Kogu materjal on kättesaadav veebisaidil

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kogu materjal on kättesaadav veebisaidil"

Väljavõte

1 EUROOPA LIIDU OLUKORD AASTAL Ursula von der Leyen, Euroopa Komisjoni president Brüssel 16. september #SOTEU EN ec.europa.eu/soteu2020 ET

2 Iga aasta septembris peab Euroopa Komisjoni president Euroopa Parlamendi ees kõne olukorrast Euroopa Liidus. Kõnes tehakse kokkuvõte aasta jooksul saavutatust ja esitatakse prioriteedid eelolevaks aastaks. Samuti räägib president sellest, kuidas Euroopa Komisjon kavatseb tegeleda Euroopa Liidu kõige pakilisemate probleemidega. Kõnele järgneb parlamendi täiskogu arutelu. Ühtlasi avab see dialoogi Euroopa Parlamendi ja nõukoguga komisjoni järgmise aasta tööprogrammi ettevalmistamiseks. Lissaboni lepingule tuginev kõne olukorrast Euroopa Liidus on ette nähtud aastal sõlmitud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppega, milles on muu hulgas sätestatud, et Euroopa Komisjoni president saadab Euroopa Parlamendi presidendile ja nõukogu eesistujariigile kavatsusavalduse, kus kirjeldatakse üksikasjalikult meetmeid, mida komisjon kavatseb õigusaktide või muude vahendite näol võtta kuni järgmise aasta lõpuni. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas oma esimese kõne olukorrast Euroopa Liidus 16. septembril Kogu materjal on kättesaadav veebisaidil

3 SISUKORD Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal...4 Kavatsusavaldus president David Maria Sassolile ja kantsler Angela Merkelile Von der Leyeni komisjon: esimene tegevusaasta Saavutused Esimesed 100 päeva Euroopa enneolematud meetmed võitluses enneolematu kriisiga Pandeemia järel parem Euroopa Ajatelg

4 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal

5 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal EHITAME ÜLES MAAILMA, KUS SOOVIME ELADA: ELUJÕULINE LIIT EBAKINDLAS MAAILMAS Lugupeetud president Austatud parlamendiliikmed Üks meie aja julgemaid mõtlejaid Andrei Sahharov mees, kellest Euroopa Parlament väga lugu pidas rääkis alati oma vankumatust usust inimvaimu varjatud tugevusse. Viimase kuue kuu jooksul on eurooplased näidanud, kui tugev inimvaim tõepoolest on. Nägime seda hooldustöötajate juures, kes kolisid hooldekodudesse, et hoolitseda haigete ja eakate eest. Arstide ja õdede juures, kellest said pereliikmed neile, kes tegid oma viimaseid hingetõmbeid. Eesliinitöötajate juures, kes töötasid ööpäevaringselt nädalast nädalasse ja riskisid oma eluga, et enamik meist ei peaks seda tegema. Nende empaatia, vaprus ja kohusetunne on tõeliselt inspireeriv ning ma soovin alustada seda kõnet austusavaldusega neile kõigile. Nende lood ütlevad palju ka olukorra kohta meie maailmas ja meie liidus. See tõi esile meie tervishoiusüsteemide puudused ja näitas kätte heaolu ees jõukust väärtustava elukorralduse piirid. See tõi esiplaanile meie planeedi hapruse, mida näeme iga päev liustike sulamise, metsade põlemise ja nüüd ka ülemaailmsete pandeemiate kujul. See muutis seda, kuidas me käitume ja suhtleme hoides distantsi ja kandes maski. See näitas, kui haprad meie ühised väärtused tegelikult on ja kui kiiresti saab neid kogu maailmas ja isegi meie liidus kahtluse alla seada. Kuid inimesed tahavad sellest haprast ja ebakindlast koroonamaailmast välja pääseda. Nad on valmis muutusteks ja on valmis edasi liikuma. See on Euroopa võimalus. See on Euroopa võimalus. Euroopa peab näitama teed praeguse ebakindluse juurest edasi uue elujõu poole. Need näitavad inimkonna jõudu ja leina, mis püsib meie ühiskonnas veel kaua. Samuti näitavad need, kui habras on maailm meie ümber. Viirus, mis on tuhat korda väiksem kui liivatera, näitas, kui õrn võib elu olla. 5

6 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Euroopa peab näitama teed praeguse ebakindluse juurest edasi uue elujõu poole. Sellest ma tahangi täna rääkida. Austatud parlamendiliikmed! Ma räägin seda seepärast, et viimastel kuudel oleme uuesti avastanud, kui väärtuslike on see, mis meid ühendab. Üksikisikuna oleme kõik ohverdanud osa oma isiklikust vabadusest teiste turvalisuse nimel. Liiduna jagasime kõik osa oma suveräänsusest ühise heaolu nimel. Me muutsime hirmu ja lõhe liikmesriikide vahel usalduseks meie liidu vastu. Näitasime, mida on võimalik saavutada, kui usaldame üksteist ja Euroopa institutsioone. Lisaks kõigele otsustame mitte üksnes parandada ja taastada siin ja praegu, vaid kujundada parema eluviisi homse maailma jaoks. See on taasterahastu NextGenerationEU. See on meie võimalus viia muutused ellu läbimõeldult, mitte hävitavalt või teiste maailma riikide taktikepi all. See on taasterahastu NextGenerationEU. See on meie võimalus viia muutused ellu läbimõeldult, mitte hävitavalt või teiste maailma riikide taktikepi all. See on võimalus tulla sellest olukorrast välja tugevamana, luues võimalusi homseks maailmaks, mitte üksnes lahendades hädaolukordi eilses maailmas. Meil on kõik vajalik, et see teoks teha. Oleme raputanud end lahti vanadest vabandustest ja mugavustest, mis on meid alati tagasi hoidnud. Meil on visioon, meil on plaan, meil on investeeringud. Nüüd on aeg tööle asuda. Täna hommikul saatsin ma president Sassolile ja eesistujariigi Saksamaa liidukantsler Merkelile kavatsusavalduse, milles kirjeldasin komisjoni järgmise aasta plaane. Ma ei tutvusta täna kõiki neid algatusi, kuid soovin käsitleda seda, millele liit peab järgmise kaheteistkümne kuu jooksul keskenduma. ÜHESKOOS LÄBI RASKUSTE: EUROOPA TÄIDAB OMA LUBADUSED Austatud parlamendiliikmed! Euroopa inimesed kannatavad endiselt. See on ängistusperiood miljonite inimeste jaoks, kes muretsevad oma perekonna tervise, töökoha tuleviku või lihtsalt kuust kuusse toimetuleku pärast. Pandeemia ja sellega kaasnev ebakindlus ei ole lõppenud. Majanduse taastumine on alles algusjärgus. Seega on meie esmane prioriteet aidata üksteisel sellest raskest olukorrast välja tulla. Olla toeks neile, kes seda vajavad. Tänu meie ainulaadsele sotsiaalsele turumajandusele saab Euroopa just seda teha. See on eelkõige inimkeskne majandus, mis kaitseb meid suurte ohtude eest olgu need haigused, õnnetused, töötus või vaesus. See tagab stabiilsuse ja aitab meil vapustustega paremini toime tulla. See loob võimalusi ja heaolu, edendades innovatsiooni, majanduskasvu ja ausat konkurentsi. 6

7 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Kunagi varem ei ole see püsiv lubadus pakkuda kaitset, stabiilsust ja võimalusi olnud olulisem kui praegu. Lubage mul selgitada, miks see nii on. Esiteks peab Euroopa jätkama inimelude ja elatusvahendite kaitsmist. See on seda olulisem keset pandeemiat, kus ei ole märke selle vaibumisest. Me teame, kui kiiresti võivad näitajad kontrolli alt väljuda. Seega peame jätkama pandeemia tõkestamist äärmise hoolikuse, vastutustunde ja ühtsusega. Viimase kuue kuu jooksul on meie tervishoiusüsteemid ja töötajad saanud hakkama uskumatult paljuga. Iga riik on teinud oma kodanike heaks kõik endast oleneva. Euroopa on teinud üheskoos rohkem kui kunagi varem. Kui liikmesriigid sulgesid piirid, lõime rohelised koridorid kaupade liikumiseks. Kui üle kogu maailma oli lõksu jäänud rohkem kui Euroopa kodanikku, tõi EL nad koju. Kui mõned riigid kehtestasid elutähtsate meditsiinitarvete ekspordi keelu, lõpetasime selle ja tagasime, et sellised vahendid jõuavad sinna, kus neid vajatakse. Tegime koostööd Euroopa tööstusega, et suurendada maskide, kinnaste, testide ja hingamisaparaatide tootmist. Meie elanikkonnakaitse mehhanism tagas muu hulgas, et Rumeenia arstid said ravida patsiente Itaalias ja Läti sai saata maske oma Balti naaberriikidele. Saime sellega hakkama, kuigi me kõik alles õpime. Minu jaoks on täiesti selge, et peame looma tugevama Euroopa terviseliidu. Minu jaoks on täiesti selge, et peame looma tugevama Euroopa terviseliidu. Selleks et see saaks teoks, peame nüüd tegema tervisekriisist esimesed järeldused. Peame muutma uue programmi EL tervise heaks tulevikukindlaks. Seepärast tegin ettepaneku suurendada rahastamist ja olen tänulik, et Euroopa Parlament on valmis võitlema suurema rahastamise eest ja korvama Euroopa Ülemkogu tehtud kärped. Samuti peame tugevdama kriisiks valmisolekut ja piiriüleste terviseohtude ohjeldamist. See näitab eurooplastele, et meie liit kaitseb kõiki. Esimese sammuna teeme ettepaneku tugevdada Euroopa Ravimiametit ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskust ja anda neile suuremad õigused. Teise sammuna loome biomeditsiini kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse Euroopa ameti. See uus amet aitab meil paremini reageerida nii looduslikele kui ka tahtlikku laadi piiriülestele ohtudele ja hädaolukordadele. Meil on vaja strateegilist varu, et vähendada sõltuvust tarneahelast, eelkõige ravimite puhul. 7 Kolmanda sammuna on selgem kui kunagi varem, et peame arutama tervisepädevuse küsimust. Arvan, et see on Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi üllas ja kiireloomuline ülesanne. Kuna see oli ülemaailmne kriis, peame õppima ülemaailmsetest kogemustest. Seepärast kutsun

8 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal koos peaminister Conte ja G20 eesistujariigi Itaaliaga järgmisel aastal Itaalias kokku ülemaailmse terviseteemalise tippkohtumise. See näitab eurooplastele, et meie liit kaitseb kõiki. Just seda oleme teinud töötajate puhul. Ametisse astudes lubasin luua vahendi töötajate ja ettevõtjate kaitsmiseks väliste vapustuste eest. Tegin seda seepärast, et teadsin oma kogemusest töö- ja sotsiaalministrina, et need skeemid toimivad. Need aitavad hoida inimesed töökohtadel, oskused ettevõtetes ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted töös. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on meie majanduse liikumapanev jõud ja selle taaskäivitamise mootor. Seepärast lõi komisjon tööhõiveprogrammi TERA. Soovin tänada Euroopa Parlamenti selles küsimuses rekordilise aja jooksul tehtud töö eest. Euroopa on seni suutnud vältida massilist töötust, nagu see on tekkinud mujal. See on suures osas õnnestunud tänu sellele, et ligikaudu 40 miljonit inimest kasutasid võimalust töötada lühendatud tööajaga. Sellega seoses saavad peagi 16 riiki programmist TERA peaaegu 90 miljardit eurot töötajate ja ettevõtete toetamiseks. Leedust Hispaaniani annab see meelerahu perekondadele, kes vajavad seda sissetulekut toidu ostmiseks või üüri maksmiseks. Samuti aitab see kaitsta miljoneid töökohti, sissetulekuid ja ettevõtteid kogu Euroopa Liidus. Seepärast esitab komisjon seadusandliku ettepaneku, et toetada liikmesriike miinimumpalga raamistiku loomisel. Igaühel peab olema võimalus teenida miinimumpalka kas kollektiivlepingute või seadusjärgse miinimumpalga raames. Olen kollektiivläbirääkimiste kindel toetaja ning ettepanekus austatakse täielikult riikide pädevusi ja traditsioone. Oleme paljudes liikmesriikides näinud, kuidas põhjalikult läbiräägitud miinimumpalk aitab säilitada töökohti ja tagab õigluse nii töötajate kui ka neid tõeliselt väärtustavate ettevõtete jaoks. Miinimumpalk töötab ning töö eest peab saama palka. Sotsiaalse turumajanduse teine lubadus on stabiilsus. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid reageerisid enneolematule kriisile enneolematute sammudega. Näidates üles ühtsust ja olles oma ülesannete kõrgusel, tagas Euroopa meie majanduses vajaliku stabiilsuse. Komisjon aktiveeris viivitamata esimest korda meie ajaloos üldise vabastusklausli. Näidates üles ühtsust ja olles oma ülesannete kõrgusel, tagas Euroopa meie majanduses vajaliku stabiilsuse. See on tõeline Euroopa solidaarsus, mis väljendub tegudes. See kajastab ka seda, et meie liidus tuleb austada tööväärikust. Kuid tõsi on see, et liiga paljude inimeste jaoks ei tasu töötamine enam ära. Dumpingupalgad hävitavad tööväärikuse, seavad ebasoodsamasse olukorda ettevõtjad, kes maksavad inimväärset palka, ja moonutavad ausat konkurentsi ühtsel turul. 8

9 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Muutsime Euroopa rahaliste vahendite kasutamise ja riigiabi eeskirjad paindlikumaks. Lubasime enam kui 3 triljoni euroga toetada ettevõtteid ja tööstust alates Horvaatia kaluritest ja Kreeka põllumajandustootjatest ning lõpetades Itaalia VKEde ja Taani vabakutselistega. Euroopa Keskpank võttis otsustavaid meetmeid pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP) abil. Komisjon tegi ettepaneku luua taasterahastu NextGenerationEU ja kohandas selleks rekordajaga oma eelarvet. Rahastu raames kombineeritakse investeeringud hädavajalike reformidega. Nõukogu kiitis ettepaneku enneolematult kiiresti heaks. Parlament teeb kõik, et selle üle võimalikult kiiresti hääletada. Esimest korda ja erakordsetel aegadel on Euroopa võtnud kasutusele oma ühised vahendid, et täiendada riiklikke eelarve stabilisaatoreid. See on eriline hetk, mis annab tunnistust meie liidu ühtsusest. Selle saavutuse üle peaksime kõik uhkust tundma. Nüüd on aeg seda kurssi hoida. Oleme kõik tutvunud prognoosidega. Võime eeldada, et meie majandus hakkab pärast teises kvartalis toimunud SKP 12 % langust uuesti jalgu alla saama. Aga viirus püsib ja sellega koos püsib ebakindlus nii Euroopas kui ka kogu maailmas. Seega ei ole praegu kindlasti õige aeg toetamist lõpetada. Meie majandust tuleb endiselt poliitikatasandil toetada ning rahalise toetuse andmise ja riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamise vahel tuleb leida sobiv tasakaal. Pikemas perspektiivis ei ole stabiilsuse ja konkurentsivõime tagamiseks paremat viisi kui majandus- ja rahaliidu tugevdamine. Usaldus euro vastu on suurem kui kunagi varem. NextGenerationEU kohta sõlmitud ajalooline kokkulepe näitab poliitilist toetust, mida see rahastu pälvib. Peame seda võimalust nüüd kasutama oma majanduse struktuurseks reformimiseks ning kapitaliturgude liidu ja pangandusliidu lõplikuks väljakujundamiseks. Sügavad ja likviidsed kapitaliturud on hädavajalikud, et ettevõtjad saaksid kaasata rahalisi vahendeid, mida neil on vaja kasvamiseks ning majanduse elavdamisse ja tulevikku investeerimiseks. Samuti on need euro rahvusvahelise rolli edasise tugevdamise eeltingimuseks. Alustame seega tööd ja viime selle põlvkonnaprojekti lõpule! Austatud parlamendiliikmed, kolmas püsiv lubadus on lubadus võimaluste kohta. Peame kaotama ühtse turu tõkked. Peame vähendama bürokraatiat. Peame kiirendama õigusaktide rakendamist ja jõustamist. Samuti peame taastama neli vabadust täielikult ja kohe kui võimalik. Pandeemia tuletas meile meelde palju asju, mis võisid meil olla ununenud või mis tundusid meile iseenesestmõistetavad. See tuletas meile meelde, kuivõrd seotud on meie majandus ning kui oluline on täielikult toimiv ühtne turg meie heaolu jaoks ja selle jaoks, kuidas me midagi teeme. Kogu ühtne turg kujutab endast võimalust. Tarbija jaoks tähendab see võimalust saada oma raha eest kvaliteetseid tooteid ja teenuseid, ettevõtete jaoks müüa oma tooteid ja teenuseid kõikjal Euroopas 9

10 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal VIIME EUROOPAT EDASI: KUJUNDAME MAAILMA, MILLES ME TAHAME ELADA Lugupeetud parlamendiliikmed! ning tööstuse jaoks suurendada oma üleilmset konkurentsivõimet. Ja meie kõigi jaoks tähendab see võimalust kasutada parimal viisil vabadusi, mida me eurooplastena kalliks peame. See annab meie ettevõtetele eduks vajaliku kaalu ja pakub neile rasketel aegadel rahusadamat. Tugineme sellele iga päev, et oma elu kergemaks muuta, aga eriti oluline on see kriisi ohjeldamiseks ja liidu tugevuse taastamiseks. Anname sellele hoogu! Peame kaotama ühtse turu tõkked. Peame vähendama bürokraatiat. Peame kiirendama õigusaktide rakendamist ja jõustamist. Samuti peame taastama neli vabadust täielikult ja kohe kui võimalik. Selleks on oluline, et Schengeni vaba liikumise ala täielikult toimiks. Selleks et paigutada see oma poliitilise tegevuskava esiotsa, teeme koostööd parlamendi ja liikmesriikidega, ning meil on kavas esitada uus strateegia Schengeni tuleviku kohta. Euroopa tööstus on tugevale siseturule tuginedes pikka aega meie majandust edendanud. See on võimaldanud miljonitele inimestele stabiilset sissetulekut ja aidanud rajada sotsiaalseid sõlmpunkte, mille ümber meie kogukonnad on koondunud. Tutvustasime märtsis oma uut tööstusstrateegiat, mille eesmärk on tagada, et tööstus võtaks endale rohe- ja digipöördes juhtrolli. Viimased kuus kuud on seda pööret vaid kiirendanud ajal, mil üleilmne konkurentsimaastik on põhjalikult muutumas. Sellepärast on meil kavas oma tööstusstrateegiat järgmise aasta esimesel poolel ajakohastada ja oma konkurentsiraamistikku kohandada, sest ka see peab ajaga kaasas käima. Kõik eelnev tagab, et Euroopa tõuseb uuesti jalule. Aga hädaolukorrast välja tulles peame katsuma ka oma elu paremaks muuta ja homset maailma kujundada. Pole kiireloomulisemat vajadust tegutsemiseks kui mure meie hapra planeedi tuleviku pärast. Teame, et muutusi on vaja ning teame ka, et need on võimalikud. Euroopa roheline kokkulepe on meie kava muudatuste tegemiseks. Sel ajal, kui tegevus maailmas liikumispiirangute ja seisakute tõttu tardus, meie planeet aina kuumenes. Näeme seda kõikjal: liustiku kokkuvarisemise tõttu on Mont Blanci mäe juurest evakueeritud kohalikke elanikke, Oregonis möllavad kõikjal tulekahjud, Rumeenias on aastakümnete rängima põua tõttu hävinud viljasaak. Oleme aga kogenud ka seda, et loodus on leidnud meie elus uuesti oma koha. Oleme hakanud tundma vajadust rohealade ja puhta õhu järele, et hoida oma vaimset tervist ja säilitada oma hea enesetunne. Teame, et muutusi on vaja ning teame ka, et need on võimalikud. Euroopa roheline kokkulepe on meie kava muudatuste tegemiseks. Selle keskmes on meie eesmärk saada aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. 10 Seda ei saavuta me aga juhul, kui me praeguse olukorra säilitame. Peame hakkama tegutsema kiiremini ja paremini.

11 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Oleme süviti uurinud iga sektorit, et näha, kui kiiresti me suudame edasi liikuda ja kuidas teha seda vastutustundlikul, tõenduspõhisel viisil. Oleme korraldanud laialdase avaliku konsultatsiooni ja teinud põhjaliku mõjuhinnangu. Selle põhjal teeb Euroopa Komisjon ettepaneku tõsta heitkoguste vähendamise eesmärki aastaks vähemalt 55%ni. Mõistan, et eesmärgi tõstmine 40%st 55%ni on mõne jaoks liiga palju ja mõne teise jaoks jälle liiga vähe. Aga meie mõjuhinnang näitab selgelt, et meie majandus ja tööstus suudavad sellega toime tulla. Ja nad ka soovivad seda. Alles eile kirjutas mulle 170 ärijuhti ja investorit VKEdest kuni ühe maailma suurima ettevõtteni välja ja palus seada Euroopas eesmärgiks vähemalt 55%. Meie mõjuhinnangust on selgelt näha, et selle eesmärgi saavutamine seaks ELi kindlalt õigele rajale, mis viiks selleni, et Euroopast saaks aastaks kliimaneutraalne maailmajagu ja ta oleks suuteline täitma Pariisi kokkuleppest tulenevad kohustused. Ja kui teised meie eeskuju järgiksid, suudaks maailm hoida soojenemise alla 1,5 C. Olen igati teadlik sellest, et paljud meie partnerid on sellest kaugel, ja tulen hiljem tagasi süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi juurde. Aga meie jaoks on aasta eesmärk ambitsioonikas, saavutatav ja Euroopale kasulik. Me suudame selle saavutada. Oleme seda juba tõestanud aastast alates on heitgaaside kogused 25% vähenenud, aga meie majandus üle 60% kasvanud. Vahe on selles, et nüüd on meil rohkem tehnoloogiat, oskusteavet ja investeeringuid. Lisaks oleme juba niikuinii teel CO 2 -neutraalsete tootmistavadega ringmajanduse poole. Meil on rohkem noori, kes muutusi toetavad. Meil on rohkem tõendeid selle kohta, et kõik see, mis mõjub hästi kliimale, mõjub hästi ka ettevõtetele ja kokkuvõttes meile kõigile. Ja me oleme pühalikult tõotanud üleminekuprotsessis mitte kedagi kõrvale jätta. Oma õiglase ülemineku fondist toetame me neid piirkondi, kus tuleb teha suuremaid ja kulukamaid muudatusi. Meil on kõik olemas. Nüüd on meie kohustus see ellu rakendada ja tulemusi saavutada. Austatud parlamendiliikmed! Selle uue eesmärgi saavutamine aitab kahandada meie sõltuvust energia impordist, luua juurde miljoneid töökohti ja vähendada enam kui poole võrra õhusaastet. Järgmiseks suveks on meil kavas läbi vaadata kõik oma kliima- ja energiaalased õigusaktid, et viia need vastavusse 55% eesmärgiga. 11 Kõige selleni jõudmiseks peame nüüd pihta hakkama. Järgmiseks suveks on meil kavas läbi vaadata kõik oma kliima- ja energiaalased õigusaktid, et viia need vastavusse 55% eesmärgiga. Meil on kavas edendada heitkogustega kauplemist, hoogustada taastuvenergia kasutamist, parandada energiatõhusust ja reformida energia maksustamist. Aga Euroopa roheline kokkulepe hõlmab palju enamat kui heitkoguste vähendamist.

12 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Selle eesmärk on moderniseerida süsteemselt kogu meie majandust, ühiskonda ja tööstust. Sellega püütakse ehitada üles tugevam maailm. Meie praegune tooraine, energia, vee ja toidu tarbimise ning maakasutuse tase ei ole kestlik. Peame muutma loodusega ümberkäimise ning tootmise ja tarbimise, elamise ja töötamise, söömise ja soojustamise, reisimise ja transportimise tava. Nii tuleb meil vastu astuda kõikvõimalikele nähtustele alates ohtlikest kemikaalidest kuni raadamise ja reostamiseni. See on tõelise taastumise kava. See on Euroopa jaoks investeerimise kava. Ja NextGenerationEU toob kaasa reaalsed muutused. Esiteks suunatakse 37% NextGenerationEU vahenditest otse Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisse. Samuti tagatakse selle kaudu, et roheline rahastamine jõuab järgmisele tasemele. Maailmas oleme me rohelise rahastamise vallas esikohal ja ühtlasi emiteerime me kõige rohkem rohelisi võlakirju. Oleme esirinnas ka selle poolest, et töötame välja ELi rohelise võlakirja standardit. Täna võin ma teatada, et seame eesmärgiks kaasata 30% NextGenerationEU 750 miljardist eurost roheliste võlakirjade kaudu. Teiseks tuleks NextGenerationEU kaudu investeerida suure mõju ja märgilise tähtsusega Euroopa projektidesse: vesinik, renoveerimine ja 1 miljon elektriautode laadimispunkti. Lubage mul selgitada, kuidas see võiks välja näha. Kaks nädalat tagasi alustati Rootsis ainulaadse fossiilkütustevaba terasetootmise katseprojekti raames katsetoiminguid. Projekti eesmärk on asendada puhta terase tootmiseks süsi vesinikuga. See näitab vesiniku potentsiaali toetada meie tööstust uue, puhta tootmismeetodiga. Soovin, et NextGenerationEU aitaks luua uued Euroopa vesinikuorud, mille eesmärk on ajakohastada meie tööstust, varustada sobiva kütusega meie sõidukeid ja puhuda uut elu sisse meie maapiirkondadesse. Teine näide on hooned, milles me elame ja töötame. Hooned tekitavad 40% meie heitkogustest. Need tuleb muuta vähem raiskavaks, vähem kulukaks ja hulga kestlikumaks. Ja me teame, et ehitussektorist võib süsiniku allika asemel saada koguni süsiniku siduja, kui hakatakse kasutama orgaanilist ehitusmaterjali, nagu puit, ja arukat tehnoloogiat, nagu tehisintellekt. Soovin, et NextGenerationEU aitaks tekitada Euroopa renoveerimislaine ja teeks meie liidust ringmajanduse liidri. Tegemist ei ole aga ainult keskkonna- või majandusprojektiga, vaid sellest peab saama ka uus Euroopa kultuuriprojekt. Igal liikumisel on oma pale ja oma iseloom. Peame visandama oma süsteemsele muudatusele talle omase esteetilise palge, et ühendada omavahel stiil ja kestlikkus. Sellepärast on meil kavas rajada uus Euroopa Bauhaus koosloomise ruum, kus arhitektid, kunstnikud, tudengid, insenerid ja disainerid saavad teha koostööd ühise eesmärgi saavutamiseks. See on NextGenerationEU. See on endale elamisväärse maailma kujundamine. Sellise maailma kujundamine, mille majandus aitab vähendada heitkoguseid, tugevdada konkurentsivõimet, kahandada energiaostuvõimetust, luua tasuvaid töökohti ja parandada elukvaliteeti. Sellise maailma kujundamine, kus digitehnoloogiat kasutatakse tervema ja keskkonnahoidlikuma ühiskonna loomiseks. 12

13 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Seda saab saavutada vaid siis, kui me kõik teeme seda koos, ja ma rõhutan, et taastekavad mitte ainult ei aita meil kriisist välja tulla, vaid Euroopat ka edasi tulevikku viia. Lugupeetud parlamendiliikmed! Kujutlege hetkeks elu keset praegust pandeemiat, kui meil ei oleks midagi digitaalset. Alates karantiinis püsimisest perekonnast ja kogukonnast isoleerituna, töökeskkonnast ära lõigatuna kuni suurte tarneprobleemideni. Tegelikult ei olegi nii raske ette kujutada, et just selline oli olukord 100 aasta eest, mil leidis aset viimane suurem pandeemia. Sellest aastakümnest peab saama Euroopa digikümnend. Usun, et peame keskenduma nendele kolmele valdkonnale. Esiteks andmed. Isikustatud andmete osas ettevõtjalt tarbijale on Euroopa olnud liiga aeglane ja sõltub nüüd teistest. Seda ei tohi lasta toimuda tööstusandmetega. Siin on hea uudis see, et Euroopa on esirinnas meil on olemas vastav tehnoloogia ja eelkõige on meil olemas vastav tööstus. Nüüd, sada aastat hiljem saavad noored tänu moodsale tehnoloogiale õppida distantsõppes ja miljonid inimesed saavad töötada kodus. See on võimaldanud ettevõtetel müüa oma tooteid, tehastel jätkata tegevust ja valitsusel osutada elutähtsaid avalikke teenuseid kaugelt. Kõigest mõne nädala jooksul oleme näinud, kuidas on hakanud realiseeruma muidu aastaid kestev digitaalinnovatsioon ja digipööre. Oleme jõudmas analoogvõimaluste piirideni. Ja see suur arengukiirendus on alles algamas. Sellest aastakümnest peab saama Euroopa digikümnend. Meil on vaja ühist digitaalse Euroopa kava, mis näeb aastaks ette selged eesmärgid, nagu ühenduvus, oskused ja digitaalsed avalikud teenused. Ja meil tuleb järgida selgeid põhimõtteid: õigust eraelu puutumatusele ja ühenduvusele, sõnavabadust, andmete vaba liikumist ja küberturvalisust. Ent nüüd peab Euroopa hakkama digivaldkonnas teerajajaks või siis jääb ta teiste sabassörkijaks ja teised panevad meie jaoks need standardid paika. Seepärast tuleb meil liikuda kiiresti. 13 Kuid see võidujooks ei ole veel võidetud. Järgmise viie aasta jooksul tööstusandmete hulk maailmas neljakordistub ja nõnda ka sellega kaasnevad võimalused. Meil tuleb anda oma ettevõtetele, VKEdele, idufirmadele ja teadlastele võimalus oma potentsiaal täielikult ära kasutada. Uute toodete ja teenuste väljatöötamisel on tööstusandmed kulda väärt. Kuid tegelikkuses on 80% tööstusandmetest sellised, mida kogutakse, ent mida ei kasutata kunagi. See on puhas raiskamine. Reaalne andmemajandus oleks aga innovatsioonis ja uute töökohtade loomisel võimas mootor. Seepärast peamegi need andmed Euroopa jaoks kindlustama ja laialdaselt kättesaadavaks tegema. Meil on vaja ühiseid andmeruume, näiteks energeetika- või tervishoiusektoris. See toetab innovatsiooni ökosüsteeme, kus ülikoolidel, ettevõtetel ja teadlastel on juurdepääs andmetele ja kus nad teevad omavahel andmete asjus koostööd. See on ka põhjus, miks me ehitame NextGenerationEU raames Euroopa pilvandmetöötlust, mis põhineb GaiaX-l. Teine valdkond, millele me peame keskenduma, on tehnoloogia, eeskätt tehisintellekt.

14 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Olgu tegemist täppispõllunduse, täpsema meditsiinilise diagnoosi või turvaliste isejuhtivate sõidukitega tehisintellekt avab meie ees terveid uusi maailmu. Ent ka nendes maailmades on vaja reegleid. Me tahame reeglistikku, milles keskne koht oleks inimesel. Algoritmid ei tohi kujutada endast musta kasti ja kui midagi läheb valesti, peavad olemas olema selged reeglid. Komisjon esitab sel otstarbel järgmisel aastal õigusakti ettepaneku. See käsitleb ka kontrolli meie isikuandmete üle, mida meil praegu on ikka veel liigagi harva. Iga kord, kui mõni äpp või veebisait palub meil luua uue digitaalse identiteedi või logida lihtsalt sisse suure platvormi kaudu, ei ole meil aimugi, mis meie andmetega tegelikult juhtub. Seepärast teeb komisjon varsti ettepaneku turvalise Euroopa e-identiteedi kohta. Sellise identiteedi kohta, mida me usaldame ja mida iga kodanik võib kõikjal Euroopas kasutada ükskõik milleks alates maksude maksmisest kuni jalgratta üürimiseni. Sellise tehnoloogia kohta, millega me saame ise kontrollida, milliseid andmeid me anname ja kuidas neid kasutatakse. Kolmas punkt on taristu. Andmeühendused peavad kiirete muutustega sammu pidama. Kui me püüdleme võrdsete võimalustega Euroopa poole, on vastuvõetamatu, et 40%-l maapiirkondade elanikest puudub endiselt juurdepääs kiirele lairibaühendusele. Need ühendused on nüüd kodus töötamise, kodus õppimise, internetiostude ja üha enam ka uute oluliste teenuste eeltingimus. Ilma lairibaühenduseta on praegu vaevalt võimalik edukalt ettevõtet luua või juhtida. See on tohutu võimalus ja eeltingimus maapiirkondade taaselustamiseks. Ainult niiviisi saavad maapiirkonnad oma potentsiaali täielikult ära kasutada ning rohkem inimesi ja investeeringuid ligi tõmmata. NextGenerationEU kaudu toimuv investeerimise hoogustamine on ainulaadne võimalus viia kasv igasse külla. Seepärast tahame me oma investeeringutes keskenduda turvalisele ühenduvusele ning 5G, 6G ja kiudoptika laiendamisele. NextGenerationEU on ühtlasi ainulaadne võimalus töötada välja sidusam üleeuroopaline ühenduvuse ja digitaalse taristu kasutuselevõtu strateegia. Ükski neist ei ole eesmärk omaette, vaid küsimus on Euroopa digitaalses suveräänsuses nii väikeses kui ka suures mastaabis. Selles vaimus on mul hea meel kuulutada välja 8 miljardi euro suurune investeering järgmise põlvkonna superarvutitesse Euroopas valmistatud tipptehnoloogiasse. Ja me tahame, et Euroopa tööstus arendaks välja meie oma järgmise põlvkonna mikroprotsessori, mis võimaldaks meil kasutada üha kasvavaid andmemahtusid energiatõhusalt ja turvaliselt. See ongi Euroopa digikümnend! Lugupeetud parlamendiliikmed! Kui Euroopa tahab edasi liikuda ja liikuda kiiresti, siis peame heitma endalt kõhklused ja kahtlused. Euroopale tuleb anda rohkem kontrolli oma tuleviku üle. Meil on olemas kõik vajalik, et see ellu viia. Ka erasektor ootab seda hinge kinni pidades. Kunagi ei ole olnud paremat aega investeerida Euroopa tehnoloogiaettevõtetesse ning kõikjal alates Sofiast kuni Lissaboni ja Katowiceni on esile kerkimas uusi digikeskusi. Meil on olemas õnnestumiseks vajalikud inimesed, ideed ja tugevus liiduna. Seepärast investeerimegi 20 % NextGenerationEU rahastust digivaldkonda. Me tahame olla teerajajaks, rajada Euroopa tee digiajastusse, tuginedes oma väärtustele, tugevusele ja üleilmsetele ambitsioonidele. 14

15 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Kus me ka ei elaks või mida meil ka poleks, ükski meist ei ole kaitstud, kui me kõik ei ole kaitstud. Kättesaadav, taskukohane ja ohutu vaktsiin on maailma kõige paljutõotavam võimalus seda saavutada. ELUJÕULINE EUROOPA EBAKINDLAS MAAILMAS Lugupeetud parlamendiliikmed! Euroopa on kindlalt otsustanud kasutada seda üleminekut selleks, et ehitada üles maailm, milles me tahame elada. Loomulikult ulatub see kaugele üle meie piiride. Pandeemia on näidanud ühtaegu nii üleilmse süsteemi haprust kui ka koostöö tähtsust kollektiivsete katsumustega toimetulekul. Kriisiga silmitsi seistes otsustavad mõned isolatsiooni tõmbuda. Mõned püüavad süsteemi aktiivselt destabiliseerida. Euroopa otsustab ulatada maailmale käe. Meie juhtroll ei tähenda propagandistlikku eneseülistust. See ei tähenda kuulutamist Euroopa esmajärjekorras. See tähendab olla esimene, kes olulistes asjades appikutsele vastab. Pandeemia alguses ei olnud COVIDi vaktsiini jaoks rahastust ja puudus üleilmne raamistik oli ainult võidujooks, et vaktsiin esimesena kätte saada. Sel hetkel astus EL üles, et asuda üleilmset pandeemia vastutegevust juhtima. Koos kodanikuühiskonna, G20, WHO ja teistega tõime kokku rohkem kui 40 riiki ja kogusime 16 miljardit eurot, et rahastada vaktsiinide, testide ja ravimeetodite teadusuuringuid kogu maailma jaoks. Selline on praktikas ELi ainulaadne võime tuua kõiki ühise laua taha kokku. Kuid vaktsiini leidmisest ei piisa. Meil tuleb hoolitseda selle eest, et see oleks ka kättesaadav nii Euroopa kodanike kui ka kõigi teiste jaoks kogu maailmas. Alles sel kuul ühines EL üleilmse COVAXi süsteemiga ja eraldas 400 miljonit eurot, et aidata tagada ohutute vaktsiinide kättesaadavust mitte ainult neile, kes seda endale lubada võivad, vaid kõigile, kes seda vajavad. Vaktsiininatsionalism ohustab elusid. Vaktsiinikoostöö päästab elusid. Pandeemia käigus on Euroopa lennukid tarninud tuhandeid tonne kaitsevarustust mitmele poole alates Sudaanist kuni Afganistani, Somaalia ja Venezuelani. Pandeemia käigus on Euroopa lennukid tarninud tuhandeid tonne kaitsevarustust mitmele poole alates Sudaanist kuni Afganistani, Somaalia ja Venezuelani. Lugupeetud parlamendiliikmed! Me usume kindlalt rahvusvahelistes organisatsioonides tehtava koostöö tugevusse ja väärtusse. Just tugeva ÜRO abil saame leida pikaajalisi lahendusi sellistele kriisidele nagu neile, mis leiavad aset Liibüas ja Süürias. Just tugeva Maailma Terviseorganisatsiooni abil saame paremini valmistuda üleilmseteks pandeemiateks või kohalikeks haiguspuhanguteks, olgu need siis koroonaviirus või ebola. Ning just tugeva Maailma Kaubandusorganisatsiooni abil saame tagada kõigi jaoks õiglase konkurentsi. 15

16 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Kuid tõsi on ka see, et vajadus mitmepoolset süsteemi taaselustada ja reformida ei ole kunagi olnud nii pakiline. Meie üleilmse süsteemi on vargsi vallutanud täielik halvatus. Suurvõimud kas lahkuvad institutsioonidest või võtavad need oma huvide pantvangi. Mitte kumbki tee ei vii meid kuhugi. Jah, me tahame muutusi. Aga ainult tahtlikult kavandatud muutusi, mitte muutusi hävitamise teel. Seepärast tahangi, et EL juhiks WTO ja WHO reforme, nii et need sobituksid tänapäeva maailma. Ent me teame, et mitmepoolsed reformid võtavad aega ja ega maailm seniks seisma ei jää. Kahtlemata on olemas selge vajadus, et Euroopa võtaks üleilmsetes küsimustes selgeid seisukohti ja tegutseks kiiresti. Kaks päeva tagasi toimus viimatine ELi ja Hiina juhtide kohtumine. Euroopa Liidu ja Hiina vahelised suhted on meie jaoks ühtaegu strateegiliselt ühed olulisimad ja samas ühed keerukaimad. Algusest peale olen öelnud, et Hiina on läbirääkimispartner, majanduslik konkurent ja süsteemne rivaal. Meil on ühised huvid sellistes küsimustes nagu kliimamuutused ning Hiina on näidanud valmisolekut osaleda kõrgetasemelises dialoogis. Kuid me ootame, et Hiina täidaks oma kohustusi, mis ta on võtnud Pariisi kokkuleppega, ja näitaks eeskuju. Euroopa ettevõtete õiglase turulepääsu, vastastikkuse ja liigse tootmisvõimsuse valdkonnas seisab meil veel raske töö ees. Meie kaubandus- ja investeerimispartnerlus on ikka veel tasakaalustamata. Samuti ei ole kahtlust, et me edendame väga erinevaid valitsemis- ja ühiskonnasüsteeme. Meie usume demokraatia ja üksikisiku õiguste universaalsesse väärtusesse. Euroopa ei ole probleemideta mõelge näiteks antisemitismile. Aga neid probleeme arutame me avalikult. Kriitika ja vastuseis ei ole mitte ainult vastuvõetavad, vaid on õiguslikult kaitstud. Seega peame alati häält tõstma, kui kunagi või kusagil leiab aset inimõiguste rikkumisi, olgu siis tegemist Hongkongi või uiguuridega. Kuid mis hoiab meid tagasi? Miks tulevad isegi lihtsad avaldused ELi väärtuste kohta hilinemisega, on lahjad või jäävad muude motiivide pantvangi? Kui liikmesriigid ütlevad, et Euroopa on liiga aeglane, siis mina ütlen neile, et olge julged ja liikuge vähemalt inimõiguste ja sanktsioonide rakendamise küsimustes lõpuks ometi kvalifitseeritud häälteenamuse poole. Euroopa Parlament on korduvalt kutsunud üles võtma vastu Euroopa Magnitski akti ja ma võin teatada, et nüüd tuleme me välja selle ettepanekuga. Meil tuleb varustada oma tööriistakast kõige vajalikuga. Lugupeetud parlamendiliikmed! Ükskõik, kas tegemist on Hongkongi, Moskva või Minskiga: Euroopa peab võtma kiiresti selge seisukoha. Ütleme valju ja selge häälega: Euroopa Liit on Valgevene rahva poolel. Iseseisvuse väljakul rahulikult kogunevate inimeste või kartmatute naiste marsist osavõtjate enneolematu vaprus liigutab meid kõiki. Valimised, mis tõid need inimesed tänavatele, ei olnud vabad ega õiglased. Ja valitsuse jõhker reaktsioon on algusest peale olnud häbiväärne. Valgevene inimesed peavad olema vabad, et otsustada ise oma tuleviku üle. Nad ei ole nupud kellegi malelaual. Neile, kes pooldavad tihedamaid suhteid Venemaaga, ütlen, et Aleksei Navalnõi mürgitamine ohtliku närvimürgiga ei ole ainus sellelaadne juhtum. Sama mustrit oleme näinud Gruusias ja Ukrainas, Süürias ja Salisburys ning valimistesse sek- 16

17 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal kumisena mitmel pool maailmas. See muster ei muutu ja seda ei muuda ükski gaasimagistraal. Türgi on ja jääb alati oluliseks naabriks. Kuid kui olemegi kaardil üksteisele lähedal, näib meievaheline vahemaa kasvavat. Jah, Türgi asub probleemses piirkonnas. Ja ta on võtnud vastu miljoneid pagulasi, mille eest toetame neid märkimisväärsete rahaliste vahenditega. Kuid see ei õigusta katseid hirmutada oma naabreid. Küpros ja Kreeka võivad alati arvestada Euroopa täieliku solidaarsusega oma seaduspärase suveräänsuse kaitsmisel. Pingete leevendamine Vahemere idaosas on meie ühistes huvides. Uurimislaevade tagasipöördumine Türgi sadamatesse paaril viimasel päeval on positiivne samm selles suunas. Seda on vaja, et luua nii vajalikud võimalused dialoogiks. Ühepoolsetest sammudest hoidumine ja kõneluste jätkamine heas usus on ainus tee, mis viib edasi. Ainus tee stabiilsuse ja püsivate lahendusteni. Lugupeetud parlamendiliikmed! Lisaks söakamale reageerimisele maailmas toimuvatele sündmustele peab Euroopa süvendama ja viimistlema partnerlusi oma sõprade ja liitlastega. Ja see algab meie kõige pikaajalisema partnerluse taaselavdamisega. Me ei pruugi alati nõustuda Valges Majas tehtavate otsustega. Kuid me hindame alati Atlandi-ülest liitu, mis põhineb ühistel väärtustel ja ajalool ning katkematul inimestevahelisel sidemel. Seega juhtugu sel aastal mis iganes, meie oleme valmis jätkama uue transatlantilise tegevuskavaga. Tugevdama meie kahepoolset partnerlust olgu siis kaubanduse, tehnoloogia või maksustamise vallas. Ja me oleme valmis töötama koos selle rahvusvahelise süsteemi reformimisel, mille me ehitasime üles koos, ühiselt sarnaselt mõtlevate partneritega. Nii enda kui ka meie ühise heaolu huvides. Vajame uusi algusi vanade sõpradega mõlemal pool Atlandi ookeani ja mõlemal pool La Manche i väina. Pilt, mis avanes selles saalis siis, kui hoidsime üksteisel kätest kinni ja jätsime Auld Lang Syne i lauldes hüvasti, ütles rohkem kui tuhat sõna. See näitas kustumatut kiindumust Briti rahva vastu. Kuid iga mööduva päevaga kahaneb võimalus, et kokkulepe saavutatakse õigel ajal. Läbirääkimised on alati keerulised. Oleme sellega harjunud. Komisjonil on parim ja kogenuim läbirääkija, Michel Barnier, kes näitab meile suunda. Kuid läbirääkimised ei ole edenenud nii, nagu oleksime soovinud. Ja nii jääb meile väga vähe aega. Nagu alati, saate teie tulemustest teada esimesena ja ütlete oma sõna viimasena. Luban teile, et hoiame teid alati asjade käiguga kursis, nagu tegime väljaastumislepingu üle peetud läbirääkimiste ajal. Need läbirääkimised kestsid kolm aastat ja me töötasime väsimatult. Rida realt, sõna sõnalt. Ja koos jõudsime sihile. Tulemus kaitseb meie kodanike õigusi, finantshuve, ühtse turu terviklikkust ja mis eriti oluline, suure reede kokkulepet. EL ja Ühendkuningriik leppisid kokku, et see on parim ja ainus viis Iirimaa saarel rahu tagamiseks. Ja sellest ei tagane me kunagi. Selle lepingu on ratifitseerinud Euroopa Parlament ja Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoda. Seda ei saa ühepoolselt muuta, arvestamata jätta või mitte kohaldada. See on õiguslik küsimus, aga ka usalduse ja heausklikkuse küsimus. Ja seda ei väida ainult mina meenutan teile Margaret Thatcheri sõnu: Suurbritannia ei riku lepinguid. See oleks halb Suurbritanniale, halb meie suhetele ülejäänud maailmaga ja halb igale tulevasele kaubanduslepingule. See oli tõsi siis ja on tõsi ka praegu. 17

18 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Usaldus on iga tugeva partnerluse alustala. Euroopa on alati valmis looma tugevaid partnerlusi meie lähimate naabritega. See algab Lääne-Balkaniga. Lääne-Balkan on osa Euroopast, mitte ainult peatus Siiditeel. Kuus kuud tagasi tehtud otsus alustada ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga oli ajalooline. Tõepoolest, kogu piirkonna tulevik on ELis. Meil on ühine ajalugu, meil on sama saatus. Lääne-Balkan on osa Euroopast, mitte ainult peatus Siiditeel. Tutvustame peagi Lääne-Balkani majanduse taastamise paketti, mis keskendub mitmele piirkondlikule investeerimisalgatusele. Samuti oleme olemas idapartnerluse riikide jaoks ja meie partnerite jaoks lõunanaabruses, et aidata luua töökohti ja elavdada nende majandust. Kui mu ametiaeg algas, valisin oma kõige esimeseks reisisihiks väljaspool Euroopa Liitu Aafrika Liidu riigid ja see oli loomulik valik. See oli loomulik valik ja selge sõnum, sest me ei ole ainult naabrid, vaid ka loomulikud partnerid. Kolm kuud hiljem naasin koos volinike kolleegiumiga, et panna paika prioriteedid meie uue Aafrika-strateegia jaoks. See on võrdsete partnerlus, kus mõlemal poolel on võimalused ja kohustused. Aafrika on peamine partner, kui kujundame sellist maailma, kus tahame elada meie partner nii kliima-, digi- kui ka kaubandusküsimustes. Lugupeetud parlamendiliikmed! Usume ka edaspidi avatud ja õiglasesse kaubandusse kogu maailmas. Mitte omaette eesmärgina, vaid võimalusena saavutada meie heaolu ning edendada meie väärtusi ja standardeid. Euroopas on üle töökoha seotud Jaapaniga toimuva kaubavahetusega. Ja ainuüksi hiljuti sõlmitud leping Vietnamiga aitas ajaloolise sammuna kindlustada riigis miljonite töötajate õigused. Kasutame oma diplomaatilist tugevust ja majanduslikku mõjuvõimu, et jõuda lepinguteni, mis muudavad maailma, näiteks võib tuua merekaitsealade kindlaksmääramise Antarktikas. See oleks üks olulisimaid keskkonnakaitsealaseid tegusid ajaloos. Loome kõrgeid sihte seadvad koalitsioonid sellistes küsimustes nagu digieetika või metsade hävitamise vastane võitlus ning sõlmime partnerlused sarnaselt mõtlevate partneritega Aasia demokraatlikest riikidest, Austraaliast, Aafrikast, Ameerikast kõikidega, kes tahavad ühineda. Süsinikuheitel peab olema hind sest loodus seda hinda enam maksta ei saa. Töötame õiglase üleilmastumise nimel. Kuid me ei saa seda võtta enesestmõistetavana. Peame nõudma õiglust ja võrdseid võimalusi. Ja Euroopa liigub edasi kas üksi või koos partneritega, kes soovivad liituda. Töötame välja süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi. Süsinikuheitel peab olema hind sest loodus seda hinda enam maksta ei saa. 18

19 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanism peaks motiveerima välismaiseid tootjaid või ELi importijaid oma süsinikuheidet vähendama, tagades samas, et võimalused võrdsustatakse WTO nõuetele vastavalt. Sama põhimõte kehtib ka digimajanduse maksustamisel. Ükski jõupingutus ei ole liiga suur, et jõuda kokkuleppele OECDs ja G20s. Kuid et ei jääks ühtki kahtlust: kui ei suudeta jõuda kokkuleppele õiglases maksusüsteemis, mis tagab pikaajalised jätkusuutlikud tulud, esitab Euroopa ettepaneku järgmise aasta alguses. Tahan, et Euroopa oleks ülemaailmne õigluse eestkõneleja. EUROOPA UUS ELUJÕUD Lugupeetud parlamendiliikmed Kui Euroopa tahab, et tal oleks maailmas oluline roll, siis peab ta looma endas uut elujõudu. Ja selleks, et edasi liikuda, peame ületame erinevused, mis on meid tagasi hoidnud. Taasterahastu NextGenerationEU üle saavutatud kokkulepe näitab, et see on võimalik. Kiirus, millega tegime otsuseid eelarve-eeskirjade, riigiabi või erakorralise tööhõiverahastu TERA küsimuses, näitab, et see kõik on võimalik. Kavatseme olla inimkesksed ja inimlikud. Merel elude päästmine ei ole vabatahtlik. Nagu me kõik teame, tekitas aasta rändekriis liikmesriikide vahel palju sügavaid lõhesid paljud armid ei ole veel tänasekski kadunud. Hiljem on palju ära tehtud. Kuid palju on veel teha. Kui me kõik oleme valmis tegema järeleandmisi minemata kompromissile oma põhimõtetes, suudame leida lahenduse. Järgmisel nädalal tutvustab komisjon oma uut rändepakti. Kavatseme olla inimkesksed ja inimlikud. Merel elude päästmine ei ole vabatahtlik. Need riigid, kes täidavad oma õiguslikke ja moraalseid kohustusi või kus rändesurve on suurem, peavad saama tugineda terve Euroopa Liidu solidaarsusele. Tagame varjupaiga ja tagasipöördumise vahel tihedama seose. Peame tegema selget vahet nende vahel, kellel on õigus jääda ja kellel seda õigust ei ole. Võtame meetmeid, et võidelda inimkaubitsejate vastu, tugevdada välispiire, süvendada välispartnerlusi ja luua liitu sisenemiseks seaduslikke võimalusi. Samuti tagame, et inimesed, kellel on õigus jääda, integreeritakse ja nad tunnevad end teretulnuna. Neil on tulevik, mida rajada ja neil on selleks oskused, energia ja anded. Tean teismelist Süüria pagulastüdrukut Suaddi, kes Euroopasse jõudes unistas arstiks saamisest. Kolme aasta pärast pälvis ta juba Iirimaa meditsiini- ja terviseteaduste ülikooli maineka stipendiumi. Meenutagem ka Liibüa ja Somaalia pagulastest arste, kes tõttasid oma meditsiiniteadmistega appi kohe, kui pandeemia jõudis Prantsusmaale. Tehkem siis nii! Rände teemal on küllalt kaua arutatud. Ränne on Euroopas alati olemas olnud ja see jääb nii alatiseks. Sajandite jooksul on see mõjutanud meie ühiskonda, rikastanud meie kultuuri ja kujundanud paljude elu. See jääb nii alatiseks. 19 Austatud parlamendiliikmed, kui mõtleme sellele, mida need inimesed on pidanud läbi tegema ja kui palju nad on saavutanud, siis me lihtsalt peame suutma rändeküsimuses koostööd teha. Pildid Moria põgenikelaagrist tuletavad Euroopale valusalt meelde vajadust jõuda kokkuleppele. Kõik peavad tegudele asuma ja võtma vastutuse ja komisjon seda ka teeb. Komisjon töötab praegu koos Kreeka ametiasutustega ühise katseprojekti kallal

20 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal uue laagri rajamiseks Lesbose saarele. Me saame abiks olla varjupaiga- ja tagasipöördumismenetlustes ning märkimisväärselt parandada pagulaste elamistingimusi. Kuid üks peab olema selge: kui meie tegutseme, siis ootan ma, et ka kõik liikmesriigid tegutseksid. Ränne on kogu Euroopa probleem ja kogu Euroopa peab osalema selle lahendamisel. Ränne on kogu Euroopa probleem ja kogu Euroopa peab osalema selle lahendamisel. Peame taastama omavahelise usalduse ja liikuma edasi üheskoos. See usaldus on meie liidu ja meie ühise tegevuse südames. See toetub meie alusväärtustele, demokraatiale ja õigusel põhinevale ühendusele, nagu Walter Hallstein seda on nimetanud. See ei ole abstraktne mõiste. Õigusriigi põhimõte aitab kaitsta inimesi tugevama õiguse eest. See on meie kõige tavalisemate igapäevaste õiguste ja vabaduste kindlaim tagatis. See võimaldab meil avaldada oma arvamust ja saada teavet vaba ajakirjanduse kaudu. Veel enne selle kuu lõppu võtab komisjon vastu esimese iga-aastase õigusriigi aruande, mis hõlmab kõiki liikmesriike. Tegemist on ennetava vahendiga probleemide varajaseks avastamiseks ja lahenduste leidmiseks. Soovin, et see oleks komisjoni, parlamendi ja liikmesriikide jaoks lähtekohaks tagamaks, et õigusriigi põhimõtetest ei taganeta. Õigusriigi põhimõte on komisjoni jaoks ülimalt tähtis. Seepärast hoolitseme selle eest, et meie eelarvest ja taasterahastust NextGenerationEU saadav raha oleks kaitstud mis tahes pettuse, korruptsiooni ja huvide konflikti eest. Siin läbirääkimisruumi ei ole. Hoolitseme selle eest, et meie eelarvest ja taasterahastust NextGenerationEU saadav raha oleks kaitstud mis tahes pettuse, korruptsiooni ja huvide konflikti eest. Siin läbirääkimisruumi ei ole. Kuid viimased kuud on meile meelde tuletanud, kui habras see võib olla. Meil on kohustus olla alati valvsad õigusriigi eest hoolitsemisel ja selle toestamisel. Õigusriigi põhimõtete rikkumine on vastuvõetamatu. Seisan alati õigusriigi ja meie institutsioonide usaldusväärsuse eest. Olenemata sellest, kas küsimuse all on Euroopa õiguse ülimuslikkus, ajakirjandusvabadus, kohtusüsteemi sõltumatus või nn kuldsete passide müümine. Euroopa väärtused ei ole müüdavad. Austatud parlamendiliikmed! Need väärtused on olulisemad kui kunagi varem. Ütlen seda, sest kui ma mõtlen olukorrale meie liidus, tulevad mulle meelde sõnad, mida on öelnud John Hume üks suurtest eurooplastest, kes sel aastal kahjuks meie hulgast lahkus. Just tema vankumatule usule inimlikkusesse ja konfliktide lahendamise võimalikkusesse võlgneme tänu selle eest, et praegu saavad inimesed Iirimaa saarel elada rahus. 20

21 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Ta ütles, et konflikte põhjustavad erinevused ja et rahu seisneb erinevuste austamises. Ja nagu ta aastal sellesama parlamendi ees seistes õigesti meelde tuletas: Euroopa ühendajad otsustasid, et erinevus ei ole ohtlik, erinevus on loomulik. Erinevus on inimlikkuse alus. Need sõnad ei ole ajaga oma aktuaalsust kaotanud. Sest kui vaatame enda ümber, siis küsime endalt, kus on inimlikkus, kui kolm Wisconsinis elavat last vaatavad autos istudes pealt, kuidas politsei tulistab nende isa pihta? Küsime, kus on inimlikkus, kui meie tänavatel jalutavad inimesed avalikult antisemiitlikes kostüümides? Kus on inimlikkus, kui romasid meie ühiskonnas päevast päeva tõrjutakse ja teistele saab takistuseks nende nahavärv või usulised veendumused? Olen uhke, et elan Euroopas, väärtustel ja mitmekesisusel põhinevas avatud ühiskonnas. Kuid isegi siin, Euroopa Liidus, on sarnased lood nii paljude inimeste jaoks igapäevane reaalsus. See tuletab meile meelde, et rassismi ja viha vastu võitlemise edusammud on haprad need tulevad raskelt, kuid kaovad kergesti käest. Praegu on meil võimalus seda muuta. Rajada tõeliselt rassismivastane liit, mis ulatub hukkamõistust tegudeni. Komisjon esitab tegevuskava selle plaani teostamiseks. Selle raames teeme ettepaneku lugeda ELis kuriteoks kõik vihakuriteo ja vihakõne vormid, olenemata sellest, kas need on seotud rassi, usu, soo või seksuaalsusega. Viha on viha ja keegi ei peaks olema sunnitud seda taluma. Me tugevdame oma rassilise võrdõiguslikkuse seadusi seal, kus need on puudulikud. Kasutame oma eelarvet diskrimineerimise vastu võitlemiseks valdkondades, nagu tööhõive, eluase ja tervishoid. Jälgime senisest rangemalt, et õigusnormide rakendamisel ei tekiks mahajäämust. Sest Euroopa Liidus ei ole võitlus rassismi vastu valikuline. Me täiustame hariduslikke vahendeid ja teabematerjale, mis selgitavad rassismi ajaloolisi ja kultuurilisi põhjuseid. Selles liidus saate olla see, kes te olete, ja armastada, keda soovite kartmata süüdistusi või diskrimineerimist. Tegeleme teadvustamata eelarvamustega, mis on omased inimestele, institutsioonidele ja isegi algoritmidele. Ning me nimetame ametisse komisjoni esimese rassismivastase võitluse koordinaatori, et hoida see küsimus meie tegevuses nähtaval kohal ning teha vahetut koostööd inimeste, kodanikuühiskonna ja institutsioonidega. Austatud parlamendiliikmed! Meie liit peab tuginema võrdõiguslikkusele ja ma ei puhka enne, kui see on saavutatud. Selles liidus saate olla see, kes te olete, ja armastada, keda soovite kartmata süüdistusi või diskrimineerimist. Sest see, kui oled sina ise, ei ole sinu ideoloogia. See on su identiteet. 21

22 Kõne olukorrast Euroopa Liidus aastal Ja keegi ei saa seda sinult ära võtta. Ütlen seega selgelt välja nn LGBTQI-vabad alad on vabad eelkõige inimlikkusest. Meie liidus ei ole neil kohta. Soovime kindlasti toetada kogu kogukonda ning selleks esitab komisjon peagi LGBTQI-õiguste tugevdamise strateegia. Selle raames loodan edasi liikuda ka peresuhete vastastikuse tunnustamisega ELis. Kui olete lapsevanem ühes riigis, olete seda igas riigis. KOKKUVÕTE Austatud parlamendiliikmed! Selline on maailm, kus me soovime elada. Kus me oleme ühinenud oma mitmekesisuses ja vastasseisudes. Kus me teeme koostööd oma erinevuste ületamiseks ja aitame üksteist läbi raskete aegade. Kus me ehitame täna üles tervema, tugevama ja lugupidavama maailma, milles meie lapsed saaksid homme elada. Kuid samal ajal, kui me püüame õpetada oma lapsi elama, õpetavad meie lapsed meile, mis on elus oluline. Möödunud aasta on näidanud, et see tõesti on nii. Võiksime rääkida miljonitest noortest, kes nõuavad muutusi parema planeedi nimel. Või sadadest tuhandetest solidaarsusvikerkaartest, millega meie lapsed on kaunistanud aknaid kogu Euroopas. Kuid üks pilt viimasest kuuest raskest kuust on eriti teravalt mu mällu sööbinud. See näitab maailma läbi meie laste silmade. Pildil on Carola ja Vittoria. Kaks itaalia tüdrukut, kes mängivad majakatusel tennist üle Liguuria linnatänava. Vaid ka see, mida see meile õpetab. Selle kohta, kuidas ületada takistusi, kuidas mitte lasta vananenud seisukohtadel ennast tagasi hoida ja kuidas haarata kinni igast võimalusest. Seda õpetavad Carola, Vittoria ja kõik Euroopa noored meile elu kohta iga päev. See on Euroopa järgmine põlvkond. See on meie programm NextGenerationEU. Sel aastal rebis Euroopa oma raamatust välja ühe lehe ja tegi üheskoos hüppe edasi. Kui pidime leidma uue tee oma tuleviku jaoks, ei lasknud me vananenud seisukohtadel ennast tagasi hoida. Kui tundsime enda ümber ebakindlust, haarasime võimalusest süstida meie liitu uut elujõudu. Kui pidime otsustama, kas tegutseda üksi, nagu me seda varem olime teinud, ühendasid kõik 27 oma jõud, et tulevikuväljavaated oleksid paremad kõigi jaoks. Me näitasime, et see on meie ühine probleem ja me saame sellest jagu üheskoos. Austatud parlamendiliikmed! Tulevik on selline, milliseks me ise selle kujundame. Ja Euroopa on selline, nagu me tahame, et ta oleks. Seega ärme räägi Euroopat väiksemaks, kui see on. Vaid asume Euroopa heaks tööle. Teeme ta tugevaks. Ning ehitame maailma, kus soovime elada. Elagu Euroopa! Silma ei torka mitte ainult tüdrukute julgus ja andekus. Ursula von der Leyen 22

23 EUROOPA LIIDU OLUKORD 2020 Kavatsusavaldus president David Maria Sassolile ja kantsler Angela Merkelile

24 EUROOPA LIIDU OLUKORD 2020 Kavatsusavaldus Brüssel, 16. september 2020 Austatud president Sassoli, austatud kantsler Merkel Umbes 500 päeva eest tegid eurooplased oma hääle selgesti kuuldavaks. Euroopa Parlamendi valimistel väljendasid nad kindlat poolehoidu sellele, et ELi institutsioonid oleksid julged ja mõtleksid suurelt ning haaraksid juhtrolli maailma muutmisel tervemaks, tugevamaks ja õiglasemaks. Neid sihte peegeldavad poliitilised suunised, mida tutvustasin Euroopa Parlamendile aasta juulis. Sellest ajast alates on need suunanud meie ühist tegutsemist ning me soovime tänada nii parlamenti kui ka nõukogu toetuse ja koostöö eest möödunud aasta jooksul. Algusest peale on meie komisjon lähtunud eelmisel aastal poliitilistes suunistes võetud kohustusest: Uute probleemide ja võimaluste tekkides kohandame ja ajakohastame loomulikult oma tegevust, kuid peame alati kinni oma põhimõtetest ja eesmärkidest. See kehtib nii meie esimese kümne ametis oldud kuu kui ka eeloleva aasta plaanide kohta. Komisjoni esimese 100 tööpäeva jooksul panime aluse süsteemsele muutusele, mida Euroopa vajab. Tutvustasime Euroopa uut majanduskasvu strateegiat ehk rohelist kokkulepet ja visandasime Euroopa järgmise kümnendi digituleviku kujundamise kava. Kuna samaaegne rohe- ja digiüleminek peavad käima käsikäes konkurentsivõimega, esitasime ka uue tööstusstrateegia, et tugevdada ELi ühtset turgu, toetada väikeettevõtjaid ja parandada meie konkurentsivõimet. Meie töö sujus kenasti, kuni maailma raputas viirus, mis jättis traagilise jälje sadade tuhandete perede ellu. See tõi esile meid ümbritseva ebakindluse, sundis meie kogukondi end sulgema ja aeglustas meie majandust. Me reageerisime otsustavalt ja kiiresti kasutasime eelarveja riigiabi eeskirjade paindlikkust, lõime erakorralise tööhõiverahastu TERA ning suunasime viimsegi ELi vahendites oleva euro inimelude ja elatusvahendite kaitseks. Me tõime koju üle välismaale lõksu jäänud ELi kodaniku ning võtsime tervise- ja majanduskriisiga toime tulemiseks üle 790 meetme alates põllumajandustootjate ja kalurite toetamisest kuni roheliste koridorideni. Meie sõnum on algusest peale olnud üks: Euroopa on selles kriisis üheskoos ja peab ka sellest välja tulema üheskoos. Seepärast tegi komisjon ettepaneku luua Euroopa taasterahastu NextGenerationEU ja võtta vastu uuendatud pikaajaline eelarve. See on ajalooline ettepanek ja kõige kõrgelennulisem majanduse turgutamise pakett ELi ajaloos. See aitab taaskäivitada meie majandust, keskendudes investeeringutele ja reformidele. Soovin tänada kaasseadusandjaid, kes töötasid kokkuleppe saavutamiseks täiskiirusel, et jõuda võimalikult peatselt tulemusteni kohapeal. Kuigi paljud asjad meie ümber on muutunud, on meie sihid endiselt suured. Õigupoolest oleme tunnistajaks juba varem alanud muutuste märkimisväärsele kiirenemisele ning praegu on veelgi olulisem, et Euroopa haaraks nende muutuste suunamisel juhtrolli. Ühe põlvkonna jaoks avaneb selline võimalus vaid korra. Meil on olemas visioon, meil on plaan ja meil on tahe. Taasterahastu NextGenerationEU abil on meil nüüd ka vajalikud investeeringud. Järg- 24

25 EUROOPA LIIDU OLUKORD 2020 Kavatsusavaldus misel aastal teeme liikmesriikidega tihedat koostööd taastekavade ettevalmistamiseks ja rakendamiseks. See aitab tagada, et Euroopa ei taastu mitte ainult siin ja praegu, vaid kujundab majanduse arengut ka edaspidi. Mõistagi algab eeloleva aasta töö sellest, et jätkata pandeemia haldamist kooskõlastatud viisil. Kuivõrd haigusjuhtumite arv kasvab taas, on see nüüd veelgi olulisem kui varem. Eurooplased on teineteise kaitsmiseks palju ohvreid toonud ning me peame kaitsma oma ühiseid edusamme. Samuti peame majanduse elavnemise praeguses varajases ja ebakindlas etapis hoidma võetud kurssi ja kindlustama saavutatud edu. Praegu ei ole aeg majanduse toetamist pooleli jätta ning aasta edenedes peame leidma tasakaalu rahalise toetuse andmise ja riikide rahanduse jätkusuutlikkuse tagamise vahel. Samaaegselt praeguste probleemide lahendamisega alustame tööd homse liidu ülesehitamiseks ja kavandame olulisi algatusi komisjoni kõigi kuue üldeesmärgi saavutamiseks. Nendes kajastub vajadus õppida kriisist ja liikuda muutuste suurest kiirenemisest sammu võrra ees, et kujundada õiglasemat, tervislikumat, keskkonnahoidlikumat ja digitaalsemat ühiskonda. Oma töös keskendume ELi konkurentsivõime tugevdamisele ning majanduse ja tööstuse vastupanuvõime suurendamisele. Praegune komisjon tagab, et Euroopa täidab selles ebakindlas maailmas oma üha olulisemat rolli juhtides ülemaailmseid jõupingutusi ohutu ja kättesaadava vaktsiini väljatöötamiseks, luues partnerlusi või tugevdades reeglitepõhist mitmepoolset maailmakorda. Me oleme avatud kõikjal, kus võimalik, kuid tegutseme jõulisemalt seal, kus vajalik. Allpool on loetletud mõned peamised algatused, mida komisjon kavatseb järgmisel aastal esitada ja milles on arvesse võetud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohti. See loetelu ei ole ammendav ja sellele järgneb oktoobris komisjoni aasta tööprogramm, mille koostamisel ma loodan teiega tihedat koostööd teha. Lisaks allpool loetletud meetmetele jätkab komisjon oma aasta tööprogrammi elluviimist ning mitu olulist algatust tuleb vastu võtta veel enne käesoleva aasta lõppu. Nende hulka kuuluvad uus rände- ja varjupaigapakt, esimene iga-aastane õigusriigi aruanne ning aasta kliimaeesmärkide kava, mis kõik tuleb eelolevatel päevadel ja nädalatel vastu võtta. Käesolev pöördumine avab ka institutsioonidevahelise dialoogi meie järgmise aasta prioriteetide üle, mille paika panemisel ootab meid loodetavasti ees viljakas koostöö. Tihedam dialoog Euroopa Parlamendi ja nõukoguga on meile väga oluline. Euroopa peab näitama teed ebakindluse juurest edasi uue elujõu poole. Ursula von der Leyen Maroš Šefčovič 25

26 EUROOPA LIIDU OLUKORD 2020 Kavatsusavaldus PEAMISED UUED ALGATUSED AASTAL Euroopa roheline kokkulepe Seadusandlik ettepanek ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) läbivaatamise kohta Seadusandlik ettepanek süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi kohta Pakett Eesmärk 55 (kliima ja energia) Jõupingutuste jagamise määrus Taastuvenergia direktiivi, energiatõhususe direktiivi ja hoonete energiatõhususe direktiivi läbivaatamine Määruse, mis käsitleb maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest tulenevat kasvuhoonegaaside heidet ja sellest tulenevate kasvuhoonegaaside sidumist, läbivaatamine Seadusandlik ettepanek vähendada metaaniheidet energeetikasektoris, konkurentsivõimelise vähese CO 2 -heitega gaasituru õigusraamistiku läbivaatamine ja energia maksustamise direktiivi läbivaatamine Intelligentsete transpordisüsteemide direktiivi ja alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu direktiivi läbivaatamine Määruse, millega kehtestatakse sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO 2 -heite normid, läbivaatamine ning seadusandlik ettepanek Euro 6/VI järgsete heitenormide väljatöötamise kohta sõiduautodele, kaubikutele, veoautodele ja bussidele Seadusandlik ettepanek, millega nähakse ette kestliku tootepoliitika algatus Digiajastule vastav Euroopa Teatis Euroopa digikümnendi kohta: aasta digieesmärgid Seadusandlik ettepanek andmealase õigusakti kohta Seadusandlik ettepanek digimaksu kohta Seadusandlik ettepanek usaldusväärse ja turvalise ELi e-identimise kohta Algatus platvormitöötajate töötingimuste parandamise kohta Teatis Euroopa uue tööstusstrateegia ajakohastamise kohta Konkurentsipoliitika läbivaatamine Seadusandlik ettepanek võrdsete võimaluste loomise kohta seoses välisriigi subsiidiumidega Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel 26

27 EUROOPA LIIDU OLUKORD 2020 Kavatsusavaldus Inimeste hüvanguks toimiv majandus Seadusandlik ettepanek investeeringute kaitse ja hõlbustamise raamistiku kohta Kindlustusandjate ja edasikindlustusandjate usaldatavusnõuete (Solventsus II) läbivaatamine Finantsinstrumentide turgude direktiivi ja määruse läbivaatamine Seadusandlik ettepanek äriühingute kestliku üldjuhtimise kohta ELi roheliste võlakirjade standardi kehtestamine Ettepanek rahapesuvastase võitluse õigusaktide paketi kohta Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava, Euroopa lastegarantii, uus tööohutuse ja töötervishoiu strateegia, sotsiaalmajanduse tegevuskava Tulevase üldiste tariifsete soodustuste kava õigusraamistiku suunas, millega antakse arengumaadele kaubanduseelised Vahend kolmandate riikide sunnimeetmete ärahoidmiseks ja nende vastu võitlemiseks Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine Ühisteatis: ELi suurem panus reeglitepõhisesse mitmepoolsesse maailmakorda Ühisteatis Arktika ja põhjamõõtme poliitika kohta Ühisteatis uuendatud partnerluse kohta lõunapoolsete naaberriikidega Ühisteatis strateegilise lähenemisviisi kohta, millega toetada endiste võitlejate desarmeerimist, demobiliseerimist ja taasintegreerimist Euroopaliku eluviisi edendamine Seadusandlik ettepanek luua uus Euroopa Biomeditsiinilise Teadus- ja Arendustegevuse Amet Seadusandlik ettepanek laiendada Euroopa Ravimiameti volitusi Seadusandlik ettepanek laiendada Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse volitusi Seadusandlik ettepanek tervishoiu Euroopa andmeruumi kohta Uue rände- ja varjupaigapakti järelmeetmed Schengeni tuleviku strateegia Teatised organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse ja terrorismivastase võitluse ELi tegevuskava kohta 27

28 EUROOPA LIIDU OLUKORD 2020 Kavatsusavaldus Uus hoog Euroopa demokraatiale Lapse õiguste strateegia Seadusandlik ettepanek konkreetsete soolise vägivalla vormide ennetamise ja nendega võitlemise kohta Ettepanekud määratleda ELis kuriteona kõik vihakuritegude ja vihakõne vormid Seadusandlik ettepanek piiriülese õigusalase koostöö digitaliseerimise kohta Määruse, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, läbivaatamine Teatis maapiirkondade pikaajalise visiooni kohta 28

29 Von der Leyeni komisjon: esimene tegevusaasta

30 SAAVUTUSED

31 SAAVUTUSED EUROOPA UUS KURSS Aasta tagasi andis von der Leyeni komisjon Euroopale lubaduse: tegutseda julgelt ja kartmatult alati, kui on vaja Euroopa tasandi meetmeid. Uus komisjon seadis oma ametiaja alguses Euroopa Liidule uue ja ambitsioonika kursi. Esitasime Euroopa rohelise kokkuleppe ja selle esimesed põhielemendid, suunates liidu kliimaneutraalsuse teele. Koostasime paketi, et muuta Euroopa digitaalse innovatsiooni üleilmseks liidriks. Esitasime tööstusstrateegia, et määrata kindlaks Euroopa tööstuse uus arengutee rohe- ja digipöörde ajastul. Kiiresti muutuvas geopoliitilises kontekstis peab Euroopa edendama majanduse rohe- ja digipööret ning tugevdama oma konkurentsivõimet maailma tasandil. Seepärast koostasime nende eesmärkide saavutamiseks väga ambitsioonika tegevuskava. Seejärel algas aga koroonaviiruse pandeemia, millega kaasnesid inimtragöödia, liikumispiirangud ja majanduslikud tagasilöögid. Kriis nõudis tõeliselt üleeuroopalist reageerimist ja me oleme sellele vastanud suurima kollektiivse panusega liidu ajaloos. Komisjon töötas esiteks selle nimel, et Euroopa reageeriks hädaolukorrale kooskõlastatult ja koordineeritult, et hankida ja jagada isikukaitsevahendeid, tuua eurooplasi koju ning tagada tulevase vaktsiini kättesaadavus. See oli Euroopa Liidule samm tundmatusse: reageerisime julgelt, kui kodanike tervis ja ohutus nõudsid ELi meetmeid. Järgmine samm oli tegutseda kiiresti ja alustada majanduse taastamist. Taasterahastu Next- GenerationEU, mille ettepaneku tegi komisjon, mille kiitis heaks Euroopa Ülemkogu ning mis esitati Euroopa Parlamendile ja kõigile liikmesriikidele, on enneolematu kogu ELi ajaloos. See on ELi kõigi aegade võimsaima pikaajalise eelarve põhielement ja koos on nende maht 1,8 triljonit eurot. Oleme kohanenud prognoosimatute ja dramaatiliste oludega, jäädes kindlaks oma põhimõtetele ja eesmärkidele, mida tutvustasime aasta tagasi oma poliitilistes suunistes. Taastekava koostades oleme kohanenud prognoosimatute ja dramaatiliste oludega, jäädes kindlaks oma põhimõtetele ja eesmärkidele, mida tutvustasime aasta tagasi oma poliitilistes suunistes. Nn kaksiküleminek ehk samaaegne rohe- ja digipööre on veelgi kindlamalt meie tööprogrammi keskmes ning ülemineku kiirendamiseks on nähtud ette uued vahendid. Me ei tegele ainult majanduskahjude kõrvaldamisega, vaid ka järgmise põlvkonna jaoks parema tuleviku ülesehitamisega. Eesliinil tegutsejad täitsid oma ülesandeid kangelaslikult, inimesed ohverdasid oma põhivabadusi ja viiruse leviku tõkestamiseks võeti enneolematuid meetmeid. 31

32 SAAVUTUSED 1. Esimesed 100 päeva Von der Leyeni komisjon seadis endale esimesel 100 päeval unikaalsed eesmärgid, et tegeleda praeguse põlvkonna suurte küsimustega. Alates 1. detsembrist 2019 on ELi institutsioonid heaks kiitnud 64 komisjoni ettepanekut või on nendes kokkuleppele jõutud. Nende hulgas on Euroopa uue majanduskasvu strateegia põhielemendid, mille keskmes on kolm sammast: Euroopa roheline kokkulepe, digiajastule vastav Euroopa ja inimeste hüvanguks toimiv majandus. JUHTROLL ROHE- JA DIGIPÖÖRDES Oma ametiaja 11. päeval esitles von der Leyeni komisjon Euroopa rohelist kokkulepet. Selle algatusega alustas EL ajaloo suurimat teadlikku üleminekut ning määras kindlaks tegevuskava Euroopa muutmiseks aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks, kiirendades samal ajal majanduskasvu, luues uusi ja paremaid töökohti ning parandades inimeste heaolu. Kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine ohustavad Euroopa ja kogu maailma ellujäämist. Nende probleemide lahendamiseks on Euroopal vaja uut majanduskasvu strateegiat, mis muudab Euroopa tänapäevaseks, ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks majanduseks, mis toimib inimeste hüvanguks. Uus majanduskasvu strateegia, mille keskmes on kolm sammast Meie põlvkonna suured ülesanded nn kaksiküleminek ehk samaaegne rohe- ja digipööre on nüüd veelgi pakilisemad kui enne kriisi algust. Rohepöörde aeg on käes. ELi kavandatava investeerimislaine kompassiks on Euroopa roheline kokkulepe. Koroonaviiruse kriis ja sellele järgnenud liikumispiirangud on näidanud, et nii inimestele kui ka ettevõtjatele on väga oluline juurdepääs digilahendustele, ning selle puudumine võib muutuda uueks ebavõrdsuse allikaks. KLIIMAPAKT JA KLIIMASEADUS PUHTA ENERGIA EDENDAMINE INVESTEERIMINE ARUKAMASSE JA SÄÄSTVAMASSE TRANSPORTI LOODUSKAITSE TALUST TALDRIKULE Euroopa roheline kokkulepe PÜÜDLEMINE KESKKONNASÄÄSTLIKUMA TÖÖSTUSE POOLE SAASTE ÄRAHOIDMINE ROHEMUUTUSE JUHTIMINE ÜLEMAAILMSEL TASANDIL KÕIGILE ÕIGLASE ÜLEMINEKU TAGAMINE KODUDE ENERGIATÕHUSAKS MUUTMINE ROHEPROJEKTIDE RAHASTAMINE 32

33 SAAVUTUSED 14. jaanuaril tegi komisjon teatavaks Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava, et kaasata rohepöörde toetuseks erasektori vahendeid. Investeerimiskava sisaldab ka õiglase ülemineku mehhanismi, mille eesmärk on toetada liikumist kaasava ja jõuka ühiskonna poole. Üleminek kliimaneutraalsusele loob piirkondadele ja sektoritele nii võimalusi kui ka uusi ülesandeid. On neid, kes hakkavad sellest kohe kasu lõikama, teistel aga kulub selleks rohkem aega. Selleks et tagada võrdsemad võimalused, tegi komisjon ettepaneku kaasata õiglase ülemineku mehhanismi kaudu vähemalt 100 miljardit eurot, et aidata neid piirkondi, tööstusharusid ja töötajaid, kellele rohepööre tekitab kõige suuremaid probleeme. Meid saadab edu ainult juhul, kui üleminekus saavad aktiivselt kaasa lüüa ka kodanikud ja kogukonnad. Meid saadab edu ainult juhul, kui üleminekus saavad aktiivselt kaasa lüüa ka kodanikud ja kogukonnad. 4. märtsil esitas von der Leyeni komisjon Euroopa kliimaseaduse ettepaneku, et muuta poliitilised lubadused õiguslikeks kohustusteks. Sätestasime õigusliku kohustuse muuta EL aastaks kliimaneutraalseks ja mehhanismi, et kõik ajakavast kinni peaksid. Samal päeval algatasime ka avaliku konsultatsiooni tulevase kliimapakti üle, mis on mõeldud piirkondadele, kohalikele kogukondadele, kodanikuühiskonnale, tööstusele ja koolidele. Eesmärk on leppida ühiselt kokku kohustused ja hakata neid järgima, et muuta nii üksikisikute kui ka suurimate rahvusvaheliste ettevõtjate käitumismudeleid. 11. märtsil võttis Euroopa Komisjon vastu uue ELi ringmajanduse tegevuskava, et valmistada liidu majandust ette rohelise tuleviku jaoks, tugevdada konkurentsivõimet, kaitstes samal ajal keskkonda, ja anda tarbijatele uued õigused. Uue majanduskasvu strateegia teine sammas on uus samm selles suunas, et muuta Euroopa digitaalse innovatsiooni üleilmseks liidriks. Oma ametiaja 81. päeval tegi komisjon teatavaks Euroopa digituleviku kujundamise tegevuskava, mis pakub ettevõtjatele uusi võimalusi, keskendudes samal ajal inimeste jaoks usaldusväärsele tehnoloogiale. Selles teises sambas käsitletakse nii küberturvalisust ja digiõpet kui ka superandmetöötlust ja üleilmset konkurentsivõimet ning see sisaldab kaht eraldi strateegiat andmete ja tehisintellekti kohta. Lisaks on komisjon ja liikmesriigid määranud kindlaks ühise lähenemisviisi, et tagada ELis 5G-võrkude turvaline kasutuselevõtt ja toimimine, parandades sellega ühenduvust ja luues samal ajal töökohti ja võimalusi. Hinnangute 1 kohaselt võidakse ainuüksi tehisintellekti ja robootika valdkonnas luua järgmise viie aasta jooksul maailmas peaaegu 60 miljonit uut töökohta. Uutel tehnoloogiatel, nagu tehisintellekt, 5G-võrgud ning super- ja kvantarvutid, on potentsiaali muuta põhjalikult meie eluviisi ning luua uusi ja põnevaid võimalusi kõigile Euroopa tööstusharudele (näiteks tehisintellekt, mis aitab analüüsida meditsiinilisi sümptomeid), parandada töövõimalusi ning samal ajal suurendada ELi üleilmset konkurentsivõimet mail esitas Euroopa Komisjon uue tervikliku bioloogilise mitmekesisuse strateegia, et tuua loodus meie ellu tagasi, ning strateegia Talust taldrikule, et luua õiglane, tervislik ja keskkonnahoidlik toidusüsteem. Need kaks strateegiat tugevdavad üksteist ning ühendavad looduse, põllumajandustootjad, ettevõtjad ja tarbijad, et töötada konkurentsivõimeliselt jätkusuutliku tuleviku nimel.

34 SAAVUTUSED Ligikaudu veerandil tööstus- ja teenindusrobotite tootjatest on peakorter Euroopas. Digiüleminekut käsitlev Euroopa lähenemisviis tugevdab meie demokraatia aluseid, austab põhiõigusi ja aitab luua kestliku, kliimaneutraalse ja ressursitõhusa majanduse. Inimesed saavad tunda end kindla ja võimekana ainult usaldusväärses keskkonnas, kus nad teavad, et nende eraelu puutumatust austatakse. Uutel tehnoloogiatel, nagu tehisintellekt, 5G-võrgud ning super- ja kvantarvutid, on potentsiaali muuta põhjalikult meie eluviisi ning luua uusi ja põnevaid võimalusi kõigile Euroopa tööstusharudele, parandada töövõimalusi ning samal ajal suurendada Euroopa üleilmset konkurentsivõimet. Euroopa tööstus saab olla teejuhiks üleminekul kliimaneutraalsusele ja digilahendustele päeval esitas von der Leyeni komisjon uue tööstusstrateegia, et suurendada Euroopa ettevõtjate suutlikkust viia ellu oma eesmärgid, tugevdades samal ajal nende üleilmset konkurentsivõimet. 20% 35 99% 80% kogu ELi majandusest moodustab Euroopa tööstus miljonit töökohta tööstuses kõigist Euroopa ettevõtjatest on väikesed või keskmise suurusega ettevõtjad kõigist eksportivatest väikeettevõtjatest müüvad teistesse liikmesriikidesse Kõrvale ei jäeta kedagi ei naisi ega mehi, ei inimesi idast, läänest, lõunast ega põhjast, ei noori ega vanu. Integreeritum ja täielikult toimiv ühtne turg pakuks Euroopa ettevõtjatele võimalusi ja suurendaks majanduskasvu miljardi euro võrra aastas tootmise osas ja 338 miljardi euro võrra aastas teenuste osas. See tähendab ligikaudu 12% kasvu ELi sisemajanduse koguproduktis. Ühtne turg on edulugu, mis suurendab jätkuvalt nii ELi kodanike kui ka ettevõtjate jõukust ja võimalusi. Euroopa majanduse alus on võime leida kompromiss turu ja sotsiaalse mõõtme, kasvu ja õigluse ning murrangulise innovatsiooni ja põliste väärtuste vahel. 45. päeval algatas komisjon sotsiaalpartnerite ehk ettevõtjate ja ametiühingutega peetava ELi töötajate õiglast miinimumpalka käsitleva konsultatsiooni esimese etapi, mis on esimene samm tugeva sotsiaalse Euroopa ehitamisel õiglase ülemineku jaoks. Kõrvale ei jäeta kedagi ei naisi ega mehi, ei inimesi idast, läänest, lõunast ega põhjast, ei noori ega vanu. 34

35 SAAVUTUSED Wikipedia GEOPOLIITILISE KOMISJONI SUUNAS Euroopa Liidul on maailmapoliitikas lisaks majandus- ja finantsjõule üks unikaalne eelis meil on enneolematu koondav jõud. Me oleme üleilmse liitlassuhete võrgustiku keskmes, me oleme mitmepoolse süsteemi üks alustalasid. Me suudame ühise eesmärgi nimel luua laiapõhjalisi koalitsioone ning me teame, kuidas tuua ühe laua taha piirkondlikud jõud ja omavahel konkureerivad riigid. Me oleme kasutanud seda koondavat jõudu abi vajavate sõprade huvides ja üldiseks hüvanguks nii oma ametiaja esimese 100 päeva jooksul kui ka pärast seda. Kui Albaanias tekitas purustusi võimas maavärin, mobiliseerisime kogu rahvusvahelise kogukonna, et koguda raha hädaolukorraks ja taastustöödeks. Riigid, kes tavaliselt omavahel ei suhtle, panid ühise eesmärgi nimel seljad kokku. Kui pandeemia algas, sai ilmselgeks, et vaja on üleilmset koordineeritud tegevust, ning von der Leyeni komisjon otsis uusi võimalusi, kuidas ELi koondavat jõudu ära kasutada. Me tegime tihedat koostööd mitmepoolsete institutsioonide, riikide valitsuste ja vabaühendustega, et hankida vahendeid raviviiside ja vaktsiini väljatöötamiseks. Koos erinevate rahvusvaheliste partneritega käivitasime koroonaviiruse vastu võitlemise vahendite väljatöötamise, tootmise ja võrdse kättesaadavuse tagamise koostööraamistiku (ACT-Accelerator). Tegemist on üleilmse koostöö platvormiga, mille eesmärk on kiirendada ravimite ja ka vaktsiini alast uurimistegevust, nende väljatöötamist ja võrdset jaotamist. Me töötasime külg külje kõrval mitte ainult Maailma Terviseorganisatsiooni ja kogu maailma riikidega, vaid ka selliste tervishoiuvaldkonnas globaalselt tegutsevate partneritega, nagu ülemaailmne vaktsineerimise ja immuniseerimise liit GAVI, the Vaccine Alliance ja epideemiateks valmisoleku innovatsiooni koalitsioon CEPI, ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega, nagu Global Citizen. See oli üleilmse solidaarsuse maraton ja me oleme uhked, et saime selles juhtiva jõuna kaasa lüüa. Kogu selle töö käigus on meie sihiks olnud, et raviviisid ja tulevane vaktsiin saaksid kättesaadavaks ka väikese sissetulekuga riikidele, kes muidu nende eest maksta ei suudaks. Sellepärast ühinesime ka COVAXi süsteemiga, mille eesmärk on tagada igale maailma riigile õiglane ja võrdne juurdepääs vaktsiinile. Teiste eest seismine muudab ka Euroopa tugevaks. Von der Leyeni komisjon on alates esimesest päevast kaitsnud Euroopa huve ja väärtusi rahvusvahelisel tasandil, töötanud selle nimel, et tugevdada kliimameetmeid, lahendada kaubandusvaidlusi, leevendada kriise liidu naabruses ja reformida mitmepoolset süsteemi. President von der Leyen otsustas teha oma esimese välisvisiidi Aafrikasse ja Aafrika Liidu peakorterisse Addis Abebas päeval esitasime uue Aafrika-strateegia, et viia oma partnerlus uuele tasemele. Strateegiaga soovitakse edendada koostööd sellistes valdkondades nagu kestlik majanduskasv ja töökohad, rohepööre, digipööre, rahu, julgeolek ja valitsemistava ning ränne ja liikuvus. 35

36 SAAVUTUSED 67. päeval võttis komisjon vastu uue metoodika ELiga ühinemise läbirääkimiste pidamiseks, et muuta see protsess usaldusväärsemaks, prognoositavamaks, dünaamilisemaks ja poliitiliselt kindlamini juhitavaks. See avas Euroopa Ülemkogule tee alustada ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga, kelle läbirääkimisraamistike kavandi on komisjon juba nõukogule esitanud. Koroonaviiruse kriisi ajal oli Euroopa Komisjon täielikult solidaarne Lääne-Balkani riikidega, pakkudes neile kohest ja pikaajalist toetust ning kaasates nad paljudesse algatustesse, mis on tavaliselt mõeldud üksnes liikmesriikidele. Oleme koos kuue idapartnerlusriigi juhtidega leppinud kokku uutes prioriteetides, mis kujundavad idapartnerluse teist aastakümmet. See tegevuskava võib muuta kogu Euroopa maailmajao vastupidavamaks kõikvõimalikele šokkidele koroonaviiruse kriisist kliimamuutusteni. Globaliseerumine ei ole ühesuunaline tee. EL toetab Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) põhjalikku reformimist, eelkõige selleks, et liit saaks jätkuvalt kasutada üleilmse avatuse ja integratsiooni pakutavaid võimalusi, pöörates samal ajal tähelepanu majanduslike ja poliitiliste süsteemide haavatavusele. Soovime saavutada kokkuleppe, mis parandab WTO vaidluste lahendamise süsteemi. Kuna see süsteem aga praegu ei toimi, otsustas komisjon tugevdada kaubanduse valdkonnas eeskirjade täitmist tagavaid norme. Oleme täielikus kooskõlas rahvusvahelise õigusega valmis kasutama kaubandusvaidluse korral vastumeetmeid, mis kaitsevad Euroopa huve. ELi KODANIKE KAITSE Euroopa Komisjon esitas oma ametiaja esimese 100 päeva jooksul Euroopa naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia, eelkõige selleks, et murda jätkuvat soolist vägivalda ja stereotüüpe. Strateegias on sätestatud aasta peamised meetmed ja kohustus tagada, et soolise võrdõiguslikkuse aspekti arvestatakse kõigis ELi poliitikavaldkondades. ELi kodanike kaitsmine tähendab nende tervise kaitsmist. Enne pandeemia algust Euroopas algatas Euroopa Komisjon 4. veebruaril kogu ELi hõlmava avaliku konsultatsiooni Euroopa vähktõvevastase võitluse kava kohta, nagu oli tehtud teatavaks poliitilistes suunistes. Euroopa Liidus saab vähidiagnoosi igal aastal 3,5 miljonit inimest. Selle haiguse tagajärjel sureb 1,3 miljonit inimest aastas, kuid tõendid näitavad, et rohkem kui 40% vähktõvejuhtumitest on ennetatavad. Komisjoni tegevuse fookus muutus tunduvalt, kui koroonaviirus järgmistel nädalatel Euroopas levis ja tekkis pandeemia. Ülesanded muutusid ning vaja oli juhtida võitlust rahvatervise ja varsti ka majanduskriisiga. Euroopa on maailmas jätkuvalt tuntud kui juhtiv usaldusväärne arengu- ja humanitaarpartner. Meie Euroopa tiimi lähenemisviisiga, mis ühendab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja ELi finantsasutuste vahendid ja asjatundlikkuse, on juba kogutud üle 36 miljardi euro, et reageerida hädaolukordadele ja nendest tulenevatele humanitaarabivajadustele, tugevdada tervishoiu-, vee-/kanalisatsiooni- ja toidusüsteeme ning leevendada koroonaviiruse pandeemia majanduslikku ja ühiskondlikku mõju kogu maailmas. 36

37 SAAVUTUSED 2. Euroopa enneolematud meetmed võitluses enneolematu kriisiga Koroonaviiruse pandeemia on Euroopat ja maailma põhjalikult raputanud. Algsed üksikud haigestumisjuhud paisusid kiiresti hädaolukorraks, mis mõjutab igat riiki, piirkonda ja inimest. Alates aasta algusest on ELis COVID-19 tõttu elu kaotanud ligi inimest. Mujal maailmas on ohvrite arv veelgi suurem. Samal ajal on sadu tuhandeid elusid ka päästetud. Kui Euroopa Liit ja selle liikmesriigid ei oleks tegutsenud ELis inimeste ja nende elatusvahendite kaitsmisel kiiresti ja otsustavalt, oleks tragöödia olnud palju suurem. Eesliinil tegutsejad täitsid oma ülesandeid kangelaslikult, inimesed ohverdasid oma põhivabadusi ja viiruse leviku tõkestamiseks võeti enneolematuid meetmeid. Euroopast on saanud maailma solidaarsuse kese. Euroopast on saanud maailma solidaarsuse kese. Haiglad võtsid vastu ja ravisid teiste riikide patsiente, liikmesriigid tegid meditsiinivarustuse ostmiseks koostööd, lähetati mobiilseid meditsiinirühmi, et rahuldada kõige kiireloomulisemaid vajadusi, koju aidati üle ELi kodaniku, kes olid väljapoole Euroopa Liidu piire lõksu jäänud, ning kaasati avaliku ja erasektori investeeringuid nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil, et töötada välja vaktsiin kõigile maailma inimestele. Selle kriisi jooksul tegutsemine on parim näide Euroopa solidaarsusest. Valdav osa rahvatervise, liikuvuse, turismi ja majandusega seotud meetmetest oli mõeldud selleks, et kiiresti reageerida rahvatervist vahetult ohustavale kriisile. Komisjon on teinud kõik võimaliku, et võidelda pandeemia ja selle majanduslike tagajärgedega: märtsist saadik on vastu võetud 828 meedet, sealhulgas 373 riigiabi otsust, mis on päästerõngaks Euroopa ettevõtjatele. Valdav osa rahvatervise, liikuvuse, turismi ja majandusega seotud meetmetest oli mõeldud selleks, et kiiresti reageerida rahvatervist vahetult ohustavale kriisile. Komisjon on aga töötanud ka selle nimel, et muuta majandus, ühiskond ja liit tulevastele raskustele vastupidavamaks. 37

38 SAAVUTUSED VÕITLUS ÜLEILMSE TERVISEKRIISIGA Prioriteet oli elude päästmine. Toimetasime hädavajaliku abi kohale komisjoni loodud humanitaarotstarbeliste õhusildade abil. Viisime kokku liikmesriigid, et hankida koos meditsiinivarustust. Loodi strateegilised resceu varud ja jaotuskeskused, et Euroopal oleks ühine elutähtsa meditsiinivarustuse reserv. Elusid päästvad hingamisaparaadid, maskid ja desinfektsioonivahendid suunati Euroopa hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskuse kaudu liikmesriikidele, kes seda kõige enam vajasid. Peale selle osteti hiljuti loodud erakorralise toetuse rahastamisvahendi raames tervishoiutöötajate kaitsmiseks ligikaudu 10 miljonit maski, mis toimetati suve jooksul partiide kaupa riikidesse, kes seda palusid. Saatsime meditsiinirühmi Euroopa eri paigust Milano ja Bergamo haiglatesse Itaalias. Muutsime meditsiinikaupade impordi odavamaks, vabastades need tollimaksust. Aitasime teadlastel andmeid koguda ja jagada. Eraldasime lisavahendeid kõige paljutõotavamatele teadusprojektidele. Ning ELi elanikkonnakaitse mehhanismi ja hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskuse kaudu korraldasime ja koordineerisime 369 lendu, et aidata tagasi koju ligi ELi ja kolmanda riigi kodanikku, kes olid välismaale lõksu jäänud. EL saavutas rahvatervise valdkonnas tulemusi, mida ükski liikmesriik üksi ei oleks suutnud. Testimismeetodite suunised, tervishoiutöötajate, meditsiiniseadmete ja isikukaitsevahendite vaba liikumine ning vabatahtlikud kontaktide jälgimise rakendused tagasid parimate tavade jagamise ja võimendamise. Euroopa tegevuskavas koroonaviiruse pandeemia leviku tõkestamise meetmete kõrvaldamiseks määrati kindlaks ühised põhimõtted ja kaasnevad meetmed, et kõrvaldada liikumispiirangud koordineeritult. Kooskõlas ELi vaktsiinistrateegiaga peavad komisjon ja mõned liikmesriigid intensiivseid läbirääkimisi mitme vaktsiiniarendajaga, et ELi kodanikel oleks tulevikus mitmekesine valik õiglaste hindadega vaktsiine. Komisjoni teatises Lähituleviku tegevuskava, et tagada ELi tervishoiusüsteemi valmisolek COVID-19 puhanguteks on antud ülevaade eelolevatel kuudel võetavatest peamistest meetmetest. Komisjon on kaitsnud ühtse turu usaldusväärsust. Kui ELi sees hakkasid piiriületuspunktides tekkima pikad veoautode järjekorrad, lõi komisjon roheliste transpordikoridoride süsteemi, et tagada oluliste kaupade kiire liikumine üle piiride, ning tegutses selle nimel, et kaotada ebaproportsionaalsed sisepiirangud, mis tekitasid kaupade uut nappust. Kogu kriisi vältel on EL oma kodanikele võimalikult palju teavet jaganud. EL on töötanud välja uue veebiplatvormi Re-open EU, kuhu on koondatud teave kõigi liikmesriikide reisi-, transpordi- ja turismipiirangute kohta. Seda platvormi on kasutanud kümned miljonid inimesed Euroopas ja kaugemal. EL on olnud juhtrollis ka ülemaailmsel kriisile reageerimisel. President von der Leyen on pandeemia ajal olnud pidevas kontaktis G20 juhtide ja teiste rahvusvaheliste partneritega. Oleme koos Maailma Terviseorganisatsiooni ja paljude teiste partneritega loonud koroonaviiruse vastu võitlemise vahendite väljatöötamise, tootmise ja võrdse kättesaadavuse tagamise koostööraamistiku (ACT-Accelerator), et kiirendada vaktsiinide, ravi ja testide väljatöötamist ja kasutuselevõttu. Tänu komisjoni juhitud ülemaailmsele koroonaviirusele reageerimise algatusele on kogutud 15,9 miljardit eurot. Tänu komisjoni juhitud ülemaailmsele koroonaviirusele reageerimise algatusele on kogutud 15,9 miljardit eurot. 38

39 SAAVUTUSED 4. mail algatas Euroopa Komisjon ülemaailmse vahendite hankimise kampaania, mille käigus koguti kuu lõpuks 9,8 miljardit eurot, et tagada üldine juurdepääs taskukohastele koroonaviiruse vaktsiinidele, ravile ja testidele ning toetada maailma tervishoiusüsteeme. Hiljem, 27. juunil korraldati president von der Leyeni algatusel koos organisatsiooniga Global Citizen rahastajate konverents Global Goal: Unite for our Future ja kontsert, mis oli üleilmse solidaarsuse jaoks oluline saavutus ja mille raames tulid kokku artistid, teadlased ja maailma riikide juhid, et tagada üldine juurdepääs koroonaviiruse ravimitele. See aitas kaasata veel 6,15 miljardit eurot taskukohaste koroonaviiruse vaktsiinide, ravi ja testide üldise kättesaadavuse jaoks, tugevdada tervishoiusüsteeme ning toetada haavatavate riikide majanduse taastamist. Euroopa Komisjon on seni viinud lõpule kõnelused kuue farmaatsiakontserniga, et tagada eurooplastele tulevase vaktsiini kättesaadavus. Koroonaviirusevastases välistegevuses oleme alati tegutsenud Euroopa tiimina. See tähendab, et Euroopa Komisjon, ELi finantsasutused ja ELi liikmesriigid on ühendanud oma jõud, et saavutada ühised eesmärgid, millest anti ülevaade aprilli alguses avaldatud teatises ELi üleilmse tegevuse kohta seoses COVID-19ga. Üks tiim, et EL oleks üleilmsetes küsimustes tugevam. MAJANDUSE TAASTAMINE JA TULEVIKUKS VALMISTUMINE Rahvatervise kriis kujunes suureks majandusšokiks. Selleks et hoida ära massilisi koondamisi, lõi komisjon 100 miljardi eurose Euroopa rahastu lühendatud tööaja võimaldamise toetamiseks eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA). Et šokki veelgi leevendada, kasutas komisjon täies ulatuses ELi riigiabi eeskirjade paindlikkust (nagu lubati ka poliitilistes suunistes) ja aktiveeris esimest korda stabiilsuse ja kasvu pakti üldise vabastusklausli. Likviidsuse pakkumiseks ettevõtjatele ja tervishoiusektori toetamiseks loodi rekordiliselt kiiresti koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatused (CRII), mille maht on kuni 54 miljardit eurot. Likviidsuse pakkumiseks ettevõtjatele ja tervishoiusektori toetamiseks loodi rekordiliselt kiiresti koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatused, mille maht on kuni 54 miljardit eurot. 575 miljardit eurot 100 miljardit eurot 70 miljardit eurot 3045 miljardit eurot 240 miljardit eurot 200 miljardit eurot ELi eelarve-eeskirjade paindlikkuse raames võetud riiklikud meetmed (üldine vabastusklausel) TERA ELi rahaline abi lühendatud tööaja kavade jaoks ELi otsetoetus, sh koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatused Riiklikud likviidsusmeetmed, sh ajutiste paindlike ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks kiidetud kavad Euroopa stabiilsusmehhanismi pandeemia kriisitoetus liikmesriikidele EIP Euroopa Investeerimispanga grupi rahalised vahendid ettevõtjatele Kokku: 4,2 triljonit eurot 39

40 SAAVUTUSED Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on tegutsenud otsustavalt, et toetada töötajaid ja ettevõtjaid. Komisjon aktiveeris stabiilsuse ja kasvu pakti üldise vabastusklausli, et liikmesriikidel oleks maksimaalne paindlikkus, mis võimaldab neil toetada kõiki tervishoiusüsteemi, töötajaid ja kriisist rängalt mõjutatud inimesi. Finantssuutlikkus on praeguseks kasvanud kokkuvõttes 4,2 triljoni euroni, mis moodustab ELi sisemajanduse koguproduktist üle 30%. Kriis on olnud nii ulatuslik, et avaliku sektori kiirest ja otsustavast reageerimisest hoolimata on ELis sellel aastal majanduslangus. Viiruse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed aeglustasid ühiskondlikku ja majanduselu, mis mõnel juhul peatus täielikult. Prognooside kohaselt kahaneb ELi majandus aastal 8,3%. Kriisi mõju oli liikmesriigiti erinev ning see võib tekitada riikidevahelisi majanduserinevusi. Kriisi mõju tunnevad siiski kõik. Töötus peaks ELis suurenema aastal 9%- ni, mõjutades ebaproportsionaalselt eelkõige naisi, noori, madala kvalifikatsiooniga töötajaid ja ajutisi töötajaid. Vaesus, sotsiaalne tõrjutus ja ebavõrdsus tõenäoliselt suurenevad, mis näitab, kui oluline on kõigi jaoks kaasav ja õiglane taastumine aastal peaks majanduskasv taas positiivne olema, kuid väljavaated on ebakindlad ja sõltuvad suuresti sellest, milliseks kujuneb rahvatervise olukord. EL ei jäta midagi juhuse hooleks: komisjoni esitatud taastekava on ülesehituselt ja ulatuselt enneolematu. Komisjoni koostatud Euroopa majanduse taastekava aitab kõrvaldada kahjud ja kindlustada järgmise põlvkonna tuleviku. Juulis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel leppisid ELi juhid komisjoni ettepaneku põhjal kokku ulatuslikus taastepaketis. See hõlmab ELi pikaajalist eelarvet mahus 1074 miljardit eurot, mille Euroopa Ülemkogu kiitis heaks pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist, ning taasterahastut NextGenerationEU mahus 750 miljardit eurot. Sellega toetatakse liikmesriike majanduse taastamisel, edendatakse avaliku ja erasektori investeeringuid, keskendudes eriti nn kaksiküleminekule, ning aidatakse kriisist õppida. Komisjon laenab finantsturgudelt 750 miljardit eurot ning suunab vahendid ELi eelarve kaudu toetuste ja laenudena liikmesriikidesse. Mudelsimulatsiooni põhjal peaksid kaasatud investeeringud suurendama ELi reaalse sisemajanduse koguprodukti taset ja aastal ligikaudu 1,75% ning aastaks tõuseb see näitaja 2,25%-le. Selle investeeringute lainega luuakse aastaks kuni 2 miljonit töökohta. 672,5 miljardi eurose taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendiga toetatakse toetuste ja laenude abil liikmesriikides olulisi investeeringuid ja reforme. Uuendades oma toimimisviisi, pühendub Euroopa Liit taas oma tegelikule eesmärgile. Oleme andnud ELi eelarvele enneolematu finantssuutlikkuse. Oleme jõudnud kokkuleppele, et Euroopa Komisjoni väga head krediidireitingut kasutatakse selleks, et koguda vahendeid, mida saavad kasutada kõik liikmesriigid, sealhulgas need, kus on kõige suuremad vajadused ja piiratud kulutamissuutlikkus. Nii toimides äratab Euroopa Liit ellu oma alusepanijate algse idee: iga Euroopa riigi jõukus sõltub kõigi teiste Euroopa riikide jõukusest. Meie ühtsus teeb meid tugevaks. EL ei jäta midagi juhuse hooleks: komisjoni esitatud taastekava on ülesehituselt ja ulatuselt enneolematu. 40

41 SAAVUTUSED aasta suurendatud eelarve edendab rohe- ja digipööret, aidates luua õiglasemat ja vastupidavamat majandust. Rohkem kui pool kogueelarvest investeeritakse Euroopa majanduse moderniseerimisse, et see vastaks meie aasta kliimaneutraalsuse eesmärgile ja digiajastule. Lisaks on komisjon kriisi arvesse võttes kohandanud oma aasta tööprogrammi. Keskendudes algatustele, mis annavad kriisile reageerimisel koheseid ja mõjukaid tulemusi, saavutab komisjon ka oma strateegilised prioriteedid. Iga Euroopa riigi jõukus sõltub kõigi teiste Euroopa riikide jõukusest. Meie ühtsus teeb meid tugevaks. KOGUEELARVE KOKKU 1824,3 mld eurot 1074,3 mld eurot Mitmeaastane finantsraamistik ELi 7 aasta eelarve 750 mld eurot Taasterahastu NextGenerationEU COVID-19 taastepakett esimestel aastatel 750 mld eurot 390 mld eurot toetusi 360 mld eurot laene Finantsturgudelt kaasatud kapital 41

42 SAAVUTUSED 3. Pandeemia järel parem Euroopa Meie põlvkonna suured ülesanded nn kaksiküleminek ehk samaaegne rohe- ja digipööre on nüüd veelgi pakilisemad kui enne kriisi algust. Rohepöörde aeg on käes. ELi kavandatava investeerimislaine kompassiks on Euroopa roheline kokkulepe. Koroonaviiruse kriis ja sellele järgnenud liikumispiirangud on näidanud, et nii inimestele kui ka ettevõtjatele on väga oluline juurdepääs digilahendustele, ning selle puudumine võib muutuda uueks ebavõrdsuse allikaks. Töö komisjoni strateegiliste prioriteetidega ei ole kunagi peatunud, isegi mitte pandeemia tõttu. 20. mail esitas Euroopa Komisjon uue tervikliku bioloogilise mitmekesisuse strateegia, et tuua loodus meie ellu tagasi, ning strateegia Talust taldrikule, et luua õiglane, tervislik ja keskkonnahoidlik toidusüsteem. Need kaks strateegiat tugevdavad üksteist ning ühendavad looduse, põllumajandustootjad, ettevõtjad ja tarbijad, et töötada konkurentsivõimeliselt jätkusuutliku tuleviku nimel. 8. juulil võttis komisjon vastu ELi energiasüsteemide lõimimise strateegia ja vesinikustrateegia. Viimases käsitletakse seda, kuidas realiseerida kõikjal Euroopas tööstuse, transpordi, energiatootmise ja ehitiste süsinikuheite vähendamise potentsiaal investeeringute, reguleerimise, turu arendamise ning teadusuuringute ja innovatsiooni kaudu. Jätkub töö, et saavutada aastaks kliimaneutraalsus. Von der Leyeni komisjoni visioon oli geopoliitiline komisjon. Pandeemia näitas varasemast selgemini selle vajalikkust: EL taastub edukalt ainult siis, kui taastuvad ka meie partnerid maailmas. Komisjon on teinud pandeemiaga võitlemisel tihedat koostööd mitmepoolsete institutsioonide, liikmesriikide valitsuste ja vabaühendustega. Oleme juhtinud üleilmset koostööd ravi ja vakt- siini jaoks vahendite kogumisel. Oleme lähtunud veendumusest, et hea tervishoid peab olema kõigi üldine õigus, mitte privileeg üksnes nende jaoks, kes saavad seda endale lubada. Komisjon on teinud pandeemiaga võitlemisel tihedat koostööd mitmepoolsete institutsioonide, liikmesriikide valitsuste ja vabaühendustega. Oleme võimaluse korral püüdnud leida koostööpõhiseid lahendusi ja vajaduse korral hoidnud ranget joont. Oleme töötanud selle nimel, et meie suhted Hiinaga oleksid kindlamal alusel ning et kaubanduses, investeerimisel ja muudes valdkondades oleks rohkem vastastikkust ja võrdsed tingimused. ELi-Hiina tippkohtumine oli võimalus süvendada koostööd koroonaviiruse kriisist kliimameetmeteni ning arutada meie erimeelsusi, muu hulgas seoses inimõiguste ja Hongkongi olukorraga. Oleme toetanud ÜRO peasekretäri üleskutset kuulutada maailmas välja relvarahu ja võtame jätkuvalt juhtrolli rahvusvahelise üldsuse koondamisel muret tekitavate olukordade puhul, olles üks oluliste Venezuela-, Sudaani- ja Süüria-teemaliste konverentside korraldajatest. Von der Leyeni komisjon on töötanud vahetpidamata selle nimel, et jõuda kokkuleppele uues partnerluses Ühendkuningriigiga. Oleme pidanud konstruktiivselt läbirääkimisi, et jõuda tulemuseni, mis on kasulik mõlemale poolele, ja kaitsta Euroopa huve. Samal ajal on meie prioriteediks, et väljaastumislepingut rakendatakse täielikult ja õigeaegselt. 42

43 SAAVUTUSED EL on maailmas jätkuvalt tuntud kui juhtiv usaldusväärne arengu- ja humanitaarpartner. Meie Euroopa tiimi lähenemisviisiga, mis ühendab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja ELi finantsasutuste vahendid ja asjatundlikkuse, on juba kogutud üle 36 miljardi euro, et reageerida hädaolukordadele ja nendest tulenevatele humanitaarabivajadustele, tugevdada tervishoiu-, vee-/ kanalisatsiooni- ja toidusüsteeme ning leevendada koroonaviiruse pandeemia majanduslikku ja ühiskondlikku mõju kogu maailmas. Euroopa Komisjon on hoidnud ELi kodanikke oma otsustusprotsessi keskmes ning tegutsenud nende huvides eri viisidel eelkõige järgmistes valdkondades. 24. juunil võttis komisjon vastu esimese ohvrite õigusi käsitleva ELi strateegia, mille üldine eesmärk on tagada, et kõik kuriteoohvrid saavad kasutada kõiki oma õigusi, olenemata sellest, millises ELi riigis kuritegu toimus. Strateegia keskendub esiteks sellele, et ohvrid oleksid võimelised kuritegudest teatama, hüvitist nõudma ja lõpuks kuriteo tagajärgedest taastuma, ning teiseks koostööle kõigi asjaomaste isikutega ohvrite õiguste valdkonnas. 1. juulil käivitas Euroopa Komisjon noorte tööhõive toetuse, mis on järgmise põlvkonna jaoks sild töökohtade juurde ning mille puhul keskendutakse kutseharidusele ja -õppele, õpipoisiõppele, noorte tööhõive toetamisele ja rahastamisele. Turvalisus on ELis inimeste jaoks tähtsaim prioriteet ja mureallikas. 24. juulil avaldatud ELi julgeolekuliidu strateegia aitab järgmisel viiel aastal parandada nii füüsilise kui ka digikeskkonna turvalisust. Selles käsitletakse võitlust terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu, küberturvalisust, hübriidohtude ennetamist ja elutähtsa taristu vastupidavuse suurendamist. Peale selle esitas komisjon uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise tegevuskava. Komisjon esitas ka esimese ELi strateegia laste kaitsmiseks seksuaalse kuritarvitamise eest, mis on koroonaviiruse kriisi ajal füüsilise eraldatuse ja interneti suurema kasutamise tõttu selgelt suurenenud, ning uued strateegiad, et võidelda ebaseaduslike narkootikumide ja tulirelvadega, mis mõlemad suurendavad organiseeritud kuritegevust. Tulevikukindel julgeolekukeskkond ELi JULGEOLEKU- LIIDU STRATEEGIA Kõigi jaoks turvaline Euroopa Muutuvate ohtude käsitlemine Eurooplaste kaitsmine terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse eest Tugev julgeoleku ökosüsteem Elutähtsa taristu kaitse ja vastupidavus Küberkuritegevus Terrorism ja radikaliseerumine Koostöö ja teabevahetus Küberturvalisus Nüüdisaegne õiguskaitse Organiseeritud kuritegevus Tugevad välispiirid Avaliku ruumi kaitse Võitlus ebaseadusliku veebisisuga Teadusuuringute ja innovatsiooni tõhustamine Oskused ja teadlikkuse suurendamine 43

44 SAAVUTUSED Komisjon on tõhustanud võitlust väärinfo, des informatsiooni ja välissekkumise vastu, tehes koostööd veebiplatvormide, kodanikuühiskonna, teadusasutuste ja teadlastega. Komisjon ja Euroopa välisteenistus on kirjeldanud kõiki neid jõupingutusi ja järgmisi samme ühisteatises. See suurendab üldsuse usaldust liidu vastu ja lisaks kaitseb ELi elanikke võimalike majanduskahjude ja tervisekahjustuste eest, mis võivad kaasneda pettuste ja koroonaviiruse võltsraviga. Töö, mida Euroopa Komisjon teeb eeloleva 12 kuu jooksul, on ülioluline järgmiste aastate ja kümnendite jaoks. Koroonaviiruse pandeemia on taas näidanud, et Euroopa tugevus seisneb tema ühtsuses ning et meie ees seisvate suurte probleemidega ei tule ükski riik toime üksi. Strateegiliste prioriteetide kaudu tehtavad investeeringud käivitavad taastumise ja ehitavad järgmise põlvkonna jaoks tugevama liidu. Komisjon keskendub veelgi rohkem esimese 100 päeva jooksul seatud prioriteetidele, eelkõige rohe- ja digipöördele. Taasterahastu NextGenerationEU ja ELi uus pikaajaline eelarve annavad meile vahendid vastata kodanike ootustele. Eelolevad kuud ja aastad kujutavad endast pöördelist aega Euroopa ajaloo ja tulevaste põlvkondade jaoks. Eelolevad kuud ja aastad kujutavad endast pöördelist aega Euroopa ajaloo ja tulevaste põlvkondade jaoks. Komisjon seadis ametiaja alguses eesmärgiks rohelise, jõuka ja terve tuleviku. Nüüd peab Euroopa jõuliselt tegutsema, et see tulevik saaks teoks ja täidaks kodanike ootused. 44

45 AJATELG

46 AJATELG Legend Poliitilised prioriteedid Reageerimine koroonaviiruse kriisile Läbirääkimised Ühendkuningriigiga 2019 DETSEMBER 11. detsember Avaldatakse Euroopa roheline kokkulepe, mis sisaldab tegevuskava, et muuta Euroopa aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks jaanuar President Ursula von der Leyeni ja Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoni kohtumine 19. jaanuar Liibüa-teemaline rahvusvaheline konverents Berliinis 21. jaanuar Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumine 31. jaanuar Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust JAANUAR jaanuar Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava, et kaasata ELi rahastust ja stimuleerida avaliku ja erasektori investeeringuid, mida on vaja üleminekuks kliimaneutraalsele, rohelisele ja kaasavale majandusele Õiglase ülemineku mehhanism põhivahend tagamaks, et üleminek kliimaneutraalsele majandusele toimub õiglaselt ja et kedagi ei jäeta kõrvale ELi töötajate õiglast miinimumpalka käsitleva konsultatsiooni esimene etapp. Konsulteeritakse sotsiaalpartneritega ettevõtjate ja ametiühingutega 29. jaanuar Turvalised 5G-võrgud: komisjon kiidab heaks liikmesriikide kokkulepitud ELi meetmepaketi

47 AJATELG VEEBRUAR EL hakkab koroonaviirusele reageerimise raames hõlbustama kodanike naasmist kodumaale 4. veebruar Avalik konsultatsioon Euroopa vähktõvevastase võitluse kava koostamiseks 17. veebruar EL ja rahvusvahelised rahastajad lubavad toetada Albaania maavärina järgseid ülesehitustöid 1,15 miljardi euroga 25. veebruar Euroopa Komisjonile tehakse ülesandeks alustada läbirääkimisi Ühendkuningriigiga 3. veebruar Komisjoni ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus juhiste kohta, mis käsitlevad Ühendkuningriigiga peetavaid läbirääkimisi uue partnerluse üle 5. veebruar Uus metoodika ELiga ühinemise läbirääkimiste pidamiseks, et muuta protsess usaldusväärsemaks, prognoositavamaks ja dünaamilisemaks. See on komisjoni uuendatud laienemisstrateegia esimene element 19. veebruar Avaldatakse Euroopa digituleviku kujundamise tegevuskava, andmestrateegia ja valge raamat tehisintellekti kohta, mille kaudu pakutakse ettevõtjatele uusi võimalusi, keskendudes samal ajal kodanike jaoks usaldusväärsele tehnoloogiale 4. märts Komisjon näeb Euroopa kliimaseadusega ette õiguslikult siduva eesmärgi saavutada aastaks kasvuhoonegaaside netonullheide MÄRTS märts Uus soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastateks , millega nähakse ette peamised meetmed Euroopas naiste ja meeste võrdõiguslikkuse tagamiseks

48 AJATELG 9. märts EL sillutab uue strateegiaga teed tugevamale ja ambitsioonikamale partnerlusele Aafrikaga 10. märts Uus tööstusstrateegia, et valmistada ette Euroopa tööstuse rohe- ja digipööret 11. märts Uus ringmajanduse tegevuskava puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel 16. märts Koroonaviiruse nõuandekogu toob kokku epidemioloogid ja viroloogid eri liikmesriikidest Ajutiselt piiratakse mittehädavajalikku reisimist ELi (30. juunini) 19. märts Ajutine raamistik võimaldab liikmesriikidel kasutada täies ulatuses ära riigiabi eeskirjade paindlikkust, et toetada majandust koroonaviiruse puhangu kontekstis 23. märts Roheliste transpordikoridoride loomine, et tagada kaupade ja oluliste teenuste kättesaadavus 30. märts ELi ja Ühendkuningriigi ühiskomitee esimene kohtumine, millel käsitletakse väljaastumislepingu rakendamist ja kohaldamist märts Komisjon kutsub üles võtma koroonaviiruse kriisile reageerimisel otsustavaid koordineeritud majandusmeetmeid Uus koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus, et aidata liikmesriikidel rahastada oma kriisimeetmeid 18. märts Komisjon teeb ettepaneku uute poliitiliste eesmärkide kohta idapartnerluses 20. märts Kasutusele võetakse stabiilsuse ja kasvu pakti üldine vabastusklausel 26. märts Euroopa Ülemkogu liikmed nõustuvad alustama ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga

49 AJATELG 15. aprill Euroopa tegevuskava näitab teed piirangute kooskõlastatud lõpetamise poole 24. aprill Tulevasi suhteid Ühendkuningriigiga käsitlevate läbirääkimiste teine voor APRILL 2. aprill Käivitatakse eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), mille maht on 100 miljardit eurot 20. aprill ELi üleilmne tegevus võitluses koroonaviirusega, et toetada partnerriikide jõupingutusi pandeemiaga toime tulemisel, kusjuures ELi panus ulatub 15,6 miljardi euroni 29. aprill Transpordisektori toetamise pakett 30. aprill Põllumajandussektori toetamise meetmed 4. mai Koroonaviirusele ülemaailmse reageerimise rahastamiskonverentsil kaasatakse rahastajatelt kõikjal maailmas 7,4 miljardit eurot vaktsiinide üldise kättesaadavuse tagamiseks 7. mai Tegevuskava, mis käsitleb liidu terviklikku poliitikat rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks MAI mai ELi ja Lääne-Balkani riikide juhtide videokonverents 8. mai ELi humanitaarotstarbeline õhusild, et viia humanitaartöötajad ja hädaabivahendid maailma kõige kriitilisematesse piirkondadesse

50 AJATELG 13. mai Komisjoni suunised selle kohta, kuidas taastada ohutu reisimine ja elavdada Euroopas turismi aastal ja pärast seda 20. mai ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2030, milles käsitletakse bioloogilise mitmekesisuse vähenemise viit peamist tegurit ja millega tagatakse ELi õigusaktide täielik rakendamine Strateegia Talust taldrikule, et võimaldada üleminekut ELi kestlikule toidusüsteemile, millega tagatakse toiduga kindlustatus ja tervislike toiduainete kättesaadavus 15. mai Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste kolmas voor 27. mai 26. mai ELi ja Jaapani juhtide kohtumine videokonverentsi vahendusel Komisjon tutvustab uut taasterahastut NextGenerationEU, mis on osa ELi uuendatud, võimsast ja ajakohasest pikaajalisest eelarvest 15. juuni President Ursula von der Leyeni, eesistuja Charles Micheli, president David Sassoli ja Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoni kõrgetasemeline kohtumine Re-open EU veebiplatvorm, kust leiab olulist teavet, mis võimaldab taastada kogu Euroopas ohutult vaba liikumise ja turismi JUUNI juuni Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste neljas voor 17. juuni ELi vaktsiinistrateegia Valge raamat, milles käsitletakse võrdsete võimaluste loomist välisriigi subsiidiumide osas 18. juuni Idapartnerluse juhtide videokonverents

51 AJATELG 22. juuni ELi-Hiina 22. tippkohtumine videokonverentsi vahendusel 27. juuni Euroopa Komisjoni ja Global Citizeni korraldatud rahastajate konverentsil Global Goal: Unite for our Future kogutakse 6,15 miljardit eurot lisavahendeid, et aidata välja töötada koroonaviiruse vaktsiine, teste ja ravi ning tagada neile võrdne juurdepääs 24. juuni Avaldatakse ohvrite õigusi käsitlev ELi strateegia ( ) 30. juuni ELi ja Korea Vabariigi juhid arutavad, kuidas edendada üleilmset koostööd taastumisetapis ELi elanikkonnakaitse mehhanismi abil aidatakse Euroopasse tagasi ligi ELi ja kolmanda riigi kodanikku 2. juuli Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste piiratud voor JUULI 1. juuli Noorte tööhõive toetamise pakett, mis tugineb neljale elemendile: noortegarantii tugevdamine, koolituspoliitika, õpipoisiõpe ja lisameetmed Jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetavas Euroopa oskuste tegevuskavas määratakse kindlaks järgmise viie aasta täiendus- ja ümberõppe eesmärgid 51

52 AJATELG 9. juuli Komisjon võtab vastu teatise, et aidata riikide ametiasutustel, ettevõtjatel ja kodanikel valmistuda muutusteks, mis paratamatult kaasnevad Ühendkuningriigi üleminekuperioodi lõppemisega 15. juuli ELi-India tippkohtumine videokonverentsi vahendusel 23. juuli Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste kuues voor AUGUST 21. juuli 8. juuli Kliimaneutraalse majanduse saavutamine avaldatakse ELi energiasüsteemide lõimimise strateegia Avaldatakse kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia Esimene institutsioonidevaheline kohtumine, millel käsitletakse taasterahastut NextGenerationEU ja mitmeaastast finantsraamistikku aastateks ELi juhid lepivad kokku taastekavas ja mitmeaastases finantsraamistikus aastateks august ELi elanikkonnakaitse mehhanism aktiveeritakse paari tunni jooksul pärast Beirutis toimunud laastavat plahvatust. 20 ELi liikmesriiki ja osalevat riiki saatsid Liibanoni hädaolukorraga toimetulekuks mitterahalist abi, sealhulgas ligi 300 otsingu- ja päästetööde eksperti 27. august Komisjon sõlmib esimese lepingu ravimifirmaga AstraZeneca, mis võimaldab osta COVID-19 vaktsiini kõigi ELi liikmesriikide jaoks 10. september Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste kaheksas voor SEPTEMBER august Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seitsmes voor 31. august Komisjon kinnitab oma huvi osaleda COVID-19 vaktsiini üleilmse kättesaadavuse süsteemis (COVAX), et tagada võrdne juurdepääs taskukohastele COVID-19 vaktsiinidele, ning teatab osana Euroopa tiimi (Team Europe) jõupingutustest 400 miljoni euro eraldamisest tagatistena COVAXi toetamiseks

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

rEUnaissance – Jätkusuutliku Euroopa loomise nimel

rEUnaissance – Jätkusuutliku Euroopa loomise nimel Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee President Luca Jahier prioriteedid ja tööprogramm Ametiaeg 2018 2020 Inimesed on võimelised aktsepteerima muutusi, kui nad on silmitsi vajadusega, ent vajadust mõistavad

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUR

EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUR EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, 12.3.2019 JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE ELi ja Hiina suhete strateegilised

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Euroopa Parlament 2014 2019 Istungidokument 1.7.2015 B8-0658/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Venemaa

Venemaa VENEMAA Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes,

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE ET ARUPÄRIMINE EUROOPA PARLAMENDIS VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE Hr Joaquín ALMUNIA (majandus- ja rahaküsimused) A osa Üldküsimused I. Isiklik ja ametialane taust 1. Milliseid oma ametialastest

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem