C 371 Teataja EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "C 371 Teataja EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu C 371 Teataja Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. november aastakäik Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED Euroopa Komisjon 2019/C 371/01 Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.9556 Triton / Grupo Fertiberia) ( 1 ) /C 371/02 Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.9451 Mall Group / Československá obchodní banka / MallPay) ( 1 ) /C 371/03 Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.9550 PT Baskhara Utama Sedaya / CPPIB / PT Lintas Marga Sedaya) ( 1 ) IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C 371/04 Euro vahetuskurss 31. oktoober /C 371/05 Euro vahetuskurss 1. november Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet 2019/C 371/06 Juhatuse otsus, milles sätestatakse sise-eeskirjad andmesubjektide teatavate õiguste piiramise kohta seoses isikuandmete töötlemisega Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti tegevuse raames ET ( 1 ) EMPs kohaldatav tekst.

2 V Teated KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED Euroopa Komisjon 2019/C 371/07 Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9597 Cinven / Stichting Barentz Beheer / Barentz) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 ) /C 371/08 Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9579 ENI / HitecVision / Norwegian Upstream Assets of Exxonmobil) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 ) /C 371/09 Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.9599 Cobepa/Socotec) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 ) MUUD AKTID Euroopa Komisjon 2019/C 371/10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase nimetuse registreerimise taotluse avaldamine ( 1 ) EMPs kohaldatav tekst.

3 ET C 371/1 II (Teatised) EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED EUROOPA KOMISJON Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.9556 Triton / Grupo Fertiberia) (EMPs kohaldatav tekst) (2019/C 371/01) 23. oktoobril 2019 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 ( 1 ) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav: Euroopa konkurentsialasel veebisaidil ( Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu; elektroonilises vormis EUR-Lex i veebisaidil ( dokumendinumbri 32019M9556 all. EUR-Lex pakub online-juurdepääsu Euroopa õigusele. ( 1 ) ELT L 24, , lk 1.

4 C 371/2 ET Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.9451 Mall Group / Československá obchodní banka / MallPay) (EMPs kohaldatav tekst) (2019/C 371/02) 23. oktoobril 2019 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 ( 1 ) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav: Euroopa konkurentsialasel veebisaidil ( Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu; elektroonilises vormis EUR-Lex i veebisaidil ( dokumendinumbri 32019M9451 all. EUR-Lex pakub online-juurdepääsu Euroopa õigusele. ( 1 ) ELT L 24, , lk 1.

5 ET C 371/3 Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.9550 PT Baskhara Utama Sedaya / CPPIB / PT Lintas Marga Sedaya) (EMPs kohaldatav tekst) (2019/C 371/03) 16. oktoobril 2019 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 ( 1 ) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav: Euroopa konkurentsialasel veebisaidil ( Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu; elektroonilises vormis EUR-Lex i veebisaidil ( dokumendinumbri 32019M9550 all. EUR-Lex pakub online-juurdepääsu Euroopa õigusele. ( 1 ) ELT L 24, , lk 1.

6 C 371/4 ET IV (Teave) TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT EUROOPA KOMISJON Euro vahetuskurss ( 1 ) 31. oktoober 2019 (2019/C 371/04) 1 euro = Valuuta Kurss Valuuta Kurss USD USA dollar 1,1154 JPY Jaapani jeen 120,73 DKK Taani kroon 7,4708 GBP Inglise nael 0,86133 SEK Rootsi kroon 10,7498 CHF Šveitsi frank 1,1007 ISK Islandi kroon 138,10 NOK Norra kroon 10,2520 BGN Bulgaaria leev 1,9558 CZK Tšehhi kroon 25,509 HUF Ungari forint 328,70 PLN Poola zlott 4,2581 RON Rumeenia leu 4,7560 TRY Türgi liir 6,3717 AUD Austraalia dollar 1,6137 CAD Kanada dollar 1,4673 HKD Hongkongi dollar 8,7401 NZD Uus-Meremaa dollar 1,7359 SGD Singapuri dollar 1,5174 KRW Korea vonn 1 302,87 ZAR Lõuna-Aafrika rand 16,9120 CNY Hiina jüaan 7,8540 HRK Horvaatia kuna 7,4579 IDR Indoneesia ruupia ,50 MYR Malaisia ringit 4,6607 PHP Filipiini peeso 56,704 RUB Vene rubla 71,3639 THB Tai baat 33,668 BRL Brasiilia reaal 4,4514 MXN Mehhiko peeso 21,3265 INR India ruupia 79,1125 ( 1 ) Allikas: EKP avaldatud viitekurss.

7 ET C 371/5 Euro vahetuskurss ( 1 ) 1. november 2019 (2019/C 371/05) 1 euro = Valuuta Kurss Valuuta Kurss USD USA dollar 1,1139 JPY Jaapani jeen 120,43 DKK Taani kroon 7,4712 GBP Inglise nael 0,86008 SEK Rootsi kroon 10,6993 CHF Šveitsi frank 1,1013 ISK Islandi kroon 138,10 NOK Norra kroon 10,1638 BGN Bulgaaria leev 1,9558 CZK Tšehhi kroon 25,514 HUF Ungari forint 328,33 PLN Poola zlott 4,2535 RON Rumeenia leu 4,7547 TRY Türgi liir 6,3761 AUD Austraalia dollar 1,6151 CAD Kanada dollar 1,4682 HKD Hongkongi dollar 8,7298 NZD Uus-Meremaa dollar 1,7326 SGD Singapuri dollar 1,5129 KRW Korea vonn 1 300,09 ZAR Lõuna-Aafrika rand 16,8280 CNY Hiina jüaan 7,8440 HRK Horvaatia kuna 7,4600 IDR Indoneesia ruupia ,93 MYR Malaisia ringit 4,6400 PHP Filipiini peeso 56,286 RUB Vene rubla 71,0786 THB Tai baat 33,623 BRL Brasiilia reaal 4,4437 MXN Mehhiko peeso 21,3164 INR India ruupia 78,8160 ( 1 ) Allikas: EKP avaldatud viitekurss.

8 C 371/6 ET EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE AMET Juhatuse otsus, milles sätestatakse sise-eeskirjad andmesubjektide teatavate õiguste piiramise kohta seoses isikuandmete töötlemisega Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti tegevuse raames (2019/C 371/06) EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE AMETI JUHATUS, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri aasta määrust (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ ( 1 ) (edaspidi määrus (EL) 2018/1725 ), eriti selle artiklit 25, nõukogu määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA), eriti selle artiklit 13, võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori 19. mai aasta arvamust ning Euroopa Andmekaitseinspektori juhendit uue määruse artikli 25 ja sise-eeskirjade kohta ning arvestades järgmist: (1) Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (edaspidi amet ) tegutseb kooskõlas määrusega (EÜ) nr 168/2007. (2) Kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikli 25 lõikega 1 peavad määruse artiklite 14 22, 35 ja 36 ning artikli 4 kohaldamise piirangud, kui selle sätted vastavad artiklites sätestatud õigustele ja kohustustele, põhinema ameti vastuvõetud sise-eeskirjadel, kui sellised piirangud ei põhine aluslepingute alusel vastu võetud õigusaktidel. (3) Neid sise-eeskirju, sealhulgas piirangu vajalikkuse ja proportsionaalsuse hindamise sätteid, ei kohaldata juhul, kui andmesubjektide õiguste piiramine on sätestatud aluslepingute alusel vastu võetud õigusaktis. (4) Täites kohustusi seoses andmesubjektide õigustega määruse (EL) 2018/1725 alusel, peab amet arvestama määruses sätestatud erandite kohaldatavust. (5) Amet võib oma haldustegevuse raames teostada haldusjuurdlusi, distsiplinaarmenetlusi, OLAF-ile teatatavate võimalike rikkumisjuhtudega seotud eeltoiminguid, menetleda rikkumisest teatamise juhtumeid, ahistamisjuhtumeid (ametlikud ja mitteametlikud menetlused) ning ametisiseseid ja -väliseid kaebusi ning korraldada sise- ja välisauditeid, määruse (EL) 2018/1725 artikli 45 lõike 2 kohaseid andmekaitseametniku uurimisi ja ametisiseseid (IT-) turbekontrolle. (6) Amet töötleb mitut liiki isikuandmeid, sealhulgas nn kindlad e tõenduspõhised andmed (objektiivsed andmed, näiteks tuvastusandmed, kontaktandmed, kutsetegevuse andmed, haldusandmed, konkreetsetest allikatest saadud andmed, elektroonilise side ja andmeliikluse andmed) ja/või tõenduseta andmed (juhtumiga seotud subjektiivsed andmed, näiteks põhjendused, käitumisandmed, hinnangud, ametialase tulemuslikkuse ja käitumise andmed ning andmed, mis on seotud või esitatud seoses menetluse või tegevuse esemega). ( 1 ) ELT L 295, , lk 39.

9 ET C 371/7 (7) Amet, keda esindab tegevdirektor, on vastutav töötleja, olenemata vastutava töötleja rolli edasisest delegeerimisest ametis, et arvestada isikuandmete töötlemise konkreetsete toimingutega seotud tööülesandeid. (8) Isikuandmeid säilitatakse turvaliselt elektroonilises keskkonnas või paberil, et välistada volitamata juurdepääsu või andmete edastamist teadmisvajaduseta isikutele. Töödeldavaid isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik ja asjakohane andmete töötlemise eesmärgi jaoks andmekaitseteadetes, privaatsusteadetes või ameti registreerimiskannetes märgitud aja jooksul. (9) Sise-eeskirju kohaldatakse isikuandmete töötlemise kõigis toimingutes, mida amet teeb seoses haldusjuurdluste, distsiplinaarmenetluste, OLAF-ile teatatavate võimalike rikkumisjuhtudega seotud eeltoimingute, rikkumisest teatamise menetluste, ahistamisjuhtumite (ametlike ja mitteametlike) menetluste, ametisiseste ja -väliste kaebuste menetlemise, sise- ja välisauditite, määruse (EL) 2018/1725 artikli 45 lõike 2 kohaste andmekaitseametniku uurimiste ning ametisiseste või koos ametiväliste asutustega (nt CERT-EU) korraldatavate (IT-) turbekontrollidega. (10) Neid kohaldatakse andmetöötlustoimingute suhtes, mida tehakse enne nimetatud menetluste algust, nende ajal ning menetlustulemuste järelmeetmete kontrollimisel. See hõlmab ka abi ja koostööd, mida amet pakub riiklikele ametiasutustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele väljaspool oma haldusjuurdlusi. (11) Nende sise-eeskirjade kohaldamisel peab amet põhjendama, miks need piirangud on demokraatlikus ühiskonnas rangelt vajalikud ja proportsionaalsed ning järgima põhiõiguste ja -vabaduste olemust. (12) Seda silmas pidades on amet kohustatud nimetatud menetlustes võimalikult suures ulatuses järgima andmesubjektide põhiõigusi, eelkõige õigus teabele, õigus tutvuda andmetega ning nõuda andmete parandamist, kustutamist, andmete töötlemise piiramist, andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumisest teavitamine ning side konfidentsiaalsus, nagu on sätestatud määruses (EL) 2018/1725. (13) Sellegipoolest võib amet olla sunnitud piirama andmesubjekti teavitamist ja andmesubjekti muid õigusi, et kaitsta oma uurimisi, muude avaliku sektori asutuste uurimisi ja menetlusi ning ka oma uurimiste või muude menetlustega seotud teiste isikute õigusi. (14) Amet võib seega piirata andmesubjekti teavitamist, et kaitsta uurimist ning teiste andmesubjektide põhiõigusi ja -vabadusi. (15) Amet peab korrapäraselt jälgima, et piirangu aluseks olnud tingimused kehtivad, ning piirangu tühistama, kui see enam ei kehti. (16) Vastutav töötleja peab edasilükkamisel ja läbivaatamisel teavitama andmekaitseametnikku, ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE: Artikkel 1 Reguleerimisese ja kohaldamisala 1. Käesolevas otsuses sätestatakse eeskirjad tingimuste kohta, mille alusel võib amet lõikes 2 sätestatud menetluste raames määruse (EL) 2018/1725 artikli 25 alusel piirata selle määruse artiklites 14 21, 35 ja 36 ning artiklis 4 sätestatud õiguste kohaldamist.

10 C 371/8 ET Ameti haldustegevuse raames kohaldatakse käesolevat otsust selliste isikuandmete töötlemise toimingute suhtes, mida amet teeb seoses haldusjuurdluste, distsiplinaarmenetluste ja neile eelnevate menetluste, personalieeskirjade IX lisa kohaste ametist kõrvaldamise juhtumite, OLAF-ile teatatavate võimalike rikkumisjuhtudega seotud eeltoimingute, rikkumisest teatamise juhtumite, (ametlike ja mitteametlike) ahistamisjuhtumite ning ametisiseste ja -väliste kaebuste, sise- ja välisauditite, määruse (EL) 2018/1725 artikli 45 lõike 2 kohaste andmekaitseametniku uurimiste ning ametisiseste või koos ametiväliste asutustega (nt CERT-EU) korraldatavate (IT-) turbekontrollidega. 3. Asjaomaste andmete liigid on nn kindlad e tõenduspõhised andmed (objektiivsed andmed, näiteks tuvastusandmed, kontaktandmed, kutsetegevuse andmed, haldusandmed, konkreetsetest allikatest pärit andmed, elektroonilise side ja andmeliikluse andmed) ja/või tõenduseta andmed (juhtumiga seotud subjektiivsed andmed, näiteks põhjendused, käitumisandmed, hinnangud, ametialase tulemuslikkuse ja käitumise andmed ning andmed, mis on seotud või esitatud seoses menetluse või tegevuse esemega). 4. Täites kohustusi seoses andmesubjektide õigustega määruse (EL) 2018/1725 alusel, peab amet arvestama määruses sätestatud erandite kohaldatavust. 5. Käesolevas otsuses sätestatud tingimustel võidakse kohaldada piiranguid järgmiste õiguste suhtes: õigus teabele, õigus tutvuda andmetega ning nõuda andmete parandamist, kustutamist, andmete töötlemise piiramist, andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumisest teavitamine ning side konfidentsiaalsus. Artikkel 2 Vastutava töötleja ja kaitsemeetmete kirjeldus 1. Andmetega seotud rikkumiste, andmelekete või andmete loata avalikustamise vältimiseks on kehtestatud järgmised kaitsemeetmed: a) paberdokumente hoitakse turvakappides ning neile on juurdepääs üksnes volitatud töötajatel; b) kõiki elektroonilisi andmeid säilitatakse kooskõlas ameti turbestandarditega turvalises IT-rakenduses, samuti spetsiaalsetes elektronkataloogides, millele on juurdepääs üksnes volitatud töötajatel; asjakohased juurdepääsutasemed määratakse individuaalselt; c) juurdepääs ameti IT-keskkonnale põhineb ühekordse sisselogimisega süsteemil, mis on automaatselt seotud kasutajanime ja salasõnaga; kasutajate asendamine on rangelt keelatud; elektroonilisi registreerimiskandeid säilitatakse turvaliselt, et kaitsta andmete konfidentsiaalsust ja privaatsust; d) kõigil isikutel, kellel on andmetele juurdepääs, on konfidentsiaalsuskohustus. 2. Isikuandmete töötlemise toimingutes on vastutav töötleja amet, keda esindab tegevdirektor, kes võib vastutava töötleja funktsiooni delegeerida. Andmesubjekte teavitatakse delegeeritud vastutavast töötlejast ameti veebilehel ja/või sisevõrgus avaldatavates andmekaitseteadetes või registreerimiskannetes. 3. Artikli 1 lõikes 3 osutatud isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik ja asjakohane andmete töötlemise eesmärgil. Ühelgi juhul ei ületa säilitamisperiood artikli 5 lõike 1 kohastes andmekaitseteadetes, privaatsusteadetes või registreerimiskannetes nimetatud säilitamisperioodi. 4. Kui amet kaalutleb piirangu kohaldamist, arvestab ta riski andmesubjekti õigustele ja vabadustele, eelkõige võrreldes riskiga teiste andmesubjektide õigustele ja vabadustele ning riskiga kahjustada ameti uurimiste või menetluste tõhusust, näiteks tõendite hävitamisega. Riskid andmesubjektide õigustele ja vabadustele on seotud eelkõige maine kahjustamise riskiga ning kaitse ja ärakuulamise õiguse kahjustamise riskiga. 1. Amet kohaldab piiranguid üksnes selleks, et tagada a) liikmesriikide julgeolek, avalik julgeolek või riigikaitse; Artikkel 3 Piirangud b) süütegude tõkestamine, uurimine, avastamine ja nende eest vastutusele võtmine või kriminaalkaristuste täitmisele pööramine, sealhulgas kaitse avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest ja nende ennetamine;

11 ET C 371/9 c) liidu või liikmesriigi muud üldist avalikku huvi pakkuvad olulised eesmärgid, eelkõige liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärgid või liidu või liikmesriigi oluline majanduslik või finantshuvi, sealhulgas rahandus-, eelarve- ja maksuküsimused, rahvatervis ja sotsiaalkindlustus; d) liidu institutsioonide ja asutuste sisejulgeolek, sealhulgas nende elektroonilise side võrgustike turve; e) kohtusüsteemi sõltumatuse ja kohtumenetluse kaitse; f) reguleeritud kutsealade ametieetika rikkumiste ennetamine, uurimine, avastamine ja nende eest vastutusele võtmine; g) jälgimine, kontrollimine või regulatiivsete ülesannete täitmine, mis on kas või ajutiselt seotud avaliku võimu teostamisega punktides a c nimetatud juhtudel; h) andmesubjekti kaitse või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse; i) tsiviilõiguslike nõuete täitmise tagamine. 2. Eespool lõikes 1 kirjeldatud eesmärkide kohaldamise erijuhtumina võib amet järgmistel asjaoludel kohaldada piiranguid seoses isikuandmetega, mida vahetatakse komisjoni talituste või liidu teiste institutsioonide, organite ja asutuste, liikmesriikide või kolmandate riikide pädevate asutuste või rahvusvaheliste organisatsioonidega: a) kui nende õiguste järgimist ja kohustuste täitmist võiksid piirata muud komisjoni talitused või muud liidu institutsioonid, organid ja asutused määruse (EL) 2018/1725 artiklis 25 nimetatud muude õigusaktide alusel või kooskõlas selle määruse IX peatükiga või muude liidu institutsioonide, organite ja asutuste asutamisaktidega; b) kui nende õiguste järgimist ja kohustuste täitmist võiksid piirata liikmesriikide pädevad asutused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 artiklis 23 viidatud õigusaktide alusel või selliste meetmete alusel, millega võetakse liikmesriigi õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/680 artikli 13 lõige 3, artikli 15 lõige 3 või artikli 16 lõige 3; c) kui nende õiguste järgimine ja kohustuste täitmine võiks kahjustada ameti koostööd kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega tema ülesannete täitmisel. Enne piirangute kohaldamist esimese lõigu punktides a ja b kirjeldatud asjaoludel peab amet konsulteerima asjakohaste komisjoni talituste, liidu institutsioonide, organite, asutuste või liikmesriikide pädevate asutustega, välja arvatud juhul, kui ameti jaoks on selge, et piirangu kohaldamine on sätestatud mõnes neis punktides nimetatud õigusaktis. 3. Kõik piirangud peavad olema vajalikud ja proportsionaalsed, arvestades riske andmesubjektide õigustele ja vabadustele, ning järgima põhiõiguste ja -vabaduste olemust demokraatlikus ühiskonnas. 4. Piirangu kohaldamise kaalutlemisel hinnatakse piirangu vajalikkust ja proportsionaalsust käesolevate eeskirjade alusel. Kooskõlas vastutuse põhimõttega dokumenteeritakse hindamine ametisiseses hindamisteatises igal üksikjuhul eraldi. 5. Piirangud tühistatakse kohe, kui nende aluseks olnud tingimused enam ei kehti. Eelkõige tehakse seda siis, kui leitakse, et piiratud õiguse kasutamine ei tühistaks enam kehtestatud piirangu mõju ega kahjustaks teiste andmesubjektide õigusi või vabadusi. Artikkel 4 Andmekaitseametniku tehtav läbivaatamine 1. Amet teavitab põhjendamatu viivituseta ameti andmekaitseametnikku kõikidest juhtumitest, mil vastutav töötleja piirab kooskõlas käesoleva otsusega andmesubjektide õiguste kohaldamist või pikendab piirangu kehtivust. Vastutav töötleja tagab andmekaitseametnikule juurdepääsu registreerimiskandele, mis sisaldab piirangu vajalikkuse ja proportsionaalsuse hinnangut, ning märgib registreerimiskandes andmekaitseametniku teavitamise kuupäeva.

12 C 371/10 ET Andmekaitseametnik võib vastutavalt töötlejalt kirjalikult taotleda piirangute kohaldamise läbivaatamist. Vastutav töötleja teavitab andmekaitseametnikku kirjalikult läbivaatamise tulemustest. 3. Vastutav töötleja teavitab andmekaitseametnikku piirangu tühistamisest. Artikkel 5 Andmesubjekti teavitamine 1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja käesolevas otsuses sätestatud tingimustel võib vastutav töötleja piirata õigust teabele järgmiste andmetöötlustoimingute kontekstis: a) haldusjuurdluste ja distsiplinaarmenetluste läbiviimine; b) OLAF-ile teatatavate võimalike rikkumisjuhtudega seotud eeltoimingud; c) rikkumisest teatamise menetlused; d) ahistamisjuhtumite (ametlikud ja mitteametlikud) menetlused; e) ametisiseste ja -väliste kaebuste menetlemine; f) sise- ja välisauditid; g) määruse (EL) 2018/1725 artikli 45 lõike 2 kohased andmekaitseametniku uurimised; h) ametisisesed või koos ametiväliste asutustega (nt CERT-EU) korraldatavad (IT-) turbekontrollid. Amet lisab andmekaitseteadetesse, privaatsusteadetesse või määruse (EL) 2018/1725 artikli 31 kohastesse registreerimiskannetesse, mis avaldatakse ameti veebilehel ja/või siseveebis ning millega teavitatakse andmesubjekte nende õigustest ja nende võimalikust piiramisest seoses konkreetse menetlusega, nende õiguste võimaliku piiramise teabe. Teabes kirjeldatakse, mis õigusi võidakse piirata, piirangu põhjusi ja võimalikku kestust. 2. Ilma et see piiraks lõike 3 sätteid, teavitab amet kui see on proportsionaalne põhjendamatu viivituseta ja kirjalikult eraldi kõiki andmesubjekte, keda loetakse konkreetse isikuandmete töötlemise toiminguga seotud asjaomasteks isikuteks, nende õigustest seoses kehtivate või edasiste piirangutega. 3. Kui amet piirab täielikult või osaliselt andmesubjektide teavitamist lõike 2 alusel, registreerib ta piirangu kehtestamise põhjused ja õigusliku aluse kooskõlas käesoleva otsuse artikliga 3, sealhulgas piirangu vajalikkuse ja proportsionaalsuse hinnangu. Registreerimiskanne ja (kui asjakohane) ka faktilisi ja õiguslikke asjaolusid sisaldavad tõendavad dokumendid registreeritakse. Taotluse korral tehakse need kättesaadavaks Euroopa Andmekaitseinspektorile. 4. Lõikes 3 nimetatud piirangut kohaldatakse seni, kuni kehtivad selle kohaldamise põhjused. Kui piirangu põhjused enam ei kehti, teatab amet andmesubjektile piirangu kohaldamise peamised põhjused. Samal ajal teavitab amet andmesubjekti õigusest esitada millal tahes kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile või pöörduda Euroopa Liidu Kohtusse. Amet vaatab piirangu kohaldamise läbi iga kuue kuu tagant alates selle vastuvõtmisest ning asjaomase juurdluse, menetluse või uurimise lõpetamisel. Pärast seda hindab vastutav töötleja kord aastas piirangu kohaldamise vajalikkust. Artikkel 6 Andmesubjekti õigus tutvuda andmetega 1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja käesolevas otsuses sätestatud tingimustel võib vastutav töötleja piirata andmesubjekti õigust tutvuda andmetega, kui see on vajalik ja proportsionaalne, järgmiste andmetöötlustoimingute kontekstis: a) haldusjuurdluste ja distsiplinaarmenetluste läbiviimine; b) OLAF-ile teatatavate võimalike rikkumisjuhtudega seotud eeltoimingud;

13 ET C 371/11 c) rikkumisest teatamise menetlused; d) ahistamisjuhtumite (ametlikud ja mitteametlikud) menetlused; e) ametisiseste ja -väliste kaebuste menetlemine; f) sise- ja välisauditid; g) määruse (EL) 2018/1725 artikli 45 lõike 2 kohased andmekaitseametniku uurimised; h) ametisisesed või koos ametiväliste asutustega (nt CERT-EU) korraldatavad (IT-) turbekontrollid. Kui andmesubjektid taotlevad juurdepääsu oma isikuandmetele, mida töödeldakse seoses ühe või mitme konkreetse juhtumiga, või konkreetsele isikuandmete töötlemise toimingule kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikliga 17, piirdub amet taotluse hindamisel üksnes nende isikuandmetega. 2. Kui amet piirab täielikult või osaliselt määruse (EL) 2018/1725 artiklis 17 osutatud õigust tutvuda andmetega, võtab ta järgmised meetmed: a) teavitab taotlusele vastamisel asjaomast andmesubjekti kohaldatavast piirangust ja selle peamistest põhjustest ning võimalusest esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile või pöörduda Euroopa Liidu Kohtusse; b) dokumenteerib ametisiseses hindamisteatises piirangu põhjused, sealhulgas piirangu vajalikkuse ja proportsionaalsuse hinnangu ning piirangu kestuse. Kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikli 25 lõikega 8 võib punktis a nimetatud teabe esitamist edasi lükata, selle esitamata jätta või selle esitamisest keelduda, kui see kaotaks piirangu mõju. Amet vaatab piirangu kohaldamise läbi iga kuue kuu tagant alates selle vastuvõtmisest ja asjaomase uurimise lõpetamisel. Pärast seda hindab vastutav töötleja kord aastas piirangu kohaldamise vajalikkust. 3. Registreerimiskanne ja (kui asjakohane) ka faktilisi ja õiguslikke asjaolusid sisaldavad tõendavad dokumendid registreeritakse. Taotluse korral tehakse need kättesaadavaks Euroopa Andmekaitseinspektorile. Artikkel 7 Andmete parandamise ja kustutamise õigus ning andmete töötlemise piiramise õigus 1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja käesolevas otsuses sätestatud tingimustel võib vastutav töötleja piirata andmete parandamise, kustutamise ja piiramise õigust, kui see on vajalik ja asjakohane, järgmiste andmetöötlustoimingute kontekstis: a) haldusjuurdluste ja distsiplinaarmenetluste läbiviimine; b) OLAF-ile teatatavate võimalike rikkumisjuhtudega seotud eeltoimingud; c) rikkumisest teatamise menetlused; d) ahistamisjuhtumite (ametlikud ja mitteametlikud) menetlused; e) ametisiseste ja -väliste kaebuste menetlemine; f) sise- ja välisauditid; g) määruse (EL) 2018/1725 artikli 45 lõike 2 kohased andmekaitseametniku uurimised; h) ametisisesed või koos ametiväliste asutustega (nt CERT-EU) korraldatavad (IT-) turbekontrollid.

14 C 371/12 ET Kui amet piirab täielikult või osaliselt määruses (EL) 2018/1725 sätestatud andmete parandamise õigust (artikkel 18), andmete kustutamise õigust (artikli 19 lõige 1) ja andmete töötlemise piiramise õigust (artikli 20 lõige 1), võtab ta käesoleva otsuse artikli 6 lõikes 2 kirjeldatud meetmed ja teeb registreerimiskande kooskõlas otsuse artikli 6 lõikega 3. Artikkel 8 Andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest ning elektroonilise side konfidentsiaalsus 1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja käesolevas otsuses sätestatud tingimustel võib vastutav töötleja piirata isikuandmetega seotud rikkumistest teavitamise õigust, kui see on vajalik ja asjakohane, järgmiste andmetöötlustoimingute kontekstis: a) haldusjuurdluste ja distsiplinaarmenetluste läbiviimine; b) OLAF-ile teatatavate võimalike rikkumisjuhtudega seotud eeltoimingud; c) rikkumisest teatamise menetlused; d) ahistamisjuhtumite (ametlikud ja mitteametlikud) menetlused; e) ametisiseste ja -väliste kaebuste menetlemine; f) sise- ja välisauditid; g) määruse (EL) 2018/1725 artikli 45 lõike 2 kohased andmekaitseametniku uurimised; h) ametisisesed või koos ametiväliste asutustega (nt CERT-EU) korraldatavad (IT-) turbekontrollid. 2. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja käesolevas otsuses sätestatud tingimustel võib vastutav töötleja piirata elektroonilise side konfidentsiaalsuse õigust, kui see on vajalik ja asjakohane, järgmiste andmetöötlustoimingute kontekstis: a) haldusjuurdluste ja distsiplinaarmenetluste läbiviimine; b) OLAF-ile teatatavate võimalike rikkumisjuhtudega seotud eeltoimingud; c) rikkumisest teatamise menetlused; d) ahistamisjuhtumite ametlikud menetlused; e) asutusesiseste ja -väliste kaebuste menetlemine; f) ametisisesed või koos ametiväliste asutustega (nt CERT-EU) korraldatavad (IT-) turbekontrollid. 3. Kui amet piirab määruse (EL) 2018/1725 kohast andmesubjekti õigust olla teavitatud isikuandmetega seotud rikkumisest (artikkel 35) või elektroonilise side konfidentsiaalsuse õigust (artikkel 36), dokumenteerib ja registreerib ta piirangu põhjused kooskõlas käesoleva otsuse artikli 5 lõikega 3. Kohaldatakse käesoleva otsuse artikli 5 lõiget 4. Artikkel 9 Lõppsätted Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti juhatuse otsus 2019/01, millega kehtestatakse sise-eeskirjad andmesubjektide teavitamise ja nende teatavate andmekaitseõiguste FRA-poolse piiramise kohta haldusjuurdluse, distsiplinaarmenetluse ja sellele eelneva menetluse ning ametist kõrvaldamise menetluse käigus (2019/C 108/04), tunnistatakse kehtetuks.

15 ET C 371/13 Artikkel 10 Jõustumine Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist s. Viin, 27. september 2019 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti nimel juhatuse eesistuja Sirpa RAUTIO

16 C 371/14 ET V (Teated) KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED EUROOPA KOMISJON Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9597 Cinven / Stichting Barentz Beheer / Barentz) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst) (2019/C 371/07) oktoobril 2019 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 ( 1 ) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta. Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid: Cinven Capital Management (VI) Genera Partner Limited ( Cinven, Guernsey) Stichting Barentz Beheer ( Sihtasutus, Madalmaad) H.L. Barentz B.V. ( Barentz, Madalmaad) Cinven ja Sihtasutus omandavad Barentzi üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses. Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel. 2. Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist: Cinven: börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv ettevõtja, kes pakub investeeringute haldamise ja investeerimisnõustamise teenuseid mitmele investeerimisfondile. Civenil on valitsev mõju paljude tema portfelli kuuluvate äriühingute üle, kes on tegevad mitmesugustes sektorites ja jurisdiktsioonides. Sihtasutus: Madalmaade kasumit mittetaotlev sihtasutus (stichting). Sihtasutuse ainus otstarve on Barentzi äritegevuse toetamine ja edasiarendamine. Barentz: koostisosade ja lisaainete müük toiduainete-, farmaatsia-, kosmeetika-, keemia- ja loomasöödatööstusele. 3. Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 ( 2 ). 4. Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta. Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet: ( 1 ) ELT L 24, , lk 1 ( ühinemismäärus ). ( 2 ) ELT C 366, , lk 5.

17 ET C 371/15 M.9597 Cinven / Stichting Barentz Beheer / Barentz Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed: E-post: Faks Postiaadress: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Brussels BELGIQUE/BELGIË

18 C 371/16 ET Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9579 ENI / HitecVision / Norwegian Upstream Assets of Exxonmobil) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst) (2019/C 371/08) oktoobril 2019 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 ( 1 ) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta. Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid: Eni International BV ( Eni BV, Itaalia), mis kuulub gruppi ENI Group ( Eni ), HitecVision Advisory AS ( HitecVision, Norra), ettevõtja ExxonMobil ( EM, Ameerika Ühendriigid) nafta- ja gaasivaldkonna ettevõtja ( sihtettevõtja ), mis tegutseb Norra mandrilaval ja paikneb tootmisahela alguses. Eni BV ja HitecVision omandavad kaudselt, ühisettevõtja Vår Energi AS kaudu, ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses kogu EMi Norra mandrilaval tegutseva ning nafta ja gaasi tootmisahela alguses paikneva ettevõtja üle. Koondumine toimub aktsiate või osade ja varade ostu teel. 2. Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist: Eni on üleilmne nafta- ja gaasiettevõtjate grupp, mis tegeleb maardlate otsimise, tootmise, rafineerimise ja müügiga ning tegutseb ka elektritootmise ja keemia valdkonnas; HitecVision on Norra ettevõtja, kes pakub institutsionaalset kapitali Põhjamere piirkonna energiatööstusele, keskendudes investeeringute tegemisele tootmisahela alguses tegutsevatesse avamere nafta- ja gaasitööstuse ettevõtjatesse, sealhulgas naftaväljade teenuseid pakkuvatesse ja tehnoloogiasektori ettevõtjatesse; sihtettevõtja tegutseb Norras EMi tootmisahela alguses ja tema tegevus seisneb toornafta, maagaasi ja maagaasi kondensaadi otsimises, tootmises ja müügis ning hõlmab EMi tootmislubasid, omandiõigusi, maismaa töötlemisrajatisi, osalust torujuhtmetes, kolmandate isikutega sõlmitud tarnelepinguid ning osutatud tegevusega seotud juhtkonda ja töötajaid. 3. Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 ( 2 ). 4. Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta. Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet: M.9579 ENI / HitecVision / Norwegian Upstream Assets of Exxonmobil ( 1 ) ELT L 24, , lk 1 ( ühinemismäärus ). ( 2 ) ELT C 366, , lk 5.

19 ET C 371/17 Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed: e-post: faks postiaadress: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

20 C 371/18 ET Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.9599 Cobepa/Socotec) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst) (2019/C 371/09) oktoobril 2019 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 ( 1 ) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta. Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid: Cobepa SA ( Cobepa, Belgia), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal Vedihold SA (Luksemburg); The Socotec Group ( Socotec, Prantsusmaa). Cobepa omandab Socoteci üle täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses. Koondumine toimub lepingu sõlmimise teel. 2. Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist: Cobepa: eraõigusliku äriühinguna asutatud fond, mis keskendub kahele peamisele investeeringuliigile: kasvukapitali investeeringud ja väljaostutehingud; Socotec: mitmesuguste testimis-, inspekteerimis- ja nõuetele vastavuse kontrolli teenuste osutaja sellistel tegevusaladel nagu ehitustööd, taristu, hoonete haldamine ja tööstusseadmed. 3. Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 ( 2 ). 4. Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta. Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet: M.9599 Cobepa/Socotec Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed: e-post: faks postiaadress: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) ELT L 24, , lk 1 ( ühinemismäärus ). ( 2 ) ELT C 366, , lk 5.

21 ET C 371/19 MUUD AKTID EUROOPA KOMISJON Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase nimetuse registreerimise taotluse avaldamine (2019/C 371/10) Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 ( 1 ) artikli 51 kohaselt kolme kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast. 1. Nimetus(ed) Cereja do Fundão 2. Liikmesriik või kolmas riik Portugal 3. Põllumajandustoote või toidu kirjeldus 3.1. Toote liik KOONDDOKUMENT CEREJA DO FUNDÃO ELi nr: PGI-PT KPN () KGT (x) Klass 1.6. Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ning töödeldud kujul 3.2. Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus Cereja do Fundão on maguskirsipuu (Prunus avium L.) vili, mis on mõeldud värskelt tarbimiseks. Sellel on järgmised peamised omadused: suurus vähemalt 24 mm; tihedus vähemalt 60 ühikut Durofeli indeksi järgi; värvus CTIFLi (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Legumes) värvikaardil vahemikus 2 6; lahustuvate kuivainete sisaldus vähemalt 12 Brix Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul) 3.4. Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas Kõik tootmisetapid (kasvatamine ja saagikoristus) Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab ( 1 ) ELT L 343, , lk 1.

22 C 371/20 ET Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab Cereja do Fundão kirsside märgistusel peavad toote nimetusele järgnema sõnad Indicação Geográfica Protegida [kaitstud geograafiline tähis] või lühend IGP [KGT]. Märgistusel peab olema Cereja do Fundão logo, mis on kujutatud allpool. 4. Geograafilise piirkonna täpne määratlus Cereja do Fundão kirsside tootmise geograafiline piirkond piirdub Fundão omavalitsuse, Louriçali do Campo ja Lardosa valla (Castelo Branco omavalitsus) ning Ferro ja Peraboa vallaga (Covilhã omavalitsus). 5. Seos geograafilise piirkonnaga Cereja do Fundão kirsside ja geograafilise piirkonna vaheline seos tuleneb toote mainest. Tänu selle omadustele on Cereja do Fundão kirssidel suur tuntus ja hea maine nii Portugalis kui ka väljaspool seda. Toode on omandanud nii suure põllumajandusliku, majandusliku ja gastronoomilise tähtsuse, et sellest on saanud piirkonna üks peamisi tunnuseid. Fundão kirsid, hõrgud magusad ja mahlakad, pikantse küpse maitsega (The Guardian, ), säravpunase värvusega, ümarad ja erakordselt magusad, on ainulaadsed ning tippkokk Vítor Sobrali arvates rahvuslik tipptoode (Epicur, ). Kuigi kirsse kasvatatakse peaaegu kogu riigis, on ehk kõige tuntumad need, mida toodetakse Fundãos (Broteria populaarteaduslik sari, 1915), ning on neid, kes peavad Fundãod Portugali kirsipealinnaks (Paulo Moreira, Pão e Vinho [Leib ja Vein], 2014). Cereja do Fundão eristamist Portugali tarbijate poolt näitab asjaolu, et aastal loetleti riikliku puuviljaameti Junta Nacional das Frutas bülletäänis Cereja do Fundão kirsside hind Lissaboni turul (kus neid müüdi keskmise hinnaga 3 eskuudot kilogramm) eraldi, kõrvutades seda turul müüdavate muude kirsside hinnaga aastal võitis Cereja do Fundão auhinna Portugal Cinco Estrelas loodustoodete kategoorias. Auhind anti välja turu-uuringute abil tehtud tarbijate rahulolu hindamise põhjal ning selle üleandmisel märgiti, et Estrela ja Gardunha mäeaheliku vahel on koht, kust leiab ühe maitsvaima rahvusliku delikatessi, nimelt Cereja do Fundão. Selle magusat värsket maitset ei naudita mitte ainult dessertpuuviljana, vaid ka kompottides, šokolaadis ja kirsikommides, kondiitritoodetes ja liköörides. Need kirsid on kuulsad, meelitavad ligi suurel hulgal inimesi ja toovad kohalikule majandusele sisse miljoneid eurosid (Dinheiro Vivo, ). Cereja do Fundão on saanud laialt tuntuks, eelkõige pärast selle seostamist Portugali jalgpallimeeskonna osalemisega Euroopa meistrivõistlustel, mis toimusid Portugalis aastal. Viimase kümne aasta jooksul on kohalik kirsiga seotud majandus kahekordistunud ning selle väärtus on nüüd ligikaudu 20 miljonit eurot aastas. Selle aluseks on hektaril kasvavad kirsipuud, mis toodavad tonni kirsse, mis omakorda moodustab üle 60 % riigi toodangust ja annab tööd inimesele. Nimetus Cereja do Fundão tõstab toote väärtust, mistõttu on võimalik saada kõrgemat hinda vaatamata toodangu suurenemisele. See selgitab ka, miks keskmine hind on samuti kahekordistunud ja on nüüd umbes 3 eurot kilogrammi kohta (Pedro Manuel Saraiva, Empreendedorismo: do conceito à aplicação, da ideia ao negócio, da tecnologia ao valor [Ettevõtlus: teooriast praktikani, ideest ärini, tehnoloogiast väärtuseni], Imprensa da Universidade de Coimbra, 3. väljaanne, 2015). Tänu tootmispiirkonna iseärasustele valmivad hooaja esimesed kirsid varem kui muudes piirkondades ning neid võidakse vabalt müüa hinnaga eurot kilogramm, eriti eksporditurgudel, mis moodustavad 10 % müügist (Pedro Manuel Saraiva, vt eespool). Kirsihooaja alguses on Fundão üks esimesi kohti maailmas, kust kirsse saab, mistõttu on jaehind siis, kui esimesed kirsid valmivad ja neid hakatakse eksportima, väga kõrge aasta aprilli lõpus müüdi Cereja do Fundão kirsse Helsingi turul hinnaga 62 eurot kilogramm (Vida Rural, ).

23 ET C 371/21 Cereja do Fundão kirsse võib süüa värskelt või kasutada kondiitritoodetes ja toiduvalmistamisel; see on mitmesuguste toitude ja retseptide koostisosa. Cereja do Fundão on üks Portugali kõige mitmekülgsemaid toiduaineid, mis laseb sul anda oma kujutlusvõimele vaba voli. Seda kasutatakse selliste toodete valmistamiseks nagu Cereja do Fundão tort ja traditsiooniline Cereja do Fundão jäätis (Público, ). Cereja do Fundão kirsse kiidavad ka paljud tippkokad, nagu selgub intervjuust Michelini tähtedega tunnustatud koka José Avilleziga (Jornal de Negócios, ) ja aastal ilmunud kokaraamatust Prato do Dia [ Päevapraad ], mis on Filipa Gomesi poolt telekanali Kitchen24 kokasaates tutvustatud retseptide kogumik. Cereja do Fundão on paljude toiduürituste põhiteema. Cereja do Fundão meelitab piirkonda ligikaudu turisti aastas (Expresso, ), eelkõige sellistele üritustele nagu Festa da Cereja do Fundão [ Cereja do Fundão festival], mis annab võimaluse maitsta nii Cereja do Fundão kirsse kui ka arvukaid neist valmistatud tooteid, ning võtta osa kultuuri- ja turismisündmustest, mis on seotud Cereja do Fundão tootmisega (võimalus aidata kirsside korjamisel, jalutada kirsiaedades, adopteerida kirsipuu jne), ning alates aastast igal aastal toimuv toidufestival Fundão, Aqui Come-se Bem Sabores da Cereja [ Fundãos süüakse hästi kirsimaitsed ]. Korraldatakse ka riiklikul tasandil üritusi, nagu Rota Gastronómica da Cereja do Fundão [ Cereja do Fundão toidutee], mis toimub alates aastast igal aastal Lissabonis ja Portos ning mille raames pakuvad kokad välja toite, mille koostisse kuulub Cereja do Fundão. Viide tootespetsifikaadi avaldamisele (viitemääruse artikli 6 lõike 1 teine lõik)

24

25

26 ISSN (elektrooniline väljaanne) ISSN (paberväljaanne) ET

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu C 461 Teataja 59. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 10. detsember 2016 Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONI

Euroopa Liidu C 461 Teataja 59. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 10. detsember 2016 Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONI Euroopa Liidu C 461 Teataja 59. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 10. detsember 2016 Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED Euroopa Komisjon

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.12.2016 COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead 1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teadaande eesmärk on anda isikutele, kes suhtlevad Stora

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

wp243_rev.01_et

wp243_rev.01_et ARTIKLI 29 ALUSEL ASUTATUD ANDMEKAITSE TÖÖRÜHM 16/ET WP 243 rev. 01 Suunised andmekaitseametnike kohta Vastu võetud 13. detsembril 2016 Viimati muudetud ja vastu võetud 5. aprillil 2017 Töörühm on asutatud

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem