Võideldes kotka ja lõvi varjus: saksid ja württemberglased Saksa armees

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Võideldes kotka ja lõvi varjus: saksid ja württemberglased Saksa armees"

Väljavõte

1 DOI: Võideldes kotka ja lõvi varjus: saksid ja württemberglased Saksa armees Gavin Wiens Abstract. This paper examines the relationship between two of the lesser contingents of the army and the Supreme Command during the First World War. In contrast to Prussia, which simply by virtue of its geographical size and large population dominated both the army and the empire, and Bavaria, whose monarch possessed virtually unrestricted control over his army in peacetime, the Saxon and Württembergian contingents were subject to frequent and sometimes humiliating interference from Berlin. In the decades before 1914, only two native Württembergers rose to command the XIII Army Corps, a formation which was composed almost exclusively of men from the South German kingdom. This interference created anxiety. As late as autumn 1911, the Saxon ministry of war was desperate to seek confirmation from its Prussian counterpart that rumours of a new, less favourable military convention between the two states was indeed fabricated. The resentment of Prussian interference and the suspicion of Prussian intentions only increased during the war. As a result, Saxon and Württembergian officers dedicated considerable time and effort to defending their monarch s military rights and passing along requests from their capitals to the Prussians. Whereas some of these requests, like the appeal by the king of Saxony in the summer of 1916, fell on deaf ears, others did not. This paper assesses the extent to which Saxony and Württemberg got their way in questions of personnel appointments and troop transfers. In doing so, it highlights the importance of the peculiar military hierarchy of the empire as a reason why some non-prussian states had a voice in administrative and operational decisions and others were left out entirely.

2 14 Gavin Wiens Kindral vabahärra Traugott Leuckart von Weißdorf, Saksimaa täie voliline sõjaväeline esindaja Saksamaa Liidunõukogu ja Suure Peakorteri 1 juures, väljendas a suvel nördimust oma Dresdeni ülematele. Saksimaa sõjaminister oli äsja käskinud pöörduda Saksamaa keiserliku ülemjuhatuse poole palvega, mis tuli otse Saksimaa kuningalt. Friedrich August III 2 oli pettunud rollis, mida Saksimaa vägedel tuli sõjas täita. Pärast sõja esimesi kuid, kui nad olid tunginud läbi Belgia Kirde-Prantsus maale ühe osana Saksa armeede paremast tiivast, olid saksid läänerindel ilmselgelt kaitsesse määratud. Kuninga arvates tulnuks vähemalt üks Saksi väekoondis, eelistatavalt XII armeekorpus, siirda läänerindelt idarindele, kus sellel võinuks olla parem võimalus osaleda pealetungi operatsioonides. Saksimaa kuninga palve ärritas selgesti mitut kõrgel ametikohal teenivat Preisi ohvitseri. Rõhutanud, et sellise otsuse oleks saanud langetada ainult kindralstaabi ülem kindral Erich von Falkenhayn, 3 soovitas üks Preisi kindral Leuckartile üsna mornilt ja napisõnaliselt, et too pakuks mõnele sakside sõjas täidetavas ülesandes pettunud kuninga lähikondlasele külaskäiku läänerinde kaevikutesse. Hoolimata vastuseisust jäi Leuckart endale kindlaks. Mõne päeva pärast Falkenhayniga vesteldes tegi ta jälle ettepaneku saata XII korpus idarindele. Ta ei olnud edukam kui eelmisel korral. Kindralstaabi ülema arvates oli olukord tõsine ja seetõttu olnuks nõnda suure väekoondise siirmine ettenähtavas tulevikus võimatu. Viimane katse keiser Wilhelm II toetuse võitmiseks Friedrich Augusti ettepanekule pühiti naljatledes kõrvale. 4 XII armeekorpus jäi lääne rindele sõja lõpuni. 1 Suur Peakorter (Großes Hauptquartier) oli Saksamaa strateegilise taseme ülemjuhatus, mis tegutses keisri eesistumisel. Sellesse kuulusid riigikantsler, Suure Kindralstaabi ülem, maa- ja mereväe kindralstaapide ülemad, sõjaminister, Baieri, Württembergi ja Saksimaa täievolilised sõjaväelised esindajad, keisri isikliku kabineti ülem, välisministeeriumi esindaja jt. (Tlk.) 2 Friedrich August III ( ), viimane Saksimaa kuningas aastatel Ta kuulus Wettini dünastiasse, mis oli Saksimaa eri riike valitsenud alates 11. sajandist. (Tlk.) 3 Erich von Falkenhayn ( ), Preisi jalaväekindral, Preisi sõjaminister ja Saksamaa Suure Kindralstaabi (Großer Generalstab) ülem. (Tlk.) 4 XII armeekorpuse juhataja kindral Horst Edler von der Planitz Saksimaa sõjaministrile, 2. juuli 1916, koos 7. armee ülemjuhataja aruandega Falkenhaynile 24. juunist 1916 ja Leuckarti aruandega Saksimaa sõjaministeeriumile 29. juunist 1916, Saksimaa Peariigiarhiiv (Sächsisches Hauptstaatsarchiv, edaspidi SHStA), Dresden, F Sächsischer Militärbevollmächtigter [SMilBev] in Berlin, 71.

3 Võideldes kotka ja lõvi varjus: saksid ja württemberglased Saksa armees Leuckarti jõupingutuste nurjumine tagada XII armeekorpusele rakendus pealetungiva väekoondisena ja sellega täita oma kuninga soov anda Saksimaa üksustele silmatorkavam osa sõjalistes jõupingutustes peegeldab omapärast sõjaväelist suhet Saksimaa kuningriigi ja Preisimaa kontrolli all oleva ülemjuhatuse vahel I maailmasõja ajal. Suur hulk uurimistöid keiserlikust Saksa armeest on keskendunud tsiviil- ja sõjaväelise sfääri omavahelistele suhetele ning operatsioonide plaanimisele. Seetõttu on keiserliku armee enda mitmepalgeline koosseis sageli kahe silma vahele jäänud. Viimasel ajal on küll hakatud analüüsima rahvusvähemuste, nagu elsaslaste ja lotringlaste ning taanlaste ja poolakate kogemusi sõjaväes. 5 Kuid keiserliku armee föderaalse ülesehituse tulemusena nägi ka palju suurem hulk selle ridades võidelnud etnilisi sakslasi iseend eristuvate gruppidena ja samamoodi nägid neid ka nende Preisi kamraadid. Kõige suurem neist gruppidest olid baierlased. Et Baieri kuningriik oli pärast Saksamaa ühendamist suutnud säilitada suurema osa oma sõjaväelisest iseseisvusest, oli Baieri sõduritel keiserlikus armees privilegeeritud seisund. Sakside ja württemberglaste olukord oli mitmepalgelisem. Ühelt poolt teenisid mõlema kuningriigi mehed iseseisvates üksustes ja mõlemal kuningal oli rahuajal oma vägede üle teatud võim. Teiselt poolt aga piirati seda võimu suuresti pärast sõja puhkemist. Käesolevas artiklis uuritakse nende kahe grupi sõjaaja kogemust ja väidatakse, et nende positsioon Saksamaa sõjaväelises hierarhias pani Saksi ja Württembergi ohvitserid silmanähtavalt muretsema ning suurendas hõõrumisi Dresdeni ja Stuttgardi sõjaministeeriumi ning keiserliku ülemjuhatuse vahel. Alates aastast kuni impeeriumi kokkuvarisemiseni aastal jäi Saksa keiserlik armee liiduriikide väekontingentide kogumiks. 5 Vt Claus Bundgård Christensen, Fighting for the Kaiser. The Danish Minority in the German army, , Scandinavia in the First World War: studies in the war Experience of the Northern neutrals, toim. Claes Ahlund (Lund: Nordic Academic Press, 2012), ; Alan Kramer, Wackes at war: Alsace-Lorraine and the failure of German national mobilization, , State, society and mobilization in Europe during the First World War, toim. John Horne, Studies in the social and cultural history of modern warfare 3 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), ; Alexander Watson, Fighting for Another Fatherland: The Polish Minority in the German Army, , English Historical Review 126 (2011):

4 16 Gavin Wiens Selle süsteemi juured olid Saksamaa ühendamise sõdades aastal inkorporeeriti Põhja-Saksa riikide armeed hulganisti Preisi armee koosseisu. Seevastu Lõuna-Saksamaa kuningriigid säilitasid mitte väga kindla sõltumatuse kuni Preisi-Prantsuse sõjani aastal. Aga isegi pärast võitu Prantsusmaa üle ei olnud Lõuna-Saksamaa riikide valitsejad valmis loovutama oma sõjaväelist võimu keisrile, kes oli samal ajal Preisi maa kuningas. Tulemuseks oli kokkulepete lapitekk. Keisririigi aasta konstitutsiooni järgi moodustas kogu keisririigi maavägi ühtse armee keisri ülemjuhatuse all nii rahu kui ka sõja ajal. Keisril oli ka kohustus ja õigus tagada perioodiliste ülevaatustega varustuse, organisatsiooni ja väljaõppe ühtsus ning pärast mobilisatsiooni hakkas Preisimaa kindralstaap juhtima kogu armeed. 6 Siiski tagasid aastal Saksimaaga ja aastal Württembergiga sõlmitud sõjalised konventsioonid ja lepingud mitte-preisi monarhide erineva ulatusega sõjaväelise pädevuse. Baieri, Saksimaa ja Württembergi sõdurite relvastamist, vormiküsimusi, toitlustamist, majutamist ja väljaõpet korraldasid vastavalt sellele nende riikide sõjaministeeriumid ning mõni mitte-preisi kuningriik säilitas isegi oma kadetikoolid ja sõjaväeakadeemia. Selles süsteemis oli Baieril kõige suurem iseseisvus: Baieri sõjaväge tunnustati kui keiserliku armee iseseisvat komponenti Tema Majesteedi Baieri kuninga sõjaväelise ülemjuhatuse all. Sakside ja württemberglaste üle oli keisril suurem võim. Tähtsaim seejuures oli nõue, et keiser annaks oma nõusoleku kahe Saksi ja ühe Württembergi armeekorpuse juhatajateks määratavate kindralite ametisse nimetamisel. 7 6 Gesetz betreffend die Verfassung des Deutschen Reiches Die Stenographischen Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, Beilagen (Berliin, 1871), 21: Preisimaa kindralstaapi keisririigi konstitutsioonis ei nimetatud. Praktikas aga volitas keiser kindralstaabi ülemat andma välivägedele tema nimel käske otse, Preisimaa sõjaministeeriumist täielikult mööda minnes. Gordon A. Craig, The Politics of the Prussian Army, (Oxford: Oxford University Press, 1964), Militär-Konvention zwischen dem Norddeutschen Bund und dem Königreich Sachsen vom 7. Februar 1867, Der Bundesvertrag betreffend den Beitritt Bayerns zur Verfassung des Deutschen Bundes vom 23. November 1870 ja Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Württemberg vom 21./25. November 1870 Dokumente zur Deutschen Verfassungsgeschichte, 3. tr, 2. kd, toim. Ernst Rudolf Huber (Stuttgart: W. Kohlhammer, 1986), , ja

5 Võideldes kotka ja lõvi varjus: saksid ja württemberglased Saksa armees I maailmasõjale eelnenud aastakümnetel põhjustas keisri mõju otsuste langetamisele väekoosseisude kohta väljaspool Preisimaad märgatavat vimma. See kehtis eriti Württembergi kohta, samal ajal kui alates aastast ametisse määratud üheteistkümnest XIII armeekorpuse mis moodustas Württembergi kogu rahuaja armee juhatajast üheksa olid preislased. 8 See vimm toitis Württembergi ohvitseride kahtlusi, kui maailmasõda oli puhkenud. Juba a septembris oli kindral Friedrich von Graevenitz, Württembergi täievoliline sõjaline esindaja Suure Peakorteri juures, sunnitud uurima muret tekitavaid ettekandeid XIII armeekorpuse preislasest juhataja kindral Max von Fabecki käitumise kohta. Tagalas olid hakanud ringlema kuuldused, et Fabeck oli korduvalt käskinud minna pealetungile tugevate vaenlase positsioonide vastu ilma piisava suurtükiväe tuletoetuseta. Kuulduste järgi olid württemberglaste elud ohverdatud Preisi kindrali korraldusel. Pärast kolme inspektsioonireidi rindele, mille käigus Preisi kindrali hoolimatuse kohta ei leitud ühtki tõendit, veendus Graevenitz, et süüdistused olid põhjendamatud. Siiski kuulis ta mitme Württembergi ohvitseriga vesteldes, et Fabecki kompromissitu suhtumine ja kriitilisus oli tugevasti kahjustanud tema alluvate lahingumoraali. Järgmistel kuudel kasutas täievoliline sõjaline esindaja oma kontakte kõrgemas ülemjuhatuses ja keiser Wilhelm II lähikonnas, et saavutada korpusejuhataja välja vahetamine aasta kevadel määrati Fabeck lõpuks teisele ameti kohale. Nüüdsest, ainult ühe lühikese erandiga aasta alguses, jäi XIII armeekorpus kogu sõja ajaks württemberglasest kindrali juhtida. 9 8 Korduvatest pingetest Preisimaa ja Württembergi vahel seoses ametisse nimetamistega vt Robert T. Walker, Prusso-Württembergian Military Relations in the German Empire, (doktoritöö, Ohio osariigi ülikool, 1974). Et Baieri kuningal oli täielik kontroll oma ohvitserikorpuse koosseisu üle, põhjustas Baieri ja Preisimaa konflikti seevastu Preisimaa vastumeelsus baierlaste nimetamisele kindralinspektori (Generalinspekteur der Armee) ametikohale, mis oli Baieri maaväe ülemjuhataja ametikoha rahuaegne vaste. Vt Harald Rüddenklau, Studien zur Bayerischen Militärpolitik 1871 bis 1914 (doktoritöö, Regensburgi ülikool, 1972). 9 Graevenitzi sõjajärgne aruanne, kirjutatud a aprillis, Baden-Württembergi Liidumaa Arhiiv, Peariigiarhiiv, Stuttgart (Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv, edaspidi HStA Stuttgart), Militärische Bestände [M] 1/2, 245. Juba rahuajal oli Fabeck saanud Württembergi sõjaväelistes ringkondades hüüdnimeks Lõunarist ning oli intensiivselt tülitsenud Württembergi sõjaministriga pädevuste jaotamise üle XIII armeekorpuse juhataja ja Württembergi sõjaväelise administratsiooni vahel. Vt Walker, Prusso-Württembergian Military Relations,

6 18 Gavin Wiens Otsused isikkoosseisude kohta jäid pidevaks pingeallikaks Preisimaa ja kahe väiksema kuningriigi vahel aasta sügisel oli Saksi kindral Max von Hausen, kes oli sõja alguses Belgias ja Prantsusmaal juhtinud 3. armeed, sunnitud võtma pikema haiguspuhkuse. Ehkki ta oli kevadeks täielikult paranenud, ignoreeriti tema korduvaid palveid tegevteenistusse tagasi pöörduda. Seejärel sai Hausenist Preisi personaliotsuste vankumatu kritiseerija. 10 Teistele oli veel frustreerivam edutamiseks hädavajalik mõjukate kontaktide vajadus keiserlikus sõjakabinetis. Enne Fabecki üleviimist teisele ametikohale kurtis württemberglasest kindral Otto von Moser, et tema ülemus ei kavatse mitte kunagi soovitada mittepreislase edutamist mõnele ülemjuhatuse või kindralstaabi ametikohale. 11 Kasvav frustratsioon koos esimeste sõjakuude ebaõnnestumistega veenis paljusid, et preislased ei tule sõjategevuse juhtimisega toime. Moser, kes oli idarindel diviisiülem, kritiseeris a suvel karmilt oma preislasest ülemat. Moseri mehed olid äsja kandnud raskeid kaotusi, kui olid rünnanud venelaste tugevasti kindlustatud positsioone. Rünnakuhoo säilitamiseks oli tema preislasest ülem, kindral Alexander von Linsingen 12 käskinud rünnakule minekust tõrkujaid karmilt karistada. Moser mitte ainult ei tahtnud seda käsku täita, vaid ta süüdistas Linsingeni ja tema Preisi ohvitsere ka selles, et neil oli vähe arusaamist tegelikust rindeolukorrast. Moser kirjutas, et nende korraldused olid ajendatud kõigis kavatsustes ja eesmärkides ainuüksi mõttest kõikjal ja nii tugevasti kui võimalik haarata Vene härjal sarvist Jan Hoffmann, Die sächsische Armee im Deutschen Reich (doktoritöö, Dresdeni tehnikaülikool, 2007), aasta aprillis kandis Preisimaa saadik Dresdenis Berliini ette, et äsjane Saksi kindrali edutamine ühe armee ülemjuhatajaks on kõrvaldanud südamevalu Hauseni rindelt puudumise pärast ja selle ametissenimetamise üle mis oli esimene omasugune alates sõja algusest rõõmustatakse Saksimaa ajakirjanduses arvatavasti laialdaselt. Ulrich von Schwerin kantsler Theobald von Bethmann Hollwegile, 22. aprill 1916, Välisministeeriumi Poliitiline Arhiiv (Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, PAAA), Berlin, Reichsbehörde [R] Moser Graevenitzile, 19. veebruar 1915, HStA Stuttgart, M 660/095, Alexander von Linsingen ( ), kindralooberst (1918). Juhtis aastal Ukrainas Lõunaarmeed ja hiljem Bugi armeed, oli aga eelmiste ühendamisel sealsamas moodustatud väegrupi Linsingen ülemjuhataja. Sellele väegrupile allusid Saksa ja Austria-Ungari väekoondised. (Tlk.) jalaväediviisi ülem Moser Württembergi sõjaministri adjutandile, 23. juulil 1915, HStA Stuttgart, M 660/027, 8. Moseri diviis oli aasta suvel niivõrd alamehitatud, et Moseri arvates oli tal diviisis rohkem hobuseid kui sõdureid kaevikus.

7 Võideldes kotka ja lõvi varjus: saksid ja württemberglased Saksa armees Saksa 8. armee ühe üksuse kuulipildujajagu koos oma MG 08 kuulipildujaga Vene-Poolas Grajewos a novembris. RA, EFA Lisaks kahtlustele preislaste ebakompetentsusest tekkis kiiresti ka hirm, et sakse ja württemberglasi ei tunnustata nende sõjalise panuse eest piisavalt. See oli aasta keskpaigaks ilmnenud Robert von Stieglitzile, Saksimaa saadikule Münchenis Baierimaal. Eelnenud kuudel oli mitu Lõuna-Saksamaa ajalehte avaldanud artikleid, mis olid pühendatud baierlaste ja preislaste kangelastegudele rindel. Mõningate Saksimaa pealinna Dresdeni inimeste arvates aga olid need artiklid tekitanud kogu keisririigis küsimuse Saksimaa panusest käimasolevas sõjas. Kui see oli tõsi, siis polnud Stieglitzil kahtlustki, miks baierlaste ja preislaste saavutused olid ajakirjanduses varju jätnud tema kaasmaalaste omad. Paljudes artiklites ei olnud Saksi rügemendid selgesti esile toodud ning Saksi maa ajalehed ei olnud suutnud kasutusele võtta teatud asju, mis olid Lõuna- Saksamaa lehtedes tavalised, näiteks nn Ehrentafel (autahvlid). Sellest hoolimata oli Stieglitz veendunud, et siin oli kaalul palju rohkem kui ainult halb ajakirjandus. Veendumus, et Saksimaa ei ole ohverdanud

8 20 Gavin Wiens samapalju kui ülejäänud keisririik, võis rängalt kahjustada kuningriigi poliitilist mõju üldiselt ja eriti tema kuninga sõjalisi eesmärke pärast sõda. 14 Aja jooksul süvenesid kahtlused selles, et preislased jätavad ettekanded sakside saavutustest rindel tagaplaanile. Somme i lahingute kõrghetkel aastal kandis Leuckart Dresdenisse ette, et kuigi saksid olid võtnud osa käimas olevast vasturünnakust, olid maaväe ametlikus ettekandes, Heeresbericht is, nimetatud ainult sakside kõrval võidelnud Preisi üksused. Oma järgmise visiidi ajal ülemjuhatusse juhtis Leuckart sellele väljajätmisele mõne Preisi staabiohvitseri tähelepanu. Kui siis mõne päeva pärast olid Saksi üksused Heeresbericht is jälle kahe silma vahele jäänud, ei esitanud Leuckart mitte ainult kaebust, vaid palus ka mitmel rindeohvitseril nende ülematele käsuliini pidi saadetud ettekannetes sakside saavutusi kiita. 15 Veendumus, et mitte-preisi saavutusi ei tunnustata, oli levinud ka württemberglaste seas. Pikas pärast sõda koostatud aruandes kirjutas ooberst Max Holland, kes oli teeninud Württembergi täievolilise sõjaväelise esindajana aasta suvel ja sügisel, et varsti pärast oma ametikohustuste täitmisele asumist veendus ta selles, et ülemjuhatus kasutab württemberglasi ära. Kogu sõja vältel olid Württembergi üksused kandnud suuremaid kaotusi kui Baieri, Preisi ja Saksimaa väed, kuid olid sellest hoolimata võidelnud palju paremini. Autasuks said nad pärast läänerinde kokkuvarisemist aasta kevadiste pealetungide nurjumise järel ainult seda, et neid siirdi pidevalt kõige ohtlikumatesse rindelõikudesse ning anti väga harva puhkust rinde tagalas. Holland oli küsimuse korduvalt tõstatanud esimese kindralkortermeistri Erich Ludendorffi 16 juures 14 Stieglitzi ettekanded Saksimaa välisministrile Christoph Vitzthum von Eckstädtile, 26. juuni, 8. juuli, 20. juuli ja 15. august 1915, Saksimaa Peariigiarhiiv (Sächsisches Hauptstaatsarchiv, edaspidi SHStA Dresden), 10722, 126. Saksi saadik saatis rohkesti näiteid Lõuna- Saksamaa ajalehtede artiklitest, milles Saksi rügemente ei olnud üldse nimetatud või oli neid ekslikult nimetatud Preisi omadeks. Tema sõnul oli selge, et Saksimaa lugeja tundis ühes või teises rügemendis ära Saksi rügemendi, kuid seda ei saanud väita lugeja kohta Berliinis või Frankfurdis. 15 Leuckarti ettekanne Saksimaa sõjaministrile, 25. juuli 1916, SHStA Dresden, 11250, Erich Ludendorff ( ), jalaväekindral, juhtis koos kindralstaabi ülema Paul von Hindenburgiga kogu Saksa maaväge. Esimene kindralkortermeister oli tiitel, mis andis talle Hindenburgiga võrdse staatuse sõjaliste otsuste langetamisel. (Tlk.)

9 Võideldes kotka ja lõvi varjus: saksid ja württemberglased Saksa armees ja toonitanud, et Württembergi üksused vajavad puhkust sagedamini ja pikemaks ajaks kui nende seltsimehed. Vastasel juhul võivad need üksused läbi põleda. 17 Veendumusega württemberglaste saavutuste vähesest tunnustamisest kaasnesid jõupingutused iseseisva Württembergi väekoondise jätkuva eksistentsi õigustamiseks. Sõja viimastel kuudel koostasid Stuttgardi sõjaministeeriumi ohvitserid tabeli kaotuste kohta, et näidata oma kuningriigi suuremaid kaotusi, ning memorandumi, milles tõstsid esile Württembergi sõjaväelise administratsiooni organisatsioonilisi jõupingutusi. Ilma iseseisva sõjaministeeriumita, mis valdas kõige paremat teavet kohaliku majanduse ja kohalike inimeste kohta, polnuks württemberglased saanud silma paista oma erakordse sõjalise panusega. 18 Dokumendile on lisatud valik Preisi kindralite avaldusi, milles nad kiitsid neile allunud Württembergi üksuste sooritusi. 19 Arvatavasti oli sakside ja württemberglaste kibestumise suurimaks allikaks ülemjuhatuse siirmis- ja personalipoliitika sõja ajal. Kohe pärast sõja puhkemist võttis Preisimaa kindralstaap üle kogu maaväe juhtimise ning koondas vastavalt oma mobilisatsiooniplaanile baierlased, saksid ja württemberglased läänerindele kolme eraldi armee alluvusse. Saksamaa pealetungi nurjumine Prantsusmaa vastu ja vajadus siirda suurel hulgal mehi nii Flandriasse, tugevdamaks rinnet Ypres i lähedal, kui ka idarindele, et toetada sissepiiratud Austria-Ungarit, tõi endaga a sügisel kaasa maaväe rahuaegse struktuuri tükkideks rebimise. Oma a oktoobri ettekandes täheldas Graevenitz, et XIII armeekorpuse kaks diviisi ei olnud mitte ainult teineteisest eraldatud, vaid teenisid nüüd ka läänerinde eri rindelõikudes. 20 Ülemjuhatus ignoreeris ka järjest rohkem 17 Hollandi sõjajärgne ettekanne, 6. aprill 1919, HStA Stuttgart, M 1/2, Kindral Hans von Eulitz, Saksimaa täievoliline sõjaväeline esindaja Suures Peakorteris Saksimaa sõjaministeeriumile, 26. oktoober 1918, koos tabeliga Gesamtverluste der deutschen Armee, getrennt nach Bundesstaaten. Stand am , SHStA Dresden, 11250, 70. Memorandumi kohta, mis koostati vahetult enne sõja lõppu, et õigustada sõjaministeeriumi tegevuse jätkumist, vt Reichskriegsministerium-Kontingentskriegsministerium, dateerimata, HStA Stuttgart, M 1/3, Wortlaut der Anerkennungen über die Leistungen württembergischer Truppenverbände durch preussische Heerführer im Jahre 1917, HStA Stuttgart, M 1/11, Graevenitzi ettekanne Württembergi sõjaministeeriumile, 10. oktoober 1914, HStA Stuttgart, M 1/2, 56.

10 22 Gavin Wiens Saksamaa eri liiduriikide väekontingentide vahelisi piire. Rahu ajal kutsusid 25 armeekorpust suurema osa oma isikkoosseisust teenistusse omaenda sõjaväeringkonnast. Näiteks kaks Saksimaa armeekorpust kutsusid oma mehed teenistusse eranditult Saksi kuningriigist. Samasuguse asjakorralduse järgimine osutus sõja ajal võimatuks. Armeekorpused kandsid erinevaid kaotusi ja ühes sõjaväeringkonnas oli rohkem väljaõpetatud reservväelasi kui teises. Selle tõttu võeti pärast mobilisatsiooni reservväelasi sealt, kus neid oli, ja saadeti sinna, kus neid kõige rohkem vajati. 21 Uuest isikkoosseisu komplekteerimise viisist olid mõjutatud isegi baierlased. Juba a septembris täheldas Baieri sõjaminister nördinult, et keegi pole isegi mitte vaevunud talle teatama, et hulk Baieri ohvitsere on üle viidud mitte-baieri üksustesse. 22 Varustatuna juhtnööridega oma ministeeriumidest Dresdenis ja Stuttgardis kasutasid täievolilised sõjaväelised esindajad Suure Peakorteri juures iga võimalust, et kaevata kõrgema ülemjuhatuse personalipoliitika peale. Käesoleval juhul aga oli neil ka Baieri toetus aasta sügisel alustas Baieri täievoliline sõjaväeline esindaja kindral Karl von Nagel zu Aichberg tegutsemist eesmärgiga koondada baierlased Baieri üksustesse. Hoolimata Falkenhayni järjekordsest protestist laiaulatusliku reorganiseerimise vastu soostus ta siiski lõpuks kokku leppima ning preislaste üksused viidi suuresti baierlastest koosneva 39. reservdiviisi koosseisust ära. 23 Väiksemaid ümberkorraldusi tehti ka edaspidi, aasta talvel ja kevadel. Siiski ei jõudnud kolme mitte-preisi kuningriigi ja Kõrgema Ülemjuhatuse (Oberste Heeresleitung) konflikt oma kõrgpunkti varem kui alles aasta sügisel. Augusti lõpus kritiseeris Baieri kroon- 21 Ernst von Wrisberg, Erinnerungen an die Kriegsjahre im Königlich Preußischen Kriegsministerium. Heer und Heimat (Leipzig: K. F. Koehler, 1921), 90. Uute üksuste formeerimise mõjust Württembergi väekontingeni ühtsusele vt Walker, Prusso-Württembergian Military Relations, Baieri sõjaminister Otto Kreß von Kressenstein Wenningerile, 24. september 1914, Baieri Pea riigiarhiiv (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, edaspidi BHStA München), Abteilung IV Kriegs archiv [IV KA], Baieri sõjaministri juhtnööride kohta Nagelile vt kindral Otto Kreß von Kressenstein Nagelile, 7. oktoober, 1915, BHStA München, IV KA, 93; täievolilise sõjaväelise esindaja vastust ja kõrgema ülemjuhatuse kompromissivalmidust vt Nagel Baieri sõjaministeeriumile, 18. oktoober 1915, ja Kreß von Kressenstein Nagelile, 6. detsember 1915, BHStA München, IV KA, 93.

11 Võideldes kotka ja lõvi varjus: saksid ja württemberglased Saksa armees Kindralfeldmarssal Baieri prints Leopold (paremalt esimene), Saksa idarinde vägede ülemjuhataja , Viljandi turuplatsil (praegu J. Laidoneri plats) aasta juunis paraadi vastu võtmas. Karl Akeli foto. RA, EFA prints Rupprecht, kes samal ajal proovis saavutada Falkenhayni tagandamist kindral staabi ülema ametikohalt, kindral von Nagelit selle eest, et viimane ei kaitsvat Baieri huve piisava tarmukusega. 24 Seejärel tõstatas Leuckart augustis ja septembris Kõrgemas Ülemjuhatuses korduvalt küsimuse eri liiduriikide kontingentide üksteisega segamisest. Lõpuks esitas Graevenitz oktoobri alguses Ludendorffile, kes oli koos kindralfeldmarssal Paul von Hindenburgiga äsja üle võtnud Saksamaa sõjategevuse juhtimise, Württembergi kaebuste pika nimekirja. Graevenitz kritiseeris 24 Nagel Baieri sõjaministeeriumile, 18. august 1916, BHStA München, IV KA, 91. Rupprechti konflikti kohta Kõrgema Ülemjuhatusega ning tema vaenulikkusest Preisimaa silmanähtavate katsete vastu vähendada Baieri sõjalist sõltumatust vt Dieter J. Weiß, Kronprinz Rupprecht von Bayern ( ). Eine politische Biographie (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2007), ,

12 24 Gavin Wiens hoolimatust suhtumises mitte-preisi monarhide soovidesse ning tõi ka hulga näiteid, kuivõrd lihtne oleks muuta mõned sega -diviisid homogeenseteks Saksi või Württembergi üksusteks. 25 Graevenitzi jõupingutused viisid oodatud tulemuseni. Vähem kui nädala pärast avaldas Kõrgem Ülemjuhatus ringkirja, milles lubati austada armee föderaalset ülesehitust, ja 1916/1917. aasta talve jooksul saadeti enamik segadiviise laiali. 26 Keiserliku Saksa armee neli kontingenti võib järjestada vastavalt mõjukusele. Kõige tipus oli Preisimaa. Oma suure elanike arvu ja territooriumi ulatuse tõttu ning sellepärast, et Preisi kuningas oli ühtlasi Saksa keiser, domineeris Preisimaa nii sõjaväes kui ka kogu keisririigis. Preisimaale järgnes Baieri, mille kuningas oli säilitanud laiaulatuslikud õigused oma sõjaväe juhtimisel ning oli seetõttu võimeline survestama ka Preisi sõjaväevõime Berliinis. Hierarhia madalamatel astmetel olid Saksimaa ja Württemberg. Mõlemal kuningriigil oli oma sõjaministeerium ja ka kummalgi kuningal oli osa neistsamadest privileegidest mis Baieri kuningalgi. Võrreldes Badeni suurhertsogiriigiga, mille suurhertsog oli pärast Preisi- Prantsuse sõda oma sõjaväelistest õigustest täielikult keisri kasuks loobunud, olid need kaks kuningriiki privilegeeritud seisundis ka pärast aastat. 27 Kuid nagu näib demonstreerivat nii Preisimaa võimu laienemine kui ka Kõrgema Ülemjuhatuse tegevus, oli mõlema sõjaväe staatuse säilimine I maailmasõja ajal pideva ähvarduse all. Seetõttu pühendasid Saksi ja Württembergi ohvitserid märkimisväärselt aega ja jõudu kaitsmaks oma kuningate sõjaväelisi õigusi ning vahendades oma pealinnade soove ja nõudmisi preislastele. Kui ka mõned neist, nagu näiteks Saksi kuninga üleskutse aasta suvest, sattusid kurtidele kõrvadele, siis teised jälle 25 Leuckarti ettekanded Saksi sõjaministeeriumile, 25. august 1916 ja 10. september 1916, SHStA Dresden, 11250, 54; Graevenitzi ettekanne Württembergi sõjaministeeriumile, a oktoober, HStA Stuttgart, M 1/2, Väliarmee kindralstaabi ülema käsk, 6. oktoober 1916, HStA Stuttgart, M 1/11, 351. Vt ka Tony Cowan, A Picture of German Unity? Federal Contingents in the German Army, , The Greater War. Other Combatants and Other Fronts, , toim. Jonathan Krause (Hampshire: Basingstoke, 2014), Oma hilisemas elus väljendas suurhertsog Friedrich küll kahetsust, et ta oli oma Saksa patriotismi väljendava sammuga aastal oma sõjaväelised õigused keisrile loovutanud. Vt Austria-Ungari Stuttgardi saadiku Theodor Graf Zichy zu Zich und von Vásonykeö ettekanne, 8. veebruar 1896, Austria Riigiarhiiv, Koja-, Õukonna- ja Riigiarhiiv (Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, HHStA), Viin, PA VI Württemberg,

13 Võideldes kotka ja lõvi varjus: saksid ja württemberglased Saksa armees mitte. Võib-olla polnud määravaks asjaoluks, mis otsustas Kõrgema Ülemjuhatuse valmisoleku Saksimaa ja Württembergi nõudmisi kuulda võtta, mitte nende sisu, vaid pigem sõjaväelise mõjukuse hierarhias aste kõrgemal seisvate baierlaste toetus. Inglise keelest tõlkinud Toomas Hiio Bibliograafia Arhiivid Austria Riigiarhiiv, Koja-, Õukonna- ja Riigiarhiiv (Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, HHStA), Viin Politisches Archiv (PA) VI: Württemberg Baieri Peariigiarhiiv (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BHStA München), München Abteilung IV Kriegsarchiv [IV KA], Bayerischer Militärbevollmächtigter in Berlin (MilBev Berlin) Baden-Württembergi Liidumaa Arhiiv, Peariigiarhiiv (Landesarchiv Baden- Württemberg, Hauptstaatsarchiv, HStA Stuttgart), Stuttgart Militärische Bestände M 1/2 M 1/3 Kriegsministerium, Zentral-Abteilung M 1/11 Kriegsministerium, Kriegsarchiv M 660/027 M 660/095 Saksimaa Peariigiarhiiv (Sächsisches Hauptstaatsarchiv, SHStA), Dresden Sächsischer Militärbevollmächtigter [SMilBev] in Berlin Sächsische Gesandtschaft für Bayern, München Välisministeeriumi Poliitiline Arhiiv (Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, PAAA), Berlin Reichsbehörde [R] 3240 Õigusaktid Der Bundesvertrag betreffend den Beitritt Bayerns zur Verfassung des Deutschen Bundes vom 23. November 1870 Dokumente zur Deutschen Verfassungsgeschichte, 3. tr, 2. kd, toim. Ernst Rudolf Huber, Stuttgart: W. Kohlhammer, 1986.

14 26 Gavin Wiens Gesetz betreffend die Verfassung des Deutschen Reiches Die Stenographischen Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, Beilagen, 21: Berlin, Militär-Konvention zwischen dem Norddeutschen Bund und dem Königreich Sachsen vom 7. Februar 1867 Dokumente zur Deutschen Verfassungsgeschichte, Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Württemberg vom 21./25. November 1870 Dokumente zur Deutschen Verfassungsgeschichte, Kirjandus Christensen, Claus Bundgård. Fighting for the Kaiser. The Danish Minority in the German army, , Scandinavia in the First World War: studies in the war Experience of the Northern neutrals, toim. Claes Ahlund, Lund: Nordic Academic Press, Cowan, Tony. A Picture of German Unity? Federal Contingents in the German Army, , The Greater War. Other Combatants and Other Fronts, , toim. Jonathan Krause, Hampshire: Basingstoke, Craig, Gordon A. The Politics of the Prussian Army, Oxford: Oxford University Press, Hoffmann, Jan. Die sächsische Armee im Deutschen Reich. Doktoritöö, Dresdeni tehnikaülikool, Kramer, Alan. Wackes at war: Alsace-Lorraine and the failure of German national mobilization, , State, society and mobilization in Europe during the First World War, toim. John Horne, Studies in the social and cultural history of modern warfare 3, Cambridge: Cambridge University Press, Rüddenklau, Harald. Studien zur Bayerischen Militärpolitik 1871 bis Doktoritöö, Regensburgi ülikool, Walker, Robert T. Prusso-Württembergian Military Relations in the German Empire, Doktoritöö, Ohio osariigi ülikool, Watson, Alexander. Fighting for Another Fatherland: The Polish Minority in the German Army, , English Historical Review 126 (2011): Weiß, Dieter J. Kronprinz Rupprecht von Bayern ( ). Eine politische Biographie. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, Wrisberg, Ernst von. Erinnerungen an die Kriegsjahre im Königlich Preußischen Kriegsministerium. Heer und Heimat Leipzig: K. F. Koehler, 1921.

SAA_3_sisu.indd

SAA_3_sisu.indd 27 Tauroggeni konventsiooni diplomaatiline eellugu ja tulemused ning tähtsus Euroopa ja Baltimaade ajaloos Preisimaa välispoliitikast aastail 1807 1813 Feliks Gornischeff Sissejuhatus 2012. aastal möödus

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU 1. Eesti üleminekul esiajast keskaega Läti Henriku

Rohkem

KRGEM SJAKOOL

KRGEM SJAKOOL KÕRGEM SÕJAKOOL 1921-1931 KÕRGEMSÕJAKOOL TALLINN 1931 Eessõna Kõrgem Sõjakool mälestab käesoleva aasta 12. septembril oma k ü m n e a a s t a s t tegevust. Selle aja kestusel on temas ümarguselt sada ohvitseri

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltisaksa «maffia» Vene polaaruurimises Erki Tammiksaar Tartu ülikool ökoloogia ja maateaduste instituut, geograafia osakond Eesti maaülikool teadusloo uurimise keskus Üldist Vene impeeriumi uurimine

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS 19.10.2011 1 Riigikaitse Kol-ltn Rasmus Lippur Sõda Sõda on maailmale vajalik (Martin Luther) Parim sõda on pidamata sõda (Sun Zi) Sõda on jõu kasutamine, et sundida vastast alluma meie soovile (Carl von

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

5 (11) 2015 Eesti sõjaajaloo aastaraamat Estonian yearbook of military history I maailmasõda Ida-Euroopas teistsugune kogemus, teistsugused mälestused

5 (11) 2015 Eesti sõjaajaloo aastaraamat Estonian yearbook of military history I maailmasõda Ida-Euroopas teistsugune kogemus, teistsugused mälestused 5 (11) 2015 Eesti sõjaajaloo aastaraamat Estonian yearbook of military history I maailmasõda Ida-Euroopas teistsugune kogemus, teistsugused mälestused Great War in Eastern Europe Different Experience,

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Nurk, Mart. Inventarinimistu

Nurk, Mart. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 177 NURK, MART 1939-1948 SISSEJUHATUS Nurk, Mart (Märt) (14. juuli 1892, Kaubi v. Pärnumaal - 5. nov. 1948, Hamburg), õigusteadlane, Tartu Ülikooli ja Balti Ülikooli (Saksamaa)

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Microsoft Word - text-trykk.doc

Microsoft Word - text-trykk.doc 1. Aastatel 1936 1940 Sõjaväe Tehnikakooli juhtkonda kuulunud ohvitseride ja Sõjaväe Tehnikakooli õpilaste elukäigust ning saatusest 1 1.1. Sõjaväe Tehnikakooli juhtkond NORMAK, Artur-Bernhard, kolonel

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Meelis Maripuu, Toomas Hiio 75 aastat konverentsist, mis tegi Eesti holokausti ajaloos kurikuulsaks paigaks Postimees. Arvamus, 20. Jaanuar Ajal

Meelis Maripuu, Toomas Hiio 75 aastat konverentsist, mis tegi Eesti holokausti ajaloos kurikuulsaks paigaks Postimees. Arvamus, 20. Jaanuar Ajal Meelis Maripuu, Toomas Hiio 75 aastat konverentsist, mis tegi Eesti holokausti ajaloos kurikuulsaks paigaks Postimees. Arvamus, 20. Jaanuar 2017. Ajaloolased Meelis Maripuu ja Toomas Hiio kirjutavad kurikuulsast

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

(Microsoft Word - 9klass_reaal_hum_\374ld.docx)

(Microsoft Word - 9klass_reaal_hum_\374ld.docx) IX klass Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi: 1) ajas orienteerumise oskus, oskus analüüsida ajaloolise keskkonna kujunemist; 2) ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine; 3) küsimuste

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Tartu Ülikool Ajaloo ja arheoloogia instituut Allan Käro Eesti luure olukorrateadlikkus aasta augustis ja septembris Magistritöö Juhendajad: Jaa

Tartu Ülikool Ajaloo ja arheoloogia instituut Allan Käro Eesti luure olukorrateadlikkus aasta augustis ja septembris Magistritöö Juhendajad: Jaa Tartu Ülikool Ajaloo ja arheoloogia instituut Allan Käro Eesti luure olukorrateadlikkus 1939. aasta augustis ja septembris Magistritöö Juhendajad: Jaak Valge, PhD Ivo Juurvee, PhD Tartu 2018 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TÜ TVT - Kavandamine ja arhitektuur 2.ppt

Microsoft PowerPoint - TÜ TVT - Kavandamine ja arhitektuur 2.ppt Kavandamine ja arhitektuur Erik Jõgi erik.jogi@hansa.ee Muutused Muutused on elu igapäevane osa Meie peame tagama, et meie kirjutatud tarkvara need muutused üle elab Oleme valmis muutusteks, mitte ei võitle

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

PÕHJA RIIKIDE SÕJAD JA SÕJAPIDAMINE 21. SAJANDIL Hans-Georg Ehrhart ÜLEVAADE 1. Põhja riikide 2 sõjapidamine on tänapäeval muutunud komplekssemaks, vo

PÕHJA RIIKIDE SÕJAD JA SÕJAPIDAMINE 21. SAJANDIL Hans-Georg Ehrhart ÜLEVAADE 1. Põhja riikide 2 sõjapidamine on tänapäeval muutunud komplekssemaks, vo PÕHJA RIIKIDE SÕJAD JA SÕJAPIDAMINE 21. SAJANDIL Hans-Georg Ehrhart ÜLEVAADE 1. Põhja riikide 2 sõjapidamine on tänapäeval muutunud komplekssemaks, vormidelt raskemini eristatavaks, kulgemiselt muutlikumaks,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

SAA_3_sisu.indd

SAA_3_sisu.indd 109 Napoleoni sõdade kaja Eesti kunstikogudes Tiina-Mall Kreem Pole kahtlust, et konkreetsete ajaloosündmuste kunstilisel kujutamisel on (olnud) osa ajalooteadvuse arengus. Teisisõnu: kunstnikud on aidanud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem