Iga Laitses käsitööna valmiv palkmaja on kordumatu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Iga Laitses käsitööna valmiv palkmaja on kordumatu"

Väljavõte

1 Saue kooli ümbruses muutub liikluskorraldus lk 3 Uus näitus vallamajas: Ränd metsa kändlikusse lk 4 Tänu koroonale on vallas 9 uut matkarada lk 5 NR 14 (86) JUULI 2021 KOHALIK LEHT KOHALIKUST ELUST JA OLUST Iga Laitses käsitööna valmiv palkmaja on kordumatu Palkehituse OÜ on Laitses massiivsest käsitööpalgist maju tootnud veerandsada aastat. 21. juunil sai ettevõte 25-aastaseks ja tähistas juubelit pidulikult iseenda tehtud hoones Endla talus Koppelmaal. SIRJE PIIRSOO Firma aga ainult ei tooda ja püstita, vaid ka renoveerib vanu palkhooneid ja ühendab vana uuega. Näiteks ootab Palkehituse tehases juba kümmekond aastat Taimaale sõitu väljaostetud saun, mille sarikad pärinevad aastat Saun on plaanitud 34-korruselise maja katusele, kuid soomlasest omanik pole senini suutnud püstitusluba kooskõlastada, aga ei ole lootust kaotanud ja saunast loobuda ei taha, kuigi sauna ostusoove on selle aja jooksul olnud Eestiski mitu. Palkehituse OÜ alustas Laitses tegutsemist aastal 1996, kui ostis ära Haiba sovhoosi müügis olnud töökoja. Kui me tulime, oli see kolu, mida polnud enam võimalik ära viia, siin igal pool laiali. Kõik oli pilla-palla. Juhtmed ära lõigatud. Hakkasime vaikselt taastama, meenutab ettevõtte juhataja Ants Ploompuu algusaastaid ja lisab, et Palkehituse OÜ ei ole juhulikult just selles kohas Laitses: üle põllu talust on ta pärit, seal möödus lapsepõlv. Eurorahade toel valmis masinate hoiuplatsile tootmishoone ning hoolimata pilla-palla algusest platsil, pälvis Palkehituse OÜ juba aastal Harjumaa kõige heakorrastatuma ettevõtte tiitli. Nii korras territooriumiga tootmisettevõtet annab otsida kõrvale tänagi. Oleme alati pidanud tähtsaks, et keskkond, kus inimesed töötavad, oleks korras. Nii oleme oma poisse ja mehi kasvatanud ja nad oskavad seda hinnata, rõhutab ettevõtte juht töökeskkonna olulisust ja olmeruumide vajalikkust. Töötajate käsutuses on köök, saunakompleks ja puhketuba. Meeskond on nagu üks pere, kus pole ülemusi ja alluvaid. Täna töötab Palkehituse OÜ-s kümmekond inimest ndate buumi ajal oli periood, kus töötajaid oli isegi 38. Õnneks me oleme aru saanud, et terve maailma töid ei jõua ära teha. Alguses oli meil aga küll selline mõte, kinnitab Ants Ploompuu, et juba kümmekond aastat on firmas kollektiivne jõulu- ja jaanipuhkus. Reedel pool viis pannakse ettevõtte väravad kinni ja nädalavahetuseks kinni need jäävadki. Samas on tal endal firmas mitu ametit nagu Hunt Kriimsilmal. Hommikul on ta müügimees, siis on ta tootmisjuht, siis laomees ja tööpäeva lõpus natuke juhataja ka. Ainult palkosa, kogu puitosa, avad kinni, võtmed kätte Kõike seda Palkehituse OÜ paindlikult pakub. Firmas toodetud maju leiab loomulikult Eestist, aga ka 14 välisriigist, nagu näiteks USA, Saksamaa, Soome, Rootsi, Norra, Hispaania, Andorra, Iirimaa. Kõige kaugem paik, kus ettevõttes valminud sauna mõnusid nautida saab, on Põhja-Carolina USA-s. Ostjad olid väliseestlased, kes esimesel jaanipäeval kogukonnaga üheskoos esimese sauna maha põletasid, misjärel tuli teine tellida. Ants Ploompuu ütleb, et Maja palkosa pannakse tootmishoones juba korra kokku. Tehnikakuur-sepikoda on valmis saanud, see võetakse lahti, pakitakse, viiakse kohale ja monteeritakse uuesti kokku. Palkehituse raudvara. Janek Nuut ja Armo Aas on ettevõttes töötanud algusest saati. ettevõte võib ehitada kõike koerakuudist, kaevumajakest, saunast, elumajast kuni golfiklubi peahooneni välja. Viimane nimetatutest ongi olnud suurim, 1000-ruutmeetrine projekt. Kõige väiksem on aga ühest palgist välja uuristatud 3-meetrine lusikas, kingitus Kernu koolile söökla valmimise puhul. Kogukonnaga üldiselt, Ruila kooli ja tallidega, Laitse graniitvillaga on Palkehituse OÜ-l hea koostöö, ettevõtmistele on jõudu mööda kaasa aidatud sponsorina. Oma majade juures kasutab Palkehituse OÜ vaid talvel lõigatud palki, mida pärast koorimist ladustab varju all. Sestap aga, kui tahta alustada palkmaja ehitust kevadel, tuleb firmasse pöörduda juba eelmisel sügisel, et majamaterjal talvel varutud saaks. Iga käsitööpalgist valmistatud hoone on unikaalne ja ainulaadne, iga palk on oma nägu ja ise mõõduga. See aga seab ehitusele omad tingimused, mistõttu käsitööpalgist iga projekti järgi ehitada ei saa. Ants Ploompuu rõhutab, et seda tulebki kliendile öelda ja mitte igast tööst iga hinna eest kinni võtta. Tema sõnul ei ole harvad juhud, kus tuleb mees uksest sisse, käes masintoodetud maja joonis, ja ütleb, et just sellist on vaja. Käsitsi seda niiviisi aga teha ei saa ja tuleb hakata projekti muutma. Mõni saab aru, mõni saab tigedaks ja leiab kellegi, kes teeb ära. 50-aastase kogemusega palkmajade ehitaja ja renoveerija ütleb, et just selle pärast oligi palkmaja vahepeal Palkehituse OÜ juhataja Ants Ploompuu ütleb, et tema meeskonnas pole ülemusi ega alluvaid, on üks pere. põlu all ja õigustatult, sest nii palju toodeti praaki turule, et inimestel tekkiski arusaam, et palkmaja see ei kõlba kusagile. Nii käib ettevõte pisut enam kui 10 aasta taguse buumi ajal ehitatud palkmajugi järjest ja järjest renoveerimas, sest need on valesti või märjast materjalist ehitatud. Palkehituse OÜ-l on võimekus toota igal kuul üks maja, kuid et tehakse palju renoveerimistöid, on üks meeskond kogu aeg kusagil väliobjektil, ka Soomes või Rootsis, kui koroona lubas, ning nokitseb vanade asjadega. Meid leitakse üles, sest seda teenust pakuvad väga vähesed, teab Ants Ploompuu. See on üks huvitav asi, kuidas meid üles leitakse. Reklaami oleme viimased 15 aastat panustanud minimaalselt, mõtiskleb Ants Ploompuu ja arvab, et tuleb proovida olla maksimalist kõikides asjades ja teha kõike südamega. Kõige parem reklaam on aga su rahulolev klient, kes toob sulle järgmise, on ta veendunud. Palkehituse OÜ on Eesti Puitmajaliidu asutajaliige ja kui liit aasta mais 20. sünnipäeva pidas, oli 17 asutajaliikmest vaid neljal alles veel 20 aasta tagused telefoninumbrid, sealhulgas Palkehitusel. Ants Ploompuu arvab, et kogu elu on teda väikesed kiiksuga asjad saatnud ja ehk äkki see väikese huumoriga elu võtmine ongi aidanud pikalt sama asja pidada. Ja see, et käsitööpalgist maja ehitamine on loominguline töö. Fotod: Sirje Piirsoo

2 2 Saue valla ametlikud teated DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE Saue Vallavalitsus algatas aasta korraldusega nr 6 Alliku külas Kesalille tn 6 (72701:001:1569, suurus 3263 m², 100% elamumaa), Kesalille tn 8 (72701:001:1570, suurus 2085 m², 100% elamumaa) ja Tootsi tee 25 (72701:001:1572, suurus 1638 m², 100% elamumaa), Tootsi tee 27 (72701:001:1573, suurus 1550 m², 100% elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kesalille tn 6, 8 ja Tootsi tee 25, 27 elamumaa kinnistute ümberkruntimine eesmärgiga püstitada kinnistule kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamute asemel kahe korteriga elamud, ehitisealuse pinnaga kuni 550 m². Detailplaneeringuga muudetakse Kesalille tn 6, 8 ja Tootsi tee 25, 27 kinnistute omavahelisi piire, moodustavate kruntide suurus jääb vahemikku m 2. Juurdepääsud planeeritakse Kesalille tänavalt ja Tootsi teelt. Planeeritav maa-ala asub Saue vallas Alliku külas Tallinna linnapiirist ca 1 km kaugusel. Planeeritav ala piirneb elamumaa kinnistutega. Olemasolev hoonestus alal puudub. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on kehtestatud detailplaneeringu alusel määratud pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Saue valla veebilehel Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Aive Mikult: telefon , e-post Planeeringute spetsialist Aive Mikk Aive Mikk alustas Saue Vallavalitsuses tööd planeeringute spetsialistina 28. juunil. Aive on sündinud ja kasvanud Viljandis. Koolis käis ta Viljandi Maagümnaasiumis. Kõrghariduse omandas Tallinna Ülikoolis pedagoogika erialal. Pärast ülikooli lõpetamist asus Aive tööle Tartu Kutsehariduskeskusesse, kus õpetas noortele geograafiat ja lõimis seda nende eriala ainetesse. See oli ta enda sõnul igati põnev ja väljakutseid pakkuv. Seejärel naasis Aive Tallinna ja jätkas õpetajatööga Viimsi Gümnaasiumis, kus õpetas gümnaasiumi õpilastele geograafiat ja globaliseeruvat maailma. Noorte õpetamise kõrval kasvas Aives endas huvi uuesti kooli minna. Eelmise aasta sügisel alustaski ta õpinguid Eesti Maaülikoolis keskkonnakorralduse ja poliitika erialal. Aive tööülesannete hulka Saue Vallavalitsuses kuulub detailplaneeringute menetlemine ja nendega seonduva dokumentatsiooni ettevalmistamine, kodanike nõustamine planeerimisalastes küsimustes, üldplaneeringu koostamine ja elluviimine, Saue valla õigusaktide eelnõude ja nende seletuskirjade koostamine. Teeninduspiirkond on Saue vald tervikuna. Aive otsustas vallavalitsusse tööle kandideerida, sest talle pakkus huvi planeeringute spetsialisti ametikoht, sest ta saab siin ülikoolis õpitud teadmisi igapäevastes tööülesannetes rakendada. Kindlasti oli üks põhjus, miks otsustasin tulla tööle just Saue Vallavalitsusse, inimeste avatus ja positiivne ellusuhtumine, toob Aive välja veel ühe põhjuse. NISSI PIIRKONNA EAKATEL ON VÕIMALUS OSALEDA 14. AUGUSTIL HARJUMAA EAKATE PÄEVAL KLOOGAL VÄLJASÕIT NISSIST 9.30 JA TURBAST OSALUSTASU 1 EURO (pilet) EELREGISTREERIMINE KUNI 10. AUGUSTINI VIIVE ; MARE ; MERIKE Kernu järve korrastamise projekti KMH programmi avalik väljapanek ja arutelu Keskkonnaamet teatab Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest. KESKKONNAAMET Kavandatava tegevuse eesmärk on Kernu paisjärve korrastamine (veekogu süvendamise kogumaht m 3 ). Samaaegselt setete väljaveoga on plaanis ehitada maanteetammina kasutatava pinnaspaisu laiend. Paisu laiendi ehitamine on vajalik, et vähendada filtratsiooni läbi pinnaspaisu ja muuta ohutumaks jalakäijate liikumine. Kernu paisjärv asub Saue vallas Kohatu külas katastriüksusel Kernu paisjärv (katastritunnus 29701:005:0425). Arendaja on Saue Vallavalitsus (Kütise tn 8, Saue linn 76505) kontaktisik Kalle Pungas: telefon , sauevald.ee Otsustaja on Keskkonnaamet (Roheline 64, Pärnu 80010) Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 17. oktoobril Valimiste nädal algab 11. oktoobril ja lõpeb 17. oktoobril, valimistepäeval. Saue vallas on 4 valimisjaoskonda, kahel neist on kolm hääletusruumi, mis on valijatele avatud erinevatel päevadel erinevates kohtades. Ülevaade, milline valimisjaoskond millisel päeval ja millises kohas avatud on, on kättesaadav allpool olevas tabelis. Juhime tähelepanu sellele, et kui varasemalt on Saue linnas ja Laagri alevikus olnud mitu valimisjaoskonda, siis seekord on nii Laagris kui Saue linnas üks valimisjaoskond. Saue linna valimisjaoskonna hääletusruumi asukoht on Kütise tn 8, Saue linn. Laagri alevikus asuva valimisjaoskonna hääletusruumi asukoht on Veskitammi tn 8. Laagri alevik. Neil valimistel ei ole vali- kontaktisik Kristy Käärid: telefon , keskkonnaamet.ee Keskkonnamõju hindaja (ekspert) on LEMMA OÜ (Värvi tn 5, Tallinn 10621) juhtekspert Piret Toonpere: tel , KMH programmiga tutvumine KMH programmiga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul (k.a) Keskkonnaameti veebilehel www. keskkonnaamet.ee, sisestades üleval paremas nurgas olevasse otsingu aknasse KMH avalikustamine. Ettepanekud, vastuväited ja küsimused Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kuni (k.a) otsustaja kontaktidel: Roheline 64, Pärnu või e-posti aadressil ja enam seotud kodule lähima valimisjaoskonnaga oktoobril võib Saue valla valija valida ükskõik millises valla valimisjaoskonnas, mis on parasjagu avatud, või anda hääle elektrooniliselt oktoobril või hääletada väljaspool Saue valda asuvas valimisjaoskonnas oktoobril. keskkonnaamet.ee. KMH programmi avalik arutelu KMH programmi avalik arutelu toimub kell Haiba halduskeskuses (Riisipere tee 6, Haiba küla 76301, Saue vald) ja veebikeskkonnas Microsoft Teams. Palume veebikeskkonnas Saue Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arv on 27 osaleda soovijatel eelnevalt registreerida, andes osalemissoovist teada e-posti aadressile keskkonnaamet.ee hiljemalt Veebikeskkonnas aruteluga liitumiseks olev link on leitav Keskkonnaameti veebilehelt, see edastatakse registreerunutele ka enne avaliku arutelu toimumist. Saue Vallavolikogu otsustas 28. juuni istungil määrata volikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 27, nagu on tänagi, moodustas Saue vallavolikogu valimisteks ühe valimisringkonna, mille piiriks on Saue valla piir, ning kinnitas mandaatide arvuks 27. SIRJE PIIRSOO Millal ja kus saab Saue vallas hääletada? KOHT / AEG VALIMISJAOSKOND 1 VALIMISJAOSKOND 2 VALIMISJAOSKOND 3 VALIMISJAOSKOND 4 Saue vallamaja Laagri kultuurikeskus Ruila raamatukogu Haiba rahvamaja Ääsmäe külakeskus Turba kultuurimaja Laitse seltsimaja * sinisega on märgitud hääletuspäevad * oktoober saavad valimisjaoskonnas 1 hääletada ka väljaspool Saue valda elavad inimesed * valimisjaoskonnad 2 ja 3 korraldavad kodus hääletamist Riisipere kultuurimaja TASUB TEADA Valimistepäev 17. oktoober. Eelhääletus oktoober. Elektrooniline hääletus oktoober. Valija ei ole seotud kodule lähima valimisjaoskonnaga oktoober võib Saue valla valija valida ükskõik millises valla valimisjaoskonnas, mis on avatud oktoober saab Saue valla valija hääletada ka väljaspool Saue valda asuvates valimisjaoskondades oktoober saab Saue valla valija hääletada ainult ükskõik millises Saue valla valimisjaoskonnas, mis on avatud.

3 TIINA-RIIN UULMA Saue Noortekeskuse projektijuht S el suvel on maleval kolm vahetust: esimene vahemikus 29. juuni kuni 9. juuli, teine 9. august kuni 19. august ning kolmas, mida kutsume ka välisvahetuseks, leiab aset augustil Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses. Noored pääsesid tänavu malevasse läbi motivatsiooniprojekti koostamise, milleks võis olla kiri, joonistus, video või ükskõik muu, mis neile mõtetesse tuli, andmaks võimalikult hästi edasi töömotivatsiooni. Huvi maleva vastu oli sel aastal tohutu Ootasime noori 150 ringis, kokku tuli neid aga üle 180. Tublisid töölisi on meil üle valla: Turbast, Riisiperest, Laitsest, Haibast, Laagrist ja Sauelt. Viimased kaks nimetatud kohta on noorte arvukuselt kõige suurema osakaaluga. Sama saab öelda ka tüdrukutest malevlaste kohta, keda on protsentuaalselt umbes 60-70%. Keskmiselt on malevlased aastased ja just 13-aastaseid on palju, sest sellest vanusest alates saab malevasse kandideerida. Vanimad on praegu 19-aastased. Noored töötavad asutustes ja ettevõtetes üle Saue valla: Saue lasteaed Midrimaa, Kulukaubandus, Stonepop, Naerupalli päevahoid, Triibu & Liine lastehoid, aianduskes- kus Hortes, Peoleo hotell, Balsnack International Holding, Vanamõisa Caravanpark, Saue päevakeskus, Saue kristlik vabakogudus, Saue Mööbliait, funtime Showservice, Helg, Pärnasalu Ilusalong, Keila Tarbijate Ühistu kauplused, Meie pood, Turba kool, Laagri kool, Laagri kultuurikeskus, Laitse seltsimaja, Bauhof, Kernu mõis, Kangadžungel, Laagri Tuleviku ja Nõlvaku lasteaed, Lustila päevahoid. Lisaks veel Saue ning Laagri linnaruumid ja Lastekaitse Liidu Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus. Töökohtade iseloom on erinev Mõnes on vaja rohkem instrueerimist, ise kõrval olemist ning pidevat valmisolekut selleks, et kiirelt ja paindlikult reageerida, kui näiteks töö saab otsa või ilm ei soosi. On vahe, kas töötad lastehoius, ilusalongis, õmblusettevõttes, teed haljastustöid, koristad linnaruumi, pakendad-sor teerid-laod kaupa, vead tehnikat või oled administraatorirollis. Asutusi, kellega koostööd teha, ei olnud keeruline leida, sest varasematest aastatest on enamusega neist juba loodud kontaktid ning väga hea koostöö olemas. Küll aga peame tõdema, et kuna esimene malevavahetus on palju populaarsem kui ülejäänud vahetused ja noori tuli kokku oodatust mitukümmend rohkem, oli korraks n-ö skeemitamist küll, kuid kõik leidis lahenduse. Ka praegu, mil malev juba käib ja esimene vahetus on lõppenud, tunnevad uued ettevõtted huvi, kas saaks samuti noori töömesilasi Saue valla noortemaleval täitub tänavu 25 aastat, kusjuures väga paljud meie endised ja praegused noortejuhid on isegi noorena mitmest malevasuvest osa saanud. Foto: Milena Gamzinga Töömalev on noore inimese jaoks oluline väljakujunemise teel 3 artist villemdrillem. Suured tänusõnad: Birgit Käsper, Karl Oskar Ridaste, Eesti Töötukassa, Badr Eddine Lamdaghri Alaoui, Laura Pley, Sandra Metsa, Liina Jaanus, Kermo Rea ning noortekeskuse tiim koos tublide vabatahtlike Markus Pärna ja Ilja Gumenykiga. Tööandjad ja noored on rahul, et Saue vallas selline tore võimalus nagu malev eksisteerib Malevlased saavad töökogemusi, uusi tutvusi, oskusi ja seejuures ka raha teenida. Asutused ja ettevõtted on jällegi tänulikud abiväe eest. Praeguseks on esimene vahetus lõppenud, augustis on tulemas veel kaks. Töösuve lõpetab Pivarootsi välisrühm. Iga malevlane saab kingiks ägeda kollase noortekeskuse logoga pusa. Kui näete Saue vallas liikumas sellise pusaga noori, siis teadke, et nemad on meie ülimalt tubli ja tegus pealetulev tööpõlvkond. tööle võtta. Malevasuvi algas tänavu teisiti Esmakordselt 25 aasta jooksul korraldasime malevlastele suure avapeo, mis kestis terve päeva Vanamõisa vabaõhukeskuses vahetult enne esimese vahetuse algust. Olid erinevad töötoad: kunst- ja käsitöö, sportli k ud-ter vistedend avad, tantsulised, musikaalsed ning seikluslikud. Sai veeta üheskoos mõnusasti aega ning õhtu lõpetasid andekas noor DJ KevinKyngas, säravad SaChe Tantsutüdrukud ja noorte seas populaarne Liikluskorraldus Saue kooli ümbruses muutub ehitusperioodil ja pärast projekti elluviimist INDREK PIKK teedespetsialist Kütise, Koondise ja Kuuseheki tänav ning Keskuse park osaliselt Saue Gümnaasiumi ümbruse tänavad (Kesa, Kauguse, Nurmesalu, Tule põik parkla ja Vana-Keila peatumistaskud ning Pärnasalu promenaad Pärnasalu ja Ladva tn vahelises lõigus) Midrimaa lasteaia õueala Kevadel ja suve hakul korraldas vallavalitsus kõikidele neile objektidele ehitushanked. Kahjuks peab nentima, et hanked nurjusid valitseva turusituatsiooni tõttu. Ehitushinnad on kerkinud taevastesse kõrgus- tesse ja vallavalitsus otsustas hanked tühistada. Teedeehituse hinnad on tõusnud eeldatavast maksumusest ca 10-20% ning pargialade ja mänguväljakute hinnad ca 50-60% (mänguatraktsioonid, pingid ja muud rajatised). Näitena võib tuua Midrimaa lasteaia õueala projekti, mis pidi prognooside kohaselt maksma ca miljon eurot. Parim pakkumine tuli aga üle 1,5 miljoni euro. Seega otsustas vallavalitsus, et on otstarbekam hanked tühistada ning minna Saue linna keskuse ja Midrimaa lasteaia sisehoovi osas sügisel uuesti ehitushankesse, kui turg on loodetavasti stabiliseerunud ja tekib võimalus töid hankida TINGMÄRGID Nurmesalu tänava rekonstrueerimise ehitusprojekt Saue gümnaasiumi ees. valt teada, kuidas koolile ja Kooli ette rajatakse jalg- mistaskutes. Nurmesalu eramutele ligi rattaparkla ligikaudu paakõik on selleks, et ei pääseb, kus peatuda ja par- risajale rattale. Parklat on peaks enam autoga kooli kida saab. võimalus laiendada veel juures ummikus olema ja et Kesa, Kauguse ja Nur- mitmesaja koha võrra. lapsed saaksid rattaga või mesalu tänavate rekonstparkimine kolib Tule jalgsi kooli minna. rueerimise käigus laien- põik parklasse (staadioni Laiem eesmärk on kergdatakse olemasolevad parkla), mida laiendatakse liikluskoridoride loomine kõnniteed 2,5 meetri laius- ca 40 koha võrra. üle Saue linna, et soodustateks jalgratta- ja jalgteedeks Laste kooli toomiseks on da autovaba kooliskäiku ja eesmärgiga soodustada tulevikus võimalus peatuda liiklemist. jalgsi ja jalgrattaga koolis kas peatumistaskus kootulevikus on plaan laienkäimist. Pärast Saue güm- li ees või Tule põik parkla dada ka Ladva, Vana-Keila naasiumi esise valmimist juures, kuhu samuti tule- mnt (Tõkke tn ja Tammetõkaob kooli eest parkimine vad peatumistaskud, või ru vaheline lõik) ja Tõkke tn ning pool teest antakse ja- Vana-Keila maanteel Saue jalgteid, et oleks võimalik lakäijate ja jalgratturite ka- tammiku ülekäiguradade turvalisemalt kooli ja Saue sutusse. juurde rajatavates peatu- keskusesse jõuda. kinnistu piir proj. kõnnitee katend proj. haljasala/ haljasala taastamine proj. sõidutee A/B katend proj. sõidutee ülekate proj. katte serv proj. sõidutee äärekivi, h=4 cm proj. sõidutee äärekivi, h=2...0 cm proj. sõidutee äärekivi, h=10 cm proj. kõnniteetee äärekivi, h=0 cm proj. künnis proj. rattaparkla SAUE VALDUR geoloogilise puuraugu asukoht proj. liiklusmärk proj. liiklusmärgi post olemasolevad säilitatavad liiklusmärgid 13. juulil tuli taotlusele positiivne vastus. Vallale eraldati toetust summas eurot, et rekonstrueerida Laagri kultuurikeskuse ventilatsioonisüsteem kaasaja nõuetele vastavaks. Tööd on plaanis teostada juba sellel sügisel. Saue Vallavalitsus Projekt Reg. nr MTR reg. nr. EEP003726, ELK Projekteeris Andrei Grigorjev Kontrollis Andrei Grigorjev Riik toetab Laagri kultuurikeskuse ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimist Saue Vallavalitsus esitas tänavu juunis kultuuriministeeriumile taotluse, et saada toetust riigieelarvelisest meetmest COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuurikorraldaja teenuse, toote, äriprotsessi või ärimudeli ümberkorraldamiseks. Tellija likvideeritav olemasolev puu PA2 Allkiri Objekti aadress Kuupäev Saue linnas Nurmesalu tänava (Saue Gümnaasiumi esine) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine Saue vald Joonise nimetus Allkiri Kuupäev Proj nr Asendiplaan liikluskorraldusega Joonise nr TL-1-04 Proj etapp PP Mõõtkava 1:500 REV REV0 Foto: Erkik Riikoja aasta talvel valmis Saue Vallavalitsuse tellimusel Saue linna mitu teedeehituse projekti. mõistlikuma hinnaga. Elu näitab. Suve hakul otsustas vallavalitsus aga, et tark on Saue keskuse hankest lahutada Saue gümnaasiumi ümbruse tänavate osa ja panna see eraldi ehitushankesse, kuna tegemist on puhtalt teedeehitusega ning eeldatavalt peaks selle hind olema mõistuspärasem. 13. juulil, vahetult enne lehenumbri trükkiminekut avatud riigihanke pakkumiste tulemused vastasid ootustele ning Kesa, Kauguse ja Nurmesalu tänavate rekonstrueerimine ning Tule põik parkla, Vana-Keila maantee peatumistaskute ja Pärnasalu promenaadi rajamine läheb töösse. Ehituse lõpptähtaeg on novembri alguses. Sellega seoses muutub liikluskorraldus kooli ümbruses ehitusperioodil ja pärast projekti elluviimist. Vallavalitsus annab kindlasti infokanalites jooks-

4 4 Saue linna sünnipäev ja kohvikutepäev oma täies hiilguses Maailm, mis vabaimprovisatsiooni taga ennast avab, on maagiline Pane nüüd tähele! Kui alles paar lehenumbrit tagasi kuulutasime uhkelt välja selleaastase Saue linna sünnipäeva ja kohvikutepäeva kuupäeva ning koha, siis nüüd on mõned detailid muutunud. Toidutänav ja õhtune kontsert toimuvad siiski traditsiooniliselt Keskuse pargis, sest suveks planeeritud pargi uuendamine lükkub edasi. Veel 31. juulini kestavad registreerimised kohvikupidajatele ja esinejatele kohvik registreeri bit.ly/kodukohvikud toidutänavale saab registreerida bit.ly/toidutänav esinemissoov edasta bit.ly/esineja Kui sul on äge rahvatantsutrupp, tore vokaalansambel või muu vahva loominguline kollektiiv, millega mõnes kodukohvikus või toidutänaval üles astuda, ootame sind kindlasti kohvikutepäevale esinejaks. Terve päeva vältel saab erinevaid hõrgutisi maitsta kümnetes kodukohvikutes üle Saue linna. Keskuse pargi toidutänav on avatud kell Õhtusel sünnipäevapeol Keskuse pargis on peaesineja ansambel KRUUV, kes rõõmustab publikut kontserdiga kell 20. Peole kohale tulla tasub aga varakult, sest juba kella 18-st on platsil toimumas põnevad tegevused. Kohtume juba 29. augustil Saue linna sünnipäeval ja kohvikutepäeval! Info: MARLEEN VITSUT kultuurijuht Kui muusikakool on üldjoontes koht, kus lapsed õpivad ja harjutavad enamasti seda, mida teised on loonud ja kirja pannud, siis korra aastas on Sauel laager, kus toimub justkui tagurpidi õpe. FARIŠTAMO ELLER Need on loomingu- ja Improvisatsioonipäevad, kuhu osaleja tuleb küll oma pilli, aga mitte nootidega. Eesmärk on luua muusika hetkes ja koha peal. Sel aastal toimusid loomingu- ja improvisatsioonipäevad juunil Sauel juba 24. korda. Kohe tekib küsimus, mida siis üldse õpitakse? Laagris harjutame, kuidas kuulata, kuidas mängida muusikat nii, et mitte midagi pole enne kokku lepitud, kuidas musitseerida koos teistega nõnda, et mitte ühtki nooti ega kokkulepet pole ette tehtud, ja kuidas usaldada iseenda võimet muusikat luua. Sündmus on juba 24 aastat toimunud tänu Saue muusikakooli direktori Kristiina Liiviku visioonile ja eestvedamisele. Sel aastal moodustasid põhitiimi saksofonist Eve Neumann, laulja Sirje Medell, näitleja Aita Vaher ja pianist Farištamo Eller. Kogu sündmuse hoidis tehniliselt õlitatuna Ruth Pääsuke Saue Muusikakoolist. Igal aastal valime kursusele veidi erineva fookuse, sõltuvalt, mis parasjagu meie keskkonnas toimumas on. Sel aastal tegutsesime, musitseerisime, laulsime ja mängisime pilli suuremates ansamblites erinevalt mõnest varasemast korrast, kus fookus on olnud just individuaalsel improvisatsioonil ja väikestes ansamblites improviseerimisel. Esimese kursusepäeva muutis sel aastal eriliseks võimalus külastada Saue vallamaja, kus koos juhendajate, osalejate ja vallavanem Andres Laisaga improviseerisime. Muusika, mis põneva arhitektuuriga vallamaja hästikõlavas aatriumis sündis, oli maagiline ja jäi meiega pikaks ajaks. Elevust pakkus ka valge klaver, mida vallavanem lubas lahkelt mängida. Sellised ootamatud hetked rõõmustavad ja näitavad selgelt, et muusika ei tunne piire, olgu siis tegemist väikese lapse, laulja, kooli direktori või vallavanema endaga. Teise päeva naelaks kujunes räpi töötuba, mida juhendas räppar HVNS. Mõjus vabastavalt kuulda räpisalme, milles tabud kaotasid tähenduse ja noortel avanes võimalus räppida just sellest, mis on nende maailmas täna päevakohane. Pühapäeval valmistusime kontserdiks, mille läbi osalejate vanemad ja teised huvilised said kogeda vabaimprovisatsiooni kordumatust ja võlu. Pärast kontserti üllatus üks lapsevanem, kuidas on võimalik kolme päeva kursus lõpetada kontserdiga, mis kestab tund aega ja haarab nii esinejad kui publiku jäägitult. Teistelt lapsevanematelt tuli rõõmsaid üllatunud märkusi, et lapsed kõik need kolm päeva tahtsid tulla ja kursusel olla ning ka õhtul kodus rääkisid päeval juhtunust põnevuse ja rõõmuga. Juhendajatena oleme igal Uus näitus vallamajas: Ränd metsa kändlikusse Vaid nädal tagasi sai pidulikult ja kontserdiga avatud Saue vallamaja uus aknanäitus. Sel korral on eksponeeritud noore kunstniku Kristiina Aveli tööd. Näitus kannab nime Ränd metsa kändlikusse. Loomingu- ja improvisatsioonipäevadel osalejad vallamajas külas. aastal tohutult tänulikud kõigile, kes te usaldate oma lapsed meiega nendeks kolmeks päevaks, kes te olete toeks omamoodi keerulises pilliõppe protsessis aasta läbi, kes te tajute, et muusika on ka väljaspool kirjutatud noote. Ja et see väljaspool olev muusika võib olla uks maailma, kuhu teie laps ei pruugigi muidu jõuda. Vabaimprovisatsioon on kõigile, samamoodi on loomingu- ja improvisatsioonipäevad kõigile. Ja kuigi igal aastal on osalejad enamikus lapsed, ei ole kunagi hilja ka täiskasvanuna võtta see aeg, võtta oma pill või oma hääl või oma keha ja improviseerida. Ükskõik, kas siis üksi või teistega koos. Maailm, mis vabaimprovisatsiooni ennast avab, on maagiline. improvisatsioonipaevad taga Foto: Marleen Vitsut Foto: Saue muusikakool MARLEEN VITSUT kultuurijuht Avamine oli menukas ning kunsti uudistama tulnud publikule pakkusid imeilusa kontserdi Marek Sadam ja Tõnu Laikre. Kristiina Avel on tegelenud kunstiga lapseeast saati, kui õppis Kaja Tina käe all Iisaku Kunstide Koolis, seejärel suundus Tartu Kunstikooli ja sealt edasi Eesti Kunstiakadeemiasse. Kunstist on saanud tema eneseväljenduse oluline osa. Ta kujutab elulisi probleeme, hetki, inimesi ja olukordi, mis talle väga korda lähevad ning mille kuhjudes need justkui plahvatuslikult visuaalseks loomeks saavad. Autor põhjendab näituse tagamaid järgmiselt: Majandussüsteemide tervist mõõdetakse ainult neist läbi voolava rahahulgaga, SKT-ga. Inim- ja keskkonnaõnnetuste tagajärgedega tegelemine suurendavad SKT-d raha abil, mis kulub nende leevendamisele. Raha on justkui sotsiaalse tervise mõõdupuu, kuid samal ajal ignoreeritakse looduse hävinud elussüsteeme. Näiteks mets. See ei ole tühine sõna, mis tähendab palju puid ühes kohas, vaid ökosüsteem, kõikide elusorganismide omavaheline toimimine, kooskõla ja tasakaal. Kusjuures mullal on väga oluline osa. Seda ei asenda ükski segipaisatud mullapind monokultuurse puureaga. Alles siis, kui viimane puu on maha raiutud, viimane jõgi saastatud ning viimane kala püütud, Näitusel Ränd metsa kändlikusse vallamajas on eksponeeritud noore kunstniku Kristiina Aveli tööd. suudate te päriselt mõista, et raha ei kõlba süüa (Ameerika põliselaniku sõnad). Ränd metsa - kändlikusse näitusel on eksponeeritud värske jätk graafilisele sarjale Metsamaastikud, mis sai innustuse ja alguse aastal 2017, kui autor külastas lemmikuid, kuid nüüdseks hävinenud kohti. Sarja värskem osa on aga maalitud ja seda akrüüli, guaššide kui autovärvidega, mis on kohalikus töökojas üle jäänud. Maalid on valminud autori enda fotode järgi ja tänu headele inimestele, kes on jäädvustusi jaganud. Varem on Saue vallamaja akendel näha saanud droonifotode näitust Saue vald aastal 2020, Meelis Võsu fotonäitust soodest ja rabadest eri aastaaegadel, Anne Lindti maalinäitust ning Liivi Ermase loodusest ja perest inspireerutud töid. Näituste vaatajate tagasiside on olnud ülimalt positiivne. Kunsti nautimiseks on kohale sõidetud lausa üle Eesti. Tulevikus on veel paljugi põnevat planeeritud vallarahvale näidata, praeguse seisuga on näituste kava paika pandud oktoobri lõpuni. Kohtume näitustel!

5 Tänu koroonale on vallas üheksa uut matkarada Viiruse leviku piirangute tõttu oli valla kultuurikorraldajatel taaskord segane kevad, teater-kino-kontsert oli keelatud. Aga värskes õhus jalutada võis ikka. EDE TEINBAS Et kultuurikorraldajad ei ole loomult käed rüpes istujad, seadsid nad alternatiivina vallas üles põnevate kultuuri ja ajaloo infokildudega matkarajad. Aprillis-mais sai Laagrist Turbani üles üheksa matkarada, kus tuli läbida etteantud arv punkte ja vastata neis olnud küsimustele. Need, kes läbisid matkaraja ja vastasid küsimustele hiljemalt jaanipäeval, osalesid ka auhinnaloosis, kus läks loosi just selle matkaraja kandist pärit auhindu. Nii võis auhinnaks olla näiteks Tuula küla käsitöömeistri tehtud vaip, Maidlas kohalikust toorainest toodetud õlid ja seemned, või hoopis Vanamõisa grillkoja rent või majutus Kernu mõisas. Vallaelanikud võtsid kevadise matkasarja suure huviga vastu Ehkki kõik matkajad Rebased võivad lennata, ujuda ja ükski mõte pole vale Rebased võivad lennata, ujuda ja ükski mõte pole vale. Lapsed saavad tunda end päris kunstnike ja skulptoritena. Kõik töötavad süvenenult tööde kallal ja igaüks võib Kõige tähtsam on protsess, ütleb Tauno Kangro ja kiidab kõiki lapsi kunstilaagris ning lisab, et kõik oskavad joonistada. TIIA ROSENBERG Ruila Põhikooli direktor omas tempos puhkepauside ajal batuudil või basseinis mõtteid koguda, end välja elada ja siis mõni aeg hiljem jätkata. Selline koolitund sobiks ka kõige kraadematele ja püsimatutele poisikluttidele. Kunstnik innustab lapsi ja mõne näpunäite või Kõige populaarsemaks osutus Maida matk-fotojaht. vastuseid teele ei saatnud, oli juba auhinnamängust osavõtjate arv muljetavaldav. Kokku saatis vastused 247 matkaseltskonda rohkem kui 500 osalejaga. Noorim matkaja oli 9 kuu ja vanim 71 aasta vanune. Enamik matkaseltskondi läbis 1-2 rada, 17 inimest aga võttis ette kolm või enam matkasarja etappi. Vägeva saavutuse tegi Sauel elav Marelle Soosaar, kes matkas läbi kõik üheksa matkarada! Marelle enda lemmikuks oli Ääsmäe rada, mille rajameistrit Arvo Pruljanit ta kiidab põnevate huviväärsuste ja põhjalike infopunktide eest. Matkaradu on eri iseloomuga ja eri pikkuses, lühemad 3-kilomeetrised ja pikim 9-kilomeetrine. On neid, kus on infotahvlid raja ääres, ja neid, kus vaja abiks võtta nutitelefon. Laagris aga on hoopis geopeitus. Populaarseim matkarada oli sel kevadel matk-fotojaht Maidlas: vastused ja fotod saatis aprillist juunini teele 59 matkaseltskonda kokku 150 osalejaga. Rõõmustame väga selle üle, et kui piirangud juba leevenesid ja koos tohtis olla rohkemategagi kui vaid liigutusega valmivad laste töödest šedöövrid, mille üle nad uhkust võivad tunda. Pärast kunstitegevust tutvusid lapsed Allika tiigi ääres vabatahtlike merepäästjate juhendamisel vetelpäästega ja ohutu käitumisega vees ning külastasid Munalaskme küla ja observatooriumit, kus neile näidati Rebasesaba galaktikat. Järgmisel päeval joonistasidki nad pastellidega rebast. Saime teada, et Munalaskme küla nimi ei pruugi olla seotud ei munade, ei laskmisega, vaid oma perega, leidsid meie rajad üles ka sõpruskonnad, kooliklassid ja spordiringid. Saue valla pop-up matkaradadel tähistati sünnipäevi, korraldati õuesõpet ja neil käidi kooli või hooajalõpu väljasõidu asemel. hoopistükkis Padiselt pärit munkade ja metsalaanega, kes seal piirkonnas võisid elada. Kunstilaager päädis laste tööde näitusega, teosed ehivad nüüd kodusid ja soovijad said kaasa ka Tauno Kangro joonistatud portreepildi. Oleme ka varasemalt Ruila piirkonna tegevustoetuse ja Ruila kooli õpetajate vabatahtliku panusega lastele huvitavaid laagreid korraldanud. Nii ka sel korral jätsime hüvasti sooviga järgmisel suvel jälle kohtuda. Foto: Mairi Truss Geopeitus Laagris. Nii said oma kodukandi kohta sportlikul viisil targemaks Ääsmäe põhikooli 1., 2. ja 4. klassi õpilased. Tuula rada käisid aga lisaks Tuula küla laste spordiringidele vallutamas ka Ääsmäe noored. Üldiselt võeti matkarajad vastu väga tänulikult ja kiideti korraldajaid. Jagus muidugi ka kriitikat, millest osa saame arvesse võtta, teiste jaoks jäävad aga me käed lühikeseks. Näiteks täpsustasime punktide asukohti või saame tulevikus kasutada teistsugust kaardipõhja või vastuste andmise vormi, aga et tee ääres on palju prügi või et rada on niitmata, on juba teiste inim- ja loodusjõudude lahendada. Kuna matkasari sai äärmiselt positiivset tagasisidet, oleme otsustanud kõik rajad avatuks jätta. Küll veidi teisel kujul. Auhinnamängu enam ei ole, vastuseid kuhugi saatma ei pea ja looduses olevad infotahvlid korjame tasapisi ära, kuid radade info on olemas ja täienemas Saue valla geoinfoportaalis gis.sauevald.ee. Tule, kõnni kodukant endale tuttavaks! Kunstilaager Ruilas päädis laste tööde näitusega. Foto: Tiia Rosenberg Foto: Anni Peebo 5 LaitseRallyPark jätkab traditsiooniga kutsuda juuli lõpus kokku 25+ vanuses autod LaitseRallyParkis on 24. juulil taaskord 25+ vanuses autode kogunemine, sel aastal juba 5. korda. Sündmus on iga aastaga kokku toonud üha enam autohuvilisi, seda nii näitusel osalejate kui külastajate näol. JANIKA SAAT LaitseRallyPark müügijuht Lisaks näitusele toimub paarisraja asfalti osal Time Attack sprindivõistlus, milles asuvad kiireimat ringiaega ja ühtlasi esikohta taga ajama kuni 25 Youngtimerit. See tähendab, et pilkupüüdvatele autodele lisaks on päevas ka põnevat võistlusmomenti. Samuti on pealtvaatajaid vastu võtmas kaubatänav, kus väljas lisaks toitlustajatele palju muud põnevat. Youngtimer Camp näituseautode seast valib žürii koosseisus Kristjan Sooper, Üllar Suvemaa, Tõnu Korrol, Neil-Peeter Sarevet ja Martin Muhu välja neljas kategoorias parima Youngtimeri, Oldtimeri, Tuuningu ja Aasta Üllataja. Rahvahääletuse tulemusena selgub Publiku Lemmik. Youngtimer Camp 2021 avab väravad pealtvaatajale kell Time Attack sprindivõistlus saab alguse kell 14. Kogu päev kulmineerub autasustamisega kell 17. Päeva juhib Raiko Ausmees. Pileti hind pealtvaatajale on 15 eurot (parkimine hinnas), alla 12-aastased lapsed tasuta. Youngtimer Camp 2021 ajal on LaitseRallyParkis avatud ka laste liikluslinnak ja kardirada, mis töötavad tavapärastel alustel.

6 6 IRONMAN Tallinn muudab 7. ja 8.08 liikluskorraldust ka meie vallas 7. ja 8. augustil toimub Tallinnas taas kaks suurejoonelist triatlonisündmust: IRONMAN Tallinn ja IRONMAN 70.3 Tallinn. Tänavu juba neljandat korda aset leidev triatlonifestival toimub neljal päeval koos IRONKIDS lasteürituse ja SmileRun Heategevusjooksuga. Festivalile oodatakse kokku üle 3000 triatleedi. Triatlonivõistlused algavad 7. ja 8. augusti varahommikul Harku järve äärest Laupäeval alustavad IRONMAN Tallinna osalejad 3,8 km pikkuse ujumisdistantsiga, mille järel läbivad kahest ringist koosneva 180 km pikkuse rattadistantsi, mis viib osalejad läbi Põhja-Tallinna ja Haabersti pealinnast välja ümbruskonna asulatesse. Lõpetuseks ootab osalejaid maratonipikkune jooksudistants, mis koosneb neljast ringist kesklinna, vanalinna ümbruse ja Kalamaja piirkonnas. Finiš on Noblessneri sadamalinnakus. Pühapäevane IRONMAN 70.3 Tallinn distants moodustab pool täispikast triatlonist. 7. ja 8. augustil tasub Tallinnas ja lähiümbruses liiklemisel olla tähelepanelik Võistlustega seoses on piiratud parkimist, autoliiklust ja muudetud ühistranspordi sõidugraafikuid. Radade ületuseks tuleb paiguti ooteajaga arvestada ka jalakäijatel. Korraldajad kinnitavad, et kõik elanikud pääsevad kindlasti koju ja kodudest välja, kuid paluvad siiski arvestada võimaliku ooteajaga ning järgida liiklusreguleerijate märguandeid (võimalik lisaooteaeg kuni 30 minutit). Soovitame parkida sõiduvahendid eelnevalt kohta, kust saab võistluspäeval kiirelt liikuma. Kella 8-15 vahel on sportlasi rajal kõige tihedamalt ja seetõttu võib tee ületus kauem aega võtta. Liiklus avatakse operatiivselt pärast võistlusdistantsi lõppu ja liikluskorraldusvahendite eemaldamist. IRONMAN Tallinna korraldajad vabandavad liiklusmuudatustest tingitud võimalike ebamugavuste pärast ning loodavad elanike mõistvale suhtumisele ja võistlejaid toetavale kaasaelamisele! Lisainfo Võistluse ajal saab liikluskorraldust puudutavat teavet infotelefonilt numbril Liikluskorralduskaardid: trismile.ee/liiklus. Täpsem info võistluse kohta: GRETE KOHO Omavalitsuste suvemängudel esindas valda 104 sportlast Eesti sportlikumad omavalitsused selgusid juulil Otepääl. 46. Eesti omavalitsuste suvemängudel osales 56 omavalitsust enam kui 2000 sportlasega. Spordialasid oli 15. TERJE TOOMINGAS Saue Spordikeskuse juhataja Suvemängud võitis 397 punktiga Rae, teise koha saavutas Tartu ja kolmandale kohale võistles end Türi vald. Saue vald kogus 334 punkti ja oli sellega üldkokkuvõttes neljas. 104 tublit Saue valla sportlast võitis mängudel 19 medalit ja 2 karikat. Nii mõnigi sportlane osales mitmel spordialal. Olime esindatud tennises (1. koht), spordijuhtide võistluses (2. koht), kettagolfis (3. koht), kergejõustikus (5. koht), orienteerumises (7. koht), petankis (8. koht), jalgrattakrossis (9. koht), juhtide võistluses (13. koht), naiste võrkpallis (17. koht), meeste võrkpallis (18. koht) ja mälumängus ( koht). Meie valla parimaks võistkonnaks osutusid tennisistid Rain Sinimaa, Rein Mikk ja Alla East, kellele oli tulises finaalis vastaseks Elva vald. Saue hoidis kõrget taset lõpuni ja võttiski ala üldvõidu. Valla- ja spordijuhtidel tuli osaleda kanuuslaalomis, noolemängulaua täpsusvisetes ja cornhole-s. Rainer Kukk saavutas teise ja Valdis Toomast 13. koha. Kettagolfi võistkonda kuulus 15 Saue valla mängijat. Reili Kaber võitis kuldmedali naisseerioride klassis. Kolmandat kohta jäi jagama Angelika Rannaoja. Ala kokkuvõttes saavutati 3. koht. Kahel päeval asus meilt võistlustulle 37 kergejõustiklast, kes võitsid 11 medalit: Rait Raju (kuulitõuge 1. koht, M); Lea Vahter (kuulitõuge 1. koht, kettaheide 2. koht, NVII); Marta Rüdva (kaugushüpe 2. koht, kõrgushüpe 3. koht, TA), Ain Kilki (3000 m jooks 2. koht, MVII); Jaanus Saar (kuulitõuge 3. koht, MVII); Timo Kaarus (kõrgushüpe 3. koht, PA); Hendrik Kookmaa (kuulitõuge 3 koht, PA), Kristjan Maripuu (odavise 3. koht, M), Birgit Veldi (1500 m jooks 3. koht, N). Orienteeruja Marek Nõmm tuli hõbedale, jalgrattakrossis saavutas Ädu Kriisa kolmanda koha. Meie valla parimaks võistkonnaks osutusid tennisistid Rain Sinimaa, Alla East ja Rein Mikk. Saue valla võistkond 46. Eesti omavalitsuste suvemängudel Rain Sinimaa, Alla East, Rein Mikk, Valdis Toomast, Rainer Kukk, Reili Kaber, Angelika Rannaoja, Merit Makrjakov, Margit Tammiku, Werner Grün, Egert Möll, Lauri Kaasik, Olari Pajo, Romeo Rannik, Taavi Lillemäe, Armo Aas, Velory Kais, Raimo Laosma, Anette Saaring, Rait Raju, Madis Kõpper, Joonas Mattias Laur, Egert Miljan, Roland Jaamu, Kristjan Maripuu, Holger Dahl, Jaanus Gross, Marko Pruus, Jaanus Saar, Ain Kilk, Toomas Kriisa, Timo Kaarus, Hendrik Kookmaa, Aksel Tähepõld, Joonatan Jürimaa, Mathias Pruus, Siim Gross, Kristjan Erik Kalling, Oskar Johannes Jõgeva, Holger Pihlik, Birgit Veldi, Raine Kuningas, Heleri Savolainen, Kaidi Unas, Lea Vahter, Piret Grossthal, Ädu Kriisa, Marge Rehepapp, Ann Helen Eelmets, Marlen Olivia Krull, Marta Ründva, Kreeta Roose, Viktoria Sõrg, Anete Sinkarev, Kaisa Oll, Külli Kariste, Erki Kivinukk, Lauri Kaasik, Katrin Pihlakas, Vahur Fuks, Janar Laanemets, Toomas Kriisa, Erko Vuks, Erki Pajundi, Jano Järvelaid, Ädu Kriisa, Mihkel Vaher, Andre Simovart, Glen Malinovski, Norman Harly Heinsaar, Jaanus Põldver, Andro Õisnurm, Simo Venski, Raul Liinev, Alice Alberg, Enge Edovald, Sirvi Tammel, Reilika Pikerpõld, Evelin Merilainen, Hanneli Rudi, Sille Männik, Piia Avaste, Tarvo Avaste, Marge Sargma, Tõnu Lillelaid, Liise Lillelaid, Anneli Aas, Sander Saaring, Piret Grossthal, Ädu Kriisa, Rait Lille, Silvar Savolainen, Andres Saetalu, Marek Nõmm, Anneli Rämmann, Andrus Rämman, Anne Ehala, Arvo Kraam, Riho Kraam, Jaanus Sootla, Kaimo Käärmann-Liive. Suur tänu kõigile Saue valla sportlastele ning kaasorganisaatoritele: Rainer Kukk, Timo Hallist, Kaljo Põldaru, Linda Roop, Ester Legonkov, Valdis Toomast, Ants Kiisa. Foto: Terje Toomingas Kohvikuklubi kohtus mõisa pargis Saue Päevakeskuse kohvikuklubi tegutseb juba neljandat aastat. Pandeemia on kooskäimist küll veidi pärssinud, aga 17. juunil oli järjekordne ettevõtmine. Loore Lemloch saavutas noorte Euroopa meistrivõistlustel maastikurattasõidus 8. koha Tulime kokku Saue mõisa pargis, idee selleks andis mõisaproua ise. Kohtumised on alati temaatilised. Sel korral olid daamid kübarates ja selgitasid välja kauneima kübara. Igal osalejal oli kaasas oma tass, mille saamise lugu jutustati teistelegi. Selgusid ka eurolaulu ennustusvõistluse võitjad. Meeleolu aitas ülal hoida Jüri Mänd kandlel. Kohvikuklubi tänab proua Elgit, kellest saab ehk uus kohvikuklubi liige, ja kutsub teisigi klubiga ühinema. Lisainfo Saue Päevakeskusest. ELINA MÄGI Foto: Tiina Univer 28. juunist kuni 3. juulini toimusid Pilas Itaalias noorte Euroopa meistrivõistlused maastikurattasõidus. KAIE VÄRIK Stardis oli kokku 583 sportlast 23 riigist, osalesid aastal sündinud noored ratturid. Loore Lemloch sai olümpiakrossis (cross-country olympic XCO) N13 arvestuses 8. koha 41 sportlase seas. Olümpiakross märgib võistluse formaati, kus sõidetakse lühikesel 4-6 km pikkusel tehnilisel ringil. Raja läbimine nõuab võistlejatelt häid rattavalitsemisoskusi ja paneb proovile füüsilise suutlikkuse. Võistlusklasside kaupa ühisstardist toimuvad sõidud on kestvusega tund ja 30 kuni tund ja 45 minutit naiste ning meeste eliitklassidele. Noorte ja seenioride võistlusklassidel sõidud kestavad sõltuvalt vanuseklassist 30 minutit kuni tund ja 20 minutit. Pealtvaatajatele atraktiivne võistlusring planeeritakse mägisele maastikule, millel on rohkelt eritüübilisi looduslikke, vajadusel tehislikke tehnilisi elemente, mis panevad proovile võistleja füüsilised võimed ja tehnili- Loore Lemloch. sed oskused. Raja kõrge keerukuse ja ohtlikkuse aste eeldab võistluseelset rajaga tutvumist-treeningsõitu. Tegemist on kõige tähtsama maastikurattasõidu alaga maailmas: XCO-formaadis võidusõit on ainsa MTB alana kaasaegsete suveolümpiamängude kavas. Tokyo olümpiamängudel on Eestit sellel aastal esindamas Janika Lõiv. Foto: Bettiniphoto

7 KULTUURIKALENDER JUULI-AUGUST AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT JA AEG KONTAKTID juuli-august Kristiina Aveli näitus "Ränd metsa-kändlikusse" Saue vallamaja fuajee akendel FB: Saue kultuuri- ja huvikeskus Soovid võimalust töötada muutustele avatud koolis? Sulle on oluline, et haridust omandades saaks iga lapse arengupotentsiaal süsteemselt toetatud? Oled oodatud meiega ühinema, hea 7 21., ja 04., EELK Saue Pauluse koguduse piiblitund Teemandi pargi promenaadi õhtukontsert. Jarek Kasar kell 14 Saue päevakeskuses tel kell 19 Laagri Teemandi pargis Kino "Emily ja kadunud maagia" kell 19 Ääsmäe külakeskuses FB: Ääsmäe Ansambli The Tuberkuloited akustiline kontsert kell 19 Maidla külakeskuse laululaval 25.07, 01., , 01., , 01., FB: Laagri kultuurikeskus tel , FB: MTÜ Maidla Külaselts www. maidlakyla.ee Laagri kristliku koguduse jumalateenistus. kell 12 Laagri kultuurikeskuses Saue kristliku vabakoguduse jumalateenistus kell 13 Saue kirikus EELK Saue Pauluse koguduse jumalateenistus Teemandi pargi promenaadi õhtukontsert. Robert ja Anti Jürjendal kell 13 Saue päevakeskuses tel kell 19 Laagri Teemandi pargis Anna-Liisa ja Kaspari akustiline kontsert kell 19 Ääsmäe külakeskuses FB: Ääsmäe Kirikumuusika festival Robert Jürjendali trio "Õhtumuusika" Kirikumuusika festival Vaimulik seminar kell 19 Nissi Maarja kirikus kell 14 Nissi Maarja kirikus Nissi kihelkonna kohvikutepäevad Riisiperes, Turbas ja Lehetus FB: Laagri kultuurikeskus tel , FB: Riisipere kultuurimaja tel INGLISE KEELE ÕPETAJA Ideaalne kandidaat on vastava eriala ettevalmistusega ning alustab tööd 23. augustil Eeldame kehtestatud kvalifikatsiooninõuete täitmist, eesti keele oskust tasemel C1 ning teadmisi ja valmisolekut rakendada kaasava hariduse kontseptsiooni. Sul on võimalus töötada professionaalses ja toetavas meeskonnas kasutada haridusvaldkonnas ettenähtud hüvesid osaleda koolitöötajate kovisioonides töötada täis- või osakoormusega õpetades I ja II kooliastmes Kui Sa ei vasta mõnes aspektis ideaalse kandidaadi kirjeldusele aga tunned, et amet on huvipakkuv, julgustame Sind ikkagi kandideerima. Meie kool asub Tallinna piiril, 30 minutilise rongisõidu kaugusel Tallinna kesklinnast, Saue linnas, aadressiga Nurmesalu 9. Ootame sinu elulookirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiaid e-posti aadressil: Lisainfo telefonil Soovid võimalust töötada muutustele avatud koolis? Sulle on oluline, et haridust omandades saaks iga lapse arengupotentsiaal süsteemselt toetatud? Oled oodatud meiega ühinema, hea ÕPPEKIRJANDUSE KOGU HOIDJA Saue Vallavarahaldus korraldab oma 70 töötajaga Eesti mandriosa rahvarohkeima valla vara igapäevast haldamist ja hoolitseb selle eest, et vallaasutustes oleks hea töökeskkond. OTSIME OMA KOLLEKTIIVI ÄÄSMÄE LASTEAIA PERENAIST/-MEEST MEIE UUE KOLLEEGI ÜLESANDEKS ON: lasteaiamaja üldruumide ja hoone vahetu ümbruse igapäevane korrashoid; lasteaia pesumajanduse korraldamine; osalemine lasteaia ürituste korraldamisel, lasteaia külaliste vastuvõtu korraldamine; lasteaia haldamisega seotud informatsiooni vahendamine eri osapooltele; hoone signalisatsioonisüsteemide häiretele reageerimine; Soovime, et Sul on erialane haridus või kutsestandardi Raamatukoguhoidja III, IV ja V kutsekvalifikatsiooni vähemalt III taset. eesti keele oskus tasemel C1 teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus julgus oma ametikoha piires iseseisvalt otsuseid vastu võtta orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele. Pakume osalist töökoormust 27 tundi nädalas (0,7), algusega 16. august 2021 töötamist professionaalses ja toetavas meeskonnas haridusvaldkonnas ettenähtud hüvesid osalemist koolitöötajate kovisioonides Kui Sa ei vasta mõnes aspektis ideaalse kandidaadi kirjeldusele aga tunned, et amet on huvipakkuv, julgustame Sind ikkagi kandideerima. Meie kool asub Tallinna piiril, 30 minutilise rongisõidu kaugusel Tallinna kesklinnast, Saue linnas, aadressiga Nurmesalu 9. Ootame sinu elulookirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiaid 1. augustiks 2021 e-posti aadressil: Lisainfo telefonil HEA KANDIDAAT: teeb endast oleneva, et lasteaias oleks mudilastele kodune ja turvaline keskkond; on hea suhtleja, ta tähelepanu jagub nii personalile, lapsevanematele kui lastele; näeb lasteaiamaja korrashoius väljakutset, mitte tüütut kohustust; on sõbraliku iseloomuga; OMALT POOLT PAKUME kaasaegseid töövahendeid ja korralikku tööriietust; toredat meeskonda ja pädevaid kolleege; kindlat töötasu; tööalast koolitust; TÖÖAEG: täiskoormus TÖÖ ASUKOHT: Kasesalu tn 10a Ääsmäe TÖÖLE ASUMISE AEG: esimesel võimalusel LISAINFO: Virko Kolks, , sauevarahaldus.ee Pakutavale ametikohale kandideerimiseks saada oma CV 26. juuliks läbi CV.ee portaali või e-posti aadressile Toitlustusettevõte Baltic Restaurants Estonia AS pakub tööd KOKKADELE, ABITÖÖLISTELE JA KLIENDITEENINDAJATELE Saue vallas ja mujal Harjumaal. Võimalus ettevõttesisesele arengule! Täpsem info tööpakkumiste kohta telefonil:

8 8 SURNUAIAPÜHA NISSI KALMISTUL 25. JUULIL 2021 KELL ARMULAUD NISSI KIRIKUS KELL JUMALATEENISTUS NISSI KALMISTUL Revalia Tantsukool ja Helen Klandorf-Sadam ootavad Teid TÄISKASVANUTE SELTSKONNATANTSU KURSUSTELE! KOHT: Hüüru mõis ALGAJATE KURSUS 22. september 1. detsember 2021 kell (10 kolmapäeva õhtut) JÄTKUKURSUS 22. september 1. detsember 2021 kell (10 kolmapäeva õhtut) KURSUSE TASU: 90 inimene INFO ja REGISTREERIMINE: või tel Teemandi pargi promenaadi ÕHTUKONTSERT Teemandi pargi promenaadi ÕHTUKONTSERT ÄÄSMÄE JA TAGAMETSA KÜLADE 780 SÜNNIPÄEVA PIDUPÄEV ALGUSEGA KELL 12:00 ÄÄSMÄE KÜLAKESKUSES JAREK KASAR Kell 19 Laagris Kontserdid on tasuta! ROBERT JA ANTI JÜRJENDAL Kell 19 Laagris Kontserdid on tasuta! ÄÄSMÄE AUTOKINO KELL 21:00 ÄÄSMÄE KÜLAPLATSIL AVATUD KÜLAPLATSI KOHVIK ÜRITUST KORRALDAB ÄÄSMÄE KÜLAKOGU ÜRITUSE TÄPSEM INFO ÄÄSMÄE KÜLA KODULEHEL PÄEV LÄBI ERINEVAD TÖÖTOAD KÜLAOSADE KOKKUTULEKUD PÄEVA JUHIB VLATZ ALBRANT LASTELE MÄNGUJUHT ÕHTUL MÄNGIB TANTSUKS ANSAMBEL GÜNF KORRALDAB ÄÄSMÄE KÜLAKOGU kontakt j u u l i k e l l juuli kell Saue Gümnaasium (Nurmesalu 9, saal) BRONEERI VERELOOVUTUSEKS AEG Uud o Sepp KOGUPERE FILM ÄÄSMÄE KINOPUNKTIS ALGUSEGA KELL 19:00 PILETID MÜÜGIL KOHAPEAL ENNE FILMI R i s t e m a t a l u m u u s e u m i h o o v i s M õ n u s t e k ü l a, S a u e v a l d I n f o : , m e r l e. b e l j a e g m a i l. c o m KORRALDAB ÄÄSMÄE KÜLAKOGU kontakt

9 9 Kutsume oma mõttemeeskonda uusi ägedaid ja oma kogukonna arengus kaasa rääkida soovivaid inimesi. Meile on iga paik - linn ja küla tähtis. Oleme südamega panustanud valla juhtimisse läbi aastate. Värske mõttega läheme ka uutele valimistele vastu. Osades: Olly - Maarja Lillemäe Evald - Aare Puht Lavastaja Merle Beljäev 24. ja 25. juuli Kell Ristema talu kultuurikuuris facebook.com/koostoovl Mõnuste küla, Saue vald Info: , a l l ü k e l i e m Tule , Mõnuste küla, Saue vald, Harjumaa Ristema Talu Muuseum VANAMÕISA KÄSITÖÖLAAT 21. august 2021 BEEBITELK Peaesineja: Terminaator Laadal müügil parim Eesti toit ja käsitöö Avatud kauplejate registreerimine käsitöö, Eesti disaini ja aianduse alale, Eesti Toidu Tänavale, Sibulatänavale, Tänavatoidu Tänavale ja messialale. Kauplejate registreerimine veebilehel infotelefon on avatud tööpäeviti kell Ristema talu muuseumiteater esitleb

10 10 KUULUTUSED TEENUS SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R L, P suletud. Telefon , Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid. Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD. Telefon , Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega Korstnapühkimisteenus. Tel Korstnahooldus.ee Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike puude/okste langetamine; viljapuude lõikamine; lume koristamine; heki lõikus ja pügamine. Tel , e-post Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista ja küsi pakkumist tel Kivikorstnate ehitamine VANARAUA TASUTA ÄRAVEDU: plekk, torud, vinklid, postid, aiavõrk, pesumasinad, pliidid, vannid, tünnid, tööriistad, mootorid, akud, autoosad jne. Külmikud, telerid - äravedu al 10. Tel Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras. Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga. Telefon , Kuulutus ei aegu. Ostan kasutuseta jäänud seisva sõiduki. Võib olla rikkega remonti vajav. Sõiduauto, kaubik või maastur. Võtan arvelt maha. Oodatud kõik pakkumised. Kiire tehing ja vormistamine. Tel , Ehitusoutlet Harjumaal Kose alevikus pakub immutatud poste, puitu (terrassilaud, Siberi lehis, höövelmaterjal), soojustust (villa ja Kingspan PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, lehtlaid, kuure, aiamööblit jpm). Pakume ka transporti. Lisainfo: ee ja telefon KÜTTEPUUD. Müüa küttepuud pikkusega cm. Toores segalehtpuu alates 44 /rm. Toores sanglepp alates 47 /rm. Toores kask 30cm, kuiv lehtpuu 40L võrgus 3 ja 50cm kuiv lehtpuu 40L võrgus 3. Tel Müüme Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti (140 / 960 kg) ja pelletit (190 / 975 kg). Tasuta transport. Võimalik tellida ka väikseid koguseid. Info: KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD, FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel TULE TÖÖLE AMSERVI! TÖÖD SAAB TEHNOÜLEVAATAJA AMSERV JÄRVE ESINDUSES TALLINNAS Tehnoülevaataja tööks on pakkuda klientidele auto tehnoülevaatuse teenust kehtivatele nõuetele vastavalt. Kandideerima ootame tehnoülevaataja atesteerimise läbinud ja eelneva töökogemusega tehnoülevaatajaid. Amserv pakub tulemustest sõltuvat tasu, põhjalikku väljaõpet, sõbralikku ja toetavat meeskonda. Amserv Grupp on üks suuremaid autode edasimüügi ning teenindusega tegelevaid kontserne Baltimaades. Täistööaeg, töö asukoht Tallinn, Pärnu mnt 232 Rohkem infot CV Keskuses või tel: Kandideeri: Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja küsi lisa KINNISVARA OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel , , Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik, tehtud tööde kohta akt. Tel.: , e-post: Soovin osta sobivat maatükki maarjakase istanduse rajamiseks Krister Ehituspuusepp/üldehitaja pakub remondi ja ehituse imelisi lahendusi. Terassid, grillmajad, lehtlad või kogu elamise värskendamine nii seest kui väljast. Kurda muret tel , Andre. Majade, korterite ehitus ja remont, viimistlustööd. Majade/aedade värvimine. Pisemad kiireloomulised remonditööd. Nr Kogenud mehed paigaldavad tänava-ja äärekive. Väga kvaliteetne töö ja mõistlikud hinnad. Tel TÖÖ AS M.V.Wool pakub tööd komplekteerijale (meesterahvale). Lisainfo Pakume tööd puhastusteenindajale Saue Spordihoones, töö vahetustega 08:00-22:00 kaks vahetust. Lisainfo telefonil Keila ajaloolises jaamahoones asuv kohvik Kegel otsib oma töökasse kollektiivi osalise ajaga koristajat. Lisainfo Monika: , Tekstiilkardinad Rulood Voldikkardinad Terrassimarkiisid Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine, saetööd aias. Tel Hekkide pügamine soodsalt ja korralikult, vajadusel okste äravedu. Tel MÜÜK/OST Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega lepp, sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu, kuiv lepp.. Hinnad soodsad. Küsi hinda? Tel , Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel Kuiv okaspuu al 55 /rm, kuiv kask al 62 /rm, kuiv haab al 50 /rm, toores kask al 52 / rm, toores lepp al 42 /rm, toores haab al 40 /rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel Südamlik kaastunne perele ERIK PINTS kaotuse puhul Perekond Pilve HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT! eladu.ee RUF PUITBRIKETT ALATES 130 /ALUS ALATES 140 /ALUS Aastast 2002 ÜMAR PUITBRIKETT Info ja tellimine eladu.ee PELLET ALATES 190 /ALUS EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE! Puitbrike pellet kaminapuud kivisüsi turbabrike grillsüsi Lahkunud on LEHTE ALBA Kauaaegset head naabrit mälestavad ja avaldavad siirast kaastunnet lahkunu lähedastele perekonnad Olup, Pillart ja Kruus Kuuse tänavalt. Mälestame naabrimeest MEELIS PUUSEPP Siiras kaastunne lähedastele Perekond Pender Sügav kaastunne Piia Varimõisale elukaaslase RAIVO PRUKNERI surma puhul AS Harju Elekter Teletehnika Sügav kaastunne ema Kairitile, isa Erkile, Moonale ning õdedele ja vendadele kalli ERIK PINTSI kaotuse puhul. Mälestab perekond Mäesalu Avaldame sügavat kaastunnet Valeri Albale EMA surma puhul Saue Vallavolikogu Mälestame ROLAND RANDE'T Südamlik kaastunne perekonnale Vanad kolleegid Saue postkontorist

11 11 Mayeri roheline seep pihustiga 500ml Ajax üldpuhastusvahend Floral Fiesta 1L -Spring Flower -Lilac Breeze HEAD HINNAD JUULIKUUS -Kaerapehmik 220g -Mitmevilja pehmik 240g -Must pehmik 240g Muah koorejogurtid 380g -stracciatella -rukkileiva-kaneeli -creme brulee Suvitaja šašlõkk 800g Rannarootsi Saue Kaubakeskus Kpl. Turba Kpl. Nissi Kpl. Laitse Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub* Felix Grillsalat 385g % % % % % % 3.00/L 1.79/L /kg /kg /kg /kg Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal! Haapsalu mnt 57b, Keila Tallinna KremaToorium Pakume kõiki matuseteenuseid Haua-, urni- ja tuhastamismatused matuse vormistamise võimalus internetis korraldame matuseid üle eesti ööpäevaringne transport kaks kabelit telefon (24h) Pärnamäe tee 36 Tallinn Mõtle kastist välja MUUTUS ON SINU KÄTES!! Bio- ja toidujäätmete eraldi kogumise lahendused e-poest CARENOIL.EE BIOFILTRIGA TOIDUJÄÄTMETE KOGUMISÄMBER 7L, 10L, 26L Biofiltriga universaalne asenduskaas bjojäätmete prügikastidele L Neutraliseerib halva lõhna ja hoiab ära vaklade ja kärbeste tekke. KIIRKOMPOSTER HotBin 200L kompostimine päevaga KOMPOSTIMINE 24 TUNNIGA! OKLIN GG02 ja OKLIN GG10 AS SAMI ambitsioonikasse meeskonda on oodatud painustuspingi operator pinkide hooldusspetsialist metallisaagija elektrik-lukksepp keevitaja Rohkem infot: või Aadress: Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald Kleenoil Eesti OÜ e-pood

12 12

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Aeg ja koht: 7. november 2018 - Forseliuse park 15:00

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

LaaneViruDMV xls

LaaneViruDMV xls LÄÄNE-VIRU MAAKONNA TALVISED "D" vanuseklassi KERGEJÕUSTIKU ESIVÕISTLUSTE P R O T O K O L L TÜDRUKUD 03.märts 2005.a.Rakvere 60 m jooks 1 KRISTINA KASK 3.02.1994 Võsu 8,8 2 PIIA AARIK.1994 Aluvere 9,1

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

KuusaluLapsed xls

KuusaluLapsed xls Kuusalu valla laste kergejõustiku päev 17.09.2006 Kuusalu staadion 11-12 a poisid 60 m I Severi Jõõras 10.04.95 Kuusalu SK 9,1 II Taavi Tšernjavski 04.03.95 Loksa kk 9,2 III Aare Viilver 09.02.95 Leksi

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

KeilaMV xls

KeilaMV xls Keila meistrivõistlused ja KJK TIPP auhinnavõistlused sisekergejõustikus 2. dets. 2006 Tallinna Spordihall PA 60 m 1 Rene Oscar Ariko 24.09.90 Tabasalu TIPP 7,43 2 Hannes Martma 09.08.89 Keila TIPP 7,96

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem