D6/D60 kasutusjuhend D6/D60 Lietošanas pamācība D6 / D60 naudojimo instrukcija

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "D6/D60 kasutusjuhend D6/D60 Lietošanas pamācība D6 / D60 naudojimo instrukcija"

Väljavõte

1 D6/D60 kasutusjuhend D6/D60 Lietošanas pamācība D6 / D60 naudojimo instrukcija

2 JURA espressomasinate garantii Hea klient! Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib esti Vabariigi territooriumil. Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt Vastavalt selektiivse distributsiooni süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil , Sinu garantii Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse lõppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt Tingimused 1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu. 2. Garantiiperioodi pikkus on 2 aasta (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui kohvivalmistustsüklit). 3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga. 4. Garantii ei kata järgmisi punkte: 4.1. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne); 4.2. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud; 4.3. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid; 4.4. kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult: toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;

3 filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud; muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist; kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis); toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus); remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses; õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

4 Sisukord Sinu D6/D60 Masina osad 6 Oluline teave 8 Õige kasutamine...8 Ohutuse tagamine Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine 12 JURA internetis...12 Masina seadistamine...12 Oamahuti täitmine...12 Vee kareduse kindlakstegemine...13 smakordne kasutamine...13 Piimavooliku ühendamine Jookide valmistamine 16 spresso ja kohv...16 Kaks kohvijooki ühe nupuvajutusega...17 Cappuccino...17 Piimavaht...18 Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine...19 Jahvati reguleerimine...19 Kuum vesi Igapäevane kasutamine 21 Veepaagi täitmine...21 Sisselülitamine...21 Igapäevane hooldus...21 Korrapärane hooldus...22 Masina väljalülitamine Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 24 Jookide seaded...24 Vee kareduse määramine...26 Automaatne väljalülitus...26 Veekoguse mõõtühik...27 Keel Hooldus 28 Piimavahusti loputamine...28 Piimavahusti puhastamine...28 Piimavahusti lahtivõtmine ja puhastamine...29 Filtri paigaldamine ja vahetamine...30 Masina puhastus...31 Masina puhastamine katlakivist Oamahuti puhastamine...34 Veepaagi puhastamine katlakivist

5 Sisukord 6 kraanile ilmuvad teated 35 7 Veaotsing 36 8 Transport ja keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine 37 Transport / süsteemi tühjendamine Kasutusest kõrvaldamine Tehnilised andmed Aineregister JURA kontaktandmed / õigusteave 42 Kasutusjuhendi kehtivusala See kasutusjuhend on järgnevate mudelite kohta: U D6 U D60 nt selguse huvides viidatakse kasutusjuhendis ainult mudelile D6. Tähiste selgitused Hoiatused J HOIATUS! J TTVAATUST! TTVAATUST! Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud hoiatusmärgiga ja sõnaga TTVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhib Su tähelepanu raske isikuvigastuse ohule ja märksõna TTVAATUST kerge isikuvigastuse ohule. Sõna TTVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada. Kasutatud tähised T COFF Toimingu tegemise soovitus. See tähis tähendab, et Sul soovitatakse teatavat toimingut teha. D6 kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave. kraan 5

6 Masina osad Masina osad Sisse-/väljalülitusnupp Q 2 Veepaagi kaas 3 Veepaak 4 Toitejuhe (masina tagaküljel) 5 Reguleeritava kõrgusega kohvitila 6 Kohvipaksusahtel 7 Vedelikusahtel 8 Tassialus 9 Puhastustableti täitelehtri kaas 10 Puhastustableti täitelehter 11 Oamahuti kaas 12 Jahvatusastme regulaator 13 Oamahuti koos aroomikattega 14 Nupp kuuma vee ja piimavahu valmistamiseks 15 Piimavahusti 6

7 Masina osad 1 nnnnnnnn 2 O c n kraan 2 Pöördlüliti 3 O Tähis P (programmeerimine) 4 c Hooldustähis 5 n Piimavahu tähis JURA Smart Connecti (lisavarustuses) hoolduspistik (kaitsekatte taga) 7

8 Oluline teave Oluline teave Õige kasutamine Ohutuse tagamine J See kohvimasin on valmistatud ja mõeldud kodukasutuseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud. JURA lektroapparate AG ei võta endale vastutust masina vale kasutamise tagajärgede eest. nne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi järgimata jätmisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi. Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid. Alltoodud juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi. U Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega seadet. U Kui on alust kahtlustada tõrget näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga. U Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta. U Ära aseta D6 ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse. U Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu. U Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni seadme sisemine osa on 8

9 Oluline teave voolu all. Masina avamine võib tekitada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja lisaseadmeid. U Selleks, et D6 vooluvõrgust täielikult ja ohutult lahti ühendada, lülita see esmalt sisse-/väljalülitusnupust välja. Alles seejärel võib pistiku pistikupesast eemaldada. Kuna masina tilad ja piimavahusti võivad kuumeneda ning nahka põletada, pea kinni järgmistest nõuetest. U Hoia kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas. U Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest. U Veendu, et piimavahusti on õigesti paigaldatud ja puhas. Piimavahusti või mõni selle osa võib masina küljest ära tulla, kui osad ei ole õigesti kokku pandud või tekib ummistus. Rikkis masina kasutamine on ohtlik ja võib põhjustada vigastuse või tulekahju. t vältida seadme kahjustamist, enda vigastamist ja tulekahju, pea kinni järgmistest nõuetest. U Jälgi, et toitejuhe ei ripu lahtiselt, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada. U Ära jäta JURA D6-te vihma, külma või päikese kätte. U Ära aseta JURA D6-te, selle toitejuhet ega ühendusi vette. U Ära aseta JURA D6-te ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse. U nne puhastamist lülita JURA D6 sisse-/väljalülitusnupust välja. Kasuta JURA D6-e puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ja väldi rohkete pritsmete sattumist masinale. 9

10 Oluline teave U nne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb JURA D6-e põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. pea tükist Tehnilised andmed. U Ühenda JURA D6 otse pistikupessa. Harupesade või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist. U Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma masinat kahjustada. U Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube. U Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett. U Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust välja ja eemalda pistik pistikupesast. U Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult vastutava isiku järelevalve all. U Ära luba lastel masinaga mängida. U Hoia masinat kohas, kus alla kaheksa-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt. U Kaheksa-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina valest kasutamisest. Isikud, sealhulgas lapsed, U kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või U vajalikke kogemusi või teadmisi, 10

11 Oluline teave tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha. Juhised filtrite CLARIS Smart ohutuks käitlemiseks. U Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas. U Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis. U Filtrid peaksid olema kaitstud kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest. U Ära kasuta kahjustunud filtreid. U Ära ava filtreid. 11

12 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine JURA internetis Külasta meid internetis. Masina kiirjuhendi saad alla laadida JURA veebisaidilt Samalt aadressilt leiad huvitavat ja uusimat teavet nii JURA D6 kui ka paljude teiste kohviteemade kohta. Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt Masina seadistamine JURA D6 seadistamisel järgi alltoodud juhiseid. U Aseta JURA D6 horisontaalsele veekindlale pinnale. U Vali koht, kus sinu D6 ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et seadme õhutusavad oleksid avatud. Oamahuti täitmine TTVAATUST! Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada. Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmkuivatatud kujul, kahjustavad jahvatit. T Kasuta oamahuti täitmiseks ainult röstitud töötlemata kohviube. T Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate. T Puhasta oamahutit seest ja eemalda sellest kõik võõrkehad. T Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas. 12

13 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine Vee kareduse määramine Kui kasutad masinat esimest korda, tuleb kõigepealt määrata vee karedus. Kui Sa ei tea oma vee karedust, tuleb see esmalt kindlaks teha. Kasuta selleks masinaga kaasas olevaid testribasid Aquadur. T Torka testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks. T Oota umbes üks minut. T Vee kareduse kindlakstegemiseks võrdle testriba Aquadur toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega. smakordne kasutamine J HOIATUS! TTVAATUST! Kahjustatud toitejuhtmega seadme kasutamisega kaasneb surmava elektrilöögi oht. T Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat. Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada. T Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett. nnnnnnnn eltingimus: oamahuti on täidetud. T Ühenda pistik pistikupessa. T Vajuta JURA D6 sisselülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu Q. kraanile ilmub kiri SPRACH D. T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, näiteks LANGUAG N. T Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. kraanile ilmub korraks kiri OK. HARDNSS, 16 dh O c n Kui Sa ei tea vee karedust, tuleb see esmalt kindlaks teha (vt 1. peatüki Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine alalõiku Vee kareduse kindlakstegemine ). 13

14 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine T t määrata vee kareduseks näiteks 25 dh, keera pöördlülitit. T Vajuta pöördlülitit. kraanile ilmub korraks kiri OK. INSRT FILTR T Ava veepaagi kaas. T emalda veepaak ja loputa seda külma veega. T Ava filtrihoidik. T Aseta filter CLARIS Smart veepaaki ja vajuta seda kergelt. T Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale. T Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära. kraanile ilmub korraks kiri OK. OPN SWITCH, lülitil olev tuli süttib. T Aseta piimavahusti ja kohvitila alla vähemalt 500 ml nõu. T Keera lüliti asendisse m. FILTR RINSING, piimavahustist hakkab vett voolama. Filtriloputuse saab igal ajal katkestada. Selleks keera lülitit päripäeva. Filtriloputuse jätkamiseks keera lülitit vastupäeva. Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset. Filtri loputamine lõpeb automaatselt. CLOS SWITCH T Keera lüliti asendisse. SYSTM FILLING, süsteem täitub veega. MPTY TRAY 14

15 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine T Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. T Aseta nõu kohvitila alla. HATING RINSING, masin teeb läbi loputustsükli. Kohvitilast hakkab voolama vett. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. kraanile ilmub kiri CAPPUCC.. Sinu D6 on nüüd kasutusvalmis. Piimavooliku ühendamine D6 valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on tihe, kreemjas ja õhuline. Piima vahustamisel on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4 8 C. Seetõttu soovitame kasutada piimajahutit või -mahutit. T emalda piimavahusti kaitsekate. T Ühenda piimavoolik piimavahustiga. T Ühenda vooliku teine ots piimamahuti või -jahutiga. 15

16 2 Jookide valmistamine 2 Jookide valmistamine Põhiteave jookide valmistamise kohta. U Jahvatamise ajal saad valida kohvi kanguse eri kohvijookide jaoks, keerates pöördlülitit. MILD, NORMAL, STRONG või XTRA. U Joogi valmistamise ajal saad muuta eelmääratud vee- ja aurukogust, keerates selleks pöördlülitit. U Joogi valmistamise saab igal hetkel katkestada. Selleks vajuta pöördlülitit (kohvijoogi puhul) või keera lüliti tagasi algasendisse (auru ja kuuma vee puhul). U kraanil kuvatakse alati viimane valmistatud kohvijook, isegi kui D6 vahepeal välja lülitati. Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab joogi ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tasse. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt. Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki Püsiseadistused programmeerimisrežiimis alalõiku Jookide seadistused ). spresso ja kohv spresso ja kohvi valmistamine käib samal põhimõttel. Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmiselt. eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC. (näiteks). T Aseta tass kohvitila alla. T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri COFF. T Vajuta pöördlülitit. Kohvi valmistamine algab. kraanile ilmub kiri COFF ja kohvi kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt. kraanile ilmub kiri COFF. 16

17 2 Jookide valmistamine Kaks kohvijooki ühe nupuvajutusega Kui valmistad korraga kaks jooki, siis kasutatakse kummagi tassitäie valmistamiseks ühe joogi jaoks valitud veekogust. Kahe espresso ja kahe kohvi valmistamine käib samal põhimõttel. Näide. Kahe espresso valmistamiseks toimi järgmiselt. eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC. (näiteks). T Aseta kaks espressotassi kohvitila alla. T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri SPRSSO. T t alustada kahe espresso valmistamist, vajuta kaks korda pöördlülitit (kahe sekundi jooksul). 2 CUPS Kohvi valmistamine algab. Tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt. kraanile ilmub kiri SPRSSO. Cappuccino Sinu D6-ga saab valmistada cappuccino t ühe nupuvajutusega. Tassi ei ole vaja vahepeal liigutada. eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC.. Piimavoolik on piimavahustiga ühendatud. T Aseta tass kohvitila ja piimavahusti alla. Jälgi, et piimatase nõus ei oleks kõrgemal kui piimavooliku ja -vahusti ühenduskoht. T Vajuta pöördlülitit. CAPPUCC. HATING Niipea kui masin on soojenenud, ilmub ekraanile kiri OPN SWITCH ja lülitil olev tuli süttib. T Keera lüliti asendisse m. Masin hakkab piima vahustama. See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus vahustatud piima on tassi voolanud. CLOS SWITCH 17

18 2 Jookide valmistamine T Keera lüliti asendisse. Kohvi valmistamine algab. Tassi voolab espresso jaoks kindlaksmääratud kogus vett. Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt. kraanile ilmub kiri CAPPUCC.. Selleks et piimavahusti töötaks alati korralikult, peab seda puhastama iga päev, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Piimavahusti puhastamine ). Piimavaht eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC. (näiteks). Piimavoolik on piimavahustiga ühendatud. T Aseta tass piimavahusti alla. Jälgi, et piimatase nõus ei oleks kõrgemal kui piimavooliku ja -vahusti ühenduskoht. T Vajuta piimavahu tähist n. HATING / MILK Niipea kui masin on soojenenud, ilmub ekraanile kiri MILK / RADY ja lülitil olev tuli süttib. T Keera lüliti asendisse m. Masin hakkab piima vahustama. See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus vahustatud piima on tassi voolanud. T Keera lüliti asendisse. MILK / RADY Järgneva umbes 40 sekundi jooksul on võimalik piima vahustada, ilma et masin peaks uuesti soojenema. Selleks et piimavahusti töötaks alati korralikult, peab seda puhastama iga päev, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Piimavahusti puhastamine ). 18

19 2 Jookide valmistamine Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine Kõigi kohvijookide puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti püsivalt kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. daspidi kasutab masin iga kord joogi valmistamiseks sama kogust vett. Kõigi kohvijookide puhul määratakse tassi suurusele vastav veekogus kindlaks samamoodi nagu selles näites. Näide. t määrata püsivalt veekogus ühe kohvi jaoks, toimi järgmiselt. eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC. (näiteks). T Aseta tass kohvitila alla. T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri COFF. T Selleks vajuta pöördlülitit ja hoia seda all, kuni ekraanile ilmub kiri NOUGH COFF?. T Vabasta pöördlüliti. Kohvi valmistamine algab ja kohv voolab tassi. T Niipea kui tassi on voolanud piisavalt kohvi, vajuta pöördlülitit. Kohvi valmistamine lõpeb. kraanile ilmub korraks kiri OK. Veekogus ühe kohvi jaoks on püsivalt mällu salvestatud. kraanile ilmub kiri COFF. Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid. Püsiseadistusi saab määrata kõigi kohvijookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki Püsiseadistused programmeerimisrežiimis alalõiku Jookide seadistused ). Jahvati reguleerimine TTVAATUST! Jahvatit saab reguleerida kohviubade röstimisastme järgi. Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil jahvati ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada. T Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil jahvati töötab. Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk crema. 19

20 2 Jookide valmistamine Näide. Selleks et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmiselt. T Aseta tass kohvitila alla. T Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate. T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri SPRSSO. T Valmistamise alustamiseks vajuta pöördlülitit. T Keera jahvatusastme regulaator jahvati töötamise ajal soovitud asendisse. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt. Kuum vesi J TTVAATUST! Kuuma vee pritsmed võivad tekitada põletust. T Väldi pritsmete sattumist nahale. Näide. Kuuma vee valmistamiseks toimi järgmiselt. eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC. (näiteks). T Aseta tass piimavahusti alla. T Keera lüliti asendisse m. WATR, piimavahustist hakkab vett voolama. See toiming lõpeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus vett on tassi voolanud. T Keera lüliti asendisse. kraanile ilmub kiri CAPPUCC. (näiteks). 20

21 3 Igapäevane kasutamine 3 Igapäevane kasutamine Veepaagi täitmine TTVAATUST! Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ning vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett iga päev. Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada. T Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett. T Ava veepaagi kaas. T emalda veepaak ja loputa seda külma veega. T Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. T Sule veepaagi kaas. Sisselülitamine Igapäevane hooldus T Aseta nõu kohvitila alla. T Vajuta D6 sisselülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu Q. HATING RINSING, masin teeb läbi loputustsükli. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. kraanile ilmub kiri CAPPUCC. (näiteks). Sinu D6 on nüüd kasutusvalmis. Selleks et JURA D6 teeniks Sind pikki aastaid ja valmistaks alati parima kvaliteediga kohvi, vajab kohvimasin igapäevast hooldust. T Tõmba vedelikusahtel välja. T Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega. Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on sisse lülitatud. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks. T Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi. 21

22 3 Igapäevane kasutamine T Loputa veepaaki puhta veega. T Puhasta piimavahustit (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Piimavahusti puhastamine ). T emalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all. T Võta piimavahusti osadeks lahti ja loputa need puhtaks (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine ). T Puhasta masinat väljastpoolt puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga). Korrapärane hooldus Tee järgmisi hooldustoiminguid korrapäraselt või vajaduse järgi. U Puhtuse tagamiseks soovitame piimavoolikut ja -tila korrapäraselt (umbes iga kolme kuu järel) vahetada. Uusi osi saab osta edasimüüjalt. U Tee veepaak seest korralikult puhtaks, kasutades näiteks harja. Lisateavet veepaagi kohta leiad kasutusjuhendi teistest peatükkidest (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Veepaagi puhastamine katlakivist ). U Tassialuse pealmisele ja alumisele küljele võivad koguneda piima- ja kohvijäägid. Sel juhul puhasta tassialust. Masina väljalülitamine Kui D6-ga on valmistatud mõnda kohvijooki, siis teeb masin väljalülitamisel automaatselt läbi loputustsükli. Kui oled piima vahustanud või kuumutanud, soovitab masin puhastada ka piimasüsteemi. T Aseta piimavahusti ja kohvitila alla tühi nõu. T Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu Q. Kui oled piima vahustanud või kuumutanud, soovitab masin puhastada ka piimasüsteemi (CLAN MILK?). Piimasüsteemi puhastamise alustamiseks vajuta pöördlülitit. Kümne sekundi pärast jätkub väljalülitumisprotsess automaatselt. Kui masinaga on kuumutatud või vahustatud piima, kuid piimasüsteemi puhastustsüklit ei ole käivitatud, siis soovitatakse esmalt loputada piimasüsteemi (M-RINS). OPN SWITCH 22

23 3 Igapäevane kasutamine T Keera lüliti asendisse m. nnnkkkkk, piimasüsteemi loputatakse. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. CLOS SWITCH T Keera lüliti asendisse. RINSING, masin teeb läbi loputustsükli. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Sinu D6 lülitub välja. 23

24 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Programmeerimisrežiimis saab määrata püsiseadistusi. Menüüdes liikumiseks ja soovitud seadistuste salvestamiseks tuleb lihtsalt pöördlülitit keerata ja vajutada. Pöördlülitiga on võimalik teha järgmisi seadistusi. Menüü Funktsioon Selgitus RINS M-RINS, T Vali soovitud hooldusprogramm. M-CLAN, RINS, CLAN, DSCAL BUTTONS T Määra jookide seadistused. HARDNSS 1 dh 30 dh T Määra kasutatava vee karedus. OFF FROM 15 MIN, 30 MIN, 1 H 9 H T Määra aeg, mille järel D6 automaatselt välja lülitub. UNITS ML, OZ T Vali veekoguse mõõtühik. LANGUAG XIT T Vali sobiv keel. T Välju programmeerimisrežiimist. Programmeerimisrežiimist on võimalik iga hetk lihtsalt lahkuda. Selleks tuleb sõrme hoida umbes kaks sekundit tähisel P. Jookide seaded Menüüs BUTTONS saad määrata püsiseadistused igale joogile eraldi. Jook Kogus Kohvi kangus Temperatuur Cappuccino Vesi: 25 ML 240 ML Piimavaht: 3 S 60 S MILD, NORMAL, STRONG, XTRA NORMAL, HIGH spresso Kohv (Coffee) Piimavaht (Milk/Milk foam) Vesi: 15 ML 80 ML Vesi: 25 ML 240 ML Piimavaht: 3 S 60 S MILD, NORMAL, STRONG, XTRA NORMAL, HIGH MILD, NORMAL, NORMAL, STRONG, XTRA HIGH 24

25 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Jook Kogus Kohvi kangus Temperatuur Kuum vesi (Water) Vesi: 25 ML 450 ML 2 kohvi Kui valmistad korraga kaks kohvijooki, siis kasutatakse mõlema tassitäie valmistamiseks ühe kohvijoogi jaoks valitud temperatuuri ja veekogust. Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi. Näide. t määrata ühe kohvi kanguseks NORMAL asemel STRONG, toimi järgmiselt. eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC. (näiteks). T Hoia sõrme tähisel P (umbes kaks sekundit) kuni ekraanile ilmub kiri RINS. T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri BUTTONS. T Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. SPRSSO T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri COFF. T Vajuta pöördlülitit. VOLUM T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri STRNGTH. T Vajuta pöördlülitit. NORMAL T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri STRONG. T Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. kraanile ilmub korraks kiri OK. STRNGTH T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri XIT. T Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit. COFF T Programmeerimisrežiimist väljumiseks hoia sõrme tähisel P. CAPPUCC. (näiteks) 25

26 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Vee kareduse määramine Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb Sinu D6-t katlakivist puhastada. Vee kareduse täpne seadistamine on seetõttu väga oluline. Vee karedus määrati masina esimesel kasutuskorral. Seda seadistust saab igal ajal muuta. Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 kuni 30 dh. eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC. (näiteks). T Hoia sõrme tähisel P (umbes kaks sekundit) kuni ekraanile ilmub kiri RINS. T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri HARDNSS. T Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. 16 dh T Seadistuse muutmiseks keera pöördlülitit. T Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. kraanile ilmub korraks kiri OK. HARDNSS T Programmeerimisrežiimist väljumiseks hoia sõrme tähisel P. CAPPUCC. (näiteks) Automaatne väljalülitus Kui määrad D6 automaatse väljalülitusaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub sinu D6 pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja. Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit, 30 minutit või 1 9 tundi. eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC. (näiteks). T Hoia sõrme tähisel P (umbes kaks sekundit) kuni ekraanile ilmub kiri RINS. T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri OFF FROM. T Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. 30 MIN T Seadistuse muutmiseks keera pöördlülitit. T Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. 26

27 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis kraanile ilmub korraks kiri OK. OFF FROM T Programmeerimisrežiimist väljumiseks väljumiseks hoia sõrme tähisel P. CAPPUCC. (näiteks) Veekoguse mõõtühik Menüüs UNITS saad määrata veekoguse mõõtühiku. Näide. t valida veekoguse ühikuks ML asemel OZ, toimi järgmiselt. eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC. (näiteks). T Hoia sõrme tähisel P (umbes kaks sekundit) kuni ekraanile ilmub kiri RINS. T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri UNITS. T Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. ML T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri OZ. T Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. kraanile ilmub korraks kiri OK. UNITS T Programmeerimisrežiimist väljumiseks hoia sõrme tähisel P. CAPPUCC. (näiteks) Keel Menüüs LANGUAG saad määrata JURA D6 töökeele. Näide. t valida töökeeleks N asemel D, toimi järgmiselt. eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC. (näiteks). T Hoia sõrme tähisel P (umbes kaks sekundit) kuni ekraanile ilmub kiri RINS. T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri LANGUAG. T Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. N T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri D. T Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. kraanile ilmub korraks kiri OK. SPRACH T Programmeerimisrežiimist väljumiseks hoia sõrme tähisel P. CAPPUCC. (näiteks) 27

28 5 Hooldus 5 Hooldus Sinu D6-l on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid: U piimavahusti puhastus (M-CLAN); U masina puhastus (CLAN); katlakivi eemaldamine masinast (DSCAL). U Käivita hooldusprogramm alati vastava teate ilmumisel. Programmeerimisrežiimis saab hooldusprogramme igal ajal alustada (menüü RINS). Piimavahusti loputamine Iga kord pärast piima vahustamist või kuumutamist soovitab sinu D6 loputada piimasüsteemi. eltingimus: ekraanil on kiri M-RINS / CAPPUCC. (näiteks). T Aseta nõu piimavahusti alla. T Hoia sõrme hoolduse tähisel c umbes kaks sekundit järjest, kuni ilmub kiri OPN SWITCH. T Keera lüliti asendisse m. Piimavahustit loputatakse. CLOS SWITCH T Keera lüliti asendisse. CAPPUCC. (näiteks) Piimavahusti puhastamine TTVAATUST! Selleks et piimavahusti alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada iga päev, kui oled sellega piima kuumutanud või vahustanud. Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendijäägid võivad sattuda vette. T Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. JURA piimasüsteemi puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt. eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC. (näiteks). T Hoia sõrme tähisel P (umbes kaks sekundit) kuni ekraanile ilmub kiri RINS. 28

29 5 Hooldus T Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. M-RINS T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri M-CLAN. T Vajuta pöördlülitit. CLANR / WATR T emalda piimavoolik piimamahutist või -jahutist. T Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitäis piimasüsteemi puhastusvedelikku. T Torka piimavoolik nõusse. T Aseta nõu piimavahusti alla. T Vajuta pöördlülitit. M-CLAN, OPN SWITCH, lülitil olev tuli süttib. T Keera lüliti asendisse m. Piimavahustit ja -voolikut puhastatakse. CLOS SWITCH T Keera lüliti asendisse. WATR T Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml värske veega ja torka piimavoolik vette. T Tühjenda teine nõu ja aseta see uuesti piimavahusti alla. T Vajuta pöördlülitit. OPN SWITCH T Keera lüliti asendisse m. Piimavahustit ja -voolikut loputatakse värske veega. CLOS SWITCH T Keera lüliti asendisse. CAPPUCC. (näiteks) Piimavahusti lahtivõtmine ja puhastamine Kui oled piima kuumutanud või vahustanud, tuleb piimavahusti iga päev lahti võtta ja puhastada, et tagada selle töökindlus ning puhtus. Sinu D6 ei teavita Sind vahusti lahtivõtmise ja puhastamise vajadusest. T emalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all. T emalda piimavahusti ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System küljest, keerates vahustit kergelt. 29

30 5 Hooldus T Võta piimavahusti osadeks lahti. T Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt JURA piimasüsteemi puhastusvedeliku lahusesse (250 ml külma vett ja üks korgitäis puhastusvedelikku). Loputa need seejärel korralikult puhtaks. T Pane piimavahusti uuesti kokku. t piimavahusti töötaks korralikult, veendu, et kõik selle osad on õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni. T Kinnita piimavahusti korralikult ühendussüsteemi Connector System külge. Filtri paigaldamine ja vahetamine Kui Sa filtrit masina esimesel kasutuskorral ei paigaldanud, saad seda teha nüüd, toimides järgmisel viisil. Kui filtri tööiga on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab D6 Sulle filtri vahetamise vajadusest märku. Filtreid CLARIS Smart saab osta edasimüüjalt. eltingimus: ekraanil on kiri FILTR / CAPPUCC. (näiteks). T Ava veepaagi kaas. T emalda ja tühjenda veepaak. T Ava filtrihoidik ja eemalda vana filter CLARIS Smart. T Aseta uus filter CLARIS Smart veepaaki ja vajuta seda kergelt. T Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale. T Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. Masin saab aru, et filter on äsja paigaldatud või vahetatud. OPN SWITCH, lülitil olev tuli süttib. T Aseta nõu piimavahusti alla. T Keera lüliti asendisse m. FILTR RINSING, piimavahustist hakkab vett voolama. 30

31 5 Hooldus Filtri loputamine lõpeb automaatselt. CLOS SWITCH T Keera lüliti asendisse. CAPPUCC. (näiteks) Masina puhastus TTVAATUST! Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab D6 märku, et vajab puhastamist. Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendijäägid võivad sattuda vette. T Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit. Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti. JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt. eltingimus: ekraanil on kiri CLAN / CAPPUCC. (näiteks). T Hoia sõrme tähisel c umbes kaks sekundit järjest. kraanile ilmub kiri MPTY TRAY. T Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. PRSS RINS T Aseta nõu kohvitila alla. T Puuduta hoolduse tähist c. CLANING, kohvitilast hakkab voolama vett. Protsess katkeb, ADD TABLT. T Ava puhastustableti täitelehtri kaas. T Aseta täitelehtrisse JURA puhastustablett. T Sulge täitelehtri kaas. T Puuduta hoolduse tähist c. CLANING, kohvitilast voolab mitu korda vett. See protsess lõpeb automaatselt. MPTY TRAY 31

32 5 Hooldus T Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. CAPPUCC. (näiteks) Masina puhastamine katlakivist J TTVAATUST! TTVAATUST! TTVAATUST! TTVAATUST! Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. Kohvimasin D6 annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest. Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust. T Väldi vahendi sattumist nahale ja silma. T Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole. Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendijäägid võivad sattuda vette. T Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada. T Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud. Katlakivieemaldusvahend võib kahjustada õrnu pindu (nt marmor). T emalda kohe kõik pritsmed. Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit. JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt. eltingimus: ekraanil on kiri DSCAL / CAPPUCC. (näiteks). T Hoia sõrme hoolduse tähisel c umbes kaks sekundit järjest. kraanile ilmub kiri MPTY TRAY. T Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. KATL-LAHUS VPAAKI (AGNT IN TANK) T emalda ja tühjenda veepaak. 32

33 5 Hooldus T Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 500 ml vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit. T Vala lahus tühja veepaaki ja aseta see oma kohale. OPN SWITCH, lülitil olev tuli süttib. T Aseta nõu piimavahusti alla. T Keera lüliti asendisse m. kraanile ilmub kiri DSCAL ja piimavahustist voolab korduvalt vett. Katlakivieemalduse ajal vilgub hoolduse tähis c. Protsess katkeb, CLOS SWITCH. T Keera lüliti asendisse. DSCAL. Katlakivieemaldus jätkub. Protsess katkeb, MPTY TRAY. T Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. FILL TANK T Tühjenda nõu ning aseta see kohvitila ja piimavahusti alla. T emalda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks. T Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. OPN SWITCH, lülitil olev tuli süttib. T Keera lüliti asendisse m. DSCAL Protsess katkeb, CLOS SWITCH. T Keera lüliti asendisse. DSCAL Protsess katkeb, DSCAL. Kohvitilast hakkab voolama vett. MPTY TRAY T Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. CAPPUCC. (näiteks) Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks. 33

34 5 Hooldus Oamahuti puhastamine Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see halvendada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada. eltingimus: ekraanil on kiri FILL BANS. T Vajuta D6 väljalülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu Q. T Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate. T Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga. T Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi. T Sulge oamahuti kaas. Veepaagi puhastamine katlakivist Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. t Sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada. T emalda veepaak. T Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis eemalda ka see. T Täida veepaak täielikult veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti. T Jäta lahus mitmeks tunniks (nt ööseks) veepaaki. T emalda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks. T Kui kasutasid filtrit CLARIS Smart, siis paigalda see uuesti. T Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. 34

35 6 kraanile ilmuvad teated 6 kraanile ilmuvad teated Teade Põhjus/tagajärg Tegevus FILL TANK Veepaak on tühi. Ühtegi jooki ei saa valmistada. T Täida veepaak (vt 3. peatüki Igapäevane kasutamine alalõiku Veepaagi täitmine ). MPTY TRAY TRAY MISSING FILL BANS PRSS RINS FILTR / CAP- PUCC. (näiteks) CLAN / CAPPUCC. (näiteks) DSCAL / CAPPUCC. (näiteks) TOO HOT Vedelikusahtel on täis. Kohvijooke ei saa valmistada. Saab valmistada vett ja piimavahtu. Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtegi jooki ei saa valmistada. Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada. Saab valmistada vett ja piimavahtu. D6 palub Sul jätkata eelnevalt alustatud hooldusprogrammi. Filtri tööiga on täis. D6 annab märku, et vajab puhastamist. D6 annab märku, et vajab katlakivist puhastamist. Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum. T Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki Igapäevane kasutamine alalõiku Igapäevane hooldus ). T Paigalda vedelikusahtel. T Täida oamahuti (vt 1. peatüki Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine lõiku Oamahuti täitmine ). T Vajuta pöördlülitit, et kinnitada oamahuti täitmine. T Puuduta programmi jätkamiseks hoolduse tähist c. T Vaheta filter CLARIS Smart välja (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Filtri vahetamine ). T Puhasta masinat (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Masina puhastamine ). T Puhasta masin katlakivist (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Katlakivieemaldus ). T Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohvijook või kuuma vee portsjon. 35

36 7 Veaotsing 7 Veaotsing Tõrge Põhjus/tagajärg Tegevus Piimavahusti ei aja piima piisavalt vahule või pritsib otsaku vahelt piima välja. Valmistamise ajal kohvi ainult tilgub, mitte ei voola. Kiri FILL TANK püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis. Jahvati tekitab väga suurt müra. kraanil on kiri RROR 2 või RROR 5. kraanil on mõni muu veateade RROR. Piimavahusti on määrdunud. Kohvipulber on liiga peeneks jahvatatud ja ummistab süsteemi. Vee karedus ei ole õigesti määratud. Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud. Jahvatisse on sattunud võõrkeha. Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa see ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda. T Puhasta piimavahustit (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Piimavahusti puhastamine ). T Võta piimavahusti osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine ). T Vali jämedam jahvatusaste (vt 2. peatüki Jookide valmistamine alalõiku Jahvati reguleerimine ). T Puhasta masin katlakivist (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Katlakivieemaldus ). T Puhasta veepaak katlakivist (vt 5. pea tüki Hooldus alalõiku Veepaagi puhastamine katlakivist ). T Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki JURA kontaktandmed / õigusteave ). T Hoia masinat mõnda aega toatemperatuuril. T Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust Q välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki JURA kontaktandmed / õigusteave ). Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki JURA kontaktandmed / õigusteave ). 36

37 8 Transport ja keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine 8 Transport ja keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine Transport / süsteemi tühjendamine Hoia JURA D6 pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks. Selleks et kaitsta D6 transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada. eltingimus: ekraanil on kiri CAPPUCC. (näiteks). T emalda piimavoolik piimavahusti küljest. T Aseta nõu piimavahusti alla. T Vajuta piimavahu tähist n. HATING / MILK Niipea kui masin on soojenenud, ilmub ekraanile kiri MILK / RADY ja lülitil olev tuli süttib. T Keera lüliti asendisse m. MILK, piimavahusti otsakust hakkab tulema kuuma auru. T emalda ja tühjenda veepaak. T Vali ajaks 60 S.. Piimavahustist tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud. CLOS SWITCH T Keera lüliti asendisse. FILL TANK T Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu Q. Sinu D6 lülitub välja. Kasutusest kõrvaldamine Palun kõrvalda vanad seadmed kasutusest keskkonnasäästlikul viisil. H Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab uuesti ringlusse võtta. Seepärast kõrvalda vana seade kasutusest jäätmekäitlusettevõtte kaudu. 37

38 9 Tehnilised andmed 9 Tehnilised andmed Võrgupinge Võimsus Vastavusmärk Pumba surve Veepaagi maht Oamahuti maht Kohvipaksusahtli maht Toitejuhtme pikkus Kaal Mõõtmed (L K S) V, 50 Hz 1450 W A staatiline, max 15 baari 1,9 l 200 g max 16 portsjonit u 1,1 m u 8,7 kg 28 34,5 41,5 cm 38

39 10 Aineregister 10 Aineregister A Aadressid 42 Aroomikate Oamahuti koos aroomikattega 6 Automaatne väljalülitus 26 C Cappuccino 17 kraan 7 kraanile ilmuvad teated 35 lektrisüsteem Tehnilised andmed 38 smakordne kasutamine 13 spresso 16 ttevalmistus 16 Cappuccino 17 spresso 16 Kaks kohvijooki 17 Kohv 16 Kuum vesi 20 Piimavaht 18 F Filter Paigaldamine 30 Vahetamine 30 Filter CLARIS Smart Paigaldamine 30 Vahetamine 30 H Hooldus 28 Igapäevane hooldus 21 Korrapärane hooldus 22 Hoolduspistik 7 I Igapäevane hooldus 21 Infotelefon 42 Internet 12 J Jahvatusaste Jahvati reguleerimine 19 Jahvatusastme regulaator 6 Jahvatusastme regulaator 6 Jookide seaded 24 JURA Internet 12 Kontaktandmed 42 K Kaas Oamahuti 6 Puhastustableti täitelehter 6 Veepaak 6 Kaks jooki 17 Kasutamine, esmakordne 13 Kasutusest kõrvaldamine 37 Katlakivieemaldus Masin 32 Veepaak 34 Keel 27 Klienditeenindus 42 Koduleht 12 Kohv 16 Kohvipaksusahtel 6 Kohvitila Reguleeritava kõrgusega kohvitila 6 Kontaktandmed 42 Korrapärane hooldus 22 Kuuma vee ja piimavahu valmistamine Nupp kuuma vee ja piimavahu valmistamiseks 6 Kuum vesi 20 L Loputamine Piimavahusti 28 Lühike kasutusjuhend 12 39

40 10 Aineregister M Masin Igapäevane hooldus 21 Katlakivieemaldus 32 Korrapärane hooldus 22 Puhastus 31 Seadistamine 12 Sisselülitamine 21 Väljalülitamine 22 N Nupp Sisse-/väljalülitusnupp 6 Nupp kuuma vee ja piimavahu valmistamiseks 6 O Oamahuti Oamahuti koos aroomikattega 6 Puhastus 34 Täitmine 12 Ohutus 8 Ohutusteave 8 Õige kasutamine 8 P Piim Piimavooliku ühendamine 15 Piimasüsteem Piimavahusti loputamine 28 Piimavahusti puhastamine 28 Piimavaht 18 Piimavahusti 6 Lahtivõtmine ja loputamine 29 Loputamine 28 Puhastus 28 Pöördlüliti 7 Programmeerimisrežiim 24 Automaatne väljalülitus 26 Jookide seaded 24 Keel 27 Vee kareduse määramine 26 Veekoguse mõõtühik 27 Puhastus Masin 31 Oamahuti 34 Piimavahusti 28 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 24 R Reguleeritava kõrgusega kohvitila 6 S Seadistamine Masina seadistamine 12 Seadistused Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 24 Sisselülitamine Masin 21 Smart Connect 7 Süsteemi tühjendamine 37 T Tähis Hooldus 7 Piimavaht 7 P (programmeerimine) 7 Tähiste selgitused 5 Täitelehter Puhastustableti täitelehter 6 Täitmine Oamahuti 12 Veepaak 21 Tassialus 6 Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 19 Teated, ekraan 35 Tehnilised andmed 38 Tel 42 Toitejuhe 6 Topeltjook 17 Tõrked Veaotsing 36 Transport 37 40

41 10 Aineregister V Väljalülitamine 22 Väljalülitus Automaatne väljalülitus 26 Veaotsing 36 Veateated Veaotsing 36 Vedelikusahtel 6 Veebisait 12 Vee karedus Vee kareduse kindlakstegemine 13 Vee kareduse määramine 26 Veekoguse mõõtühik 27 Veepaak 6 Katlakivieemaldus 34 Täitmine 21 41

42 D6-D60/et/ JURA kontaktandmed / õigusteave 11 JURA kontaktandmed / õigusteave Tootja JURA lektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel +41 (0) Maaletooja Rickman Trade OÜ A.H. Tammsaare tee Tallinn stonia tel Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt www. Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt Direktiivid Masin vastab järgmistele direktiividele: U 2014/35/L madalpingedirektiiv U 2014/30/L elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv U 2009/125/Ü ökodisaini direktiiv U 2011/65/L elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv Tehnilised muudatused Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerival eesmärgil ja kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. Kohvimasina D6 mõned üksikasjad võivad varieeruda. Tagasiside Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktandmeid veebilehel Autoriõigus Kasutusjuhendis toodud teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA lektroapparate AG kirjaliku loata. 42

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 Sisukord Sinu WE8 Masina osad 4 Oluline teave 6 Nõuetekohane kasutamine...6 Ohutuse

Rohkem

A7-A700_en_ET_REV_ok.indd

A7-A700_en_ET_REV_ok.indd A7/A700 kasutusjuhend JRA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! Täname Sind, et ostsid JRA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JRA espresso-

Rohkem

et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752

et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752 et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! Täname

Rohkem

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient!

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

646 EST

646 EST CafeRomatica Täisautomaatne kohvimasin Kasutusjuhend ja kasulikud nõuanded NICR520 / 530 EE A passion for coffee. 1 A B Ekraan Kanguse/koguse nupp C Auru/kuuma vee kraan D Kohvinupp E Auru/loputamise nupp

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr Täisautomaatne kohvimasin 3100 seeria EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. HD8828 HD8834 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Luxury A5 BW New branding 2015

Luxury A5 BW New branding 2015 INCANTO HD8922, HD8921 ET KASUTUSJUHEND Я 4219.460.4192.1 INCANTO SPECIAL DELUXE_FRONT-BACKCOVER_A5_FC_EE.indd 1 28/08/17 11:41 ESPRESSO CAPPUCCINO ESPRESSO LUNGO LATTE MACCHIATO AROMA STRENGTH MENU 34

Rohkem

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele HD8969, HD8977 ja HD8978 0051 Tahvelarvuti ei kuulu

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

VT PRO80-PRO90 - M0S P07:UNICO.qxd

VT PRO80-PRO90 -  M0S P07:UNICO.qxd KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com DEMOVIDEO www.youtube.com POLTI KANAL KATE PAINDUV AURUVOOLIK AURUOTSIK PÕRANDAHARI AKNAPUHASTUSOTSIK VÄIKE HARI TAGAVARATIHENDID LAPP KONTSENTREERITUD

Rohkem

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC

(Estonian) DM-RCFC Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC (Estonian) DM-RCFC001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Esihammasratas Ilma sarjata FC-RS400 FC-RS510 Keskjooks BB-RS500 BB-RS500-PB SISUKORD OLULINE

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

JUUKSUR

JUUKSUR JUUKSUR VÄRVIMINE: järelkasv 30 ml 20.- lühike juus 40 ml 23.- poolpikk juus 50 ml 60 ml 26 29.- pikk juus 70 ml 80 ml 32-35.- 90 ml 100 ml 38 42.- 110 ml ja rohkem 45.-. TRIIBUD: lühike juus või järelkasv

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

VT SMART 45 - M0S P07 DRAFT1:FEV qxd.qxd

VT SMART 45 - M0S P07 DRAFT1:FEV qxd.qxd SMART 45 KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com VÄLJAS SEES 2 HOIATUSED OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SEADME

Rohkem