Eesti Spordileht ilmub igal reedel. Võitlus ühe värava pärast. Mängude mäng ehk lugu sellest, kuidas Inglismaa kaotas esmakordselt oma karika.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti Spordileht ilmub igal reedel. Võitlus ühe värava pärast. Mängude mäng ehk lugu sellest, kuidas Inglismaa kaotas esmakordselt oma karika."

Väljavõte

1 Toimetus ja talitus: Tallinn, Vene tän. 11-a, kr. 10. Postkast 70. Telefon Tellimise h i n d : aasta peale 700 marka, kuus 60 marka. Eesti Spordileht ilmub igal reedel. VIII. aastakäik. Reedel, 6. mail a. VIII. aastakäik. Võitlus ühe värava pärast. Mängude mäng ehk lugu sellest, kuidas Inglismaa kaotas esmakordselt oma karika. Keenor, Cardiffi kapten, murrab võidetud karikaga politseinikkude saatel läbi rahvamassi. Inglise karikafinaali oli hiigla rahvamere 23. aprillil jalule ajanud. Palju enam kui inimest oli ilmunud Wembley staadioni väravate ette, et sissepääsu oodata, nende hulgas pittoresk waleslast, kes erarongidega olid kohale sõitnud. Teadeski, et kõik sisse ei pääse ruumi puudusel, ootas rahvas õnnelikku juhust, või tahtis vähemalt raadio häälekõvendajategi kaudu üleantavaid teateid sündmuse otsekoheses läheduses nautida. Rahvavool ja -*nurd oli kolossaalne isegi Londoni olude (kohta. Metropolitan Railv»ay oli Baker Streeti jaamast Wembley Kaks palavat silmapilku Cardiffi värava all, kus Farguharson töös. staadionini iga kahe minuti takka rongid käima pannud, mis mängu alguseni kuni inimest suutis kohale toimetada, kuid see oli tegelikult tilk meres. Tänavraudtee ja autobussiühingud olid umbes 30 eriliini sisse seadnud, et jõukohast abi pakkuda. London Midland and Scottish Railway olid käima pannud 77 erirongi, Yorgi krahvkonnast tuli 45 Special excursion train'i ja Great Western Railway oli 42 erirongi välja pannud. Pool tundi enne võistlust, kella kuut, oli staadion viimaste piirideni täis kiilutud, rahalisi pileteid oli müüdud Varsti ilmus ka kuningas ja võttis osa üldisest laulust, mis ühe rahvuslise organisatsiooni poolt rahvalaulude arendamiseks korraldatud. Vaevalt on Waled laulu viiemased laused kõlanud, kui mürisev aplaus kostab Cardiff City sinivalged jooksevad murule. Otse õhkuväristav on aga tervitus Woolwich Arsenalile, kes võistluse suur favoriit on. Alustatakse kerge treeninguga. On mõned löögid tehtud, kui väljale ilmub Inglise jalgpalliliidu sekretär Mr. Wali, et tarvilisi ettevalmistusi teha meeskondade tervitada laskmiseks kuninga poolt. Vasa(Järg 2. ihk.)

2 2 Inglise karikas, (1. Ihk. järg.) Kaubamaja «SPORT» kuil seisab Cardiff, paremal Arsenal, taga- Cardiffi värava ees: Bakeri poolt hästiplaanil vahekohtunik kahe piirikohtuni- antud vabalöök kukub maha väravaliini kuga, samuti jalgpalliliidu esitajad. Ku- ette. Farquharson ei püüa seda õhust, Tallinnas, ningas surub vana kombe järel kõiki män- vaid laseb maast põrgata. Oma ehmatugijaid kättpidi. Järgneb väljapoole valik. seks peab ta aga veenduma, et maapind Narva m n t. 19. Kõnetr Loosi võidab Arsenali heaks Buchan. sugugi väga tasane ei ole ja ei puudu misoovitab mõõdukate hindadega igatäiesti tuuletu ilmaga ei Ole aga sellest dagi, et pall võrku ei kargaks. Kord mursugu kerge-, raske- ja jalgpallispordi soodustusi. Kolab vile! Meeskonnad võ- rab Arsenali paremalt läbi, Farquharson tarbeid ning võimlemise abinõusid tavad kohad järgmiselt: lööb käega ja kukub, olukorra lahendavad parematest kodu- ja väljana, tehastest. Arsenal: D. Lewis; T. Parker A. kokku jooksnud kaitsjad. Arsenal saavukennedy; A. Baker J. Butler R. F. tab veel kuuenda korneri, kuid sellegipoojohn; J. Hulme C. Buchan J. Brain lest minnakse poolajale 0:0. W. Blyth S. Hoar. Uuestialgamisel läheb mäng elavamaks: Koolidele, spordiseltsidele ja sõjaväecardiff City: Farquharson; J. Nelson Arsenal hoolitseb tempo eest. Juba on 7. osadele hinnaalandus. T. Watson; F. Keenor T. Sloan nurk, mis hästi lüüakse. Enne kui Buchan W. Hardy; E. Curtis S. Irving H. aga löögile jõuab, jääb Hoar ofsaidi. üsna Ferguson L. Davies G. Mc. Lachlan. värava ette antud vabalöögi lööb Blyth Cardiffi Teine vile ja vahekohtunik W. F. Bun- peaga üle. Kaks vabalööki nell (Lancashire), kellele piirikohtunikud heaks on Lewisel raskelt püütavad; Arse- Palju hüpatakse hoota. M. Brewitt (Lincolnshire) ja G. E. Watson nal saavutab oma 8. nurga, kui vahekohtu(kent) sekundeerivad, annab pali mängu- nik Butleri vigastuse tõttu mängu katkesvälismaadel harrastatakse hootu hüpvabaks a. karikavõistlus on tama peab. Siis läheb Davies läbi, kuid peid ainult talihooajal, sisevõistlustel. Täselle asemel, et ise lüüa, söödab ta pare- navused hoota hüpete parimad tagajärjed alanud. Mõlemad meeskonnad on väga ärrita- male, kus terve parem tiib puudub! Cur- olid järgmised: tud, see halvab osalt nende mänguvõimet tis tungib marukiirusel värava poole, kuid Hoota kaugus. ja kumbki esineb terve mängu allpool oma vahekohtunikul ei jää nägemata, et t a 3.33,5 P. O. Andersen, Norra; 327,5 jooksul käega palli reguleerib. Vahelduva V. Maki, Soome; 3.26 F. Bkman, harilikku vormi. Cardiffi lahtilöögi püüab kohe Arsenal. käigu järel tuleb 1. veerandtunnil otsustav Soome, G. Nielsen, Rootsi; 3.24 K. AnVabalöök viib Londoni 11-ne juba esimesel lahendus. Cardiff surub peale. Davies gur, Rootsi; 3.23 K. Backe, Norra; minutil vastase väravaalale, kust Fargu- ja Curtis löövad üksteise järel. Lewis 3.22,5 O. Rautavuori, Soome; 3.21,5 harson igatahes palli kiirelt tagasi saadab. püüab, kuid ta ei suuda palli küllalt kind- V. Hänninen, Soome; 3.19 J. Wehn, Hakatakse kuduma tavalikku kombinat- lasti haarata, nii et see kaenlast välja libi- Norra; 3.18 K. Lindberg ja L. Dahlsioonivõrku, katsutakse ja luuratakse vas- sb ja võrku veereb enne, kui Lewis teda gren, Rootsi; 3.17 H. Osborne, Ameetase nõrku kohti. Arsenal tungib 3-aI mi- uuesti haarata jõuab. Sinivalged lasevad rika; 3.16,5 H. Hedberg, Ameerika, V. nutil jälle ette, kuid Buchan jääb ofsaidi. lahti suur juubeldusie, (millega teiseks pool- Vuorenpää, Soome; 3.16 V. Mankki, Samasuguse shansi kaotab vastaspoolel ajaks mängule tulnud L l o y d G e o r g e Soome; 3.15 L. Nummelin, Soome, O. kohe Irving. 10 minutit käib võitlust, ilma elavalt ühineb. Cardiff juhib 75. minutil Beg, Norra; 3.14 E. Tommelstad, Norra, et kumbki pool oma enesetunnet oleks leid- 1:0! Kas jääb see nii lõpuni? Või õnnes- J. Korhonen, E. Laurikainen, S. Hakola ja nud. Ainult kaitsjad ühes väravavahti- tub Arsenalil viigistada? Londonlased ei O. Heinänen, Soome, H. Pihl, Norra; 3.13 dega töötavad hariliku vabaduse ja kind- pea mängu kaotatuks, nad tugendavad A. Venander, Rootsi, A. Viita ja V. Heltempot. Lewis, kes seni väljalöökidel oli lusega. len, Soome; 3.11 S. Waagness ja S. HelTeine kümmeminut algab Keenori vale aega viitnud, töötab nüüd nii kiirelt, kui gesen, Norra; 3.10,5 E. Heinilä, Soome; sisse viskega. Vabalöök jõuab kuni Nelso- suudab. Kuid punavalgetel (Arsenalil) 3.10 j F. Stabell, Norra, A. Werner, nini, kes keskväljalt Arsenali värava peale avaneb veel rida väravashansse, mida aga Rootsi. lööb, kus Lewisel palli muidugi hõlbus püü- Õnne puudumisel fikseerida ei suudeta. Hoota kõrgus: da on. Siis hakkab aga Arsenal veidi su- Hulme tsenderduse pillub Farquharson, 1.60 SHelgesen, Norra; 1.57,8 ruma. Paremääre Hulme täpne tsender- Blyth, kes selle vastu ei olnud ette valmis- H. Hedberg, Ameerika; 1.57 O. Rautatatud, tõstab pali üle lati. Siis murrab dus lüüakse peaga veidi mööda. Nüüd murvuori, Soome; 1.56 P. O. Andersen, rab Buchan läbi ja veeretab palli Watsoni Curtis üksinda läbi, kuid ta lööb palli vastu Norra; 1.55 V. Maki, Soome; 1.53 E. lähenedes Hulmele, kes aga palli Hardyle otsatormavat poolkaitsjat, selle asemel, et Tommelstad, Norra, A. Venander, Rootsi; vastu lööb. Esimene nurgalöök Arsena- vabaltseisvale Fergusonile sööta. Lõpuks 1.52,8 J Clarke, Ameerika; 1.52 J. lile. Kaheksa Cardiffi meest koguvad ka- saavutab ka Cardiff nurgalöögi, mis hõlp- Wehn, Norra; 1.51 K- Backe, O. Berg ja ristusalale, ainult tsentrtrio on ette jää- salt tõrjutakse. Ka teise värava võimalus J., Hauge, Norra, G. Nielsen, Rootsi; 1.50 nud. Nurgapall tuleb hästi, kuid tõrju- on Cardiff il. Irving on kaitsjad seljataha F. Stabell, Norra, V. Vuorenpää, A. Jantakse. McLaohlan läheb läbi, Baker ega jätnud, kuid löögil libastub mees ja pall hunen, V. Hellen, Soome, K. Horne, Norra Parker ei suuda teda takistada, jõuetu pall satub outi seda 8 meetri kauguselt, kus ja P. Dillen, Rootsi; 1.49 O. Waagness, langeb Butleri jalale. Cardiff saavutab ta vastu seisis ainult omavärava tõttu pea Norra; 1.47 H. Osborne, Ameerika; nurga, kuid enne kui pall jõuab maha lan- kaotanud Lewis. Viimastel minutitel peab 1.46,5 J. Mattsson, Soome; 1.46 O. geda, määrab erapooletu vabalöögi sini- Cardiff veel vahvalt kaitsma ja üks Arse- Heinänen ja A. Viita, Soome; 1.45 A. nali viigipall satub puhta ebaõnnega võrgu valgete heaks. Järgmisel minutil söödab Lindquist, V. Hänninen, F. Ekman, V. Muküljele. Kennedy Hulmele kaugele ette. Kolmas tikainen, S. Hakola, E. Riihimäki, G. Gusnurgalöök Arsenalile. Pall kukub just väesimest korda on inglise karika 52-st taf sson ja V. Hakola, Soome. ravaposti juure- nii et Farquharsonil muud finaalist võitnud mitteinglise meeskond. Hoota kolmik. üle ei jää, kui seda uuesti korneri lükata. Seda 552 võitleva meeskonna vastu tänavu, Hüpet harrastatakse ainult Soomes. Neli või viis korda lüüakse peaga palli kelle hulgas ainult 14 waleslast oli. enne, kui Hardy õhu puhastab, ühe Arse9.78,9 V- Maki; V. Vuorennali vabalöögi püüab Farquharson ladu E. Vide võttis New-Yorgis kaiks ataaki pää; 9.58,5 O. Kuusisto; 9.52,5 V. salt, kuna keegi teda ei sega. Jälle murrab ette miili ilmarekordi parandamiseks, mis mõle- Hänninen; 9.43 O- Rautavuori; 9.42 suure ebaõnnestumisega lõppesid. Esimene V. Hakola; 9.41,5 S. Hakola; 9.37 Mac Lachlan läbi ja tormab vaba värava mad kord tuli ajaks 4.15, teine kord Nüüd on peale, kuid ta ei löö ega sööda, vaid jook- Vide otsustanud veidi puhata. L. Nummelin; 9.31 E. Laurikainen; 9.30 seb sellega kuidagi outi. Kuigi juba pool Carpentier'le, kes ühes Pariisi revüüs V. Mankki, F. Ekman; 9.26 Y. Ikotundi mööduma nakkab, ei nähta veelgi tantsib praegu charlestoni, olevat ettepanek teh- nen; 9.24 P. Aalto; 9.21,5 V. Hännihead mängu. Forwardid hiilgavad vast tud Ameerika manageri Floyd Fitzsimmonsi nen; 9.19,5 G. Gustaf sson; 9.15 H. Jack Delaneyga poolraskekaalu ilmameistüksikult, kuid tüsedate tagameeskondade poolt, ri tiitli peale võistlema tulla tasuga igal juhusel Kokkonen; 9.14,5 E. Riihimäki; 9.12 vastu jäävad nad abituks. Hulme murrab dollarit. B. Fernelius; 9.10 O. Heinänen; 9.09 Ville Ritola treneerivat ennast järgmi- A- Janhunen; 9.07 A. Häkkinen; 9.04 läbi, Buchan tahab õhust lüüa, kuid Farquharsoni peod on vahel. Curtise kauge- seks olümpiaadiks maratonile, kuna Soomel U. Vahtera; 9.03 V. Hellen ja T. Kuvameetri peale küllalt teisigi häid mehi leilöök läheb napilt mööda. Pinev silmapilk jas; 9.02 P. Tatti. dub. Jalgpallid. i

3 Klausner poksinud Maga. (Kiri Brasiiliast.) See oli esmaspäeval, 11. aprillil. Olin postimajas, kirjade ärasaatmisel kodumaale Korraga hüüab keegi: Pst, pst, hei, Kaymo! Vaatan... Klausner. Seisab toredas poksipoosis, rusikad minu poole, (keset postimaja suurt saali. Tule siia, Sind otsi kui jänest taga!" Lase rusikad alla, siis tulen." Ah, Sa ei tule? Oota!" Ta hakkas minule lähenema ja tegi teretamiseks kerge lõualöögi. Tahtis veel teistki teha, kuid minu õnneks sammus sel minutil üks ilus brasiillanna meist mööda, ja Ervintsi rusikad langesid kui baromeeter halva ilmaga. Nokkisime jälle üksteist, kuni ma knock outi hirmul ta eest plagama pistsin ja trammile hüppasin. Tema järele, istub mu kõrvale ja naerame mõlemad. Siis võttis mu ümbert kinni ja patsutas õlale. Tead, Raymo, otsin Sind juba kaks päeva taga." Andsin ju Sulle aadressi, oled Sa selle ära unustanud?" Muidugi, oleks ma seda teadnud, oleksin peale võistlust Sulle intervjuu teinud." Ah so, siis Sa tahad vist, et ma jälle Sinu võistlusest onu Tammeri informeeriksin?" Noh, mis Sa siis arvad!" Nokkisime ja kaklesime intervjuu honorari asjus veel veidi (ühelgi poksimeistril ei tohi ometigi intervjueerijad puududa!) 4umi kasti Bahia" apelsiinide peale kokku leppisime. Olime koju jõudnud, tee peält veel banaane kaasa võtnud ja neid hävitades laua taha istunud. Mul on see au, eks^poksimeister!" Oota" ja ise õgib suure suuga edasi, banaanihunnik aina kahaneb Tres bien! Kirjuta nüüd!" Ise aga pahvatab naerma, kas või lõhki, koht vabiseb omal kui Tallinna tramm. Viimaks saime tegeliku alguseni. Mul oli poksikomisjoni poolt määratud võistlus 9. aprillil, kell 9 õhtul Theatro Colombos, Sao Paulos. Vastane Argentiina neeger Isla, kes kaalus enne võistlust 98 kg. minu 85 kg. vastu. Võistluses 6 roundi, knock outini. Enne võistlust olin ma oma manageri insener Sireni villas, kus ka mina elan, õige lõbusas tujus. Ins. Siren mängis flöödil, mina saatsin gitarril. Mäng läks aina B-mollis. Olin unustanud täiesti eelseisva võistluse. Ei teadnud isegi, mida see ükskõiksus tähendas. Alles kell %9 istusime autosse ja kihutasime Colombo poole, kuhu jõudmisel minu sekundant, tuntud Lage, tegi veidi massaashi. Jäin külma rahuga jõuproovi hiigla argentiinlasega ootama. Jõudis aeg, olime mõlemad ringis. Sekundandid askeldavad lihaste kallal. Gong viskame mantlid. Tervitame korralikult. Hakkasin kohe suurt Islat atakeerima, kuid nimetamisväärt lööke polnud. Hoidsime jõudu edaspidiseks. 2. r o u n d. Läks hoogsalt. Tegin järjekindlalt lööke südamele, ühe kena swingiga tabasin Islat kaelasoontele, kus tal kohutav pomm" kerkis. Kombineerisime mõlemad, tähtsusetult. 3. r o u n d - Olin täitsa värske veel. Jagasime ^bisegi, matsud aina käisid. Isla läks äkitselt ägedaks, tormas peale ja virutas, kuid klintshides lõpetasin ta 3 mi saaks kuulsaks ja mu väikse isamaa sinine-must-valge lipp lehviks kõrgel, auks sellele väiksele rahvale!" Kallid kodumaa sportlased, uskuge need olid ilusad sõnad, mida Ervints ütles, mul tuli rõõmust vesi silmi. Surusin kõvasti ta kätt ja julgustasin teda tuleviku sammudeks. Julgust! Jõudu! Edu! Soe käepigistus kõigile kodumaa sportlastele ja sportlannadele! Raymond Põder. Sao Paulos, 11. aprillil. Tshehhoslovakkia-Ungari 4:1. (E. Ervin Klausner. ägeduse löögiga sinisele pommile, mille järele valu Islat taltsutas. 4. r o u n d. Algas kohe äge kloppimine. Ei olnud aega silmigi pilgutada. Ja enne gongi virutas Isla ühe sirge paremaga mulle keset nägu. Tundsin kui viibiksin oopiumi vingus, juba laulsid linnud võluvalt, kuid nende sirinsst kõlas üle gong. 5. r o u n d. Vaheajal toibusin saadud mürakast. Round algas masinliku tempoga. Peksime ja vehkisime kui hullud, kumbki ei tahtnud alla anda. Äkki hüppasin nööridele. Isla tormas metsikult peale- Hüppasin eest ära ja Isla rusikas lendas nööride vahelt läbi. Ise andsin talle samal hetkel hea vopsu paistetanud kaelale, siis teise käega kõhtu, kuid hiiglane kannatas kõik välja. 6. r o u n d. Oli samuti masinlik hoopide sadu. Klintshisime harva. Rahvas, keda saal täis, oli hasardis, karjus, möirgas. Võistluse lõpul kutsus kohtunik meid mõlemaid ringi keskele ja teatas, et võistlus lõppes viigiga, olgugi et punktidega seisin ülekaalus matsh oli knock outi peale välja kuulutatud. Loen seda võistlust enesele tehniliselt kõige paremaks, mida seni näidanud olen. Seda tõendas ka poksikomisjon, ja nähes mu kiiret edu, lubati mulle iga kuu järjekindlalt võistlusi korraldada. Arvan, kui omaksin sarnase suure kasvu ja tugeva keha kui Isla, siis võiksin kas või praegu Dempsey'le või Tunney'le väljakutse teha. Kuid et ma seda ei oma ja ka liig noor olen, siis arvan paremaks siin väikseid kuulsusi kloppida ja ennast sellega tulevikuks ilmameistri tiitlile valmistada, mis minu igatsus on. Tahan, et Eesti ni- Spordilehe Praaga kaastööliselt.) Kolmas kohtamine Tschehhoslovakkia ja Ungari rahvusmeeslkondade vahel, mis 24. aprillil Praaga Sparta väljal aset leidis, lõppes tschehhide suurejoonelise võiduga a. olid* Praaga9 tschehhid võitnud 2:0 ja a. Budapestis ungarlased 2:1. Ungari, kes nädala eest Viinis 0:6 kaotas, oli nüüd nõrku kohti asetanud värskete jõududega. Tschehhoslovakkia on aga praegu väga heas konditsioonis, kuna ta hiljuti oli ka Belgiat ja Austriat võitnud võõral pinnal ja mänginud Itaaliaga viigi. Tagajärg Ungari vastu oleks veel suuremgi olnud, kui vahekohtunik mitte kahte regulaarset väravat ei oleks tunnustamata jätnud. Ungari meeskonnas nähti küll kena üksikmängu, kuid ükski mees ei olnud neil nii suurejooneline, kui näit. Steiner oma tacklinguga, Kada palli juuremänguga, Planicka väravas ja Svoboda kõvade ja kindlate löökidega. Tschehhi kaitse oli sõna tõsises mõttes betoon. Steiner oli Ungari tormajatele tõkkeks, millest nad kaunis harva üle said. Temale oli heaks partneriks Perner, kiire stardiga ja ennastohverdav. Üle hulga aja esines jälle Kolenaty, kelle ülesandeks oli hoida Ungari kiiret äärt Kohuti, ja võib öelda, et ta oma tööga valmis sai, küll katsus ungarlane kõiksugu trikke tarvitada, aga ükski ei läinud tal täide. Nagu alati oli Kada ka seekord, peale haigust esmakordselt esinedes, oma meeskonna juhiks ja hingeks. Ka Cipera sai Kada kõrval hästi Ungari ääre hoidmisega hakkama. Edurivis meeldis kõige paremini Svoboda, kel hea dribbling ja kindlad löögid. Esimesel poolajal lõi ta värava sarnasel kombel, et teda praegu võib kindlasti parimaks tschehhi shooteriks pidada. Hea oli edurivist veel Puc, kes tihti oma trikkidega kuulsa Fogl III segadusse viis. Esimesel poolajal sai ta vigastada ja ta asetäitjaks tuli Sinia, kes aga Puci kohta hästi ei täitnud. Silny oli esimesel poolajal keskpärane, kuid läks te : sel poolajal hoogu ja näitas, et ta parim tschehhi kesktormaja on. Ungari väravavaht näitas kena mängu ja päästis oma meeskonna katastroofilisest kaotusest. Fogl II on tuntud kui ekstraklassi back, kuid ta on peäle kõige toores ja oleks pidanud kindlasti mängust väljaheidetud saama. Hungier oli tema kõrval hea. Nõrgem osa Ungari meeskonnast oli edurivi, rahuldasid ainult tiivad. Patakyl ei läinud ta kuulus dribbling hästi korda, Meszaros eriti välja ei paistnud. Danil ol"d küll head löögid, kuid Planicka hävitas neid. Meeldisid ainult ääred Kohut ja Obitz, viimane lõi ka ungarlaste auvärava. Tschehhide heaks lööb esimese värava Puc 16. min. 24. min. atakeerib Fogl Puci määrustevastaselt, penaltyst lööb Steiner 2:0 36. min. õnnestub Svobodal 25 mtr. kauguselt hiilgelöögiga 3:0 saavutada. 4. min. pääsevad ungarlased Opata läbi auväravani Kohuti kaunist söödust. 49. min. lööb Silny volleyga 4:1. Viinlane Zvicker oli vahekohtunikuna keskpärane. Näis ungarlasi siiski sümpatiseerivat. S. Brisk. Praaga võitis jalgpalli linnavõistlusel Budapesti 2:1. Penarol pühitses Euroopas oma esimest võitu, lüües Frankfurdi Eintrachti 3:1 (1:1). Viini Hakoah sai Ameerikas Filadelfia koondusmeeskonnalt 1:2 (0:2) lüüa. Vrsovice, kes Austraaliasse jalgpallireisile läks, mängis tee peal Tseilonis Colombo sõjaväemeeskonnaga 4:2 (1:0). Mussolini on annetanud liiri jalgrattavõitluse korraldamiseks ümber Itaalia. Ritola jooksis 5000 yardi 13.29,8, mis uus maailmarekord.

4 4 =217,5 kg (esivõistl. ei võistlenud); 2) R. Teitelbaum (Sport) , = 262,5 kg (esiv. 252,5 k ) ; 3) Jean Haitov H. Mikase foto. (P. Tervis) 65+72,5+85=222,5 k (esivõistl. ei võist.). Keskkaalus: 1) V. N o o r m ä g i (N. Võitleja) 87,5+97,5+120=305 kg (esiv. 305 k ) ; 2) J. VaaJkmann (N. Võitl.) 77, ,5=265 kg (esiv. poolraskekaalus 257,5); 3) T. Svetkov (P. Tervis) _ 65+72,5+90=227,5 kg (esiv. ei võistl.). Poolraskekaalus; 1) O. L u i g a (Tall. Kalev) 95+82,5+127,5 (uus Eesti rekord) = kg (esiv. 297,5 k ) ; 2) H. Adamson (S. Kalju) 87, ,5 (Pärnu maak. rekord) = kg (esiv. ei võistl.). Raskekaalus: 1) A. L u h a ä ä r (Sp.) 102, =332,5 kg (esiv. 310 k g ) ; 2) Raag (Sp.) loobus haiguse tõttu (esiv. 340 kg). Võistlejatele jagati hinnalisi mälestusi ja diploome. Võistluste favoriidiks võib pidada L u ig a t, kes ainukesena parandas tema enese Spordi uus kesktormaja E. Einmann tuiskab väikeseltside baclkide hulgas. Paremal ruttab Tipner käes olnud Eesti rekordi kahega tõukes 2,5 saagile. kg võrra ja igas tõstes esi võistlusest saasport oleks oma algkoosseisu eduriviga Mau- dik 2,5 kg võrra oli edenenud. Ka 130 kg Eesti jalgpallisport ei näita esialgu tänavuseks kuigi roosilisi perspektiive. Nõrgale ava- rer-paal-läll-karm-üpraus vast kuivale jäänudki, oli Luiga poolt kahel korral sirgetele kätele mängule TJK Merkur järgnes samastume -kui mitte poolkaitsjad1 olukorda ei oleks päästnud. tõugatud ja ainult juuksekarva võrra puusport väikeseltsid. Ometi oodati aga Spordilt Nimelt nägi teise poolaja edurivi järgmine välja: dus fikseerimisest. K a s k oli jälle kord rohkem ta üle kuu aja kestnud treeningu tõttu. Maurer-Reinfeldt-Einmann-Läll-Üpraus. Liini tu- tujus, nagu ta seda ikka on kodus tõstes. Pakutu oli aga õige kahvatu ja andis koguni ala- li elavust ja jõudu, mis tavalised puntrad värava vormis mängivale (koondusele võimaluse esimesej all laiali kiskus ja kaugelöökidega vastake kantsi Rekordid olid kõigis kolmes tõstes kaalul, kuid jäid seekord siiski tulemata. K i i s k poolajal triumfeerida. Nii halba mängu ei ole alused õõnestas. väikeseltsidelt veel näha olnud, ta tuusad Fisheon tublisti edenenud; tenia tõuketagajärg Esimese värava saavutab Sport siiski ainult rid, Kasberg ja teised siplesid kui kanad takus ja Fiskari hoobid tabasid sagedasti ainult õhku. penaltyst Kasbergi juhuslise käe eest, kus Ein- 110 kg märgiti Pärnu maakonna rekormärkimist väärivad ainult kaks Reintam! üksik- mann palli nurka platseerib. Siis lööb keskpool- diks. Ka T e i t e l b a u m oli selles kaalus aktsiooni, mis Reinfeld ti ja Silbergi maha rapu- kaitsjaks tulnud Silberg kaugelt 2:2. Võiduvärav parem, kui esivõistlustel, kuid vajab veel jääb juba Einmanni toemetada ja 4:2 jookseb Oss tublit tööd, eriti kahega tõukes. N o o r tasid ja kenad väravad andsid. Sport näitas võrdlemisi head füüsilist kondit- palliga võrku, mis Kasbergi tagasisöödiust oli sae- m ä g i kavatses seekord võistelda kergesiooni, mis treeningu vili, kuid mis puudus, oli purule peatuma jäänud. Reinfeldt saavutab 5:2, mõttetöö kombinatsioon, tegevuse kava. Ka kuna sündmust kroonib Einmann kauni volleyga kaalus, seepärast näljutas end enne võisttuli mitmel mehel1 selgelt ilmsiks kangus, paen- 5:2, missugust oma stiilsuse poolest seni vist lusi ja ei võtnud ka kogu reisil muud suhu, dumatus, ja kas siin enam Mallygi avitada ükski Eesti forvard veel näidanud ei ole. kui ainult oma tehtud veini (jälle omapärasuudab, on küsitav mitmele mehele kuluks vast ne meetod!), kuid kaalumisel võistluspäevilet puhus H. Räästas, Kalev. hoopis Steinachi. val selgus, et siiski veel 7 naela raskem on, ja nüüd algas söömine. Kuid näljutus ja järsk liigsöömine ei jätnud oma mõju avaldamata, muidu oleks võinud oodata surumis-rekordi parandust. Vaakmann üldiselt heal tasapinnal Eesti ja maakonnarekorde. võistles seekord keskkaalus, millise kaalu Peab tunnistama; tihedam võistluste Viimased katsevõistlused tõstmises mees ta õieti ongi, ja näitas jälle edu. korraldamine seisukoht, millele asunud peeti läinud laupäeval Sindi alevis, kus lei- Tempotõsted - rebimine ja tõuge on Olümpia meeskondade hooldajad, vähemalt duvad mõned Eesti paremad tõstjad, nagu tal kahjuks veel tehniliselt nõrgad; nende tõste-hooldaja, on osutunud parimaks Kiisk, Kask, Adamson j. t. Võrdlemisi paranemisel võib temalt loota tunduvalt abinõuks meeste vormis hoidmiseks ja avar seltsi saal oli pealtvaatajaid otsast paremat, üle tüki aja võis võistlemas näha arendamiseks. Muidugi tuleb ette juhu- otsani täis. Kõik kordaläinud tõsted võeti jälle Sindi A d a m s o n i, kes vaatamata seid, et üks või teine tõstja, kas haiguse nende poolt elava käteplaginaga vastu, ku- vähese harjutuse peäle, sümpaatilise tagapärast või ajapuudusel treeningust eemale na Tallinnas harilikult selle au osaliseks järjeni küünis ja kahega tõukes Pärnu jäämise tõttu oma endiste saavutustega saavad vaid -rekordide püstitajad. Eriti maakonna rekordi püstitas. Adamsonil on võrreldes ajutiselt vähe tagasi läheb, kuid helded näisid mõnedele tõstjatele oma kii- jõudu ja ta tõstab energiliselt, kuid kahüldine tõstjate võimete tasapind on viima- tusi jagama olevat kenad Sindi neiud, ja juks veidi räpakalt. Ta peaks siiski püsisel ajal iga kuu peetud katsevõistluste ta- selle tagajärg oli, et noori kangelasi tuli vamalt harjutama. L u h a ä ä r on jälle gajärjel sihikindlalt tõusnud. Õige on kaht- lõpuks läbipuuritud südametega poolvägisi hiilgevormini jõudnud ja edeneb peale kerget haigust jõudsasti. Omakorda oli seelemata ka see seisukoht, et neid võistlusi Sindist äraviivale omnibusile asetada. peetakse vaheldamisi igas linnas, kus leidub Võistlused avas sekretär hra Ed. Soovik kord R a a g haige; ta oli vist sõidu peal tõstjaid ja kus seltsid võistluste korralda- ja Sindi Kalju nimel tervitas hra Fr. Raa- külmetanud, ja parajasti võistluse ajal lõmiseks on nõusolekut avaldanud. Sellega dike. Peakohtunikuks on Pärnu raskekaalu dises kerges palavikus. Mõne tõste järele saavutatakse mitu sihti: kõigepealt ei muu- tõstja M. Tamm, teisteks kohtunikkudeks loobus võistlusest. tu niiviisi katsevõistlused olümpia kandi- samuti asjatundjad mehed, tegelikud Võistluste korraldus oli iseenesest kõidaatidele üksluiseteks, tüütavateks, teiseks tõstjad. Võistlusi peetakse olümpiaadi ka- giti rahuloldav; kuid ühest asjast ei saa võimaldab see komme tõste-tehnika Õppi- va järele, s. o. kolmes kahe käega tõstes, vaikides mööda minna: väljapoolt sõitnud mist ja osavõttu suurematest võistlustest järjekorras - rebimine, surumine ja tõuge. võistlejatele olid jaamas vastas ainult mõka kohalikele algajatele, kolmandaks on Tehnilised tulemused on järgmised (võrd- ned vanemad tõstjad (M. Tamm, Olei j. t.), sarnased provintsis peetavad võistlused pa- luseks lõpul esivõistlustel saavutatud kogu- kuna Sindi Kalju ametlist esitajat, kes oleks juhatanud võistlejatele korteri, otsis rimaks propaganda abinõuks ja ergutajaks summad). üldse spordile, eriti aga tõstespordile, ja lõsulgkaalus võistles ainsa mehena A. silm asjata. Ka võistlejate Pärnust omnipuks tasub see viis ennast ka ainelisest K a s k (Sindi Kalju) 77, = busiga Sindisse viimise ja tagasitoimetamise eest ei arvatud tarvilikuks hoolitseda, palju paremini, kuna provintsis peetavatel 262,5 kg (esivõistl. 252,5 kg). Kergekaalus: 1) K. Kiisk (Sindi Kalju) olgugi, et see olude tundmatuse pärast tõstevõistlustel on harilikult palju rohkem g ,5+110 (Pärnu maak. rekord) võistlejatele õige tülikas osutus. pealtvaatajaid, kui Tallinnas. Sport lõt väikeseltse 6:2. Tõstjate võimed kasvavad.

5 Nr. 1" Kolmikhüpet harrastatakse meil Eestis võrdlemisi rohkesti, kudd peäle ühe v6i paatri erandi on hüppajate keskmine tasapind vast allapoole keskpärase. See on tingitud kolmikhüppe tehnika nõrgast tundmisest. Toome kolmikhüppe kirjelduse kahelt tuntud spordipedagoogilt, mis meie hüppajatele võiks mõningaid uusi näpunäiteid anda. Saksa treener R. J. H o k e kirjutab kolmikhüppest: Kolmikhüppel on kaugushüppega sarnanevaid momente. Hoovõtt on sama ja üksikute hüpete sooritamine on sarnane puhta kaugushüppega. Hüppaja hüppab kiireimalt jooksult k a h e l ü h e n d a t u d v i i m a s e h o o s a m m u järel hüppelaualt ära, teeb õhus jalgadega kääriliigutuse ja langeb maha jälle ärahüppe jalaga. Nüüd algav teine sarram on ainult venitatud astumissamm, mmle lõpul jalg energiliselt maast lõpuhüppele tõukab. Viimase sammu järel kukutakse maha juba mõlemale jalale. Kolmikhüppe treeningu eesmärk on teatud harmoonia saavutamine nendesse kolme hüppesse; ükski liigutus ei tohi järgneva arvel sündida. Hüppaja peab teadlik olema, et keha teataval määral hooliigutustega edasi kistakse. Seega peavad jalgade ja käte liigutused täielikult üksteisse üle minema. Vähemgi vastuliigutus käte ja jalgade vahel pidurdab edasiliikumist. Seda rütmi või harmooniatunnet ei ole sugugi nii raske omandada, nagu paljud väidavad. Hoolsa ja tähelepaneliku treeninguga on ta peagi luus ja lihas. Kuna kaugushüppes võimalikult kõrget lennukaart püütakse saavutada, ei pea kolmikhüppel edasikiskuvad, s. o. esimesed kaks sammu, tarbetult kõrged olema. Mikspärast? Tarbetult kõrge hüppe tagajärg on, et hüppaja jalg põlveliifomest kokku vajub, s. o. vastav hüppejalg ei suuda keha raskust välja kannatada ja vajub kokku, mis sagedasti hüppe lõpuleviimisegi võimatuks teeb. Soodne ärahüpe on aga siis ainult võimalik, kui jalg otstarbekohase nurga all (võimailikult väike paenutus) maad puutub. Iga üksik samm peab teataval määral h o o v õ t t j ä r g m i s e l e olema. Ka toob hüppamine liiga kõrgele sagedasti vigastusi. Esimesed kaks sammu peavad seega vastavalt kõrged ja pikad olema ja ei tohi edasiliikumist kuidagi pidurdada. Ainult kui mõlemad esimesed sammud kooskõlas seisavad, võib pikk lõpuhüpe aset leida Kui pikad peavad siis üksikud sammud hüppel olema? Kogemused õpetavad, et esimene samm viimasest ainult veidi pikkusega erineb, teine aga VA % võrra esimesest lühem on. Kui üksikud sammud ei harmoneeri, on hea hüpe täielikult võimatu. On näit. esimene samm Inga pikk, kaob tervest hüppest k i i r u s ja järgmised sammud ei suuda eelmisele enam tarvilises vahekorras järgneda. Kui jälle esimene samm liiga lühike tehakse pika teise sammu saavutamiseks, ei saa kunagi lõpuhüpe hästi välja tulla. Hüppaja peaks sel juhusel teise sammu peale liiga palju energiat mahutama, millest tal siis lõpuhüppel puudus tuleb. Lõpuks on veel võimalik suhteliselt pikka teist sammu soovitada, kuid mitte lõpuhüppe arvel väljaantava energiaga. EEST! Rootslane Nilsson kolmikhüppes. Samuti on ekslik, kui kaks esimest sammu pikad tehakse. Kui need näit. 10 meetrit kokku välja teevad, tuleb arvesse võtta, et ainult esimese klassi hüppaja selle järel korraliku lõpuhüppe suudab teha. 14 meetri hüppaja võib vaist kahel esimesel sammul 9 10 meetrit saavutada, kuid siis jääb tal viimaseks Õige vähe jõudu. Hüppe vormeerimine on õieti võttes individuaalne, kuid ikka tohiks otstarbekohane olla, kui 14 meetri hüppaja oima hüppe järgmiselt vormeeriks: = Ikka tuleb tugeva lõpu peal mõelda, Soome olümpiatreener H. Lahtinen kirjutab oma uues spordiõpetuses Urheilutaito" kolmikhüppe üle järgmist: Hoog: Hoovõtmisel tarvitatakse kahte hoomärki, üks mtr. hüppepalgist ja teine metr. eelmisest ehk mtr. hüppepalgist. Lisaks pannakse vahel veel kolmaski märk 7 10 mtr. kaugusele esimesest. Märgid pannakse ikka tõukejala kohta. Alguses võetakse hoogu aeglaselt, kuid jõudes mtr. märgini, võimalikult suure kiirusega. Hüppepalgile peab jalg täielt hoolt tabavalt sattuma. 2 sammu enne äratõuget tasandatakse hoogu ja valmistatakse äratõukeks. Tõukejalg asetatakse hüppepalgile kannaga ees. Hüpped: Esimene hüpe tõugatakse ette ja madalalt. Vaba jala põlv heidetakse ette. Tõuke j alg on tõuke järel lõtv ja seisab õhus nii, et kand ulatub istumisiliihase ligi. Maha laskudes sirutatakse tõukejalg kannaga õieli jälle ette, kuna vaba jalg jääb teha. Vanetussammu võtmiseks veetakse taha jäänud jalg jõurikkalt ette, põlv kõrgel, säär perpendikulaarselt maaga, allatulek jälle tervele jalatallale. O n s u u r viga, kui j a l g v a h e t u s sammul heidetakse ette sirg e n a, pingutatuna, sest siis tuleb samm lühike ja tuim. Kolmas samm on kui kaugushüpe: vaba jalg heidetakse võimalikult tugevasti ette ja käed üles. Laskudes sirutatakse käed ja jalad ette. Tavalisemad vead: 1) esimene hüpe tõugatakse liiga kõrgele, millega hüpe tuleb liiga pikk; hoog katkeb ja jalg ei suuda enam teist hüpet sooritada; 2) vahetussammul õiendatakse jalg ette sirgena. Tagajärjeks on lühike teine samm; 3) ei võeta vahetusammu küllalt mõõdukalt, vaid lüüakse lõpuhüppeks jalg liiga kiiresti maha. Selle tagajärjena on muidugi ka lühike teine samm. Kolmikhüppajale sobib kõrvalaladena harrastada kõiki sporte. Harjutustel tuleb panna rõhku pika keskmise sammu saavutamiseks, kuid nii, et see hoogu ei kahanda. Hea harjutus on jooksurada mööda harjutada vaheldamisi jalgadega kolmikhüppe kahte esimest sammu. Põlve- ja pöialiikmetele kulub ettevalmistavat koduvõimlemist, milleks võib harrastada ühel jalal hüplemist varvastel, puudutades kannaga ainult kergelt põrandat hüpet aitab korraga selleks harjutuseks. Kolmikhüppajal jätkub harjutamisest 3 4 korda nädalas kaks korda kergemini ja üks kord 10 täit, jõurikast kolmikhüpet. Läti kiri. Läti rahvusmeeskonna treeneriks on palgatud Karl Kurz (Viini Simmering), kes lähemal ajal Riiga jõuab. Ta palk on 125 doll. kuus. Läti rahvusmeeskond kaotas 1. mail Liibavi Olimpijale 2:3 (0:1), kusjuures üks liibavilaste värav oli saavutatud 11 meetrist. Rahvusmeeskond oli seekord juhuslistest meestest kokku seatud, ikes ainult võimalust leidsid Liibavi sõita: Greble; Lazdinsh-Kundrats; Bolshakovs-BerzinshVende; Abrams-Strazdinsh-Sheibelis-Pavlovs-Bluzrmans. Riias mängisid 1. mail A klassis: LSB Amatiers 1:1 (1:0), LNJS Makkabi ja Hakoah 4:2 (2:1), Unions JKS 3:1 (2:1). Makkabi ja Hakoah ühinevad üheks meeskonaks. Poksikatsevõistlustel lõi kärbeskaalus Misjunas Usijevitshi, kukknkaalus Kraucs-Kaplani ja kärbeskaalus Misjunase, kergekaalus Everts Puga't ja sulgk. Lutc'i; kergekeskkaalus Mikipa ris Lillenurmi, keskkaalus Zvicevitsh RiPi. Euroopa poksivõistlustele Berliini sõidab Lätist vähemalt 3 meest. Ad, Piuni. Nacional Montevideo mängis Ameerikas Fail Riveriga 1:1. Olümpia meistri värava lõi Castro. Dempsey võttis vastu Tex Rickardi ettepaneku matshiks Paolinoga juuli keskpaigas. Võitja kohtab Delaney-Sharkey paari võitjaga, et Tunney vastu astuda.

6 6 Juõannes Killipi nädalaringvaade. Eesti a. meister-naiskond korvpallis ÜENÜTO. Seisavad S. Viksten ja L. Truu, keskel H. Zander ja H. Eisenschmidt, istub J. Pirss. Ta on käes. See kevade ikka. Arvasin esteks, et ei tulegi teine tänavu, aga ikka näe, tuli. Juba on kõik kohad pääsukesi täis mis hirmus ja kraadiklaas näitab päikese käes alati oma kakskümmend Celsiust. Põõsad on juba rohelised ja ipuie knosplid ärgitavad iga päev lahti lüüa. Pole muud kui laula et: Tär Mai ist jekommen, või kuidas ta oli. Spordiplatsil on kuivalt rahvast täis ja naelkingade hind olla börsil kohutava kiirusega tõusnud. Kalevi väljal on juba odasid ja kõrgushüppelatte lõhutud, nagu ühel korralikul spordihooajal ikka, kusjuures esimese oda purustas Lehtmets ja esimese kõrgushüppelati nende ridade kõige alandlikum autor. Sai küll Kalevi Tavasti käest sõiimata, aga vai see lati terveks tegi. Odal pole midagi, odavarrest saab häid teatejooksu pulke, aga latitükkidega pole muud, kui küta ahju. J a suvel pole ahjugi, mida kütta. Eelolev kergejõustiku hooaeg ähvardab õige veriseks kujuneda. Tammer on juba 14 ja Neumann oma kolmteist ja pool kuuli tõuganud, Rähn ihub hammast seitsme meetri peale, kauguses muidugi, ja teistel meestel on kah igal oma ots. Isegi vana Kiilim on oma kondid lahti sulatanud ja kavatseb esimese järgu spordimärgi ära tuua. J a toob kah. Tartu mehi ma ei tea, mis nad teevad, eks neist kirjuta Kilogramm isegi. Pärnus mängitakse muidugi ping-pongi ja Poolak murrab vastaste käeluid. Eelmise numbri Pärnu kirjas muud polegi kui et: see ja see läks Poolakiga mängima, kuid nikastas (või väänas) käe ja loobus. Enne oli mänginud see ja see ja kah käe välja väänanud ja loobunud. Nii, et see mees. see Pollak ikka, on selle pingpongi jaoks ühe toreda krutsika leidnud. Nii saab ju alati võita. Ja Pärnu kaotajad on üks ajast mahajäänud rahvas ei mõista tesed protesteeridagi. Võtt võtke Tartu eeskujuks! Lugege kas või eelviimast Kilogrammi kirja, kus seisab üliõpilaste võstluste kohta, et E.Ü.S. võitis Ugalat, aga Ugala andis protesti sisse. Liivika võitis E.ü.S.'i, aga viimane protesteeris, Ugala võitis Liivikat aga... jne. jne. jne. See protesteerimine on üks tore asi. Meie spordimäärustes peaks sellele aukoht antama, sest kuidas võib üks korralik sportlane ilma protesteerimata võistleda? Nähtavasti on kõik suured piiblivennad, sest piib- lis seisvat kah, et: kes protesteerib, see saab. Uue mängu, muidugi. Aga kui t a uues mängus kah vastu muhku saab", siis muudkui _ uus protest sisse. J a nii võib kesta asi igavikuni. Igatahes üks väga noobel taktika, eeskujuks noortele ja vanadele sportlastele kuidas peäle kaotuse m i t t e ei pea toimetama. Viimasel ajal on meil midagi käärimas. Paaril-kolmel möödunud päeval olid lehed täis töölissporti. Päevaleht" võttis sõna töölisspordi kohta ja tegi selgeks selle liikumise tarbetuse. Selle peale vihastasid Rahva Sõna" mehed nii, et kaheveerulise vastuse kirjutasid. Just sellest ma tahtsingi veidi kirjutada. Artikkel hakkab peale õige viisakalt. Alguses räägitakse lugupeetud suursportlasest H. T-st." Siis aga on artikli kirjutaja nähtavasti vihasemaks läinud ja kirjutab lihtsalt H. T. Paarkümmend rida edasi seisab juba ^ e i lane härra nagu on seda H. T." Kahju, et artikkel nii ruttu lõpeb. Muidu oleks olnud veel: kodanline vereimeja H. T." ja neetud verekoer H. T." On ühed naljaninad küll need sotsid või kes nad seal on. Töölisspordi ühing õiendab" Päevalehes H. T. artiklit ja vannub jumalakeeli, et nende ühing on juba astunud samme Eesti spordi keskliitu astumiseks. Sellesama päeva Rahva Sõnas jälle öeldakse, et: Sportlased! Teid ei sega need vassimised, teie leiate omad ühingud nüüd veel kiiremini. Piirjooned on küllalt selgelt tõmmatud. K o k k u l e p e t s i i n o l l a e i s a a (minu harvendus. Juh. K.) Seepärast iga mees omale kohale! Jõuame järele vähemalt naabermaade töölistele." Saagu siit aru kes saab, mina mitte.,peale selle Uputatakse veel n. n. rühmspordiga". See peab vist see kont olema, millega seniseid rekordspordi" vastaseid juure meelitatakse. Ma küll just suur piibumees ei ole, aga siin tükib vägisi huultele piibli sõna: Jssand, anna neile andeks, sest nemad ei tea, mis nad teevad. Ei saa ikka asutada arstide seltsi need, kellel arstikunstist aimugi pole, veel enam, need, kes enne suured arstikunsti vastased on olnud. Asutagu parem üks P.K.V. rühmspordi" osakond. Lex Klumberg andis kergejõustiku kursantidele kõva käsu, mitte kunagi lühikesis pükses treneerida. Rääkis, et Ameerika sportlaste sääred üldise päikest ei nägevat muidu kui võistluste ajal. J a mul tuli siis Tallinna-Helsingi kergejõustiku linnavõistlus meele. Seal olid. kah kõik soomlased puha valged nagu paber. Meie omad aga Pirital pleekimisest ja paljate säärtega platsil tõlgendamisest pruunid kui Kave schokolaad. Võib olla, et sellepärast ongi soomlased meist kangemad. Eks proovigem meie kah nii! ÜENÜ HÕimla" osakond (Tallinnast) on käinud Kurnal sealse haridusseltsiga jalgpalli löömas ja saanud peksa 6:0. P. K. V. ordu juhatuses oli see asi harutusel, kus jõuti otsusele, et sihukesed mehed P. K. V.-ssegi ei kõlba. Sest meile tuleb palju paremaid mehi. Kiilimgi lubas tulla, kui spordimärgi norme kätte ei saa. Peale selle on ordule uus osakond asutatud ka Tondi sõjakoolis. Seal on praegu eksamiajad. Nagu ma juba alguses ütlesin, on juba kevade. Ja kevade järgi tuleb suvi. Siis tuleb sügise, talv ja jälle kevade. Aga selle kevade järele ei tule suvi, vaid tuleb olümpiaad. J a see olümpiaad, see ligineb meile kui ähvardav tont, kui lõhkemisevalmis Mars. Meil on vanast ajast juba kauniks kombeks saanud kõike hiljaks jätta. Kui nüüd olümpiaad'1 j ä l l e üks suur fiasko tuleb, siis öeldakse j ä l l e, et sa jumal küll, polnud ju aega valmistada! See üks aastake, mil vähegi treeningut teha sai! O l e k s pidanud ennem algama 1 Ja nii kaevatakse kolm aastat ja siis märgatakse suure hirmuga, et olümpiaad on jälle juba kuklas! Siis muud, kui suure rabinaga kari mehi kokku ja harjutama. J a kui siis olümpiaad ebaõnnestub, siis... jne. Tõstkem oma silmad üle lahe põhjapoole, kus tehakse vähe kära, aga üpris palju villa. Juhannes Killip. Vism staadioni Mui oli kombeks suvest tuua ohkeid*, täis ootust igatsevaid ridu, kuid nüüd ma ütlen kaen on pidu kesk päevi päiksekullarohkeid. Kes luuletai, sel lõrin-lirin kuuvalgel pargis mahe kuulata, ma sportlane, end staadioni tirin ja talvist tolmu tahan tuulata. Kuis muld on ringteel värskelt kobe ja muru neitsilikult õrn! Nüüd ahmi värskust, õhku, kops ja põrn, kes kaasa mul ei tule tobe! Kui nauditavalt koksirada nõtkub ja iga kärsituma tõuke rütmi sulatab, kui rekordsammuks jalg end ulatab ja silerullilt pinda ahnelt sõtkub. Ju rahvamassest unistab tribüün, kui möödun tast ma värskel rammul, kes täidaks kõmiseval tammul too kohtupäiga oodatud revüün, kes päästaks võimsalt valla tunderaju, kus hõisked, nutt ja need ja rõõm, kus kirekehval kodumaal on ainuehtne lõõm ja park vaid vastaks võpatades kaju. Ma ütlen: kõik siin ootevalmid, et tramm vaid kokku kannaks rahva ning sportlaspere võiduvahva, küll ma toon kohale ka loorberid ja palmid! V a. Saksa hooaja avamisel Dresdeni spordiliidu võistlustega, näidati hoolsa talitreeningu järel häid tagajärgi: 100 mtr. Körnig 10,9; 200 mtr. Malitz 23,0; 400 mtr. - dr. Peltzer 91,8; 1500 mtr. Schoemann 4.16,8; 5000 mtr. Dieckmann 16.08,0; 110 mtr. Steinhardt 15,9; 4X100 mtr. Phönix, Karlsruhe, 42,9; ketas Hänchen 43.91; oda Zimmermann Ameerika sise-ujumisesivdistlustel näidati aprillis järgmisi tagajärgi: 100 y. 1. Weissmüller 51,4; 2. W. Spence; 3. J. W. Hall. 220 y. 1. Weissmüller 2.10,8; 2. G. Kojac; 3. H. Glancy. 500 y. 1. Weissmüller 5.28,4 (maailmarekord); 2. H. GTancy; 3. A. Zorilla. 220 y. rinnuli 1. H. Spence 2.47,6; 2. Brainerd; 3. R. Peterson. 150 y. selili 1. Kojac 1.39,2 (maailmarekord); 2. Fissler; 3. Weissmüller. Poola kergesportlased näitasid Toscanos: Capecki oda 54.00; Baran ketas 40.50, Kostrzevski 800 mtr. 2.00,6. Tallinna politsei murdmaajooks. Laupäeval, 30. aprillil kell 7 p. 1. peeti läinud aasta eeskujul Tallinna politsei spordiringi korraldusel politseinikkude murdmaajooks, millest osa võttis ka politseikool. Stardis 34 jooksjat. Jooks algas Rahumäe surnuaia ja Mustamäe piirilt. Järsult mäekaldalt viis ligi kilomeetri pikkune tee üle liiva Tondi teeni, kust sõjakooli kasarmute juurest Falgi aeda jooksutee igal jooksjal vabalt valida oli. Ilm oli erakorraliselt ebasoodne, niiske, külm, tuuline, kuid stardiga ei viivitatud kaua ja jooksu asus vedama tuntud maadleja Teearu. Juba varsti on eesotsas Ertis ja Tiisfeldt, kes ühejõuliselt kuni V. Ameerika heinamaadeni konkureerivad. Üle kraavide ja pehmel heinamaal võidab Ertis enesele 60-meetrilise edumaa, millest kärisenud vahet Tiisfeldt enam tagasi võita ei jõua. Ertis lõpetab jooksu hea ajaga (üle minuti läinudaastasest resultaadist parem), teine Tiisfeldt 21.20,4. Kolmandaks tuleb Lall 22.43,6, kelle saavutus tähelepanu väärib, sest mees jookseb alles teist aastat. Edasi Horn 22.43,6 ja Leppik 23.28,0. J. T. Rootsis algasid Lihavõtte ajal jalgpalli esivõitlused. Helsingborgi H J F lõi Eskiltuna JFK't 5:3, AJK Norrköpingi JPK't jne. Tabelis seisavad praegu Rändamishaigus Uruguais. 15 mängu järe! esikohal Göteborgi Gais ja Göteborgi JFK võrdse punktiarvuga 25. Uruguai tuntumaid jalgpallimeeskondi on haaranud rändamise palavik. Penarol on EurooPaddock ja Borah, pas, Nacional Põhja-Ameerikas, Wanderers Brasiilias, Rosarino Central Tshiilis, n i et liit selle maailmakuulsad Ameerika sprinterid, on praegu tõttu isegi esivõistluste alguse peab edasi lükkama. hiilgavas vormis. Paddock jooksis San FranSamaaegselt tahab Uruguai ka paremaid Eu- ciscos 100 y. 9,8 ja 220 y. 21,8, läinudaastane roopa meeskondi oma kodus võistlemas näha ja meister Barh Los Angelesis 100 y. meister 9,8 peab läbirääkimisi Celta-Vigo', DFC, Praaga ja 220 y. 21,4. Sealsamas võitis Scovell 880 y. Sparta, Vienna ja Barcelonaga. 1.52,2.

7 põldude, läbi metsa ja üle (küngaste uuesti aigkohta tagasi, kus ringteel üks ring tuli jooksta. Raske terraani tõttu lõpetasid 11 startijast jooksu 7. Jooksu vedas pöördepunktist peäle Sirm, kes lõpuks tempot arendades teistest kaasvõitlejatest paarisaja meetrilise edumaaga eraldub. Finishi jõudsid võistlejad järgmises järjekorras: 1. Sirm, aeg 12.03,1; 2. Männik, 12.42,2; 3. Breemann, 12.46,5. Järgmisena pidas Rakvere spordiklubi pühapäeval, 1. mail omavahelise murdimaa. Võistlust peeti vähemate muudatustega samal teel, kus eelminegi murdmaa. Alguses joosti ringteel üks ring, siis Eesti surnuaia lähedal oleval põllul oli pöördepunkt, Tammiku jõudes tuli lõpus jällegi üks ring joosta, seega ulatus kogu tee pikkus 4% klm. peäle. Algusest peale juhib jooksu Palgi, kuid 1 klm. enne finishi möödub temast kogu aeg kannul püsinud Lille, kes finishi jõudes teised tunduvalt maha oli jätnud. Olgu veel tähendatud, et jooksu ajal sadas tugevasti rahet, kuid vilust ja külmast hoolimata jooksis võitja palja jalu j a viskas lõpupoole isegi särgi kui üleliigse asja ära. Lillest võiks paremate olude juures lubav coming man saada. 7 jooksust osavõtjat jõudsid kohale järgmises järjekorras: 1. Lille, 15.10; 2. Palgi, 15.19,2; 3. Andresson, 15.37,5. Rakveres on praegu domineerdvaiks spordialadeks rattasõit ja (kergejõustik. Eelmise ala edendamiseks aitab kaasa hea harjutuskoht ja rattasõidust huvitatude arv. Praegu vara14. aprillil registreeriti siseministeeriumis uus rohke on paremad rattasõitjad Talbach, Ivanov spordiselts Kohtla-Järve kaevanduse spordi- jkevadel. t. tugevas treeningus ja peale selle seltsib eelselts Võimula. Asutajad liikmed on T. Viidemann, pool nimetatuile suur hulk lootustäratavaid noori A. Müür ja A. Sannik. jõude. Rakvere Kalevi päralt olevat Tammiku 1. mail oli seltsil esimene üldkoosolek, kus rattasõidu ringteed on kevadel tublisti parandajuhatusse valiti hrad: esimees Viidemann, abi tud ja täidetud. Rakvere tõusval alal peetakse Paavel, kirjatoimetaja Tombach, abi eeloleval suvel 4 võistlust: 19. juunil rahvuslised Traks, kassapidaja - Räästas, abi Schneider, rattasõiduvõistlused, 10. juulil Eestis esmakordvarahoidja Käosaar, ametita liige Tammik, selt 6 tunni meeskonna sõidus, 10. juulil 10-a. seltsi arst dr. Germansdorf ja revidendid juubelivõistlused. Kõige suuremaks rattasõitjate Taps, Koort ja Dunkel. pidupäevaks võib kujuneda 21. aug. Kalevi poolt Otsustati astuda ika jalgpalli- ja Ekraveliitu. ärapeetav Eesti rattasõidu esivõistlus. Ülesvõttel istuvad Sannik ja Viidemann, seikergejõustiklaste treeningule teeb praegusel sab Müür. silmapilgul suuri takistusi platsi puudumine, olgugi et Rahvaaias spordiplats on olemas, aga seal Massiline a l l o h v i t s e e r i d e kooli valitseb praegu noaaegne veeuputus. Veeuputuse murdmaajooks. all on % platsist ja ühes sellega suur osa jooksumöödunud aasta eeskujul pidas allohvitseride ringist. Kuigi ükskord veeuputusest üle saab, kool oma kaadri ja õpilaste vahel käesoleval su- siis tuleb teine asjaolu, see seisab selles, et spordivispordihooajal, 28. aprillil s. a. esimesi spordi- platsile hakatakse Virumaa laulupeo lava ehivõistlusi. Seekord murdmaajooksu Järvelt Juh- tama, mis igasuguse kergejõustiku ala harjutakentali, allohvitseride kooli spordiväljale. Jook- mise võimatuks võib teha. Sarnane platsikriis sutee pikkus umbes 4 klm., oli murdmaaks nagu võib kuni Kalevi spordivälja valmissaamiseni loodud. E t õpilastel sarnane sportline murd- kesta. Hooaja jooksul peetakse vist ainult 2 maajooks esmakordne elus kaasa oli võimalik te- võistlust: 21. ja 22. mail Viru keskkoolide kergeha, oli osavõtt haruldaselt elav. Kogusummas jõustiku võistlused ja 16. ja 17. juulil rahvuslised.314 noort sportlast asusid rõõmsate nägudega võistlused. Rakvere parim kergejõustiklane Aleksander stardi joonele, et teistest mööda lipata j a võita. Kaadrist tuli esimesena n.-a.-o. Neimann aeg Verder sõidab 28. ja 29. mail arvatavasti Vars14 min. 33 sek.; õpilastest rms. Kägu aeg 14 savisse Eesti-Läti-Poola kergejõustiku turniirile min. 40 sek. Ajad olid möödunud aasta omadest Eesti meeskonna liikmena võistlema. ligi 3 min. võrra paremad, mis konstateerib edu. Te:'ne Rakveres omal ajal populaarne mees Kohti loeti kaadril 3, õpilastel 20. Kohtadele tu- A. Ehrlich (1922. a. Eesti meister 5000 mtr. jooklejatele jagati ergutuseks auhinde. sus) soovib ennast Kalevi nimel registreeridar ar. Jooksu tulemused olid järgmised: Kaader 1. n. a.-o. Neimann I k.; 2. n. a.-o. Talv klp.; 3. n. a.-o. Erbak III k. Õpilased 1. rms Kägu I k.; 2. n. a.-o. Gründorf klp.; 3. rms Tschutschelov I I k.; 4. rms Iga sportlise ala treeningul tuleb tingipalm I k.; 5. n. a.-o. Kulo I I k.; 6. rms Rekkaro II k.; 7. rms Kopelmann I k.; mata kahte faasi silmas pidada: 1) talvist 8. rms Paide I k.; 9. rms Piltse l k. ; 10. ja 2) suvist. Praegusel modernspordi ajarms Roots l k. ; 11. rms Viitsar klp.; järgul ei ole mõeldav enam kuidagi ilma 12. rms Rebane I k.; 13. rms Pulmberg nende kahe seisukohata läbi saada; ainult klp.; 14. rms Rätsnik II k.; 15. rms Rüütli I k.; 16. rms Jalakas I I k.; 17. rms Arro ühes sihis tegutseda oleks naiiv ühekülgiga sportlane loogu juba* omale a l a II k.; 18. rms Klaas l k. ; 19. rms Peekmann sus. l k. ; 20. rms Ruhno II k. t i s e k s igavesti pähe taotud j a meelesl ks. peetav põhilause: j ä r j e k i n d e l j a Kohtla Võimula. Treeningust ja treeneri küsimusest. Viljandi murdmaa]ooks. 1. mail s. a. peeti Viljandis murdmaajooks Viljandi kaitseliidu spordiklubi korraldusel. Maa pikkus 5 5K km., millise maa läbi jooksid 10 võistlejat. Esimesena tuli kohale Erg (kaitsel, spordikl.) 27 m. 50 sek.; 2) Äniline (ka tsel. spordikl.) 28 m. 10,4 sek.; 3 Reinhold (Tulevik) 28 m. 46 s.; 4) Külm (kaitsel, spordikl.) 28 m. 50 sek.; 5) Jephe (Tulevik). Viljandi jooksjate juures võib tänavu märkida suurt edu. Rakvere kii*!. Kergejõustiku hooaja avamisena on peetud kaks murdmaajooksu võistlust. Esimene neist oli 28. aprillil s. a. peetud Rakvere poeglaste gümnaasiumi murdmaa. Võistlusmaaks oli 3% klm. pikkune suurepäraline murdmaamaastik. Nii algas jooks Tammikus Kalevi rattasõiduplatsil, siis üle a a s t a t kümme, ette ära m ä ä r a t u d l ü h e m a t e a j a u k s u s t e fä reie kestev j a t o i m u v t r e e n i n g ; ainult siis võib enesele e t t e heiteid tegemata tagajärgi l o o t a. Ka meie noor generatsioon võtku see põhilause enesele juhtnööriks, siis tunneb ta spordist tõsist lõbu tagajärgede näol. Talvel toimib enese üldarendamise sihis kergesportlane ja temale suguluspordiharud, rasked" mehed jälle vastuoksa suvel jne. Talise treeningu jagaks ma ja tuleb ka jagada kahte ossa: a) üldvõimlemine ja b) ihtvõimlemine. Esimene töö toimub osavuse, kiiruse, jõu, vastupidavuse, massaashi jne. tähe all. Siin on tarvis 7 kogu sportlast haarata, teda kümnet kanti pehmeks" teha. Juhataja peab juba teadma, mis printsiip kõige tähtsam on. Kiirus käigu kõige ees, kuid kergesportlastele tingimata kaasas jõuharjutused tõstmiste näol. Ja nii edasi. Sihtvõimlemises olgu käsituse alla võetud niinimetatud tehniline külg, tehniline võimlemine". Iseäranis kergejõustikus; kuid ka teistel aladel. Kergejõustikus leiab käsitust selle ala põhimotiivi jaoks. Iseäranis tehniline osa, põhilauseline" jooks, s. o. käte, õlgade, puusade, jalgade (tribling!) j a kogu keha, rinnakorviga arvestades, otstarbekohane töö. Siis hüpped, nende variatsioonid, nende abivariatsioonid, abiteemid jne. jne. Iseäranis tähtis on hüpetel osavuse moment, õ h u s keha valitsemine. Ka äratõuke jõud jne. Kuid nimetan, ma ei tahtnud selles kirjutuses asja sisu anda, kuid enam üldpõhimõtteid. Sellepärast nii katkendliselt; kuid edaspidi sellest pikemalt. Talvine töö on nii ütelda e t t e v a l m i s t u s t ö ö suvisele, muidugi neile aladele, mida suvel toimetatakse. Peab Õppima töötama otstarbekohaselt, osavalt, elastiliselt, jõudu kokkuhoidvalt, kuid kui tarvis k a jõurikkalt. Peab tekkima r ü t m inimkehha, p e e n i k e tunne, oskus käsitada igat lihast, siit käskida, sealt keelata. Usun, hästivõimelnud parim kergesportlane teeb asja suvel palju elastilisemalt, elegantsemalt ja parimate tagajärgedega, kui ta seda eelmine suvi ilma võimlemiseta eelmisel talvel tegi. Suvine treening suundub ka kindla kava järele. Siin on samuti faasid olemas, kui taliseski töös. Kuid siin valitseb teine põhimõte: harjutus ise! Ja siin on tarvis hoopis teist asja käsitust, hoopis teist metoodikat. Seda peetagu meeles! Talise ja suvise töö vahel on tarvis ikkagi teatavat sidet. Tuleb toimida kummalgi ajajärgul küll ka ühiseid harjutusi, kuid ise koloriidiga. Siin peab siis nüüd treener oskama sidet ja suuna pidada. Hea on, kui treener on üks suve kui talve jaoks. Kuid ei tee ka viga kaks, ainult nemad ise peavad asja läbi harutama, et ühiseil põhimõtteil tegutseda. Suvine treener peab siiski olema isiklikult paljukogenud mees; ka saavutused peavad tal olema ja paljudel aladel. Ja siin tekib tõesti küsimus ikkagi teravalt ülesse: on tarvis suvist üldtreenerit, et kobamine kaoks, nagu eelmises nr. toonitati. Oleme saanud talitöös nii kaugele, it võime natukenegi sihikindlamalt olümpia treeningu gruppide näol töötada, nii palju kui see meie tasapinna juures on võimalik, siis on elav tarvidus ka suvise treeningu järele. Parimat treenerit meie küll ei saaks, kui meie tublit A l e k s. K l u m b e r g i. Ta on kogenud, saavutustega paljudel aladel ja ka viimasel ajal pädagoogiks hakanud. Liidul tuleks küll tõsiselt mõtelda selle asja üle, seni kui mitte hilja pole! Tartu olümpia grupi treening selgitab meile nüüd mõndagi asja: 1) on tarvis tingimata lahus töötada kergeil" ja raskeil" meestel; see aitab paremini töötada kummagi grupiga; b) et üldine hästivõimlev ja hästi võimelda lubav ja oskav tasapind puudub; c) et mitte kõik, ka meie parimad mehed ei oska hinnata veel tõsiselt ja tõsist võimlemistööd; sellepärast nende skeptiline vaade ja väljendusviis asja kolida; d) puudub innukas ja kontsentreeriv töö, puudub töö juures tähelepanu teatava töötamisviisi ehk lihasgrupi peale. A. Kalamees.

8 8 Esimestena mängivad Kalev ja Ülev. Mäng Algan jälle tähtsamate küsimustega. Küsimus: Kus on linnavalitsusel ning sportlaskonnal on õige kahvatu. Nähtavasti pole Kalev mitme riivaspunkt (nagu stereomeetrias kahel keral). nädala kestel kera katsudagi saanud. Võitis Kalev Kostus: Ainult spordiplatside küsimuses. Juba 25:10. Esimese poolaja alul oli Ülev ülekaalus, vanasti Meie Matsi" päeval võrreldi seda meie kuid kaotas siiski lõpuks 10:8. Teine poolaeg T a l l i n n» T o o m p u i e s i e e 19, riiki kilplaga. Nüüd1 võiks see nimi linnaisade 15:2 Kalevi eduks. H Kohtamine E. Äkad. Spordiklubi ja NMKÜ s t e l e f. 2 >~lö. konklomeraadile anda. Tallinna tän. spordiplats on teatavasti endine liivaauk. Igal aastal võe- vahel kujunes õhtu huvitavaimaks matshiks. takse ette mäeveerude kindlustustöid. Kopsi- NMKÜ-1 ei näi põrmugi koosmäng sobivat, ka takse, kaevatakse, saetakse poole suveni. Järg- visked on hädised. Äkad. Spordiklubi aga, kes misel kevadel on jälle sama koht ümberehitusel, oma ridasid oli täiendanud Tallinna Spordi all see kestab aastast aastasse. Küsimusele a g a : startiva Margevitshiga ja NMKÜ-st Riomariga, miks ei ehitata korralikku planki ehk müüri oli kaunis hea. Võitsidki poolaja 14:3. 2. poolvastatakse, kust neid summasid võtta. Samane aja alul äkiline spurt NMKÜ4t. Vaheldamisi lugu on jooksuteede, riietusruumide ning vasta- saavutavad Pedajas ja Jakobson tasakaalu. Lõvate asjandustega, samuti staadioni ehitusega, pul on jälle E. Äkad. Spordiklubil väike ülekaal. fmmmmmm supelusmajade ning saja teise asjaga. Ühel aas- Poolajaks NMKÜ võit 14:5. Nii üldvõitja E. Ak. Spordivõistlusi kavatsetakse korraldada sel tal tehakse nii, teisel aastal on uus tuul, meel ja Spordiklubi 19:17. Mäng oli toores ning ohtrasti kevadel kcvguni mitu, millest üks ikka lõpule mõtted. Asi aga liigub umbes selles sihis, nagu tarvitati peenemaid valevõtteid. viiakse kas või põrsas pooleks", seda tunneb koer püüab oma sabaotsa hammustada. Ainuke Kohtamisel NMKÜ j a Ülevi vahel esinesid iga Valga sportlane. vabandus noor riik, noor linnavalitsus. NMKÜ-1 reservid. 1. poolaeg lõppes 6:2 NMKÜ J a missugused siis on need1 põhjused, need Pinevam päevasündmus oli ümber linna mees- eduks; 2. poolaeg 18:2 samuti NMKÜ eduks. kaikad Valga spordiliikumise kodarais? Miks ei konna-propagandajooks. Osavõtjaid 8 meeskonda, Üldvõit NMKÜ-1 24:4. E. Äkad. Spordiklubi ja sport? Siin on kaks põhjust: kellest 5 lõpetasid. Jooksu võitis Kalevi 1. mees- Kalevi vahelisel kohtamisel võitis E. Ak. Spordi- edene1. Valga Puudub koht, kus harjutada. Harjutakond, 30 punktiga, koosseisus: Anon, Laas, Rei- klubi 29:18, poolaegadega 21:3 E. Ak. Spordiklubi takse kodu õues, ema kapsamaal ja mujal. Keskmann, Laurson, Valdner; teisena 2. jalgväe rüge- eduks ja 8:15 teine Kalevi eduks. Kalevi kaitse kooli õues ei taheta sellepärast heameelega harment, koosseisus: Talbak, Marve, Kitt, Madsson, polnud küllalt ajakõrgusel. jutada, et seal palju ( miljon") harjutajaid on,. Kabin, 88 punktiga; kolmandaks õppekompanii isuure ülekaaluga võitis E. Äkad. Spordiklubi kes kõik su ühe riistaga harjutada tahavad. Ise Trill, Varnomasing, Gusarov, Jänes, Valdner, 90 Ülevit, poolaegadega 15:5 ja 13:4. Nii üldvõit aga saad vaevalt mõne viske teha. Sul ketas punktiga; neljandaks ratsarügemendi 1. mees- 28:9, mis ka võistluste rekordsaavutus. NMKÜ kotun, saat sääl küländ harjutõdõ!" öeldakse. kond, 90 punktiga, koosseisus: Tääts, Sommer, ja Kalevi vahelisel kohtamisel võitis esimese pool- Priimetsas" on veel paar kohta, kus hädavaeschmiedemann, Riimann, Lossmann; viiendaks aja NMKÜ 8:2 ja teise 12:10, üldtagajärjega valt harjutada saaks, aga see on liiga kaugel meie ratsarügemendi 2. meeskond, koosseisus: Kaarna, 20:12. sportlaste jaoks. Nüüd on üks Pilpaküla" meesjakobson, Gerretz, Pärn, Pelkstein. Teised ei Turniiri võitjaks tuli seega E. Äkad. Spordi- test oma onnikese vundamendi jaoks sealt liiva lõpetanud jooksu. klubi värve kandev meeskond koosseisus: Riomar vedanud ja hüppeplatsi ära raisanud. Valgal on Jooksu vedas terve maa kestel Laas ning kan- Margevitsh Karro, Normann Zimmer- küll õieti spordiväli samas Priimetsas" täis kände nul püsis Anon. Viimasel ringil spordiplatsil aga mann,teisele kohale NMKÜ, kolmandale ja mättaid ja mis peaasi päris jumala sool läks Anon äkilise spurdiga möödia ning lõpetaski Kalev. Linnavalitsus ei liiguta enam selles asjas kõresimesena, aeg 9 min. 38 sek. Jooksta tuli Talvagi. Sõdurid tahtsid kord seda välja korralvõistluste üldmulje on iseenesest kaunis kahlinna tän. spordiplatsilt üle Vabadussilla raekoja dama hakata, aga näe, linnavalitsus ei lasknud. ette ning tagasi. Maa pikkus oli seega umbes vatu. Hooaja lõppedes puudub meeskondadel tar2. Meil puudub juht. I g a mees harjutab viline huvi treeningu vastu ja valitseb loidus, 2,5 km. Laasi aeg 9 min. 40,7 sek. 3.Korko. omaette oma stiiliga. Õigest stiilist ei ole kellelgi Kalev pidas õhtul omavahelisi aasta tõste- imille tõttu vähe pealeviskeid ning koosmängu. Järgneval pühapäeval kohtab Tallinna Sport aimu*. ja maadlusvõistlusi, millest osavõtt kaunis elav. /Miks mõni ala Valgas hoopis lonkab, tuleb seltõstevõistluste tagajärjed: sulgkaalus 1. Kur- kohaliku NMKÜ-ga ja keskkoolide koondisega lest, et sportlasi on vähe. Kergesportlased, r a s korvja võrkpallis. na 265 kg., 2. Fuks 242,5 kg., kergekaalus 1. kesportlased, kõik on ikka ühed ja samad. Mõned Treeningu tagajäregedest võib nimetada Mägi kergesportlased ei maadle ega tee millegagi tegekraav 327,5 kg., 2. Miller 310 kg.; keskkaalus 1. Kukk 442,5 kg., 2. Sõnasson 342,5 kg.; pool- saavutusi üliriietes (kaugus ligi 6,50 mtr. ja kol- mist, mis lihaseid tuimaks teha ähvardavad, karraskekaalus Treufeldt 395 kg. Parema tõste mikus ligi 13 mtr. Samuti riietes Jakobsoni kõr- tes tagajärje peäle mõjumist ja nii jääbki mõni kogu summa eest, proportsionaalselt keharasku- gushüpet 1.65 mtr. Nii näeme hüppajate klassi ala sööti. sele, sai sulg- ja kergekaalus 1. auhinna Miller, paranemist. Viskajatest Laursonil 54 mtr. ümber Ehk küll olud nii viletsad, harjutatakse ja oda, Kalkunil ja Feldmannil ketas üle 40 järje- võisteldakse oma arust päris mehiselt. Konkukesk- j a poolraskekaalus Kukk. Maadlustagajär jed: kärbeskaalus 1. Mar- kindlalt, ning esimesel alati 13,50 ümber kuuli. rents on kõva, sest kõik on ühesugused viletsad. tinson, 2. Matto, 3. Fuks; sulgkaalus 1. Volt, Jooksumehed on veel eeltreeninguga kibedasti Helgi Heitja. Tõesti Pekavensial on Tartus mõne2. Stein; kergekaalus 1. Aaro, 2. Tarn, 3. Ran- ametis. kel; keskkaalus 1. Zettermann, 2. Kasakov, võrra edu. Siiski kipub olümpiakomitee oma treerootsi maavõistlused 3. Pärtles; poolraskekaalus 1. Kangro, 2. Jaal, ningtundidega j a ettevalmistavate võistlustega jalgpallis on järgmiselt kindlaks määratud: Läti3. Voitka. Maadluses oli eriauhind sulg- ja kerge- individuaalsportlasi meie ridadesse astumisel takaalumeistritele pooletunni maadluses, miee või- kistama. Abi-asjameheks on nüüd NMKÜ mees- ga 29. mail, Soomega 12. juunil, Taaniga 19. juutis Volt. Samase auhinna kesk- j a poolraskekaa- konna kapten Pedajas, kellel annet oma ülesande nil, Norraga 26. juunil, Belgiaga 4. septembril. Peale Oslo matshi on teised kõik Stokholmis. lus võitis Zettermann. täitmisel. Tartu spordiselts Kalevi korraldusel peeti Muid uudiseid: traditsioonilist tõrvikutega Maavõitrus Eestiga olevat Idrottsbladeti teatel pühapäeval, 1. mail, kohalikkude seltside vahe- hulkumist linnas, puude lehtemineku katseid1 ning lahtine, kuna eestlased oma nõusolekut ei olevat annud ja Norrköping jäävat niiviisi ilma maalist välkturniiri korvpallis. Üles andnud olid: E. rohutärkamist aimate vist juba isegi. võistluseta. Äkad. Spordiklubi, NMKÜ, Kalev, Unitas ja Veespordi Klubi. Jot Kilogramm. GrumMes jooksis Los Angelesis 440 yardi tõkkeid 54,2, mis võrdub Nortoni maailmarekordile. Tõstespo-rt on hoosse saanud. Nüüd edeneb ta üksikute tõstjate juures imekiiresti, mida tagajärjed ei salga: Maadlussporti harrastavad ainult "^ On kirjutatud Valgast nii mõndagi, millest väiksed 10-aastased jõnglased niipalju kui läbimõni võib järeldada, et Valga spordiolud kaunis käimiseks ja asjaajamiseks tarvis on. Poksiga head on. Tahan valgustada neid spordiolusid nii, lahendavad oma tüliasju ainult keskkoolipoisid. Sellele otstarbele vastavalt on k a poks arenenud. nagu nad tõeliselt on. Ping-pong on skoutide j a nende isiklikkude sõpvalgas on täielikult läbi löönud korv- ja võrk- rade ajaviide. pall ja sedagi mitte selleks otstarbeks, milleks Kaugust, kolmikut ja kõrgust pole Valgas vist mäng on, vaid ainult, et mängida. Ei täheta veel keegi teinud. Naglid" seisavad nurgas ja nimelt väljas värskes õhus mängida, vaid saalis nende omanik kirub ainult halba ilma: Kurat, higihaisu j a tolmu sees. Võrk- j a korvpallile on missa säändse ilrmagõ oks tiit vai hüppät!" Teandunud siin kõik, tüdrukud j a poisid, kuna jalg- hakse vaid natuke naljaviluks oda, kuuli ja ketast. pall ainult veel algkoolides moes on. Seda huvi- Samuti'puhkavad veel talveund jooksud. Ei ühtki langust jalgpalli vastu soodustab ka veel asjaolu, murdmaad, ei teatejooksu! Kurb, arvate tingiet Valgas ei ole üldse sarnast kohta, kus võima- mata. Ei, päris kurb see asi siiski ei ole. Vallik oleks jalgpalli mängida. Algkoolide jalgpalli- gas on üks ala kaunis kõrgel järjel. See on riis staadion" on sarikkolmnurga taoline, mille külg tadel võimlemine. Juba jõulust saadik higistab Soovitab kõiksugu spordi75 meetrit ja alus 20 meetrit. Mäng ise seisab kaunike kogu poisse kaks korda nädalas kangil, ainult palli löömises, rääkimata sihist. Parem roobaspuudel, rõngastel jne. On juba saavutatud abinõusid parimatest võimalus jalgpalli mängimiseks oleks vast poeg- kaunis kenake oskus sel alal ja eksamina tuleb laste gümnaasiumi kaunis ruumikas õu, aga kesvarsti suursündmus Valga spordielus võimlekodu- ja väjamaa neid aknaid siis jõuab kinni maksta, mis puruks mispidu, mille korraldab poeglaste gümnaasium. tehastest. lüüakse? J a kes seda palli seal siis õige mängib? Gümnaasiumi saal ongi see koht, kus igasugused Keskkoolipoistele, eriti humanistele (mitte kõi- harjutused käimas. Vaevalt.% tundi on saal tühi, Ladus suuremal arvul spordikirjandust gile), teeb häbi palli taga jooksta! Auasjad on kui jälle uued harjutajad tulevad. Seal sünnivad neile ainult liiter, klunker ja tuumata ideed, kuna kõik asjad võimlemistundidest kuni matusekassa sport on ainult mõtteta jõuraiskamine. koosolekuni. RESEV-RESEL Soovitata om^ v^sira.i$~ ialoci spordi JQL võimlemise abinõusid. Valeast. *t nn, Pikk tän. 47, Telefon 10-02, IL J EHHraBSHHnuasufT Vastutav toimetaja H. Tammer. Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükikoda. Pikk tän. 2. Väljaandja Eesti spordi keskliit.

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Kids Athletics[1]

Kids Athletics[1] IAAFi programmi LASTE KERGEJÕUSTIK rakendamise võimalustest üldhariduskooli kehalise kasvatuse tundides ja laste kergejõustikutreeningul Kristi Kiirats, IAAFi I taseme lektor, SK Fortis treener Heiko Väät,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

(Microsoft Word - M\344ngud)

(Microsoft Word - M\344ngud) Koolitus Aastaring looduses Lääne-Virumaa lasteaia- ja algklassiõpetajatele 25.-26.september 2013 Rakvere MÄNGUD TUNNE PUID See mäng sisaldab nii liikumist kui ka puude tundmist. Mängujuht ütleb ühe pargis

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Uurimistöö Sulgpall

Uurimistöö Sulgpall Uurimistöö Sulgpall Koostaja:Anna Martha Seer Juhendaja:Annely Seer Laagri Kool 5.s Sissejuhatus Valisin sulgpalli sellepärast,et... Tegelen ise sulgpalliga Sulgpall on huvitav Sulgpallis on palju erinevaid

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

MEHED

MEHED 2015 hooaja nominendid Eesti kergejõustiku auhindadele MEHED Roman Fosti Klubi: Stamina SK Treener: Jane Salumäe 10000m, poolmaraton, maraton PB:30:22,54/1:04.42/2:17.54 SB:30:22.54/1:04.42/2:20.22 - MM,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Imetajate jäljed JÄLJED metssiga, metskits, põder Autorid: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011 Joonised: Veljo Runnel Fotod: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm www.natmuseum.ut.ee Sõrgade jäljed

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

untitled

untitled Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga Vaba kunsti töötuba Moskvas 1957 Arhiivid tõlkes Näitus Kumu kunstimuuseumis 07.03. 29.06.2008 Kädi Talvoja Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga 26. november

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem