ENA 9 One Touch kasutusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ENA 9 One Touch kasutusjuhend"

Väljavõte

1 NA 9 One ouch kasutusjuhend Kasutusjuhend on pälvinud kergesti mõistetava stiili, põhjalikkuse ja ohutusnõuete igakülgse käsitlemise eest Saksamaa ehnilise Kontrolli Agentuuri (ÜV SÜD) heakskiidu. 1

2 JRA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! äname Sind, et ostsid JRA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JRA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JRA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Sinu garantii Selle garantiiga tagab JRA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JRA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JRA garantii täiendab toote osturiigi JRA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. eenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JRA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JRA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JRA rahvusvahelise peakontoriga. ingimused I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügi kviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JRA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu. II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/kuid mitte rohkem kui 8000 kohvivalmistustsüklit). III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga. IV. Garantii ei kata järgmisi punkte: a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus; b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud; c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid; d. kahjud, mis tulenevad: 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JRA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist; 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JRA juhistes ette nähtud; 2

3 1.3 muude kui JRA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist; 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid); 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus); 2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses; 3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JRA kontrollile mitte alluvast faktorist. 3

4 Sisukord Sinu NA 9 Masina osad 6 Oluline teave 8 Õige kasutamine...8 Ohutusteave Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine 9 JRA Internetis...9 Kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan...9 Masina ülesseadmine...9 Veepaagi täitmine...9 Oamahuti täitmine...9 smakordne kasutamine...10 Filtri paigaldamine ja aktiveerimine...10 Vee kareduse määramine ja reguleerimine...11 Veski reguleerimine Valmistamine 12 Kohv...12 Valmista kaks kohvijooki ühe nupuvajutusega...13 Aroominupp...13 Latte macchiato, cappuccino...13 assi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine...13 eljahvatatud kohv...14 Kuum vesi Igapäevane kasutamine 15 Masina sisselülitamine...15 Igapäevane hooldus...15 Masina väljalülitamine Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 15 Joogid...15 nergiasäästurežiim...16 Automaatne väljalülitus...17 Loputus...17 Veekoguse ühikud...18 Keel Hooldus 18 Loputustsükkel...18 Piimasüsteemi loputamine...19 Piimasüsteemi puhastus...19 opelttila lahtivõtmine ja loputamine

5 Sisukord Filtri vahetamine...20 Masina puhastamine...21 Katlakivieemaldus...22 Veepaagi puhastamine katlakivist Oamahuti puhastamine kraanile ilmuvad teated 24 7 Veaotsing 25 8 ransport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine 26 ransport / süsteemi tühjendamine...26 tiliseerimine ehnilised andmed Register JRA kontaktandmed / õigusteave 29 Sümbolite kirjeldus Hoiatused J HOIAS J VAAS VAAS HOIAS Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga VAAS või HOIAS. Märksõna HOIAS viitab tõsise isikuvigastuse ohule ning märksõna VAAS kerge isikuvigastuse ohule. Sõna VAAS viitab masina kahjustamise ohule. Kasutatavad RADY Soovitus toimingu tegemiseks. See sümbol tähendab, et masin soovitab Sul teatavat toimingut teha. NA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave. Huvitavat lisateavet leiad JRA veebileheküljelt kraan 5

6 Masina osad Masina osad 1 Veepaak 2 eljahvatatud kohvi täiteava 3 oitejuhe (masina tagaküljel) 4 Piimavoolik 5 Kohvipaksusahtel 6 Vedelikusahtel 7 assialus 8 Oamahuti kaas 9 l Lüliti kuuma vee valmistamiseks 10 Kuumaveeotsak 11 Reguleeritava kõrgusega topelttila 6

7 Masina osad 1 Kaas 2 c Hooldusnupp 3 p Cappuccino-nupp 4 Latte Macchiato nupp 5 Sisse-/väljalülitusnupp 6 Jahvatusastme regulaator 7 Aroominupp 8 o Kohvinupp 9 g Pöördlüliti 10 kraan 7

8 Oluline teave Oluline teave Õige kasutamine Masin on kavandatud ja valmistatud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on väärad. JRA lektroapparate AG ei võta endale vastutust masina väära kasutamise tagajärgede eest. nne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi selles sisalduvaid juhiseid. Garantii ei kata kasutusjuhendi mittejärgimisest tulenevaid kahjusid ja rikkeid. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi. Ohutusteave Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada surmaga lõppeva elektrilöögi. Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat. Kui on alust kahtlustada tõrget näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JRA hooldustöökojaga. Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JRA poole või JRA volitatud hooldustöökotta. Ära aseta NAt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse. Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu. Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JRA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja -lisaseadmeid. Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastusi või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest. Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada ja ennast või juhet vigastada. Ära jäta oma NAt välja vihma, külma või päikese kätte. Ära aseta NAt, selle juhet ega ühendusi vette. Ära aseta NAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse. Lülita oma NA enne puhastamist sisse-/ v äljalülitusnupust välja. Kasuta NA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist seadmele. nne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas kohalik võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu NA põhja all. ehniliste andmete kohta leiad lisateavet 9. peatükist ehnilised andmed. Kasuta ainult JRA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid lisatarvikuid peale nende, mille JRA on selgelt heaks kiitnud, võid oma NAt kahjustada. Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube. Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett. Ära vala oamahutisse vett. nne pikemaks ajaks lahkumist lülita masin sisse-/väljalülitusnupust välja ja eemalda toitejuhe pistikupesast. Isikud, sealhulgas lapsed, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ei võimalda neil masinat ohutult kasutada või kel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi, tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha. 8

9 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine CLARIS Blue filtrite ohutu käitlemine Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas. Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis. Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest. Ära kasuta kahjustatud filtreid. Ära ava filtreid. 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine See peatükk pakub teavet selle kohta, kuidas kasutada oma NAt nii, et ei tekiks mingeid probleeme. Peatükk õpetab sammhaaval, kuidas uus kohvimasin jookide nautimiseks ette valmistada. JRA Internetis Külasta meid Aadressilt leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma NA kui ka p aljude teiste kohviteemade kohta. Masina ülesseadmine NA ülesseadmisel toimi järgmiselt: aseta masin horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett; vali koht, kus masin ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsiooniavad oleksid avatud. Veepaagi täitmine äiusliku kohvi nautimiseks soovitame vett vahetada iga päev. VAAS Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada. Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett. emalda veemahuti ja loputa see külma kraaniveega puhtaks. Kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan Sinu NAl on kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan. kraanile ilmuvate tekstide värvidel on järgmine tähendus: roheline: Sinu NA on kasutusvalmis; punane: NA soovib, et Sa teeksid teatava toimingu; kollane: oled programmeerimisrežiimis. äida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi. Oamahuti täitmine VAAS Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmkuivatatud kujul, kahjustavad veskit. Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube. emalda oamahuti kaas. 9

10 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad. äida oamahuti kohviubadega. Sulge oamahuti kaas. Aseta nõu topelttila alla. smakordne kasutamine Sisse-/väljalülitusnupp toimib ka toitelülitina. Kui NA välja lülitada, ei tarvita see üldse energiat. J HOIAS Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohtu. Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat. eltingimus: veepaak ja oamahuti peavad olema täis. orka pistik pistikupessa. Q Masina sisselülitamiseks vajuta sisse-/ väljalülitusnuppu. SPRACH DSCH (KL SAKSA) g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel. KL SI k Keele valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. OK, keel on valitud. VAJA PÖÖRDLÜL. k Vajuta pöördlülitit. SÜSMI ÄIMIN SOOJNB VAJA PÖÖRDLÜL. k Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. LOPS, masin teeb läbi loputustsükli, mis lõpeb automaatselt. Filtri paigaldamine ja aktiveerimine Kui kasutad CLARIS Blue filtreid, ei ole vaja NA kohvimasinat katlakivist puhastada. Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu NA on alati parimas töökorras. eltingimus: ekraanil on kiri. k Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDS. g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri FILR. k Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. I g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri JAH p. k Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. OK PAIGALDA FILR emalda ja tühjenda veemahuti. Ava filtrihoidja. 10

11 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine Aseta filter veemahutisse ja suru seda kergelt. Vee kareduse määramine ja reguleerimine Kui Sa kasutad CLARIS Blue filtrit ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedusastet seadistada. Sulge filtrihoidja. See lukustub klõpsuga paigale. Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb NA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme seadistamine on seetõttu väga oluline. Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 dh kuni 30 dh. Filtri tööiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida veepaagis olevalt filtrihoidja kuupäevasildilt. äida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi. Aseta kuumaveeotsaku alla vähemalt pooleliitrine nõu. k Vajuta pöördlülitit. AVA KRAAN l Keera lülitit vastupäeva, kuni ekraanile ilmub m. FILRI LOPS, kuumaveeotsakust hakkab vett voolama. Vee kareduse määramine Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur. orka testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks. Oota umbes üks minut. Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega. Filtri loputuse saab igal ajal katkestada. Selleks keera lülitit päripäeva. Filtri loputamise jätkamiseks keera lülitit vastupäeva. Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset. Nüüd saad reguleerida vee kareduse näitu. Filtri loputamine lõpeb automaatselt, SLG KRAAN. y Keera lüliti päripäeva asendisse o. SOOJNB Filter on nüüd aktiveeritud. Vee kareduse näidu reguleerimine Näide. Kuidas valida vee kareduseks 16 dh asemel 25 dh. eltingimus: ekraanil on kiri. k Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDS. g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VKARDS. 11

12 2 Valmistamine k Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. 16 dh g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 25 dh. k Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. OK, vee karedus on määratud. VKARDS g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VÄLJ. k Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Veski reguleerimine Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida. VAAS Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada. Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab. Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast normaalse ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk crema. Näide. Selleks, et kohvi valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmisel viisil. Aseta tass topelttila alla. o Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvinuppu. Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse. 1 KOHV, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett, protsess lõpeb automaatselt. 2 Valmistamine Kohvi või piimaga kohvijoogi valmistamise saab igal hetkel katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu. nne jahvatamist ja jahvatamise ajal saab valida 1 kohvi, cappuccino ja latte macchiato jaoks kohvi kanguse: MAH, KSKMIN, KANG. Joogi valmistamise ajal saad eelmääratud veekogust muuta, keerates selleks pöördlülitit. kraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele valmistamisprotsess on jõudnud. Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatükk P üsiseadistused programmeerimisrežiimis J oogid ). Kohv eltingimus: ekraanil on kiri. Aseta tass topelttila alla. o Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvinuppu. 1 KOHV, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. 12

13 Valmista kaks kohvijooki ühe nupuvajutusega Kahe espresso ja kahe kohvi valmistamine käib samal põhimõttel. 2 Valmistamine orka piimavooliku teine ots piimaga täide tud nõusse (joonis: JRA 0,4-liitrine rooste vabast terasest vaakumpiimamahuti). Näide. Kahe espresso valmistamine. eltingimus: ekraanil on kiri. Aseta kaks espressotassi topelttila alla. Vajuta kahe sekundi jooksul kaks korda aroominuppu. 2 SPRSSO, tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Aroominupp Kui kasutad aroominuppu, jahvatab masin maksimaalse koguse ube ja valmistab eriti kange espresso või kohvi. eltingimus: ekraanil on kiri. Aseta tass topelttila alla. Alusta joogi valmistamist, vajutades aroominuppu. VÄGA KANG, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Jälgi, et piimatase nõus ei oleks kõrgemal kui piimavooliku ja topelttila ühenduskoht. Vajuta Latte Macchiato nuppu. LA MAC., masin vahustab piima. See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on tassi voolanud. PAS Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul piimavaht ja kuum piim moodustavad eraldi kihid. See on vajalik selleks, et moodustuksid latte macchiato le iseloomulikud kihid. Ooteaja pikkuse saab määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatükk Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Joogid ). Latte macchiato, cappuccino Sinu NAga saab valmistada latte macchiato t või cappuccino t ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada. Näide. Ühe latte macchiato valmistamiseks toimi järgmiselt. eltingimus: ekraanil on kiri. Aseta klaas topelttila alla. emalda topelttila kate. Ühenda piimavoolik topelttilaga. LA MAC., kohvi valmistamine algab. assi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. assi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine Kõigi kohvijookide puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett. 13

14 2 Valmistamine Näide. assi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine eltingimus: ekraanil on kiri. Aseta tass topelttila alla. o Vajuta kohvinuppu ja hoia seda all. 1 KOHV, veski alustab tööd. o Hoia kohvinuppu all, kuni ekraanile ilmub kiri KOHVIKOGS SALVSA? o Vabasta kohvinupp. Kohvi valmistamine algab ja kohv voolab tassi. Kui tassi on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta suvalist nuppu. OK, 1 KOHV, püsiv veekogus ühe kohvi jaoks on määratud. Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid. eljahvatatud kohv eljahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi. Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi. Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola. Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri LIIGA VÄH JAHV. KOHVI ja NA katkestab kohvi valmistamise. Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi lehtrisse kallamisest. Vastasel korral katkestab NA toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis. Ühe kohvi, kahe kohvi, kahe espresso, cappuccino ja latte macchiato valmistamine eeljahvatatud kohvist toimub samamoodi. eljahvatatud kohvi puhul ei saa aroominuppu kasutada. Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamine eeljahvatatud kohvist. eltingimus: ekraanil on kiri. Aseta tass topelttila alla. Ava täiteava kaas. Aseta täitelehter eeljahvatatud kohvi täiteavasse. Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi. emalda täitelehter. Sulge täiteava kaas. o Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvi nuppu. 1 KOHV, tassi voolab kindlaks määratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. eljahvatatud kohvist on võimalik valmistada ka kaks tassitäit kohvi. Selleks aseta topelttila alla kaks kohvitassi ja vala täitelehtrisse kaks triiki mõõtelusikatäit eeljahvatatud kohvi. Vajuta kahe sekundi jooksul kaks korda kohvinuppu o. 14

15 3 Igapäevane kasutamine Kuum vesi J VAAS Kuuma vee pritsmed võivad Sind põletada. Ole ettevaatlik, et kuum vesi ei satuks nahale. eltingimus: ekraanil on kiri. Aseta tass kuumaveeotsaku alla. l Keera lüliti vastupäeva asendisse m. VSI, kuum vesi hakkab tassi voolama. y Kui tassis on piisavalt kuuma vett, keera lülitit päripäeva. 3 Igapäevane kasutamine Masina sisselülitamine Kui NA sisse lülitada, ilmub ekraanile teade, mis pakub automaatse loputuse võimalust. Q NA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. SOOJNB VAJA PÖÖRDLÜL. Aseta nõu topelttila alla. k Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. LOPS, masin teeb läbi loputustsükli, mis lõpeb automaatselt. Igapäevane hooldus Selleks, et NA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ning pakuks alati parima kvaliteediga kohvi, vajab kohvimasin igapäevast hooldust. emalda vedelikusahtel. ühjenda iga päev kohvipaksusahtlit ja vedelikusahtlit ja loputa need sooja veega üle. Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi. Loputa veepaaki puhta veega. Võta topelttila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatükki Hooldus opelttila lahtivõtmine ja loputamine ). Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga). Masina väljalülitamine Kui NAga on valmistatud mõni kohv, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi. Kui masinaga on valmistatud mõni cappuccino või latte macchiato, loputatakse ka vahustamisotsakut. Q Aseta nõu topelttila alla. Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. CAPPCCINO LOPS LOPS, masin teeb läbi loputustsükli, mis lõpeb automaatselt. NA lülitub välja. Kui NA sisse-/väljalülitusnupust välja lülitada, ei tarvita see üldse energiat. 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Joogid Kohvijookide jaoks on võimalik määrata järgmisi püsiseadistusi. Veekogus: 25 ML 240 ML (tassi kohta) Kohvi kangus (ühe kohvi jaoks): MAH, KSKMIN, KANG emperatuur: KSKMIN, KORG Latte macchiato ja cappuccino jaoks on võimalik määrata järgmisi püsiseadistusi. Piimavahu kogus: 3 SK 120 SK Intervall: 0 SK 60 SK 15

16 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Kohvi kangus: MAH, KSKMIN, KANG Veekogus: 25 ML 240 ML emperatuur: KSKMIN, KORG Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi. Näide. t määrata püsivalt ühe kohvi kanguseks KSKMIN asemel KANG, toimi järgmisel viisil. eltingimus: ekraanil on kiri. k Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDS. g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri JOOGID. k Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. Järgmisena vali selle joogi nupp, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle protseduuri ajal ühtegi jooki ei valmistata. Selleks, et määrata sama seadistus kahele tassile, vajuta asjaomast nuppu kahe sekundi jooksul kaks korda. o Vajuta kohvinuppu. 1 KOHV VKOGS g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KANGS. k Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. KSKMIN g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KANG. k Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. OK, kohvi kangus on valitud. KANGS g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VÄLJ. k Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit. JOOGID g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VÄLJ. k Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. nergiasäästurežiim NA saab lülitada püsivalt energiasäästurežiimile (nergy Save Mode,.S.M. ). NRGIA NA on pidevalt kasutusvalmis. Kõiki kohvijooke ja kuuma vett saab valmistada ilma ooteajata. NRGIA p Varsti pärast viimase joogi valmistamist NA enam ennast ei soojenda. Kohe kui energiasäästu temperatuur on saavutatud, ilmub ekraanile teade NRGIA p see võib kesta mitu minutit. Järgmise joogi v almistamiseks peab masin uuesti soojenema. nne kohvi või kuuma vee valmistamist masin soojeneb. Näide. Kuidas valida NRGIA asemel NRGIA p. eltingimus: ekraanil on kiri. k Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDS. g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri NRGIA. k Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. SÄÄSA g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri SÄÄSA p. k Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. OK, energiasäästurežiim on valitud. NRGIA p g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VÄLJ. 16

17 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis k Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Automaatne väljalülitus Kui määrad NAle automaatse väljalülitumisaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub NA pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja pärast automaatselt välja. Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit kuni üheksa tundi. Näide. t valida automaatseks väljalülitusajaks kahe tunni (2 H) asemel üks tund (1 H), toimi allkirjeldatud viisil. eltingimus: ekraanil on kiri. k Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDS. g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VÄLJALÜLI. k Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. 2 H g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 1 H. k Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. OK, automaatse väljalülitumise aeg on valitud. VÄLJALÜLI g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VÄLJ. k Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Loputus Menüüs LOPS on võimalik määrata järgmisi seadistusi: ALSA LOPS KÄSISI Sisselülitamise järel tuleb loputus käivitada käsitsi. ALSA LOPS AOMAASL Sisselülitamise järel käivitub loputus automaatselt. CAPPLOP. 10 PÄRAS Kümme minutit pärast piimaga kohvijoogi valmistamist palub masin piimavahustajat loputada. CAPPLOP. KOH Kohe pärast piimaga kohvijoogi valmistamist palub masin piimavahustajat loputada. Näide. Seadistuse muutmine nii, et masin paluks piimavahustajat loputada kohe pärast piimaga kohvijoogi valmistamist. eltingimus: ekraanil on kiri. k Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDS. g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri LOPSD. k Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. KOHVILOP g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri CAPPLOP. k Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. 10 PÄRAS g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KOH. k Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. OK CAPPLOP. g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VÄLJ. k Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit. 17

18 5 Hooldus LOPSD g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VÄLJ. k Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Veekoguse ühikud Soovi korral saad valida veekoguse ühikuteks ML (milliliitrid) asemel OZ (untsid). Näide. Kuidas valida veekoguse ühikuteks ML (milliliitrid) asemel OZ (untsid). eltingimus: ekraanil on kiri. k Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDS. g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri MOOÜHIK. k Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. ML g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri OZ. k Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. OK, veekoguse ühik on määratud. KRAAN g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VÄLJ. k Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Keel Sellest menüüst saad määrata NA töökeele. Näide. Selleks, et valida eesti keele (SI) a semel saksa keel (DSCH), toimi järgmisel viisil. eltingimus: ekraanil on kiri. k Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDS. g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KL. k Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. SI g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri DSCH. k Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. OK, keel on valitud. SPRACH g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri XI. k Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. BRI 5 Hooldus NA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid: piimavahustaja puhastamine (CAPP PH); masina loputus (LOPS); piimavahustaja loputus (CAPPLOP); masina puhastus (PHASS); filtri vahetamine (FILR); katlakivieemaldus (KAL.PS). Loputustsükkel Loputust saab igal ajal käsitsi alustada. eltingimus: ekraanil on kiri. Aseta nõu topelttila alla. k Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDS. k Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. CAPP PH g Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri LOPS. 18

19 5 Hooldus k Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. LOPS, masin teeb läbi loputustsükli, mis lõpeb automaatselt. Piimasüsteemi loputamine Iga kord pärast piima vahustamist või kuumutamist palub NA piimavahustajat loputada. eltingimus: ekraanil on kiri (CAPP LOP.). Aseta nõu topelttila alla. Küsi JRA piimavahustaja puhastusvahendit edasimüüjatelt. k Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDS. k Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. CAPP PH. k Piimavahustaja puhastustsükli käivitamiseks vajuta pöördlülitit. CAPPCCINO PH. LAHS emalda piimavoolik piimaga täidetud nõust. Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitäis (kõige rohkem 15 ml) piimavahustaja puhastusvedelikku. orka piimavoolik nõusse. Aseta topelttila alla teine nõu. k Piimavahustaja loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. CAPP LOP., piimavahustajat loputatakse. See protsess lõpeb automaatselt ja ekraanile ilmub kiri. Piimasüsteemi puhastus t topelttila töötaks korralikult, tuleb seda puhastada iga päev, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud. NA ei teata Sulle topelttila puhastamise vajadusest. VAAS Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda piima hulka. Kasuta ainult JRA originaalhooldusvahendeid. k Vajuta pöördlülitit. PHASS, otsakut ja voolikut puhastatakse. Programm katkeb, CAPPCCINO LOP. VSI. Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml värske veega ja torka piimavoolik vette. ühjenda nõu ja aseta see uuesti topelttila alla. k Vajuta pöördlülitit. PHASS, vahustajat ja voolikut loputatakse värske veega. See protsess lõpeb automaatselt. 19

20 5 Hooldus opelttila lahtivõtmine ja loputamine t topelttila töötaks korralikult, tuleb see iga päev, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud, lahti võtta ja puhtaks loputada. NA ei teata Sulle topelttila puhastamise vajadusest. emalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all. opelttila eemaldamiseks vajuta vabastitele ja tõmba tila allapoole. Paigalda õhuvoolik. Pane piimavahustaja uuesti kokku, pöörates tähelepanu osade numbritele. Piimavahustaja eemaldamiseks tõmba seda allapoole. Aseta osad topelttilasse ja suru kokku. Paigalda topelttila masina külge. See lukustub klõpsuga paigale. Võta piimavahustaja osadeks lahti. Filtri vahetamine Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piima vahustaja on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt piimavahustaja puhastusvedelikku ja pese seejärel korralikult puhtaks. Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. NA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku. Filtri tööiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida veepaagis olevalt filtrihoidja kuupäevasildilt. 20

21 5 Hooldus Kui CLARIS Blue filter ei ole programmeerimisrežiimis aktiveeritud, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku. eltingimus: ekraanil on kiri FILR / VALI JOOK. Ava pöördlüliti taga paiknev kaas. c Vajuta hooldusnuppu. PAIGALDA FILR emalda ja tühjenda veemahuti. Ava filtrihoidja ja eemalda vana filter. Aseta uus filter veepaaki ja suru seda kergelt. Sulge filtrihoidja. See lukustub klõpsuga paigale. äida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi. Aseta kuumaveeotsaku alla vähemalt pooleliitrine nõu. k Vajuta pöördlülitit. AVA KRAAN l Keera lüliti vastupäeva asendisse m. FILRI LOPS. Kuumaveeotsakust hakkab vett voolama. Filtri loputuse saab igal ajal katkestada. Selleks keera lülitit päripäeva. Filtri loputamise jätkamiseks keera lülitit vastupäeva. Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset. Masina puhastamine Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab NA märku, et masin vajab puhastamist. VAAS Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette. Kasuta ainult JRA originaalhooldusvahendeid. Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit. Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti. JRA puhastustablette saab edasimüüjatelt. eltingimus: ekraanil on kiri PHASA /. Ava pöördlüliti taga paiknev kaas. c Vajuta hooldusnuppu. ÜHJNDA SAHL ühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. VAJA PÖÖRDLÜL. Aseta nõu topelttila alla. k Puhastustsükli käivitamiseks vajuta pöördlülitit. PHASS, topelttilast hakkab voolama vett. Protsess katkeb, ABL LHRISS. Filtri loputamine lõpeb automaatselt, SLG KRAAN. y Keera lüliti päripäeva asendisse o. SOOJNB 21

22 5 Hooldus Ava eeljahvatatud kohvi täiteava ja pane JRA puhastustablett avasse. VAAS Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada. Ära katkesta katlakivieemaldus programmi, kui see on käivitatud. VAAS Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu (nt marmor) kahjustada. emalda kohe kõik pritsmed. Sulge eeljahvatatud kohvi täiteava. VAJA PÖÖRDLÜL k Vajuta pöördlülitit. PHASS, topelttilast voolab korduvalt vett. ÜHJNDA SAHL ühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. SOOJNB Katlakivieemaldus Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. NA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatsel t märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest. J VAAS Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust. Väldi vahendi sattumist nahale ja silma. Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole. Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit. JRA katlakivieemaldustablette saab edasimüüjatelt. Kui kasutad CLARIS Blue filtrit ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku. eltingimus: ekraanil on kiri KAL.PS /. Ava pöördlüliti taga paiknev kaas. c Vajuta hooldusnuppu. ÜHJNDA SAHL ühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. KAL.LAHS VPAAKI emalda ja tühjenda veemahuti. Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JRA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit. VAAS Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette. 22 Kasuta ainult JRA originaalhooldusvahendeid. Vala lahus tühja veepaaki ja aseta paak oma kohale tagasi. AVA KRAAN

23 5 Hooldus Aseta nõu nii kuumaveeotsaku kui ka topelttila alla. l Keera lüliti vastupäeva asendisse m. KAL.PS. Kuumaveeotsakust voolab korduvalt vett. SLG KRAAN y Keera lüliti päripäeva asendisse o. KAL.PS, katlakivieemaldus jätkub. opelttilast voolab korduvalt vett. ÜHJNDA SAHL ühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. ÄIDA VPAAK ühjenda mõlemad nõud ja aseta need tagasi kuumaveeotsaku ja topelttila alla. emalda veepaak, loputa seda korralikult, täida värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi. AVA KRAAN l Keera lüliti vastupäeva asendisse m. KAL.PS. Kuumaveeotsakust voolab korduvalt vett. Protsess katkeb, SLG KRAAN. y Keera lüliti päripäeva asendisse o. KAL.PS, katlakivieemaldus jätkub. opelttilast voolab korduvalt vett. ÜHJNDA SAHL ühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks. Veepaagi puhastamine katlakivist Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. t masin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aegajalt katlakivist puhastada. emalda veepaak. Kui kasutad CLARIS Blue filtrit, siis eemalda ka see. Kasuta veepaagi puhastamiseks harilikku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit. Loputa veepaaki korralikult. Kui kasutad CLARIS Blue filtrit, siis aseta see kohale tagasi. äida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi. Oamahuti puhastamine Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see hakata kohvi kvaliteeti mõjutama. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada. Q Masina väljalülitamiseks vajuta sisse-/ väljalülitusnuppu. õmba toitejuhe seinast välja. emalda oamahuti kaas. emalda kohvioad tolmuimejaga. Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga. äida oamahuti värskete ubadega ja sulge seejärel oamahuti kaas. 23

24 6 kraanile ilmuvad teated 6 kraanile ilmuvad teated eade Põhjus/tagajärg egevus ÄIDA VPAAK ÜHJNDA SAHL Veepaak on tühi või ei ole korralikult paigaldatud. Ühtki jooki ei saa valmistada. Kohvipaksusahtel on täis. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett. SAHL PDB Vedelikusahtel on halvasti p aigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada. ÄIDA OAMAHI Oamahuti on tühi. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett. VAJA PÖÖRDLÜL. CAPPCCINO LOPS / PHASA / KAL. PS / FILR LIIGA VÄH JAHV. KOHVI LIIGA KM NA palub käivitada loputustsükli või jätkata alustatud hooldusprogrammi. NA palub piimavahustajat loputada. NA annab märku, et vajab puhastamist. NA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist. CLARIS Blue filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Masinas ei ole piisavalt eeljahvatatud kohvi; NA katkestab kohvi valmistamise. Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum. äida veepaak (vt 1. peatükki Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine Veepaagi täitmine ). Aseta veepaak kohale tagasi. ühjenda kohvipaksusahtel ja vedeliku sahtel (vt 3. peatükki Igapäevane kasutamine Igapäevane hooldus ). Paigalda vedelikusahtel. äida oamahuti (vt 1. peatükki Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine Oamahuti täitmine ). Loputuse käivitamiseks või hooldusprogrammi jätkamiseks vajuta pöördlülitit. Piimavahustaja loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. Puhasta masinat (vt 5. peatükki Hooldus Masina puhastamine ). Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatükki Hooldus Katlakivieemaldus ). Vaheta CLARIS Blue filter välja (vt 5. peatükki Hooldus Filtri vahetamine ). Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem eeljahvatatud kohvi (vt 2. peatükk Valmistamine eljahvatatud kohv ). Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohv või kuuma vee portsjon. 24

25 7 Veaotsing 7 Veaotsing Probleem Põhjus/tagajärg egevus Piimavahustaja ei aja piima piisavalt vahule või pritsib otsaku vahelt piima. Valmistamise ajal ainult niriseb kohvi, mitte ei voola. Vee karedust ei saa reguleerida. Kiri ÄIDA VPAAK püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis. Veski tekitab väga suurt müra. kraanil on veateade RROR 2. kraanile ilmub mõni muu veateade (RROR). opelttila on määrdunud. Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent eeljahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud. CLARIS Blue filter on aktiveeritud. Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud. Veskisse on sattunud võõrkeha. Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda. - Puhasta topelttila (vt 5. peatükki Hooldus Piimasüsteemi puhastus ). Võta topelttila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatükk Hooldus opelttila lahtivõtmine ja loputamine ). Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat eeljahvatatud kohvi (vt 1. peatükki Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine Veski reguleerimine ). Sisene programmeerimisrežiimi ja deaktiveeri CLARIS Blue filter. emalda veemahutist katlakivi (vt 5. peatükki Hooldus Veepaagi puhastamine katlakivist ). Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki JRA kontaktandmed / õigusteave ). Soojenda masinat toatemperatuuril. Lülita NA sisse-/väljalülitusnupust välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki JRA kontaktandmed / õigusteave ). Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. p eatükki JRA kontaktandmed / õigusteave ). 25

26 8 ransport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine 8 ransport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine ransport / süsteemi tühjendamine Hoia oma NA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks. Selleks, et kaitsta NAt transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada. eltingimus: ekraanil on kiri. Aseta nõu kuumaveeotsaku alla. l Keera lüliti vastupäeva asendisse m. VSI. Kuumaveeotsakust hakkab voolama vett. emalda ja tühjenda veemahuti. Otsakust voolab kuuma vett, kuni süsteem on tühi. SLG KRAAN y Keera lüliti päripäeva asendisse o. ÄIDA VPAAK Q Masina väljalülitamiseks vajuta sisse-/ väljalülitusnuppu. 9 ehnilised andmed Pinge V, 50 Hz Võimsus 1450 W Vastavusmärk A S nergiatarbimine umbes 12 Wh NRGIASÄÄS nergiatarbimine umbes 3,5 Wh NRGIASÄÄS p Pumba surve max 15 baari (staatiline) Veepaagi maht 1,1 (ilma filtrita) Oamahuti maht 125 g Kohvipaksusahtli maht umbes 10 portsjonit oitejuhtme pikkus umbes 1,1 m Kaal umbes 9,4 kg Mõõtmed (L x K x S) 23,8 x 36 x 44,5 cm Masina järgmisel kasutuskorral tuleb süsteem esmalt uuesti täita (vt 1. peatükki ttevalmistamine ja esmakordne kasutamine smakordne kasutamine ). tiliseerimine Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil. H Vanad masinad sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu. 26

27 10 Register 10 Register A Aadressid 29 Aroominupp 13 Automaatne väljalülitus 17 C Cappuccino 13 CLARIS Blue filter Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 10 Vahetamine 20 eljahvatatud kohvi täitelehter 6 kraan 7, 9 kraan, teated 24 kraanile ilmuvad teated 24 lektrisüsteem ehnilised andmed 26 nergiasäästurežiim 16 smakordne kasutamine 10 F Filter Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 10 Vahetamine 20 H Hooldus 18 Igapäevane hooldus 15 I Infotelefon 29 Internet 9 J Jahvatatud kohv 14 Jahvatusaste Jahvatusastme regulaator 7 Veski reguleerimine 12 JRA Internet 9 Kontaktandmed 29 K Kaas 7 Oamahuti 6 Kasutamine, esmakordne 10 Katlakivieemaldus Masin 22 Veepaak 23 Keel 18 Klienditugi 29 Kohv 12 Kohvipaksusahtel 6 Kontaktandmed 29 Kuum vesi 15 Kuuma vee valmistamine Lüliti kuuma vee valmistamiseks 6 Kuumaveeotsak 6 L Lahustuv kohv Jahvatatud kohv 14 Latte macchiato 13 Loputus 17 Masin 18 Lüliti kuuma vee valmistamiseks 6 M Masin Katlakivieemaldus 22 Loputus 18 Puhastus 21 Sisselülitamine 15 Väljalülitamine 15 Ülesseadmine 9 N Nupp Aroominupp 7 Cappuccino-nupp 7 Hooldusnupp 7 Kohvinupp 7 Latte macchiato nupp 7 Sisse-/väljalülitusnupp 7 27

28 10 Register O Oamahuti Puhastus 23 äitmine 9 Ohutus 8 Ohutusteave 8 P Piimavahustaja loputamine Piimasüsteemi loputamine 19 Piimavahustaja puhastamine Piimasüsteemi puhastamine 19 Probleemid Veaotsing 25 Programmeerimisrežiim 15 Automaatne väljalülitus 17 nergiasäästurežiim 16 Joogid 15 Keel 18 Loputus 17 Veekoguse ühikud 18 Puhastus Masin 21 Oamahuti 23 Pöördlüliti 7 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 15 S Seaded Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 15 Sisselülitamine 15 Sümbolite kirjeldus 5 Süsteemi tühjendamine 26 äitmine Veepaak 9 Oamahuti 9 V Valmistamine 12, 13 Aroominupp 13 Cappuccino 13 Jahvatatud kohv 14 Kohv 12 Latte macchiato 13 Veaotsing 25 Veateated Veaotsing 25 Vedelikusahtel 6 Vee karedus 11 Vee kareduse määramine ja reguleerimine 11 Veebileht 9 Veekoguse ühikud 18 Veepaak Katlakivieemaldus 23 äitmine 9 Väljalülitamine 15 Väljalülitamine Automaatne väljalülitus 17 Õ Õige kasutamine 8 Ü Ülesseadmine Masina ülesseadmine 9 assi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 13 assialus 6 ehnilised andmed 26 el 29 oitejuhe 6 opelttila 6 Lahtivõtmine ja puhastamine 20 28

29 Art /NA 9/est/ JRA kontaktandmed / õigusteave 11 JRA kontaktandmed / õigusteave JRA lektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten el: Kohaliku esinduse kohta leiate lisateavet veebilehelt Direktiivid Masin vastab järgmistele direktiividele: 2006/95/Ü madalpingedirektiiv 2004/108/Ü elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2009/125/Ü ökodisaini direktiiv ehnilised muudatused Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. Sinu NA mõned tehnilised üksikasjad võivad varieeruda. agasiside Sinu arvamus on meile oluline. Meie kontaktandmed leiad veebilehelt Autoriõigus Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JRA lektroapparate AG kirjaliku loata. 29

A7-A700_en_ET_REV_ok.indd

A7-A700_en_ET_REV_ok.indd A7/A700 kasutusjuhend JRA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! Täname Sind, et ostsid JRA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JRA espresso-

Rohkem

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 Sisukord Sinu WE8 Masina osad 4 Oluline teave 6 Nõuetekohane kasutamine...6 Ohutuse

Rohkem

et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752

et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752 et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! Täname

Rohkem

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient!

Rohkem

646 EST

646 EST CafeRomatica Täisautomaatne kohvimasin Kasutusjuhend ja kasulikud nõuanded NICR520 / 530 EE A passion for coffee. 1 A B Ekraan Kanguse/koguse nupp C Auru/kuuma vee kraan D Kohvinupp E Auru/loputamise nupp

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Luxury A5 BW New branding 2015

Luxury A5 BW New branding 2015 INCANTO HD8922, HD8921 ET KASUTUSJUHEND Я 4219.460.4192.1 INCANTO SPECIAL DELUXE_FRONT-BACKCOVER_A5_FC_EE.indd 1 28/08/17 11:41 ESPRESSO CAPPUCCINO ESPRESSO LUNGO LATTE MACCHIATO AROMA STRENGTH MENU 34

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr Täisautomaatne kohvimasin 3100 seeria EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. HD8828 HD8834 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome

Rohkem

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele HD8969, HD8977 ja HD8978 0051 Tahvelarvuti ei kuulu

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

VT SMART 45 - M0S P07 DRAFT1:FEV qxd.qxd

VT SMART 45 - M0S P07 DRAFT1:FEV qxd.qxd SMART 45 KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com VÄLJAS SEES 2 HOIATUSED OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SEADME

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

VT PRO80-PRO90 - M0S P07:UNICO.qxd

VT PRO80-PRO90 -  M0S P07:UNICO.qxd KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com DEMOVIDEO www.youtube.com POLTI KANAL KATE PAINDUV AURUVOOLIK AURUOTSIK PÕRANDAHARI AKNAPUHASTUSOTSIK VÄIKE HARI TAGAVARATIHENDID LAPP KONTSENTREERITUD

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC (Estonian) DM-RCFC001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC-RS510 Keskjooks BB-RS500 BB-RS500-PB SISUKORD OLULINE

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Biopuhasti EcoLife BioC5 Paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhend EN

Biopuhasti EcoLife BioC5 Paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhend EN Biopuhasti EcoLife BioC5 Paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhend EN 12566-3 Sisukord Biopuhasti BioC5 3 Biopuhasti juhtimine 4 Paigaldusjuhend 5 Hooldusjuhend 6 Garantii 7 Hoolduspäevik 8 Biopuhasti BioC5

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem