Telefon SE 250. Eestikeelne kasutusjuhend. Registreerige oma toode ja saate meiepoolset tuge veebiaadressil

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Telefon SE 250. Eestikeelne kasutusjuhend. Registreerige oma toode ja saate meiepoolset tuge veebiaadressil"

Väljavõte

1 Registreerige oma toode ja saate meiepoolset tuge veebiaadressil CD 250 SE 250 Külastage Philipsit internetis: Telefon Hoiatus Kasutage ainult taaslaetavaid patareisid. Laadige käsiseadet enne kasutamist 24 tundi. Eestikeelne kasutusjuhend

2 SISUKORD MÄRKUSED 1 Oluline Voolunõuded Kinnitus GAP standardse nõusoleku kasutamine Ümbertöötlemine ja äraviskamine Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF") Teie telefon...8 Mis on karbis? Ülevaade Teie telefonist Ekraaniikoonid Ülevaade baasjaamast Alustamine Baasjaama ühendamine Baasjaama seinale paigutamine (ainult SE250 korral) Telefoni installeerimine Patareide installeerimine Patareide laadimine Tervitusreþiim Multipakkide kasutamine Menüü struktuur Telefoni kasutamine Kõne tegemine Eelvalimine Otsene valimine Helistage korduvvalimise nimekirjast Helistage kõneregistrist Helistage telefoniraamatust Kõne ajal telefoniraamatust numbri otsimine Helistage, kasutades otsese ligipääsu mälu Valimistühimiku sisestamine Kõnele vastamine Käed vabad vastamine Ootel kõne Kõne lõpetamine

3 MÄRKUSED SISUKORD 5 Telefoni põhjalikum kasutamine Käsiseadme sisse / välja lülitamine Nuppude lukustamine / lahti lukustamine Teksti või numbrite sisestus Kõne ajal Kuuldeavast või kõlarist tuleva helitugevuse reguleerimine Summuta / ära summuta mikrofoni Valjuhääldireþiimi aktiveerimine / deaktiveerimine Telefoniraamatu kasutamine Kontakti salvestamine telefoniraamatusse Ligipääs telefoniraamatule Telefoniraamatu sisestuse muutmine Telefoniraamatu sisestuse kustutamine Telefoniraamatu nimekirja kustutamine Otsese ligipääsu mälu Korduvvalimise nimekirja kasutamine Korduvvalimiste nimekirjale ligipääs Korduvvalitud numbri salvestamine telefoniraamatusse Korduvvalitud numbri kustutamine Korduvvalimiste nimekirja kustutamine Kõneregistri kasutamine Kõneregistrile ligipääs Kõnenimekirja sisestuse salvestamine telefoniraamatusse Kõneregistri sisestuse kustutamine Kõneregistri kustutamine Sisesidesüsteemi kasutamine Sisesidesüsteem teise seadmega Väliskõne suunamine teise käsiseadmesse Väliskõnele vastamine sisesidesüsteemi ajal Lülituge sise- ja väliskõnele Kolme osalisega konverentskõne loomine Piipariteate saatmine Ahelvalimine Kella ja alarmi seadistused Seadistage kuupäev ja kellaaeg Seadistage kuupäeva ja kellaaja formaat Seadke alarm Seadke alarmiheli Isiklikud seadistused Käsiseadme nime muutmine Käsiseadme helid Seadke helina helitugevus Seadke helina meloodia Nuputooni aktiveerimine / deaktiveerimine

4 SISUKORD 6.3 Ekraanikeele muutmine Automaatse kõne lõpetamise aktiveerimine / deaktiveerimine Edasijõudnute seadistused PIN koodi muutmine Registreerimine Maha registreerimine Riigi valimine Seadme algseadistamine Prefiksi seadmine Tagasihelistamisaja muutmine Helistamisrežiimi muutmine Esimese helina märkamise seadmine Vaikimisi olevad seadistused Tehnilised andmed Korduma kippuvad küsimused Ühendus Ülesseadmine Heli Toote käitumine KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED Helistaja ei kuule mind hästi! Liikuge baasjaamale lähemale. Liigutage baasjaam kõigist elektroonilistest seadmetest vähemalt ühe meetri kaugusele. Sagedased mürahäired raadios või televiisoris! Liigutage baasjaam elektroonilistest seadmetest nii kaugele kui võimalik. 9.4 Toote käitumine! Nupuklahvistik ei tööta! Lukustage klaviatuur lahti: Jõudereþiimil olles pikk vajutus nupul. Pika kõne ajal soojeneb käsiseade üles! See on normaalne käitumine. Käsiseade tarbib kõne ajal energiat. Ei saa käsiseadet baasjaama registreerida! Maksimaalne arv käsiseadmeid (5) on juba ühendatud. Uue seadme registreerimiseks peate mõne olemasoleva seadme maha registreerima. Eemaldage ja vahetage käsiseadme patareid. Proovige baasjaam vooluallikast lahti ühendada ja seejärel uuesti ühendada ning järgige käsiseadme registreerimise protseduuri (vaadake peatükki Registreerimine lk 34). Ei kuvata helistaja numbrit! Teenus ei ole aktiveeritud: Kontrollige oma seotust võrguoperaatoriga. Ei saa muuta häälsõnumite seadistusi! Operaatori häälsõnumeid hallatakse operaatori, mitte telefoni enda poolt. Kui soovite seadistusi muuta, siis kontakteeruge palun oma operaatoriga. Käsiseade läheb pidevalt jõudereþiimile! Kui 15 sekundi jooksul ei ole ühtegi nupuvajutust, siis läheb seade automaatselt jõudereþiimile. Seade läheb jõudereþiimile ka siis, kui paigutate selle tagasi baasjaama peale (kui automaatne kõne lõpetamise funktsioon on sees). Ei saa salvestada telefoniraamatusse kirjet ja ekraanil kuvatakse MEMORY FULL! Kustutage kirjeid, et teha oma uue kontakti jaoks vaba ruumi. PIN kood on vale! Vaikimisi olev PIN kood on Algseadistage käsiseade, et pöörduda tagasi PIN koodi juurde (kui olete seda vahepeal muutnud) (vaadake peatükki Seadme algseadistamine ). 4 41

5 9. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 1 OLULINE Sellest peatükist leiate oma telefoni kohta kõige sagedamini küsitud küsimused ja vastused. 9.1 Käsiseade ei lülitu sisse! Laadige patareid: Pange käsiseade baasjaamale laadima. Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse. Käsiseade ei lae! Kontrollige laadija ühendusi. ikoon ei vilgu laadimise ajal! Patareid on täis: Te ei pea patareisid enam laadima. Kehv patareiühendus: Kohendage õrnalt käsiseadet. Must kontakt: Puhastage patareide kontakti alkoholiga niisutatud riidetükiga. Kõne ajal kaob ühendus! Laadige patareid. Liikuge baasjaamale lähemale. Telefon on levist väljas! Liikuge baasjaamale lähemale. 9.2 Käsiseade ekraanil on kuvatud sõna SEARCHING...ja ikoon vilgub! Liikuge baasjaamale lähemale. Veenduge, et baasjaam on sisse lülitatud. Algseadistage oma seade ja alustage uuesti käsiseadme registreerimisega. 9.3 Käsiseade ei helise! Kontrollige, et RING VOLUME (helitugevus) ei oleks seatud RINGER OFF (helin maas) peale ja kontrollige, et ekraanil ei kuvata ikooni (vaadake peatükki Seadke helina helitugevus lk 32). Helistaja ei kuule mind! Mikrofon võib olla summutatud: Vajutage kõne ajal nupule. Puudub toon! Voolu ei ole: Kontrollige ühendusi. Patareid on tühjad: Laadige patareid. Liikuge baasjaamale lähemale. Kasutate vale liinijuhet: Kasutage kaasasolevat liinijuhet. Nõutakse liiniadapterit: Ühendage liiniadapter liinijuhtmega. 40 Ühendus Ülesseadmine Heli Varuge endale aega, et see kasutusjuhend enne telefoni kasutamist läbi lugeda. Kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni ja Teie telefoni kohta käivaid märkusi. 1 Voolunõuded See seade vajab volti elektrilist varu. Voolu kadumisel võite suhtluse kaotada. Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust lahti. Tagage, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipääsetav. Võrgu pinge klassifitseeritakse kui TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) nagu on defineeritud standardses EN s. Hoiatus Kahjustuste ja seadme väärkäitumise ärahoidmiseks: Ärge lubage laadimiskontaktidel või patareidel puutuda kokku metallobjektidega. Kasutage ainult selle tootega koos olnud patareid või Philipsi poolt soovitatud patareid: vastasel korral esineb plahvatusoht. Kasutage alati ainult tootega kaasasolevaid juhtmeid. Käed vabad funktsiooni rakendamine võib järsult suurendada kuuldeavast tulevat heli: veenduge, et seade ei oleks Teie kõrvadele liiga lähedal. See seade ei ole disainitud nii, et saaksite voolukatkestuse ajal teha hädaabikõnesid. Hädaabikõnede jaoks peaks olema olemas alternatiivne helistamisvõimalus. Ärge laske seadmel sattuda kütteseadme või otsese päikesevalguse poolt tekitatud liigse kuuma kätte. Ärge laske seadmel maha kukkuda ja samas ärge laske ka seadme enda peale midagi kukkuda. Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid puhastusaineid, kuna need ained võivad seadet kahjustada. Ärge kasutage seadet kohtades, kus on plahvatusoht. Ärge laske väikestel metallobjektidel seadmega kokku puutuda. See võib rikkuda audiokvaliteeti ja kahjustada toodet. Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad kutsuda esile häireid. Ärge avage seda, sest võite saada elektrilöögi. Ärge laske laadijal sattuda kokku vedelikega. Kasutage ainult kaasasolevaid patareisid. Taaslaetavate patareide informatsioon: Ni-MH patarei, AAA x 2, 2V, 600mAh. Kasutage ainult koos kaasasoleva pingeallikaga. Baasjaama pingeallika informatsioon: Sisend: AC V/0.3A, 50Hz/60Hz Väljund: DC6V/0.5A JOD-SWR JODEN 5

6 ... OLULINE Laadija pingeallika informatsioon (ainult mitmene käsiseadmete pakk): Sisend: AC V/0.3A, 50Hz/60Hz Väljund: DC6V/0.21A JOD-SWR-07343, JODEN Valet sorti patareiga asendamisel esineb plahvatusoht. Patareide äraviskamisel lähtuge kohalikest reeglitest. Kasutamis- ja hoidmistemperatuurid: Kasutage seadet kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35 C vahel (32 kuni 95 F). Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 70 C vahel (-4 kuni 158 F). Madala temperatuuriga kohtades võib patareide eluiga olla lühem kui muidu. 2 Kinnitus Meie, Philips kinnitame, et toode vastab Direktiiv 1999/5/EC olulistele nõuetele ja teistele tähtsatele määrustele. Selle toote võib ühendada ainult toote pakendil kirjas olevates riikides analoogtelefonivõrku. Leiate kinnitusdeklaratsiooni veebilehelt 3 GAP standardse nõusoleku kasutamine TM GAP standard garanteerib, et kõik DECT GAP käsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende tegemisest. Teie käsiseade ja baasjaam on GAP -ühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on käsiseadme registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui Te kasutate oma baasjaamaga mõnda muud käsiseadet kui siin kasutusjuhendis kirjeldatud. Et registreerida ja oma telefoni käsiseadet mõne teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada, järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige lk 34 kirjeldatud protseduure. Teistsugust tüüpi käsiseadme registreerimiseks telefoni baasjaamaga, pange baasjaam registreerimisreþiimile (lk 34), seejärel järgige protseduure, mis on tootjapoolses juhendis. 4 Ümbertöötlemine ja äraviskamine Vanade toodete äraviskamise juhised. WEEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) on mõeldud selleks, et kindlustada toodete ümbertöötlemine parimal võimalikul moel, kasutades tehnoloogiaid, mis kaitsevad inimtervist ja keskkonda. Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. 8. TEHNILISED ANDMED Ekraan Progressiivne LCD taustavalgus Taustavalgus jääb peale iga tegevust (näiteks sissetulev kõne, nupuvajutused, käsiseadme tõstmine baasjaamalt jne) umbes 8 sekundiks sisse. LCD taustavalguse värv on merevaigukollane. Üldised telefoni omadused Helistaja nime & numbri identifitseerimine 5 standard- ja 5 polüfoonilist helina meloodiat Telefoniraamat, korduvvalimiste nimekiri ja kõneregister 100 sisestusega telefoniraamat 10 sisestusega korduvvalimiste nimekiri 20 sisestusega kõneregister Patareid 2 x HR AAA NiMh 600 mah baterijas Kaal ja mõõtmed CD250 Baasjaam: 144 grammi 82mm x 115mm x 118 mm (kõrgus x sügavus x laius) Käsiseade: grammi 162mm x 30.5mm x 48.5 mm (kõrgus x sügavus x laius) SE250 Baasjaam: grammi 77mm x 115mm x mm (kõrgus x sügavus x laius) Käsiseade: grammi 162mm x 35mm x 48 mm (kõrgus x sügavus x laius) Temperatuurivahemik Kasutamisel: 0 ja 35 vahel (32 kuni 95 F) Hoidmisel: -20 ja 70 vahel (-4 kuni 158 F) Niiskus Kasutamisel: 40 C juures kuni 95% Hoidmisel: 40 C juures kuni 95% 6 39

7 ... PAPILDU IESTATÎJUMI 7.10 Vaikimisi olevad seadistused Parameeter Vaikimisi olev väärtus Helisemise helitugevus LEVEL 3 (tase 3) Helina meloodia MELODY 1 (meloodia 1) Kuuldeava / Kõlari helitugevus Medium (keskmine) Nuputoon ON (sees) Ekraanikeel Riigist sõltuv Automaatne kõne lõpetamine ON (sees) Käsiseadme nimi PHILIPS Kellaaeg / kuupäev 01/01; Alarm OFF (väljas) Alarmi heli MELODY 2 (meloodia 2)... OLULINE Ärge visake toodet tavalise olmeprügi hulka. Palun viige end kurssi alloleva sümboliga tähistatud elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kogumissüsteemidega. Kasutage ühte kahest allolevast äraviskamise moodusest: Viige terve oma toode (kaasa arvatud juhtmed, pistikud ja lisaseaded) ettenähtud WEEE kogumisasutusse. Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu oma vana toode müüjale tagasi. WEEE direktiivile vastavalt peaks Ta selle vastu võtma. Patareide kohta käivad äraviskamise juhendid: Patareisid ei tohiks visata tavalise olmeprügi hulka. Pakendi kohta käiv informatsioon: Philips on toote pakendi märgistanud standardsete sümbolitega, mis on mõeldud toote ümbertöötlemisele ja õigele äraviskamisele õhutamiseks. Riiklikule ümbertöötlemise süsteemile on tehtud rahaline annetus. Helistamisreþiim Korduvhelistamise aeg Riigist sõltuv Riigist sõltuv Pakkematerjal on mõeldud ümbertöötlemiseks. Automaatne prefiks 0000 Automaatne prefiks Esimese helin Telefoniraamatu mälu Tagasihelistamise mälu Kõneregister Tühi ON (sees) Peale algseadistust jääb telefoniraamat nii nagu see oli enne algseadistust Tühi Tühi 5 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF") Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale. Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid. Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised. Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele. 38 7

8 Reìistrçjiet Jûsu preci un iegûstiet atbalstu tieðsaistç Brîdinâjums Lietojiet tikai pârlâdçjamas baterijas. Pirms lietoðanas lâdçjiet klausuli 24 stundas. Lietoðanas instrukcija 2 TEIE TELEFON Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi maailma! Philipsi poolt pakutava toe täielikuks saamiseks registreerige oma toode veebilehel 1 Mis on karbis? Käsiseade Baasjaam Patareide kaas 2 AAA taaslaetavat patareid Voolujuhe Juhe* Kasutusjuhend * Kaasasolevas karbis võib juhtmeadapter olla juhtmest endast eraldi. Sel juhul peate juhtmeadapteri ühendama juhtmega enne, kui ühendate juhtme pistikupesasse. Multikäsiseadme pakenditest leiate ühe või mitu käsiseadet, patareide uksed, voolujuhtmetega laadijad ja tagavaraks olevad taaslaetavad patareid. Tâlrunis CD 250 SE EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED 7.7 Tagasihelistamisaja muutmine Tagasihelistamisaeg (või valimise viivitus) on ajaviivitus, peale mida liin katkestatakse nupule vajutamise järel. Saate seada lühikese või pika aja. Teie seadmele seatud vaikimisi olev tagasihelistamisaeg peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutma. Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp ADVANCED SET (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage Kerige nuppu, et siseneda RECALL TIME (tagasihelistamisaeg) valikusse ja vajutage Kerige SHORT (lühike) või LONG (pikk) peale ja vajutage kinnitamiseks Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse. Telefoni kasutamine ei ole kõigis PABX-des garanteeritud. 7.8 Helistamisreþiimi muutmine Teie seadmele seatud vaikimisi olev helistamisreþiim peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutma. Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp ADVANCED SET (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda DIAL MODE (helistamisreþiim) valikusse ja vajutage Kerige TONE (toon) või PULSE (pulseeriv) peale ja vajutage kinnitamiseks Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse. 7.9 Esimese helina märkamise seadmine Esimese helina märkamise seadistus võimaldab telefonil helistada peale esimese helisignaali vastuvõttu. Kui olete liitunud kõneliini identifitseerimise teenusega, siis soovitame Teil esimese helina märkamise seadistuse välja lülitada ( OFF). Kui Te ei ole kõneliini identifitseerimise teenusega liitunud, siis soovitame selle funktsiooni sees ( ON) hoida (vaadake peatükki 6.2). Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp ADVANCED SET (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage Kerige nuppu, et siseneda FIRST RING (esimene helin) valikusse ja vajutage Kerige ON (sees) või OFF (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse kõrgemasse menüüsse. 8 37

9 ... EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED 7.5 Seadme algseadistamine Selle funktsiooniga saate telefoni algväärtustele seadistada. Hoiatus Peale algseadistamist on kõik Teie isiklikud seadistused, kõneregister ja korduvvalimiste nimekiri kustutatud ja telefon on seatud algselt vaikimisi olnud seadistustele. Samas Teie telefoniraamat ja automaatvastaja lugemata sõnumid jäävad peale algkäivitust muutmata. Peate oma telefoni uuesti konfigureerima. Sel juhul ilmub peale algkäivitust jälle tervitusreþiim ( WELCOME) (vaadake peatükki 3). Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp ADVANCED SET (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda RESET (algseadista) valikusse ja vajutage Ekraanile kuvatakse CONFIRM? (kinnita?). Vajutage kinnitamiseks Kõlab kinnitustoon. Seade on seatud algväärtustele (vaadake peatükki Vaikimisi olevad seadistused lk 38). 7.6 Prefiksi seadmine See funktsioon võimaldab Teil määrata prefiksnumbri, mida lisada eelvalimise ajal numbri algusesse (vaadake Eelvalimine lk 19). Saate seda funktsiooni kasutada ka selleks, et eelvalimise ajal otsida üles mingi numbrikombinatsioon ja asendada sellest mõned esimesed numbrid. Saate otsitava numbrikombinatsiooni jaoks sisestada maksimaalselt 5 numbrimärki ja automaatse prefiksinumbri jaoks 10 numbrimärki. Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp ADVANCED SET (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda AUTO PREFIX (automaatne prefiks) valikusse ja vajutage Ekraanile kuvatakse DETECT DIGIT (otsi numbrit). Vajutage sisenemiseks Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud otsitud number. Sisestage otsitav numbrikombinatsioon (maksimaalselt 5 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks 4. Ekraanile kuvatakse PREFIX (prefiks). Vajutage sisenemiseks Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud prefiksi number. 5. Sisestage prefiksi number (maksimaalselt 10 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks Kuvatakse SAVED (salvestatud) ja ekraanipilt pöördub tagasi jõudereþiimile. Kui ühtegi otsitavat numbrikombinatsiooni ei ole sisestatud (tühi), siis lisatakse prefiksi number automaatselt eelvalitud numbrile peale nupu vajutamist. *, # või P-ga algavatele eelvalitud numbritele prefiksnumbreid peale nupu vajutamist ei lisata TEIE TELEFON 2 Ülevaade Teie telefonist A B C C E F G Kuuldeava Ekraan Vaadake lk 11, et saada ülevaadet ekraaniikoonidest. OK nupp Jõudereþiimil: Vajutage pikalt, et liikuda käsiseadme nime ja kuupäeva / kellaaja kuvamise ekraanipiltide vahel. Teistel reþiimidel: Valige käsiseadme ekraanil kuvatud funktsioon. Kasutatakse ka sisenemiste kinnitamiseks (näiteks siis, kui sisestate kuupäeva ja kellaaega). Tagasi / Kustutamise nupp Vajutage, et kustutada sisestamisel mõni täht või number. Vajutage pikalt, et kustutada kõik. Menüüdes liikumise ajal vajutage, et liikuda eelmisele menüütasemele (kuvatakse ). Kui kuvatakse, siis vajutage, et näha kuvatud sümbolitest paremale jäävaid sümboleid / numbreid. Liikumisnupud Jõudereþiimil: Kerige üles, et pääseda ligi kõneregistrile ja kerige alla, et pääseda ligi telefoniraamatule. Kõne ajal: Kerige üles / alla, et suurendada või vähendada kuuldeava ja kõlari helitugevust. Toimetamise ja sisestamise ajal: Liikuge eelmise sümboli või järgmise sümboli juurde. Teistel reþiimidel: Kerige menüü nimekirja üles / alla või minge telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas või kõneregistris eelmisele või järgmisele elemendile. Rääkimise / Tagasihelistamise nupp Väliskõne tegemise jaoks või sissetuleva välis- või sisekõne vastamiseks. Kõne ajal: Uuesti helistamise funktsiooni aktiveerimiseks. Teistel reþiimidel: Helistage telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas või kõneregistris valitud numbrile. Lõpetamise & Väljumismenüü nupp Jõudereþiimil: Pikk vajutus (5 sekundit), et lülitada käsiseade välja. Kui käsiseade on välja lülitatud: Pikk vajutus (1 sekund), et lülitada see sisse. Kõne ajal: Kõne lõpetamine. 9

10 ... TEIE TELEFON Teistel reþiimidel: Pikk vajutus jõudereþiimile tagasi pöördumiseks. Lühike vajutus eelmisele menüütasemele pöördumiseks. H Menüü nupp Jõudereþiimil: Peamenüüsse minemise nupp. I Korduvvalimise nupp Jõudereþiimil olles korduvvalimiste nimekirjale ligipääsemiseks. Kõne tegemisel vajutage seda nuppu, et helistada viimati valitud numbrile. J Valjuhääldi nupp Jõudereþiimil: Lülitage valjuhääldi sisse ja valige number. Vastake sissetulevale kõnele kasutades käed vabad reþiimi. Kõne ajal: Saate seada valjuhääldi sisse / välja. K Numbrinupud Kasutage, et valida numbreid ja kirjutada sümboleid. Pikk vajutus nupule SYMvõi, et valida otsese ligipääsu number. L */ Klaviatuuri lukustamise nupp Jõudereþiimil: Pikk vajutus, et lukustada klaviatuur / võtta lukustus maha. Helistamise või toimetamise ajal: Vajutage, et sisestada *. Hargilt maas: Pikk vajutus, et ajutiselt lülituda tooni valimisele (DTMF), kui kasutate impulsse. M #/Helin SEES / VÄLJAS nupp & Pausi panemise nupp Jõudereþiimil: Pikk vajutus, et lülitada helin sisse / välja. Valimise või toimetamise ajal: Pikk vajutus, et sisestada paus. Lühike vajutus, et sisestada # (Ekraanil ilmub # kujul ). N O P Q R Häälesummutusnupp Mikrofoni summutamiseks / summutamise mahavõtmiseks. Kõne suunamise nupp & Sisesidesüsteemi nupp Jõudereþiimil: Sisekõne algatamiseks. Kõne ajal: Lühike vajutus, et hoida liini ja kasutada teist käsiseadet. Pikk vajutus, et luua konverents väliskõne ja kahe käsiseadme vahel. Mikrofon Valjuhääldi Hoiatus Käed vabad funktsiooni rakendamine võib järsult suurendada kuuldeavast tulevat heli. Veenduge, et seade ei oleks Teie kõrvadele liiga lähedal. Patareide uks... EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED Vaikimisi on PIN koodiks Ekraanile kuvatakse SEARCHING (otsin). Eduka registreerimise järel kõlab kinnitustoon ja käsijaama numbrid (1 kuni 5) määratakse baasjaama poolt automaatselt. 7.3 Maha registreerimine Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp ADVANCED SET (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda UNREGISTER (registreeri maha) valikusse ja vajutage Kui küsitakse, siis sisestage PIN kood ja vajutage kinnitamiseks Vaikimisi on PIN koodiks Kerige nuppu, et valida käsiseadme number, mida maha registreerida ja vajutage Eduka maha registreerimise järel kõlab kinnitustoon ja ekraanile kuvatakse UNREGISTERED (maha registreeritud). Kui 15 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub maha registreerimise protseduurist ja seade pöördub tagasi jõudereþiimi. Sellise seadme maha registreerimiseks, mis ei kuulu siin kasutusjuhendis kirjeldatud mudelite hulka, saate maha registreerimiseks kasutada vaid siin kasutusjuhendis kirjeldatud käsiseadet. 7.4 Riigi valimine Selle menüü kasutatavus sõltub Teie riigist. Saate valida tervitusreþiimi ajal valitud riigist erineva riigi. Kui riik on valitud, siis kantakse telefonile automaatselt üle selle riigi jaoks kehtivad vaikimisi olevad seadistused (näiteks korduvvalimise aeg, helistamisreþiim, keel jne). Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp ADVANCED SET (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda SEL. COUNTRY (valige riik) valikusse ja vajutage Kerige nuppu, et valida oma riik ja vajutage Ekraanile kuvatakse CONFIRM? (kinnita?). Vajutage kinnitamiseks jälle Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi jõudereþiimile

11 7. EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED 7.1 PIN koodi muutmine PIN koodi kasutatakse käsiseadme registreerimiseks / maha registreerimiseks. Vaikimisi on PIN koodiks PIN koodi maksimaalseks pikkuseks on 4 numbrimärki. PIN koodi kasutatakse ka Teie käsiseadme seadistuste kaitsmiseks. Olge valmis, et vajadusel küsib seade Teie käest PIN koodi. Vaikimisi olev PIN kood on Kui Te muudate PIN koodi, siis hoidke see turvalises, kuid samas Teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas alles. Ärge kaotage PIN koodi. Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp ADVANCED SET (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu ja seejärel vajutage uuesti nuppu, et siseneda CHANGE PIN (muuda PIN kood) valikusse. Kui küsitakse, siis sisestage praegune PIN kood ja vajutage kinnitamiseks Sisestatud PIN koodi numbreid näidatakse ekraanil tärnikestena. Sisestage uus PIN kood ja vajutage PIN koodi muutmise kinnitamiseks Kõlab kinnitustoon ja hetkeks ilmub tekst SAVED (salvestatud). Seejärel pöördub ekraanipilt tagasi jõudereþiimile. Nõuanne Kui Te unustate oma PIN koodi, peate seadma oma telefoni algväärtustele. Vaadake rohkema info saamiseks peatükki 7.5 Seadme algseadistamine. 7.2 Registreerimine Kui soovite registreerida lisakäsiseadet või kui olete tahtmatult oma telefoni käsiseadme maha registreerinud ning soovite seda nüüd uuesti registreerida, siis järgige allolevaid juhiseid. Siin on kirjas, kuidas registreerida selles kasutusjuhendis kirjeldatud mudeli käsiseade. Teist tüüpi käsiseadmete protseduurid võivad mõnevõrra erineda. Sel juhul pöörduge palun lisakäsiseadme tootja poole. Lisakäsiseadmed peavad olema baasjaama registreeritud, enne kui saate neid kasutada. Ühte baasjaama saab registreerida kuni 5 käsiseadet. Seadmete registreerimiseks ja maha registreerimiseks on vajalikud PIN koodid. Vaikimisi on PIN koodiks Vajutage ja hoidke umbes 3 sekundit all baasjaamal olevat Kõlab piiks, mis tähistab, et baasjaam on registreeringute vastuvõtmiseks valmis. Kui 90 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub registreerimisprotseduurist. Kui see peaks juhtuma, siis korrake sammu Vajutage seadmel nuppu, kerige nupp ADVANCED SET (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda REGISTER (registreerimine) valikusse ja vajutage Kui küsitakse, siis sisestage PIN kood ja vajutage kinnitamiseks... TEIE TELEFON 3 Ekraaniikoonid Näitab, et patareid on täis laetud. Ikoon vilgub laadimise ajal ja siis, kui patareid hakkavad tühjaks saama. Kui ikoon on tühi, siis on patarei praktiliselt tühi. Kui koos vilkuva patareiikooniga ilmub WARNING BATT, siis tähendab see seda, et käsiseadmesse on installeeritud valet tüüpi patareid. Asendage need õiget tüüpi patareide vastu. Vilgub, kui on sissetulev kõne. Kõne ajal on paigal. Tähistab uusi ja vastamata kõnesid kõneregistris. Ikoon vilgub, kui on vastamata kõnesid. Ikoon vilgub, kui vastu on võetud uusi häälsõnumeid. Ilmub siis, kui olete saanud ligipääsu telefoniraamatusse. Ilmub, kui olete aktiveerinud alarmkella. Ilmub, kui olete valjuhääldi aktiveerinud. Ilmub, kui olete aktiveerinud helinasummuti. Näitab, et käsiseade on registreeritud ja baasjaamale kättesaadavas ulatuses. Ikoon vilgub, kui seade on baasjaama levist väljas või otsib seda. Ilmub, et saada Teie kinnitust mingi tegevuse jaoks. Vajutage nuppu otse alla, et kinnitada. Näitab, et kerimislistis on saadaval rohkem valikuid või et saate reguleerida helitugevust. Ilmub menüüreþiimil olles. Vajutage nuppu otse alla, et pöörduda tagasi eelmisele menüütasemele või et sisestuse ajal kustutada sümbol või number. Tähistab, et kuvatavatest sümbolitest paremal pool on veel numbreid või sümboleid

12 ... TEIE TELEFON 4 Ülevaade baasjaamast... ISIKLIKUD SEADISTUSED 6.3 Nuputooni aktiveerimine / deaktiveerimine Nupu vajutusel kõlab hetkeks heli. Te saate nuputooni võimaldada ja keelata. Vaikimisi on nuputoon ON (sees) peal. Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp PERSONAL SET (isiklik seadistus) peale ja vajutage Kerige nupp HANDSET TONE (käsiseadme toon) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda valikusse KEY BEEP (nuputoon) ja vajutage Kerige nupp ON (sees) või OFF (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks SYM Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse. 6.3 Ekraanikeele muutmine Teie seade toetab erinevaid ekraanikeeli, sõltuvalt sellest, millise riigi Te valisite tervitusreþiimi ajal. Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp PERSONAL SET (isiklik seadistus) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda LANGUAGE (keel) valikusse ja vajutage Kerige nupuga oma eelistatud keelele ja vajutage kinnitamiseks Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse. A Piipariteate saatmise nupp Käsiseadmele piipariteate saatmine. Pikk vajutus, et alustada registreerimisprotseduuriga. Nõuanne Kui olete ekraanikeele ära seadistanud, siis lülitub käsiseadme valikute menüü koheselt valitud keelele. 6.4 Automaatse kõne lõpetamise aktiveerimine / deaktiveerimine Kui automaatse kõne lõpetamise funktsioon on sees, siis lõpetatakse kõne automaatselt peale telefonihargile panemist. Kui automaatse kõne lõpetamise funktsioon on väljas, siis käsiseadme tagasipaigutamisel hargile rääkimisreþiimil olles lülitub käsiseade ümber käed-vabad rääkimise reþiimile. See omadus võimaldab Teil telefoni ka kõne ajal laadida. Vaikimisi on automaatse kõne lõpetamise funktsioon on sees. Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp PERSONAL SET (isiklik seadistus) peale ja vajutage Kerige nuppu, et siseneda AUTO HANG-UP (automaatne kõne lõpetamine) valikusse ja vajutage Näidatakse hetkel peal olevat seadistust. Kerige ON (sees) või OFF (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks SYM Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi AUTO HANG-UP menüüsse

13 6. ISIKLIKUD SEADISTUSED 6.1 Käsiseadme nime muutmine Te saate anda käsiseadmele nime ja jõudereþiimil seda nime kuvada. Teie seadme vaikimisi olevaks nimeks on PHILIPS. Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp PERSONAL SET (isiklik seadistus) peale ja vajutage seejärel vajutage jälle nuppu, et siseneda HANDSET NAME (käsiseadme nimi) valikusse. Kuvatakse käsiseadme nimi. Vajutage nuppu, et sümboleid ükshaaval kustutada. Pikk vajutus, kui soovite kõike kustutada. Sisestage uus nimi (maksimaalselt 10 sümbolit) ja vajutage kinnitamiseks SYM Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse. 6.2 Käsiseadme helid 6.1 Seadke helina helitugevus Oht Kui seade heliseb sissetuleva kõne ajal, siis ärge asetage käsiseadet oma kõrvale liiga lähedale, sest tugev heli võib Teie kuulmist kahjustada. On olemas 6 helitugevuse valikut (Tasemed 1 kuni 5 ja RINGER OFF (väljas)). Vaikimisi olev tase on Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp PERSONAL SET (isiklik seadistus) peale ja vajutage Kerige nupp HANDSET TONE (käsiseadme toon) peale ja vajutage jälle nuppu, et siseneda valikusse RING VOLUME (helina toon). Kerige nupuga oma soovitud helitugevusele ja vajutage kinnitamiseks SYM Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse. Kui olete aktiveerinud RINGER OFF valiku, siis kuvatakse ekraanile ikoon. 6.2 Seadke helina meloodia Teie seadmes on olemas 10 helina meloodiat. Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp PERSONAL SET (isiklik seadistus) peale ja vajutage Kerige nupp HANDSET TONE (käsiseadme toon) peale ja vajutage SYM nuppu, kerige nuppu, et siseneda valikusse RING MELODY (helina meloodia) ja vajutage Kerige nupuga oma soovitud helina meloodiale. 4. Vajutage helina meloodia seadistamiseks Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse. 1 Baasjaama ühendamine ALUSTAMINE Paigaldage baasjaam kesksesse asendisse telefoni juhtmepesa ja elektripistiku lähedusse. Ühendage liinijuhe ja voolujuhe baasjaama vastavatesse ühenduspesadesse. Ühendage liinijuhtme ja voolujuhtme teine ots vastavatesse pesadesse. Liiniadapter ei pruugi olla liinijuhtme otsa kinnitatud. Sel juhul peate esmalt kinnitama liiniadapteri liinijuhtme külge ja alles seejärel ühendama liinijuhtme liinipesasse. Hoiatus Vältige baasjaama paigutamist suurtele metallobjektidele (nagu radiaatorid või elektrilised seadmed) liiga lähedale. See võib halvendada levi ja helikvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega majad võivad halvendada baasjaama(st) minevaid ja tulevaid signaale. Hoiatus Vool on sees, kui vooluadapter on seadmesse ühendatud ja samas ühendatud ka vooluvõrku. Ainus moodus, kuidas seade vooluvõrgust välja lülitada, on ühendada vooluadapter elektripistikust. Seetõttu, tagage et elektripistik oleks kergesti ligipääsetav. Vooluadapter ja telefoni liinijuhe peavad olema õigesti ühendatud, sest ebakorrektne ühendus võib seadet kahjustada. Kasutage alati vaid seadmega koos antud telefoni liinijuhet. Vastasel korral ei pruugi Te seadmes tooni saada

14 ... ALUSTAMINE 2 Baasjaama seinale paigutamine (ainult SE250 korral) Baas on disainitud seinale paigutamiseks. Seinale paigutamiseks järgige palun järgmiseid juhiseid: Eemaldage baasjaama tagaküljelt kronstein vajutades kronsteini küljes olevat kahte linki ja pöörates kronsteini väljapoole. Keerake kronstein ümber. Kinnitage kronstein baasjaama vastasküljele. Sisestage kruvid (ei ole kaasas) seina. Joondage baasjaama tagaküljel olevad kinnitamisaugud seinas olevate kruvidega kohakuti. Libistage baasjaam paigale TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE 5.12 Seadke kuupäeva formaat Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp CLOCK & ALARM (kell & alarm) peale ja vajutage Kuvatakse DATE / TIME (kuupäev / kellaaeg). Kerige nupuga SET FORMAT (seadke formaat) peale ja vajutage Kuvatakse TIME FORMAT (ajaformaat). Kerige nupuga DATE FORMAT (kuupäeva formaat) peale ja vajutage 4. Kerige nuppu, et valida DD / MM (päev / kuu) või MM / DD (kuu / päev) ja vajutage valiku tegemiseks Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub SET FORMAT menüüsse Seadke alarm Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp CLOCK & ALARM (kell & alarm) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda ALARM (alarm) valikusse ja vajutage Kerige nupuga OFF (väljas), ON ONCE (ühekordselt sees) või ON DAILY (iga päev sees) ja vajutage Kui Te valite ON ONCE (ühekordselt sees) või ON DAILY (iga päev sees), siis sisestage alarmi jaoks kellaaeg (TT-MM) ja vajutage kinnitamiseks Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse. Kui alarmiaeg jõuab kätte, siis alarmiheli heliseb 1 minut. Alarmiheli summutamiseks vajutage lihtsalt käsiseadmel mistahes 5.14 Seadke alarmiheli Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp CLOCK & ALARM (kell & alarm) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda ALARM TONE (alarmiheli) valikusse ja vajutage Kerige nupp MELODY 1 (meloodia 1), MELODY 2 (meloodia 2) või MELODY 3 (meloodia 3) peale ja vajutage kinnitamiseks Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse. 3 Telefoni installeerimine Enne käsiseadme kasutamist peate patareid täis laadima ja installeerima. Hoiatus Patareide esmakordsel sisestamisel ei suuda seade normaalselt käivituda pooltühjade patareide tõttu. Enne käsiseadme kasutamist peate baasjaama patareisid laadima

15 ... TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE Vajutage liinile minekuks nuppu ja vajutage nuppu, et avada telefoniraamatu nimekiri. Kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage Valitakse esimene pool numbrist. Sisestage laiend. Iga number vilgub, et märgistada valimist. 5.1 Kella ja alarmi seadistused See funktsioon võimaldab Teil oma telefonil seadistada kuupäeva, kellaaja ja alarmiseaded. Vaikimisi olev kuupäev ja kellaaeg on vastavalt 01/01 ja 00: Seadistage kuupäev ja kellaaeg Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp CLOCK & ALARM (kell & alarm) peale ja vajutage nuppu, vajutage nuppu, et siseneda DATE / TIME (kuupäev / kellaaeg) valikusse. Kuvatakse viimasena salvestatud kuupäev. Sisestage käesolev kuupäev (PP / KK) ja vajutage Kuvatakse viimasena salvestatud kellaaeg. Sisestage käesolev kellaaeg (TT / MM) ja vajutage kinnitamiseks Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse. Vaikimisi on ajaformaat 24-tunnine. Kui olete valinud 12-tunnise formaadi, siis kasutage nuppu, et liigelda EL ja PL vahel. Kui sisestate kuupäeva / kellaaja alale mittesobiva numbri, siis kõlab korraks veatoon. Tund: 00 kuni 23; Minut: 00 kuni 59; Kuupäev: 01 kuni 31; Kuu: 01 kuni 1 Hoiatus Kui Teie telefon on ühendatud ISDN liini läbi adapteri, siis võidakse kuupäeva & kellaaega peale iga kõne ise automaatselt uuendada. Kuupäeva & kellaaja uuendamise võimalikkus sõltub Teie võrgupakkujast. Palun kontrollige oma ISDN süsteemis olevaid kuupäeva & kellaaja seadistusi või kontakteeruge oma võrgupakkujaga Seadistage kuupäeva ja kellaaja formaat 5.11 Seadke kellaaja formaat Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nupp CLOCK & ALARM (kell & alarm) peale ja vajutage Kuvatakse DATE / TIME (kuupäev / kellaaeg). Kerige nupuga SET FORMAT (seadke formaat) peale ja vajutage Kuvatakse TIME FORMAT (ajaformaat). Vajutage nuppu, kerige SYYnuppu, et valida 12HOURS (12-tundi) või 24HOURS (24-tundi). 4. Valiku tegemiseks vajutage Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub SET FORMAT menüüsse.... ALUSTAMINE 1 Patareide installeerimine Hoiatus Kasutage alati vaid seadmega kaasasolevaid AAA taaslaetavaid patareisid. Kui Te kasutate taaslaetavate patareide asemel alkaline tüüpi patareisid, siis kuvatakse ekraanile WARNING BATT ja patareide ikoon vilgub kiiresti. Libistage patareiuks lahti. Sisestage patareid õigete polaarsustega (nagu näidatud) ja pange kaas tagasi peale. 2 Patareide laadimine Hoiatus Enne esmakordset seadme kasutamist peate seda vähemalt 24 tundi laadima. Kui patareitase langeb liiga madalale, siis patareisensor annab Teile sellest heliga teada ja ekraanil vilgub ka patarei ikoon. Kui patareitase langeb väga madalale, siis lülitub telefon kohe peale Teie alarmeerimist ise automaatselt välja ja tegevuses olnud toiminguid ei salvestata. Pange käsiseade baasjaama laadimishargile. Kui seade on korralikult paigutatud, siis kõlab piiks. Laadimise ajal vilgub ekraanil patarei ikoon. Kui seade on täielikult laetud, siis patarei ikoon jääb paigale. Optimaalne patareiiga saavutatakse peale kolme täielikku laadimistsüklit (üle 15 tunni) ja ära kulutamist, võimaldades umbes 12 tundi rääkimisaega ja 150 tundi puhkereþiimil oleku aega. Telefoni levi on toas ja õues vastavalt kuni 50 ja kuni 300 meetrit. Kui seade liigub opereerimispiiridest kaugemale, siis hakkab antenni ikoon vilkuma. Nõuanne Kui jõuate seadme levipiirile ja kõne muutub katkendlikuks, siis liikuge baasjaamale lähemale

16 ... ALUSTAMINE 4 Tervitusreþiim Enne esmakordset seadme kasutamist peate selle vastavalt riigile, kus Te seda kasutate, konfigureerima. Peale paariminutilist laadimist ilmub erinevates keeltes ekraanile sõna WELCOME. Järgige neid samme, et oma telefon konfigureerida. Sõltuvalt riigist, kus Te seadet kasutate, ei pruugi WELCOME ekraanile ilmuda. Sel juhul ei pea Te valima oma riiki / operaatorit / keeleseadistusi. Saate välja helistada ja kõnesid vastu võtta ka ilma eelnevalt riiki määramata. Vajutage riikide nimekirja kuvamiseks Kasutage nuppu, et leida oma riik. Valiku kinnitamiseks vajutage (Sel ajal kui valitud riigi kohta konfigureeritakse vaikimisi seatud seadistusi ja menüükeelt, kuvatakse ekraanile WAITING). 4. Toode läheb nüüd DATE / TIME (kuupäev / kellaaeg) valiku menüüsse. Sisestage käesolev kuupäev (DD /MM) ja vajutage kinnitamiseks. 5. Sisestage kellaeg (HH-MM) ja vajutage kinnitamiseks. (Sõltuvalt valitud riigist on ajaformaat 12-tunnine või 24-tunnine. Kui valitud on 12-tunnine formaat, siis kasutage nuppu, et liikuda AM (enne lõunat) ja PM (peale lõunat) vahel). Kuuldavale lastakse kinnitustoon. Teie telefon liigub otse jõudereþiimile ja on nüüd kasutamiseks valmis. Kui Teil on mitu käsiseadet, siis tehakse seadistus automaatselt kõikide käsiseadmete jaoks. Nõuanne Saate riigiseadistusi (vaadake lk 35) ja ajaformaati (vaadake lk 30) muuta ka mistahes ajal tulevikus. 4 Multipakkide kasutamine Kui olete ostnud multipaki, siis on Teil lisaseadmed, -laadijad, -vooluadapterid ja AAA taaslaetavad patareid. Ühendage laadijad voolupesasse. Installeerige kaasasolevad patareid käsiseadmetesse. Asetage käsiseadmed laadijatele, et patareisid laadida Väliskõnele vastamine sisesidesüsteemi ajal Sisesidesüsteemi ajal tuuakse uue sissetuleva väliskõne ajal kuuldavale kõnetoon. Vajutage nuppu, et vastata väliskõnele ja lõpetada sisesidesüsteem. Sisesidesüsteem on loodud Lülituge sise- ja väliskõnele Kõne ajal vajutage nuppu, et lülituda sise- või väliskõnele Kolme osalisega konverentskõne loomine Konverentskõne funktsioon võimaldab jagada ühte väliskõne kahe seadme vahel (sisesidesüsteemis). Kolm osapoolt saavad konverentsist osa võtta ja võrguregistreering ei ole vajalik. Kõne ajal vajutage nuppu, et panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam). Sisestage käsiseadme number (nupud - ), millega soovite konverentskõne luua. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati, nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida. Sisesidesüsteem on loodud. 4. Vajutage ja hoidke esimesel seadmel nuppu 2 sekundit all, et luua kolme osapoolega konverentskõne. Kui konverentskõne on loodud, siis kuvatakse ekraanile CONFERENCE. 5.9 Piipariteate saatmine Piipariteate saatmise funktsioon võimaldab Teil määrata kadunud käsiseadme asukohta, kui käsiseade on levis ja ta patareid on laetud.... TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE Vajutage baasjaamal Kõik registreeritud käsiseadmed hakkavad helisema. Kui seade on üles leitud, vajutage käsiseadmel mistahes nuppu, et lõpetada piipariteate saatmine. Kui 30 sekundi jooksul ei ole seadmel ühtegi nupuvajutust, siis lülituvad käsiseade ja baasjaama automaatselt jõudereþiimile. Nõuanne Vajutage piipariteate saatmise lõpetamiseks baasjaamal jälle 16 29

17 ... TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE Ekraanile kuvatakse CONFIRM? (kinnita?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle Kõlab kinnitustoon. Muudatustest loobumiseks vajutage kõneregistrisse. 5.8 Sisesidesüsteemi kasutamine Ekraanipilt pöördub tagasi... ALUSTAMINE 6 Menüü struktuur Allolev tabel kirjeldab Teie telefoni menüüpuud. Igasse valikusse sisenemiseks vajutage menüünuppu. Menüüs eelmisele tasemele minemiseks vajutage Menüüdes ringi liikumiseks kasutage liikumisnuppe. PHONEBOOK (TELEFONIRAAMAT) NEW ENTRY (UUS SISESTUS) ENTER NAME(Vârda ievadîðana) ENTER NUMBER (Numura ievadîðana) Hoiatus Sisesidesüsteem ja kõnede suunamine on võimalik ainult siis, kui Teil on vähemalt 2 käsiseadet, mis on registreeritud samasse baasjaama. See võimaldab Teil teha tasuta omavahelisi kõnesid, suunata väljastpoolt tulevaid kõnesid ühest seadmest teise ja kasutada konverentsi pidamise võimalust. LIST (NIMEKIRI) EDIT ENTRY (KUVA SISESTUS) DELETE ( KUSTUTA) Tâlruòu grâmatiòas numuri tiek parâdîti Sisesidesüsteem teise seadmega Kui seade ei kuulu CD250/255 või SE250/255 hulka, siis ei pruugi see funktsioon olla kasutatav. DELETE ALL (KUSTUTA KÕIK) DIRECT MEM. (OTSENE MÄLU) KEY 1 (Taustiòð 1) EDIT (KUVA) DELETE (KUSTUTA) Vajutage jõudereþiimil olles Kui Teil on 2 käsiseadet, siis teine käsiseade tuvastatakse automaatselt. Kuvatakse INT 2345 *, tähistades numbreid, mis on sisesidesüsteemi tarbeks vabad (* tähistab kõiki käsiseadmeid). Kui eksisteerib rohkem kui 2 registreeritud käsiseadet, siis sisestage käsiseadme number (nupud - ). Kõigile seadmetele korraga helistamiseks, vajutage SYL Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati, Sisesidesüsteem on loodud. PERSONAL SET (ISIKLIK SEADISTUS) HANDSET NAME (KÄSISEADME NIMI) HANDSET TONE (KÄSISEADME TOON) KEY 2 (Taustiòð 2) Sisesta nimi: RING VOLUME (HELISE- MISEL HELITUGEVUS) EDIT (KUVA) DELETE (KUSTUTA) RINGER OFF (HELIN VÄLJAS) LEVEL 1 (TASE 1) Väliskõne suunamine teise käsiseadmesse LEVEL 2 (TASE 2) Kõne ajal vajutage nuppu, et panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam). Sisestage käsiseadme number (nupud - ), kuhu soovite oma väliskõne suunata. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati, nuppu, et vastata sisemisele kõnele, LEVEL 3 (TASE 3) LEVEL 4 (TASE 4) LEVEL 5 (TASE 5) 4. nii et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati, nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida. Sisesidesüsteem on loodud. Vajutage esimesel seadmel nuppu, et suunata väliskõne helistatud seadmele. Väliskõne on ümber suunatud. LANGUAGE (KEEL) RING TONES (HELINA MELOODIA) KEY BEEP (NUPUTOONID) Keelte nimekiri MELODY 1... MELODY 10 (MELOODIA) ON (SEES) OFF (VÄLJAS) 28 Kui helistatud seadmelt ei vasta keegi, siis vajutage väliskõne. nuppu, et taastada AUTO HANG-UP (AUTOMAATNE ON (SEES (vaikimisi) OFF (VÄLJAS) 17

18 ... ALUSTAMINE... TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE CLOCK & ALARM (KELL & ALARM) DATE/TIME (KUUPÄEV / KELLAAEG) SET FORMAT (SEADISTA FORMAAT) Sisesta kuupäev TIME FORMAT (AJAFORMAAT) DATE FORMAT (KUUPÄEVAFORMAAT) Sisesta aeg 12 HOURS (12-TUNNINE) 24 HOURS (24-TUNNINE) DD/MM MM/DD Kui helistaja identiteet on salastatud või võrk ei paku kuupäeva ja kellaaja informatsiooni, siis ei kuvata seda infot Teie seadme kõneregistris. Kui Te ei ole helistamise identifikatsiooniga liitunud, siis ei kuvata seadme kõneregistris mingit informatsiooni Kõneregistrile ligipääs Vajutage jõudereþiimil olles nuppu ja kerige nuppu, et valida kõneregister. Kõik kõned (vastamata ja vastatud) kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kus kõige viimane kõne on nimekirjas kõige üleval. ALARM OFF (VÄLJAS) Detailide vaatamiseks vajutage ON ONCE (SEES ÜKS KORD) ON DAILY (SEES IGA PÄEV) Kuvatakse VIEW. Vajutage 4. Vajutage korduvalt nuppu, et liikuda vastuvõtuaja (kuupäev ja kellaaeg), kõne numbri ja helistaja nime vahel. Kõnede nimekirja tagasipöördumiseks vajutage mistahes ajal ADVANCED SET (EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED) ALARM TONE (ALARMITOON) CHANGE PIN (PIN MUUTMINE) REGISTER (REGISTEERIMINE) UNREGISTER (MAHA REGISTREERIMINE) SEL. COUNTRY (RIIGI VALIMINE) RESET (SEADME UUESTI SEADMINE) AUTO PREFIX (AUTOPREFIKS) MELODY 1 (MELOODIA 1) MELODY 2 (MELOODIA 2) MELODY 3 (MELOODIA 3) Riikide nimekiri DETECT DIGIT (AVASTA NUMBER) PREFIX (PREFIKS) Kõnenimekirja sisestuse salvestamine telefoniraamatusse Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage SYM nuppu, kerige nuppu, et valida SAVE NUMBER (salvesta number) ja vajutage Ekraanil kuvatakse ENTER NAME (sisesta nimi). Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage 4. Kuvatakse ENTER NUMBER (sisesta number) ja numbrialale ilmub kõnenimekirjast valitud number. Soovi korral saate numbri toimetada. 5. Vajutage Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi kõnede nimekirja. Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks Kõneregistri sisestuse kustutamine RECALL TIME (TAGASIHELISTAMISE AEG) DIAL MODE (HELISTAMISREÞIIM) SHORT (LÜHIKE) LONG (PIKK) TONE (TOON) Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage SYM nuppu, kerige nuppu DELETE (kustuta) peale ja vajutage Ekraanile kuvatakse DELETE? (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle SYM Kõlab kinnitustoon. FIRST RING (Pirmais zvans) PULSE (IMPULSS) ON (SEES) Muudatustest loobumiseks vajutage menüütasemele. Ekraan pöördub tagasi eelmisele OFF (VÄLJAS) Kõneregistri kustutamine Jõudereþiimil olles vajutage nuppu ja vajutage Kasutage nuppu, et kerida DELETE ALL (kustuta kõik) peale ja vajutage 18 27

19 ... TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE Korduvvalitud numbri salvestamine telefoniraamatusse Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage nuppu, vajutage veelkord nuppu, et siseneda valikusse SAVE NUMBER (salvesta number). Ekraanil kuvatakse ENTER NAME (sisesta nimi). Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage. 4. Kuvatakse ENTER NUMBER ja numbrialale ilmub korduvvalimiste nimekirjast valitud number. Soovi korral saate numbri toimetada. 5. Vajutage Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi korduvvalimiste nimekirja. Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks Pikk vajutus, kui soovite kõike kustutada Korduvvalitud numbri kustutamine Vajutage jõudereþiimil olles nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus. Vajutage nuppu, et siseneda korduvvalimiste nimekirja valikutesse. Kerige nuppu DELETE (kustuta) peale ja vajutage 4. Ekraanile kuvatakse DELETE? (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle Kõlab kinnitustoon. Muudatustest loobumiseks vajutage eelmisele menüütasemele Korduvvalimiste nimekirja kustutamine Jõudereþiimil olles vajutage nuppu ja vajutage Kasutage nuppu, et valida DELETE ALL (kustuta kõik) ja vajutage Ekraanile kuvatakse CONFIRM? (kinnita?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle Kõlab kinnitustoon. Muudatustest loobumiseks vajutage korduvvalimiste nimekirja. 5.7 Kõneregistri kasutamine Ekraan pöördub tagasi Ekraan pöördub tagasi Kõneregister salvestab viimased 20 väliskõne ja uued saadud häälsõnumid. Kõnede nimekirja sirvimisel vilgub ikoon uute ja vastamata kõnede puhul ning vastatud kõnede puhul on paigal. Kui olete liitunud helistamise identifikatsiooniga (Caller Line Identification - CLI), siis kuvatakse helistaja nimi (või number). 4. TELEFONI KASUTAMINE 4.1 Kõne tegemine 4.1 Eelvalimine Valige number (maksimaalselt 24 numbrit). Vajutage Kõne on alustatud. Nõuanne Te saate sisestada oma eelvalitud numbri ette prefiksnumbri, vaadake rohkema informatsiooni saamiseks peatükki Prefiksi seadmine lk Otsene valimine Võtke käsiseade kätte ja vajutage. (Või vajutage nuppu, et alustada kõne kõlarireþiimil). Valige number. Kõne on alustatud. 4.3 Helistage korduvvalimise nimekirjast 4.4 Helistage kõneregistrist Te peate liituma kõnede identifitseerimisteenusega, et näeksite oma kõneregistris helistaja numbrit ja nime (vaadake peatükki Kõneregistrile ligipääs lk 27). 4.5 Helistage telefoniraamatust Vajutage jõudereþiimil olles Korduvvalimise nimekirjas liikuge nupuga. Vajutage Kõne on alustatud. Vajutage jõudereþiimil olles Kõnede nimekirjas liikuge nupuga. Vajutage Kõne on alustatud. Vajutage jõudereþiimil olles Telefoniraamatus liikuge nupuga. Vajutage Kõne on alustatud. Nõuanne Selle asemel, et telefoniraamatus nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule vajutades näidatakse Teile sisestusi, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti nuppu, näidatakse B-ga algavaid sisestusi jne

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

SE435 estonian.cdr

SE435 estonian.cdr SE 435 Laadige telefonitoru(sid) 24 tundi enne kasutuselevõttu. Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 4 Oluline informatsioon 4 Ohutusnõuded

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

CD190/195 Estonian user manual

CD190/195 Estonian user manual Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/welcome CD190 CD195 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised 3 2 Teie telefon 4 Komplektis 4 Telefoni ülevaade 5 Telefonialuse

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

Manual PC 9 D,GB,F

Manual PC 9 D,GB,F 289105/2 SIGMA PULSOMEETER PC 9 PULS COMPUTER TOPLINE G E R M A N Y WWW.SIGMASPORT.COM WWW.SIGMASPORT.COM PC 9 SIGMA EUROPA: SIGMA Elektro GmbH Dr.- Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt a.d.w. Tel.

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

GT-I9205 Kasutusjuhend

GT-I9205 Kasutusjuhend GT-I9205 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem