PUHANGUD. .Reaal-Teaduste Ring" JPOlUlllDy, kõik Õppurühingu liikmed, /f?i' m V. Ü. Q. ÕPPURÜHINQU VÄLJAANNE. ^ ÕPPURITE TÖID. 9W7.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PUHANGUD. .Reaal-Teaduste Ring" JPOlUlllDy, kõik Õppurühingu liikmed, /f?i' m V. Ü. Q. ÕPPURÜHINQU VÄLJAANNE. ^ ÕPPURITE TÖID. 9W7."

Väljavõte

1 PUHANGUD ENSV TU Fr. S KirianUu; * rlkiii /f?i' 9W7 J V. Ü. Q. ÕPPURÜHINQU VÄLJAANNE. ^ ÕPPURITE TÖID. õn koondunud üle kahesaja tegutseishiulise noore, kus nad leiavad küllaldaselt võialusi enesearendaiseks ja eelelahutuseks. Et võialdada liiketele tegutseist oa huvialadel, Õppurühing jaguneb ringesse, illisest igaüks erisihte taotleb. Kuni käesoleva ajani õn asutatud viis ringi, is kõik rahuloldavalt funktsioneerivad. Esiene asutatud ringest õn «is alati õn seisnud oa ülesande kõrgusel. ^Rahvuslaste Ring, õhutades rahvusluse ideed, õn korraldanud hulk referaat- ja vaidluskoosolekuid, 1. dets. ja 1. veebr., Valga vabastaispäeva älestus-aktuseid ja hõiu-õhtuid. Ring korraldab läheal ajal rahvusliku propaganda-päeva ja hilje jüriöö älestusõhtu. püüdes huvi äratada kirjanduse vastu ja õpetada kõneja vaidluskunsti, õn korraldanud loenguid kõnekunsti üle ja hulk ilukirjandusliku sisuga referaat- ja vaidluskoosolekuid. 4. dets. korraldas ring avaliku seltskondliku õhtu, ida võib õnnestunuks lugeda nii sisult kui aineliselt. Ring kavatseb korraldada perioodilisi referaat-koosolekuid ja ühe kirjandusliku kohtu. Cnnrtlirinn" kuhu kuuluvad peaaegu JPOlUlllDy, kõik Õppurühingu liiked, püüab huvi äratada kehakultuuri vastu ja tõsta liikeskonna taset spordi alal. Ring õn korraldanud kooli esivõistlused käsipallis, sõprusvõistluse Võru Ühisgünaasiui nais- ja eeskonnaga ja võialdanud saali kasustaist. Kevadel korraldab ring koos Noorte päevaga kergejõustiku esivõistlused ja pesapalli välkturniiri. püüdes kasvatada häid aletajaid ja kabetajaid, õn korraldanud vastavaid loenguid ja aletaisõhtuid. Praegu õn käias aleturniir kooli eistri niele..reaal-teaduste Ring" Noori ringest õn, Ring õn oa lühikese tegevusaja kestel korraldanud ühe avaliku populaarteadusliku loegu. Kavatsusel õn ekskursioonid tehnilistesse asutustesse ja loodusesse. Pääle eelnietatute korraldab Õppurühing1 igapäev lugeislaua, is leiab kasustaist igapäev keskiselt saja õpilase poolt. Lugeistoas õn kasustada kõik tähtsaad ajalehed ja ajakirjad, sauti võõrsõnade leksikonid ja õigekeelsuse sõnaraaatud. Kä uisutee õn Õppurühingu korraldusel, kuid ebasoodsa ilastiku tõttu ei täida ta oa ülesannet. 21. ail korraldab Õppurühing koos Õpetajate Ühinguga Noorte päeva, is kujuneb kogu aakonna koolinoorte suursünduseks. H. H.

2 ....., 2. Saarapüüdjad. Oa arvaise järgi ärkas ta õige pea. Kuid oeti oli palju uutunud ja isegi olukord, illest end leidis, paistis ielik ja võõrastav, ning öödunud päev kaugel, tunne, is tekib alles pikea une järele. Kõige rohke ja kõige enne andis end tunda kül, is igalt poolt oli juurde tunginud. Tundus nagu laaks ta lues ja külavärinad ei lasknud esialgu liigutadagi. Küün oli päris pie, ainult kaks heledat riba jooksid üles ööda heinakihti ning ukseall oli valge. Paistis kuu. Lui väljas helendas. Oli suravaikus. Lõdisedes ja tuikudes tõusis Mart püsti ja liigutas kangeid jäseeid. Sarnane karuuni! Mis aeg pidi olea? Pisut õudse tundega ronis küünist välja. Üks laud rebenes ühes ja kriiksus võikalt. Ja siis seisis ta põlvini kohedas, jäljetuks tuisanud lues, kena öö kiirgav valge ja surnud vaikusega nagu kuitus laas talvise aa kohal. Tähed vilkusid kahvatult terassinisest kõrgusest, kuu uppus oa valguses. Luine niit oli alasti kahe etsa vahel; kaugel äekülgedel talud ja etsatukad näisid õhku kerkinuna. Oli kesköö seisu järgi. Põhjakaarel heilus värisev valgus. Aeglaselt sügavas lues suades läks ta küüni taha. Tuisk oli sügavaid hangi teinud. Oli kibe kül, sest vahel kuuldus nakse küüni seinas. Üksisili vaatles Mart jõge ja Hära lätteid, is vähe ustasid. Siis jäi ta aeglaselt õeldes seisa, nagu iniene, kelle über keik surnud, isegi õtted. Mis nüüd teha? Maksis end vaevata lätte valvaisega, kust saaras võibolla au läinud? Ei, tuli pöörduda koju, kus tuisu tõttu vast rahutust tunti nende pärast. Seekordne saarapüük oli nurjunud igat pidi. Ta pöördus über, et inna Kerepit ärataa. Kuid saal pilgul kuuldus võigas hüüe küünist, nii et ta seisa jahatas. Kolinal tuli Kerep välja kuuvalgele, heinapuru kasukal, silades ja näol hiru ihne. Mütsi oli ta kätte kahanud ja juuksed seisid turris. Alles Marti nähes ütles lõdisedes: Sina, Mart, kuis a ehatasin. Ja nagu hallitüves rappusid ta liiked ja habad plagisesid. Mis sa kisendasid? küsis Mart tasa. Ma... prrr... hõõ... nägin... hõõ... hirsat und! Ja Kerep hakkas rappudes ringi pöörlea, nagu koer pareat asendit võttes. Ega sa hulluks pole läinud? küsis Mart teda vaadeldes ja tundis end nagu tühjas kirikus. Kerep surus ütsi pähe ja lõdistas hädise häälega: Lähe... võrr... prrr... lähe! Ja hakkas küürus edasi liikua. Mart oli ühe hüppega tal järel ja raputas tugevasti, vaadates näkku. Alles siis ajas Kerep end püsti ja ütles tasa: Väga kül on. Nojah, kül õn! Liiguta end, tee vooriehe võileist seni kui a suusad välja toon. Usun, vähe puudus, et sa oleksid hakanud ööda küüniseinu üles ronia! Tahtsin kõrgest tornist alla kukkuda/ naeratas Kerep ja lausus siis ehiselt, lues trapides: Kurat võtku! Too suusad! Alles nagu praegu ärkasin! See nali läheb liig pikale. Sinupärast oleks võinud vast hoikuni inna, ütles Mart suuski välja visates. Lui oli tuhkjas ja sügavad jäljed jäid. Mõlead saarapüüdjad liikusid üle niidu ja ustad varjud valgel luel ahvisid nende liigutusi järele. 21. nov. Valter Mõttus. Valgas.

3 r ilüj ÜJ BP H 6 ö lh j t iiüj l S r ül ÜÜÜ IIÜJ r r, isiij t ^8 r ii r Haige. /Tos. O/en haige. Oiul taob tugev vasar. Lõõav valu rinnun raob. Kitsaks uutund aa nii avar... x Seinu piirab. Kes nad aha taob? Valus tuige... Tasa sõber, rahune! Väikest raasu pead elust hoida, ehk sul uidu kaob toogi säilund kübe aisest võlust... Ohver olen... Päev kui katki lõigat lõng alla vaob... Kas vaid täna Kingit ulle eluhõng? Hoe... avanenud kao värav... Tahan laule! Laule kirkast rõõust, tollest, illes leidub aiset hääd. Laula, nooruk, kas või valest saateks ulle luigeteel. Ja nii lähen. Kõrvun heliseb veel kerge, lustlik ühepäeva laul. Toda kuulden surangi veel virget ina, kelle tee nii lühike ja leb... _ ij t r JS BP

4 i 3 1 i 8 ii I I i i i si l 8 8 i * II III ii Hulkuri kevad. Eos. Taas õhtu, veren hõõgub lääne taevas, ning häardub, u über horisont nii räige, lai, kust kerkib torne, nagu hirutai, u taga valge linn provints sääl vaevleb. Ma hulkur, ulle koduks aa, suur, avar. Linn helevalge, a ta külaline päevi kestvusen. Taas olen siin hing hardund nagu sõbra nägeisen. Eks sõber ole ulle oks puul igal? Õn iniene unustai u hüljand, käe tõsten truudust vannun puule, ullale. Saan vastselt hulkuriks, nöörsirge tee viib vabadusele. Oo õndsust! Vaba, kes sa, iniene, peljand! Õn kevad. Metsan karjub tedrekikas. Suur ärkaine tulvil täitnud etsi, õhku, aid. Sa iniene vaata, suudad ietella vaid, kuis olen uhke, vägev, suur ning rikas! Kõik kuulub hulkurile: tai, lind pesal; ta vähe veli etskits nobe, selgesilne hirv. Kuu, tähed, päike, loodes pilve kir... Need aarded u. Neist kõigist vaiul osa. Mul pole koda, pole sulist aset, ei lauda rikkalikku, sõpru õilsaid, sulneid häid; Ja tasa silitaden rohukõrte päid Nii lausun: Olgu! Ei a ihka teiste taset...

5 üks eie keskelt. L. P. Rutt, sa usud, et oled õilis ja hää. Nii sageli õtiskled sa vaiselt jõulisist, eneseohverdavaist, õiglust arastavaist ja ilu nautivaist iniesist ja leiad enese ühe neist õnnelikest, äravalitud ilu ja õigluse kuardajaist. Ent aras Rutt, sa eksid rängasti. Kas pole sa sauti nagu paljud teised vaid närune argipäeva iniene, saa väiklaste annetute soovide ja püüetega? Jlus näid sa endale illusioones, itte elus. Sa pooldad ilusate sõnade püüdu vailisse aaila, ent käid ise toda nürieelset keskteed. Tõde käib nuttes su jälil. Sa oled narr ja arvaiste ori. Sa öönad, et oled blond ja patistne, et oled ilus. Ent see õn saavutatud juestusvahenditega. Su kulukuerusi suurendab habeenuga, su juukse värvingki pole ehtne. Kõik võlts ja loouvastane. Su seesuski õn naeruväärne. Sääl külalisiks õn üksindusvaiud, kes puhuvad su asjatute, rõvedate soovide leeke. Sulle eeldib ingi asi või nähe vaid sellepärast, et see enaikule su kaaslasist eeldib. Sinus pole originaalsust ja kä iseloou itte. Vahest läbib sind tahe väita, et sa oled hoopis erinev teistest, oled oaette tüüp, isesuguse väliuse ja hingelaadiga. Jonnakalt väidad sa siis, et sind põrugi ei huvita isikud eessoost, ehkki sa ise tead, et see õn vale. Kui õni neist kunagi huvitub sinust, uidugi viskad sa kuklasse pää ja usud kõige suurea rahuldusenaudinguga, kui ükskõikne õn ta sulle. Sul õn enesetunnet,eseda õn sul tõesti! Rutt, sa oled kontrastide koostis. Vahest, kui sul õn väga valus, sa peidad selle ja naeratad üleolevalt, uskudes, et oled võitnud elu. Ent saas sa ei suuda taluda vähiatki solvaist, hingeline oled, usud. Rutt, jonnakust ja iseeelsust õn sus liiati palju. Egoisne ina läatab kõik, is õn sinus tõeliselt väärtuslikku. Su kahepalgses elus õn oeti vahest kä tahet salata ennast ja töötada teistele. Ent need õn harvad ja ruttu ööduvad hetked. Sageli veegad sa teisi enese iseseisvuses, rippuatuses ja suuris õttekäiges. Sa võid tõesti üksaeg näida sellisena, is õn oeti paljad sõnad. Ühekülgsus, pinnapealsus ja passiivsus õn sinu ilne iseloou põhi. Sa hindad tööd kirjutatult paberil. Tõeliselt oled sa hooliatu tööle, katsud vältida teda, kuigi tead, et töö õn füüsiline treening, töö tagajärjed hingeline hääolu. Sa oled laisk ja kasutu! Sa õpid vaid lõpptunnistuse ja kohusetunde pärast, eales itte õppeaine enese pärast. Sa ei küsi eneselt kunagi, illeks õpid sa, ida annab sulle iga õppeaine. Loogika ja eneseanalüüsiise oskuse puudus õn kä sinu kohta käivad. Auahnuse ja hiilatatahtisest võid sa kä ju idagi saavutada. Isegi perpetu obile konstruktsioonist oled sa unistanud. Sa ei saavuta idagi enese vabast tahtest või püüdest. Sul pole ju ürgusvõiet ega organiseeriisandi. Su tagantkihutajaks õn kalkulatsioonil põhjenev egois. Su õistuse teed kulgevad harjuuste kuiva liiva. Kuigi ei tahaks seda kuulda enese kohta, õn see nii. Isegi nürieelsuseni küünid sa. Rutt, õn sul ingit taipu õõnesläätsa tulipunktist, akkoodatsiooni võiest või valguse dispersioonist, hüperboolest, piiriõistest, või saad sa aru tunde ja tunnetuse, intellekti ja intelligentsi vahest? Nad kõlavad hääldatuna oavahel nii ühesugusena. Mäletad sa, kes oli Alexander Suur, kas elas ta enne või pääle Kristust, illal oeti võisid olla need ristisõjad, renaissance see õn päris tundatu õiste, sauti ratsionalis. Ingliskeelne lae hääldaine õn keelele suureks vaenlaseks, eesti keele tundide aegne probleeide lahendus ja intriigi sõlituse otsiine annab vaiuvaesele pääajule palju tööd. Sa evid õpitust vaid pääliskaudse arusaaise, kuigi kinnitad, et haridus õn lõppsiht iseendale. Sa õpid vaid varjaa oa rualusi ja laedusi. Rutt, su hingel õn kaks palet. Senikaua, kui doineerib su hinges too pahepoolse, ei jõua sa kaugeale iseendast. Rutt, võta endale põhiõtteks päikesekella otto: Mina näitan ainult päikesepaisteseid tunde!

6 Äesta wahetysel- Alfa. Harvad, pikad, ustjashallid pilved kulgevad ööda taevafooni Põhja. Harvad sinirohelised tähed kui hundisilad iluvad silale tähelpaneata taeva ja helklevad kui ääratuad opaalid süngel talveööl. Tõuseb kuu, kuendades Lääne saeldanud pedakate taha, vaarub aeglaselt edasi ning kerkib kõrgele avarusse ja aalib pikki üstilisi varje aapinnale. Monotoonselt vingub tuul lagendikel, sahistab puude oksi etsa all ja salaja, nagu tähelpaneata, suigutab elutuid, luiseid lagendikke. Äkitselt sähvatab ingi eteor kui tulikera ööda otsatut avarust ja joonestab ust-sinisele taevale iniõistusele arusaaatut tähekirja, is säilib silapilgu ning kaob saa hääletult, tähelepapaneata, nagu iinunudki. Keegi ei õista selle tähendust. Ainult kidurad soopedakad ja aarjakased sirutavad oa roidunud, saeldanud oksi ja tõstavad aha vajunud latvu avaruse poole. Nad õn ainukesed, kes õistavad selle tähendust. Nad õn näinud sadanded kordi sarnast kirja, ja õppinud seda tunda. Nad teavad, et varsti tuleb ingi põnev võitlus kahe oleata olevuse vahel. Kõrgel ustjastuedal taeval, sääl, kus algab linnutee ja lõpeb vaatepiir, askeldavad ustad varjukogud kui deeonid ja vahivad tulisilil lahkuvat aastat. Pikkaööda looklevad tulised niidid kui ussid igast ilakaarest kokku. Nad ristlevad ja looklevad kui elastsed faunid. Siis äkitselt vilksatavad punased joad kui veritulbad taeva, atavad endasse kui uttu tuliseid niite ja tekitavad ääratut kaaost. Siis ühtuvad nendega tulised faakelid ja kogu taevas põleb nüüd verevas, silipiestavas tuleeres. Algab võitlus... Ristati-rästati sahisevad veritulbad kui viralised ja valgustavad kahvatut aad. Mannetult vilksatavad üksikud uljad niidid vahetevahel taeva, hüplevad, lõbutsevad ja kaovad jälle. Kogu õhkkond õn täis elektrit. Arvaata kõrguses, säälpool tähtede aaila, tantsisklevad varjukogud kui koletised oa rõõutantsu ning pilluvad vahete-vahel alla säravaid helklevaid serpentiine, is rulluvad lahti pikiks, võnkuvaiks paeluks... ja kuskil kaugel, aises aailas, lööb tornikell 24. Kohe raugeb too ässuline võitlus ja tulejoad kustuvad teine-teise järele kui põlenud pirrud ja kerkib kuuvalgusel uskalbeis värves hiiglasuur aasta originaal. Vana aasta õn uuele loovutanud oa koha. *, * * Inieste silad pole aga näinud toda võitlust. Too võitlus oli ainult ingisuguseile kõrgeaile, tähtsaaile olevusile nähtav...kuid põlised etsad ja kidurad soopedakad õn näinud seda võitlust, ning nad võiksid iniesile paljugi jutustada sest inisilile kättesaaatust luksusest. /

7 Mõtteid tänapäevast. H. S. Elae suursünduste sajandil. Peaksie olea uhked sellele ja oa jõudsale itekülgsele kultuurile ja tsivilisatsioonile. Ja eriti noored, kes saavad nendest uudsea, peaksie jatkaa nende looist. Aga iski seob ja hoiab eid tagasi. Eealetõukav linik varjab senistegi saavutuste õilsust ja otsest õju eisse. See õn tsivilisatsioon, tänapäeva kultuuri ja elu tooniandja. Tänapäeva aail õn õieti väljakutse noorpõlvele. Mõtlen aaila all kogu praegust organiseeritud seltskonda kõigi ta seaduste ja koetega; üksikisikute ja ühiskondade elu reguleeriistega. Autoriteedi ja kivinenud traditsioonide survel tahab uutuda see organisatsioon stabiilseks, jätta kuivikule elulätted, nooruslikud elutungid. Ta lakkab oleast küllalt plastiline ugavneiseks uusile õtteile ja olukorrile. Ja säilitades inevikuväärtusi, lähendatakse ühtlasi tuleviku arengut hukule. Perslaste seadused püsisid sadu aastaid. Ajad ja olukorrad aga uutusid, ja rahvas, kes oli uutuatute seaduste eseeks, ei eksisteerinud ena. Tuntud aoniidid kujundasid sarnase tiheda koplitseeritud karbi enesele, is läatas nende evolutsiooni ja elutegevuse nad hukkusid. Inikond õn hädaohus langeda ohvriks tsivilisatsioonile, ille ta ise loonud. Noorus, kui elu säilitais- ja teostaissübol, võib tõsta kol suurt süüdistust eie praegusele tsivilisatsioonile: ta õn liialt väliste raaide vahel, kindlusetu ; õn üliehaniseerunud; õn arenenud ühekülgselt. Tõepoolest õn elu juba väliselt niivõrt seotud ja tsentraliseeritud üksikutesse kohtadesse ja aladesse, is tahavad juhtida ja kontrollida iljonite elu. Kä igapäevastesse peensustesse õn tunginud see või, halvates inieste individuaalset algatus- ja teotseisvõiet ja oapära. Ja sellepärast tärganud isiklik vastutustunne õn kadunud kä pühaais kohustusis. Tuhandeid aastaid püsinud ja täienenud usulis-kõlbla vendluse-ideaal lööb kõikua ja asetub silakirjaliku või autoaatse orjaeraaliga. Nii võie käsu järele arastada vaenlasigi, luues igasuguseid toetusfonde igasuguseile hõiudele ja välisaa puudustkannatajatele ja hädalistele. Kuid oa übrusele õn silad suletud sureva venna oa kodulävel jätae hoolekandele ja töökodadele. Meie vastutus ja kohusetunne, kui seda üldse õn, pareal juhul täitub vaeste hääks ääratud aksu õiendaisega uidugi viisel võialikul tähtpäeval, et pääseda viivitustrahvist. Seda häbenee ise tunnustada. Olee pahased koguni, kui keegi julgeb sellest avalikult rääkida. Enese vabandaiseks tooe tuhandeid põhjendusi; olee täitnud kõik oa sisetunde järele jne., ütlee. Kuid pole süüdi sulg halvas kirjas. Olee eiegi ainult praeguse staatilise ja ebakindla kultuuri produktid. Olee tõsiselt ehaanika orjad. Uued viiistletud asinad kihutavad lakkaatult taga nii tööpereeest kui töölist, uutes neid endidki osakeseks asinas. Masinad ründavad üha intensiivsealt inieste tööjõudu, tekitades üliproduktsiooni töötatööliste näol. Nii suured õn viiaste läinud aastakünete leidused, et eie oraalne areng pole suutnud pidada sau nendega. Olee leiutanud eluhävitaiseetodeid kiireini, kui olee suutnud kasvatada oraalset kontrolli nende iestusväärsete jõudude õtleatu kasutaise ärahoidiseks. Olee leidnud teid luua igasuguseid vajalisi luksustarbeid sarnasel ääral, illisest vare ei osatud unistadagi. Kuid eie pole kindlustatud nende varade õiges jaotuses. Meie väikeses Eestis pole need tsivilisatsiooni pahed nii ärgatavad kui suuris kultuurriiges. Kuid üldine kultuuriline pilt õn selge igal pool: ainitud pahed suurenevad aina järjest kasvava intensiivsusega ingil päriatul jõul. Ja sõda õn nende harilikuaid avalduisvore. Siin viskubki suuri inisoo päästislootus noorsoole. Noortel ja eriti tänapäeva noortel peab jatkua selleks jõudu ja optiisi; nagu terve organis, suudab ainult tea kõrvaldada oa verest kahjulikud ploksiivid. Mitu iljonit nooreest (Jaapanis kä naisi) teeb lahingdrilli tänapäeva Euroopas, ürgitades koolinooredki. Iga tsiviliseeritud riigi laboratooriuides noored vaiukad üliõpilased katsetavad oa looisvõiet uute, hirsaate hävitusvahendite leiutaisel. Kuid illeks siis, küsie, õn n. n. Rahvasteliit? Õn

8 see tõesti nii annetu rahvaste konfliktide lahendaisel? Kuid õn selge, see sõjasüstee ja hädaoht püsib seni, kui pole kaotatud ta tekkiispõhjused; seni aga püsib väljakutse noortele. Noorte pulbitsevas jõus õn ainukene lootus säilitada ja kooskõlastada keerulised individuaalsed, sotsiaalsed ja rahvuslikud ning rahvusvahelised suhted, paralüseerida eie staatilise tsivilisatsiooni puudused ning täiendada uute, väärtuslikuatega. eeeeeeee Ea surapäeval. Eos. Hardus valdab... ielikult vaikus kõneleb elust, valust... Tajud, sõsar, kuskil vase kuinat ilust, võlust? Õn see vai, sünnitab hir suinat. Tuli toonelane taha akna, angub: Lase sooja! Mine, analane, tavaline õnnetuse tooja! Magaa kõik läksid üksi olen, väeti... Kuis Sind võtan vastu, keda au aeti? Tare kitsas, raske õhk õn, suitseb taht, olen hirul: ukse taga kooljas-vaht... Õn ehk eekene tulnud kaea oa leiklast? Pole ure, ust ja rusuv, annud hauas rahu vast? Tule ee, ehkki kooljas, a ei pelga! Tule, leiklapse valu alla pane õlga! Üksi olen. Õde ul õn sünge ul, is ei ela, särasili varjab range kahtluskul. Tuled jälle? Pääle paned käe, is kõrb... Näib see pehe nii... ju kaua olen orb... Eide silas oli asetseas häädus, saas silas, is ju au-au äärdus. Asetu u päetsi, tasa sule lapse laud, haigelt varbalt valu võta, ega sind ei varja haud? Pühid silad lapsel oled ise aiva rõõ... Ah, u ee, pole Sind, vaid ainult unistusist raa... Õiendus: Eelises nubris ilunud Konst. Kõvask! töö 0n silapilke iniese elus... kohta õn selgunud, et see pole algupärand, vaid plagiaat. Väljaandja: V.Ö.G.Õppurring. Vastutav toietaja: L.LE0SK. Kultutir-Joh, Meisteri trükk, Valgas. Õnnelikud iniesed. Õnnelikud iniesed olid Cäsar ja Cicero. Esiesel ei tarvitsenud õppida enda elulugu ja teine võis unustada enda kõne, ila et oleks saanud nõrga! Huanist. Tegevtoietaja: L.AKERMAN. Korrektor: E. ORAV.

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

hedgehogs

hedgehogs Siilipere seiklused I osa Siilipere seiklused algasid 1. septembril, siis kui viimane aeg endale talvevarusid otsida. Siilitüdrukud Eliise (4 a.) ja Marie (2 a.) koos vanematega võtsid suuna Hellenurme

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Nõukogude Liidu pärand Eliisa Mõistlik, Kristine Kivimäe, Nele Plutus, Sandra Laura Luhtein 30.11.2012 Tallinna Nõukogude Liidu pärand Märtsi pommitamine 1944 Märtsi pommitamine 1944 Harju tänav peale

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

View PDF

View PDF Galaxy XCover 4 purunematu nutitelefon neile, kellel midagi juba katki läinud 26. märts 2017-19:25 Autor: AM Kestvustelefonidega on tavaliselt see lugu, et nende poole hakatakse vaatama siis, kui oled

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon Laineotika Difraktsioon Füüsika Antsla GümnaasiumG 11 klass Eelmine tund 1) Mille alusel liigitatakse laineid ristilaineteks ja pikilaineteks? 2) Nimeta laineid iseloomustavaid suuruseid. Tunnis: Uurime,

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso kuulub kahtlemata tänapäeva maailma autoriteetsemate

Rohkem

Pärimustantsud ja laulumängud esimeses kooliastmes Liikumisõpetajate suvekool LIISU 2018 Jõulumäel Rita Veeremets Pärimustantsud: 1. Kass

Pärimustantsud ja laulumängud esimeses kooliastmes Liikumisõpetajate suvekool LIISU 2018 Jõulumäel Rita Veeremets Pärimustantsud: 1. Kass Pärimustantsud ja laulumängud esimeses kooliastmes Liikumisõpetajate suvekool LIISU 2018 Jõulumäel 19. 06. 2018 Rita Veeremets Pärimustantsud: 1. Kassariik Jõelähtme Osavõtjaid: vaba arv paare Lähteasend:

Rohkem

(Microsoft Word - M\344ngud)

(Microsoft Word - M\344ngud) Koolitus Aastaring looduses Lääne-Virumaa lasteaia- ja algklassiõpetajatele 25.-26.september 2013 Rakvere MÄNGUD TUNNE PUID See mäng sisaldab nii liikumist kui ka puude tundmist. Mängujuht ütleb ühe pargis

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsiga, saadaval värvides: suurused: 70B-85C IDEAALNE SÜGAVA DEKOLTEEGA

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem