KAUPADE JA TEENUSTE LOEND KLASSIDE KAUPA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KAUPADE JA TEENUSTE LOEND KLASSIDE KAUPA"

Väljavõte

1 Märkide registreerimisel kasutatav kaupade ja teenuste rahvusvaheline klassifikatsioon (Nizza klassifikatsioon) 11. redaktsiooni aasta versioon KAUPADE JA TEENUSTE LOEND KLASSIDE KAUPA

2 Kaupade loend klasside kaupa ass 1 KAUBAD ass 1 Tööstuses, teaduses, fotograafias, põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad kemikaalid; töötlemata tehisvaigud, töötlemata plastid; tulekustutus- ja ennetussegud; karastusja jooteained; loomanahkade parkimise ained; tööstuslikud kleebid; pahtlid ja muud täitepastad; kompost, sõnnik, väetised; tööstuses ja teaduses kasutatavad biopreparaadid abrasiivtöötlusvedelikud, auxiliary fluids for use with abrasives abrasiivvedelikud adhesioonivastased ained valuvormi määrimiseks mould-release preparations / mold-release preparations adjuvandid, v.a meditsiinilised või veterinaarsed adjuvants, other than for medical or veterinary purposes aerosoolide kandegaasid propellant gases for aerosols agar-agar tööstuslikuks kasutuseks agar-agar for industrial purposes aiakemikaalid, v.a fungitsiidid, herbitsiidid, insektitsiidid ja parasititsiidid horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides akende tuhmumisvastased kemikaalid anti-tarnishing chemicals for windows aknakitt glaziers' putty aktiinium actinium aktiivsüsi, aktiveeritud süsi activated carbon / activated charcoal akude desulfaatimisvedelikud liquids for removing sulfates from batteries / liquids for removing sulfates from accumulators akude vahuvastased lahused anti-frothing solutions for batteries / antifrothing solutions for accumulators albumiin [loomne või taimne, tooraine] albumin [animal or vegetable, raw material] albumiinpaber albumenized paper aldehüüdid* aldehydes* alginaadid toiduainetööstusele alginates for the food industry alkaloidid* alkaloids* alkohol* alcohol* alumiiniumatsetaat* aluminium acetate* alumiiniumhüdraat aluminium hydrate alumiiniumjodiid aluminium iodide alumiiniumkloriid aluminium chloride alumiiniummaarjas aluminium alum alumiiniumoksiid alumina alumiiniumsilikaat aluminium silicate alused [kemikaalid] bases [chemical preparations] aluseline vismutgallaat basic gallate of bismuth ameriitsium americium ammoniaagisoolad ammoniacal salts ammoniaak* ammonia* ammooniumaldehüüd ammonium aldehyde ammooniumisoolad ammonium salts ammooniummaarjas ammonia alum ammooniumnitraat ammonium nitrate amüülalkohol amyl alcohol amüülatsetaat amyl acetate anhüdriidid anhydrides anorgaanilised happed mineral acids antifriisid antifreeze antimon antimony antimon(iii)oksiid, antimon(v)oksiid antimony oxide 2 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

3 Kaupade loend klasside kaupa ass antimonsulfiid antimony sulfide antistaatikud, v.a olmeantistaatikud antistatic preparations, other than for household purposes antraniilhape anthranilic acid argoon argon arseen arsenic arseenishape arsenious acid astaat astatine atseetanhüdriid, etaananhüdriid acetic anhydride atsetaadid [kemikaalid]* acetates [chemicals]* atsetoon acetone atsetüleen acetylene atsetüleentetrakloriid acetylene tetrachloride autopahtlid paste fillers for automobile body repair / paste fillers for car body repair baarium barium baariumhüdroksiid, barüüt baryta baariumsulfaat barium sulfate baariumühendid barium compounds bakteratsetifikaatorid, bakterioloogilised bacteriological preparations for acetification atsetifikaatorid bakterioloogilised preparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed bacteriological preparations, other than for medical and veterinary use bakterpreparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed bacterial preparations, other than for medical and veterinary use barüütpaber baryta paper benseen benzene benseen benzol benseeni derivaadid benzene derivatives benseeni tuuma sisaldavad happed benzene-based acids bensiinipuhastuslisandid detergent additives to petrol / detergent additives to gasoline bensoehape benzoic acid bentoniit bentonite berkeelium berkelium betooni aglutinatsiooniained agglutinants for concrete betoonikonservandid, v.a värvid ja õlid concrete preservatives, except paints and oils betoonivahustuskemikaalid concrete-aeration chemicals biokeemilised katalüsaatorid biochemical catalysts bioloogilised koekultuurid, v.a meditsiinilised või veterinaarsed biological tissue cultures, other than for medical or veterinary purposes bioloogilised preparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed biological preparations, other than for medical or veterinary purposes boksiit bauxite booraks borax broom keemia tarbeks bromine for chemical purposes defoliandid defoliants dekaandihape, sebatshape, sebacic acid sebatsiinhape dekstriin dextrin [size] destilleeritud vesi distilled water diagnoosipreparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes diasopaber diazo paper 3 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

4 Kaupade loend klasside kaupa ass diatomiit kieselgur dimetüüleeter methyl ether dispersioonplastid dispersions of plastics dolomiit, tööstusdolomiit dolomite for industrial purposes düsproosium dysprosium eetrid* ethers* elavhõbe mercury elavhõbe(ii)oksiid mercuric oxide elavhõbeda soolad mercury salts elektroforeesigeelid electrophoresis gels i tootmiseks kasutatavad kemikaalid, v.a pigmendid chemicals, except pigments, for the manufacture of enamel emulgaatorid emulsifiers ensüümid keemia tarbeks ferments for chemical purposes ensüümid toiduainetööstusele enzymes for the food industry ensüümipreparaadid toiduainetööstusele enzyme preparations for the food industry erbium erbium estrid* esters* etaan ethane etaanhape, äädikhape spirits of vinegar [dilute acetic acid] etüülalkohol, etanool ethyl alcohol etüüleeter, etoksüetaan ethyl ether etüülhape sulfuric acid euroopium europium farmaatsiatoodete kapslite tootmisel kasutatavad dendrimeeripõhised polümeerid farmaatsiatööstuses kasutatavad konservandid dendrimer-based polymers for use in the manufacture of capsules for pharmaceuticals preservatives for use in the pharmaceutical industry fermium fermium ferrotüübid [fotograafia] ferrotype plates [photography] filtreerained jookide tootmiseks filtering preparations for the beverages industry filtrite aktiivsüsi carbon for filters flokulandid, flokuleerained flocculants fluor fluorine fluoriühendid fluorspar compounds formaldehüüd, metanaal keemia tarbeks formic aldehyde for chemical purposes fosfaadid [väetised] phosphates [fertilisers] / phosphates [fertilizers] fosfatiidid phosphatides fosfor phosphorus fosforhape phosphoric acid fotoemulsioonid photographic emulsions fotograafiline želatiin gelatine for photographic purposes fotoilmutid photographic developers fotokemikaalid chemical preparations for use in photography fotomeetriline paber photometric paper fotonõrgendid reducing agents for use in photography fotopaber photographic paper fotosensibilisaatorid photographic sensitizers frantsium francium fullermuld tekstiilitööstuses kasutamiseks fuller's earth for use in the textile industry 4 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

5 Kaupade loend klasside kaupa ass fungitsiidide keemilised lisandid chemical additives to fungicides / additives, chemical, to fungicides gaasipuhastusained gas purifying preparations / preparations for the purification of gas gadoliinium gadolinium gallium gallium gallotanniin, parkhape gallotannic acid gallushape tindi valmistamiseks gallic acid for the manufacture of ink galluspähklid, pahkpähklid gallnuts galvaanielementide soolad salts for galvanic cells / salts for galvanic batteries galvaanimisained galvanizing preparations galvaanimisvedelikud galvanizing baths / baths for galvanizing gambiir [parkaine] gambier getterid, gaasiabsorbendid getters [chemically active substances] [kemoaktiivsed ained] gluteen [liim], v.a kantselei- ja olmeliim gluten [glue], other than for stationery or household purposes gluteen toiduainetööstusele gluten for the food industry glükool glycol glükooleeter glycol ether glükoos toiduainetööstusele glucose for the food industry glükosiidid glucosides glütseriidid glycerides grafeen graphene guaano guano gurjunpalsam värnitsa valmistamiseks gurjun balsam for use in the manufacture of varnish haliit, kivisool rock salt happed* acids* happekindlad keemilised segud, acid proof chemical compositions kemikaalid happevesi akude, patareide ümberlaadimiseks acidulated water for recharging batteries / acidulated water for recharging accumulators haruldaste muldmetallide soolad salts from rare earth metals heelium helium heliplaatide taasteained renovating preparations for phonograph records holmium holmium huumus humus hõbedasoolade lahused hõbetamiseks silver salt solutions for silvering hõbenitraat silver nitrate hüdraadid hydrates hüdrasiin hydrazine hüdrokloraadid hydrochlorates hüdropoonikasubstraadid substrates for soil-free growing [agriculture] [põllumajandus] insektitsiidide keemilised lisandid additives, chemical, to insecticides / chemical additives to insecticides ioonivahetuskemikaalid ion exchangers [chemicals] isetooniv fotopaber self-toning paper [photography] istutusmuld potting soil jodeeritud albumiin iodised albumen jood keemia tarbeks iodine for chemical purposes 5 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

6 Kaupade loend klasside kaupa ass joodhape iodic acid joodisoolad iodised salts jootekemikaalid soldering chemicals / welding chemicals jooteräbustid soldering fluxes jõuülekandeõli transmission oil kaalium potassium kaaliumdikromaat bichromate of potassium kaaliumdioksalaat potassium dioxalate kaaliumhüdroksiid, sööbekaalium potash water kaaliumvesinikoksalaat sorrel salt kainiit kainite kalajahust väetised fish meal fertilizers / fish meal fertilisers kalaliim, v.a kantselei-, toidu- või olmeliim isinglass, other than for stationery, household or alimentary purposes kalifornium californium kalomel [elavhõbekloriid] calomel [mercurous chloride] kaltsineeritud sooda soda ash kaltsiumetanaat lime acetate kaltsiumisoolad calcium salts kaltsiumkarbiid calcium carbide kaltsiumkarbonaat lime carbonate kaltsiumtsüaanamiid [väetis], kaltsiumnitraatväetis calcium cyanamide [fertilizer] / calcium cyanamide [fertiliser] kaoliin, portselanisavi, valge savi kaolin / china slip / china clay karbiid carbide karbolineum, karboliineum taimekaitseks carbolineum for the protection of plants karbonaadid, süsihappe soolad carbonates kaseiin toiduainetööstusele casein for the food industry kasvumuld soil for growing katalüsaatorid catalysts katehhu, kašuu catechu katlakivieemaldid, v.a olmelised descaling preparations, other than for household purposes katlakivivastased preparaadid anti-incrustants katlakiviärastid disincrustants kattekemikaalid oftalmilistele läätsedele chemical coatings for ophthalmic lenses keemiline indikaatorpaber test paper, chemical keemilised jahukaste ennetusvahendid chemical preparations to prevent mildew keemilised kummitugevdusvahendid chemical intensifiers for rubber keemilised paberitugevdusvahendid chemical intensifiers for paper keemilised toidukonservandid chemical substances for preserving foodstuffs keemilised tuumalõhustuselemendid fissionable chemical elements keemilised ühendid, reagendid, reaktiivid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed chemical reagents, other than for medical or veterinary purposes keemilistest ainetest filtermaterjalid filtering materials of chemical substances keermestussegud compositions for threading keevituse kaitsegaasid protective gases for welding kemikaalid viinapuuhaiguste ennetamiseks chemical preparations to prevent diseases affecting vine plants keraamikaglasuurvärvid ceramic glazings keraamilised paagutussegud [graanulid ja pulbrid] ceramic compositions for sintering [granules and powders] keraamiliste plaatide konservandid, v.a värvid ja õlid preservatives for tiles, except paints and oils 6 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

7 Kaupade loend klasside kaupa ass ketoonid ketones kinnistid [fotograafia] fixing baths [photography] kinnistuslahused, fotokinnistid fixing solutions [photography] kirurgilised haavasidemekleebid adhesive preparations for surgical bandages klaasi tuhmumisvastased ained preparations for preventing the tarnishing of glass klaasimatistid opacifiers for glass klaasimatistuskemikaalid glass-frosting chemicals klaasitoonimiskemikaalid glass-staining chemicals kloor chlorine kloorlubi, pleeklubi lime chloride kloraadid chlorates kloriidid chlorides kobediatomiit diatomaceous earth kolloodium* collodion* kompost compost kondensatsiooni ennetuskemikaalid condensation-preventing chemicals kondenseerivad kemikaalid chemical condensation preparations kondisüsi bone charcoal konservimissool, v.a toiduainete jaoks salt for preserving, other than for foodstuffs korstnapuhastuskemikaalid chimney cleaners, chemical kosmeetikavahendite tootmisel kasutatavad vitamiinid vitamins for use in the manufacture of cosmetics kosmeetikavahendite tootmises kasutatavad antioksüdandid antioxidants for use in the manufacture of cosmetics kreosoot keemia tarbeks creosote for chemical purposes kromaadid chromates kroom(iii)soolad chromic salts kroomdioksiid chromium oxide kroomhape chromic acid kroomisoolad chrome salts kroommaarjas chrome alum krootonaldehüüd crotonic aldehyde krüogeenained cryogenic preparations krüptoon krypton ksenoon xenon ksüleen xylol ksüleen xylene kuiv jää, süsihappelumi [süsinikdioksiid] dry ice [carbon dioxide] kulla soolad gold salts kummikonservandid rubber preservatives kuurium curium kõvajoodise räbustid brazing fluxes kõvajoodised brazing preparations köögiviljade idanemisvastased anti-sprouting preparations for vegetables preparaadid külmutusagensid refrigerants kütusesäästuained, kütusekulu vähendavad ained fuel-saving preparations laborianalüüside kemikaalid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed chemical substances for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes / chemical preparations for analyses in laboratories, other than for medical or veterinary purposes 7 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

8 Kaupade loend klasside kaupa ass lahustid ja eraldid separating and unsticking [ungluing] preparations / ungluing preparations / unsticking and separating preparations lakilahustid solvents for varnishes lakkvärvimatistid opacifiers for enamel lakkvärvitoonimiskemikaalid enamel-staining chemicals lakmuspaber litmus paper laktoos [tooraine] lactose [raw material] laktoos toiduainetööstusele lactose for the food industry lantaan lanthanum lantaniidid, lantanoidid rare earths leelised alkalies leelismetallid alkaline metals leelismetallide soolad salts of alkaline metals leelismuldmetallid alkaline-earth metals legeerimist hõlbustavad kemikaalid chemical preparations for facilitating the alloying of metals letsitiin [toore] lecithin [raw material] letsitiin toiduainetööstusele lecithin for the food industry lihasuitsutuskemikaalid chemical preparations for smoking meat liim jalatsitele cement for footwear liim tööstuses kasutamiseks glue for industrial purposes liimilahustid gum solvents / degumming preparations liimitus-, mettimispreparaadid sizing preparations liitium lithium liitiumoksiid lithia [lithium oxide] liivsavi loam lillesäilitusained flower preservatives linnasealbumiin malt albumen linnupüügiliim, linnuliim birdlime loomasõnnik animal manure loomne albumiin [toormaterjal] animal albumen [raw material] loomne süsi animal charcoal loomne süsi animal carbon loomse söe preparaadid animal carbon preparations lubjakivikõvendid limestone hardening substances luteetsium lutetium [cassiopium] / cassiopium [lutetium] läike-eemaldid polish removing substances / substances for removing polish lämmastik nitrogen lämmastikhape nitric acid lämmastikväetised nitrogenous fertilizers / nitrogenous fertilisers maarjas alum magneesiumkarbonaat magnesium carbonate magneesiumkloriid magnesium chloride magnesiit magnesite manganaat manganate merevetikaväetis seaweeds [fertilizers] / seaweeds [fertilisers] metaan methane metallikalestusained metal hardening preparations metallikarastusained metal tempering preparations metallinoolutusained metal annealing preparations metallisöövitid mordants for metals 8 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

9 Kaupade loend klasside kaupa ass metallitoonimissoolad salts for coloring metal / salts for colouring metal metallurgiline tsement cement [metallurgy] metsanduskemikaalid, v.a fungitsiidid, herbitsiidid, insektitsiidid ja parasititsiidid chemicals for use in forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides metüülbenseen, tolueen toluol / toluene metüülbenseen, tolueen methyl benzol metüülbenseen, tolueen methyl benzene mikroorganismide kultuurid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed cultures of microorganisms, other than for medical and veterinary use mikroorganismide preparaadid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed preparations of microorganisms, other than for medical and veterinary use mineraalainetest filtermaterjalid filtering materials of mineral substances mittemetallid metalloids mootori jahutusvedelike keemisvastased anti-boil preparations for engine coolants preparaadid mootorikütuse keemilised lisandid additives, chemical, to motor fuel / chemical additives to motor fuel mootorinõge kõrvaldavad kemikaalid engine-decarbonising chemicals / chemical preparations for decarbonising engines mulda konditsioneerivad kemikaalid soil conditioning preparations mürkgaasineutralisaatorid toxic gas neutralizers müürikonservandid, v.a värvid ja õlid masonry preservatives, except paints and oils naatrium sodium naatriumdikromaat bichromate of soda naatriumhüpoklorit hypochlorite of soda naatriumisoolad [keemilised ühendid] sodium salts [chemical compounds] naatriumkarbonaat, kaltsineeritud sooda calcined soda naatriumperoksoboraat perborate of soda naatriumvesinikkarbonaat, söögisooda bicarbonate of soda for chemical purposes keemia tarbeks naerugaas, dilämmastikoksiid nitrous oxide naftadispersandid petroleum dispersants naftaleen naphthalene nahaimpregneerimiskemikaalid, leather-impregnating chemicals nahaimmutuskemikaalid nahamastiks mastic for leather nahaparkained, nahatöötluskemikaalid currying preparations for leather nahaparkained, nahatöötluskemikaalid currying preparations for skins nahaparkimisõlid, parkõlid oils for tanning leather nahataastekemikaalid leather-renovating chemicals nahatöötlusõlid oils for currying leather nahaviimistlusained, v.a õlid bate for dressing skins / dressing, except oils, for skins nahaviimistluskemikaalid leather-dressing chemicals nahka töötlemiseks ette valmistavad õlid oils for preparing leather in the course of manufacture nahka veekindlaks muutvad kemikaalid leather-waterproofing chemicals neodüüm neodymium neoon neon neptuunium neptunium niiskuskindlad kemikaalid müürsepatööks, v.a värvid damp-proofing chemicals, except paints, for masonry 9 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

10 Kaupade loend klasside kaupa ass nisu jahukaste tõrje kemikaalid chemical preparations to prevent wheat blight / chemical preparations to prevent wheat smut nitraadid nitrates nuuskpiiritus, ammoniaakhüdraat sal ammoniac spirits oksaalhape, etaandihape, oblikhape oxalic acid oksalaadid, etaandiaadid oxalates oleiinhape oleic acid oliviin [silikaatmineraal] olivine [silicate mineral] optiliste läätsede tuhmumisvastased ained preparations for preventing the tarnishing of lenses orgaaniline kääritussaadus [väetis] organic digestate [fertilizer] / organic digestate [fertiliser] paberimöss paper pulp pallaadiumdikloriid palladium chloride parkained tanning substances parkkoor tan parknahaliimid leather glues parkpuit tan-wood pealismuld topsoil pealtväetamishuumus humus top dressing pektiin [fotograafia] pectin [photography] pektiin toiduainetööstusele pectin for the food industry perkloraadid perchlorates peroksodisulfaadid persulfates peroksodiväävelhape persulfuric acid peroksokarbonaadid percarbonates pesuvahendid tootmisprotsesside detergents for use in manufacturing processes tarbeks pidurivedelik brake fluid piimaensüümid keemia tarbeks milk ferments for chemical purposes piimaensüümid toiduainetööstusele milk ferments for the food industry piimhape lactic acid pikriinhape picric acid pindaktiivsed toimeained tensio-active agents / surface-active chemical agents plakatiliimid, paberiliimid adhesives for billposting plastifikaatorid plasticizers plastisoolid plastisols plii(ii)arsenaat lead arsenate plii(ii)oksiid, plii(iv)oksiid lead oxide pliiatsetaat, pliietanaat lead acetate plutoonium plutonium poloonium polonium pookmastiks puudele grafting mastic for trees pookvaha puudele grafting wax for trees pookvahendite kleepained, kleebid [metsandus], püünisvööde kleepained, kleebid [metsandus] potas, kaaliumkarbonaat potash praseodüüm praseodymium promeetium promethium protaktiinium protactinium proteiinid [toore] protein [raw material] glutinous tree-grafting preparations / glutinous tree-banding preparations / glutinous preparations for tree-banding / glutinous preparations for tree-grafting 10 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

11 Kaupade loend klasside kaupa ass proteiinid tootmises kasutamiseks proteins for use in manufacture puidumöss wood pulp puiduäädikas wood vinegar [pyroligneous acid] / pyroligneous acid [wood vinegar] purustatud, peenestatud keraamilisest materjalist filtreerained ceramic materials in particulate form, for use as filtering media puulõhetäidised [metsandus] tree cavity fillers [forestry] puupiiritus wood alcohol puupiirituse, metanooli ajamise ained preparations of the distillation of wood alcohol puurimispulbid drilling muds puurimispulpide keemilised lisandid additives, chemical, to drilling muds / chemical additives to drilling muds puuviljade valmimist kiirendavad hormones for hastening the ripening of fruit hormoonid põlemist soodustavad ained [mootorikütuse lisandid] combusting preparations [chemical additives to motor fuel] põllumajanduskemikaalid, v.a fungitsiidid, umbrohutõrjevahendid, herbitsiidid, insektitsiidid ja parasititsiidid agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides põllumajanduslikud seemnegeenid genes of seeds for agricultural production pürogallool pyrogallic acid pürolusiit, polianiit manganese dioxide radiaatorite läbipesu kemikaalid radiator flushing chemicals radoon radon raske vesi heavy water raskpagu, barüüt barytes rasvapleegituskemikaalid fat-bleaching chemicals rasvaärastid preparations for the separation of greases rasvhapped fatty acids rauasoolad iron salts ravimite tootmisel kasutatavad antioksüdandid antioxidants for use in the manufacture of pharmaceuticals ravimite tootmisel kasutatavad vitamiinid vitamins for use in the manufacture of pharmaceuticals reaktiivpaber, v.a meditsiiniline või veterinaarne reagent paper, other than for medical or veterinary purposes reenium rhenium rehvimastiks mastic for tires / mastic for tyres rehviparandusained compositions for repairing tyres / compositions for repairing tires riide määrdumist takistavad kemikaalid stain-preventing chemicals for use on fabrics riideimpregneerimiskemikaalid, textile-impregnating chemicals riideimmutuskemikaalid rikastatud muda taimekasvatuseks vesiaianduses [substraat] expanded clay for hydroponic plant growing [substrate] roolivõimendivedelik power steering fluid rubiidium rubidium räbu [väetised] slag [fertilisers] / slag [fertilizers] räni silicon ränikarbiid [tooraine] silicon carbide [raw material] sahhariidid [süsivesikud] carbonic hydrates sahhariin saccharin sahhariin, 1,2-sulfobenseenkarboonimiid benzoic sulfimide salitsüülhape salicylic acid 11 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

12 Kaupade loend klasside kaupa ass salmiaak, ammooniumkloriid sal ammoniac salpeeter saltpeter / saltpetre salpeeterpaber nitrate paper samaarium samarium sapphape cholic acid seemnesäilitusained seed preserving substances segud heliplaatide valmistamiseks compositions for the manufacture of phonograph records seinaplaadiliimid adhesives for wall tiles seleen selenium selitusained, ainete puhastuspreparaadid clarification preparations / purification preparations sensibiliseeritud fotoplaadid photosensitive plates sensibiliseeritud fotoplaadid sensitized photographic plates sensibiliseeritud fotoriie sensitized cloth for photography sensibiliseeritud ofsettrükiplaadid sensitized plates for offset printing sensibiliseeritud paber sensitized paper sensibiliseeritud säritamata filmid sensitized films, unexposed sensibiliseeritud, kuid säritamata X-ray films, sensitized but not exposed röntgenifilmid sideained valutööks foundry binding substances silikaadid, ränihappesoolad silicates silikoonid, räniorgaanilised ühendid silicones sipelghape, metaanhape formic acid sisepõlemismootorite antidetonaatorid anti-knock substances for internal combustion engines skandium scandium soolad [kemikaalid] salts [chemical preparations] soolad [väetised] salts [fertilisers] / salts [fertilizers] soolhape spirits of salt soolhape hydrochloric acid spinell [oksiidmineraal] spinel [oxide mineral] steariinhape, oktadekaanhape stearic acid strontsium strontium sukasilmajooksu takistavad ained substances for preventing runs in stockings sulfaadid, väävelhappesoolad sulfates sulfiidid sulfides sulfoonhapped sulfonic acids sumahh, mürgipuu parkimiseks sumac for use in tanning superfosfaadid [väetised] superphosphates [fertilisers] / superphosphates [fertilizers] sõidukimootorite jahutusvedelikud coolants for vehicle engines sõidukirehvide sisekummide parandamise segud compositions for repairing inner tubes of tyres / compositions for repairing inner tubes of tires säritamata sensibiliseeritud kinofilm cinematographic film, sensitized but not exposed / cinematographic films, sensitized but not exposed söesäästuained, söekulu vähendavad coal saving preparations ained sööbeained corrosive preparations sööbeleelised caustic alkali sünteetilised õliabsorbendid synthetic materials for absorbing oil süsihape carbonic acid süsinik carbon 12 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

13 Kaupade loend klasside kaupa ass süsinikdisulfiid carbon disulfide taimede biostimulandid biostimulants for plants taimede mikroelemendipreparaadid preparations of trace elements for plants taimekasvu reguleerivad ained plant growth regulating preparations taimsel baasil filtreerained filtering materials of vegetable substances talk, magneesiumsilikaat talc [magnesium silicate] tallium thallium tanniin tannin tanniin, parkhape tannic acid tapeedieemaldussegud wallpaper removing preparations tapeediliimid adhesives for paperhanging / adhesives for wallpaper teaduses kasutatavad kemikaalid, v.a meditsiinilised ja veterinaarsed chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use teadusotstarbeline raadium radium for scientific purposes teadusotstarbelised radioaktiivsed radioactive elements for scientific purposes elemendid tee-ekstraktid kosmeetikavahendite tootmiseks tea extracts for use in the manufacture of cosmetics tee-ekstraktid ravimite tootmiseks tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals tee-ekstraktid toiduainetööstuses tea extracts for the food industry kasutamiseks tehismagusained [kemikaalid] artificial sweeteners [chemical preparations] tehneetsium technetium tehniliste keraamikatoodete valmistamise segud compositions for the manufacture of technical ceramics tekstiili veekindlaks muutvad kemikaalid textile-waterproofing chemicals tekstiiliergastuskemikaalid textile-brightening chemicals tekstiilitööstuses kasutamiseks mõeldud size for use in the textile industry liimid tekstiilitööstuslikud niisutuspreparaadid moistening [wetting] preparations for use in the textile industry / wetting preparations for use in the textile industry tekstiilitööstuslikud vanutusained, vanutid fulling preparations for use in the textile industry tellisehitiste konservandid, v.a värvid ja brickwork preservatives, except paints and oils õlid telluur tellurium terase tootmises kasutatavad viimistlusained finishing preparations for use in the manufacture of steel teraviljataimede haiguste ennetamise keemiapreparaadid chemical preparations to prevent diseases affecting cereal plants terbium terbium tetrakloriidid tetrachlorides tetraklorometaan carbon tetrachloride tina(ii)kloriid, tinadikloriid bichloride of tin tiokarbaniliid thiocarbanilide tiosulfaadid hyposulfites titaniit titanite toiduainetööstuses kasutatavad valgud proteins for the food industry toidulisandite tootmisel kasutatavad antioksüdandid antioxidants for use in the manufacture of food supplements 13 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

14 Kaupade loend klasside kaupa ass toidulisandite tootmisel kasutatavad valgud proteins for use in the manufacture of food supplements toidulisandite tootmises kasutatavad vitamiinid vitamins for use in the manufacture of food supplements toonimissoolad [fotograafia] toning salts [photography] toonimisvedelikud [fotograafia] toning baths [photography] toorium thorium toorsool salt, raw tootmises kasutatavad antioksüdandid antioxidants for use in manufacture transmissioonvedelik transmission fluid tseerium cerium tseesium caesium tselluloos cellulose tselluloosi derivaadid [kemikaalid] cellulose derivatives [chemicals] tsemendikonservandid, v.a värvid ja õlid cement preservatives, except paints and oils tsement katkiste esemete cement for mending broken articles parandamiseks tsementi veekindlaks muutvad cement-waterproofing chemicals, except paints kemikaalid, v.a värvid tsirkooniumdioksiid zirconia tsüanoferraat(ii), ferrocyanides heksatsüanorand(ii)happesoolad tsüanotüüpialahused solutions for cyanotyping tsümeen cymene tubaka valmistamise kastmed sauce for preparing tobacco tulekindlad ained fireproofing preparations tulekustutusained fire extinguishing compositions turbast taimeistutuspotid peat pots for horticulture turvasväetis peat [fertilizer] / peat [fertiliser] tuulium thulium tuumalõhustusained fissionable material for nuclear energy tuumareaktori aeglustid moderating materials for nuclear reactors tuumareaktori kütus fuel for nuclear reactors tärklisekliister [kleepaine], v.a kontori- või olmeliim starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes tärklisevedeldid [kemikaalid] starch-liquifying chemicals [ungluing agents] / ungluing agents [chemical preparations for liquifying starch] tööstuses kasutatavad nanopulbrid nanopowders for industrial purposes tööstuskemikaalid industrial chemicals tööstuslik boorhape boric acid for industrial purposes tööstuslik fenool phenol for industrial purposes tööstuslik gaasitahm carbon black for industrial purposes tööstuslik gluteen gluten for industrial purposes tööstuslik glükogenaas diastase for industrial purposes tööstuslik glükoos, viinamarjasuhkur glucose for industrial purposes tööstuslik glütseriin glycerine for industrial purposes tööstuslik grafiit graphite for industrial purposes tööstuslik hapnik oxygen for industrial purposes tööstuslik jahu flour for industrial purposes tööstuslik kamper camphor, for industrial purposes tööstuslik kartulitärklis potato flour for industrial purposes tööstuslik kaseiin casein for industrial purposes tööstuslik kebratšo quebracho for industrial purposes 14 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

15 Kaupade loend klasside kaupa ass tööstuslik kollageen collagen for industrial purposes tööstuslik koobaltoksiid cobalt oxide for industrial purposes tööstuslik kummiaraabik gum arabic for industrial purposes tööstuslik laktoos lactose for industrial purposes tööstuslik lambitahm lamp black for industrial purposes tööstuslik letsitiin lecithin for industrial purposes tööstuslik magnetiline vedelik magnetic fluid for industrial purposes tööstuslik mangroovipuu koor mangrove bark for industrial purposes tööstuslik merevesi seawater for industrial purposes tööstuslik naatriumhüdroksiid caustic soda for industrial purposes tööstuslik nuuskpiiritus [ammoniaagi vesilahus] ammonia [volatile alkali] for industrial purposes / volatile alkali [ammonia] for industrial purposes tööstuslik pektiin pectin for industrial purposes tööstuslik sidrunhape citric acid for industrial purposes tööstuslik želatiin gelatine for industrial purposes tööstuslik tapiokk, maniokitärklis tapioca flour for industrial purposes tööstuslik titaandioksiid titanium dioxide for industrial purposes tööstuslik tragakant gum tragacanth for industrial purposes tööstuslik tärklis starch for industrial purposes tööstuslik tümool thymol for industrial purposes tööstuslik viinakivi, kremortartar cream of tartar for industrial purposes tööstuslik või põllumajanduslik tahm soot for industrial or agricultural purposes tööstuslikud alginaadid alginates for industrial purposes tööstuslikud aluselised jodiidid alkaline iodides for industrial purposes tööstuslikud ensüümid enzymes for industrial purposes tööstuslikud ensüümipreparaadid enzyme preparations for industrial purposes tööstuslikud flavonoidid [fenooliühendid] flavonoids [phenolic compounds] for industrial purposes tööstuslikud isotoobid isotopes for industrial purposes tööstuslikud joodiühendid iodine for industrial purposes tööstuslikud kleebid adhesives for industrial purposes tööstuslikud kummiliimid gums [adhesives] for industrial purposes tööstuslikud lihapehmendid meat tenderizers for industrial purposes tööstuslikud metallseebid soap [metallic] for industrial purposes tööstuslikud pehmendid emollients for industrial purposes tööstuslikud chemicals for the manufacture of pigments pigmendivalmistuskemikaalid, pigmendikemikaalid tööstuslikud piimaensüümid milk ferments for industrial purposes tööstuslikud pleegitid, dekolorandid decolorants for industrial purposes / bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes tööstuslikud rasvaeemaldid degreasing preparations for use in manufacturing processes / grease-removing preparations for use in manufacturing processes tööstuslikud soolad salts for industrial purposes tööstuslikud sööbeained caustics for industrial purposes tööstuslikud tahkestatud gaasid solidified gases for industrial purposes tööstuslikud teraviljatöötlemise kõrvalsaadused by-products of the processing of cereals for industrial purposes tööstuslikud toiduvalmistamist kiirendavad ained preparations for stimulating cooking for industrial purposes 15 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

16 Kaupade loend klasside kaupa ass tööstuslikud tselluloosi eetrid cellulose ethers for industrial purposes tööstuslikud tselluloosi estrid cellulose esters for industrial purposes tööstuslikud veetustamisained dehydrating preparations for industrial purposes tööstuslikud värviergastid [kemikaalid] color-brightening chemicals for industrial purposes / colour-brightening chemicals for industrial purposes tööstuslikud värvivalmistuskemikaalid, chemicals for the manufacture of paints värvikemikaalid tööstuslikud väärismetallide soolad salts of precious metals for industrial purposes tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud glutamic acid for industrial purposes glutamiinhape töötlemata akrüülvaigud acrylic resins, unprocessed töötlemata epoksüvaigud epoxy resins, unprocessed töötlemata plastid plastics, unprocessed töötlemata plastist filtreermaterjalid filtering materials of unprocessed plastics töötlemata polümeervaigud polymer resins, unprocessed töötlemata sünteesvaigud synthetic resins, unprocessed / artificial resins, unprocessed töötlemata tselluloostrietanaat acetate of cellulose, unprocessed tüvirakud, v.a meditsiinilised või veterinaarsed stem cells, other than for medical or veterinary purposes uraan uranium uraanoksiid uranium oxide uranüülnitraat uranium nitrate vahapleegituskemikaalid wax-bleaching chemicals valgendamisel kasutatavad niisutusained moistening [wetting] preparations for use in bleaching / wetting preparations for use in bleaching valguskopeerpaber blueprint paper valguskopeerriie blueprint cloth valuvormisegud foundry molding preparations / foundry moulding preparations vanutusained fulling preparations vedelikud hüdraulikasüsteemidele fluids for hydraulic circuits / liquids for hydraulic circuits veepehmendid water-softening preparations veepuhastuskemikaalid water-purifying chemicals veevaba (vedel) ammoniaak anhydrous ammonia veini tootmisel tekkiv kange alkohol vinic alcohol veiniselitusained wine finings veresüsi blood charcoal vesiklaas, lahustuv klaas water glass [soluble glass] vesinik hydrogen vesinikfluoriidhape hydrofluoric acid vesinikperoksiid tööstuslikuks otstarbeks hydrogen peroxide for industrial purposes vesiniktsüaniidhappe soolad cyanides [prussiates] / prussiates viimistlusliim, kruntliim size for finishing and priming viinakivi, kaaliumvesiniktartraat, v.a tartar, other than for pharmaceutical purposes farmatseutiline viinakivi, kremortartar cream of tartar for the food industry toiduainetööstusele viinakivi, kremortatar keemia otstarbeks cream of tartar for chemical purposes viinamarjamahla selitusained must-fining preparations 16 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

17 Kaupade loend klasside kaupa ass viinhape tartaric acid viskoos viscose vismut bismuth vismutnitraatoksiid keemiliseks bismuth subnitrate for chemical purposes otstarbeks vitamiinid toiduainetööstusele vitamins for the food industry viteriit, baariumkarbonaat witherite vitriol, vask(ii)sulfaat blue vitriol / copper sulfate [blue vitriol] volframhape tungstic acid vormiliiv foundry sand vulkaniseerimisained, vulkaniseerained vulcanizing preparations vulkaniseerimiskiirendid vulcanization accelerators väetised fertilizers / fertilisers väetisena kasutatav kips gypsum for use as a fertilizer väetusained fertilizing preparations / fertilising preparations välkvalguspreparaadid flashlight preparations värvimisel kasutatavad niisutusained moistening [wetting] preparations for use in dyeing / wetting preparations for use in dyeing väävel sulfur väävlieeter sulfuric ether väävlishape sulfurous acid väävliõis keemia tarbeks flowers of sulfur for chemical purposes õlid toiduainete konservimiseks oils for the preservation of food õlide keemilised lisandid chemical additives for oils õlieralduskemikaalid oil-separating chemicals õlieralduskemikaalid, õlidispersandid oil dispersants õlipahtelkitt oil cement [putty] õlipleegituskemikaalid oil-bleaching chemicals õlipuhastuskemikaalid oil-purifying chemicals õlle selitamise ja konservimise ained beer-clarifying and preserving agents õllekonservandid beer preserving agents önoloogilised bakteritsiidid [veinivalmistuskemikaalid] oenological bactericides [chemical preparations for use in wine making] üterbium ytterbium ütrium yttrium 17 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

18 Kaupade loend klasside kaupa ass 2 ass 2 Värvid, värnitsad, lakid; roostetõrje- ja puidukaitsevahendid; värvained, värvid; printimis-, märgistus- ja graveerimistindid; töötlemata looduslikud vaigud; metallfoolium ja metallipulbrid maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis kasutamiseks alisariinvärvid alizarine dyes alumiiniumipulber maalimiseks aluminium powder for painting alumiiniumvärvid aluminium paints aniliinvärvid aniline dyes annato [värvaine] annotto [dyestuff] / annatto [dyestuff] asbestvärvid asbestos paints asfaltlakk black japan auramiin auramine bakteritsiidvärvid bactericidal paints bituumenlakid bitumen varnish lakid enamels [varnishes] fiksatiivid [lakid] fixatives [varnishes] glasuurid [värvid, lakid] glazes [paints, lacquers] grafitivastased katted [värvid] anti-graffiti coatings [paints] graveertint engraving ink gummigutt, kummivaik maalimiseks gamboge for painting hõbeemulsioonid [pigmendid] silver emulsions [pigments] hõbepasta silver paste hõbetuspulbrid silvering powders indigo [värvaine] indigo [colorant] jalatsivärvid shoe dyes joogivärvid colorants for beverages kampol* colophony* Kanada palsam Canada balsam karamell [toiduvärv] caramel [food colorant] karbonüül [puiduimmuti] carbonyl [wood preservative] kasvutõrjevärvid, kattumisvastased anti-fouling paints värvid kattevärvid coatings [paints] keraamikavärvid ceramic paints kollapuit [värvaine] yellowwood [colorant] koobaltoksiid [värvaine] cobalt oxide [colorant] kopaal copal kopaallakid copal varnish korrosioonitõrjelindid anti-corrosive bands korrosioonitõrjepreparaadid anti-corrosive preparations košenillkarmiin cochineal carmine kreosoot puidu immutamiseks creosote for wood preservation kruntvärvid primers kummivaigud gum resins kurkumikollane [värvaine] turmeric [colorant] lakid lacquers lakid ja värnitsad* varnishes* lakivedeldid thinners for lacquers lakkvärvid enamels for painting / enamel paints lambitahm [pigment] lamp black [pigment] liköörivärvid colorants for liqueurs linnasekaramell [toiduvärv] malt caramel [food colorant] linnasevärvid malt colorants loomamärgistustint marking ink for animals 15 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

19 Kaupade loend klasside kaupa ass lubjapiim lime wash lubjapiim whitewash maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis kasutatav metallfoolium metal foil for use in painting, decorating, printing and art markerite kujul värvained mööbli taastamiseks colorants for the restoration of furniture in the form of markers mastiksid [loodusvaigud] mastic [natural resin] metallide tuhmumisvastased ained anti-tarnishing preparations for metals metallikaitsevahendid protective preparations for metals metallipulbrid maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis metals in powder form for use in painting, decorating, printing and art kasutamiseks munavärvimispaber paper for dyeing Easter eggs müürivärv, võõp badigeon parknahapigmendid ink for leather pigmendid pigments pliimennik red lead / minium pliipronks, pliisilu orange lead / litharge pliivalge white lead printerite ja paljundite tint ink for printers and photocopiers printerite ja paljundite toonerid toner for printers and photocopiers printerite ja paljundusmasinate täidetud toonerikassetid toner cartridges, filled, for printers and photocopiers printerite ja paljundusseadmete täidetud toonerikassetid ink cartridges, filled, for printers and photocopiers pronksipulber maalimiseks bronze powder for painting pronkslakid bronzing lacquers puiduimmutusõlid oils for the preservation of wood puidukonservandid wood preservatives puidupeitsid wood stains puiduvärvid wood coatings [paints] puitpõranda viimistluse ained wood floor finishes roostetõrjemäärded anti-rust greases roostetõrjepreparaadid anti-rust preparations roostetõrjeõlid anti-rust oils safran [värvaine] saffron [colorant] sandarakk sandarac sieena sienna earth sikatiivid [kuivatavad ained] värvidele siccatives [drying agents] for paints sumahh [polituuri toore] sumac for varnishes sõidukišassiide kruntvärvid undercoating for vehicle chassis / undersealing for vehicle chassis söemust [pigment] carbon black [pigment] söödava tindiga täidetud printerikassetid edible ink cartridges, filled, for printers söödavad tindid edible inks šellak gum-lac / shellac tahm [värvaine] soot [colorant] temperavärvid distempers titaanvalge [pigment] titanium dioxide [pigment] toiduvärvid food dyes / food colorants trükipastad [tint] printers pastes [ink] trükivärv, trükimust printing ink tsinkoksiid, tsinkvalge [pigment] zinc oxide [pigment] tulekindlad värvid fireproof paints 16 Nizza klassifikatsioon, 11. redaktsiooni a versioon

KEMIKAALI RESISTANSSI Chemical Resistance PVC Agro Nevada America FLEX America FLEX PESANTE Arizona SUPERELASTIC Arizona ARCTIC antistatico Armorvin H

KEMIKAALI RESISTANSSI Chemical Resistance PVC Agro Nevada America FLEX America FLEX PESANTE Arizona SUPERELASTIC Arizona ARCTIC antistatico Armorvin H KEMIKAALI REITANI Chemical Resistance PVC Agro Nevada America FLEX America FLEX PEANTE Arizona UPERELATIC Arizona ARCTIC antistatico Armorvin HNA Armorvin HNP Armorvin HNT Armorvinpress Colorado Florida

Rohkem

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental Research Centre Llc 1. Akrediteerimisulatus on: Accreditation

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

EE LCON Scarlet Hellmanns Caesar dressing 1L IS 3

EE LCON Scarlet Hellmanns Caesar dressing 1L IS 3 Page 1 of 10 Reason For Issue Chevigny _change recipe Key Words Key Word Customers / MSU Unilever Poland & Baltics Value Manufacturers Classification Üldine informatsioon Kirjeldus Creamy caesar dressings

Rohkem

1506-o

1506-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil 2014. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja

Rohkem

IX klass

IX klass Keemia IX klassile Näidistöökava Õpik (Õ): Lembi Tamm, Heiki Timotheus Keemia õpik IX klassile, Avita, 2013 Töövihik (TV): Kontrolltööd (KT): Lembi Tamm, Eevi Viirsalu Keemia töövihik IX klassile I osa,

Rohkem

IPC_DC

IPC_DC RAHVUSVAHELINE PATENDIKLASSIFIKATSIOON Valdkond D Tekstiilid; paber Valdkond C Keemia; metallurgia Klassid ja alaklassid Patendiamet Tallinn 2009 Metoodilised juhised on välja antud Euroopa Patendiameti

Rohkem

11.06.2019 15.07.2019 11.06.2019 15.07.2019 1 19 2 8718951096370 COLGATE hambapasta Kids 3-5 aastastele 50ml 8718951096318 COLGATE hambapasta Kids 6+ aastastele 50ml 8714789988566 COLGATE hambapasta Maximum

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

LÄMMASTIKVEDELVÄETISE JA HARULDASTE MULDMETALLIDE

LÄMMASTIKVEDELVÄETISE JA HARULDASTE MULDMETALLIDE 261 LÄMMASTIKVEDELVÄETISE JA HARULDASTE MULDMETALLIDE TOIMEST SUVINISULE ABSTRACT. Effect of liquid nitrogen fertilizer and rare earths on spring wheat. On the basis of nitrogen-rich production residues

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title MAASTIKE TALITUS Maastike üldkursus ja tüploogia Kaija Käärt Maastike talitus määratakse kui kõigi ainete ja energia ümberpaiknemise, vahetuse ja muundumise protsesside kogust maastikes. Maastike talitus

Rohkem

Microsoft Word - settedlaadsete_jaatmete_nimistu.doc

Microsoft Word - settedlaadsete_jaatmete_nimistu.doc Settelaadsete jäätmete nimistu (Nimistusse kuuluvatel jäätmetel määratakse keskmine kuivainesisaldus, mis kantakse tabelisse 1) Kood 02 PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Molycorp Silmet REACH nõuete täitmine Jane Paju Teadus- ja arendusdirektor Terviseameti Teabepäev 19.11.2012 Presenter: Molycorp Silmet AS Molycorp Silmet AS on Euroopa suurim haruldaste muldmetallide

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

CEN/TC 52

CEN/TC 52 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2018 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2018 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 3: Teatud elementide migratsioon Safety of toys Part 3: Migration of certain elements EESTI

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

Powakaddy

Powakaddy Powakaddy PowaKaddy Sport http://www.powakaddy.com/index.php/electric-trolleys/sport.html Elektrilised kärud liitium või tavalise akuga / Electrical trolleys with lithium or acid battery Liitium akuga

Rohkem

Sünteetiline bioloogia kui võimalus Eesti majanduse ja teaduse ühendamiseks

Sünteetiline bioloogia kui võimalus Eesti majanduse ja teaduse ühendamiseks Sünteetiline bioloogia: the next big thing Mart Loog Tehnoloogiainstituut Sünteetiline bioloogia Sünteetiline bioloogia on uus eluteaduse suund, mis kasutab insenertehnilisi printsiipe, et süstemaatiliselt

Rohkem

OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTS Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber 0363 Litsentsi omaja Ärinimi või nimi aktsiaselts EcoPro Ärire

OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTS Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber 0363 Litsentsi omaja Ärinimi või nimi aktsiaselts EcoPro Ärire OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTS Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber 0363 Litsentsi omaja Ärinimi või nimi aktsiaselts EcoPro Äriregistrikood/isikukood 14062186 Põhitegevusala (EMTAK)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Tallinna Südalinna Kool Õppeaine: Keemia Klass: 10 Tundide arv nädalas: 2 I kursus Orgaanilised ühendid ja nende omadused 1. Alkaanid Õppesisu Süsinik

Tallinna Südalinna Kool Õppeaine: Keemia Klass: 10 Tundide arv nädalas: 2 I kursus Orgaanilised ühendid ja nende omadused 1. Alkaanid Õppesisu Süsinik Õppeaine: Keemia Klass: 10 Tundide arv nädalas: 2 I kursus Orgaanilised ühendid ja nende omadused 1. Alkaanid Süsiniku aatomi olekud molekulis. Süsinikuühendite nimetamise põhimõtted. Erinevad molekuli

Rohkem

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b)

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) 2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 9. 10. klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) oogivees on kloriidioonide kontsentratsioon 75 mg/dm

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2017 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 7: Sõrmevärvid Nõuded ja katsemeetodid Safety of toys Part 7: Finger paints Requirements

Rohkem

ÜLEVAADE VÄÄVLI KUI TALINISULE OLULISE TOITEELEMENDI MÕJU UURINGUTEST EESTIS

ÜLEVAADE VÄÄVLI KUI TALINISULE OLULISE TOITEELEMENDI MÕJU UURINGUTEST EESTIS Teadusartiklid / Research articles 1 Agraarteadus 1 * XXX * 2019 1 12 Journal of Agricultural Science 1 * XXX * 2019 1 12 ÜLEVAADE: ÜLEVAADE VÄÄVLI KUI TALINISULE OLULISE TOITEELEMENDI MÕJU UURINGUTEST

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO :2007 TRÜKITEHNOLOOGIA Protsessi kontrollimine pooltooni värvilahutuste, proovitrükkide ja tootmistrükkide valmistamisel

EESTI STANDARD EVS-ISO :2007 TRÜKITEHNOLOOGIA Protsessi kontrollimine pooltooni värvilahutuste, proovitrükkide ja tootmistrükkide valmistamisel EESTI STANDARD EVS-ISO 12647-1:2007 TRÜKITEHNOLOOGIA Protsessi kontrollimine pooltooni värvilahutuste, proovitrükkide ja tootmistrükkide valmistamisel Osa 1: Parameetrid ja mõõtmismeetodid (ISO 12647-1:2004)

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN ISO 2808.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN ISO 2808.doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD VÄRVID JA LAKID Kihi paksuse määramine Paints and varnishes Determination of film thickness EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev standard on Euroopa standardi EN ISO 2808:1999

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Analüüsi Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT 7 17 a M/N < 37 U/L 1 6 a M/N < 29 U/L < 1 a M/N < 56 U/L Albumiin plasmas P-Alb 15 18 a M/N

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. september 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 13 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema:

Rohkem

KEEMIA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaal

KEEMIA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaal KEEMIA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemisel. Keemiaõpetus tugineb teistes

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2016 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2007 PAIKSED TULEKUSTUTUSSÜSTEEMID Vahtsüsteemide komponendid Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid Fixed firefighting

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Pallini ajalugu 1875 Nicola Pallini asutas Antica Casa Pallini ja oli kõige tuntum kaupleja Abruzzos. Ta eksportis pähkeid, importis kivimeid Saksamaalt, oli pankur ja suurima poe omanik, valmistas veini

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Biogaasi transpordikütuseks puhastamise Click to edit Master tehnoloogiad title style ja seadmed Ülo Kask Kaasatud: Anne Menert, Livia Kask Tallinna Tehnikaülikool, soojustehnika instituut Laagri Kultuurikeskus,

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli a määrus nr 78 Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded L

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli a määrus nr 78 Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded L Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määrus nr 78 Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded Lisa 1 (majandus- ja taristuministri 20. jaanuari 2016.

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Miniviljelusvõistlus Indrek Harlamov, Reivo Nugis, Martin Sumla Tartu 2018 Sissejuhatus Mulla liigiks - näivleetunud muld (LP); mulla ph 6,0; mulla Hu sisaldus 2,37 %; fosfori väetustarve väike P-4; kaaliumi

Rohkem

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 10: Pinnase töötlemine tsemendiga Hydraulically bound mixtures

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

HARMONEERITUKS TUNNISTATUD STANDARDID

HARMONEERITUKS TUNNISTATUD STANDARDID 11/2016 Ilmub üks kord kuus alates 1993. aastast Uued Eesti standardid Standardikavandite arvamusküsitlus Asendatud või tühistatud Eesti standardid Algupäraste standardite koostamine ja ülevaatus Standardite

Rohkem

BLÜCHERI menüü_veebi!

BLÜCHERI menüü_veebi! MENÜÜ MENU Kohvik avatud E-P kl 12-19 Seikluspark avatud K-P kl 12-19 Cafe open Mon-Sun 12-19 Adventure park open Wed-Sun 12-19 K U I N Ä L G N Ä P I S T A B W H E N Y O U A R E F E E L I N G H U N G R

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geoloogia osakond Morten Jõgi GEOPOLÜMEERIDE VALMISTAMISE VÕIMALIKKU

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geoloogia osakond Morten Jõgi GEOPOLÜMEERIDE VALMISTAMISE VÕIMALIKKU TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geoloogia osakond Morten Jõgi GEOPOLÜMEERIDE VALMISTAMISE VÕIMALIKKUS EESTI SOOJUSELEKTRIJAAMADE PÕLEVKIVITUHAST Bakalaureusetöö

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc

Microsoft Word - EVS-EN doc EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 13: Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine Methods of test for masonry units Part 13: Determination of net and gross

Rohkem

MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FO

MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FO MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FOOD AGA 2 Toiduainete säilitamine MAPAX pakendamisega.

Rohkem

Proposed NCP structure in Horizon 2020

Proposed NCP structure in Horizon 2020 Horisont 2020 (SC 5) Keskkond ja kliima 2017a taotlusvoorud Ülle Napa (ulle.napa@etag.ee) Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

untitled

untitled Eesti Kunstiakadeemia Restaureerimisteaduskond Muinsuskaitse ja restareerimise eriala Õppeaine:Konserveerimiskeemia Õppejõud:Heige Peets Ennistuskoda Kanut, tel 6 44 25 63, 52 97142 heige.peets@evm.ee

Rohkem

CL2004L0042ET bi_cp 1..1

CL2004L0042ET bi_cp 1..1 2004L0042 ET 11.12.2008 001.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2004/42/EÜ, 21. aprill 2004, teatavates

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Keemia VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 8. klassi õpi

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Keemia VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 8. klassi õpi Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Keemia VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 8. klassi õpitulemused Õppesisu ja tegevus Seos teiste ainetega MILLEGA TEGELEB KEEMIA? 1) võrdleb

Rohkem

EESTI ENERGEETIKA 1998 ESTONIAN ENERGY 1998

EESTI ENERGEETIKA 1998 ESTONIAN ENERGY 1998 EESTI ENERGEETIKA 1998 ESTONIAN ENERGY 1998 Eessõna 2 Preface EESSÕNA Väljaandesse Eesti Energeetika 1998 on koondatud Eesti energiasektorit ja selle arengutendentse iseloomustavad statistilised andmed

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: WOODEX BASE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Loa number: EE-203-002 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-000033-0000

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Cuprinol Ultimate Garden Wood Preserver Golden Cedar Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Tooteliik 08 - Puidukonservandid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - CNT_konkurss [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CNT_konkurss [Compatibility Mode] Sissejuhatus süsinik- nanotorude maailma Kristel Kosk Juhendaja: Jevgeni Šulga, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus 1 1. Sissejuhatus nanomaailma 2. Süsinik 3. Süsinik-nanotorud

Rohkem

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna ajaloolises arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation valik Keevitus ja jootmine Autor: Fjodor Sergejev põhiviisid Püsiv liide Ühendamine Sulakeevitus Püsimatu liide Survekeevitus neet silmus klambrimiine kuumpressliited jootmine liimimine Termilised gaaskeevitus

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 on tuntuim Lõuna-Itaalia suurkooperatiiv, mis asub Puglia veinipiirkonna keskel Salentos ning tegutseb aastast 1989. 2007, 2009 ja 2014 aastatel sai Vinitalyl parima Itaalia veinimaja tiitli. 2005, 2006

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 13: Hüdraulilise teesideainega töödeldud pinnas Hydraulically

Rohkem

Microsoft Word - AINEKAVA KEEMIA põhikool.docx

Microsoft Word - AINEKAVA KEEMIA põhikool.docx KEEMIA AINEKAVA 8.KLASSILE MILLEGA TEGELEB KEEMIA? 1. võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus, kõvadus, elektrijuhtivus, värvus jms (seostab varem

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

1 Aineklassid- õpitulemused

1 Aineklassid- õpitulemused Ainekava Keemia VIII Millega tegeleb keemia (Sissejuhatav osa) Õpitulemused: Õpilane 1. võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus, kõvadus, elektrijuhtivus,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biogaasi tootmise ressurss Saaremaa loomafarmide ja toiduainetööstuse biolagunevate jäätmete baasil Peep Pitk, Tallinna Tehnikaülikool peep,pitk@ttu,ee + 372 55604106 Kes ja kust? TTÜ Keemiainstituudi

Rohkem

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning moistab keemia rolli inimuhiskonna ajaloolises

Rohkem