel, et makstakse hilinenud osavõtutasu. 5.6 Osavõtuvorm: ne/ 5.1 The competition is open to all entries of the Winter Windsurfing class that complete the entry form, pay the full entry fee and has 5.2 Competitors Est. Champ. class must be a member of the Class National. Association (EWA and EKA). 5.3 Parental/legal Guardian Assent for those under age of The entry shall be made online on entry form latest before the race day from 20: Late entries will be accepted under payment of a late entry fee. 5.6 Entry Form: 6 OSAVÕTUTASU 6 FEES 6.1 Etapp Osavõtu tasu Hilinenud reg. osavõtutasu 6.1 Event Entry fee Testvõistlus 0 0 Täiskasvanud Noored (U20) Late entry fee Test event 0 0 Adult Youth (U20) EMV Est Champ adult täiskasvanud Est Champ youth EMV noored Osavõtutasu saab tasuda regatibüroos ainult 6.2 Entry fee can be paid on site of event shall be

3 sularahas. Kaardimakseid teostada ei ole in cash only. No cards accepted. võimalik. 6.3 Osavõtumaksu ei tagastata. 6.3 The fee in non-refundable. 7 VÕISTLUSFORMAAT 7 RACE FORMAT 7.1 Kõigile võistlejatele avatud võistlused. 7.1 'Open entry' events. 7.2 Kursisõidus kasutatakse vastu- ja allatuule kurssidega rada. 7.2 In Course race track shall be use the up- and down wind course. 7.3 Kombineeritud rajal kasutatakse vastu- ja allatuule kurssidega rada, kus allatuule kurss sisaldab slaalomi elemente. 7.3 In combined track race shall be use the normal upwind course and downwind course with slalom elements. 7.4 Kursisõidus või kombineeritud rajal peetakse maksimaalselt 12 sõitu päevas. 7.4 In course or combined track race competitors shall race a maximum 12 race per day. 7.5 Slaalomis kasutatakse kuni viie pöörde/halsiga allatuule kursiga rada. 7.5 In Slalom race shall be use the down wind course track, with 5 (max) turn/gybe marks. 7.6 Slaalomis peetakse maksimaalselt In slalom competitors shall race a maximum võistlussõitu (ringi) päevas. 7.7 Match Race rada sisaldab kahte allatuule slaalomi rada, kus võistlus peetakse eliminatsioonitabeli alusel. Üks eliminatsiooni ring (double elimin. puhul ringid) moodustab ühe sõidu. Eliminatsiooni ringide/sõitude arv päevas ei ole piitaud. 7.8 Võistlused on ametlikult toimunud, kui antud klassis on toimunud 1 võistlussõit. 8. AJAKAVA 8. SCHEDULE 8.1 Info võistluse toimumise täpse päeva ja asukoha kohta pannakse üles võistluse infolehele mitte hiljem kui 36 tundi enne starti :00-11:30 11:30 12:00 16:30 ASAP Registreerimine Kiprite koosolek Esimene võimalik start Viimane võimalik start Auhinnatseremoonia 16 rounds per day. 7.7 The Match Race track consist of two parallel downwind slalom tracks, where the race is held according to the elimination table. One elimination round (rounds with double elim.) constitute one race. The number of elimination rounds/races per day is not limited race is required to be completed to constitute a series in a class. 8.1 Final decision about is competition will take place or not and final location will be announced on infopage 36 hours before start :00-11:30 11:30 12:00 16:30 ASAP Registration Skippers meeting First possible start Last possible start Prize giving ceremony 8.3 Korraldajal on õigus ajakava muuta, sellest ette teatades. 8.4 Päeva võistlussõidud sõidetakse üksteise järgi niipea kui võimalik, peale eelmise sõidu lõpetamist. 8.3 Organizer has a right to change the schedule by announcing in advance. 8.4 Subsequent races will be held as soon as practicable after the end of the previous race. 9 TEATED VÕISTLEJATELE 9 NOTICES TO COMPETITORS 9.1 Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadetetahvlile, mis asub võistluse infolehel veebis. on the web. 9.2 Muudatused purjetamisjuhistes pannakse välja teadete tahvlile või edastatakse suuliselt kiprite koosolekul mitte hiljem kui 30 minutit enne selle sõidu starti, mille kohta need kehtivad. 9.3 Sõitude ajakava muudatused pannakse välja hiljemalt eelmise päeva õhtul kell 20: Kaldal heisatud signaallipp AP tähendab: kõik eelolevad sõidud on edasi lükatud. Ärge lahkuge sadamast enne AP langetamist. 9.5 Klassi lipud: 9.5 The Class flags: 9.1 Notices to competitors will be posted on the Official Notice Board in thecompetition infoveb 9.2 Any change to the sailing instructions will be posted NoB, or will be communicated verbally at a meeting of skippers at least 30 minutes before the start of the race in which it will take effect. 9.3 Any change to the schedule of races will be posted before 20:00 on the previous day it will take effect. 9.4 ICF AP is displayed ashore means: All races not started are postponed. Don t leave the harbour before AP is lowered.

4 Kelgud Lipp S Sleds Flag S Lohed Lipp K Kites Flag K Tiivad Lipp W Wings Flag W 10 VARUSTUS 10 EQUIPMENT 10.1 Kelgu klassi maksimaalne purje suurus slaalomi distsipliinis on 8,0 m 2 ja kursisõidus 10,0 m 2. race is 10.0 m Purjenumbri muutmisel tuleb sellest Võistluskomiteed teavitada enne starti Naelte või piikide kasutamine jalatsitel on keelatud. See muudab WWR5.1 reeglit For sled class the maximum sail size in the slalom discipline is 8.0 m 2 and in the course 10.2 When changing sail number during the competition, Race Committe must be notified before the start Spikes or anything similar attached under shoes for adding grip are forbidden. This changes the WWR5.1 rule VÕISTLUSALA 11 RACING AREA 11.1 Võistlusalade asukohad teatatakse kiprite koosolekul Racing areas are shown at the skippers meeting Stardiala on ala, mis jääb 50 meetri sisse stardiliini ükskõik millisest punktist The Starting Area is defined as: an area covering 50 meters from any point on the 11.3 Võistlusala on ala, kus alus võib võistelda pluss 50 meetrit. starting line The Racing Area is defined as the area where a boat may race plus 50 meters. 12 VÕISTLUSRAJAD 12 THE COURSES Võistlusrajad on näidatud lisas 1. The courses are shown in Addendum PUNKTIARVESTUS 13 SCORING 13.1 Võistlustel kehtib alternatiivne vähempunktisüsteem, kus esikoht saab 0,7 punkti Sõidu katkestamisel (DNS, DNF, RET, DSQ) antakse võistlejale tema fliidi viimase koha punktid, va viimases fliidis võistlejate arv +1 punkt Slaalomi mahaviskamised: 1-3 sõitu 0 mahaviset; 4-6 sõitu 1 mahaviset; 7-10 sõitu 2 mahaviset; sõitu 3 mahaviset; sõitu 4 mahaviset; +5 sõitu +1 mahaviskamine Kursisõidu ja kombineeritud raja sõidu mahaviskamised: 1-4 sõitu 0 mahaviset; 5-11 sõitu 1 mahaviset; 12 ja rohkem sõitu 2 mahaviset The alternative low point scoring system will apply, 0,7 points for the first place on race A competitor disqualified (DNS, DNF, RET, DSQ) in race gets the points as last in his heat, exept for the last heat gets points as last in his heat + 1 point Discards for Slalom: 1-3 races no discards; 4-6 races 1 discard; 7-10 races 2 discards; races 3 discards; races 4 discards; and so on 1 discard for every 5 races Discards for and for Combined Race: 1-4 races no discards; 5-11 races 1 discard; 12 and more races 2 discard Match Race mahaviskamisi pole Match Race no discards Sarjas kehtib vähempunktisüsteem, kus etapi 13.6 In series low point scoring system will apply, esikoht saab 1 punkti. 1 point for the first place of the stage Sarja mahaviskamised: 1-2 etapp 0 mahaviset; 3-4 etapp 1 mahaviset; 5 ja rohkem etappe 2 mahaviset Discards for series: 1-2 events no discards; 3-4 events 1 discard; 5 and more events 2 discard Test-etapp ei kuulu sarja punktiarvestussse Test event is not giving points to the series.

5 14 START 14 THE START 14.1 Kelgu ja tiiva klassis kasutatakse paigalt starti Standing start shall be used for sled and wing class Kelgu ja tiiva klassi stardisignaalid: 14.2 Starting signals for sled and wing class: Mitte vähem kui -3 min Klassi lipp üles Not less than 3 min to Class Flag up stardini Hoiatus/ Tähelepanusignaal start Warning/Attention Signal Stardisignaal 1 helisignaal Start Signal 1 sound signal 14.3 Kelgu klassi esimese stardi kohad määrab Võistluskomitee. Järgnevate startide kohad määratakse eelnevate sõitude tulemuste järgi In sled class standings for first race shall be organized by Race Commitee. For subsequent starts standings in races depends from result of previous race Lohe klassi stardiprotseduur: 14.4 Starting procedure for Kite class: Mitte vähem kui -1 minut stardini Klassi lipp üles. Class flag up. -30 sek stardini Klassi lipp alla ja U Stardi signaal lipp üles U lipp alla 14.5 Slaalomi start on avatud 10 sek ja Kursi- ning Kombineeritud raja sõidu start 4 minutit peale oma klassi või fliidi stardisignaali [NP] Klassid kelle stardiprotseduur ei käi, peavad hoiduma stardialast eemale. Not less than 1min to start -30 sec to start Class flag down and Start Signal U flag up. U flag down Slalom start is open during 10 sec and Course or Combined track race start open during 4 (four) minutes after the signal Start for certain class or fleet [NP] Classes whose warning signal has not been made shall avoid the starting area. 15 AJALIMIIDID 15 TIME LIMITS Distsipliin Sõidu ajalimiit Finiši aken Sõidu sihtaeg Discipline Slaalom & MatchRace Kursisõit & Kombineer itud rada 6 min 1 min 3 min 30 min 10 min 15 min Slalom & Match Race Course race & Combined track Time limit Finish window Target time 6 min 1 min 3 min 30 min 10 min 15 min 16 PROTESTID JA HEASTAMISNÕUDED 16 PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS 16.1 Protestid ja heastamistaotlused ei pea olema kirjalikud; Paat peab informeerima Võistluskomiteed protestist teise paadi vastu suuliselt nii ruttu pärast oma võistlussõitu kui mõistlikult võimalik Protests and requests for redress do not need to be in writing; A boat shall inform the Race Committee of her protest against other boat verbally after the race as soon as reasonably possible Protestikomitee võib hankida tõendusmaterjali igal viisil, mida ta peab kohaseks ning võib informeerida oma otsusest suuliselt The protest committee may acquire material of evidence in any way they see appropriate and may inform the decision to the parties verbally Protesti ajalimiit klassile on 10 minutit, alates päeva viimases võistlussõidus klassi viimase võistleja finišeerimisest. Sama ajalimiit kehtib ka heastamistaotlustele The protest time limit per class is 10 minutes after the last boat of the class has finished the last race of the day. The same time limit applies to request for redress Protestikomitee otsused ei ole apelleritavad The decisions of the protest committee cannot 16.5 WWR5 reegleid 4., 6., 7.4., 7.5. ja 7.6. sisaldavaid proteste saab esitada ainult suuliselt kohe peale intsidenti. Protestikomitee kuulab osapooled kohe üle ja teeb otsuse. Võistlejate kontakti korral kus tegevus ei vasta reeglitele 7.4, 7.5, 7.6, võib võistleja diskvalifitseerida kui sellega ohustatakse teisi be appealed During STS competition protests according WWR5 4., 6., 7.4., 7.5. and 7.6. can only be made orally immediately after an incident. After oral protest, the protest commitee shall decide whether to penalize any competitor. In case of contact between competitors, the competitor(s) whose actions do not comply

6 võistlejaid või tekitatakse kahju kellegi varustusele. 17 KAAMERAD JA ELEKTROONILINE VARUSTUS 17.1 Korraldava kogu nõudmisel, on paadid kohustatud kandma kaameraid, helivarustust või positsioneerimisvarustust Paadile ei anta heastamist, sellise varustusega seotud pretensioonide põhjal. with rules 7.4, 7.5, 7.6, may be disqualified by r if consequences of the contact lead to disadvantage to other competitor(s), causes harm to a competitor(s) / equipment or causes threat to injury. 17 CAMERAS AND ELECTONIC EQUIPMENT 17.1 Boats may be required to carry cameras, sound equipment or positioning equipment as specified by the organizing authority A boat shall not be given redress based on a claim involving this equipment. 18 VASTUTUS 18 DISCLAIMER OF LIABILITY Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest. Soovitatav on kolmanda osapoole kindlustus. Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. The Organizing Authority will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta. Valid third party insurance is advisable. 19 MEEDIA 19 MEDIA Võistlustele registreerimisel annab iga võistleja korraldavale kogule loa toota, kasutada ja näidata, ilma igasuguse kompensatsioonita, korraldava kogu omal äranägemisel igat sorti fotosid, filme, otseülekandeid ja muid ülesvõtteid, kus võistleja osaleb ning mis on võetud võistluste ajal vastavalt võistlusteates toodud ajavahemikule. In registering for the event, competitors automatically grant to the Organising Authority the right in perpetuity to make, use and show from time to time at their discretion, any motion pictures, still pictures and live, taped or filmed television and other reproduction of them, taken during the period of the event as defined in Notice of Race, in which he/she participates, without compensation. 20 [DP] [NP] OHUTUSEESKIRJAD 20 [DP] [NP] SAFETY REGULATIONS 20.1 Eriti peavad võistlejad hindama oma võimekust, paadi seisukorda ja olema kindel, et nad suudavad startida ning võistelda ilma igasuguse riskita mis võib tuleneda tuule tugevusest, jää ja ilmastikuoludest Competitors will have to form an estimate of their own ability and their boat fitness and make sure they will be able to start or proceed on a race without risk, after taking into consideration the strength of the wind, 20.2 Paat kes katkestab võistlussõidu peab sellest informeerima Võistluskomiteed nii ruttu kui võimalik. ice conditions and weather forecast A boat that retires from a race shall notify both a Race Committee as soon as possible. 21 ABIPERSONAL 21 OFFICIAL & SUPPORT PERSONALS 21.1 Tugiisikud peavad jääma Stardi- ja Võistlusalast (nagu defineeritud NoR/SI punktides 11.2., 11.3.) väljapoole Hädaolukorras on kõik treenerid ja võistlustega seotud isikud kohustatud osutama kõikvõimalikku abi IGALE isikule või paadile kes on ohus või vajab kõrvalist abi. 22 AUHINNAD 22 PRIZES Auhinnad antakse välja vastavalt korraldaja võimalustele, EMV etapil vastavalt EPL üldjuhendile All support personals shall remain outside the Starting and Racing area (as specified in NoR/SI 11.2., 11.3.) In case of emergency coaches and other support personnel shall give all possible help to ANY person or vessel in danger or in need of outside assistance. The prizes will be awarded according to the organizer's ability. On event Est Champ according by General Instruction for Winter Windsurfing events of EWA.

7 Addendum 1:

KJK MV NoR

KJK MV NoR KALEVI JAHTKLUBI MEISTRIVÕISTLUSED EESTI MV etapp klassides Laser Radial, Laser Standard, Finn, 470 Kutsutud klassid: Formula 18 31. Juuli.-02. August 2015, Vanasadam, TallinnBalloon ala, Tallinn KORRALDAV

Rohkem

1

1 PURJETAMISJUHISED Pärnu Kevadregatt 2019 17.- 19. mai 2019, Pärnu SAILING INSTRUCTIONS Pärnu Spring regatta 2019 17.- 19. May 2019, Pärnu 1. REEGLID 1. RULES 1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite

Rohkem

Microsoft Word - Skv_2012_juhised doc

Microsoft Word - Skv_2012_juhised doc PURJETAMISJUHISED SAILING INSTRUCTIONS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012 SAAREMAA CUP 2012 EESTI KARIKAS IV etapp ESTONIAN CUP IV event RS FEVA ja 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RS FEVA and 29er ESTONIAN CHAMPIONSHIP

Rohkem

PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOO

PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOO PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOOT 13.-20. JUULI 2019 1. ÜLDINE 1.1. Korraldav kogu

Rohkem

Microsoft Word _Tallinna-MV_SEIKO-CUP-2019_NOR.docx

Microsoft Word _Tallinna-MV_SEIKO-CUP-2019_NOR.docx Kalevi Jahtklubi Avamerepurjetamise Karikasarja SEIKO CUP 2019 TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED LÜHIRAJAL 7.-8. september 2019 Tallinn, Eesti Vabariik Korraldav kogu Kalevi Jahtklubi Kalev Yacht Club Offshore

Rohkem

MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKB

MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKB 07.-14.07.2018 61. MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKBOAT ESTONIAN OFFSHORE CHAMPIONSHIPS VÕISTLUSTEADE /

Rohkem

MVNOR

MVNOR 36. KESSU REGATT, LÄÄNEMAA MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 36. KESSU REGATTA, LÄÄNEMAA OFFSHORE CHAMPIONSHIPS 01. - 02. juuli 2017 July 01-02, 2017 Korraldav kogu Haapsalu Jahtklubi koostöös Lääne

Rohkem

EESTI VANIM JA SUURIM PURJEREGATT! THE OLDEST AND LARGEST SAILING REGATTA IN ESTONIA! Muhu Väina regatt & CDL 8 KLASSI ja Folkboot

EESTI VANIM JA SUURIM PURJEREGATT! THE OLDEST AND LARGEST SAILING REGATTA IN ESTONIA! Muhu Väina regatt & CDL 8 KLASSI ja Folkboot EESTI VANIM JA SUURIM PURJEREGATT! THE OLDEST AND LARGEST SAILING REGATTA IN ESTONIA! 07.-14.07.2018 61. Muhu Väina regatt & CDL 8 KLASSI ja Folkboot EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61st MOONSUND

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Riia rallikross 2011 Laupäev, 1. oktoober 2011, Biekernieki rallikrossirada, Riia Läti Vabar

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Riia rallikross 2011 Laupäev, 1. oktoober 2011, Biekernieki rallikrossirada, Riia Läti Vabar OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS 0 7. etapp Riia rallikross 0 Laupäev,. oktoober 0, Biekernieki rallikrossirada, Riia Läti Vabariik VÕISTLUSJUHEND EAL reg. nr 8/RK Riia rallikross viiakse läbi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Laitse rallikross 2016 Laupäev, 13. au

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Laitse rallikross 2016 Laupäev, 13. au OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS 206 6. etapp Laitse rallikross 206 Laupäev,. august 206, Laitse rallikrossirada Harjumaa, Kernu vald, Hingu küla EAL reg. nr 8/RK OLEREX RALLYCROSS ESTONIAN

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Saaremaa rallikross 2019 Laupäev, 22. juuni 2019,

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Saaremaa rallikross 2019 Laupäev, 22. juuni 2019, VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS 09. etapp Saaremaa rallikross 09 Laupäev,. juuni 09, Kuresaare lennuväli Saaremaa EAL reg. nr OLEREX RALLYCROSS ESTONIAN

Rohkem

Microsoft Word - Suplementary regulations 2 languages

Microsoft Word - Suplementary regulations 2 languages EESTI MOOTORRATASTE RINGRAJASÕIDU MEISTRIVÕISTLUSTE I etapp 1.MÕISTED 19.05.2018 VÕISTLUSTE ÜLDJUHEND auto24ring auto- ja motoringrada koos kõigi sinna kompleksi kuuluvate ehitiste ja rajatistega, asukohaga

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Warm up - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Best Tm s In Class Entrant Make Mia-Mariette PANKRATOV 0. TARK Racing Birel 0 Reigo HUNT.0 0. Viljandi KEK Kosmic Marko LEOTOOTS..

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Sorted on Best time Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - 0 minutit.0.0 :00 Practice started at :0: Best Tm s In Nat Class Entrant 0.0 Vabaklass WD Mitsubishi Lancer Evo V 0.0 0. Esivedu....0 Lada 0..

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

juh125

juh125 EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 125 kuupäev: 26.03.2013 koht: EJL algus: 15:05 osalejad: Andrus Poksi, Jüri Käo, Toomas Tõniste, Egon Mats, Arnout Lugtmeijer peasekretär: Ott Kallas protokollija:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

V6ru_2013_juhend_EST_ENG

V6ru_2013_juhend_EST_ENG 6. VÕRUMAA TALVERALLI 2013 16.veebruar 2013.a. Võru Eesti Autoralli MV 1. etapp Baltic Winter Cup 2. etapp Korraldajad: G.M. Racing Spordiklubi, Eesti Autospordi Liit EAL reg. nr. 8/R 6 th VÕRUMAA WINTER

Rohkem

_Mulgi_juhend

_Mulgi_juhend UKU-Mulgi Ralli 2012 14.-15.september 2012 maal Eesti Autoralli MV ja KV 5. etapp A, N ja E-rühma võistlusklasside autodele ja Läti rallisprindi meistrivõistluste 7. etapp. EAL reg.nr. 78/R-nat VÕISTLUSJUHEND

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend pühapäeval, 23. augustil 2015. a Läänemaal, Martna vallas Kasari rahvasprint 2015 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 82/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 03. augustil 2015.

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt free practice - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Pos No. Name Best Tm In s Nat Class Entrant Make Marten OJAPÕLD. Vihur Team Richard VIIGISALU. 0. Kubica Kart Mia-Mariette PANKRATOV.

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 05. augustil 2017. a Läänemaal, Lihula vallas KR Racing Läänemaa rahvasprint 2017 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 86/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 17. juulil

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

Microsoft Word _mulg_regs

Microsoft Word _mulg_regs Alo-TV Mulgi Ralli 2011 16.-17.september 2011 maal Eesti Autoralli MV ja KV 6. etapp A, N ja E-rühma võistlusklasside autodele EAL reg.nr. 90/R-nat VÕISTLUSJUHEND Korraldamise alused Võistlus korraldatakse

Rohkem

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012 Võistlusjuhend Keila Rahvasprint 1+1 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr 65/RS "Keila Rahvasprint 2012" on EAL KV 3.etapp, Moskvich Liiga Sprindikarika 5 etapp ning Lääne Regiooni

Rohkem

TALVERALLi2015juhend15.01.docx

TALVERALLi2015juhend15.01.docx 9. VÕRUMAA TALVERALLI 2016 19.-20. veebruar 2016.a. Võru Eesti Autoralli MV 2. etapp Leedu Autoralli MV 2. etapp Alexela Dmack Trophy 2. etapp Korraldajad: RoadBook MTÜ koostöös GM Racing SK Eesti Autospordi

Rohkem

Microsoft Word _saaremaa_regs_1

Microsoft Word _saaremaa_regs_1 44. Saaremaa Ralli 2011 07. 08. oktoober 2011 Saaremaa Eesti Autoralli MV ja KV 7. etapp A, N ja E rühma võistlusklasside autodele Michelini KV 7. etapp FIA NEZ Rally Cup EAL reg. nr. 88/R VÕISTLUSJUHEND

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 04. augustil 2018. a Pärnumaal, Lääneranna vallas Lääneranna 1+1 rahvasprint 2018 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 72/RHS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 09. juulil

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

juh123

juh123 EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 123 kuupäev: 22.01.2013 koht: EJL algus: 15:05 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Egon Mats, Arnout Lugtmeijer, Toomas Tõniste peasekretär:

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

TIKI TREILER Lääne-Eesti rahvaralli 2013 TIKI TREILER West-Estonia Amateur Rally VÕISTLUSJUHEND SUPPLEMENTARY REGULATIONS

TIKI TREILER Lääne-Eesti rahvaralli 2013 TIKI TREILER West-Estonia Amateur Rally VÕISTLUSJUHEND SUPPLEMENTARY REGULATIONS TIKI TREILER Lääne-Eesti rahvaralli 2013 TIKI TREILER West-Estonia Amateur Rally 2013 01.06.2013 VÕISTLUSJUHEND SUPPLEMENTARY REGULATIONS Võistlusjuhend Tiki Treiler Lääne-Eesti rahvaralli 2013 1. juunil

Rohkem

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Kulbilohu rallikross 2019 Laupäev, 11. mai 2019, K

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Kulbilohu rallikross 2019 Laupäev, 11. mai 2019, K VÕTUJUHND/ UPPMNTAY GUATON OX T MTVÕTUD AKO 09. etapp Kulbilohu rallikross 09 aupäev,. mai 09, Kulbilohu rallikrossirada lva vald Tartumaa A reg. nr 9 /K OX AYCO TONAN CHAMPONHP 09 round Kulbilohu rallycross

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at :: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 Janno PUUSEPP Liis TALIVERE WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

INFO VÕISTLEJATELE

INFO VÕISTLEJATELE 19.-20. juuli 2013 Otepää, Lõuna-Eesti Eesti autoralli meistrivõistluste 4. etapp Läti autoralli meistrivõistluste 5. etapp Michelini Eesti KV 4.etapp Michelini Läti KV 5. etapp Põhja-Euroopa regiooni

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx Eesti KV jäärajasõidus 2. etapp CONTINENTALI KARIKATELE Registreeritud EAL s nr 25/J VÕISTLUSJUHEND Eesti KV jäärajasõidus 2019 3. etapp Continetali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

INFO VÕISTLEJATELE

INFO VÕISTLEJATELE 19. juuli 2014 Otepää, Tartu, Lõuna-Eesti Eesti 2014.a.autoralli meistrivõistluste 4.etapp Eesti 2014.a. juunioride rallimeistri 3.etapp 2014.a Michelini autoralli karikavõistluste 3.etapp Korraldajad:

Rohkem

Estonian Grand Prix Juhend, V pdf

Estonian Grand Prix Juhend, V pdf 1 SUUR VÕIDUSÕIT 2019 FIA-NEZ PÕHJA EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED SOOME RINGRAJAAUTODE MEISTRIVÕISTLUSED EESTI RINGRAJAAUTODE MEISTRIVÕISTLUSED BaTCC RINGRAJA MEISTRIVÕISTLUSED EESTI MOOTORRATASTE RINGRAJASÕIDU

Rohkem

3. TARTU RALLY september 2016.a. Tartu 3ᴿᴰ TARTU RALLY 2016 September 23-24, 2016 Tartu Eesti Autoralli MV 5. etapp Dmack Trophy 5. eta

3. TARTU RALLY september 2016.a. Tartu 3ᴿᴰ TARTU RALLY 2016 September 23-24, 2016 Tartu Eesti Autoralli MV 5. etapp Dmack Trophy 5. eta 3. TARTU RALLY 2016 23. - 24. september 2016.a. Tartu 3ᴿᴰ TARTU RALLY 2016 September 23-24, 2016 Tartu Eesti Autoralli MV 5. etapp Dmack Trophy 5. etapp Korraldajad: Tartu Rally MTÜ Eesti Autospordi Liit

Rohkem

INFO VÕISTLEJATELE

INFO VÕISTLEJATELE TALLINNA RALLI 2017 16. september 2017. a Harjumaa Tallinna Lahtised MV Korraldajad: Spordiklubi Edur MTÜ Eesti Autospordi Liit EAL reg.nr.105/r Tallinna ralli on rahvuslik ralli. VÕISTLUSJUHEND Korraldamise

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Uus_TR17_Juhend

Uus_TR17_Juhend RR ESTONIA TARTU RALLY 14.-15. juuli 2017 Eesti Autoralli MV 4. etapp Alexela Dmack Trophy 4. etapp Korraldajad: Tartu Rally MTÜ Eesti Autospordi Liit EAL reg nr: 68/R VÕISTLUSJUHEND Korraldamise alused

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Pun

Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Pun Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Punktiarvestus 6. Karistused 7. Võistlustele registreerumise

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Kool (edaspidi sihtasutus) on asutatud Tallinna Euroopa

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem