Konverents Noorte Hääled Young Voices Conference

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Konverents Noorte Hääled Young Voices Conference"

Väljavõte

1 Eesti Kirjandusmuuseum Eesti-uuringute Tippkeskus Tartu Ülikool Eesti Rahva Muuseum Tartu Nefa Rühm Konverents Noorte Hääled Young Voices Conference aprill 2021 / April 21 22, 2021 Tartu (Zoom) Kava ja ettekannete teesid Programme and Abstracts EKM Teaduskirjastus Tartu 2021

2 Koostanud ja toimetanud / Compiled and edited by: Anastasiya Fiadotava, Liisi Jääts, Saara Mildeberg, Mari Sarv, Ergo-Hart Västrik Keeletoimetajad / Language editors: Daniel Allen, Kadri Tamm Küljendus / Layout: Diana Kahre HTML: Mari Sarv Konverentsi koduleht / Conference website: Konverentsi läbiviimist toetab Eesti-uuringute Tippkeskus (TK 145). The conference is supported by the Centre of Excellence in Estonian Studies (TK 145). ISBN (pdf) ISBN (html) autorid 2021 Eesti Kirjandusmuuseum 2021

3 KAVA / PROGRAMME 21. APRILL / APRIL 21 10:00 11:00 Konverentsi avamine ja prof. Kristin Kuutma plenaarettekanne / Conference opening and a plenary lecture by prof. Kristin Kuutma A Pilgrim s Progress: A Disciplinary Journey Inside/Outside Academia chair Ergo-Hart Västrik 11:00 12:30 Sessioon 1: Folkloori teine elu moderaator Meeri Ott 11:00 11:30 Mathilda Matjus Kultuurmaastikud ja etnograafilised tähtpäevad Andrus Kivirähki romaanis Rehepapp 11:30 12:00 Karmen-Eliise Kiidron Poliitiline folkloor eestlaste argielus Leelo Tungla romaani Seltsimees laps näitel 12:00 12:30 Katrin Villems Folkloori teine elu Disney filmides: eesti rahvapärase muinasjutu Tuhkatriinu (ATU 510A) arhiivitekstide ja Disney animafilmi võrdlus 13:30 15:00 Session 2: Digitalisation and Contemporary Culture chair Mikhail Fiadotau 13:30 14:00 Irina Siseykina Overview of the Estonian-Russian Translation Flows since :00 14:30 Rok Mrvič Slovenian Short Folklore Forms: An Insight into New Research 14:30 15:00 Chahal Garg Crafting Digital 15:30 17:00 Sessioon 3: Kogemuse vahendamine moderaator Liisi Jääts 15:30 16:00 Hildegard Reimann Folkloristlik joonistus alternatiivne viis kogeda ja kirjeldada? 16:00 16:30 Laura Aurora Vahtra Meie mets 16:30 17:00 Saara Mildeberg Seiklusmaa 2020: turistipilk tööstusmaastikele 3

4 22. APRILL / APRIL 22 10:00 11:30 Session 1: Gender, Nationalism and Community- Building chair Anastasiya Fiadotava 10:00 10:30 Martin Beek Collective Cycling: Materials, Competences, Meanings 10:30 11:00 Manpreet Kaur Rediscovering Matrilineage: A Comparative Analysis into the Gendered Side of Manipur 11:00 11:30 Malay Bera Allegorizing the (Nation) Mother: Revisiting Indian Nationalist Movement Through Bengali Wonder Tales 12:00 13:30 Sessioon 2: Sugu, sport ja tervis moderaator Merili Metsvahi 12:00 12:30 Danila Rygovskiy Sooline leping ja traditsioonilisus vene vanausuliste külades Siberis 12:30 13:00 Arabella Antons Küllalt naiste rikkumisest võistlusspordiga Eesti naiste sport :00 13:30 Agnes Lea Tervisekäitumise motiivid ja rahvapärased arusaamad koroonapandeemiast võrdluses katkuepideemiaga 14:30 15:30 Haridusteemaline ümarlaud Kultuuriuurija kujunemine: kust tulevad ja kuhu lähevad (noored) teadlased? Ester Bardone, Elo-Hanna Seljamaa, Keiu Telve, Ergo-Hart Västrik, moderaator Mari Sarv 16:00 17:30 Session 3: Between Nature and Culture chair Lona Päll 16:00 16:30 Valentina Drianitchkina & Agnia Andrejeva Zoomorphisms in the Russian, Estonian and Chinese Languages and the Development of a Thematic Application 16:30 17:00 Michele Tita The Wild Man and the Nature-Culture Divide 17:00 17:30 Erfan Fatehi Directions of Biological Anthropology in the 21st Century 17:30 17:45 Konverentsi lõpetamine / Closing of the conference 4

5 TEESID / ABSTRACTS

6 Kultuurmaastikud ja etnograafilised tähtpäevad Andrus Kivirähki romaanis Rehepapp MATHILDA MATJUS TARTU MIINA HÄRMA GÜMNAASIUM Kultuurmaastik on üks loodusmaastiku variatsioonidest. Maastik on vägagi seotud kultuurilise, sotsiaalse ja emotsionaalse tegevusega, mis on täis märke ja sümboleid. Uurimistöös analüüsisin romaani Rehepapp kultuurmaastikke. Kuna romaani sündmustik toimub novembrikuus, mis on täis eestlastele olulisi tähtpäevi, uurisin lisaks maastikele novembri pühade algupära ja rahvakombestikku. Maastik ja tähtpäevad on omavahel tihedalt seotud ning nende olemuse ja algupära tundmine aitab mõista romaani tagamaid ja tegelaste käitumist. Folkloori ja mütoloogia kujutamine kirjanduses mängib suurt rolli rahvuse ja kultuuri säilitamisel. Maastike ajalugu ja tähendust ning rahvakombeid saab väärtustada ning tulevastele põlvedele edasi anda ilukirjanduse kaudu. Täpsemalt võtsin vaatluse alla nelja erineva maastikutüübi mõju tegelaste olemusele nelja erineva novembrikuise tähtpäeva valguses. Samuti oli töö eesmärgiks teada saada, kuivõrd vastavad romaanimaastikud ja -tähtpäevad 19. sajandi Eesti tegelikele oludele ning milliseid pärimusi ja müüte maastik ja pühad endas kannavad. Valisin romaanist Rehepapp neli kultuurmaastikku, milleks on surnuaed, mõis, küla ja kirik. Samuti valisin neli novembrikuu tähtpäeva hingedepäev, mardipäev, kadripäev ja andresepäev. Minu uurimistöö tutvustab Kivirähki romaani Rehepapp kihtide rohkust uuest aspektist. 6

7 Poliitiline folkloor eestlaste argielus Leelo Tungla romaani Seltsimees laps näitel KARMEN-ELIISE KIIDRON TARTU ÜLIKOOLI FILOSOOFIA JA SEMIOOTIKA INSTITUUT Oma autobiograafilises triloogias Seltsimees laps viib Leelo Tungal lugeja jalutama oma lapsepõlveradadele. Täpsemalt nendele, kust ta ema Helmes Tungal, Ruila kooli direktriss, 25+5 aastaks Marimaale vangilaagrisse küüditatakse. Enne vangistamist palub ema Leelol isale hea laps olla ning lubab selle tingimuse täitmisel kiirelt tagasi tulla heas usus, et tegu on eksitusega. Ema tagasitulek venib aga mitmeid aastaid, mille jooksul saab 3-aastasest esimese klassi õpilane. Need aastad mööduvad koos isa ja perekonnaga, kellelt väike Leelo kuuleb palju nõukogude režiimi põhjustatud ülekohtu ja valu kohta. Väljalobisemise tagajärgede hirmus keelatakse väiksel lapsel neid lugusid võõrastele rääkida, mistõttu jääb tüdrukul üle vaid hea laps olla ja ise Nõukogude Liidu toimimisest aru saada. Ettekandes arutlen, millist rolli mängis eestlaste argielus poliitiline folkloor. Uurimus põhineb Seltsimees lapse triloogias leiduva poliitilise folkloori näidetel naljadel, anekdootidel, lauludel, kuulujuttudel jms. Põgusalt käsitlen ka seda, kuidas propaganda ja võõrvõim aastatel eestlaste argielu mõjutas. Uurimust raamivad kolm põhilist küsimust: 1. Missuguseid folkloorižanre kasutatakse? 2. Missuguses kontekstis poliitilist folkloori esitati (ja kes olid esitajateks)? 3. Missugune oli poliitilise folkloori sisu? Ettekanne põhineb samanimelisel seminaritööl, mille kallal parasjagu töötan. 7

8 Folkloori teine elu Disney filmides: eesti rahvapärase muinasjutu Tuhkatriinu (ATU 510A) arhiivitekstide ja Disney animafilmi võrdlus KATRIN VILLEMS TARTU ÜLIKOOLI KULTUURITEADUSTE INSTITUUT Walt Disney on suuresti mõjutanud meie arusaamu muinasjuttudest, nende süžeedest ja tegelastest. Seetõttu võib meelest minna, et muinasjuttude näol on tegemist rikkaliku folkloorse ainesega, mille konkreetset tekkepaika ja autorit pole võimalik määratleda. Rahvajutud kohanevad selle rahva kultuuri ja olustikuga, kus neid räägitakse. Minu lapsepõlve lemmikmuinasjutuks kujunes Tuhkatriinu ning seda tänu aastal valminud, eesti keelde dubleeritud Karin Brandaueri filmile Aschenputtel. Siinkohal ongi oluline mainida, et minu arusaam Tuhkatriinu muinasjutust on mõjutatud ainesest, mis kuulub tegelikult folkloori teise elu alla. Sellest ajendatuna hakkas mind huvitama, millised on eesti rahvapärimuses tuntud Tuhkatriinu tekstid Eesti Rahvaluule Arhiivis. Minu ettekanne keskendub arhiivitekstide võrdlusele Disney aasta Tuhkatriinu animafilmiga, et selgitada välja nende peamised sarnasused ja erinevused. Kuidas on kujutatud Tuhkatriinu, võõrasema, võõrastütarde ja printsi tegelaskujusid arhiivitekstides ja kuidas Walt Disney animafilmis? Kuidas on süžeeliselt üles ehitatud Tuhkatriinu kohta leiduvad arhiivitekstid ja mis viisil on seda tehtud Walt Disney filmis? Mille poolest tekstid ja film sarnanevad ja erinevad? Lisaks olen fookuse seadnud uurimistöödele, mis keskenduvad Disney filmide ja folkloori suhtele. 8

9 Overview of Estonian Russian Translation Flows since 1991 IRINA SISEYKINA COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES AND CULTURES, UNIVERSITY OF TARTU The presentation will focus on the sociological, and partly on the imagological, aspects of Estonian Russian translation flows taking in a historical overview of cultural exchange between Estonia and Russia as well as images of Estonia and Estonians in Russian literature of the 19th and 20th centuries. The sociological analysis of translations will use the approaches introduced by Pierre Bourdieu, specifically the ideas of fields, capital, power, habitus, etc., which are applicable to the field of translation. A corpus of Estonian Russian translations since 1991 is identified based on analysis of Estonian Literature Centre database (Estlit.ee), the Ester. ee bibliography and the database of the Index Translationum. Estonian Russian translation flow since 1991 are classified by genre, author, year, publisher and translator. A separate part of corpus is comprised of the Russian-language literary titles in Estonia that are considered part of Estonian literature. 9

10 Slovenian Short Folklore Forms: An Insight into New Research ROK MRVIČ RESEARCH CENTRE OF THE SLOVENIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS, INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY The conference paper deals with questions of genre differentiation, hybridisation and the perpetual transformation of short folklore forms. Consideration of these questions is to be presented on the basis of new folklore material as the current research on short folklore forms is expanded by introducing new approaches to fieldwork. These approaches were designed to maintain research standards in contemporary work conditions impeded by the pandemic. Folklore material, alongside detailed linguistic and cultural contextual data from several Slovenian dialects, has been gathered in 2021 and is currently being evaluated and categorised. Bearing in mind the fact that the research is in the early stages, it is too soon for reliable, empirically supported conclusions to be made. Newly gathered material, however, already encourages researchers to rethink traditional methodology and to approach the introduction of new genres (and sub-genres) to Slovenian short folklore typologies carefully. 10

11 Crafting Digital CHAHAL GARG INSTITUTE OF CULTURAL RESEARCH, UNIVERSITY OF TARTU Humanity s technological accomplishments represent a fast receding horizon, but the horizon is no monolithic constant, instead it is a jagged line riddled with issues of democratisation and access. For some, the frontier of technology has accrued them financial and political power to confine technology experience to a standardised internet space and digital materiality where only facsimiles of their vision can exist. Contrasting with this kind of centrally driven technology development agenda, is the humane, vernacular and often idiosyncratic craft approach that relishes an ongoing interaction with materials and situations at hand, enabling decentralised thought and practice. Craft making provides a fortuitous and challenging lens through which to view the query, what constitutes a healthy internet, and who makes it? Humans more prominently inhabiting the digital realms stirs complex questions of identity politics. Which identity gets represented, what cultures become a blueprint of digital humanity? What perspectives are deliberately obscured, or worse, silenced due to ignorance and apathy. To suggest a response to the issue of monoculture arising out of centralised conception, this research explores how a craft ethos can inform decentralised thinking and acting within technology making, and present an alternative ontology to shape a more inclusive and diverse discourse for our collective technology future. 11

12 Folkloristlik joonistus alternatiivne viis kogeda ja kirjeldada? HILDEGARD REIMANN TARTU ÜLIKOOLI KULTUURITEADUSTE INSTITUUT Järjest enam visuaalikeskseks muutunud maailm on toonud kultuuriuurimise fookusesse visuaalsed meetodid, lisaks fotole ja videole ka joonistuse. Joonistust ei käsitleta enam pelgalt dokumenteerimisvahendina (etnograafiline joonistus), vaid ka tunnetusvahendi, mõttetehnika, kaasava välitöömeetodi, isikliku sisekaemuse või teadmiste esitlemise viisina. Minu ettekanne annab ülevaate joonistuse ja joonistamise rollidest eesti folkloristikas ja folkloristide kogemustes. Kas saame rääkida folkloristliku joonistuse mõistest? Mis eripärad ja väärtused omandab joonistus folkloristika kontekstis? Kas käsitsi loodud visuaalne kujutis võiks pakkuda alternatiivi teaduslikule tekstile? Ettekanne põhineb minu samateemalisel bakalaureusetööl, mille allikmaterjalideks on rahvusvahelised käsitlused kultuuriuurimise ja kunsti suhetest, intervjuud kahe eesti folkloristiga ning välitööpäevikud ja korrespondentide kaastööd Eesti Rahvaluule Arhiivist. 12

13 Meie mets LAURA AURORA VAHTRA TARTU WALDORFGÜMNAASIUM Minu uurimustöö on jätk gümnaasiumi aastatööle. Aastatöös kujutasin ma Eesti metsa läbi arhailise ja aeglase analoogtehnika see hõlmas endas kassett-diktofoniga lindistatud intervjuusid ning kogu protsessi jooksul filmile pildistatud mustvalgeid fotosid ning päädis näitusega Meie mets. Töö käigus tekkis mul huvi jõuda põhjusteni, mille tagajärjel meie metsade seis on selline, nagu see hetkel on. Võimalikult laia ülevaate jaoks intervjueerisin erineva taustaga sõpru ja tuttavaid, küsides neilt: Mida tähendab mets sinu jaoks? Selle küsimuse kaudu üritasin leida selgitust olukorrale, kus andmebaasides, registrites ja kaartidel esindatud metsad on füüsiliselt kadumas. Kas tänapäeva inimeste nõrk isiklik side metsaga õigustab metsade raiumist? Minu töö eesmärk on meenutada igale intervjueeritavale ja kuulajale/ lugejale tema suhet metsaga ning pakkuda seeläbi kõlapinda vastutustundlikumale ja säästvamale suunale, kui on kergekäeline metsa materjaliks muutumine. Lisaks otsin vastust küsimusele, kas eestlane on metsarahvas. 13

14 Seiklusmaa 2020: turistipilk tööstusmaastikele SAARA MILDEBERG TALLINNA ÜLIKOOLI HUMANITAARTEADUSTE INSTITUUT Minu ettekande keskmes on Ida-Virumaa tööstusmaastike roll kohalikus turismiettevõtluses. Ida-Virumaa, kunagine armastatud mereäärne puhkusesihtkoht ja Nõukogude Lääne peamine põlevkivitootja, on tänapäeval Euroopa Liidu idaperifeeria. Põlevkivitööstuse hiilgeaeg jääb 1980ndatesse aastatesse, kuid 1990ndad aastad, Eesti taasiseseisvumine ja tööstuse ümberstruktureerimine, aga ka mitmete kaevanduste ressursside ammendumine, tõid endaga piirkonnas kaasa olulised muutused. Kuigi põlevkivi toodetakse Kirde-Eestis ka tänapäeval endiselt suurtes kogustes, on selle piiratud varud ja kaevandamise mõju keskkonnale sundinud riiki kaaluma alternatiivseid energiaallikaid. Keskkonnaprobleemide, sealhulgas läbikaevatud maastike, jäätmete ja reostuse tõttu on Ida-Virumaal nii suletud kui veel töötavate kaevanduste ja tehaste tulevik pideva arutluse all. Samal ajal on piirkonnas elavdunud turismitegevus, mis on alates aastast koondunud ühise Seiklusmaa turundusstrateegia alla ning üritab muuhulgas ära kasutada piirkonna eripärasid ja mitmepalgelisust. Oma pooleliolevas uurimistöös keskendun tööstusmaastike taas- ja uuskasutusele turisminarratiivides ja -praktikates. Seni läbi viidud osaleva vaatluse põhjal mõtisklen, kuidas tööstusmaastikega tutvumine on väljakutse, mis võiks aidata meil paremini mõista oma suhet keskkonnaga. 14

15 Collective Cycling: Materials, Competences, Meanings MARTIN BEEK INSTITUTE OF CULTURAL RESEARCH, UNIVERSITY OF TARTU Paide evening bicycle rides (Paide õhtused rattasõidud) are a series of events held each Wednesday evening in summer. During the rides, people cycle through the town of Paide together. These events have been taking place for years, and while the exact number of participants varies, it remains a popular event with a number of devoted participants. I conducted my fieldwork in Paide mainly during the summer and autumn of My presentation is based on the idea that collective cycling as a practice is made up of 3 parts: materials, competences and meanings. The most important material aspect of cycling is obviously the bicycle as a device necessary for the practice. Different bicycles alter the cycling experience in different ways. Competences encompass ways of how cycling is done. Different competences are needed for cycling together than for riding a bike alone. Lastly, meanings form an important part of the practice. As I conducted my fieldwork only among the participants of the rides, I can truly only speak of the meanings attributed to collective cycling from inside the group. These meanings are intertwined with the reasons these events are organised and why people participate in them. For the organisers, the rides are a way to develop bicycle culture as they say. For the participants, the events provide a space to get together as well as to exercise. Participants also value the experience or feeling of cycling together and the possibility of discovering marginal places in Paide. 15

16 Rediscovering Matrilineage: A Comparative Analysis of the Gendered Side of Manipur MANPREET KAUR INSTITUTE OF CULTURAL RESEARCH, UNIVERSITY OF TARTU My presentation focuses on the folktales of Manipur and the gender context residing therein. With this presentation, I would like to showcase the differences in the oral narratives versus the translated version of the same folktales and whether we see the breaking of gender stereotypes, binary or otherwise. I will be tracing the translated versions of the tales and analysing trends observable in when we see these stereotypes breaking, whether it be during times of crisis or during everyday life. The purpose of this research is to ensure that vernacular literature from the north-eastern part of India can be put at the forefront along with commonly known folktales. This will help ensure that these tales can be analysed and studied further in academic discourse by future folklorists, anthropologists and ethnographers. At the same time, these tales can also help form a sense of identity within the younger generations of the community while still ensuring the continuation of these oral traditions, either through digitisation or measures taken by the community to safeguard these tales (I will further elaborate on them in my presentation). The methods used in this research will be traditional ethnographic fieldwork. Interviews and case studies through digitised translations will be the key analysis materials. 16

17 Allegorising the (Nation) Mother: Revisiting the Indian Nationalist Movement Through Bengali Wonder Tales MALAY BERA DEPARTMENT OF ENGLISH, ASHOKA UNIVERSITY In early 20th century colonial Bengal, wonder tales played a major role in uniting people against British colonialism. My paper begins with an investigation into how the national allegory of Bharat Mata (Mother India) was conceived in Shakuntala (1895), a wonder tale by Abanindranath Tagore. I argue that Tagore s celebrated allegorical painting of Bharat Mata (1905), which came out a decade after his wonder tale Shakuntala, is a further reception of the wonder tale heroine, Shakuntala. After the first visual representation of the Nation Mother by Tagore came out, cultural nationalism reached its peak. Within the next four years, Dakshinaranjan Mitra-Majumder published Thakurmar Jhuli (1907) and Thakurdadar Jhuli (1909), two collections of wonder tales that, soon, became the anthem of cultural solidarity in Bengal. However, the aim of my paper is not simply to explore the glorious role of wonder tales in nation-building and allegorising the nation mother. I will also explore how nation-building created, imposed and perpetuated a particular idea of motherhood through wonder tales which has outlived the colonial context. I critique the ways in which nation-building contributed to promoting patriarchal agendas of subjugating women using wonder tales. In this mission, mothers and other women in wonder tales were cleansed of their desire and stripped of their agency and selfhood. They were deified and placed on the pedestals of worship. This prescription of motherhood still dictates the doctrines of motherhood in contemporary Bengal, something that needs to be critiqued and contested. 17

18 Sooline leping ja traditsioonilisus vene vanausuliste külades Siberis DANILA RYGOVSKIY TARTU ÜLIKOOLI KULTUURITEADUSTE INSTITUUT Ettekanne keskendub vene vanausuliste tšasovennõje (< vn tšasovnja) haru küladele Siberis. Neid külasid kirjeldatakse tihti asupaikadena, kus elanikud hoiavad oma traditsioone muutumatuina. Sellise usulise kogukonna tekke ja kujunemise on tinginud mitmed ühiskondlikud ja majanduslikud faktorid, mis oluliselt on mõjutanud ka vanausuliste arusaamu soorollidest. Ettekandes analüüsin soopõhist teooriat, täpsemalt soolise lepingu kontseptsiooni kasutades, kuidas luuakse ning transformeeritakse traditsioonilisust. Võrreldes revolutsiooni-eelse ajaga, muutusid Siberi vene vanausuliste kogukonnad spetsiifiliselt kinnisemaiks just nõukogude ajal. See juhtus põhjusel, et nõukogude ühiskonna ehitamisega paralleelselt kasvas mitteametlike majandussidemete tähtsus. Niinimetatud traditsiooniline soopõhine tööjaotus, kus majapidamine oli rohkem naiste õlgadel (kuna mehed tegelesid jahinduse, kalapüügi ja teiste sarnaste tegevustega), oli taigakülades informaalse ja horisontaalse majandusviisi jaoks väga oluline. Sellised praktikad jäid suurel määral nõukogude ideoloogia varju, aga isegi ametlikul majandusel oli vaja looduslikke varusid, mida mitteformaalsete suhete abil hangiti. Need suhted vastasid ka vene vanausuliste vajadustele, seda nii nende usuliste vaadete kui ka tavapärase töörutiini mõttes. 18

19 Küllalt naiste rikkumisest võistlusspordiga Eesti naiste sport ARABELLA ANTONS TARTU MART REINIKU KOOL Sport on tänapäeva inimese elus väga tähtsal kohal. Sporti võivad teha kõik: naised ja mehed, lapsed ja vanurid, sportlased ja harrastajad. Igaüks saab valida ala ja viisi, mis talle sobib. Valikuvabadus tundub iseenesestmõistetav, aga nii pole see alati olnud ega ole kõikjal ka praegu. Tasub vaid heita pilk mõnda islamiriiki, kus naised ja sport ei käi kokku, või naasta sajanditagusele Eestimaale. Minu ettekanne käsitleb naiste sporti Eesti Vabariigis kahe maailmasõja vahel. Uurimuse eesmärgiks on selgitada, kuidas sportivaid naisi ajakirjanduses kujutati, millise tooniga rääkisid neist kohalikud spordijuhid ning kas Eesti avalikkus pidas naiste võistlussporti tavapäraseks nähtuseks. Samuti vaatlen, milliseid spordialasid naised sellel ajal harrastasid ning võrdlen naiste võimalusi nendel aladel meeste omadega. Erinevad Eesti spordiajaloo temaatikat käsitlevad teosed sellest perioodist on väga napisõnalised ning järelduste tegemiseks tuleb vaadelda algallikaid: ajakirjandust, arhiiviallikaid ja spordistatistikat. Minu uurimuse järgi olid naised ja mehed sel perioodil seaduse silmis küll põhimõtteliselt võrdsed, aga praktikas oli ühiskonnas juurdunud arvamus, et naistele ei sobi mitmed asjad, sh ülemäärane füüsiline pingutamine, võistlussport ning teatud spordialade harrastamine. Tehes vahet võistlus- ehk saavutusspordil ja kehakultuuril (tervis ja liikumine), peeti naistele sobilikuks vaid viimast, eelkõige võimlemist. Eesti spordi juhtorganisatsioonidesse naisterahvaid üldiselt ei kuulunud. Naiste kehakultuuri katusorganisatsioonid tekkisid alles 1930-ndate lõpus ning murrangut suhtumises kaasa tuua ei jõudnud. Naissportlase kuvandit mõjutasid tollal arusaamad, et sportiv naine on mehelik naine ja mehelik naine on kole naine. Kas kole ja mehelik sportiv naine võib olla hea ema ja abikaasa? 19

20 Tervisekäitumise motiivid ja rahvapärased arusaamad koroonapandeemiast võrdluses katkuepideemiaga AGNES LEA TARTU ÜLIKOOLI EESTI JA ÜLDKEELETEADUSE INSTITUUT Koroonapandeemia on rahvatervise kriis, mis on aasta jooksul põhjustanud suuri muutusi kogu maailmas. Folkloristidele on pandeemiaga seotud materjal olnud huvitavaks uurimisaineseks, milles on paralleele leitud ka teiste epideemiatega. Sarnaseid jooni on leitud näiteks katku-, aidsi- ja koolerapärimusega, aga ka sea- ja linnugripiga. Tõhusa ravi puudumisel on inimestele antud kohustuslikke ja soovituslikke tervisekäitumise juhiseid, kuid lisaks nendele on inimeste seas levinud muudki ravivõtted, mille eesmärk on ennetada koroonaviirusega nakatumist. Ka Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM) uurijad on analüüsinud koroonafolkloori ja kriisipärimust, ent võrdlus teiste epideemiatega seostuva pärimusega on jäänud üldistavale tasemele ning ei ole hetkel veel kindlasti ammendav. Alates aasta keskpaigast on EKM kogunud ka inimeste endi tervise hoidmise teemalisi üleskirjutisi, mida ei ole veel jõutud uurimistöös kasutada. Sellest tulenevalt on minu ettekande eesmärk kirjeldadad EKM värskelt kogutud materjali põhjal eesti inimeste tervisekäitumist koroonapandeemia ajal, võrrelda koroonapärimust katkupärimusega ning kirjeldada ka teisi koroonaviirusega seotud rahvapäraseid arusaamu. Töös otsitakse vastuseid kahele küsimusele: 1. Mille poolest erineb ja sarnaneb eesti praegune koroonapärimus vanema katkupärimusega? 2. Millised uskumused ja ravivõtted iseloomustavad ainult koroonapandeemiat, st ei ole niivõrd või üldse levinud katkuepideemiaga? Uurimuse valimi moodustab EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogutud koroona- ja tervisekäitumise-teemaline ainestik. Katkuepideemiaga seostamisel ja võrdlemisel kasutan vastavateemalisi väljaandeid. 20

21 Zoomorphism in the Russian, Estonian and Chinese and the Development of a Thematic Application VALENTINA DRIANITCHKINA, AGNIA ANDREJEVA TALLINN CENTRAL RUSSIAN GYMNASIUM The relevance of this research topic is illustrated by the growing interest in the phenomenon of culture and problems of language identity, by the lack of knowledge about problems of ethnic cultural diversity as it relates to linguistic units and by the need to explore the ways in which the national character of an ethnic group is reflected in a language. The aim of the research work was to investigate the effect of different animals on the culture and folklore of the Chinese, Russian and Estonian peoples, as well as the human characteristics given to these animals by the above-mentioned peoples. The research has covered such problems as the insufficient use of folklore units in modern speech, as well as the lack of applications for the study of folklore. As a result of the work, 30 animals were selected and their descriptions (including zoomorphisms and zoonyms) compiled, based on sources, in accordance with the meaning of this animal in Estonian, Russian and Chinese culture. Further, based on the data obtained an application was created in the GDevelop program to combines content and game types. This application can be used not only for individual self-education, but also in schools to teach English, Russian, Chinese and/or Estonian. It can serve as a good basis for both further study of the folklore of the three cultures, and for general education. This is a very interesting and enlightening topic that can be continued for a long time, and the authors of this research hope that they will have the opportunity to continue looking for zoomorphisms in various cultures and to study the value of animals in these cultures. 21

22 The Wild Man and the Nature-Culture Divide MICHELE TITA INSTITUTE OF CULTURAL RESEARCH, UNIVERSITY OF TARTU A common trope in modern academic discourse is the so-called great divide between nature and culture. These two domains are commonly understood as complementary, explaining the way humans relate to the environment from an anthropocentric perspective. As humans create and construct culture, they can modify nature substantially or act upon it in ways that other living beings cannot do. This idea of culture, however, is not exclusive to the modernity and exists in vernacular traditions too. With this presentation, I will focus on specific examples of the European wild man, a folkloric figure consisting in a human-like being completely covered in hair and living as a social outsider. The folktales of the Alps represent this figure as a cultural hero, who initiated human history transforming natural objects into cultural artefacts (e.g. cheese production from milk) and teaching these transformation techniques to the local communities before disappearing into the wilderness. However, the wild man is a deeply ambiguous figure too, maintaining a liminal role between the civilised humans and the instinctive and feral world of so-called wild nature. As the wild man seems to validate the idea of a nature-culture divide, is it still possible to maintain this division in the academic tradition? Or, on the contrary, could the fluidity of the figure between these two domains help us to re-think the way we see and analyse our reality? Connecting anthropology and folklore, I will try to address these questions and discuss their theoretical and practical relevance. 22

23 Directions of Biological Anthropology in the 21st Century ERFAN FATEHI INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND SEMIOTICS, UNIVERSITY OF TARTU Biological anthropology has undergone fundamental shifts in its outlook and approach since its emergence. Between the 19th and mid-20th century race was the pivotal concept in the studies of biological anthropology. In the wake of the second half of the 20th century the problem of race lost its eminence to new concepts and problems. The second half of the twentieth century can indeed be named as the transition period for biological anthropology when this discipline advanced and shifted from generic to more specific, burgeoning in specialties such as human genetics, ecology, palaeontology and primatology. In the 21st century, maintaining the specialisation trend, another significant approach has gained currency in biological anthropology, which studies its objects with a regard to cultural and physical/biological attributes. This is known as the bio-cultural approach, which views biology and culture as dialectically and inextricably entwined. Medicine, nutrition and neuroanthropology are the spheres that fall under this approach in biological anthropology. These study areas are among the most functional sub-disciplines of anthropology in the present century by means of which environmental crises, disease outbreaks, food and migrant crises can be addressed and investigated. The present research investigates this approach in biological anthropology and the spheres formed under this approach, and their justification regarding the anthropological problems of the 21st century. 23

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Outline Estonian language resources First experiment for summarization EstSum

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Council of Europe Commissioner of Human Rights Mr.

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Scanned Image

Scanned Image EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL TARTU ÜLIKOOL EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri 70. sünnipäevale pühendatud konverentsi

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx Tartu Ülikool Jaak Vilo 20. aprill 2009 Jaak Vilo 1 CV Karjääriredel Kuidas tehakse teadust Kuidas mõõta teadust Teadus on lahe saab teha mida tahad saab reisida lõpmatult saab suhelda lõpmatult PhD

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

SQL

SQL SQL Kuues loeng 3GL inside 4GL Protseduurid Funktsioonid Tavalised Funktsioonid (üks väljund) Ilma väljundita Protseduurid Viitargumentide kasutamise võimalus Tabel-väljundiga Protseduurid Create function

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 - on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime kaubandussektori väljavaateid, otsime õigeid vastuseid

Rohkem

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1 Põhikooli matemaatika võistlus Lõppvõistlus reedel 22.1.2016 OSA 1 Lahendamiseks aega 30 min Punkte 20 Selles osas kalkulaatorit ei kasutata. Lühikesed lahendused ja vajalikud joonised teha samale paberile.

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

addresses.indd

addresses.indd Heiki Sibul Riigikogu peasekretär Secretary General Addresses and Formulation of the Objectives of the Seminar Riigikogu Kantselei direktori Heiki Sibula avasõnad Head kolleegid, Mul on hea meel Teid tervitada

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

untitled

untitled EESTI KUNSTIMUUSEUMI TOIMETISED PROCEEDINGS OF THE ART MUSEUM OF ESTONIA 3 Kumu kunstimuuseum Sügiskonverents 2006 Kumu Art Museum Autumn Conference 2006 ÜHEST SAJANDIST TEISE KRISTJAN JA PAUL RAUD FROM

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li

KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse liik: Õppekava maht: Õppeaeg: Õppetöö korraldus: Õpingute

Rohkem

SQL

SQL SQL Teine loeng Mõtelda CREATE TABLE ( { INTEGER VARCHAR(10)} [ NOT NULL] ); Standard SQL-86 (ANSI X3.135-1986), ISO võttis üle 1987 SQL-89 (ANSIX3.135-1989) SQL-92 (ISO/IEC 9075:1992)

Rohkem

Tiitel_logoga.ai

Tiitel_logoga.ai SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT EESTI STATISTIKA STATISTICS ESTONIA SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TALLINN 2009 Koostanud Statistikaameti keskkonna

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc

Microsoft Word - EVS-EN doc EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 13: Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine Methods of test for masonry units Part 13: Determination of net and gross

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Microsoft Word - C035736e.doc

Microsoft Word - C035736e.doc EESTI STANDARD Süsteemi- ja tarkvaratehnika Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Andmekvaliteedi mudel Software engineering Software product Quality Requirements and

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine

Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine Kaasaegsed mõõdistustehnoloogiad droonidest märkerobotiteni Mart Rae Filmimuuseumis 29.03.2019 Lugemist MEHITAMATA ÕHUSÕIDUKI ABIL TEHTUD AEROFOTODE PÕHJAL PUISTANGU MAHTUDE ARVUTAMISE TÄPSUS; Kaupo Kokamägi,

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C,

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 17 June 2019, starting at 11.00 (Warsaw Time). Pursuant to the printout

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2016.a. Tänane plaan 1. Ülevaade IKT kasutusest õppeprotsessis 2. Kursuse ülesehitus Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Euroopa muutuvas maailmas kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond H2020 teabepäevad novembris 2018 Katrin Kello, Eesti Teadusagentuur katrin.kello@etag.ee Foto: Ethan Lindsey H2020 ühiskonnaprobleemide

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade ja sõnavara Information technology Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Klassiskeem (class diagram) Klass (class) atribuut (attribute) meetod (method) Liides (interface) meetod (method) Viidatavus (visibility) avalik

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Socialia ja humanitaria Horisont 2020 tervise ja toidu-biomajanduse valdkondade teemades Argo Soon Estonian Teadusagentuur ERM, Tartu, 20.12.16 Et oleks selge: definitsioonid Sotsiaalteadused: sotsioloogia

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem